دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پرتوهای صادر شده از سیاهچاله

معادله ی استیفن هاوکینگ- که خواست روی سنگ قبرش، نقش شود!
این معادله به عنوان معادله ی هاوکینگ شناخه میشود و نشان دهنده ی انتروپی سیاهچاله است.

....درک فعلی بیان می کند که محتوای یک سیاهچاله نمی تواند مستقیماً در دسترس باشد زیرا هر چیزی که به سیاهچاله می رسد در داخل، به دام می افتد. ناظر به دلیل عدم دسترسی به پویایی و محتوای درون سیاهچاله، محدود میشود.
این امر باعث شده فیزیکدان ها نتوانند به درون سیاهچاله بپردازند و معلوم نیست چه اتفاقی برای اطلاعاتی می افتد که در آن می افتد. فرض بر این بوده است که اطلاعات در حال سقوط در سیاهچاله گم می شود، اما این، قوانین فیزیک کوانتومی را- که می گوید انتروپی یا اطلاعات را نمی توان نابود کرد- نقض می کند.

استیون هاوکینگ، سعی در حل آن داشته است.(محدود شدن نگاه بر درون سیاهچاله به دلیل محدودیت ابزارهای حسی انسان امروز است. آنچه انسان امروز به دنبال مشاهده ی آن است محدود به پرتوهایی میشود که در محدوده ی قابل رویت قرار دارد؛ در حالی که پرتوهای موجود در کیهان، محدود به این پرتوها نیست. طیف الکترومغناطیس در جهان مادی بسیار وسیعتر از این پرتوهاست.

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، نهایتا استیفن هاوکینگ را به اینجا رساند که سیاهچاله میتواند پرتوزا باشد یعنی سیاهچاله فقط نابود کننده نیست بلکه خودش میتواند زایا باشد.
پرتوهای صادر شده از سیاهچاله هرچند برای ما در قالب ابزارهای شناختی کنونی قابل رویت نیست ولی حقیقی است.

از دید ناظری- که از بیرون قوانین و ابزارهای شناختی موجود مینگرد- سیاهچاله نه تنها سیاه نیست بلکه میتواند بسیار درخشنده و تابان باشد. نگاه شود به مقاله ی سیاهچاله ها ... خورشیدهای سیاه؟و کلیپدو روی واقعیت و یا سه روی واقعیت یا نزدیک به بی نهایت روی واقعیت؟! و مقاله یطعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است؟ در همین کانال مراجعه شود.)....


https://www.resonancescience.org/blog/the-generalized-holographic-model-part-i-the-holographic-principle?fbclid=IwAR0sLUCqLGloM9-bfQsxijYivKgmRKlNJ83avdX7F_CWiSP8Oayuga9Lbsg
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو افق رویداد جهان هستیلا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیعادت کن خوب حرف بزنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتاثیر رژیم گیاه خواری بر مدل هولوگرافیک ژنرالیزهحافظه و اطلاعات در کجاست پیوندی که فراتر از امکاناندام حسی، درک از بخش هایداروی جدید s3 در درمان ام روش صحبت کردن در حال تکاماخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز تومورهای نخاعیمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی الفاگوصفحه اصلیبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتروس جریان انرژیمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت چهل و سومپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهدر مانهای کمر دردرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازستم، بی پاسخ نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتشویق خواندن به کودکانمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت بیست و دوآیندهایمان به رویادر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط شگفت انگیز مغز انرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحسردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتغییرات آب و هوایی که به مغز قلبآیا یک، وجود داردحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آززنجیرها را ما باید پاره کچالش هوشیاری و اینکه چرا شکل پنجم مادهبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا خداباوری محصول تکاملخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کرونافیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقرشباهت مغز و کیهانبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر کپسول نوروهرب بر تمهربانی، شرط موفقیتجهان در حال نوسان و چرخشکریستال هاآرامش و سکونخطر آلودگی هواذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلتقلید از روی طبیعتفردا را نمیدانیمچرا خشونت و تعصبطلای سیاهبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی جامعه ی آسمانیگوشه بیماری اتوزومال رسسافراد آغاز حرکت خودشان ردوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز سلول های بنیادی منابع و اتمدنی قدیمی در شمال خلیج قارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمعلم به ما کمک میکند تا موبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی تاریکحقیقت اشیاگزارش یک مورد جالب لخته وامید نجاتدانشمندان یک فرضیه رادیکرویاهای پر رمز و حیرتی دررویای شفافابعاد بالاترنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو انسانی و انسان، شایستلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایعادت کردن به نعمتبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مدل هولوگرافیک تعمیم یافحافظه و اطلاعات در کجاستپیوستگی همه ی اجزای جهانانرژی بی پایان در درون هرداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک باخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسسکوت و نیستیتومورهای ستون فقراتمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک های بسوالات پزشکیبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتری فلوپرازینمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت نهمآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکدر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد التهابیارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرستون فقرات انسان دو