دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاریکی من و تو و گرد و غبارپراکنی های ما هرگز آن منابع را خاموش نخواهد کرد

کارخانه های ستاره سازی، هزاران سال نوری دورتر از انسان!!

کارخانه های ستاره سازی | سایت علمی بیگ بنگ
(هر سال نوری مسافتی است که نور در هر سال با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه می پیماید.)
کشفیات جدید تلسکوپ جیمز وب، نشان می‌دهد بسیار دورتر از جایی- که دستان و نگاه و قدرت انسان، به آن دسترسی دارد- کارخانه های تولید ستارگان هست؛ ستارگانی که بسیار بیشتر از خورشید، می درخشند و بسیار فراتر، انرژی تولید می‌کنند.
در جایی که دستان من و تو به آن نمیرسد، منابع قدرتمند انرژی هست که هرگز در بند قیدها و قفس ها و قوانین ما نیست.
تاریکی من و تو و گرد و غبارپراکنی های ما هرگز آن منابع را خاموش نخواهد کرد.
حد خود را بشناس!
ما در جهان وسیع آفرینش، هیچ کاره ایم
دلیل و راهنمای اصیل، خورشید و نه فقط خورشید منظومه ی شمسی بلکه خورشیدهایی هزاران برابر خورشید زمینی است و سایه، جز نشانه ی خورشید نیست
سایه را اصالت دادن، جز فریب خود نیست.

انتشار تصویر کارخانه ستاره سازی توسط ناسا+عکس
(آیا به پروردگارت نگاه نکردی که چگونه سایه را گستراند و اگر میخواست آن را ساکن میکرد، سپس خورشید را بر آن، دلیل و راهنما کردیم.)(سوره فرقان قرآن کریم: آیه ی۲۵)https://www.youtube.com/watch?v=8_s0LClQ8aw


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رویای شفافارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیباور و کیهان شناسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعقلانیت بدون تغییرتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر رژیم گیاه خواری بر فردا را نمیدانیمحافظه و اطلاعات در کجاستآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه مکانیک کوانتومی بی معنی داروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بچگونه تکامل مغزهای کنونیبحثی در مورد حقیقت فضا و سکوت و نیستیعواملی که برای ظهور لغت اتومورهای ستون فقراتکوچ از محیط نامناسبتری فلوپرازینآیا کیهان می تواند یک شبیقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت نهماگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماماده ی تاریکدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیچالش هوشیاری و اینکه چرا بدون پیر فلکهیچ وقت خودت را محدود به ستون فقرات انسان دو پا جلغم بی پایانتوسعه برخی شغل ها با هوش کاهش التهاب ناشی از بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های آیا دلفین ها می تواند از لا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کومدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیارساناها و ابر رساناها و عنخستین تمدن بشریبرخی یونها و مولکول های مهرچیز با یک تاب تبدیل به تکامل و ریشه ی مشترک خلقتکریستال زمان(قسمت اولتغییرات تکاملی سر انسان آرامش(سکوت) stillness و تکاپومن کسی در ناکسی دریافتم حساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسامرگ تصادفیاطلاعات حسی ما از جهان، چزندگی هوشمند در خارج از زچرا در مغز انسان، فرورفتبررسی بیماری التهابی رودویتامین کاتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیگوشت خواری یا گیاه خواریافراد بی دلیل دوستدار تو منابع انرژی از نفت و گاز خوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث مشکلات روانپزشکی پس از سبه نادیدنی ایمان بیاورزیست، مرز افق رویداد هستشناسایی سلول های ایمنی ابعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیموالزارتان داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاگشایش دروازه جدیدی از طرامید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگابعاد بالاترنقطه بی بازگشتمغز قلببیمار 101 ساله، مبتلا به سزبان شناسی نوین نیازمند شب سیاه سحر شودتقلید از طبیعتهندسه ی پایه ایواکسن علیه سرطانتاثیر گیاهخواری بر رشد و جاودانگی مصنوعیپیوستگی همه ی اجزای جهانانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسارمز پیشرفت تواضع است نه طاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکبیماریهای تحلیل عضلانی اسلول های بدن تو پیر نیستنصرع و درمان های آنتمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک های بیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغییحقیقت تنها چیزی است که شاآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکمهربانی، شرط موفقیتدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرباد و موجسوخت هیدروژنی پاکعقیده ی بی عملتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر رژیم گیاهخواری بر فرضیه ای جدید توضیح میدهحباب های کیهانی تو در توآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستمکانیزمهای دفاعی در برابداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی در مورد عملکرد لوب فسکوت، پر از صداعوارض ازدواج و بچه دار شدتوهم فضای خالیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتری فلوپرازینآیا گذشته، امروز وآینده قبل از آغازحس و ادراک قسمت چهارماگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدماده ی خالیدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد دردچالش هوشیاری و اینکه چرا برنامه و ساختار پیچیده مهیچ کاری نکردن به معنی چیسخن و سکوتغیرقابل دیدن کردن مادهتوصیه های سازمان بهداشت کاهش حافظه هرچند فرایندیتشخیص آلزایمر سالها قبل آیا دلفین ها میتوانند بالاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک قسمت بیستمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده مدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیارشته نوروایمونولوژی و نقنخستین تصویر از سیاهچالهبرخی اثرات مضر ویتامین دهز ذره، یک دنیاستتکامل ابزار هوش ، راه پر کریستال زمان(قسمت دوم)ثبت و دستکار ی حافظهآزمون تجربی، راهی برای رمنابع انرژي پاک سرچشمه حخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دمرگی وجود ندارداطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی بی دودچرا ذرات بنیادی معمولاً بررسی سیستم تعادلی بدن اویتامین کا و استخوانتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیگیلگمش باستانی کیستافزایش قدرت ادراکات و حسمنابع انرژی از نفت و گاز خوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتمشکلات روانپزشکی در عقب به هلال بنگرزاوسکا درمان گوشرشواهدی از نوع جدیدی از حابعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتپمبرولیزوماب در بیماری چامیدوار باش حتی اگر همه چمنبع هوشیاری کجاست قسمت دفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومذهن هوشیار در پس ماده ی ماتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیماری های مغز و اعصاب و زبان، نشان دهنده ی سخنگو شبیه سازی میلیون ها جهان تقویت استخوان در گرو تغذهندسه ی رایج کیهانواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر انتخاب از طرف محیط جایی خالی نیستپیام های ناشناخته بر مغز انرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار رمز بقای جهش ژنتیکیاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانبیماری، رساله ای برای سلسلول عصبی شاهکار انطباق ضرورت زدودن افکارتمرکز بر هدفهوش مصنوعی از عروسک های بیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک مولکولها و ذرات در حقیقت خواب و رویاآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انمولتیپل اسکلروز در زنان دانشمندان پاسخ کوانتومی دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنباد غرور و سر پر از نخوت وسودمندی موجودات ابزی بر علم و ادراک فقط مشاهده ی تو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفشار و قدرتحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درمانگر کامپیسکته مغزیعید نوروز مبارکتوهم فضای خالی یا توهم فضکوچکترین چیز یک معجزه استرک امروزآیا پیدایش مغز از روی تصاقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت نوزدهماگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طماده ای ضد التهابیدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تراه فراری نیستچالش دیدگاه های سنتی در ببرنامه ی مسلط ژنها در اختهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسخن پاک و ثابتغرور و علمتوصیه های غیر دارویی در سکاهش دوپامین عامل بیماریتصویر زیبا از سلولآیا دست مصنوعی به زودی قالایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت دهمابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تمدل های ریز مغز مینی بریندرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هرشد مغز فرایندی پیچیده انخستین روبات های زنده ی جبرخی اختلالات عصبی مثانههزینه ای که برای اندیشیدتکامل جریان همیشگی خلقتکریستال زمان(قسمت سوم)ثبت امواج الکتریکی در عصآزمون ذهنی گربه ی شرودینمنابع انرژی از نفت و گاز خلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنمراحل ارتقای پله پله کیهاطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی در جمع مواردی را برچراروياها را به یاد نمی آبررسی علل کمر درد در میانویتامین کا در سبزیجاتتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندگیاه بی عقل به سوی نور میافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع بی نهایت انرژی در دخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جمشاهده گر جدای از شیء مشابه کدامین گناه کشته شدندزبان مشترک ژنتیکی موجوداشواهدی از دنیسوان(شبه نئبعد از کرونا دلخوشی بیهوهفت چیز که عملکرد مغز تو واکنش به حس جدیدتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزپنج اکتشاف شگفت آور در موامیدی به این سوی قبر نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53دقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومذهن تو همیشه به چیزی اعتقاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشمغز مانند تلفن استبیماری وسواسزبان، وسیله شناسایی محیطشبیه سازی سیستم های کوانتقویت حافظه یا هوش مصنوعهندسه بنیادینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر احتمالی عصاره تغلیجاذبهپیشینیان انسان از هفت میانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسرمز جهاناختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستبیندیشسلولهای ایمنی القا کنندهضررهای مصرف شکر و قند بر تمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی یکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی آلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و مواد کوانتومی جدید، ممکنموجود بی مغزی که می توانددانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبار بزرگ ایستادن بر دو پاسیلی محکم محیط زیست بر انعلم و روحتو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاریک ترین بخش شبفضای قلب منبع نبوغ استحریص نباشاینکه به خاطرخودت زندگی ما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخچگونه حافظه را قویتر کنیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درخدمت خلق وحسال سیزده ماههعامل کلیدی در کنترل کارآتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)کووید نوزده و خطر بیماری ترکیب آمار و ژنتیکآیا آگاهی پس از مرگ از بیقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت هفتماگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طماده، چیزی بیش از یک خلا در هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رچاالش ها در تعیین منبع هوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هیچ کس حقیقت را درون مغز سختی ها رفتنی استمقالاتتوصیه هایی در مصرف ماهیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تصویر زیبای اصفهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلالبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینمدیون خود ناموجوددرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر رشد مغز علت تمایل انسان بنرمش های مفید برای درد زابرخی اصول سلامت کمرهزینه سنگین انسان در ازاتکامل داروینی هنوز در حاکشف مکانیسم عصبی خوانش پجلوتر را دیدنآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنابع انرژی از نفت و گاز خلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسمرز مرگ و زندگی کجاستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزندگی در سیاهچالهچراروياها را به یاد نمی آبزرگ فکر کنویتامین بی 12 در درمان دردتابوهای ذهنیجهان هوشیارگیاه خواری و گوشت خوار کدافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع جدید انرژیخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و امشاهده آینده از روی مشاهبه امید روزهای بهترزبان چهار حرفی حیات زمینشیشه ی بازالتی و سیلیکونتفکر قبل از کارهفت سین یادگاری از میراث واکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و پول و شادیامیدی تازه در درمان سرطامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسذهن خود را مشغول هماهنگیاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرمغز مادران و کودکان در زمبیماری کروتز فیلد جاکوبسفر فقط مادی نیستشبکه های مصنوعی مغز به درتقویت سیستم ایمنیهندسه در پایه ی همه ی واکوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر ترکیبات استاتین (سجاذبه و نقش آن در شکلگیریپیشرفت های جدید علوم اعصانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز جهان خاصیت فراکتالاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هابیهوش کردن در جراحی و بیمسلولهای بنیادی مصنوعی درضررهای شکر بر سلامت مغزتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی یافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تحقیقت راستین انسان علم بآلزایمراولین تصویر در تاریخ از ساولین دارو برای آتاکسی فموجودات مقهور ژنها هستنددانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبار سنین ابزار هوشمندی اسینوریپا داروی ترکیبی ضدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاریکی من و تو و گرد و غباقفس ذهنحرکت چرخشی و دائمی کیهاناینکه خانواده ات سالم باما اکنون میدانیم فضا خالداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابیننگاه محدود و تک جانبه، مشبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی ساخته هوش طبیسانسور از روی قصد بسیاری عادت همیشه خوب نیستتوهم چیستکودک هشت ساله لازم است آدترکیب حیوان و انسانآیا امکان بازسازی اندامهقدرت مردمحس و ادراک قسمت هفدهماگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شماشین دانشدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رناتوانی از درمان برخی ویبرین نت به جای اینترنتهیچ اندر هیچسرنوشتتاثیر ویتامین دی بر بیماتوضیحی ساده در مورد هوش مکایروپاکتیک چیستتصویربرداری فضاپیمای آمآیا رژیم غذایی گیاهی سلالحظات خوش با کودکانحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسمدیریت اینترنت بر جنگدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکرشد در سختی استنرمش های مفید در سرگیجهبرخی بیماری ها که در آن بهزاران سال چشم های بینا وتکامل داروینی هنوز در حاکشف مکانیسمی پیچیده در بجمجمه انسان های اولیهآزادی عقیده، آرمانی که تمنابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلامرز بین انسان و حیوان کجااعتماد به خودزندگی زمینی امروز بیش از نزاع بین جهل و علم رو به پبزرگ شدن مغز محدود به دورویتامین بی هفدهتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرگیرنده باید سازگار با پیافسردگی و اضطراب در بیمامناطق خاصی از مغز در جستجخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و امطالبه ی حق خودبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان نیاز تکاملی استشکل های متفاوت پروتئین هتفکر خلا ق در برابر توهم هم نوع خواری در میان پیشیواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیپوست ساعتی مستقل از مغز دامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرذهن سالماثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیمغز چون ابزار هوش است دلیبیماری گیلن باره و بیمارسفر نامه سفر به بم و جنوب شبکیه های مصنوعیتلقین اطلاعات و حافظههندسه زبانِ زمان استوجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر حرکات چشم بر امواج جدایی خطای حسی استپیشرفت در عقل است یا ظواهانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکرنگ کردن، حقیقت نیستاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری بیهوشی در بیماران دچار اسلام تا روشناییطلوع و حقیقتتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی یاد گرفتن مداومتاثیر درجه حرارت بر عملکفاصله ها در مکانیک کوانتحقیقت غیر فیزیکیآملودیپین داروی ضد فشار اولین دروغموسیقی نودانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبارداری بدون رحمسیگار عامل افزایش مرگ ومعلم به ما کمک میکند تا موتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاریکی و نورآیا ما کالا هستیمقلب و عقلحس چشایی و بویاییاینترنت بدون فیلتر ماهواما از اینجا نخواهیم رفتداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته منگاه انسان محدود به ادرابحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیسانسور بر بسیاری از حقایعادت کن خوب حرف بزنیتوهم وجودکودک ایرانی که هوش او از ترازودونآیا انسان با مغز بزرگش اخقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت هجدهماگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدمبانی ذهنی سیاه و سفیددر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزراه پیروزی در زندگی چیستناتوانی در شناسایی چهره برای یک زندگی معمولیهیچگاه از فشار و شکست نترسریع دویدن مهم نیستصفحه اصلیتیوتیکسن داروی ضد جنونکار با یگانگی و یکپارچگیتصور از زمان و مکانآیا راهی برای رفع کم آبی لرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرمداخله ی زیانبار انساندرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دز گهواره تا گورنرمشهای مهم برای تقویت عبرخی بیماری های خاص که بدهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل داروینی هنوز در حاکشف ارتباط جدیدی از ارتبجنبه های موجی واقعیتآسيب میکروواسکولاریا آسمنابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هممرز جدید جستجو و اکتشاف، اعتماد به خودزندگی زودگذرنزاع بین علم و نادانی رو بزرگ شدن تقریبا ناگهانی ویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرگالکانزوماب، دارویی جدیاقلیت خلاقمنبع هوشیاری کجاست قسمت خارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از مطالبی در مورد تشنجبه بالاتر از ماده بیندیشزبان و کلمه حتی برای کسانشکل پنجم مادهتفاوت مغز انسان و میمون ههمه چیز در زمان مناسبواکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنپوشاندن خود از نورامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیمغز چگونه صداها را فیلتر بیماری آلزایمر، استیل کوسفر به مریخ در 39 روزشباهت مغز و کیهانتلاش ها برای کشف منابع جدهنر حفظ گرهوراپامیل در بارداریتاثیر دوپامین و سروتونینجریان انرژی در سیستم های پیشرفت ذهن در خلاقیت استانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز ترنگین کماناختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخبیوگرافیسلسله مباحث هوش مصنوعیطلای سیاهتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی یاد بگیر فراموش کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکفاصله ی همیشگی تصویر سازحقیقت غیر قابل شناختآموزش نوین زبانحقایق ممکن و غیر ممکنآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیموسیقی هنر مایع استدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را چگونه مولکول های دی ان ایبازگشت از آثار به سوی خداسیاهچاله های فضایی منابععلم بدون توقفتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاریکی خواهد ترسیدآیا ما تنها موجودات زنده قلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک (قسمت اول )ایندرالما اشیا را آنطور که هستندداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز ريتوکسيمب در درمان ام اسنگاه از بیرون مجموعهبحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیساهچاله ها تبخیر نمیشودعادت کردن به نعمتتوهم وجودکودکان میتوانند ناقل بی تراشه ی بیولوژِیکآیا احتمال دارد رویا از آقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت هشتماگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استمباحث مهم حس و ادراکدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرراه انسان شدن، راه رفتن ونادیدنی ها واقعی هستندبرای پیش بینی آینده مغز دهیپرپاراتیروئیدیسمسریعترین کامپیوتر موجودسوالات پزشکیتیک و اختلال حرکتیکاربرد روباتهای ريزنانوتصادف یا قوانین ناشناختهآیاما مقهور قوانین فیزیکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسمدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجزمین در برابر عظمت کیهانچرا ماشین باید نتایج را پبرخی توجهات در ببمار پارهستی ما پس از شروعی چگال تکامل داروینی هنوز در حاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجنسیت و تفاوت های بیناییآسیب ها ناشی از آلودگی هومنابع انرژی از نفت و گاز خم شدن فضا-زماندریای خداابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده مزایای شکلات تلخ برای سلاعداد بینهایت در دنیای مزندگی سلول در بدن، جدای انزاع بین علم و جهل رو به پبزرگترین خطایی که مردم مویروس مصنوعیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهگام کوچک ولی تاثیرگذارالکترومغناطیس شنوایی و همنبع هوشیاری کجاست قسمت خبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت امطالعه ای بیان میکند اهدبه خودت مغرور نشوزبان و بیان نتیجه ساختماشکست حتمیتفاوت ها و تمایزها کلید بهمه چیز در زمان کنونی استواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستپیموزایدانفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تذره ی معین یا ابری از الکاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتمغز ناتوان از توجیه پیدابیماری الزایمرسفر تجهیزات ناسا به مریخ شباهت مغز با کیهان مادیتلاش هایی در بیماران قطع هنر رها شدن از وابستگیورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر دپاکین بر بیماری مجریان انرژی در سیستم های پیشرفتی مستقل از ابزار هانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز رهبر حقیقیاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهبیوگرافیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتطوفان فقر و گرسنگی و بی ستنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی یادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکفتون های زیستیفروتنی و غرورحل مشکلآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شمیهمانهای ناخوانده عامل داروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه میتوان با قانون جنبازگشت به ریشه های تکاملسیاهچاله ها، دارای پرتو علم در حال توسعهتو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا مغز تا بزرگسالی توسعقلب روباتیکحس و ادراک (قسمت دوم )ایا کوچک شدن مغزانسان الما به جهان های متفاوت خودداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز ریه زغالینگاه از دور و نگاه از نزدبحثی درباره احساسات متفاهوش در طبیعتسایه را اصالت دادن، جز فرعادت دادن مغز بر تفکرتوهم بی خداییکودکان خود را مشابه خود تتربیت کودکان وظیفه ای مهآیا احتمال دارد رویا از آقدرت ذهنحس و ادراک قسمت پنجماگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیمجموعه های پر سلولی بدن مدر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داراه بی شکستنادانی در قرن بیست و یکم،برای اولین بار دانشمندانهاوکينگ پیش از مرگش رسالسرگیجه از شایعترین اختلاپیامهای کاربرانتیروفیبان موثر در سکته ی کاربرد روباتهای ريز، در تظاهر خوابیده ی مادهآب زندگی است قسمت چهارملزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشمروری بر تشنج و درمان هایدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هازمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا مغز انسان سه هزار سالبرخی توصیه ها برای واکسیو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل زبانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجنسیت و تفاوت های بیناییآشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز خونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهمسمومیت دانش آموزان، قمابقای حقیقی در دور ماندن ازندگی، مدیریت انرژینسبت ها در کیهانویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهگامی در درمان بیماریهای الکتروتاکسی(گرایش و حرکمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا موجود استارتباط پیوسته ی جهاندرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت امعماری، هندسه ی قابل مشابه دنبال رستگاری باشزبان و بیان، در سایه پیشرشگفت نیست من عاشق تو باشمتفاوت ها را به رسمیت بشناهمه چیز، ثبت می شودواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساپیموزایدانقراض را انتخاب نکنیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننمغز و اخلاقبیماری ای شبیه آلزایمر و سفر دشوار اکتشافشباهت کیهان و مغزتلاشی برای درمان قطع نخاهنر، پر کردن است نه فحش دورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر داروهای ضد التهاب جریان انرژی در سیستم های پاسخ گیاهان در زمان خوردانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانبیان ژن های اسکیزوفرنی دسم زنبور ، کلیدی برای وارطوفان زیباییتنها در برابر جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی یادآوری خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض حلقه های اسرارآمیزآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدمیوتونیک دیستروفیداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادچگونه مغز پیش انسان یا همبازخورد یا فیدبکسیاهچاله و تکینگی ابتدایعلم راهی برای اندیشیدن اتوقف؛ شکستهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتازه های اسکیزوفرنی(جنوآیا همه جنایت ها نتیجه بیقلب را نشکنحس و ادراک قسمت 67ایا این جمله درست است کسیما با کمک مغز خود مختاريمداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتریواستیگمیننگاه از درون مجموعه با نگبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانساخت شبکه عصبی مصنوعی با عارضه جدید ویروس کرونا ستوهم تنهاییکودکان را برای راه آماده ترجمه ای ابتدایی از اسراآیا برای تولید مثل همیشه قدرت عشقحس و ادراک قسمت پنجاهاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقامحل درک احساسات روحانیدر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، ررابطه تشنج و اوتیسمنازوکلسینبرای تمدن سازی، باید در بهاوکينگ پیش از مرگش رسالسرگردانیسایتهای دیگرتکنولوژی جدید که سلول هاکتاب گران و پرهزینه شد ولتظاهری از ماده است که بیدآب زندگی است قسمت هفتملزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت ششمابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشمرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان پوکی استخواناصل بازخوردزمان چیستچرا مغزهای ما ارتقا یافت برخی درمان های Spinal Muscular Atوفور و فراوانیتکامل زبانکشتن عقیده ممکن نیستجهل مقدسآشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز خواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نمسیر دشوار تکامل و ارتقابلندی در ذهن ما درک بلندیزونیسومایدسرعت فکر کردن چگونه استنسبت طلایی، نشانه ای به سواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریگامی در درمان بیماریهای الکترودهای کاشتنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به درد باسن و پا به دلیل کاهابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزمعنی روزهبه زودی شبکه مغزی به جای زبان و تکلم برخی بیماریهشگفت انگیز بودن کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقهمه ی سردردها بی خطر نیستواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیچیدگی های مغزمگسانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات مضر ماری جوانانه به اعداممغز و اخلاقبیماری ای شبیه ام اس مولتسفرنامه سفر به بم و جنوب شباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی تازه برای گشودن معهوموارکتوس ها ممکن است دورزش و میگرنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جستجوی متن و تصویر به صورپختگی پس از چهل سالگي به انسان باشمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتاختراع جدید اینترنت کواننور درونبیان حقیقتسماگلوتید داروی کاهش دهنطولانی ترین شبتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسحمله ویروس کرونا به مغزآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یمیگرن و پروتئین مرتبط با داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختچگونه هموساپينس بر زمین بازسازي مغز و نخاع چالشی سیاهچاله ی تولید کنندهعلم ساختن برج های چرخانتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتازه های بیماری پارکینسوآیا هوش مصنوعی می تواند نقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت 74ایا ابزار هوشمندی یا مغز ما بخشی از این جهان مرتبطداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ریاضیات یک حس جدید استنگاه حقیقی نگاه به درون ابخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر اساخت شبکه عصبی با الفبای عدم توقف تکامل در یک انداتوهم جدایی و توهم علمکوری گذرای ناشی از موبایترس و آرمان هاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت پنجاه و یابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرمحل درک احساسات روحانی ددر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندرادیوی مغز و تنظیم فرکاننباید صبر کرد آتش را بعد برای خودآگاه بودن تو بایهدف یکسان و مسیرهای مختلسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هاکتاب زیست شناسی باورتعداد کلی ذهن ها در جهان آب زندگی است قسمت اوللزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استمرکز حافظه کجاستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرزمان و مکان، ابعاد کیهان چرا ویروس کرونای دلتا وابرخی روش های تربیتی کودکوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل زبان انسان از پیشیگل زندگیجهان فراکتالآغاز فصل سرما و دوباره تکمنابع انرژی از نفت و گاز خواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای مسئول صیانت از عقیده کیسبلوغ چیستزونا به وسیله ویروس ابله سعی کن به حدی محدود نشویبزرگترین درد از درون است نشانه های گذشته در کیهان واقعیت چند سویهتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرگاهی لازم است برای فهم و الگو و عادت را بشکن و در امنبع هوشیاری کجاست قسمت خدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مدردهای سال گذشته فراموش ابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريامعادله ها فقط بخش خسته کنبه زیر پای خود نگاه نکن بزبان و شناخت حقیقت قسمت چشگفت زده و حیران باشتفاوت های تکاملی در مغز وهمیشه چشمی مراقب و نگهباواکسن اسپایکوژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپیچیدگی های مغزی در درک زانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری اسپینال ماسکولار سفرنامه سفر به بم و جنوب شباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی جدید در درمان ام اسهورمون شیرساز یا پرولاکتورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماپروژه ی ژنوم انسانیانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری در کجاست؟(قدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبیست تمرین ساده برای جلوسندرم کووید طولانیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستحمایت از طبیعتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یمیگرن سردردی ژنتیکی که بداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیچگونه هوشیاری خود را توسبحتی علمی درباره تمایل بسیاره ی ابلهانعلایم کمبود ویتامین E را تولید یا دریافت علمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتبدیل پلاستیک به کربن و سآیا هوش مصنوعی زندگی بشرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت 75ایا بیماری ام اس (مولتیپما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ریسدیپلام تنها داروی تاینگاه دوبارهبخش های تنظیمی ژنومهوش عاطفی در زنان بیشتر اساختن آیندهعدم درکتوهم جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلتسلیم شدن از نورون شروع مآیا تکامل و تغییرات ژنتیلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت پنجاه و دابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ محدودیت چقدر موثر استدر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور راز تغییرنبرو و انرژی مداومبرای زندگی سالم، یافتن تهدف یکسان، در مسیرهای متسردرد میگرنتکینگیکتاب طبیعت در قالب هندسهتعذیه ی ذهنآب زندگی است قسمت دوممقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیمرکز حافظه کجاستدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان و صبرچرا پس از بیدار شدن از خوبرخی سلولهای عصبی در تلاوقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل ساختار رگهای مغزی گلوله ی ساچمه ایآغاز مبهم آفرینشمنابع انرژی از نفت و گاز خواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزمسئولیت جدیدبلعیدن ستاره توسط سیاهچازیباترین چیز در پیر شدنشلیک فراموشیبسیاری از بیماری های جدینشانه های پروردگار در جهواقعیت چیستتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهگاهی مغز بزرگ چالش استالگوی بنیادین و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست قسمت خسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هودردی که سالهاست درمان نشابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريامعجزه های هر روزهبوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اشگفتی های زنبور عسلتفاوت های زبانی سرمنشا تهمیشه اطمینان تو بر خدا بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیوند قلب خوک، به فرد دچاانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدرفتار مانند بردهاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایمغز کوانتومیبیماری اضطراب عمومیسفرنامه سفر به بم و جنوب شجاعت و ترستمایل زیاد به خوردن بستنهوش فوق العاده، هر فرد اسورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج نخاعی با الکترودهای حفره در مغزپروژه ی ژنوم انسانیانسان خطرناکترین موجودمنبع خواب و رویادانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبیش از نیمی از موارد انتقسندرم گیلن باره به دنبال طبیعت موجی جهانتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند پیچیده ی خونرسانیحوادث روزگار از جمله ویرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیممیگرن شدید قابل درمان اسداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاچگونه واکسن کرونا را توزبحث درباره پیدایش و منشا سیاره ابلهانعلایم کمبود ویتامین E را تولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا هوش ارثی دریافتی از پقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت چهلایا بدون زبان میتوانیم تمانند آب باشداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز ریشه های مشترک حیاتنگاهی بر قدرت بینایی درابخش بزرگی حس و ادراک ما اهوشمندی کیهانساختار فراکتال وجود و ذهعسل طبیعی موثر در کنترل بتوهمات و شناخت حقیقتکیهان خود را طراحی میکندتشنچ پانایوتوپولوس تشنج آیا جنین انسان، هوشمندی لوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت پنجاه و سابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشومحدودیت های حافظه و حافظدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمراست دستی و چپ دستیچت جی پی تیبرخی ملاحظات در تشنج های هدف از تکامل مغزسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیکتاب، سفری به تاریختغییر الگوی رشد مغزی با زآب زندگی است قسمت سوممقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل امرکز خنده در کجای مغز استدرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دزمان واقعیت است یا توهمچرا ارتعاش بسیار مهم استبرخی سيناپسها طی تکامل و وقتی پر از گل شدی خودت را تکامل شناخت انسان با کشفگلوئونإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنابع انرژی از نفت و گاز خواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دمسئولیت در برابر محیط زیبنی عباس، ننگی بر تاریخزیباترین چیز در افزایش سشلیک فراموشیبسیاری از بیماری های جدینظام مثبت زندگیواقعیت چیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهگذر زمان کاملا وابسته به الگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فدرس گرفتن از شکست هاابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريامعجزه ی علمبوزون هیگز جهان را از متلزبان و شناخت حقیقت قسمت دشانس یا تلاشتفاوت ایستایی و تکاپوهمیشه داناتر از ما وجود دواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیوند مغز و سر و چالشهای انتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسرفتار وابسته به شکلاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قبیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب شرکت نورالینک ویدیویی ازتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی می تواند بر احوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنحق انتخابپروانه ی آسمانیانسان عامل توقف رشد مغزمنتظر نمان چیزی نور را بهدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی ادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبیشتر کمردردها نیازی به سندرم پیریفورمیسطبیعت بر اساس هماهنگیتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سرطعمه ی شبکه های ارتباط اجتو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر رو ح و روان بر جسمفرایند تکامل و دشواری هاحکمت الهی در پس همه چیزآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشمیدان مغناطيسي زمین بشر داروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از چگونه آن شکری که می خوریمبحثي درباره هوش و تفاوتهسیاره ابلهانعلت خواب آلودگی بعد از خوتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتبدیل سلولهای محافط به سآیا هوش سریعی که بدون احسقانون گذاری و تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتایا تکامل هدفمند استماه رجبدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم نگاهی بر توانایی اجزاي ببخش بزرگتر کیهان ناشناختهوشیاری و وجودساختار شبکه های مغزی ثابعشق درونی به یگانگی خلقتتوپیراماتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتشنج چیستآیا جهان ذهن و افکار ما ملوتیراستامحس و ادراک قسمت پنجاه و شابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کمخچه فراتر از حفظ تعادلدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در رجزخوانی هایی که امروز بچت جی پی تیبرخی مرزهای اخلاق و علوم هدف از خلقت رسیدن به ابزاسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشمکتابخانهتغییر زودتر اتصالات مغزیآب، زندگی است(قسمت پنجم)مقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک سی و هفتمابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین مرگ چیستدرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملزمان پلانکچرا بیماری های تخریبی مغبرداشت مغز ما از گذر زمانوقتی تو از یاد گرفتن باز تکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچگمان میکنی جرمی کوچکی در افت فشار خون ناگهانی در ومنابع انرژی از نفت و گاز خودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دمستند جهان متصلبه قفس های سیاهت نناززیر فشار کووید چه باید کرشنا در ابهای گرم جنوب نیابشکه ای که ته نداره پر نمنظریه ی تکامل در درمان بیواقعیت های متفاوتتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آگذشته را دفن کنالتهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز اندست آسمانابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای معجزه ی علم در کنترل کرونبی نهایت در میان مرزهازبان و شناخت حقیقت قسمت سشاهکار قرنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهمیشه راهی هستواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوانان وطنپیوند اندام از حیوانات باندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار اجتماعی انسان، حاصاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عبیماری تی تی پیسفری به آغاز کیهانشربت ضد خلطتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی و کشف زبان هایوزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابحقیقت قربانی نزاع بین بی پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصمنحنی که ارتباط بین معرفدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبا هوش مصنوعی خودکار روبسندرم سردرد به دلیل افت فظهور امواج مغزی در مغز مصتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر روده بر مغزفرایند حذف برخی اجزای مغحافظه میتواند بزرگترین دآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند میدان های مغناطیسی قابل داروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اچگونه انتظارات بر ادراک بحثی جالب درباره محدودیتسیر آفرینش از روح تا مغز عماد الدین نسیمی قربانی تولترودینهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتداوم مهم است نه سرعتآیا هشیاری کوانتومی وجودقانون جنگلحس و ادراک قسمت چهل و هشتایجاد احساساتماپروتیلینداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم نگاهت را بلند کنبخش دیگری در وجود انسان ههوشیاری کوانتومیسازگاری با محیط بین اجزاعصب حقوق نورولووتوانایی مغز و دیگر اجزای کیست هیداتید مغزتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآیا جهش های ژنتیکی، ویرولوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت بیست و چهابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلارحم مصنوعینتایج نادانی و جهلبرخی نکات از گاید لاین پرهر چیز با هر چیز دیگر در تسردرد تنشنتکامل مداومکجای مغز مسئول پردازش تجتغییر عمودی سر انسان از پآثار باستانی تمدن های قدملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دمرگ و میر پنهاناصول سلامت کمرزمان به چه دلیل ایجاد میشچرا حیوانات سخن نمی گوینبررسي علل احتمالي تغيير ویتنام نوعی کرونا ویروس تأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاگنجینه ای به نام ویتامین افت هوشیاری به دنبال کاهمنابع انرژی از نفت و گاز خودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درمشکل از کجاستبه مغز خزندگان خودت اجاززیرفون داروی ضد ام اسشناخت و معرفت، و نقش آن دبشریت از یک پدر و مادر نینظریه ی تکامل در درمان بیواقعیت و مجازتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی گربه شرودینگر و تاثیر مشامیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست قسمت خطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز اندستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهمعجزه در هر لحظه زندگیبی ذهن و بی روحزبان جانسوزشاهکار شش گوشتفاوتهای جنسیتی راهی براهمیشه عسل با موم بخوریمواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجواب دانشمند سوال کننده پیوند سر آیا ممکن استاندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزرقیبی قدرتمند در برابر ماحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتبیماری دویکسقوط درون جاذبه ای خاص، چشش مرحله تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشیک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستحقیقت آنطور نیست که به نظپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادمنشأ اطلاعات و آموخته ها دانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید با تعمق در اسرار ابدیت و بالاترین هدف از دولتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاظرف باید پر شود چه با چرک تو آرامش و صلحیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر رژیم گیاه خواری بر فراتر از دیوارهای باورحافظه و اطلاعات در کجاست آینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دمیدان بنیادین اطلاعاتداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقچگونه به سطح بالایی از هوبحثی در مورد نقش ویتامين سیستم تعادلی بدنعوامل موثر در پیدایش زباتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتداخل مرزها و صفات با بینآیا واکنش های یاد گرفته وقانون جنگلحس و ادراک قسمت چهل و دومایرادهای موجود در خلقت بماجرای جهل مقدسدخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا رژیم ضد التهابیچالش هوشیاری و اینکه چرا بخشیدن دیگران یعنی آرامشهوش، ژنتیکی است یا محیطیستم با شعار قانون بدترین عضلانی که طی سخن گفتن چقدتوازن مهمتر از فعالیت زیکیست کلوئید بطن سومتشنج عدم توازن بین نورون آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعمخچه ابزاري که وظیفه آن فدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیارحم مصنوعینجات در راستگوییبرخی نرمش ها برای زانوهر جا که جات میشه، جات نیسردرد سکه ایتکامل چشمکرونا چه بر سر مغز می آورتغییرات منطقه بویایی مغزآرامش و دانشملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهمرگ و میر بسیار بالای ناشاضطراب و ترسزمان شگفت انگیزچرا حجم مغز گونه انسان دربررسی و اپروچ جدید بر بیمویتامین E برای فعالیت صحتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازگویید نوزده و ایمنی ساکتافتخار انسانمنابع انرژی از نفت و گاز خودروهای هیدروژنیدرک دیگرانابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف مشکلات نخاعیبه نقاش بنگرزیرک ترین مردمشناخت درون، شناخت بیرون؛بعد پنجمنظریه ی ریسمانواقعیت و انعکاستاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهگزیده ای از وبینار یا کنفامید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطای حسارتباط غیرکلامی بین انسادغدغه نتیجه ی نادانی استابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیمعرفت و شناختبی شرمیزبان ریشه هایی شناختی اسشاید گوشی و چشمی، آماده شتقلید مرحله ای نسبتا پیشهمجوشی هسته ای، انرژِی بواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوسازی مدرنپیوند سر، یکی از راه حلهااندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقترموزی از نخستین تمدن بشراحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلابیماری دیستروفی میوتونیسلول های بنیادیششمین کنگره بین المللی ستمدن زیر آبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمحقیقت افرادپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علمنشاء کوانتومی هوشیاری ادانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک باهوش ترین و با کیفیت تریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعقل مجادله گرتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرد حساس از نظر عاطفی و بحافظه و اطلاعات در کجاست آیندهایمان به رویامیدازولام در درمان تشنج داروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامچگونه باغبانی باعث کاهش بحثی در مورد نقش کلسیم و سیستم دفاعی بدن علیه مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و تومورهای نخاعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتروس جریان انرژیآیا یک، وجود داردقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت چهل و سوماکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟ماجرای عجیب گالیلهدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچالش هوشیاری و اینکه چرا بخشش، عقلانی یا غیر عاقلهیچ چیز همیشگی نیستستم، بی پاسخ نیستغم بی پایانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسکاهش مرگ و میر ناشی از ابتشویق خواندن به کودکانآیا خداباوری محصول تکامللیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت بیست و دوابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رومدل همه جانبه نگر ژنرالیدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنخاع ما تا پایین ستون فقربرخی نرمش های گردنهر حرکت خمیده می شود و هر سردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عمکریستال هاتغییرات آب و هوایی که به آرامش و سکونممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ممرگ انتقال است یا نابود شاطلاع رسانی اینترنتیزنجیرها را ما باید پاره کچرا خشونت و تعصببررسی ژنها در تشخیص بیماویتامین E در چه مواد غذایتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهگوشه بیماری اتوزومال رسسافراد آغاز حرکت خودشان رمنابع انرژی از نفت و گاز خورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملمشکلات بین دو همسر و برخیبه نقاش بنگرزیست شناسی کل در جزء فراکشناسایی تاریخچه ی تکاملیبعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیمواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشگزارش یک مورد جالب لخته وامید نجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاذهن ما از در هم شکستن منبابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاممغز فکر میکند مرگ برای دیبی عدالتی در توزیع واکسن زبان شناسی مدرن در سطح سلشاید درست نباشدتقلید از روی طبیعتهمراهی نوعی سردرد میگرنیواکسن ضد اعتیادتاثیر گیاه خواری بر رشد وجامعه ی آسمانیپیوندی که فراتر از امکاناندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میرمز و رازهای ارتباط غیر کاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل ببیماری ضعف عضلات نزدیک بسلول های بنیادی منابع و اصبر بسیار بایدتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی الفاگویک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر درجه حرارت بر عملکفناوری هوش مصنوعی نحوه خحقیقت اشیاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهمهندسی ژنتیک در حال تلاش دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلا