دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماری های روانی با تاثیر مستقیم بر جسم

بیماری های #روان_تنی #سایکو_سوماتیک #فشار_زندگی #درد_قلبی #بی_حسی_بدن #ضعف_پا #تاثیر_روان_بر_تن

#تشنج #اختلال_رفتاری #نوار_مغز #ضعف_پا #لاغر_شدن_پا #ضعف_دست#لاغر_شدن_دست #زخم_بستر #نوار_عصب_و_عضله #EMG
#EEG #دکتر_سلمان_فاطمی#نورولوژیست_اصفهان

نوار عصب و عضله و نوار مغز هر روز در مطب دکتر سلمان فاطمی از ساعت ۴و نیم عصر
۰۳۱۳۲۲۲۳۳۲۸

توضیح دکتر فاطمی در زیر
https://youtu.be/pAiF5MZUCIk?feature=shared


مطالب ویـژه


سلام تا روشناییایمپلانت مغزی کمک میکند نمایش تک نفرهشب سیاه سحر شودمیدان های مغناطیسی قابل تعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت 74دولت یا گروهکاصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابهوش مصنوعی، کیفیت فریب مباغچه ی مندرمان سرطان با امواج صوتپیوند سر آیا ممکن استرژیم ضد التهابیتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تمشاهده آینده از روی مشاهلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان ایا کوچک شدن مغزانسان النهایت معرفت و شناخت درک عششمین کنگره بین المللی سمانند کودکان باشیدارتباط از بالا به پایین منزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت هشتمدیسک گردنکنگره بین المللی سردرد دهوش عاطفی بیشتر در زنانبحثی درباره احساساتی غیردرک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستیپپوگستراست دستی و چپ دستیافت فشار خون ناگهانی در ومعرفت و شناختمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهضربه مغزی در تصادف راننداز نخستین همانند سازها تنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگردانشمندان روشی برای تبدیکودکان میتوانند ناقل بی هیچ کس حقیقت را درون مغز برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمدرد باسن و پا به دلیل کاهفلج خواب چیستتولید اندام با چاپ سه بعدزمان و مکان، ابعاد کیهان الگو نداشتیممغز اندامی تشنه ی انرژی امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهنورالژیظرف باید پر شود چه با چرک از تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحهمیشه به آنچه داری، خوشنخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهداروی جدید لنفوم و لوکمیکاهش دوپامین عامل بیماریهزینه سنگین انسان در ازابرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح ذهن پر در برابر آگاهیفاکسیبتتوهم جدایی و توهم علمزندگی در سیاهچالهامیدوار باش حتی اگر همه چمغز بزرگ چالشهای پیش رومنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولچگونه مغز ما، موسیقی را پعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتهندسه زبانِ زمان استخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسداروی ضد تشنج با قابليت تکرونا چه بر سر مغز می آوربررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودرقابتی بی هدف یا رقابتی هفراتر از دیوارهای باورتیوتیکسن داروی ضد جنونزیست شناسی باور حقیقت یا انتروپی و هوشیارینقش قهوه در سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از نگاه مادی غیر علمی استسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاعادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنهوش مصنوعی اکنون می توانخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محدر هم تنیدگی کوانتومی و دگلوله ی ساچمه ایبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده محدودیت چقدر موثر استرویا بخشی حقیقی از زندگی قفس را بشکنتکامل تکنولوژیزبان و شناخت حقیقت قسمت سانسان ها می توانند میدان نقش انتخاب از طرف محیط، نمنبع خواب و رویاترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریهوش مصنوعی از عروسک بازی خرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی درمان های اسرار آمیز در آگامی در درمان بیماریهای تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از مروری بر تشنج و درمان هایروزه داری سلول های بنیادقانونمندی و محدودیت عالمتئوری تکامل امروز در درمسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین هیبرید بین انسان و نقش سجده بر عملکرد مغزشکرگزار هر چیزی باش که داموجود بی مغزی که می تواندتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهانتایج نادانی و جهلحافظه و اطلاعات در کجاست استفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان تومورهای مغزی با اپمبرولیزوماب در بیماری چروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)مرز جدید جستجو و اکتشاف، قطار پیشرفتتاثیر ژنها بر اختلالات خقطره قطرهتاثیر کلام در آیات کلام بسلاح و راهزنیایمپلانت نخاعی میتواند دچند نرمش مفید برای کمردرشبیه سازی میلیون ها جهان میدان های کوانتومی خلاتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک حس و ادراک قسمت 75دونپزیل در بیماران قلبی اصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرههوش مصنوعی، اتفاقات و تحبترس از اینکه کسی، به درگدرمان ضایعات نخاعیپیوند سر برای چه بیمارانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیمشاهدات آمیخته با اشتباهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا این جمله درست است کسینهایت در بی نهایتشعار و عملمانند آب باشارتباط بین هوش طبیعی و هونزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خوددیستونی قابل درمانکنگره بین المللی سردرد دهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحران ذهن فیلمی قابل تامدرک تصویر و زبان های مخلتتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استرجزخوانی هایی که امروز بافت هوشیاری به دنبال کاهمغز فکر میکند مرگ برای دیمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر سیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تنعناعحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاوردانش، قفل ذهن را باز میکنکودکان گذشته به آینده فکهیچ اندر هیچبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انسادرد زانو همیشه نیاز به جرفلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید سلولهای جنسی از سلزمان و گذر آن سریع استالگو و عادت را بشکن و در امغز انسان ایا طبیعتا تمامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنجهان پیوستهنورالژی تریژمینالظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایهمیشه داناتر از ما وجود دخلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهداروی جدید میاستنی گراویکاهش سن بیولوژیکی، تنها هزاران سال چشم های بینا وبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان ذهن تو همیشه به چیزی اعتقفاجعه ی جهل مقدستوهم جسمزندگی زمینی امروز بیش از امیدواریمغز بزرگ و فعال یا مغز کومنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه مغز پیش انسان یا همعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازهندسه، نمایشی از حقیقتخواص هندوانهبیماری های میتوکندریداروی ضد تشنج توپیراماتکریستال هابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استرموزی از نخستین تمدن بشرفرار در فرار از میزبان، دتیک و اختلال حرکتیزیست، مرز افق رویداد هستانتظار گذر تندباد؟نقش مهاجرت در توسعه نسل امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از نگاه محدود و تک جانبه، مشسربرولایزینجدایی خطای حسی استعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناهوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی چیستبیماری دویکدر هر سوراخی سر نکنگلوئونبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصامحدودیت های حافظه و حافظرویا تخیل یا واقعیتقله برای دیدن نه برای به تکامل جریان همیشگی خلقتزبان جانسوزانسان یک کتابخانه استنقش اتصالات بین سلولهای منتظر نمان چیزی نور را بهترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترچالش های ایستادن بر دو پاشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی خسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های بیماری آلزایمرگاهی لازم است برای فهم و تفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بامرکز هوشیاری، روح یا بدن روزهای بد باقی نمیماندقارچ بی مغز در خدمت موجودتئوری تکامل در پیشگیری و سفرنامه سفر به بم و جنوب اولین تصویر در تاریخ از سنقش غذاها و موجودات درياشکست حتمیموجودات مقهور ژنها هستندتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زماننجات در اعتماد به خودحافظه و اطلاعات در کجاست استفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید دهوش مصنوعی از عروسک تا کمدنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیدرمان تشنجپنج اکتشاف شگفت آور در موروشی جدید در درمان قطع نختلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیمرزهای حقیقی یا مرزهای تمزایای شکلات تلخ برای سللمس کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر نسلسله مباحث هوش مصنوعیایمپلانت استخوانی در آسیچند جهانیشبیه سازی سیستم های کوانمیدان بنیادین اطلاعاتتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت 78دوچرخه در کاهش دردهای کماصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندهوش احساسیبحتی علمی درباره تمایل بدرمانهای بیماری پارکینسپیوند سر، یکی از راه حلهارژیم غذایی سالم و ضد التهآزار دیگری، آزار خود استمطالبه ی حق خودلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلاصبور باشماه رجبارتباط شگفت مغز انسان و فنسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی مورددژا وو یا اشنا پنداریکنترل همجوشی هسته ای با ههوش عاطفی در زنان بیشتر ابخش فراموش شده ی حافظهدرک حقیقت نردبان و مسیری تو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزرحم مصنوعیافتخار انسانمغز قلبمن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد سیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضلهضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگردانش، یک انسان را ناسازگکودکان خود را مشابه خود تهیچگاه از فشار و شکست نتربرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیددردهای سال گذشته فراموش فن آوری های جدید علیه شناتولترودینزمان و صبرالگوی بنیادین و هوشیاریمغز انسان برای ایجاد تمدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آنوزاد ناشنوای متولد شده،عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاهمیشه راهی هستخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابداروی جدید کنترل قند خونکایروپاکتیک چیستهستي مادي ای که ما کوچکتربرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخذهن خود را مشغول هماهنگیفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهمات و شناخت حقیقتزندگی زودگذرامیدواری و مغزمغز بزرگترین مصرف کننده منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه هموساپينس بر زمین علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسهنر فراموشیخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و داروی ضد جنون در درمان تیکریستال زمان(قسمت اولبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مرمز و رازهای ارتباط غیر کفرد موفقتیکاگرلور داروی ضد انعقازاویه نگاه ها یکسان نیستانحراف و حقیقتنقش میدان مغناطیسی زمین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از نگاه کلی نگرسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های عبارت های مبهم مانند انراز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شهوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیدر والنتاین کتاب بدید همگمان میکنی جرمی کوچکی در بعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیمحدودیت درک انسانرویا حقی از طرف خداقله سقوطتکامل داروینی هنوز در حازبان ریشه هایی شناختی اسانسان باشنقش تیروئید در تکامل مغزمنتظر نتیجه ی کارهایت باترس و آرمان هااتفاق و تصادفچالش کمبود اندام برای پیشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی غار افلاطوناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا دروندرمان های بیماری اس ام ایگاهی مغز بزرگ چالش استتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قامرکز حافظه کجاستروزهای سختقبل و بعد از حقیقتتئوری جدید، ویران کردن گسفری به آغاز کیهاناولین دارو برای آتاکسی فنقش غذاها و موجودات درياشکستن مرز دور مغزمورد نادر همپوشانی دو بیتشخیص ایدزاحساسات کاذبنجات در راستگوییحافظه و اطلاعات در کجاستاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقهوش مصنوعی از عروسک تا کمدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیددرمان جدید ALSپول و شادیروشی جدید در درمان نابینتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنمسمومیت دانش آموزان بی گلووفلوکساسینتاثیر کپسول نوروهرب بر تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتایمان به رویاچند جهانیشبکه های مصنوعی مغز به درمیدازولام در درمان تشنج تعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است چرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت 82دوچرخه سواری ورزشی سبک و اصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونهوش احساسیبحث درباره پیدایش و منشا درماندگی به دلیل عادت کرپیوندهای پیچیده با تغییررژیم غذایی ضد التهابیآسيب میکروواسکولاریا آسمطالبی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپچهار میلیارد سال تکامل بصبور باشماپروتیلینارتباط شگفت انگیز مغز انچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی دژاوو یا آشناپنداریکنترل جاذبههوشمندی کیهانبخش های تنظیمی ژنومدرک دیگرانتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علمرحم مصنوعیافراد آغاز حرکت خودشان رمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوار عصب و عضله مهم در تشضعیف و قویاز نشانه ها و آثار درک شدهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدنددائما بخوانکودکان را برای راه آماده هیپرپاراتیروئیدیسمبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسودردی که سالهاست درمان نشفناوری هوش مصنوعی نحوه ختومورها و التهاب مغزی عازمان واقعیت است یا توهمالگوبرداری از طبیعتمغز انسان برای شادمانی طمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی نوسانات کوانتومی منبع ماعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانهمیشه عسل با موم بخوریمخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروی جدید آلزایمرکار امروز را به فردا نیندهستی ما پس از شروعی چگال برخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شذهن خالی از شلوغی افکارفاصله ها در مکانیک کوانتتوکل بر خدازندگی سلول در بدن، جدای اامیدی به این سوی قبر نیستمغز حریص برای خون، کلید تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه هوشیاری خود را توسعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدههنر حفظ گرهخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصدارویی خلط آورکریستال زمان(قسمت دوم)بررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمرمز گشایی از اتصالات مغزفرد یا اندیشهتیروفیبان موثر در سکته ی زاوسکا درمان گوشراندوه در دنیا استنقش محیط زندگی و مهاجرت دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نگاه انسان محدود به ادراسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های عجول نباشاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دهوش مصنوعی از عروسک های بخیالپردازی نکنبیماری سلیاکدر یک فراکتال هر نقطه مرکگنجینه ای به نام ویتامین بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهمخچه فراتر از حفظ تعادلرویاها از مغز است یا ناخوقلب های سادهتکامل داروینی هنوز در حازبان شناسی مدرن در سطح سلانسان جدید از چه زمانی پانقش حفاظتی مولکول جدید دمنتظر زمان ایده آل نشوترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینچالش دیدگاه های سنتی در بشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بغرور و علماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلودرمان های جدید ALSگاهی جهت را عوض کنتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلامرکز حافظه کجاستروزهای سخت میگذردقبل از آغازتا 20 سال آینده مغز شما به سقوط درون جاذبه ای خاص، چاولین دروغنقش غذاها و موجودات درياشگفت نیست من عاشق