دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کاهش دوپامین عامل بیماری پارکینسون

کاهش دوپامین عامل بیماری پارکینسون

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #تکامل #پارکینسون #درمان_پارکینسون #دوپامین #لوو_دوپا #مادوپار

https://youtu.be/yVdCvdfmsto

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
برخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومنقش غذاها و موجودات دريارشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسنورون های ردیاب حافظهپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینمخچه فراتر از حفظ تعادلواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافیلمی بسیار جالب از تغییتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصمرز مرگ و زندگی کجاستورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیقانون جنگلتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های معجزه ی علم در کنترل کرونژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستمغز ایندگان چگونه استکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سونقش قهوه در سلامتیکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتینقش تیروئید در تکامل مغزگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی نوروپلاستیسیتی چیستپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافیزیک مولکولها و ذرات در تمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهمرز بین انسان و حیوان کجاورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاقانون جنگلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های مغز فکر میکند مرگ برای دیژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیلزوم سازگاری قانون مجازاتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییمغز ابزار بقای برتر مادیکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و ینقش حفاظتی مولکول جدید دگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقشه های مغزی جدید با جزیزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکما اکنون میدانیم فضا خالویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصننوشیدن چای برای مغز مفید پختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هفیزیک و هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییمزایای شکلات تلخ برای سلورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازقانونمندی و محدودیت عالمتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورمغز قلبژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیلزوم سازگاری قانون مجازاتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )مغز ابزار برتر بقاکودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمنقش میدان مغناطیسی زمین کتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطنقش حیاتی تلومر دی ان آ دگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زباعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمنشأ اطلاعات و آموخته ها هاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و مینقص در تشخیص هیجانات عامزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمما با کمک مغز خود مختاريمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قامدل همه جانبه نگر ژنرالیواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر فیزیکدانان ماشینی برای تتنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کقارچ بی مغز در خدمت موجودتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز مامغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمقاومت به عوارض فشار خون تکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )مغز از بسیاری حقایق می گرکودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمنقش محیط زندگی و مهاجرت دکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیارينقش خرچنگ های نعل اسبی درگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممهندسی ژنتیک در حال تلاش هاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و مینقطه بی بازگشتزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی نیکولا تسلاپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون مدل های ریز مغز مینی برینواکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکفرگشت و تکامل تصادفی محض تنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسمسئول صیانت از عقیده کیسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوقبل از آغازتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزمغز مادران و کودکان در زمژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمقابله با کرونا با علم استکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلمغز به تنهایی برای فرهنگ کودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومنقش نگاه از پایین یا نگاهکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیارينقش داروهاي مختلف معروف گیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان هدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتچند نرمش مفید برای کمردرزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ماه رجبویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدینیاز به آموزش مجازی دیجیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های مدیریت اینترنت بر جنگواکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دفراموش کارها باهوش تر هستو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهمسئولیت جدیدوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای قبل از انفجار بزرگتوصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز چون ابزار هوش است دلیژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیملاحظه های اخلاقی دربارهتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهممغز برای فراموشی بیشتر ککوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش نظام غذایی در تکامل مکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعینقش ذهن و شناخت در حوادث گیاه خواری و گوشت خوار کدایندرالعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و چند جهانیزندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ماپروتیلینویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آممدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هافراموشی همیشه هم بد نیستتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پرمستند جهان متصلوزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بقدم زدن و حرکت دید را تغیتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیامغز چگونه صداها را فیلتر کلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بملاحظات بیهوشی قبل از جرتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمنقش نظریه تکامل در شناساکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارنقش روی و منیزیم در سلامتگالکانزوماب، دارویی جدیگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب چندین ماده غذایی که ماننزونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ماجرای جهل مقدسویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسچیزی شبیه نور تو نیستآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهمروری بر تشنج و درمان هایواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردفرایند پیچیده ی خونرسانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشمشکلات نخاعییک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستقدرت انسان در نگاه به ابعتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شامغز ناتوان از توجیه پیداکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اممانتین یا آلزیکسا یا ابتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهممغز بزرگ چالش است یا منفعکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی منابع بی نهایت انرژی در دتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمنقش هورمون های تیروئید دکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بنقش روزه داری در سالم و جراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(چه زیاد است بر من که در ایزونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیماده ی تاریکویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سینکاتی در مورد تشنجآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملفرایند تکامل و دشواری هاتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سامشکلات بین دو همسر و برخییک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متللمس کوانتومیتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویامغز و سیر تکامل ان دلیلی کمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژي پاک سرچشمه حتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتممغز بزرگ چالشهای پیش روکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمنقش هورمون زنانه استروژنکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استنقش رژیم غذایی بر رشد و اخطا در محاسبات چیزی کاملنقش رژیم غذایی در رشد و ارابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل هزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پندارینهایت معرفت و شناخت درک عزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهماده ی خالیویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه مولکول های دی ان ایآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدمرکز حافظه کجاستواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرفرایند حذف برخی اجزای مغتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفمشکلات روانپزشکی پس از سیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهالوب فرونتال یا پیشانی مغتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بمغز آیندگان چگونه است ؟کمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژی از نفت و گاز تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهممغز بزرگ و فعال یا مغز کوکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمنقش ویتامین K در ترمیم اسکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زنجبیل در جلوگیری از راز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریچهار میلیارد سال تکامل بزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنومبانی ذهنی سیاه و سفیدواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلچگونه مغز پیش انسان یا همآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فلج نخاعی با الکترودهای تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زمرکز حافظه کجاستواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسفرد حساس از نظر عاطفی و بتولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات روانپزشکی در عقب یک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن لوتیراستامتکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنمغز انسان ایا طبیعتا تماکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهممغز بزرگترین مصرف کننده کاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پنقش ژنتیک در درمان اختلاکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیتاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هوانقش زبان در سلطه و قدرت اراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییچهار ساعت پس از کشتار خوکزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسومباحث مهم حس و ادراکواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزفلج بل، فلجی ترسناک که آنتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیفرضیه ای جدید توضیح میدهتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشاهده گر جدای از شیء مشایکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سلیس دگرامفتامین یا ویاستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزمغز انسان برای ایجاد تمدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز تا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتممغز حریص برای خون، کلید تکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتنقش گرمایش آب و هوا در همکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعینقش زبان در سلطه و قدرت ارجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر هستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتنوآوری ای شگفت انگیز دانزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مجموعه های پر سلولی بدن مواقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رفلج خوابتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پمرگ چیستواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چقلب و عقلتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده مشاهده آینده از روی مشاهیافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و لا اکراه فی الدینتکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتمغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجممغز زنان جوانتر از مغز مرکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدینقش پیش زمینه ها و اراده کشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختنقش سجده بر عملکرد مغزرساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج هستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردنوار مغز مشاهده ی غیر مستزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سمحل درک احساسات روحانیواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمفلج خواب چیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزمرگ و میر پنهانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مقیچی ژنتیکیتوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیریمطالعه ای بیان میکند اهدیادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارلایو دوم دکتر سید سلمان فتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرمغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهمغزهای کوچک بی احساسکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش منقش آتش در رسیدن انسان بهگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات دريارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیک کوانتومی بی معنی و هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سنوار مغزی روشی مهم در تشخزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیمحل درک احساسات روحانی دواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در فلج دوطرفه عصب 6 چشمتمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به مرگ انتقال است یا نابود شوبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استمعنی روزهیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و لبخند بزن شاید صبح فردا زتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان رو به کوچک تر شکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکمغزتان را در جوانی سیم کشکایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کوونقش انتخاب از طرف محیط، نگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانبرای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بنقش غذاها و موجودات دريارشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکنورون هاي مصنوعی می توانپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینمحدودیت های حافظه و حافظواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافناوری هوش مصنوعی نحوه ختمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان مراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مقانون مندی نقشه ژنتیکی متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های معادله ها فقط بخش خسته کنژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتلرزش ناشی از اسیب به عصبتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان رو به کوچکتر شدکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دومغزتان را در جوانی سیمکشکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهننقش اتصالات بین سلولهای گمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار