دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثی درباره هوش و تفاوتهای بین گونه ها و نژادهای مختلف قسمت سوم

در قسمتهای قبل درمورد تفاوتهای سایز مغز در نژادها و گونه های مختلف صحبت شد و تعبيرهايي از هوش بیان گردید و تعریفی خاص از هوش ارائه شد .بر اساس مطالعه ای وسیع، بیان شد که سایز کل مغز ، در سیاهپوستان افریقايي با شرایط تقریبا مساوی زندگی و وضعیت اقتصادی و تغذیه ای ، بزرگتر از سفید پوستان است .مطالعات متضاد این هم بسیار هست که مغز سفید پوستان را بزرگتر ميداند.

در مطالعه دیگری در آمریکا که البته خیلی هم وسيع نیست مقایسه سایز مغز میان دو نژاد افرقايي-امريکايي سیاه پوست و قفقازی (سفيد) ،نشان داد که سایز مغز در این سفید پوستان بزرگتر از سیاهپوستان است . البته طبیعی هم هست که سیاهپوستان تحت فشار در آمریکا که هنوز دردهای نژاد پرستانه فرهنگ آمریکایی را تحمل میکنند و از امکانات کمتری نسبت به سفید پوستان در بهداشت و سلامت مادر و فرزند و رژیم غذایی و .... بهره مندند ، تاثیر این فشارها را با کوچک شدن سایز مغز هایشان نشان دهند .این مطالعه، مطالعه محدودی است و روی 77 آمریکایی انجام شده است . برای مطالعه آن به لینک زیر مراجعه کنید .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964318/#!po=38.4817

در این بررسی ، هرچند اندازه مغز سیاهپوستان کوچکتر گزارش شده است ولی سایز قسمت فرونتواوربيتال (قسمت پشت چشم و پیشانی ) آنها بزرگتر از سفيدپوستان گزارش شده است یعنی فقط اندازه مغز در نژادها متفاوت نیست بلکه اندازه هر قسمت مغز ممکن است در هر نژادی با هم متنفاوت باشد و ارتباطی هم با اندازه کلی مغز ندارد .در مطالعه دیگری(مطالعه لين)
https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2012/11/lynn-race-differences-in-intelligence.pdf

بیان میشود که میزان هوش و اندازه مغز در نژاد سفید پوست بالاتر هست و حتی مقایسه ای کیو میان سفید پوستان اروپایی و سیاهپوستان افرقايي ، نشان دهنده ای کیوی خیلی بالاتر در میان سفیدپوستان هست .در این مقاله از تست ای کیو استفاده شده است که تستی ابداع شده توسط دانشمندان غربی است و استفاده از آن در همه جمعیتهای بشری ممکن است درست نباشد و نتایج حاصل از مقایسه آن در بين جمعیتهای مختلف قابل استناد کامل نباشد .به علاوه در نظر گرفتن سطح سواد و وضعیت اقتصادی و سطح زندگی اجتماعی هم بر اندازه مغز و هم میزان هوش موثر هست و در مقاله ذکر شده ، این فاکتورها در مطالعه مورد نظر قرار نگرفتند و بررسی انجام شده ، جمعیتهای کلی را قیاس میکند که بدیهی است جمجمه و مغز جامعه فقیر و گرسنه ای مانند آفریقا که با بدترین شرایط بهداشت مادر و فرزند مواجه است قابل مقایسه با جامعه سیر شمال اروپایی نیست که نرخ مرگ و میر مادر و فرزند را به صفر رسانده است .

