دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ذهن ما از در هم شکستن منبع نور چه برداشتی خواهد داشت

وقتی ستاره می میرد، چه اتفاقی می افتد؟(یا با تعبیر دقیق تر، ذهن ما از در هم شکستن منبع نور، چه برداشتی خواهد داشت؟)
آیا تفاوت ها و فاصله ها در میان ما، فاصله حقیقی است و یا فقط فاصله ای است که ذهن ما می سازد؟
آیا تمایزهای کیهان ما، چیزی جز برداشت ذهن ما است؟
و اگر این ذهن، جور دیگری بنگرد و فاصله ها را به گونه ی دیگری ببیند، سرعت ها و ابعاد، چگونه میشود؟

گذر زمان، در جهانی که تمایزها و فاصله های آن در ذهن مشاهده گر آن، تمایزهای حقیقی نیست و شاید مشاهده گر اساسا این فاصله ها را نبیند چگونه خواهد بود؟!

از قوانین گالیله تا نیوتن تا نسبیت عام و خاص اینشتین تا قانون هم ارزی و در هم شکستن تاثیر جرم، بر شتاب حرکت تا در هم تنیدگی کوانتومی- که گویا در آن فاصله ها کاملا از میان میرود و در اثر پروانه ای، هزاران کیلومتر فاصله، منعی برای ارتباط و انتقال اثر فوری با سرعت بی نهایت نیست- نقش ناظر بر رفتار کیهان ما، بسیار تاثیر گذار است.

تناقضات قوانین نیوتن با نسبیت عام و تناقض نسبیت خاص با نسبیت عام، اینگونه نیست که ما را از سیاهی ای کامل وارد نوری کامل کند یعنی اینگونه نیست که با کشف نسبیت، قوانین نیوتنی به طور کامل از رده خارج شود و یا با کشف نسبیت عام، نسبیت خاص از رده بیرون رود؛ بلکه هرکدام در جایگاه خودش، درست است یا نگاهی از دید ناظرانی است که از مراتب مختلف مینگرند و این تصور که نسبیت عام و در هم تنیدگی، پایان مشاهدات مشاهده گران، است توهمی بیش نیست.

در آن جایی که فاصله ای دیده نشود سرعت انتقال، بی نهایت میشود و در جایی که معلول همه وجودش پیرو و فقیر به علت ایجاد کننده آن است، معلول چیزی جز علت، در توالی حوادث نیست. و اساسا فاصله ای میان علت و معلول نیست یا می توانیم بگوییم معلول چیزی جز عدمی که در ذهن ما قالب و مظروف میشود نیست.

از زمان آغاز تمدن انسانی، ما بر ستارگان اعتماد کرده ایم. ستاره ی نزدیک ما خورشید به ما زندگی داده است. خورشید با ریتم مرتبی کار کرده است تا انسانیت، شروع به آموختن و بهره برداری کند. ما سالها بر بقیه ستارگان نگاه کرده ایم تا حوادث را پیش بینی کنیم و داستان هایی بگوییم که معنی عمیق تری به زندگی ببخشد.

ولی وقتی نورها از عرصه خارج شود، چه اتفاقی می افتد؟
چه میشود وقتی ستارگان بمیرند؟

پیش از آنکه ما بتوانیم مرگ آنها را درک کنیم ما نیاز داریم زندگی ستارگان را بفهمیم. ستارگان انرژی خود را از طریق سوزاندن سوخت تولید میکنند. ولی این سوخت در ستارگان، سوخت فسیلی نیست و ستارگان بسیار داغ تر از آن هستند که در آن، آبی وجود داشته باشد. بنابراین انرژی هیدروالکتریک وجود ندارد. برای ستارگان انرژی به شکل هیدروژن است. منبع فراوان گاز هیدروژن در ستاره- وقتی زیر فشارهای جاذبه ای زیاد پرس شود و تا دماهای بی نهایت بالا داغ شود- از طریق فرایندی به نام جوش هسته ای مقدار بسیار زیادی از انرژی آزاد میکند.

طی این فرایند، نور آزاد میشود و به ستارگان درخششی میدهد که از زمان آغاز انسان، انسانیت را فریفته و حیران کرده است. وقتی ستاره از سوخت هسته ای خود تهی شود می میرد.

ولی مرگ ستارگان ممکن است بر اساس توده ستاره به روش های مختلفی بروز کند. برخی ستاران به سرعت می میرند و از میان می روند و توده های زیبای کهکشانی مانند ابرهای نجومی ایجاد می کنند. ولی دیگر ستارگان طی رخداد انفجاری تماشایی به نام سوپرنوا از میان می روند. این انفجار میتواند همه کهکشان را تحت تاثیر قرار دهد.

اگر یک ستاره، کوچک باشد بر روی خود جمع و کلاپس می شود وقتی زندگی این ستارگان جمع شده، تمام میشود کوتوله ی سفید نامیده میشود. وقتی آنها انرژی تولید نمی کنند هنوز بسیار داغ هستند و طی چند میلیون سال سرد میشوند.

ستارگان با اندازه متوسط شروع می کنند هیدروژن را در لایه هایی بلافاصله بالای مرکز خود، بسوزانند. جاذبه ی زیاد این هسته سبب خواهد شد لایه های هیدروژن سریع تر بسوزد و این، لایه های بالاتر را از هسته بیشتر دور میکند و آن را طی فرایندی سرد میکند. بنابراین ستاره، توسعه پیدا میکند و سرد میشود تا تبدیل به غول سرخ شود. 5 میلیارد سال آینده، خورشید ما تبدیل به ستاره غول سرخ خواهد شد. این غول سرخ پیش از آنکه یک ابر نجومی ایجاد کند آنقدر بزرگ میشود و رشد میکند که سیاره ی تیر، ونوس و حتی زمین را خواهد بلعید.

ولی وقتی ستاره ای چندین برابر خورشید ما منفجر شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ستارگان بسیار بزرگ زندگی خود را به شکل اندوهگین کننده تری به پایان میبرند. ستارگانی- که هشت برابر توده ی خورشید هستند- هسته هایی دارند که تحت جاذبه، فشارهای بسیار زیاد و درجه حرارت بالاتر، در هم فشرده شده اند. هسته های بسیار متراکم این ستارگان نهایتا به یک نقطه ی بحرانی می رسد که حتی هسته نمیتواند خودش را تحت فشار بسیار زیاد جاذبه نگه دارد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [05.03.21 08:28]
آن ستارگان بسیار بزرگ، طی یک انفجار ابرنواختر بسیار بزرگ متلاشی میشود. ابرنواختر آنقدر قدرتمند است که پیش از آنکه ناگهان محو شود میتواند طی یک هفته به همه کهکشان با 100 میلیارد ستاره توسعه پیدا کند. پس از انفجار ابرنواختر همه آنچه از ستاره باقی میماند یک هسته ی مرده است. معمولا هسته، یک ستاره ی نوترونی میشود که بسیار بسیار چگال و کوچک است. برای بزرگترین ستارگان، هسته باقیمانده آنقدر چگال است و آنقدر کشش جاذبه ای قدرتمندی ایجاد میکند که حتی نور نمیتواند از آن فرار کند. این ها سیاهچاله نامیده میشود.

مهم نیست چگونه ستارگان می میرند. چرخه ی زندگی آنها به هر چه تو در اطراف خودت می بینی وابسته است. وقتی ستارگان منفجر میشوند آنها محصولات میلیاردها سال همجوشی را در کیهان آزاد می کنند. این جایی است که اتمهای تشکیل دهنده ی تو و همه چیز در اطراف تو به وجود می آیند.
کارل ساگان گفته است: نیتروژن DNA ما، کلسیم دندان های ما و آهن خون ما و کربن موجود در کیک سیب در درون ستارگان کولاپس شده(جمع شده در خود)ساخته شده است. ما ازمصالح درون ستاره ساخته شده ایم!