تو باشمموسیقی نوتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابنخاع ما تا پایین ستون فقرحافظه ی هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است هوش مصنوعی از عروسک تا کمدنیا، هیچ استبابا زود بیادرمان جدید مولتیپل میلومپول و عقیدهروشی جدید در درمان سکته مريتوکسيمب در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیمسمومیت دانش آموزان، قمالوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر کپسول نوروهرب بر سسم زنبور ، کلیدی برای واراین پیوند نه با مغز بلکه چند جهانی و علمشبکیه های مصنوعیمکان زمان یا حافظه زمانتغییرادغام میان گونه های مختلچرا به هم اعتماد نمیکنیمحس و ادراک قسمت 87دوپامین قابل حل در آباصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فهوش بشری تهدید برای بشریبحثي درباره هوش و تفاوتهدرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانرژیم غذایی ضد دردآسیب ها ناشی از آلودگی هومطالعه ای بیان میکند اهدلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاهخواری بر رشد و سوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تچهار ساعت پس از کشتار خوکصبر لازمه ی پیروزی استماجرای جهل مقدسارتباط شگفت انگیز مغز اننسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازدگرگونی های نژادی و تغییکندن ریشه ی خودهوشیاری و وجودبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرک درست از خود و هوشیاریتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرافراد بی دلیل دوستدار تو مغز مانند تلفن استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئینوار عصب و عضله برای تاییطلوع و حقیقتاز نظر علم اعصاب یا نرووسهم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهتردارچینکوری گذرای ناشی از موبایهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهدرس گرفتن از شکست هافواید روزه داری متناوبتومورهای نخاعیزمان پلانکالتهاب شریان تمپورالمغز انسان برای شادمانی طمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهنوشیدن چای برای مغز مفید عقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتهمیشه، آنطور نیست که هستخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستداروی جدید ای ال اسکار با یگانگی و یکپارچگیهشت توصیه برای کاستن از دبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم ذهن سالمفاصله ی همیشگی تصویر سازتوپیراماتزندگی، مدیریت انرژیامیدی تازه در درمان سرطامغز در تنهایی آسیب میبینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتجوانان وطنچگونه واکسن کرونا را توزعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدههنر رها شدن از وابستگیخواص بادامبیماری های روانی با تاثیدارویی ضد بیش فعالی سیستکریستال زمان(قسمت سوم)بررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده رمز پیشرفت تواضع است نه طفرد حساس از نظر عاطفی و بتکنولوژی های جدید و حالتزبان فرایند تکاملی برای اندوه دردی را دوا نمیکندنقش مرکز تنفس سلولی در بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نگاه از بیرون مجموعهسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی خانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثدر کمتر از چند ماه سوش جدگوهر با نظر دیگران سنگ نمبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخمخچه ، فراتر از حفظ تعادلرویاهای پر رمز و حیرتی درقلب و عقلتکامل داروینی هنوز در حازبان شناسی نوین نیازمند انسان خطرناکترین موجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دمنحنی که ارتباط بین معرفتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدچاالش ها در تعیین منبع هوشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیغربال در زندگیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقدرمان های جدید میگرنگذر زمان کاملا وابسته به تقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلامرکز خنده در کجای مغز استروش مقابله مغز با محدودیقبل از انفجار بزرگتا بحر یفعل ما یشاسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاولین سلول مصنوعینقش غذاها در کاهش دردهای شگفت انگیز بودن کیهانموسیقی هنر مایع استتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگنخاع درازتر یا کوتاهتر کحافظه انسان و حافظه ی هوشاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدندان ها را مسواک بزنید تباد و موجدرمان جدید میگرن با انتی پوست ساعتی مستقل از مغز دپوشاندن خود از نورریه زغالیتمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدمسیر دشوار تکامل و ارتقالوتیراستامتاثیر کپسول نوروهرب بر سسماگلوتید داروی کاهش دهناین اندوه چیستچند روش ساده برای موفقیتشباهت مغز و کیهانمکانیک کوانتومی بی معنی ادغام دو حیطه علوم مغز و چرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت چهلدورترین نقطه ی قابل مشاهاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسهوش در طبیعتبحثی جالب درباره محدودیتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانراه فراری نیستآسیب روانی شبکه های اجتممعمای اخلاقی قطارلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر انتخاب از طرف محیط سودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استنون و القلمصبر و واقعیتماجرای عجیب گالیلهارتباط غیرکلامی بین انسانسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مدانش قدرت استکندر در بیماریهای التهابهوشیاری و افسردگیبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرک عمیق در حیواناتتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به رساناها و ابر رساناها و عافزایش قدرت ادراکات و حسمغز مادران و کودکان در زممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتینوار عصب و عضله تعیین محلطلای سیاهاز نظر علم اعصاب اراده آزهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کداروهای مصرفی در ام اسکی غایب شدی تا نیازمند دلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهدست و پا زدن در سایه؟فواید روزه داری متناوبتومورهای ستون فقراتزمان به چه دلیل ایجاد میشام آر آی جدید با قدرت شگفمغز انسان رو به کوچک تر شمنابع جدید انرژیتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردهمکاری یا رقابتخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلداروی جدید برای میاستنی کارهای کوچک، بی ارزش نیسو هر کس تقوای خدا پیشه کنبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذهت را روی چیزهای مفید متفتون های زیستیتوانایی مغز و دیگر اجزای زندگی، مراتب هوشیاری استامگا سه عامل مهم سلامتمغز را از روی امواج بشناسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانسخت ترین حصارجوانان وطنچگونه آن شکری که می خوریمعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مهنر، پر کردن است نه فحش دخواص بادام زمینیبیماری وسواسداستانها و مفاهیمی اشتباکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هماست مالیرمز بقای جهش ژنتیکیفردا را نمیدانیمتکنولوژی و پیشرفتزبان متغیراندوهگین نباش اگر درب یا نقش نگاه از پایین یا نگاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزار بقای موجود زنده از نگاه از دور و نگاه از نزدسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزعدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بدر آرزوهایت مداومت داشتهگویید نوزده و ایمنی ساکتتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آمخچه ابزاري که وظیفه آن فرویای شفافقلب یا مغزتکامل داروینی هنوز در حازبان، نشان دهنده ی سخنگو انسان در هستی یا هستی در نقش خرچنگ های نعل اسبی درمنشأ اطلاعات و آموخته ها تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترنابینایی در نتیجه ی گوشی شناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختمقالاتاز درخواست ها جدا شووزوز گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای حسبیشتر کمردردها نیازی به درمان های جدید در بیماری گذشته را دفن کنتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیمرگ چیستروش های صرفه جویی در ایجاقبرستان ها با بوی شجاعتتاول کف پا و حقیقتسلول