دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پختگی پس از چهل سالگي به رغم کم شدن سلول های عصبی

پختگی پس از چهل سالگي، به رغم کم شدن سلول های عصبی!!

مغز انسان، هنگام تولد 14 بيليون سلول دارد و آن عدد، زیاد نمی شود و پس از عمر 25 سال، از این تعداد، روزانه 100 هزار سلول کاسته مي شود و پس از عمر چهل سالگی، این کاهش به شدت افزايش می یابد و پس از عمر پنجاه، کاهش سلولهای عصبی نمایان مي شود و حجم مغز کم می گردد.

(کم شدن برخی سلولهای عصبی تا چهل سالگي- که سن پختگی انسان است- منجر به رفتارهای پخته ميشود! پس کم شدن سلولهای مزاحم خیلی هم بد نیست).(به سلسله مباحث اندازه مغز و هوشدر نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود)

.... پس از لقاح تخم، مغز آرام آرام بزرگ و بزرگتر می شود تا بعد از 25 سالگی و به خصوص پس از چهل سالگی به توازنی تقريبي بین ازدیاد سلولهای مغزی و مرگ این سلول ها

یا توازني بين پیش رفت و پس گرد،

یا توازنی بین فشار و تخلیه یا بین غرور و تواضع یا بین سرکشی و فروتنی یا بین هجوم وحشیانه و آرام گرفتن، دست مي یابد!

و پس از چهل سالگی، کوچکتر و کوچکتر مي شود تا پس از سال ها از نردباني که بالا رفته است، پایین بیاید و ریز و ریزتر شود.

علت پختگی پس از چهل سالگی، همین کم شدن تعدادسلول های عصبی است.

همیشه زیاد بودن و فراواني مطلوب نیست.

گاهی برای حفظ توازن، نیازمند سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از انفجار هستيم.

و زندگی ما پر از این سوپاپ های اطمینانی است که مهندسی آگاه و دانا برای حفظ حیات در کره زمين قرار داده است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویماجرای جهل مقدسآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب چیزی شبیه نور تو نیستابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرمروری بر تشنج و درمان هایآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استفرایند پیچیده ی خونرسانییادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتمشکلات نخاعیآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست قدرت انسان در نگاه به ابعکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز ناتوان از توجیه پیداافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکممانتین یا آلزیکسا یا ابکایروپاکتیک چیستروح رهاییمغز بزرگ چالش است یا منفعانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کوومنابع بی نهایت انرژی در دگلوئونریسدیپلام تنها داروی تاینقش هورمون های تیروئید دای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته ونقش روزه داری در سالم و جایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سموجود بی مغزی که می تواندزبان چهار حرفی حیات زمینچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنماده ی تاریکآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب نکاتی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های فرایند تکامل و دشواری هاژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری مشکلات بین دو همسر و برخیآیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست لمس کوانتومیکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز و سیر تکامل ان دلیلی افسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دومنابع انرژي پاک سرچشمه حکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را مغز بزرگ چالشهای پیش روانسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنمناطق خاصی از مغز در جستجگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتنقش هورمون زنانه استروژنای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طرنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکموجودات مقهور ژنها هستندپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کساننهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تماده ی خالیآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه مولکول های دی ان ایابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری مرکز حافظه کجاستآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های فرایند حذف برخی اجزای مغژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتمشکلات روانپزشکی پس از سآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستلوب فرونتال یا پیشانی مغکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصمغز آیندگان چگونه است ؟الکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سومنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس مغز بزرگ و فعال یا مغز کوانسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت گنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم نقش ویتامین K در ترمیم اسایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسمیهمانهای ناخوانده عامل پیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختمازبان و بیان، در سایه پیشرچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهفلج نخاعی با الکترودهای ورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسمرکز حافظه کجاستآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های فرد حساس از نظر عاطفی و بژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرمشکلات روانپزشکی در عقب آب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییلوتیراستامکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان ایا طبیعتا تماالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستممنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادمغز بزرگترین مصرف کننده انسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت گویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم نقش ژنتیک در درمان اختلاایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مونقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی میگرن سردردی ژنتیکی که بپاسخ گیاهان در زمان خوردمیگرن شدید قابل درمان اسپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتمباحث مهم حس و ادراکآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییفلج بل، فلجی ترسناک که آنورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسمرکز خنده در کجای مغز استآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورفرضیه ای جدید توضیح میدهژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویمشاهده گر جدای از شیء مشاآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )لیس دگرامفتامین یا ویاسکودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان برای ایجاد تمدالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهممنابع انرژی از نفت و گاز کتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیمغز حریص برای خون، کلید تانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست قسمت گوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش گرمایش آب و هوا در هماین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصندانشمندان تغییر میدان مغمیدان مغناطيسي زمین بشر پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتبامجموعه های پر سلولی بدن مآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییفلج خوابورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریمرگ چیستآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماقلب و عقلژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبمشاهده آینده از روی مشاهآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )لا اکراه فی الدینکودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای شادمانی طامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژی از نفت و گاز کتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجامغز زنان جوانتر از مغز مرانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست قسمت گوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستنقش پیش زمینه ها و اراده اینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان شگفت انگیزپیموزایدنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی میدازولام در درمان تشنج پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت انوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردمحل درک احساسات روحانیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسفلج خواب چیستورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلمرگ و میر پنهانآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزقیچی ژنتیکیژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کوومطالعه ای بیان میکند اهدآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهللایو دوم دکتر سید سلمان فکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیمغز انسان برای شادمانی طامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز کجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش امغزهای کوچک بی احساسانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست قسمت گیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت رنقش آتش در رسیدن انسان بهاینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایدنقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیمکانیک کوانتومی بی معنی پرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بمحل درک احساسات روحانی دآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهفلج دوطرفه عصب 6 چشموزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با امرگ انتقال است یا نابود شآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کوومعنی روزهآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهملبخند بزن شاید صبح فردا زکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استمغز انسان رو به کوچک تر شامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع انرژی از نفت و گاز کرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاممغزتان را در جوانی سیم کشاولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت گیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت رنقش انتخاب از طرف محیط، ناینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگسنقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رمحدودیت های حافظه و حافظآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پرفناوری هوش مصنوعی نحوه خوزوز گوشدرمان تشنجمراحل ارتقای پله پله کیهآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاقانون مندی نقشه ژنتیکی مکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتومعادله ها فقط بخش خسته کنآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارملرزش ناشی از اسیب به عصبکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهمغز انسان رو به کوچکتر شدامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششممنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک بمغزتان را در جوانی سیمکشاولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمگالکانزوماب، دارویی جدینقش اتصالات بین سلولهای ایندرالعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری در کجاست؟ قزندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زنقش غذاها و موجودات درياابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسما انسانها چه اندازه نزدآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلنورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پمخچه فراتر از حفظ تعادلآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشفیلمی بسیار جالب از تغیییک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی مرز مرگ و زندگی کجاستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاقانون جنگلکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهمعجزه ی علم در کنترل کرونآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهملرزش عضله یا فاسیکولاسیوکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز ایندگان چگونه استامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهممنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوانقش قهوه در سلامتیاولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگامی در درمان بیماریهای نقش تیروئید در تکامل مغزایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری در کجاست؟(قزونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیما انسانها چه اندازه نزدآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند نوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سافیزیک مولکولها و ذرات در یک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلمرز بین انسان و حیوان کجاآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاقانون جنگلکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیمغز فکر میکند مرگ برای دیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتملزوم سازگاری قانون مجازاکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتمغز ابزار بقای برتر مادیانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششممنابع انرژی از نفت و گاز کریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفنقش مهاجرت در توسعه نسل ااولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای نقش حفاظتی مولکول جدید دایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(منبع خواب و رویازونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وما اکنون میدانیم فضا خالآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادففیزیک و هوشیارییک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسمزایای شکلات تلخ برای سلآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بقانونمندی و محدودیت عالمکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبمغز قلبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهملزوم سازگاری قانون مجازاکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خدامغز ابزار برتر بقاانواع سکته های مغزیشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتممنابع انرژی از نفت و گاز کشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخنقش میدان مغناطیسی زمین اولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریمنحنی که ارتباط بین معرفزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلما با کمک مغز خود مختاريمآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویمدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دفیزیکدانان ماشینی برای تیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنقارچ بی مغز در خدمت موجودکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگمغز ما کوچکتر از نیم نقطهافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهممقاومت به عوارض فشار خون کاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخومغز از بسیاری حقایق می گرانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پمنابع انرژی از نفت و گاز کشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته منقش محیط زندگی و مهاجرت داوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استنقش خرچنگ های نعل اسبی درایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریمنشأ اطلاعات و آموخته ها زیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهانقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدما تحت کنترل ژنها هستیم یآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزنیکولا تسلاابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل مدل های ریز مغز مینی برینآیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرگشت و تکامل تصادفی محض یکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای امسئول صیانت از عقیده کیسآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزقبل از آغازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغز مادران و کودکان در زمافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتممقابله با کرونا با علم اسکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درمغز به تنهایی برای فرهنگ انگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز کشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسنقش نگاه از پایین یا نگاهايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به نقش داروهاي مختلف معروف ایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییمهندسی ژنتیک در حال تلاش زیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز نقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریماه رجبآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ نیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر مدیریت اینترنت بر جنگآیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده فراموش کارها باهوش تر هسیافته های نوین علوم پرده درک و احساسمسئولیت جدیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتقبل از انفجار بزرگکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمغز چون ابزار هوش است دلیافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمملاحظه های اخلاقی دربارهکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافمغز برای فراموشی بیشتر کاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیمنابع انرژی از نفت و گاز کشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمیننقش نظام غذایی در تکامل مايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشنقش ذهن و شناخت در حوادث ایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتمولتیپل اسکلروز در زنان زاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام ماپروتیلینآینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیریفراموشی همیشه هم بد نیستیادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگمستند جهان متصلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرقدم زدن و حرکت دید را تغیکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز چگونه صداها را فیلتر افزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهملاحظات بیهوشی قبل از جرکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش ممنابع انرژی از نفت و گاز گل زندگیریاضیات یک حس جدید استنقش نظریه تکامل در شناساايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفنقش روی و منیزیم در سلامتایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردمواد کوانتومی جدید، ممکنزبان مشترک ژنتیکی موجوداچند جهانیابزار بقا از نخستین همان