دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت چهل

معرفت و دید از درون مجموعه ی پایینی و معرفت و دید از بیرون مجموعه، این دو هرگز مشابه نیستند.
آنچه سیاهچاله یا سفیدچاله را تعیین میکند، قدرت ناظر بر تعیین و تشخیص پرتو است.
حس و ادراک قسمت چهلم
از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله ی فضایی قسمت پنجاه و سوم

خمیدگی فضا زمان | سایت علمی بیگ بنگ

آیا راهی هست نسبیت عام و مکانیک کوانتوم را هر چند به صورت نسبی، در نقطه تکینگی با هم ترکیب کرد؟ در دهم آپریل 2019 نخستین تصویر ترکیبی، به وسیله تلسکوپ های افق رویداد، از سیاه چاله گرفته شد ولی اجازه بدهید به سال 1916 بازگردیم. دراین سال فیزیکدانی به نام شوارزشیلد بر اساس نسبیت عام پیشنهاد داد، اجسام یا ستارگانی- که به اندازه کافی، توده ای بزرگ ونیروهای جاذبه دارند- باعث قوس در فضا میشوند و فضای اطراف خود را به طور کامل، کج می کنند. پس آنها مانند حفره هایی در فضا یا در بافت زمان-مکان هستند. این به چه معناست؟تکینگی در مرکز سیاه چاله، نور را به سوی خود می کشد ولی از سوی دیگر و یا بهتر است بگوییم از دید ناظری که بر پرتوهای خاصی مینگرد، تکینگی خودش میتواند تولید کننده باشد؛ همانطور که استیفن هاوکینگ در مورد پرتوهای سیاهچاله مطرح کرد. سیاهچاله از یک نگاه، از بین برنده ی همه چیز و ناپیدا کننده ی آن است ولی از سوی دیگر، پرتوهایی صادر میکند یعنی تولید کننده است.
ولی آیا اهمیت کشف سیاهچاله ها، دیدن یک سایه ی سیاه است؟
آیا سیاهچاله فقط در ابعاد وسیع کیهان، وجود دارد؟
هرچیز دارای جرم و جاذبه- اگر در ابعاد خاص و معین خود مورد بررسی قرار بگیرد- به طوری که چگالی و جاذبه ی آن از دید ناظری که بر آن مینگرد آنقدر بزرگ باشد که اجازه ی تابش پرتوها را ندهد، میتواند سیاهچاله ایجاد کند. این سیاهچاله از دید ناظر بیان شده، میتواند از دید ناظر دیگر- که از ابعاد و قوانین دیگر و یا به عبارت دیگر بر پرتوهایی قویتر که جذب سیاهچاله نمی شود نگاه کند- کاملا منهدم و تبدیل به سفیدچاله شود.

آیا می‌توانیم تکینگی سیاهچاله را ببینیم؟ | سایت علمی بیگ بنگ

آنچه سیاهچاله یا سفیدچاله را تعیین میکند، قدرت ناظر بر تعیین و تشخیص پرتو است. از دید ناظری که بر پرتوهای جذب شده در سیاهچاله مینگرد(در همه ی ابعاد میتوان این ناظر را تصور کرد)،سیاه چاله ای تظاهر می یابد که هیچ نوری صادر نمی کند ولی ازدید ناظری- که بر پرتوهای صادر شده از سیاهچاله(پرتوهای سیاهچاله یا پرتوهای هاوکینگ)مینگرد- سیاه چاله بودن آن سیاهچاله آرام آرام، روشن میشود و در نهایت تبدیل به سفیدچاله می شود.
در هر سطح کیهانی، وقتی بر پرتوی صادر شده نگاه شود(یعنی ناظر بتواند بر پرتوی خاصی که از چسم چگال صادر میشود بنگرد)آن شیء دیده میشود و وقتی بر پرتوهای جذب شده توسط جسم چگال نگاه شد(یعنی ناظر فقط بتواند پرتوهایی را ببیند که توسط جسم چگال، جذب میشود)آن جسم تبدیل به سیاهچاله می شود. و مرز میان این دو حالت، مرز ظاهر و پنهان یا دقیق و مبهم یا مرتبه ی پایین تر آشکار و مرتبه ی بالاتر نا آشکار در سطح معرفتی و شناختی است.(برای بررسی بیشتر به مقاله ی دو سوی واقعیت درهمین کانال مراجعه شود.)

مقدمة #قهوتي مع د. زينب الشمري Coffee Time trailer - YouTube
معرفت و دید از درون مجموعه ی پایینی و معرفت و دید از بیرون مجموعه، این دو هرگز مشابه نیستند.
بر اساس اصل فیزیکی مطرح شده توسط نسیم هرمیان، با در نظر گرفتن تاثیرات چرخشی(نیروهای کوریولیس و ترک) بر معادله های میدان اینشتین- به جای آنکه یک سیاهچاله را پیشبینی کنی که شکلی قیف مانند دارد و به سمت یگانگی متمایل است- می بینیم توپولوژی یا مکان شناسی جریان انرژی یک سیاهچاله، دو تروسی است (مانند یک دونات که در مرکز آن، تکینگی قرار دارد.)

According to Nassim Haramein's physics, when you consider, in a proper way, the turning effects (torque and coriolis effects) on Einstein's field equations, instead of predicting a hole black which has a form of funnel that Tend towards the , us we found that the topology of an energy flow of a hole black is a dual toroid (like a donut whose center is singularity).
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=GIRAr2nV4mg&fbclid=IwAR29pW7M2HyJiOxo1C9B0KDSV6CGanU0s6DnspgOTxJZ5rKYDrb4OtU4JIA

https://www.facebook.com/ResonanceScience.Espanol/photos/a.101741391425492/495409455392015/
https://t.me/salmanfatemi/2420


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی لیراگلوتیدیادآوری خواب و رویاذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجتمرکز و مدیتیشنپیوند سر آیا ممکن استزاوسکا درمان گوشرمرگ و میر پنهانافت هوشیاری به دنبال کاهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وفقر داده ها در هوش مصنوعینمیتوان با بیرون انداختنجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد چاقیکلید نزدیک و نگاه تو بر فرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تو کز محنت دیگران بی غمیپارادوکس ها در علمزبان شناسی مدرن در سطح سلمسئولیت جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفال نیکوچه زیاد است بر من که در ایجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیخلا، حقیقی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دهیچ اندر هیچدر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هکندر علیه سرطانروح و آب حیاتتولید مثل اولین ربات های پرسشگری نامحدودسلول های مغزی عامل پارکیمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشباهت مغز با کیهان مادیفراتر از دیوارهای باورنوار مغز، ترجمه ی فعالیت جهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستخوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقا در ازای بیماریهزاران سال چشم های بینا ودرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تکیست کلوئید بطن سومروشهای نو در درمان دیسک بتوهم بی خداییآواز خواندن در قفس، نشانسندرم کووید طولانیمغز و اخلاقتاریکی خواهد ترسیدانرژی تاریک که ما نمی توصرع و درمان های آنقلب و عقلنوسانات کوانتومی منبع ماجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شداتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایخسته نباشی بابامولکول ضد پیریبه جای محکوم کردن دیگران ویتامین کا و استخواندرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atکتاب گران و پرهزینه شد ولرژیم ضد التهابیتیوتیکسن داروی ضد جنونآیا هوش سریعی که بدون احسسینوریپا داروی ترکیبی ضدمغز به تنهایی برای فرهنگ تری فلوپرازینانعطاف پذیری مکانیسمی علطبیعت موجی جهانقبرستان ها با بوی شجاعتچگونه واکسن کرونا را توزحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدنیا، هیچ استمیدان های مغناطیسی قابل بی شرمیواقعیت تقویت شدهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کشتن عقیده ممکن نیسترجزخوانی هایی که امروز بتکامل تکنولوژیآیا جهان ذهن و افکار ما مسکوت و نیستیمغط یک گیرنده استتست آر ان اس دز میاستنی گای همه ی وجود منعلم ساختن برج های چرخانلیروپریم داروی ترکیبی ضدنگاه از درون قفس یا بیرونحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب مانند آب باشبیماری اضطراب عمومیواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هگیرنده باید سازگار با پیزمان و گذر آن سریع استآب زندگی است قسمت چهارمتئوری تکامل امروز در درمسادیسم یا لذت از آزار دادنقش گرمایش آب و هوا در همتصادف یا قوانین ناشناختهایا این جمله درست است کسیعادت دادن مغز بر تفکرمقابله با کرونا با علم اسناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان نورون مصنوعی سمتواضع باشورزش در کمر دردبیداری و خواب کدام بهتر ادست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدپل خواجو اصفهانزندگی زودگذرآزادی عقیده، آرمانی که تسرگردانیتاثیر کلام در آیات کلام بنقش زنجبیل در جلوگیری از تغییرات مغز پس از 40 سالگیاگر نعمت فراموشی نبود بسمقالاتنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوهوش مصنوعی، اتفاقات و تحداروی تشنجی درباردارییاری خدا نزدیک استذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وتمرکز بر هدفپیوند سر، یکی از راه حلهازبان فرایند تکاملی برای مرگ و میر بسیار بالای ناشافتخار انسانشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج نخاعی با الکترودهای نمیتوان بر سیاه سیاه نوشجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تکلام و زبان، گنجینه ای بسرهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و تو پیچیده ترین تکنولوژی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان شناسی نوین نیازمند مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتشگفتی های زنبور عسلفاکسیبتنه عدم مطلق بلکه عدم با قجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیخلا، خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشکوچ از محیط نامناسبروح در جهانی دیگر استتولید یا دریافت علمآلودگی هوا چالش قرن جدیدسلول های بنیادیمعجزه های هر روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشاشباهت های ریشه ای چند بیمفرد موفقنوار عصب و عضلهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارخوش خیالی و خوش بینیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقای حقیقی در دور ماندن اهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های کپسول ژری لاکتروشهای شناسایی قدرت شنواتوهم تنهاییآینه در اینهسندرم گیلن باره به دنبال مغز و اخلاقتاریخ همه چیز را ثبت کردهانرژی خلا ممکن استضایعه ی شبکه لومبوساکرالقلب یا مغزنوشیدن چای برای مغز مفید جدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووساتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانخطا در محاسبات چیزی کاملمولتیپل اسکلروز در زنان به خوبی های دیگران فکرکنویتامین کا در سبزیجاتدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودککتاب زیست شناسی باوررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتیک و اختلال حرکتیآیا هشیاری کوانتومی وجودسیگار عامل افزایش مرگ وممغز بیش از آنچه تصور میشوتری فلوپرازیناهرام مصر از شگفتی های جهطبیعت بر اساس هماهنگیقدم زدن و حرکت دید را تغیچگونه آن شکری که می خوریمحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدندان ها را مسواک بزنید تمیدان های کوانتومی خلابی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت خلا و وجود و درک مدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مگل خاردار، زیباسترحم مصنوعیتکامل جریان همیشگی خلقتآیا جهش های ژنتیکی، ویروسکوت، پر از صدانفرت، اسیب به خود استتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را لیس دگرامفتامین یا ویاسنگاه از درون مجموعه با نگحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(ماه رجببیماری بیش فعالیواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بگالکانزوماب، دارویی جدیزمان و صبرآب زندگی است قسمت هفتمتئوری تکامل در پیشگیری و سازگاری با محیط بین اجزانقش پیش زمینه ها و اراده تضادهای علمیایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سملاحظه های اخلاقی دربارهنادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان یک فرضیه رادیکمجموعه های پر سلولی بدن موزن حقیقی معرفت و شناختبیست تمرین ساده برای جلودست بالای دستتلاش های جدید در ALSپلاسمای غالبزندگی سلول در بدن، جدای اآزار دیگری، آزار خود استسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش زبان در سلطه و قدرت اتغییرات آب و هوایی که به اگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر ویتامین دی بر بیمانرمش های مفید در سرگیجهاگر با مطالعه فیزیک کوانصفحه اصلینرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوهوش احساسیداروی جدید ALSژن همه چیز نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانتمرکز بر امروزپیوندهای پیچیده با تغییرزبان متغیرمرگ و سوال از قاتلافراد آغاز حرکت خودشان رشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج بل، فلجی ترسناک که آننمای موفقیتجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تکلام، در تحولی شگفت آور بروی و منیزیم در تقویت استتو آرامش و صلحیپختگی پس از چهل سالگي به زبان، نشان دهنده ی سخنگو مستند جهان متصلتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالشانس یا نتیجه ی تلاشفاجعه ی جهل مقدسنهایت معرفت و شناخت درک عجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرهیپرپاراتیروئیدیسمدر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکوچک شدن مغز از نئاندرتاروح رهاییتولید پاک و فراوان انرژیآلودگی هوا و ویروس کروناسلول های بنیادی منابع و امعجزه ی چشمتاثیر رو ح و روان بر جسمانقراض را انتخاب نکنیدشباهت کیهان و مغزفرد یا اندیشهنوار عصب و عضلهجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دخوشبختی چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبلندی در ذهن ما درک بلندیهستی ما پس از شروعی چگال درمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم کامپیوتر سایبورگروشی برای بهبود هوش عاطفتوهم جداییآیندهسندرم پیریفورمیسمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاریخ، اصیل نیست و ساخته انرژِی برای ایجاد اضطرابضایعه ی عروقی مخچهقلب دروازه ی ارتباطنوعی سکته مغزی ، وحشتناک جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینخطا در محاسبات چیزی کاملمواد کوانتومی جدید، ممکنبه خودت مغرور نشوویتامین بی 12 در درمان درددرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلاکتاب طبیعت در قالب هندسهرژیم غذایی سالم و ضد التهتیکاگرلور داروی ضد انعقاآیا واکنش های یاد گرفته وسیاهچاله هامغز برای فراموشی بیشتر کترک امروزاولویت بندی ها کجاستطعمه ی شبکه های ارتباط اجقدرت مردمچگونه انتظارات بر ادراک حقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگوده روش موفقیتمیدان بنیادین اطلاعاتبیمار 101 ساله، مبتلا به سوالزارتان داروی ضد فشار درون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است گل درون گلدانرحم مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حاآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسکته مغزینقاشی هایی با بوی گذشته یتشنج چیستایمپلانت مغزیعلایم کمبود ویتامین E را لا اکراه فی الدیننگاه حقیقی نگاه به درون احافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریماپروتیلینبیماری تی تی پیواکسن ضد اعتیاددرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشناگام کوچک ولی تاثیرگذارزمان واقعیت است یا توهمآب زندگی است قسمت اولتئوری جدید، ویران کردن گستم با شعار قانون بدترین نقش آتش در رسیدن انسان بهتظاهر خوابیده ی مادهایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک انداملاحظات بیهوشی قبل از جرنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان ژنی از مغز انسمجرم، گاهی قربانی استوزوز گوشبیش از نیمی از موارد انتقدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرپمبرولیزوماب در بیماری چزندگی، مدیریت انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش زبان در سلطه و قدرت اتغییرات تکاملی سر انسان اگر تلاش انسان امروز براسوالات پزشکینرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزهوش احساسیداروی جدید s3 در درمان ام ژن همه چیز نیسترفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاتمساح حد واسط میان مغز کوپیوندی که فراتر از امکانزبان مشترک ژنتیکی موجودامرگ انتقال است یا نابود شافراد بی دلیل دوستدار تو شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاهخواری بر رشد و فلج خوابنمایش تک نفرهجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد ههوشمندی کیهانداروی ضد تشنج توپیراماتکلرال هیدرات برای خوابانرویا و واقعیتتو افق رویداد جهان هستیپدیده خاموش روشن در پارکزبان، وسیله شناسایی محیطمشکل از کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیشانس یا تلاشفاصله ها در مکانیک کوانتنهایت در بی نهایتجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمخلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلککوچکی قلبروزه داری متناوب، مغز را تولید اندام با چاپ سه بعدآلودگی هوا و پارکینسونسلول های بدن تو پیر نیستنمعجزه ی علمتاثیر روده بر مغزانواع سکته های مغزیشباهت زیاد بین سلول هاي عفرد حساس از نظر عاطفی و بنوار عصب و عضلهجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباخوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری در کجاست؟(قبلوغ چیستهشت توصیه برای کاستن از ددرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرکاهش مرگ و میر ناشی از ابروشی جدید در درمان قطع نختوهم جدایی و توهم علمآینده ی انسان در فراتر ازسندرم پیریفورمیسمغز کوانتومیتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسولینضایعات در عصب زیر زبانیقلب روباتیکنیکولا تسلاجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکخطای ادراک کارماموجود بی مغزی که می تواندبه دنبال رستگاری باشویتامین بی هفدهدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و کتاب، سفری به تاریخرژیم غذایی ضد التهابیتیروفیبان موثر در سکته ی آیا یک، وجود داردسیاهچاله های فضایی منابعمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ترکیب آمار و ژنتیکاولین قدم شناخت نقص های خظهور امواج مغزی در مغز مصقدرت و شناخت حقیقتچگونه به سطح بالایی از هوحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بدهن، بزرگترین سرمایهمیدازولام در درمان تشنج بیمار مرکز تنفس سلولیواکنش های ناخودآگاه و تقدروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانگل زندگیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتکامل داروینی هنوز در حاآیا خداباوری محصول تکاملسال سیزده ماههچقدر به چشم اعتماد کنیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایمپلانت مغزی و کنترل دو علائم عصبی آلزایمر، با الاموژین داروی ضد اوتیسم؟نگاه دوبارهحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستماجرای جهل مقدسبیماری دویکواکسن علیه سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقگامی در درمان بیماریهای زمان پلانکآب زندگی است قسمت دومتا 20 سال آینده مغز شما به ستم، بی پاسخ نیستنقش انتخاب از طرف محیط، نتظاهری از ماده است که بیدایا بدون زبان میتوانیم تعدم درکممانتین یا آلزیکسا یا ابنازوکلسینحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان پاسخ کوانتومی محل درک احساسات روحانیوسواس، بیماری استبیشتر کمردردها نیازی به دغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرپنج اکتشاف شگفت آور در موزندان ذهنیآسیب ها ناشی از آلودگی هوسردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش سجده بر عملکرد مغزتغذیه بر ژنها تاثیر داردنقش غذاها و موجودات درياثبت و دستکار ی حافظهاگر خواهان پیروزی هستیپیامهای کاربرانچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرهوش بشری تهدید برای بشریداروی جدید لنفوم و لوکمیژن هوش و ساختارهای حیاتی رفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی اتنفس هوازی و میتوکندریپیوستگی همه ی اجزای جهانزبان چهار حرفی حیات زمینمرگ تصادفیافزایش قدرت ادراکات و حسشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر انتخاب از طرف محیط فلج خواب چیستچند نرمش مفید برای کمردرجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر هوشیاری و وجودداروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فکم کردن کالری روشی سودمنرویا و کابوستو انسانی و انسان، شایستپروژه ی ژنوم انسانیزدودن نقص از هوش مصنوعیمشکلات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلروشاهکار قرنفاصله ی همیشگی تصویر سازنهادینه سازی فرهنگ اختلاجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهکوچکترین چیز یک معجزه اسروزه داری و التهاب زیانبتولید سلولهای جنسی از سلآلزایمرسلول بنیادی و ای ال اسمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر روزه داری بر سلامت انیس بی کسانشباهت زیاد بین سلول هاي عفردا را نمیدانیمنوار عصب و عضله مهم در تشجوانان وطنارزش های وارونهابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بخانه ی تاریکمنبع خواب و رویابلعیدن ستاره توسط سیاهچاو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانکاهش التهاب ناشی از بیماروشی جدید در درمان نابینتوهم جسمآینده ی علم و فیزیک در60 ثسندرم پای بی قرارمغز آیندگان چگونه است ؟تازه های بیماری پارکینسوانسولین هوشمندضرورت زدودن افکارقلب را نشکننیاز به آموزش مجازی دیجیجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استخطای حسموجودات مقهور ژنها هستندبه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانکتابخانهرژیم غذایی ضد دردتکنولوژی های جدید و حالتآیا کیهان می تواند یک شبیسیاهچاله ها، دارای پرتو مغز بزرگ چالش است یا منفعترکیب حیوان و انساناولین مورد PML به دنبال تکظرف باید پر شود چه با چرک قدرت کنترل خودچگونه باغبانی باعث کاهش حقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمکان زمان یا حافظه زمانبیماری لبر و نابینایی آنواکنش به حس جدیددریای خدابسیاری از بیماری های جدیگلوله ی ساچمه ایرساناها و ابر رساناها و عتکامل داروینی هنوز در حاآیا دلفین ها می تواند از سانسور از روی قصد بسیاری نقش قهوه در سلامتیتشنج عدم توازن بین نورون ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خولایو دوم دکتر سید سلمان فنگاهی بر قدرت بینایی دراحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار همه اش توهم بودماجرای عجیب گالیلهبیماری دیستروفی میوتونیواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وگامی در درمان بیماریهای زمان به چه دلیل ایجاد میشآب زندگی است قسمت سومتا بحر یفعل ما یشاستون فقرات انسان دو پا جلنقش اتصالات بین سلولهای تعویض دارو در تشنجایا تکامل هدفمند استعدالت برای من یا برای همهمن کسی در ناکسی دریافتم نباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان اولین سلول مصنمحل درک احساسات روحانی دیک پیام منفرد نورون مغزی با هوش مصنوعی خودکار روبذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالپول و شادیزونیسومایدآسیب روانی شبکه های اجتمسردرد میگرنی در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش غذاها و موجودات درياثبت امواج الکتریکی در عصاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسایتهای دیگرچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داهوش در طبیعتداروی جدید میاستنی گراویژن یا نقشه توسعه مغز و نقرفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمتنفس هوازی و میتوکندریپیام های ناشناخته بر مغز زبان نیاز تکاملی استمرگی وجود نداردافزایش مرگ و میر سندرم کوشناسایی سلول های ایمنی افلج دوطرفه عصب 6 چشمچند جهانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکهوشیاری و افسردگیدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهکمالگرایی دشمن پیشرفترویا و خبر از آیندهتو با همه چیز در پیوندیپروژه ی ژنوم انسانیسفر فقط مادی نیستمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آنشاهکار شش گوشفتون های زیستیچهار میلیارد سال تکامل بجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چهدف یکسان و مسیرهای مختلدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نکووید نوزده و خطر بیماری روزه داری و بیمار ی ام اس تولترودینآملودیپین داروی ضد فشار سلول بنیادین از مخاط بینمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر روغن رزماری استنشاانگشت ماشه ایشجاعت و ترسفرزندان زمان خودنوار عصب و عضله تعیین محلجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنخانواده پایدارمنتظر نمان چیزی نور را بهبنی عباس، ننگی بر تاریخوفور و فراوانیدرمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوکاهش حافظه هرچند فرایندیروشی جدید در درمان سکته متوهمات و شناخت حقیقتآینده با ترس جمع نمیشودسندرم پس از ضربه به سرمغز اندامی تشنه ی انرژی اتازه های درمان ام اسانسان قدیم در شبه جزیره عضرب المثل یونانیقوی تر باشچیز جدید را بپذیرجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میاثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتخطر آلودگی هوامورد نادر همپوشانی دو بیبه زیر پای خود نگاه نکن بویروس مصنوعیدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد کجای مغز مسئول پردازش تجراه فراری نیستتکنولوژی و پیشرفتآیا گذشته، امروز وآینده سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز بزرگ چالشهای پیش روترازودوناولین مورد پیوند سر در انعقل مجادله گرقدرت انسان در نگاه به ابعچگونه تکامل مغزهای کنونیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بدو بیماری روانی خود بزرگ مکانیک کوانتومی بی معنی بیماری میاستنی گراویسواکسن های شرکت فایزر آمردرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیگلوئونرستگاری محدود به یک راه نتکامل داروینی هنوز در حاآیا دلفین ها میتوانند باسانسور بر بسیاری از حقاینقش مهاجرت در توسعه نسل اتشویق خواندن به کودکانایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی لبخند بزن شاید صبح فردا زنگاهی بر توانایی اجزاي بحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار، از ابتدا توهم بودماده ی تاریکبیماری سلیاکوابستگی یعنی قلادهدرب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تگاهی لازم است برای فهم و زمان شگفت انگیزآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاول کف پا و حقیقتستارگانی قبل از آغاز کیهنقش تیروئید در تکامل مغزتعامل انسان و هوش مصنوعیایجاد احساساتعسل طبیعی موثر در کنترل بمن پر از تلخیمنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان تغییر میدان مغمحدودیت چقدر موثر استیک پیشنهاد خوب برای آسان با هر چیزی که نفس می کشد مذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع پول و عقیدهزونا به وسیله ویروس ابله مدل های ریز مغز مینی برینآسیب عصب پا به دنبال اعتیسردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پاآسانی موفقیتسردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياجلو رفتن یا عقبگرداپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی قسمت 11داروی جدید آلزایمرژن ضد آلزایمررفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر ستنفس بدون اکسیژنپیدایش زبانزبان و کلمه حتی برای کسانمراحل ارتقای پله پله کیهافزایش سرعت پیشرفت علوم شواهدی از نوع جدیدی از حافن آوری های جدید علیه شناچند جهانیجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دهوشیاری کوانتومیدارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردردرویا بخشی حقیقی از زندگی تو با باورهایت کنترل میشپروانه ی آسمانیسفر نامه سفر به بم و جنوب مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتشاید گوشی و چشمی، آماده شفروتنی معرفتیچهار ساعت پس از کشتار خوکجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارابزار بقا از نخستین هماننعناعخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان، در مسیرهای متدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مکودک هشت ساله لازم است آدروزه داری سلول های بنیادتومورها و التهاب مغزی عاآموزش نوین زبانسلول عصبی شاهکار انطباق معرفت و شناختتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت نگاری مغز نشان میدشرکت نورالینک ویدیویی ازفرضیه ای جدید توضیح میدهنوبت کودکانجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دخار و گلمنتظر زمان ایده آل نشوبه قفس های سیاهت ننازوقاحت و تمسخر دیگراندرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنکاهش دوپامین عامل بیماریريتوکسيمب در درمان ام استوکل بر خداآیا فراموشی حتمی استسندرم جدایی مغزمغز انسان ایا طبیعتا تماتبدیل پلاستیک به کربن و سانسان میوه ی تکاملضربه مغزی در تصادف رانندقیچی ژنتیکیچیزی منتظر شناخته شدنجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده اثرات مفید روزه داریهنر فراموشیخطرات هوش مصنوعیموسیقی نوبه سیاهی عادت نکنیمویروس های باستانی، مغز مدرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير کرونا چه بر سر مغز می آورراه نجاتتکنولوژی جدید که سلول هاآیا پیدایش مغز از روی تصاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوترازودوناولین هیبرید بین انسان و عقل سالمقدرت ذهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل حقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی دو بار در هفته ماهی مصرف مکانیزمهای دفاعی در براببیماری های میتوکندریواکسن کووید 19 چیزهایی که درک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمگمان میکنی جرمی کوچکی در رشته نوروایمونولوژی و نقتکامل زبانآیا دست مصنوعی به زودی قاساهچاله ها تبخیر نمیشودنقش میدان مغناطیسی زمین تشخیص ژنتیکی آتروفی های ایمان به رویاعوامل موثر در پیدایش زبالحظات خوش با کودکاننگاهت را بلند کنحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دید تو همیشه محدود به مقدماده ی خالیبیماری ضعف عضلات نزدیک بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوگاهی مغز بزرگ چالش استزمزمه ات مانده در گوشمآتاکسی فریدریشتابوهای ذهنیسخن نیکو مانند درخت نیکونقش حفاظتی مولکول جدید دتعامل انسان با هوش مصنوعایران بزرگعشق درونی به یگانگی خلقتمن بی من، بهتر یاد میگیرمحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی محدودیت های حافظه و حافظیک آلل ژنتیکی که از نئاندبا آتش، بازی نکن و بعد از ذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخاپوست ساعتی مستقل از مغز دزیان غذاهای پرچربمدیون خود ناموجودآشنا پنداریسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها در کاهش دردهای جلوتر را دیدنابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختهوش عاطفی قسمت نهمداروی جدید ای ال اسژنها نقشه ایجاد ابزار هورقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداتنها مانع در زندگی موارد پیر شدن حتمی نیستزبان و بیان نتیجه ساختمامرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر احتمالی عصاره تغلیافسردگی و اضطراب در بیماشواهدی از دنیسوان(شبه نئفناوری هوش مصنوعی نحوه خچند جهانی و علمجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت شصت و دومنبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار آفرینش در موجهوشیاری سنتی یا هوشیاری داستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد ناشی از تنگی کانارویا تخیل یا واقعیتتو باید نیکان را به دست بپرواز از نیویورک تا لوس آسفر به مریخ در 39 روزمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیشاید درست نباشدفروتنی و غرورنون و القلمجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو خواب زمستانی سلول های سرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از تکامل مغزدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختکودک ایرانی که هوش او از روزهای بد باقی نمیماندتومورهای نخاعیآمارهای ارائه شده در سطح سلول عصبی، در محل خاص خودمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انتقال ماده و انرژیشربت ضد خلطفساد اقتصادی سیتماتیک درنور از عمق تاریکیجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستخارق العاده و استثنایی بمنحنی که ارتباط بین معرفبه مغز خزندگان خودت اجازوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مکاهش سن بیولوژیکی، تنها ریه زغالیتوپیراماتآیا ممکن است موش کور بی مسندرم دزدی ساب کلاوینمغز انسان برای ایجاد تمدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان ها می توانند میدان ضررهای مصرف شکر و قند بر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچیزی خارج از مغزهای ما نیجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسااثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهدفاع از پیامبرموسیقی هنر مایع استبه سخن توجه کن نه گویندهویرایش DNA جنین انسان، بردرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون کریستال هاراه های جدید برای قضاوت رتکنولوژی جدید که سلول هاآیا آگاهی پس از مرگ از بیسیاهچاله ی تولید کنندهمغز بزرگترین مصرف کننده تراشه مغز بدون واسطه ی داولین تصویر در تاریخ از سعقلانیت بدون تغییرقدرت عشقچگونه جمعیت های بزرگ شکل حل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میما انسانها چه اندازه نزدبیماری های مغز و اعصاب و واکسن کرونا و گشودن پنجردرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیگنجینه ای به نام ویتامین رشد مغز فرایندی پیچیده اتکامل زبانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایه ی هوشیارینقش محیط زندگی و مهاجرت دتشخیص آلزایمر سالها قبل این پیوند نه با مغز بلکه عوامل ایجاد لغت انسانی و لرزش ناشی از اسیب به عصبچالش هوشیاری و اینکه چرا حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدن خدا در همه چیزماده ای ضد التهابیبیماریهای تحلیل عضلانی اوبینار اساتید نورولوژی ددرختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیگاهی جهت را عوض کنزنان باهوش ترآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر فکر بر سلامتسخن و سکوتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتعداد کلی ذهن ها در جهان ایرادهای موجود در خلقت بعشق، شلوغ کردن نیستمننژیتحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدانشمندان روشی برای تبدیمحدودیت درک انسانیک جهش ممکن است ذهن انسانبا تعمق در اسرار ابدیت و ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معپوشاندن خود از نورزیباترین چیز در پیر شدنمدیریت اینترنت بر جنگپیموزایدزیباترین چیز در افزایش سمداخله ی زیانبار انسانآشنا پنداریسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهجمجمه انسان های اولیهابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت هفتمداروی جدید برای میاستنی ژنها ، مغز و ارادهرموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملتنها در برابر جهانپیشینیان انسان از هفت میزبان و بیان، در سایه پیشرمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر ترکیبات استاتین (سافسردگی و ساختار مغزشیشه ی بازالتی و سیلیکونفواید روزه داری متناوبچند روش ساده برای موفقیتجهان معناابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت شصت و ششمنبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیدخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد و علل آنرویا حقی از طرف خداتو برای خزیدن خلق نشده ایپروتئین های ساده ی ابتداسفر تجهیزات ناسا به مریخ مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانشایسته نیست در جیب خود قرفرگشت و تکامل تصادفی محض نوآوری ای شگفت انگیز دانجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث خواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهدف از خلقت رسیدن به ابزادر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کودکان میتوانند ناقل بی روزهای سختتومورهای ستون فقراتآن چیزی که ما جریان زمان سلولهای ایمنی القا کنندهمغز قلبتاثیر رژیم گیاه خواری بر انتروپی و هوشیاریشش مرحله تکامل چشمفشار و قدرتنور درونجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمخبر مهم تلسکوپ هابلمنشأ اطلاعات و آموخته ها به نقاش بنگروقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دکایروپاکتیک چیستریواستیگمینتوانایی مغز و دیگر اجزای آیا ما کالا هستیمسندرم سردرد به دلیل افت فمغز انسان برای شادمانی طتبدیل سلولهای محافط به سانسان یک کتابخانه استضررهای شکر بر سلامت مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی مچیزی شبیه نور تو نیستحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار اجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیدفاع در برابر تغییر ساختمیهمانهای ناخوانده عامل بهبود حافظه پس از رخدادهویشن پرودرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمکریستال زمان(قسمت اولراه های جدید برای قضاوت رتکینگیآیا امکان بازسازی اندامهسیاره ی ابلهانمغز حریص برای خون، کلید تتراشه ها روی مغزاولین دارو برای آتاکسی فعقیده ی بی عملقضاوت ممنوعچگونه حافظه را قویتر کنیحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میما انسانها چه اندازه نزدبیماری وسواسواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمگوهر با نظر دیگران سنگ نمرشد مغز علت تمایل انسان بتکامل زبان انسان از پیشیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایه را اصالت دادن، جز فرنقش مرکز تنفس سلولی در بیتشخیص ایدزاین اندوه چیستعواملی که برای ظهور لغت الرزش عضله یا فاسیکولاسیوچالش هوشیاری و اینکه چرا حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدگاه نارسای دوگانه ی مماده، چیزی نیستبیماری، رساله ای برای سلوجود قبل از ناظر هوشمنددرد و درستفاوتهای جنسیتی راهی براگذر زمان کاملا وابسته به زنجیرها را ما باید پاره کآتش منبع انرژیتاثیر مشاهده بر واقعیت بسخن پاک و ثابتنقش خرچنگ های نعل اسبی درتعذیه ی ذهنایستادن در برابر آزادی بعصب حقوق نورولووچت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کادانش، قفل ذهن را باز میکنمخچه فراتر از حفظ تعادلیک رژیم غذایی جدید، می توبا خودت نجنگذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسپیموزایدزیر فشار کووید چه باید کرمدارک ژنتیکی چگونه انسانآشناپنداری چیستسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه های مغزی جدید با جزیجنین مصنوعیابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خومنابع بی نهایت انرژی در داساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت یازدهداروی جدید برای کاهش وزنژنهای مشترک بین انسان و ورمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبکتنهاییپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و تکلم برخی بیماریهمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر تغذیه بر سلامت روااقلیت خلاقشکل های متفاوت پروتئین هفیلمی بسیار جالب از تغییچندین ماده غذایی که ماننجهان هوشمندابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت اصفهان زیباهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد با پوشیدن کفش منارویاها از مغز است یا ناخوتو تغییر و تحولیپروتز چشمسفر دشوار اکتشافمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چشادی، پاداش انجام وظیفهفراموش کارها باهوش تر هسنوار مغز مشاهده ی غیر مستجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودهر چیز با هر چیز دیگر در تدر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتکودکان خود را مشابه خود تروش مقابله مغز با محدودیتوهم فضای خالیآنچه ناشناخته است باید شسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر رژیم گیاهخواری بر انتظار گذر تندباد؟ششمین کنگره بین المللی سفضا و ذهن بازنوروفیبروماتوزجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستخدا موجود استمنشاء کوانتومی هوشیاری ابه نقاش بنگروقتی پر از گل شدی خودت را درمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهکار امروز را به فردا نیندریاضیات یک حس جدید استتوازن مهمتر از فعالیت زیآیا ما تنها موجودات زنده سوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان برای شادمانی طتبر را بردارانسان باشضعیف و قویقانون گذاری و تکاملنکاتی در مورد تشنجحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز اجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش ددقیق ترین تصاویر از مغز امیوتونیک دیستروفیبهداشت خوابواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماکریستال زمان(قسمت دوم)راه پیروزی در زندگی چیستتکامل فردی یا اجتماعیآیا انسان با مغز بزرگش اخسیاره ابلهانمغز در تنهایی آسیب میبینتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاولین دروغعلم و ادراک فقط مشاهده ی قطار پیشرفتنگاه من، نگاه تو و یا حقیحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی دو داروی جدید برای میاستما اکنون میدانیم فضا خالبیماری کروتز فیلد جاکوبواکسن کرونا ساخته شده تودرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کروناگویید نوزده و ایمنی ساکترشد در سختی استتکامل ساختار رگهای مغزی آیا راهی برای رفع کم آبی ساخت سلول عصبی حتی پس از نقش نگاه از پایین یا نگاهتصویر خورشید یا خود خورشاین ایده که ذرات سیاهچالعوارض ازدواج و بچه دار شدلزوم گذر انسان از حدها و چالش هوشیاری و اینکه چرا حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پنداریماده، چیزی بیش از یک خلا بیندیشدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشگذشته را دفن کنزندگی فعال و مثبت روند آلآثار باستانی تمدن های قدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسختی ها رفتنی استنقش داروهاي مختلف معروف تغییراکنون را با همه ی نقص هایعصب سیاتیکچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی تعاملیدانش، یک انسان را ناسازگمخچه ، فراتر از حفظ تعادلیکی از علل محدودیت مغز امبا خدا باشذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیپیچیدگی های مغزمگسزیرفون داروی ضد ام اسمروری بر تشنج و درمان هایآشتی بهتر استسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه با واقعیت متفاوت اسجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت بیست و چهمنابع جدید انرژیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت پنجمداروی جدید برای ای ال اسژنهای هوش ، کدامندرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی تنهایی رمز نوآوری استپیشرفت در عقل است یا ظواهزبان و شناخت حقیقت قسمت چمرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر حرکات چشم بر امواج اقیانوس نادانیشکل پنجم مادهفیروز نادریچندجهانیجهان هوشیارابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک- قسمت پنجاه و منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردهیچ چیز همیشگی نیستدر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرویاهای پر رمز و حیرتی درتو جهانی هستی که خودش را پروتز عصبی برای تکلمسفرنامه سفر به بم و جنوب مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواریشب سیاه سحر شودفراموشی همیشه هم بد نیستنوار مغز با توضیح دکتر فاجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودهر جا که جات میشه، جات نیدر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیکودکان را برای راه آماده روش های صرفه جویی در ایجاتوهم فضای خالی یا توهم فضآنچه واقعیت تصور میکنیم سلام تا روشناییمغز مانند تلفن استتاثیر رژِیم غذایی بر میگاندوه در دنیا استصبور باشفضای قلب منبع نبوغ استنورون هاي مصنوعی می توانجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتخدا نور آسمان ها و زمین امهمان ناخواندهبه نادیدنی ایمان بیاوروقتی تو از یاد گرفتن باز درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرکار با یگانگی و یکپارچگیریتوکسیمابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیا مصرف مولتی ویتامین هسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان رو به کوچک تر شتحریک عمقی مغزانسان جدید از چه زمانی پاطلوع و حقیقتقانون جنگلچگونه مولکول های دی ان ایحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروساحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است ددل به دریا بزنمیگرن و پروتئین مرتبط با بوزون هیگز چیستواقعیت چند سویهدرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودکریستال زمان(قسمت سوم)راه انسان شدن، راه رفتن وتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا احتمال دارد رویا از آسیاره ابلهانمغز را از روی امواج بشناستراشه ی بیولوژِیکاولین سلول مصنوعیعلم و روحقطره قطرهنگاه مادی غیر علمی استحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتما از اینجا نخواهیم رفتبیماری گیلن باره و بیمارواکسن آلزایمردرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کروناگوش دادن بهتر از حرف زدنرشد، رسیدن به یک هدف نیستتکامل شناخت انسان با کشفآیاما مقهور قوانین فیزیکساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش نظام غذایی در تکامل متصویر در هم تنیدگی کوانتاین ابتدای تناقض هاستعید نوروز مبارکلزوم سازگاری قانون مجازاچالش هوشیاری و اینکه چرا حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریماست مالیبیهوش کردن در جراحی و بیمدرد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتگریه ی ابر، رمز طراوت باغزندگی هوشمند در خارج از زآرامش و دانشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سرنوشتنقش درختان در تکاملتغییر الگوی رشد مغزی با زاکوییفلکسعضلانی که طی سخن گفتن چقدنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهادائما بخوانمخچه ابزاري که وظیفه آن فیافته های نوین علوم پرده با طبیعت بازی نکنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیچیدگی های مغزی در درک ززیرک ترین مردممرکز هوشیاری، روح یا بدن آغاز فرایند دانستنسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقص های سیستمی ایمنیجنگ و تصور از جنگابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت بیست و یکمناطق خاص زبان در مغزاستفاده از نظریه ی تکامل هوش عاطفی قسمت اولداروی جدید برای دیابتژنهای حاکم بر انسان و انسرمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بتنبیه چقدر موثر استپیشرفت ذهن در خلاقیت استزبان و شناخت حقیقت قسمت امزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر دوپامین و سروتونینالکترومغناطیس شنوایی و هشکرگزار هر چیزی باش که دافیزیک مولکولها و ذرات در نه ناامیدی بلکه ارتقاجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ چیز، چقدر حقیقی استدر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرکنگره بین المللی سردرد درویای شفافتو جدای از کیهان نیستیپرورش مغز مینیاتوری انساسفرنامه سفر به بم و جنوب مطالبه ی حق خودتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزشبیه سازی میلیون ها جهان فراموشی و مسیر روحانینوار مغز ترجمه رخدادهای جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتماد بی موردهر حرکت خمیده می شود و هر در عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دکوری گذرای ناشی از موبایروش هایی برای کم کردن اضطتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آنچه حس می کنیم، نتیجه ی سلاح و راهزنیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر سلامت دستگاه گوارشاندوه دردی را دوا نمیکندصبر لازمه ی پیروزی استقفس ذهننورون های ردیاب حافظهجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانخدا بخشنده است پس تو هم بمهندسی ژنتیک در حال تلاش به هلال بنگروقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مکارهای کوچک، بی ارزش نیسریسدیپلام تنها داروی تایتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا مغز تا بزرگسالی توسعسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان رو به کوچکتر شدتحریک عمقی مغز در آلزایمانسان خطرناکترین موجودطلای سیاهقانون جنگلچگونه میتوان با قانون جنحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتدلایلی که نشان میدهد ما بمیگرن و خواببوزون هیگز جهان را از متلواقعیت چیستدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اکشف مکانیسم عصبی خوانش پراه بی شکستتکامل مداومآیا احتمال دارد رویا از آسیب یکسان و دیدگاه های متمغز زنان جوانتر از مغز مرتربیت کودکان وظیفه ای مهاوکرلیزوماب داروی جدید شعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهلمس کوانتومینگاه محدود و تک جانبه، مشحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکما اشیا را آنطور که هستندبیماری آلزایمر، استیل کوواکسن ایرانی کرونا تولیددرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوگوشه بیماری اتوزومال رسسز گهواره تا گورتکامل، نتیجه ی برنامه ریآگاهی فراتر از آگاهیساخت شبکه عصبی با الفبای نقش نظریه تکامل در شناساتصویر زیبا از سلولاینکه به خاطرخودت زندگی عامل کلیدی در کنترل کارآلزوم سازگاری قانون مجازاچالش کمبود اندام برای پیحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییماست مالی با هوش انسانیوراپامیل در بارداریبیهوشی در بیماران دچار ادردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتگربه شرودینگر و تاثیر مشزندگی و داراییآرامش و سکونتاثیر نگاه انسان بر رفتاسریع دویدن مهم نیستنقش ذهن و شناخت در حوادث تغییر دیگران یا تغییر خواکسی توسین و تکامل پیش اغم بی پایاننجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در تفکر خلاق اداروهای مصرفی در ام اسمخچه تاثیر گذار بر حافظهیاد گرفتن مداومبالاترین هدف از دولتیاد بگیر فراموش کنیباهوش ترین و با کیفیت تریتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوند قلب خوک، به فرد دچازیست شناسی کل در جزء فراکمرکز حافظه کجاستآغاز فصل سرما و دوباره تکسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقص در تشخیص هیجانات عامجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت بیست و دومناطق خاصی از مغز در جستجاستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت دهمداروی جدید ضد میگرنکفش و کتابرمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا تهدیدهای هوش مصنوعیپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و شناخت حقیقت قسمت دمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر دپاکین بر بیماری مالکتروتاکسی(گرایش و حرکشکست حتمیفیزیک هوشیارینه به اعدامجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحس و ادراک- قسمت شصت و چهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اصل علت و تاثیرهیچ وقت خودت را محدود به در چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهکنگره بین المللی سردرد دروان سالمتو دی ان ای خاص ميتوکندريپرکاری تیروئیدسفرنامه سفر به بم و جنوب مطالبی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستشبیه سازی سیستم های کوانفراموشی آرماننوار مغز در فراموشی هاجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به ابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتیاد و تلاش های درمانی هرچیز با یک تاب تبدیل به درمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانکی غایب شدی تا نیازمند دلروش هایی برای جلوگیری از توهم چیستآنها نمیخواهند دیگران راسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاندوهگین نباش اگر درب یا صبر و واقعیتقفس را بشکننوروپلاستیسیتی چیستجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بخدای رنگین کمانمهندسی بدنبه کدامین گناه کشته شدندویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بکارهایی بیش از طراحی و گپریشه های مشترک همه ی موجوتوصیه های سازمان بهداشت آیا همه جنایت ها نتیجه بیسوخت هیدروژنی پاکمغز ایندگان چگونه استتداوم مهم است نه سرعتانسان عامل توقف رشد مغزطوفان فقر و گرسنگی و بی سقانونمندی و محدودیت عالمچگونه مغز ما، موسیقی را پحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسدنیا فریب و سرگرمیمیگرن و روزه داریبی نهایت در میان مرزهاواقعیت چیستدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانکشف مکانیسمی پیچیده در برابطه تشنج و اوتیسمتکامل چشمآیا برای تولید مثل همیشه سیر آفرینش از روح تا مغز مغزهای کوچک بی احساسترجمه ای ابتدایی از اسراايندگان چگونه خواهند دیدعلم به ما کمک میکند تا مولووفلوکساسیننگاه کلی نگرحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کمما به جهان های متفاوت خودبیماری الزایمرواکسن اسپایکوژندرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوگوشت خواری یا گیاه خواریزمین در برابر عظمت کیهانتکثیر سلول در برابر توقف ساختن آیندهنقش هورمون های تیروئید دتصویر زیبای اصفهاناینکه خانواده ات سالم باعادت همیشه خوب نیستلزوم عدم وابستگی به گوگل چالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استماشین دانشورزش هوازی مرتب خیلی به قبیوگرافیدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذگزیده ای از وبینار یا کنفزندگی بی دودآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر نگاه انسان بر رفتاسریعترین کامپیوتر موجودنقش روی و منیزیم در سلامتتغییر دادن ژنها آیا روزی اکسکاربازپین در درمان تشغم بی پایاننخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ام اسمخاطب قرار دادن مردم، کامدل همه جانبه نگر ژنرالییادگیری مهارت های جدید دذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوند مغز و سر و چالشهای زیست شناسی باور حقیقت یا مرکز حافظه کجاستآغاز مبهم آفرینشسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقطه ی رسیدن به قلهجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت دومداروی جدید ضد الزایمرکل اقیانوس در یک ذرهرمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهتو یک معجزه ایپپوگستزبان و شناخت حقیقت قسمت سمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر داروهای ضد التهاب الکترودهای کاشتنیشگفت نیست من عاشق تو باشمفیزیک و هوشیارینه به اعدامجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ کاری نکردن به معنی چیدر ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومکنترل همجوشی هسته ای با هروبات ها قول میدهندتو در میانه ی جهان نیستی پرتوهای صادر شده از سیاهسفرنامه سفر به بم و جنوب مطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطاشبکه های مصنوعی مغز به درفرایند پیچیده ی خونرسانینوار مغز در تشخیص بیماری جهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبخودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتیاد را به دور بیندازهز ذره، یک دنیاستدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بکیهان خود را طراحی میکندروش هایی ساده برای کاهش اتوهم و خیالآنژیوگرافی از مغزسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز چگونه صداها را فیلتر تاریک ترین بخش شباندام حسی، درک از بخش هایصبر بسیار بایدقله برای دیدن نه برای به نوروز مبارکجاذبهاز نخستین همانند سازها تابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستخدایی که ساخته ی ذهن بشر مهربانی، شرط موفقیتبه امید روزهای بهترویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدکاربرد روباتهای ريزنانوریشه های مشترک حیاتتوصیه های غیر دارویی در سآیا هوش مصنوعی می تواند نسودمندی موجودات ابزی بر مغز ابزار بقای برتر مادیتداخل مرزها و صفات با بینانسانیت در هم تنیده و متصطوفان زیباییقارچ بی مغز در خدمت موجودچگونه مغز پیش انسان یا همحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احدنیا مکانی بسیار اسرارآممیگرن سردردی ژنتیکی که ببی هیچ می ایی و بی هیچ میرواقعیت های متفاوتدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خاکشف ارتباط جدیدی از ارتبرادیوی مغز و تنظیم فرکانتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمغز، فقط گیرندهترس و آرمان هاايا اراده آزاد توهم است یعلم بدون توقفلوب فرونتال یا پیشانی مغنگاه انسان محدود به ادراحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و ما با کمک مغز خود مختاريمبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن اسپایکوژن ضد کرونادرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارگیلگمش باستانی کیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی تأثیر نیکوتین سیگار بر مساختن آینده، بهترین روش نقش هورمون زنانه استروژنتصویربرداری فضاپیمای آماینترنت بدون فیلتر ماهواعادت کن خوب حرف بزنیمقاومت به عوارض فشار خون چاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهارمبانی ذهنی سیاه و سفیدورزش هوازی ، بهترین تمریبیوگرافیدرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعگزارش یک مورد جالب لخته وزندگی در جمع مواردی را برآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر ویتامین دی بر بیماسرگیجه از شایعترین اختلانقش روزه داری در سالم و جتغییر زودتر اتصالات مغزیاگر فقط مردم میفهمیدند کغیرقابل دیدن کردن مادهنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروهای ضد بیماری ام اس ومدل هولوگرافیک ژنرالیزهیادگیری هوش مصنوعی، عمیقذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدتمدن زیر آبپیوند اندام از حیوانات بزیست، مرز افق رویداد هستمرکز خنده در کجای مغز استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقطه ای بود و دگر هیچ نبوجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت سومداروی سل سپتکلمات بلند نه صدای بلندرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتتو یک جهان در مغز خودت هسپایان، یک آغاز استزبان جانسوزمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم الگو نداشتیمشگفت انگیز بودن کیهانفیزیک آگاهینه بدبخت بلکه نادانجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیخفاش کور و انسان بینا؟منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل، روان و نفس استهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اکنترل جاذبهروبات های ریز در درمان بیتوقف؛ شکستپرتوزایی از جسم سیاهسفری به آغاز کیهانمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتشبکیه های مصنوعیفرایند تکامل و دشواری هانوار مغزی روشی مهم در تشخجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استخودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعداد بینهایت در دنیای مهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایکیهانِ هوشیارِ در حال یاروش جدید تولید برقتوهم وجودآنان که در قله اند هرگز خسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز ناتوان از توجیه پیداتاریکی من و تو و گرد و غباانرژی بی پایان در درون هرصد قدح، نفتاده بشکستقله سقوطنوروز یا روز پایانیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سخدایا جز تو که را دارمموفقیت هوش مصنوعی در امتبه بالا بر ستارگان نگاه کویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پارکاربرد روباتهای ريز، در رژیم های غذایی و نقش مهم توصیه هایی در مصرف ماهیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسی و سه پل اصفهانمغز ابزار برتر بقاترقی واقعی یا شعار ترقیانسانیت در برابر دیگرانطولانی ترین شبقبل از آغازچگونه هموساپينس بر زمین حقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایدنیای شگفت انگیز کوانتوممیگرن شدید قابل درمان اسبی ذهن و بی روحواقعیت و مجازدرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوراز تغییرتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیستم تعادلی بدنمغزتان را در جوانی سیم کشتسلیم شدن از نورون شروع مايا اراده آزاد توهم است یعلم در حال توسعهلوتیراستامنگاه از بیرون مجموعهحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آبما بخشی از این جهان مرتبطبیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن دیگر کرونا ساخته شدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعگیاه بی عقل به سوی نور میزمان چیستآپومورفین در پارکینسونتأثیر نگاه انسان بر رفتاساختار فراکتال وجود و ذهنقش ویتامین K در ترمیم استصور ما ازمشکلات و واقعیایندرالعادت کردن به نعمتمقایسه رقابت و همکارینابینایی در نتیجه ی گوشی حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش بی نهایتمباحث مهم حس و ادراکورزش و میگرنبیان ژن های اسکیزوفرنی ددست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیگشایش دروازه جدیدی از طرزندگی در سیاهچالهآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش رژیم غذایی بر رشد و اتغییر عمودی سر انسان از پاگر میدانی مصیبت بزرگتر غرور و علمنخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلمدل هولوگرافیک تعمیم یافیادگرفتن، آغاز حرکت است ذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیوند اندام حیوانات به ازاویه نگاه ها یکسان نیستمرگ چیستافت فشار خون ناگهانی در وشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وALS نگاهی کامل بر بیماری ونقطه بی بازگشتجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششمداروی ضد چاقیکلوزاپین داروی ضد جنونرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين تو کجای جهانیپاکسازی مغززبان ریشه هایی شناختی اسمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر درجه حرارت بر مغزالگو و عادت را بشکن و در اشگفت زده و حیران باشفیزیکدانان ماشینی برای تنه جنگ و نه خونریزیجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ کس حقیقت را درون مغز در هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختکندر در بیماریهای التهابروبات کیانتولید مولکول جدید توسط هپرسش و چستجو همیشه باقی اسقوط درون جاذبه ای خاص، چمعنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکاما شما از دید خفاش کور هشباهت مغز و کیهانفرایند حذف برخی اجزای مغنوار مغز، مفید و بی خطرجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقا با سازگارترین فرد اسهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطکیست هیداتید مغزروش صحبت کردن در حال تکامتوهم وجودآنزیم تولید انرژی در سلوسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز و قلب در جنین موش مصنتاریکی و نورانرژی تاریکصدای بم با فرکانس پایین، قلب های سادهنورالژیجبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیخرما منبع بسیار خوب آنتی موفقیت در تفکر استبه بالاتر از ماده بیندیشویتامین کادرمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیکاش شرف اجباری بود یا حتیرژیم های غذایی و نقش مهم توضیحی ساده در مورد هوش مآیا هوش ارثی دریافتی از پسیلی محکم محیط زیست بر انمغز از بسیاری حقایق می گرتروس جریان انرژیانسان، گونه ای پر از تضادطی یکصد هزار سال اخیر هرچقبل از انفجار بزرگچگونه هوشیاری خود را توسحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدنیایی پر از سیاهچاله میدان مغناطيسي زمین بشر بی سوادی در قرن 21واقعیت و انعکاسدرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورکشف جدید تلسکوپ جیمز وبراست دستی و چپ دستیتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا جنین انسان، هوشمندی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغزتان را در جوانی سیمکشتست نوار عصب و عضلهای نعمت من در زندگیمعلم راهی برای اندیشیدن الوزالمعده(پانکراس)مصنوعنگاه از دور و نگاه از نزدحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری اسپینال ماسکولار واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم گیاه خواری و گوشت خوار کدزمان و مکان، ابعاد کیهان آپومورفین در پارکینسونتأثیر شیرینی های حاوی لوساختار شبکه های مغزی ثابنقش ژنتیک در درمان اختلاتصور از زمان و مکانایا کوچک شدن مغزانسان العادت بد را ترک کنمقابله ی منطقی با اعتراضناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگردمبتکران خودشکوفاورزش بهترین درمان بیش فعبیان حقیقتدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهپل جویی اصفهانزندگی زمینی امروز بیش از آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش رژیم غذایی در رشد و اتغییرات منطقه بویایی مغزاگر نیروی مغناطیس نباشد غربال در زندگینخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز ت