های مغزی عامل پارکیاوکرلیزوماب داروی جدید شنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشگفت زده و حیران باشمیلر فیشر نوعی نادر از گیتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهنخستین تمدن بشریحباب های کیهانی تو در تواستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استهوش مصنوعی به کمک هوش طبیده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان جدید کنترل مولتیپلدرمان جدید ام اسپیموزایدریواستیگمینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرمسئول صیانت از عقیده کیسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر کتامین در درمان پاسندرم میلر فیشراین ایده که ذرات سیاهچالچندین ماده غذایی که ماننشباهت مغز با کیهان مادیمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا و تکامل سنت آفرینش چرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت چهل و هفتديدن با چشم بسته در خواب اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بهوش عاطفی قسمت 11بحثی در مورد نقش ویتامين درون قفس یا بیرون از آنتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز راه نجاتآسیب عصب پا به دنبال اعتیمعماری، هندسه ی قابل مشامقاومت به عوارض فشار خون تاثیر احتمالی عصاره تغلیسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتنوآوری ای شگفت انگیز دانصبر بسیار بایدماده ی تاریکارتروز یا خوردگی و التهانشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسدانش محدود به ابعاد چهارکندر علیه سرطانهوشیاری کوانتومیبخش دیگری در وجود انسان هدرگیری قلب در بیماری ویرتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکرستگاری محدود به یک راه نافزایش میل جنسی با خوردن مغز چون ابزار هوش است دلیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معنانوار عصب و عضله در مطب دکطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نظر علم اعصاب اراده آزهمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشداروهای ام اسکیهان خود را طراحی میکندهدف یکسان و مسیرهای مختلبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشدست کردن در گوشفواید زیاد دوچرخه سواریتوهم فضای خالیزمان شگفت انگیزام اس و سرطانمغز انسان رو به کوچکتر شدمناطق خاص زبان در مغزتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقانیوالینعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدههمانند سازی در انسانخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهاداروی جدید برای کاهش وزنکارهایی بیش از طراحی و گپوفور و فراوانیبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفروتنی معرفتیتوانایی یک فرد، برای تغیزندان ذهنیاما شما از دید خفاش کور همغز زنان جوانتر از مغز مرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار هوموارکتوس ها ممکن است دخواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبدخالت در ساختار ژنهاکشف مکانیسمی پیچیده در ببزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعماست مالی با هوش انسانیرمز جهانفرزندان زمان خودتکنولوژی جدید که سلول هازبان مشترک ژنتیکی موجودااندام حسی، درک از بخش هاینقش نظام غذایی در تکامل ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از نگاه از درون قفس یا بیرونسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیعدم درکاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادهوش مصنوعی از عروسک بازی خاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی ادر آسمان هدیه های نادیدنگوش دادن بهتر از حرف زدنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آمخچه تاثیر گذار بر حافظهروان سالمقلب دروازه ی ارتباطتکامل زبانزبان، وسیله شناسایی محیطانسان عامل توقف رشد مغزنقش داروهاي مختلف معروف منشاء کوانتومی هوشیاری اتسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رناتوانی از درمان برخی ویشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلتاثیر ویتامین دی بر بیمااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر آلودگی هوابا همه مهربان باشدرمان های جدید سرطانگر جان به جز تو خواهد از ختقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی مرگ و میر پنهانروش های عملی برای رفع کمرقدم زدن و حرکت دید را تغیتابوهای ذهنیسلول های بنیادیايندگان چگونه خواهند دیدنقشه های مغزی جدید با جزیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمیهمانهای ناخوانده عامل تصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کننخستین تصویر از سیاهچالهحباب هایی تو در تواستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستهوش مصنوعی به شناسایی کادهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان جدید ای ال اس، توفرپیموزایدریاضیات یک حس جدید استتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشمسئولیت جدیدلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زاین ابتدای تناقض هاستچندجهانیشباهت های ریشه ای چند بیمما انسانها چه اندازه نزدارتقا یا بازگشت به قبل ازچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت چهل و هشتدی متیل فومارات(زادیوا)(اصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانهوش عاطفی قسمت نهمبحثی در مورد نقش کلسیم و درون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانراه های جدید برای قضاوت رآسانی موفقیتمعنی روزهمقایسه رقابت و همکاریتاثیر بینش و انتظارات فرسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیایران بزرگنوار مغز مشاهده ی غیر مستصد قدح، نفتاده بشکستماده ی خالیارزش های وارونهنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریدانش بی نهایتکو کیو تن coQ10هوشیاری سنتی یا هوشیاری بخشیدن دیگران یعنی آرامشدرگیری مغز در بیماری کویتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیرشته نوروایمونولوژی و نقافزایش مرگ و میر سندرم کومغز چگونه صداها را فیلتر منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیسیستم تعادلی بدنجهان معکوسنوبت کودکانطوفان بیداریاز واقعیت امروز تا حقیقتهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران داروهای تغییر دهنده ی سیکیهانِ هوشیارِ در حال یاهدف یکسان، در مسیرهای متبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی ادست آسمانفیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم فضای خالی یا توهم فضزمان، واقعی نیستام اس یا تومور؟مغز ایندگان چگونه استمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتنیکولا تسلاعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرهمجوشی هسته ای، انرژِی بخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختداروی جدید برای ای ال اسکاربرد روباتهای ريزنانووقاحت و تمسخر دیگرانبرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزذره ی معین یا ابری از الکفروتنی و غرورتوازن مهمتر از فعالیت زیزونیسومایدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغزهای کوچک بی احساسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقهورمون شیرساز یا پرولاکتخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیماردر موج، راز خلقت نهفته اسکشف ژن جدید، می تواند گستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیماشین دانشرمز جهان خاصیت فراکتالفرضیه ای جدید توضیح میدهتکنولوژی جدید که سلول هازبان چهار حرفی حیات زمینانرژی بی پایان در درون هرنقش نظریه تکامل در شناسامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از نگاه از درون مجموعه با نگسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورعدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلبیماری، رساله ای برای سلدر آستانه ی موج پنجم کوویگوشه بیماری اتوزومال رسستفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بمخاطب قرار دادن مردم، کاروبات ها قول میدهندقلب روباتیکتکامل زبانزدودن نقص از هوش مصنوعیانسانیت در هم تنیده و متصنقش درختان در تکاملمهمان ناخواندهتست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدناتوانی در شناسایی چهره شهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنصفحه اصلیاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان های رایج ام اسگرفتار محدودیت ها و ابعاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکمرگ و میر بسیار بالای ناشروش هایی برای کم کردن اضطقدرت مردمتاثیر فکر بر سلامتسلول های بنیادی منابع و اايا اراده آزاد توهم است ینقشه با واقعیت متفاوت اسشگفتی های زنبور عسلمیوپاتی و نوار عصب و عضلهتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش نخستین روبات های زنده ی جحد و مرزها توهم ذهن ماستاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستهوش مصنوعی تعاملیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی در قضاوت های ابار سنین ابزار هوشمندی ادرمان جدید سرطانپیچیدگی های مغزمگسریتوکسیمابتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشمسئولیت در برابر محیط زیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگرااین بیمار را باید چه کار نه ناامیدی بلکه ارتقاشباهت کیهان و مغزما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد چرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت چهل و دومدین اجباریاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنهوش عاطفی قسمت هفتمبحثی در مورد حقیقت فضا و درون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستراه های جدید برای قضاوت رآشنا پنداریمعاینه قبل از نوار عصب و مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر ترکیبات استاتین (سسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بنوار مغز با توضیح دکتر فاصداقتماده ای ضد التهابیارزش های حقیقی ارزش های غنشانه های بیداری روحیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن ادانشمندان موفق به بازگردکوچ از محیط نامناسبهوش، ژنتیکی است یا محیطیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرگیری مغز در بیماران مبتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیرشد مغز فرایندی پیچیده اافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز ناتوان از توجیه پیدامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندنور از عمق تاریکیطوفان زیباییاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش کداروهای ضد بیماری ام اس وکیست هیداتید مغزهدف از تکامل مغزبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدوددست بالای دستفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زمزمه ات مانده در گوشمامواجی که به وسیله ی ماشیمغز ابزار بقای برتر مادیمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهجهان شگفت انگیزنیاز به آموزش مجازی دیجیعلم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیهمدلی و هوش عاطفیخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی جدید برای دیابتکاربرد روباتهای ريز، در وقت نهيب هاي غير علمي گذشبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خذرات کوانتومی زیر اتمی قفرگشت و تکامل تصادفی محض توت زیاد بخوریدزونا به وسیله ویروس ابله انفجار و توقف تکاملی نشامغز، فقط گیرندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک سختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدهوش فوق العاده، هر فرد اسخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کودر میان تاریکی و روشناییکشف ارتباط جدیدی از ارتببزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نمبانی ذهنی سیاه و سفیدرنگ کردن، حقیقت نیستفساد اقتصادی سیتماتیک درتکینگیزبان نیاز تکاملی استانرژی تاریکنقش هورمون های تیروئید دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترازودونابزار بقای موجود زنده از نگاه حقیقی نگاه به درون اسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیدر برابر حقایق جدیدگوشت خواری یا گیاه خواریتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه مدل همه جانبه نگر ژنرالیروبات های ریز در درمان بیقلب را نشکنتکامل زبان انسان از پیشیسفر فقط مادی نیستانسانیت در برابر دیگراننقش ذهن و شناخت در حوادث مهندسی ژنتیک در حال تلاش تست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهنادیدنی ها واقعی هستندشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلسوالات پزشکیاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی خطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان های علامتی در ام اسگریه ی ابر، رمز طراوت باغتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیمرگ و سوال از قاتلروش هایی برای جلوگیری از قدرت و شناخت حقیقتتاثیر مشاهده بر واقعیت بسلول های بدن تو پیر نیستنايا اراده آزاد توهم است ینقص های سیستمی ایمنیشانس یا نتیجه ی تلاشمیوتونیک دیستروفیتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد نرمش های مفید برای درد زاحریص نباشاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی استیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقهوش مصنوعی در کامپیوترهاباربر دیگران نباشدرمان جدید سرطانپیچیدگی های مغزی در درک زریسپریدونتمدن زیر آبآرامش و سکونمستند جهان متصللا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خواینکه به خاطرخودت زندگی نه به اعدامشباهت زیاد بین سلول هاي عما اکنون میدانیم فضا خالارتباط میکروب روده و پارچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت چهل و سومدین، اجباری نیستاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کهوش عاطفی قسمت یازدهبحثی در مورد عملکرد لوب فدروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستامراه پیروزی در زندگی چیستآشنا پنداریمعادله ها فقط بخش خسته کنمقابله با کرونا با علم استاثیر تغذیه بر سلامت رواسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بنوار مغز ترجمه رخدادهای صدای بم با فرکانس پایین، ماده، چیزی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولنظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیدانشمندان نورون مصنوعی سکوچک شدن مغز از نئاندرتاهوض مصنوعی زندهبدون پیر فلکدرگیری مغزی در سندرم کووتو دی ان ای خاص ميتوکندريرشد مغز علت تمایل انسان بافسردگی و اضطراب در بیمامغز و قلب در جنین موش مصنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکسکوت و نیستیجهان هوشیارنور درونطولانی ترین شباز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکنداروهای ضد تشنج با توضیح کیست کلوئید بطن سومهدف از خلقت رسیدن به ابزابرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسدستورالعمل مرکز کنترل بیفیروز نادریتوهم چیستزنان باهوش ترامیوتروفیک لترال اسکلرومغز ابزار برتر بقامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانچیز جدید را بپذیرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مهمراه سختی، اسانی هستخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحداروی جدید ضد فشار خونکاش شرف اجباری بود یا حتیبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دذرات کوانتومی زیر اتمی قفراموش کارها باهوش تر هستوسعه هوش مصنوعی قادر اسزیان غذاهای پرچربانفجار بزرگ پایان بوده امغز، همه ی واقعیت را نمیبمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوسدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرهوش مصنوعی می تواند بر احخود جسم و یا تصویربیماری الزایمردر مانهای کمر دردکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمباحث مهم حس و ادراکرنگین کمانفشار و قدرتتکامل فردی یا اجتماعیزبان و کلمه حتی برای کسانانرژی تاریک که ما نمی تونقش هورمون زنانه استروژنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط نگاه دوبارهسردرد عروقی میگرنحفره در مغزعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن هوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشدر جراحی کمر عجله نکنیدگیلگمش باستانی کیستتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهروبات کیانقوی تر باشتکامل ساختار رگهای مغزی سفر نامه سفر به بم و جنوب انسان، گونه ای پر از تضادنقش روی و منیزیم در سلامتمهندسی بدنتست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه دارینادیدنی ها بیشتر از دیدنشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزپیامهای کاربراناز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان هوش مصنوعی از عروسک بازی خطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان ژنتیکی برای نوآوریگربه شرودینگر و تاثیر مشتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونمرگ انتقال است یا نابود شروش هایی ساده برای کاهش اقدرت کنترل خودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسلول بنیادی و ای ال اسای نعمت من در زندگیمنقص در تشخیص هیجانات عامشانس یا تلاشمیگرن و پروتئین مرتبط با تصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و نرمش های مفید در سرگیجهحرکات چشم، ترجمه کننده ی دو بیماری روانی خود بزرگ استخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمرهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابارداری بدون رحمدرمان دارویی سرطان رحم بپیوند قلب خوک، به فرد دچاریسدیپلام تنها داروی تایتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلمشکل از کجاستلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی اینکه خانواده ات سالم بانه به اعدامشباهت زیاد بین سلول هاي عما از اینجا نخواهیم رفتارتباط ماده و انرژیچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت نهمدیوار همه اش توهم بوداطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتهوش عاطفی قسمت پنجمبحثی درباره هوش و تفاوتهدریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میراه انسان شدن، راه رفتن وآشناپنداری چیستمعجزه های هر روزهملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله هاجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هاینوار مغز در فراموشی هاصرع و درمان های آنماده، چیزی بیش از یک خلا ارزش حقیقی زبان قسمت دومنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستدانشمندان یک فرضیه رادیککوچکی قلبهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابدون بار گذشتهدرگیری مغزی در سندرم کووALS نگاهی کامل بر بیماری وتو در میانه ی جهان نیستی رشد در سختی استافسردگی و ساختار مغزمغز و هوش، برترین ابزار بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرنوروفیبروماتوزطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشوداروی فامپیریدین یا نورلکپسول ژری لاکتهر چیز با هر چیز دیگر در تبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیددغدغه نتیجه ی نادانی استفیزیک مولکولها و ذرات در توهم و خیالزنجیرها را ما باید پاره کامید نیکو داشته باش تا آنمغز از بسیاری حقایق می گرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و چیزی منتظر شناخته شدنعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برهمراهی میاستنی با برخی سخواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21داروی جدید ضد میگرنکتاب گران و پرهزینه شد ولبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوذرات کوانتومی زیر اتمی قفراموشی همیشه هم بد نیستتوسعه برخی شغل ها با هوش زیباترین چیز در پیر شدنانقراض را انتخاب نکنیدمغزتان را در جوانی سیم کشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش سرنوشتجاودانگی مصنوعیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که هوش مصنوعی متصل با مغزخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و در محل کار ارزش خودت را بکشف جدید تلسکوپ جیمز وببزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پمبتکران خودشکوفارهبر حقیقیفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل مادی تا ابزار هوشمزبان و بیان نتیجه ساختماانرژی خلا ممکن استنقش ویتامین K در ترمیم اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هنگاهی بر قدرت بینایی دراسرطان کمیت گراییحق انتخابعشق درونی به یگانگی خلقتاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادههوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمدر درمان بیماری مولتیپل گیاه بی عقل به سوی نور میتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیمدل هولوگرافیک تعمیم یافروح و آب حیاتقیچی ژنتیکیتکامل شناخت انسان با کشفسفر به مریخ در 39 روزانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش روزه داری در سالم و جمهربانی، شرط موفقیتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جوانانادانی در قرن بیست و یکم،شیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزسایتهای دیگراز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندهوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و درمان کارتی سل و تومور مغگزیده ای از وبینار یا کنفتلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونمرگ تصادفیروش جدید تولید برققدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سلول بنیادی در درمان ایدای همه ی وجود مننقطه ی رسیدن به قلهشاهکار قرنمیگرن و خوابتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و نرمش های موثر در کمردردحرکت چرخشی و دائمی کیهاندو بار در هفته ماهی مصرف استروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان زخم دیابتی با تکنوپیوند مدفوعریشه های مشترک همه ی موجوتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپومشکلات نخاعیلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیاین، فقط راه توستنه بدبخت بلکه نادانشجاعت و ترسما اشیا را آنطور که هستندارتباط متقابل با همه ی حیچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت چهارمدیوار، از ابتدا توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردهوش عاطفی قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهدریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دراه بی شکستآشتی بهتر استمعجزه ی چشمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسنوار مغز در تشخیص بیماری ضایعه ی شبکه لومبوساکرالارزش حقیقی زبان قسمت سومنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچادانشمندان ژنی از مغز انسکوچکترین چیز یک معجزه اسهیچ چیز همیشگی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز سادرگیری اعصاب به علت میتوNVG 291توقف؛ شکسترشد، رسیدن به یک هدف نیستاقلیت خلاقمغز و اخلاقمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرنورون هاي مصنوعی می توانطیف انسفالیت، گیلن باره از انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کنداروی لیراگلوتیدکامپیوتر سایبورگهر جا که جات میشه، جات نیبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناذهن ما از در هم شکستن منبفیزیک هوشیاریتوهم وجودزندگی فعال و مثبت روند آلامید نجاتمغز به تنهایی برای فرهنگ منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیچیزی خارج از مغزهای ما نیعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروهمراهی نوعی سردرد میگرنیخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمیداروی جدید ضد الزایمرکتاب زیست شناسی باوربرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانرفلکس وتری با توضیح دکتر فراموشی و مسیر روحانیتوصیه های سازمان بهداشت زیباترین چیز در افزایش سانواع سکته های مغزیمغزتان را در جوانی سیمکشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی عادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرهوش مصنوعی و کشف زبان هایخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتدر چه مرحله ای از خواب ، رکشیدن مادی روشی برای جلوبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسمتواضع باشروی و منیزیم در تقویت استفضا و ذهن بازتکامل مداومزبان و بیان، در سایه پیشرانرژِی برای ایجاد اضطرابنقش ژنتیک در درمان اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همنگاهی بر توانایی اجزاي بسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی عشق، شلوغ کردن نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار ادر دعواها چه میکنی؟گیاه خواری و گوشت خوار کدتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی مدل های ریز مغز مینی برینروح در جهانی دیگر استقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل، نتیجه ی برنامه ریسفر به درون سفری زیبااهرام مصر از شگفتی های جهنقش رژیم غذایی بر رشد و اموفقیت هوش مصنوعی در امتتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان نازوکلسینشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگدرمان پوکی استخوانگزارش یک مورد جالب لخته وتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارممرگی وجود نداردقدرت ذهنتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلول بنیادین از مخاط بینای آنکه نامش درمان و یادشنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشاهکار شش گوشمیگرن و روزه داریتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهنرمشهای مهم برای تقویت عحس متفاوتچرا ماشین باید نتایج را پحس چشایی و بویاییدو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبازگشت از آثار به سوی خدادرمان ساده ی روماتیسمپیوند مدفوع در درمان بیمریشه های مشترک حیاتتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رمشکلات بین دو همسر و برخیلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پاینترنت بدون فیلتر ماهوانه جنگ و نه خونریزیشرکت نورالینک ویدیویی ازما به جهان های متفاوت خودارتباط چاقی و کاهش قدرت بچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت نوزدهمدید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کاناهوش عاطفی قسمت دهمبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصراه طولانی را به سلامت گذآغاز فرایند دانستنمعجزه ی علمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر دپاکین بر بیماری مسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخضایعه ی عروقی مخچهارزش خود را چگونه میشناسنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخدانشمندان پاسخ کوانتومی کووید نوزده و خطر بیماری هیچ چیز، چقدر حقیقی استبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیدرب بسته با غیر خود باز مفقر داده ها در هوش مصنوعیتولید مولکول جدید توسط هز گهواره تا گوراقیانوس نادانیمغز و اخلاقمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسکته مغزیجهان یکپارچهنورون های ردیاب حافظهطبیعت موجی جهاناز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاهمه جا خیر بکارحسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشداروی کنترل چربی خونکاهش میل جنسی در ام اسهر حرکت خمیده می شود و هر برخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونذهن چند جانبه نیازمند نگفیزیک و هوشیاریتوهم وجودزندگی هوشمند در خارج از زامید یا ناامیدی؟مغز بیش از آنچه تصور میشومنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنچیزی شبیه نور تو نیستعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از هندسه ی پایه ایخواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن داروی سل سپتکتاب طبیعت در قالب هندسهبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهرفتار مانند بردهفراموشی آرمانتوصیه های غیر دارویی در سزیر فشار کووید چه باید کرانیس بی کسانمغط یک گیرنده استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل سریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار در ناامیدی بسی امید استکشتن عقیده ممکن نیستبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودمجموعه های پر سلولی بدن مرویکردهای جدید ضایعات نخفضای قلب منبع نبوغ استتکامل چشمزبان و تکلم برخی بیماریهانسولیننقش گرمایش آب و هوا در هممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهنگاهت را بلند کنسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظعصب حقوق نورولوواز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیدر سال حدود 7 میلیون نفر گیرنده باید سازگار با پیتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما ممدیون خود ناموجودروح رهاییقانون مندی نقشه ژنتیکی متکثیر سلول در برابر توقف سفر تجهیزات ناسا به مریخ اولویت بندی ها کجاستنقش رژیم غذایی در رشد و اموفقیت در تفکر استتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گنباید صبر کرد آتش را بعد شکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویراسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می توهوش مصنوعی از عروسک بازی دقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشدرمان پوکی استخوانگشایش دروازه جدیدی از طرتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتممراقب خودتون و خانواده هقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلول عصبی شاهکار انطباق ای جان جان بی تن مرونقطه بی بازگشتشاید گوشی و چشمی، آماده شمیگرن سردردی ژنتیکی که بتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انساناختلالات صحبت کردن در انچرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک (قسمت اول )دو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وهوش مصنوعی درمانگر کامپیبازگشت به ریشه های تکاملدرمان سرگیجه بدون نیاز بپیوند مغز و سر و چالشهای ریشه های اخلاقتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینمشکلات روانپزشکی پس از سلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزاینترنت، حقیقت جامعه ی فنه روش تقویت مغزشربت رب انارما با کمک مغز خود مختاريمارتباط هوش ساختار مغز و ژچراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک قسمت هفتمدیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنهوش عاطفی قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهرابطه تشنج و اوتیسمآغاز فصل سرما و دوباره تکمعجزه ی علم در کنترل کرونمن و وجود توهمیتاثیر داروهای ضد التهاب سیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز، مفید و بی خطرضایعات در عصب زیر زبانیاز فرد ایستا و متعصب بگذرنظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازدانشمندان اولین سلول مصنکودک هشت ساله لازم است آدهیچ وقت خودت را محدود به برلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آدرختان چگونه بر تشکیل ابفلج نخاعی با الکترودهای تولید مثل اولین ربات های زمین در برابر عظمت کیهانالکترومغناطیس شنوایی و همغز و سیر تکامل ان دلیلی منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهنوروپلاستیسیتی چیستطبیعت بر اساس هماهنگیاز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیهمیشه چیزی برای تنهایی دحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای داروی تشنجی دربارداریکاهش مرگ و میر ناشی از ابهرچیز با یک تاب تبدیل به برخی نرمش ها برای زانوآلزایمرذهن هوشیار در پس ماده ی مفیزیک آگاهیتوهم بی خداییزندگی و داراییامید جدید بر آسیب نخاعیمغز برای فراموشی بیشتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستنکاتی در مورد تشنجعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویههندسه ی رایج کیهانخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی ضد چاقیکتاب، سفری به تاریخبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهرفتار وابسته به شکلفرایند پیچیده ی خونرسانیتوصیه هایی در مصرف ماهیزیرفون داروی ضد ام اسانگشت ماشه اینفرت، اسیب به خود استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل سرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیدر هم تنیدگی مرزها و بی مگل خاردار، زیباستبسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته ومجرم، گاهی قربانی استرویا و واقعیتفضای خالی ای وجود نداردتکامل و ارتقای نگاه تا عمزبان و شناخت حقیقت قسمت چانسولین هوشمندنقش پیش زمینه ها و اراده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین چالش هوشیاری و اینکه چرا سعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادعصب سیاتیکاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کمانبیوگرافیدر عید نوروز مراقب تصادف گالکانزوماب، دارویی جدیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویرومدیریت اینترنت بر جنگروزه داری متناوب، مغز را قانون گذاری و تکاملتأثیر نیکوتین سیگار بر مسفر دشوار اکتشافاولین قدم شناخت نقص های خنقش زنجبیل در جلوگیری از مولکول ضد پیریتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمنبرو و انرژی مداومشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزاسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امهوش مصنوعی از عروسک بازی دل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکندرمان آرتروز با ورزش موضپل جویی اصفهانروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولمراحل ارتقای پله پله کیهقدرت عشقتاثیر هوش مصنوعی بر مغزسلول عصبی، در محل خاص خودایمونوگلوبولین وریدی IVIgنمیتوان با بیرون انداختنشاید درست نباشدمیگرن شدید قابل درمان استظاهر خوابیده ی مادهنمیتوان بر سیاه سیاه نوششایسته نیست در جیب خود قرمیاستنی گراویس بدون آنتیتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک (قسمت دوم )دو داروی جدید برای میاستاصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبازخورد یا فیدبکدرمان سرگیجه بدون نیاز بپیوند اندام از حیوانات برژیم های غذایی و نقش مهم تمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرمشکلات روانپزشکی در عقب لحظات خوش با کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیایندرالچه زیاد است بر من که در ایشربت ضد خلطما بخشی از این جهان مرتبطارتباط پیوسته ی جهاننزاع ها بیهوده استحس و ادراک قسمت هفدهمدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناهوش عاطفی قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استرادیوی مغز و تنظیم فرکانآغاز مبهم آفرینشمعجزه در هر لحظه زندگیمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش اسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ضرورت زدودن افکاراز مخالفت بشنونظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازدانشمندان تغییر میدان مغکودک ایرانی که هوش او از هیچ کاری نکردن به معنی چیبرنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتدادرختان اشعار زمینفلج بل، فلجی ترسناک که آنتولید یا دریافت علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی الکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگترینوروز مبارکطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میهمیشه چشمی مراقب و نگهباخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بداروی جدید ALSکاهش التهاب ناشی از بیماهز ذره، یک دنیاستبرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار ذهن و زندگیفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم تنهاییزندگی بی دودامید درمان کرونا با همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه مولکول های دی ان ایعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستهندسه بنیادینخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولیداروی ضد چاقیکتابخانهبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازرفتار اجتماعی انسان، حاصفرایند تکامل و دشواری هاتوضیحی ساده در مورد هوش مزیرک ترین مردمانگشت نگاری مغز نشان میدنقاشی هایی با بوی گذشته یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیدر هم تنیدگی کوانتومیگل درون گلدانبشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردمحل درک احساسات روحانیرویا و کابوسقفس دور خود را بشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزبان و شناخت حقیقت قسمت اانسان قدیم در شبه جزیره عنقش پیشرفته ی سلول های بنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موچالش هوشیاری و اینکه چرا شلیک فراموشیحقیقت انسانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان نگهدارنده ی اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمداخله ی زیانبار انسانروزه داری و التهاب زیانبقانون جنگلتأثیر نگاه انسان بر رفتاسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد PML به دنبال تکنقش زبان در سلطه و قدرت امولتیپل اسکلروز در زنان تشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمچت جی پی تیحافظه میتواند بزرگترین داساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده هوش مصنوعی از عروسک تا کمدلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلپل خواجو اصفهانروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دوممرز مرگ و زندگی کجاستقسم به فقرتاثیر ویتامین دی بر بیماسلولهای ایمنی القا کنندهایمپلانت مغزیایمپلانت مغزی و کنترل دو نمای موفقیتشادی، پاداش انجام وظیفهمیدان مغناطيسي زمین بشر تعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت 67دو سوی واقعیتاصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبازسازي مغز و نخاع چالشی درمان سرگیجه بدون داروپیوند اندام حیوانات به ارژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستمشاهده گر جدای از شیء مشالرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به ایپیداکریننه عدم مطلق بلکه عدم با قشش مرحله تکامل چشمما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط انسانی، محدود به نزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت هجدهمدیروز و امروزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوش عاطفی قسمت ششمبحثی درباره احساسات متفادرک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار هراز تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمعرفی مورد نادر بیماری گمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالنوار عصب و عضلهضرب المثل یونانیاز نخستین همانند سازها تنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگردانشمندان روش هاي جدیدی کودکان مهاجرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمدرد و درسفلج خوابتولید پاک و فراوان انرژیزمان چیستالکترودهای کاشتنیمغز آیندگان چگونه است ؟منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرنوروز یا روز پایانیظهور امواج مغزی در مغز مصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس همیشه اطمینان تو بر خدا بخفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمداروی جدید s3 در درمان ام کاهش حافظه هرچند فرایندیهزینه ای که برای اندیشیدبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانذهن و شیمی بدنفال نیکوتوهم جداییزندگی در جمع مواردی را برامیدهای جدید برای بازیابمغز بزرگ چالش است یا منفعمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه میتوان با قانون جنعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستهندسه در پایه ی همه ی واکخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آنداروی ضد تشنج با قابليت تکجای مغز مسئول پردازش تجبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثرقیبی قدرتمند در برابر مفرایند حذف برخی اجزای مغتوضیحات دکتر فاطمی در موزیست شناسی کل در جزء فراکانتقال ماده و انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از نگاه من، نگاه تو و یا حقیسرگردانیجبران از دست رفته هاعادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدهوش مصنوعی الفاگوخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پیدر هم تنیدگی کوانتومی و پگل زندگیبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیمحل درک احساسات روحانی درویا و خبر از آیندهقفس ذهنتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و شناخت حقیقت قسمت دانسان میوه ی تکاملنقش آتش در رسیدن انسان بهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیچالش هوشیاری و اینکه چرا شلیک فراموشیحقیقت اشیاغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتدرمان نابینایان آیا ممکنگامی در درمان بیماریهای تفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملمدارک ژنتیکی چگونه انسانروزه داری و بیمار ی ام اس قانون جنگلتأثیر شیرینی های حاوی لوسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد پیوند سر در اننقش زبان در سلطه و قدرت امواد کوانتومی جدید، ممکنتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاچت جی پی تیحافظه های کاذباستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومهوش مصنوعی از عروسک تا کمدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتدرمان با سلول های بنیادیپلاسمای غالبروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سوممرز بین انسان و حیوان کجاقضاوت ممنوعتاثیر ویروس کرونا بر مغز سلولهای بنیادی مصنوعی در