دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیشتر کمردردها نیازی به عمل جراحی ندارند

با توجه به قابل درمان بودن بیشتر دردهای کمر و اختلال دیسکهاي بین مهره ای در کمر توصیه میشود برخی نرمشهاي مفید برای دردهای کمر مشاهده شود

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10212606000967400/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
لوب فرونتال یا پیشانی مغزمین زیر خلیج فارس تمدنی ناتوانی در شناسایی چهره اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامیگرن سردردی ژنتیکی که بسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از نزاع بین علم و جهل رو به پابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممخچه ، فراتر از حفظ تعادلسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملمعنی روزهشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرهوش، ژنتیکی است یا محیطیارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ومغز ابزار برتر بقاظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسنقش هورمون های تیروئید دعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرنقش غذاها و موجودات درياالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغییروشهای شناسایی قدرت شنوانوعی سکته مغزی ، وحشتناک اولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به ستری فلوپرازینلبخند بزن شاید صبح فردا ززندگی هوشمند در خارج از زنخاع ما تا پایین ستون فقرابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمیگرن شدید قابل درمان اسسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی نظام مثبت زندگیابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممخچه ابزاري که وظیفه آن فسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین هوش مصنوعی از عروسک تا کادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیمغز فکر میکند مرگ برای دیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چهیچگاه از فشار و شکست نترارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلمغز از بسیاری حقایق می گرعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده ویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآورینقش هورمون زنانه استروژنمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجوزوز گوشاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کنقش غذاها و موجودات درياامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تروشی برای بهبود هوش عاطفچیزی خارج از مغزهای ما نیاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینلرزش ناشی از اسیب به عصبزونا به وسیله ویروس ابله نخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیدان مغناطيسي زمین بشر سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تنظریه تکامل در درمان بیمابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممدارک ژنتیکی چگونه انسانسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتهوش مصنوعی از عروسک تا کماداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موهاوکينگ پیش از مرگش رسالارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریمغز به تنهایی برای فرهنگ علایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی نقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملیک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهنقش غذاها و موجودات درياامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض روشی جدید در درمان قطع نخچگونه مغز پیش انسان یا همايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تسلیم شدن از نورون شروع ملزوم سازگاری قانون مجازازیباترین چیز در افزایش سنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمکانیزمهای دفاعی در برابسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمروری بر تشنج و درمان هایساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسهوش مصنوعی از عروسک تا کمادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز امغز مادران و کودکان در زمشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دهاوکينگ پیش از مرگش رسالارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام مغز برای فراموشی بیشتر کعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیواکسن کرونا از حقیقت تاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسنقش آتش در رسیدن انسان بهصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از یکی از علل محدودیت مغز امازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسروشی جدید در درمان سکته مچگونه هموساپينس بر زمین ايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل ببحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستلزوم سازگاری قانون مجازازیرفون داروی ضد ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریما انسانها چه اندازه نزدسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلهفت سین یادگاری از میراث اثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممرکز هوشیاری، روح یا بدن ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریهوش مصنوعی در کامپیوترهاادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بمغز چون ابزار هوش است دلیشاهکار قرنپیموزایدهدف یکسان، در مسیرهای متاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟علت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پواکسن کرونا ساخته شده تواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش انتخاب از طرف محیط، نسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قایافته های نوین علوم پرده استفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتنقص در تشخیص هیجانات عامامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستريتوکسيمب در درمان ام اسچگونه آن شکری که می خوریمايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قاممانتین یا آلزیکسا یا ابزبان مشترک ژنتیکی موجوداچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی ما انسانها چه اندازه نزدسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومهمیشه اطمینان تو بر خدا باثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومرکز حافظه کجاستساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تمغز چگونه صداها را فیلتر شبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زهدف از تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تمغز بزرگ چالش است یا منفععوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسواکسن دیگر کرونا ساخته شاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسنقش اتصالات بین سلولهای پیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلایادگیری مهارت های جدید داستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخونقطه بی بازگشتانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند تکامل و دشواری هاریواستیگمینچگونه انتظارات بر ادراک ای آنکه نامش درمان و یادشبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون منابع انرژي پاک سرچشمه حزبان چهار حرفی حیات زمینچرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاما با کمک مغز خود مختاريمسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماهمیشه عسل با موم بخوریماثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمرکز خنده در کجای مغز استسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز ناتوان از توجیه پیداشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای هدف از خلقت رسیدن به ابزااز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تمغز بزرگ چالشهای پیش روعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودواکسن دیگری ضد کرونا از داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگنقش حفاظتی مولکول جدید دسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلایادآوری خواب و رویااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درچند جهانیانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغریسدیپلام تنها داروی تایچگونه باغبانی باعث کاهش ایندرالبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع خواب و رویازبان و کلمه حتی برای کسانچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بما تحت کنترل ژنها هستیم یسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریهوموارکتوس ها ممکن است داثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمرگ انتقال است یا نابود شسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیهوش مصنوعی درمانگر کامپیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میمغز و سیر تکامل ان دلیلی شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استهزینه ای که برای اندیشیداز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبامغز بزرگ و فعال یا مغز کوعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا راهی برای رفع کم آبی ژن هوش و ساختارهای حیاتی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافچندین ماده غذایی که ماننانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و برژیم های غذایی و نقش مهم چگونه تکامل مغزهای کنونیایا کوچک شدن مغزانسان الایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمنحنی که ارتباط بین معرفزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزماه رجبسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستهوش مصنوعی می تواند بر احاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمراحل ارتقای پله پله کیهسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی درخدمت خلق وحارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب مغز آیندگان چگونه است ؟شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاهزینه سنگین انسان در ازااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردمغز حریص برای خون، کلید تعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیواکسنی با تاثیر دوگانه ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتنقش خرچنگ های نعل اسبی درآیاما مقهور قوانین فیزیکژن یا نقشه توسعه مغز و نقاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیچه زیاد است بر من که در ایاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمقیچی ژنتیکیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچگونه جمعیت های بزرگ شکل ایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمنشأ اطلاعات و آموخته ها زبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرماپروتیلینسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوهوش مصنوعی و کشف زبان هایاجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمزایای شکلات تلخ برای سلسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی ساخته هوش طبیارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز انسان ایا طبیعتا تماشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میهزاران سال چشم های بینا واز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بمغز زنان جوانتر از مغز مرعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرنقش داروهاي مختلف معروف آزمون ذهنی گربه شرودینگرژنها نقشه ایجاد ابزار هواصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییچهار میلیارد سال تکامل بانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر قانون مندی نقشه ژنتیکی مراه های جدید برای قضاوت رچگونه جمعیت های بزرگ شکل ایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش زبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصچرا خشونت و تعصبابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مبانی ذهنی سیاه و سفیدسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمسیر دشوار تکامل و ارتقاسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و هوش احساسیارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریمغز انسان برای ایجاد تمدششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار ههستي مادي ای که ما کوچکتراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رمغزهای کوچک بی احساسعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخوبینار اساتید نورولوژی داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کوینقش روزه داری در سالم و جإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَژنها ، مغز و ارادهاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس چهار ساعت پس از کشتار خوکانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر قانون جنگلراه های جدید برای قضاوت رچگونه حافظه را قویتر کنینگاه محدود و تک جانبه، مشایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مولتیپل اسکلروز در زنان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مجموعه های پر سلولی بدن مسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريمشکلات نخاعیسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استهوش احساسیارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریمغز انسان برای شادمانی طصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردهستی ما پس از شروعی چگال از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغزتان را در جوانی سیمکشعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آوراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبنقش رژیم غذایی بر رشد و اافراد آغاز حرکت خودشان رژنهای مشترک بین انسان و واطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودینوار مغزی روشی مهم در تشخانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر قانونمندی و محدودیت عالمنگاه انسان محدود به ادراایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمواد کوانتومی جدید، ممکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمحل درک احساسات روحانیسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورهوش مصنوعی الفاگواخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارمشکلات بین دو همسر و برخیسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به هوش عاطفی بیشتر در زنانارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسمغز انسان برای شادمانی طضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به و هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرنقش قهوه در سلامتیعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوونقش رژیم غذایی در رشد و اافزایش قدرت ادراکات و حسژنهای هوش ، کدامنداطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجانورون هاي مصنوعی می توانانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر قارچ بی مغز در خدمت موجودراه پیروزی در زندگی چیستنگاهی بر قدرت بینایی دراایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهموجود بی مغزی که می تواندزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمحل درک احساسات روحانی دسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بمشکلات روانپزشکی پس از سسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشهوش عاطفی در زنان بیشتر اارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی مغز انسان رو به کوچک تر شضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساوقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرننقش مهاجرت در توسعه نسل اعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه ورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتونقش زبان در سلطه و قدرت اافزایش مرگ و میر سندرم کوکلرال هیدرات برای خوابانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنروش هایی ساده برای کاهش انورون های ردیاب حافظهاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیقبل از انفجار بزرگراست دستی و چپ دستیرشته نوروایمونولوژی و نقنگاهی بر توانایی اجزاي باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییموجودات مقهور ژنها هستندزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتانزاع بین جهل و علم رو به پابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )محدودیت های حافظه و حافظسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استمشکلات روانپزشکی در عقب سرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفهوش عاطفی در زنان بیشتر اارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیمغز انسان رو به کوچکتر شدطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کروناوقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری نقش محیط زندگی و مهاجرت دعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دورزش و میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگنقش زبان در سلطه و قدرت اافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابروش صحبت کردن در حال تکامنوروپلاستیسیتی چیستاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهقدم زدن و حرکت دید را تغیقدرت انسان در نگاه به ابعرشد مغز علت تمایل انسان بناتوانی از درمان برخی ویاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمیهمانهای ناخوانده عامل زبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیمارینزاع بین علم و نادانی رو ابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مخچه فراتر از حفظ تعادلسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملمشاهده آینده از روی مشاهشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وهوشیاری کوانتومیارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسمغز ایندگان چگونه استطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسنقش نظام غذایی در تکامل معصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر منقش سجده بر عملکرد مغزالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستروشهای نو در درمان دیسک بنوشیدن چای برای مغز مفید اولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی