دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دانشمندان روش هاي جدیدی را برای قضاوت کردن در مورد روياها کشف می کنند

دانشمندان روش هاي جدیدی را برای قضاوت کردن در مورد روياها کشف می کنند!

خواب بخش بزرگی از زندگی ما را تشکیل می دهد(تفریبا هشت ساعت از 24 ساعت) و مشاهداتي - که طی این بخش بزرگ از زندگی انسان رخ میدهد- دارای تاثیرات بزرگی بر اوست. به خصوص وقتی بدانیم ما در زمان خواب، در قید زمان و مکانهای مادی نیستیم و چه بسیار رویاهای راستيني که در آینده عینا تکرار ميشود و ما قبلا آن را در عالم رویا دیده ایم و چه بسیار روياهاي شگفت که حقایقی را که نمی دانستیم به ما نشان می دهد.

به یادآوری همه مشاهدات و تحلیل آنها بسیار مهم است و رویا از این قاعده کلی مستثنا نیست. اگر انسان در زندگی خود به مشاهداتي رسید لازم است آنها را تحلیل کند تا قوانين موجود در عالم را بشناسد. بخش بزرگی از مشاهدات انسان در عالم رويا است و فکر نمیکنم عاقلی، لزوم توجه به این مشاهدات را رد کند، به خصوص آنکه برخی از حقایق دیده شده در رويا ما را از قیدهای عالم ماده- که ما را از بسیاری حقایق هستي محروم میسازد- دور میکند.

همراه کردن این مشاهدات با مشاهدات مادی انسان و برقراری توازن میان آنها را هر عقل سالمی میپذیرد، و تنها کسی اين مشاهدات را افسانه های بیهوده میداند که بهره اندکی از عقل داشته باشد.

محققان دانشگاه آدلاید در استرالیا روشهایی را- که فرصت ایجاد رویاهای شفافی به افراد می دهد- کشف کرده اند.

روياهاي شفاف رویاهایی است که وقتی شخص می خوابد، به خواب دیدن خود آگاه است و در همان زمان می تواند با کمال هوشیاری در طي خواب، قضاوت و حکم کند.

و به رغم وجود بسیاری از روشهایی که منجر به تحقق موفق رویای شفاف مي شود، تحقیقات گذشته، معدلهاي موفقیت پایینی داشت و به دلیل این نتایج، دانشمندان ناتوان بودند تا روی منفعت ها و کاربردهای احتمالی رویاهای واضح بررسی کنند.

تحقیق دکتر دينهلم اسبی(استاد در دانشگاه آدلاید در دانشکده روانشناسی ) میتواند این مشکلات را حل کند و روشهایی شایسته تری را برای قدرتمند کردن ایجاد رویاهای شفاف، به کار ببرد.

نتایج پژوهش او در مجله dreaming منتشر شد. این نتایج نشان می دهد که فرد می تواند فرصت های ایجاد بروز روياهاي شفاف را بهبود ببخشد.

شرکت کنندگان در پژوهش به سه دسته تقسیم شدند تا تاثیر سه روش گوناگون برای ایجاد رویاهای شفاف بررسی شود. روشهایی که انجام شد:

بررسی محیطی که فرد در آن است: در این روش، فرد، محیط اطراف خود را بارها طی یک روز جستجو میکند تا بفهمد آیا او، با این کار رویا می بیند یا نه.

بیدار شدن و ماندن در تخت خواب:

این روش با بیدار شدن پس از پنج ساعت از خواب و بیدار ماندن کوتاه پس از بیدار شدن از خواب، انجام میشود. پس از آن به خواب میروی تا وارد مرحله ای از مراحل خواب به نام مرحله حرکت سریع چشم REM بشوي. فرصت رخ دادن رویاها در این مرحله، بسيار بیشتر از دیگر مراحل هست.

تحریک ایجاد روياي شفاف از راه تحریک حافظه: این روش با بیدار شدن پس از پنج ساعت از خواب انجام میشود و حافظه خود را تحریک میکنی تا آنچه را که تو در حال رویا ديده اي- پیش از آنکه دوباره به خواب بروی- به یاد بیاوری و این کار را با تکرارا این عبارت انجام میدهی: در مرتبه بعد که خواهم خوابيد، رویای خود را به ياد خواهم آورد و خودت را اينگونه تصور کن که با رویاهای شفاف زندگی میکنی.

از میان 47 شرکت کننده در این آزمایش با سه روش مختلف، نسبت موفقیت شرکت کنندگان برای یادآوری رویای شفاف، طی یک هفته، 17% بود و در حقیقت این نسبت در مقایسه با افرادي- که از هیچ روشی استفاده نکردند- خیلی زیاد بود و در میان افرادی که ميتوانستند طی پنج دقيقه از اجرای روش سوم دوباره به خواب بروند 47% توانستند تجربه رویاهای شفاف را داشته باشند.

دکتر دينهلم اسبی میگوید: روش سوم که MILD نام دارد چون در این روش بر حافظه آینده نگر اعتماد مي کني- و حافظه آینده نگر قدرت تو برای یادآوری چیزهای معین در آینده است- پس با تکرار در عبارتمن رویایی را که می بینم به یاد خواهم آورد تو این نيت یادآوری رویایی را- که می بيني، در عقل خود محکم میکنی- و این سبب ميشود به جای رویای معمولی، روياي شفاف ببینی. و دکتر اضافه می کند : مهم آن است، به یاد بیاوریم آنهایی که روش MILD را تجربه کردند تا حدی در روز بعد هم، خواب کافی داشتند یعنی روياهاي شفاف، تاثیری بر کیفیت خواب ندارد

و در نهایت مي گوید: با این نتایج، نقشه ای را برای آینده می ريزيم تا به پيشرفت راهی با شايستگي کافی برای ایجاد روياهاي واضح نزدیک تر شویم و این راه، ما را قادر میسازد، فواید احتمالی رویاهای واضح را مطالعه کنیم؛ مانند درمان کابوس ها و بهبود مهارت ها و قدرت های بدنی از طريق تمرين براي ایجاد روياهاي واضح

https://sciencr.com/scientists-reveal-a-technique-that-cou…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ما تنها موجودات زنده آیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مچرا حیوانات سخن نمی گوینساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوقارچ بی مغز در خدمت موجودحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهمیدان مغناطيسي زمین بشر خانواده پایدارهوش احساسیعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیممروری بر تشنج و درمان هایداروهای ضد بیماری ام اس وواکنش های ناخودآگاه و تقاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای ایجاد تمددرمانهای بیماری پارکینسژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و نقش قهوه در سلامتیروش های صرفه جویی در ایجاکایروپاکتیک چیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات دريارشد مغز علت تمایل انسان بگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین چگونه آن شکری که می خوریمسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا مغز تا بزرگسالی توسعآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستچرا حجم مغز گونه انسان درسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به قدم زدن و حرکت دید را تغیحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی الفاگوشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفامکانیزمهای دفاعی در برابخطا در محاسبات چیزی کاملهوش عاطفی بیشتر در زنانعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن امرکز خنده در کجای مغز استداروی فامپیریدین یا نورلواکسن سرطاناثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طدرک فرد دیگر و رفتارهای اژنها ، مغز و ارادهارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به نقش مهاجرت در توسعه نسل اروش هایی ساده برای کاهش اکاربرد روباتهای ريزنانواز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهزمین زیر خلیج فارس تمدنی گزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک سفری به آغاز کیهانآیا همه جنایت ها نتیجه بیآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زچرا در مغز انسان، فرورفتسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبقدرت انسان در نگاه به ابعحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک تا کشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرما انسانها چه اندازه نزدخطا در محاسبات چیزی کاملهوش عاطفی در زنان بیشتر اعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانمرگ انتقال است یا نابود شداروی تشنجی دربارداریواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز انسان برای شادمانی طدرک و احساسژنهای هوش ، کدامندارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش هورمون های تیروئید دروش صحبت کردن در حال تکامکاربرد روباتهای ريز، در از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقص در تشخیص هیجانات عامزندگی هوشمند در خارج از زگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش سلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش ارثی دریافتی از پآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیچراروياها را به یاد نمی آسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحملوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک تا کششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هما انسانها چه اندازه نزددفاع در برابر تغییر ساختهوشیاری کوانتومیمقالاتابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورمراحل ارتقای پله پله کیهداروی جدید s3 در درمان ام وراپامیل در بارداریاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلمغز انسان رو به کوچک تر شدرک احساسات و تفکرات دیگکلرال هیدرات برای خوابانارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش ژنتیک در درمان اختلاروشهای نو در درمان دیسک بکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیزیباترین چیز در افزایش سپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هوش سریعی که بدون احسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پچراروياها را به یاد نمی آسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خدالبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک تا کصرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مما با کمک مغز خود مختاريمدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیمزایای شکلات تلخ برای سلداروی جدید ضد میگرنورزش هوازی مرتب خیلی به قاجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز انسان رو به کوچکتر شددرک تصویر و زبان های مخلتکمردرد و علل آنارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش انتخاب از طرف محیط، نروشهای شناسایی قدرت شنواکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننزیرفون داروی ضد ام اسپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمچگونه جمعیت های بزرگ شکل سم زنبور ، کلیدی برای وارآیا هشیاری کوانتومی وجودآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارفلج بل، فلجی ترسناک که آنثبت امواج الکتریکی در عصنزاع بین جهل و علم رو به پسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی لرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک تا کضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتما تحت کنترل ژنها هستیم یدلایلی که نشان میدهد ما بهیچگاه از فشار و شکست نترصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون همسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی ضد تشنج با قابليت تورزش هوازی ، بهترین تمریاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز ایندگان چگونه استدرک عمیق در حیواناتکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش اتصالات بین سلولهای روشی برای بهبود هوش عاطفکشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط چه زیاد است بر من که در ایزبان چهار حرفی حیات زمینپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه حافظه را قویتر کنیسودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و فلج خوابجمجمه انسان های اولیهنزاع بین علم و نادانی رو سردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک تا کضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالبرای پیش بینی آینده مغز دماه رجبدندان ها را مسواک بزنید تهاوکينگ پیش از مرگش رسالسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی برامشکلات نخاعیداروی ضد تشنج با قابليت تورزش و میگرناخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز ابزار برتر بقادرگیری قلب در بیماری ویرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش حفاظتی مولکول جدید دروشی جدید در درمان قطع نخکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سچهار میلیارد سال تکامل بزبان و بیان، در سایه پیشرپیموزایداز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاهی بر قدرت بینایی دراسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتفلج خواب چیستجنسیت و تفاوت های بینایینزاع بین علم و جهل رو به پسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشالزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کمطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پرماپروتیلیندو ویژگی انتزاع و قدرت تجهاوکينگ پیش از مرگش رسالپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشمشاهده آینده از روی مشاهداستانها و مفاهیمی اشتباورزش بهترین درمان بیش فعاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سمغز از بسیاری حقایق می گردرگیری اعصاب به علت میتوکنگره بین المللی سردرد دارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروشی جدید در درمان سکته مکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان و تکلم برخی بیماریهپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاهی بر توانایی اجزاي بسیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیفیلمی بسیار جالب از تغییجنسیت و تفاوت های بینایینظام مثبت زندگیشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينممانتین یا آلزیکسا یا ابحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک تا کمظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دمبانی ذهنی سیاه و سفیدديدن با چشم بسته در خواب هدف از تکامل مغزسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهمعنی روزهدر مانهای کمر دردورزش در کمر درداختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیمغز برای فراموشی بیشتر کرقیبی قدرتمند در برابر مکنگره بین المللی سردرد دارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش داروهاي مختلف معروف ريتوکسيمب در درمان ام اسگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب نوار مغزی روشی مهم در تشخزبان و شناخت حقیقت قسمت چپیوند مغز و سر و چالشهای ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر ناتوانی از درمان برخی ویسیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیفیزیکدانان ماشینی برای تجهش های ژنتیکی مفید در سانظریه تکامل در درمان بیمشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژي پاک سرچشمه حخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی در کامپیوترهاعلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهمجموعه های پر سلولی بدن مدی متیل فومارات(زادیوا)(هزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع مغز فکر میکند مرگ برای دیدر چه مرحله ای از خواب ، روزوز گوشاختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رموزی از نخستین تمدن بشرکندر در بیماریهای التهابارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش روزه داری در سالم و جریواستیگمینگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نورون هاي مصنوعی می توانزبان و شناخت حقیقت قسمت اپیوند سر، یکی از راه حلهااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیناتوانی در شناسایی چهره سیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بفرگشت و تکامل تصادفی محض جهش های ژنتیکی غیر تصادفهفت چیز که عملکرد مغز تو شناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و مولتیپل اسکلروز در زنان خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بمحل درک احساسات روحانیدژا وو یا اشنا پنداریهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخامغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر هم تنیدگی کوانتومی و پیک پیشنهاد خوب برای آسان اختلالات صحبت کردن در انتکامل چشممغز بزرگ چالش است یا منفعرمز و رازهای ارتباط غیر ککوچک شدن مغز از نئاندرتاارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش رژیم غذایی در رشد و ارژیم های غذایی و نقش مهم گالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دپیشینیان انسان از هفت میاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهنخاع ما تا پایین ستون فقرسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی افراموش کارها باهوش تر هسجهشهای مفید و ذکاوتی که دهفت سین یادگاری از میراث شناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فمواد کوانتومی جدید، ممکنخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بدمحل درک احساسات روحانی ددژاوو یا آشناپنداریهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسمغز مادران و کودکان در زمدرمان های بیماری آلزایمریکی از علل محدودیت مغز امادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز بزرگ چالشهای پیش رورویای شفافکودک ایرانی که هوش او از ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سپیشرفتی مستقل از ابزار هاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نخستین تصویر از سیاهچالهسیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمفراموشی همیشه هم بد نیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دهمیشه عسل با موم بخوریمشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهموجود بی مغزی که می تواندخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی درمانگر کامپیعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پارمحدودیت های حافظه و حافظدانشمندان ژنی از مغز انسو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستنمغز چون ابزار هوش است دلیدرمان های جدید میگرنیادگیری مهارت های جدید دادغام میان گونه های مختلتکامل زبانمغز حریص برای خون، کلید تروبات های ریز در درمان بیکودکان خود را مشابه خود تاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اراه های جدید برای قضاوت رگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید زبان، وسیله شناسایی محیطپاسخ گیاهان در زمان خوردپختگی پس از چهل سالگي به آیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سنرمش های مفید در سرگیجهسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیفرایند حذف برخی اجزای مغجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوموارکتوس ها ممکن است دشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدانشمندان روش هاي جدیدی ویتامین E برای فعالیت صحابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز چگونه صداها را فیلتر درمان های رایج ام اسیادآوری خواب و رویاادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی مغز زنان جوانتر از مغز مرروح رهاییکوری گذرای ناشی از موبایاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش سجده بر عملکرد مغزراه های جدید برای قضاوت رگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سفر نامه سفر به بم و جنوب پرورش مغز مینیاتوری انساآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازیننرمشهای مهم برای تقویت عساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیفرد حساس از نظر عاطفی و بحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی می تواند بر احشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهمیهمانهای ناخوانده عامل خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و مخچه ابزاري که وظیفه آن فدانشمندان روشی برای تبدیویتامین E در چه مواد غذایابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیمغز آیندگان چگونه است ؟درمان ژنتیکی برای نوآوریژن هوش و ساختارهای حیاتی ارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفمغزهای کوچک بی احساسروزه داری و بیمار ی ام اس کی غایب شدی تا نیازمند دلاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياراه پیروزی در زندگی چیستگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب آلزایمرآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینچرا مغزهای ما ارتقا یافت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دقانون مندی نقشه ژنتیکی محافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی گوگل به کمک تششبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن سردردی ژنتیکی که بخودآگاهی و هوشیاريهوش احساسیعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير مدارک ژنتیکی چگونه انسانداروهای مصرفی در ام اسویتامین دی گنجینه ای بزرابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کومغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان جدید میگرن با انتی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درممغزتان را در جوانی سیمکشروش مقابله مغز با محدودیکاهش التهاب ناشی از بیمااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات دريارشته نوروایمونولوژی و نقگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا هم