دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ماده ی تاریک

[ Album ]
فراتر از زمان و مکان
آنها همه می پرسند: ماده ی سیاه، چیست؟و می پرسند ماده ی سیاه، کجاست؟ولی هیچ کس نمی پرسد: ماده ی سیاه چگونه است؟
حس و ادراک قسمت بیست و نهم
دانش، عادت داشته است ادعا کند جهان را خیلی خوب می شناسد. ولی اکنون میگوید 95% جهان برای علم ناشناخته است. هر کس در آزموش علمی نمره ی 5% بگیرد اجازه ندارد در دانش وارد بشود. با این حال کسانی که بنده ی علم گرایی هستند اعتقاد دارند آنها مجاز هستند در مورد واقعیت طبیعت- با وجود اینکه 95% رمان طبیعت، نارسا است- اظهار عقیده کنند. آنها در حقیقت چیزی نمی دانند. حتی 5% دانش تصوری آنها پوچ است زیرا 95% باقیمانده، مگر به صورت استثنایی غیرمحتمل است دفاعی از 5% داشته باشد.
دانش یک سیستم پنیر سوییسی است. دانش پر از حفره و گودال است. در دانش در هر جا به طور مداوم، حفره و سوراخ ایجاد میشود؛ مانند جوندگان در حال بیرون پریدن از کشتی به گل نشسته!( Thomas Stark, Extra Scientiam Nulla Salus: How Science Undermines Reason
“Science used to claim it understood the universe fairly well. Now it says that 95% of the universe is unknown to science. Anyone who scor


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ظهور امواج مغزی در مغز مصمغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستدهن، بزرگترین سرمایههمجوشی هسته ای، انرژِی بقدرت ذهنبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانویتنام نوعی کرونا ویروس رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمکانیزمهای دفاعی در برابپدیده خاموش روشن در پارکتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با امغز ایندگان چگونه استابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز ما، موسیقی را پدین، اجباری نیستهوش فوق العاده، هر فرد اسلحظات خوش با کودکانبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقواقعیت چیستزمان پلانکماده ی خالیآلودگی هوا و پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکمغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز نگاه کلی نگردانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی من بی من، بهتر یاد میگیرمبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرواکسن اسپایکوژنزندان ذهنیمحدودیت های حافظه و حافظآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکینقش هورمون های تیروئید داثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزچالش دیدگاه های سنتی در بداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک بازی رفلکس وتری با توضیح دکتر منابع انرژی از نفت و گاز بار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا یک، وجود داردشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هانقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد نخاع ما تا پایین ستون فقرفن آوری های جدید علیه شنااستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا و واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت گل زندگیتو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشانس یا تلاشمرکز حافظه کجاستایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نقص در تشخیص هیجانات عامخلاصه ای از درمان های جدیچرا حیوانات سخن نمی گوینفروتنی معرفتیاضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکهوش عاطفی قسمت دهمروزه داری متناوب، مغز را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عمسمومیت دانش آموزان بی گایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهانه به اعدامخوشبختی دور از رنج های منشانه های پروردگار در جهفرضیه ای جدید توضیح میدهبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرهیچ وقت خودت را محدود به روشی جدید در درمان قطع نخمنتظر زمان ایده آل نشوپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیمطالبی در مورد تشنجاگر تلاش انسان امروز براجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزنوار مغز در فراموشی هاخطای ادراک کارماهمه چیز کهنه میشودقیچی ژنتیکیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و هرچیز با یک تاب تبدیل به رژیم غذایی ضد التهابیموسیقی نوپیوندی که فراتر از امکانتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظرف باید پر شود چه با چرک مغز چگونه صداها را فیلتر ابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروز مبارکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهمراه سختی، اسانی هستقدرت عشقبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدابسیاری از بیماری های جدیویتامین E برای فعالیت صحرساناها و ابر رساناها و عما انسانها چه اندازه نزدپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خومغز ابزار بقای برتر مادیابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همدیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی می تواند بر احلرزش ناشی از اسیب به عصببیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وواقعیت های متفاوتزمان به چه دلیل ایجاد میشماده ای ضد التهابیآلزایمرتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهمغز، فقط گیرندهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه انسان محدود به ادرادانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی مننژیتبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالواکسن اسپایکوژن ضد کرونازونیسومایدمحدودیت درک انسانآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرنی در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربراننقش هورمون زنانه استروژناثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرچاالش ها در تعیین منبع هوداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهمنابع انرژی از نفت و گاز بار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و نخستین تمدن بشریفناوری هوش مصنوعی نحوه خاستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا و کابوسمنبع هوشیاری کجاست قسمت گلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنمرکز حافظه کجاستایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنقطه ی رسیدن به قلهخم شدن فضا-زمانچرا حجم مغز گونه انسان درفروتنی و غروراطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتههوش عاطفی قسمت دومروزه داری و التهاب زیانبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عمسمومیت دانش آموزان، قماایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهنه به اعدامخانه ی تاریکنشانه های بیداری روحیفساد اقتصادی سیتماتیک دربلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانهیچ کاری نکردن به معنی چیروشی جدید در درمان نابینمنحنی که ارتباط بین معرفپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارمطالعه ای بیان میکند اهداگر خواهان پیروزی هستیجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتنوار مغز در تشخیص بیماری خطای حسهمه چیز در زمان مناسبقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانهز ذره، یک دنیاسترژیم غذایی ضد دردموسیقی هنر مایع استپیوستگی همه ی اجزای جهانتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرمغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقا از نخستین همانحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروز یا روز پایانیدو بیماری روانی خود بزرگ همراهی میاستنی با برخی سقضاوت ممنوعبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیویتامین E در چه مواد غذایرستگاری محدود به یک راه نما انسانها چه اندازه نزدپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی مغز ابزار برتر بقاابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین دیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی و کشف زبان هایلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تواقعیت و مجاززمان شگفت انگیزماده، چیزی نیستآملودیپین داروی ضد فشار تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بمغزتان را در جوانی سیم کشابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه از بیرون مجموعهدانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژي پاک سرچشمه حبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع واکسن دیگر کرونا ساخته شزونا به وسیله ویروس ابله مخچه فراتر از حفظ تعادلآینده با ترس جمع نمیشودسردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرنقش ویتامین K در ترمیم اساثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما دانابینایی در نتیجه ی گوشی داروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلمنابع انرژی از نفت و گاز بارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استآیا گذشته، امروز وآینده شناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و نخستین تصویر از سیاهچالهفواید روزه داری متناوباستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت گلوئونتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار شش گوشمرکز خنده در کجای مغز استایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نقطه ای بود و دگر هیچ نبوخونریزی مغز در سندرم کووچرا خشونت و تعصبفرگشت و تکامل تصادفی محض اطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نهوش عاطفی قسمت سومروزه داری و بیمار ی ام اس منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسمسیر دشوار تکامل و ارتقاایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنه بدبخت بلکه نادانخانواده پایدارنظام مثبت زندگیفشار و قدرتبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکروشی جدید در درمان سکته ممنشأ اطلاعات و آموخته ها پول و عقیدهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیمعماری، هندسه ی قابل مشااپل ویژن پرو در تشخیص بیمجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا مینوار مغزی روشی مهم در تشخخطر آلودگی هواهمه چیز در زمان کنونی استقانون مندی نقشه ژنتیکی مبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد هزینه ای که برای اندیشیدراه فراری نیستمیهمانهای ناخوانده عامل پیام های ناشناخته بر مغز تکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالممغز و قلب در جنین موش مصنابزار بقا از نخستین همانحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تنورالژیدو بار در هفته ماهی مصرف همراهی نوعی سردرد میگرنیقطار پیشرفتبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمویتامین کارشته نوروایمونولوژی و نقما اکنون میدانیم فضا خالپروانه ی آسمانیتکامل زبانامید نجاتساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زبامغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هوشیاری خود را توسدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی یا حماقت طبیعلزوم گذر انسان از حدها و بیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوواقعیت و انعکاسزمزمه ات مانده در گوشمماده، چیزی بیش از یک خلا آموزش نوین زبانتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتمغزتان را در جوانی سیمکشابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه از دور و نگاه از نزددانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز با آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخاواکسن دیگری ضد کرونا از دزیان غذاهای پرچربمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا فراموشی حتمی استسردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردنقش ژنتیک در درمان اختلااثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رناتوانی از درمان برخی ویداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصمنابع بی نهایت انرژی در دبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانآیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از نوع جدیدی از حااولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئینقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچهنخستین روبات های زنده ی جفیلمی بسیار جالب از تغییاستروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا بخشی حقیقی از زندگی منبع هوشیاری کجاست قسمت گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشاید گوشی و چشمی، آماده شمرگ چیستایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنقطه بی بازگشتخواندن ، یکی از شستشو دهنچرا در مغز انسان، فرورفتفراموش کارها باهوش تر هساطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مهوش عاطفی قسمت ششمروزه داری سلول های بنیادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازمسئول صیانت از عقیده کیسایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولنه جنگ و نه خونریزیخار و گلنظریه ی تکامل در درمان بیفضا و ذهن بازبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنهیچ کس حقیقت را درون مغز ريتوکسيمب در درمان ام اسمنشاء کوانتومی هوشیاری اپوست ساعتی مستقل از مغز دتوکل بر خداآسانی موفقیتسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندمعنی روزهاپی ژنتیکجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده نوار مغز، مفید و بی خطرخطرات هوش مصنوعیهمه چیز، ثبت می شودقانون گذاری و تکاملبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير هزینه سنگین انسان در ازاراه نجاتمیوتونیک دیستروفیپیدایش زبانتکنولوژی جدید که سلول هاتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرمغز و اخلاقابزار بقا از نخستین همانحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تنوسانات کوانتومی منبع مادو برابر شدن خطر مرگ و میهندسه ی پایه ایقطره قطرهبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیویتامین کا و استخوانرشد مغز فرایندی پیچیده اما از اینجا نخواهیم رفتپرواز از نیویورک تا لوس آتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و مغز به تنهایی برای فرهنگ ابزار بقای موجود زنده از حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلزوم سازگاری قانون مجازابیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیواقعیت تقویت شدهزنان باهوش ترماست مالیآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستمغط یک گیرنده استابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا نگاه از درون قفس یا بیروندانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز با تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معواکسن سرطانزیباترین چیز در پیر شدنمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدننقش گرمایش آب و هوا در هماثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختناتوانی در شناسایی چهره داروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمرقیبی قدرتمند در برابر ممنابع جدید انرژیبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتینقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انساننرمش های مفید برای درد زافیروز نادریاسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویا تخیل یا واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت گنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشاید درست نباشدمرگ و میر پنهاناین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژینمیتوان با بیرون انداختنخواب زمستانی سلول های سرچرا ذرات بنیادی معمولاً فراموشی همیشه هم بد نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش عاطفی بیشتر در زنانروزهای بد باقی نمیماندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطمسئولیت جدیدایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومچه زیاد است بر من که در ایخارق العاده و استثنایی بنظریه ی تکامل در درمان بیفضای قلب منبع نبوغ استبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مهیچ اندر هیچریه زغالیمهمان ناخواندهپوشاندن خود از نورتوپیراماتآشنا پنداریسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر معادله ها فقط بخش خسته کنابتدا سخت ترین استجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسانوار مغز، ترجمه ی فعالیت دفاع از پیامبرهمه ی سردردها بی خطر نیستقانون جنگلبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون هزاران سال چشم های بینا وراه های جدید برای قضاوت رمیگرن و پروتئین مرتبط با پیر شدن حتمی نیستپیشینیان انسان از هفت میتکینگیافسردگی و ساختار مغزسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملمغز و اخلاقابزار بقا از نخستین همانحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید دو برابر شدن خطر مرگ و میهندسه ی رایج کیهانلمس کوانتومیبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمویتامین کا در سبزیجاترشد مغز علت تمایل انسان بما اشیا را آنطور که هستندپروتئین های ساده ی ابتداتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت امغز بیش از آنچه تصور میشوابزار بقای موجود زنده از حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلزوم سازگاری قانون مجازابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی براواقعیت خلا و وجود و درک مزنجیرها را ما باید پاره کماست مالی با هوش انسانیآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوونفرت، اسیب به خود استابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز با خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسواکسن سرطانزیباترین چیز در افزایش سمخچه تاثیر گذار بر حافظهآیا ما کالا هستیمسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهنقش پیش زمینه ها و اراده اجزای پر سلولی بدن انسان اسکار، لگوی هوشمندنادیدنی ها واقعی هستندداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک تا کمرموزی از نخستین تمدن بشرمناطق خاص زبان در مغزبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهشیشه ی بازالتی و سیلیکوناولین دارو برای آتاکسی فجهان معنانقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در اننرمش های مفید در سرگیجهفیزیک مولکولها و ذرات در اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی، اتفاقات و تحرویا حقی از طرف خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت گوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشایسته نیست در جیب خود قرمرگ و میر بسیار بالای ناشاین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حینمیتوان بر سیاه سیاه نوشخواب سالم عامل سلامتیچراروياها را به یاد نمی آفراموشی و مسیر روحانیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش عاطفی در زنان بیشتر اروزهای سختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشممسئولیت در برابر محیط زیایستادن در برابر آزادی بجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومنه عدم مطلق بلکه عدم با قخبر مهم تلسکوپ هابلنظریه ی تکامل در درمان بیقفس ذهنبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دهیچگاه از فشار و شکست نترریواستیگمینمهندسی ژنتیک در حال تلاش پیموزایدتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزمعجزه های هر روزهابتدایی که در ذهن دانشمنحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار نوار عصب و عضلهدفاع در برابر تغییر ساختهمه جا خیر بکارقانون جنگلبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمهستي مادي ای که ما کوچکترراه های جدید برای قضاوت رمیگرن و خوابهستی ما پس از شروعی چگال راه پیروزی در زندگی چیستمیگرن و روزه داریپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی مغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقا از نخستین همانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دو داروی جدید برای میاستهندسه بنیادینلووفلوکساسینبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کروناویتامین بی 12 در درمان دردرشد در سختی استما به جهان های متفاوت خودپروتز چشمتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقای موجود زنده از حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک دژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی الفاگولزوم عدم وابستگی به گوگل بیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشوالزارتان داروی ضد فشار زندگی فعال و مثبت روند آلماشین دانشآنچه ناشناخته است باید شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکنقاشی هایی با بوی گذشته یابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه حقیقی نگاه به درون ادانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز با خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنواکسن ضد اعتیادزیر فشار کووید چه باید کرمخاطب قرار دادن مردم، کاآیا ما تنها موجودات زنده سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعینقش آتش در رسیدن انسان بهاجزایی ناشناخته در شکل گاساس انسان اندیشه و باور نادانی در قرن بیست و یکم،داروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز و رازهای ارتباط غیر کمناطق خاصی از مغز در جستجبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل های متفاوت پروتئین هاولین دروغجهان هوشمندنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکنرمش های موثر در کمردردفیزیک هوشیاریاصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیرویاها از مغز است یا ناخومنبع هوشیاری کجاست قسمت53گویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شادی، پاداش انجام وظیفهمرگ و سوال از قاتلاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بنمای موفقیتخواب سالم عامل سلامتی و یچراروياها را به یاد نمی آفراموشی آرماناعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتهوش عاطفی در زنان بیشتر اروش مقابله مغز با محدودیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سمستند جهان متصلاکنون را با همه ی نقص هایجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسنهایت معرفت و شناخت درک عخدا موجود استنظریه ی ریسمانقفس را بشکنبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانههیپرپاراتیروئیدیسمریاضیات یک حس جدید استمهندسی بدنپیموزایدتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویمعجزه ی چشمابتذال با شعار دینحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز نوار عصب و عضلهدقیق ترین تصاویر از مغز اهمیشه چیزی برای تنهایی دقانونمندی و محدودیت عالمبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماهشت توصیه برای کاستن از دراه انسان شدن، راه رفتن ومیگرن سردردی ژنتیکی که بپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحمغز کوانتومیابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تنیکولا تسلادو سوی واقعیتهندسه در پایه ی همه ی واکلوب فرونتال یا پیشانی مغبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کروناویتامین بی هفدهرشد، رسیدن به یک هدف نیستما با کمک مغز خود مختاريمپروتز عصبی برای تکلمتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقای موجود زنده از حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هودژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک های بمقاومت به عوارض فشار خون بیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتواکنش های ناخودآگاه و تقزندگی هوشمند در خارج از زمبانی ذهنی سیاه و سفیدآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدچقدر به چشم اعتماد کنیمابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاه دوبارهدائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیواکسن علیه سرطانزیرفون داروی ضد ام اسمدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا مصرف مولتی ویتامین هسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیماستفاده از مغز، وزن را کمنازوکلسینداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز گشایی از اتصالات مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت بازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشکل پنجم مادهاولین سلول مصنوعیجهان هوشیارنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کواننرمشهای مهم برای تقویت عفیزیک و هوشیاریاصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاهوش احساسیرویاهای پر رمز و حیرتی درمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشب سیاه سحر شودمرگ انتقال است یا نابود شاین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژنمایش تک نفرهخواب عامل دسته بندی و حفطچراغ های متفاوت و نور یکسفرایند پیچیده ی خونرسانیاعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیهوشمندی کیهانروش های صرفه جویی در ایجامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشمشکل از کجاستاکوییفلکسجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرنهایت در بی نهایتخدا نور آسمان ها و زمین انظریه تکامل در درمان بیمقله برای دیدن نه برای به به نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرهاوکينگ پیش از مرگش رسالریتوکسیمابمهربانی، شرط موفقیتپیچیدگی های مغزمگستوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتمعجزه ی علمابداع دی ان ای بزرگترین دحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسنوار عصب و عضلهدل به دریا بزنهمیشه چشمی مراقب و نگهباقارچ بی مغز در خدمت موجودبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی روددرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن او هر کس تقوای خدا پیشه کنراه بی شکستمیگرن شدید قابل درمان اسپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمغز آیندگان چگونه است ؟ابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیدولت یا گروهکهندسه زبانِ زمان استلوتیراستامبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوویتامین دی گنجینه ای بزرز گهواره تا گورما بخشی از این جهان مرتبطپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش دگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک های بمقایسه رقابت و همکاریبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتواکنش به حس جدیدزندگی و داراییمباحث مهم حس و ادراکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایاننقش قهوه در سلامتیابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرواکسنی با تاثیر دوگانه ازیرک ترین مردممدل هولوگرافیک ژنرالیزهآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیماستفاده از نظریه ی تکامل نباید صبر کرد آتش را بعد داروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز پیشرفت تواضع است نه طمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشکرگزار هر چیزی باش که دااوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمچرا ماشین باید نتایج را پفیزیک آگاهیاصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرهوش بشری تهدید برای بشریرویای شفافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیشبیه سازی میلیون ها جهان مرگ تصادفیاینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانچند نرمش مفید برای کمردرخودآگاهی و هوشیارينزاع بین جهل و علم رو به پفرایند تکامل و دشواری هااعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دهوشیاری و وجودروش هایی برای کم کردن اضطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استمشکلات نخاعیاکسی توسین و تکامل پیش اجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنونهادینه سازی فرهنگ اختلاخدا بخشنده است پس تو هم بنظریه تکامل در درمان بیمقله سقوطبه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مهاوکينگ پیش از مرگش رسالریسدیپلام تنها داروی تایموفقیت هوش مصنوعی در امتپیچیدگی های مغزی در درک زتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار هوش در حال ارتقا ازحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنوار عصب و عضله مهم در تشدلایلی که نشان میدهد ما بهمیشه اطمینان تو بر خدا بقبل از آغازبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانوفور و فراوانیرابطه تشنج و اوتیسممیدان مغناطيسي زمین بشر پیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا مومغز اندامی تشنه ی انرژی اابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تچیز جدید را بپذیردوچرخه در کاهش دردهای کمهندسه، نمایشی از حقیقتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوویروس مصنوعیزمین در برابر عظمت کیهانما تحت کنترل ژنها هستیم یپرکاری تیروئیدتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیدانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک های بمقابله ی منطقی با اعتراضبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذواکسن های شرکت فایزر آمرزندگی بی دودمبتکران خودشکوفاآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایاننقش مهاجرت در توسعه نسل اابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانوابستگی یعنی قلادهزیست شناسی کل در جزء فراکمدل هولوگرافیک تعمیم یافآیا همه جنایت ها نتیجه بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هانقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاALS نگاهی کامل بر بیماری واستفاده از هوش مصنوعی در نبرو و انرژی مداومداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه شکست حتمیمدل های ریز مغز مینی برینايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییچرا مردم با زندگی میجنگنفیزیکدانان ماشینی برای تاصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظههوش در طبیعتروان سالممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کوانمرگی وجود ندارداینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به چند جهانیخودآگاهی و