دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره هوش و تفاوتهای بین گونه ها و نژادهای مختلف قسمت سوم

در قسمتهای قبل درمورد تفاوتهای سایز مغز در نژادها و گونه های مختلف صحبت شد و تعبيرهايي از هوش بیان گردید و تعریفی خاص از هوش ارائه شد .بر اساس مطالعه ای وسیع، بیان شد که سایز کل مغز ، در سیاهپوستان افریقايي با شرایط تقریبا مساوی زندگی و وضعیت اقتصادی و تغذیه ای ، بزرگتر از سفید پوستان است .مطالعات متضاد این هم بسیار هست که مغز سفید پوستان را بزرگتر ميداند.

در مطالعه دیگری در آمریکا که البته خیلی هم وسيع نیست مقایسه سایز مغز میان دو نژاد افرقايي-امريکايي سیاه پوست و قفقازی (سفيد) ،نشان داد که سایز مغز در این سفید پوستان بزرگتر از سیاهپوستان است . البته طبیعی هم هست که سیاهپوستان تحت فشار در آمریکا که هنوز دردهای نژاد پرستانه فرهنگ آمریکایی را تحمل میکنند و از امکانات کمتری نسبت به سفید پوستان در بهداشت و سلامت مادر و فرزند و رژیم غذایی و .... بهره مندند ، تاثیر این فشارها را با کوچک شدن سایز مغز هایشان نشان دهند .این مطالعه، مطالعه محدودی است و روی 77 آمریکایی انجام شده است . برای مطالعه آن به لینک زیر مراجعه کنید .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964318/#!po=38.4817

در این بررسی ، هرچند اندازه مغز سیاهپوستان کوچکتر گزارش شده است ولی سایز قسمت فرونتواوربيتال (قسمت پشت چشم و پیشانی ) آنها بزرگتر از سفيدپوستان گزارش شده است یعنی فقط اندازه مغز در نژادها متفاوت نیست بلکه اندازه هر قسمت مغز ممکن است در هر نژادی با هم متنفاوت باشد و ارتباطی هم با اندازه کلی مغز ندارد .در مطالعه دیگری(مطالعه لين)
https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2012/11/lynn-race-differences-in-intelligence.pdf

بیان میشود که میزان هوش و اندازه مغز در نژاد سفید پوست بالاتر هست و حتی مقایسه ای کیو میان سفید پوستان اروپایی و سیاهپوستان افرقايي ، نشان دهنده ای کیوی خیلی بالاتر در میان سفیدپوستان هست .در این مقاله از تست ای کیو استفاده شده است که تستی ابداع شده توسط دانشمندان غربی است و استفاده از آن در همه جمعیتهای بشری ممکن است درست نباشد و نتایج حاصل از مقایسه آن در بين جمعیتهای مختلف قابل استناد کامل نباشد .به علاوه در نظر گرفتن سطح سواد و وضعیت اقتصادی و سطح زندگی اجتماعی هم بر اندازه مغز و هم میزان هوش موثر هست و در مقاله ذکر شده ، این فاکتورها در مطالعه مورد نظر قرار نگرفتند و بررسی انجام شده ، جمعیتهای کلی را قیاس میکند که بدیهی است جمجمه و مغز جامعه فقیر و گرسنه ای مانند آفریقا که با بدترین شرایط بهداشت مادر و فرزند مواجه است قابل مقایسه با جامعه سیر شمال اروپایی نیست که نرخ مرگ و میر مادر و فرزند را به صفر رسانده است .

و این در حالی است که در مطالعه اول ،که اندازه مغز سیاه پوستان را بزرگتر از سفید پوستان میداند ، تفاوتهای اقتصادی و سطح زندگی و دیگر فاکتورها تا حدی در مطالعه لحاظ شده و سعی شده است این تفاوتها در گروههای مورد مقایسه تقریبا مساوی باشد .در مطالعه لین، در توضیح فرگشتی اندازه مغز و هوش، از سردشدن هوا سخن به میان می آید و میگوید هر چه هوا سردتر شود و تغییرات فصلی به وجود بیاید ،به علت کم شدن منابع غذایی در فصلهای خاص ، موجود زنده و انسان، باید باهوش تر باشد تا غذای خود را به دست بياورد پس مغز باید بزرگتر شود،این مطلب جای تامل بسیار دارد .

زندگی در بیشه های گرم و پرآب مناطق استوايي و صدها جاندار آن ، نزاعی بزرگ را میان جانداران ایجاد میکند که لازم است هوش فراوانی در این نزاع ، برای بقا وجود داشته باشد .فراوانی ميوه و مواد غذایی و جانداران در این مناطق ، شاید حتی بتواند به رشد ابزار هوش کمک بکند زیرا برای انتخاب طبیعی به سه فاکتور تمایز و تکاثر و انتخاب طبیعی نیاز هست که هر سه این فاکتورها به همراه غذای بیشتر و انرژی اشعه مستقيم خورشيد ، در مناطق پر باران و پر غذا فراوانتر است .در این مناطق، گوناگونی فراوانی هست و تمایز بین گونه ها هم برجسته میباشد .

انتخاب طبیعی خیلی سختی هم در نزاع بین موجودات وجود دارد . این حالت را در مناطق کم غذا با گونه های اندک کم تمايز نداریم . نه کثرت آنچنانی هست و نه تمایز برجسته . انتخاب طبیعی پیش از رسیدن موجودات، به مناطق کم غذا انتخابهايي را در میان کثرت مناطق جنوبی انجام میدهد و گونه مقاومتر براي مناطق کم غذا و سرد شمال را بر می گزیند. این کم شدن تمایز در مناطق نزدیک به قطب ، سبب میشود تا سیر تکامل ، در این مناطق کمتر شود . یک تغییر ناگهانی محیط ، میتواند در تمایز کم مناطق کم غذا ، نسلی را ویران کند ولی در کثرت مناطق پر غذای استوایی ، میتواند نسلی برگزیده را از میان گونه هاي موجود انتخاب کند.

نگاهی بر عالم حیوانات هم نشان میدهد که باهوش ترین حیوانات یعنی نخستيها ، ترجیح داده اند تا در مناطق استوایی و گرم و پر میوه ساکن شوند.اگر هم دور شدن از مناطق گرم، پر باران و پر میوه در همه فصلهای سال، منجر به هوش بیشتر برای یافتن غذا شود ، همین هوش بیشتر میتواند انسانهای باهوش را دوباره به مناطق جنوبی و پر محصول بکشاند .پس کدام عاقلی تصور میکند ، گرسنگی و کم غذایی موجودی مانند انسان را باهوش تر کند تا غذای بیشتر به دست بیاورد و او محل زندگی خود را در همان مناطق کم غذا و سرد که شاید بخش بزرگی از سال را در شب میگذراند ، باقی بگذارد ؟

بله اگر این فرض را تصور کنیم که انتخاب طبیعی , سبب میشود تا برای بقا در مناطق کم محصول و سرد شمالی ، مغزها بزرگتر و هوشها بیشتر شود ، چرا این انسان باهوش تر، آن مناطق سرد کم محصول و پر برف را در عصر اتومبیل و هواپیما و قطار ، رها نکرد تا به مناطق جنوبی بیاید ؟با اين تفاصیل و با توجه به لحاظ نشدن تفاوتهای اقتصادی و سواد و فرهنگی در مطالعه لین ، به نظر میرسد انتقادات جدی بر این مطالعه وارد هست و این احتمال هست که واقعا انسانهای مناطق جنوبی ،مغزهاي بزرگتر و جنبه های بزرگتری از هوش را داشته باشند .نگاهی دوباره به مقوله هوش و جنبه های مختلف آن و اندازه مغز ، نشان میدهد که هوش(با تعریف خاص ای کيويي آن ) و سایز مغز به تنهایی زمینه ساز رشد تمدن و فرهنگ بشری نیست.

بله مغز بزرگ نئاندرتالها نتوانست نسل آنها را تا امروز نگه دارد و مغز کوچکتر انسان امروز ، توانست جمعيت او را به مرز هفت میلیارد نفر برساند .نئاندرتال با مغز بزرگش نتوانست تمدن بسازد ولی هموساپينس با مغز کوچکترش تمدن ساز شد و این فرایند ، ممکن است بار دیگر تکرار شود و مغزهای بزرگ در انسان امروز ، به جای ساختن تمدن بزرگ ، با ساختن جنگها و فکر کردن درباره نیرنگ ها و خوردن امکانات دیگران و به راه انداختن نزاعهايي که شاید به نزاع هسته ای کشیده شود و ..... نسل خود را منقرض کند و انسانهای با مغز کوچکتر ولی آرامتر و متينتر و دلرحمتر جانشین آنها شوند .

چرا مغز و هوش بزرگ نمی تواند تمدن بسازد ولي گاهي مغز کوچکتر تمدن ساز میشود؟
انسانی که بسیار باهوش است ولی هوشش را برای ساختن سلاحهای کشتار جمعی استفاده میکند و با هوشش هواپیماهای بزرگ میسازد و این بمبهای کشتار جمعی را بر سر دیگران میریزد و با این بمبها نسلی را منقرض میکند ، بدیهی است که این هوش ، نه تنها مفید نیست بلکه تمدنی را خواهد سوزاند .امکانات بیشتر ، همراه با قدرت خودداری و تقواست که در راه درست مصرف میشود و اگر این قدرت خودداری نباشد, چه بسا نداشتن این امکانات مشکلات کمتری را ایجاد کند .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرگ چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیتوهم چیسترویا و خبر از آیندهگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفدهمسندرم گیلن باره به دنبال عواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استمستند جهان متصلبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش مروش مقابله مغز با محدودیپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت سومسیاره ی ابلهانغم بی پایاناثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتدرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکهنر رها شدن از وابستگیمعجزه ی علم در کنترل کرونبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاریسدیپلام تنها داروی تایپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان خلاصه ای از مطالب همایش مساختن آیندهاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرراز تغییرآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخار و گلسردرد میگرنفلج خوابچگونه مولکول های دی ان ایمنحنی که ارتباط بین معرفبه بالا بر ستارگان نگاه کتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیزمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اایندرالدلایلی که نشان میدهد ما بفرایند تکامل و دشواری هااز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهدرک کنیم ما همه یکی هستیمکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استزیباترین چیز در پیر شدنشب سیاه سحر شوداگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استدید تو همیشه محدود به مقدقانون گذاری و تکاملاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستندماه رجببیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریدردی که سالهاست درمان نشکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیزبان و شناخت حقیقت قسمت اصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدانشمندان روش هاي جدیدی لوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پمخچه فراتر از حفظ تعادلبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال تو تغییر و تحولیرفتار مانند بردهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوحرکت چرخشی و دائمی کیهانسفرنامه سفر به بم و جنوب عقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید ضد میگرنمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پمرگ و میر پنهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودرویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هجدهمسندرم پیریفورمیسعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزهمه چیز، ثبت می شودمشکل از کجاستبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونروش های صرفه جویی در ایجاپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سی و هشتمسیاره ابلهانغیرقابل دیدن کردن مادهاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانندرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دهنر، پر کردن است نه فحش دمعجزه در هر لحظه زندگیبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاریشه های مشترک حیاتپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از درمان های جدیساختار فراکتال وجود و ذهاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرراست دستی و چپ دستیآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخارق العاده و استثنایی بسردرد میگرن در کودکانفلج خواب چیستچگونه میتوان با قانون جنمنشأ اطلاعات و آموخته ها به بالاتر از ماده بیندیشتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهنزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاایا کوچک شدن مغزانسان الدنیای شگفت انگیز کوانتومفرایند حذف برخی اجزای مغاز مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزدمیدان های مغناطیسی قابل بیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتتلاش ها برای کشف منابع جددرک احساسات و تفکرات دیگکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های زیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی میلیون ها جهان اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیدیدن خدا در همه چیزقانون جنگلاز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،ماپروتیلینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژندرس گرفتن از شکست هاکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناختزبان و شناخت حقیقت قسمت دضرورت زدودن افکارابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدانشمندان روشی برای تبدیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو جهانی هستی که خودش را رفتار وابسته به شکلکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریحس چشایی و بویاییسفرنامه سفر به بم و جنوب عقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید ضد الزایمرملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت ها در کیهاننسبت طلایی، نشانه ای به سمرگ و میر بسیار بالای ناشبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم وجودرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هشتمسندرم پس از ضربه به سرعید نوروز مبارکابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز از سایه بگذرهمه ی سردردها بی خطر نیستمشکلات نخاعیبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیروش هایی برای جلوگیری از پیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و ششمسیاره ابلهانغرور و علماثرات مضر ماری جوانانه به اعدامدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار آفرینش در موجهوموارکتوس ها ممکن است دمعرفت و شناختبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حارژیم های غذایی و نقش مهم پختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشخم شدن فضا-زمانساختار شبکه های مغزی ثاباختراع جدید اینترنت کواننور درونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهرجزخوانی هایی که امروز بآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخبر مهم تلسکوپ هابلسردرد و علتهای آنفلج دوطرفه عصب 6 چشمارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا هممنشاء کوانتومی هوشیاری ابه خودت مغرور نشوتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استفراتر از دیوارهای باوراز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگمیدان بنیادین اطلاعاتبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاش هایی در بیماران قطع درک تصویر و زبان های مخلتکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های زیر فشار کووید چه باید کرشبیه سازی سیستم های کواناپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقادیدگاه نارسای دوگانه ی مقانون جنگلاز تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسینماجرای جهل مقدسبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها مانع در زندگی موارد دست آسمانکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکنزبان و شناخت حقیقت قسمت سضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدائما بخوانلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت مخچه ابزاري که وظیفه آن فبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريرفتار اجتماعی انسان، حاصکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحس و ادراک (قسمت اول )سفری به آغاز کیهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نداروی سل سپتملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز- از مغز نشانه های گذشته در کیهان مرگ انتقال است یا نابود شبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهتوهم بی خداییرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجمسندرم سردرد به دلیل افت فعامل کلیدی در کنترل کارآابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريادر هر سوراخی سر نکنمنابع انرژی از نفت و گاز از علم جز اندکی به شما داهمیشه چشمی مراقب و نگهبامشکلات بین دو همسر و برخیبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی روش هایی ساده برای کاهش اپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سیزدهمسیر آفرینش از روح تا مغز مقالاتاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هاهورمون شیرساز یا پرولاکتمغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانرژیم های غذایی و نقش مهم پروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاخونریزی مغز در سندرم کووسازگاری با محیط بین اجزاادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهرحم مصنوعیآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استسردرد تنشنفناوری هوش مصنوعی نحوه خارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین مهندسی ژنتیک در حال تلاش به دنبال رستگاری باشتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در سازمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تفرد حساس از نظر عاطفی و باز نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون امیدازولام در درمان تشنج بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی برای درمان قطع نخادرک حقیقت نردبان و مسیری کوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های زیرفون داروی ضد ام اسشبکه های مصنوعی مغز به درابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گردژا وو یا اشنا پنداریقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد ماجرای عجیب گالیلهبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلتنها در برابر جهاندستورالعمل مرکز کنترل بیکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحل مشکلزبان جانسوزضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استداروهای مصرفی در ام اسلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وامدل همه جانبه نگر ژنرالیبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشتو در میانه ی جهان نیستی رقیبی قدرتمند در برابر مگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت دوم )سقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم و روحابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای داروی ضد چاقیممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز- از مغز من کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز- از مغزتنشانه های پروردگار در جهمرگ تصادفیبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستتوهم تنهاییرویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت همیشه خوب نیستابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريادر والنتاین کتاب بدید هممنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رهمیشه اطمینان تو بر خدا بمشکلات روانپزشکی پس از سبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاروش جدید تولید برقپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت ششمسیستم تعادلی بدنتاثیر ویتامین دی بر بیمااجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردهوش فوق العاده، هر فرد اسمغز قلببرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل زبانرژیم ضد التهابیپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودخواندن ، یکی از شستشو دهنستم با شعار قانون بدترین اداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریرحم مصنوعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخدای رنگین کمانسردرد سکه ایفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسمهربانی، شرط موفقیتبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین هایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفردا را نمیدانیماز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهمکانیک کوانتومی بی معنی بیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معدرک دیگرانکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صورزیرک ترین مردمشبکیه های مصنوعیابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ دژاوو یا آشناپنداریقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومماده ی تاریکبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متتنبیه چقدر موثر استدغدغه نتیجه ی نادانی استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیززبان ریشه هایی شناختی اسطلوع و حقیقتابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیداروهای ام اسلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خومدل هولوگرافیک ژنرالیزهبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوقف؛ شکسترموزی از نخستین تمدن بشرگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت 67سلول های بنیادیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزداروی ضد چاقیداروی ضد تشنج با قابليت تمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز، از مغز نظام مثبت زندگیمرگی وجود نداردبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علمرویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کن خوب حرف بزنیابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريادر یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود دمشکلات روانپزشکی در عقب برای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هاروش صحبت کردن در حال تکامپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتسیستم دفاعی بدن علیه مغز صفحه اصلیاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصل علت و تاثیرهوش مصنوعی می تواند بر احمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزخواب سالم عامل سلامتیستم، بی پاسخ نیستادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلوغ چیستبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر سردرد عروقی میگرنفیزیک مولکولها و ذرات در ارتباط از بالا به پایین مچگونه واکسن کرونا را توزمولتیپل اسکلروز در زنان به زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان جدید میگرن با انتی کنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادهایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ فرضیه ای جدید توضیح میدهاز نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی درامکانیزمهای دفاعی در براببیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانتلاشی جدید در درمان ام اسدرک درست از خود و هوشیاریکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز مازیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز و کیهانابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشودگرگونی های نژادی و تغییقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیماده ی خالیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزتهدیدهای هوش مصنوعیذهن ما از در هم شکستن منبکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغززبان شناسی مدرن در سطح سلطلای سیاهابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اداروهای تغییر دهنده ی سیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استمدل هولوگرافیک تعمیم یافبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را تولید مثل اولین ربات های رمز و رازهای ارتباط غیر کگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 74سلول های بنیادی منابع و اعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی ضد تشنج با قابليت تمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیمراحل ارتقای پله پله کیهبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتتوهم جسمرویای شفافگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کردن به نعمتابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای در کمتر از چند ماه سوش جدمنابع بی نهایت انرژی در داساس انسان اندیشه و باور همیشه راهی هستمشاهده گر جدای از شیء مشابرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیروشهای نو در درمان دیسک بپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و دوسکوت و نیستیسوالات پزشکیاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت53اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی و کشف زبان هایمغز مانند تلفن استبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی رژیم غذایی ضد التهابیپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتی و یستون فقرات انسان دو پا جلادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلعیدن ستاره توسط سیاهچابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهرساناها و ابر رساناها و عآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخسته نباشی بابافیزیک و هوشیاریارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه آن شکری که می خوریممواد کوانتومی جدید، ممکنبوزون هیگز چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کادرمان جدید کنترل مولتیپلکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف فشار و قدرتاز نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي بما انسانها چه اندازه نزدبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودتمایل زیاد به خوردن بستندرک عمیق در حیواناتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغززیست، مرز افق رویداد هستشباهت مغز با کیهان مادیابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کدانش قدرت استقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیماده ای ضد التهابیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک معجزه ایذهن چند جانبه نیازمند نگکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعتزبان شناسی نوین نیازمند طوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین داروهای ضد بیماری ام اس ولایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغمدل های ریز مغز مینی برینبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز تولید یا دریافت علمرمز پیشرفت تواضع است نه طگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 75سلول های بدن تو پیر نیستنعلم بدون توقفعلم در حال توسعهابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی ضد تشنج توپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیمرز مرگ و زندگی کجاستبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازتوهمات و شناخت حقیقتروان سالمگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و سسوخت هیدروژنی پاکعادت دادن مغز بر تفکرابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهدر آرزوهایت مداومت داشتهمنابع جدید انرژیاستفاده از مغز، وزن را کمهمیشه عسل با موم بخوریممشاهده آینده از روی مشاهبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیروشهای شناسایی قدرت شنواپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و ششسکوت، پر از صداپیامهای کاربراناحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتدرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغز مادران و کودکان در زمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفرژیم غذایی ضد دردپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادخواب عامل دسته بندی و حفطسخن و سکوتادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبنی عباس، ننگی بر تاریخبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهرشته نوروایمونولوژی و نقآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خطا در محاسبات چیزی کاملفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه انتظارات بر ادراک موجود بی مغزی که می تواندبوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان جدید سرطانکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میفضای قلب منبع نبوغ استاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کنما انسانها چه اندازه نزدبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرگیری قلب در بیماری ویرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابزاوسکا درمان گوشرشباهت کیهان و مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانش محدود به ابعاد چهارقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلماده، چیزی بیش از یک خلا بیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تتو یک جهان در مغز خودت هسذهن هوشیار در پس ماده ی مکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحوادث روزگار از جمله ویرزبان، نشان دهنده ی سخنگو طوفان زیباییابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی فامپیریدین یا نورللبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینمدیون خود ناموجودبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس تولید پاک و فراوان انرژیرمز بقای جهش ژنتیکیگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهلسلول عصبی شاهکار انطباق علم راهی برای اندیشیدن اابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف دارویی خلط آورمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی ریسمانمرز بین انسان و حیوان کجابخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاستوپیراماتروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شسودمندی موجودات ابزی بر عارضه جدید ویروس کرونا سابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیدر آسمان هدیه های نادیدنمناطق خاصی از مغز در جستجاستفاده از هوش مصنوعی در همجوشی هسته ای، انرژِی بمطالبه ی حق خودبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمروشی برای بهبود هوش عاطفپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک سی و هفتمسکته مغزیسایتهای دیگراحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغز چون ابزار هوش است دلیبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچراه فراری نیستپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علخودآگاهی و هوشیاريسخن پاک و ثابتادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه قفس های سیاهت ننازبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آرشد مغز فرایندی پیچیده اآینه در اینهسرعت فکر کردن چگونه استایمپلانت نخاعی میتواند دخطا در محاسبات چیزی کاملفاصله ها در مکانیک کوانتارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هوموجودات مقهور ژنها هستندبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرطان با امواج صوتکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میقفس ذهناز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا ما اکنون میدانیم فضا خالبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن پیشرفته ی پیشینیاندرگیری مغز در بیماری کویکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی زبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدانش بی نهایتقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییماشین دانشبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیتو کز محنت دیگران بی غمیذهن تو همیشه به چیزی اعتقکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشحکمت الهی در پس همه چیززبان، وسیله شناسایی محیططولانی ترین شبابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهداروی لیراگلوتیدلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درمدیریت اینترنت بر جنگبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحتولید سلولهای جنسی از سلرمز جهانگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفتسلولهای ایمنی القا کنندهحس و ادراک قسمت چهل و هشتسلولهای بنیادی مصنوعی درعلم ساختن برج های چرخانابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملداستانها و مفاهیمی اشتبامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز نظریه تکامل در درمان بیممرز جدید جستجو و اکتشاف، بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک متوانایی مغز و دیگر اجزای روبات کیانگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحس و ادراک قسمت بیست و چهسیلی محکم محیط زیست بر انعدم توقف تکامل در یک انداابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامدر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از انرژی خلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیمطالبی در مورد تشنجبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتکامل مداومروشی جدید در درمان قطع نخپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک- قسمت پنجاه و سال سیزده ماههاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرهوش مصنوعی الفاگومغز چگونه صداها را فیلتر بررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاراه های جدید برای قضاوت رپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريسختی ها رفتنی استارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه مغز خزندگان خودت اجازبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی رشد مغز علت تمایل انسان بآیندهسعی کن به حدی محدود نشویایمان به رویاخطای ادراک کارمافاصله ی همیشگی تصویر سازارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش موسیقی نوبی ذهن و بی روحتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمانهای بیماری پارکینسکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده زندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟دو سوی واقعیتقلب و عقلاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا ما از اینجا نخواهیم رفتبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیدرگیری مغز در بیماران مبکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظزبان چهار حرفی حیات زمینشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان موفق به بازگردقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرمبانی ذهنی سیاه و سفیدبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر تو پیچیده ترین تکنولوژی ذهن خود را مشغول هماهنگیکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونحافظه میتواند بزرگترین دسفر فقط مادی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مداروی تشنجی دربارداریلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبمداخله ی زیانبار انسانبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایتولترودینرمز جهان خاصیت فراکتالگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و دومسلام تا روشناییعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث دخالت در ساختار ژنهامنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز از مغز تا نظریه تکامل در درمان بیممزایای شکلات تلخ برای سلبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار توازن مهمتر از فعالیت زیروح در جهانی دیگر استگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و یکسینوریپا داروی ترکیبی ضدعدم درکابعاد بالاترنقطه بی بازگشتدر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهندسه ی پایه ایمطالعه ای بیان میکند اهدبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشمروشی جدید در درمان نابینپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت بیست و پسانسور از روی قصد بسیاری اخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک های بمغز ناتوان از توجیه پیدابررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازراه های جدید برای قضاوت رآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخودروهای هیدروژنیسرنوشتارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه نقاش بنگربعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهرشد در سختی استآینده ی انسان در فراتر ازشلیک فراموشیاین پیوند نه با مغز بلکه خطای حسفتون های زیستیارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیموسیقی هنر مایع استبی شرمیتقلید مرحله ای نسبتا پیشدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرنزندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمادولت یا گروهکقلب دروازه ی ارتباطاز واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا ما اشیا را آنطور که هستندبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به تمدن زیر آبدرگیری مغزی در سندرم کووکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت افرادزبان نیاز تکاملی استشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان نورون مصنوعی سقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریمباحث مهم حس و ادراکبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به تو آرامش و صلحیذهن سالمکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه و اطلاعات در کجاست سفر نامه سفر به بم و جنوب طبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید ALSلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتمدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاتومورها و التهاب مغزی عارنگ کردن، حقیقت نیستگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و سومسلسله مباحث هوش مصنوعیعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتدر مانهای کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیممسمومیت دانش آموزان، قمابخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسروح رهاییپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و دوسیگار عامل افزایش مرگ ومعسل طبیعی موثر در کنترل باتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختندر سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهندسه ی رایج کیهانمعماری، هندسه ی قابل مشابرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمروشی جدید در درمان سکته مپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهسانسور بر بسیاری از حقایاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی از عروسک های بمغز و اخلاقبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهراه پیروزی در زندگی چیستآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخورشید مصنوعیسریع دویدن مهم نیستارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه نقاش بنگربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشز گهواره تا گورآینده ی علم و فیزیک در60 ثشلیک فراموشیاین اندوه چیستخطر آلودگی هوافروتنی و غرورارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل میهمانهای ناخوانده عامل بی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از روی طبیعتدروغ نگو به خصوص به خودتکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جامعه ی آسمانیزندگی زودگذرشانس یا تلاشاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمددوچرخه سواری ورزشی سبک و قلب روباتیکاز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا ما به جهان های متفاوت خودبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدنی قدیمی در شمال خلیج درگیری مغزی در سندرم کووکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیازبان و کلمه حتی برای کسانشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دانشمندان یک فرضیه رادیکقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهمجموعه های پر سلولی بدن مباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستتو افق رویداد جهان هستیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رحافظه و اطلاعات در کجاست سفر به مریخ در 39 روزطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دداروی جدید s3 در درمان ام لزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً مروری بر تشنج و درمان هایبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانتومورهای نخاعیرنگین کمانگیلگمش باستانی کیستگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت نهمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جدر محل کار ارزش خودت را بمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو مسیر دشوار تکامل و ارتقابدون پیر فلکواکنش به حس جدیدتوسعه برخی شغل ها با هوش روزه داری متناوب، مغز را پنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوسیاهچاله های فضایی منابععشق درونی به یگانگی خلقتاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهندسه بنیادینمعنی روزهبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتريتوکسيمب در درمان ام اسپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوتساهچاله ها تبخیر نمیشوداختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز و اخلاقبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیراه انسان شدن، راه رفتن وآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خوش قلبی و مهربانیسریعترین کامپیوتر موجودارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقازمین در برابر عظمت کیهانآیا ممکن است موش کور بی مشنا در ابهای گرم جنوب نیااین ایده که ذرات سیاهچالخطرات هوش مصنوعیفرگشت و تکامل تصادفی محض ارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل میوتونیک دیستروفیبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید از طبیعتدریای خداکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجاودانگی مصنوعیزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرناگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طدورترین نقطه ی قابل مشاهقلب را نشکناز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در بما با کمک مغز خود مختاريمبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمرکز و مدیتیشندرگیری اعصاب به علت میتوکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شازبان و بیان نتیجه ساختماشربت ضد خلطابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان ژنی از مغز انسقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جمحل درک احساسات روحانیباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدتو انسانی و انسان، شایستذره ی معین یا ابری از الککریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاستسفر تجهیزات ناسا به مریخ طعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنداروی جدید میاستنی گراویلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آمرکز هوشیاری، روح یا بدن بحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتتومورهای ستون فقراترهبر حقیقیروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای وارعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ادر چه مرحله ای از خواب ، رمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهفت سین یادگاری از میراث مسئول صیانت از عقیده کیسبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های سازمان بهداشت روزه داری و بیمار ی ام اس پول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیستمسیاهچاله ها، دارای پرتو عصب حقوق نورولوواتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردردرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاهندسه در پایه ی همه ی واکمعادله ها فقط بخش خسته کنبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر ریه زغالیپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیسایه را اصالت دادن، جز فراختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز و سیر تکامل ان دلیلی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیراه بی شکستآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخوشبختی دور از رنج های مسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن داینکه به خاطرخودت زندگی دفاع در برابر تغییر ساختفراموش کارها باهوش تر هسارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیمیگرن و پروتئین مرتبط با بیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذدرک فرد دیگر و رفتارهای اکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجایی خالی نیستزندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب قیچی ژنتیکیاز انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هوما بخشی از این جهان مرتبطبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز بر هدفدرختان اشعار زمینکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویازبان و بیان، در سایه پیشرشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندانشمندان پاسخ کوانتومی قطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زامحل درک احساسات روحانی دباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاتو با همه چیز در پیوندیذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحباب های کیهانی تو در توسفر دشوار اکتشافظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسداروی جدید برای میاستنی لزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آمرکز حافظه کجاستبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالیرویا و واقعیتگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نوزدهمسماگلوتید داروی کاهش دهنعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ادر ناامیدی بسی امید استمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیمسئولیت جدیدبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سروزه داری سلول های بنیادپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت دهمسیاهچاله و تکینگی ابتدایعضلانی که طی سخن گفتن چقداثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیدرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد ههندسه زبانِ زمان استمعجزه های هر روزهبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتریواستیگمینپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عخلا، حقیقی نیستساخت شبکه عصبی مصنوعی با اختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز کوانتومیبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندرابطه تشنج و اوتیسمآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخانه ی تاریکسرگردانیفلج نخاعی با الکترودهای ارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستمنبع خواب و رویابه کدامین گناه کشته شدندبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیززمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛اینکه خانواده ات سالم بادقیق ترین تصاویر از مغز افراموشی همیشه هم بد نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه محدود و تک جانبه، مشمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقویت حافظه یا هوش مصنوعدرک نیازمند شناخت خویش اکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجاذبهزونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شدی متیل فومارات(زادیوا)(قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویما تحت کنترل ژنها هستیم یبیندیشهیچ اندر هیچتمساح حد واسط میان مغز کودرد باسن و پا به دلیل کاهکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی زبان و تکلم برخی بیماریهششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدانشمندان اولین سلول مصنلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهمحدودیت چقدر موثر استباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وتو با باورهایت کنترل میشذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تحد و مرزها توهم ذهن ماستسفرنامه سفر به بم و جنوب ظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید برای ای ال اسمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پمرکز حافظه کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم فضای خالی یا توهم فضتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رویا و کابوسگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت هفتمسندرم کووید طولانیعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از در هم تنیدگی مرزها و بی ممنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان مناسبمسئولیت در برابر محیط زیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیروزهای سختپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دوازدهمسیاهچاله ی تولید کنندهغم بی پایاناثرات فشار روحی شدیدچند جهانیدرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر هنر حفظ گرهمعجزه ی علمبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاریاضیات یک حس جدید استپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملخلا، خالی نیستساخت شبکه عصبی با الفبای اختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیجهان هوشیاررادیوی مغز و تنظیم فرکانآموزش نوین زباناولین دروغخانواده پایدارسربازان ما محققا غلبه می فلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجمنتظر نمان چیزی نور را بهبه امید روزهای بهترتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و زمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیاینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنفرایند پیچیده ی خونرسانیارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادرامیگرن شدید قابل درمان اسبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیتقویت سیستم ایمنیدرک و احساسکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبه و نقش آن در شکلگیریزونا به وسیله ویروس ابله شاید درست نباشداگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شددین، اجباری نیستقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره مانند آب باشبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریدردهای سال گذشته فراموش کار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم بزبان و شناخت حقیقت قسمت چصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان تغییر میدان مغلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عمحدودیت های حافظه و حافظبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترتو باید نیکان را به دست بذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسحریص نباشسفرنامه سفر به بم و جنوب عقل مجادله گرابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید برای دیابتمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو مرکز خنده در کجای مغز استبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزر