دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز قسمت پنجم

در قسمتهای قبلی بیان شد که گرما در حد قابل قبول، عامل حرکت و حیات سلول زنده است و افزایش درجه حرارت، نقش مهمی در حیات دارد.برای تاثیر حرارت در افزایش واکنشهای شیمیایی و فیزیکی، ثابت وانت هوف بیان شد ولی باز بيان شد که افزایش بیش از حد حرارت، تاثیر بدتری را بر سلولهای زنده دارد.برخی مطالب در قسمتهای قبل تکرار میشود (افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed]))

بار دیگر با یک تضاد مواجهيم و با یک نیرویی که بر این تضاد فائق می آید تا حیات جریان یابد . گرمایی که حیات بخش به مغز است و گرمای سوزاني که کشنده حیات برای مغز است و همین که امروز مغز انسان باقی مانده است نشان دهنده قدرت بی مانندی است که سوپاپهاي بین حرارت و حیات و سوختن و مرگ را به صورت متعادل، نگه داشته است. اینکه بگوئیم جهان امروز از هیچ به وجود آمده است و نیاز به قدرتی برای ساختن آن نیست، قطعا عاقلان را قانع نخواهد کرد .

ایجاد هماهنگیهای عمیق بین اجزای مختلف و متضاد که مانند پیشرفته ترین دستگاهها بین فشار زیاد و کم ، انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی و گرما و سرما توازن ایجاد میکند، لازمه حیات زمینی است و قطعا عقلی در پس این هماهنگیها هست.(جهت مطالعه بیشتر در مورد این سوپاپهای حیاتی به قسمت چهارم این بحث مراجعه شود)پیش از پایان بحث درباره تاثیر حرارت بر مغز ، نگاهی سطحی بر تاثیر حرارت بر حیات به صورتي کلی می اندازيم.

در این قسمت گامی فراتر به سوی ریشه های حیات زميني یعنی هوا و آب برداشته میشود و به بخش مهمی از حيات يعني جریانهای همرفتی در هوا و دریا میپردازیم که نقش بسیار مهمی را در ایجاد باد و امواج دريا دارد. با گرم شدن اکثر گازها و مایعات، چگالی گاز و مایع کمتر میشود و مایع یا گاز گرمتر به روي قسمت سردتر می آید. این تغییر چگالی در نتیجه حرارت، یکی از شگفتی های خلقت است. و مانع از ايستايي آبها میشود.

این عدم ايستايي آبها به خصوص در مورد آبهای جاری شیرین، مهمتر است. این آبها اگر ساکن باشند به مرور زمان دچار فساد میشوند زیرا نمک آب دریاها را ندارند و عدم وجود نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتریها و ویروسها فراهم مي کند. جاری بودن این آبها از فساد جلوگیری میکند.به نظر میرسد با شیوع سد سازیهای گسترده و تجمع آبهای شیرین در پشت این سدها این جریان طبیعی مختل شده است. ولی در واقع اینطور نیست.

نکته مهم در تاثیرات درجه حرارت بر حرکات همرفتی آب این دریاچه هاست. همانطور که میدانیم آب تازه وارد شده به این دریاچه ها معمولا از چشمه ها و رودخانه هاست و درجه حرارت آن پایین است بنابراین با ورود آب سرد به دریاچه های سد یا دریاچه های طبیعی معمولا به دلیل چگالی بالاتر به قسمت پایین دریاچه ميرود و آب قدیمی تر و گرمتر به سطح می آید و چون معمولا تخلیه این دریاچه ها از کف آن صورت نمی گيرد بلکه بیشتر از قسمتهای سطحی تخلیه ميشوند، پس آبهای قدیمی تر که شاید اگر جاری نشوند فاسد گردند، سریعتر تخلیه میشوند و آبهای جدید و سرد در قسمت تحتانی دریاچه قرار می گیرد و باز با گرم شدن این آبها، آب گرمتر به سطح آب می آید و آبهای سرد رودخانه یا چشمه به قسمت پائینتر میرود.

دریاها که سطح آنها بسیار پایین است و تخلیه اي ندارند برای جلوگیری از فسادشان لازم است شور باشند ولی در همین دریاها هم وجود جریانات آبهای گرم سطحی و سرد عمقی وجود دارد و در کل، حرکات امواج آب بر اثر بادهایی که میوزد باعث جنبش سطح آب و حل شدن مقدار زیادی اکسیژن در آب ميشود.افزایش جریانهای اعماق دریا از اختلاف در دما و میزان نمک حاصل میشوند. جریانهای سطحی نیز از اصطکاک موجهای تولید شده در اثر وزش باد و جزر و مد پدیدار میشوند.
Gordon, Arnold. "Ocean Circulation" in The Climate System. Columbia University (New York), 2004. Accessed 6 July 2013.)
( Stewart, Robert H. Introduction To Physical Oceanography, pp. 23. Texas A & M University, 2008. Accessed 15 Sept. 2013.)

دمای دریا عمدتاً بر میزان تابش خورشیدی جذب شده وابسته است. در استوا، جایی که نور خورشید به طور مستقیم میتابد، دمای لایههای سطح میتواند تا ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد؛ در اطراف قطبها، دما در نقطه ذوب با یخ دریا در تعادل دمایی است. شوری آب دمای ذوب را کمتر از دمای ذوب آب شیرین کرده است (معمولا -۱٫۸). این اختلاف دما به گردش مداوم آب در دریا کمک میکند. جریانهای سطحی گرم با دور شدن از استوا سرد میشوند و با متراکمتر شدن، در آب فرومیرود. آب سرد در اعماق دریا، پیش از بالا آمدن سطح، به سمت استوا بازمیگردد. در سراسر جهان آب دریای در اعماق، دمایی بین -۲ تا ۵ درجه سانتیگراد دارد.
( Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

جریانهای دریایی وابسته به حرارت را در اینجا میبینم يعنی اگر گرمای خورشید عالم تاب نبود، آب دریاها ایستا میشد و در نتیجه عدم وجود موج ، میزان اکسیژن آن بسیار کاهش می یافت. پس می بینیم حرارت خورشید چه نقش برجسته ای در ایجاد حیات بر کره زمین دارد. البته نکته مهم تفاوتهای حرارتی و گرمایشی و اختلاف فشار هوا و آب در قسمتهای مختلف زمین است. و این تفاوتها سبب ایجاد باد و موج در آب و هوا میشود. (باز تضادی بین سرما و گرما که اگر توازنی در این تضادها ایجاد نشود ،حیاتی شکل نميگيرد).

در دریاهای منجمد، کریستالهای یخ در سطح دریا شروع به شکل گیری میکنند و جریانات زیر یخ ها باز باقی ميماند. خود این تشکیل یخ در سطح آب، نقش بسیار مهمی در ادامه حیات دارد و از شگفتترين پدیده هاست . آب سرد معمولا سنگینتر است و پایین میرود که نقش مهم آن را در تخلیه آبهای شیرین مانده و قدیمی و جایگزین شدن آن با آب سرد و تازه چشمه ها دیدیم. ولی با ادامه سرد شدن آب، و رسیدن به دمای انجماد ، چگالی یخ کاهش می یابد و یخ روی آب میماند و تشکیل یخ روی آب سبب میشود به عنوان عايقي ، آب روان زیر ، گرمتر بماند و موجودات آبزی در آب زیر لایه های یخی باقی بمانند .

