دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت چهل و یکم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت چهل و یکم)
ساخت واکسن، فرایندی ابتکاری از طرف انسان، با تقلید از اصول عام تکامل است ولی طبیعت خودخواه، در برابر واکسن سازی انسان، آرام نخواهد نشست؛ به خصوص اگر طبیعت با مرمانی مواجه باشد که در به دست آورن اصول علمی سهل انگار هستند و یا در جهانی که همه با هم در ارتباط هستند، با انسان هایی مواجه باشد که تصور میکنند واکسینه کردن ملت های آنها جدای از دیگر ملت ها به تنهایی راهگشای حل مشکل همه گیری های وسیع مانند کووید19است. در این شرایط ژنهای خودخواه ویروس، از فرصت کندی و محدود بودن واکسیناسیون نهایت استفاده را خواهد کرد و با ایجاد جهش های جدید از دست سیستم ایمنی میزبان می گریزد.

بنابراین ساخت واکسن، ابتدای تلاش برای مقابله با همه گیری های وسیع است. در مرحله ی بعد، کارآزمایی های بالینی گسترده برای سنجش کارایی واکسن و بعد توزیع وسیع واکسن برای سرکوب ویروس، لازم است. در مرحله ی بعد باید با روش های متعدد، جهش های ویروس و میزان کارآمدی واکسن علیه این جهش ها بررسی شود. ساخت آنتی بادی های منوکلونال، گام موثری در خنثی کردن تاثیر ویروس بر میزبان است. ولی تاثیر این آنتی بادی ها به مرور زمان با جهش های جدید ویروس، کاهش می یابد.
ساخت واکسن ورونمایی و تبلیغ آن، ابتدای مقابله با همه گیری های جهانی است. پس از ساخت واکسن، تزریق وسیع جهانی و پییگری های بعدی روی واکسن و نحوه ی پاسخ ایمنی افراد دریافت کننده با مطالعات پیشرفته سلولی-مولکولی لازم است. تا در صورت لزوم، واکسنی از رده خارج شود و یا ارتقا پیدا کند.

پیشرفت های علمی و مقابله با همه گیری ها، فیلم کارتونی سرگرم کننده برای کودکان و وعده و وعیدهای آرمانی سوپرمنی نیست بلکه هر کشف و ابتکار، نیازمند پردازش ها و بررسی های متعدد بعدی است تا کارآیی خود را ثابت کند.
دوره ی قهرمان بازی ها و سوپرمن بازی ها گذشته است. امروز دوره ی علم و تحقیق و پژوهش و ارتقا و تکامل دائمی است.
گریز ویروس SARS-CoV-2 از سیستم ایمنی
خلاصه: گونه ی جدید مورد توجه به نام (CAL.20C (B.1.427/B.1.429- که در ابتدا در کالیفرنیا شناسایی شد- جهش هایی به نام S13I در گلیکوپروتئین تاجی دارد و این جهش در یک پپتید منفرد به نام W152C در قسمت انتهای N و جهش L452R در بخش اتصال با گیرنده RBDدر ویروس است. پلاسمای افرادی که با واکسن mRNA علیه ویروس قدیمی ووهان واکسینه شدند یا بیمارانی- که بهبود پیدا کرده اند- آنتی بادی های خنثی کننده را نشان میدهد که در مقابل واریان B.1.427/B.1.429، 2 تا 3.5 برابر کاهش می یابد.

جهش L452R فعالیت خنثی کننده ی 14 آنتی بادی از میان 34 آنتی بادی منوکلونال خاص RBD را کاهش داد. جهش های S13I and W152C باعث کاهش کلی همه ی رده های آنتی بادی خاص انتهای N شد زیرا سایت آنتی ژنی انتهای N با تغییر محل شکست یک پروتئین منفرد و تشکیل یک اتصال دی سولفید، تغییر شکل پیدا کرده است و این با اسپکترومتری و مطالعات ساختمانی نشان داده شد.

بیماری COVID-19 باعث اختلال تنفسی و عوارض خارج ریوی مانند لخته ی عروقی، اختلال انعقادی و سندرم افزایش التهاب می شود که باعث تشدید بیماری و مرگ و میر میشود. SARS-CoV-2 با استفاده از گلیکوپروتئین تاجی S به بافت های هدف، حمله میکند. بخش S1 این پروتئین تاجی، بخش اتصال به گیرنده RBD و بخش انتهای N NTDرا دارد . RBD با گیرنده ی ورود (angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2 بر روی سلول های میزبان واکنش نشان میدهد و وارد سلول میشود. این از طریق اسید آمینه هایی است که پایه ی اتصال به گیرنده را تشکیل میدهد.

هر دوی RBD وNTD در افراد واکسن گرفته ونیز افرادی که از بیماری بهبود یافته اند به وسیله ی آنتی بادی های خنثی کننده هدفگیری میشود. بخش S2 پروتئین تاجی یک ماشین اتصال است که غشاهای میزبان و ویروس را یکی میکند تا عفونت شروع شود و هدف آنتی بادی هایی است که در میان گونه های مختلف ویروس کرونا عمل میکند زیرا بر خلاف بخش اس 1 ، شباهت های زیادی در گونه های مختلف ویروس کرونا دارد.

انتشار جهانی ویروس باعث ایجاد نسل های زیادی از ویروس شده است که شامل گونه های قابل توجه و خطرناک است. بسیاری از این جهش ها منجر به کاهش آنتی بادی های خنثی کننده ی ناشی از واکسن های فایزر و مدرنا شده است.
نتایج: شیوع نسل های B.1.427/B.1.429 به سرعت در حال زیاد شدن است. این گونه اولین بار در ابتدای سال 2021 در کالیفرنیا شناسایی شد سپس تا ماه می 2021در21 کشور دیگر شناسایی شده است. هر دو واریان، جهش های تاجی یکسان(S13I, and W152C in the NTD and L452R in the RBD) ولی جهش های متفاوتی در ژنوم ویروس دارند.
آنالیز ساعت مولکولی پیشنها میدهد پیشساز دو گونه در ماه می 202 ایجاد شده و بعدا به این دو گونه تبدیل شده باشد.

در مطالعه ی انجام شده، تاثیر سه جهش در گلیکوپروتئین این دو گونه بر روی خنثی سازی ویروس به وسیله ی آنتی بادی بررسی شد. در ابتدا تاثیر خنثی سازی آنتی بادی تولید شده به وسیله ی واکسن مدرنا در برای آنتی ژنه ای این دو گونه بررسی شد. پلاسمای 15 بیمار- که دو دوز واکسن مدرنا و دو دوز واکسن فایزر گرفته بودند- بررسی شد. هر دو واکسن آنتی بادی زیادی تولید کردند. ولی توان تولید آنتی بادی خنثی کننده در مدرنا و فایزر در حضور این دو گونه ی جدید ویروس، 2.4 برابر کاهش یافت.

