دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوشمند و موقعیت او بر رفتار ذرات کوانتومی و همه کیهان

تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوشمند و موقعیت او، بر رفتار ذرات کوانتومی و همه کیهان
تبدیل و دگرگونی ابعاد عالم مادی!
شاید عجیب باشد ولی سرعت ثابت نور- همانطور که زمان را می آفریند- مکان را هم از نظر بینایی، سازمان میدهد و بخش بزرگی از دگرگونی ها و رنگارنگی عالم مادی قابل رویت، به دلیل تغییر در رسیدن امواج نوری و یا کم و زیاد شدن شدت آن و جهت حرکت این امواج است.
تعبیر زمان و مکان، خیلی به هم نزدیک است. هر دو مطرح کننده فاصله دو ذره مادی از هم است. گاهی از تعبیر مکان و گاهی از تعبیر زمان استفاده می‌شود.
حقیقت آن است که فاصله این دو ذره، حتما فاصله زمانی و مکانی هم می‌تواند نباشد بلکه هر نوع تفاوت میان دو ذره- حتی اگر از نظر مکانی، متصل با هم باشند و هیچ جدایی مکانی بین آنها وجود نداشته باشد یا به تعبیری، یکی از آنها تجلی دیگری و پرتویی از دیگری باشد، و یا یکی علت دیگری باشد به طوری که بدون وجود علت، اصلا معلول قابل تصور نباشد- باز تمایز و تفاوت بین آنها و اینکه یک چیز نیستند، می‌تواند به عنوان ابزار شناخت و تفکیک آنها به کار برود و درک صفات متفاوت آنها، شناخت آنها را از هم ممکن کند.
در عالم مادی ما تمایزهای مختلف، در شکل های واضحی نمود دارد که از میان آنها، مکان و زمان، بسیار برجسته و آشکار است و هر دوی آنها نشان دهنده فاصله دو ذره از هم است. ولی این فاصله ها و تمایزها- همانطور که در بالا بیان شد- محدود به زمان و مکان نیست.
مکان و زمان در حقیقت فاصله دو ذره از هم است. فاصله مکانی و یا فاصله زمانی!
و بر این اساس اگر دو چیز در حال حرکت باشند، ثبت امواج یکی از آنها توسط دیگری، با توجه به سرعت و جهت حرکت آنها، سبب میشود مشخصات موج دریافتی تغییر کند و به این ترتیب، زمان و مکان چیز دوم، دگرگون شود.
و در حقیقت این دگرگونی، فقط در نگاه ناظری است که بر چیز اول نشسته است و از دید ناظر دیگری- که دور از آنهاست- وضعیت متفاوت میشود.
به این ترتیب زمان و مکان و به طور کلی همه تمایزها و تفاوت ها، نسبی است یعنی وضعیت ناظر هوشمند است که وضعیت چیز دوم را مشخص میکند. و همانطور که امواج صوتی یا نوری دریافتی از جسم دوم، وابسته به جهت حرکت و سرعت آن است وضعیت مکانی و حتی زمانی آن هم وابسته به نگاه ناظر و وضعیت اوست!!
تمایز دو چیز، در عالم مادی ما با مکان و زمان آنها مشخص میشود ولی حقیقت تمایزها و تفاوت ها محدود به این دو مورد نیست. و خیلی عجیب نیست که در جایی فراتر از عالم ماده، مفاهیم زمان و مکان در هم بشکند و حتی در جایی از عالم ماده، زمان جای مکان را بگیرد و نمونه واضح آن، فاصله های نجومی میان کهکشان هاست که به دلیل مشکل بودن محاسبه فاصله های مکانی، از فاصله های زمانی و سال نوری استفاده میشود.
نظر یکی از دانشمندان فیزیک را در اینجا می‌خوانیم:
این عجیب ترین چیزی است که در همه علم دیده ام.
درون سیاهچاله، مکان یا خطوط سیاه، به زمان یا خطوط بنفش تبدیل میشود!
بالاتر از این، وقتی به مرکز سیاه چاله سقوط کنی هرگز به مکانی سقوط نخواهی کرد بلکه در زمان، به آینده حتمی خود خواهی رفت یا به سقوطی بی نهایت خواهی رفت؛ بدون آنکه به کف برسی!
https://twitter.com/youssefalbanay/status/1206549130467848193?s=21
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=861625824240316&id=100011787184381


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سقوط درون جاذبه ای خاص، چاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و توضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های نقش داروهاي مختلف معروف کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسالگوبرداری از طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انادغام میان گونه های مختلبیش از نیمی از موارد انتقتکامل شناخت انسان با کشفموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستنقطه بی بازگشتکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پاسازگاری با محیط بین اجزاارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر تماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خواریایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱فلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد ومروری بر تشنج و درمان هایهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجااگر نعمت فراموشی نبود بسششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکقلب و عقلچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلویتامین کاخطر آلودگی هواپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهولیس دگرامفتامین یا ویاسنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز چگونه صداها را فیلتر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیاتلاشی تازه برای گشودن معمنابع انرژی از نفت و گاز چرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزارهای پیشرفته ارتباط اطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های منبع هوشیاری کجاست قسمت نظریه ی ریسمانجهان یکپارچهنقش نگاه از پایین یا نگاهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدآب زندگی است قسمت دومسلول های بنیادی منابع و ااحساس گذر سریعتر زمانبیماری ای شبیه ام اس مولتتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های نقش ذهن و شناخت در حوادث کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله های فضایی منابعادغام دو حیطه علوم مغز و بیشتر کمردردها نیازی به تأثیر نگاه انسان بر رفتاموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییچند نرمش مفید برای کمردرکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیانسان عامل توقف رشد مغزستون فقرات انسان دو پا جلارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی در مورد نقش کلسیم و ماده ی تاریکهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهرمز جهانگیلگمش باستانی کیستاین پیوند نه با مغز بلکه شناسایی سلول های ایمنی ااز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتفلج خواب چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز هوشیاری، روح یا بدن هدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش ااگر نعمت فراموشی نبود بسصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاقیچی ژنتیکینکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهولا اکراه فی الدیننگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز ناتوان از توجیه پیداواکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز چرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آممغز بزرگ چالش است یا منفعورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزارهای بقا از نخستین هاعداد بینهایت در دنیای متولید پاک و فراوان انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهنقش نظام غذایی در تکامل مژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت سومدر درمان بیماری مولتیپل آزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق احساسات کاذببیماری اسپینال ماسکولار تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورنقش روی و منیزیم در سلامتکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایارتقا و تکامل سنت آفرینش با هوش مصنوعی خودکار روبتئوری تکامل امروز در درممیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )چند جهانیکرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبانسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی در مورد عملکرد لوب فماده ی خالیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه به خاطرخودت زندگی شواهدی از نوع جدیدی از حااز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز حافظه کجاستهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایدروش صحبت کردن در حال تکاماگر با مطالعه فیزیک کوانضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختپرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم لایو دوم دکتر سید سلمان فنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز و سیر تکامل ان دلیلی واکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتآیا هوش ارثی دریافتی از پزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنمنابع انرژی از نفت و گاز چرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهمغز بزرگ چالشهای پیش رووزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریآیا جنین انسان، هوشمندی زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزارهای بقا ازنخستین همبلندی در ذهن ما درک بلندیتولید سلولهای جنسی از سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت نظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگترینقش نظریه تکامل در شناساژنهای حاکم بر انسان و انسدر سال حدود 7 میلیون نفر آسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهاخلاق و علوم اعصاببیماری اضطراب عمومیتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز مانقش روزه داری در سالم و جکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اامید نیکو داشته باش تا آنسیاهچاله ی تولید کنندهارتوکين تراپی روشی جديد با تعمق در اسرار ابدیت و تئوری تکامل در پیشگیری و میگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )چندین ماده غذایی که ماننکریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگانعطاف پذیری مکانیسمی علسرنوشتارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دورویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیاینکه خانواده ات سالم باشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر گیاهخواری بر رشد و مرکز حافظه کجاستهر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک باگر تلاش انسان امروز براضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانقانون مندی نقشه ژنتیکی مچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هلبخند بزن شاید صبح فردا زچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز آیندگان چگونه است ؟واکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی زودگذرابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنابع انرژی از نفت و گاز چرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما مزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزارهای بقای موجود زندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتومورها و التهاب مغزی عامنبع هوشیاری کجاست قسمت نظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرنقش هورمون های تیروئید دکلرال هیدرات برای خواباننقش هورمون زنانه استروژنکمردرددرمان های اسرار آمیز در آآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی دراخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری بیش فعالیتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و اکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسامید درمان کرونا با همانسیاره ی ابلهانارتباط میکروب روده و پارباهوش ترین و با کیفیت تریتا 20 سال آینده مغز شما به میگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلچه زیاد است بر من که در ایکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجودارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سمباحث مهم حس و ادراکهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سورویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای اینترنت بدون فیلتر ماهواشکل های متفاوت پروتئین هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر انتخاب از طرف محیط مرکز خنده در کجای مغز استهرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنوااپی ژنتیکطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير قانون جنگلچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب ویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت ها و تمایزها کلید بلرزش ناشی از اسیب به عصبچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنومغز انسان ایا طبیعتا تماواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سآیا هشیاری کوانتومی وجودزونیسومایدابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن پیشرفته ی پیشینیانمنابع انرژی از نفت و گاز چرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدمغز بزرگترین مصرف کننده یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش های ژنتیکی، ویروزبان شناسی مدرن در سطح سلابزارهای بقای از نخستین به مغز خزندگان خودت اجازتوهم فضای خالی یا توهم فضمنبع هوشیاری کجاست قسمت هفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهنقش ویتامین K در ترمیم اسکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرآشنا پنداریسلسله مباحث هوش مصنوعیاختلال خواب فرد را مستعد بیماری تی تی پیتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش رژیم غذایی در رشد و اکیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانارتباط ماده و انرژیبار بزرگ ایستادن بر دو پاتا بحر یفعل ما یشامیدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتنهایت معرفت و شناخت درک عکریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در انسرگیجه از شایعترین اختلااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کتامین در درمان پامجموعه های پر سلولی بدن مهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای ایندرالشگفتی های زنبور عسلاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های فیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمرگ چیستهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطفابزار هوش در حال ارتقا ازطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمقانون جنگلچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشاویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقلرزش عضله یا فاسیکولاسیوناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسومغز انسان برای ایجاد تمدواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا واکنش های یاد گرفته وزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتمدن بشری و مغز اخلاقیمنابع انرژی از نفت و گاز چرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز حریص برای خون، کلید تیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان شناسی نوین نیازمند ابزارهای دفاعی و بقای موبه بالا بر ستارگان نگاه کتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منبع هوشیاری کجاست قسمت هفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشجهان شگفت انگیزنقش ژنتیک در درمان اختلاکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاختلال در شناسایی حروف و بیماری دویکتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیانقش زنجبیل در جلوگیری از کیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاره ابلهانارتباط متقابل با همه ی حیبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر مشاهده بر واقعیت بمیدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتذهن هوشیار در پس ماده ی مچهار میلیارد سال تکامل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین هیبرید بین انسان و سربازان ما محققا غلبه می از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانیهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و ایا کوچک شدن مغزانسان الشاهکار قرناز تکینگی تا مغز و از مغز برخی مرزهای اخلاق و علوم فیزیک و هوشیاریتاثیر ترکیبات استاتین (سمرگ و میر پنهانهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماقانونمندی و محدودیت عالمچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های تکاملی در مغز ولزوم سازگاری قانون مجازاناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز انسان برای شادمانی طواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسآیا یک، وجود داردزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتمدنی قدیمی در شمال خلیج منابع انرژی از نفت و گاز چراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز در تنهایی آسیب میبینیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطاتفاق و تصادفبه خودت مغرور نشوتوهم چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هم نوع خواری در میان پیشیجهش های ژنتیکی مفید در سانقش گرمایش آب و هوا در همکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسم زنبور ، کلیدی برای واراختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شانقش زبان در سلطه و قدرت اکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری انفجار و توقف تکاملی نشاسیر آفرینش از روح تا مغز ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببارداری بدون رحمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقچهار ساعت پس از کشتار خوککشف مکانیسمی پیچیده در باولین تصویر در تاریخ از سسردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانی دهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمرویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استایا این جمله درست است کسیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نکات از گاید لاین پرفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر دوپامین و سروتونینمرگ و میر بسیار بالای ناشهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اقارچ بی مغز در خدمت موجودچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکمطالعه ای بیان میکند اهدواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوت های زبانی سرمنشا تلزوم سازگاری قانون مجازانبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سمغز انسان برای شادمانی طواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی آیا کیهان می تواند یک شبیزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجتمساح حد واسط میان مغز کومنابع انرژی از نفت و گاز چراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پمغز را از روی امواج بشناسیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تآیا دلفین ها می تواند از سفر نامه سفر به بم و جنوب اتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زودی شبکه مغزی به جای توهمات و شناخت حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهمیشه اطمینان تو بر خدا بتوپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش پیش زمینه ها و اراده کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسافت فشار خون ناگهانی در وسماگلوتید داروی کاهش دهناختلالات مخچهبیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویانقش زبان در سلطه و قدرت اکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتانواع سکته های مغزیسیستم تعادلی بدنارتباط هوش ساختار مغز و ژبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنوآوری ای شگفت انگیز دانکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین سلول مصنوعیسردرد و علتهای آناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحدودیت های حافظه و حافظهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومرویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به ایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر دپاکین بر بیماری ممرگ انتقال است یا نابود شهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانقبل از آغازچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برامقاومت به عوارض فشار خون نخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنآیا گذشته، امروز وآینده زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریمنابع انرژی از نفت و گاز نزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها میتوانند باسفر به مریخ در 39 روزاتوسوکسیمایدبه زیر پای خود نگاه نکن بتوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش آتش در رسیدن انسان بهکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهسندرم کووید طولانیاختلالات حرکتی در انسانبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بنقش سجده بر عملکرد مغزکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرانگشت ماشه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط انسانی، محدود به بازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز مشاهده ی غیر مستکشف جمجمه ای درکوه ایرهواوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد تنشناز نشانه ها و آثار درک شدبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه فراتر از حفظ تعادلهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمرویای شفافگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بیماری ام اس (مولتیپشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های مفراموش کارها باهوش تر هستاثیر داروهای ضد التهاب مراحل ارتقای پله پله کیههستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورقبل از انفجار بزرگچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکمعادله ها فقط بخش خسته کنواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشمقابله با کرونا با علم اسنخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغآیا پیدایش مغز از روی تصازاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتنفس هوازی و میتوکندریمنابع انرژی از نفت و گاز نزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به مغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قاسفر تجهیزات ناسا به مریخ اثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز چیستتوازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش انتخاب از طرف محیط، نکنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم گیلن باره به دنبال اختلالات صحبت کردن در انبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل داروینی هنوز در حامنبع خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکننقش غذاها و موجودات درياکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویانگشت نگاری مغز نشان میدسکته مغزیارتباط از بالا به پایین مبازخورد یا فیدبکتاثیر نگاه انسان بر رفتاما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز در تشخیص بیماری گل زندگیايندگان چگونه خواهند دیدسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفایا بدون زبان میتوانیم تشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دفراموشی همیشه هم بد نیستنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مرز مرگ و زندگی کجاستو هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی قدم زدن و حرکت دید را تغیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علم در کنترل کرونواقعیت و مجازدو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتملاحظه های اخلاقی دربارهنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینمغز ایندگان چگونه استواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتنفس بدون اکسیژنمنابع انرژی از نفت و گاز نزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان مغزتان را در جوانی سیم کشیادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفر دشوار اکتشافاثرات فشار روحی شدیدبوزون هیگز جهان را از متلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده نقش اتصالات بین سلولهای کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش قدرت ادراکات و حسسندرم پیریفورمیساختلالات عضلانی ژنتیکبیهوشی در بیماران دچار اتکامل داروینی هنوز در حامنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزنقش غذاها و موجودات درياکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مباندوهگین نباش اگر درب یا سانسور از روی قصد بسیاری ارتباط بین هوش طبیعی و هوبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویتامین دی بر بیماما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغزی روشی مهم در تشخگلوئونايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ابزاري که وظیفه آن فهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییایا تکامل هدفمند استشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهفرایند پیچیده ی خونرسانینوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجاوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مقدرت انسان در نگاه به ابعچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذملاحظات بیهوشی قبل از جرنرمش های مفید برای درد زاتری فلوپرازینمغز ابزار بقای برتر مادیوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیآیا امکان بازسازی اندامهزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو یک معجزه ایمنابع انرژی از نفت و گاز نسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصمغزتان را در جوانی سیمکشیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مفید قهوهبی نهایت در میان مرزهابی عدالتی در توزیع واکسن توسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه بنیادینجوسازی مدرننقش تیروئید در تکامل مغزکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیتکامل زبانمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتنقش غذاها و موجودات درياکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایارتباط شگفت مغز انسان و فبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ویروس کرونا بر مغز ما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمرفتار اجتماعی انسان، حاصنورون هاي مصنوعی می توانگمان میکنی جرمی کوچکی در ايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد ومدل همه جانبه نگر ژنرالیهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را ایجاد احساساتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بفرایند تکامل و دشواری هانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیلمس کوانتومیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز قلبواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب آیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز روده تا مغزتقویت سیستم ایمنیممانتین یا آلزیکسا یا ابنرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع ممغز ابزار برتر بقاوراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستو یک جهان در مغز خودت هسمنابع بی نهایت انرژی در دنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهنقش قهوه در سلامتیژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رآیا راهی برای رفع کم آبی سفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش حفاظتی مولکول جدید دکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاادامه بحث تکامل چشمبیوگرافیتکامل زبانمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط شگفت انگیز مغز انبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر ژنها بر اختلالات خما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمرقیبی قدرتمند در برابر منورون های ردیاب حافظهگنجینه ای به نام ویتامین ای نعمت من در زندگیمشلیک فراموشیاز واقعیت امروز تا حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد ومدل های ریز مغز مینی برینهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس ایرادهای موجود در خلقت بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدفرایند حذف برخی اجزای مغنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیلوب فرونتال یا پیشانی مغنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسممغز ما کوچکتر از نیم نقطهواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماازدواج های بین گونه ای، رتلقین اطلاعات و حافظهمنابع انرژي پاک سرچشمه حنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستمغز از بسیاری حقایق می گرورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتو پیچیده ترین تکنولوژی مناطق خاصی از مغز در جستجنظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بینایینقش مهاجرت در توسعه نسل اژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیاما مقهور قوانین فیزیکسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزای پر سلولی بدن انسان اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری های مغز و اعصاب و توصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوموارکتوس ها ممکن است دجدایی خطای حسی استنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهااداراوون تنها داروی تاییبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل زبان انسان از پیشیمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست نقشه های مغزی جدید با جزیکاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کلام در آیات کلام بماه رجبهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمرموزی از نخستین تمدن بشرنوروپلاستیسیتی چیستگویید نوزده و ایمنی ساکتای آنکه نامش درمان و یادششنا در ابهای گرم جنوب نیابرنامه و ساختار پیچیده مفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ومدیریت اینترنت بر جنگهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیاداگر میدانی مصیبت بزرگتر شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارفرد حساس از نظر عاطفی و بنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونالوتیراستامنگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز مادران و کودکان در زمواکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کمتلاش هایی در بیماران قطع منابع انرژی از نفت و گاز چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتو جهانی هستی که خودش را منبع هوشیاری کجاست قسمت نظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بینایینقش میدان مغناطیسی زمین ژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارمسفرنامه سفر به بم و جنوب احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری گیلن باره و بیمارتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی می تواند بر احجریان انرژی در سیستم های نقش خرچنگ های نعل اسبی درکودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلالکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر ادراک ما درک ارتعاشی است بیست تمرین ساده برای جلوتکامل ساختار رگهای مغزی مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست نقص در تشخیص هیجانات عامکتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینانسان ها می توانند میدان ساختار شبکه های مغزی ثابارتباط غیرکلامی بین انسابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر نماپروتیلینهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمرمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت مغزی کمک میکند شناخت و معرفت، و نقش آن دبرنامه ی مسلط ژنها در اختفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومدارک ژنتیکی چگونه انسانهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودیاگر نیروی مغناطیس نباشد شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیفرضیه ای جدید توضیح میدهچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونالوزالمعده(پانکراس)مصنوعنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز چون ابزار هوش است دلیواکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی برای درمان قطع نخامنابع انرژی از نفت و گاز چرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون مغز برای فراموشی بیشتر کورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وآیا برای تولید مثل همیشه زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متو دی ان ای خاص ميتوکندريمنبع هوشیاری کجاست قسمت نظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسنقش محیط زندگی و مهاجرت دژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اولسفری به آغاز کیهان