دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پختگی پس از چهل سالگي به رغم کم شدن سلول های عصبی

پختگی پس از چهل سالگي، به رغم کم شدن سلول های عصبی!!

مغز انسان، هنگام تولد 14 بيليون سلول دارد و آن عدد، زیاد نمی شود و پس از عمر 25 سال، از این تعداد، روزانه 100 هزار سلول کاسته مي شود و پس از عمر چهل سالگی، این کاهش به شدت افزايش می یابد و پس از عمر پنجاه، کاهش سلولهای عصبی نمایان مي شود و حجم مغز کم می گردد.

(کم شدن برخی سلولهای عصبی تا چهل سالگي- که سن پختگی انسان است- منجر به رفتارهای پخته ميشود! پس کم شدن سلولهای مزاحم خیلی هم بد نیست).(به سلسله مباحث اندازه مغز و هوشدر نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود)

.... پس از لقاح تخم، مغز آرام آرام بزرگ و بزرگتر می شود تا بعد از 25 سالگی و به خصوص پس از چهل سالگی به توازنی تقريبي بین ازدیاد سلولهای مغزی و مرگ این سلول ها

یا توازني بين پیش رفت و پس گرد،

یا توازنی بین فشار و تخلیه یا بین غرور و تواضع یا بین سرکشی و فروتنی یا بین هجوم وحشیانه و آرام گرفتن، دست مي یابد!

و پس از چهل سالگی، کوچکتر و کوچکتر مي شود تا پس از سال ها از نردباني که بالا رفته است، پایین بیاید و ریز و ریزتر شود.

علت پختگی پس از چهل سالگی، همین کم شدن تعدادسلول های عصبی است.

همیشه زیاد بودن و فراواني مطلوب نیست.

گاهی برای حفظ توازن، نیازمند سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از انفجار هستيم.

و زندگی ما پر از این سوپاپ های اطمینانی است که مهندسی آگاه و دانا برای حفظ حیات در کره زمين قرار داده است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودعلایم کمبود ویتامین E را هوشیاری و وجودبیماری دویکمیدازولام در درمان تشنج کمالگرایی دشمن پیشرفتتفاوت ایستایی و تکاپودلایلی که نشان میدهد ما بپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خوزمین در برابر عظمت کیهانچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهمساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز- از مغز لوزالمعده(پانکراس)مصنوععارضه جدید ویروس کرونا سهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به ماجرای جهل مقدسکووید نوزده و خطر بیماری تلاشی برای درمان قطع نخادوچرخه در کاهش دردهای کمآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرب بسته با غیر خود باز ماندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگزندگی در جمع مواردی را برنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهمسربازان ما محققا غلبه می از تکامل تا مغز، از مغز تمقابله با کرونا با علم استاثیر ویتامین دی بر بیماوفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی امحل درک احساسات روحانی دکاهش حافظه هرچند فرایندیتنفس بدون اکسیژندانش قدرت استآیا ما کالا هستیممغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواذهن هوشیار در پس ماده ی مانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرزیست شناسی باور حقیقت یا نوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستشناخت و معرفت، و نقش آن داستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز هوشیاری، روح یا بدن کریستال هاتو با باورهایت کنترل میشداروهای ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز و رازهای ارتباط غیر کايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیزبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستشگفتی های زنبور عسلاصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن های شرکت فایزر آمربرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین تومورهای نخاعیداروی جدید ضد میگرنآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژِیم غذایی بر میگرویاها از مغز است یا ناخوایندرالجایی خالی نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیک هوشیارینگاه از بیرون مجموعهارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزبلندی در ذهن ما درک بلندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوابستگی یعنی قلادهبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنتوپیراماتدر چه مرحله ای از خواب ، رتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیروش های صرفه جویی در ایجااگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیاسم زنبور ، کلیدی برای وارفراموشی آرماننابینایی در نتیجه ی گوشی از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعه ی عروقی مخچهبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هادرمان نابینایان آیا ممکنتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذبسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تقفس را بشکننرمش های مفید برای درد زاطبیعت بر اساس هماهنگیهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سمولکول ضد پیریژن یا نقشه توسعه مغز و نقبشکه ای که ته نداره پر نمپیر شدن حتمی نیستتکامل زباندرمان جدید کنترل مولتیپلالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتراه انسان شدن، راه رفتن ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67سیستم دفاعی بدن علیه مغز حس و ادراک قسمت 74سکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغازعلایم کمبود ویتامین E را هوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیمکان زمان یا حافظه زمانکمردردتفاوت ارباب و رهبر حقیقیدنیا فریب و سرگرمیپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بدرک نیازمند شناخت خویش اامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی زمین زیر خلیج فارس تمدنی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتمسادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز- از مغزتلیروپریم داروی ترکیبی ضدعدم توقف تکامل در یک انداهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبماجرای عجیب گالیلهکودک هشت ساله لازم است آدتلاشی تازه برای گشودن معدوچرخه سواری ورزشی سبک و آنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرختان چگونه بر تشکیل ابانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هازندگی در سیاهچالهنوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سومسردرد میگرناز خود رها شوملاحظه های اخلاقی دربارهصفحه اصلیوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحممحدودیت چقدر موثر استکاهش دوپامین عامل بیماریتنها مانع در زندگی موارد دانش محدود به ابعاد چهارآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج ذهن و شیمی بدنانسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرزیست، مرز افق رویداد هستنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش مشناخت حقیقت یا آرزوهای گاستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز ویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز حافظه کجاستکریستال زمان(قسمت اولتو باید نیکان را به دست بداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز گشایی از اتصالات مغزای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنزبان جانسوزچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های مشانس یا نتیجه ی تلاشاضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کووید 19 چیزهایی که برنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتداروی جدید ضد الزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر سلامت دستگاه گوارشرویاهای پر رمز و حیرتی درایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهسفری به آغاز کیهانفیزیک و هوشیارینگاه از دور و نگاه از نزدارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عبلوغ چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به توانایی مغز و دیگر اجزای در ناامیدی بسی امید استتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهروش هایی برای جلوگیری از اگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شاسماگلوتید داروی کاهش دهنفرایند پیچیده ی خونرسانیناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعات در عصب زیر زبانیبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدتکینگیدرمان های اسرار آمیز در آآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف ریشه های مشترک همه ی موجوابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست سینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تقله سقوطنرمش های مفید در سرگیجهطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیمولتیپل اسکلروز در زنان ژن ضد آلزایمربشریت از یک پدر و مادر نیپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیدرمان جدید ای ال اس، توفرالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولراه بی شکستنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75سکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگعلائم عصبی آلزایمر، با اهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاکمکانیک کوانتومی بی معنی کمردرد ناشی از تنگی کاناتفاوتهای جنسیتی راهی برادنیای شگفت انگیز کوانتومپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک و احساسامیدی تازه در درمان سرطاتغییر زودتر اتصالات مغزیزمان چیستچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و نسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز، از مغز لیس دگرامفتامین یا ویاسعدم درکهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مماده ی تاریککودک ایرانی که هوش او از تلاشی جدید در درمان ام اسدوپامین قابل حل در آبآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرختان اشعار زمینانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از نوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتمسردرد میگرن در کودکاناز درخواست ها جدا شوملاحظات بیهوشی قبل از جرسوالات پزشکیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سمحدودیت های حافظه و حافظکاهش سن بیولوژیکی، تنها تنها در برابر جهاندانش بی نهایتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینذهن تو همیشه به چیزی اعتقانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهزاویه نگاه ها یکسان نیستنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیشناخت درون، شناخت بیرون؛استیفن هاوکینگ در مورد همنابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز حافظه کجاستکریستال زمان(قسمت دوم)تو تغییر و تحولیداروهای ضد بیماری ام اس وآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز پیشرفت تواضع است نه طای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستزبان ریشه هایی شناختی اسچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکشانس یا تلاشاطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا و گشودن پنجربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتتوهم فضای خالیداروی سل سپتآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناستاثیر عصاره تغلیظ شده گیرویای شفافایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریسقوط درون جاذبه ای خاص، چفیزیک آگاهینگاه از درون قفس یا بیرونارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوبینار اساتید نورولوژی دبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنتوازن مهمتر از فعالیت زیدر هم تنیدگی مرزها و بی متحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل مروش هایی ساده برای کاهش ااگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویاسندرم کووید طولانیفرایند تکامل و دشواری هاناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمضرورت زدودن افکاربه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری در کجاست؟ قبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیدرمان های بیماری آلزایمرآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست سیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تقلب های سادهنرمش های موثر در کمردردظهور امواج مغزی در مغز مصهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنمواد کوانتومی جدید، ممکنژنها نقشه ایجاد ابزار هوبعد پنجمپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی درمان جدید سرطانالکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهانرابطه تشنج و اوتیسمنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78سکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تقبرستان ها با بوی شجاعتعلت خواب آلودگی بعد از خوهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بمکانیزمهای دفاعی در برابکمردرد و علل آنتقلید مرحله ای نسبتا پیشدنیایی پر از سیاهچاله پرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر درک کنیم ما همه یکی هستیمامگا سه عامل مهم سلامتتغییر عمودی سر انسان از پزمان و مکان، ابعاد کیهان نه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز، از مغز لا اکراه فی الدینعدالت برای من یا برای همههدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از ماده ی خالیکودکان میتوانند ناقل بی تمایل زیاد به خوردن بستندورترین نقطه ی قابل مشاهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرد و درسانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بیناییزندگی زودگذرنوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششمسردرد میگرنی در کودکاناز روده تا مغزممانتین یا آلزیکسا یا ابپیامهای کاربرانوقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خدامخچه فراتر از حفظ تعادلکایروپاکتیک چیستتنهاییدانشمندان موفق به بازگردآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری مذهن خود را مشغول هماهنگیاهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهزاوسکا درمان گوشرنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زمانشناسایی تاریخچه ی تکاملیاستیفن هاوکینگ در تفسیر منابع انرژی از نفت و گاز ویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز خنده در کجای مغز استکریستال زمان(قسمت سوم)تو جهانی هستی که خودش را داروی فامپیریدین یا نورلآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز بقای جهش ژنتیکیای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سازبان شناسی مدرن در سطح سلچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایدارشاهکار قرناطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنتوهم فضای خالی یا توهم فضداروی ضد چاقیآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرتاریک ترین بخش شبروان سالمایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هاسلول های مغزی عامل پارکیفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه از درون مجموعه با نگارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترسبنی عباس، ننگی بر تاریخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوجود قبل از ناظر هوشمندبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدر هم تنیدگی کوانتومیتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناساروش جدید تولید برقاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی سندرم گیلن باره به دنبال فرایند حذف برخی اجزای مغنادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرب المثل یونانیبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمدرمان های جدید میگرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث رژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستسیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلنرمشهای مهم برای تقویت عظرف باید پر شود چه با چرک هوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریموجود بی مغزی که می تواندژنها ، مغز و ارادهبعد از کروناخدایی که ساخته ی ذهن بشر پیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفدرمان جدید سرطانالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمرادیوی مغز و تنظیم فرکاننقص های سیستمی ایمنینقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82سال سیزده ماههاز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیعماد الدین نسیمی قربانی هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اما انسانها چه اندازه نزدکمردرد با پوشیدن کفش مناتقلید از روی طبیعتدنیا، هیچ استپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییرات منطقه بویایی مغززمان و گذر آن سریع استنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجمستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز لاموژین داروی ضد اوتیسم؟عسل طبیعی موثر در کنترل بهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و ماده ای ضد التهابیکودکان خود را مشابه خود تتمایز یا کشف یگانگیديدن با چشم بسته در خواب آنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرد باسن و پا به دلیل کاهانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بیناییزندگی سلول در بدن، جدای انوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهمسردرد و علتهای آناز سایه بگذرمن کسی در ناکسی دریافتم سایتهای دیگروقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکار با یگانگی و یکپارچگیتنهایی رمز نوآوری استدانشمندان نورون مصنوعی سآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب ذهن سالماولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگتریزبان فرایند تکاملی برای نوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کووشناسایی سلول های ایمنی ااستخوان های کشف شده، ممکمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفامرگ چیستکشف مکانیسم عصبی خوانش پتو جدای از کیهان نیستیداروی لیراگلوتیدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز جهانایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفزبان شناسی نوین نیازمند ALS نگاهی کامل بر بیماری وچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلشاهکار شش گوشاطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده توبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)داروی ضد چاقیآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساستاریکی من و تو و گرد و غباروبات ها قول میدهندایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هاسلول های بنیادیفال نیکونگاه حقیقی نگاه به درون اارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازبه قفس های سیاهت ننازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوراپامیل در بارداریبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشتوسعه برخی شغل ها با هوش در هم تنیدگی کوانتومی و پتداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید دروش صحبت کردن در حال تکاماگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم بسندرم پیریفورمیساز واقعیت امروز تا حقیقتفراتر از دیوارهای باورنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای مصرف شکر و قند بر به سیاهی عادت نکنیممنبع خواب و رویابررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومدرمان های جدید در بیماری افت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب یا مغزچرا ماشین باید نتایج را پعقل مجادله گرهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و موجودات مقهور ژنها هستندژنهای مشترک بین انسان و وبعد از کروناخدایا جز تو که را دارمپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریدرمان دارویی سرطان رحم بالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکانراز تغییرتصادف یا قوانین ناشناختهراست دستی و چپ دستینقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87سانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تقدرت مردمعوامل موثر در پیدایش زباهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلما انسانها چه اندازه نزدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتقلید از طبیعتدندان ها را مسواک بزنید تپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک تصویر و زبان های مخلتانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات مغز پس از 40 سالگیزمان و صبرنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز، از مغز لایو دوم دکتر سید سلمان فعشق درونی به یگانگی خلقتهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشماده، چیزی نیستکودکان را برای راه آماده تمدن قدیمی ای در جنوب ایردی متیل فومارات(زادیوا)(آنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد ودردهای سال گذشته فراموش انسولینجهل مقدسزندگی، مدیریت انرژینوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششمسردرد به دلیل مصرف زیاد ماز علم جز اندکی به شما دامن پر از تلخیموقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبکمخچه ابزاري که وظیفه آن فکارهای کوچک، بی ارزش نیستنبیه چقدر موثر استدانشمندان یک فرضیه رادیکآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم ذهت را روی چیزهای مفید متاولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرزبان متغیرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهنشواهدی از نوع جدیدی از حااستروژن مانند سپر زنان دمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز جهان خاصیت فراکتالایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسزبان، نشان دهنده ی سخنگو فقر داده ها در هوش مصنوعیچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی بشاید گوشی و چشمی، آماده شاطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن آلزایمربرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم چیستداروی ضد تشنج با قابليت تآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهتاریکی و نورروبات های ریز در درمان بیایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استسلول های بنیادی منابع و افاکسیبتنگاه دوبارهارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطبه مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفتوصیه های سازمان بهداشت در هم تنیدگی کوانتومی و دتداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنروشهای نو در درمان دیسک باگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیسندرم پیریفورمیساز کجا آمده ام و به کجا میفرد موفقنازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیضررهای شکر بر سلامت مغزبه سخن توجه کن نه گویندهمنتظر نمان چیزی نور را بهبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمدرمان های جدید سرطانافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطچرا مردم با زندگی میجنگنعقل سالمهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسموسیقی نوژنهای هوش ، کدامندبعد از کرونا دلخوشی بیهوخسته نباشی باباپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف درمان زخم دیابتی با تکنوالگوی بنیادین و هوشیاریالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمیرجزخوانی هایی که امروز بنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت و شناخت حقیقتعوامل ایجاد لغت انسانی و هیچ چیز همیشگی نیستبیندیشما اکنون میدانیم فضا خالکنگره بین المللی سردرد دتقویت استخوان در گرو تغذده روش موفقیتپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک حقیقت نردبان و مسیری انقراض را انتخاب نکنیدتغییرات آب و هوایی که به زمان واقعیت است یا توهمنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکینگی تا مغز، از مغز لبخند بزن شاید صبح فردا زعشق، شلوغ کردن نیستهر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنماده، چیزی بیش از یک خلا کوری گذرای ناشی از موبایتمدن پیشرفته ی پیشینیاندین اجباریآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودردی که سالهاست درمان نشانسولین هوشمندجهان فراکتالزندان ذهنینوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتسردرد تنشنازدواج های بین گونه ای، رمن بی من، بهتر یاد میگیرموقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی مخچه تاثیر گذار بر حافظهکاربرد روباتهای ريزنانوتهدیدهای هوش مصنوعیدانشمندان ژنی از مغز انسآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهزبان مشترک ژنتیکی موجودانیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاسرار آفرینش در موجمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو در میانه ی جهان نیستی داروی جدید ALSآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکرنگ کردن، حقیقت نیستایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دزبان، وسیله شناسایی محیطفلج نخاعی با الکترودهای چگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلشاید درست نباشداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستتوهم و خیالداروی ضد تشنج با قابليت تآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشتاریکی خواهد ترسیدروبات کیانایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های سلول های بدن تو پیر نیستنفاجعه ی جهل مقدسنگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشمبه نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته وتوصیه های غیر دارویی در سدر هر سوراخی سر نکنترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسروشهای شناسایی قدرت شنوااگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختسندرم پس از ضربه به سراز کسی که یک کتاب خوانده فرد یا اندیشهنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کاضعیف و قویبهبود حافظه پس از رخدادهمنتظر زمان ایده آل نشوبررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمدرمان های رایج ام اسافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گرژیم های غذایی و نقش مهم نقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در توسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکچرا مغز انسان سه هزار سالعقلانیت بدون تغییرهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبموسیقی هنر مایع استژنهای حاکم بر انسان و انسبعد از کرونا دلخوشی بیهوخطا در محاسبات چیزی کاملپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مدرمان سرگیجه بدون نیاز بتأثیر نگاه انسان بر رفتادرمان سرگیجه بدون نیاز بالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهرحم مصنوعینقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتساهچاله ها تبخیر نمیشوداز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت کنترل خودعواملی که برای ظهور لغت اهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمما از اینجا نخواهیم رفتکنگره بین المللی سردرد دتقویت حافظه یا هوش مصنوعدهن، بزرگترین سرمایهپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز درک دیگرانانواع سکته های مغزیتغییرات تکاملی سر انسان زمان پلانکچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و دسخن نیکو مانند درخت نیکواز تکامل تا مغز از مغز تا لحظات خوش با کودکانعصب حقوق نورولووهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتماست مالیکی غایب شدی تا نیازمند دلتمدن بشری و مغز اخلاقیدین، اجباری نیستآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرس گرفتن از شکست هاانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچزونیسومایدنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دوسردرد سکه ایاسکلت خارجی در درمان اختمننژیتویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بمدل همه جانبه نگر ژنرالیکاربرد روباتهای ريز، در تو یک معجزه ایدانشمندان پاسخ کوانتومی آیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکذره ی معین یا ابری از الکاولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهزبان چهار حرفی حیات زمیننیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یشیشه ی بازالتی و سیلیکوناسرار بازسازی اندام هامنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتوقف؛ شکستداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکرنگین کمانایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دزدودن نقص از هوش مصنوعیفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استشایسته نیست در جیب خود قراعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم وجودداروی ضد تشنج توپیراماتآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشتاریخ همه چیز را ثبت کردهروح در جهانی دیگر استایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های سلول بنیادی و ای ال اسفاصله ها در مکانیک کوانتنگاهی بر توانایی اجزاي بارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی سبه نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه هایی در مصرف ماهیدر والنتاین کتاب بدید همتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلاروشی برای بهبود هوش عاطفاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلسندرم جدایی مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انسافرد حساس از نظر عاطفی و بنبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابمنحنی که ارتباط بین معرفبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتدرمان های علامتی در ام اسافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج رژیم ضد التهابینقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در توسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکنچرا مغزهای ما ارتقا یافت عقیده ی بی عملهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارمیهمانهای ناخوانده عامل کفش و کتابتفکر قبل از کارخطا در محاسبات چیزی کاملپایان، یک آغاز استپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لودرمان سرگیجه بدون داروامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدرحم مصنوعینمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتسایه ی هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابععوارض ازدواج و بچه دار شدهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اما اشیا را آنطور که هستندکنترل همجوشی هسته ای با هتقویت سیستم ایمنیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خدرک درست از خود و هوشیاریانیس بی کسانتغذیه بر ژنها تاثیر داردزمان به چه دلیل ایجاد میشنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و سسخن و سکوتاز تکامل تا مغز، از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبعصب سیاتیکهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریماست مالی با هوش انسانیکیهان خود را طراحی میکندتمدن زیر آبدیوار همه اش توهم بودآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ودست و پا زدن در سایه؟انسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هازونا به وسیله ویروس ابله نوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششسردرد عروقی میگرناسکار، لگوی هوشمندمنابع انرژي پاک سرچشمه حویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا مدل هولوگرافیک ژنرالیزهکاش شرف اجباری بود یا حتیتو یک جهان در مغز خودت هسدانشمندان اولین سلول مصنآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکذرات کوانتومی زیر اتمی قاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آزبان نیاز تکاملی استچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطشکل های متفاوت پروتئین هاصل بازخوردمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتولید مولکول جدید توسط هداروی جدید لنفوم و لوکمیآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکرهبر حقیقیایمان به رویاجوانان وطنسفر فقط مادی نیستفلج خوابچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین اشادی، پاداش انجام وظیفهاعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم وجودداروی ضد جنون در درمان تیآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استروح رهاییایران بزرگجریان انرژی در سیستم های سلول عصبی شاهکار انطباق فاصله ی همیشگی تصویر سازنگاهت را بلند کناز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشبه نادیدنی ایمان بیاورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانتوضیحی ساده در مورد هوش مدر یک فراکتال هر نقطه مرکتری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در همروشی جدید در درمان قطع نخاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکنسندرم دزدی ساب کلاویناز انفجار بزرگ تا انفجار فردا را نمیدانیمچت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها بزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان ژنتیکی برای نوآوریافراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیسترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تقوی تر باشچرا ویروس کرونای دلتا واعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کومیوتونیک دیستروفیکل اقیانوس در یک ذرهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعخطای ادراک کارماپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمدرمان سرطان با امواج صوتامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دومسایه را اصالت دادن، جز فراز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت ذهنعید نوروز مبارکهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیما به جهان های متفاوت خودکنترل جاذبهتلقین اطلاعات و حافظهدو بیماری روانی خود بزرگ آلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بدرک عمیق در حیواناتانگشت ماشه ایثبت و دستکار ی حافظهزمان شگفت انگیزنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شسخن پاک و ثابتاز تکامل تا مغز، از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوعضلانی که طی سخن گفتن چقدهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیماشین دانشکیهانِ هوشیارِ در حال یاتمدنی قدیمی در شمال خلیج دیوار، از ابتدا توهم بودآینه در اینهمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودست کردن در گوشانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به انداززیان غذاهای پرچربنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتمسرطان کمیت گراییاساس انسان اندیشه و باور منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهمدل هولوگرافیک تعمیم یافکتاب گران و پرهزینه شد ولتو کجای جهانیدانشمندان تغییر میدان مغآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکذرات کوانتومی زیر اتمی قاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی زبان و کلمه حتی برای کسانچیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیاريشکل پنجم مادهاصل در هم تنیدگی و جهانی منابع بی نهایت انرژی در دواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستتولید مثل اولین ربات های داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رو ح و روان بر جسمروی و منیزیم در تقویت استاین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنسفر نامه سفر به بم و جنوب فلج خواب چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم بشب سیاه سحر شوداعتماد بی موردمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیتوهم بی خداییدارویی خلط آورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استروزه داری متناوب، مغز را ایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورسلول عصبی، در محل خاص خودفتون های زیستیچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استبه هلال بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانتیوتیکسن داروی ضد جنوندر کمتر از چند ماه سوش جدتری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده روشی جدید در درمان نابینابتدا سخت ترین استحل مشکلسندرم سردرد به دلیل افت فاز بار خود بکاه تا پرواز فرزندان زمان خودچت جی پی تیطلوع و حقیقتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلمنشاء کوانتومی هوشیاری ابزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیدرمان پوکی استخوانافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قارژیم غذایی ضد التهابینقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحریص نباشسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیعلم و روحهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرمیگرن و پروتئین مرتبط با کلمات بلند نه صدای بلندتفکر خلا ق در برابر توهم خطای حسپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و درمانهای بیماری پارکینسامید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعیرساناها و ابر رساناها و عنمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سومساخت سلول عصبی حتی پس از از تکینگی تا مغز از مغز تقدرت عشقعامل کلیدی در کنترل کارآهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیما با کمک مغز خود مختاريمکندر در بیماریهای التهابتلاش ها برای کشف منابع جددو بار در هفته ماهی مصرف آلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری قلب در بیماری ویرانگشت نگاری مغز نشان میدثبت امواج الکتریکی در عصزنان باهوش ترنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهسختی ها رفتنی استاز تکامل تا مغز، از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاغم بی پایانهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدمبانی ذهنی سیاه و سفیدکیست هیداتید مغزتمرکز و مدیتیشندید تو همیشه محدود به مقدآیندهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودست آسمانانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهزیباترین چیز در پیر شدننوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و سرعت فکر کردن چگونه استاستفاده از مغز، وزن را کممنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتمدل های ریز مغز مینی برینکتاب زیست شناسی باورتو کز محنت دیگران بی غمیدانشمندان روش هاي جدیدی آیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکذرات کوانتومی زیر اتمی قاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهزبان و بیان نتیجه ساختماچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیاريشکرگزار هر چیزی باش که دااصل علت و تاثیرمنابع جدید انرژیواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستتولید یا دریافت علمداروی جدید آلزایمرآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر روده بر مغزرویا و واقعیتاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده سفر به مریخ در 39 روزفلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کمانشبیه سازی میلیون ها جهان اعتیاد و تلاش های درمانی منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از دبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم تنهاییدارویی ضد بیش فعالی سیستتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یروزه داری و التهاب زیانبایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز ماسلولهای ایمنی القا کنندهفروتنی معرفتیچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبتیک و اختلال حرکتیدر آرزوهایت مداومت داشتهترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهروشی جدید در درمان سکته مابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز بحث های کنونی در ویروسفرضیه ای جدید توضیح میدهنتایج نادانی و جهلطلای سیاههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهامهمان ناخواندهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتدرمان پوکی استخوانافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون رژیم غذایی ضد دردنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و میگرن سردردی ژنتیکی که بکلوزاپین داروی ضد جنونتفاوت مغز انسان و میمون هخطر آلودگی هواتفاوت ها و تمایزها کلید بخطرات هوش مصنوعیپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گدرها بسته نیستامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعرشته نوروایمونولوژی و نقنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهمساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز از مغز تقضاوت ممنوععادت همیشه خوب نیستهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دما بخشی از این جهان مرتبطکندر علیه سرطانتلاش های جدید در ALSدو برابر شدن خطر مرگ و میآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری مغز در بیماری کویانتقال ماده و انرژیجلو رفتن یا عقبگردزنجیرها را ما باید پاره کنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکسرنوشتاز تکامل تا مغز، از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاغم بی پایانهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیامباحث مهم حس و ادراککیست کلوئید بطن سومتمرکز بر هدفدیدن خدا در همه چیزآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودست بالای دستانسان باشجهان مرئی و نامرئیزیباترین چیز در افزایش سنور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پسطح آگاهی، رخدادهای زندگاستفاده از نظریه ی تکامل منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين مدیون خود ناموجودکتاب طبیعت در قالب هندسهتو پیچیده ترین تکنولوژی دانشمندان روشی برای تبدیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکرفتار مانند بردهاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشزبان و بیان، در سایه پیشرچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفشکست حتمیاصل عدم قطعیت از کوانتوم مناطق خاص زبان در مغزواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانتولید پاک و فراوان انرژیداروی جدید ای ال اسآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر روزه داری بر سلامت رویا و کابوساین ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیسفر تجهیزات ناسا به مریخ فن آوری های جدید علیه شناچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کواناعتیاد را به دور بیندازمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم جداییداستانها و مفاهیمی اشتباتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیمروزه داری و بیمار ی ام اس اکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درفروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایدبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقادر آسمان هدیه های نادیدنترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نريتوکسيمب در درمان ام اسابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تلسکوپ گالیله تا تلسکفساد اقتصادی سیتماتیک درنجات در راستگوییطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمهندسی ژنتیک در حال تلاش بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حادرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکانراه فراری نیستنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی معلم به ما کمک میکند تا موهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتمیگرن شدید قابل درمان اسکلید نزدیک و نگاه تو بر فمیدان مغناطيسي زمین بشر کلام و زبان، گنجینه ای بستفاوت ها را به رسمیت بشنادفاع از پیامبرپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیتا 20 سال آینده مغز شما به درهای اسرارآمیز و پوشیدهامید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان رشد مغز فرایندی پیچیده اچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارمساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز از مغز تقطار پیشرفتعادت کن خوب حرف بزنیهیچ اندر هیچبیان حقیقتما تحت کنترل ژنها هستیم یکوچ از محیط نامناسبتلاش های جدید در درمان فردو برابر شدن خطر مرگ و میآلزایمرمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرگیری مغز در بیماران مبانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدنزندگی فعال و مثبت روند آلچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دوسریع دویدن مهم نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تلزوم عدم وابستگی به گوگل غیرقابل دیدن کردن مادههزاران سال چشم های بینا وباد و موجمبتکران خودشکوفاکپسول ژری لاکتتمرکز بر امروزدیدگاه نارسای دوگانه ی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و دستورالعمل مرکز کنترل بیانسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتیزیر فشار کووید چه باید کرنور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهسعی کن به حدی محدود نشویاستفاده از هوش مصنوعی در منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و مدیریت اینترنت بر جنگکتاب، سفری به تاریختو آرامش و صلحیدانش، قفل ذهن را باز میکنآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکرفتار وابسته به شکلاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقازبان و تکلم برخی بیماریهنکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیشگفت نیست من عاشق تو باشماصل، روان و نفس استمناطق خاصی از مغز در جستجواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیتولید اندام با چاپ سه بعدداروی جدید برای میاستنی آیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویا و خبر از آیندهاین ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنسفر دشوار اکتشاففناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به دراعداد بینهایت در دنیای ممنبع هوشیاری کجاست قسمت53واکسن سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای توهم جدایی و توهم علمدخالت در ساختار ژنهاتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیروزه داری سلول های بنیاداکوییفلکسحق انتخابسلام تا روشناییفرگشت و تکامل تصادفی محض چالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی در آستانه ی موج پنجم کوویترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای ریه زغالیابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تلسکوپ گالیله تا تلسکفشار و قدرتنخاع ما تا پایین ستون فقرطوفان زیباییهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحمهندسی بدنبزرگترین درد از درون است پیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حادرمان تومورهای مغزی با اافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های راه نجاتنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتسیب یکسان و دیدگاه های متاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون گذاری و تکاملعلم بدون توقفهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار بیماری اضطراب عمومیمیدان های مغناطیسی قابل کلام، در تحولی شگفت آور بتفاوت های بین زن و مرد فقدفاع در برابر تغییر ساختپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشادرون قفس یا بیرون از آنامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهنرشد مغز علت تمایل انسان بچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهمساختن آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تلمس کوانتومیعادت کردن به نعمتهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر امانند آب باشکوچک شدن مغز از نئاندرتاتلاش های جدید در درمان سردو داروی جدید برای میاستآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرگیری مغزی در سندرم کوواندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهزندگی هوشمند در خارج از زچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سوسریعترین کامپیوتر موجوداز تکامل تا مغز، از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون غرور و علمهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت ومجموعه های پر سلولی بدن مکامپیوتر سایبورگتمساح حد واسط میان مغز کودژا وو یا اشنا پنداریآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط دغدغه نتیجه ی نادانی استانسان خطرناکترین موجودجهان معنازیرفون داروی ضد ام اسنوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتشلیک فراموشیاستفاده از انرژی خلامنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و مداخله ی زیانبار انسانکتابخانهتو افق رویداد جهان هستیدانش، یک انسان را ناسازگآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرفتار اجتماعی انسان، حاصاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیشگفت انگیز بودن کیهاناصلاح خطا با رفتن بر مسیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت والزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید برای کاهش وزنآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویا بخشی حقیقی از زندگی اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیسفرنامه سفر به بم و جنوب فیلمی بسیار جالب از تغیینگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیبقا با سازگارترین فرد اسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمواکسن ضد اعتیادبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای توهم جسمدر میان تاریکی و روشناییتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل اروزهای بد باقی نمیمانداکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی سلاح و راهزنیفراموش کارها باهوش تر هسچالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، به بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتدر درمان بیماری مولتیپل ترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزریواستیگمینابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویرسوخت هیدروژنی پاکاز تکنیکی تا مغز از مغز تفضا و ذهن بازنخستین تمدن بشریطولانی ترین شبهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21مهربانی، شرط موفقیتبسیاری از مجرمان، خودشانپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حادرمان تشنجافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل راه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلعلم در حال توسعههوش عاطفی در زنان بیشتر اهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیمیدان های کوانتومی خلاکلرال هیدرات برای خوابانتفاوت های تکاملی در مغز ودقیق ترین تصاویر از مغز اپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتدروغ نگو به خصوص به خودتامیدوار باش حتی اگر همه چتغییررشد در سختی استچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتمساختن آینده، بهترین روش از تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغعادت بد را ترک کنهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوماه رجبکوچکی قلبتلاش های جدید شرکت نورالدو سوی واقعیتآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پادرگیری مغزی در سندرم کوواندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعیزندگی و دارایینون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستمسرگیجه از شایعترین اختلااز تکامل تا مغز، از مغز تمقایسه رقابت و همکاریغربال در زندگیهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانمجرم، گاهی قربانی استکاهش مرگ و میر ناشی از ابتنفس هوازی و میتوکندریدژاوو یا آشناپنداریآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیذهن ما از در هم شکستن منبانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندزیرک ترین مردمنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیشلیک فراموشیاستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فمدارک ژنتیکی چگونه انسانکجای مغز مسئول پردازش تجتو انسانی و انسان، شایستدائما بخوانآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکرقیبی قدرتمند در برابر مايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیززبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیشگفت زده و حیران باشاصول انجام برخی نرمش ها دمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونتولترودینداروی جدید برای ای ال اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر رژیم گیاه خواری بر رویا تخیل یا واقعیتاینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیسفرنامه سفر به بم و جنوب فیروز نادرینگاه کلی نگرارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهانبقا در ازای بیماریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن علیه سرطانبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و توهمات و شناخت حقیقتدر مانهای کمر دردتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین روزهای سختاکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظسلسله مباحث هوش مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستچالش دیدگاه های سنتی در باز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمصرع و درمان های آنبه جای محکوم کردن دیگران منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتدر سال حدود 7 میلیون نفر ترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز و از مغز فضای قلب منبع نبوغ استنخستین تصویر از سیاهچالهطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیموفقیت هوش مصنوعی در امتژن همه چیز نیستبسیاری از بیماری های جدیپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حادرمان جدید ALSاقلیت خلاقتشخیص ایدزراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تخلیه ی مغز بینشی ناز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلعلم راهی برای اندیشیدن اعلم ساختن برج های چرخانهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیمیدان بنیادین اطلاعاتکم کردن کالری روشی سودمنتفاوت های زبانی سرمنشا تدل به دریا بزنپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیدریای خداامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زز گهواره تا گورچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهمساختار فراکتال وجود و ذهاز تکینگی تا مغز- از مغز لوتیراستامعادت دادن مغز بر تفکرهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقماپروتیلینکوچکترین چیز یک معجزه استلاش هایی در بیماران قطع دولت یا گروهکآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتواندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را زندگی بی دودنوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهمسرگردانیاز تکامل تا مغز، از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضمقالاتو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پامحل درک احساسات روحانیکاهش التهاب ناشی از بیماتنفس هوازی و میتوکندریدگرگونی های نژادی و تغییآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سذهن چند جانبه نیازمند نگانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارزیست شناسی کل در جزء فراکنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستشنا در ابهای گرم جنوب نیااستفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهمروری بر تشنج و درمان هایکرونا چه بر سر مغز می آورتو با همه چیز در پیوندیداروهای مصرفی در ام اسآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکرموزی از نخستین تمدن بشرايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و زبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در تومورها و التهاب مغزی عاداروی جدید برای دیابتآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاهخواری بر رویا حقی از طرف خدااینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی سفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیک مولکولها و ذرات در نگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیبقای حقیقی در دور ماندن امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استتوکل بر خدادر محل کار ارزش خودت را بتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت دروش مقابله مغز با محدودیاگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفراموشی و مسیر روحانیچاالش ها در تعیین منبع هواز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعه ی شبکه لومبوساکرالبه خوبی های دیگران فکرکنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هادرمان نگهدارنده ی اعتیادتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دریتوکسیمابابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین دسی و سه پل اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهننخستین روبات های زنده ی جطبیعت موجی جهانهوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن موفقیت در تفکر استژن هوش و ساختارهای حیاتی بسیاری از بیماری های جدیپیدایش زبانتکامل زباندرمان جدید میگرن با انتی اقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشراه پیروزی در زندگی چیستنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالم