دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بازگشت از آثار به سوی خدا

خدایا فرمان دادی به سوی آثار باز گردم پس با پوششی از نور و هدایت دیدار، مرا به سوی خودت بازگردان تا همانطور که از آن، به سوی تو وارد شدم، از آن به سوی تو باز گردم و از نگاه به سوی آن ایمن و مصون باشم و همت من از اعتماد بر آن بالاتر باشد.

تو بر هر چیز توانایی!.....

خدایا من در بی نیازی خود، فقیرم پس چگونه در فقر خود فقیر نباشم؟

خدایا من در علم خود نادانم پس چگونه در نادانی خود نادان نباشم؟ خدایا اختلاف در تدبیر تو و سرعت عبور و گذر اندازه گیری های تو، بندگان عارف تو را باز می دارد به بخششی آرام بگیرند و در بلایی از تو ناامید شوند!
....
خدایا از طرف من آن چیزی است که شایسته پستی و حقارت من است و از طرف تو آن چیزی است که شایسته کرم توست.

خدایا چگونه مرا رها کنی در حالی که به من پرداختی و چگونه شکست بخورم در حالی که تو یاریم می کنی؟

.. ..
خدایا با اختلاف آثار و دگرگونی مراتب ارتقا، دانستم هدف تو از خلقت من آن است که در هر چیز برای من شناخته شوی تا هرگز در هیچ چیز با تو ناآشنا نباشم ...

خدایا رفت و آمد من در آثار دوری از دیدار تو را بر من لازم میکند پس مرا با خدمتی در کنار خود بیاور که مرا به تو برساند.

خدایا چگونه چیزی که در وجود خود نیازمند به توست نشانه ای به سوی تو باشد؟ آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداری تا آن چیز نشان دهنده تو باشد؟

کی غایب شدی تا نیازمند نشانه ای باشی که به سوی تو هدایت کند و کی دور شدی تا آثار آن چیزی باشد که به تو برساند؟

چشمی که تو را بر خود نگهبان ندید کور شد!

بخشی از دعای روز عرفه از امام حسین ع

@salmanfatemi

https://www.instagram.com/p/B1ohJdfJ843/?igshid=12quopb08stx5


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فیلمی بسیار جالب از تغییارتباط شگفت انگیز مغز اننظام مثبت زندگیتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز- از مغز هدف از تکامل مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمعنی روزهبیماری ای شبیه آلزایمر و ورزش در کمر دردجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشامغز برای فراموشی بیشتر کبحتی علمی درباره تمایل بکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالنقش داروهاي مختلف معروف برای پیش بینی آینده مغز دگنجینه ای به نام ویتامین دندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشختفاوتهای جنسیتی راهی براپیوند مغز و سر و چالشهای داروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابنگاهی بر توانایی اجزاي بتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط غیرکلامی بین انسانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز- از مغزتهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از مغز فکر میکند مرگ برای دیبیماری ای شبیه ام اس مولتوزوز گوشجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحث درباره پیدایش و منشاکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جبرخی نکات از گاید لاین پرگیاه خواری و گوشت خوار کددو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیوند سر، یکی از راه حلهاداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و ناتوانی از درمان برخی ویتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتروز یا خوردگی و التهاهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز، از مغز هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیماری بیش فعالییک پیشنهاد خوب برای آسان جنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز بزرگ چالش است یا منفعبحثی در مورد نقش ویتامينکوچک شدن مغز از نئاندرتاحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین دگالکانزوماب، دارویی جدیديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهتلقین اطلاعات و حافظهپیشینیان انسان از هفت میدر مانهای کمر درداختلالات مخچهناتوانی در شناسایی چهره توصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مفراموش کارها باهوش تر هسارزش حقیقی زبان قسمت اولهفت سین یادگاری از میراث تاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانی دازدواج های بین گونه ای، رهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز مادران و کودکان در زمبیماری تی تی پییکی از علل محدودیت مغز امجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چالشهای پیش روبحثی جالب درباره محدودیتکودک ایرانی که هوش او از خلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اختلالات عصبی مثانهگامی در درمان بیماریهای دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستتلاش هایی در بیماران قطع پیشرفتی مستقل از ابزار هدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انساننخاع ما تا پایین ستون فقرتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرفراموشی همیشه هم بد نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم موجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحدودیت های حافظه و حافظاستفاده از هوش مصنوعی در و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی مغز چون ابزار هوش است دلیبیماری ضعف عضلات نزدیک بیادگیری مهارت های جدید دجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تبحثی در مورد نقش کلسیم و کودکان خود را مشابه خود تخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید تلاشی برای درمان قطع نخاپاسخ گیاهان در زمان خورددر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در اننخستین تصویر از سیاهچالهتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کفرایند حذف برخی اجزای مغارزش حقیقی زبان قسمت سومهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاستیفن هاوکینگ در مورد هویتامین E برای فعالیت صحتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز چگونه صداها را فیلتر بیماریهای تحلیل عضلانی ایادآوری خواب و رویاجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزمغز زنان جوانتر از مغز مربحثی در مورد عملکرد لوب فکوری گذرای ناشی از موبایخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استنقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری های خاص که بدگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تلاشی جدید در درمان ام اسپختگی پس از چهل سالگي به درمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشمنرمش های مفید در سرگیجهتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافروبات های ریز در درمان بیفرد حساس از نظر عاطفی و باز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمخچه ابزاري که وظیفه آن فاستیفن هاوکینگ در تفسیر ویتامین E در چه مواد غذایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز آیندگان چگونه است ؟بیهوش کردن در جراحی و بیمژن هوش و ساختارهای حیاتی جهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علمغزهای کوچک بی احساسبحثی درباره هوش و تفاوتهکی غایب شدی تا نیازمند دلخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارگذر زمان کاملا وابسته به دانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیتمایل زیاد به خوردن بستنپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان های جدید میگرنادغام میان گونه های مختلنرمشهای مهم برای تقویت عتکامل زبانروح رهاییقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومدارک ژنتیکی چگونه انساناستخوان های کشف شده، ممکویتامین دی گنجینه ای بزرتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز انسان ایا طبیعتا تمابیوگرافیژن یا نقشه توسعه مغز و نقجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ومغزتان را در جوانی سیمکشبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش التهاب ناشی از بیماخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريابرخی سلولهای عصبی در تلاگربه شرودینگر و تاثیر مشدانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندچگونه مغز پیش انسان یا همتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآلزایمردرمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و چرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل ساختار رگهای مغزی روزه داری و بیمار ی ام اس قارچ بی مغز در خدمت موجوداز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمروری بر تشنج و درمان هایاصول سلامت کمرواکنش های ناخودآگاه و تقتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمغز انسان برای ایجاد تمدبیوگرافیژنها نقشه ایجاد ابزار هوحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیبحثی درباره هوش و تفاوتهکایروپاکتیک چیستخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريابرخی سيناپسها طی تکامل و گزیده ای از وبینار یا کنفدانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه هموساپينس بر زمین تمدن بشری و مغز اخلاقیآیا ما تنها موجودات زنده درمان ژنتیکی برای نوآوریارتقا و تکامل سنت آفرینش چرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل شناخت انسان با کشفتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیقدم زدن و حرکت دید را تغیاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمرکز خنده در کجای مغز استاضطراب و ترسواکسن سرطانتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمغز انسان برای شادمانی طبیان ژن های اسکیزوفرنی دژنها ، مغز و ارادهحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سنقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی درباره هوش و تفاوتهکاربرد روباتهای ريزنانوخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برانقشه مغزی هر فرد منحصر بهبررسي علل احتمالي تغيير گزارش یک مورد جالب لخته وداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای موچگونه آن شکری که می خوریمتمساح حد واسط میان مغز کوآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان جدید میگرن با انتی ارتوکين تراپی روشی جديد چرا حجم مغز گونه انسان درتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجاقدرت انسان در نگاه به ابعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخمرگ انتقال است یا نابود شاطلاعاتی عمومی در مورد مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامغز انسان برای شادمانی طبیست تمرین ساده برای جلوژنهای هوش ، کدامندحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعینقش هورمون های تیروئید دبحثی درباره هوش و تفاوتهکاربرد روباتهای ريز، در خانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازنقص در تشخیص هیجانات عامبررسی و اپروچ جدید بر بیمگشایش دروازه جدیدی از طرداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه انتظارات بر ادراک تنفس هوازی و میتوکندریآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمانهای بیماری پارکینسارتباط میکروب روده و پارچرا در مغز انسان، فرورفتتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش الوب فرونتال یا پیشانی مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمراحل ارتقای پله پله کیهاطلاعاتی عمومی در مورد موراپامیل در بارداریتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز انسان رو به کوچک تر شبیشتر کمردردها نیازی به کلرال هیدرات برای خوابانحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش ژنتیک در درمان اختلابحثی درباره احساسات متفاکجای مغز مسئول پردازش تجخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از چند جهانیبررسی سیستم تعادلی بدن اپمبرولیزوماب در بیماری چداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهچگونه باغبانی باعث کاهش تنفس هوازی و میتوکندریآیا هوش ارثی دریافتی از پدرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط چاقی و کاهش قدرت بچراروياها را به یاد نمی آچراروياها را به یاد نمی آتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاملبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمزایای شکلات تلخ برای سلبلندی در ذهن ما درک بلندیورزش هوازی مرتب خیلی به قتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمغز انسان رو به کوچکتر شدبا هوش مصنوعی خودکار روبکمردرد و علل آنحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسم عصبی خوانش پخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننبررسی علل کمر درد در میانپنج اکتشاف شگفت آور در موداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جواناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا هوش سریعی که بدون احسدرک و احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژارتباط انسانی، محدود به نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه مسیر دشوار تکامل و ارتقابه زودی شبکه مغزی به جای ورزش هوازی ، بهترین تمریتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرومغز ایندگان چگونه استبارداری بدون رحمکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است ینقش اتصالات بین سلولهای بخش دیگری در وجود انسان هکشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایبزرگ شدن مغز محدود به دورپوست ساعتی مستقل از مغز دداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان چگونه جمعیت های بزرگ شکل تولید سلولهای جنسی از سلآیا هشیاری کوانتومی وجوددرک احساسات و تفکرات دیگفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط شگفت مغز انسان و فنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوالزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمشکلات نخاعیبوزون هیگز چیستورزش و میگرنتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتمغز ابزار برتر بقابازگشت از آثار به سوی خداکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است ینقش حفاظتی مولکول جدید دبرنامه و ساختار پیچیده مکشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل ببسیاری از بیماری های جدیپیموزایدداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گچگونه حافظه را قویتر کنیتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتفلج خوابارتباط شگفت انگیز مغز اننزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینماپروتیلیناز تکینگی تا مغز- از مغز هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمشاهده آینده از روی مشاهبیماری گیلن باره و بیمارورزش بهترین درمان بیش فعثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز از بسیاری حقایق می گربازسازي مغز و نخاع چالشی کنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرین نت به جای اینترنتکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکتفاوت مغز انسان و میمون هپیچیدگی های مغزی در درک زداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننگاهی بر قدرت بینایی دراتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتفلج خواب چیست