دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از واقعیت امروز تا حقیقت

چنین برش های دقیقی از مغز در گذشته، فقط در صورتی ممکن بود که مغز کسی را بیرون بیاورند و آن را چاقو چاقو کنند!
ولی پیشرفت های موجود در عرصه ی، امواج الکترومغناطیس، چنین تصویر زیبا و شگفتی را از مغز در اختیار ما گذاشته است. امواج الکترومغناطیس، تا حد زیادی بعد و مرز مکان را از جلوی چشمان ما برداشته است.
با کمک این امواج، میتوان به خیلی از نادیده ها دست پیدا کرد.

MRI Scans: Definition, uses, and procedure
ولی آیا حقیقت مغز، همین تصاویر زیبا است؟ در آینده با پبشرفت تکنولوژی و با کمک امواج و پرتوهایی که اکنون برای ما ناشناخته است، تصاویر مغز ممکن است بسیار دقیقتر و واقعی تر هم باشد.
از واقعیت امروز تا حقیقت، فاصله ای جز پرده ها و ابعاد عالم ماده از جمله مکان و زمان نیست ولی این ابعاد و پرده ها قابل برداشتن است.https://www.youtube.com/watch?v=7PIwP-RcYE4

آیا کانون های کوچک متعدد سفید رنگ در MRI مغز به معنی MS هستند؟ - پایتخت


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم استنهایی رمز نوآوری استارتباط بین هوش طبیعی و هوشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکقبل از انفجار بزرگچرا خشونت و تعصببه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالحفره در مغزمانند آب باشدورترین نقطه ی قابل مشاهکار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب ایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و اتو در میانه ی جهان نیستی از نشانه ها و آثار درک شدصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر لا اکراه فی الدیننظریه ی تکامل در درمان بیبیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنحمایت از طبیعتمحل درک احساسات روحانیدانشمندان یک فرضیه رادیککشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتمرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهتوهم بی خداییاز تکینگی تا مغز از مغز تعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه راهی هستبیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت 67مروری بر تشنج و درمان هایداروی جدید ALSگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکنوآوری ای شگفت انگیز دانتیک و اختلال حرکتیاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت هشتممسمومیت دانش آموزان بی گپل خواجو اصفهاندخالت در ساختار ژنهاالکترومغناطیس شنوایی و هریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیابزار بقای موجود زنده از سیستم تعادلی بدننیکولا تسلاتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت سی و ششممطالعه ای بیان میکند اهدپیوند سر، یکی از راه حلهادر درمان بیماری مولتیپل امیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است ابزارهای بقای موجود زندهسازگاری با محیط بین اجزاچگونه باغبانی باعث کاهش تابوهای ذهنیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیادآوری خواب و رویاخم شدن فضا-زمانپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شتفاوت های بین زن و مرد فقاجزایی ناشناخته در شکل گسردرد میگرن در کودکانفرگشت و تکامل تصادفی محض چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد واسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان پر از چیزهای اسرار آمنشاء کوانتومی هوشیاری اخانواده پایدارکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذراولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناستلاشی تازه برای گشودن معاداراوون تنها داروی تاییشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط فضای قلب منبع نبوغ استنخاع ما تا پایین ستون فقراعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانجوانان وطنمیدان های مغناطیسی قابل دفاع در برابر تغییر ساختکودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استزبان و کلمه حتی برای کسانایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاتنبیه چقدر موثر استارتباط شگفت مغز انسان و فشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکقبرستان ها با بوی شجاعتچرا در مغز انسان، فرورفتبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالحق انتخابماه رجبديدن با چشم بسته در خواب کاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در درفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و اتوقف؛ شکستاز نظر علم اعصاب یا نرووسضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی ریسمانبیماری های میتوکندریوفور و فراوانیحوادث روزگار از جمله ویرمحل درک احساسات روحانی ددانشمندان ژنی از مغز انسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرتوهم تنهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمن پر از تلخیمهمیشه عسل با موم بخوریمواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت 74مرکز هوشیاری، روح یا بدن داروی جدید s3 در درمان ام گالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر نوار مغز مشاهده ی غیر مستتیروفیبان موثر در سکته ی از تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت پنجممسمومیت دانش آموزان، قماپلاسمای غالبدر مانهای کمر دردالکتروتاکسی(گرایش و حرکریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atابزار بقای موجود زنده از سیستم دفاعی بدن علیه مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش و میگرنحس و ادراک قسمت سیزدهممعماری، هندسه ی قابل مشاپیوندی که فراتر از امکاندر سال حدود 7 میلیون نفر امیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانابزارهای بقای از نخستین ستم با شعار قانون بدترین فلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر فکر بر سلامتاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاری خدا نزدیک استخونریزی مغز در سندرم کووپروتئین های ساده ی ابتدادرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی انرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدتفاوت های تکاملی در مغز واحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد و علتهای آنفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد واسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان پر از چیزهای جادویی مهندسی ژنتیک در حال تلاش خار و گلکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم درک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای ااولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرتلاشی جدید در درمان ام اسادب برخورد با دیگرانشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیقفس ذهننخستین تمدن بشریاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اجوانان وطنمیدان های کوانتومی خلادقیق ترین تصاویر از مغز اکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند ندست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختمااین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همتهدیدهای هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا ذرات بنیادی معمولاً به جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلحقیقت قربانی نزاع بین بی ماپروتیلیندی متیل فومارات(زادیوا)(کاربرد روباتهای ريز، در آیا تکامل و تغییرات ژنتیرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ اکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از تولید مثل اولین ربات های از نظر علم اعصاب اراده آزضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیمبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشحکمت الهی در پس همه چیزمحدودیت چقدر موثر استدانشمندان پاسخ کوانتومی کشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیابزار بقا از نخستین همانچند جهانیتوهم جداییاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمجوشی هسته ای، انرژِی بواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت 75مرکز حافظه کجاستداروی جدید میاستنی گراویگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهاننوار مغز ترجمه رخدادهای تکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت پنجاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاپمبرولیزوماب در بیماری چدر محل کار ارزش خودت را بالکترودهای کاشتنیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکابزار بقای موجود زنده از سکوت و نیستیچیز جدید را بپذیرتکامل زباناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت ششمپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان های اسرار آمیز در آامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استراز تغییربسیاری از بیماری های جدیابزارهای دفاعی و بقای موستم، بی پاسخ نیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر مشاهده بر واقعیت بازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن همه چیز نیستخواندن ، یکی از شستشو دهنپروتز چشمدرمان جدید سرطانزمان چیستانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استتفاوت های زبانی سرمنشا تاحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد تنشنفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد واصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان دارای برنامهمهربانی، شرط موفقیتخارق العاده و استثنایی بکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیاولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساستمایل زیاد به خوردن بستنادراک ما درک ارتعاشی است شیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سقفس را بشکننخستین تصویر از سیاهچالهاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر اجواب دانشمند سوال کننده میدان بنیادین اطلاعاتدل به دریا بزنکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشردست آسمانآیا هوش ارثی دریافتی از پدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشراین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده تو یک معجزه ایارتباط شگفت انگیز مغز انشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت مردمچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای متحقیقت آنطور نیست که به نظماجرای جهل مقدسدین اجباریکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جنین انسان، هوشمندی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت اتولید یا دریافت علماز نظر علم اعصاب اراده آزضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه تکامل در درمان بیمبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگحافظه میتواند بزرگترین دمحدودیت های حافظه و حافظدانشمندان اولین سلول مصنکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچند جهانیتوهم جدایی و توهم علماز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و روحتری فلوپرازینمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستواقعیت چیستحس و ادراک قسمت 78مرکز حافظه کجاستداروی جدید برای میاستنی گامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر اننوار مغز در فراموشی هاتکنولوژی جدید که سلول هااز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و یمسئول صیانت از عقیده کیسپنج اکتشاف شگفت آور در مودر چه مرحله ای از خواب ، رالگو نداشتیمریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاابزار بقای موجود زنده از سکوت، پر از صداچیزی منتظر شناخته شدنتکامل زباناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی غربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش در کمر دردحس و ادراک قسمت شصت و هشتپیام های ناشناخته بر مغز درمان های بیماری آلزایمرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیابعاد و نیازهای تکاملیستون فقرات انسان دو پا جلفلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه ناظر هوشیار باسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن همه چیز نیستخواب سالم عامل سلامتیپروتز عصبی برای تکلمدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان انسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیتفاوت ایستایی و تکاپواحساس گذر سریعتر زمانسردرد سکه ایفراموشی و مسیر روحانیچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان در حال نوسان و چرخشموفقیت هوش مصنوعی در امتخبر مهم تلسکوپ هابلکمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران رادرک دیگرانزونیسومایداولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرادغام میان گونه های مختلشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواقلب و عقلنخستین روبات های زنده ی جبقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهانجوسازی مدرنمیدازولام در درمان تشنج دلایلی که نشان میدهد ما بکودکان را برای راه آماده آیا هوش سریعی که بدون احسدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهاین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهتو یک جهان در مغز خودت هسارتباط غیرکلامی بین انساشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت کنترل خودچراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزحقیقت افرادماجرای عجیب گالیلهدین، اجباری نیستکتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما مرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اتولید پاک و فراوان انرژیاز واقعیت امروز تا حقیقتطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبالحظات خوش با کودکاننظریه تکامل در درمان بیمبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را حافظه های کاذبمخچه فراتر از حفظ تعادلدانشمندان تغییر میدان مغگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمتوهم جسماز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چیستحس و ادراک قسمت 82مرکز خنده در کجای مغز استداروی جدید برای ای ال اسگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های ابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدنوار مغز در تشخیص بیماری تکینگیاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های منابع جدید انرژیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت پنجاه و دمسئولیت جدیدپول و شادیدر ناامیدی بسی امید استالگو و عادت را بشکن و در ارژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ابزار بقای موجود زنده از سکته مغزیچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل زبان انسان از پیشیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان منبع هوشیاری کجاست قسمت53وزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک قسمت شصت و دوپیدایش زباندرمان های جدید میگرنانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمابعاد اضافه ی کیهانستارگانی قبل از آغاز کیهفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن هوش و ساختارهای حیاتی خواب سالم عامل سلامتی و یپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبرانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیاحساسات کاذبسردرد عروقی میگرنفرایند پیچیده ی خونرسانیچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل علت و تاثیرهوش احساسیجهان در حال ایجاد و ارتقامولتیپل اسکلروز در زنان خدا موجود استکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله اولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشتمدن پیشرفته ی پیشینیانادغام دو حیطه علوم مغز و شکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج قلب دروازه ی ارتباطنرمش های مفید برای درد زابلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجودجامعه ی آسمانیمکان زمان یا حافظه زماندنیای شگفت انگیز کوانتومکوری گذرای ناشی از موبایکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چاینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نتو کز محنت دیگران بی غمیارتروز یا خوردگی و التهاشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت انسان در نگاه به ابعنزاع بین جهل و علم رو به پبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزاحقیقت اشیاماده ی تاریکدید تو همیشه محدود به مقدکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویرورموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزتولید سلولهای جنسی از سلاز کجا آمده ام و به کجا میطلای سیاهتاریکی و نورلرزش ناشی از اسیب به عصبهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز حافظه و اطلاعات در کجاست مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدانشمندان روش هاي جدیدی گل زندگیآتش منبع انرژیرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت چهلمرگ چیستداروی جدید برای دیابتگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم ابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ ومنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل فردی یا اجتماعیاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت پنجاه و سمسئولیت در برابر محیط زیپول و عقیدهدر هم تنیدگی مرزها و بی مالگوی بنیادین و هوشیاریرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانابزار بقای موجود زنده از سال سیزده ماههچیزی شبیه نور تو نیستتکامل ساختار رگهای مغزی از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسموزوز گوشحس و ادراک قسمت شصت و ششپیر شدن حتمی نیستدرمان های جدید در بیماری انقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیابعاد بالاترسخن نیکو مانند درخت نیکوفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر نگاه انسان بر رفتااستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن یا نقشه توسعه مغز و نقخواب عامل دسته بندی و حفطپرتوهای صادر شده از سیاهدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرتفاوتهای جنسیتی راهی برااخلاق و علوم اعصابسرطان کمیت گراییفرایند تکامل و دشواری هاناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیجهان ریز و درشتمواد کوانتومی جدید، ممکنخدا بخشنده است پس تو هم بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلودرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدناولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشتمدن بشری و مغز اخلاقیارتقا و تکامل سنت آفرینش شکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینقلب روباتیکنرمش های مفید در سرگیجهبلوغ چیستهوشیاری و افسردگیجاودانگی مصنوعیمکانیک کوانتومی بی معنی دنیا، هیچ استکیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته وذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ااینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای تو پیچیده ترین تکنولوژی ارزش حقیقی زبان قسمت اولشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت ذهننزاع بین علم و نادانی رو به زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در تحقیقت تنها چیزی است که شاماده ی خالیدیدن خدا در همه چیزکتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياتولترودیناز کسی که یک کتاب خوانده طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهفت سین یادگاری از میراث بیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس حافظه و اطلاعات در کجاست مخچه ابزاري که وظیفه آن فدانشمندان روشی برای تبدیگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننتوپیراماتاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهل و هفتمرگ و میر پنهانداروی جدید ضد میگرنگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هانوار عصب و عضلهتکامل مادی تا ابزار هوشماز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن سرطانحس و ادراک قسمت پنجاه و شمستند جهان متصلپوست ساعتی مستقل از مغز ددر هم تنیدگی کوانتومیالگوبرداری از طبیعترژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير ابزار بقای موجود زنده از سانسور از روی قصد بسیاری نکاتی در مورد تشنجتکامل شناخت انسان با کشفاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی صفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک سی و هفتمپیشینیان انسان از هفت میدرمان های رایج ام اسانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیدارحم مصنوعیبعد پنجماتفاق و تصادفسخن و سکوتفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه انسان محدود به ادراتاثیر نگاه انسان بر رفتااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن ضد آلزایمرخودآگاهی و هوشیاريپرسش و چستجو همیشه باقی ادرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ تقلید مرحله ای نسبتا پیشاخلاق پایه تکامل و فرهنگسرعت فکر کردن چگونه استفرایند حذف برخی اجزای مغناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد واصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتجهان شگفت انگیزموجود بی مغزی که می تواندخدای رنگین کمانکنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهدرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش ساولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استتمدن زیر آبارتقا یا بازگشت به قبل ازشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مقلب را نشکننرمشهای مهم برای تقویت عبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیجایی خالی نیستمکانیزمهای دفاعی در برابدندان ها را مسواک بزنید تدهن، بزرگترین سرمایهکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت داینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزتو آرامش و صلحیارزش حقیقی زبان قسمت دومشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت عشقنزاع بین علم و جهل رو به پبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیحقیقت خواب و رویاماده ای ضد التهابیدیدگاه نارسای دوگانه ی مکتابخانهآیا خداباوری محصول تکاملرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياتومورها و التهاب مغزی عااز آغاز خلقت تا نگاه انساطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهلزوم سازگاری قانون مجازاهم نوع خواری در میان پیشیبیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاستمخچه تاثیر گذار بر حافظهدانش، قفل ذهن را باز میکنگلوئونآرامش و دانشرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتوانایی مغز و دیگر اجزای از تکینگی تا مغز از مغز تعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت چهل و هشتمرگ و میر بسیار بالای ناشداروی جدید ضد الزایمرگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعنوار عصب و عضلهتکامل مداوماز تکینگی تا مغز از مغز تعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی الفاگوواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و چهمشکل از کجاستپوشاندن خود از نوردر هم تنیدگی کوانتومی و پالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمابزار بقای موجود زنده از سانسور بر بسیاری از حقایچگونه مولکول های دی ان ایتکامل، نتیجه ی برنامه ریاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک- قسمت پنجاه و پیشرفت های جدید علوم اعصدرمان های علامتی در ام اسانگشت ماشه ایمغز و اخلاقرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونااتوبان اطلاعات و پلِ بینسخن پاک و ثابتفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه از بیرون مجموعهتاثیر ویتامین دی بر بیمااستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنها نقشه ایجاد ابزار هوخودآگاهی و هوشیاريپرسشگری نامحدوددرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوتقلید از روی طبیعتاختلال خواب فرد را مستعد سعی کن به حدی محدود نشویفراتر از دیوارهای باورنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد واصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11جهانی که نه با یک رخداد و موجودات مقهور ژنها هستندخدایی که ساخته ی ذهن بشر کنگره بین المللی سردرد دآیندهدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کراوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج ارتوکين تراپی روشی جديد شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب قیچی ژنتیکیچرا ماشین باید نتایج را پبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیجاذبهما انسانها چه اندازه نزدما انسانها چه اندازه نزددو ویژگی انتزاع و قدرت تجکیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دتو افق رویداد جهان هستیارزش حقیقی زبان قسمت سومشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکقضاوت ممنوعنسبیت عام از زبان دکتر بربوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر حقیقت در علم، هرگز نهایی ماده، چیزی نیستدژا وو یا اشنا پنداریکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها می تواند از رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهاناگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياتومورهای نخاعیاز انفجار بزرگ تا انفجار طولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنولزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز موج استبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایحباب های کیهانی تو در تومدل همه جانبه نگر ژنرالیدائما بخوانگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتوازن مهمتر از فعالیت زیاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت چهل و دوممرگ انتقال است یا نابود شداروی سل سپتگذشته را دفن کنافتخار انسانروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو نوبت کودکانتکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ضد اعتیادحس و ادراک قسمت بیست و یکمشکلات نخاعیپیموزایددر هم تنیدگی کوانتومی و دامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماابزار بقای موجود زنده از ساهچاله ها تبخیر نمیشودچگونه میتوان با قانون جنتکثیر سلول در برابر توقف از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک- قسمت بیست و پپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان ژنتیکی برای نوآوریانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقرساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونااتوسوکسیمایدسختی ها رفتنی استفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر ویروس کرونا بر مغز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنها ، مغز و ارادهخودت را از اندیشه هایت حفآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کتقلید از طبیعتاختلال در شناسایی حروف و شلیک فراموشیفرد موفقنادانی در قرن بیست و یکم،اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمجهانی که از یک منبع، تغذیموسیقی نوخسته نباشی باباکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل اتمرکز و مدیتیشنارتباط میکروب روده و پارشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا مغز انسان سه هزار سالبه قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستجاذبه و نقش آن در شکلگیریهیچ وقت خودت را محدود به جدا کردن ناخالصی هاما اکنون میدانیم فضا خالدو بیماری روانی خود بزرگ کیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دتو انسانی و انسان، شایستارزش خود را چگونه میشناسشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکقطار پیشرفتنسبت ها در کیهانبوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت راستین انسان علم بماده، چیزی بیش از یک خلا دژاوو یا آشناپنداریکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دلفین ها میتوانند بارمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای تومورهای ستون فقراتاز بحث های کنونی در ویروسطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسولزوم عدم وابستگی به گوگل همه چیز در زمان مناسببیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کاحد و مرزها توهم ذهن ماستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهداروهای مصرفی در ام اسگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایتوسعه هوش مصنوعی قادر اساز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت چهل و سوممرگ تصادفیداروی ضد چاقیگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتداینور درونتکامل و ارتقای نگاه تا عماز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت بیست و دومشکلات بین دو همسر و برخیپیموزایددر هر سوراخی سر نکنامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودابزار بقای موجود زنده از سایه را اصالت دادن، جز فرچگونه مغز پیش انسان یا همتأثیر نگاه انسان بر رفتااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سایتهای دیگرجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک- قسمت شصت و چهپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان پوکی استخوانانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی رشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهواتصال مغز و کامپیوترسرنوشتفیزیک و هوشیارینگاه از درون مجموعه با نگتاثیر ژنها بر اختلالات خاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژنهای مشترک بین انسان و وخودروهای هیدروژنیآلودگی هوا و ویروس کرونادرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش ترانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تقویت استخوان در گرو تغذاختلال در شناسایی حروف و شلیک فراموشیفرد یا اندیشهنازوکلسیناصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمجهانی در ذهنموسیقی هنر مایع استخطا در محاسبات چیزی کاملکنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین تمرکز بر هدفارتباط ماده و انرژیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا مغزهای ما ارتقا یافت به مغز خزندگان خودت اجازبه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیجدایی خطای حسی استما از اینجا نخواهیم رفتدو بار در هفته ماهی مصرف کاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصاذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درتو با همه چیز در پیوندیاز فرد ایستا و متعصب بگذرشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکلمس کوانتومینسبت طلایی، نشانه ای به سبی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستحقیقت غیر فیزیکیماست مالیدگرگونی های نژادی و تغییکریستال هاآیا دست مصنوعی به زودی قارمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیاگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوهم فضای خالیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمقاومت به عوارض فشار خون همه چیز در زمان کنونی استبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانحریص نباشمدل هولوگرافیک تعمیم یافداروهای ام اسگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قتوسعه برخی شغل ها با هوش از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت نهممرگی وجود نداردداروی ضد چاقیگزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنورون هاي مصنوعی می توانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت بیست و سومشکلات روانپزشکی پس از سپیچیدگی های مغزمگسدر والنتاین کتاب بدید همامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه هموساپينس بر زمین تئوری تکامل امروز در درماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک رژیم غذایی جدید، می توحساسیت روانی متفاوتپیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان پوکی استخواناندوه در دنیا استمغز کوانتومیرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهواثر مضر مصرف طولانی مدت رسریع دویدن مهم نیستفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر کلام در آیات کلام باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان یکپارچهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قژنهای هوش ، کدامندخورشید مصنوعیآلودگی هوا و پارکینسوندروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعتقویت حافظه یا هوش مصنوعاختلالات مخچهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بنباید صبر کرد آتش را بعد اضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجمجهان، تصادفی نیستمیهمانهای ناخوانده عامل خطا در محاسبات چیزی کاملکندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشوددرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دتمساح حد واسط میان مغز کوارتباط متقابل با همه ی حیشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون گذاری و تکاملچرا ویروس کرونای دلتا واچرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجریان انرژی در سیستم های ما اشیا را آنطور که هستنددو برابر شدن خطر مرگ و میکاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف تو با باورهایت کنترل میشاز مخالفت بشنوشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکلوب فرونتال یا پیشانی مغنشانه های گذشته در کیهان بی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت غیر قابل شناختماست مالی با هوش انسانیدانش قدرت استکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیاپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیتوهم فضای خالی یا توهم فضاز تلسکوپ گالیله تا تلسکطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز، ثبت می شودبیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتحرکت چرخشی و دائمی کیهانمدل های ریز مغز مینی برینداروهای تغییر دهنده ی سیگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عتوصیه های سازمان بهداشت از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت چهارممراحل ارتقای پله پله کیهداروی ضد تشنج با قابليت تافزایش قدرت ادراکات و حسروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهنورون های ردیاب حافظهتکامل ابزار هوش ، راه پر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت بیستممشکلات روانپزشکی در عقب پیچیدگی های مغزی در درک زدر یک فراکتال هر نقطه مرکامید نجاتمعجزه ی علمراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای چگونه هوشیاری خود را توستئوری تکامل در پیشگیری و از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیکی از علل محدودیت مغز امخفاش با شیوع همه گیری جدیپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان ام اس(مولتیپل اسکلاندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟رشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کاراثرات فشار روحی شدیدسریعترین کامپیوتر موجودفاجعه ی جهل مقدسنگاه دوبارهتاثیر کپسول نوروهرب بر ناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان یکپارچهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمردریای خدازندگی هوشمند در خارج از زانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روتقویت سیستم ایمنیاختلالات حرکتی در انسانشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وفردا را نمیدانیمنبرو و انرژی مداوماطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولجهش های ژنتیکی مفید در سامیوتونیک دیستروفیخطای ادراک کارماکوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا ای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهتنفس هوازی و میتوکندریارتباط چاقی و کاهش قدرت بشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلقانون جنگلچرا ارتعاش بسیار مهم استبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز جریان انرژی در سیستم های ما به جهان های متفاوت خوددو برابر شدن خطر مرگ و میکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملتو باید نیکان را به دست باز نخستین همانند سازها تشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسملوتیراستامنشانه های پروردگار در جهبی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاحقایق ممکن و غیر ممکنماشین دانشدانش محدود به ابعاد چهارکریستال زمان(قسمت دوم)آیا رژیم غذایی گیاهی سلارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)از تکنیکی تا مغز از مغز تطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمقابله با کرونا با علم اسهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردحس متفاوتمدیون خود ناموجودداروهای ضد بیماری ام اس وگوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتتوصیه های غیر دارویی در ساز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت نوزدهممرز مرگ و زندگی کجاستداروی ضد تشنج با قابليت تافزایش مرگ و میر سندرم کوروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهاننوروپلاستیسیتی چیستتکامل تکنولوژیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت وبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت دهممشاهده گر جدای از شیء مشاپیوند قلب خوک، به فرد دچادر کمتر از چند ماه سوش جدامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنابزار بقای موجود زنده از ساختن آیندهچگونه واکسن کرونا را توزتئوری جدید، ویران کردن گاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیافته های نوین علوم پرده خلا، حقیقی نیستپختگی پس از چهل سالگي به درمان تومورهای مغزی با ااندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تمارشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم اثرات مفید قهوهسرگیجه از شایعترین اختلافاصله ها در مکانیک کوانتنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر تاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع خواب و رویاکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتلقین اطلاعات و حافظهاختلالات صحبت کردن در انشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرزندان زمان خودچت جی پی تیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهمجهش های ژنتیکی غیر تصادفمیگرن و پروتئین مرتبط با خطای حسکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی مدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل متنفس هوازی و میتوکندریارتباط هوش ساختار مغز و ژشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکقانونمندی و محدودیت عالمچرا بیماری های تخریبی مغبه هلال بنگرهیچ اندر هیچجریان انرژی در سیستم های ما با کمک مغز خود مختاريمدو سوی واقعیتکاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو ایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث تو تغییر و تحولیاز نخستین همانند سازها تشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظام مثبت زندگیبی شرمیهزاران سال چشم های بینا وحل مشکلمبانی ذهنی سیاه و سفیددانش بی نهایتکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتتوهم چیستاز تکینگی تا مغز و از مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری تی تی پیویتامین بی هفدهحس چشایی و بویاییمدیریت اینترنت بر جنگداروی فامپیریدین یا نورلگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاتوصیه هایی در مصرف ماهیاز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت هفتممرز بین انسان و حیوان کجاگزارش یک مورد جالب لخته وداروی ضد تشنج توپیراماتافزایش سرعت پیشرفت علوم روشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاننوروز یا روز پایانیتکامل جریان همیشگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست قسمت وجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک قسمت دوازدهممشاهده آینده از روی مشاهپیوند مغز و سر و چالشهای در آرزوهایت مداومت داشتهامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورابزارهای پیشرفته ارتباط ساختار فراکتال وجود و ذهچگونه آن شکری که می خوریمتا 20 سال آینده مغز شما به از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاد گرفتن مداومخلا، خالی نیستپروژه ی ژنوم انسانیدرمان تشنجاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هاثرات مفید روزه داریسرگردانیفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر کپسول نوروهرب بر ساستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاجهان کاملی در اطراف ما پرمنتظر نمان چیزی نور را بهخوش قلبی و مهربانیکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زباندرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده تلاش ها برای کشف منابع جداختلالات عضلانی ژنتیکشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وفرضیه ای جدید توضیح میدهچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمیگرن سردردی ژنتیکی که بخطر آلودگی هواکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیمدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساتنفس بدون اکسیژنارتباط پیوسته ی جهانارتباط انسانی، محدود به شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا حیوانات سخن نمی گوینبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نترجستجوی متن و تصویر به صورما بخشی از این جهان مرتبطدولت یا گروهککاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتتو جهانی هستی که خودش را از نخستین همانند سازها تششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر لیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی تکامل در درمان بیبی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترحلقه های اسرارآمیزمباحث مهم حس و ادراکدانشمندان موفق به بازگردکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق ابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنتوهم وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )مداخله ی زیانبار انسانداروی لیراگلوتیدگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچهار میلیارد سال تکامل بتوضیحی ساده در مورد هوش ماز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت هفدهممرز جدید جستجو و اکتشاف، گشایش دروازه جدیدی از طردارویی خلط آورافسردگی و اضطراب در بیماريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهاننوشیدن چای برای مغز مفید تکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت وراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سوممطالبه ی حق خودپیوند اندام از حیوانات بدر آسمان هدیه های نادیدنامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ابزارهای بقا از نخستین هساختار شبکه های مغزی ثابچگونه انتظارات بر ادراک تا بحر یفعل ما یشااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاد بگیر فراموش کنیخلاصه ای از مطالب همایش مپروژه ی ژنوم انسانیدرمان جدید ALSانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طتفاوت ها و تمایزها کلید باثرات مضر ماری جواناسربازان ما محققا غلبه می فتون های زیستینگاهت را بلند کنتاثیر کپسول نوروهرب بر ساستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان پیوستهمنحنی که ارتباط بین معرفخوشبختی دور از رنج های مکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح درک و احساسزندگی در سیاهچالهاهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تتلاش هایی در بیماران قطع اختراع جدید اینترنت کوانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وفساد اقتصادی سیتماتیک درنتایج نادانی و جهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیگرن شدید قابل درمان اسخطرات هوش مصنوعیکووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دتنها مانع در زندگی موارد نقش هورمون زنانه استروژنتنها در برابر جهانارتباط از بالا به پایین مشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکقبل از آغازچرا حجم مغز گونه انسان دربه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمجستجوی هوشیاری در مغز ماما تحت کنترل ژنها هستیم یدوچرخه سواری ورزشی سبک و کایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جتو دی ان ای خاص ميتوکندرياز نخستین همانند سازها تصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر لیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه ی تکامل در درمان بیبیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال حمله ویروس کرونا به مغزمجموعه های پر سلولی بدن مدانشمندان نورون مصنوعی سکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارمرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتوهم وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمممانتین یا آلزیکسا یا ابهمیشه داناتر از ما وجود دبیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیحس و ادراک (قسمت دوم )مدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی تشنجی دربارداریگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچهار ساعت پس از کشتار خوکتیوتیکسن داروی ضد جنوناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج منابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت هجدهممزایای شکلات تلخ برای سلپل جویی اصفهانداستانها و مفاهیمی اشتبااقلیت خلاقریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارابزار بقای موجود زنده از سیر آفرینش از روح تا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل داروینی هنوز در حااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت سی و هشتممطالبی در مورد تشنجپیوند سر آیا ممکن استدر آستانه ی موج پنجم کوویامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مابزارهای بقا ازنخستین همسادیسم یا لذت از آزار دادچگونه به سطح بالایی از هوتاول کف پا و حقیقتاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیادگیری مهارت های جدید دخلاصه ای از درمان های جدیپروانه ی آسمانیدرمان جدید میگرن با انتی انرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طتفاوت ها را به رسمیت بشنااجزای پر سلولی بدن انسان سردرد میگرنفروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کتامین در درمان پااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان پیوستهمنشأ اطلاعات و آموخته ها خانه ی تاریککلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان درک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از اولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینتلاشی برای درمان قطع نخاادامه بحث تکامل چشمشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و فشار و قدرتنجات در راستگوییاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششمجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیدان مغناطيسي زمین بشر دفاع از پیامبرکودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینایمپلانت مغزی کمک میکند