دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوار مغز مشاهده ی غیر مستقیم یا ترجمه ای از زبان فعالیت مغز است

نوار مغز، مشاهده ی غیر مستقیم یا ترجمه ای از زبان فعالیت مغز است.
حس و ادراک قسمت بیست و هشتم
حس و ادراک همیشه مستقیم نیست. هرگاه به دلیل محدودیت ابزارهای حسی و ادراکی، مشاهده ی مستقیم ممکن نباشد، ابزارهوشمندی ما میتواند روش های جایگزینی را به جای مشاهده ی مستقیم، به کار ببرد.
مغز انسان در درون جمجمه، دور از دسترس محرک های محیطی است. به همین ترتیب به دلیل محصور بودن، از دید ناظرانی- که خیلی ساده بر فرد مینگرند- قابل مشاهده نیست. فعالیت های مغزی به صورت امواج الکتریکی در طول نورون ها هم جز از طریق نتایج آن یعنی فعالیت های فرد و سطح هوشیاری او و یا ثبت امواج الکتریکی و یا ارزیابی مولکول های ساختاری حین فعالیت، قابل مشاهده نیست.
مشاهده ی مغز به صورت مستقیم فقط در بخش کوچکی از مغز- که به وسیله ی دستگاه مشاهده ی ته چشم قابل دیدن است- ممکن میباشد ولی مشاهده ی غیرمستفیم مغز، از طریق میزان جذب یا عبور اشعه ی ایکس از اجزای مختلف مغز در سی تی اسکن و یا خصوصیات الکترو مغناطیس بخش های مختلف مغز و میزان جذب و انعکاس و یا عبور این پرتوها در MRI ممکن است.

مشاهده ی فعالیت های مغزی، یپیچیده تر از مشاهده ی خود مغز هم هست زیرا در اینجا از روش های تصویر برداری مانند سی تی و یا MRI معمولی نمیتوان استفاده کرد در اینجا لازم است فعالیت الکتریکی سلول های عصبی در هر بخش مغز با نوار مغؤ و یا سطح مولکول های ساختاری مختلف در بخش های متفاوت مغز در نتیجه ی فعالیت ها به وسیله ي MRI عملكردي سنجش شود.
تغییر امواج مغزی، طی فعالیت های فرد نشانه ای فعالیت یا reactivity نوار مغز است. نوار مغز تغییر عملکرد الکتریکی سلول های مغزی را نشان میدهد.https://www.youtube.com/watch?v=oszzP93eojM

Electroencephalography - Wikipedia


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست قسمت کتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودینقش ژنتیک در درمان اختلاانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش زنجبیل در جلوگیری از این پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیگرن سردردی ژنتیکی که بزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز دچهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنمبانی ذهنی سیاه و سفیدپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستفلج نخاعی با الکترودهای واکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتمرکز حافظه کجاستآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییفرد حساس از نظر عاطفی و بورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسمشکلات روانپزشکی در عقب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورلوتیراستامژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویمغز انسان ایا طبیعتا تماآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )منابع انرژی از نفت و گاز کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرمغز بزرگترین مصرف کننده التهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت کتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجانقش گرمایش آب و هوا در همانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستنقش زبان در سلطه و قدرت ااینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میمیگرن شدید قابل درمان اسزمان شگفت انگیزپیموزایدچهار ساعت پس از کشتار خوکاگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغمباحث مهم حس و ادراکپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قافلج بل، فلجی ترسناک که آنواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتبامرکز خنده در کجای مغز استآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییفرضیه ای جدید توضیح میدهورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریمشاهده گر جدای از شیء مشاآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز مالیس دگرامفتامین یا ویاسژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبمغز انسان برای ایجاد تمدآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )منابع انرژی از نفت و گاز کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کمغز حریص برای خون، کلید تامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت کجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش انقش پیش زمینه ها و اراده انعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت رنقش زبان در سلطه و قدرت ااینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میمیدان مغناطيسي زمین بشر زندگی هوشمند در خارج از زپیموزایدنوآوری ای شگفت انگیز داناگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی مجموعه های پر سلولی بدن مپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون فلج خوابواکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردمرگ چیستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسقلب و عقلورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلمشاهده آینده از روی مشاهآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزلا اکراه فی الدینژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان برای شادمانی طآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلمنابع انرژی از نفت و گاز کودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیمغز زنان جوانتر از مغز مرامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع هوشیاری کجاست قسمت کرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکامنقش آتش در رسیدن انسان بهاولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت رنقش سجده بر عملکرد مغزاینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتمیدازولام در درمان تشنج زندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگسنوار مغز مشاهده ی غیر مستاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیمحل درک احساسات روحانیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های فلج خواب چیستواکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بمرگ و میر پنهانآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهقیچی ژنتیکیوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با امطالعه ای بیان میکند اهدآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی لایو دوم دکتر سید سلمان فژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان برای شادمانی طآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهممنابع انرژی از نفت و گاز کوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استمغزهای کوچک بی احساسامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری کجاست قسمت کریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک بنقش انتخاب از طرف محیط، ناولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگالکانزوماب، دارویی جدینقش غذاها و موجودات درياایندرالعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و مکانیک کوانتومی بی معنی زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسمحل درک احساسات روحانی دپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمفلج دوطرفه عصب 6 چشمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رمرگ انتقال است یا نابود شآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصوزوز گوشدرمان تشنجمعنی روزهآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیالبخند بزن شاید صبح فردا زکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتومغز انسان رو به کوچک تر شآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز کی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهمغزتان را در جوانی سیم کشامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوانقش اتصالات بین سلولهای اولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قگامی در درمان بیماریهای نقش غذاها و موجودات درياایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب مکانیزمهای دفاعی در برابزونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای نورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسمحدودیت های حافظه و حافظآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهفناوری هوش مصنوعی نحوه خواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پمراحل ارتقای پله پله کیهآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشقانون مندی نقشه ژنتیکی میک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی معادله ها فقط بخش خسته کنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شالرزش ناشی از اسیب به عصبکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهمغز انسان رو به کوچکتر شدآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهممنابع انرژی از نفت و گاز کیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی مغزتان را در جوانی سیمکشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفنقش تیروئید در تکامل مغزاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای نقش غذاها و موجودات درياایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(ما انسانها چه اندازه نزدزونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بنورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیمخچه فراتر از حفظ تعادلآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهفیلمی بسیار جالب از تغییواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دمرز مرگ و زندگی کجاستآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در ساقانون جنگلیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلمعجزه ی علم در کنترل کرونآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویالرزش عضله یا فاسیکولاسیوکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیمغز ایندگان چگونه استآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتممنابع انرژی از نفت و گاز کیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتنقش قهوه در سلامتیانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخنقش حفاظتی مولکول جدید داولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع خواب و رویارابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و نقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریما انسانها چه اندازه نزدزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدفیزیک مولکولها و ذرات در واکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدمرز بین انسان و حیوان کجاآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفقانون جنگلیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بلزوم سازگاری قانون مجازاکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبمغز ابزار بقای برتر مادیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهممنابع انرژی از نفت و گاز کیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خدانقش مهاجرت در توسعه نسل اانواع سکته های مغزینقش میدان مغناطیسی زمین انگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته منقش حیاتی تلومر دی ان آ داوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملمنحنی که ارتباط بین معرفراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استنقشه های مغزی جدید با جزیایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریما اکنون میدانیم فضا خالزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلمخچه ابزاري که وظیفه آن فآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زفیزیک و هوشیاریواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویمزایای شکلات تلخ برای سلآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دقانونمندی و محدودیت عالمیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهمغز قلبآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنلزوم سازگاری قانون مجازاکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگمغز ابزار برتر بقاافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهممنابع انرژی از نفت و گاز کاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخورویاهای پر رمز و حیرتی درنقش محیط زندگی و مهاجرت دانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسنقش خرچنگ های نعل اسبی درايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هوامنشأ اطلاعات و آموخته ها راست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به نقص در تشخیص هیجانات عامایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییما با کمک مغز خود مختاريمزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدمدل همه جانبه نگر ژنرالیآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیفیزیکدانان ماشینی برای تواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل مسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دقارچ بی مغز در خدمت موجودیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزمقاومت به عوارض فشار خون کنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغز از بسیاری حقایق می گرافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتممنابع انرژی از نفت و گاز کاهش التهاب ناشی از بیماکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافنقش نگاه از پایین یا نگاهاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمیننقش داروهاي مختلف معروف ايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیمهندسی ژنتیک در حال تلاش رجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشنقطه بی بازگشتایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتما تحت کنترل ژنها هستیم یزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت مینیکولا تسلاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریمدل های ریز مغز مینی برینآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پفرگشت و تکامل تصادفی محض واکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر مسئول صیانت از عقیده کیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده قبل از آغازیافته های نوین علوم پرده درک و احساسمغز مادران و کودکان در زمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتمقابله با کرونا با علم اسکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمغز به تنهایی برای فرهنگ افزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجممنابع انرژی از نفت و گاز کاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بینقش نظام غذایی در تکامل مانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگل زندگیریاضیات یک حس جدید استنقش ذهن و شناخت در حوادث ايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختمولتیپل اسکلروز در زنان رساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفچند نرمش مفید برای کمردرایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردماه رجبزبان مشترک ژنتیکی موجودانیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام مدیریت اینترنت بر جنگآینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزفراموش کارها باهوش تر هسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آمسئولیت جدیدآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیریقبل از انفجار بزرگیادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگمغز چون ابزار هوش است دلیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرملاحظه های اخلاقی دربارهکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز برای فراموشی بیشتر کافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز کایروپاکتیک چیستروح رهایینقش نظریه تکامل در شناساانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگلوئونریسدیپلام تنها داروی تاینقش روی و منیزیم در سلامتای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز امواد کوانتومی جدید، ممکنرشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وچند جهانیایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سماپروتیلینزبان چهار حرفی حیات زمینچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویمدارک ژنتیکی چگونه انسانآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به فراموشی همیشه هم بد نیستوبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرمستند جهان متصلآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استقدم زدن و حرکت دید را تغییادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتمغز چگونه صداها را فیلتر آیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست ملاحظات بیهوشی قبل از جرکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟افزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکحس و ادراک قسمت بیست و دومنابع بی نهایت انرژی در دکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را نقش هورمون های تیروئید دانسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتنقش روزه داری در سالم و جای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بموجود بی مغزی که می تواندرشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طرچندین ماده غذایی که مانناگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکماجرای جهل مقدسپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانچیزی شبیه نور تو نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنمروری بر تشنج و درمان هایآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان فرایند پیچیده ی خونرسانیوراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنمشکلات نخاعیآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های قدرت انسان در نگاه به ابعژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری مغز ناتوان از توجیه پیداآیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست ممانتین یا آلزیکسا یا ابکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز بزرگ چالش است یا منفعافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سومناطق خاصی از مغز در جستجکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس نقش هورمون زنانه استروژنانسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم نقش رژیم غذایی بر رشد و اایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومموجودات مقهور ژنها هستندرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چچه زیاد است بر من که در ایاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسماده ی تاریکپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختمانکاتی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصفرایند تکامل و دشواری هاورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری مشکلات بین دو همسر و برخیآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های لمس کوانتومیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتمغز و سیر تکامل ان دلیلی آب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستمنابع انرژي پاک سرچشمه حکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصمغز بزرگ چالشهای پیش روالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست قسمت کاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادنقش ویتامین K در ترمیم اسانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم نقش رژیم غذایی در رشد و اایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تمیهمانهای ناخوانده عامل زمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مونهایت معرفت و شناخت درک عاگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی ماده ی خالیپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تمرکز حافظه کجاستآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهفرایند حذف برخی اجزای مغورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسمشکلات روانپزشکی پس از سآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های لوب فرونتال یا پیشانی مغژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرمغز آیندگان چگونه است ؟آب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییمنابع انرژی از نفت و گاز کووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پا