دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماری اضطراب عمومی

بیماری اضطراب عمومی (General anxiety disorder)
در سیستم عصبی مرکزی، مهمترین واسطه های موثر در ایجاد و مهار اضطراب عمومی، سروتونین، اپی نفرین، دوپامین، گاما آمینوبوتیریک (GABA) است. برخی پروتئین های دیگر مانند فاكتور ترشح کننده کورتیکوتروپین ممکن است نقش داشته باشد.
در قسمت محیطی، سیستم عصبی سمپاتیک نقش مهمی در ایجاد علایم دارد.
مطالعات عملکردی مغز مانند Positron Emision tomography افزایش جریان را در منطقه پاراهیپوکامپ راست و کاهش اتصال گیرنده 1A سروتونین را در سینگولیت قدامی و خلفی و رافه مغز بیماران دچار پانیک گزارش میکند.
اطلاعات ام آر آی، کاهش حجم لوب تمپورال را با وجود حجم نرمال هیپوکامپ مغز، گزارش میکند.
عوامل ژنتیکی خطر ابتلا را بالا میبرد.
درمانهای دارویی مورد استفاده، عوامل ضد افسردگی به خصوص موارد جدید هستند.
در درمان از(selective serotonine reuptake inhibitor)SSRI بيشتر ازTCA قدیمی استفاده می‌شود.
فلوکستین به دلیل نیمه عمر طولانی در افرادی که احتمال فراموش کردن دوز دارو را دارند مثلا افراد مسن مفیدتر است. دیگر داروهای مورد مصرف، سیتالوپرام، اس سیتالوپرام، سرترالین، و فلووکسامین است.
Serotonine and norepinephrine reuptake inhibitor
این داروها شامل ونلافاکسین و دولوکستین هستند.
برخی داروهای دیگر که مورد تایید اف دی ای نیستند، ممکن است تا حدی سودمند باشند اینها شامل میرتازاپین، ترازودون و نفازودون است
از داروهای مفید که در درمان، همراه با داروهای بالا استفاده میشود بنزودیازپین ها است اینها شامل آلپرازولام، لورازپام، کلونازپام و دیازپام و کلوردیازپوکساید و اکسازپام است.
آگونیست 5HT1A مانند بوسپیرون، که بر انتقال سروتونین تاثیر میگذارد- مفید است. این دارو برخی فعالیت های دوپامینی هم دارد. ولی تا تاثیر کامل به زمانی حدود 2 تا 3 هفته نیاز دارد.
برخی داروهای ضد تشنج مانند گاباپنتین و سدیم والپروات ممکن است، در درمان این بیماران سودمند باشد.
برخی عوامل ضد فشار خون مانند پروپرانولول و کلونیدین به عنوان درمان کمکی سودمند است.
برخی عوامل ضد سایکوز (جنون)مانند ریسپریدون ، آریپیپرازول، کوئتیاپین و هالوپریدول و کلوزاپین به کاهش اضطراب کمک میکند.
بیماری اضطراب عمومی (General anxiety disorder)
در سیستم عصبی مرکزی، مهمترین واسطه های موثر در ایجاد و مهار اضطراب عمومی، سروتونین، اپی نفرین، دوپامین، گاما آمینوبوتیریک (GABA) است. برخی پروتئین های دیگر مانند فاكتور ترشح کننده کورتیکوتروپین ممکن است نقش داشته باشد.
در قسمت محیطی، سیستم عصبی سمپاتیک نقش مهمی در ایجاد علایم دارد.
مطالعات عملکردی مغز مانند Positron Emision tomography افزایش جریان را در منطقه پاراهیپوکامپ راست و کاهش اتصال گیرنده 1A سروتونین را در سینگولیت قدامی و خلفی و رافه مغز بیماران دچار پانیک گزارش میکند.
اطلاعات ام آر آی، کاهش حجم لوب تمپورال را با وجود حجم نرمال هیپوکامپ مغز، گزارش میکند.
عوامل ژنتیکی خطر ابتلا را بالا میبرد.
درمانهای دارویی مورد استفاده، عوامل ضد افسردگی به خصوص موارد جدید هستند.
در درمان از(selective serotonine reuptake inhibitor)SSRI بيشتر ازTCA قدیمی استفاده می‌شود.
فلوکستین به دلیل نیمه عمر طولانی در افرادی که احتمال فراموش کردن دوز دارو را دارند مثلا افراد مسن مفیدتر است. دیگر داروهای مورد مصرف، سیتالوپرام، اس سیتالوپرام، سرترالین، و فلووکسامین است.
Serotonine and norepinephrine reuptake inhibitor
این داروها شامل ونلافاکسین و دولوکستین هستند.
برخی داروهای دیگر که مورد تایید اف دی ای نیستند، ممکن است تا حدی سودمند باشند اینها شامل میرتازاپین، ترازودون و نفازودون است
از داروهای مفید که در درمان، همراه با داروهای بالا استفاده میشود بنزودیازپین ها است اینها شامل آلپرازولام، لورازپام، کلونازپام و دیازپام و کلوردیازپوکساید و اکسازپام است.
آگونیست 5HT1A مانند بوسپیرون، که بر انتقال سروتونین تاثیر میگذارد- مفید است. این دارو برخی فعالیت های دوپامینی هم دارد. ولی تا تاثیر کامل به زمانی حدود 2 تا 3 هفته نیاز دارد.
برخی داروهای ضد تشنج مانند گاباپنتین و سدیم والپروات ممکن است، در درمان این بیماران سودمند باشد.
برخی عوامل ضد فشار خون مانند پروپرانولول و کلونیدین به عنوان درمان کمکی سودمند است.
برخی عوامل ضد سایکوز (جنون)مانند ریسپریدون ، آریپیپرازول، کوئتیاپین و هالوپریدول و کلوزاپین به کاهش اضطراب کمک میکند.
https://youtu.be/l69mIAKup1k
https://emedicine.medscape.com/article/286227-medication#11
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سنکاتی در مورد تشنجواقعیت چند سویهتمدن زیر آبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنفناوری هوش مصنوعی نحوه خزبان و شناخت حقیقت قسمت انگاه انسان محدود به ادراواکسن اسپایکوژنتو پیچیده ترین تکنولوژی پمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتفرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی در شناسایی چهره ورزش بهترین درمان بیش فعتولترودینپیوستگی همه ی اجزای جهانموجود بی مغزی که می تواندطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیمغط یک گیرنده استازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هقلب را نشکنسماگلوتید داروی کاهش دهننرمشهای مهم برای تقویت عژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز چشممکانیزمهای دفاعی در برابعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرننقش اتصالات بین سلولهای اصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرقدرت ذهنسیاهچاله هانزاع بین علم و نادانی رو کمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل مادی تا ابزار هوشمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ماده ی خالیعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینقش غذاها و موجودات دريااعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسانسور از روی قصد بسیاری هفت سین یادگاری از میراث کودکان خود را مشابه خود تتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمخچه ابزاري که وظیفه آن فصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسچندین ماده غذایی که ماننبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیبعد پنجممنابع انرژی از نفت و گاز سخن و سکوتهندسه ی رایج کیهانکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیمرگ و میر پنهانجهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش اخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکنوار عصب و عضلهبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دوممستند جهان متصلجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانمعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرچگونه مولکول های دی ان ایواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتفیلمی بسیار جالب از تغییزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاه از بیرون مجموعهواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو آرامش و صلحیپنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی ممغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين فراتر از دیوارهای باورسفرنامه سفر به بم و جنوب نادیدنی ها واقعی هستندورزش در کمر دردتومورها و التهاب مغزی عاپیام های ناشناخته بر مغز موجودات مقهور ژنها هستندطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکننقش قهوه در سلامتیاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشقیچی ژنتیکیسندرم کووید طولانیچرا ماشین باید نتایج را پژن همه چیز نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای پروتز عصبی برای تکلمما انسانها چه اندازه نزدعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرنقش تیروئید در تکامل مغزاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوقدرت عشقسیاهچاله های فضایی منابعنزاع بین علم و جهل رو به پکمردرد و علل آنتکامل مداومآنها نمیخواهند دیگران راماده ای ضد التهابیعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش غذاها و موجودات دريابقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیملزوم سازگاری قانون مجازاسانسور بر بسیاری از حقایهم نوع خواری در میان پیشیکودکان را برای راه آماده تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش ارثی دریافتی از پمخچه تاثیر گذار بر حافظهسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین اندوه چیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسنه به اعدامبه خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای مترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتهندسه بنیادینکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جنین انسان، هوشمندی مرگ و میر بسیار بالای ناشجهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشنوار عصب و عضلهبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت سعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی الفاگوکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سوممشکل از کجاستجهانی که نه با یک رخداد و خسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسچگونه میتوان با قانون جنواقعیت چیستتمرکز و مدیتیشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریفیزیک مولکولها و ذرات در زبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاه از دور و نگاه از نزدواکسن دیگر کرونا ساخته شتو افق رویداد جهان هستیپول و شادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و فرد موفقسفری به آغاز کیهاننادانی در قرن بیست و یکم،وزن حقیقی معرفت و شناختتومورهای نخاعیپیدایش زبانموسیقی نوطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانفجار و توقف تکاملی نشاحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواننقش مهاجرت در توسعه نسل ااساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسندرم گیلن باره به دنبال چرا مغز انسان سه هزار سالژن هوش و ساختارهای حیاتی توازن مهمتر از فعالیت زیپرورش مغز مینیاتوری انساما انسانها چه اندازه نزدعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتنقش حفاظتی مولکول جدید داصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنقضاوت ممنوعسیاهچاله ها، دارای پرتو نسبیت عام از زبان دکتر برکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل چشمآنان که در قله اند هرگز خماده، چیزی نیستعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنقش غذاها و موجودات دريابلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجودرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمالزوم سازگاری قانون مجازاساهچاله ها تبخیر نمیشودهمه چیز موج استکوری گذرای ناشی از موبایتکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش سریعی که بدون احسمدل همه جانبه نگر ژنرالیپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآورینه جنگ و نه خونریزیبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزرساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز سختی ها رفتنی استهندسه در پایه ی همه ی واککتاب زیست شناسی باورتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهان ذهن و افکار ما ممرگ انتقال است یا نابود شجهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر خودت را از اندیشه هایت حفاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزنوبت کودکانبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)مشکلات نخاعیجهانی که از یک منبع، تغذیجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانمعجزه های هر روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمچگونه مغز پیش انسان یا همواقعیت های متفاوتتمرکز بر هدفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ مغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیفیزیک و هوشیاریزبان جانسوزنگاه از درون مجموعه با نگواکسن دیگری ضد کرونا از دتو انسانی و انسان، شایستپول و عقیدهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و فرد یا اندیشهسقوط درون جاذبه ای خاص، چنازوکلسینوزوز گوشتومورهای ستون فقراتپیر شدن حتمی نیستموسیقی هنر مایع استطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانقراض را انتخاب نکنیدحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسنقش میدان مغناطیسی زمین استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکقانون مندی نقشه ژنتیکی مسندرم پیریفورمیسچرا مغزهای ما ارتقا یافت ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرتوهای صادر شده از سیاهما اکنون میدانیم فضا خالعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقینقش حیاتی تلومر دی ان آ داصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مقطار پیشرفتسیاهچاله و تکینگی ابتداینسبت ها در کیهانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنزیم تولید انرژی در سلوماده، چیزی بیش از یک خلا عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننقش غذاها در کاهش دردهای بلوغ چیستهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودلزوم عدم وابستگی به گوگل سایه را اصالت دادن، جز فرهمه چیز در زمان مناسبکی غایب شدی تا نیازمند دلتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هشیاری کوانتومی وجودمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانچه زیاد است بر من که در ایبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزارشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز سرنوشتهندسه زبانِ زمان استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش های ژنتیکی، ویرومرگ تصادفیجهان هایی در جهان دیگراگر نیروی مغناطیس نباشد خودروهای هیدروژنیاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش ترنور درونبیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز تقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیگل زندگیآتش منبع انرژیمشکلات بین دو همسر و برخیآثار باستانی تمدن های قدمشکلات روانپزشکی پس از سجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی چشماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکچگونه هموساپينس بر زمین واقعیت و مجازتمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف مغز کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجفیزیکدانان ماشینی برای تزبان ریشه هایی شناختی اسنگاه حقیقی نگاه به درون اواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب ففرد حساس از نظر عاطفی و بسلول های مغزی عامل پارکینباید صبر کرد آتش را بعد یک پیام منفرد نورون مغزی توهم فضای خالیپیشینیان انسان از هفت میمیهمانهای ناخوانده عامل طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانواع سکته های مغزیحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسنقش محیط زندگی و مهاجرت داستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مقانون گذاری و تکاملسندرم پس از ضربه به سرچرا ویروس کرونای دلتا واژن ضد آلزایمرتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسش و چستجو همیشه باقی اما از اینجا نخواهیم رفتعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان باشحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقینقش خرچنگ های نعل اسبی دراصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دلمس کوانتومیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنسبت طلایی، نشانه ای به سکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآینه در اینهماست مالیعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امقاومت به عوارض فشار خون ساخت شبکه عصبی مصنوعی با همه چیز در زمان کنونی استکیهان خود را طراحی میکندتئوری تکامل امروز در درمآیا واکنش های یاد گرفته ومدل هولوگرافیک تعمیم یافجمجمه انسان های اولیهاینکه خانواده ات سالم باحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخواننه عدم مطلق بلکه عدم با قبه زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در ترشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز سریع دویدن مهم نیستهندسه، نمایشی از حقیقتکتاب، سفری به تاریختاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمرگی وجود نداردجهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسخورشید مصنوعیاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کنورون هاي مصنوعی می توانبیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست قسمت شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآرامش و دانشمشکلات روانپزشکی در عقب جهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی علماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا چگونه هوشیاری خود را توسواقعیت و انعکاستنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وفاجعه ی جهل مقدسزبان شناسی مدرن در سطح سلنگاه دوبارهواکسن سرطانتو با باورهایت کنترل میشپوشاندن خود از نورمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهفردا را نمیدانیمسلول های بنیادینبرو و انرژی مداومیک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت های جدید علوم اعصمیوتونیک دیستروفیطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت ماشه ایحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سینقش نگاه از پایین یا نگاهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختقانون جنگلسندرم دزدی ساب کلاوینچرا پس از بیدار شدن از خوژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوصیه های سازمان بهداشت پرسشگری نامحدودما اشیا را آنطور که هستندعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تنقش داروهاي مختلف معروف اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهلوب فرونتال یا پیشانی مغسیاهچاله ی تولید کنندهنشانه های گذشته در کیهان کنگره بین المللی سردرد دتکامل ابزار هوش ، راه پر آیندهماست مالی با هوش انسانیعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکنقشه های مغزی جدید با جزیبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانمقابله ی منطقی با اعتراضساخت شبکه عصبی با الفبای همه چیز، ثبت می شودکیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل در پیشگیری و آیا یک، وجود داردمدل های ریز مغز مینی برینجنبه های موجی واقعیتاینترنت بدون فیلتر ماهواخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنهایت معرفت و شناخت درک عبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارمنابع انرژی از نفت و گاز سریعترین کامپیوتر موجودهنر فراموشیکتابخانهتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا خداباوری محصول تکاملمراحل ارتقای پله پله کیهجهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بساز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدازندگی هوشمند در خارج از زنورون های ردیاب حافظهبیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونمشاهده گر جدای از شیء مشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستچگونه واکسن کرونا را توزواقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پافاصله ها در مکانیک کوانتزبان شناسی نوین نیازمند نگاهی بر قدرت بینایی دراواکسن ضد اعتیادتو باید نیکان را به دست بپیموزایدمنبع خواب و رویاشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامواجی که به وسیله ی ماشیحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهفرزندان زمان خودسلول های بنیادی منابع و اچت جی پی تییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت در عقل است یا ظواهمیگرن و پروتئین مرتبط با طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانگشت نگاری مغز نشان میدحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ونقش نظام غذایی در تکامل ماستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قانون جنگلسندرم سردرد به دلیل افت فچرا ارتعاش بسیار مهم استژنها ، مغز و ارادهتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا چالش قرن جدیدما به جهان های متفاوت خودعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تنقش درختان در تکاملاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرلوتیراستامسیاره ی ابلهاننشانه های پروردگار در جهکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل تکنولوژیآینده ی انسان در فراتر ازماشین دانشعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدنقص در تشخیص هیجانات عامبه قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنمقابله با کرونا با علم اسساختن آیندههمه ی سردردها بی خطر نیستکیست هیداتید مغزتئوری جدید، ویران کردن گآیا کیهان می تواند یک شبیمدیون خود ناموجودجنسیت و تفاوت های بیناییایندرالخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با انهایت در بی نهایتبوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر رشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم منابع انرژی از نفت و گاز سرگیجه از شایعترین اختلاهنر حفظ گرهکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها می تواند از مرز مرگ و زندگی کجاستجهان کنونی و مغز بزرگتریاگر با مطالعه فیزیک کواناز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودنوروپلاستیسیتی چیستبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپومشاهده آینده از روی مشاهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانمعجزه در هر لحظه زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرچگونه آن شکری که می خوریموالزارتان داروی ضد فشار تنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی افاصله ی همیشگی تصویر ساززبان، نشان دهنده ی سخنگو نگاهی بر توانایی اجزاي بواکسن علیه سرطانتو تغییر و تحولیپیموزایدمنتظر نمان چیزی نور را بهشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامیوتروفیک لترال اسکلروحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتمغز بزرگترین مصرف کننده از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهفرضیه ای جدید توضیح میدهسلول های بدن تو پیر نیستنچت جی پی تییک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استمیگرن سردردی ژنتیکی که بظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارانتقال ماده و انرژیحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنقش نظریه تکامل در شناسااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتقانونمندی و محدودیت عالمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا بیماری های تخریبی مغژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و ویروس کروناما با کمک مغز خود مختاريمعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتنقش ذهن و شناخت در حوادث اصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسیاره ابلهاننظام مثبت زندگیکنترل جاذبهتکامل جریان همیشگی خلقتآینده ی علم و فیزیک در60 ثمبانی ذهنی سیاه و سفیدعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهنقطه بی بازگشتبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورملاحظه های اخلاقی دربارهساختار فراکتال وجود و ذههمیشه چشمی مراقب و نگهباکیست کلوئید بطن سومتا 20 سال آینده مغز شما به آیا گذشته، امروز وآینده مدیریت اینترنت بر جنگجنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجنهادینه سازی فرهنگ اختلابوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به ز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون همنابع انرژی از نفت و گاز سرگردانیهنر رها شدن از وابستگیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها میتوانند بامرز بین انسان و حیوان کجاجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برنوروز یا روز پایانیبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کاتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رمطالبه ی حق خودجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمعرفت و شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه انتظارات بر ادراک واکنش های ناخودآگاه و تقتنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمفتون های زیستیزبان، وسیله شناسایی محیطنگاهت را بلند کنواکسنی با تاثیر دوگانه اتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزمگسمنحنی که ارتباط بین معرفششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نیکو داشته باش تا آنحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردمغز حریص برای خون، کلید تاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهفساد اقتصادی سیتماتیک درسلول عصبی شاهکار انطباق نتایج نادانی و جهلیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم وجودپیشرفتی مستقل از ابزار همیگرن شدید قابل درمان اسظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه در دنیا استحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدنقش هورمون های تیروئید داستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیقارچ بی مغز در خدمت موجودسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا حیوانات سخن نمی گوینژنهای هوش ، کدامندتوضیحی ساده در مورد هوش مآلودگی هوا و پارکینسونما بخشی از این جهان مرتبطعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورنقش روی و منیزیم در سلامتاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدلیروپریم داروی ترکیبی ضدسیاره ابلهاننظریه ی تکامل در درمان بیکندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاآینده با ترس جمع نمیشودمباحث مهم حس و ادراکعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدننمیتوان با بیرون انداختنبه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ملاحظات بیهوشی قبل از جرساختار شبکه های مغزی ثابهمیشه اطمینان تو بر خدا بکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا بحر یفعل ما یشاآیا پیدایش مغز از روی تصامداخله ی زیانبار انسانجهل مقدسایا این جمله درست است کسیخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSچهار میلیارد سال تکامل ببی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستتفاوت ها و تمایزها کلید بمنابع انرژی از نفت و گاز سربازان ما محققا غلبه می هنر، پر کردن است نه فحش دکریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قامرز جدید جستجو و اکتشاف، جهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسزندگی در سیاهچالهنوشیدن چای برای مغز مفید بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینمطالبی در مورد تشنججهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین همانمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه به سطح بالایی از هوواکنش به حس جدیدتنها در برابر جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدافروتنی و غرورسفر فقط مادی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیچیدگی های مغزی در درک زمنشأ اطلاعات و آموخته ها صبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهفشار و قدرتسلولهای ایمنی القا کنندهنجات در راستگویییکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردمیدان مغناطيسي زمین بشر عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی درباردارینقش هورمون زنانه استروژناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دقبل از آغازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچرا حجم مغز گونه انسان درژنهای حاکم بر انسان و انستیوتیکسن داروی ضد جنونآلزایمرما تحت کنترل ژنها هستیم یعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبانقش روزه داری در سالم و جاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارلیس دگرامفتامین یا ویاسسیر آفرینش از روح تا مغز نظریه ی تکامل در درمان بیکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استمجموعه های پر سلولی بدن مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کووینمیتوان بر سیاه سیاه نوشبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مممانتین یا آلزیکسا یا ابسادیسم یا لذت از آزار دادهمیشه داناتر از ما وجود دکاهش التهاب ناشی از بیماتاول کف پا و حقیقتآیا آگاهی پس از مرگ از بیمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان فراکتالایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی چهار ساعت پس از کشتار خوکبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها را به رسمیت بشنامنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرنهوموارکتوس ها ممکن است دکریستال زمان(قسمت اولتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامزایای شکلات تلخ برای سلجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرمطالعه ای بیان میکند اهدجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانمغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استچگونه باغبانی باعث کاهش واکسن های شرکت فایزر آمرتنهایی رمز نوآوری استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملفرگشت و تکامل تصادفی محض سفر نامه سفر به بم و جنوب چالش هوشیاری و اینکه چرا وبینار اساتید نورولوژی دتو در میانه ی جهان نیستی پیوند قلب خوک، به فرد دچامنشاء کوانتومی هوشیاری اصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکمغز را از روی امواج بشناساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفافضای قلب منبع نبوغ استسلولهای بنیادی مصنوعی درنخاع ما تا پایین ستون فقریافته های نوین علوم پرده توهم بی خداییپختگی پس از چهل سالگي به میدان های مغناطیسی قابل عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSنقش ویتامین K در ترمیم اساستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانقبل از انفجار بزرگسوخت هیدروژنی پاکچرا خشونت و تعصبکل اقیانوس در یک ذرهتیک و اختلال حرکتیآملودیپین داروی ضد فشار مانند آب باشعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهانقش رژیم غذایی بر رشد و ااطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهمریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیلا اکراه فی الدینسیستم تعادلی بدننظریه ی تکامل در درمان بیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی ممحل درک احساسات روحانیغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل نمایش تک نفرهبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است من کسی در ناکسی دریافتم سازگاری با محیط بین اجزاهمیشه راهی هستکاهش حافظه هرچند فرایندیتابوهای ذهنیآیا امکان بازسازی اندامهمروری بر تشنج و درمان هایجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بیماری ام اس (مولتیپخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهاننوآوری ای شگفت انگیز دانبی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت های بین زن و مرد فقمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرن در کودکانهورمون شیرساز یا پرولاکتکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلامسمومیت دانش آموزان بی گجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذرنیکولا تسلابیماری بیش فعالیزندگی سلول در بدن، جدای انیاز به آموزش مجازی دیجیبیماری تی تی پیویتامین بی هفدهتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تمعماری، هندسه ی قابل مشاجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقفلج نخاعی با الکترودهای زبان و کلمه حتی برای کسانچگونه تکامل مغزهای کنونیواکسن کووید 19 چیزهایی که تنبیه چقدر موثر استگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب مغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکفراموش کارها باهوش تر هسسفر به مریخ در 39 روزچالش هوشیاری و اینکه چرا وجود قبل از ناظر هوشمندتوقف؛ شکستپیوند مغز و سر و چالشهای مهندسی ژنتیک در حال تلاش ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امید درمان کرونا با همانحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرقفس ذهنسلام تا روشنایینخستین تمدن بشرییاد گرفتن مداومتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیمیدان های کوانتومی خلاعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام نقش ژنتیک در درمان اختلااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بقبرستان ها با بوی شجاعتسودمندی موجودات ابزی بر چرا در مغز انسان، فرورفتکلمات بلند نه صدای بلندتیروفیبان موثر در سکته ی آموزش نوین زبانماه رجبعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردنقش رژیم غذایی در رشد و ااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سیستم دفاعی بدن علیه مغز نظریه ی ریسمانکوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیممحل درک احساسات روحانی دغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر چند نرمش مفید برای کمردربه هلال بنگرهیچ اندر هیچرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانمن پر از تلخیمستم با شعار قانون بدترین همیشه عسل با موم بخوریمکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر فکر بر سلامتآیا انسان با مغز بزرگش اخمرکز هوشیاری، روح یا بدن جهان موازی و حجاب هاایا بدون زبان میتوانیم تخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی نوار مغز مشاهده ی غیر مستبی شرمیهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آنهوش فوق العاده، هر فرد اسکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی مسمومیت دانش آموزان، قماجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتزندگی، مدیریت انرژیچیز جدید را بپذیربیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست قسمت شیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنمغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به فلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه جمعیت های بزرگ شکل واکسن کرونا و گشودن پنجرتهدیدهای هوش مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی فراموشی همیشه هم بد نیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ چالش هوشیاری و اینکه چرا وراپامیل در بارداریتولید مثل اولین ربات های پیوند اندام از حیوانات بمهربانی، شرط موفقیتضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدوار باش حتی اگر همه چحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی مغزهای کوچک بی احساساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهقفس را بشکنسلاح و راهزنینخستین تصویر از سیاهچالهیاد بگیر فراموش کنیتوهم جداییپروژه ی ژنوم انسانیمیدان بنیادین اطلاعاتعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراوینقش گرمایش آب و هوا در هماستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایقدم زدن و حرکت دید را تغیسی و سه پل اصفهانچرا ذرات بنیادی معمولاً کلوزاپین داروی ضد جنونتکنولوژی جدید که سلول هاآمارهای ارائه شده در سطح ماپروتیلینعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بنقش زنجبیل در جلوگیری از اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکلایو دوم دکتر سید سلمان فسکوت و نیستینظریه تکامل در درمان بیمکووید نوزده و خطر بیماری تکامل زبانآیا ما تنها موجودات زنده محدودیت چقدر موثر استغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آچند جهانیبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نترراز تغییربسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژي پاک سرچشمه حستم، بی پاسخ نیستهمجوشی هسته ای، انرژِی بکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آمرکز حافظه کجاستجهان ما میتواند به اندازایا تکامل هدفمند استخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانزمان چیستنوار مغز ترجمه رخدادهای بی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های زبانی سرمنشا تمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد تنشنهوش مصنوعی می تواند بر احکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکمسیر دشوار تکامل و ارتقاجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری درک دیگرانزونیسومایدچیزی منتظر شناخته شدنبیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبفلج خوابزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل واکسن کرونا از حقیقت تاتتو یک معجزه ایپل جویی اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بفراموشی و مسیر روحانیسفر دشوار اکتشافچالش دیدگاه های سنتی در بورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید یا دریافت علمپیوند سر آیا ممکن استموفقیت هوش مصنوعی در امتضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدواری و مغزحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنمغز، فقط گیرندهاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومقلب و عقلسلسله مباحث هوش مصنوعینخستین روبات های زنده ی جیادگیری مهارت های جدید دتوهم جدایی و توهم علمپروانه ی آسمانیمیدازولام در درمان تشنج علم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی نقش پیش زمینه ها و اراده استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تقدرت مردمسیلی محکم محیط زیست بر انچراروياها را به یاد نمی آکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان ماجرای جهل مقدسعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش زبان در سلطه و قدرت ااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششمریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلالبخند بزن شاید صبح فردا زسکوت، پر از صدانظریه تکامل در درمان بیمکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعمحدودیت های حافظه و حافظغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرچند جهانیبه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز ستون فقرات انسان دو پا جلهمراه سختی، اسانی هستکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا احتمال دارد رویا از آمرکز حافظه کجاستجهان مادی، تجلی فضا در ذهایجاد احساساتخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان نوار مغز در فراموشی هابیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت ایستایی و تکاپومنابع بی نهایت انرژی در دسردرد سکه ایهوش مصنوعی و کشف زبان هایکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارممسئول صیانت از عقیده کیسجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله چیزی خارج از مغزهای ما نیبیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53شکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتوممغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و فلج خواب چیستزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه حافظه را قویتر کنیواکسن کرونا ساخته شده توتو یک جهان در مغز خودت هسپل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا فرایند پیچیده ی خونرسانیسفرنامه سفر به بم و جنوب چاالش ها در تعیین منبع هوورزش هوازی ، بهترین تمریتولید پاک و فراوان انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهامولتیپل اسکلروز در زنان طلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی به این سوی قبر نیستحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغمغزتان را در جوانی سیم کشاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اقلب دروازه ی ارتباطسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنرمش های مفید برای درد زایادآوری خواب و رویاتوهم جسمپرواز از نیویورک تا لوس آمکان زمان یا حافظه زمانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسنقش آتش در رسیدن انسان بهاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های قدرت کنترل خودسینوریپا داروی ترکیبی ضدچراروياها را به یاد نمی آکلرال هیدرات برای خوابانتکینگیآنچه ناشناخته است باید شماجرای عجیب گالیلهعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنقش زبان در سلطه و قدرت ااعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و لحظات خوش با کودکانسکته مغزینظریه تکامل در درمان بیمکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبان انسان از پیشیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمخچه فراتر از حفظ تعادلمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنچند جهانی و علمبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نممنابع انرژی از نفت و گاز ستارگانی قبل از آغاز کیههمراهی نوعی سردرد میگرنیکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا برای تولید مثل همیشه مرکز خنده در کجای مغز استجهان مرئی و نامرئیایران بزرگخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبرنوار مغز در تشخیص بیماری بیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنابع جدید انرژیسردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی یا حماقت طبیعکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتممسئولیت جدیدجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنچیزی شبیه نور تو نیستواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشفلج دوطرفه عصب 6 چشمزبان و شناخت حقیقت قسمت چنگاه محدود و تک جانبه، مشواکسن ایرانی کرونا تولیدتو کز محنت دیگران بی غمیپلاسمای غالبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهفرایند تکامل و دشواری هاسفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی از درمان برخی ویورزش و میگرنتولید سلولهای جنسی از سلپیوندی که فراتر از امکانمواد کوانتومی جدید، ممکنطلای سیاهتاریکی و نورامیدی تازه در درمان سرطاحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی مغزتان را در جوانی سیمکشاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختقلب روباتیکسم زنبور ، کلیدی برای وارنرمش های مفید در سرگیجهیاری خدا نزدیک استتوهمات و شناخت حقیقتپروتئین های ساده ی ابتدامکانیک کوانتومی بی معنی علم به ما کمک میکند تا موترک امروزانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتنقش انتخاب از طرف محیط، ناسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم قدرت انسان در نگاه به ابعسیگار عامل افزایش مرگ ومنزاع بین جهل و علم رو به پکمردردتکامل فردی یا اجتماعیآنچه واقعیت تصور میکنیم ماده ی تاریکعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منقش سجده بر عملکرد مغزاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانلرزش ناشی از اسیب به عصبسال سیزده ماهههفت چیز که عملکرد مغز تو کودکان میتوانند ناقل بی تکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی می تواند نمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری چند روش ساده برای موفقیتبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیمنابع انرژی از نفت و گاز سخن نیکو مانند درخت نیکوهندسه ی پایه ایکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمرگ چیستجهان مشارکتیایرادهای موجود در خلقت بخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمنوار مغزی روشی مهم در تشخبیماری های میتوکندریوفور و فراوانیتفاوتهای جنسیتی راهی برامناطق خاصی از مغز در جستجسرطان کمیت گراییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولمسئولیت در برابر محیط زیجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همان