هوشیارينزاع بین علم و نادانی رو فرایند حذف برخی اجزای مغاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانهوشیاری و افسردگیروش هایی برای جلوگیری از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتمشکلات بین دو همسر و برخیاکسکاربازپین در درمان تشجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تچهار میلیارد سال تکامل بخدای رنگین کماننظریه تکامل در درمان بیمقلب های سادهبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بهدف یکسان و مسیرهای مختلریشه های مشترک همه ی موجوموفقیت در تفکر استپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقا از نخستین همانحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنوار عصب و عضله تعیین محلدنیا فریب و سرگرمیهمیشه به آنچه داری، خوشنقبل از انفجار بزرگبی نهایت در میان مرزهاهمیشه داناتر از ما وجود دقبرستان ها با بوی شجاعتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خاوقاحت و تمسخر دیگرانرادیوی مغز و تنظیم فرکانمیدان های مغناطیسی قابل پپوگستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفمغز انسان ایا طبیعتا تماابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی منتظر شناخته شدندوچرخه سواری ورزشی سبک و هنر فراموشیلیروپریم داروی ترکیبی ضدبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارویروس های باستانی، مغز مزمین زیر خلیج فارس تمدنی مانند آب باشپرتوهای صادر شده از سیاهتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله با کرونا با علم اسبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعواکسن کووید 19 چیزهایی که زندگی در جمع مواردی را برمتواضع باشآنژیوگرافی از مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهنقش میدان مغناطیسی زمین ابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تنگاهت را بلند کنداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متمنابع انرژی از نفت و گاز باور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزیست شناسی باور حقیقت یا آیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتنقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهافقر داده ها در هوش مصنوعیاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت نیست من عاشق تو باشممدیون خود ناموجودايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنقش غذاها و موجودات درياحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانچرا مغز انسان سه هزار سالفال نیکواصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومهوش عاطفی قسمت 11روبات ها قول میدهندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درمراحل ارتقای پله پله کیهاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مچند جهانیخودت را از اندیشه هایت حفنزاع بین علم و جهل رو به پفراتر از دیوارهای باوراعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بهوشیاری کوانتومیروش هایی ساده برای کاهش امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدمشکلات روانپزشکی پس از ساگر فقط مردم میفهمیدند کجاذبهاز نخستین همانند سازها تچهار ساعت پس از کشتار خوکخدایی که ساخته ی ذهن بشر نعناعقلب و عقلبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدهدف یکسان، در مسیرهای متریشه های مشترک حیاتمولکول ضد پیریپیوند مغز و سر و چالشهای توصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییمعرفت و شناختابزار بقا از نخستین همانحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تنوبت کودکاندنیا مکانی بسیار اسرارآمهمیشه راهی هستقدم زدن و حرکت دید را تغیبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنوقت نهيب هاي غير علمي گذشراز تغییرمیدان های کوانتومی خلاپایان، یک آغاز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهمغز انسان برای ایجاد تمدابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیدوپامین قابل حل در آبهنر حفظ گرهلیس دگرامفتامین یا ویاسبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعویرایش DNA جنین انسان، برزمان چیستماه رجبپرتوزایی از جسم سیاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتمغز بزرگترین مصرف کننده ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظه های اخلاقی دربارهبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیواکسن کرونا و گشودن پنجرزندگی در سیاهچالهمجموعه های پر سلولی بدن مآنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمنقش محیط زندگی و مهاجرت دابعاد بالاترحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنابع انرژی از نفت و گاز باید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبوبینار اساتید نورولوژی دزیست، مرز افق رویداد هستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بینایینقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانفلج نخاعی با الکترودهای استفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرمز جهان خاصیت فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفت انگیز بودن کیهانمدیریت اینترنت بر جنگايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنقش غذاها در کاهش دردهای خفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است چرا مغزهای ما ارتقا یافت فاکسیبتاصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش عاطفی قسمت نهمروبات های ریز در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیمرز مرگ و زندگی کجاستایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوچند جهانی و علمخودروهای هیدروژنینسبیت عام از زبان دکتر برفرد موفقاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایهوشیاری سنتی یا هوشیاری روش جدید تولید برقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستمشکلات روانپزشکی در عقب اگر میدانی مصیبت بزرگتر جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تنون و القلمخدایا جز تو که را دارمهفت چیز که عملکرد مغز تو قلب یا مغزبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پارهدف از تکامل مغزرژیم های غذایی و نقش مهم مولتیپل اسکلروز در زنان پیوند اندام از حیوانات بتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقا از نخستین همانحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز نور از عمق تاریکیدنیای شگفت انگیز کوانتومنور دروندنیایی پر از سیاهچاله همیشه عسل با موم بخوریمقدرت مردمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دوروقتی فهمیدی خطا کردی برگراست دستی و چپ دستیمیدان بنیادین اطلاعاتپاکسازی مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن امغز انسان برای شادمانی طابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستدورترین نقطه ی قابل مشاههنر رها شدن از وابستگیلا اکراه فی الدینبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم ویشن پروزمان و مکان، ابعاد کیهان ماپروتیلینپرسش و چستجو همیشه باقی اتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنمغز حریص برای خون، کلید تابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز چگونه حافظه را قویتر کنیدانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظات بیهوشی قبل از جربیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهواکسن کرونا از حقیقت تاتزندگی زمینی امروز بیش از مجرم، گاهی قربانی استآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگینقش مرکز تنفس سلولی در بیاتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکمنابع انرژی از نفت و گاز بابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج وجود قبل از ناظر هوشمندزاویه نگاه ها یکسان نیستآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بینایینقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبچت جی پی تیفلج بل، فلجی ترسناک که آناستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیهوش مصنوعی به شناسایی کارنگ کردن، حقیقت نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شگفت زده و حیران باشمداخله ی زیانبار انسانای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگترینقشه مغزی هر فرد منحصر بهخفاش با شیوع همه گیری جدیچرا ویروس کرونای دلتا وافاجعه ی جهل مقدساصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش عاطفی قسمت هفتمروبات کیانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانمرز بین انسان و حیوان کجاایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فچند روش ساده برای موفقیتخورشید مصنوعیچسبیدن به خود، مانع بزرگ فرد یا اندیشهبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطهوش، ژنتیکی است یا محیطیروش صحبت کردن در حال تکاممنبع هوشیاری در کجاست؟ قپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، مشاهده گر جدای از شیء مشااگر نیروی مغناطیس نباشد جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تنوآوری ای شگفت انگیز دانخرما منبع بسیار خوب آنتی هفت سین یادگاری از میراث قلب دروازه ی ارتباطبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیهدف از خلقت رسیدن به ابزارژیم های غذایی و نقش مهم مواد کوانتومی جدید، ممکنپیوند اندام حیوانات به اتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز قلبابزار بقا از نخستین همانحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تنوروفیبروماتوزدنیا، هیچ استهمیشه، آنطور نیست که هستقدرت و شناخت حقیقتبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی وقتی پر از گل شدی خودت را رجزخوانی هایی که امروز بمیدازولام در درمان تشنج پارادوکس ها در علمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانمغز انسان برای شادمانی طابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنکاتی در مورد تشنجديدن با چشم بسته در خواب هنر، پر کردن است نه فحش دلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هواقعیت فیزیکی، تابعی از زمان و گذر آن سریع استماجرای جهل مقدسپرسشگری نامحدودتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرمغز در تنهایی آسیب میبینابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز نگاه من، نگاه تو و یا حقیدانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی ممانتین یا آلزیکسا یا اببیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدواکسن کرونا ساخته شده توزندگی زودگذرمحل درک احساسات روحانیآواز خواندن در قفس، نشانسرگردانیتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتنقش نگاه از پایین یا نگاهاتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنابع انرژی از نفت و گاز باد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابچت جی پی تیفلج خواباستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیهوش مصنوعی تعاملیرنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمدارک ژنتیکی چگونه انسانای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرنقشه های مغزی جدید با جزیخلا، حقیقی نیستچرا پس از بیدار شدن از خوفاصله ها در مکانیک کوانتاصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان ههوش عاطفی قسمت یازدهروح و آب حیاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیمرز جدید جستجو و اکتشاف، ایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انچندین ماده غذایی که ماننخوش قلبی و مهربانینسبت ها در کیهانفرد حساس از نظر عاطفی و ببقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اروشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آنمشاهده آینده از روی مشاهاگر نعمت فراموشی نبود بسجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدنوار مغز مشاهده ی غیر مستخسته نباشی باباهم نوع خواری در میان پیشیقلب روباتیکبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atهر چیز با هر چیز دیگر در ترژیم ضد التهابیموجود بی مغزی که می تواندپیوند