دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره هوش و تفاوتهای بین گونه ها و نژادهای مختلف قسمت سوم

در قسمتهای قبل درمورد تفاوتهای سایز مغز در نژادها و گونه های مختلف صحبت شد و تعبيرهايي از هوش بیان گردید و تعریفی خاص از هوش ارائه شد .بر اساس مطالعه ای وسیع، بیان شد که سایز کل مغز ، در سیاهپوستان افریقايي با شرایط تقریبا مساوی زندگی و وضعیت اقتصادی و تغذیه ای ، بزرگتر از سفید پوستان است .مطالعات متضاد این هم بسیار هست که مغز سفید پوستان را بزرگتر ميداند.

در مطالعه دیگری در آمریکا که البته خیلی هم وسيع نیست مقایسه سایز مغز میان دو نژاد افرقايي-امريکايي سیاه پوست و قفقازی (سفيد) ،نشان داد که سایز مغز در این سفید پوستان بزرگتر از سیاهپوستان است . البته طبیعی هم هست که سیاهپوستان تحت فشار در آمریکا که هنوز دردهای نژاد پرستانه فرهنگ آمریکایی را تحمل میکنند و از امکانات کمتری نسبت به سفید پوستان در بهداشت و سلامت مادر و فرزند و رژیم غذایی و .... بهره مندند ، تاثیر این فشارها را با کوچک شدن سایز مغز هایشان نشان دهند .این مطالعه، مطالعه محدودی است و روی 77 آمریکایی انجام شده است . برای مطالعه آن به لینک زیر مراجعه کنید .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964318/#!po=38.4817

در این بررسی ، هرچند اندازه مغز سیاهپوستان کوچکتر گزارش شده است ولی سایز قسمت فرونتواوربيتال (قسمت پشت چشم و پیشانی ) آنها بزرگتر از سفيدپوستان گزارش شده است یعنی فقط اندازه مغز در نژادها متفاوت نیست بلکه اندازه هر قسمت مغز ممکن است در هر نژادی با هم متنفاوت باشد و ارتباطی هم با اندازه کلی مغز ندارد .در مطالعه دیگری(مطالعه لين)
https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2012/11/lynn-race-differences-in-intelligence.pdf

بیان میشود که میزان هوش و اندازه مغز در نژاد سفید پوست بالاتر هست و حتی مقایسه ای کیو میان سفید پوستان اروپایی و سیاهپوستان افرقايي ، نشان دهنده ای کیوی خیلی بالاتر در میان سفیدپوستان هست .در این مقاله از تست ای کیو استفاده شده است که تستی ابداع شده توسط دانشمندان غربی است و استفاده از آن در همه جمعیتهای بشری ممکن است درست نباشد و نتایج حاصل از مقایسه آن در بين جمعیتهای مختلف قابل استناد کامل نباشد .به علاوه در نظر گرفتن سطح سواد و وضعیت اقتصادی و سطح زندگی اجتماعی هم بر اندازه مغز و هم میزان هوش موثر هست و در مقاله ذکر شده ، این فاکتورها در مطالعه مورد نظر قرار نگرفتند و بررسی انجام شده ، جمعیتهای کلی را قیاس میکند که بدیهی است جمجمه و مغز جامعه فقیر و گرسنه ای مانند آفریقا که با بدترین شرایط بهداشت مادر و فرزند مواجه است قابل مقایسه با جامعه سیر شمال اروپایی نیست که نرخ مرگ و میر مادر و فرزند را به صفر رسانده است .

و این در حالی است که در مطالعه اول ،که اندازه مغز سیاه پوستان را بزرگتر از سفید پوستان میداند ، تفاوتهای اقتصادی و سطح زندگی و دیگر فاکتورها تا حدی در مطالعه لحاظ شده و سعی شده است این تفاوتها در گروههای مورد مقایسه تقریبا مساوی باشد .در مطالعه لین، در توضیح فرگشتی اندازه مغز و هوش، از سردشدن هوا سخن به میان می آید و میگوید هر چه هوا سردتر شود و تغییرات فصلی به وجود بیاید ،به علت کم شدن منابع غذایی در فصلهای خاص ، موجود زنده و انسان، باید باهوش تر باشد تا غذای خود را به دست بياورد پس مغز باید بزرگتر شود،این مطلب جای تامل بسیار دارد .

زندگی در بیشه های گرم و پرآب مناطق استوايي و صدها جاندار آن ، نزاعی بزرگ را میان جانداران ایجاد میکند که لازم است هوش فراوانی در این نزاع ، برای بقا وجود داشته باشد .فراوانی ميوه و مواد غذایی و جانداران در این مناطق ، شاید حتی بتواند به رشد ابزار هوش کمک بکند زیرا برای انتخاب طبیعی به سه فاکتور تمایز و تکاثر و انتخاب طبیعی نیاز هست که هر سه این فاکتورها به همراه غذای بیشتر و انرژی اشعه مستقيم خورشيد ، در مناطق پر باران و پر غذا فراوانتر است .در این مناطق، گوناگونی فراوانی هست و تمایز بین گونه ها هم برجسته میباشد .

انتخاب طبیعی خیلی سختی هم در نزاع بین موجودات وجود دارد . این حالت را در مناطق کم غذا با گونه های اندک کم تمايز نداریم . نه کثرت آنچنانی هست و نه تمایز برجسته . انتخاب طبیعی پیش از رسیدن موجودات، به مناطق کم غذا انتخابهايي را در میان کثرت مناطق جنوبی انجام میدهد و گونه مقاومتر براي مناطق کم غذا و سرد شمال را بر می گزیند. این کم شدن تمایز در مناطق نزدیک به قطب ، سبب میشود تا سیر تکامل ، در این مناطق کمتر شود . یک تغییر ناگهانی محیط ، میتواند در تمایز کم مناطق کم غذا ، نسلی را ویران کند ولی در کثرت مناطق پر غذای استوایی ، میتواند نسلی برگزیده را از میان گونه هاي موجود انتخاب کند.

نگاهی بر عالم حیوانات هم نشان میدهد که باهوش ترین حیوانات یعنی نخستيها ، ترجیح داده اند تا در مناطق استوایی و گرم و پر میوه ساکن شوند.اگر هم دور شدن از مناطق گرم، پر باران و پر میوه در همه فصلهای سال، منجر به هوش بیشتر برای یافتن غذا شود ، همین هوش بیشتر میتواند انسانهای باهوش را دوباره به مناطق جنوبی و پر محصول بکشاند .پس کدام عاقلی تصور میکند ، گرسنگی و کم غذایی موجودی مانند انسان را باهوش تر کند تا غذای بیشتر به دست بیاورد و او محل زندگی خود را در همان مناطق کم غذا و سرد که شاید بخش بزرگی از سال را در شب میگذراند ، باقی بگذارد ؟

بله اگر این فرض را تصور کنیم که انتخاب طبیعی , سبب میشود تا برای بقا در مناطق کم محصول و سرد شمالی ، مغزها بزرگتر و هوشها بیشتر شود ، چرا این انسان باهوش تر، آن مناطق سرد کم محصول و پر برف را در عصر اتومبیل و هواپیما و قطار ، رها نکرد تا به مناطق جنوبی بیاید ؟با اين تفاصیل و با توجه به لحاظ نشدن تفاوتهای اقتصادی و سواد و فرهنگی در مطالعه لین ، به نظر میرسد انتقادات جدی بر این مطالعه وارد هست و این احتمال هست که واقعا انسانهای مناطق جنوبی ،مغزهاي بزرگتر و جنبه های بزرگتری از هوش را داشته باشند .نگاهی دوباره به مقوله هوش و جنبه های مختلف آن و اندازه مغز ، نشان میدهد که هوش(با تعریف خاص ای کيويي آن ) و سایز مغز به تنهایی زمینه ساز رشد تمدن و فرهنگ بشری نیست.

بله مغز بزرگ نئاندرتالها نتوانست نسل آنها را تا امروز نگه دارد و مغز کوچکتر انسان امروز ، توانست جمعيت او را به مرز هفت میلیارد نفر برساند .نئاندرتال با مغز بزرگش نتوانست تمدن بسازد ولی هموساپينس با مغز کوچکترش تمدن ساز شد و این فرایند ، ممکن است بار دیگر تکرار شود و مغزهای بزرگ در انسان امروز ، به جای ساختن تمدن بزرگ ، با ساختن جنگها و فکر کردن درباره نیرنگ ها و خوردن امکانات دیگران و به راه انداختن نزاعهايي که شاید به نزاع هسته ای کشیده شود و ..... نسل خود را منقرض کند و انسانهای با مغز کوچکتر ولی آرامتر و متينتر و دلرحمتر جانشین آنها شوند .

چرا مغز و هوش بزرگ نمی تواند تمدن بسازد ولي گاهي مغز کوچکتر تمدن ساز میشود؟
انسانی که بسیار باهوش است ولی هوشش را برای ساختن سلاحهای کشتار جمعی استفاده میکند و با هوشش هواپیماهای بزرگ میسازد و این بمبهای کشتار جمعی را بر سر دیگران میریزد و با این بمبها نسلی را منقرض میکند ، بدیهی است که این هوش ، نه تنها مفید نیست بلکه تمدنی را خواهد سوزاند .امکانات بیشتر ، همراه با قدرت خودداری و تقواست که در راه درست مصرف میشود و اگر این قدرت خودداری نباشد, چه بسا نداشتن این امکانات مشکلات کمتری را ایجاد کند .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمرگ انتقال است یا نابود شاستیفن هاوکینگ در مورد هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز انسان برای شادمانی طبیماریهای تحلیل عضلانی اژنهای هوش ، کدامندجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزنقش هورمون های تیروئید دبحثی در مورد عملکرد لوب فکاربرد روباتهای ريز، در خواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی بیماری های خاص که بدگشایش دروازه جدیدی از طردژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک تلاشی جدید در درمان ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشمچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافقدرت انسان در نگاه به ابعارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمراحل ارتقای پله پله کیهاستیفن هاوکینگ در تفسیر وراپامیل در بارداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز انسان رو به کوچک تر شبیهوش کردن در جراحی و بیمکلرال هیدرات برای خوابانجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش ژنتیک در درمان اختلابحثی درباره هوش و تفاوتهکجای مغز مسئول پردازش تجخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بچند جهانیبرخی توجهات در ببمار پارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش تمایل زیاد به خوردن بستنآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان های جدید میگرنادغام میان گونه های مختلچراروياها را به یاد نمی آتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیلوب فرونتال یا پیشانی مغاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومزایای شکلات تلخ برای سلاستخوان های کشف شده، ممکورزش هوازی مرتب خیلی به قتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز انسان رو به کوچکتر شدبیوگرافیکمردرد و علل آنجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ونقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسچندین ماده غذایی که ماننبرخی سلولهای عصبی در تلاپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و چراروياها را به یاد نمی آتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییلبخند بزن شاید صبح فردا زاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمسیر دشوار تکامل و ارتقااصول سلامت کمرورزش هوازی ، بهترین تمریتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمغز ایندگان چگونه استبیوگرافیکمردرد با پوشیدن کفش مناحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در اننقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسچه زیاد است بر من که در ایبرخی سيناپسها طی تکامل و پوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه جمعیت های بزرگ شکل تمدن بشری و مغز اخلاقیآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان ژنتیکی برای نوآوریفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتقا و تکامل سنت آفرینش نزاع بین جهل و علم رو به پتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس لرزش ناشی از اسیب به عصباز نظر علم اعصاب اراده آزاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمشکلات نخاعیاضطراب و ترسورزش و میگرنتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمغز ابزار برتر بقابیان ژن های اسکیزوفرنی دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز براچهار میلیارد سال تکامل ببررسي علل احتمالي تغيير پیموزایدداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای موچگونه حافظه را قویتر کنیتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فلج خوابارتوکين تراپی روشی جديد نزاع بین علم و نادانی رو تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیلزوم سازگاری قانون مجازااز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخمشاهده آینده از روی مشاهاطلاعاتی عمومی در مورد مورزش بهترین درمان بیش فعتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامغز از بسیاری حقایق می گربیست تمرین ساده برای جلوکنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعینقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازچهار ساعت پس از کشتار خوکبررسی و اپروچ جدید بر بیمپیچیدگی های مغزی در درک زداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاهی بر قدرت بینایی دراتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسفلج خواب چیستارتباط میکروب روده و پارنزاع بین علم و جهل رو به پتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجالزوم سازگاری قانون مجازااز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمعنی روزهاطلاعاتی عمومی در مورد مورزش در کمر دردتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز برای فراموشی بیشتر کبیشتر کمردردها نیازی به کنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره احساسات متفاگنجینه ای به نام ویتامین خطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشخبررسی سیستم تعادلی بدن اپیوند مغز و سر و چالشهای داروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهنگاهی بر توانایی اجزاي بتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افیلمی بسیار جالب از تغییارتباط چاقی و کاهش قدرت بنظام مثبت زندگیتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اممانتین یا آلزیکسا یا ابمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمغز فکر میکند مرگ برای دیبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟با هوش مصنوعی خودکار روبکندر در بیماریهای التهابحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدنقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره احساساتی غیرگیاه خواری و گوشت خوار کدخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانبررسی علل کمر درد در میانپیوند سر، یکی از راه حلهاداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جواناناتوانی از درمان برخی ویتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط هوش ساختار مغز و ژنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاممولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبه زودی شبکه مغزی به جای یک پیشنهاد خوب برای آسان تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرومغز بزرگ چالش است یا منفعبارداری بدون رحمکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است ینقش رژیم غذایی در رشد و ابخش دیگری در وجود انسان هگالکانزوماب، دارویی جدیدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهبزرگ شدن مغز محدود به دورپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان ناتوانی در شناسایی چهره تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط انسانی، محدود به هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز مادران و کودکان در زمبوزون هیگز چیستیکی از علل محدودیت مغز امتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتمغز بزرگ چالشهای پیش روبازگشت از آثار به سوی خداکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است ینقش زبان در سلطه و قدرت ابرنامه و ساختار پیچیده مگامی در درمان بیماریهای دقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستبسیاری از بیماری های جدیپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گنخاع ما تا پایین ستون فقرتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتفراموش کارها باهوش تر هسارتباط شگفت مغز انسان و فهفت سین یادگاری از میراث تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز- از مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز چون ابزار هوش است دلیبیماری گیلن باره و بیماریادگیری مهارت های جدید دثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز حریص برای خون، کلید تبازسازي مغز و نخاع چالشی کودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشنقش زبان در سلطه و قدرت ابرین نت به جای اینترنتگاهی لازم است برای فهم و دلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت مغز انسان و میمون هپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننخستین تصویر از سیاهچالهتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز- از مغز ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمغز چگونه صداها را فیلتر بیماری ای شبیه آلزایمر و یادآوری خواب و رویاجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشامغز زنان جوانتر از مغز مربحتی علمی درباره تمایل بکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالنقش سجده بر عملکرد مغزبرای پیش بینی آینده مغز دگاهی مغز بزرگ چالش استدندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوتهای جنسیتی راهی براپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابنرمش های مفید در سرگیجهتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرفرایند حذف برخی اجزای مغارتباط شگفت انگیز مغز انهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز- از مغزتویتامین E در چه مواد غذایتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از مغز آیندگان چگونه است ؟بیماری ای شبیه ام اس مولتژن هوش و ساختارهای حیاتی جنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدمغزهای کوچک بی احساسبحث درباره پیدایش و منشاکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان النقش غذاها و موجودات دريابرخی نکات از گاید لاین پرگذر زمان کاملا وابسته به دو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرورش مغز مینیاتوری انساداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و نرمشهای مهم برای تقویت عتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوفرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مريتوکسيمب در درمان ام اسمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز، از مغز ویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری بیش فعالیژن یا نقشه توسعه مغز و نقجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا مغزتان را در جوانی سیمکشبحثی در مورد نقش ویتامينکاهش التهاب ناشی از بیماحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی اثرات مضر ویتامین دگربه شرودینگر و تاثیر مشديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همتلقین اطلاعات و حافظهآلزایمردر مانهای کمر درداختلالات مخچهچرا مغزهای ما ارتقا یافت توصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر نریواستیگمینمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امروری بر تشنج و درمان هایازدواج های بین گونه ای، رواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان برای ایجاد تمدبیماری تی تی پیژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عنقش قهوه در سلامتیبحثی جالب درباره محدودیتکایروپاکتیک چیستخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپنقش غذاها و موجودات دريابرخی اختلالات عصبی مثانهگزیده ای از وبینار یا کنفدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین تلاش هایی در بیماران قطع آیا ما تنها موجودات زنده در چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انسانچرا حیوانات سخن نمی گوینتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرقارچ بی مغز در خدمت موجودارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر ترژیم های غذایی و نقش مهم مکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمرکز خنده در کجای مغز استاستفاده از هوش مصنوعی در واکسن سرطانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی مغز انسان برای شادمانی طبیماری ضعف عضلات نزدیک بژنها ، مغز و ارادهجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پانقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی در مورد نقش کلسیم و کاربرد روباتهای ريزنانوخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی بیماری ها که در آن بگزارش یک مورد جالب لخته ودژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمتلاشی برای درمان قطع نخاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در انچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کقدم زدن و حرکت دید را تغیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کپسول نوروهرب بر س