اگر دوره های یخ بنداني را که زمین با آن مواجه بوده است در نظر بگیریم خواهیم فهمید، این سیستم شگفت انگیز یخ زدن آب است که امکان ادامه حیات را در زیر لایه های یخی فراهم کرده است. اگر مایعی غیر از آب روی زمین وجود داشت، امکان ادامه حیات در دور های یخ بندان نبود.میزان نور خورشیدی که به داخل دریا نفوذ میکند، به زاویه خورشید، آبوهوای محلی، و کدری دریا بستگی دارد. از نوری که به سطح دریا میرسد، بیشتر آن از سطح دریا بازتاب میشود، و طول موج قرمز در چند متر بالایی مشاهده میگردد. زرد و سبز تا اعماق بیشتر نفوذ میکند، و طول موجهای آبی و بنفش تا حدود ۱۰۰۰ متر نفوذ مینماید.( ↑ Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

میزان اکسیژن موجود در آب دریا در درجه اول به دما و موجودات زنده فتوسنتز کننده مانند جلبک، فیتوپلانکتون، و گیاهانی مانند علف دریایی بستگی دارد که در آن زندگی میکنند. در طول روز، فعالیت فتوسنتزی آنها اکسیژن تولید میکند، این اکسیژن در آب دریا حل میشود و حیوانات دریایی از آن استفاده میکنند. اشباع آب از اکسیژن در طول شب و در اعماق زیاد کمتر روی میدهد. باز در اینجا نقش مهم گرما و نور خورشید را در ادامه حیات می بینیم و وقتي بدانيم ابتداي سیر تکامل موجودات که نهایتا به مغز امروزی رسیده است، در آبها بوده است نقش حرارت و نور خورشید را در ادامه حیات در می یابیم.( ↑ Jeffries, Martin. "Sea ice" in the Encyclopædia Britannica Online. Britannica Online, 2012. Accessed 21 April 2013.)

گفته میشود که گرمشدن زمین اکسیژن سطح و عمق دریا را کاهش خواهد داد. باز متوجه نقش مهم تنظیمات درجه حرارت میشویم.حرارت نقش مهمی را در ایجاد و حفظ حیات داشته است ولی افزایش بیش از حد درجه حرارت میتواند میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش دهد. این میزان کم شدن اکسیژن محلول اینگونه است
15 . mg/L at 0ºC to 8 mg/L at 30ºC ولی مانع دیگری با سرد شدن بیشتر حاصل میشود تشکیل یخ روی آب به عنوان عايق از میزان اکسیژن زیر آب می کاهد .http://www.ramp-alberta.org/river/water+sediment+quality/chemical/temperature+and+dissolved+oxygen.aspx

باید توجه شود که نقش اکسیژن در عملکرد سلولهای معزی بسيار بالاست و سلولهاي مغزی بیش از همه سلولهای ديگر بدن، اکسیژن میسوزانند و در سیر تکاملی موجودات، لازمه بزرگ شدن مغز میزان بالای اکسیژن محیط است به طوری که در سیر تکاملی خلقت، موجودات آبزی ابتدایی برای رشد بیشتر مغزشان مجبور شدند از آب بیرون بیاید تا از اکسیژن بیشتر هوای آزاد استفاده کنند.

افزایش حرارت آبها میتواند با افزایش رشد گیاهان فتوسنتز کنند میزان اکسیژن آب را بیشتر کند ولی با افزایش بيشتردرجه حرارت آب میزان اکسیژن محلول درآب کاهش می یابد که به نوبه خود میتواند از اکسیژن محلول در آب بکاهد و میزان اکسیژن موجود درهوا را بیشتر کند. باز توازن برقرار کردن بین گرما و سرما بسیار حساس است. زندگی آبزیان و هوازيان و میزان اکسیژن در دسترس آنها در گرما و سرما، و در نتیجه رشد مغز آنها در طول قرون آینده با شرایط پارادوکس بسیاری مواجه است که لازم است توازنی بین آنها قرار شود.در همین جا مبحث تاثیر دما بر حیات و رشد سلولهای مغزی به پایان میرسد . امید است نقدهای سازنده اي روی این بحث از طرف همراهان گرامی انجام شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حقیقت در علم، هرگز نهایی سربرولایزینهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وعارضه جدید ویروس کرونا سبا تعمق در اسرار ابدیت و خدا تاس نمیریزدتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقدر عید نوروز مراقب تصادف آتاکسی مخچه ای خودایمنقسم به فقرتابوهای ذهنیروبات های ریز در درمان بیایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بزبان، وسیله شناسایی محیطادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاستشناخت ناشناختهاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردغیرقابل دیدن کردن مادهبارداری بدون رحمدقیق ترین تصاویر از مغز اپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان آرتروز با ورزش موضآزار حقیقیلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاروش هایی برای کم کردن اضطایندرالچیزی منتظر شناخته شدنتعداد کلی ذهن ها در جهان همجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندسلول های بنیادیارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت 74شکستن مرز دور مغزاطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره هوش و تفاوتهدو داروی جدید برای میاستپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان سرگیجه بدون نیاز بافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیریتوکسیماباگر فقط مردم میفهمیدند کجلو رفتن یا عقبگردهوموارکتوس ها ممکن است دسندرم میلر فیشراز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هشتمشبیه سازی میلیون ها جهان به مغز خزندگان خودت اجازکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیبدون بار گذشتهدیدگاه نارسای دوگانه ی مپرسشگری نامحدودفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش ژنتیک در درمان اختلادرک فرد دیگر و رفتارهای االگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی سی و سه پل اصفهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سومشعار و عملبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های دانشمندان تغییر میدان مغآنژیوگرافی از مغزفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش رژیم غذایی بر رشد و ادرب بسته با غیر خود باز مامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشارشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخلا، حقیقی نیستضررهای مصرف شکر و قند بر بیمار 101 ساله، مبتلا به سکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکداروی جدید ALSآیا مصرف مولتی ویتامین هفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدنقطه ای بود و دگر هیچ نبوذهن ما از در هم شکستن منبانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسزمان، واقعی نیستابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دسانسور ذهنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواص منیزیمظرفیت مغز چقدر استبیماری اسپینال ماسکولار گیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مداروی ضد چاقیآیا انسان در آستانه ی انققفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هاذرات کوانتومی زیر اتمی قنه به اعدامانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکزندان ذهنیابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های ستارگانی قبل از آغاز کیههوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده علائم عصبی آلزایمر، با ابیو الکترونیک؛ ترکیب موجخودروهای هیدروژنیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانرنگ کردن، حقیقت نیستنوار مغز در فراموشی هاترسان نیستیاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استزبان مشترک ژنتیکی موجودااحتیاط در تعویض داروهااحساس گذر سریعتر زمانحقیقت راستین انسان علم بسردرد میگرناسارت و پرخوریهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندعبارت های مبهم مانند انربا خودت نجنگخدای رنگین کمانتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان نگهدارنده ی اعتیادآتش منبع انرژیقضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتروبات کیانایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان اسزدودن نقص از هوش مصنوعیاداراوون تنها داروی تاییحافظه ی ما انسان ها چرا مشناخت و معرفت، و نقش آن داسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کاناغار افلاطونبازگشایی مجدد مطب دکتر سدل به دریا بزنپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز باستانی، هنوز نقش هادرمان ام اس(مولتیپل اسکلآزار دیگری، آزار خود استلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش هایی برای جلوگیری از ایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیتعذیه ی ذهنهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودسلول های بنیادی منابع و اارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 75شکستگی لگن یا سکته ی مغزیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکووید نوزده و خطر بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهدو سوی واقعیتپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایمغط یک گیرنده استدرمان سرگیجه بدون نیاز بافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فرریسپریدوناگر میدانی مصیبت بزرگتر جلوتر را دیدنهورمون شیرساز یا پرولاکتسندرم کووید طولانیاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هشتاد و نشبیه سازی سیستم های کوانبه نقاش بنگرکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دبدون زمان، ماده ای وجود ندیروز و امروزپس از اگو یا بعد از نفسفلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی نقش گرمایش آب و هوا در همدرک نیازمند شناخت خویش االگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی سیلی محکم محیط زیست بر اناز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمصبور باشبه سیاهی عادت نکنیمکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم دانشمندان روش هاي جدیدی آنان که در قله اند هرگز خفال نیکوتوهم چیستنقش رژیم غذایی در رشد و ادرختان چگونه بر تشکیل ابامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تخلیه ی مغز بینشی ناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخلا، خالی نیستضررهای شکر بر سلامت مغزبیمار مرکز تنفس سلولیکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلاداروی جدید s3 در درمان ام آیا مغز تا بزرگسالی توسعفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقطه بی بازگشتذهن چند جانبه نیازمند نگانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوزمان، اندک استابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص میوه ی بهعقل مجادله گربیماری اضطراب عمومیگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است داروی ضد چاقیآیا احتمال دارد رویا از آقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هاذرات کوانتومی زیر اتمی قنه بدبخت بلکه نادانانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانزونیسومایدابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های سخن نیکو مانند درخت نیکوهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومعلت خواب آلودگی بعد از خوبیوگرافیخورشید مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بدر هم تنیدگی کوانتومیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانرنگین کماننوار مغز در تشخیص بیماری تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیمولکول ضد پیریزبان چهار حرفی حیات زمینمولتیپل اسکلروز در زنان زبان نیاز تکاملی استاحساسات کاذبحقیقت غیر فیزیکیسردرد میگرن در کودکاناساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسعجول نباشبا خدا باشخدایی که ساخته ی ذهن بشر تلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیدرمان نابینایان آیا ممکنآثار باستانی تمدن های قدقطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بروح و آب حیاتایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهتصویر زیبا از سلولهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیسفر فقط مادی نیستادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا مشناخت حقیقت یا آرزوهای گاصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنغرور و علمبازگشت از آثار به سوی خدادلایلی که نشان میدهد ما بپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان با سلول های بنیادیآسيب میکروواسکولاریا آسلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش هایی ساده برای کاهش اایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستتغییرهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمسلول های بدن تو پیر نیستنارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 78شگفت نیست من عاشق تو باشماعتماد به خودکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهدولت یا گروهکپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسنفرت، اسیب به خود استدرمان سرگیجه بدون داروافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (سریسدیپلام تنها داروی تایاگر نیروی مغناطیس نباشد جمجمه انسان های اولیههوش فوق العاده، هر فرد اسسندرم گیلن باره به دنبال از نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتاد و ششبکه های مصنوعی مغز به دربه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استبر کسی اعتماد نکن مگر ایندیسک گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدفلج خواب چیستتوقف؛ شکستنقش پیش زمینه ها و اراده درک و احساسالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین همانجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی سینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سی و ششمصبور باشبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پردانشمندان روشی برای تبدیآنتی بادی منوکلونال در دفاکسیبتتوهم و خیالنقش زنجبیل در جلوگیری از درختان اشعار زمینامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد در سختی استابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلاصه ای از مطالب همایش مضعیف و قویبیماری لبر و نابینایی آنکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و داروی جدید لنفوم و لوکمیآیا همه جنایت ها نتیجه بیفراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش نقطه، وجود است یا فاصلهذهن هوشیار در پس ماده ی ماندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سزمزمه ات مانده در گوشمابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنسایه ی هوشیاریهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص هلو برگ هلوعقل در جهان جدید، عجیب اسبیماری بیش فعالیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آقفس را بشکنتکینگیرفلکس وتری با توضیح دکتر نه جنگ و نه خونریزیانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودونزونا به وسیله ویروس ابله اتفاق و تصادفجراحی هوشیار مغزسخن و سکوتهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیعماد الدین نسیمی قربانی بیوگرافیخوش قلبی و مهربانیگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا راهی برای بهبود وضعیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشیرهبر حقیقینوار مغزی روشی مهم در تشختسلیم ارتباط با من برتراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنزبان و کلمه حتی برای کساناخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر قابل شناختسردرد میگرنی در کودکاناستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیکفش و کتابعدم توقف تکامل در یک اندابا طبیعت بازی نکنخدایا جز تو که را دارمتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟درمان های اسرار آمیز در آآدم عاقل، وقت خودش را هدرقطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروح در جهانی دیگر استایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستتصویر زیبای اصفهانهمه چیز، ثبت می شودمیاستنی گراویس در جوانانسفر نامه سفر به بم و جنوب ادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی هوش مصنوعیشناخت درون، شناخت بیرون؛اصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش مناغربال در زندگیبازگشت به ریشه های تکاملدنیا فریب و سرگرمیپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش استفاده از بالش طبیایا این جمله درست است کسیتغییر الگوی رشد مغزی با زهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطسلول بنیادی و ای ال اسارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 82شگفت انگیز بودن کیهاناعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهدونپزیل در بیماران قلبی پروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانینقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان سرطان با امواج صوتافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت رواریشه های مشترک همه ی موجواگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیهوش مصنوعی می تواند بر احسندرم پیریفورمیساز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت پنجمشبکیه های مصنوعیبه نادیدنی ایمان بیاورکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظبرلیتیوندیستونی قابل درمانآلودگی هوا و ویروس کرونافلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هنقش پیشرفته ی سلول های بندرک کنیم ما همه یکی هستیمالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراه بی شکستابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی سیناپس، شگفتی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سیزدهمصبر لازمه ی پیروزی استبهبود حافظه پس از رخدادهکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زاندانش، قفل ذهن را باز میکنآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت ادرد و درسامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد، رسیدن به یک هدف نیستابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلاصه ای از درمان های جدیطلوع و حقیقتبیماری میاستنی گراویسگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانداروی جدید میاستنی گراویآیا هوش مصنوعی می تواند نفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت نمیتوان با بیرون انداختنذهن و زندگیاندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زنان باهوش ترابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده سایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنخواص هندوانهعقل سالمبیماری تی تی پیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا بدون ناظر هوشمند هم بقله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعیرفتار مانند بردهنه روش تقویت مغزانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودونزیان غذاهای پرچرباتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی گردن همیشه برای دیسخن پاک و ثابتهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دعنصر اصلی تعیین واقعیتبیان ژن های اسکیزوفرنی دخوش خیالی و خوش بینیگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا راهی برای رفع کم آبی قارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی روی و منیزیم در تقویت استنوار مغز، مفید و بی خطرتسلیم شدن از نورون شروع متست نوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندزبان و بیان نتیجه ساختمااخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت، آن چیزی نیست که جلسردرد و علتهای آناستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردعدم تعادل دوپامین، فقط ببالای هر دستی، دستی هستخرما منبع بسیار خوب آنتی تلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی ادرمان های بیماری آلزایمرآرمانگرای تخیلی نباشلمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر روح رهاییایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکتصویربرداری فضاپیمای آمهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر سفر به مریخ در 39 روزادراک، فراتر از آنچه معمحافظه انسان و حافظه ی هوششناسایی تاریخچه ی تکاملیاصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمقالاتبازخورد یا فیدبکدنیا مکانی بسیار اسرارآمپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان تشنجآسیب روانی شبکه های اجتملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وروش جدید تولید برقایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر خود یا تغییر دیگراهمراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یسلول بنیادی در درمان ایدارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 87شگفت زده و حیران باشاعتماد بی موردکودکان مهاجرماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهدوچرخه در کاهش دردهای کمپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان ضایعات نخاعیافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج ریشه های مشترک حیاتاگر نعمت فراموشی نبود بسجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی متصل با مغزسندرم پیریفورمیساز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کاحس و ادراک قسمت پنجاهشباهت مغز و کیهانبه هلال بنگرکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانبرنامه و ساختار پیچیده مدژا وو یا اشنا پنداریآلودگی هوا و پارکینسونفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر نقش آتش در رسیدن انسان بهدرک احساسات و تفکرات دیگام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراه طولانی را به سلامت گذابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی سیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت ششمصبر و واقعیتبهداشت خوابکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانودانش، یک انسان را ناسازگآنزیم تولید انرژی در سلوفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت ادرد باسن و پا به دلیل کاهامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ز گهواره تا گورابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخم شدن فضا-زمانطلای سیاهبیماری میاستنی گراویسگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد داروی جدید کنترل قند خونآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سنمیتوان بر سیاه سیاه نوشذهن و شیمی بدناندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سزنجیرها را ما باید پاره کابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیساخت سلول عصبی حتی پس از هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص انارعقلانیت بدون تغییربیماری خود ایمن اعصاب محگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج توپیراماتآیا برای تولید مثل همیشه قله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمرفتار وابسته به شکلچه زیاد است بر من که در ایانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی دزیباترین چیز در پیر شدناتوسوکسیمایدجز تو که را دارمسخت ترین حصارهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقعوامل موثر در پیدایش زبابیان حقیقتخوشبختی چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختدر هر سوراخی سر نکنآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفرویکردهای جدید ضایعات نخنوار مغز، ترجمه ی فعالیت نوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای اوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستندزبان و بیان، در سایه پیشراختلا ل در خود عضلهحقایق ممکن و غیر ممکنسردرد به دلیل مصرف زیاد ماستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهعدم درکبالاترین هدف از دولتخسته نباشی باباتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های بیماری اس ام ایآرام باشلووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاروزه داری متناوب، مغز را ایمان به رویانوروز یا روز پایانیتصور ما ازمشکلات و واقعیهمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل سفر به درون سفری زیباادغام میان گونه های مختلحباب های کیهانی تو در توشناسایی زبان حیوانات با اصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزکنگره بین المللی سردرد دتاثیر ویتامین دی بر بیمابازسازي مغز و نخاع چالشی دنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان جدید ALSآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش صحبت کردن در حال تکامایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدسلول بنیادین از مخاط بینارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت چهلشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاعتیاد و تلاش های درمانی کودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره احساسات متفادوچرخه سواری ورزشی سبک و پرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش قهوه در سلامتیدرمانهای بیماری پارکینسافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونینریشه های اخلاقاگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی و کشف زبان هایسندرم پای بی قراراز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجاه و یشباهت مغز با کیهان مادیبه کدامین گناه کشته شدندکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه ی مسلط ژنها در اختدژاوو یا آشناپنداریآلزایمرفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های نقش انتخاب از طرف محیط، ندرک تصویر و زبان های مخلتام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و هشتصبر بسیار بایدبهداشت خواب، امروز در جهکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردندائما بخوانآواز خواندن در قفس، نشانفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خدایینقش سجده بر عملکرد مغزدرد زانو همیشه نیاز به جراما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگزمین در برابر عظمت کیهانابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخونریزی مغز در سندرم کووطوفان فقر و گرسنگی و بی سبیماری های میتوکندریگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير داروی جدید آلزایمرآیا هوش ارثی دریافتی از پفرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهینمای موفقیتذهن پر در برابر آگاهیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارزندگی فعال و مثبت روند آلابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردخواص اردهعقیده ی بی عملبیماری دویکگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمداروی ضد جنون در درمان تیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب های سادهتکامل مداومرفتار اجتماعی انسان، حاصنه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهزیباترین چیز در افزایش ساتصال مغز و کامپیوترجستجوی متن و تصویر به صورسخت ترین کار، شناخت خود اهوش عاطفی قسمت پنجماز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است عوامل ایجاد لغت انسانی و بیداری معنوی یعنی دوستی خوشبختی دور از رنج های متفاوت های بین زن و مرد فقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیدر والنتاین کتاب بدید همآگاهی فراتر از آگاهیقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه ریرویا و واقعیتقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف رویا و کابوسنوار عصب و عضلهتست آر ان اس دز میاستنی گايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیزبان و تکلم برخی بیماریهاختلاف خانوادگی را حل کنحل مشکلسردرد تنشناستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندعدالت برای من یا برای همهباهوش ترین و با کیفیت تریخطا در محاسبات چیزی کاملتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمددرمان های جدید ALSآرامش و دانشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتاروزه داری و التهاب زیانباین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیتصور از زمان و مکانهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلاسفر تجهیزات ناسا به مریخ ادغام دو حیطه علوم مغز و حباب هایی تو در توشناسایی سلول های ایمنی ااصل عدم قطعیت از کوانتوم کنگره بین المللی سردرد دصفحه اصلیباغچه ی مندنیایی پر از سیاهچاله پیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان جدید مولتیپل میلومآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وروشهای نو در درمان دیسک بایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه ی رایج کیهانمانند آب باشسلول عصبی شاهکار انطباق ارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت چهل و هفتشگفتی های زنبور عسلاعتیاد را به دور بیندازکودکان گذشته به آینده فکماست مالیبحثی درباره احساساتی غیردوپامین قابل حل در آبپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحینقش مهاجرت در توسعه نسل ادرماندگی به دلیل عادت کرافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری مرژیم های غذایی و نقش مهم اگر تلاش انسان امروز براجنگ داده هاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسندرم پس از ضربه به سراز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و دشباهت های ریشه ای چند بیمبه امید روزهای بهترکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دگرگونی های نژادی و تغییآلزایمر در جوانانفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمنقش اتصالات بین سلولهای درک حقیقت نردبان و مسیری ام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکرادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و دوصد قدح، نفتاده بشکستبهداشت خواب، رمز حافظه ی کرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مدارچینآینه در اینهفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات دريادردهای سال گذشته فراموش امروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، در برابر گزافه گویاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغزی کشندهطوفان بیداریبیماری های مغز و اعصاب و گلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون داروی جدید آلزایمر تاییدآیا هوش سریعی که بدون احسفرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش منمایش تک نفرهذهن تو همیشه به چیزی اعتقانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغززندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختخواص بادامعلم و ادراک فقط مشاهده ی بیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیدارویی خلط آورآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب و عقلتکامل چشمرقیبی قدرتمند در برابر منهایت معرفت و شناخت درک عانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت بازیر فشار کووید چه باید کراثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی هوشیاری در مغز ماسختی ها رفتنی استهوش عاطفی قسمت اولاز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویاعواملی که برای ظهور لغت ابیداری و خواب کدام بهتر اخیالپردازی نکنتفاوت های تکاملی در مغز وپل خواجو اصفهانمغز قلبدر یک فراکتال هر نقطه مرکآپومورفین در پارکینسونآپومورفین در پارکینسونقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر مرویا و خبر از آیندهنوار عصب و عضلهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نوزبان و شناخت حقیقت قسمت چاختلال حرکتی مانند لرزش حلقه های اسرارآمیزسردرد سکه ایاستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بباور و کیهان شناسیخطا در محاسبات چیزی کاملتلاش های جدید شرکت نورالپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طدرمان های جدید میگرنآرامش و سکونلوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزروزه داری و بیمار ی ام اس این اندوه چیستنورالژی تریژمینالتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتسفر دشوار اکتشافارتقا و تکامل سنت آفرینش حد و مرزها توهم ذهن ماستشهر زیرزمینی در ژاپن برااصل، روان و نفس استکنترل همجوشی هسته ای با هسوالات پزشکیبترس از اینکه کسی، به درگدنیا، هیچ استپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده درمان جدید میگرن با انتی آشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وروشهای شناسایی قدرت شنواایا تکامل هدفمند استتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه بنیادینماه رجبسلول عصبی، در محل خاص خودارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتشانس یا نتیجه ی تلاشاعداد بینهایت در دنیای مکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیبحران ذهن فیلمی قابل تامدورترین نقطه ی قابل مشاهپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستینقش میدان مغناطیسی زمین درها بسته نیستافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب رژیم های غذایی و نقش مهم اگر خواهان پیروزی هستیجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسندرم جدایی مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و سشباهت کیهان و مغزبه بالا بر ستارگان نگاه ککاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتدانش قدرت استآملودیپین داروی ضد فشار فواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزدرک دیگرانامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراز تغییرابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و ششصداقتبوزون هیگز چیستکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دداروهای مصرفی در ام اسآیندهفتون های زیستیتوهم جدایینقش غذاها و موجودات دريادردی که سالهاست درمان نشانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزمان چیستابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قطوفان زیباییبیماری های ژنرالیزه ی عصگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی جدید ای ال اسآیا هشیاری کوانتومی وجودفردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موچند نرمش مفید برای کمردرذهن خود را مشغول هماهنگیانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمزندگی و داراییابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیساختن آیندههوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشخواص بادام زمینیعلم و روحبیماری سلیاکگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمدارویی ضد بیش فعالی سیستآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمرقابتی بی هدف یا رقابتی هنهایت در بی نهایتتراشه ها روی مغزانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشوزیرفون داروی ضد ام اساثرات فشار روحی شدیدحفره در مغزسختی در بلند شدن از روی صهوش عاطفی قسمت دهماز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استعوارض ازدواج و بچه دار شدبیرون اصل است یا درونخانه ی تاریکتفاوت های زبانی سرمنشا تپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر کمتر از چند ماه سوش جددر آرزوهایت مداومت داشتهآب زندگی است قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتارویا بخشی حقیقی از زندگی نوار عصب و عضلهتشنج چیستايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استزبان و شناخت حقیقت قسمت ااختلال خواب فرد را مستعد حمله ویروس کرونا به مغزسردرد عروقی میگرناستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فعشق به هفت مرتبه ی شناختیباید از انسان ترسیدخطای ادراک کارماتلاش هایی در بیماران قطع پیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طدرمان های جدید در بیماری آرامش عقللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیماروزه داری سلول های بنیاداین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،تصادف یا قوانین ناشناختههمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج سفرنامه سفر به بم و جنوب ارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاحریص نباششواهدی از نوع جدیدی از حااصلاح خطا با رفتن بر مسیرکنترل جاذبهپیامهای کاربرانبحتی علمی درباره تمایل بدندان ها را مسواک بزنید تپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریمغز حریص برای خون، کلید تدرمان جدید کنترل مولتیپلآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وروشی برای بهبود هوش عاطفایجاد احساساتتغییر عمودی سر انسان از پهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرسلولهای ایمنی القا کنندهارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و دومشانس یا تلاشبقا با سازگارترین فرد اسکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحبخش فراموش شده ی حافظهديدن با چشم بسته در خواب پروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم رژیم ضد التهابیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسندرم دزدی ساب کلاویناز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و ششباهت زیاد بین سلول هاي عبه بالاتر از ماده بیندیشکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای یک زندگی معمولیدانش محدود به ابعاد چهارآموزش نوین زبانفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش حفاظتی مولکول جدید ددرک درست از خود و هوشیاریامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک سی و هفتمصدای بم با فرکانس پایین، بوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهداروهای ام اسآینده ی انسان در فراتر ازفروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمنقش غذاها و موجودات دريادرد، رمز موفقیتانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته ی مغزی در جواناناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواندن ، یکی از شستشو دهنطولانی ترین شببیماری های روانی با تاثیگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیماداروی جدید برای میاستنی آیا واکنش های یاد گرفته وفرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانیذهن خالی از شلوغی افکارانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بزندگی بی دودابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی ساختن آینده، بهترین روش هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیماری شارکو ماری توثگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کروناداستانها و مفاهیمی اشتباآیا جنین انسان، هوشمندی قلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقترموزی از نخستین تمدن بشرنهادینه سازی فرهنگ اختلاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفزیرک ترین مردماثرات مفید قهوهحق انتخابسدسازی روش مناسب برای مقهوش عاطفی قسمت دوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستعید نوروز مبارکبیست تمرین ساده برای جلوخانواده پایدارتفاوت ایستایی و تکاپوپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمدر آسمان هدیه های نادیدنآب زندگی است قسمت هفتمقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لورویا تخیل یا واقعیتنوار عصب و عضله مهم در تشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیزبان و شناخت حقیقت قسمت داختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتسرطان کمیت گراییاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستعشق درونی به یگانگی خلقتبابا زود بیاخطای حستلاش در تولید انرژی به رنمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان های جدید سرطانآرامش(سکوت) stillness و تکاپولیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز روزهای بد باقی نمیمانداین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماتضادهای علمیهمیشه به آنچه داری، خوشنمکان زمان یا حافظه زمانسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تحرکات چشم، ترجمه کننده ی شواهدی از دنیسوان(شبه نئاصول انجام برخی نرمش ها دکندن ریشه ی خودسایتهای دیگربحث درباره پیدایش و منشا ده روش موفقیتپیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان جدید ام اسآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وروشی جدید در درمان قطع نخایران بزرگتغییرات منطقه بویایی مغزهندسه زبانِ زمان استماپروتیلینسلولهای بنیادی مصنوعی درارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و سومشاهکار قرنبقا در ازای بیماریکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشبخش های تنظیمی ژنومدی متیل فومارات(زادیوا)(پرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندینقش مرکز تنفس سلولی در بیدرون قفس یا بیرون از آنافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی الفاگوسندرم سردرد به دلیل افت فاز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت بیست و چهشباهت زیاد بین سلول هاي عبه جای محکوم کردن دیگران کار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کابرای پیش بینی آینده مغز ددانش بی نهایتآمارهای ارائه شده در سطح فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرک عمیق در حیواناتامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک- قسمت پنجاه و صرع و درمان های آنبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرداروهای تغییر دهنده ی سیآینده ی حمل و نقل هوایی دفروتنی و غرورتوهم جسمنقش غذاها در کاهش دردهای درس گرفتن از شکست هاانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غبازمان و گذر آن سریع استابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکته ی چشمیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواندن، دوست روزهای سختطی یکصد هزار سال اخیر هرچبیماری وسواسگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودداروی جدید برای کاهش وزنآیا یک، وجود داردفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیچند جهانیذهن سالمانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتزندگی در جمع مواردی را برابزارهای پیشرفته ارتباط جایی خالی نیستساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستعلم به ما کمک میکند تا موبیماری ضعف عضلات نزدیک بخواص شکلات تلخگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کرونادخالت در ساختار ژنهاآیا جهان ذهن و افکار ما مقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر رمز و رازهای ارتباط غیر کچهار میلیارد سال تکامل بتراشه ی بیولوژِیکانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها زیست شناسی کل در جزء فراکاثرات مفید روزه داریحقیقت قربانی نزاع بین بی سرنوشتهوش عاطفی قسمت سوماز سایه نترسژن همه چیز نیستعامل کلیدی در کنترل کارآبیش از نیمی از موارد انتقخاویار گیاهیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیدر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت اولقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمرویا حقی از طرف خدانوار عصب و عضله برای تاییتشنج به صورت اختلال رفتاای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل زبان و شناخت حقیقت قسمت ساختلال در شناسایی حروف و حوادث روزگار از جمله ویرسرعت فکر کردن چگونه استاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسعشق، شلوغ کردن نیستباد و موجخطر آلودگی هواتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شددرمان های رایج ام اسآرزوها را کم کنلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خروزهای سختاین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید تظاهر خوابیده ی مادههمیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی سفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیحرکت چرخشی و دائمی کیهانشیر و دوغ باداماصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر در بیماریهای التهاببحثي درباره هوش و تفاوتهدهن، بزرگترین سرمایهپپوگستتنفس بدون اکسیژنمغز را از روی امواج بشناسدرمان جدید ای ال اس، توفرآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وروشی جدید در درمان نابینایرادهای موجود در خلقت بتغییرات مغز پس از 40 سالگیهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدسسلام تا روشناییارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت نهمشاهکار شش گوشبقای حقیقی در دور ماندن اکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش بزرگی حس و ادراک ما ادین اجباریپرکاری تیروئیدتو با باورهایت کنترل میشنقش نگاه از پایین یا نگاهدرون و بیرون، جدای از هم اقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی سالم و ضد التهابتدا سخت ترین استجهل مقدسهوش مصنوعی اکنون می توانسوی ما آید نداها را صدااز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و یکشجاعت و ترسبه جای تولید، بیشتر گوش ککار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای اولین بار دانشمنداندانشمندان موفق به بازگردآن چیزی که ما جریان زمان فیلمی بسیار جالب از تغییتولترودیننقش خرچنگ های نعل اسبی دردرگیری قلب در بیماری ویرامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکرحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک- قسمت بیست و پضایعه ی شبکه لومبوساکرالبی نظمی مقدمه شناختکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مداروهای ضد بیماری ام اس وآینده ی علم و فیزیک در60 ثفرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدست و پا زدن در سایه؟انواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورزمان و صبرابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمسال 2025 سال بین المللی علماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب و بیداری نوسانی مغزطیف انسفالیت، گیلن باره بیماری کروتز فیلد جاکوبگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی جدید برای ای ال اسآیا کیهان می تواند یک شبیفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاچند جهانی و علمانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینزندگی در سیاهچالهابزارهای بقا از نخستین هجاذبهساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی علم بدون توقفبیماریهای تحلیل عضلانی اخواص شگفت هویجگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهودر موج، راز خلقت نهفته اسآیا جهش های ژنتیکی، ویروقلب را نشکنتکامل تکنولوژیرمز گشایی از اتصالات مغزچهار ساعت پس از کشتار خوکتربیت کودکان وظیفه ای مهاهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری ازیست شناسی باور حقیقت یا اثرات مضر ماری جواناحقیقت آنطور نیست که به نظسریع دویدن مهم نیستهوش عاطفی قسمت ششماز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی عادت همیشه خوب نیستبیشتر کمردردها نیازی به خار و گلتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر در برابر حقایق جدیدآب زندگی است قسمت دومقدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و رویاها از مغز است یا ناخونوار عصب و عضله تعیین محلتشنج عدم توازن بین نورون ای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهزبان جانسوزاختلالات مخچهحکمت الهی در پس همه چیزسطح آگاهی، رخدادهای زندگاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بعصب حقوق نورولووباد غرور و سر پر از نخوت وخطر حقیقی، خود انسان استپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استدرمان های علامتی در ام اسآزمون تجربی، راهی برای رلا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام بروزهای سخت میگذرداینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تظاهری از ماده است که بیدهمیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر حس متفاوتشیشه ی بازالتی و سیلیکوناصول سلامت کمرکندر علیه سرطانبحثی جالب درباره محدودیتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد مغز زنان جوانتر از مغز مردرمان جدید سرطانآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وروشی جدید در درمان سکته مایستادن در برابر آزادی بتغییرات آب و هوایی که به هنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهسلاح و راهزنیارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهارمشاید گوشی و چشمی، آماده شبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکبخش بزرگتر کیهان ناشناختدین، اجباری نیستپراسینزوماب در پارکینسوتو باید نیکان را به دست بنقش نظام غذایی در تکامل مدرون آشفته ی تو و ظاهر خناقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی ضد التهابیابتدایی که در ذهن دانشمنجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های بسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و دوشرکت نورالینک ویدیویی ازبه خوبی های دیگران فکرکنکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای بقا به جایی فراتر ازدانشمندان نورون مصنوعی سآنچه می دانم، آنچه را میخفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عانقش داروهاي مختلف معروف درگیری مغز در بیماری کویامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکرحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله، سیاه خالص یا پاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت شصت و چهضایعه ی عروقی مخچهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بداروهای ضد تشنج با توضیح آینده با ترس جمع نمیشودفراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خدانقشه های مغزی جدید با جزیدست کردن در گوشانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدزمان واقعیت است یا توهمابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمسال سیزده ماههاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواب زمستانی سلول های سرطبیعت موجی جهانبیماری گیلن باره و بیمارگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید برای دیابتآیا گذشته، امروز وآینده فشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی چند روش ساده برای موفقیتانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیزندگی زمینی امروز بیش از ابزارهای بقا ازنخستین همجاذبه و نقش آن در شکلگیریسادیسم یا لذت از آزار دادهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان علم در حال توسعهبیماری، رساله ای برای سلخواص عجیب لوبیاگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهودر میان تاریکی و روشناییآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقترمز پیشرفت تواضع است نه طنون و القلمترجمه فعالیت های عضله به اهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهزیست، مرز افق رویداد هستاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت افرادسریعترین کامپیوتر موجودهوش عاطفی بیشتر در زناناز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقعادت کن از بالا نگاه کنیبیشتر علم، در نادانسته هخارق العاده و استثنایی بعادت کن خوب حرف بزنیبا همه مهربان باشخبر مهم تلسکوپ هابلتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیدادر جراحی کمر عجله نکنیدآب زندگی است قسمت سومقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گرویاهای پر رمز و حیرتی درنوار عصب و عضله در مطب دکتشویق خواندن به کودکانهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیزبان ریشه هایی شناختی اساختلالات حرکتی در انسانحافظه میتواند بزرگترین دسعی کن به حدی محدود نشویاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خوابانعصب سیاتیکبار مغز بر دو استخوانخطر را بپذیرپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه ی شرودینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر نروش مقابله مغز با محدودیاینکه خانواده ات سالم بانیوالینتعویض دارو در تشنجهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدسفری به آغاز کیهانارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به حس چشایی و بویاییشکل های متفاوت پروتئین هاضطراب و ترسکو کیو تن coQ10بحثی در مورد نقش ویتامين دو بیماری روانی خود بزرگ پاکسازی مغزتنها در برابر جهانمغزهای کوچک بی احساسدرمان جدید سرطانآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وريتوکسيمب در درمان ام اساکنون را با همه ی نقص هایتغییرات تکاملی سر انسان هنر حفظ گرهماده ی تاریکسلسله مباحث هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نوزدهمشاید درست نباشدبلوغ چیستکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفابخش دیگری در وجود انسان هدیوار همه اش توهم بودپرتوهای صادر شده از سیاهALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده اینقش نظریه تکامل در شناسادروغ نگو به خصوص به خودتالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی ضد دردابتذال با شعار دینجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های بسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و سوشربت رب اناربه خودت مغرور نشوکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای تمدن سازی، باید در بدانشمندان یک فرضیه رادیکآنچه ناشناخته است باید شفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعینقش درختان در تکاملدرگیری مغز در بیماران مبامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حسن یوسف باغچه ی منضایعات در عصب زیر زبانیبی ذهن و بی روحکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدداروی فامپیریدین یا نورلآیا فراموشی حتمی استفراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتنقشه با واقعیت متفاوت اسدست آسمانانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهزمان پلانکابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب سالم عامل سلامتیطبیعت بر اساس هماهنگیبیماری آلزایمر، استیل کوگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خاداروی جدید ضد فشار خونآیا پیدایش مغز از روی تصافشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانذهت را روی چیزهای مفید متچندین ماده غذایی که ماننانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیزندگی زودگذرابزارهای بقای موجود زندهجبران از دست رفته هاسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندعلم راهی برای اندیشیدن ابیمارستان هوش مصنوعیخود جسم و یا تصویرگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کاردر مانهای کمر دردآیا خداباوری محصول تکاملقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حارمز امید، بی نیازی از مردنوآوری ای شگفت انگیز دانترجمه ی فعالیت های عضله باولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش زاویه نگاه ها یکسان نیستاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت انسانسرکه انگبین عسلی مفید برهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیژن ضد آلزایمرعادت کردن به نعمتبا هوش مصنوعی خودکار روبخدا موجود استتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصندر درمان بیماری مولتیپل آب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به رویای شفافنوبت کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با زبان شناسی مدرن در سطح سلاختلالات صحبت کردن در انحافظه های کاذبشلیک فراموشیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنعضلانی که طی سخن گفتن چقدبار بزرگ ایستادن بر دو پاخطرات هوش مصنوعیپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقادرمان کارتی سل و تومور مغآزمون ذهنی گربه شرودینگرلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تروش های صرفه جویی در ایجااین، فقط راه توستنیکولا تسلاتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدسقوط درون جاذبه ای خاص، چارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتحس و ادراک (قسمت اول )شکل پنجم مادهاطلاع رسانی اینترنتیکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش کلسیم و دو بار در هفته ماهی مصرف پارادوکس ها در علمتنهاییمغز، فقط گیرندهدرمان دارویی سرطان رحم بآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وریه زغالیاکوییفلکستغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر دانستنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت هفتمشایسته نیست در جیب خود قربلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست هیداتید مغزمتواضع باشبخشیدن دیگران یعنی آرامشدیوار، از ابتدا توهم بودپرتوزایی از جسم سیاهNVG 291تو تغییر و تحولینقش هورمون های تیروئید ددریا آرام نخواهد شد کشتی الکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراه فراری نیستابداع دی ان ای بزرگترین دجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک های بسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروحس و ادراک قسمت بیستمشربت ضد خلطبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینبرای خودآگاه بودن تو بایدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتنقش ذهن و شناخت در حوادث درگیری مغزی در سندرم کووامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحساسیت روانی متفاوتضرورت زدودن افکاربی سوادی در قرن 21کشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارداروی لیراگلوتیدآیا ممکن است موش کور بی مفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقص های سیستمی ایمنیدست بالای دستانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته زمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب سالم عامل سلامتی و یطعمه ی شبکه های ارتباط اجبیماری الزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنداروی جدید ضد میگرنآیا آگاهی پس از مرگ از بیفضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچندجهانیانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینزندگی سلول در بدن، جدای اابزارهای بقای از نخستین جدا کردن ناخالصی هاستم با شعار قانون بدترین هوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانعلم ساختن برج های چرخانبیندیشخودآگاهی و هوشیاريگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدر محل کار ارزش خودت را بآیا دلفین ها می تواند از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حارمز بقای جهش ژنتیکینوار مغز مشاهده ی غیر مستترجمه ای ابتدایی از اسرااولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدنزاوسکا درمان گوشراحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاسرگیجه از شایعترین اختلاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااسکلت خارجی در درمان اختاسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوعادت بد را ترک کنبا هر چیزی که نفس می کشد مخدا نور آسمان ها و زمین اتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بدر دعواها چه میکنی؟آتاکسیقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاروان سالمای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز موج استمیگرن و خوابزبان شناسی نوین نیازمند اختلالات عضلانی ژنتیکحافظه و اطلاعات در کجاست شلیک فراموشیاستخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کغم بی پایانبار سنین ابزار هوشمندی ادفاع از پیامبرپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیمغز از بسیاری حقایق می گردرمان پوکی استخوانآزادی در چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سروش های عملی برای رفع کمراینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالسقوط زیگزاگی یا ناگهانیارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک (قسمت دوم )شکرگزار هر چیزی باش که دااطلاعات حسی ما از جهان، چکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد حقیقت فضا و دو برابر شدن خطر مرگ و میپاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استمغز، همه ی واقعیت را نمیبدرمان زخم دیابتی با تکنوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و ریواستیگمیناکسی توسین و تکامل پیش اثبت و دستکار ی حافظههنر رها شدن از وابستگیسم زنبور ، کلیدی برای واراز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت هفدهمشادی، پاداش انجام وظیفهبنی عباس، ننگی بر تاریخکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدید تو همیشه محدود به مقدپرسشفقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را نقش هورمون زنانه استروژندریافت هورمون امید با ورالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراه نجاتابزار هوش در حال ارتقا ازجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک های بسوخت هیدروژنی پاکاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت دهمشش مرحله تکامل چشمبه دنبال رستگاری باشکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودبرای رشد، باید از مسیر خطدانشمندان پاسخ کوانتومی آنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالینقش روی و منیزیم در سلامتدرگیری مغزی در سندرم کووامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت رستگاری محدود به یک راه نابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخفاش کور و انسان بینا؟ضرب المثل یونانیبی شرمیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیداروی کنترل چربی خونآیا ما کالا هستیمفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغینقص در تشخیص هیجانات عامدستورالعمل مرکز کنترل بیانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوزمان شگفت انگیزابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب عامل دسته بندی و حفطظهور امواج مغزی در مغز مصبیماری ای شبیه آلزایمر و گوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد الزایمرآیا امکان بازسازی اندامهفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتذره ی معین یا ابری از الکنه ناامیدی بلکه ارتقاانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینزندگی، مدیریت انرژیابزارهای دفاعی و بقای موجدایی خطای حسی استستم، بی پاسخ نیستهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توعلایم کمبود ویتامین E را بیهوش کردن در جراحی و بیمخودآگاهی و هوشیاريگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم در چه مرحله ای از خواب ، رآیا دلفین ها میتوانند باقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حارمز جهاننوار مغز با توضیح دکتر فاترس و آرمان هااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتزبان فرایند تکاملی برای احیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت تنها چیزی است که شاسرگردانیهوش عاطفی رمز آزادگیهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهعادت دادن مغز بر تفکربا آتش، بازی نکن و بعد از خدا بخشنده است پس تو هم بتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و اخلاقدر سال حدود 7 میلیون نفر آتاکسی فریدریشقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتروبات ها قول میدهندایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونتشخیص ایدزهمه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریزبان، نشان دهنده ی سخنگو اختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست شنا در ابهای گرم جنوب نیااستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتغم بی پایانباربر دیگران نباشدفاع در برابر تغییر ساختپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان پوکی استخوانآزادی عقیده، آرمانی که تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر سروش هایی برای مقابله با ااینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرتعامل انسان با هوش مصنوعهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتسلول های مغزی عامل پارکیارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت 67شکست حتمیاطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکی قلببحثی در مورد عملکرد لوب فدو برابر شدن خطر مرگ و میپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان ساده ی روماتیسمافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط ریاضیات یک حس جدید استاکسکاربازپین در درمان تشثبت امواج الکتریکی در عصهنر، پر کردن است نه فحش دسماگلوتید داروی کاهش دهناز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هجدهمشب سیاه سحر شودبه قفس های سیاهت ننازکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استبدون پیر فلکدیدن خدا در همه چیزپرسش و چستجو همیشه باقی افلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستینقش ویتامین K در ترمیم اسدریای خداالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی سودمندی موجودات ابزی بر از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت دوازدهمششمین کنگره بین المللی سبه زودی شبکه مغزی به جای کاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگبرای زندگی سالم، یافتن تدانشمندان اولین سلول مصنآنها نمیخواهند دیگران رافیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش روزه داری در سالم و جدرگیری اعصاب به علت میتوامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا سارشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی سیب یکسان و دیدگاه های متاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخفاش با شیوع همه گیری جدیضربه مغزی در تصادف رانندبی عدالتی در توزیع واکسن کشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atداروی تشنجی دربارداریآیا ما تنها موجودات زنده فرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه ی رسیدن به قلهدغدغه نتیجه ی نادانی استانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوزمان طلایی سکته ی مغزی راابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دسانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواص فلفل سبزظرف باید پر شود چه با چرک بیماری ای شبیه ام اس مولتگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی داروی سل سپتآیا انسان با مغز بزرگش اخفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکیذرات کوانتومی زیر اتمی قنه به اعدامانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروززندگی، مراتب هوشیاری استابعاد و نیازهای تکاملیجریان انرژی در سیستم های ستون فقرات انسان دو پا جلهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امعلایم کمبود ویتامین E را بیهوشی در بیماران دچار اخودت را از اندیشه هایت حفگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و در ناامیدی بسی امید استآیا دست مصنوعی به زودی قاقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حارمز جهان خاصیت فراکتالنوار مغز ترجمه رخدادهای ترسناک تر از کوریاولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتزبان متغیراحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت خواب و رویاسربازان ما محققا غلبه می