در این مطالعه همچنین پلاسمای 9 دهنده ی پلاسما که از بیماری بهبود یافته بودند بررسی شد. در این مطالعه قدرت خنثی کنندگی سیستم ایمنی در گونه های جدید B.1.427/B.1.429، 3.4 برابر کمتر از گونه های قدیمی ویروس کرونا بود.
برای ارزیابی ارتباط جایگزینی RBD and NTD با کاهش توان خنثی سازی سرم پس از واکسن ها و پلاسمای افراد بهبود یافته، فعالیت خنثی سازی آنتی بادی ها علیه RBD و NTD را بررسی کردیم. بررسی 6 آنتی بادی منوکلونال نشان داد رگدانویماب و به مقدار کمتراتسویماب کاهش در قدرت خنثی سازی داشتند؛ در حالی که باملانیویماب کلا قدرت خنثی سازی خود را از دست داد.
خنثی سازی با داروی ترکیبی کازیریویماب/ایمدویماب و VIR-7831 (سوتروویماب در گونه های جدید مشاهده نشد.) برای ارزیابی نقش جهش L452R در فرار از خنثی سازی ناشی از آنتی بادی های فعال علیه RBD، اتصال 34 آنتی بادی علیه این قسمت در مقایسه با RBD جهش یافته ی WT and L452R به وسیله ی اینترفرومتری دو لایه ای بررسی شد در مورد ده تا از این آنتی بادی های منوکلونال، کاهشی در حد 10 برابر یا بیشتر در قدرت خنثی سازی مشاهده شد.
این نشان میدهد کاهش قدرت خنثی سازی گونه های B.1.427/B.1.429 در نتیجه ی فرار از خنثی سازی ناشی از آنتی بادی های منوکلونال اختصاصی برای هر دوی RBD- and NTD رخ میدهد. برای بررسی ویژگی های این دو واریان- که باعث فرار از سیستم ایمنی می شود- ساختار تریمر خارج N-domainبه وسیله ی الکترومایکروسکوپی بررسی شد. با اضافه کردن آنتی بادی های منوکلونال باملانیویمب و رگدانویماب مشخص شد جهش L452Rسازگاری لازم را برای پیوستن به این آنتی بادی ها ندارد.

بررسی NTD and S2L20 در مقایسه با بقیه قمست های تاج ویروس، نشان داد بخش آنتی ژنی B.1.427/B.1.429 NTD به شدت تغییر کرده است. این تغییرات، باعث کاهش تاثیر آنتی بادی ها علیه آنتی ژن میشود. نتایج دیگر نشان میدهد RBD نوع وحشی ویروس و B.1.427/B.1.429 به ACE2 با شدت های مختلفی متصل میشود. برای ارزیابی علت کاهش تمایل اتصال بین NTD و فعالیت خنثی سازی آنتی بادی ها به وسیله ی الایزا اتصال آنتی بادی های خاص NTD به گونه های مختلف NTD بررسی شد.

جهش در پروتئین پیامی S13I، اتصال 5 آنتی بادی منوکوکلونال را کاهش داد و تاثیر5 مورد را به کل از میان برد. همچنین جهش W152C شناسایی 6 آنتی بادی خنثی کننده ی NTD را کاهش داد و در مورد دو تا از این آنتی بادی ها به کل تاثیر از میان رفت. B.1.427/B.1.429 S13I/W152C NTD به هیچ آنتی بادی خنثی کننده ای متصل نشد پیوند پلاسمای افراد واکسن زده مبتلا به جهش های NTD این مشاهدات را با آنتی بادی های پلی کلونال تایید کرد و تیتر اتصال، به دلیل جابجایی های W152C, S13I and S13I/W152C کاهش پیدا کرد.

ما قبلا نشان دادیم در جهش اجزا یا تغییر محل تقسیم پروتئین ارسال پیام، به هم خوردن اتصال دی سولفید C15/C136 که باعث به هم خوردن انتهای آن نسبت به بقیه ی NTD میشود باعث از میان رفتن فعالیت خنثی کننده ی آنتی بادی های منوکلونال است که منطقه ی آنتی ژنی NTD را هدف می گیرد. وقتی جایجایی S13I درپروتئین ارسال پیام، قرار دارد و به نظر میرسد منطقه ی شکست، پروتئین پیامی را از S13-Q14 به C15-V16 تغییر دهد ما تصور کردیم جایجایی به صورت غیرمستقیم ساختار آنتی ژنی NTD را تغییر میدهد.

آنالیز اسپکترومتری توده ای S13I and S13I/W152C NTD تایید کرد شکست پروتئین ارسال پیام بلافاصله بعد از بخش C15 رخ میدهد. مهم اینکه کاهش اتصال منوکونال آنتی بادی خنثی کننده خاص NTD برای جهش S13I شدیدتر از جهش S12P است که قبلا نشان داده شد منطقه ی شکست پروتئین پیامی را به C15-V16 منتقل میکند. در نبود اتصال دی سولفید، C15-C136 انتهای ان به بخش انتهای یان متصل باقی نمیماند و این همگام با یافته های ساختاری است که نشان میدهد انتهای N B.1.427/B.1.429 در مقایسه با بقیه ی قسمت های NTD به هم ریخته و نامرتب است.

در جمع این یافته ها نشان میدهد که جهش های S13I and W152C که در واریان B.1.427/B.1.429 هست عامل فرار ویروس از آنتی بادی های منوکلونال مخصوص NTD است و این به خاطر حذف دوتا از اجزای بخش انتهایی ان در تاج SARS-CoV-2 و بازآرایی سایت آنتی ژنی NTD است. یافته ها نشان میدهد که SARS-CoV-2 NTD یک مکانیسم جبرانی را ایجاد کرده است تا باند دی سولفید متناوب ایجاد کند و این جهش ها در پپتید پیامی تاج در طبیعت رخ میدهد تا باعث فرار از دست سیستم ایمنی شود. گونه ی SARS-CoV-2 B.1.427/B.1.429 S بر استراتژی فرار از خنثی سازی غیرمستتقیم و غیرمعمول تکیه دارد.

بحث:
درمان با آنتی بادی های خنثی کننده، حجم ویروس و بستری ناشی از ویروس و مرگ و میر آن را کاهش می دهد. گریز از سیستم ایمنی به وسیله ی جهش L452R B.1.427/B.1.429 S با یافته های قبل از کشف گونه ی جدید- که بیان میکرد این جایجایی باعث کاهش اتصال و فعالیت خنثی سازی برخی آنتی بادی های منوکلونال میشود- همخوانی دارد. کسب این جهش در نسل های متعدد مطرح کننده ی انتخاب مثبت است که شاید از فشار انتخابی ناشی از آنتی بادی های خنثی کننده ی RBD باشد.
SARS-CoV-2 NTD تغییر آنتی ژنی سریعی را متحمل میشود و مقدار زیادی از جهش ها و انتخاب ها را در ارتباط با دیگر مناطق گلیوکوپروتئین تاجی، جمع میکند. برای نمونه جابجایی L18F و حذف بخش Y144 در 8 تا 26% ژنوم ویروسی که به دست آمده است در نسل های B.1.351/P.1 و B.1.1.7 یافت میشود. هردوی این جهش ها در ارتباط با کاهش یا حذف اتصال و خنثی سازی آنتی بادی منوکلونال است.

این کشف که گونه های مختلف SARS-CoV-2 متوجه NTD است پیشنهاد میدهد NTD در معرض فشار انتخابی قوی ناشی از پاسخ ایمنی خونی میزبان است. این به وسیله ی شناسایی حذف ها در منطقه ی آنتی ژنی NTD در میزبان های دارای ضعف ایمنی در عفونت های طولانی و انتخاب آزمایشگاهی واریان های فرار تاج ویروس کرونا با جهش های NTD- که توان خنثی سازی و اتصال آنتی بادی های منوکلونال یا سرم بیماران بهبود یافته از کووید 19 را کاهش میدهد- حمایت میشود.

داده ها در اینجا فرارایمنی همه ی آنتی بادی های منوکلونال اختصاصی برای NTD را با گونه ی B.1.427/B.1.429 نشان میدهد و تصور میکند منطقه ی آنتی ژنی NTD زیر فشار سیستم ایمنی است. همانطور که جهش های S13I/W152C فرار از همه ی آنتی بادی های خاص NTD را تسهیل میکند. E484K باعث مقاومت زیاد به بسیاری از آنتی بادی های منوکلونال خاص می شود. در حقیقت 4 سکانس ژنومی با جهش E484K RBD در واریان B.1.427 در GISAID شناسایی شده است.( GISAID یک مرکز ابتکاری علوم است که در سال 2008 تاسیس شد و امکان دسترسی به ژنوم ویروس هایی مانند آنفلوانزا و کرونا را میدهد.)

جهش های S13I/W152C در همه ی این گونه ها شناسایی شده است. ما ملاحظه می کنیم جهش S13I اخیرا در نسل B.1.526 دیده شده است. درک فرایند جدید فرار از دست سیستم ایمنی- که در اینجا توضیح داده شده است- دارای اهمیت اساسی مانند مراقبت از سکانس ها است تا از ادامه ی همه گیری جلوگیری می کند.
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/30/science.abi7994?utm_campaign=SciMag&utm_source=Social&utm_medium=Facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آزمون ذهنی گربه ی شرودیندر هم تنیدگی مرزها و بی منهایت در بی نهایترژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماناز تکینگی تا مغز از مغز تسال سیزده ماههمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیتکامل ساختار رگهای مغزی واکنش به حس جدیدتاثیر ویتامین دی بر بیمامرز جدید جستجو و اکتشاف، تغذیه بر ژنها تاثیر داردگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت شصت و ششافزایش قدرت ادراکات و حسدرمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین هماننوروپلاستیسیتی چیسترحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمطالبه ی حق خودجهان مشارکتیپیچیدگی های مغزی در درک زخواب عامل دسته بندی و حفطامید نجاتمعرفت و شناختدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقای موجود زنده از زمان واقعیت است یا توهمچگونه واکسن کرونا را توزتفاوتهای جنسیتی راهی برااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیکی از علل محدودیت مغز امجهان ریز و درشتپاسخ گیاهان در زمان خوردخدا بخشنده است پس تو هم باندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیاثر مضر مصرف طولانی مدت رزیباترین چیز در پیر شدنفتون های زیستینگاهی بر قدرت بینایی دراتمدن بشری و مغز اخلاقیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشکست حتمیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر دوپامین و سروتونینژنهای حاکم بر انسان و انسجاودانگی مصنوعیآلزایمردنیا، هیچ استانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشاختلالات مخچهزبان و شناخت حقیقت قسمت چفساد اقتصادی سیتماتیک درچت جی پی تیتو کز محنت دیگران بی غمیاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولشباهت مغز و کیهانمیگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملککوچ از محیط نامناسبحقیقت اشیاآیا فراموشی حتمی استدید تو همیشه محدود به مقدای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناسارموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهارتباط متقابل با همه ی حیسفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودچرا پس از بیدار شدن از خوتولید سلولهای جنسی از سلبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکطلای سیاهما بخشی از این جهان مرتبطتاریکی و نورکاهش التهاب ناشی از بیماحافظه و اطلاعات در کجاست آیا آگاهی پس از مرگ از بیدانشمندان روش هاي جدیدی ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختاز فرد ایستا و متعصب بگذرسم زنبور ، کلیدی برای وارلیروپریم داروی ترکیبی ضدنشانه های گذشته در کیهان توهمات و شناخت حقیقتبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدعلم به ما کمک میکند تا مومباحث مهم حس و ادراکترک امروزکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت چهلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروی جدید برای دیابتاگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم از تلسکوپ گالیله تا تلسکسیگار عامل افزایش مرگ ومملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز، ثبت می شودتکامل فردی یا اجتماعیبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتعادت کن خوب حرف بزنیمداخله ی زیانبار انسانتشخیص آلزایمر سالها قبل گوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک قسمت پنجاه و سحس و ادراک قسمت پنجاه و شآزمون ذهنی گربه شرودینگردر هم تنیدگی کوانتومینهادینه سازی فرهنگ اختلارژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير از تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری منابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهتکامل شناخت انسان با کشفواکسن های شرکت فایزر آمرصفحه اصلیمزایای شکلات تلخ برای سلثبت و دستکار ی حافظهگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک سی و هفتمافزایش مرگ و میر سندرم کودرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانیرحم مصنوعیبعد پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاوبینار اساتید نورولوژی دمطالبی در مورد تشنججهان هوشمندپیوند قلب خوک، به فرد دچاخودآگاهی و هوشیاريامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان سرگیجه بدون داروابزار بقای موجود زنده از زمان پلانکچگونه آن شکری که می خوریمتقلید مرحله ای نسبتا پیشاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویافته های نوین علوم پرده جهان شگفت انگیزپختگی پس از چهل سالگي به خدای رنگین کماناندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک باثرات فشار روحی شدیدزیباترین چیز در افزایش سفروتنی و غرورنگاهی بر توانایی اجزاي بتمدن زیر آباستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشگفت نیست من عاشق تو باشممنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر دپاکین بر بیماری مکل اقیانوس در یک ذرهجایی خالی نیستآملودیپین داروی ضد فشار دندان ها را مسواک بزنید تانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکناختلالات حرکتی در انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت افشار و قدرتچت جی پی تیتو پیچیده ترین تکنولوژی اطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمشباهت مغز با کیهان مادیمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحقیقت تنها چیزی است که شاآیا ممکن است موش کور بی مدیدن خدا در همه چیزای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید درمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بسفرنامه سفر به بم و جنوب قبل از آغازچرا ارتعاش بسیار مهم استتولترودینبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی سما تحت کنترل ژنها هستیم یتاریکی خواهد ترسیدکاهش حافظه هرچند فرایندیحافظه و اطلاعات در کجاست آیا امکان بازسازی اندامهدانشمندان روشی برای تبدیایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامترویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هاز مخالفت بشنوسماگلوتید داروی کاهش دهنلیس دگرامفتامین یا ویاسنشانه های پروردگار در جهتوپیراماتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاعلم بدون توقفمجموعه های پر سلولی بدن مترکیب آمار و ژنتیککریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروی جدید ضد میگرناپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پراز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیاهچاله هاممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه ی سردردها بی خطر نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمبیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردعادت کردن به نعمتمدارک ژنتیکی چگونه انسانتصویر زیبا از سلولگوشت خواری یا گیاه خواریگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت بیست و چهآزادی عقیده، آرمانی که تدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیماز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیتکامل، نتیجه ی برنامه ریواکسن کووید 19 چیزهایی که سوالات پزشکیمسمومیت دانش آموزان بی گثبت امواج الکتریکی در عصگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک- قسمت پنجاه و افزایش سرعت پیشرفت علوم درمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماوجود قبل از ناظر هوشمندمطالعه ای بیان میکند اهدجهان هوشیارپیوند مغز و سر و چالشهای امید درمان کرونا با همانمغز قلبدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقای موجود زنده از زمان به چه دلیل ایجاد میشچگونه انتظارات بر ادراک تقلید از روی طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سعی کن به حدی محدود نشویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویاد گرفتن مداومجهانی که نه با یک رخداد و پروژه ی ژنوم انسانیخدایی که ساخته ی ذهن بشر اندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ااثرات مفید قهوهزیر فشار کووید چه باید کرفرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهت را بلند کنتمدنی قدیمی در شمال خلیج استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کاشگفت انگیز بودن کیهانمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر داروهای ضد التهاب کلمات بلند نه صدای بلندجاذبهآموزش نوین زباندهن، بزرگترین سرمایهانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتاختلالات صحبت کردن در انزبان و شناخت حقیقت قسمت دفضای قلب منبع نبوغ استنتایج نادانی و جهلتو آرامش و صلحیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومشباهت کیهان و مغزمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحقیقت خواب و رویاآیا ما کالا هستیمدیدگاه نارسای دوگانه ی مای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين ارتباط هوش ساختار مغز و ژسفرنامه سفر به بم و جنوب قبل از انفجار بزرگچرا بیماری های تخریبی مغتومورها و التهاب مغزی عابه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچطوفان زیباییمانند آب باشتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریحافظه و اطلاعات در کجاستآیا انسان با مغز بزرگش اخدانش، قفل ذهن را باز میکنایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشاز نخستین همانند سازها تسندرم کووید طولانیلا اکراه فی الدیننظام مثبت زندگیتوانایی مغز و دیگر اجزای بی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وعلم در حال توسعهمحل درک احساسات روحانیترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا راهی برای رفع کم آبی داروی جدید ضد الزایمرابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانواز تکنیکی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه چشمی مراقب و نگهباتکامل مداومبیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهعادت دادن مغز بر تفکرمروری بر تشنج و درمان هایتصویر زیبای اصفهانگیاه بی عقل به سوی نور میحس و ادراک قسمت بیست و یکآزار دیگری، آزار خود استدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تساهچاله ها تبخیر نمیشودمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دتکثیر سلول در برابر توقف واکسن کرونا و گشودن پنجرپیامهای کاربرانمسمومیت دانش آموزان، قماجلو رفتن یا عقبگردگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک- قسمت بیست و پافسردگی و اضطراب در بیمادرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک رساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویروس کرونا بر مغز وراپامیل در بارداریمعماری، هندسه ی قابل مشاجهان های بسیار دیگرپیوند اندام از حیوانات بامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمانهای بیماری پارکینسابزارهای پیشرفته ارتباط زمان شگفت انگیزفلج نخاعی با الکترودهای چگونه به سطح بالایی از هوتقلید از طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویاد بگیر فراموش کنیجهانی که از یک منبع، تغذیپروژه ی ژنوم انسانیخسته نباشی باباانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شددرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلاثرات مفید روزه داریزیرفون داروی ضد ام اسفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا تمرکز و مدیتیشناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاشگفت زده و حیران باشمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کلوزاپین داروی ضد جنونجاذبه و نقش آن در شکلگیریآمارهای ارائه شده در سطح دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریاختلالات عضلانی ژنتیکزبان و شناخت حقیقت قسمت سقفس ذهننجات در راستگوییتو افق رویداد جهان هستیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومشباهت زیاد بین سلول هاي عمیدان های کوانتومی خلاتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حقیقت در علم، هرگز نهایی آیا ما تنها موجودات زنده دژا وو یا اشنا پنداریایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و ارتباط پیوسته ی جهانسفری به آغاز کیهانقبرستان ها با بوی شجاعتچرا حیوانات سخن نمی گوینتومورهای نخاعیبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترطولانی ترین شبماه رجبتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها حباب های کیهانی تو در توآیا احتمال دارد رویا از آدائما بخوانایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلاز نخستین همانند سازها تسندرم گیلن باره به دنبال لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی تکامل در درمان بیتوازن مهمتر از فعالیت زیبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترعلم راهی برای اندیشیدن امحل درک احساسات روحانی دترازودونکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت چهل و دومآیاما مقهور قوانین فیزیکداروی سل سپتابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردناز تکینگی تا مغز و از مغز سیاهچاله ها، دارای پرتو من پر از تلخیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بتکامل چشمویتامین دی گنجینه ای بزرعارضه جدید ویروس کرونا سمرکز هوشیاری، روح یا بدن تصویربرداری فضاپیمای آمگیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت بیست و دوآسيب میکروواسکولاریا آسدر هر سوراخی سر نکنابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی روداز تکینگی تا مغز از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا از حقیقت تاتسایتهای دیگرمسیر دشوار تکامل و ارتقاجلوتر را دیدنپل جویی اصفهانحس و ادراک- قسمت شصت و چهاقلیت خلاقدرمان پوکی استخوانابزار بقای موجود زنده از نیکولا تسلارشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهواز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سرنوشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ژنها بر اختلالات خورزش هوازی مرتب خیلی به قجهان هایی در جهان دیگرپیوند سر آیا ممکن استخودآگاهی و هوشیاريامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقا از نخستین هزنان باهوش ترفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه باغبانی باعث کاهش تقویت استخوان در گرو تغذاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری مهارت های جدید دجهانی در ذهنپروانه ی آسمانیخطا در محاسبات چیزی کاملانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشاثرات مضر ماری جوانازیرک ترین مردمفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا تمرکز بر هدفاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمهربانی، شرط موفقیتتاثیر درجه حرارت بر مغزکلام و زبان، گنجینه ای بسجدا کردن ناخالصی هاآن چیزی که ما جریان زمان دو بیماری روانی خود بزرگ اولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیاختراع جدید اینترنت کوانزبان جانسوزقفس را بشکننخاع ما تا پایین ستون فقرتو انسانی و انسان، شایستاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمشباهت زیاد بین سلول هاي عمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر درجه حرارت بر عملککودک هشت ساله لازم است آدحقیقت راستین انسان علم بآیا مغز تا بزرگسالی توسعدژاوو یا آشناپنداریایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلارمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و ارتباط انسانی، محدود به سقوط درون جاذبه ای خاص، چقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا حجم مغز گونه انسان درتومورهای ستون فقراتبه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمطی یکصد هزار سال اخیر هرچماپروتیلینتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا احتمال دارد رویا از آداروهای مصرفی در ام اسایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکاز نخستین همانند سازها تسندرم پیریفورمیسلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه ی تکامل در درمان بیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال علم ساختن برج های چرخانمحدودیت چقدر موثر استتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت چهل و سومآب زندگی است قسمت چهارمداروی ضد چاقیابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ماز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه داناتر از ما وجود دتکامل و ارتقای نگاه تا عمویروس مصنوعیعدم توقف تکامل در یک اندامرکز حافظه کجاستتصور از زمان و مکانمرکز حافظه کجاستتصادف یا قوانین ناشناختهگیرنده باید سازگار با پیحس و ادراک قسمت بیست و سوآسیب ها ناشی از آلودگی هودر والنتاین کتاب بدید همابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتتئوری تکامل امروز در درمواکسن کرونا ساخته شده تومسئول صیانت از عقیده کیسجمجمه انسان های اولیهپل خواجو اصفهانحساسیت روانی متفاوتالکترومغناطیس شنوایی و هدرمان پوکی استخوانابزار بقای موجود زنده از نیاز به آموزش مجازی دیجیبعد از کرونا دلخوشی بیهواز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کلام در آیات کلام بورزش هوازی ، بهترین تمریجهان یکپارچهپیوند سر، یکی از راه حلهاخودت را از اندیشه هایت حفامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمدروغ نگو به خصوص به خودتابزارهای بقا ازنخستین همزنجیرها را ما باید پاره کفلج خوابچگونه تکامل مغزهای کنونیتقویت حافظه یا هوش مصنوعاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادآوری خواب و رویاجهان، تصادفی نیستپرواز از نیویورک تا لوس آخطا در محاسبات چیزی کاملانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیماجزای پر سلولی بدن انسان زیست شناسی کل در جزء فراکفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا تمساح حد واسط میان مغز کواستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشگفتی های زنبور عسلموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانجدایی خطای حسی استآنچه ناشناخته است باید شدو بار در هفته ماهی مصرف اولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهذهن سالمباد و موجادامه بحث تکامل چشمزبان ریشه هایی شناختی اسقلب و عقلنخستین تمدن بشریتو با همه چیز در پیوندیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانشجاعت و ترسمیدازولام در درمان تشنج تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حقیقت غیر فیزیکیآیا همه جنایت ها نتیجه بیدگرگونی های نژادی و تغییایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فارتباط از بالا به پایین مسلول های مغزی عامل پارکیقدرت مردمچرا خشونت و تعصبتوهم فضای خالیبه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالطبیعت موجی جهانماجرای جهل مقدستبدیل پلاستیک به کربن و سکار با یگانگی و یکپارچگیحریص نباشآیا برای تولید مثل همیشه داروهای ام اسایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ماز نخستین همانند سازها تسندرم پس از ضربه به سرلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیتوسعه برخی شغل ها با هوش بیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنعلایم کمبود ویتامین E را محدودیت های حافظه و حافظتراشه ی بیولوژِیککشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت نهمآب زندگی است قسمت هفتمداروی ضد چاقیابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین داز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتویرایش DNA جنین انسان، برعدم درکواقعیت فیزیکی، تابعی از عسل طبیعی موثر در کنترل بمرکز خنده در کجای مغز استتظاهر خوابیده ی مادهگالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت بیستمآشنا پنداریدر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاناز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای منابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد استئوری تکامل در پیشگیری و واکسن ایرانی کرونا تولیدمسئولیت جدیدجنبه های موجی واقعیتپلاسمای غالبخفاش با شیوع همه گیری جدیالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از چیز جدید را بپذیرتفکر قبل از کاراز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی سریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش و میگرنجهان یکپارچهپیوندی که فراتر از امکانخودروهای هیدروژنیامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیدریای خداابزارهای بقای موجود زندهزندگی هوشمند در خارج از زفلج خواب چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تقویت سیستم ایمنیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ویاری خدا نزدیک استجهش های ژنتیکی مفید در ساپروتئین های ساده ی ابتداخطای ادراک کارماانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقادرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ااجزایی ناشناخته در شکل گزیست شناسی باور حقیقت یا فرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا تنفس هوازی و میتوکندریاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیشانس یا تلاشمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملککمردردجریان انرژی در سیستم های آنچه واقعیت تصور میکنیم دو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت واداراوون تنها داروی تاییزبان شناسی مدرن در سطح سلقلب دروازه ی ارتباطنخستین تصویر از سیاهچالهتو با باورهایت کنترل میشاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اشرکت نورالینک ویدیویی ازمکان زمان یا حافظه زمانتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حقیقت غیر قابل شناختآیا هوش مصنوعی می تواند ندانش قدرت استایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط بین هوش طبیعی و هوسلول های بنیادیقدرت کنترل خودچرا در مغز انسان، فرورفتتوهم فضای خالی یا توهم فضبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالطبیعت بر اساس هماهنگیماجرای عجیب گالیلهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کاربرد روباتهای ريزنانوحرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دداروهای تغییر دهنده ی سیایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختاز نشانه ها و آثار درک شدسندرم دزدی ساب کلاوینلحظات خوش با کودکاننظریه ی ریسمانتوصیه های سازمان بهداشت بیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیعلایم کمبود ویتامین E را مخچه فراتر از حفظ تعادلتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت چهارمآب زندگی است قسمت اولداروی ضد تشنج با قابليت تابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمتکامل ابزار هوش ، راه پر تکامل تکنولوژیواقعیت چند سویهعشق درونی به یگانگی خلقتمرگ چیستتظاهری از ماده است که بیدگام کوچک ولی تاثیرگذارحس و ادراک قسمت دهمآشنا پنداریدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در فراموشی هاراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کناز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آیندهمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر احتئوری جدید، ویران کردن گواکسن اسپایکوژنمسئولیت در برابر محیط زیجنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چخلا، حقیقی نیستالکترودهای کاشتنیدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از رشد مغز فرایندی پیچیده اچیزی منتظر شناخته شدنتفکر خلا ق در برابر توهم از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش بهترین درمان بیش فعجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوستگی همه ی اجزای جهانخورشید مصنوعیامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر درک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای بقای از نخستین زندگی بی دودفلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل تلقین اطلاعات و حافظهاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن همه چیز نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفپروتز چشمخطای حسانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گردرختان اشعار زمینبیوگرافیاحیای بینایی نسبی یک بیمزیست، مرز افق رویداد هستفرایند تکامل و دشواری هاچالش دیدگاه های سنتی در بتنفس هوازی و میتوکندریاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشاهکار قرنمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد ناشی از تنگی کاناجریان انرژی در سیستم های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی دو برابر شدن خطر مرگ و میاولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاادب برخورد با دیگرانزبان شناسی نوین نیازمند قلب روباتیکنخستین روبات های زنده ی جتو باید نیکان را به دست باعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اشربت ضد خلطمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر رو ح و روان بر جسمکودکان خود را مشابه خود تحقایق ممکن و غیر ممکنآیا هوش مصنوعی زندگی بشردانش محدود به ابعاد چهاراین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط شگفت مغز انسان و فسلول های بنیادی منابع و اقدرت انسان در نگاه به ابعچرا ذرات بنیادی معمولاً توهم لیلیپوتی(ریزبینی)به بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلطعمه ی شبکه های ارتباط اجماده ی تاریکتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريز، در حس متفاوتآیا تکامل و تغییرات ژنتیداروهای ضد بیماری ام اس وایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱از نظر علم اعصاب یا نرووسسندرم سردرد به دلیل افت فلرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه تکامل در درمان بیمتوصیه های غیر دارویی در سبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشعلت خواب آلودگی بعد از خومخچه ، فراتر از حفظ تعادلترجمه ای ابتدایی از اسراکشف جدید تلسکوپ جیمز وبحس و ادراک قسمت نوزدهمآب زندگی است قسمت دومداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمراز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بهمراه سختی، اسانی هستتکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت چیستعصب حقوق نورولوومرگ و میر پنهانتعداد کلی ذهن ها در جهان گامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت دوازدهمآغاز فصل سرما و دوباره تکدر آرزوهایت مداومت داشتهابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در تشخیص بیماری راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوراز تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایتا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژن ضد کرونامستند جهان متصلجنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در موخلا، خالی نیستالگو نداشتیمدرمان تشنجابزار بقای موجود زنده از رشد مغز علت تمایل انسان بچیزی خارج از مغزهای ما نیتفاوت مغز انسان و میمون هاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سرگردانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش در کمر دردجهان کاملی در اطراف ما پرپیام های ناشناخته بر مغز خوش قلبی و مهربانیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیدادرک نیازمند شناخت خویش اابزارهای دفاعی و بقای موزندگی در جمع مواردی را برفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه حافظه را قویتر کنیتلاش ها برای کشف منابع جدازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن همه چیز نیستجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپروتز عصبی برای تکلمخطر آلودگی هواانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیاحیای بینایی نسبی یک بیمزاوسکا درمان گوشرفرایند حذف برخی اجزای مغچاالش ها در تعیین منبع هوتنفس بدون اکسیژناصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشاهکار شش گوشموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد و علل آنجریان انرژی در سیستم های آنها نمیخواهند دیگران رادو سوی واقعیتاولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اادراک ما درک ارتعاشی است زبان، نشان دهنده ی سخنگو قلب را نشکننرمش های مفید برای درد زاتو تغییر و تحولیاعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانشش مرحله تکامل چشممکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر روده بر مغزکودکان را برای راه آماده حل مشکلآیا هوش ارثی دریافتی از پدانش بی نهایتاین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط شگفت انگیز مغز انسلول های بدن تو پیر نیستنقدرت ذهنچراروياها را به یاد نمی آتوهم چیستبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متظهور امواج مغزی در مغز مصماده ی خالیتبر را بردارکتاب گران و پرهزینه شد ولحس چشایی و بویاییآیا جنین انسان، هوشمندی داروی فامپیریدین یا نورلاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتاز نظر علم اعصاب اراده آزسوپاپ ها یا ترانزیستورهالرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه تکامل در درمان بیمتوصیه هایی در مصرف ماهیبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگعماد الدین نسیمی قربانی مخچه ابزاري که وظیفه آن فترس و آرمان هاکشتن عقیده ممکن نیستحس و ادراک قسمت هفتمآب زندگی است قسمت سومداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن باز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت چیستعضلانی که طی سخن گفتن چقدمرگ و میر بسیار بالای ناشتعذیه ی ذهنگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت سومآغاز مبهم آفرینشدر آسمان هدیه های نادیدنابزار بقا از نخستین هماننوار مغزی روشی مهم در تشخراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی از تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعتا بحر یفعل ما یشاواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکل از کجاستجهل مقدسپول و شادیخلاصه ای از مطالب همایش مالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهدرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از رشد در سختی استچیزی شبیه نور تو نیستتفاوت ها و تمایزها کلید باز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سوزن حقیقی معرفت و شناختجهان پیوستهپیدایش زبانخوشبختی دور از رنج های مانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقدرک و احساسابعاد و نیازهای تکاملیزندگی در سیاهچالهفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه محدود و تک جانبه، مشتلاش هایی در بیماران قطع اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن هوش و ساختارهای حیاتی جهشهای مفید و ذکاوتی که دپرورش مغز مینیاتوری انساخطرات هوش مصنوعیانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشودردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی داحساس گذر سریعتر زمانزبان مشترک ژنتیکی موجودافراتر از دیوارهای باورناتوانی از درمان برخی ویتنها مانع در زندگی موارد اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیشاید گوشی و چشمی، آماده شموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد با پوشیدن کفش مناجستجوی متن و تصویر به صورآنان که در قله اند هرگز خدولت یا گروهکاولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمادغام میان گونه های مختلزبان، وسیله شناسایی محیطقیچی ژنتیکینرمش های مفید در سرگیجهتو جهانی هستی که خودش را بقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودششمین کنگره بین المللی سما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر کوری گذرای ناشی از موبایحلقه های اسرارآمیزآیا هوش سریعی که بدون احسدانشمندان موفق به بازگرداین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط شگفت انگیز مغز انسلول عصبی شاهکار انطباق قدرت عشقچراروياها را به یاد نمی آتوهم وجودبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزظرف باید پر شود چه با چرک ماده ای ضد التهابیتحریک عمقی مغزکتاب زیست شناسی باورحس و ادراک (قسمت اول )آیا جهان ذهن و افکار ما مداروی لیراگلوتیداگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیاز نظر علم اعصاب اراده آزسوپاپ ها یا ترانزیستورهالزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمتوضیحی ساده در مورد هوش مبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را عوامل موثر در پیدایش زبامخچه تاثیر گذار بر حافظهتسلیم شدن از نورون شروع مگل خاردار، زیباستحس و ادراک قسمت هفدهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)دارویی خلط آورابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بداز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانسیر آفرینش از روح تا مغز منابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت های متفاوتغم بی پایانمرگ انتقال است یا نابود شتغییر الگوی رشد مغزی با زگاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت سی و هشتمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ماز تکینگی تا مغز از مغز تسادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاول کف پا و حقیقتواکسن دیگری ضد کرونا از دمشکلات نخاعیجهان فراکتالپول و عقیدهخلاصه ای از درمان های جدیالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کندرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقای موجود زنده از ز گهواره تا گورنکاتی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشنااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پاوزوز گوشجهان پیوستهپیر شدن حتمی نیستخانه ی تاریکانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقدرک کنیم ما همه یکی هستیمابعاد اضافه ی کیهانزندگی زمینی امروز بیش از فیزیک مولکولها و ذرات در نگاه انسان محدود به ادراتلاشی برای درمان قطع نخااساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاهخواری بر رشد و ژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهشهای مفید و ذکاوتی که دپرتوهای صادر شده از سیاهدفاع از پیامبرانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتاحساسات کاذبزبان چهار حرفی حیات زمینفرد موفقناتوانی در شناسایی چهره تنها در برابر جهاناصل علت و تاثیرهوش احساسیشاید درست نباشدموسیقی نوتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصجستجوی هوشیاری در مغز ماآنزیم تولید انرژی در سلودوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین دروغنقش قهوه در سلامتیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداادغام دو حیطه علوم مغز و سفر فقط مادی نیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های موثر در کمردردتو دی ان ای خاص ميتوکندريبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیصبر بسیار بایدما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر کی غایب شدی تا نیازمند دلحمله ویروس کرونا به مغزآیا هشیاری کوانتومی وجوددانشمندان نورون مصنوعی ساینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط غیرکلامی بین انساسلولهای ایمنی القا کنندهقضاوت ممنوعنزاع بین جهل و علم رو به پتوهم وجودبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزاعقل مجادله گرماده، چیزی نیستتحریک عمقی مغز در آلزایمکتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک (قسمت دوم )آیا جهش های ژنتیکی، ویروداروی تشنجی دربارداریاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز داز واقعیت امروز تا حقیقتسوپاپ ها یا ترانزیستورهالزوم سازگاری قانون مجازاهفت چیز که عملکرد مغز تو تیوتیکسن داروی ضد جنونبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز عوامل ایجاد لغت انسانی و مدل همه جانبه نگر ژنرالیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج گل زندگیحس و ادراک قسمت هجدهمآتش منبع انرژیداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانچندجهانیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و مجازغم بی پایانمرگ تصادفیتغییر زودتر اتصالات مغزیگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت سی و ششمافت فشار خون ناگهانی در ودر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است از تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست قسمت تابوهای ذهنیواکسن سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیجهان قابل مشاهده بخش کوچپوست ساعتی مستقل از مغز دخم شدن فضا-زمانالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقای موجود زنده از زمین در برابر عظمت کیهانچگونه مولکول های دی ان ایتفاوت های بین زن و مرد فقاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی جهان پر از چیزهای اسرار آپیشینیان انسان از هفت میخانواده پایدارانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی درک احساسات و تفکرات دیگابعاد بالاترزندگی زودگذرفیزیک و هوشیارینگاه از بیرون مجموعهتلاشی تازه برای گشودن معاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر انتخاب از طرف محیط ژن ضد آلزایمرجوانان وطنپرسش و چستجو همیشه باقی ادفاع در برابر تغییر ساختانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلواخلاق و علوم اعصابزبان نیاز تکاملی استفرد یا اندیشهنادیدنی ها واقعی هستندتنهایی رمز نوآوری استاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتشب سیاه سحر شودموسیقی هنر مایع استتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحفره در مغزآینه در اینهدورترین نقطه ی قابل مشاهاولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل اذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملارتقا و تکامل سنت آفرینش سفر نامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی منرمشهای مهم برای تقویت عتو در میانه ی جهان نیستی بلوغ چیستهوشیاری کوانتومیصرع و درمان های آنما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحمایت از طبیعتآیا واکنش های یاد گرفته ودانشمندان یک فرضیه رادیکاینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید درویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاارتروز یا خوردگی و التهاسلولهای بنیادی مصنوعی درقطار پیشرفتنزاع بین علم و نادانی رو توهم بی خداییبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تعقلانیت بدون تغییرماده، چیزی بیش از یک خلا تداوم مهم است نه سرعتکتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت 67آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجداروی جدید ALSاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمنداناز کجا آمده ام و به کجا میسوخت هیدروژنی پاکلزوم عدم وابستگی به گوگل هفت سین یادگاری از میراث تیک و اختلال حرکتیبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس عواملی که برای ظهور لغت امدل هولوگرافیک ژنرالیزهتشنج چیستگلوله ی ساچمه ایحس و ادراک قسمت هشتمآثار باستانی تمدن های قددخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامریواستیگمیننه جنگ و نه خونریزیریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و انعکاسغیرقابل دیدن کردن مادهمرگی وجود نداردتغییر عمودی سر انسان از پگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت سیزدهمافت هوشیاری به دنبال کاهدر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین هماننوبت کودکانرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر فکر بر سلامتواکسن سرطانمشکلات روانپزشکی پس از سجهان موازی و حجاب هاپوشاندن خود از نورخونریزی مغز در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمدرمان جدید ای ال اس، توفرابزار بقای موجود زنده از زمین زیر خلیج فارس تمدنی چگونه میتوان با قانون جنتفاوت های تکاملی در مغز واز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان جهان پر از چیزهای جادویی پیشرفت های جدید علوم اعصخار و گلانگشت ماشه ایمغز کوانتومیدرک تصویر و زبان های مخلتاتفاق و تصادفزندگی سلول در بدن، جدای افیزیکدانان ماشینی برای تنگاه از دور و نگاه از نزدتلاشی جدید در درمان ام اساستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر احتمالی عصاره تغلیژنها نقشه ایجاد ابزار هوجوانان وطنپرسشگری نامحدوددقیق ترین تصاویر از مغز اانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقاخلاق پایه تکامل و فرهنگزبان و کلمه حتی برای کسانفرد حساس از نظر عاطفی و بنادانی در قرن بیست و یکم،تنبیه چقدر موثر استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11شبیه سازی میلیون ها جهان میهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحق انتخابآیندهديدن با چشم بسته در خواب اوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکارتقا یا بازگشت به قبل ازسفر به مریخ در 39 روزقانون گذاری و تکاملچرا ماشین باید نتایج را پتوقف؛ شکستبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیضرورت زدودن افکارما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر رژیم گیاهخواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحوادث روزگار از جمله ویرآیا یک، وجود دارددانشمندان ژنی از مغز انساینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ درویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرارزش حقیقی زبان قسمت اولسلام تا روشناییلمس کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پتوهم تنهاییبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیعقیده ی بی عملماست مالیتداخل مرزها و صفات با بینکتابخانهحس و ادراک قسمت 74آیا خداباوری محصول تکاملداروی جدید s3 در درمان ام اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در باز کسی که یک کتاب خوانده سودمندی موجودات ابزی بر مقاومت به عوارض فشار خون هم نوع خواری در میان پیشیتیروفیبان موثر در سکته ی بیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحعوارض ازدواج و بچه دار شدمدل هولوگرافیک تعمیم یافتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوئونحس و ادراک قسمت پنجمآرامش و دانشدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکاز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکتکامل زبانواقعیت خلا و وجود و درک مغرور و علممراحل ارتقای پله پله کیهتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک قسمت ششمافتخار انساندرمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین هماننور درونراز تغییربسیاری از بیماری های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن ضد اعتیادمشکلات روانپزشکی در عقب جهان ما میتواند به اندازپیموزایدخواندن ، یکی از شستشو دهنامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمدرمان جدید سرطانابزار بقای موجود زنده از زمان چیستچگونه مغز پیش انسان یا همتفاوت های زبانی سرمنشا تاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندجهان دارای برنامهپیشرفت در عقل است یا ظواهخارق العاده و استثنایی بانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟درک حقیقت نردبان و مسیری اتوبان اطلاعات و پلِ بینزندگی، مدیریت انرژیفاجعه ی جهل مقدسنگاه از درون مجموعه با نگتمایل زیاد به خوردن بستناستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشیشه ی بازالتی و سیلیکونمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر ترکیبات استاتین (سژنها ، مغز و ارادهجواب دانشمند سوال کننده آلودگی هوا چالش قرن جدیددل به دریا بزنانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش رودست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به اختلال خواب فرد را مستعد زبان و بیان نتیجه ساختمافردا را نمیدانیمنازوکلسینتهدیدهای هوش مصنوعیاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمشبیه سازی سیستم های کوانمیوتونیک دیستروفیتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحقیقت قربانی نزاع بین بی آینده ی انسان در فراتر ازدی متیل فومارات(زادیوا)(ايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت درفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی ارتوکين تراپی روشی جديد سفر تجهیزات ناسا به مریخ قانون جنگلچرا مغز انسان سه هزار سالتولید مثل اولین ربات های بنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستضررهای مصرف شکر و قند بر ما اشیا را آنطور که هستندتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکیست هیداتید مغزحکمت الهی در پس همه چیزآیا کیهان می تواند یک شبیدانشمندان پاسخ کوانتومی ایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی دررویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهارزش حقیقی زبان قسمت دومسلاح و راهزنیلوب فرونتال یا پیشانی مغنسبیت عام از زبان دکتر برتوهم جداییبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر علم و ادراک فقط مشاهده ی ماست مالی با هوش انسانیتروس جریان انرژیکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت 75آیا دلفین ها می تواند از داروی جدید میاستنی گراویاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایاز آغاز خلقت تا نگاه انساسی و سه پل اصفهانمقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز موج استتکنولوژی جدید که سلول هابیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایعید نوروز مبارکمدل های ریز مغز مینی برینتشنج عدم توازن بین نورون گمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت پنجاهآرامش و سکوندر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلااز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت، پر از صدامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استتکامل زبانوالزارتان داروی ضد فشار غربال در زندگیمرز مرگ و زندگی کجاستتغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک قسمت شصت و هشتافراد آغاز حرکت خودشان ردرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین هماننورون هاي مصنوعی می توانراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن علیه سرطانمشاهده گر جدای از شیء مشاجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیموزایدخواب سالم عامل سلامتیامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کروندرمان دارویی سرطان رحم بابزار بقای موجود زنده از زمان و مکان، ابعاد کیهان چگونه هموساپينس بر زمین تفاوت ایستایی و تکاپواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک جهش ممکن است ذهن انسانجهان در حال نوسان و چرخشپیشرفت ذهن در خلاقیت استخبر مهم تلسکوپ هابلانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تمادرک دیگرانبیماری تی تی پیاتوسوکسیمایدزونیسومایدفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه حقیقی نگاه به درون اتمدن قدیمی ای در جنوب ایراستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشکل های متفاوت پروتئین همنبع خواب و رویاتاثیر تغذیه بر سلامت رواژنهای مشترک بین انسان و وجوسازی مدرنآلودگی هوا و ویروس کرونادلایلی که نشان میدهد ما بانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کودستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روباختلال در شناسایی حروف و زبان و بیان، در سایه پیشرفرزندان زمان خودنباید صبر کرد آتش را بعد تو یک معجزه ایاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمشبکه های مصنوعی مغز به درمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحقیقت آنطور نیست که به نظآینده ی علم و فیزیک در60 ثدین اجباریايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بارتباط میکروب روده و پارسفر دشوار اکتشافقانون جنگلچرا مغزهای ما ارتقا یافت تولید یا دریافت علمبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به ضررهای شکر بر سلامت مغزما به جهان های متفاوت خودتاریک ترین بخش شبکیست کلوئید بطن سومحافظه میتواند بزرگترین دآیا گذشته، امروز وآینده دانشمندان اولین سلول مصنایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومارزش حقیقی زبان قسمت سومسلسله مباحث هوش مصنوعیلوتیراستامنسبت ها در کیهانتوهم جدایی و توهم علمبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به علم و روحماشین دانشتری فلوپرازینکرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت 78آیا دلفین ها میتوانند باداروی جدید برای میاستنی اگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تاز انفجار بزرگ تا انفجار سیلی محکم محیط زیست بر انمقابله با کرونا با علم اسهمه چیز در زمان مناسبتکنولوژی جدید که سلول هابیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاعامل کلیدی در کنترل کارآمدیون خود ناموجودتشویق خواندن به کودکانگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک قسمت پنجاه و یآرامش(سکوت) stillness و تکاپودر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و از تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشیواکنش های ناخودآگاه و تقمقالاتمرز بین انسان و حیوان کجاتغییرات تکاملی سر انسان گذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت شصت و دوافراد بی دلیل دوستدار تو درمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین هماننورون های ردیاب حافظهرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسنی با تاثیر دوگانه امشاهده آینده از روی مشاهجهان مرئی و نامرئیپیچیدگی های مغزمگسخواب سالم عامل سلامتی و یامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقای موجود زنده از زمان و صبرچگونه هوشیاری خود را توستفاوت ارباب و رهبر حقیقیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک رژیم غذایی جدید، می توجهان در حال ایجاد و ارتقاپیشرفتی مستقل از ابزار هخدا موجود استاندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمددرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکاتصال مغز و کامپیوترزونا به وسیله ویروس ابله فاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه دوبارهتمدن پیشرفته ی پیشینیاناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشکل پنجم مادهمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر حرکات چشم بر امواج ژنهای هوش ، کدامندجامعه ی آسمانیآلودگی هوا و پارکینسوندنیای شگفت انگیز کوانتومانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده دغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و اختلال در شناسایی حروف و زبان و تکلم برخی بیماریهفرضیه ای جدید توضیح میدهنبرو و انرژی مداومتو یک جهان در مغز خودت هساصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمشبکیه های مصنوعیمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحقیقت افرادآینده با ترس جمع نمیشوددین، اجباری نیستايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا ارتباط ماده و انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب قانونمندی و محدودیت عالمچرا ویروس کرونای دلتا واتولید پاک و فراوان انرژیبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیطلوع و حقیقتما با کمک مغز خود مختاريمتاریکی من و تو و گرد و غباکاهش مرگ و میر ناشی از ابحافظه های کاذبآیا پیدایش مغز از روی تصادانشمندان تغییر میدان مغایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اارزش خود را چگونه میشناسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبت طلایی، نشانه ای به ستوهم جسمبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتری فلوپرازینکریستال هاحس و ادراک قسمت 82آیا دست مصنوعی به زودی قاداروی جدید برای ای ال اساگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های از بحث های کنونی در ویروسسینوریپا داروی ترکیبی ضدملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز در زمان کنونی استتکینگیبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانعادت همیشه خوب نیستمدیریت اینترنت بر جنگتشخیص ژنتیکی آتروفی های گویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک قسمت پنجاه و دآزمون تجربی، راهی برای ردر ناامیدی بسی امید است