و این در حالی است که در مطالعه اول ،که اندازه مغز سیاه پوستان را بزرگتر از سفید پوستان میداند ، تفاوتهای اقتصادی و سطح زندگی و دیگر فاکتورها تا حدی در مطالعه لحاظ شده و سعی شده است این تفاوتها در گروههای مورد مقایسه تقریبا مساوی باشد .در مطالعه لین، در توضیح فرگشتی اندازه مغز و هوش، از سردشدن هوا سخن به میان می آید و میگوید هر چه هوا سردتر شود و تغییرات فصلی به وجود بیاید ،به علت کم شدن منابع غذایی در فصلهای خاص ، موجود زنده و انسان، باید باهوش تر باشد تا غذای خود را به دست بياورد پس مغز باید بزرگتر شود،این مطلب جای تامل بسیار دارد .

زندگی در بیشه های گرم و پرآب مناطق استوايي و صدها جاندار آن ، نزاعی بزرگ را میان جانداران ایجاد میکند که لازم است هوش فراوانی در این نزاع ، برای بقا وجود داشته باشد .فراوانی ميوه و مواد غذایی و جانداران در این مناطق ، شاید حتی بتواند به رشد ابزار هوش کمک بکند زیرا برای انتخاب طبیعی به سه فاکتور تمایز و تکاثر و انتخاب طبیعی نیاز هست که هر سه این فاکتورها به همراه غذای بیشتر و انرژی اشعه مستقيم خورشيد ، در مناطق پر باران و پر غذا فراوانتر است .در این مناطق، گوناگونی فراوانی هست و تمایز بین گونه ها هم برجسته میباشد .

انتخاب طبیعی خیلی سختی هم در نزاع بین موجودات وجود دارد . این حالت را در مناطق کم غذا با گونه های اندک کم تمايز نداریم . نه کثرت آنچنانی هست و نه تمایز برجسته . انتخاب طبیعی پیش از رسیدن موجودات، به مناطق کم غذا انتخابهايي را در میان کثرت مناطق جنوبی انجام میدهد و گونه مقاومتر براي مناطق کم غذا و سرد شمال را بر می گزیند. این کم شدن تمایز در مناطق نزدیک به قطب ، سبب میشود تا سیر تکامل ، در این مناطق کمتر شود . یک تغییر ناگهانی محیط ، میتواند در تمایز کم مناطق کم غذا ، نسلی را ویران کند ولی در کثرت مناطق پر غذای استوایی ، میتواند نسلی برگزیده را از میان گونه هاي موجود انتخاب کند.

نگاهی بر عالم حیوانات هم نشان میدهد که باهوش ترین حیوانات یعنی نخستيها ، ترجیح داده اند تا در مناطق استوایی و گرم و پر میوه ساکن شوند.اگر هم دور شدن از مناطق گرم، پر باران و پر میوه در همه فصلهای سال، منجر به هوش بیشتر برای یافتن غذا شود ، همین هوش بیشتر میتواند انسانهای باهوش را دوباره به مناطق جنوبی و پر محصول بکشاند .پس کدام عاقلی تصور میکند ، گرسنگی و کم غذایی موجودی مانند انسان را باهوش تر کند تا غذای بیشتر به دست بیاورد و او محل زندگی خود را در همان مناطق کم غذا و سرد که شاید بخش بزرگی از سال را در شب میگذراند ، باقی بگذارد ؟

بله اگر این فرض را تصور کنیم که انتخاب طبیعی , سبب میشود تا برای بقا در مناطق کم محصول و سرد شمالی ، مغزها بزرگتر و هوشها بیشتر شود ، چرا این انسان باهوش تر، آن مناطق سرد کم محصول و پر برف را در عصر اتومبیل و هواپیما و قطار ، رها نکرد تا به مناطق جنوبی بیاید ؟با اين تفاصیل و با توجه به لحاظ نشدن تفاوتهای اقتصادی و سواد و فرهنگی در مطالعه لین ، به نظر میرسد انتقادات جدی بر این مطالعه وارد هست و این احتمال هست که واقعا انسانهای مناطق جنوبی ،مغزهاي بزرگتر و جنبه های بزرگتری از هوش را داشته باشند .نگاهی دوباره به مقوله هوش و جنبه های مختلف آن و اندازه مغز ، نشان میدهد که هوش(با تعریف خاص ای کيويي آن ) و سایز مغز به تنهایی زمینه ساز رشد تمدن و فرهنگ بشری نیست.

بله مغز بزرگ نئاندرتالها نتوانست نسل آنها را تا امروز نگه دارد و مغز کوچکتر انسان امروز ، توانست جمعيت او را به مرز هفت میلیارد نفر برساند .نئاندرتال با مغز بزرگش نتوانست تمدن بسازد ولی هموساپينس با مغز کوچکترش تمدن ساز شد و این فرایند ، ممکن است بار دیگر تکرار شود و مغزهای بزرگ در انسان امروز ، به جای ساختن تمدن بزرگ ، با ساختن جنگها و فکر کردن درباره نیرنگ ها و خوردن امکانات دیگران و به راه انداختن نزاعهايي که شاید به نزاع هسته ای کشیده شود و ..... نسل خود را منقرض کند و انسانهای با مغز کوچکتر ولی آرامتر و متينتر و دلرحمتر جانشین آنها شوند .

چرا مغز و هوش بزرگ نمی تواند تمدن بسازد ولي گاهي مغز کوچکتر تمدن ساز میشود؟
انسانی که بسیار باهوش است ولی هوشش را برای ساختن سلاحهای کشتار جمعی استفاده میکند و با هوشش هواپیماهای بزرگ میسازد و این بمبهای کشتار جمعی را بر سر دیگران میریزد و با این بمبها نسلی را منقرض میکند ، بدیهی است که این هوش ، نه تنها مفید نیست بلکه تمدنی را خواهد سوزاند .امکانات بیشتر ، همراه با قدرت خودداری و تقواست که در راه درست مصرف میشود و اگر این قدرت خودداری نباشد, چه بسا نداشتن این امکانات مشکلات کمتری را ایجاد کند .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر کلام در آیات کلام بمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان های علامتی در ام اسنزاع بین علم و جهل رو به پعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهروشهای شناسایی قدرت شنواهوش، ژنتیکی است یا محیطیآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتبدیل سلولهای محافط به سمغز ابزار برتر بقازمین زیر خلیج فارس تمدنی ویتامین E در چه مواد غذایانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی درباره احساساتی غیربیوگرافیجهش های ژنتیکی مفید در سانقش هورمون های تیروئید دسفر نامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردایا ابزار هوشمندی یا مغز بررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمنقش غذاها و موجودات درياسکته مغزیکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از تمدن قدیمی ای در جنوب ایرفیلمی بسیار جالب از تغییخطا در محاسبات چیزی کاملنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شنا در ابهای گرم جنوب نیکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتکامل مداوملوب فرونتال یا پیشانی مغداروهای ضد بیماری ام اس وناتوانی در شناسایی چهره ظهور امواج مغزی در مغز مصگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر کپسول نوروهرب بر نمیگرن شدید قابل درمان اسدرمان ژنتیکی برای نوآورینظام مثبت زندگیمقالاتپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ابزاري که وظیفه آن فرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیروشی برای بهبود هوش عاطفهیچگاه از فشار و شکست نترإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستری فلوپرازینمغز از بسیاری حقایق می گرزندگی هوشمند در خارج از زویتامین دی گنجینه ای بزرانسان جدید از چه زمانی پابخش دیگری در وجود انسان هبیوگرافیجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش هورمون زنانه استروژنسفرنامه سفر به بم و جنوب وزوز گوشایا بیماری ام اس (مولتیپبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمنقش غذاها و موجودات درياسانسور از روی قصد بسیاری کنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از تمدن بشری و مغز اخلاقیفیزیکدانان ماشینی برای تخطرات هوش مصنوعیچیزی خارج از مغزهای ما نیشناخت و معرفت، و نقش آن دکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتکامل چشملبخند بزن شاید صبح فردا زداروی فامپیریدین یا نورلنخاع ما تا پایین ستون فقرعلم به ما کمک میکند تا موگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر کپسول نوروهرب بر تمیدان مغناطيسي زمین بشر درمان جدید میگرن با انتی نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ویتامین دی بر بیماپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاهخواری بر رشد و مدارک ژنتیکی چگونه انسانرویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروشی جدید در درمان قطع نخهاوکينگ پیش از مرگش رسالافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متری فلوپرازینمغز به تنهایی برای فرهنگ زونا به وسیله