دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هزینه سنگین انسان در ازای به دست آوردن قدرت تکلم و زبان

هزینه سنگین انسان، در ازای به دست آوردن قدرت تکلم و زبان(زبان و تکلم، در ازای روان پریشی یا اسکیزوفرنی!!؟؟ )

چگونه تغییر ژنتیکی، خطر اسکیزوفرنی را افزایش میدهد؟(این بیماری خاص انسان جدید است و پیشینیان انسان، این بیماری را نداشتند. پروفسور تیموتی کرواستاد روانشناس و استاد پژوهش های مغزی در دانشگاه آکسفورد انگلستان می گوید: اسکیزوفرنی، بهایی است که به خاطر زبان پرداخت می کنیم.(is schizophrenia the price that homosapiens pays for language کرو تیموتی- ص339)

با تکامل تسلط و کنترل غیر مشابه در وظایف نیمکره های مغزی در ترکیب بیولوژیک، ما تشابه مغزی را از دست دادیم و مغز به مثابه اتاقی یگانه با وظایف مختلف در آن شد. (پیدایش لغت- مایکل کوربالیس- ص198)این دگرگونی ها در ساختار ژنتیکی هموساپینس جز بعد از 170 هزار سال اخیر رخ نداده است.(منبع قبلی- ص 150) )
یک جهش ژنتیکی وجود دارد که باعث افزایش ابتلا به اسکیزوفرنی میشود و درمان آن را هم دشوار میکند. یک مطالعه مشترک توسط دانشگاه های لانکستر، گلاسکو و استراتکلاید توسط مرکز پژوهش های پزشکی تایید شده است.

در ژنوم انسان قسمت های کوچکی از دی ان ای پیدا شده است که در تعداد کمی از افراد کپی برداری از آن، انجام میشود یا حذف می گردد و این حالت دگرگونی تعداد کپی (Copy number variation) نامیده می شود. برخی از این تغییرات ژنتیکی مرتبط با افزایش احتمال ایجاد بیماری های تکاملی عصبی مانند اسکیزوفرنی یا اوتیسم است ولی فرایندهای بیماری هنوز ناشناخته هستند. برای نمونه افراد با داپلیکیشن دی ان ای در کروموزوم 16p11.2 که باعث کپی هایی در حدود 30 ژن مختلف می شود 15 برابر، باعث افزایش احتمال اسکیزوفرنی می شود.

برای نخستین بار پژوهشی- که به وسیله تیمی در ژونال cell report منتشر شد- نشان داد، داپلیکیشن 16p11.2 بر تعداد انواع سلول های عصبی مهاری مختلف یعنی نورون هایی که نوروترانسمیتر مهاری گابا را استفاده می کند در مناطق مغزی غیر فعال در اسکیزوفرنی تاثیر دارد.

این مناطق مغزی شامل کورتکس پره فرونتال، هیپوکمپ و آمیگدال است. پژوهشگران نشان داده اند تغییرت نورون های گابا، همراه با ارتباط عملکردی نامناسب قسمت های مختلف مغز است. پژوهشگران فهمیدند داپلیکیشن ذکر شده، باعث اختلال شناختی و نقص رفتار اجتماعی میشود.

این نقص ها نه تنها همراه و موازی با بیماران دچار اسکیزو فرنی است، همچنین به نظر میرسد مناطقی از مغز را درگیر کند که در نتیجه آن، فعالیتشان مختل میشود. دکترنیل داوسون رهبر مطالعه در دانشگاه لانکاستر می گوید: اطلاعات ما دید جدیدی را میدهد که چگونه این داپلیکیشن، خطر ایجاد اسکیزوفرنی را زیاد میکند. یافته اصلی، مشاهده اتصال به هر ریخته بین مناطق مختلف مغز در اسکیزوفرنی است. او می گوید ما اکنون می توانیم توانایی داروها را در بازگرداندن این تغییرات رفتاری در اتصالات، مشخص کنیم.

پروفسور جادیت پرات رهبر پژوهش از دانشگاه استراتکلاید می گوید: انتخاب های دارویی فعلی- که افراد دچار اسکیزفرنی می توانند داشته باشند- محدود است و فقط بر برخی بیماران موثر است و باعث عوارضی خطرناک میشود. نیاز به داروهایی- که بر مشکلات شناختی و رفتاری آنها موثر باشد- بسیار احساس می شود. زیرا این علایم بر کیفیت زندگی آنها بسیار تاثیر گذار است. یافته های ما نقش نورون های گابا را بسیار پررنگ می کند و می تواند اندازه گیری های بیومارکری را- که با آن می توانیم سودمندی درمانی این داروها را تست کنیم- فراهم کند.

پروفسور برایان موریس رهبر دانشگاه گلاسکو می گوید: مشاهده عملکرد نامتناسب نورون گابا در داپلیکشن مشاهده شده، در بیماری اسکیزوفرنی، نشان میدهد ما اکنون بسیار نزدیک شده ایم تا ژن های تنظیم کننده عملکرد سلول گابا را مشخص کنیم و به این ترتیب بتوانیم افراد دچار اسکیزوفرنی را سریع تر شناسایی کنیم.

داپلیکیشن 16 p11.2 ارتباط آمیگدال هیپوکامپ- اوربیتوفرونتال را مختل میکند
این داپلیکیشن، به طور مشخص خطر اسکیزوفرنی را بیشتر میکند ولی مکانیسم های آن، نامشخص است. در اینجا ما می بینیم موش با جهش ژنی مشابه، در ارتباط بین هیپوکامپ و اوربیتوفرونتال و هیپوکامپ-آمیگدال، اختلال دارد. نمای عملکرد سلولی گابا که مرتبط با اسکیزوفرنی است(پاروآلبومین و کالبیندین)، به صورت انتخابی در کورتکس اوربیتوفرونتال کاهش می یابد در حالی که میزان سوماتوستاتین در کنار خارجی آمیگدال کاهش می یابد.

این موش ها در آزمومن شناخی مرتبط با هیپوکامپ- اروبیتوفرونتال کاهش عملکرد را نشان می دادند. تغییرات سلولی- مولکولی شبکه مغزی و رفتاری مشابه آن، چیزی است که در بیماران اسکیزوفرنی دیده میشود. https://neurosciencenews.com/schizophrenia-risk-genetics-16216/amp/
(اعتماد به یک طرف بدن در انجام کارهای مکانیکی، صفتی انسانی و منحصر به فرد است. تسلط مغز چپ بر بسیاری از فعالیت های مربوط به هوشیاری و تفسیر علاوه بر لغت، ما را به اندازه ای مختلف و متمایز کرده است که دیریک بیکرتونتصورمیکند هدف از تکامل ما لغت است و ابزار هوش نیست.(language and behviour از دیریک بکرتون ص100-101)

با تکامل تخصص در هر نیمه مغز، ما قدرت لغوی داریم که منحصر به ما و نه دیگر موجودات زنده است. با این همه این تخصص با وجود ارتباط عصبی بین دو نیمه مغز، ما را در معرض ابتلا به بیماری پریشانی عقلی یعنی اسکیزوفرنی کرده است. و آن یکی از بیماری هایی است که فقط انسان را در نتیجه ارتباط عصبی بین دو نیمکره، گرفتار میکند. (Schzophrenia as failure of hemispheric dominance for language ص339)
این از طریق پژوهش های استاد علوم عصبی و مدیر مرکز علوم اعصاب در دانشکده دورتموث یعنی پروفسور مایکل گازانیگا اثبات شده است. گازانیگا با پژوهش هایی که برای پنجاه سال بر افرادی- که دو لب مغزی آنها برای بیماری اختلال شخصیت و سردردهای دائمی از هم جدا شده بود- انجام داد، شناخته میشود.

این فرایند معمولا با قطع بافت بین دو نیمکره انجام میشود پس مغز از دو پاره جدای از هم- که ارتباطی بیان آنها نیست- تشکیل میشود(مجله آمریکایی نیچر Wolman D, The Split Brian :A tale of two half)

و پروفسور تیموتی کرواستاد روانشناس و استاد پژوهش های مغزی در دانشگاه آکسفورد انگلستان می گوید: اسکیزوفرنی، بهایی است که به خاطر زبان پرداخت میکنیم.(is schizophrenia the price that homosapiens pays for language کرو تیموتی- ص339)

با تکامل تسلط و کنترل غیر مشابه در وظایف نیمکره های مغزی در ترکیب بیولوژیک، ما تشابه مغزی را از دست دادیم و مغز به مثابه اتاقی یگانه با وظایف مختلف در آن شد. (پیدایش لغت- مایکل کوربالیس- ص198)این دگرگونی ها در ساختار ژنتیکی هموساپینس جز بعد از 170 هزار سال اخیر رخ نداده است.(منبع قبلی- ص 150)

و حتی نئاندرتال که نزدیک ترین موجود به هموساپینس است به این میزان از تغییر ژنتیکی نرسید و از این رو نئاندرتال، دچار روان پریشی یعنی اسکیزوفرنی نمی شدند و این یعنی توانایی های لغوی ما از این تاریخ عقب تر نمی رود. بله ترکیب بیولوژیک با وجود آنکه از مراحل زیادی در تکامل عناصر لغت، قبل از این تاریخ گذشته است با این حال از نظر تخصص در عمل دو نیمکره مغز، پیش از این تاریخ، ضعیف است و در نتیجه شایسته نیست- در سطحی که ما امروز داریم- استعداد لغت داشته باشد. و تصریحی وجود ندارد که ترکیب بیولوژیک لازم برای تولید لغت پیش از170 هزار سال قبل کامل شده است بلکه نهایت آنچه گفته میشود آنکه ممکن نیست قبل از این تاریخ، هموساپینس لغتی به صورتی که زبان امروز ما هست داشته باشد. و به این ترتیب تخصص در عمل نیمکره مغز و وجود مراکز لغت در مغز و ارتباط نیمکره های مغز با هم با اتصالات عصبی، گونه ما یعنی هموساپینس را متمایز کرد و ما را توانا کرد، سخن بگوییم ولی همزمان برخی مشکلات را برای ما به ارمغان اورد.

پس ارتبا ط بین دو نمیکره مغز- که لازمه زبان و لغت است- ما را در معرض ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی یا جنون و سردردهای مزمن قرار داده است.(همان منبع 339)

پس چه هزینه سنگینی را می پردازیم تا لغت داشته باشیم و منحصر به فرد و انسان باشیم! و این به نوبه خود نشان میدهد لغت، هدف واضح و مهمی در تکامل گونه انسانی ماست که رسیدن به آن، هزینه بسیار زیادی را لازم میکند و افراد گونه انسانی ما را در معرض ابتلا به بیماری های خطرناکی مانند روان پریشی یا اسکیزوفرنی می کند.)(بخشی از پایان نامه اخذ دکترای دکتر عباس طاهر از دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر #احمدالحسن #یمانی
www.ihelrs.com)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژن هوش و ساختارهای حیاتی توضیحی ساده در مورد هوش مانعطاف پذیری مکانیسمی علخانواده پایدارزبان و شناخت حقیقت قسمت دقانون مندی نقشه ژنتیکی ماطلاعات حسی ما از جهان، چنقش رژیم غذایی بر رشد و اکودک ایرانی که هوش او از ایا این جمله درست است کسیدی متیل فومارات(زادیوا)(سلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از ممانتین یا آلزیکسا یا اببیماری دویکچه زیاد است بر من که در ایکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروی فامپیریدین یا نورلسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمنبع خواب و رویابازسازي مغز و نخاع چالشی چگونه آن شکری که می خوریمگاهی لازم است برای فهم و تاثیر داروهای ضد التهاب ابزار بقا از نخستین هماندر درمان بیماری مولتیپل سرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمما با کمک مغز خود مختاريمبخش دیگری در وجود انسان هنرمش های مفید در سرگیجهپیشینیان انسان از هفت میتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک احساسات و تفکرات دیگشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامرکز حافظه کجاستهوشیاری کوانتومیبرخی سلولهای عصبی در تلانظریه ی تکامل در درمان بیآیا هوش سریعی که بدون احستری فلوپرازینرمز و رازهای ارتباط غیر کعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهویتنام نوعی کرونا ویروس تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملجهان کاملی در اطراف ما پرروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گروبینار اساتید نورولوژی دتمساح حد واسط میان مغز کوافسردگی و اضطراب در بیماحس چشایی و بویاییرشد مغز علت تمایل انسان بفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش نگاه از پایین یا نگاهنقش نظام غذایی در تکامل مژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکنولوژی جدید که سلول‌هاولین هیبرید بین انسان وخارق العاده و استثنایی بزبان و شناخت حقیقت قسمت سقانون جنگلاطلاعاتی عمومی در مورد منقش رژیم غذایی در رشد و اکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایا ابزار هوشمندی یا مغز دژا وو یا اشنا پنداریسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از منابع انرژي پاک سرچشمه حبیماری ضعف عضلات نزدیک بنهایت معرفت و شناخت درک عکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروی لیراگلوتیدسکته مغزیاثرات مفید قهوهمنحنی که ارتباط بین معرفبحتی علمی درباره تمایل بچگونه انتظارات بر ادراک گاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقا از نخستین هماندرمان های اسرار آمیز در آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییما تحت کنترل ژنها هستیم یبرنامه و ساختار پیچیده منرمشهای مهم برای تقویت عپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک تصویر و زبان های مخلتشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولمرکز خنده در کجای مغز استهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرخی سيناپسها طی تکامل و نظریه تکامل در درمان بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودتسلیم شدن از نورون شروع مرویا و خبر از آیندهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز مادران و کودکان در زمویتامین E برای فعالیت صحتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها می تواند از جهش های ژنتیکی مفید در ساروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ وراپامیل در بارداریتنفس هوازی و میتوکندریالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک (قسمت اول )زمین زیر خلیج فارس تمدنی فلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز، از مغز نقش نظریه تکامل در شناساژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکنولوژی جدید که سلول‌هاولین مورد PML به دنبال تکخدا موجود استقانونمندی و محدودیت عالماطلاعاتی عمومی در مورد منقش زنجبیل در جلوگیری از کودکان خود را مشابه خود تتاثیر نگاه انسان بر رفتاایا بیماری ام اس (مولتیپدژاوو یا آشناپنداریسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز بیماریهای تحلیل عضلانی اچهار میلیارد سال تکامل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروی تشنجی دربارداریسانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامنشأ اطلاعات و آموخته ها بحث درباره پیدایش و منشاچگونه باغبانی باعث کاهش گذر زمان کاملا وابسته به تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از درمان های بیماری آلزایمرشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلماه رجببرنامه ی مسلط ژنها در اختچرا مغزهای ما ارتقا یافت پیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک حقیقت نردبان و مسیری شش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دوممرگ انتقال است یا نابود شهیچگاه از فشار و شکست نتربرداشت مغز ما از گذر زماننظریه تکامل در درمان بیمآیا واکنش های یاد گرفته وتشنج چیسترویا بخشی حقیقی از زندگی عید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیویتامین E در چه مواد غذایتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها میتوانند باجهش های ژنتیکی غیر تصادفروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی مرتب خیلی به قتنفس هوازی و میتوکندریالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک (قسمت دوم )زندگی هوشمند در خارج از زفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز نقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهتکامل مادی تا ابزار هوشماولین مورد پیوند سر در انخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی مدرن در سطح سلقارچ بی مغز در خدمت موجودبلندی در ذهن ما درک بلندینقش زبان در سلطه و قدرت اکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر نگاه انسان بر رفتاایا بدون زبان میتوانیم تدگرگونی های نژادی و تغییسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز بیهوش کردن در جراحی و بیمچهار ساعت پس از کشتار خوککشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروی جدید s3 در درمان ام سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مهندسی ژنتیک در حال تلاش بحثي درباره هوش و تفاوتهچگونه تکامل مغزهای کنونیگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید میگرنشنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و ماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرین نت به جای اینترنتچرا پس از بیدار شدن از خوپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک عمیق در حیواناتششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سوممراحل ارتقای پله پله کیههاوکينگ پیش از مرگش رسالبررسي علل احتمالي تغيير نظریه تکامل در درمان بیمآیا گذشته، امروز وآینده تشنج و حرکات شبه تشنجی قارویا تخیل یا واقعیتعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر ویتامین دی گنجینه ای بزرتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دست مصنوعی به زودی قاجهشهای مفید و ذکاوتی که دروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش هوازی ، بهترین تمریتو دی ان ای خاص ميتوکندريامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت چهارمزونا به وسیله ویروس ابله فیلمی بسیار جالب از تغییاز روده تا مغزنقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وتکامل مداوماولین تصویر در تاریخ از سخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی نوین نیازمند قبل از انفجار بزرگبه خودت مغرور نشونقش زبان در سلطه و قدرت اکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر ویتامین دی بر بیماایا تکامل هدفمند استدانشمندان موفق به بازگردسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز بیهوشی در بیماران دچار انوآوری ای شگفت انگیز دانکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروی جدید میاستنی گراویساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمولتیپل اسکلروز در زنان بحثی در مورد نقش ویتامينچگونه جمعیت های بزرگ شکل گزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید در بیماری شناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش مبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبرای پیش بینی آینده مغز دچرا بیماری های تخریبی مغپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر رو ح و روان بر جسمدرگیری قلب در بیماری ویرصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسمرز مرگ و زندگی کجاستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبررسی و اپروچ جدید بر بیمهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا آگاهی پس از مرگ از بیتشنج عدم توازن بین نورون رویاها از مغز است یا ناخوعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز مغز ناتوان از توجیه پیداویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهشهای مفید و ذکاوتی که دروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجمزیباترین چیز در افزایش سفیزیک مولکولها و ذرات در فیزیکدانان ماشینی برای تازدواج های بین گونه ای، رنقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندتکامل چشماولین سلول مصنوعیخطرات هوش مصنوعیزبان، وسیله شناسایی محیطقدم زدن و حرکت دید را تغیبه زودی شبکه مغزی به جای نقش سجده بر عملکرد مغزکیست کلوئید بطن سومتاثیر ویروس کرونا بر مغز ایرادهای موجود در خلقت بدانشمندان نورون مصنوعی سسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مناطق خاصی از مغز در جستجبیوگرافینوار مغزی روشی مهم در تشخکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ضد میگرنساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی جالب درباره محدودیتچگونه جمعیت های بزرگ شکل گزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های رایج ام اسشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد مجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی در کامپیوترهابرای اولین بار دانشمندانچرا حیوانات سخن نمی گوینپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغز در بیماری کویضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمرز بین انسان و حیوان کجاهدف یکسان، در مسیرهای متبررسی سیستم تعادلی بدن اهفت سین یادگاری از میراث آیا امکان بازسازی اندامهتصویربرداری فضاپیمای آمرویاهای پر رمز و حیرتی درعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی واکنش های ناخودآگاه و تقتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجواب دانشمند سوال کننده ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش بهترین درمان بیش فعتولید سلولهای جنسی از سلامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت سومزیر فشار کووید چه باید کرفرگشت و تکامل تصادفی محض استفاده از مغز، وزن را کمنقش گرمایش آب و هوا در همژنهای حاکم بر انسان و انستکامل ابزار هوش ، راه پر اوکرلیزوماب داروی جدید شدفاع در برابر تغییر ساختسفر نامه سفر به بم و جنوب قدرت انسان در نگاه به ابعبوزون هیگز چیستنقش غذاها و موجودات درياکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر ژنها بر اختلالات خاگر نعمت فراموشی نبود بسدانشمندان یک فرضیه رادیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبیوگرافینورون هاي مصنوعی می توانگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانموجود بی مغزی که می تواندبحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه حافظه را قویتر کنیگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های علامتی در ام اسشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی ملاحظات در تشنج های چرا حجم مغز گونه انسان درآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغز در بیماران مبضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تمزایای شکلات تلخ برای سلهدف از تکامل مغزبررسی علل کمر درد در میانهم نوع خواری در میان پیشیآیا انسان با مغز بزرگش اختغییر الگوی رشد مغزی با زرویای شفافعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟واکسن های شرکت فایزر آمرتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا راهی برای رفع کم آبی جاذبه و نقش آن در شکلگیریریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوورزش در کمر دردتومورها و التهاب مغزی عاامگا سه عامل مهم سلامتحساسیت روانی متفاوتزیرفون داروی ضد ام اسفراموش کارها باهوش تر هساستفاده از هوش مصنوعی در نقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانتکامل زبانايندگان چگونه خواهند دیددقیق ترین تصاویر از مغز اسفر به مریخ در 39 روزلوب فرونتال یا پیشانی مغبی عدالتی در توزیع واکسن نقش غذاها و موجودات درياکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر کلام در آیات کلام باگر نعمت فراموشی نبود بسدانشمندان ژنی از مغز انسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیان ژن های اسکیزوفرنی دنورون های ردیاب حافظهگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابموجودات مقهور ژنها هستندبحثی در مورد عملکرد لوب فنگاه محدود و تک جانبه، مشپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ژنتیکی برای نوآوریشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت بمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی مرزهای اخلاق و علومچرا خشونت و تعصبآلزایمرتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغزی در سندرم کووطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تمسیر دشوار تکامل و ارتقاهدف از خلقت رسیدن به ابزابزرگ شدن مغز محدود به دورهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیا احتمال دارد رویا از آتغییر زودتر اتصالات مغزیروبات های ریز در درمان بیعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماواکسن کووید 19 چیزهایی که تقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی آیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت قربانی نزاع بین بی ریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید توزوز گوشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)امروز دانش ژنتیک هیچ ابهخلاصه ای از مطالب همایش مزاوسکا درمان گوشرزبان مشترک ژنتیکی موجودافراموشی همیشه هم بد نیستاستفاده از سلول های بنیانقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنتکامل ساختار رگهای مغزی ايا اراده آزاد توهم است یدلایلی که نشان میدهد ما بسفر تجهیزات ناسا به مریخ لایو دوم دکتر سید سلمان فبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش غذاها و موجودات درياکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر کپسول نوروهرب بر ناگر تلاش انسان امروز برادانشمندان پاسخ کوانتومی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیست تمرین ساده برای جلونوروپلاستیسیتی چیستگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداستانها و مفاهیمی اشتباسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه انسان محدود به ادراپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی درمانگر کامپیبرخی نکات از گاید لاین پرچرا در مغز انسان، فرورفتآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر رژیم گیاهخواری بر درگیری مغزی در سندرم کووطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تمشکلات نخاعیهزینه ای که برای اندیشیدبزرگ شدن تقریبا ناگهانی همیشه عسل با موم بخوریمآیا احتمال دارد رویا از آتغییر عمودی سر انسان از پروح رهاییعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدواکسن کرونا و گشودن پنجرتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی آزمون ذهنی گربه شرودینگرحقیقت تنها چیزی است که شارژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مریک پیشنهاد خوب برای آسان توهم چیستانفجار و توقف تکاملی نشاخونریزی مغز در سندرم کووزبان چهار حرفی حیات زمینفرایند پیچیده ی خونرسانیاستیفن هاوکینگ در مورد هنقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل شناخت انسان با کشفايا اراده آزاد توهم است یدنیای شگفت انگیز کوانتومسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری های مغز و اعصاب و نقشه مغزی هر فرد منحصر بهکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار هوش در حال ارتقا ازدانشمندان اولین سلول مصنسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیش از نیمی از موارد انتقنوشیدن چای برای مغز مفید گوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین هماندر مانهای کمر دردسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد میگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه از درون مجموعه با نگپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تومورهای مغزی با اشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به مخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرخی اثرات مضر ویتامین دچراروياها را به یاد نمی آآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر عصاره تغلیظ شده گیدرگیری اعصاب به علت میتوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدمشکلات بین دو همسر و برخیهزینه سنگین انسان در ازابزرگترین خطایی که مردم مهمراهی نوعی سردرد میگرنیآیا برای تولید مثل همیشه تغییرات منطقه بویایی مغزروزه داری متناوب، مغز را عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک بازی آسيب میکروواسکولاریا آسحقیقت خواب و رویارژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساسیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوانایی مغز و دیگر اجزای انواع سکته های مغزیخواندن ، یکی از شستشو دهنزبان و کلمه حتی برای کسانفرایند تکامل و دشواری هااستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتأثیر نگاه انسان بر رفتاای آنکه نامش درمان و یادشدندان ها را مسواک بزنید تسفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصببیماری گیلن باره و بیمارنقشه های مغزی جدید با جزیکایروپاکتیک چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیشتر کمردردها نیازی به نوعی سکته مغزی ، وحشتناک گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار بقا از نخستین هماندر محل کار ارزش خودت را بسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و میگرن شدید قابل درمان اسبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر قدرت بینایی دراپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تشنجشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبرخی اختلالات عصبی مثانهچراروياها را به یاد نمی آآیا ممکن است موش کور بی متاریخ همه چیز را ثبت کردهدستورالعمل مرکز کنترل بیعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسمشکلات روانپزشکی پس از سهزاران سال چشم های بینا وبسیاری از بیماری های جدیهوموارکتوس ها ممکن است دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتغییرات آب و هوایی که به روزه داری و بیمار ی ام اس مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طواکسن کرونا ساخته شده توتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک بازی آسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت راستین انسان علم براه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشیک جهش ممکن است ذهن انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیانگشت نگاری مغز نشان میدخواب سالم عامل سلامتیزبان و بیان نتیجه ساختمافرایند حذف برخی اجزای مغاستخوان های کشف شده، ممکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دتئوری تکامل امروز در درمایمپلانت نخاعی میتواند ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازابیماری ای شبیه آلزایمر و نقص در تشخیص هیجانات عامکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبا هوش مصنوعی خودکار روبنیاز به آموزش مجازی دیجیگیلگمش باستانی کیستتاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین هماندر چه مرحله ای از خواب ، رسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و میدان مغناطيسي زمین بشر بحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر توانایی اجزاي بپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان جدید میگرن با انتی شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هومخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش احساسیبرخی بیماری ها که در آن بنزاع بین جهل و علم رو به پآیا ما تنها موجودات زنده تازه های اسکیزوفرنی(جنوذهن ما از در هم شکستن منبعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات روانپزشکی در عقب هستي مادي ای که ما کوچکتربسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی می تواند بر احآیا تکامل و تغییرات ژنتیتغییرات تکاملی سر انسان روزه داری سلول های بنیادتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن دیگر کرونا ساخته شتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک بازی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحمله ویروس کرونا به مغزراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشیک رژیم غذایی جدید، می توتوسعه هوش مصنوعی قادر اساندوهگین نباش اگر درب یا خواب سالم عامل سلامتی و یانسان قدیم در شبه جزیره عخواب عامل دسته بندی و حفطزبان و بیان، در سایه پیشرفرد حساس از نظر عاطفی و باستروژن مانند سپر زنان دنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دتئوری تکامل در پیشگیری و اینکه به خاطرخودت زندگی دو برابر شدن خطر مرگ و میسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازابیماری ای شبیه ام اس مولتنقطه بی بازگشتکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر کتامین در درمان پاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبار سنین ابزار هوشمندی اچیزی خارج از مغزهای ما نیگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و پسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهمیدازولام در درمان تشنج بحثی درباره هوش و تفاوتهناتوانی از درمان برخی ویپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان جدید کنترل مولتیپلشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش احساسیبرخی بیماری های خاص که بدنزاع بین علم و نادانی رو آیا مغز تا بزرگسالی توسعتازه های بیماری پارکینسوذهن چند جانبه نیازمند نگعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمشاهده آینده از روی مشاههستی ما پس از شروعی چگال بعد از کروناهوش مصنوعی و کشف زبان هایآیا جنین انسان، هوشمندی ثبت امواج الکتریکی در عصروش مقابله مغز با محدودیصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن دیگری ضد کرونا از دتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی افت فشار خون ناگهانی در وحوادث روزگار از جمله ویرراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتییکی از علل محدودیت مغز امتوسعه برخی شغل ها با هوش انسان ها می توانند میدان خودآگاهی و هوشیاريزبان و تکلم برخی بیماریهفرضیه ای جدید توضیح میدهاسرار بازسازی اندام هانقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابتا 20 سال آینده مغز شما به اینکه خانواده ات سالم بادو برابر شدن خطر مرگ و میسفری به آغاز کیهانمقاومت به عوارض فشار خون بیماری اضطراب عمومیچند نرمش مفید برای کمردرکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروهای مصرفی در ام اسسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبارداری بدون رحمچگونه مغز پیش انسان یا همگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و دسردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانمکانیزمهای دفاعی در براببحثی درباره احساسات متفاناتوانی در شناسایی چهره پیوند سر آیا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمانهای بیماری پارکینسشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انمروری بر تشنج و درمان هایهوش عاطفی بیشتر در زنانبرخی توجهات در ببمار پارنزاع بین علم و جهل رو به پآیا همه جنایت ها نتیجه بیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رفتار اجتماعی انسان، حاصعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسامطالعه ای بیان میکند اهدو هر کس تقوای خدا پیشه کنبعد از کروناهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا جهان ذهن و افکار ما مجمجمه انسان های اولیهروش های صرفه جویی در ایجاسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استواکسن سرطانتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک بازی افراد آغاز حرکت خودشان رحافظه و اطلاعات در کجاست راست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش مهاجرت در توسعه نسل ایافته های نوین علوم پرده توصیه های سازمان بهداشت انسان جدید از چه زمانی پاخودآگاهی و هوشیاريزبان و شناخت حقیقت قسمت چقیچی ژنتیکیاصول سلامت کمرنقش ذهن و شناخت در حوادث کوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر مشاهده بر واقعیت بایندرالدوچرخه سواری ورزشی سبک و سقوط درون جاذبه ای خاص، چمقابله با کرونا با علم اسبیماری بیش فعالیچند جهانیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروهای ام اسسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری در کجاست؟ قبازگشت از آثار به سوی خداچگونه هموساپينس بر زمین گامی در درمان بیماریهای تاثیر دوپامین و سروتونینابزار بقا از نخستین هماندر کمتر از چند ماه سوش جدسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره احساساتی غیرنخاع ما تا پایین ستون فقرپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک فرد دیگر و رفتارهای اشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی توصیه ها برای واکسینشانه های گذشته در کیهان آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتبدیل سلولهای محافط به سرقیبی قدرتمند در برابر معوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار معنی روزهوقت نهيب هاي غير علمي گذشبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا جهش های ژنتیکی، ویروجنسیت و تفاوت های بیناییروش هایی ساده برای کاهش اپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیواکسنی با تاثیر دوگانه اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک تا کمافزایش قدرت ادراکات و حسحافظه و اطلاعات در کجاست رجزخوانی هایی که امروز بفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش میدان مغناطیسی زمین یادگیری مهارت های جدید دتوصیه های غیر دارویی در ستوصیه هایی در مصرف ماهیانسان عامل توقف رشد مغزخورشید مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت اقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاضطراب و ترسنقش روزه داری در سالم و جکووید نوزده و خطر بیماریتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایا کوچک شدن مغزانسان الديدن با چشم بسته در خواب سلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از ملاحظات بیهوشی قبل از جربیماری تی تی پیچندین ماده غذایی که ماننکریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانداروهای ضد بیماری ام اس وسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبازگشت به ریشه های تکاملچگونه واکسن کرونا را توزگامی در درمان بیماریهای تاثیر دپاکین بر بیماری مابزار بقا از نخستین هماندر آستانه ی موج پنجم کوویسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانما انسانها چه اندازه نزدبخش بزرگتر کیهان ناشناختنخستین تصویر از سیاهچالهپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکدرک و احساسشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسامرکز حافظه کجاستهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی روش های تربیتی کودکنظام مثبت زندگیآیا هوش ارثی دریافتی از پتری فلوپرازینرموزی از نخستین تمدن بشرعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسمغز فکر میکند مرگ برای دیوقتی فهمیدی خطا کردی برگبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی الفاگوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججنسیت و تفاوت های بیناییروش صحبت کردن در حال تکامسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمدن بشری و مغز اخلاقیافزایش مرگ و میر سندرم کوحافظه و اطلاعات در کجاسترشته نوروایمونولوژی و نقفلج خواباز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش محیط زندگی و مهاجرت دیادآوری خواب و رویا