دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هستی ما پس از شروعی چگال و سنگین به کجا می رود

هستی ما پس از اغازي سنگین و پر چگال ، به سوی کجا میرود ؟

از زمان انفجار بزرگ پیش از حدود 13.7 میلیارد سال قبل ، هستی از مراحل مختلفی گذشته است و نتيجه شرايط سخت و دشواری است که هستی در مراحل بسیار جوان خود شاهد آن بوده است .

فعالیت شدیدی که هستی طی اولین ثانیه های تشکیل، شاهد آن بوده است، مساوی با سختی و شدتی است که هستی در همه ميليارها سال بعد با آن مواجه بوده است ..!!

از درک کنونی خود درباره کیفیت حوادث و تکامل انفجار بزرگ و با نگاه دقیق بر نظریات دانشمندان در مورد چگال شدن و تکينگي بزرگ و آنچه به آن می رساند ، ميتوانيم نقشه اي زمانی را برای نخستین ثانیه های ایجاد هستی رسم کنيم سپس به سرعت به آن چیزی بپردازیم که در سالهاي بعد تا امروز رخ داده است.

نخستین ثانیه ایجاد هستی

عصر پلانک

منظور از آن مدت زمانی است که از صفر تا 10 به توان منفي 43 ثانیه ادامه دارد و به آن رقم واحد زمان پلانک میگویند.

این زمان ، نزدیکترین زماني است که علم فیزیک جدید ، میتواند به مرحله عدم پیش از انفجار بزرگ ، نزدیک شود.

ما در مورد این زمان بی نهایت کوچک خیلی کم میدانيم .

نسبیت عام، ایجاد تکينگي پر چگال را مطرح میکند و منظور از آن نقطه ای در فضا است که چگالی ماده یا انحنای زمان مکان در آن بی نهایت است و در این لحظه ،مفهوم زمان مکان از بین میرود و این دو ، دیگر معنایی ندارند و بافت زمان مکان به طور کامل منهدم ميشود و همه قوانین نسبیت و فیزیک عموما از میان میرود .

این دقیقا مثل این است که وسيله محاسبه ، وقتی بخواهد رقمی را بر صفر تقسیم کند ،نشانه خطا به شما بدهد!

و نسبیت همچنین فرض میکند که نيروهاي چهارگانه اساسی یعنی الکترمغناطيس و نیروی کوچک هسته ای و نیروی بزرگ هسته ای و جاذبه، همه شان همان مقدار نیرو را دارند بلکه شاید این نیروها در شکل نیروی يگانه و اصلی، یکي باشند

در این مرحله طول هستی حدود 10 به توان 35_ متر است و این اندازه طول پلانک است و درجه حرارت هستی در این لحظه بیش از 10 به توان 32 درجه سانتیگراد است و به آن درجه حرارت پلانک گفته ميشود .

عصر تکينگي بزرگ

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی 43 تا 10 به توان منفی 36 ادامه دارد و این زمانی است که در آن نیروی جاذبه از نیروهای اساسی دیگر که بر تکينگي احاطه دارد جدا ميشود . همچنین اولین ذرات و ذرات متضاد در هستی تشکیل میشود .

عصر وسعت يافتن

و این زمان از زمان 10 به توان منفی 36 تا زمان ده به توان 32- ادامه دارد و این زمان با جدا شدن نیروی هسته ای بزرگ تشخيص داده میشود و هستی به صورت برجسته و با سرعتی زیاد شروع به بزرگ شدن میکند و به آن زمان توسعه هستی گفته ميشود ..

در این زمان ، ابعاد خطی هستی جوان، زیاد ميشود تا به ده سانتیمتر برسد و این یعنی طول آن 10 به توان 26 برابر آن چیزی است که هستی در مرحله قبلی داشت و هستی دراین لحظه به حجم یک هسته گريپ فروت و نه بزرگتر میرسد .

ذرات اولیه ای که از عصر تکينگي بزرگ، باقی مانده اند یعنی پلاسمای کوارک-گلوئون داغ و پر چگال و آنکه گاهی سوپ کوارکی خوانده ميشود، به صورتی ظریف در گوشه های این هستی بسیار کوچک ، توزیع ميشوند.

تاریخ هستی

عصر الکتریسیته ضعیف

و این زمان از زمان 10 به توان _36 تا زمان ده ب توان منفی دوازده ثانیه ادامه دارد و همانطور که نیروی هسته ای بزرگ از دو نیروی دیگر جدا ميشود واکنشهای ذرات در ایجاد تعداد زیادی از ذرات شگفت و عجیب آغاز ميگردد و در ميان آنها بوزونهاي W و بوزونهاي Z و بوزونهاي هیگز هستند ( بوزون هیگز سبب کند شدن ذرات میشود و به صورت تدریجی به آن چگالي میدهد تا به هستی ای که به طور کامل از اشعه ها تشکیل شده است اجازه تبدیل شدن به هستي ای را بدهد که از اجسام دارای چگالي، پشتیبانی و حمایت ميکند. )

توزیع کهکشانها در هستی

عصر کوارک

از زمان بین 10 به توان منفی 12 تا 10 به توان منفی شش ادامه می یابد . در این عصر کوارکها و الکترونها و نوترونها در مقادیر زیاد شکل میگیرند و در این زمان ، هستی تا کمتر از ده کوادريليون درجه سرد ميشود (کوادريليون برابر با10 به توان پانزده) است و نیروهای فعلی چهارگانه، به شکل فعلی خود در می آید .

در این عصر ، کوارکها و کوارکهاي متضاد ،همینکه با هم تماس می یابند همدیگر را از میان میبرند ولی در فرایندی به نام باريون زايي، یکی از میلیارد زوج کوارکها در قید حیات باقی میماند و اين کوارکها در نهایت برای تشکیل ماده هستی با هم تجمع می يابند.

عصر هادرون

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی شش تا یک ثانیه ادامه می یابد و در این زمان درجه حرارت هستی تا حدود تریلیون درجه سانتی گراد سرد میشود و این درجه انقدر سرد است که به کوارکها اجازه تشکیل هادرون ها را مانند پروتونها و نوترونها میدهد.

و الکترونها با پروتونها در شرایط دشوار در عصر هادرون برخورد میکنند تا نوترونها تشکیل شود

و با آن ، نوترينو بدون چگالی تشکیل ميشود و این مورد ،مسافرتی آزادانه را در فضا آغاز میکند و با سرعتی مساوی یا نزدیک به سرعت نور تا عصر ما ادامه دارد .( نوترینو (به انگلیسی: neutrino) یک ذره بنیادیاست که از نظر الکتریکی خنثی بوده و به ندرت وارد برهمکنش میشود.[۱] نوترینو به معنی «کوچک خنثی»، معمولاً با سرعتی نزدیک بهسرعت نور حرکت میکند، از نظر الکتریکی خنثی بوده و قادر است از درون مواد تقریباً بدون هیچ برهمکنشی عبور نماید. نوترینوها دارای جرم بسیار کوچک، اما غیر صفر هستند. نوترینو با حرف یونانی ν (نو) نمایش داده میشود.

از آنجایی که نوترینوها بار الکتریکی ندارند، تحت تأثیر نیروهای الکترومغناطیس قرار نمیگیرند[۲]. نوترینوها تنها تحت تأثیر نیروی هستهای ضعیفکه در مقایسه دارای بُرد بسیار کوتاهتری از نیروی الکترومغناطیس است، قرار میگیرند؛ لذا قادر هستند مسافتهای بسیار طولانی را درون مواد بدون برهمکنش طی نمایند.)

برخی نوترونها و نوترينو برای اتصال بر می گردند و ساختاری از زوج پروتون - الکترون را تشکیل میدهد

و قوانین یگانه ای که در مورد همه این مسيرهاي واضحا کور در فرایندهای خلقت و بازگشت خلقت حکم میکند با قانون حفظ نیرو و بار التريکي نشان داده میشود.

پس از نخستين ثانیه ها چه رخ داد ؟

عصر لپتون

از نخستین ثانیه تا سه دقیقه امتداد دارد. پس از آنکه اکثریت مطلق و نه همه هادرون ها و هادرونهاي متضاد شکل گرفت و در انتهای عصر هادرون برخی از آنها برخی دیگر را از میان برد، لپتونها مانند الکترونها

و لپتونهاي متضاد مانند پوزيترونها بر ماده هستی غلبه يافت .( در فیزیک ذرات ، هادرون (گرفته شده از زبان یونانی به معنای محکم، سخت) به ذرات ترکیبی که از دو یا سه کوارک تشکیل شده باشند، گفته میشود. نیروی هسته ای قوی این کوارکها را در کنار هم قرار میدهد. دو زیرمجموعه از هادرونها وجود دارد: باریونها و مزونها. باریونها از سه کوارک و مزونها از دو کوارک تشکیل شدهاند. از میان معروفترین باریونها، میتوان به پروتونها ونوترونها اشاره کرد.)

در این عصر فوتونها در نتیجه برخورد الکترونها و پوزيترونها و از میان رفتن برخی از آنها، به تدریج ایجاد شد تا نیرو به شکل فوتون آزاد گردد .

برخورد فوتون ها به نوبه خود منجر به ایجاد زوجهای بیشتری از الکترون و پوزيترون شد .
عصر آفرینش هسته ای

این عصر بین سه دقیقه تا بیست دقیقه امتداد دارد و درجه حرارت هستی به حدود میلیارد درجه سانتیگراد کاهش می یابد و این حرارت، به هسته ذرات اجازه تشکیل میدهد و این زمانی است که نوترونها با پروتونها از طریق ترکیب هسته ای ،متصل میشوند تا هسته عناصر ساده مانند هیدروژن و ليتيوم و هلیوم تشکیل شود و پس از بیست دقیقه، درجه حرارت و جرم هستی به درجه ای بازميگردد که در آن پیوند هسته ای امکان ندارد ادامه یابد .

عصر فوتون یا عصر تسلط اشعه ها

از سه دقیقه تا 240 هزار سال امتداد می یابد و در طی این زمان طولاني سرد شدن تدریجی ، کیهان پر از پلاسما ميشود و پلاسما شبیه سوپی داغ و پر از هسته های ذرات و الکترونهاست . و پس از آنکه بیشتر لپتونها و لپتونهای متضاد همدیگر را در انتهای عصر لپتون از بین بردند ، فوتون ها بر نیروی کیهان تسلط می یابند و این فوتون ها بسیار با پروتونها و الکترونها و هسته های باردار واکنش نشان میدهند.

عصر بازگشت ترکیب یا عصر رهايی از ارتباط

از 240 هزار سال تا 300 هزار سال ادامه دارد درجه حرارت کیهان تا حدود 3000 درجه سانتیگراد پایین می آید و این ، تقریبا درجه حرارت روی سطح خورشید است و در این زمان چگالی هستی رو به کم شدن است . در این زمان ذرات هیدروژن و ذرات هلیوم باردار در فرایندی که بازگرداندن ترکیب نامیده میشود به تدریج ایجاد ميشود و به این ترتیب ذرات در پایان به ذراتی متعادل از نظر الکتریکی تبدیل ميشود .

کیهان در آخر برای نور شفاف میگردد و این چیزی است که امروز در هستی خود، شاهد آن هستيم ..

و ذرات تشکیل شده، شروع به آزاد کردن فوتون ها در کیهان میکنند این فوتون ها تا امروز با الکترونها و پروتونها در مایعی پر از باریون فوتون واکنش نشان داده اند و این فرایندی شناخته شده به نام جدا شدن ارتباط ، است و این فوتون ها که امروز آنها را در اشعه های به جا مانده در کيهان ميبينیم ميتواند با آزادی کامل ،مسافرت و حرکت کنند .

و با رسیدن به انتهای این عصر ،هستی از ابری تشکیل ميشود که 75% آن هیدروژن و 25% آن هلیوم است و فقط نشانه های اندکي از ليتيوم وجود دارد .

عصر تاریکی

از 300 هزار سال تا 150 میلیون سال ادامه دارد

و این دوره ای است که بین دوره پس از تشکيل نخستین ذرات و دوره پیش از ایجاد نخستین ستارگان ، محصور است و گاهی به آن عصر تاریکی گفته ميشود .

و به رغم آنکه فوتون ها موجودند ، کیهان در این زمان تاریک است و ستاره ای ندارد تا نوری بدهد و کیهان را روشن کند .

و همراه با بقای ماده پر سوراخ و قابل نفوذ ، فقط همین ماده قابل نفوذ بوده که در آن زمان در کیهان انتشار می یافته است و این ماده ، فعالیت را در هستی به شکل برجسته ای کم میکند .

سطوح انرژی بسیار پایین و جدولهای زمانی این دوره ، بسیار بلند است ..

در این عصر، چیز قابل ذکری در هستی ای که ماده تاریک بر آن احاطه دارد رخ نميدهد.

فرضیه ایجاد هستی

عصر بازگرداندن يونها

در دوره ای بین 150 میلیون سال تا میلیارد سال امتداد دارد . در اين عصر نخستین شبه ستارگان با از میان رفتن جاذبه ، شکل میگیرد و امواج چگال آزاد شده از این ستارگان سبب بازگرداندن بارهاي هستی اطراف آن ميشود .

و دانشمندان معتقدند یکی از خانواده های ستارگان در بازگرداندن يونهای هیدروژن نقش داشته است . در این نقطه ،بیشتر کیهان با هستی ای با بار الکتریکی متعادل و برابر به هستی ای با پلاسمای باردار تبديل ميشود ..

در دوره 300 تا 500 میلیون سال پس از انفجار بزرگ ، جاذبه در بالا بردن چگالی برخی رشته هاي گازی ابتدایی نقش داشت تا ابرهاي گازی جدا از هم تشکیل شود و کیهان در این زمان به طور مداوم در حال توسعه و گسترش سریع بوده است . این ابرهای چگال و کوچک به تدریج به واسطه جاذبه خاص آن رو به انهدام گذاشت تا آنقدر داغ و سوزان شود که بتواند واکنشهای ادغام هسته ای را بین ذرات هیدروژن انجام دهد و نخستین ستارگان تشکیل شوند

نخستین ستارگان ، ستارگانی وحشتناک بودند ولی زیاد دوام نیاوردند و تقریبا صد برابر خورشيد ما وزن داشتند

و انها معروف به جهان سوم هستند و آنها ستارگانی بدون معدن بودند.

در نهایت ستارگان عالم دوم و عالم اول از موادي که از بقایای ستارگان قبلی بود تشکیل شدند

ستارگان بزرگ به سرعت سوختند و به عنوان ابرنواختران بزرگی منفجر شدند تاخاکسترهاي آنها سبب ایجاد نسلهای بعدی ستارگان شود . مقادیر فراوانی از ماده در هستی از میان رفتند تا کهکشان های دیگر تشکیل شود

و در آن زمان ،جاذبه، ابرهای کهکشانها را برای تشکیل مجموعه ها و مجموعه های خوشه ای وسیعی به سوی برخی دیگر میکشید.

ایجاد مجموعه خورشیدی

از 8.5 تا نه میلیارد سال طول کشید . خورشید ما از ستارگان نسل جدید است و از ستارگان ابتدایی نیست و خورشید باز مانده های فراوانی از نسلهاي گذشته ستارگان را در خود میگیرد .

اکنون پس از گذر 13.7 میلیارد سال از انفجار بزرگ ، هستی همچنان گسترش می یابد و فرآیند بازگرداندن نقشهاي ستارگان بدون وقفه ادامه دارد .

http://www.all4syria.info/Archive/326099


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ما انسانها چه اندازه نزدتلاشی تازه برای گشودن معهفت سین یادگاری از میراث خارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انمرکز هوشیاری، روح یا بدن توصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی در کامپیوترهادانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ویتامین دی بر بیماهدف یکسان، در مسیرهای متدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندینقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر درجه حرارت بر عملکیافته های نوین علوم پرده روش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه آن شکری که می خوریمجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرخی سيناپسها طی تکامل و نرمشهای مهم برای تقویت عحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و اختلالات مخچهما انسانها چه اندازه نزدتلاشی جدید در درمان ام اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسامرکز حافظه کجاستتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویروس کرونا بر مغز هدف از تکامل مغزدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگر کرونا ساخته شذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای نقش اتصالات بین سلولهای تاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید دروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبنقطه بی بازگشتتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسفرایند تکامل و دشواری هابحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه انتظارات بر ادراک جنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندممانتین یا آلزیکسا یا اببررسي علل احتمالي تغيير چرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات حرکتی در انسانما با کمک مغز خود مختاريمتمایل زیاد به خوردن بستنهمیشه عسل با موم بخوریمخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهامرکز خنده در کجای مغز استتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ژنها بر اختلالات خهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگری ضد کرونا از درقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اچند جهانیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی درباره احساسات متفاچگونه باغبانی باعث کاهش جنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط منابع انرژي پاک سرچشمه حبررسی و اپروچ جدید بر بیمچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات صحبت کردن در انما تحت کنترل ژنها هستیم یتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوموارکتوس ها ممکن است دخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولمرگ انتقال است یا نابود شتکامل مداومهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کلام در آیات کلام بهزینه ای که برای اندیشیددرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن سرطانرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی روشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمچندین ماده غذایی که ماننتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برافرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی درباره احساساتی غیرچگونه تکامل مغزهای کنونیجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همنبع خواب و رویابررسی سیستم تعادلی بدن اچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوادامه بحث تکامل چشمماه رجبتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی می تواند بر احخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دوممراحل ارتقای پله پله کیهتکامل چشمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر نهزینه سنگین انسان در ازادرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسنی با تاثیر دوگانه ارمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداچه زیاد است بر من که در ایتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازقیچی ژنتیکیبخش دیگری در وجود انسان هچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممنحنی که ارتباط بین معرفبررسی علل کمر درد در میانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین گویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییماپروتیلینتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی و کشف زبان هایدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سوممزایای شکلات تلخ برای سلتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر کپسول نوروهرب بر تهزاران سال چشم های بینا ودرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاهخواری بر رشد و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش داروهاي مختلف معروف تاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی چهار میلیارد سال تکامل بتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی مبرنامه و ساختار پیچیده مچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین منشأ اطلاعات و آموخته ها بزرگ شدن مغز محدود به دورچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمبانی ذهنی سیاه و سفیدتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل زبانهوش احساسیداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر کپسول نوروهرب بر سهستي مادي ای که ما کوچکتردرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رمغزهای کوچک بی احساستاثیر انتخاب از طرف محیط وبینار اساتید نورولوژی درویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بچهار ساعت پس از کشتار خوکتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از قانون جنگلبرین نت به جای اینترنتچگونه حافظه را قویتر کنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومهندسی ژنتیک در حال تلاش بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چرا خشونت و تعصبحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مجموعه های پر سلولی بدن متنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمشکلات نخاعیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش احساسیداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر کپسول نوروهرب بر سهستی ما پس از شروعی چگال درک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر احتمالی عصاره تغلیوراپامیل در بارداریرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالینقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشانوار مغزی روشی مهم در تشختشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از قانونمندی و محدودیت عالمبرای پیش بینی آینده مغز دنگاه محدود و تک جانبه، مشجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمولتیپل اسکلروز در زنان بسیاری از بیماری های جدیچرا در مغز انسان، فرورفتخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش محل درک احساسات روحانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی الفاگودندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل شناخت انسان با کشفهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وو هر کس تقوای خدا پیشه کندرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هنقش قهوه در سلامتیتاثیر ترکیبات استاتین (سورزش هوازی مرتب خیلی به قرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پینقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتاميننورون هاي مصنوعی می توانتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی نکات از گاید لاین پرنگاه انسان محدود به ادراحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمواد کوانتومی جدید، ممکنبعد از کروناچراروياها را به یاد نمی آخونریزی مغز در سندرم کووسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد محل درک احساسات روحانی دتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک تا کدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات روانپزشکی پس از ستئوری تکامل امروز در درمهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقت نهيب هاي غير علمي گذشدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر دپاکین بر بیماری مورزش هوازی ، بهترین تمریرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانریسدیپلام تنها داروی تایایندرالفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحثی جالب درباره محدودیتنورون های ردیاب حافظهتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از قبل از انفجار بزرگبرخی اثرات مضر ویتامین دنگاهی بر قدرت بینایی دراحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهموجود بی مغزی که می تواندتفاوت مغز انسان و میمون هچراروياها را به یاد نمی آخواندن ، یکی از شستشو دهنسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمحدودیت های حافظه و حافظتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک تا کدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات روانپزشکی در عقب تئوری تکامل در پیشگیری و هوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقتی فهمیدی خطا کردی برگدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر داروهای ضد التهاب ورزش و میگرنرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی انقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الفلج خواببحثی در مورد نقش کلسیم و نوروپلاستیسیتی چیستتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی اختلالات عصبی مثانهنگاهی بر توانایی اجزاي بحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناموجودات مقهور ژنها هستندتفاوت های بین زن و مرد فقنزاع بین جهل و علم رو به پخواب سالم عامل سلامتیخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمخچه فراتر از حفظ تعادلتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک تا کديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسامشاهده آینده از روی مشاهتا 20 سال آینده مغز شما به هوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E برای فعالیت صحدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر داروی ضد تشنج سدیم ورزش بهترین درمان بیش فعروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیفلج خواب چیستبحثی در مورد عملکرد لوب فنوشیدن چای برای مغز مفید تغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعبرخی بیماری ها که در آن بناتوانی از درمان برخی ویحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان میهمانهای ناخوانده عامل تفاوتهای جنسیتی راهی برانزاع بین علم و نادانی رو نزاع بین علم و جهل رو به پخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی از عروسک تا کدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار معنی روزهتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E در چه مواد غذایدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرنقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز فیلمی بسیار جالب از تغیینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از لوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی بیماری های خاص که بدناتوانی در شناسایی چهره حوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمیگرن سردردی ژنتیکی که بتقلید مرحله ای نسبتا پیشنظام مثبت زندگیخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مخچه ابزاري که وظیفه آن فتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی از عروسک تا کدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزردرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپفیزیکدانان ماشینی برای تبحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی خارج از مغزهای ما نیتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از لبخند بزن شاید صبح فردا زبرخی توجهات در ببمار پارنخاع ما تا پایین ستون فقرحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمیگرن شدید قابل درمان استلقین اطلاعات و حافظهنظریه تکامل در درمان بیمخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی از عروسک تا کمدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد منقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان روش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تفرگشت و تکامل تصادفی محض بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه مغز پیش انسان یا همتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از لرزش ناشی از اسیب به عصببرخی روش های تربیتی کودکنخستین تصویر از سیاهچالهحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمیدان مغناطيسي زمین بشر تلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخاهفت چیز که عملکرد مغز تو خانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمروری بر تشنج و درمان هایتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد منقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استفراموش کارها باهوش تر هسبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه هموساپينس بر زمین ثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابرخی سلولهای عصبی در تلانرمش های مفید در سرگیجهحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمکانیزمهای دفاعی در براب