دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بازگشت از آثار به سوی خدا

خدایا فرمان دادی به سوی آثار باز گردم پس با پوششی از نور و هدایت دیدار، مرا به سوی خودت بازگردان تا همانطور که از آن، به سوی تو وارد شدم، از آن به سوی تو باز گردم و از نگاه به سوی آن ایمن و مصون باشم و همت من از اعتماد بر آن بالاتر باشد.

تو بر هر چیز توانایی!.....

خدایا من در بی نیازی خود، فقیرم پس چگونه در فقر خود فقیر نباشم؟

خدایا من در علم خود نادانم پس چگونه در نادانی خود نادان نباشم؟ خدایا اختلاف در تدبیر تو و سرعت عبور و گذر اندازه گیری های تو، بندگان عارف تو را باز می دارد به بخششی آرام بگیرند و در بلایی از تو ناامید شوند!
....
خدایا از طرف من آن چیزی است که شایسته پستی و حقارت من است و از طرف تو آن چیزی است که شایسته کرم توست.

خدایا چگونه مرا رها کنی در حالی که به من پرداختی و چگونه شکست بخورم در حالی که تو یاریم می کنی؟

.. ..
خدایا با اختلاف آثار و دگرگونی مراتب ارتقا، دانستم هدف تو از خلقت من آن است که در هر چیز برای من شناخته شوی تا هرگز در هیچ چیز با تو ناآشنا نباشم ...

خدایا رفت و آمد من در آثار دوری از دیدار تو را بر من لازم میکند پس مرا با خدمتی در کنار خود بیاور که مرا به تو برساند.

خدایا چگونه چیزی که در وجود خود نیازمند به توست نشانه ای به سوی تو باشد؟ آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداری تا آن چیز نشان دهنده تو باشد؟

کی غایب شدی تا نیازمند نشانه ای باشی که به سوی تو هدایت کند و کی دور شدی تا آثار آن چیزی باشد که به تو برساند؟

چشمی که تو را بر خود نگهبان ندید کور شد!

بخشی از دعای روز عرفه از امام حسین ع

@salmanfatemi

https://www.instagram.com/p/B1ohJdfJ843/?igshid=12quopb08stx5


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا دست مصنوعی به زودی قاکودک ایرانی که هوش او از بازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصنقش زبان در سلطه و قدرت ااندوهگین نباش اگر درب یا گامی در درمان بیماریهای برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرنوروپلاستیسیتی چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز پیشرفتی مستقل از ابزار هبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنخاع ما تا پایین ستون فقراجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال و هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز حریص برای خون، کلید تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکودکان خود را مشابه خود تبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مونقش زبان در سلطه و قدرت اانسان قدیم در شبه جزیره عگاهی لازم است برای فهم و برین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تنوشیدن چای برای مغز مفید ایا بیماری ام اس (مولتیپپاسخ گیاهان در زمان خوردتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنخستین تصویر از سیاهچالهاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت امحدودیت های حافظه و حافظویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز مغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویابیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز زنان جوانتر از مغز مرآیا راهی برای رفع کم آبی کوری گذرای ناشی از موبایبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را نقش سجده بر عملکرد مغزانسان جدید از چه زمانی پاگاهی مغز بزرگ چالش استبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ایا بدون زبان میتوانیم تپختگی پس از چهل سالگي به تفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانرمش های مفید در سرگیجهاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی امغزهای کوچک بی احساسآیاما مقهور قوانین فیزیککی غایب شدی تا نیازمند دلبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياانسان عامل توقف رشد مغزگذر زمان کاملا وابسته به برخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب چیزی خارج از مغزهای ما نیایا تکامل هدفمند استپرورش مغز مینیاتوری انساتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنرمشهای مهم برای تقویت عاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغزتان را در جوانی سیمکشآزمون ذهنی گربه شرودینگرکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خونقش غذاها و موجودات درياانعطاف پذیری مکانیسمی علگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه مغز پیش انسان یا همایرادهای موجود در خلقت بآلزایمرتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطمدارک ژنتیکی چگونه انسانمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدآیا واکنش های یاد گرفته وژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرننقش قهوه در سلامتیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکایروپاکتیک چیستبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش غذاها و موجودات دريااولین هیبرید بین انسان وگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین اگر نعمت فراموشی نبود بسآیا ما تنها موجودات زنده تلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایمغز انسان برای شادمانی طآیا آگاهی پس از مرگ از بیژنها ، مغز و ارادهبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان نقش مهاجرت در توسعه نسل اافراد آغاز حرکت خودشان رکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاولین مورد پیوند سر در انگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریچگونه آن شکری که می خوریماگر نعمت فراموشی نبود بسآیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز انسان برای شادمانی طآیا امکان بازسازی اندامهژنهای هوش ، کدامندبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کواننقش هورمون های تیروئید دافزایش قدرت ادراکات و حسکاربرد روباتهای ريز، در بحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآنقص در تشخیص هیجانات عاماولین تصویر در تاریخ از سگشایش دروازه جدیدی از طربرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسچگونه انتظارات بر ادراک اگر تلاش انسان امروز براآیا همه جنایت ها نتیجه بیتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنچرا در مغز انسان، فرورفتادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابمغز انسان رو به کوچک تر شآیا انسان با مغز بزرگش اخکلرال هیدرات برای خوابانبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش ژنتیک در درمان اختلاافسردگی و اضطراب در بیماکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بچند جهانیاولین سلول مصنوعیپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار هوش در حال ارتقا ازآیا هوش ارثی دریافتی از پتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسچراروياها را به یاد نمی آادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا احتمال دارد رویا از آکمردرد و علل آنبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش انتخاب از طرف محیط، نالکتروتاکسی(گرایش و حرککشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووچندین ماده غذایی که مانناوکرلیزوماب داروی جدید شپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای بقای موجود زندآیا هوش سریعی که بدون احستمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی چراروياها را به یاد نمی آادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجالبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودمغز ایندگان چگونه استآیا احتمال دارد رویا از آکمردرد با پوشیدن کفش منابیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمنقش اتصالات بین سلولهای التهاب شریان تمپورالکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدچه زیاد است بر من که در ایايندگان چگونه خواهند دیدپوست ساعتی مستقل از مغز دبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هشیاری کوانتومی وجودتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش الرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمشکلات نخاعیورزش و میگرناضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامغز ابزار برتر بقاآیا برای تولید مثل همیشه کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سنقش حفاظتی مولکول جدید دامیوتروفیک لترال اسکلروکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتچهار میلیارد سال تکامل بايا اراده آزاد توهم است یپیموزایدبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس وچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاملزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمغز از بسیاری حقایق می گرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دکنگره بین المللی سردرد دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آننقش حیاتی تلومر دی ان آ دامگا سه عامل مهم سلامتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماچهار ساعت پس از کشتار خوکايا اراده آزاد توهم است یپیچیدگی های مغزی در درک زبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنگاهی بر قدرت بینایی درااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمعنی روزهورزش در کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمغز برای فراموشی بیشتر کآیا تکامل و تغییرات ژنتیکنگره بین المللی سردرد دبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر نقش داروهاي مختلف معروف امروز دانش ژنتیک هیچ ابهگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلینوار مغزی روشی مهم در تشخای آنکه نامش درمان و یادشپیوند مغز و سر و چالشهای بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر مغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا خداباوری محصول تکاملکندر در بیماریهای التهاببا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزنقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشاگیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکینورون هاي مصنوعی می توانایندرالپیوند سر، یکی از راه حلهابررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام ناتوانی از درمان برخی ویاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا دلفین ها می تواند از کوچک شدن مغز از نئاندرتابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش رژیم غذایی در رشد و اانگشت نگاری مغز نشان میدگالکانزوماب، دارویی جدیبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربراننورون های ردیاب حافظهایا کوچک شدن مغزانسان الپیشینیان انسان از هفت میبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنناتوانی در شناسایی چهره اجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتر