دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرت مغز کمک می کند

آیا به افزایش قدرتهای ذهنی خود علاقه مند هستید ؟
مطالعه جدید نشان میدهد که ورزشهای هوازی آن را بیشتر می کند .محققان فهمیده اند کسانی که چهار بار در هفته به مدت شش ماه متوالی ورزش هوازی می کنند نسبت به کسانی که ورزشهای کششی انجام میدهند ، افزایش بیشتری در قدرت مغزی پیدا میکنند. ( و این نوع از نتایج ، شگفت آور است به خصوص انکه این مطالعه تغییراتی را نشان میدهد که فقط در قدرت مغز نیست بلکه در تواناییهای درکی هم هست . ) ماکس وینترمارک استاد د ردانشگاه استانفورد مطلب بالا را بیان کرد. در یک مطالعه 35 فرد بالغ که از ضعف ادراکی (MCI)شاکی بودند شرکت کردند . اینها مرحله میانی اختلال در درک عادی را در دوران پیری و یا الزایمر داشتند .. و محققان ،16 نفر از بالغین با عمر متوسط 63 را تحت ورزشهای هوازی مرتب قرار دادند و 19 نفر دیگر با متوسط سن 67 سال ،تحت ورزشهای کششی و نرمشی قرار گرفتند .

بررسیها با MRI و امواج الکترومغناطیس برای تصویر برداری از مغز انجام شد همچنین محققان بررسی کردند که آیا تمرینات منظم ، نقشی در تکامل قدرت ادراکی دارد یا نه .. بر اساس این مطالعه، میزان ماده خاکستری در همه این افراد افزایش یافت . این قسمت از مغز یعنی بخش خاکستری ، حاوی جسم سلولی سلولهای عصبی است . محققان فهمیدند شرکت در ورزشهای هوازی منجر به افزایش بیشتری در حجم قسمت خاکستری مغز میشود و منطقه corpus callosum از جمله آنها است. این منطقه، الیاف عصبی را بین نیمه راست و چپ مغز جابجا می کند .

واقعیت آن است که شرکت کنندگان در تمرینات کششی و نرمشی کاهش اندازه قسمت خلفی راست مغز را که مسئول دریافت و انتقال اطلاعات به قسمتهای مختلف مغز است ، نشان دادند . همچنین در افراد شرکت کننده در ورزشهای هوازی ، شش ماه پس از مطالعه، مهارتهای ادراکی افزایش داشت ولی این حالت در ورزشهای کششی و نرمش مشاهده نشد و این مهارتهای ادراکی شامل حافظه عملکردی و تفکر برای حل مشکلات است .محققان میگویند ورزشهای هوازی ممکن است بیشتر از ورزشهای کششی و نرمشی به حفظ قدرتهای مغز در کسانی که از ضعف اداکی رنج میبرند، کمک کند.و این افراد در معرض ابتلا به آلزایمر ، در آمریکا نزدیک به پنج میلیون نفر هستند . این اکتشاف به ایجاد بحثهای بیشتر درباره تغییرات مغز در انواع مختلف تمرینات ورزشی منجر میشود
Stephanie Bucklin, "Brain Gain: Aerobic Exercise Pumps Up Gray Matter", livescience.com, December 7, 2016


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه قدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوموجودات مقهور ژنها هستندبلندی در ذهن ما درک بلندینزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومحدودیت های حافظه و حافظبیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بمشکلات روانپزشکی در عقب بحثی درباره هوش و تفاوتههوش عاطفی در زنان بیشتر اجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی سيناپسها طی تکامل و وقتی فهمیدی خطا کردی برگحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و نقش محیط زندگی و مهاجرت دتلاشی تازه برای گشودن معورزش و میگرنخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز اننقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انساآلودگی هوا و ویروس کرونافلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز و از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامیهمانهای ناخوانده عامل به زودی شبکه مغزی به جای نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمخچه فراتر از حفظ تعادلبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی از عروسک تا کتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتههوشیاری کوانتومیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمغز ایندگان چگونه استبررسي علل احتمالي تغيير ویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهنقش نظام غذایی در تکامل متلاشی جدید در درمان ام اسورزش بهترین درمان بیش فعخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسانقش سجده بر عملکرد مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلزایمرفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز- از مغز ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمیگرن سردردی ژنتیکی که ببوزون هیگز چیستنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمعنی روزهبحثی درباره احساسات متفاهوش، ژنتیکی است یا محیطیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مغز ابزار برتر بقابررسی و اپروچ جدید بر بیمویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انساننقش هورمون های تیروئید دتمایل زیاد به خوردن بستنورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهانقش غذاها و موجودات درياتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا ممکن است موش کور بی مفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرولبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز- از مغز نخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمیگرن شدید قابل درمان اسبیماری های مغز و اعصاب و نظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره احساساتی غیرهیچگاه از فشار و شکست نترجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همغز از بسیاری حقایق می گربررسی سیستم تعادلی بدن اویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در اننقش هورمون زنانه استروژنتمدن قدیمی ای در جنوب ایروزوز گوشخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش غذاها و موجودات درياتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده فرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز- از مغزتنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری گیلن باره و بیمارنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمدارک ژنتیکی چگونه انسانبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبخش دیگری در وجود انسان ههاوکينگ پیش از مرگش رسالجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممغز به تنهایی برای فرهنگ بررسی علل کمر درد در میانواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمنقش ژنتیک در درمان اختلاتمدن بشری و مغز اخلاقییک پیشنهاد خوب برای آسان خطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش غذاها و موجودات درياتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکامللزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز، از مغز نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمکانیزمهای دفاعی در براببیماری ای شبیه آلزایمر و هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمروری بر تشنج و درمان هایبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مغز مادران و کودکان در زمبرنامه و ساختار پیچیده مهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین مغز برای فراموشی بیشتر کبزرگ شدن مغز محدود به دورواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تایینقش آتش در رسیدن انسان بهتمساح حد واسط میان مغز کویکی از علل محدودیت مغز امدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از لزوم سازگاری قانون مجازاازدواج های بین گونه ای، رنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه ام اس مولتهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمرکز هوشیاری، روح یا بدن بحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی در کامپیوترهاتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از مغز چون ابزار هوش است دلیبرین نت به جای اینترنتهدف یکسان، در مسیرهای متجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلنقش انتخاب از طرف محیط، نتنفس هوازی و میتوکندرییافته های نوین علوم پرده دقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسنقص در تشخیص هیجانات عامتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قاممانتین یا آلزیکسا یا اباستفاده از هوش مصنوعی در چرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما انسانها چه اندازه نزدبیماری بیش فعالیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمرکز حافظه کجاستبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مغز چگونه صداها را فیلتر برای پیش بینی آینده مغز دهدف از تکامل مغزجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز بزرگ چالش است یا منفعبسیاری از بیماری های جدیواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و نقش اتصالات بین سلولهای تنفس هوازی و میتوکندرییادگیری مهارت های جدید ددلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدنقطه بی بازگشتتکامل ساختار رگهای مغزی داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع انرژي پاک سرچشمه حاستیفن هاوکینگ در مورد هچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشاما با کمک مغز خود مختاريمبیماری تی تی پیهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمرکز خنده در کجای مغز استبحثی در مورد نقش ویتامينهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مغز ناتوان از توجیه پیدابرخی نکات از گاید لاین پرهدف از خلقت رسیدن به ابزاحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمغز بزرگ چالشهای پیش روبعد از کروناواکسن دیگری ضد کرونا از دخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش حفاظتی مولکول جدید دتو دی ان ای خاص ميتوکندريیادآوری خواب و رویادندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسچند جهانیتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع خواب و رویااستیفن هاوکینگ در تفسیر چرا بیماری های تخریبی مغتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمرگ انتقال است یا نابود شبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی درمانگر کامپیتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی اثرات مضر ویتامین دهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفاوت مغز انسان و میمون هواکسن سرطانخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتولید سلولهای جنسی از سلژن هوش و ساختارهای حیاتی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزچندین ماده غذایی که ماننتئوری تکامل امروز در درمداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته وقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی منحنی که ارتباط بین معرفاستخوان های کشف شده، ممکچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدماه رجببیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المراحل ارتقای پله پله کیهبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟برخی اختلالات عصبی مثانههزینه سنگین انسان در ازاحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامغز حریص برای خون، کلید تتفاوت های بین زن و مرد فقواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارنقش خرچنگ های نعل اسبی درتومورها و التهاب مغزی عاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزچه زیاد است بر من که در ایتئوری تکامل در پیشگیری و تا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمنشأ اطلاعات و آموخته ها استروژن مانند سپر زنان دچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا ماپروتیلینبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی بیماری ها که در آن بهزاران سال چشم های بینا وحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان مغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوتهای جنسیتی راهی براواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش داروهاي مختلف معروف توانایی مغز و دیگر اجزای ژنها نقشه ایجاد ابزار هوديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمهندسی ژنتیک در حال تلاش اصول سلامت کمرچرا خشونت و تعصبتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیوگرافیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش احساسیتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمدبرخی بیماری های خاص که بدهستي مادي ای که ما کوچکترحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمغزهای کوچک بی احساستقلید مرحله ای نسبتا پیشوبینار اساتید نورولوژی دخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش روزه داری در سالم و جتوازن مهمتر از فعالیت زیژنها ، مغز و ارادهدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار چهار ساعت پس از کشتار خوکنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمولتیپل اسکلروز در زنان اضطراب و ترسچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامجموعه های پر سلولی بدن مبیوگرافیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طبرخی توجهات در ببمار پارهستی ما پس از شروعی چگال حافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمغزتان را در جوانی سیمکشتلقین اطلاعات و حافظهوراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به نقش رژیم غذایی بر رشد و اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژنهای مشترک بین انسان و ودژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمواد کوانتومی جدید، ممکناطلاعاتی عمومی در مورد مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمحل درک احساسات روحانیبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی الفاگوتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تمشکلات بین دو همسر و برخیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش عاطفی بیشتر در زنانتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طبرخی روش های تربیتی کودکو هر کس تقوای خدا پیشه کنحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابنقش قهوه در سلامتیتلاش هایی در بیماران قطع ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فنقش رژیم غذایی در رشد و اتوسعه برخی شغل ها با هوش ژنهای هوش ، کدامنددژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکنیکی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسموجود بی مغزی که می توانداطلاعاتی عمومی در مورد مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمحل درک احساسات روحانی دبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمشکلات روانپزشکی پس از سبحثی درباره هوش و تفاوتههوش عاطفی در زنان بیشتر اثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شبرخی سلولهای عصبی در تلاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش مهاجرت در توسعه نسل اتلاشی برای درمان قطع نخاورزش هوازی ، بهترین تمریخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه های غیر دارویی در سکلرال هیدرات برای خواباندانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به فلج بل، فلجی ترسناک که آن