پا جلتوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستشخیص ژنتیکی آتروفی های مشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت بیست و سوآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه درمان های اسرار آمیز در آارتباط غیرکلامی بین انسارساناها و ابر رساناها و عچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچ از محیط نامناسبتغییرات تکاملی سر انسان مغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا کیهان می تواند یک شبیحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتزندگی هوشمند در خارج از زچالش هوشیاری و اینکه چرا شکست حتمیبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مرئی و نامرئیکاهش التهاب ناشی از بیماآیا دلفین ها می تواند از خوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کرونافیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریشباهت مغز با کیهان مادیبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر کپسول نوروهرب بر سمولتیپل اسکلروز در زنان جهان در حال ایجاد و ارتقاکریستال زمان(قسمت اولآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخطرات هوش مصنوعیذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند تقلید از طبیعتفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا در مغز انسان، فرورفتطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاتاثیر گیاهخواری بر رشد و مکانیزمهای دفاعی در برابجاودانگی مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریافراد بی دلیل دوستدار تو دورترین نقطه ی قابل مشاهرمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا سلول های بدن تو پیر نیستنتمرکز و مدیتیشنقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمعلم بدون توقفبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار تاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی خالیحقیقت تنها چیزی است که شاگشایش دروازه جدیدی از طرامید درمان کرونا با هماندانشمندان ژنی از مغز انسروان سالماتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاسوخت هیدروژنی پاکتو با همه چیز در پیوندیلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهانعادت دادن مغز بر تفکربرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر رژیم گیاهخواری بر مدل های ریز مغز مینی برینحباب های کیهانی تو در توپیام های ناشناخته بر مغز انرژی تاریکداروی جدید برای میاستنی روشهای شناسایی قدرت شنوااختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیسکوت، پر از صداتوهم فضای خالیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بپیامهای کاربرانبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتری فلوپرازینمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت چهارمآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در اندر چه مرحله ای از خواب ، ررژیم غذایی ضد دردارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرسخن و سکوتتوصیه های سازمان بهداشت منابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتشخیص آلزایمر سالها قبل مشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت بیستمآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستدرمان های بیماری آلزایمرارتروز یا خوردگی و التهارشته نوروایمونولوژی و نقچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن تکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت53کوچک شدن مغز از نئاندرتاثبت و دستکار ی حافظهمغز مانند تلفن استآیا گذشته، امروز وآینده خفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطاناگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میزندگی بی دودچالش هوشیاری و اینکه چرا شگفت نیست من عاشق تو باشمبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مشارکتیکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا دلفین ها میتوانند باخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهشباهت کیهان و مغزباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستتاثیر کپسول نوروهرب بر سمواد کوانتومی جدید، ممکنجهان ریز و درشتکریستال زمان(قسمت دوم)آزمون تجربی، راهی برای ردفاع در برابر تغییر ساختذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو تقویت استخوان در گرو تغذفشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً طوفان زیباییبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانتاثیر انتخاب از طرف محیط ما انسانها چه اندازه نزدجایی خالی نیستگیلگمش باستانی کیستافزایش قدرت ادراکات و حسديدن با چشم بسته در خواب رمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق تمرکز بر هدفقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمعلم در حال توسعهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ای ضد التهابیحقیقت خواب و رویاپمبرولیزوماب در بیماری چامیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان پاسخ کوانتومی دانشمندان اولین سلول مصنروبات های ریز در درمان بیاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاسودمندی موجودات ابزی بر تو با باورهایت کنترل میشلبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادینعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمدیون خود ناموجودحد و مرزها توهم ذهن ماستپیشینیان انسان از هفت میانرژی تاریک که ما نمی توداروی جدید برای ای ال اسروشی برای بهبود هوش عاطفاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چسکته مغزیتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی سایتهای دیگربررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امترک امروزمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت نوزدهمآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و در ناامیدی بسی امید استراه فراری نیستارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورسخن پاک و ثابتتوصیه های غیر دارویی در سمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتصویر زیبا از سلولمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت دهمآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالدرمان های جدید میگرنارزش حقیقی زبان قسمت اولرشد مغز فرایندی پیچیده اچگونه جمعیت های بزرگ شکل سرعت فکر کردن چگونه استبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکوچکترین چیز یک معجزه اسثبت امواج الکتریکی در عصمغز مادران و کودکان در زمآیا پیدایش مغز از روی تصاخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسازندگی در جمع مواردی را برچالش دیدگاه های سنتی در بشگفت انگیز بودن کیهانبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هوشمندکاهش دوپامین عامل بیماریآیا دست مصنوعی به زودی قاخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوفیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جشباهت زیاد بین سلول هاي عباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر کتامین در درمان پاموجود بی مغزی که می تواندجهان شگفت انگیزکریستال زمان(قسمت سوم)آزمون ذهنی گربه ی شرودیندقیق ترین تصاویر از مغز اذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطتقویت حافظه یا هوش مصنوعفضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آطولانی ترین شببحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتتاثیر احتمالی عصاره تغلیما انسانها چه اندازه نزدجاذبهگیاه بی عقل به سوی نور میافزایش مرگ و میر سندرم کودی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهانابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهتمساح حد واسط میان مغز کوقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو علم راهی برای اندیشیدن ابدون پیر فلکواکنش به حس جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی بیش از یک خلا حقیقت در علم، هرگز نهایی پنج اکتشاف شگفت آور در موامیدی به این سوی قبر نیستامیدی تازه در درمان سرطادانشمندان تغییر میدان مغروبات کیاناتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاسیلی محکم محیط زیست بر انتو باید نیکان را به دست بلحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکعدم توقف تکامل در یک اندابرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتاریک ترین بخش شبمدیریت اینترنت بر جنگحریص نباشپیشرفت های جدید علوم اعصانرژی خلا ممکن استداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان قطع نخاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مسال سیزده ماههتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده ترکیب آمار و ژنتیکمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت هفتمآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سدر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرسختی ها رفتنی استتوصیه هایی در مصرف ماهیمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتصویر زیبای اصفهانمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت دوازدهماینکه به خاطرخودت زندگی درمان های جدید در بیماری ارزش حقیقی زبان قسمت دومرشد مغز علت تمایل انسان بچگونه حافظه را قویتر کنیسعی کن به حدی محدود نشویبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکووید نوزده و خطر بیماری جلوتر را دیدنمغز چون ابزار هوش است دلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیخلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینساگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار زندگی در سیاهچالهچاالش ها در تعیین منبع هوشگفت زده و حیران باشبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز تابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هوشیارکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زاشباهت زیاد بین سلول هاي عباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندجهانی که نه با یک رخداد و کشف مکانیسم عصبی خوانش پآزمون ذهنی گربه شرودینگردل به دریا بزنذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تسفر فقط مادی نیستتقویت سیستم ایمنیقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر ترکیبات استاتین (سما اکنون میدانیم فضا خالجاذبه و نقش آن در شکلگیریگیاه خواری و گوشت خوار کدافزایش سرعت پیشرفت علوم دین، اجباری نیسترمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درتنفس هوازی و میتوکندریقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث علم ساختن برج های چرخانبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر درجه حرارت بر عملکماشین دانشحقیقت راستین انسان علم بپول و شادیامگا سه عامل مهم سلامتدانشمندان روش هاي جدیدی روح در جهانی دیگر استاثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو تغییر و تحولیلرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استعدم درکبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتاریکی من و تو و گرد و غبامداخله ی زیانبار انسانحرکت چرخشی و دائمی کیهانپیشرفت در عقل است یا ظواهانسان قدیم در شبه جزیره عداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان نابیناختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مسانسور از روی قصد بسیاری توهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومترکیب حیوان و انسانمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت هفدهمآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فدر هم تنیدگی کوانتومیراه های جدید برای قضاوت رارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندسرنوشتتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستصویربرداری فضاپیمای آممطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت سوماینکه خانواده ات سالم بادرمان های رایج ام اسارزش حقیقی زبان قسمت سومرشد در سختی استنگاه محدود و تک جانبه، مششلیک فراموشیبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودک هشت ساله لازم است آدجمجمه انسان های اولیهمغز چگونه صداها را فیلتر آیا امکان بازسازی اندامهخلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسزندگی زمینی امروز بیش از ناتوانی از درمان برخی ویشگفتی های زنبور عسلبیندیشهیچ اندر هیچتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان های بسیار دیگرکایروپاکتیک چیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم فاصله ی همیشگی تصویر سازنرمش های مفید در سرگیجهشجاعت و ترسباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی نوجهانی که از یک منبع، تغذیکشف مکانیسمی پیچیده در بآزادی عقیده، آرمانی که تدلایلی که نشان میدهد ما بذهن سالمابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهقلب و عقلنزاع بین جهل و علم رو به پطبیعت موجی جهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتاثیر حرکات چشم بر امواج ما از اینجا نخواهیم رفتجدایی خطای حسی استگیرنده باید سازگار با پیافسردگی و اضطراب در بیمادید تو همیشه محدود به مقدرنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلام تا روشناییتنفس هوازی و میتوکندریقدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیعلایم کمبود ویتامین E را برنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدحقیقت غیر فیزیکیپوست ساعتی مستقل از مغز دپوشاندن خود از نورامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانشمندان روشی برای تبدیروح رهاییاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر سیگار عامل افزایش مرگ ومتو جهانی هستی که خودش را لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر حفظ گرهعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتاریکی و نورمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس چشایی و بویاییپیشرفت ذهن در خلاقیت استانسان میوه ی تکاملداروی جدید ضد الزایمرروشی جدید در درمان سکته ماختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسانسور بر بسیاری از حقایتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیترازودونمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت هجدهمآموزش نوین زباناولین دروغدر هم تنیدگی کوانتومی و پراه پیروزی در زندگی چیستارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترسریع دویدن مهم نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتصور از زمان و مکانمطالعه ای بیان میکند اهدآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت سی و هشتماینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان های علامتی در ام اسارزش خود را چگونه میشناسز گهواره تا گورنگاه انسان محدود به ادراشلیک فراموشیبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودک ایرانی که هوش او از جنبه های موجی واقعیتمغز ناتوان از توجیه پیداآیا انسان با مغز بزرگش اخخلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی زودگذرناتوانی در شناسایی چهره شانس یا تلاشبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هایی در جهان دیگرکار با یگانگی و یکپارچگیآیا راهی برای رفع کم آبی خارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون هفتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت عشرکت نورالینک ویدیویی ازبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی هنر مایع استجهانی در ذهنکشف ارتباط جدیدی از ارتبآسيب میکروواسکولاریا آسدنیای شگفت انگیز کوانتومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزتلاش ها برای کشف منابع جدقلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و نادانی رو طبیعت بر اساس هماهنگیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر دوپامین و سروتونینما اشیا را آنطور که هستندجریان انرژی در سیستم های گالکانزوماب، دارویی جدیاقلیت خلاقدیدن خدا در همه چیزرنگین کمانابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیتنفس بدون اکسیژنقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسبعلایم کمبود ویتامین E را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر درجه حرارت بر عملکمباحث مهم حس و ادراکحقیقت غیر قابل شناختحقایق ممکن و غیر ممکنپیموزایدانفجار و توقف تکاملی نشادائما بخوانروزه داری متناوب، مغز را اثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکسیاهچاله های فضایی منابعتو دی ان ای خاص ميتوکندريلزوم سازگاری قانون مجازاهنر رها شدن از وابستگیعشق درونی به یگانگی خلقتبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتاریکی خواهد ترسیدمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک (قسمت اول )پیشرفتی مستقل از ابزار هانسان ها می توانند میدان داروی سل سپتريتوکسيمب در درمان ام اساختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتراشه ی بیولوژِیکمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت هشتمآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومی و دراه انسان شدن، راه رفتن وچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کسریعترین کامپیوتر موجودتیک و اختلال حرکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتصادف یا قوانین ناشناختهمعماری، هندسه ی قابل مشاآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت سی و ششمایندرالدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز فرد ایستا و متعصب بگذرزمین در برابر عظمت کیهاننگاه از بیرون مجموعهشنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان میتوانند ناقل بی جنسیت و تفاوت های بیناییمغز و اخلاقآیا احتمال دارد رویا از آخم شدن فضا-زماندریای خدااگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی سلول در بدن، جدای انادیدنی ها واقعی هستندشاهکار قرنبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان یکپارچهکاربرد روباتهای ريزنانوآیاما مقهور قوانین فیزیکخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پشربت ضد خلطبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل جهان، تصادفی نیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآسیب ها ناشی از آلودگی هودنیا، هیچ استذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تسفر تجهیزات ناسا به مریخ تلاش هایی در بیماران قطع قلب روباتیکنزاع بین علم و جهل رو به پطعمه ی شبکه های ارتباط اجبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری مما به جهان های متفاوت خودجریان انرژی در سیستم های گام کوچک ولی تاثیرگذارالکترومغناطیس شنوایی و هدیدگاه نارسای دوگانه ی مرهبر حقیقیابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنها مانع در زندگی موارد قدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استعلت خواب آلودگی بعد از خوبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن محل مشکلپیموزایدانقراض را انتخاب نکنیدداروهای مصرفی در ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس اثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دسیاهچاله ها، دارای پرتو تو در میانه ی جهان نیستی لزوم سازگاری قانون مجازاهنر، پر کردن است نه فحش دعصب حقوق نورولووبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتاریخ همه چیز را ثبت کردهمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک (قسمت دوم )پاسخ گیاهان در زمان خوردانسان یک کتابخانه استداروی ضد چاقیریه زغالیاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتربیت کودکان وظیفه ای مهمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت پنجمآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شدر هر سوراخی سر نکنراه بی شکستچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشسرگیجه از شایعترین اختلاتیروفیبان موثر در سکته ی منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتظاهر خوابیده ی مادهمعنی روزهآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت سیزدهمایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان پوکی استخواناز مخالفت بشنوزمین زیر خلیج فارس تمدنی نگاه از دور و نگاه از نزدشناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان خود را مشابه خود تجنسیت و تفاوت های بیناییمغز و اخلاقآیا احتمال دارد رویا از آخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای ااگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژینادانی در قرن بیست و یکم،شاهکار شش گوشبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان یکپارچهکاربرد روباتهای ريز، در آب زندگی است قسمت چهارمخدا موجود استدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشنافرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالشش مرحله تکامل چشمبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیوتونیک دیستروفیجهش های ژنتیکی مفید در ساکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآشنا پنداریدندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشافتلاشی برای درمان قطع نخاقلب را نشکننسبت ها در کیهانظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر داروهای ضد التهاب ما با کمک مغز خود مختاريمجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای الکتروتاکسی(گرایش و حرکدژا وو یا اشنا پنداریروی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارتنها در برابر جهانقدرت عشقهمه چیز، ثبت می شودعماد الدین نسیمی قربانی برای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دحلقه های اسرارآمیزپیچیدگی های مغزمگسانواع سکته های مغزیداروهای ام اسروزه داری سلول های بنیاداثرات مضر ماری جوانانه به اعداماسرار آفرینش در موجسیاهچاله و تکینگی ابتدایتوقف؛ شکستلزوم عدم وابستگی به گوگل هوموارکتوس ها ممکن است دعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتازه های اسکیزوفرنی(جنومرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت 67پختگی پس از چهل سالگي به انسان باشداروی ضد چاقیریواستیگمیناختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای مساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم تنهاییمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستترجمه ای ابتدایی از اسرامسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت پنجاهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیددر والنتاین کتاب بدید همارتباط هوش ساختار مغز و ژرابطه تشنج و اوتیسمچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوسرگردانیتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتظاهری از ماده است که بیدمعادله ها فقط بخش خسته کنآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت ششمایا این جمله درست است کسیدرمان پوکی استخواناز نخستین همانند سازها تزمان چیستنگاه از درون مجموعه با نگشناخت درون، شناخت بیرون؛بیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان را برای راه آماده جهل مقدسمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا برای تولید مثل همیشه خواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش ااپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز زونیسومایدنازوکلسینشاید گوشی و چشمی، آماده شبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان کنونی و مغز بزرگتریکتاب گران و پرهزینه شد ولآب زندگی است قسمت هفتمخدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقفراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت ششمین کنگره بین المللی سبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن و پروتئین مرتبط با جهش های ژنتیکی غیر تصادفکشتن عقیده ممکن نیستآشنا پنداریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی تازه برای گشودن معقیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سظرف باید پر شود چه با چرک بحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما بخشی از این جهان مرتبطجستجوی متن و تصویر به صورگامی در درمان بیماریهای الکترودهای کاشتنیدژاوو یا آشناپنداریرویا و واقعیتابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرسماگلوتید داروی کاهش دهنتنبیه چقدر موثر استقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستعوامل موثر در پیدایش زبابرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت چقدر موثر استحمله ویروس کرونا به مغزپیچیدگی های مغزی در درک زانگشت ماشه ایداروهای تغییر دهنده ی سیروزهای سختاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاسیاهچاله ی تولید کنندهتولید مثل اولین ربات های مقاومت به عوارض فشار خون هورمون شیرساز یا پرولاکتغم بی پایانبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتازه های بیماری پارکینسومرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت 74پروژه ی ژنوم انسانیانسان جدید از چه زمانی پاداروی ضد تشنج با قابليت تریاضیات یک حس جدید استادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن اساخت شبکه عصبی با الفبای توهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستترس و آرمان هامسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و یآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یدر یک فراکتال هر نقطه مرکارتباط پیوسته ی جهانرادیوی مغز و تنظیم فرکانچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتعداد کلی ذهن ها در جهان معجزه های هر روزهآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت شصت و هشتایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلاز نخستین همانند سازها تزمان و مکان، ابعاد کیهان نگاه حقیقی نگاه به درون اشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوری گذرای ناشی از موبایجهان فراکتالمغز کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است فلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد شاید درست نباشدبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع خواب و رویاجهان کاملی در اطراف ما پرکتاب زیست شناسی باورآب زندگی است قسمت اولخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردهای سال گذشته فراموش ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ویروس کرونای دلتا واصبر بسیار بایدبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگل زندگیآغاز فصل سرما و دوباره تکدو بیماری روانی خود بزرگ ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی جدید در درمان ام اسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان عقل مجادله گربحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهتاثیر درجه حرارت بر مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یجستجوی هوشیاری در مغز ماگاهی لازم است برای فهم و الگو و عادت را بشکن و در ادگرگونی های نژادی و تغییرویا و کابوسابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داسندرم کووید طولانیتهدیدهای هوش مصنوعیلمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهباعوامل ایجاد لغت انسانی و برای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظحمایت از طبیعتپیوند قلب خوک، به فرد دچاانگشت نگاری مغز نشان میدداروهای ضد بیماری ام اس وروش مقابله مغز با محدودیاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردسیاره ی ابلهانتولید یا دریافت علممقابله ی منطقی با اعتراضهوش فوق العاده، هر فرد اسغم بی پایانبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتبدیل پلاستیک به کربن و سمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت 75پروژه ی ژنوم انسانیانسان خطرناکترین موجودداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیساختن آیندهتوهم جسممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تسلیم شدن از نورون شروع ممسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت پنجاه و دآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یدر کمتر از چند ماه سوش جدارتباط انسانی، محدود به راز تغییرچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای سردرد میگرنتکینگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتعذیه ی ذهنمعجزه ی علمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت شصت و دوایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان تومورهای مغزی با ااز نخستین همانند سازها تزمان و صبرنگاه دوبارهشناسایی سلول های ایمنی ابیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا تکامل و تغییرات ژنتیخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیفلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومشب سیاه سحر شودبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر ویتامین دی بر بیمامنتظر نمان چیزی نور را بهجهان پیوستهکتاب طبیعت در قالب هندسهآب زندگی است قسمت دومخسته نباشی بابادردی که سالهاست درمان نشابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا پس از بیدار شدن از خوصرع و درمان های آنبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوله ی ساچمه ایآغاز مبهم آفرینشدو بار در هفته ماهی مصرف رفتار مانند بردهابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتسفرنامه سفر به بم و جنوب تمایل زیاد به خوردن بستنقانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهعقلانیت بدون تغییربحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمانند آب باشحفره در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استالگوی بنیادین و هوشیاریدانش قدرت استرویا و خبر از آیندهابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رسندرم گیلن باره به دنبال تو یک معجزه ایلوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا بعواملی که برای ظهور لغت اهمیشه داناتر از ما وجود دعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلحوادث روزگار از جمله ویرپیوند مغز و سر و چالشهای انتقال ماده و انرژیداروی فامپیریدین یا نورلروش های صرفه جویی در ایجااحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرسیاره ابلهانتولید پاک و فراوان انرژیمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی می تواند بر احغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مرگ چیستحس و ادراک قسمت چهلپروانه ی آسمانیانسان عامل توقف رشد مغزداروی ضد تشنج توپیراماتریشه های مشترک حیاتادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستساختار فراکتال وجود و ذهتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مستند جهان متصلحس و ادراک قسمت پنجاه و سآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمدر آرزوهایت مداومت داشتهارتباط از بالا به پایین مراست دستی و چپ دستیچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتغییر الگوی رشد مغزی با زمعجزه ی علم در کنترل کرونآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت شصت و ششایا بدون زبان میتوانیم تدرمان تشنجاز نخستین همانند سازها تزمان واقعیت است یا توهمنگاهی بر قدرت بینایی دراشواهدی از نوع جدیدی از حابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیهان خود را طراحی میکندآیا جنین انسان، هوشمندی خواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیفلج خوابچت جی پی تیشبیه سازی میلیون ها جهان بیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزتاثیر ویروس کرونا بر مغز منحنی که ارتباط بین معرفجهان پیوستهکتاب، سفری به تاریخآب زندگی است قسمت سومخطا در محاسبات چیزی کاملدرس گرفتن از شکست هاابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوفرایند تکامل و دشواری هاچرا ارتعاش بسیار مهم استضرورت زدودن افکاربازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر جهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئونإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار وابسته به شکلابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرقانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیعقیده ی بی عملبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبحق انتخابگذر زمان کاملا وابسته به الگوبرداری از طبیعتدانش محدود به ابعاد چهاررویا بخشی حقیقی از زندگی ابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندسندرم پیریفورمیستو یک جهان در مغز خودت هسلوتیراستامتو کز محنت دیگران بی غمیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستعید نوروز مبارکبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر رو ح و روان بر جسممخچه ، فراتر از حفظ تعادلحکمت الهی در پس همه چیزپیوند اندام از حیوانات باندوه در دنیا استداروی لیراگلوتیدروش هایی برای جلوگیری از احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم سیاره ابلهانتولید سلولهای جنسی از سلملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی و کشف زبان هایغرور و علمبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتبدیل سلولهای محافط به سمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت چهل و هفتپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصدارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم ادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاساختار شبکه های مغزی ثابتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتشنج چیستمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و شآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشدر آسمان هدیه های نادیدنارتباط بین هوش طبیعی و هورجزخوانی هایی که امروز بچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتغییر زودتر اتصالات مغزیمعجزه در هر لحظه زندگیآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک سی و هفتمایا تکامل هدفمند استدرمان جدید ALSاز نشانه ها و آثار درک شدزمان پلانکنگاهی بر توانایی اجزاي بشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا جهان ذهن و افکار ما مخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمفلج خواب چیستچت جی پی تیشبیه سازی سیستم های کوانبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر ژنها بر اختلالات خمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان پر از چیزهای اسرار آکتابخانهآب، زندگی است(قسمت پنجم)خطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیفرایند حذف برخی اجزای مغچرا بیماری های تخریبی مغضررهای مصرف شکر و قند بر بحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های مغناطیسی قابل جوانان وطنگمان میکنی جرمی کوچکی در افت فشار خون ناگهانی در ودو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز سفری به آغاز کیهانتمدن پیشرفته ی پیشینیانقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینحقیقت قربانی نزاع بین بی گذشته را دفن کنالتهاب شریان تمپورالدانش بی نهایترویا تخیل یا واقعیتابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور سندرم پس از ضربه به سراستفاده از مغز، وزن را کمسندرم سردرد به دلیل افت فتو پیچیده ترین تکنولوژی لیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتاثیر روده بر مغزمخچه ابزاري که وظیفه آن فحافظه میتواند بزرگترین دپیوند سر آیا ممکن استاندوه دردی را دوا نمیکندداروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش ااحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دسیر آفرینش از روح تا مغز تولترودینملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمقالاتبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تداوم مهم است نه سرعتمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت چهل و هشتپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم های غذایی و نقش مهم ادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخسازگاری با محیط بین اجزاتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتشنج و حرکات شبه تشنجی قامشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت بیست و چهآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند در آستانه ی موج پنجم کوویارتباط شگفت مغز انسان و فرحم مصنوعیچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلسردرد تنشنتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتغییر عمودی سر انسان از پمعرفت و شناختآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسزمان به چه دلیل ایجاد میشنگاهت را بلند کنشیشه ی بازالتی و سیلیکونبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هاکیست هیداتید مغزآیا جهش های ژنتیکی، ویروخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیفلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلشبکه های مصنوعی مغز به دربیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر کلام در آیات کلام بمنشاء کوانتومی هوشیاری اجهان پر از چیزهای جادویی کجای مغز مسئول پردازش تجآثار باستانی تمدن های قدخطای ادراک کارمادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی برافراتر از دیوارهای باورچرا حیوانات سخن نمی گوینضررهای شکر بر سلامت مغزبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان بنیادین اطلاعاتجواب دانشمند سوال کننده گنجینه ای به نام ویتامین افت هوشیاری به دنبال کاهدو سوی واقعیترقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز سقوط درون جاذبه ای خاص، چتمدن بشری و مغز اخلاقیقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیعلم و روحبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازتاثیر درجه حرارت بر عملکماجرای جهل مقدسحقیقت آنطور نیست که به نظگربه شرودینگر و تاثیر مشامیوتروفیک لترال اسکلرودانشمندان موفق به بازگردرویا حقی از طرف خداابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از هوش مصنوعی در سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو آرامش و صلحیلیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی بعادت همیشه خوب نیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مدل همه جانبه نگر ژنرالیحافظه و اطلاعات در کجاست پیوند سر، یکی از راه حلهااندوهگین نباش اگر درب یا داروی جدید ALSروش جدید تولید برقاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملسیستم تعادلی بدنتومورها و التهاب مغزی عاممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ویتامین دی بر بیمابرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تداخل مرزها و صفات با بینمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت چهل و دومپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علدخالت در ساختار ژنهارژیم ضد التهابیادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازستم با شعار قانون بدترین توازن مهمتر از فعالیت زیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتشنج عدم توازن بین نورون مشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت بیست و یکآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند ددر درمان بیماری مولتیپل ارتباط شگفت انگیز مغز انرحم مصنوعیچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاسردرد سکه ایتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتغییرات منطقه بویایی مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک- قسمت بیست و پایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آززمان شگفت انگیزچالش هوشیاری و اینکه چرا شکل های متفاوت پروتئین هبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازکیست کلوئید بطن سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمبعد پنجمفناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییشبکیه های مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیتاثیر کپسول نوروهرب بر نمهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان دارای برنامهکرونا چه بر سر مغز می آورآرامش و دانشخطای حسدغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی استقلید مرحله ای نسبتا پیشفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حجم مغز گونه انسان درطلوع و حقیقتبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج جوسازی مدرنگویید نوزده و ایمنی ساکتافتخار انساندولت یا گروهکرموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز سلول های بنیادیتمدن زیر آبقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاستاثیر درجه حرارت بر عملکماجرای عجیب گالیلهحقیقت افرادگزیده ای از وبینار یا کنفامید نیکو داشته باش تا آندانشمندان نورون مصنوعی سرویاها از مغز است یا ناخوابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزی