دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آب زندگی است قسمت اول

آب، زندگی است.(قسمت اول)
تقلید زیستی(بیومیمیکری) و ابر رسانایی ریز سلولی در درون بدن
در شرایط یکه بحران آب و کاهش بارش ها در نتیجه ی تاثیرات زیان بار زیست محیطی فعالیت های صنعتی انسان و توزیع ناهماهنگ بسترهای آبی، به زدودی به چالشی جدی برای همه تبدیل میشود، در سلسله مباحثی به نقش آب در حفظ زندگی و حیات انسان در جهان کنونی خواهیم پرداخت تا شاید بیشتر از قبل، قدردان آب باشیم و با کارها و پروژه های علمی و ارزشمند نقشی را در حفظ سلامت نسل های آینده داشته باشیم.
با ۷۱ درصد سطح خود- که با آب پوشیده شده است- سیاره ی زیبای ما زمین، به عنوان سیاره ی آب شناخته میشود. به نظر میرسد از زمانی که ما روی این سیاره پدید آمده ایم میزان خلوص و ساختمان آبی که می نوشیم تاثیری انکار ناپذیر بر سلامت ما داشته است. بیشتر بدن ما از آب تشکیل شده است ۶۱درصد وزن ما و درصد بسیار بالایی از مولکولهای(بیش از 90%)بدن، آب است و این، تقریبا غیر ممکن به نطر می رسد زیرا ما مولکول های بسیار مختلفی داریم ولی بیشتر مولکولهای بدن ما بسیار بزرگ هستند.آب روی کره زمین از کجا امده است؟
DNA ما، پروتئین و اسیدهای چرب ما مولوکول های بزرگ هستند ولی آب بسیار ریز است و فضای بین مولکولها را پر میکند و حتی به درون خود مولکول ها نفوذ میکند و در حقیقت آب، بخش اصلی بدن ماست. ما در جریان خون، مایع لنفاوی و مایع مغزی نخاعی، آب داریم و بخش بزرگ این فضاها را تشکیل میدهد.
همچنین آب با چیزهایی پیوند می خورد؛ مثلا ماترس و بستر خارج سلولی- که یکی از بخش های مهم در بدن ماست و سبب میشود سلولی با سلول دیگر پیوند برقرار کند- اساسا از آب تشکیل شده است. این مولکول های بزرگ مناطق متعددی برای اتصال با آب دارد و این چیزی شبیه نوعی فرش کریستالی مایع، درست میکند که با همه ی سلول های ما پیوند میخورد.
آب بیرون سلول های ما با آب درون سلول های ما ارتباط برقرارمی کند. درون سلول های ما تا حد زیادی از آب شکل گرفته است؛ آب همچنین درون اندامک های درون سلولی ما را در بر میگیرد. ما بسیار آموخته ایم که آب در درون سلول کار میکند.
سلول های ما تقریبا به طور کامل، چیزی شبیه بستری از میکروتولول ها دارد. اینها لوله های خیلی کوچک هستند و آب از طریق این لوله ها در یک سلول می تواند واقعا حرکت کند و به درون سلول همسایه برود. فاصله بین مولکولها در این لوله ها هم از آب تشکیل شده اند.
درون میکروتوبول ها آب تقریبا به طور کامل مانند مانند یک ابر رسانا عمل میکند و انرژی و اطلاعات را از سلولی به سلول منتقل میکند. آب، DNA ما را می پوشاند و ما حقیقتا دائما بیشتر میفهمیم در هر زمان مشخص، تاثیرات زیادی بر تظاهرات ژنها دارد. آب همچنین دور پروتئین های ما را می پوشاند و بسیاری از مولکول ها در بدن گاهی آرام هستند و وقتی در درون یک توپ بسته، باشند کار زیادی نمیکند بنابراین آنها باید باز شوند تا تاثیر خود را داشته باشند و این کار با واسطه ی آب انجام میشود؛ نتیجه اینکه آب نقش مهمی در آن دارد. آب میتواند این نقش بسیار بزرگ را در بدن ما در هر جایی بازی کند. تقریبا هیچ جایی از بدن نیست که در آن آب، وجود نداشته باشد.
