دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چرا ویروس کرونای دلتا واگیر شدید دارد

چرا ویروس کرونای دلتا، واگیر شدید دارد؟
ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت پنجاه و یکم)
چرا ویروس کرونای دلتا، واگیر شدید دارد؟ روش جدید آزمایشگاهی، ژنهایی را مشخص میکند که در این ویروس دچار جهش شده اند.

از زمانی که جهان دچار این همه گیری شده‌است گونه ی دلتای ویروس کرونا به نظر میرسد بیش از دو برابر دیگر گونه های قبلی واگیر داشته باشد. (در برخی مطالعات تا 1000 برابر گونه های قبلی هم بیان شده است.)علت اینکه این گونه، اینقدر سریع توسعه پیدا میکند کاملا مشخص نیست.

با این همه یک استراتژی آزمایشگاهی جدید که کمک میکند به شکل سریع و مطمئن تاثیرات جهش های گونه های SARS-CoV-2 مطالعه شود، یک پاسخ را پیدا کرده است: یک جهش کوچک در دلتا وجود دارد که به ویروس اجازه میدهد مقدار بیشتری از رمزهای ژنتیکی خود را به سلول های میزبان منتقل کند و این، احتمال انتقال ویروس را از سلول آلوده به دیگر سلول ها بالا میبرد.

این کشف- که در مجله ی ساینس منتشر شده‌است، یک کار بزرگ است.

میکاییل سامر یک زیست شناس ساختمانی در دانشگاه ماریلند بالتیمر توضیح میدهد این فقط به از میان بردن گونه ی دلتا کمک نمیکند، سیستم جدیدی که به وسیله ی برنده ی جایزه ی نوبل جنیفر دودنا در دانشگاه کالیفرنای برکلی و همکاران او ابداع شده‌است، وسیله ی قدرتمندی بر درک گونه های کنونی ویروس است و توضیح میدهد چگونه گونه های آینده ممکن است بر همه گیری تاثیر بگذارد.

او میگوید: سیستمی که جنیفر ابداع کرد به تو اجازه میدهد به هر جهش و تاثیر آن بر بخش های کلیدی تکثیر ویروس بنگری و میتواند اکنون به روش ساده تری به وسیله ی تعداد زیادی از دانشمندان مطالعه شود.”

پژوهشگرانی که در حال تحلیل هستند تا بدانند چگونه جهش ها در ژنوم کروناویروس بر فعالت آن تاثیر میگذارد بر پروتئین تاجی، تمرکز کرده اند که در بیرون ویروس قرار دارد و به آن، اجازه میدهد به سلول های انسانی حمله کند دانشمندان می کوشند عمدا جهش های کوچکی را در تاج ویروس، ایجاد کنند. آزمودن این جهش ها بر ویروس کامل، پژوهشی است که به تسهیلات امنیت زیستی در سطح بالا نیاز دارد.

بهترین وسیله برای مشخص کردن جهش های ویروس، چیزی است که شبه ویروس pseudovirus نامیده میشود و این ساختاری است که از یک ویروس متفاوت معمولا یک لنتیویروسساخته شده است و میتواند پروتئین کروناویروس را بر سطح خود نمایش دهد. ولی لنتیویروس ها فقط پروتئین اسپایک و نه دیگر پروتئین های سه گانه ساختاری کرونا ویروس را نمایش میدهند.

دودنا و گروه او وسیله ی تازه ای را با اصلاح ساختارهای آزمایشگاهی به نام ذرات شبه ویروس viruslike particles (VLPs) ساخته اند که دارای همه ی پروتئین های ساختاری ویروس است و تنها تفاوت این است که ژنوم آن را ندارد.

از بیرون SARS-CoV-2 VLP دقیقا مشابه یک ویروس کامل است. و می‌تواند در یک آزمایشگاه با سلول ها متصل شود و به آنها هجوم بیاورد، ولی چون ژنوم RNA ویروس را ندارد نمی‌تواند ماشین تولید مثل سلول را به سرقت ببرد و نمی‌تواند به خارج سلول میزبان برود تا دیگر سلول ها را آلوده کند.

چارلز رایس ویروس شناس مولکولی در دانشگاه راکفلر، می‌گوید: این، بلیط مسیری یکطرفه است. انتشاری در کار نیست.دودنا و گروه او شامل ملانی اوت ویروس شناس و مدیر موسسه ی گلاداستون، یک ابداع جدید را به سیستم VLP اضافه کرده است. آنها از یک قطعه mRNA پیامرسان استفاده کردند که سبب میشود سلول هایی که مورد هجوم VLPs بوده اند درخشان و روشن شوند. پس از آنکه سلول ها با VLP آلوده شده اند هر چه سلول ها روشن تر باش VLP بیشتری را با خود دارد. سپس پژوهشگران پروتئین های VLP را با جهش های مختلف دستکاری کردند.

یکی R203M یعنی جهشی که در دلتا یافت میشود، بود که نوکلئوکپسید را تغییر میداد. نوکلئوکپسید، پروتئینی درون سلول است که ژنوم RNA آن را بسته بندی می‌کند.

پروتئین نوکلئوکپسیدی، بازیگر اصلی در تکثیر ویروس است و نقش های دیگر آن پیاده کردن و رها سازی ماده ی ژنتیکی ویروس است و نیز دارای نقطه ی داغ جهشی است: یک زایده ی هفت اسید آمینه ای که در هر گونه ی مورد توجه و دقت SARS-CoV-2 در بسیاری از نمونه های مورد مطالعه، جهش یافته است. R203M یک جهش در این منطقه ی داغ جهشی است.

بر اساس شدت درخشش، یک تغییر در اسید امینه در پروتئین نوکلئوکپسید دلتا پیدا شد که باعث بار اضافی ذراتmRNA تا ده برابر بیشتر در مقایسه با ویروس های قبل میشد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/9/2021 3:40 AM]
سلول هایی که با VLPs هایی آلوده شده بودند که دارای جهش های نوکلئوکپسید بود که در گونه های آلفا و گامای ویروس مشاهده میشد- به ترتیب 7.5 و 4.2 برابر روشنتر بودند. دانشمندان بعدا یک کرونا ویروس واقعی را که مهندسی شده بود تا شامل موتاسیون R203M باشد در شرایط امن از نظر زیستی در آزمایشگاه آزمودند . پس از حمله به سلول های ریه در آزمایشگاه ویروس
جهش یافته 51 برابر گونه ی قدیمی SARS-CoV-2 ویروس های عفونی تولید کرد.

در افرادی که با کرونا ویروس آلوده شده بودند بخش کوچکی از ذرات ویروس که به وسیله ی یک سلول تولید میشود واقعا به آلوده کردن دیگر سلول ها ادامه میدهد زیرا بسیاری از ذرات ویروس، فاقد بخش هایی از ژنوم یا همه ی ژنوم RNA ویروسی هستند. بنابراین جهش هایی که سبب می شود ویروس به صورت سودمندانه ای RNA را درون سلول های میزبان قرار دهد میتواند تعداد ذرات آلوده کننده را افزایش دهد.

شان لوزیست شناس در ساندیگو که بر پروتئین های نوکلئوکپسید کار کرده است میگوید: یافته ها نشانه هایی برای درمان دارد. این عرصه می‌تواند راه هایی را برای هدف قرار دادن نوکلئوکپسید، معین کند تا عفونت‌ها کنترل و بیماران درمان شوند...”

پژوهشگران اکنون تلاش می‌کنند بفهمند چگونه جهش R203Mدر دلتا و دیگر جهش ها در نوکلئوکپسید، تجمع ذرات ویروسی و انتقال mRNA آن به سلول میزبان را تسهیل میکند. آنها بررسی می‌کنند آیا پروتئین میزبان هم درگیر می شود با نه. اگر اینگونه باشد هدف قرار دادن این پروتئین میتواند از گسترش ویروس جلوگیری کند.
پژوهشگران با سیستم VLPجدیدی، شگفت زده شده اند که به آنها اجازه خواهد داد، بفهمند هر چهار پروتئین ساختاری کرونا ویروس چگونه کار میکند و به ویروس ها اجازه می‌دهد از سلول میزبان جوانه بزنند و به دیگر سلول ها حمله کنند.

رایس هشدار میدهد سیستم VLPs ممکن است، واقعیت بیرونی را به طور کامل تقلید نکند. دانشمندان هنوز لازم است با خود ویروس در محیط امن از نظر زیستی کار کنند. او می‌گوید: در انتهای روز اگر بخواهی بدانی هر جهش چه تاثیری بر تکثیر ویروس می‌گذارد لازم است آنها را در ویروس طبیعی ایجاد کنی.

بااین حال او این روش جدید را می‌ستایند و میگوید: این روش یک سیستم بسیار قدرتمند برای مطالعه کرونا ویروس ها و بررسی داروهااست؛ داروهای مهار کننده ای که فرایندهای طبیعی ویروس را از کار می اندازد.

https://www.science.org/content/article/why-delta-so-infectious-new-lab-tool-spotlights-little-noticed-mutation-speeds-viral-spread


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کلام و زبان، گنجینه ای بسآنچه ناشناخته است باید شحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصناولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب ففرایند حذف برخی اجزای مغنبرو و انرژی مداومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش عاطفی قسمت ششمتوهم فضای خالی یا توهم فضموسیقی هنر مایع استعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارکودک هشت ساله لازم است آدآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی این اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت داسکار، لگوی هوشمندروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مقیچی ژنتیکیچرا پس از بیدار شدن از خوسیگار عامل افزایش مرگ ومهیپرپاراتیروئیدیسمتوصیه های غیر دارویی در سما از اینجا نخواهیم رفتعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج کایروپاکتیک چیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، راگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی دراصل علت و تاثیرریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دقدرت عشقنشانه های گذشته در کیهان سانسور بر بسیاری از حقایهستی ما پس از شروعی چگال تکامل تکنولوژیماست مالیپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهبلوغ چیستراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن الزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز، ثبت می شودسختی ها رفتنی استویروس مصنوعیتئوری جدید، ویران کردن گمدل هولوگرافیک تعمیم یافجهان فراکتالگیاه خواری و گوشت خوار کدآشنا پنداریخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عبه زودی شبکه مغزی به جای زمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهشلیک فراموشیواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرگی وجود نداردجهان پیوستهپلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگراننورون های ردیاب حافظهبیماری آلزایمر، استیل کوزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت زده و حیران باشورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر گیاهخواری بر رشد و مشکلات روانپزشکی پس از سپیوند سر آیا ممکن استجهشهای مفید و ذکاوتی که دامگا سه عامل مهم سلامتدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه هوشیاری خود را توسزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیهوش مصنوعی از عروسک بازی تمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت زیاد بین سلول هاي عیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیحفره در مغزدین اجباریانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه دوبارهسفر دشوار اکتشافهوش مصنوعی در کامپیوترهاتو با باورهایت کنترل میشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزکلرال هیدرات برای خوابانآنچه واقعیت تصور میکنیم حوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز، از مغز رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهفراتر از دیوارهای باورچت جی پی تیسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش عاطفی بیشتر در زنانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)میهمانهای ناخوانده عامل علم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمکودک ایرانی که هوش او از آیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اساین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهاساس انسان اندیشه و باور روش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا ارتعاش بسیار مهم استسیاهچاله های فضایی منابعهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوصیه هایی در مصرف ماهیما اشیا را آنطور که هستندعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستکار با یگانگی و یکپارچگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف اصل عدم قطعیت از کوانتوم رژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهقطار پیشرفتنشانه های پروردگار در جهساهچاله ها تبخیر نمیشودو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل جریان همیشگی خلقتماست مالی با هوش انسانیسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیبلعیدن ستاره توسط سیاهچارجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانلزوم عدم وابستگی به گوگل همه ی سردردها بی خطر نیستسرنوشتویرایش DNA جنین انسان، برتا 20 سال آینده مغز شما به مدل های ریز مغز مینی برینجهان قابل مشاهده بخش کوچگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتبه زیر پای خود نگاه نکن بزمان پلانکتفکر قبل از کارمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیشلیک فراموشیواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر کپسول نوروهرب بر سمراحل ارتقای پله پله کیهجهان پر از چیزهای اسرار آپمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیارینوروپلاستیسیتی چیستبیماری الزایمرزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر انتخاب از طرف محیط مشکلات روانپزشکی در عقب پیوند سر، یکی از راه حلهاجوانان وطنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استچگونه واکسن کرونا را توززبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیهوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آحق انتخابدین، اجباری نیستانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وفیلمی بسیار جالب از تغیینگاهی بر قدرت بینایی دراسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتو باید نیکان را به دست بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر طبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر کمردردآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی اولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهفرد موفقچت جی پی تیسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوهم چیستمیوتونیک دیستروفیعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتاینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل ماستفاده از مغز، وزن را کمروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا بیماری های تخریبی مغسیاهچاله ها، دارای پرتو هاوکينگ پیش از مرگش رسالتوضیحی ساده در مورد هوش مما به جهان های متفاوت خودعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکاربرد روباتهای ريزنانوآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملاصول انجام برخی نرمش ها درژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرلمس کوانتومینظام مثبت زندگیسایه را اصالت دادن، جز فروفور و فراوانیتکامل داروینی هنوز در حاماشین دانشتغییر عمودی سر انسان از پکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامبنی عباس، ننگی بر تاریخرحم مصنوعیبزرگ فکر کنمقاومت به عوارض فشار خون همیشه چشمی مراقب و نگهباسریع دویدن مهم نیستواقعیت فیزیکی، تابعی از تا بحر یفعل ما یشامدیون خود ناموجودجهان موازی و حجاب هاگالکانزوماب، دارویی جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلابه سخن توجه کن نه گویندهزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم منابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دشنا در ابهای گرم جنوب نیاواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر کتامین در درمان پامرز مرگ و زندگی کجاستجهان پر از چیزهای جادویی پنج اکتشاف شگفت آور در موالگو و عادت را بشکن و در اخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتنوروز یا روز پایانیبیماری ای شبیه آلزایمر و زیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفتی های زنبور عسلورزش و میگرنتاثیر احتمالی عصاره تغلیمشاهده گر جدای از شیء مشاپیوندی که فراتر از امکانجواب دانشمند سوال کننده انفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبچگونه آن شکری که می خوریمزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکیاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پافیزیک مولکولها و ذرات در نگاهی بر توانایی اجزاي بسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتو تغییر و تحولیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قمنبع خواب و رویاطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کمردرد ناشی از تنگی کاناآنها نمیخواهند دیگران راحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیاولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده از تکامل تا مغز از مغز تا رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهفرد حساس از نظر عاطفی و بنتایج نادانی و جهلسندرم کووید طولانیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوهم وجودمیگرن و پروتئین مرتبط با علایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرناینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناسااستفاده از هوش مصنوعی در روش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتقانون گذاری و تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینسیاهچاله و تکینگی ابتدایهدف یکسان و مسیرهای مختلتیوتیکسن داروی ضد جنونما با کمک مغز خود مختاريمعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون کاربرد روباتهای ريز، در آیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث اصول توسعه ی یک ذهن کاملرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بلوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه ی تکامل در درمان بیساخت شبکه عصبی مصنوعی با وقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل داروینی هنوز در حامبانی ذهنی سیاه و سفیدتغییرات منطقه بویایی مغزکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتبه قفس های سیاهت ننازرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورمقابله ی منطقی با اعتراضهمیشه اطمینان تو بر خدا بسریعترین کامپیوتر موجودواقعیت چند سویهتابوهای ذهنیمدیریت اینترنت بر جنگجهان ما میتواند به اندازگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز مبهم آفرینشخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل ببوزون هیگز چیستزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون همنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دشناخت و معرفت، و نقش آن دواکسن اسپایکوژنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز بین انسان و حیوان کجاجهان دارای برنامهپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرنوشیدن چای برای مغز مفید بیماری ای شبیه ام اس مولتزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست قسمت شانس یا تلاشورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر ترکیبات استاتین (سمشاهده آینده از روی مشاهپیوستگی همه ی اجزای جهانجوسازی مدرنانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه انتظارات بر ادراک زبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستپروتز چشمحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی افیزیک و هوشیارینگاهت را بلند کنسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی درمانگر کامپیتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنتظر نمان چیزی نور را بهطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر کمردرد و علل آنآنان که در قله اند هرگز خحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکناولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تاز تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهفردا را نمیدانیمنجات در راستگوییسندرم گیلن باره به دنبال هوشمندی کیهانتوهم وجودمیگرن سردردی ژنتیکی که بعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیکودکان را برای راه آماده آیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمراینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید داستفاده از انرژی خلاروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیقانون جنگلچرا حجم مغز گونه انسان درسیاهچاله ی تولید کنندههدف یکسان، در مسیرهای متتیک و اختلال حرکتیما بخشی از این جهان مرتبطعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتاصول سلامت کمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدلوتیراستامنظریه ی تکامل در درمان بیساخت شبکه عصبی با الفبای وقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل داروینی هنوز در حامباحث مهم حس و ادراکتغییرات آب و هوایی که به کشتن عقیده ممکن نیستآتش منبع انرژیحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختنبه مغز خزندگان خودت اجازرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی مقابله با کرونا با علم اسهمیشه داناتر از ما وجود دسرگیجه از شایعترین اختلاواقعیت چیستتاثیر فکر بر سلامتمداخله ی زیانبار انسانجهان مادی، تجلی فضا در ذهگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکبوزون هیگز جهان را از متلزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتشناخت حقیقت یا آرزوهای گواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز جدید جستجو و اکتشاف، جهان در حال نوسان و چرخشپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کوینوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماری اسپینال ماسکولار هوش مصنوعی از عروسک بازی زیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست قسمت شاهکار قرنورزش در کمر دردتاثیر تغذیه بر سلامت روامطالبه ی حق خودپیام های ناشناخته بر مغز جامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مچگونه به سطح بالایی از هوزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی از عروسک بازی تنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مانسان باشمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمفیزیکدانان ماشینی برای تچالش هوشیاری و اینکه چرا سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتو در میانه ی جهان نیستی منحنی که ارتباط بین معرفظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکمردرد با پوشیدن کفش مناآنزیم تولید انرژی در سلوحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخواناوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکامل تا مغز، از مغز تروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهفرزندان زمان خودنخاع ما تا پایین ستون فقرسندرم پیریفورمیسهوشیاری و وجودتوهم بی خداییمیگرن شدید قابل درمان اسعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینکوری گذرای ناشی از موبایآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتایندرالنقش هورمون زنانه استروژناستفاده از سلول های بنیاروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دقانون جنگلچرا خشونت و تعصبسیاره ی ابلهانهدف از تکامل مغزتیروفیبان موثر در سکته ی ما تحت کنترل ژنها هستیم یعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های کتاب زیست شناسی باورآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و داگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جاضطراب و ترسرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی تکامل در درمان بیساختن آیندهوقتی پر از گل شدی خودت را تکامل داروینی هنوز در حامجموعه های پر سلولی بدن متغییرات تکاملی سر انسان گل خاردار، زیباستآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشبه نقاش بنگررساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه راهی هستسرگردانیواقعیت چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان مرئی و نامرئیگامی در درمان بیماریهای افت فشار خون ناگهانی در وخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانبی نهایت در میان مرزهازنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشنامنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسشناخت درون، شناخت بیرون؛واکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلجهان در حال ایجاد و ارتقاالتهاب شریان تمپورالخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبنیکولا تسلابیماری اضطراب عمومیهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت شاهکار شش گوشوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر حرکات چشم بر امواج مطالبی در مورد تشنجپیدایش زبانجاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقچگونه باغبانی باعث کاهش زبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقهوش مصنوعی از عروسک بازی تنها در برابر جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انساحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خدافاجعه ی جهل مقدسچالش هوشیاری و اینکه چرا سفری به آغاز کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا سقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش احساسیتوقف؛ شکستمنشأ اطلاعات و آموخته ها ظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآینه در اینهحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناساز تکامل تا مغز، از مغز تروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفافرضیه ای جدید توضیح میدهنخستین تمدن بشریسندرم پس از ضربه به سرهوشیاری و افسردگیتوهم تنهاییمیدان مغناطيسي زمین بشر عوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اساستفاده از سلول های بنیاروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانقانونمندی و محدودیت عالمچرا در مغز انسان، فرورفتسیاره ابلهانهدف از خلقت رسیدن به ابزاتکنولوژی جدید که سلول هامانند آب باشعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل کتاب طبیعت در قالب هندسهآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکناگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ااطلاع رسانی اینترنتیرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی ریسمانساختار فراکتال وجود و ذهوقتی تو از یاد گرفتن باز تکامل زبانمحل درک احساسات روحانیتغذیه بر ژنها تاثیر داردگل زندگیآرامش و دانشحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهبه نقاش بنگررشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است ملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه عسل با موم بخوریمسربازان ما محققا غلبه می واقعیت های متفاوتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمروری بر تشنج و درمان هایجهان مشارکتیگاهی لازم است برای فهم و افت هوشیاری به دنبال کاهخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستبی ذهن و بی روحزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احشناسایی تاریخچه ی تکاملیواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان بی گجهان ریز و درشتامواجی که به وسیله ی ماشیخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کوونیاز به آموزش مجازی دیجیبیماری بیش فعالیهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاید گوشی و چشمی، آماده شوزوز گوشتاثیر دوپامین و سروتونینمطالعه ای بیان میکند اهدپیر شدن حتمی نیستجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیچگونه تکامل مغزهای کنونیزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک بازی تنبیه چقدر موثر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملفاصله ها در مکانیک کوانتفاصله ی همیشگی تصویر سازچالش هوشیاری و اینکه چرا سلول های مغزی عامل پارکیهوش احساسیتولید مثل اولین ربات های منشاء کوانتومی هوشیاری اعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباکنگره بین المللی سردرد دآیندهحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکامل تا مغز، از مغز تروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرفساد اقتصادی سیتماتیک درنخستین تصویر از سیاهچالهسندرم سردرد به دلیل افت فهوشیاری کوانتومیتوهم جدایی و توهم علممیدان های مغناطیسی قابل عوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزکیهان خود را طراحی میکندآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلااستفاده از سلول های بنیاروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا ذرات بنیادی معمولاً سیاره ابلهانهر چیز با هر چیز دیگر در تتکنولوژی جدید که سلول هاماه رجبغم بی پایانتصویر زیبا از سلولکتاب، سفری به تاریخآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید هماپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ااطلاعات حسی ما از جهان، چراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه تکامل در درمان بیمساختار شبکه های مغزی ثابویتنام نوعی کرونا ویروس تکامل زبانمحل درک احساسات روحانی دثبت و دستکار ی حافظهگلوله ی ساچمه ایآرامش و سکونحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردربه نادیدنی ایمان بیاوررشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانممانتین یا آلزیکسا یا ابهمجوشی هسته ای، انرژِی بسردرد میگرنواقعیت و مجازتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مرکز هوشیاری، روح یا بدن جهان هوشمندگاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای بی شرمیزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایشناسایی سلول های ایمنی اواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان، قماپوست ساعتی مستقل از مغز دجهان شگفت انگیزامیوتروفیک لترال اسکلروخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کووچیز جدید را بپذیرزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاید درست نباشدیک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر دپاکین بر بیماری ممعماری، هندسه ی قابل مشاپیشینیان انسان از هفت میجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی از عروسک تا کمتهدیدهای هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی احقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکرنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی فتون های زیستیچالش دیدگاه های سنتی در بسلول های بنیادیهوش در طبیعتتولید یا دریافت علممهندسی ژنتیک در حال تلاش عقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورکنگره بین المللی سردرد دآینده ی انسان در فراتر ازحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساساز تکامل تا مغز، از مغز تروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهفشار و قدرتنخستین روبات های زنده ی جسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوهم جسممیدان های کوانتومی خلاعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیککیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در هماستفاده از سلول های بنیاروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایقبل از آغازچراروياها را به یاد نمی آسیر آفرینش از روح تا مغز هر جا که جات میشه، جات نیتکینگیماپروتیلینغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانکتابخانهآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از اطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکلا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمسادیسم یا لذت از آزار دادویتامین E برای فعالیت صحتکامل زبان انسان از پیشیمحدودیت چقدر موثر استثبت امواج الکتریکی در عصگلوئونآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانچند جهانیبه هلال بنگررشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیمن کسی در ناکسی دریافتم همراه سختی، اسانی هستسردرد میگرن در کودکانواقعیت و انعکاستاثیر نگاه انسان بر رفتامرکز حافظه کجاستجهان هوشیارگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان رخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنودریای خدانوار مغز در فراموشی هابی عدالتی در توزیع واکسن زندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعشواهدی از نوع جدیدی از حاواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقاپوشاندن خود از نورجهانی که نه با یک رخداد و امید نیکو داشته باش تا آنخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتوچیزی منتظر شناخته شدنزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکهوش مصنوعی از عروسک بازی تمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست قسمت شب سیاه سحر شودیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر داروهای ضد التهاب معنی روزهپیشرفت های جدید علوم اعصجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میاندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش مصنوعی از عروسک تا کمتو یک معجزه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوآلودگی هوا چالش قرن جدیدحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بفروتنی و غرورچاالش ها در تعیین منبع هوسلول های بنیادی منابع و اهوش عاطفی قسمت نهمتولید پاک و فراوان انرژیمهربانی، شرط موفقیتعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی علم و فیزیک در60 ثحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهاز تکامل تا مغز، از مغز تروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومفضای قلب منبع نبوغ استنرمش های مفید برای درد زاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهیچ چیز همیشگی نیستتوهمات و شناخت حقیقتمیدان بنیادین اطلاعاتعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانکیست هیداتید مغزآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده استیفن هاوکینگ در مورد هروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تقبل از انفجار بزرگچراروياها را به یاد نمی آسیستم تعادلی بدنهر حرکت خمیده می شود و هر تکامل فردی یا اجتماعیماجرای جهل مقدسغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ااطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلالاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه تکامل در درمان بیمسازگاری با محیط بین اجزاویتامین E در چه مواد غذایتکامل ساختار رگهای مغزی محدودیت های حافظه و حافظجلو رفتن یا عقبگردگمان میکنی جرمی کوچکی در آزمون تجربی، راهی برای رخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانچند جهانیبه کدامین گناه کشته شدندرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمراهی نوعی سردرد میگرنیسردرد و علتهای آنواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر نگاه انسان بر رفتامرکز حافظه کجاستجهان های بسیار دیگرگذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو خوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای انوار مغز در تشخیص بیماری بیمار 101 ساله، مبتلا به سزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تششواهدی از دنیسوان(شبه نئواکسن ضد اعتیادتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئول صیانت از عقیده کیسپیموزایدجهانی که از یک منبع، تغذیامید نجاتخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینچیزی خارج از مغزهای ما نیزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی میلیون ها جهان یک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر داروی ضد تشنج سدیم معادله ها فقط بخش خسته کنپیشرفت در عقل است یا ظواهجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچگونه حافظه را قویتر کنیزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو یک جهان در مغز خودت هسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا و ویروس کروناحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا فرگشت و تکامل تصادفی محض ناتوانی از درمان برخی ویسلول های بدن تو پیر نیستنهوش عاطفی قسمت هفتمتولید سلولهای جنسی از سلموفقیت هوش مصنوعی در امتعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهکنترل جاذبهآیا فراموشی حتمی استحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اقفس ذهننرمش های مفید در سرگیجهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهیچ وقت خودت را محدود به توپیراماتمیدازولام در درمان تشنج عید نوروز مبارکترازودونکیست کلوئید بطن سومآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهاستیفن هاوکینگ در تفسیر روشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های قبرستان ها با بوی شجاعتنزاع بین جهل و علم رو به پسیستم دفاعی بدن علیه مغز هرچیز با یک تاب تبدیل به تکامل مادی تا ابزار هوشمماجرای عجیب گالیلهغرور و علمتصور از زمان و مکانکرونا چه بر سر مغز می آورآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و لایو دوم دکتر سید سلمان فهفت چیز که عملکرد مغز تو ستم با شعار قانون بدترین ویتامین کاتکامل شناخت انسان با کشفمخچه فراتر از حفظ تعادلجلوتر را دیدنگنجینه ای به نام ویتامین آزمون ذهنی گربه ی شرودینخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتبه امید روزهای بهترز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایسردرد تنشنوالزارتان داروی ضد فشار تاثیر ویتامین دی بر بیمامرکز خنده در کجای مغز استجهان هایی در جهان دیگرگربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش قدرت ادراکات و حسخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش انوار مغزی روشی مهم در تشخبیماری لبر و نابینایی آنزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی گوگل به کمک تششیشه ی بازالتی و سیلیکونواکسن علیه سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت جدیدپیموزایدجهانی در ذهنامید جدید بر آسیب نخاعیدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهچیزی شبیه نور تو نیستزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی سیستم های کوانیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر درجه حرارت بر مغزمعجزه های هر روزهپیشرفت ذهن در خلاقیت استجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکنگاه محدود و تک جانبه، مشزبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو کز محنت دیگران بی غمیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و پارکینسونحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتانسان، گونه ای پر از تضادانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز- از مغز روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهفراموش کارها باهوش تر هسناتوانی در شناسایی چهره سلول عصبی شاهکار انطباق هوش عاطفی قسمت پنجمتولترودینمولتیپل اسکلروز در زنان علم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوکندر در بیماریهای التهابآیا ممکن است موش کور بی محس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختقفس را بشکننرمشهای مهم برای تقویت عسوخت هیدروژنی پاکهیچ کاری نکردن به معنی چیتوانایی مغز و دیگر اجزای مکانیک کوانتومی بی معنی عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیککاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، ناستخوان های کشف شده، ممکريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم قدم زدن و حرکت دید را تغینزاع بین علم و نادانی رو سکوت و نیستیهز ذره، یک دنیاستتکامل مداومماده ی تاریکغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهکریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزاعتماد به خودراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانلبخند بزن شاید صبح فردا زهفت سین یادگاری از میراث ستم، بی پاسخ نیستویتامین کا و استخوانتکامل، نتیجه ی برنامه ریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلجمجمه انسان های اولیهگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه شرودینگرخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننبه بالا بر ستارگان نگاه کزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانسردرد سکه ایواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر ویروس کرونا بر مغز مرگ چیستجهان یکپارچهگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش مرگ و میر سندرم کوخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسنوار عصب و عضلهبیماری های میتوکندریزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع جدید انرژیهوش مصنوعی الفاگوشکل های متفاوت پروتئین هواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت در برابر محیط زیپیچیدگی های مغزمگسجهان، تصادفی نیستامید درمان کرونا با هماندفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش نکاتی در مورد تشنجزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53شبکه های مصنوعی مغز به دریک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکاندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج نخاعی با الکترودهای نگاه انسان محدود به ادرازبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو پیچیده ترین تکنولوژی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندآلزایمرحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرددانشمندان نورون مصنوعی ساهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز- از مغز رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتفراموشی همیشه هم بد نیستنادیدنی ها واقعی هستندسلولهای ایمنی القا کنندههوش عاطفی قسمت اولتومورها و التهاب مغزی عامواد کوانتومی جدید، ممکنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوکوچ از محیط نامناسبآیا ما کالا هستیمحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی دربارداریایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استاز روده تا مغزروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هقلب و عقلچرا ماشین باید نتایج را پسودمندی موجودات ابزی بر هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتوازن مهمتر از فعالیت زیمکانیزمهای دفاعی در برابعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهکاهش التهاب ناشی از بیماآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتباایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای استروژن مانند سپر زنان دریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرقدرت مردمنزاع بین علم و جهل رو به پسکوت، پر از صداهزینه ای که برای اندیشیدتکامل چشمماده ی خالیمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهکریستال زمان(قسمت اولآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريااعتماد به خودراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير لحظات خوش با کودکانهم نوع خواری در میان پیشیستون فقرات انسان دو پا جلویتامین کا در سبزیجاتتکثیر سلول در برابر توقف مخچه ابزاري که وظیفه آن فجنبه های موجی واقعیتگوشه بیماری اتوزومال رسسآزادی عقیده، آرمانی که تخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامبه بالاتر از ماده بیندیشزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینسردرد عروقی میگرنواکنش به حس جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خمرگ و میر پنهانجهان یکپارچهگزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم خانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمنوار عصب و عضلهبیماری های مغز و اعصاب و زندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیشمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک های بشکل پنجم مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ومستند جهان متصلپیچیدگی های مغزی در درک زجهش های ژنتیکی مفید در ساامیدوار باش حتی اگر همه چدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشچگونه مولکول های دی ان ایزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن زیر آبمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشبکیه های مصنوعییکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکپاسخ گیاهان در زمان خوردجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و انرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاه از بیرون مجموعهسفر فقط مادی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو آرامش و صلحیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای حاکم بر انسان و انسآملودیپین داروی ضد فشار حقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز- از مغزترویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين فراموشی و مسیر روحانینادانی در قرن بیست و یکم،سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش عاطفی قسمت دهمتومورهای نخاعیموجود بی مغزی که می تواندعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیاز سایه بگذرروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشقلب دروازه ی ارتباطچرا مغز انسان سه هزار سالسی و سه پل اصفهانهیچ کس حقیقت را درون مغز توسعه هوش مصنوعی قادر اسما انسانها چه اندازه نزدعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزاسرار آفرینش در موجریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوقدرت کنترل خودنسبیت عام از زبان دکتر برسکته مغزیهزینه سنگین انسان در ازاتکامل و ارتقای نگاه تا عمماده ای ضد التهابیتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدکریستال زمان(قسمت دوم)آیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااعداد بینهایت در دنیای مرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیملرزش ناشی از اسیب به عصبهمه چیز موج استستارگانی قبل از آغاز کیهویتامین بی 12 در درمان دردتأثیر نگاه انسان بر رفتامخچه تاثیر گذار بر حافظهجنسیت و تفاوت های بیناییگوشت خواری یا گیاه خواریآزار دیگری، آزار خود استخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیبه جای محکوم کردن دیگران زمان چیستبعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکسرطان کمیت گراییواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر کلام در آیات کلام بمرگ و میر بسیار بالای ناشجهان کنونی و مغز بزرگتریگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیماخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگنوبت کودکانبیماری وسواسزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک های بشکست حتمیوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکل از کجاستپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهش های ژنتیکی غیر تصادفامیدواری و مغزدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاچگونه میتوان با قانون جنزبان نیاز تکاملی استبیندیشهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت مغز و کیهانیافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکپختگی پس از چهل سالگي به جریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهانرژی تاریکمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج خوابنگاه از دور و نگاه از نزدسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کمتو افق رویداد جهان هستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملککل اقیانوس در یک ذرهآموزش نوین زبانحل مشکلابزار بقای موجود زنده از حلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انساولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و فرایند پیچیده ی خونرسانینازوکلسینسلام تا روشناییهوش عاطفی قسمت دومتومورهای ستون فقراتموجودات مقهور ژنها هستندعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کوچکترین چیز یک معجزه اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام ایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل ااز علم جز اندکی به شما داروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلقلب روباتیکچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیلی محکم محیط زیست بر انهیچ اندر هیچتوسعه برخی شغل ها با هوش ما انسانها چه اندازه نزدعادت کردن به نعمتترس و آرمان هاکاهش دوپامین عامل بیماریآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر درداکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید داسرار بازسازی اندام هاریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنقدرت انسان در نگاه به ابعنسبت ها در کیهانسال سیزده ماهههزاران سال چشم های بینا وتکامل و ریشه ی مشترک خلقتماده، چیزی نیستصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان کریستال زمان(قسمت سوم)آب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريابقای حقیقی در دور ماندن ارادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیمالرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمه چیز در زمان مناسبسخن و سکوتویتامین بی هفدهتئوری تکامل امروز در درممدل همه جانبه نگر ژنرالیجنسیت و تفاوت های بیناییگیلگمش باستانی کیستآسيب میکروواسکولاریا آسخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایبه خودت مغرور نشوزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استسرعت فکر کردن چگونه استواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر کپسول نوروهرب بر نمرگ انتقال است یا نابود شجهان کاملی در اطراف ما پرپل جویی اصفهاناقلیت خلاقخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتنور درونبیماری کروتز فیلد جاکوبزونیسومایدتقلید از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت نیست من عاشق تو باشموجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای جهش تمدنی عجیب و شگفت انسامیدی به این سوی قبر نیستدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشچگونه مغز پیش انسان یا همزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی تمرکز و مدیتیشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت مغز با کیهان مادییاد گرفتن مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکپروژه ی ژنوم انسانیجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب انرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریفلج خواب چیستنگاه از درون مجموعه با نگسفر به مریخ در 39 روزهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتو انسانی و انسان، شایستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملککلمات بلند نه صدای بلندآمارهای ارائه شده در سطح آن چیزی که ما جریان زمان حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی اولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز، از مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و فرایند تکامل و دشواری هانباید صبر کرد آتش را بعد سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت سومتوهم فضای خالیموسیقی نوعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سکووید نوزده و خطر بیماری آیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین ازدواج های بین گونه ای، رروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکقلب را نشکنچرا ویروس کرونای دلتا واسینوریپا داروی ترکیبی ضدهیچگاه از فشار و شکست نترتوصیه های سازمان بهداشت ما اکنون میدانیم فضا خالعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را باگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ داصل بازخوردریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مقدرت ذهننسبت طلایی، نشانه ای به سسانسور از روی قصد بسیاری هستي مادي ای که ما کوچکترتکامل ابزار هوش ، راه پر ماده، چیزی بیش از یک خلا سوالات پزشکیتعذیه ی ذهنکشف مکانیسم عصبی خوانش پآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای بلندی در ذهن ما درک بلندیراز تغییربررسی بیماری التهابی رودلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استسخن پاک و ثابتویتامین دی گنجینه ای بزرتئوری تکامل در پیشگیری و مدل هولوگرافیک ژنرالیزهجهل مقدسگیاه بی عقل به سوی نور میآسیب ها ناشی از آلودگی هوخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قبه دنبال رستگاری باشزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیسعی کن به حدی محدود نشویواکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرگ تصادفیجهان پیوستهپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری نورون هاي مصنوعی می توانبیماری گیلن باره و بیمارزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت انگیز بودن کیهانوراپامیل در بارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیپیوند اندام از حیوانات بجهشهای مفید و ذکاوتی که دامیدی تازه در درمان سرطادنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانچگونه هموساپينس بر زمین زبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اهوش مصنوعی از عروسک بازی تمرکز بر هدفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت کیهان و مغزیاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(انرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه حقیقی نگاه به درون اسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی به شناسایی کاتو با همه چیز در پیوندیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمکلوزاپین داروی ضد جنون