ویروس ابله واکنش های ناخودآگاه و تقانسان عامل توقف رشد مغزبرنامه و ساختار پیچیده مبیان ژن های اسکیزوفرنی دجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش ژنتیک در درمان اختلاسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیشنهاد خوب برای آسان ایا بدون زبان میتوانیم تبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومنقش غذاها و موجودات درياسانسور بر بسیاری از حقایکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تمساح حد واسط میان مغز کوفرگشت و تکامل تصادفی محض دفاع در برابر تغییر ساختچگونه مغز پیش انسان یا همشناسایی سلول های ایمنی اکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتکامل ابزار هوش ، راه پر لرزش ناشی از اسیب به عصبداروی تشنجی درباردارینخستین تصویر از سیاهچالهعلایم کمبود ویتامین E را گاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر کپسول نوروهرب بر سمکانیزمهای دفاعی در برابدرمانهای بیماری پارکینسهفت چیز که عملکرد مغز تو صفحه اصلیپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط مروری بر تشنج و درمان هایرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمروشی جدید در درمان سکته مهاوکينگ پیش از مرگش رسالافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع ممغز برای فراموشی بیشتر کزیباترین چیز در افزایش سواکسن کرونا از حقیقت تاتانعطاف پذیری مکانیسمی علبرین نت به جای اینترنتبیست تمرین ساده برای جلوجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش آتش در رسیدن انسان بهسفرنامه سفر به بم و جنوب یکی از علل محدودیت مغز امایا تکامل هدفمند استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهساخت شبکه عصبی با الفبایکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تنفس هوازی و میتوکندریفراموش کارها باهوش تر هسدقیق ترین تصاویر از مغز اچگونه هموساپينس بر زمین شواهدی از دنیسوان(شبه نئکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتکامل زبانلزوم سازگاری قانون مجازاداروی جدید s3 در درمان ام نرمش های مفید در سرگیجهعلایم کمبود ویتامین E را گذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر کپسول نوروهرب بر سما انسانها چه اندازه نزددرک فرد دیگر و رفتارهای اهفت سین یادگاری از میراث سوالات پزشکیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر احتمالی عصاره تغلیمرکز هوشیاری، روح یا بدن رویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیريتوکسيمب در درمان ام اسهدف یکسان، در مسیرهای متافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتشنج چیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیرفون داروی ضد ام اسواکسن کرونا ساخته شده تواولین هیبرید بین انسان وبرای پیش بینی آینده مغز دبیشتر کمردردها نیازی به جاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش انتخاب از طرف محیط، نسفرنامه سفر به بم و جنوب یافته های نوین علوم پرده ایرادهای موجود در خلقت ببسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش منقص در تشخیص هیجانات عامساخت شبکه عصبی مصنوعی با کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از تنفس هوازی و میتوکندریفراموشی همیشه هم بد نیستدلایلی که نشان میدهد ما بچگونه آن شکری که می خوریمشاهکار قرنکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تکامل ساختار رگهای مغزی لزوم سازگاری قانون مجازاداروی جدید ضد میگرننرمشهای مهم برای تقویت ععلت خواب آلودگی بعد از خوگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزددرک و احساسهمیشه اطمینان تو بر خدا بپیامهای کاربرانآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ترکیبات استاتین (سمرکز حافظه کجاسترویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر ریواستیگمینهدف از تکامل مغزافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز بزرگ چالش است یا منفعزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکسن دیگر کرونا ساخته شاولین مورد پیوند سر در انبرخی نکات از گاید لاین پربا هوش مصنوعی خودکار روبحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش اتصالات بین سلولهای سفری به آغاز کیهانیادگیری مهارت های جدید داگر نعمت فراموشی نبود بسبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوونقطه بی بازگشتساختار شبکه های مغزی ثابکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندتو دی ان ای خاص ميتوکندريفرایند تکامل و دشواری هادندان ها را مسواک بزنید تچگونه انتظارات بر ادراک شبیه سازی میلیون ها جهان کشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتکامل شناخت انسان با کشفممانتین یا آلزیکسا یا ابداروی ضد تشنج با قابليت تچرا مغزهای ما ارتقا یافت عوامل موثر در پیدایش زباگزیده ای از وبینار یا کنفگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمدرک احساسات و تفکرات دیگهمیشه عسل با موم بخوریمسایتهای دیگرآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممرکز خنده در کجای مغز استرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداریسدیپلام تنها داروی تایهدف از خلقت رسیدن به ابزاالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتشنج عدم توازن بین نورون مغز بزرگ چالشهای پیش روزبان چهار حرفی حیات زمینواکسن دیگری ضد کرونا از داولین تصویر در تاریخ از سبرخی اثرات مضر ویتامین دبار سنین ابزار هوشمندی احقیقت خواب و رویانقش حفاظتی مولکول جدید دسلولهای بنیادی مصنوعی دریادآوری خواب و رویااگر نعمت فراموشی نبود بستفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنچند جهانیسازگاری با محیط بین اجزاکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط تولید سلولهای جنسی از سلفرایند حذف برخی اجزای مغدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچگونه باغبانی باعث کاهش شبیه سازی سیستم های کوانکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژي پاک سرچشمه حداروی ضد تشنج با قابليت تچرا پس از بیدار شدن از خوعوامل ایجاد لغت انسانی و گشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یدرک تصویر و زبان های مخلتهوموارکتوس ها ممکن است دآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مرگ انتقال است یا نابود شرویای شفافهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی رژیم های غذایی و نقش مهم هزینه ای که برای اندیشیدالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تغییر الگوی رشد مغزی با زمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن سرطاناولین سلول مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهبارداری بدون رحمحقیقت راستین انسان علم بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسلسله مباحث هوش مصنوعیژن هوش و ساختارهای حیاتی اگر تلاش انسان امروز براتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیچندین ماده غذایی که ماننسخن پاک و ثابتکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هتومورها و التهاب مغزی عافرد حساس از نظر عاطفی و بدو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه تکامل مغزهای کنونیشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتئوری تکامل در پیشگیری و منبع خواب و رویاداستانها و مفاهیمی اشتباچرا بیماری های تخریبی مغعواملی که برای ظهور لغت اپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر گیاه خواری بر رشد وماه رجبدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی می تواند بر احآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مراحل ارتقای پله پله کیهروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رو ح و روان بر جسممغز آیندگان چگونه است ؟رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهزینه سنگین انسان در ازاامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز حریص برای خون، کلید تزبان و بیان نتیجه ساختماواکسنی با تاثیر دوگانه ااوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی بیماری ها که در آن ببازگشت از آثار به سوی خداحمله ویروس کرونا به مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درسم زنبور ، کلیدی برای وارژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار هوش در حال ارتقا ازتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یچه زیاد است بر من که در ایسریعترین کامپیوتر موجودکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همتوانایی مغز و دیگر اجزای قیچی ژنتیکیديدن با چشم بسته در خواب چگونه جمعیت های بزرگ شکل شباهت زیاد بین سلول هاي عگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتا 20 سال آینده مغز شما به منحنی که ارتباط بین معرفدر مانهای کمر دردچرا حیوانات سخن نمی گوینعوارض ازدواج و بچه دار شدعید نوروز مبارکپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وماپروتیلیندرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی و کشف زبان هایآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلروح رهاییهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان ایا طبیعتا تماراه های جدید برای قضاوت رهزاران سال چشم های بینا وامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تغییر عمودی سر انسان از پمغز زنان جوانتر از مغز مرزبان و بیان، در سایه پیشرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغايندگان چگونه خواهند دیدبرخی بیماری های خاص که بدبازسازي مغز و نخاع چالشی حوادث روزگار از جمله ویرنقش داروهاي مختلف معروف سودمندی موجودات ابزی بر ژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطچهار میلیارد سال تکامل بسرگیجه از شایعترین اختلاکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین توازن مهمتر از فعالیت زیقانون مندی نقشه ژنتیکی مدی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه جمعیت های بزرگ شکل شش مرحله تکامل چشمگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنشأ اطلاعات و آموخته ها در محل کار ارزش خودت را بچرا حجم مغز گونه انسان درعامل کلیدی در کنترل کارآپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستاثیر گیاه خواری بر رشد ومبانی ذهنی سیاه و سفیددرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاروزه داری و بیمار ی ام اس هوش احساسیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان برای ایجاد تمدراه های جدید برای قضاوت رهستي مادي ای که ما کوچکترامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهبیماری ای شبیه ام اس مولتتغییرات منطقه بویایی مغزمغزهای کوچک بی احساسزبان و تکلم برخی بیماریهوبینار اساتید نورولوژی دايا اراده آزاد توهم است یبرخی توجهات در ببمار پاربحتی علمی درباره تمایل بحافظه و اطلاعات در کجاست نقش روزه داری در سالم و جسیاهچاله و تکینگی ابتدایژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريچهار ساعت پس از کشتار خوکسردرد میگرن در کودکانکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقانون جنگلدژا وو یا اشنا پنداریچگونه حافظه را قویتر کنیششمین کنگره بین المللی سگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمهندسی ژنتیک در حال تلاش در چه مرحله ای از خواب ، رچرا خشونت و تعصبچرا در مغز انسان، فرورفتعادت کردن به نعمتپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر گیاه خواری بر رشد ومجموعه های پر سلولی بدن مدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیروش مقابله مغز با محدودیهوش احساسیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز انسان برای شادمانی طهستی ما پس از شروعی چگال امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره هوش و تفاوتهبیماری بیش فعالیتغییرات تکاملی سر انسان مغزتان را در جوانی سیمکشزبان و شناخت حقیقت قسمت چوراپامیل در بارداریايا اراده آزاد توهم است یبرخی روش های تربیتی کودکبحث درباره پیدایش و منشاحافظه و اطلاعات در کجاست نقش رژیم غذایی بر رشد و اسیاره ابلهانژنهای مشترک بین انسان و وابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیارينوار مغزی روشی مهم در تشخسردرد و علتهای آنکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رتوسعه برخی شغل ها با هوش قانونمندی و محدودیت عالمدژاوو یا آشناپندارینگاه محدود و تک جانبه، مشصرع و درمان های آنگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر نگاه انسان بر رفتامولتیپل اسکلروز در زنان در هم تنیدگی کوانتومی و پدرمان های بیماری آلزایمرچراروياها را به یاد نمی آعارضه جدید ویروس کرونا سپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانیدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی الفاگوآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیروش های صرفه جویی در ایجاهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز انسان برای شادمانی طراه پیروزی در زندگی چیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره هوش و تفاوتهبیماری تی تی پیثبت امواج الکتریکی در عصنقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اورزش هوازی مرتب خیلی به قای آنکه نامش درمان و یادشبرخی سلولهای عصبی در تلابحثی در مورد نقش ویتامينحافظه و اطلاعات در کجاستنقش رژیم غذایی در رشد و اسیاره ابلهانژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارنورون هاي مصنوعی می توانسردرد تنشنکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدتوصیه های غیر دارویی در سقارچ بی مغز در خدمت موجوددانشمندان ژنی از مغز انسنگاه انسان محدود به ادراضررهای مصرف شکر و قند بر گیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر نگاه انسان بر رفتامواد کوانتومی جدید، ممکندرمان های جدید میگرنچراروياها را به یاد نمی آعدم توقف تکامل در یک انداپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانی ددرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سروش هایی ساده برای کاهش اهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز انسان رو به کوچک تر شراست دستی و چپ دستیوقت نهيب هاي غير علمي گذشانواع سکته های مغزیبحثی درباره هوش و تفاوتهبیماری ضعف عضلات نزدیک بجمجمه انسان های اولیهنقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان و شناخت حقیقت قسمت دورزش هوازی ، بهترین تمریایندرالبرخی سيناپسها طی تکامل و بحثی جالب درباره محدودیتحس چشایی و بویایینقش زبان در سلطه و قدرت اسیر آفرینش از روح تا مغز کلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از تلاشی تازه برای گشودن معفلج بل، فلجی ترسناک که آنخارق العاده و استثنایی بنورون های ردیاب حافظهسردرد سکه ایکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتوصیه هایی در مصرف ماهیقبل از انفجار بزرگدانشمندان روش هاي جدیدی نگاهی بر قدرت بینایی دراضررهای شکر بر سلامت مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر ویتامین دی بر بیماموجود بی مغزی که می توانددرمان های جدید در بیماری نزاع بین جهل و علم رو به پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحدودیت های حافظه و حافظذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب روش صحبت کردن در حال تکامهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز انسان رو به کوچکتر شدرشته نوروایمونولوژی و نقوقتی فهمیدی خطا کردی برگانگشت نگاری مغز نشان میدبحثی درباره هوش و تفاوتهبیماریهای تحلیل عضلانی اجنسیت و تفاوت های بینایینقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان و شناخت حقیقت قسمت سورزش و میگرنایا کوچک شدن مغزانسان البررسي علل احتمالي تغيير بحثی در مورد نقش کلسیم و حس و ادراک (قسمت اول )نقش زبان در سلطه و قدرت اسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسفلج خوابخدا موجود استنوروپلاستیسیتی چیستسرعت فکر کردن چگونه استکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتوضیحی ساده در مورد هوش مقدم زدن و حرکت دید را تغیدانشمندان روشی برای تبدینگاهی بر توانایی اجزاي بطوفان فقر و گرسنگی و بی سگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتاثیر ویروس کرونا بر مغز موجودات مقهور ژنها هستندمیهمانهای ناخوانده عامل درمان های رایج ام اسنزاع بین علم و نادانی رو عصب حقوق نورولووپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه فراتر از حفظ تعادلرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهروشهای نو در درمان دیسک بهوشیاری کوانتومیآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز ایندگان چگونه استرشد مغز علت تمایل انسان بویتامین E برای فعالیت صحاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی درباره احساسات متفابیهوش کردن در جراحی و بیمجنسیت و تفاوت های بینایینقش نظام غذایی در تکامل مزبان، وسیله شناسایی محیطورزش بهترین درمان بیش فعایا این جمله درست است کسیبررسی و اپروچ جدید بر بیمبحثی در مورد عملکرد لوب فحس و ادراک (قسمت دوم )نقش سجده بر عملکرد مغزسیستم دفاعی بدن علیه مغز کمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستنفلج خواب چیستخطا در محاسبات چیزی کاملنوشیدن چای برای مغز مفید شلیک فراموشیکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تکنولوژی جدید که سلول‌هقدرت انسان در نگاه به ابعداروهای مصرفی در ام اسناتوانی از درمان برخی ویطی یکصد هزار سال اخیر هرچگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر ژنها بر اختلالات خ