https://youtu.be/niDbbPbiUTo


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مکانیک کوانتومی بی معنی کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان یکپارچهنقص در تشخیص هیجانات عاماگر میدانی مصیبت بزرگتر خورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتهمه ی سردردها بی خطر نیستدروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیمارقدرت انسان در نگاه به ابعوقتی فهمیدی خطا کردی برگتقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاماده ی تاریککشتن عقیده ممکن نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان، تصادفی نیستنهایت در بی نهایتخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهنر حفظ گرهدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیست شناسی کل در جزء فراکلرزش ناشی از اسیب به عصبواقعیت چیستتمرکز بر هدفشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننوروپلاستیسیتی چیستدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباور و کیهان شناسیزبان ریشه هایی شناختی اسمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن اسپایکوژن ضد کروناتو انسانی و انسان، شایستپنج اکتشاف شگفت آور در موشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ چیستمعجزه ی علم در کنترل کرونالگو و عادت را بشکن و در احقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیمناطق خاصی از مغز در جستجورزش در کمر دردتومورهای ستون فقراتپیام های ناشناخته بر مغز طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمسئولیت در برابر محیط زیمغز انسان ایا طبیعتا تماانفجار و توقف تکاملی نشاحریص نباشابعاد اضافه ی کیهاننگاهی بر قدرت بینایی دراداروهای ام اساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمژن همه چیز نیستتوسعه برخی شغل ها با هوش پروتز عصبی برای تکلمعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبچت جی پی تیداروی ضد چاقیاصل علت و تاثیرفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد و علل آنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنها نمیخواهند دیگران راعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهنقش نظام غذایی در تکامل ماولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و چرا ارتعاش بسیار مهم استدر والنتاین کتاب بدید همبلندی در ذهن ما درک بلندیفرایند تکامل و دشواری هاهوشمندی کیهانراه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با مواد کوانتومی جدید، ممکنکودکان را برای راه آماده تئوری تکامل امروز در درمآیا هوش سریعی که بدون احسجمجمه انسان های اولیهنقش درختان در تکاملاین ایده که ذرات سیاهچالحساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انسانشانه های پروردگار در جهدرمان پوکی استخوانبه دنبال رستگاری باشقلب روباتیکهدف یکسان، در مسیرهای مترشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستسریعترین کامپیوتر موجودمکانیزمهای دفاعی در برابکتاب زیست شناسی باورتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان یکپارچهنقطه بی بازگشتاگر نیروی مغناطیس نباشد خوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میهمیشه چشمی مراقب و نگهبادریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کوقدرت ذهنوقتی پر از گل شدی خودت را تقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دماده ی خالیگل خاردار، زیباستآتش منبع انرژیجهش های ژنتیکی مفید در سانهادینه سازی فرهنگ اختلاخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهنر رها شدن از وابستگیدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی باور حقیقت یا لرزش عضله یا فاسیکولاسیوواقعیت چیستتمساح حد واسط میان مغز کوشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننوروز یا روز پایانیدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجزبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن دیگر کرونا ساخته شتو با همه چیز در پیوندیپول و شادیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ و میر پنهانمعجزه در هر لحظه زندگیالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیمنبع هوشیاری کجاست قسمت وزن حقیقی معرفت و شناختتوهم فضای خالیپیدایش زبانطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مستند جهان متصلمغز انسان برای ایجاد تمدانقراض را انتخاب نکنیدحرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد بالاترنگاهی بر توانایی اجزاي بداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن هوش و ساختارهای حیاتی توصیه های سازمان بهداشت پرورش مغز مینیاتوری انساعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمغز بزرگترین مصرف کننده انسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابچت جی پی تیداروی ضد تشنج با قابليت تاصل عدم قطعیت از کوانتوم فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش احساسیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل ابزار هوش ، راه پر آنان که در قله اند هرگز خعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنقش نظریه تکامل در شناسااولین دروغحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش چرا بیماری های تخریبی مغدر یک فراکتال هر نقطه مرکبلوغ چیستفرایند حذف برخی اجزای مغهوشیاری و وجودراه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای موجود بی مغزی که می تواندکوری گذرای ناشی از موبایتئوری تکامل در پیشگیری و آیا هشیاری کوانتومی وجودجنبه های موجی واقعیتنقش ذهن و شناخت در حوادث اینکه به خاطرخودت زندگی خفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهانظام مثبت زندگیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه زودی شبکه مغزی به جای قلب را نشکنهدف از تکامل مغزرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاما انسانها چه اندازه نزدکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان کنونی و مغز بزرگترینمیتوان با بیرون انداختناگر نعمت فراموشی نبود بسخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده همیشه اطمینان تو بر خدا بدرک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری الزایمرقدرت عشقوقتی تو از یاد گرفتن باز تقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گماده ای ضد التهابیگل زندگیآثار باستانی تمدن های قدجهش های ژنتیکی غیر تصادفچهار میلیارد سال تکامل بخطای حسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهنر، پر کردن است نه فحش ددرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار ازیست، مرز افق رویداد هستلزوم سازگاری قانون مجازاواقعیت های متفاوتتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه تاثیر گذار بر حافظهگاهی لازم است برای فهم و افت فشار خون ناگهانی در وجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننوشیدن چای برای مغز مفید دو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی نوین نیازمند منابع انرژی از نفت و گاز واکسن دیگری ضد کرونا از دتو با باورهایت کنترل میشپول و عقیدهشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسممرگ و میر بسیار بالای ناشمعرفت و شناختالگوبرداری از طبیعتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک دانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست قسمت وزوز گوشتوهم فضای خالی یا توهم فضپیر شدن حتمی نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمشکل از کجاستمغز انسان برای شادمانی طانواع سکته های مغزیحس متفاوتاتفاق و تصادفنگاهت را بلند کنداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوصیه های غیر دارویی در سپرتوهای صادر شده از سیاهعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامغز حریص برای خون، کلید تانسان باشحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگنتایج نادانی و جهلداروی ضد تشنج با قابليت تاصلاح خطا با رفتن بر مسیرفیلمی بسیار جالب از تغییهوش احساسیروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل تکنولوژیآنزیم تولید انرژی در سلوعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدنقش هورمون های تیروئید داولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازچرا حیوانات سخن نمی گویندر کمتر از چند ماه سوش جدبلعیدن ستاره توسط سیاهچافراتر از دیوارهای باورهوشیاری و افسردگیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهموجودات مقهور ژنها هستندکی غایب شدی تا نیازمند دلتئوری جدید، ویران کردن گآیا واکنش های یاد گرفته وجنسیت و تفاوت های بینایینقش روی و منیزیم در سلامتاینکه خانواده ات سالم باخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولنظریه ی تکامل در درمان بیدرمان تومورهای مغزی با ابه زیر پای خود نگاه نکن بقیچی ژنتیکیهدف از خلقت رسیدن به ابزارشد در سختی استز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیما انسانها چه اندازه نزدکتاب، سفری به تاریختاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا خداباوری محصول تکاملجهان کاملی در اطراف ما پرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاگر نعمت فراموشی نبود بسخانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انساهمیشه داناتر از ما وجود ددرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و قضاوت ممنوعویتنام نوعی کرونا ویروس تلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وماده، چیزی نیستگلوله ی ساچمه ایآرامش و دانشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچهار ساعت پس از کشتار خوکخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است ددرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرلزوم سازگاری قانون مجازاواقعیت و مجازتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل همه جانبه نگر ژنرالیگاهی مغز بزرگ چالش استافت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک دو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان، نشان دهنده ی سخنگو منابع انرژی از نفت و گاز واکسن سرطانتو باید نیکان را به دست بپوست ساعتی مستقل از مغز دشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزمرگ انتقال است یا نابود شمغز فکر میکند مرگ برای دیالتهاب شریان تمپورالحل مشکلابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هودانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیام منفرد نورون مغزی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشینیان انسان از هفت میظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمشکلات نخاعیمغز انسان برای شادمانی طانگشت ماشه ایحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن ضد آلزایمرتوصیه هایی در مصرف ماهیپرسش و چستجو همیشه باقی اعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامغز در تنهایی آسیب میبینانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد نجات در راستگوییداروی ضد تشنج توپیراماتاصول انجام برخی نرمش ها دفیزیک مولکولها و ذرات در هوش در طبیعتروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دتکامل جریان همیشگی خلقتآینه در اینهعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نقش هورمون زنانه استروژناوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد چرا حجم مغز گونه انسان دردر آرزوهایت مداومت داشتهبنی عباس، ننگی بر تاریخفرد موفقهوشیاری کوانتومیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهموسیقی نوکیهان خود را طراحی میکندتا 20 سال آینده مغز شما به آیا یک، وجود داردجنسیت و تفاوت های بینایینقش روزه داری در سالم و جاینترنت بدون فیلتر ماهواخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومنظریه ی تکامل در درمان بیدرمان تشنجبه سخن توجه کن نه گویندهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهر چیز با هر چیز دیگر در تبوزون هیگز چیستقانون مندی نقشه ژنتیکی مهر جا که جات میشه، جات نیزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می ما اکنون میدانیم فضا خالکتابخانهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها می تواند از جهان پیوستهنمایش تک نفرهاگر با مطالعه فیزیک کواناز انفجار بزرگ تا انفجار همیشه راهی هستدرک و احساسزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتقطار پیشرفتویتامین E برای فعالیت صحتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وماده، چیزی بیش از یک خلا گلوئونآرامش و سکونجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوآوری ای شگفت انگیز دانخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهورمون شیرساز یا پرولاکتدردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیزبان مشترک ژنتیکی موجودالزوم عدم وابستگی به گوگل واقعیت و انعکاستنفس بدون اکسیژنشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل هولوگرافیک ژنرالیزهگذر زمان کاملا وابسته به افتخار انسانجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننیکولا تسلادولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن سرطانتو تغییر و تحولیپوشاندن خود از نورششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر مرگ تصادفیمغز قلبامواجی که به وسیله ی ماشیحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیشنهاد خوب برای آسان توهم چیستپیشرفت های جدید علوم اعصظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزمشکلات بین دو همسر و برخیمغز انسان رو به کوچک تر شانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوضیحی ساده در مورد هوش مپرسشگری نامحدودعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممغز را از روی امواج بشناسانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و نخاع ما تا پایین ستون فقردارویی خلط آوراصول توسعه ی یک ذهن کاملفیزیک و هوشیاریهوش عاطفی قسمت 11ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دتکامل داروینی هنوز در حاآیندهعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهننقش ویتامین K در ترمیم اسايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت سومارتباط میکروب روده و پارچرا خشونت و تعصبدر آسمان هدیه های نادیدنبه قفس های سیاهت ننازفرد یا اندیشههوش، ژنتیکی است یا محیطیراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابموسیقی هنر مایع استکیهانِ هوشیارِ در حال یاتا بحر یفعل ما یشاآیا کیهان می تواند یک شبیجهل مقدسنقش رژیم غذایی بر رشد و اایندرالخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومنظریه ی تکامل در درمان بیدرمان جدید ALSبوزون هیگز جهان را از متلقانون گذاری و تکاملهر حرکت خمیده می شود و هر زمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنما از اینجا نخواهیم رفتکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کتامین در درمان پاآیا دلفین ها میتوانند باجهان پیوستهچند نرمش مفید برای کمردراگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسهمیشه عسل با موم بخوریمدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار لمس کوانتومیویتامین E در چه مواد غذایتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ماست مالیگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوار مغز مشاهده ی غیر مستدفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش فوق العاده، هر فرد اسدردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان چهار حرفی حیات زمینمقاومت به عوارض فشار خون واقعیت خلا و وجود و درک متنها مانع در زندگی موارد شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل هولوگرافیک تعمیم یافگذشته را دفن کنافراد آغاز حرکت خودشان رجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننیاز به آموزش مجازی دیجیدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن ضد اعتیادتو جهانی هستی که خودش را پیموزایدصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرگی وجود نداردمغز ما کوچکتر از نیم نقطهامیوتروفیک لترال اسکلروحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم وجودپیشرفت در عقل است یا ظواهعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممشکلات روانپزشکی پس از سمغز انسان رو به کوچکتر شدانتقال ماده و انرژیحس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها ، مغز و ارادهتیوتیکسن داروی ضد جنونآلودگی هوا چالش قرن جدیدعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج مغز زنان جوانتر از مغز مرانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و نخستین تمدن بشریداستانها و مفاهیمی اشتبااصول سلامت کمرفیزیکدانان ماشینی برای تهوش عاطفی قسمت نهمریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری در کجاست؟ قکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی انسان در فراتر ازغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش ژنتیک در درمان اختلاايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیچرا در مغز انسان، فرورفتدر آستانه ی موج پنجم کوویبه مغز خزندگان خودت اجازفرد حساس از نظر عاطفی و بهیچ چیز همیشگی نیستراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادمیهمانهای ناخوانده عامل کیست هیداتید مغزتاول کف پا و حقیقتآیا گذشته، امروز وآینده جهان فراکتالنقش رژیم غذایی در رشد و اایا کوچک شدن مغزانسان الخلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسنظریه ی ریسماندرمان جدید میگرن با انتی بی نهایت در میان مرزهاقانون جنگلهرچیز با یک تاب تبدیل به زمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانما اشیا را آنطور که هستندکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پر از چیزهای اسرار آچند جهانیخانواده پایداراگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهمجوشی هسته ای، انرژِی بدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیلوب فرونتال یا پیشانی مغویتامین کاتلاشی برای درمان قطع نخاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ماست مالی با هوش انسانیگنجینه ای به نام ویتامین آزمون تجربی، راهی برای رجوانان وطننوار مغز ترجمه رخدادهای دفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احدرس گرفتن از شکست هابیان حقیقتزبان نیاز تکاملی استمقابله ی منطقی با اعتراضوالزارتان داروی ضد فشار تنها در برابر جهانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل های ریز مغز مینی برینگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد بی دلیل دوستدار تو حفره در مغزابزار بقا از نخستین همانچیز جدید را بپذیردورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز واکسن علیه سرطانتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیموزایدصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر مراحل ارتقای پله پله کیهمغز مانند تلفن استامید نیکو داشته باش تا آنحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم وجودپیشرفت ذهن در خلاقیت استعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمشکلات روانپزشکی در عقب مغز ایندگان چگونه استاندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی جدید ALSاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای مشترک بین انسان و وتیک و اختلال حرکتیآلودگی هوا و ویروس کروناعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمغزهای کوچک بی احساسانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهنخستین تصویر از سیاهچالهدخالت در ساختار ژنهااضطراب و ترسفاجعه ی جهل مقدسهوش عاطفی قسمت هفتمریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکنترل جاذبهتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی علم و فیزیک در60 ثغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزینقش گرمایش آب و هوا در همايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیچرا ذرات بنیادی معمولاً در درمان بیماری مولتیپل به نقاش بنگرفردا را نمیدانیمهیچ وقت خودت را محدود به رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزامیوتونیک دیستروفیکیست کلوئید بطن سومتابوهای ذهنیآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان قابل مشاهده بخش کوچنقش زنجبیل در جلوگیری از ایا این جمله درست است کسیخم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذرنظریه تکامل در درمان بیمدرمان جدید کنترل مولتیپلنظریه تکامل در درمان بیمدرمان جدید ای ال اس، توفربی ذهن و بی روحقانون جنگلهز ذره، یک دنیاستتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنما به جهان های متفاوت خودکریستال هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای جادویی چند جهانیخار و گلاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهمراه سختی، اسانی هستدرک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیلوتیراستامویتامین کا و استخوانتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیماشین دانشگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه ی شرودینجوانان وطننوار مغز در فراموشی هادقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایدست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوزبان و کلمه حتی برای کسانمقابله با کرونا با علم اسواکنش های ناخودآگاه و تقتنهایی رمز نوآوری استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمدیون خود ناموجودگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش قدرت ادراکات و حسحق انتخابابزار بقا از نخستین همانچیزی منتظر شناخته شدنديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزمنابع انرژی از نفت و گاز واکسنی با تاثیر دوگانه اتو در میانه ی جهان نیستی پیچیدگی های مغزمگسضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر مرز مرگ و زندگی کجاستمغز مادران و کودکان در زمامید نجاتحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل دانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک رژیم غذایی جدید، می توتوهم بی خداییپیشرفتی مستقل از ابزار هعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمشاهده گر جدای از شیء مشامغز ابزار بقای برتر مادیاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدچالش دیدگاه های سنتی در بداروی جدید s3 در درمان ام استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای هوش ، کدامندتیروفیبان موثر در سکته ی آلودگی هوا و پارکینسونعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز، فقط گیرندهانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انساننخستین روبات های زنده ی جدر مانهای کمر درداطلاع رسانی اینترنتیفاصله ها در مکانیک کوانتهوش عاطفی قسمت پنجمریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع خواب و رویاکندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پنقش پیش زمینه ها و اراده ای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بچراروياها را به یاد نمی آدر سال حدود 7 میلیون نفر به نقاش بنگرفرزندان زمان خودهیچ کاری نکردن به معنی چیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین میگرن و پروتئین مرتبط با کاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر فکر بر سلامتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان موازی و حجاب هانقش زبان در سلطه و قدرت اایا ابزار هوشمندی یا مغز خونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنواز نخستین همانند سازها تنظریه تکامل در درمان بیمدرمان جدید سرطانبی شرمیقانونمندی و محدودیت عالمهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنما با کمک مغز خود مختاريمکریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان دارای برنامهچند جهانی و علمخارق العاده و استثنایی بابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعویتامین کا در سبزیجاتتلاشی جدید در درمان ام اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سمبانی ذهنی سیاه و سفیدگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه شرودینگرجواب دانشمند سوال کننده نوار مغز در تشخیص بیماری دل به دریا بزنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقزبان و بیان نتیجه ساختماملاحظه های اخلاقی دربارهواکنش به حس جدیدتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمدیریت اینترنت بر جنگافزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانچیزی خارج از مغزهای ما نیدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ منابع انرژی از نفت و گاز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوقف؛ شکستپیچیدگی های مغزی در درک زضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمرز بین انسان و حیوان کجامغز چون ابزار هوش است دلیامید جدید بر آسیب نخاعیحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت یکی از علل محدودیت مغز امتوهم تنهاییپاسخ گیاهان در زمان خوردعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمشاهده آینده از روی مشاهمغز ابزار برتر بقااندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهچاالش ها در تعیین منبع هوداروی جدید میاستنی گراویاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای حاکم بر انسان و انستکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمرعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون مغزتان را در جوانی سیم کشانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در اننرمش های مفید برای درد زادر محل کار ارزش خودت را باطلاعات حسی ما از جهان، چفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش عاطفی قسمت اولریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیمنتظر نمان چیزی نور را بهکوچ از محیط نامناسبتکامل زبانآیا ممکن است موش کور بی مغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزنقش آتش در رسیدن انسان بهای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژچراروياها را به یاد نمی آدرمان های اسرار آمیز در آبه نادیدنی ایمان بیاورفرضیه ای جدید توضیح میدههیچ کس مانند تو نگاه نمیکراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا امکان بازسازی اندامهجهان ما میتواند به اندازنقش زبان در سلطه و قدرت اایا بیماری ام اس (مولتیپخواندن ، یکی از شستشو دهنخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تهفت چیز که عملکرد مغز تو درمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن قارچ بی مغز در خدمت موجودهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایما بخشی از این جهان مرتبطکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان در حال نوسان و چرخشچند روش ساده برای موفقیتخبر مهم تلسکوپ هابلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز هندسه ی پایه ایدرک دیگرانزونیسومایدبیماری دویکلیروپریم داروی ترکیبی ضدویتامین بی 12 در درمان دردتمایل زیاد به خوردن بستنشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روامباحث مهم حس و ادراکگوشت خواری یا گیاه خواریآزادی عقیده، آرمانی که تجوسازی مدرننوار مغزی روشی مهم در تشخدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان، در سایه پیشرملاحظات بیهوشی قبل از جرواکسن های شرکت فایزر آمرتهدیدهای هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمداخله ی زیانبار انسانافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانچیزی شبیه نور تو نیستدین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافمنابع انرژی از نفت و گاز وبینار اساتید نورولوژی دتولید مثل اولین ربات های پیوند قلب خوک، به فرد دچاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمرز جدید جستجو و اکتشاف، مغز چگونه صداها را فیلتر امید درمان کرونا با همانحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای پیشرفته ارتباط نگاه محدود و تک جانبه، مشدانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت یافته های نوین علوم پرده توهم جدایی و توهم علمپختگی پس از چهل سالگي به علم و روحتری فلوپرازینمطالبه ی حق خودمغز از بسیاری حقایق می گراندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریناتوانی از درمان برخی ویداروی جدید برای میاستنی استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکل اقیانوس در یک ذرهتکنولوژی جدید که سلول هاآملودیپین داروی ضد فشار عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمغزتان را در جوانی سیمکشانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکنرمش های مفید در سرگیجهدر چه مرحله ای از خواب ، راطلاعاتی عمومی در مورد مفتون های زیستیهوش عاطفی قسمت دهمریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صدامنحنی که ارتباط بین معرفکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل زبانآیا ما کالا هستیمغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به نقش انتخاب از طرف محیط، نای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهاننزاع بین جهل و علم رو به پدرمان های بیماری آلزایمربه هلال بنگرفساد اقتصادی سیتماتیک درهیچ کس حقیقت را درون مغز راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلمیگرن شدید قابل درمان اسکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان مادی، تجلی فضا در ذهنقش سجده بر عملکرد مغزایا بدون زبان میتوانیم تایا تکامل هدفمند استخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تهفت سین یادگاری از میراث درمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سقبل از آغازهزاران سال چشم های بینا وتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنما تحت کنترل ژنها هستیم یکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان در حال ایجاد و ارتقاچندین ماده غذایی که ماننخدا موجود استابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی رایج کیهاندرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیلیس دگرامفتامین یا ویاسویتامین بی هفدهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج مجموعه های پر سلولی بدن مگیلگمش باستانی کیستآزار دیگری، آزار خود استجامعه ی آسمانینوار عصب و عضلهدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و تکلم برخی بیماریهممانتین یا آلزیکسا یا ابواکسن کووید 19 چیزهایی که تو یک معجزه ایگزارش یک مورد جالب لخته وشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نکاتی در مورد تشنجدین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز وجود قبل از ناظر هوشمندتولید یا دریافت علمپیوند مغز و سر و چالشهای طلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامزایای شکلات تلخ برای سلمغز ناتوان از توجیه پیداامیدوار باش حتی اگر همه چحافظه های کاذبابزارهای بقا از نخستین هنگاه انسان محدود به ادرادانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت یاد گرفتن مداومتوهم جسمپروژه ی ژنوم انسانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینمطالبی در مورد تشنجمغز به تنهایی برای فرهنگ انرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جواناناتوانی در شناسایی چهره داروی جدید برای ای ال اساستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی به شناسایی کاروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلمات بلند نه صدای بلندتکینگیآموزش نوین زبانعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغط یک گیرنده استاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کواننرمشهای مهم برای تقویت عدر ناامیدی بسی امید استاطلاعاتی عمومی در مورد مفروتنی و غرورهوش عاطفی قسمت دومرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیمنشأ اطلاعات و آموخته ها کوچکترین چیز یک معجزه استکامل زبان انسان از پیشیآیا ما تنها موجودات زنده مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان نقش اتصالات بین سلولهای ایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به نزاع بین علم و نادانی رو درمان های جدید میگرنبه کدامین گناه کشته شدندفشار و قدرتهیچ اندر هیچرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهمیدان مغناطيسي زمین بشر کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا احتمال دارد رویا از آجهان مرئی و نامرئینقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها و موجودات درياایجاد احساساتخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تهم نوع خواری در میان پیشیدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنقبل از انفجار بزرگهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییمانند آب باشکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان ریز و درشتنه به اعدامخدا بخشنده است پس تو هم بابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه بنیادیندرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بلا اکراه فی الدینویتامین دی گنجینه ای بزرتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمحل درک احساسات روحانیگیاه بی عقل به سوی نور میآسيب میکروواسکولاریا آسجاودانگی مصنوعینوار عصب و عضلهدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و شناخت حقیقت قسمت چمن کسی در ناکسی دریافتم واکسن کرونا و گشودن پنجرتو یک جهان در مغز خودت هسگشایش دروازه جدیدی از طرشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایمعنی روزهاقلیت خلاقحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از چگونه مولکول های دی ان ایدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز وراپامیل در بارداریتولید پاک و فراوان انرژیپیوند اندام از حیوانات بطلای سیاهتاریکی و نورمسمومیت دانش آموزان بی گمغز و اخلاقامیدواری و مغزحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقا ازنخستین همنگاه از بیرون مجموعهدانشمندان روش هاي جدیدی از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست قسمت یاد بگیر فراموش کنیتوهمات و شناخت حقیقتپروژه ی ژنوم انسانیعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمطالعه ای بیان میکند اهدمغز بیش از آنچه تصور میشوانرژی تاریکحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان نادیدنی ها واقعی هستندداروی جدید برای دیابتاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلوزاپین داروی ضد جنونتکامل فردی یا اجتماعیآمارهای ارائه شده در سطح عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش قهوه در سلامتیاولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمچرا ماشین باید نتایج را پدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش عاطفی قسمت سومرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههمنشاء کوانتومی هوشیاری اکووید نوزده و خطر بیماری تکامل ساختار رگهای مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردنقش تیروئید در تکامل مغزایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین منزاع بین علم و جهل رو به پدرمان های جدید در بیماری به امید روزهای بهترفضای قلب منبع نبوغ استهیچگاه از فشار و شکست نتررحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکومیدان های مغناطیسی قابل کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا احتمال دارد رویا از آجهان مشارکتینقش غذاها و موجودات درياایران بزرگخودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شدهمه چیز موج استدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های میتوکندریقبرستان ها با بوی شجاعتهستی ما پس از شروعی چگال تفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استماه رجبکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان شگفت انگیزنه جنگ و نه خونریزیخدای رنگین کمانابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه در پایه ی همه ی واکدرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سبیماریهای تحلیل عضلانی الاموژین داروی ضد اوتیسم؟ویروس مصنوعیتمدن بشری و مغز اخلاقیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ممحل درک احساسات روحانی دگیاه خواری و گوشت خوار کدآسیب ها ناشی از آلودگی هوجایی خالی نیستنوبت کودکاندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت امن پر از تلخیمواکسن کرونا از حقیقت تاتتو کز محنت دیگران بی غمیپل جویی اصفهانشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن معادله ها فقط بخش خسته کنالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از چگونه میتوان با قانون جندیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید سلولهای جنسی از سلپیوند سر آیا ممکن استطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمسمومیت دانش آموزان، قمامغز و اخلاقامیدی به این سوی قبر نیستحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهنگاه از دور و نگاه از نزددانشمندان روشی برای تبدیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت یادگیری مهارت های جدید دتوپیراماتپروانه ی آسمانیعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکمعماری، هندسه ی قابل مشامغز برای فراموشی بیشتر کانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گنادانی در قرن بیست و یکم،داروی جدید ضد میگرناسرار آفرینش در موجفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلام و زبان، گنجینه ای بستکامل مادی تا ابزار هوشمآن چیزی که ما جریان زمان عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولنقش مهاجرت در توسعه نسل ااولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییچرا مغز انسان سه هزار سالدر هم تنیدگی کوانتومیاعتماد به خودفراموش کارها باهوش تر هسهوش عاطفی قسمت ششمرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری مهندسی ژنتیک در حال تلاش کودک هشت ساله لازم است آدتکامل شناخت انسان با کشفآیا همه جنایت ها نتیجه بیصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنقش حفاظتی مولکول جدید دایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک سی و هفتمارتباط بین هوش طبیعی و هونسبیت عام از زبان دکتر بردرمان های رایج ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کقفس ذهنهیپرپاراتیروئیدیسمرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتمیدان های کوانتومی خلاکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا برای تولید مثل همیشه جهان هوشمندجهان هوشیارنقش غذاها در کاهش دردهای ایرادهای موجود در خلقت بخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسهمه چیز در زمان مناسبدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و قدم زدن و حرکت دید را تغیو هر کس تقوای خدا پیشه کنتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویماپروتیلینکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهانی که نه با یک رخداد و چه زیاد است بر من که در ایخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه زبانِ زمان استدرگیری مغز در بیماری کویزیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سللایو دوم دکتر سید سلمان فویرایش DNA جنین انسان، برتمدن زیر آبشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب محدودیت چقدر موثر استگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریجاذبهابزار بقا از نخستین هماننور دروندهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژي پاک سرچشمه حواکسن کرونا ساخته شده توتو پیچیده ترین تکنولوژی پل خواجو اصفهانشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستمعجزه های هر روزهالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی ، بهترین تمریتولترودینپیوند سر، یکی از راه حلهاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمسیر دشوار تکامل و ارتقامغز و سیر تکامل ان دلیلی امیدی تازه در درمان سرطاحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقای از نخستین نگاه از درون مجموعه با نگدانش، قفل ذهن را باز میکناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت یادآوری خواب و رویاتوانایی مغز و دیگر اجزای پرواز از نیویورک تا لوس آعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمنازوکلسینداروی جدید ضد الزایمراسرار بازسازی اندام هافلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلرال هیدرات برای خوابانتکامل مداومآنچه ناشناخته است باید شعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاننقش میدان مغناطیسی زمین اولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگرانچرا مغزهای ما ارتقا یافت در هم تنیدگی کوانتومی و پاعتماد به خودفراموشی همیشه هم بد نیستهوش عاطفی بیشتر در زنانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقایمهربانی، شرط موفقیتکودک ایرانی که هوش او از تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش مصنوعی می تواند نسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنقش حیاتی تلومر دی ان آ دایمان به رویاحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فنسبت ها در کیهاندرمان های علامتی در ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشقفس را بشکنهاوکينگ پیش از مرگش رسالرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتمیدان بنیادین اطلاعاتکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان های بسیار دیگرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاکسی توسین و تکامل پیش اخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزهمه چیز در زمان کنونی استدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزبیماری وسواسقدرت مردموفور و فراوانیتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیماجرای جهل مقدسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهانی که از یک منبع، تغذینه عدم مطلق بلکه عدم با قخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه، نمایشی از حقیقتدرگیری مغز در بیماران مبزیرفون داروی ضد ام اسلبخند بزن شاید صبح فردا زواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم محدودیت های حافظه و حافظگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننورون هاي مصنوعی می تواندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن ایرانی کرونا تولیدتو آرامش و صلحیپلاسمای غالبشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستمعجزه ی چشمالکترودهای کاشتنیحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین دژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانمنابع بی نهایت انرژی در دورزش و میگرنتومورها و التهاب مغزی عاپیوندی که فراتر از امکانطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومسئول صیانت از عقیده کیسمغز کوانتومیامگا سه عامل مهم سلامتحباب های کیهانی تو در توابزارهای دفاعی و بقای مونگاه حقیقی نگاه به درون ادائما بخوانازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست قسمت یاری خدا نزدیک استتوازن مهمتر از فعالیت زیپروتئین های ساده ی ابتداعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونمغز بزرگ چالش است یا منفعانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمنباید صبر کرد آتش را بعد داروی سل سپتاصل بازخوردفلج خوابهوش مصنوعی درمانگر کامپیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردردتکامل چشمآنچه واقعیت تصور میکنیم عارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنقش محیط زندگی و مهاجرت داولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است چرا ویروس کرونای دلتا وادر هم تنیدگی کوانتومی و داعداد بینهایت در دنیای مفراموشی و مسیر روحانیهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودموفقیت هوش مصنوعی در امتکودکان میتوانند ناقل بی تکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش مصنوعی زندگی بشرپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنقش خرچنگ های نعل اسبی دراین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز اننسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان ژنتیکی برای نوآوریبه جای محکوم کردن دیگران قلب و عقلهاوکينگ پیش از مرگش رسالرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استمیدازولام در درمان تشنج کاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویروس کرونا بر مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هایی در جهان دیگرنقشه های مغزی جدید با جزیاگر فقط مردم میفهمیدند کخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزهمه چیز، ثبت می شوددرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبقدرت کنترل خودوقت نهيب هاي غير علمي گذشتقلید از طبیعتشلیک فراموشیماجرای عجیب گالیلهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی در ذهننهایت معرفت و شناخت درک عخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهنر فراموشیدرگیری مغزی در سندرم کووزیرک ترین مردملحظات خوش با کودکانواقعیت چند سویهتمرکز و مدیتیشنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمخچه فراتر از حفظ تعادلگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز فصل سرما و دوباره تکجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننورون های ردیاب حافظهدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریزبان جانسوزمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن اسپایکوژنتو افق رویداد جهان هستیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استمعجزه ی علمالگو نداشتیمحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع جدید انرژیورزش بهترین درمان بیش فعتومورهای نخاعیپیوستگی همه ی اجزای جهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومسئولیت جدیدمغز آیندگان چگونه است ؟امروز دانش ژنتیک هیچ ابهحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد و نیازهای تکاملینگاه دوبارهداروهای مصرفی در ام اساسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ژن همه چیز نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپروتز چشمعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زماننبرو و انرژی مداومداروی ضد چاقیاصل در هم تنیدگی و جهانی فلج خواب چیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاننقش نگاه از پایین یا نگاهاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلچرا پس از بیدار شدن از خودر هر سوراخی سر نکنبقای حقیقی در دور ماندن افرایند پیچیده ی خونرسانیهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فرمولتیپل اسکلروز در زنان کودکان خود را مشابه خود تتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هوش ارثی دریافتی از پسایتهای دیگرجلوتر را دیدننقش داروهاي مختلف معروف این اندوه چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز اننشانه های گذشته در کیهان درمان پوکی استخوانبه خودت مغرور نشوقلب دروازه ی ارتباطهدف یکسان و مسیرهای مختلرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتمکان زمان یا حافظه زمانکاربرد روباتهای ريز، در