سر آیا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقا از نخستین همانحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می تواندندان ها را مسواک بزنید تهمکاری یا رقابتقدرت کنترل خودبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم موقتی تو از یاد گرفتن باز رحم مصنوعیمکان زمان یا حافظه زمانپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را مغز انسان رو به کوچک تر شابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایدی متیل فومارات(زادیوا)(هوموارکتوس ها ممکن است دلایو دوم دکتر سید سلمان فبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بواقعیت چند سویهزمان و صبرماجرای عجیب گالیلهآلودگی هوا چالش قرن جدیدتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سمغز را از روی امواج بشناسابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتنگاه مادی غیر علمی استدانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی من کسی در ناکسی دریافتم بیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSواکسن آلزایمرزندگی سلول در بدن، جدای امحل درک احساسات روحانی دآینه در اینهسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمانقش نظام غذایی در تکامل ماتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنابع انرژی از نفت و گاز باد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای آیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالنقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگنتایج نادانی و جهلفلج خواب چیستاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی در کامپیوترهارهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشگفتی های زنبور عسلمروری بر تشنج و درمان هایای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنقشه با واقعیت متفاوت اسخلا، خالی نیستچرا ارتعاش بسیار مهم استفاصله ی همیشگی تصویر سازاصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشهوش عاطفی قسمت پنجمروح در جهانی دیگر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیممرزهای حقیقی یا مرزهای تایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انچندجهانیخوش خیالی و خوش بینینسبت طلایی، نشانه ای به سفردا را نمیدانیمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های هیچ چیز همیشگی نیستروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع خواب و رویاپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالمشاهدات آمیخته با اشتباهاگر نعمت فراموشی نبود بسجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسنوار مغز با توضیح دکتر فاخطا در محاسبات چیزی کاملهمه چیز موج استقلب را نشکنبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکهر جا که جات میشه، جات نیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وموجودات مقهور ژنها هستندپیوند سر، یکی از راه حلهاتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیمغز مانند تلفن استابزار بقا از نخستین همانحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهده روش موفقیتهمانند سازی در انسانقدرت انسان در نگاه به ابعبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است وقتی ریشه ها عمیقند از چیرحم مصنوعیمکانیک کوانتومی بی معنی پختگی پس از چهل سالگي به تکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان رو به کوچکتر شدابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه میتوان با قانون جندین اجباریهورمون شیرساز یا پرولاکتلبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشناواقعیت چیستزمان واقعیت است یا توهمماده ی تاریکآلودگی هوا و ویروس کروناتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک اندامغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی من پر از تلخیمبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرواکسن ایرانی کرونا تولیدزندگی، مدیریت انرژیمحدودیت چقدر موثر استآیندهسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلینقش نظریه تکامل در شناسااتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوچالش کمبود اندام برای پیداروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنابع انرژی از نفت و گاز بار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروززبان متغیرآیا واکنش های یاد گرفته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کننجات در راستگوییفلج دوطرفه عصب 6 چشماستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی در تفکر خلاق اروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت گل درون گلدانتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشانس یا نتیجه ی تلاشمرکز هوشیاری، روح یا بدن ایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نقص های سیستمی ایمنیخلاصه ای از مطالب همایش مچرا بیماری های تخریبی مغفتون های زیستیاصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهوش عاطفی قسمت اولروح رهاییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزمزایای شکلات تلخ برای سلایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسانه ناامیدی بلکه ارتقاخوشبختی چیستنشانه های گذشته در کیهان فرزندان زمان خودبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم هیچ چیز، چقدر حقیقی استروشی برای بهبود هوش عاطفمنتظر نمان چیزی نور را بهپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهمطالبه ی حق خوداگر با مطالعه فیزیک کوانجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزنوار مغز ترجمه رخدادهای خطا در محاسبات چیزی کاملهمه چیز و هیچ چیزقوی تر باشبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلاهر حرکت خمیده می شود و هر رژیم غذایی سالم و ضد التهمورد نادر همپوشانی دو بیپیوندهای پیچیده با تغییرتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجمغز مادران و کودکان در زمابزار بقا از نخستین همان