دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوار مغز در فراموشی ها

استفاده از نوار مغز در فراموشی ها
ویدیو از دکتر سیمون فریلیچمتخصص الکتروفیزیولوژِ در بیمارستان Royal Free Hospital and Great Ormond Street انگلستان و برنده ی جایزه یلورد آدریاندر این رشته تخصصی)

نوار مغز || پزشکت، اولین و بزرگتری جامعه آنلاین بیمار و پزشک

هرچند تفسیر نوار مغز در فراموشی ها دشوار است ولی در برخی موارد به تشخیص کمک می کند. مزیت نوار مغز، عدم پرتوهای زیانبار برای بیمار است.
انواع فراموشی یا دمانس:

تفاوت نوار مغزی با نقشه مغزی【QEEG VS EEG】در چیست؟
1- دمانس ها یا فراموشی های قشر مغز: آلزایمر، دمانس فرونتوتمپورالبا درگیری بخش فرونتال و تمپورال مغز، اختلال تکلم غیرروان پیشرونده، دمانس معنایی(سمانتیک)
2- دمانس یا فراموشی قشری- زیر قشری: دمانس لوی بادی ، دمانس کوتیکوبازیلار
3- دمانس زیر غشایی: بیماری پارکینسون، بیماری هانتینگتون، پارکینسون
4- دمانس فوق هسته ای پیشرونده: PSP
5- لکودیستروفی late onset جوانان:
تغییرات نوار مغز در موارد بالا:
1- آلزایمر: کندی پیشرونده در نوار مغز
2- دمانس فرونتوتمپورال: نوار مغز معمولا نرمال
3- اختلال تکلم غیرروان پیشرونده: نوار مغز طبیعی یا همراه با کندی در نیمکره ی غالب مغز
4- دمانس معنایی(سمانتیک): نوار مغز طبیعی
5- دمانس لوی بادی: ترکیب موج دلتا و تتا و یا امواج دوره ای(پریودیک)
6- دمانس کوتیکوبازیلار: ترکیب موج دلتا و تتای غیر قرینه
7- بیماری پارکینسون: کاهش reactivity، کند شدن ملایم موج آلفا
8- بیماری هانتینگتون: کاهش ولتاژ، کاهش آلفا و افزایش تتا
9- PSP: نوار مغز با ولتاژ کاهش یافته، کاهش مختصر فرکانس موج آلفا
10- لکودیستروفی late onset جوانان: کاهش فرکانس موج آلفا
کل ویدیو لینک زیر
https://www.youtube.com/watch?v=ifMQP...
https://www.youtube.com/watch?v=SlhiD7IlrfM&t=45s


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی لایو دوم دکتر سید سلمان فابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان اولین سلول مصنازدواج های بین گونه ای، رروبات های ریز در درمان بیمدل های ریز مغز مینی برینهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناسودمندی موجودات ابزی بر تکنولوژی جدید که سلول هاعارضه جدید ویروس کرونا سپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحد و مرزها توهم ذهن ماستمنابع انرژی از نفت و گاز اجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایداروی جدید برای ای ال اساصل بازخوردروشی برای بهبود هوش عاطفمراحل ارتقای پله پله کیههوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردسکته مغزیتکامل زبانسایتهای دیگرپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت نوزدهممنابع بی نهایت انرژی در داداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهدر ناامیدی بسی امید استبلندی در ذهن ما درک بلندیراه فراری نیستمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی سخن پاک و ثابتتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست قسمت53چگونه هوشیاری خود را توسدرمان های جدید میگرنبه زودی شبکه مغزی به جای رشد مغز فرایندی پیچیده امغز مانند تلفن استتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرعت فکر کردن چگونه استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرایا بیماری ام اس (مولتیپخلا، حقیقی نیستاز نخستین همانند سازها تدرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی در جمع مواردی را برتلاشی تازه برای گشودن معشگفت انگیز بودن کیهانکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان هوشمندفیزیک و هوشیاریابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ خانه ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویمواد کوانتومی جدید، ممکننبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنبیه چقدر موثر استشباهت زیاد بین سلول هاي عکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومجهان شگفت انگیزفشار و قدرتابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقما انسانها چه اندازه نزدچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگزبان، وسیله شناسایی محیطتوقف؛ شکستطولانی ترین شبگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشجاذبهقبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغزترمز جهانماده ای ضد التهابینشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم تنهاییعلم راهی برای اندیشیدن اعلم ساختن برج های چرخانگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بلبخند بزن شاید صبح فردا زابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان تغییر میدان مغاسکار، لگوی هوشمندروبات کیانمدیون خود ناموجودهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هاعدم توقف تکامل در یک انداپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحریص نباشمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی جدید برای دیابتاصل علت و تاثیرروشی جدید در درمان قطع نخمرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختسال سیزده ماههتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت هفتممنابع جدید انرژیادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستدر هم تنیدگی مرزها و بی مبلوغ چیستراه های جدید برای قضاوت رمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسختی ها رفتنی استتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچگونه واکسن کرونا را توزدرمان های جدید در بیماری به زیر پای خود نگاه نکن برشد مغز علت تمایل انسان بمغز مادران و کودکان در زمتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسعی کن به حدی محدود نشویکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پایا بدون زبان میتوانیم تخلا، خالی نیستاز نخستین همانند سازها تدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانزندگی در سیاهچالهتلاشی جدید در درمان ام اسشگفت زده و حیران باشکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشیارفیزیکدانان ماشینی برای تابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوخانواده پایداراز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبموجود بی مغزی که می تواندچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغززبان چهار حرفی حیات زمینتهدیدهای هوش مصنوعیشباهت زیاد بین سلول هاي عکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومجهانی که نه با یک رخداد و فضای قلب منبع نبوغ استابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ادل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیما انسانها چه اندازه نزدچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را سفر فقط مادی نیستتولید مثل اولین ربات های طی یکصد هزار سال اخیر هرچگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید ددین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهان خاصیت فراکتالماده، چیزی بیش از یک خلا نظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم جدایی و توهم علمعلایم کمبود ویتامین E را گذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیلحظات خوش با کودکانابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای دانشمندان روش هاي جدیدی اساس انسان اندیشه و باور روح در جهانی دیگر استمدیریت اینترنت بر جنگهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیعدم درکپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحرکت چرخشی و دائمی کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عداروی جدید ضد میگرناصل عدم قطعیت از کوانتوم روشی جدید در درمان نابینمرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشسانسور از روی قصد بسیاری تکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفدهممناطق خاصی از مغز در جستجادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیدر هم تنیدگی کوانتومیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه های جدید برای قضاوت رمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوسرنوشتتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سومارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه آن شکری که می خوریمدرمان های رایج ام اسبوزون هیگز چیسترشد در سختی استمغز چون ابزار هوش است دلیتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاشلیک فراموشیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسایا تکامل هدفمند استخلاصه ای از مطالب همایش ماز نشانه ها و آثار درک شددرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودزندگی زمینی امروز بیش از تمایل زیاد به خوردن بستنشگفتی های زنبور عسلکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان های بسیار دیگرفاصله ها در مکانیک کوانتابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کخار و گلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووموجودات مقهور ژنها هستندچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان نیاز تکاملی استتو یک معجزه ایشجاعت و ترسکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که از یک منبع، تغذیقفس ذهنابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین دلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمما اکنون میدانیم فضا خالچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز سفر نامه سفر به بم و جنوب تولید یا دریافت علمطبیعت موجی جهانگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وجدایی خطای حسی استقدرت مردمابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز رنگ کردن، حقیقت نیستماشین دانشنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتسلام تا روشناییتوهم جسمسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهمات و شناخت حقیقتعلایم کمبود ویتامین E را گربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحقیقت غیر قابل شناختلرزش ناشی از اسیب به عصبابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهدانشمندان روشی برای تبدیاستفاده از مغز، وزن را کمروح رهاییمداخله ی زیانبار انسانهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیعسل طبیعی موثر در کنترل بپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس چشایی و بویاییمنابع انرژی از نفت و گاز احساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتداروی جدید ضد الزایمراصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان سکته ممرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی سانسور بر بسیاری از حقایتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت ادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید در هم تنیدگی کوانتومی و پبنی عباس، ننگی بر تاریخراه پیروزی در زندگی چیستمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهسریع دویدن مهم نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه انتظارات بر ادراک درمان های علامتی در ام اسبوزون هیگز جهان را از متلز گهواره تا گورمغز چگونه صداها را فیلتر تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاشلیک فراموشیکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودایجاد احساساتخلاصه ای از درمان های جدیاز نظر علم اعصاب یا نرووسدروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیزندگی زودگذرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشانس یا تلاشکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان هایی در جهان دیگرفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خارق العاده و استثنایی باز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووموسیقی نونتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تزبان و کلمه حتی برای کسانتو یک جهان در مغز خودت هسشرکت نورالینک ویدیویی ازکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنقلب و عقلابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت ددنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعما از اینجا نخواهیم رفتچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس سفر به مریخ در 39 روزتولید پاک و فراوان انرژیطبیعت بر اساس هماهنگیگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های قدرت کنترل خودابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دردیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز رنگین کمانمبانی ذهنی سیاه و سفیدنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازواقعیت و انعکاسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوپیراماتعلت خواب آلودگی بعد از خوگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحقایق ممکن و غیر ممکنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیدائما بخواناستفاده از هوش مصنوعی در روزه داری متناوب، مغز را مدارک ژنتیکی چگونه انسانهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مادی تا ابزار هوشمعشق درونی به یگانگی خلقتپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت اول )منابع انرژی از نفت و گاز احساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاداروی سل سپتاصول توسعه ی یک ذهن کاملريتوکسيمب در درمان ام اسمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان ساهچاله ها تبخیر نمیشودتکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست قسمت ادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک در هم تنیدگی کوانتومی و دبه قفس های سیاهت ننازراه انسان شدن، راه رفتن ومطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه به سطح بالایی از هودرمان ژنتیکی برای نوآوریبی نهایت در میان مرزهازمین در برابر عظمت کیهانمغز ناتوان از توجیه پیداتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشنا در ابهای گرم جنوب نیاکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وایرادهای موجود در خلقت بخم شدن فضا-زماناز نظر علم اعصاب اراده آزدریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیزندگی سلول در بدن، جدای اتمدن پیشرفته ی پیشینیانشاهکار قرنکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان یکپارچهفتون های زیستیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعخبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوموسیقی هنر مایع استنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیزبان و بیان نتیجه ساختماتو کز محنت دیگران بی غمیشربت ضد خلطکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستقلب دروازه ی ارتباطابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکما اشیا را آنطور که هستندچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید سلولهای جنسی از سلطعمه ی شبکه های ارتباط اجگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های قدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز رهبر حقیقیمباحث مهم حس و ادراکنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مسم زنبور ، کلیدی برای وارتوانایی مغز و دیگر اجزای عماد الدین نسیمی قربانی گزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحل مشکللزوم سازگاری قانون مجازاابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامداروهای مصرفی در ام اساستفاده از انرژی خلاروزه داری و بیمار ی ام اس مروری بر تشنج و درمان هایهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل مداومعصب حقوق نورولووپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک (قسمت دوم )منابع انرژی از نفت و گاز اخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بداروی ضد چاقیاصول سلامت کمرریه زغالیمسمومیت دانش آموزان، قماهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندسایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلادر هر سوراخی سر نکنبه مغز خزندگان خودت اجازراه بی شکستمعماری، هندسه ی قابل مشابشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کلام در آیات کلام بآیندهایمان به رویاحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه باغبانی باعث کاهش درمان پوکی استخوانبی ذهن و بی روحزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز و اخلاقتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشناخت و معرفت، و نقش آن دکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود دارداکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟خونریزی مغز در سندرم کوواز نظر علم اعصاب اراده آزدرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستزندگی، مدیریت انرژیتمدن بشری و مغز اخلاقیشاهکار شش گوشکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهفروتنی و غرورابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روخدا موجود استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینمیهمانهای ناخوانده عامل نخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر زبان و بیان، در سایه پیشرتو پیچیده ترین تکنولوژی شش مرحله تکامل چشمکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساقلب روباتیکابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قما به جهان های متفاوت خودچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایسفر دشوار اکتشافتولترودینظهور امواج مغزی در مغز مصگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های قدرت ذهنابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز روی و منیزیم در تقویت استمجموعه های پر سلولی بدن منظریه تکامل در درمان بیمنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار سماگلوتید داروی کاهش دهنتوازن مهمتر از فعالیت زیعوامل موثر در پیدایش زباگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحلقه های اسرارآمیزلزوم سازگاری قانون مجازاابعاد بالاترنقطه بی بازگشتداروهای ام اساستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادمرکز هوشیاری، روح یا بدن هندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل چشمعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 67منابع انرژی از نفت و گاز اخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکداروی ضد چاقیاضطراب و ترسریواستیگمینمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیدر والنتاین کتاب بدید همبه نقاش بنگررابطه تشنج و اوتیسممعنی روزهبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت ششمارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه تکامل مغزهای کنونیدرمان پوکی استخوانبی شرمیزمان چیستمغز و اخلاقتقلید مرحله ای نسبتا پیششناخت درون، شناخت بیرون؛کوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماخواندن ، یکی از شستشو دهناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری در کجاست؟ قچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به زونیسومایدتمدن زیر آبشاید گوشی و چشمی، آماده شکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از جهان کنونی و مغز بزرگتریفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهمیوتونیک دیستروفینخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان و تکلم برخی بیماریهتو آرامش و صلحیششمین کنگره بین المللی سکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفقلب را نشکنابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قما با کمک مغز خود مختاريمچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عاظرف باید پر شود چه با چرک گوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو جستجوی متن و تصویر به صورقدرت عشقابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث دژاوو یا آشناپنداریاز تکامل تا مغز از مغز تا رویا و واقعیتمحل درک احساسات روحانیرویا و کابوسمحل درک احساسات روحانی دنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقسندرم کووید طولانیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعوامل ایجاد لغت انسانی و پمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحمله ویروس کرونا به مغزلزوم عدم وابستگی به گوگل اتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از سلول های بنیاروزهای سختمرکز حافظه کجاستهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل و ارتقای نگاه تا عمغم بی پایانپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک قسمت 74منابع انرژی از نفت و گاز اختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانداروی ضد تشنج با قابليت تاطلاع رسانی اینترنتیریاضیات یک حس جدید استمسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیردر یک فراکتال هر نقطه مرکبه نقاش بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان ام اس(مولتیپل اسکلبی عدالتی در توزیع واکسن زمان و مکان، ابعاد کیهان مغز و سیر تکامل ان دلیلی تقلید از روی طبیعتشناسایی تاریخچه ی تکاملیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده اگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدخواب سالم عامل سلامتیاز کجا آمده ام و به کجا میدرک و احساسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیزونا به وسیله ویروس ابله تمدنی قدیمی در شمال خلیج شاید درست نباشدکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باجهان کاملی در اطراف ما پرفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده خدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش میگرن و پروتئین مرتبط با نخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو افق رویداد جهان هستیصبر بسیار بایدکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید ددو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قما بخشی از این جهان مرتبطچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورهای نخاعیعقل مجادله گرگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی هوشیاری در مغز ماقطار پیشرفتابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتدگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهمحدودیت چقدر موثر استهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدسندرم گیلن باره به دنبال توسعه برخی شغل ها با هوش عواملی که برای ظهور لغت اپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحمایت از طبیعتمقاومت به عوارض فشار خون اتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیاروش مقابله مغز با محدودیمرکز حافظه کجاستهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاره ی ابلهانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتغم بی پایانپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 75منابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی ضد تشنج با قابليت تاطلاعات حسی ما از جهان، چریسدیپلام تنها داروی تایمسئولیت جدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدندر کمتر از چند ماه سوش جدبه نادیدنی ایمان بیاورراز تغییرمعجزه های هر روزهبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت شصت و دوارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان تومورهای مغزی با ابیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیزمان و صبرمغز کوانتومیتقلید از طبیعتشناسایی سلول های ایمنی اکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصافلج نخاعی با الکترودهای اگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتی و یاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع خواب و رویاچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزیباترین چیز در پیر شدنتمرکز و مدیتیشنشب سیاه سحر شودکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پیوستهفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تخسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشمیگرن سردردی ژنتیکی که بنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو انسانی و انسان، شایستصرع و درمان های آنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژندو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهما تحت کنترل ژنها هستیم یچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورهای ستون فقراتعقلانیت بدون تغییرگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحفره در مغزلمس کوانتومیابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جدانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تدانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی محدودیت های حافظه و حافظهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرسندرم پیریفورمیستوصیه های سازمان بهداشت عوارض ازدواج و بچه دار شدپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحوادث روزگار از جمله ویرمقابله ی منطقی با اعتراضاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیاروش های صرفه جویی در ایجامرکز خنده در کجای مغز استهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دسیاره ابلهانتکامل ابزار هوش ، راه پر غیرقابل دیدن کردن مادهپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت چهلمنابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاداروی ضد تشنج توپیراماتاطلاعاتی عمومی در مورد مریشه های مشترک حیاتمسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده ساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمراولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیدر آرزوهایت مداومت داشتهبه هلال بنگرراست دستی و چپ دستیمعجزه ی علمبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونسردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت شصت و ششارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان تشنجبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمان واقعیت است یا توهمتقویت استخوان در گرو تغذشواهدی از نوع جدیدی از حاکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیفلج بل، فلجی ترسناک که آناگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طخواب عامل دسته بندی و حفطاز انفجار بزرگ تا انفجار درک احساسات و تفکرات دیگمنتظر نمان چیزی نور را بهچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز زیباترین چیز در افزایش ستمرکز بر هدفشبیه سازی میلیون ها جهان کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هامیگرن شدید قابل درمان اسنرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازازبان و شناخت حقیقت قسمت دتو با همه چیز در پیوندیضرورت زدودن افکارکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلمانند آب باشچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردسفرنامه سفر به بم و جنوب توهم فضای خالیعقیده ی بی عملگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حق انتخابلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و انقش رژیم غذایی در رشد و ادانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا تخیل یا واقعیتمخچه فراتر از حفظ تعادلهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که سندرم پس از ضربه به سرتوصیه های غیر دارویی در سعید نوروز مبارکپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحکمت الهی در پس همه چیزمقابله با کرونا با علم اساثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیداروی لیراگلوتیداستیفن هاوکینگ در مورد هروش هایی برای جلوگیری از مرگ چیستهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتغرور و علمپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهل و هفتمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری دارویی خلط آوراطلاعاتی عمومی در مورد مرژیم های غذایی و نقش مهم مستند جهان متصلهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستدر آسمان هدیه های نادیدنبه کدامین گناه کشته شدندرجزخوانی هایی که امروز بمعجزه ی علم در کنترل کرونبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسسردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک سی و هفتمارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان جدید ALSبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزمان پلانکتقویت حافظه یا هوش مصنوعشواهدی از دنیسوان(شبه نئکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجهان قابل مشاهده بخش کوچفلج خواباگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شخودآگاهی و هوشیارياز بحث های کنونی در ویروسدرک تصویر و زبان های مخلتمنحنی که ارتباط بین معرفناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچزیر فشار کووید چه باید کرتمساح حد واسط میان مغز کوشبیه سازی سیستم های کوانکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای اسرار آفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانمیدان مغناطيسي زمین بشر نرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو با باورهایت کنترل میشضررهای مصرف شکر و قند بر کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنقانون گذاری و تکاملابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلادو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصماه رجبنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهسفری به آغاز کیهانتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم و ادراک فقط مشاهده ی گیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت قربانی نزاع بین بی لوتیراستامابزار بقای موجود زنده از لوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز ترویا حقی از طرف خدامخچه ، فراتر از حفظ تعادلهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه هایی در مصرف ماهیعامل کلیدی در کنترل کارآپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه میتواند بزرگترین دملاحظه های اخلاقی دربارهاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیداروی تشنجی دربارداریاستیفن هاوکینگ در تفسیر روش هایی ساده برای کاهش امرگ و میر پنهانهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حامقالاتپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هشتمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخداستانها و مفاهیمی اشتبااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرژیم های غذایی و نقش مهم مشکل از کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیآموزش نوین زباناولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجدر آستانه ی موج پنجم کوویبه امید روزهای بهتررحم مصنوعیمعجزه در هر لحظه زندگیتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیماینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیزمان به چه دلیل ایجاد میشتقویت سیستم ایمنیشیشه ی بازالتی و سیلیکونکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان موازی و حجاب هافلج خواب چیستاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدخودآگاهی و هوشیارياز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک حقیقت نردبان و مسیری منشأ اطلاعات و آموخته ها ناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترزیرفون داروی ضد ام استنفس هوازی و میتوکندریشبکه های مصنوعی مغز به درکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای جادویی فرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیمیدان های مغناطیسی قابل نرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترزبان جانسوزتو باید نیکان را به دست بضررهای شکر بر سلامت مغزکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده قانون جنگلابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مماپروتیلیننزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرسقوط درون جاذبه ای خاص، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم و روحگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحقیقت آنطور نیست که به نظلیروپریم داروی ترکیبی ضدابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز ترویاها از مغز است یا ناخومخچه ابزاري که وظیفه آن فهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش معادت همیشه خوب نیستپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاست ملاحظات بیهوشی قبل از جراثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتداروی جدید ALSاستخوان های کشف شده، ممکروش جدید تولید برقمرگ و میر بسیار بالای ناشهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حاتاثیر ویتامین دی بر بیماپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و دوممنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهدخالت در ساختار ژنهااعتماد به خودرژیم ضد التهابیمشکلات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه مولکول های دی ان ایدر درمان بیماری مولتیپل به بالا بر ستارگان نگاه کرحم مصنوعیمعرفت و شناختتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده ایندرالحس و ادراک- قسمت بیست و پاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیزمان شگفت انگیزتلقین اطلاعات و حافظهشکل های متفاوت پروتئین هکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازفلج دوطرفه عصب 6 چشماگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استخودروهای هیدروژنیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک دیگرانمنشاء کوانتومی هوشیاری انادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمزیرک ترین مردمتنفس هوازی و میتوکندریشبکیه های مصنوعیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان دارای برنامهفراتر از دیوارهای باورابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استمیدان بنیادین اطلاعاتچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال زبان ریشه هایی شناختی استو تغییر و تحولیطلوع و حقیقتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنقانون جنگلابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده دولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرماجرای جهل مقدسنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیسلول های بنیادیتوهم چیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت افرادحقیقت اشیالیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان یک فرضیه رادیکاز روده تا مغزرویاهای پر رمز و حیرتی درمدل همه جانبه نگر ژنرالیهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونعادت کن خوب حرف بزنیپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحافظه و اطلاعات در کجاست ممانتین یا آلزیکسا یا اباثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننداروی جدید s3 در درمان ام استروژن مانند سپر زنان دروش صحبت کردن در حال تکاممرگ انتقال است یا نابود شهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حاصفحه اصلیپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و سوممنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاندر مانهای کمر درداعتماد به خودرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه میتوان با قانون جندر سال حدود 7 میلیون نفر به بالاتر از ماده بیندیشرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغز فکر میکند مرگ برای دیتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتزنجیرها را ما باید پاره کتلاش ها برای کشف منابع جدشکل پنجم مادهکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجهان مادی، تجلی فضا در ذهفناوری هوش مصنوعی نحوه خاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیخورشید مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریمهندسی ژنتیک در حال تلاش نادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزیست شناسی کل در جزء فراکتنفس بدون اکسیژنشباهت مغز و کیهانکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمجهان در حال نوسان و چرخشفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبمیدازولام در درمان تشنج چرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنزبان شناسی مدرن در سطح سلتو جهانی هستی که خودش را طلای سیاهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریجامعه ی آسمانیقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کماجرای عجیب گالیلهنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برسلول های بنیادی منابع و اتوهم وجودعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت تنها چیزی است که شالا اکراه فی الدینابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزدانشمندان ژنی از مغز انساز سایه بگذررویای شفافمدل هولوگرافیک ژنرالیزههمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیک و اختلال حرکتیعادت کردن به نعمتپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحافظه و اطلاعات در کجاستمن کسی در ناکسی دریافتم اثرات مضر ماری جوانانه به اعدامداروی جدید میاستنی گراویاسرار آفرینش در موجروشهای نو در درمان دیسک بمرگ تصادفیهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنسکوت و نیستیتکامل داروینی هنوز در حاسوالات پزشکیپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشحس و ادراک قسمت نهممنابع انرژی از نفت و گاز اختراع جدید اینترنت کواننور دروندر محل کار ارزش خودت را باعداد بینهایت در دنیای مرژیم غذایی ضد التهابیمشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیست و سوارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه مغز پیش انسان یا همدرمان های اسرار آمیز در آبه خودت مغرور نشورساناها و ابر رساناها و عمغز قلبتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیایا این جمله درست است کسیحساسیت روانی متفاوتاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانزندگی هوشمند در خارج از زتلاش هایی در بیماران قطع شکست حتمیکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جهان مرئی و نامرئیفیلمی بسیار جالب از تغییاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاخوش قلبی و مهربانیاز تکینگی تا مغز و از مغز درک عمیق در حیواناتمهربانی، شرط موفقیتنازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزیست، مرز افق رویداد هستتنها مانع در زندگی موارد شباهت مغز با کیهان مادیکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال ایجاد و ارتقافردا را نمیدانیمابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگمکانیک کوانتومی بی معنی چرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیزبان شناسی نوین نیازمند تو دی ان ای خاص ميتوکندريطوفان فقر و گرسنگی و بی سکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ندورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طماده ی تاریکنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از سلول های بدن تو پیر نیستنتوهم وجودعلم بدون توقفگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویالاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان پاسخ کوانتومی از علم جز اندکی به شما داروان سالممدل هولوگرافیک تعمیم یافهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنسوخت هیدروژنی پاکتیروفیبان موثر در سکته ی عادت دادن مغز بر تفکرپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحباب های کیهانی تو در تومنابع انرژي پاک سرچشمه حاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیداروی جدید برای میاستنی اسرار بازسازی اندام هاروشهای شناسایی قدرت شنوامرگی وجود نداردهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعسکوت، پر از صداتکامل زبانپیامهای کاربرانپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز ادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می تواندر چه مرحله ای از خواب ، ربقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی ضد دردمشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستسخن و سکوتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت بیستمارتباط پیوسته ی جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه هموساپينس بر زمین درمان های بیماری آلزایمربه دنبال رستگاری باشرشته نوروایمونولوژی و نقمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نایا ابزار هوشمندی یا مغز خفاش با شیوع همه گیری جدیاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی بی دودتلاشی برای درمان قطع نخاشگفت نیست من عاشق تو باشمکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مشارکتیفیزیک مولکولها و ذرات در ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرخوشبختی دور از رنج های ماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرمولتیپل اسکلروز در زنان نباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلزاوسکا درمان گوشرتنها در برابر جهانشباهت کیهان و مغزکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولجهان ریز و درشتفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی ممکانیزمهای دفاعی در برابچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو در میانه ی جهان نیستی طوفان زیباییگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستقبل از آغازابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای ديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز- از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیماده ی خالینشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهسلول عصبی شاهکار انطباق توهم بی خداییعلم در حال توسعهگاهی لازم است برای فهم و