دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پختگی پس از چهل سالگي به رغم کم شدن سلول های عصبی

پختگی پس از چهل سالگي، به رغم کم شدن سلول های عصبی!!

مغز انسان، هنگام تولد 14 بيليون سلول دارد و آن عدد، زیاد نمی شود و پس از عمر 25 سال، از این تعداد، روزانه 100 هزار سلول کاسته مي شود و پس از عمر چهل سالگی، این کاهش به شدت افزايش می یابد و پس از عمر پنجاه، کاهش سلولهای عصبی نمایان مي شود و حجم مغز کم می گردد.

(کم شدن برخی سلولهای عصبی تا چهل سالگي- که سن پختگی انسان است- منجر به رفتارهای پخته ميشود! پس کم شدن سلولهای مزاحم خیلی هم بد نیست).(به سلسله مباحث اندازه مغز و هوشدر نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود)

.... پس از لقاح تخم، مغز آرام آرام بزرگ و بزرگتر می شود تا بعد از 25 سالگی و به خصوص پس از چهل سالگی به توازنی تقريبي بین ازدیاد سلولهای مغزی و مرگ این سلول ها

یا توازني بين پیش رفت و پس گرد،

یا توازنی بین فشار و تخلیه یا بین غرور و تواضع یا بین سرکشی و فروتنی یا بین هجوم وحشیانه و آرام گرفتن، دست مي یابد!

و پس از چهل سالگی، کوچکتر و کوچکتر مي شود تا پس از سال ها از نردباني که بالا رفته است، پایین بیاید و ریز و ریزتر شود.

علت پختگی پس از چهل سالگی، همین کم شدن تعدادسلول های عصبی است.

همیشه زیاد بودن و فراواني مطلوب نیست.

گاهی برای حفظ توازن، نیازمند سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از انفجار هستيم.

و زندگی ما پر از این سوپاپ های اطمینانی است که مهندسی آگاه و دانا برای حفظ حیات در کره زمين قرار داده است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف آیا امکان بازسازی اندامهپیامهای کاربراناضطراب و ترسحس و ادراک قسمت چهارمچرا در مغز انسان، فرورفتایا بدون زبان میتوانیم تبخش دیگری در وجود انسان هدرمان جدید میگرن با انتی هزینه ای که برای اندیشیدتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و تکلم برخی بیماریهمبانی ذهنی سیاه و سفیدکایروپاکتیک چیستساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جآیا انسان با مغز بزرگش اخسایتهای دیگراطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت پنجمچراروياها را به یاد نمی آایا تکامل هدفمند استبرنامه و ساختار پیچیده مدرمانهای بیماری پارکینسفلج بل، فلجی ترسناک که آنهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل ساختار رگهای مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت چمجموعه های پر سلولی بدن مکاربرد روباتهای ريزنانوسریعترین کامپیوتر موجودارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت سومچراروياها را به یاد نمی آایرادهای موجود در خلقت ببرین نت به جای اینترنتدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج خوابهستی ما پس از شروعی چگال تکامل شناخت انسان با کشفزبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانیکاربرد روباتهای ريز، در سرگیجه از شایعترین اختلاارتباط میکروب روده و پارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیحساسیت روانی متفاوتنزاع بین جهل و علم رو به پاگر نعمت فراموشی نبود بسبرای پیش بینی آینده مغز ددرک و احساسفلج خواب چیستویتامین E برای فعالیت صحتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانی دکجای مغز مسئول پردازش تجسردرد و علتهای آنارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای خلاصه ای از مطالب همایش منظریه تکامل در درمان بیماگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی اثرات مضر ویتامین ددرک احساسات و تفکرات دیگفیلمی بسیار جالب از تغییویتامین E در چه مواد غذایتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت سمحدودیت های حافظه و حافظکشف مکانیسم عصبی خوانش پسردرد تنشنارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش غذاها و موجودات درياآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنهفت چیز که عملکرد مغز تو اگر تلاش انسان امروز برابرخی اختلالات عصبی مثانهدرک تصویر و زبان های مخلتفیزیکدانان ماشینی برای تویتامین دی گنجینه ای بزرتا 20 سال آینده مغز شما به زبان، وسیله شناسایی محیطمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکشف مکانیسمی پیچیده در بسردرد سکه ایارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش غذاها و موجودات درياآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارخواب سالم عامل سلامتیهفت سین یادگاری از میراث ابزار هوش در حال ارتقا ازبرخی بیماری ها که در آن بدرک عمیق در حیواناتفراموشی همیشه هم بد نیستواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر مشاهده بر واقعیت بسفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فکشف ارتباط جدیدی از ارتبکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه ام اس مولتخواب سالم عامل سلامتی و یهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقای موجود زندبرخی توجهات در ببمار پاردرگیری اعصاب به علت میتوفرایند حذف برخی اجزای مغواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر ویتامین دی بر بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانگنجینه ای به نام ویتامین شنا در ابهای گرم جنوب نیارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر رژیم گیاه خواری بر چندین ماده غذایی که ماننآیا دلفین ها می تواند از بیماری بیش فعالیخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی می تواند بر احابزارهای دفاعی و بقای موبرخی سيناپسها طی تکامل و رقیبی قدرتمند در برابر مفرد حساس از نظر عاطفی و بوراپامیل در بارداریتاثیر ژنها بر اختلالات خسفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شمزایای شکلات تلخ برای سلگیاه خواری و گوشت خوار کدشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر رژیم گیاهخواری بر چه زیاد است بر من که در ایآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری تی تی پیخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثر مضر مصرف طولانی مدت ربررسي علل احتمالي تغيير رمز و رازهای ارتباط غیر کقانون مندی نقشه ژنتیکی مورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات نخاعیگالکانزوماب، دارویی جدیشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچهار میلیارد سال تکامل بآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماری ضعف عضلات نزدیک بخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثرات مفید قهوهبررسی و اپروچ جدید بر بیمرویای شفافقارچ بی مغز در خدمت موجودورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ما کوچکتر از نیم نقطهگامی در درمان بیماریهای شاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت دومتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چهار ساعت پس از کشتار خوکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیماریهای تحلیل عضلانی اخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی الفاگواثرات مضر ماری جوانابررسی سیستم تعادلی بدن اروبات های ریز در درمان بیلوب فرونتال یا پیشانی مغورزش و میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر سسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز چون ابزار هوش است دلیگاهی لازم است برای فهم و شباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت سومتبدیل سلولهای محافط به سنورون هاي مصنوعی می توانافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزای پر سلولی بدن انسان بررسی علل کمر درد در میانروزه داری و بیمار ی ام اس لبخند بزن شاید صبح فردا زورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر کپسول نوروهرب بر سسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز آیندگان چگونه است ؟گاهی مغز بزرگ چالش استشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نظر علم اعصاب یا نرووستری فلوپرازیننوروپلاستیسیتی چیستافزایش قدرت ادراکات و حسبیوگرافیدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزایی ناشناخته در شکل گبزرگ شدن مغز محدود به دورروش مقابله مغز با محدودیلرزش ناشی از اسیب به عصبورزش در کمر دردتاثیر گیاه خواری بر رشد وسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز انسان ایا طبیعتا تماگزارش یک مورد جالب لخته وشش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزتشنج چیستچیزی خارج از مغزهای ما نیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیست تمرین ساده برای جلودلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کاخلاق و علوم اعصابتفاوت مغز انسان و میمون هروش های صرفه جویی در ایجالزوم سازگاری قانون مجازاوزوز گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر مغز انسان رو به کوچکتر شدگشایش دروازه جدیدی از طرصرع و درمان های آناز نظر علم اعصاب اراده آزتغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه مغز پیش انسان یا همامیوتروفیک