آب خصوصیات خیلی جالبی دارد... آب قابلیت تبدیل شدن به یخ را دارد و این تغییر شکل به حفظ بقای موجودات زنده در زیر یخ ها در مناطق سرد کمک میکند. کاهش چگالی آب در زمان یخ زدن، سبب میشود یخ بر سطح آب تشکیل شود و به عنوان یک عایق مهم از سرد شدن آب زیر خود جلوگیری کند. https://www.instagram.com/tv/CYNyH8TI7kw/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR2xF2ujVwbNSK3i7m6jjPiSLpc_aQpfpiua6__i-Gn2exSMCBTSaBDjZ0c

اشکال مختلف آب بر روی زمین - تصفیه کده


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیوند سر آیا ممکن استنقش غذاها در کاهش دردهای تکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییفلج نخاعی با الکترودهای هوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندمرز مرگ و زندگی کجاستذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردچند جهانی و علمتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسفاجعه ی جهل مقدسهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهمشکلات روانپزشکی در عقب طولانی ترین شبرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا چالش قرن جدیدنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتفرد یا اندیشههز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یامغز فکر میکند مرگ برای دیعلم در حال توسعهرویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج منتظر زمان ایده آل نشوسفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بقلب روباتیکویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولمغز انسان برای ایجاد تمدعادت کردن به نعمتروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیموسیقی هنر مایع استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته وچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی اختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادقدرت و شناخت حقیقتواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستمغز بزرگترین مصرف کننده غرور و علمریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های ما اکنون میدانیم فضا خالسی و سه پل اصفهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنگاه انسان محدود به ادراتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی لبخند بزن شاید صبح فردا زواکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پینقش محیط زندگی و مهاجرت دتوهم بی خداییماده، چیزی بیش از یک خلا سیستم تعادلی بدنآب، زندگی است(قسمت پنجم)چاالش ها در تعیین منبع هوایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صوردل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگردریای خدابرخی توجهات در ببمار پارمن بی من، بهتر یاد میگیرمورزش در کمر دردز گهواره تا گورپل خواجو اصفهاننقش حیاتی تلومر دی ان آ دتیوتیکسن داروی ضد جنونمخچه تاثیر گذار بر حافظهساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینآسانی موفقیتنخستین روبات های زنده ی جابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز دولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دورمنابع انرژی از نفت و گاز یادآوری خواب و رویازندگی بی دودزندگی در جمع مواردی را برپیوند سر، یکی از راه حلهانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونمرز بین انسان و حیوان کجاذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به چند روش ساده برای موفقیتتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسفاصله ها در مکانیک کوانتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابمشاهده گر جدای از شیء مشاطی یکصد هزار سال اخیر هرچرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و ویروس کرونانوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنفرد حساس از نظر عاطفی و بهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزمغز قلبعلم راهی برای اندیشیدن ارویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنمنحنی که ارتباط بین معرفسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رقلب را نشکنویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورمغز انسان برای شادمانی طعادت بد را ترک کنروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیمیهمانهای ناخوانده عامل سم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنقدرت کنترل خودواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستمغز حریص برای خون، کلید تغربال در زندگیریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمما از اینجا نخواهیم رفتسیلی محکم محیط زیست بر انآیا خداباوری محصول تکاملنگاه از بیرون مجموعهتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپللحظات خوش با کودکانواکسن دیگری ضد کرونا از دراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدینقش مرکز تنفس سلولی در بیتوهم تنهاییماست مالیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنابینایی در نتیجه ی گوشی ایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مادلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیمننژیتوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانپلاسمای غالبنقش خرچنگ های نعل اسبی درتیک و اختلال حرکتیمدل همه جانبه نگر ژنرالیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزآشنا پندارینرمش های مفید برای درد زاابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منابع انرژی از نفت و گاز یاری خدا نزدیک استمنابع انرژی از نفت و گاز ژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهپیوندهای پیچیده با تغییرنقشه های مغزی جدید با جزیتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارفلج خوابهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فمرز جدید جستجو و اکتشاف، ذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست، مرز افق رویداد هستپدیده خاموش روشن در پارکچندین ماده غذایی که ماننتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیفاصله ی همیشگی تصویر سازهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانمشاهده آینده از روی مشاهطبیعت موجی جهانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان جانسوزآلودگی هوا و پارکینسوننوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرفردا را نمیدانیمهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیاکیست کلوئید بطن سوممغز ما کوچکتر از نیم نقطهعلم ساختن برج های چرخانرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفمنشأ اطلاعات و آموخته ها سفری به آغاز کیهانآینده ی انسان در فراتر ازنوروز یا روز پایانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استقوی تر باشویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهمغز انسان برای شادمانی طعادت دادن مغز بر تفکرروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی میوتونیک دیستروفیسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا کیهان می تواند یک شبیچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آقدرت انسان در نگاه به ابعواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانمغز در تنهایی آسیب میبینمقالاتریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیما اشیا را آنطور که هستندسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا دلفین ها می تواند از نگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرلرزش ناشی از اسیب به عصبواکسن سرطانراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارنقش نگاه از پایین یا نگاهتوهم جداییماست مالی با هوش انسانیسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیناتوانی از درمان برخی ویاکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atمنابع انرژي پاک سرچشمه حوزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی پمبرولیزوماب در بیماری چنقش داروهاي مختلف معروف تیکاگرلور داروی ضد انعقامدل هولوگرافیک ژنرالیزهسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینرمش های مفید در سرگیجهابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است منابع بی نهایت انرژی در دزندگی زمینی امروز بیش از پیوندی که فراتر از امکاننقشه با واقعیت متفاوت استکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتفلج خواب چیستهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسمرزهای حقیقی یا مرزهای تذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست قسمت زاویه نگاه ها یکسان نیستپروژه ی ژنوم انسانیچندجهانیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وفتون های زیستیهیچ اندر هیچبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبمشاهدات آمیخته با اشتباهطبیعت بر اساس هماهنگیرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان ریشه هایی شناختی اسآلزایمرنوار مغز در فراموشی هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدنابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتفرزندان زمان خودهزاران سال چشم های بینا وباد و موجکپسول ژری لاکتمغز مانند تلفن استعلایم کمبود ویتامین E را رویای شفافتمرکز بر امروزمنشاء کوانتومی هوشیاری اسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی علم و فیزیک در60 ثنورالژیتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مقیچی ژنتیکیویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخمغز انسان رو به کوچک تر شعارضه جدید ویروس کرونا سروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیمیگرن و پروتئین مرتبط با سندرم کووید طولانیآیا گذشته، امروز وآینده چگونه هوشیاری خود را توستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقااداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرقدرت ذهنواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیمغز را از روی امواج بشناستاثیر ویتامین دی بر بیماریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدما به جهان های متفاوت خودسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا دلفین ها میتوانند بانگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوواکسن سرطانرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای نقش نظام غذایی در تکامل متوهم جدایی و توهم علمماشین دانشسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدناتوانی در شناسایی چهره اکوییفلکسحق انتخابدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکمنابع انرژی از نفت و گاز وسواس، بیماری استزمان چیستپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش درختان در تکاملتیروفیبان موثر در سکته ی مدل هولوگرافیک تعمیم یافسازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنرمش های موثر در کمردردابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحدرد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانمنابع جدید انرژیزندگی زودگذرپیوستگی همه ی اجزای جهاننقص های سیستمی ایمنیتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بمزایای شکلات تلخ برای سلذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست قسمت زاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانینه ناامیدی بلکه ارتقاتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلفروتنی معرفتیهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتامطالبه ی حق خودطعمه ی شبکه های ارتباط اجرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی مدرن در سطح سلآملودیپین داروی ضد فشار نوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیفرضیه ای جدید توضیح میدههستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگمغز مادران و کودکان در زمعلایم کمبود ویتامین E را روان سالمتمساح حد واسط میان مغز کومهمان ناخواندهسلول های مغزی عامل پارکیآینده با ترس جمع نمیشودنوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسجهان معنااحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهمغز انسان رو به کوچکتر شدعدم توقف تکامل در یک انداروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیمیگرن سردردی ژنتیکی که بسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصاچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنقدرت عشقوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایمغز زنان جوانتر از مغز مرصفحه اصلیرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلما با کمک مغز خود مختاريمسیاهچاله هاآیا دست مصنوعی به زودی قانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانلزوم سازگاری قانون مجازاواکسن ضد اعتیادرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای نقش نظریه تکامل در شناساتوهم جسممبانی ذهنی سیاه و سفیدسکته مغزیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنادیدنی ها واقعی هستنداکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی دنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلامنابع انرژی از نفت و گاز یک پیام منفرد نورون مغزی زمان و مکان، ابعاد کیهان پول و شادینقش ذهن و شناخت در حوادث تکنولوژی های جدید و حالتمدل های ریز مغز مینی برینستم با شعار قانون بدترین ترازودونآشتی بهتر استنرمشهای مهم برای تقویت عابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21بی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیمناطق خاص زبان در مغززندگی سلول در بدن، جدای اپیام های ناشناخته بر مغز نقص در تشخیص هیجانات عامتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سفن آوری های جدید علیه شناهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانمسمومیت دانش آموزان بی گذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان فرایند تکاملی برای پروانه ی آسمانینه به اعدامتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدفروتنی و غرورهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبمطالبی در مورد تشنجظهور امواج مغزی در مغز مصرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان شناسی نوین نیازمند آموزش نوین زباننوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیفساد اقتصادی سیتماتیک درهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمغز چون ابزار هوش است دلیعلائم عصبی آلزایمر، با اروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریمهندسی ژنتیک در حال تلاش سلول های بنیادیآیا فراموشی حتمی استنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمنداحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پقانون مندی نقشه ژنتیکی مویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجمغز ایندگان چگونه استعدم درکروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستمیگرن شدید قابل درمان اسسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری قضاوت ممنوعواکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونمغزهای کوچک بی احساسسوالات پزشکیتولترودینما بخشی از این جهان مرتبطسیاهچاله های فضایی منابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلانگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بلزوم سازگاری قانون مجازاواکسن علیه سرطانراز تغییربرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و نقش هورمون های تیروئید دتوهمات و شناخت حقیقتمباحث مهم حس و ادراکسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننادانی در قرن بیست و یکم،اکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و منابع انرژی از نفت و گاز یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و گذر آن سریع استپول و عقیدهنقش روی و منیزیم در سلامتتکنولوژی و پیشرفتمدیون خود ناموجودستم، بی پاسخ نیستترازودونآغاز فرایند دانستنچرا ماشین باید نتایج را پابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز ديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحهوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیمناطق خاصی از مغز در جستجزندگی، مدیریت انرژیپیدایش زباننقطه ی رسیدن به قلهتکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنمسمومیت دانش آموزان، قماذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53زبان متغیرپرواز از نیویورک تا لوس آنه به اعدامتابوهای ذهنیامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریفرگشت و تکامل تصادفی محض هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسمطالعه ای بیان میکند اهدظرف باید پر شود چه با چرک رمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان، نشان دهنده ی سخنگو آمارهای ارائه شده در سطح نوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تفشار و قدرتو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیمامغز چگونه صداها را فیلتر علت خواب آلودگی بعد از خوروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریمهندسی بدنسلول های بنیادی منابع و اآیا ممکن است موش کور بی منوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیاراحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دقانون گذاری و تکاملویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورمغز ابزار بقای برتر مادیعدالت برای من یا برای همهروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیمیدان مغناطيسي زمین بشر سندرم پیریفورمیسآیا امکان بازسازی اندامهچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانقطار پیشرفتواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در مغز، فقط گیرندهپیامهای کاربرانتومورها و التهاب مغزی عاما تحت کنترل ژنها هستیم یسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا رژیم غذایی گیاهی سلانگاه دوبارهتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی خسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنولزوم عدم وابستگی به گوگل واکسنی با تاثیر دوگانه اراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استنقش هورمون زنانه استروژنتوکل بر خدامبتکران خودشکوفاسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونازوکلسیناگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افراددندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز یک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبرپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش روزه داری در سالم و جتکنولوژی جدید که سلول هامدیریت اینترنت بر جنگستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزچرا مردم با زندگی میجنگنابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(دین اجباریهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست قسمت زندان ذهنیپیر شدن حتمی نیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسفیلمی بسیار جالب از تغییهوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتمسیر دشوار تکامل و ارتقاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروتئین های ساده ی ابتدانه جنگ و نه خونریزیتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSفراموش کارها باهوش تر هسهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری معماری، هندسه ی قابل مشاعقل مجادله گررنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان، وسیله شناسایی محیطآن چیزی که ما جریان زمان نوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تفضا و ذهن بازوفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیمغز ناتوان از توجیه پیداعماد الدین نسیمی قربانی روبات کیانتنفس بدون اکسیژنمهربانی، شرط موفقیتسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ما کالا هستیمنیکولا تسلاتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگراخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنقانون جنگلویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هامغز ابزار برتر بقاعسل طبیعی موثر در کنترل بروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشمیدان های مغناطیسی قابل سندرم پس از ضربه به سرآیا انسان با مغز بزرگش اخچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسلمس کوانتومیواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین مغزتان را در جوانی سیم کشسایتهای دیگرتومورهای نخاعیمانند آب باشسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا راهی برای رفع کم آبی نگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بمقاومت به عوارض فشار خون وابستگی یعنی قلادهرجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کننقش ویتامین K در ترمیم استوپیراماتمجموعه های پر سلولی بدن مسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنباید صبر کرد آتش را بعد اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیاده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژی از نفت و گاز یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهمپوشاندن خود از نورنقش رژیم غذایی بر رشد و اتکنولوژی جدید که سلول هامداخله ی زیانبار انسانستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچرا مغز انسان سه هزار سالابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زونیسومایدپیشینیان انسان از هفت مینقطه بی بازگشتتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی فیروز نادریهوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردمسئول صیانت از عقیده کیسذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان چهار حرفی حیات زمینپروتز چشمچه زیاد است بر من که در ایتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام فراموشی همیشه هم بد نیستهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدمعنی روزهعقل سالمرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزدودن نقص از هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هااتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتفضای قلب منبع نبوغ استوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریمغز و قلب در جنین موش مصنعوامل موثر در پیدایش زباروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد موفقیت هوش مصنوعی در امتسلول بنیادی و ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگراخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همقانون جنگلویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولمغز از بسیاری حقایق می گرعشق درونی به یگانگی خلقتروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بمیدان های کوانتومی خلاسندرم جدایی مغزآیا احتمال دارد رویا از آچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نممغزتان را در جوانی سیمکشتومورهای ستون فقراتماه رجبسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیاما مقهور قوانین فیزیکنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بمقایسه رقابت و همکاریواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به نقش ژنتیک در درمان اختلاتوانایی مغز و دیگر اجزای مجرم، گاهی قربانی استساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننبرو و انرژی مداوماگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شادهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون منابع انرژی از نفت و گاز یک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکپیموزایدنقش رژیم غذایی در رشد و اتکینگیمدارک ژنتیکی چگونه انسانآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هومرگ و میر پنهاندست و پا زدن در سایه؟بعد پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت زونا به وسیله ویروس ابله پیشرفت های جدید علوم اعصنمیتوان با بیرون انداختنتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنفیزیک مولکولها و ذرات در هوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانامسئولیت جدیدذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان نیاز تکاملی استپروتز عصبی برای تکلمنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیفراموشی و مسیر روحانیهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از معادله ها فقط بخش خسته کنعقلانیت بدون تغییررهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم نوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیقفس ذهنوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها مغز و اخلاقعوامل ایجاد لغت انسانی و روح رهاییتنها در برابر جهانموفقیت در تفکر استسلول عصبی شاهکار انطباق آیا مغز تا بزرگسالی توسعچیز جدید را بپذیرتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکقانونمندی و محدودیت عالمویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)مغز به تنهایی برای فرهنگ عشق، شلوغ کردن نیستروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیمیدان بنیادین اطلاعاتسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریلوتیراستامواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتمغط یک گیرنده استتوهم فضای خالیماپروتیلینسیاهچاله ی تولید کنندهآگاهی فراتر از آگاهینگاهت را بلند کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارومقابله ی منطقی با اعتراضوبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کننقش گرمایش آب و هوا در همتوازن مهمتر از فعالیت زیمحل درک احساسات روحانیسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرچت جی پی تیاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویادو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژی از نفت و گاز یکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشپیموزایدنقش زنجبیل در جلوگیری از تکامل فردی یا اجتماعیمروری بر تشنج و درمان هایآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهچرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهمرگ و میر بسیار بالای ناشدست کردن در گوشبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت زیان غذاهای پرچربپیشرفت در عقل است یا ظواهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغفیزیک هوشیاریهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنمسئولیت در برابر محیط زیذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انسانهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویفراموشی آرمانهدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی معجزه های هر روزهعقیده ی بی عملروی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی نوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آورقفس را بشکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستمغز و اخلاقعواملی که برای ظهور لغت اروزه داری متناوب، مغز را تنهاییمولکول ضد پیریسلول عصبی، در محل خاص خودآیا همه جنایت ها نتیجه بیچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدقارچ بی مغز در خدمت موجودویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)مغز بیش از آنچه تصور میشوعصب حقوق نورولووروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را میدازولام در درمان تشنج سندرم سردرد به دلیل افت فآیا برای تولید مثل همیشه چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدننفرت، اسیب به خود استتوهم فضای خالی یا توهم فضماجرای جهل مقدسسیاره ی ابلهانآپومورفین در پارکینسونچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هاخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتمقابله با کرونا با علم اسوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغنقش پیش زمینه ها و اراده توسعه هوش مصنوعی قادر اسمحل درک احساسات روحانی دسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تچت جی پی تیاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی دو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمامنابع انرژی از نفت و گاز یافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزمگسنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل مادی تا ابزار هوشممرکز هوشیاری، روح یا بدن إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ومرگ و سوال از قاتلدست آسمانبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت ذهن در خلاقیت استنمای موفقیتتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی فیزیک و هوشیاریهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منامستند جهان متصلذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و بیان نتیجه ساختماپرکاری تیروئیدنهایت در بی نهایتتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرفرایند پیچیده ی خونرسانیهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تمعجزه ی چشمعلم و ادراک فقط مشاهده ی رویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران رانوبت کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستقله سقوطوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیمغز و سیر تکامل ان دلیلی عوارض ازدواج و بچه دار شدروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استمولتیپل اسکلروز در زنان سلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی می تواند نچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریاختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهقبل از آغازواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز برای فراموشی بیشتر کعصب سیاتیکروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیمکان زمان یا حافظه زمانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانلیروپریم داروی ترکیبی ضدواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسنقاشی هایی با بوی گذشته یتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ماجرای عجیب گالیلهسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت چهارمچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هاخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسملاحظه های اخلاقی دربارهوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشنقش آتش در رسیدن انسان بهتوسعه برخی شغل ها با هوش محدودیت چقدر موثر استساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنتایج نادانی و جهلاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودمنابع انرژی از نفت و گاز یاد گرفتن مداومزنان باهوش ترپیچیدگی های مغزی در درک زنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل مداوممرکز حافظه کجاستافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هاابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندمرگ انتقال است یا نابود شدست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در افزایش سپیشرفتی مستقل از ابزار هنمایش تک نفرهتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیفیزیک آگاهیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمشکل از کجاستطلوع و حقیقترفتار مانند بردهتقلید از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و بیان، در سایه پیشرپرتوهای صادر شده از سیاهنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسفرایند تکامل و دشواری هاهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشکودکان را برای راه آماده معجزه ی علمعلم و روحرویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنژیوگرافی از مغزنور از عمق تاریکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدساثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباقلب های سادهوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسمغز کوانتومیعید نوروز مبارکروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استمواد کوانتومی جدید، ممکنسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی زندگی بشرچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پراختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنقبل از انفجار بزرگواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عضلانی که طی سخن گفتن چقدريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريمکانیک کوانتومی بی معنی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا تکامل و تغییرات ژنتیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکللیس دگرامفتامین یا ویاسواکسن آلزایمرراه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریچقدر به چشم اعتماد کنیمتوهم چیستماده ی تاریکسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت هفتمچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیستملاحظات بیهوشی قبل از جرورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقگزیده ای از وبینار یا کنفنقش انتخاب از طرف محیط، نتوصیه های سازمان بهداشت محدودیت های حافظه و حافظساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنجات در راستگوییاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن امنابع انرژی از نفت و گاز یاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کپیوند قلب خوک، به فرد دچانقش سجده بر عملکرد مغزتکامل چشممرکز حافظه کجاستافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع متست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسمرگ تصادفیدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت زیر فشار کووید چه باید کرپپوگستچند نرمش مفید برای کمردرتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنفیزیکدانان ماشینی برای تهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد دمشکلات نخاعیطلای سیاهرفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوزایی از جسم سیاهچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی فرایند حذف برخی اجزای مغهر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایمعجزه ی علم در کنترل کرونعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسفر دشوار اکتشافآنان که در قله اند هرگز خنور درونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاقلب و عقلوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانومغز آیندگان چگونه است ؟عامل کلیدی در کنترل کارآروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیموجود بی مغزی که می تواندسلام تا روشناییآیا هوش ارثی دریافتی از پنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهاختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویقبرستان ها با بوی شجاعتواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز بزرگ چالش است یا منفعغم بی پایانریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی مکانیزمهای دفاعی در برابسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جنین انسان، هوشمندی نگاه مادی غیر علمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با الا اکراه فی الدینواکسن ایرانی کرونا تولیدراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستنقش قهوه در سلامتیتوهم و خیالماده ی خالیسیب یکسان و دیدگاه های متآب زندگی است قسمت اولچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های دفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهممانتین یا آلزیکسا یا ابورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده اگزارش یک مورد جالب لخته ونقش اتصالات بین سلولهای توصیه های غیر دارویی در سمخچه فراتر از حفظ تعادلساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونخاع ما تا پایین ستون فقراگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژی از نفت و گاز یادگیری مهارت های جدید دزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند مغز و سر و چالشهای نقش غذاها و موجودات درياتکامل و ارتقای نگاه تا عممرکز خنده در کجای مغز استافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریALS نگاهی کامل بر بیماری وهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابمرگی وجود ندارددغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرفون داروی ضد ام اسپایان، یک آغاز استچند جهانیتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگفال نیکوهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دمشکلات بین دو همسر و برخیطوفان فقر و گرسنگی و بی سرفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی اچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنفراتر از دیوارهای باورهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلمعجزه در هر لحظه زندگیعلم به ما کمک میکند تا مورویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع خواب و رویاسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلونوروفیبروماتوزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییقلب یا مغزویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در مغز اندامی تشنه ی انرژی اعادت همیشه خوب نیستروزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایموجودات مقهور ژنها هستندسلاح و راهزنیآیا هوش سریعی که بدون احسچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل قدم زدن و حرکت دید را تغیواقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز بزرگ چالشهای پیش روغم بی پایانریواستیگمینتوقف؛ شکستما انسانها چه اندازه نزدسوخت هیدروژنی پاکآیا جهان ذهن و افکار ما منگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خوددرمان تشنجلاموژین داروی ضد اوتیسم؟واکسن اسپایکوژنراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور مینقش مهاجرت در توسعه نسل اتوهم وجودماده ای ضد التهابیسیر آفرینش از روح تا مغز آب زندگی است قسمت دومچالش کمبود اندام برای پیتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بمن کسی در ناکسی دریافتم ورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بگشایش دروازه جدیدی از طرنقش تیروئید در تکامل مغزتوصیه هایی در مصرف ماهیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلساختن آیندهتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنخستین تمدن بشریاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسادو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خامنابع انرژی از نفت و گاز یادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی هوشمند در خارج از زپیوند اندام از حیوانات بنقش غذاها و موجودات درياتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمرگ چیستافراد آغاز حرکت خودشان رتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریفقر داده ها در هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهمراحل ارتقای پله پله کیهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرک ترین مردمپارادوکس ها در علمچند جهانیتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانفاکسیبتهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با همشکلات روانپزشکی پس از سطوفان زیباییرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت اپرسشگری نامحدودنون و القلمتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسفرد موفقهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندمعرفت و شناختعلم بدون توقفرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبمنتظر نمان چیزی نور را بهسفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشاننورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هااثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردقلب دروازه ی ارتباطویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیمغز انسان ایا طبیعتا تماعادت کن خوب حرف بزنیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسموسیقی نوسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودچگونه میتوان با قانون جنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آاختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر قدرت مردمواقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمغز بزرگ و فعال یا مغز کوغیرقابل دیدن کردن مادهریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هما انسانها چه اندازه نزدسودمندی موجودات ابزی بر آیا جهش های ژنتیکی، ویرونگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید ALSلایو دوم دکتر سید سلمان فواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدنقش میدان مغناطیسی زمین توهم وجودماده، چیزی نیستسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآب زندگی است قسمت سومچالش دیدگاه های سنتی در بایران بزرگجریان انرژی در سیستم های دقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاوردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدمن پر از تلخیمورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استپل جویی اصفهاننقش حفاظتی مولکول جدید دتوضیحی ساده در مورد هوش ممخچه ابزاري که وظیفه آن فساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینخستین تصویر از سیاهچالهاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار دو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنمنابع انرژی از نفت و گاز یادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی و داراییپیوند اندام حیوانات به انقش غذاها و موجودات دريا