دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بازگشت از آثار به سوی خدا

خدایا فرمان دادی به سوی آثار باز گردم پس با پوششی از نور و هدایت دیدار، مرا به سوی خودت بازگردان تا همانطور که از آن، به سوی تو وارد شدم، از آن به سوی تو باز گردم و از نگاه به سوی آن ایمن و مصون باشم و همت من از اعتماد بر آن بالاتر باشد.

تو بر هر چیز توانایی!.....

خدایا من در بی نیازی خود، فقیرم پس چگونه در فقر خود فقیر نباشم؟

خدایا من در علم خود نادانم پس چگونه در نادانی خود نادان نباشم؟ خدایا اختلاف در تدبیر تو و سرعت عبور و گذر اندازه گیری های تو، بندگان عارف تو را باز می دارد به بخششی آرام بگیرند و در بلایی از تو ناامید شوند!
....
خدایا از طرف من آن چیزی است که شایسته پستی و حقارت من است و از طرف تو آن چیزی است که شایسته کرم توست.

خدایا چگونه مرا رها کنی در حالی که به من پرداختی و چگونه شکست بخورم در حالی که تو یاریم می کنی؟

.. ..
خدایا با اختلاف آثار و دگرگونی مراتب ارتقا، دانستم هدف تو از خلقت من آن است که در هر چیز برای من شناخته شوی تا هرگز در هیچ چیز با تو ناآشنا نباشم ...

خدایا رفت و آمد من در آثار دوری از دیدار تو را بر من لازم میکند پس مرا با خدمتی در کنار خود بیاور که مرا به تو برساند.

خدایا چگونه چیزی که در وجود خود نیازمند به توست نشانه ای به سوی تو باشد؟ آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداری تا آن چیز نشان دهنده تو باشد؟

کی غایب شدی تا نیازمند نشانه ای باشی که به سوی تو هدایت کند و کی دور شدی تا آثار آن چیزی باشد که به تو برساند؟

چشمی که تو را بر خود نگهبان ندید کور شد!

بخشی از دعای روز عرفه از امام حسین ع

@salmanfatemi

https://www.instagram.com/p/B1ohJdfJ843/?igshid=12quopb08stx5


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گشایش دروازه جدیدی از طررساناها و ابر رساناها و عاگر میدانی مصیبت بزرگتر عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصنوروپلاستیسیتی چیستزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینمخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافیزیک مولکولها و ذرات در تمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان مرز بین انسان و حیوان کجاوراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مقانون جنگلتوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های مغز فکر میکند مرگ برای دیژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسکته مغزیاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتلزوم سازگاری قانون مجازاتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست مغز ابزار بقای برتر مادیکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماسردرد سکه ایادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دونقش مهاجرت در توسعه نسل اکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهننقش حفاظتی مولکول جدید دگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلم به ما کمک میکند تا مواز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقشه های مغزی جدید با جزیپمبرولیزوماب در بیماری چرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نیروی مغناطیس نباشد غیرقابل دیدن کردن مادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکما اکنون میدانیم فضا خالوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هنوشیدن چای برای مغز مفید زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینمخچه ابزاري که وظیفه آن فواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافیزیک و هوشیاریتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیقانونمندی و محدودیت عالمتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های مغز قلبژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمسانسور از روی قصد بسیاری احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار لزوم سازگاری قانون مجازاتکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستمغز ابزار برتر بقاکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکسرعت فکر کردن چگونه استادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سونقش میدان مغناطیسی زمین کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت کیهان و مغزارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علایم کمبود ویتامین E را از بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومدندان ها را مسواک بزنید تنقص در تشخیص هیجانات عامپنج اکتشاف شگفت آور در مورشد مغز فرایندی پیچیده ااگر نعمت فراموشی نبود بسمقالاتبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع ممدل همه جانبه نگر ژنرالیواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافیزیکدانان ماشینی برای تتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاقارچ بی مغز در خدمت موجودتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های مغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولسانسور بر بسیاری از حقایاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمقاومت به عوارض فشار خون تکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییمغز از بسیاری حقایق می گرکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمنقش محیط زندگی و مهاجرت دکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و ینقش خرچنگ های نعل اسبی درگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعلایم کمبود ویتامین E را از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم منشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقطه بی بازگشتپوست ساعتی مستقل از مغز درشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به نیکولا تسلازبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستمدل های ریز مغز مینی برینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هفرگشت و تکامل تصادفی محض تنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییمسئول صیانت از عقیده کیسورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازقبل از آغازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورمغز مادران و کودکان در زمژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساخت شبکه عصبی مصنوعی با احساسات کاذببیماری بیش فعالیمقابله با کرونا با علم استکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )مغز به تنهایی برای فرهنگ کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمنقش نگاه از پایین یا نگاهکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطنقش داروهاي مختلف معروف گوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه علت خواب آلودگی بعد از خواز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میچند نرمش مفید برای کمردرپیموزایدزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمماه رجبویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانینیاز به آموزش مجازی دیجیزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قامدیریت اینترنت بر جنگواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر فراموش کارها باهوش تر هستنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییمسئولیت جدیدورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کقبل از انفجار بزرگتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز مامغز چون ابزار هوش است دلیژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومساخت شبکه عصبی با الفبای اخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیملاحظه های اخلاقی دربارهتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )مغز برای فراموشی بیشتر ککودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمنقش نظام غذایی در تکامل مکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیارينقش ذهن و شناخت در حوادث گوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عماد الدین نسیمی قربانی از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمولتیپل اسکلروز در زنان مواد کوانتومی جدید، ممکنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میچند جهانیپیموزایدزمان واقعیت است یا توهماگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماپروتیلینویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون مدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکفراموشی همیشه هم بد نیستتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسمستند جهان متصلورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوقدم زدن و حرکت دید را تغیتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزمغز چگونه صداها را فیلتر ژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرساختار شبکه های مغزی ثاباخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکملاحظات بیهوشی قبل از جرتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومنقش نظریه تکامل در شناساکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علشش مرحله تکامل چشمارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیارينقش روی و منیزیم در سلامتگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتچندین ماده غذایی که ماننپیچیدگی های مغزمگسزمان شگفت انگیزاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ماجرای جهل مقدسویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آچیزی شبیه نور تو نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های مروری بر تشنج و درمان هایواکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دفرایند پیچیده ی خونرسانیتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهمشکلات نخاعیوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای قدرت انسان در نگاه به ابعتوصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز ناتوان از توجیه پیداژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسازگاری با محیط بین اجزااختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیممانتین یا آلزیکسا یا ابتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهممغز بزرگ چالش است یا منفعکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش هورمون های تیروئید دکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکششمین کنگره بین المللی ساز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعینقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و چه زیاد است بر من که در ایپیچیدگی های مغزی در درک ززندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگربزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ماده ی تاریکویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسانکاتی در مورد تشنجزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آممرکز هوشیاری، روح یا بدن واکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هافرایند تکامل و دشواری هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پرمشکلات بین دو همسر و برخیوزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله های فضایی منابعابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بلمس کوانتومیتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیامغز و سیر تکامل ان دلیلی کلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوستون فقرات انسان دو پا جلاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنابع انرژي پاک سرچشمه حتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارممغز بزرگ چالشهای پیش روکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشناسایی سلول های ایمنی اارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمنقش هورمون زنانه استروژنکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارنقش رژیم غذایی بر رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل هدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب نهایت معرفت و شناخت درک عپیوند مغز و سر و چالشهای زندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ماده ی خالیویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کروناچگونه مولکول های دی ان ایزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهمرکز حافظه کجاستواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردفرایند حذف برخی اجزای مغتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشمشکلات روانپزشکی پس از سیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاهچاله و تکینگی ابتدایاتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستلوب فرونتال یا پیشانی مغتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شامغز آیندگان چگونه است ؟کمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسخن پاک و ثابتاختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنابع انرژی از نفت و گاز تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهممغز بزرگ و فعال یا مغز کوکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمنقش ویتامین K در ترمیم اسکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و ضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بنقش رژیم غذایی در رشد و اگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان العوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(چهار میلیارد سال تکامل بپیوند اندام از حیوانات بزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمبانی ذهنی سیاه و سفیدویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرچگونه مغز پیش انسان یا همزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج نخاعی با الکترودهای تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهمرکز حافظه کجاستواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملفرد حساس از نظر عاطفی و بتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سامشکلات روانپزشکی در عقب یک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله ی تولید کنندهاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متللوتیراستامتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویامغز انسان ایا طبیعتا تماکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرنوشتاختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژی از نفت و گاز تئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتممغز بزرگترین مصرف کننده کیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمنقش ژنتیک در درمان اختلاکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استنقش زنجبیل در جلوگیری از گامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریچهار ساعت پس از کشتار خوکپیوند سر آیا ممکن استزونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهمباحث مهم حس و ادراکویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنتلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدمرکز خنده در کجای مغز استواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرفرضیه ای جدید توضیح میدهتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفمشاهده گر جدای از شیء مشایک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ی ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهالیس دگرامفتامین یا ویاستکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بمغز انسان برای ایجاد تمدکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسریعترین کامپیوتر موجوداختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژی از نفت و گاز تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهممغز حریص برای خون، کلید تکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشکل های متفاوت پروتئین هارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمنقش گرمایش آب و هوا در همکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطلای سیاهاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر هزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپندارینوآوری ای شگفت انگیز دانپیوند سر، یکی از راه حلهازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنومجموعه های پر سلولی بدن مواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان زبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج خوابتلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زمرگ چیستواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسقلب و عقلتولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشاهده آینده از روی مشاهیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیاره ابلهاناثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن لا اکراه فی الدینتکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنمغز انسان برای شادمانی طکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهممغز زنان جوانتر از مغز مرکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پنقش پیش زمینه ها و اراده کشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی مغز بزرگ چالش استراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپعادت کردن به نعمتعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج هزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغیینوار مغز مشاهده ی غیر مستپیام های ناشناخته بر مغز زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسومحل درک احساسات روحانیواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزفلج خواب چیستتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیمرگ و میر پنهانواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیقیچی ژنتیکیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دمطالعه ای بیان میکند اهدیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیاره ابلهاناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سلایو دوم دکتر سید سلمان فتکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزمغز انسان برای شادمانی طکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسربازان ما محققا غلبه می اختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز تا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتممغزهای کوچک بی احساسکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتنقش آتش در رسیدن انسان بهکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هوانقش سجده بر عملکرد مغزگذر زمان کاملا وابسته به رابطه تشنج و اوتیسمایا بدون زبان میتوانیم تعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیک کوانتومی بی معنی هستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتنوار مغزی روشی مهم در تشخپیشینیان انسان از هفت میزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی محل درک احساسات روحانی دواقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رفلج دوطرفه عصب 6 چشمتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پمرگ انتقال است یا نابود شواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده معنی روزهیافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و لبخند بزن شاید صبح فردا زتکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتمغز انسان رو به کوچک تر شکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد میگرن در کودکاناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجممغزتان را در جوانی سیم کشکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدینقش انتخاب از طرف محیط، نکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشراز تغییرایا تکامل هدفمند استایجاد احساساتعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردنورون هاي مصنوعی می توانزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سمحدودیت های حافظه و حافظواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمفناوری هوش مصنوعی نحوه ختمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزمراحل ارتقای پله پله کیهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مقانون مندی نقشه ژنتیکی متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیریمعادله ها فقط بخش خسته کنیادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم تعادلی بدناجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارلرزش ناشی از اسیب به عصبتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرمغز انسان رو به کوچکتر شدکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد و علتهای آنادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش منقش اتصالات بین سلولهای گل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعقل مجادله گراز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سنورون های ردیاب حافظهزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیمخچه فراتر از حفظ تعادلواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در فیلمی بسیار جالب از تغییتمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به مرز مرگ و زندگی کجاستوبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مقانون جنگلتوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استمعجزه ی علم در کنترل کرونیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سیستم دفاعی بدن علیه مغز اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست مغز ایندگان چگونه استکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد تنشناداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کوونقش تیروئید در تکامل مغزگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات درياگزارش یک مورد جالب لخته ورجزخوانی هایی که امروز ب