لترال اسکلروبیشتر کمردردها نیازی به ديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و تفاوتهای جنسیتی راهی براروش هایی ساده برای کاهش الزوم سازگاری قانون مجازایک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز ایندگان چگونه استپنج اکتشاف شگفت آور در موضررهای مصرف شکر و قند بر از تلسکوپ گالیله تا تلسکتغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه هموساپينس بر زمین امگا سه عامل مهم سلامتبا هوش مصنوعی خودکار روبدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات مخچهتقلید مرحله ای نسبتا پیشروش صحبت کردن در حال تکامممانتین یا آلزیکسا یا ابیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانمغز ابزار برتر بقاپیموزایدضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پچگونه آن شکری که می خوریمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبارداری بدون رحمدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات حرکتی در انسانتلاش هایی در بیماران قطع روشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژي پاک سرچشمه حیادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانمغز برای فراموشی بیشتر کپیوند مغز و سر و چالشهای طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز و از مغز ثبت امواج الکتریکی در عصچگونه جمعیت های بزرگ شکل انفجار و توقف تکاملی نشابازسازي مغز و نخاع چالشی دژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی در کامپیوترهااختلالات صحبت کردن در انتلاشی برای درمان قطع نخاروشهای شناسایی قدرت شنوامولتیپل اسکلروز در زنان یادآوری خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تعادلی بدنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیوند سر، یکی از راه حلهاعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه جمعیت های بزرگ شکل انگشت نگاری مغز نشان میدبحتی علمی درباره تمایل بدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادامه بحث تکامل چشمتلاشی جدید در درمان ام اسروشی برای بهبود هوش عاطفمواد کوانتومی جدید، ممکنژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم دفاعی بدن علیه مغز سکته مغزیمغز بزرگ چالش است یا منفعپیشینیان انسان از هفت میعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه حافظه را قویتر کنیاندوهگین نباش اگر درب یا بحث درباره پیدایش و منشادانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحادغام میان گونه های مختلتمایل زیاد به خوردن بستنروشی جدید در درمان قطع نخموجود بی مغزی که می تواندژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی با الفبایمغز بزرگ چالشهای پیش روپیشرفتی مستقل از ابزار هعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در سانگاهی بر قدرت بینایی دراانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش ویتاميندانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی درمانگر کامپیادغام دو حیطه علوم مغز و تمدن قدیمی ای در جنوب ایرروشی جدید در درمان سکته مموجودات مقهور ژنها هستندژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز حریص برای خون، کلید تپاسخ گیاهان در زمان خوردعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز- از مغز جهش های ژنتیکی غیر تصادفنگاهی بر توانایی اجزاي بانسان عامل توقف رشد مغزبحثی جالب درباره محدودیتداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتمساح حد واسط میان مغز کوريتوکسيمب در درمان ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل ژنها ، مغز و ارادهتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز زنان جوانتر از مغز مرپختگی پس از چهل سالگي به عید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز- از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دناتوانی از درمان برخی ویانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی در مورد نقش کلسیم و داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بژنهای هوش ، کدامندتاثیر دپاکین بر بیماری ممغزهای کوچک بی احساسپرورش مغز مینیاتوری انساعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغزتجهشهای مفید و ذکاوتی که دناتوانی در شناسایی چهره اولین مورد پیوند سر در انبحثی در مورد عملکرد لوب فداروی تشنجی دربارداریهوش احساسیتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رمیدان مغناطيسي زمین بشر کمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر داروهای ضد التهاب نقش قهوه در سلامتیآیا ما تنها موجودات زنده عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیرینخاع ما تا پایین ستون فقراولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش احساسیتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه پیروزی در زندگی چیستمکانیزمهای دفاعی در برابکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش هورمون های تیروئید دآیا مغز تا بزرگسالی توسععصب حقوق نورولووازدواج های بین گونه ای، رحافظه و اطلاعات در کجاست نخستین تصویر از سیاهچالهايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی بیشتر در زنانتولید سلولهای جنسی از سلرشد مغز علت تمایل انسان بما انسانها چه اندازه نزدکندر در بیماریهای التهابتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاآیا هوش ارثی دریافتی از پعضلانی که طی سخن گفتن چقداستفاده از هوش مصنوعی در حافظه و اطلاعات در کجاست نرمش های مفید در سرگیجهايا اراده آزاد توهم است یبحثی درباره هوش و تفاوتهداستانها و مفاهیمی اشتباهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوانایی مغز و دیگر اجزای زمین زیر خلیج فارس تمدنی ما انسانها چه اندازه نزدکودک ایرانی که هوش او از تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نآیا هوش سریعی که بدون احسمقالاتاستیفن هاوکینگ در مورد هحافظه و اطلاعات در کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عايا اراده آزاد توهم است یبحثی درباره هوش و تفاوتهدر مانهای کمر دردهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوازن مهمتر از فعالیت زیزندگی هوشمند در خارج از زما با کمک مغز خود مختاريمکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای آیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر ویتامین دی بر بیمااستیفن هاوکینگ در تفسیر حس چشایی و بویاییچرا مغزهای ما ارتقا یافت ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهدر چه مرحله ای از خواب ، رهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوصیه های غیر دارویی در سزیباترین چیز در افزایش سما تحت کنترل ژنها هستیم یکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دآیا واکنش های یاد گرفته وصفحه اصلیاستخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک (قسمت اول )چرا حیوانات سخن نمی گوینایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره احساسات متفادرمان های بیماری آلزایمرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان چهار حرفی حیات زمینماه رجبکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسوالات پزشکیاصول سلامت کمرحس و ادراک (قسمت دوم )چرا حجم مغز گونه انسان درایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره احساساتی غیردرمان های رایج ام اسهدف از تکامل مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان و بیان، در سایه پیشرماپروتیلینکاهش التهاب ناشی از بیما