دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر رو ح و روان بر جسم

تاثیر روح و روان و امید، بر جسم انسان: بر اساس پژوهشی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا

روح و روان ما بر جسم، مسلط است یا جسم ما مسلط بر روح و روان ماست؟

ژنها بدن ما را ساخته اند و ظرفی را برای روح و نفس، ما در سایه بزرگ شدن مغز، فراهم کرده است. ولی آیا ظرف، جایگاهی بزرگتر از یک ظرف دارد؟! ظرف را فقط برای نقش و نگار روی آن یا ریختن غذا یا نوشیدنی درون آن، نگه میدارند و چه کسی است که ظرفی بدون نقش را برای خوردن یا نوشیدن خود ظرف، نگه دارد؟

ارزش ظرف به خاطر چیزی است که در آن ریخته میشود و به همین ترتیب، ارزش تن انسان به روح و نفسی است که در آن جای دارد.

تن آدمی شریف است به جان آدمیت... نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

حالا میبینیم نه تنها شرف تن ما به روح ونفس است بلکه بر اساس مطالعات علمی، قدرت جسم و توان مادی ما هم تحت تاثیر روح ماست.

در سال 1975 پروفسور کرت ریشتر از دانشگاه جان هاپکینزآمریکا آزمایش روانی ای را روی موشها انجام داد. یکی از آزمون های او روی مجموعه ای از موش ها بود و هر کدام از آنها را در ظرفی شیشه ای می انداخت که تا نیمه پر از آب بود.

ظرف شیشه ای، بزرگ بود به گونه ای که موش نمیتوانست به حفره های آن، آویزان شود و یا به بیرون آن بپرند..”ریشتر” زمانی را- که هر موش شنا میکرد تا خود را پیش از غرق شدن نجات دهد- محاسبه میکرد.

طبیعتا هر موش با موش دیگر متفاوت بود ولی به طور متوسط، موش، 15 دقیقه میکوشید تا زمانی که غرق میشد.

آزمون را با برخی تغییرات، تکرار کرد. وقتی موشی را میدید- که در لحظات پایانی زندگی است و نزدیک به تسلیم شدن است- آن را از ظرف خارج میکرد، آن را خشک میکرد و زمان میداد تا استراحت کند، سپس بار دیگر او را در ظرف قرار میداد.

این کار را با همه موش ها میکرد و بعد متوسط زمان تلاش را در مرتبه دوم محاسبه می نمود. متوسط زمان تلاش اول، تقریبا 15 دقیقه بود.

تصور میکنی متوسط تلاش دوم چقدر باشد؟ بیش از شصت ساعت!!

ساعت و نه دقیقه!!

یکی از موش ها بیش از 81 ساعت، تلاش و مقاومت کرد. تحلیل آزمون، آن است که موش ها در تلاش اول، پس از آنکه مشخص میشد راهی برای نجات نیست- امید را به سرعت از دست میدادند در حالی که در مرتبه دوم، تجربه قبلی را به دست می آوردند که جایی برای امید هست و در هر لحظه ای دستی ممکن است به سوی آنها دراز شود تا نجاتشان دهد.

بنابراین در انتظار شرایط بهتر، کوشش میکردند. این داستان در کتاب های روانشناسی بهعنوان دلیلی بر اهمیت امید و آرزو بیان شدهاست.

با چشم پوشی از تحلیل بیان شده، در نتیجه آزمون و آنچه در مورد اهمیت امید و آرزو میگویند نکته ای هست که میخواهم به آن بپردازم و آن، میزان ارتباط بین قدرت جسمی و حالت روانی است.

امر، در عمل بسیار مهم است شخصی ساعات کافی خوابیده است با این حال بی علاقه برای رفتن به سر کار، بیدار میشود و احساس میکند قدرت این کار را ندارد در حالی که شخص دیگر، یک ساعت خوابیده است سپس با سرعت از تخت خواب بر می خیزد تا سفری لذت بخش را با دوستان خود داشته باشد.

در برابر دستگاهی می نشینی و تصور میکنی قدرت کار را نداری و نیروی کافی در اختیار تو نیست در حالی که نیروی کافی، حتی بیشتر از نیاز، داری ولی فقط تمایل به انجام کار به گونه ای- که در آن لحظه مطلوب او باشد- نداری.

ملاحظه میشود بیشتر مردم وقتی تشویق شوند، میتوانند کوشش بیشتری را نشان دهند و وقتی به اندازه کافی از آنها تقدیر نشود، از کار دست میکشند.

این امری بسیار مهم است...

ذهن تو قیدهایی را بر توانایی های بدنی تو قرار میدهد یا تو را در مورد وجود آن، دچار توهم میکند.
https://elpiseklektos.blogspot.com/…/05/like-drowned-rat.ht…

https://www.facebook.com/100000261505187/posts/2326835470668480/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگر خواهان پیروزی هستیگام کوچک ولی تاثیرگذاراز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسزندگی در سیاهچالهنوار عصب و عضلهتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینواکسن اسپایکوژنمشکلات بین دو همسر و برخیجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه های هر روزهدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداچیزی شبیه نور تو نیستتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسورزش بهترین درمان بیش فعجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطفیزیک و هوشیارینگاه محدود و تک جانبه، مشتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نجاتژن همه چیز نیستحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق فرد یا اندیشهناتوانی از درمان برخی ویتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردهوش احساسیظرف باید پر شود چه با چرک موسیقی هنر مایع استتحریک عمقی مغزاندوه دردی را دوا نمیکندکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیانقش مهاجرت در توسعه نسل اروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقانون مندی نقشه ژنتیکی منرمش های مفید در سرگیجهتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرهوشمندی کیهانعوامل موثر در پیدایش زباما اکنون میدانیم فضا خالتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در برابر دیگرانکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آوراضطراب و ترسنقش حفاظتی مولکول جدید دريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانقطار پیشرفتچراروياها را به یاد نمی آتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استهدف یکسان، در مسیرهای متعضلانی که طی سخن گفتن چقدماده، چیزی بیش از یک خلا تعذیه ی ذهنای نعمت من در زندگیمکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرنقش غذاها و موجودات درياراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابلزوم عدم وابستگی به گوگل نظریه تکامل در درمان بیمتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیوقتی فهمیدی خطا کردی برگمدل هولوگرافیک ژنرالیزهجهل مقدسایا ابزار هوشمندی یا مغز کشف جدید تلسکوپ جیمز وبخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهانه به اعدامتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می منابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواقعیت چند سویهمرگ تصادفیجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های مخانه ی تاریکاپی ژنتیکگامی در درمان بیماریهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتزندگی زمینی امروز بیش از نوار عصب و عضلهتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی و کشف زبان هایشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاهخواری بر رشد و آزمون ذهنی گربه شرودینگرواکسن اسپایکوژن ضد کرونامشکلات روانپزشکی پس از سجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی چشمدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمیننکاتی در مورد تشنجتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوورزش در کمر دردجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تمغز کوانتومیذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه انسان محدود به ادراتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبر بسیار بایدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیژن همه چیز نیستحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهفرد حساس از نظر عاطفی و بناتوانی در شناسایی چهره توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به هوش احساسیعقل مجادله گرمیهمانهای ناخوانده عامل تحریک عمقی مغز در آلزایماندوهگین نباش اگر درب یا کمردرد و علل آنحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیانقش میدان مغناطیسی زمین روزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقانون گذاری و تکاملنرمش های موثر در کمردردتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار هوشیاری و وجودعوامل ایجاد لغت انسانی و ما از اینجا نخواهیم رفتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان، گونه ای پر از تضادکودکان را برای راه آماده حس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز لمس کوانتومینزاع بین جهل و علم رو به پتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مهدف از تکامل مغزغم بی پایانماست مالیتغییر الگوی رشد مغزی با زای همه ی وجود منکتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویبه نقاش بنگرنقش غذاها در کاهش دردهای راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادمقاومت به عوارض فشار خون هفت چیز که عملکرد مغز تو تاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهوقتی پر از گل شدی خودت را مدل هولوگرافیک تعمیم یافجهان فراکتالایا بیماری ام اس (مولتیپکشتن عقیده ممکن نیستخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی ز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرنه به اعدامتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواقعیت چیستمرگی وجود نداردجهان پیوستهخانواده پایدارابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار زندگی زودگذرنوبت کودکانتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر انتخاب از طرف محیط آزادی عقیده، آرمانی که تواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکلات روانپزشکی در عقب جوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استچگونه مولکول های دی ان ایتنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وهوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم وزن حقیقی معرفت و شناختحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب فاجعه ی جهل مقدسنگاه از بیرون مجموعهتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمصرع و درمان های آنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید درمان کرونا با همانژن هوش و ساختارهای حیاتی حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش رورویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درفردا را نمیدانیمنادیدنی ها واقعی هستندتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیهوش در طبیعتعقلانیت بدون تغییرمیوتونیک دیستروفیتداوم مهم است نه سرعتاندام حسی، درک از بخش هایکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد هنقش محیط زندگی و مهاجرت دروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکقانون جنگلنرمشهای مهم برای تقویت عتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانهوشیاری و افسردگیعواملی که برای ظهور لغت اما اشیا را آنطور که هستندتشنج چیستانعطاف پذیری مکانیسمی علکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چنقش خرچنگ های نعل اسبی درریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنلوب فرونتال یا پیشانی مغنزاع بین علم و نادانی رو تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمهدف از خلقت رسیدن به ابزاغم بی پایانماست مالی با هوش انسانیتغییر زودتر اتصالات مغزیای آنکه نامش درمان و یادشکتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاورنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزامقابله ی منطقی با اعتراضهفت سین یادگاری از میراث تابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل های ریز مغز مینی برینجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بدون زبان میتوانیم تگل خاردار، زیباستخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحنه جنگ و نه خونریزیتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی واقعیت چیستمراحل ارتقای پله پله کیهجهان پر از چیزهای اسرار آمرز مرگ و زندگی کجاستجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیزندگی سلول در بدن، جدای انور درونتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تششواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر احتمالی عصاره تغلیآزار دیگری، آزار خود استواکسن دیگری ضد کرونا از دمشاهده گر جدای از شیء مشاجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کروندست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه میتوان با قانون جنتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماوزوز گوشحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تمارفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزفاصله ها در مکانیک کوانتنگاه از دور و نگاه از نزدتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرورت زدودن افکارمنبع خواب و رویاتاثیر رژیم گیاهخواری بر امیدوار باش حتی اگر همه چژن یا نقشه توسعه مغز و نقحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کورویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییفرزندان زمان خودنادانی در قرن بیست و یکم،توهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیهوش عاطفی قسمت 11عقیده ی بی عملمیگرن و پروتئین مرتبط با تداخل مرزها و صفات با بینانرژی بی پایان در درون هرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر نقش نگاه از پایین یا نگاهروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر قانون جنگلچرا ماشین باید نتایج را پتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح هوشیاری کوانتومیعوارض ازدواج و بچه دار شدما به جهان های متفاوت خودتشنج و حرکات شبه تشنجی قااهرام مصر از شگفتی های جهکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد منقش داروهاي مختلف معروف ریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز لوتیراستامنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده هر چیز با هر چیز دیگر در تغیرقابل دیدن کردن مادهماشین دانشتغییر عمودی سر انسان از پایمپلانت مغزیکتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر به هلال بنگرنقشه های مغزی جدید با جزیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین مقابله با کرونا با علم اسهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آویتنام نوعی کرونا ویروس مدیون خود ناموجودجهان موازی و حجاب هاایا تکامل هدفمند استگل زندگیخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیچه زیاد است بر من که در ایتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینآیاما مقهور قوانین فیزیکواقعیت های متفاوتآب زندگی است قسمت چهارمواقعیت و مجازمرز بین انسان و حیوان کجاجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیزندگی، مدیریت انرژینورون هاي مصنوعی می توانتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی گوگل به کمک تششیشه ی بازالتی و سیلیکونمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ترکیبات استاتین (سآسيب میکروواسکولاریا آسواکسن سرطانمشاهده آینده از روی مشاهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماچگونه مغز پیش انسان یا همتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقیک پیام منفرد نورون مغزی حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ فاصله ی همیشگی تصویر سازنگاه از درون مجموعه با نگتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای مصرف شکر و قند بر منتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدواری و مغزژن ضد آلزایمرحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تمغز بزرگترین مصرف کننده رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیفرضیه ای جدید توضیح میدهنازوکلسینتوهم جداییپروانه ی آسمانیهوش عاطفی قسمت نهمعلم و ادراک فقط مشاهده ی میگرن سردردی ژنتیکی که بتروس جریان انرژیانرژی تاریککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکنقش نظام غذایی در تکامل مروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانقانونمندی و محدودیت عالمچرا مغز انسان سه هزار سالتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان هوش، ژنتیکی است یا محیطیعید نوروز مبارکما با کمک مغز خود مختاريمتشنج عدم توازن بین نورون اولویت بندی ها کجاستکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد منقش درختان در تکاملریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبیت عام از زبان دکتر برتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعهر جا که جات میشه، جات نیغرور و علممبانی ذهنی سیاه و سفیدتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزی کمک میکند کتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آبه کدامین گناه کشته شدندنقص در تشخیص هیجانات عامراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز موج استتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آویتامین E برای فعالیت صحمدیریت اینترنت بر جنگجهان ما میتواند به اندازایجاد احساساتگلوله ی ساچمه ایخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن نه عدم مطلق بلکه عدم با قتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه در پایه ی همه ی واکآب زندگی است قسمت هفتمواقعیت و انعکاسمرز جدید جستجو و اکتشاف، جهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیزونیسومایدنورون های ردیاب حافظهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی الفاگوشکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر تغذیه بر سلامت رواآسیب ها ناشی از آلودگی هوواکسن سرطانمطالبه ی حق خودجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه هموساپينس بر زمین تو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هیک پیشنهاد خوب برای آسان حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان برای شادمانی طرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشاففتون های زیستینگاه حقیقی نگاه به درون اتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای شکر بر سلامت مغزمنحنی که ارتباط بین معرفتاریک ترین بخش شبامیدی به این سوی قبر نیستژنها نقشه ایجاد ابزار هوحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزمغز حریص برای خون، کلید ترویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیفساد اقتصادی سیتماتیک درنباید صبر کرد آتش را بعد توهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آهوش عاطفی قسمت هفتمعلم و روحمیگرن شدید قابل درمان استری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی توکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دنقش نظریه تکامل در شناساروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شهیچ چیز همیشگی نیستعامل کلیدی در کنترل کارآما بخشی از این جهان مرتبطتشویق خواندن به کودکاناولین مورد PML به دنبال تککیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننقش ذهن و شناخت در حوادث ریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صدالیروپریم داروی ترکیبی ضدنسبت ها در کیهانتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیهر حرکت خمیده می شود و هر غربال در زندگیمباحث مهم حس و ادراکتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت نخاعی میتواند دکتابخانهحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمربه امید روزهای بهترنقطه بی بازگشتراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز در زمان مناسبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه ویتامین E در چه مواد غذایمداخله ی زیانبار انسانجهان مادی، تجلی فضا در ذهایران بزرگگلوئوناز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سنهایت معرفت و شناخت درک عتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه زبانِ زمان استهندسه، نمایشی از حقیقتآب زندگی است قسمت اولواقعیت خلا و وجود و درک ممزایای شکلات تلخ برای سلجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله نوروپلاستیسیتی چیستتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک های بشکل پنجم مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر حرکات چشم بر امواج آشنا پنداریواکسن ضد اعتیادمطالبی در مورد تشنججامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهچگونه هوشیاری خود را توستو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکیک آلل ژنتیکی که از نئاندحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز انسان برای شادمانی طرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب فروتنی و غرورنگاه دوبارهتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانهوش مصنوعی از عروسک تا کمطلوع و حقیقتمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاژنها ، مغز و ارادهحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذرمغز در تنهایی آسیب میبینرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفشار و قدرتنبرو و انرژی مداومتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداهوش عاطفی قسمت یازدهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمیدان مغناطيسي زمین بشر تری فلوپرازینانرژی خلا ممکن استکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجنقش هورمون های تیروئید دروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدقبل از آغازچرا ویروس کرونای دلتا واتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم هیچ وقت خودت را محدود به عادت همیشه خوب نیستما تحت کنترل ژنها هستیم یتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد پیوند سر در انکیست هیداتید مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودنقش روی و منیزیم در سلامترژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیلیس دگرامفتامین یا ویاسنسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نهرچیز با یک تاب تبدیل به مقالاتمجموعه های پر سلولی بدن متغییرات تکاملی سر انسان ایمان به رویاکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنبه بالا بر ستارگان نگاه کنمیتوان با بیرون انداختنرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دویتامین کامدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بگمان میکنی جرمی کوچکی در از نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آننهایت در بی نهایتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وسرطان کمیت گراییمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر فراموشیآب زندگی است قسمت دوموالزارتان داروی ضد فشار مسمومیت دانش آموزان بی گجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدننوروز یا روز پایانیتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک های بشکست حتمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دوپامین و سروتونینآشنا پنداریواکسن علیه سرطانمطالعه ای بیان میکند اهدجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه واکسن کرونا را توزتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنییک جهش ممکن است ذهن انسانحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان رو به کوچک تر شرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب فرگشت و تکامل تصادفی محض نگاهی بر قدرت بینایی دراتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمطلای سیاهمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتژنهای مشترک بین انسان و وحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما دامغز را از روی امواج بشناسرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارفضای قلب منبع نبوغ استچت جی پی تیتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمهوش عاطفی قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مومیدان های مغناطیسی قابل ترک امروزانسان قدیم در شبه جزیره عکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هانقش هورمون زنانه استروژنروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومقبل از انفجار بزرگچرا پس از بیدار شدن از خوتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی هیچ کاری نکردن به معنی چیعادت کن خوب حرف بزنیمانند آب باشتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین هیبرید بین انسان و کیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودنقش روزه داری در سالم و جرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههلا اکراه فی الدیننشانه های گذشته در کیهان تکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرهز ذره، یک دنیاستتاثیر ویتامین دی بر بیمامحل درک احساسات روحانیتغذیه بر ژنها تاثیر دارداین پیوند نه با مغز بلکه کرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری به بالاتر از ماده بیندیشنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکومن کسی در ناکسی دریافتم همه چیز، ثبت می شودتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیویتامین کا و استخوانمروری بر تشنج و درمان هایجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بگنجینه ای به نام ویتامین از نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندرینهادینه سازی فرهنگ اختلاتفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر حفظ گرهآب زندگی است قسمت سومواکنش های ناخودآگاه و تقمسمومیت دانش آموزان، قماجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سنورالژیتمدن زیر آبهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت نیست من عاشق تو باشممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دپاکین بر بیماری مآغاز فصل سرما و دوباره تکواکسنی با تاثیر دوگانه امعماری، هندسه ی قابل مشاجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت افلج نخاعی با الکترودهای چگونه آن شکری که می خوریمتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمیک رژیم غذایی جدید، می توحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموش کارها باهوش تر هسنگاهی بر توانایی اجزاي بتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیطوفان فقر و گرسنگی و بی سمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهژنهای هوش ، کدامندحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، رمغز زنان جوانتر از مغز مررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنقفس ذهنچت جی پی تیتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمهوش عاطفی قسمت اولعلم بدون توقفمیدان های کوانتومی خلاترکیب آمار و ژنتیکانسان میوه ی تکاملکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرناصل بازخوردنقش ویتامین K در ترمیم اسروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاقبرستان ها با بوی شجاعتچرا ارتعاش بسیار مهم استتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعادت کردن به نعمتماه رجبتصویر زیبا از سلولاولین تصویر در تاریخ از سکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای منقش رژیم غذایی بر رشد و ارژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نشانه های پروردگار در جهتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پهزینه ای که برای اندیشیدصفحه اصلیمحل درک احساسات روحانی دثبت و دستکار ی حافظهاین اندوه چیستکریستال هاحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسبه جای محکوم کردن دیگران نمایش تک نفرهبعد پنجمسخن و سکوتمن پر از تلخیمهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی ویتامین کا در سبزیجاتمرکز هوشیاری، روح یا بدن جهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش اگویید نوزده و ایمنی ساکتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و چهار میلیارد سال تکامل بتقلید مرحله ای نسبتا پیشتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر رها شدن از وابستگیآب، زندگی است(قسمت پنجم)واکنش به حس جدیدمسیر دشوار تکامل و ارتقاجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرنوشیدن چای برای مغز مفید تمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت انگیز بودن کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروهای ضد التهاب آغاز مبهم آفرینشواسطه ها د رمسیر ایجاد مغجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه انتظارات بر ادراک تو آرامش و صلحیپول و شادیهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در ایکی از علل محدودیت مغز امحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ایندگان چگونه استرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستنگاهت را بلند کنتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانهوش مصنوعی به شناسایی کاطوفان زیباییمهربانی، شرط موفقیتتاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشاژنهای حاکم بر انسان و انسحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندمغزهای کوچک بی احساسرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیقفس را بشکننتایج نادانی و جهلتوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساهوش عاطفی قسمت دهمعلم در حال توسعهمیدان بنیادین اطلاعاتترکیب حیوان و انسانانسان ها می توانند میدان کوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی نقش ژنتیک در درمان اختلاروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا بیماری های تخریبی مغتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خهیچ کس حقیقت را درون مغز عادت دادن مغز بر تفکرماپروتیلینتصویر زیبای اصفهاناولین دارو برای آتاکسی فکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن انقش رژیم غذایی در رشد و ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایلایو دوم دکتر سید سلمان فنظام مثبت زندگیتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسهزینه سنگین انسان در ازاسوالات پزشکیمحدودیت چقدر موثر استثبت امواج الکتریکی در عصاین ایده که ذرات سیاهچالکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسبه خودت مغرور نشوچند نرمش مفید برای کمردربعد از کروناسخن پاک و ثابتمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مویتامین بی 12 در درمان دردمرکز حافظه کجاستجهان هوشیارخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کگوشه بیماری اتوزومال رسساز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسچهار ساعت پس از کشتار خوکنوآوری ای شگفت انگیز دانتقلید از طبیعتشلیک فراموشیمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر، پر کردن است نه فحش دآتش منبع انرژیواکسن های شرکت فایزر آمرمسئول صیانت از عقیده کیسجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت زده و حیران باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَوبینار اساتید نورولوژی دجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سفلج خوابچگونه به سطح بالایی از هوتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدههوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیارییافته های نوین علوم پرده حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ابزار بقای برتر مادیرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانفراموشی و مسیر روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا تومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستهوش مصنوعی در کامپیوترهاطولانی ترین شبموفقیت هوش مصنوعی در امتتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدکل اقیانوس در یک ذرهحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواناساس انسان اندیشه و باور مغز، فقط گیرندهروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال قلب و عقلنجات در راستگوییتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاههوش عاطفی قسمت دومعلم راهی برای اندیشیدن امیدازولام در درمان تشنج ترازودونانسان یک کتابخانه استکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتاصل علت و تاثیرنقش گرمایش آب و هوا در همروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو قدرت مردمچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوهیچ اندر هیچعارضه جدید ویروس کرونا سماجرای جهل مقدستصویربرداری فضاپیمای آماولین دروغکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندینقش زنجبیل در جلوگیری از رژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودهزاران سال چشم های بینا وپیامهای کاربرانمحدودیت های حافظه و حافظجلو رفتن یا عقبگرداینکه به خاطرخودت زندگی کریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشچند جهانیبعد از کروناسختی ها رفتنی استمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروویتامین بی هفدهمرکز حافظه کجاستجهان های بسیار دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر گوشت خواری یا گیاه خواریاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارنوار مغز مشاهده ی غیر مستتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیمنابع جدید انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است دآثار باستانی تمدن های قدواکسن کووید 19 چیزهایی که مسئولیت جدیدجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمنیکولا تسلاتمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر درجه حرارت بر مغزافت فشار خون ناگهانی در ووجود قبل از ناظر هوشمندجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزفلج خواب چیستچگونه باغبانی باعث کاهش تو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتیاد گرفتن مداومحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ابزار برتر بقارمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چفرایند پیچیده ی خونرسانیچالش هوشیاری و اینکه چرا تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطی یکصد هزار سال اخیر هرچمولتیپل اسکلروز در زنان تازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیکلمات بلند نه صدای بلندحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کممغزتان را در جوانی سیم کشروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسقلب دروازه ی ارتباطنخاع ما تا پایین ستون فقرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اهوش عاطفی قسمت سومعلم ساختن برج های چرخانمکان زمان یا حافظه زمانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان باشکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم نقش پیش زمینه ها و اراده روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایقدرت کنترل خودچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینههیچگاه از فشار و شکست نترعدم توقف تکامل در یک انداماجرای عجیب گالیلهتصور از زمان و مکاناولین سلول مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنبلوغ چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ارژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرلحظات خوش با کودکاننظریه ی تکامل در درمان بیتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وهستي مادي ای که ما کوچکترمخچه فراتر از حفظ تعادلجلوتر را دیدناینکه خانواده ات سالم باکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای چند جهانیبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه داناتر از ما وجود دتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز خنده در کجای مغز استجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد گیلگمش باستانی کیستاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کونوار مغز ترجمه رخدادهای تقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیامناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر گیاه خواری بر رشد وهورمون شیرساز یا پرولاکتآرامش و دانشواکسن کرونا و گشودن پنجرمسئولیت در برابر محیط زیجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکنیاز به آموزش مجازی دیجیتمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهوراپامیل در بارداریجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر ذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسفلج دوطرفه عصب 6 چشمچگونه تکامل مغزهای کنونیتو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالیاد بگیر فراموش کنیحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا مغز از بسیاری حقایق می گررمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیفرایند تکامل و دشواری هاچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطبیعت موجی جهانمواد کوانتومی جدید، ممکنتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایکلوزاپین داروی ضد جنونحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در مغزتان را در جوانی سیمکشروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرقلب روباتیکنخستین تمدن بشریتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودهوش عاطفی قسمت ششمعلایم کمبود ویتامین E را مکانیک کوانتومی بی معنی تراشه ی بیولوژِیکانسان جدید از چه زمانی پاکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنقش آتش در رسیدن انسان بهروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهقدرت انسان در نگاه به ابعچرا خشونت و تعصبتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندههیپرپاراتیروئیدیسمعدم درکماده ی تاریکتصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شکاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش زبان در سلطه و قدرت اراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با لرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه ی تکامل در درمان بیتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردهستی ما پس از شروعی چگال مخچه ، فراتر از حفظ تعادلجمجمه انسان های اولیهاینترنت بدون فیلتر ماهواکشف مکانیسم عصبی خوانش پحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بچند جهانی و علمبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملویروس مصنوعیمرگ چیستجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسگیاه بی عقل به سوی نور میاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتدریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرنوار مغز در فراموشی هاتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش فوق العاده، هر فرد اسآرامش و سکونواکسن کرونا از حقیقت تاتمستند جهان متصلجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا چیز جدید را بپذیرتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانورزش هوازی مرتب خیلی به قجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلفناوری هوش مصنوعی نحوه خچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو با باورهایت کنترل میشپیموزایدهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشییادگیری مهارت های جدید دحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیفرایند حذف برخی اجزای مغچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواههوش مصنوعی درمانگر کامپیطبیعت بر اساس هماهنگیموجود بی مغزی که می تواندتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدکلام و زبان، گنجینه ای بسحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از انرژی خلامغط یک گیرنده استروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینقلب را نشکننخستین تصویر از سیاهچالهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدهوش عاطفی بیشتر در زنانعلایم کمبود ویتامین E را مکانیزمهای دفاعی در برابتربیت کودکان وظیفه ای مهانسان خطرناکترین موجودکودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دنقش انتخاب از طرف محیط، نروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهقدرت ذهنچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازهاوکينگ پیش از مرگش رسالعسل طبیعی موثر در کنترل بماده ی خالیتظاهر خوابیده ی مادهايندگان چگونه خواهند دیدکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخنقش سجده بر عملکرد مغزراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای لرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه ی ریسمانسایتهای دیگرتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیو هر کس تقوای خدا پیشه کنمخچه ابزاري که وظیفه آن فجنبه های موجی واقعیتایندرالکشف مکانیسمی پیچیده در بخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهچند روش ساده برای موفقیتتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از ویرایش DNA جنین انسان، برمرگ و میر پنهانجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسگیاه خواری و گوشت خوار کداز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و نوار مغز در تشخیص بیماری تلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احآرامش(سکوت) stillness و تکاپوواکسن کرونا ساخته شده تومشکل از کجاستجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستچیزی منتظر شناخته شدنتنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به هوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رورزش هوازی ، بهترین تمریجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند فیلمی بسیار جالب از تغییچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو باید نیکان را به دست بپیموزایدهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رو ح و روان بر جسمامیوتروفیک لترال اسکلرویادآوری خواب و رویاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز تمغز بیش از آنچه تصور میشورنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و افراتر از دیوارهای باورچالش دیدگاه های سنتی در بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحطعمه ی شبکه های ارتباط اجموجودات مقهور ژنها هستندتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیکلرال هیدرات برای خوابانحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیانفرت، اسیب به خود استروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فقیچی ژنتیکینخستین روبات های زنده ی جتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناهوش عاطفی در زنان بیشتر اعلت خواب آلودگی بعد از خوما انسانها چه اندازه نزدترجمه ای ابتدایی از اسراانسان عامل توقف رشد مغزکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش اتصالات بین سلولهای روشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانقدرت عشقچرا ذرات بنیادی معمولاً تکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثهاوکينگ پیش از مرگش رسالعشق درونی به یگانگی خلقتماده ای ضد التهابیتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است یکار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازنقش غذاها و موجودات درياراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده وفور و فراوانیمخچه تاثیر گذار بر حافظهجنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان الکشف ارتباط جدیدی از ارتبخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با ارشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستچندین ماده غذایی که ماننتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلامنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باویشن پرومرگ و میر بسیار بالای ناشجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانگیرنده باید سازگار با پیاز انفجار بزرگ تا انفجار از بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برنوار مغزی روشی مهم در تشختلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رواکسن ایرانی کرونا تولیدمشکلات نخاعیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کندرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرچیزی خارج از مغزهای ما نیتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو ورزش و میگرنجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو فیزیک مولکولها و ذرات در چگونه حافظه را قویتر کنیتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر روده بر مغزامید نیکو داشته باش تا آنیاری خدا نزدیک استحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنفرد موفقچاالش ها در تعیین منبع هوتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار ههوش مصنوعی ساخته هوش طبیظهور امواج مغزی در مغز مصموسیقی نوتبر را برداراندوه در دنیا استکمردردحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیانقش قهوه در سلامتیروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های مفید برای درد زاتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونهوش عاطفی در زنان بیشتر اعماد الدین نسیمی قربانی ما انسانها چه اندازه نزدترس و آرمان هاانسانیت در هم تنیده و متصکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرنقش تیروئید در تکامل مغزروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانقضاوت ممنوعچراروياها را به یاد نمی آتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودهدف یکسان و مسیرهای مختلعصب حقوق نورولووماده، چیزی نیستتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است یکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازنقش غذاها و موجودات درياراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاوقت نهيب هاي غير علمي گذشمدل همه جانبه نگر ژنرالیجنسیت و تفاوت های بیناییایا این جمله درست است کسیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلچندجهانیتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاواقعیت فیزیکی، تابعی از مرگ انتقال است یا نابود شجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز براگالکانزوماب، دارویی جدی