دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله ی فضایی قسمت بیست و ششم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله ی فضایی- قسمت بیست و ششم
مطالعه ای جدید می گوید سیاه چاله های خیلی بزرگ(غول آسا)می تواند ازماده ی سیاه تشکیل شده باشد. (کیهان شناسان از مشاهدات خود به این نتیجه رسیده اند که نیروی جاذبه ای در هستی وجود دارد که منبع آن ناشناخته است. برخی ستاره شناسان این را ماده ی تاریک مینامند. این ماده، بر هم کنش عادی با ماده ی معمولی ندارد یا کنش و واکنش آن به قدری ضعیف است که قابل مشاهده نیست و بر ماده ی معمولی از طریق جاذبه ای- که ایجاد می کند- اثر می گذارد.... در برابر فرض وجود ماده ی تاریک برای توجیه نیروی جاذبه ای اضافی یا فرض نادرست بودن معادلات نیوتن و تعدیل آنها در خصوص اجرام بزرگ، نظریه ی چند جهانی مطرح میشود که هیو اورت آن را ابداع کرد.

امروز در محافل علمی مخالفت های بسیار اندکی با این نظریه وجود دارد؛ به ویژه پس از ارائه ی نظریه ی ابر ریسمان و نظریه M و بعد از آنکه به وسیله ی ریاضیات، ابعاد دیگری به غیر از ابعاد چهارگانه ی معروف و محسوس اثبات شد.

از دید علم اگر یک کیهان سایه ای، وجود داشته باشد که برای ما نامرئی و به موازات کیهان ما قرار دارد این احتمال پیش می آید که کیهان مزبور بر عالم ما تاثیر گذار باشد مثلا از طریق نیروی گرانش.

زیرا میتوان چنین فرض کرد که نیروی گرانش (یعنی ذره ی گراویتون) آزاد است و با بافت کیهانی یا پوسته ای که ما بر آن زندگی می کنیم ارتباطی ندارد. بنابراین قادر است از یک کیهان به کیهان دیگر منتقل شود. این به آن معنی است که وجود یک کیهان به موازات ما برای شرح و توجیه نیروی گرانش مجهولی- که عامل افزایش سرعت حرکت کهکشانها در خوشه های کهکشانی است- کفایت میکند. (توهم بی خدایی- سید احمد الحسن: ص486-487)

در این مطالعه ستاره شناسان فرایندی نوظهور را به جای سناریوهای شکلگیری سنتی- که ماده معمولی را درگیر میکند- برای ایجاد سیاه چاله های غول آسا از ماده تاریک پیشنهاد میدهند.

سیاه چاله های غول آسا می توانند مستقیما از ماده ترایک تشکیل شوند. این در مناطق با چگالی بالا در مراکز کهکشان ها ممکن است. ستاره شناسانی که شکلگیری ابتدایی و تکامل کهکشان ها را مطالعه می کنند دقیقا نمی دانند چگونه سیاه چاله های غول آسا در ابتدا شکل گرفته اند. سیاه چاله های غول آسا در حدود 800 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ مشاهده شده اند. هنوز رشد سریع آنها غیر قابل توضیح است.

مدل های شکلگیری استاندارد تاکید میکند اتم ها و عناصری که ستارگان، سیارات و همه اشیای قابل مشاهده را شکل میدهد اینها زیر جاذبه متراکم و کولاپس میشوند تا سیاه چاله را ایجاد کند و پیش میرود تا طی زمان رشد کند.

با این همه مطالعه ای جدید وجود محتمل هسته های کهکشانی ثابت را- که از ماده تاریک تشکیل شده است- بررسی میکند. این مطالعه بیان می کند مراکز این ساختارها می تواند غلظت پیدا کند و آنها را به سوی سیاه چاله های غول آسا کولاپس(متراکم)کند. بر اساس مدل جدیدی که به وسیله ستاره شناسان مطرح شده است این میتواند سریعتر از آنچه دیگر مدل ها مطرح میکند رخ داده باشد؛ همچنین می تواند به این معنی باشد که سیاه چاله های غول اسا در جهان ابتدایی می تواند در کهکشان هایی که سیاهچاله درون آن است شکل بگیرد این یافته ها به این معنی است که این سیاه چاله های غول آسا نیازمند تشکیل ستاره هایی در گذشته نیستند.

ستاره شناسان امیدوارند که مطالعات بیشتر تشکیل سیاه چاله های غول آسا را در روزهای بسیار ابتدایی جهان، بیشتر آشکار کند. آنها همچنین امیدوارند بفهمند چگونه مراکز کهکشان های غیر فعال ممکن است میزبان این هسته های چگال ماده تاریک باشد.

سیاه چاله های غول آسا بزرگترین شکل از سایه چاله ها هستند و توده ی آن چندین میلیون یا میلیارد برابر توده خورشید است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاALS نگاهی کامل بر بیماری ونقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردتئوری تکامل امروز در درممرز جدید جستجو و اکتشاف، امیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجفال نیکوچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهطولانی ترین شبرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر کلام در آیات کلام بمشاهده آینده از روی مشاهانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهفراتر از دیوارهای باورنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع خواب و رویاداروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یاعلم در حال توسعهرویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازقلب یا مغزنوروز یا روز پایانیاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور موجودات مقهور ژنها هستنددر محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولعادت کردن به نعمتروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی قدم زدن و حرکت دید را تغیچگونه هموساپينس بر زمین اختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی ما انسانها چه اندازه نزددرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستغرور و علمریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر رو ح و روان بر جسممغز در تنهایی آسیب میبیناین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نگاه از دور و نگاه از نزدارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردماده ای ضد التهابیدرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش نگاه از پایین یا نگاهایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورمن کسی در ناکسی دریافتم دل به دریا بزنناتوانی از درمان برخی ویاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردز گهواره تا گورپل خواجو اصفهانتیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش داروهاي مختلف معروف ابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز منابع انرژی از نفت و گاز دولت یا گروهکنرمش های مفید در سرگیجههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلمرگ چیستدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویازندگی بی دودزندگی در جمع مواردی را برپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون فقر داده ها در هوش مصنوعینقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به تئوری تکامل در پیشگیری و مرزهای حقیقی یا مرزهای تامید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیفاکسیبتچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابطی یکصد هزار سال اخیر هرچرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر نمشاهدات آمیخته با اشتباهانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصفرد موفقنوار مغز در فراموشی هاابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزعلم راهی برای اندیشیدن ارویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مانند تلفن استانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهقلب دروازه ی ارتباطنورالژیاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمموسیقی نودر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورعادت بد را ترک کنروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهقدرت مردمچگونه هوشیاری خود را توساختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرما انسانها چه اندازه نزددرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستغربال در زندگیریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر روده بر مغزمغز را از روی امواج بشناساین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده لایو دوم دکتر سید سلمان فنگاه از درون قفس یا بیرونارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی ماده، چیزی نیستدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقش نظام غذایی در تکامل مایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مامن پر از تلخیمدلایلی که نشان میدهد ما بناتوانی در شناسایی چهره از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانپلاسمای غالبتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزآشنا پندارینقش درختان در تکاملابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه در کاهش دردهای کمنرمش های موثر در کمردردهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانفلج نخاعی با الکترودهای نقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستپدیده خاموش روشن در پارکتئوری جدید، ویران کردن گمزایای شکلات تلخ برای سلامید نجاتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعفاجعه ی جهل مقدسنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانطبیعت موجی جهانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر کپسول نوروهرب بر تمطالبه ی حق خودانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردفرد یا اندیشهنوار مغز در تشخیص بیماری ابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تمنتظر زمان ایده آل نشوداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومعلم ساختن برج های چرخانرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زمانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیقلب روباتیکنوسانات کوانتومی منبع مااجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل موسیقی هنر مایع استدر ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهعادت دادن مغز بر تفکرروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شداولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشقدرت و شناخت حقیقتچگونه واکسن کرونا را توزادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم ما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانمقالاتریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا دلفین ها می تواند از تاثیر روزه داری بر سلامت مغز زنان جوانتر از مغز مراین ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیلبخند بزن شاید صبح فردا زنگاه از درون مجموعه با نگارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازماده، چیزی بیش از یک خلا درمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم جداییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژینقش نظریه تکامل در شناسااکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزمن بی من، بهتر یاد میگیرمدنیا فریب و سرگرمینادیدنی ها واقعی هستنداز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی پمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش ذهن و شناخت در حوادث ابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و نرمشهای مهم برای تقویت عهوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از پیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های فلج بل، فلجی ترسناک که آننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستپروژه ی ژنوم انسانیتا 20 سال آینده مغز شما به مسمومیت دانش آموزان بی گامید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان فاصله ها در مکانیک کوانتنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبطبیعت بر اساس هماهنگیرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر سمطالبی در مورد تشنجانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدنفرد حساس از نظر عاطفی و بنوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفداروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وباد و موجکپسول ژری لاکتعلایم کمبود ویتامین E را رویای شفافتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز چون ابزار هوش است دلیانسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیقلب را نشکننوشیدن چای برای مغز مفید احیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در میهمانهای ناخوانده عامل در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخعارضه جدید ویروس کرونا سروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استاولین سلول مصنوعیضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقاقدرت کنترل خودچگونه آن شکری که می خوریماداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استما از اینجا نخواهیم رفتدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیتاثیر ویتامین دی بر بیماریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزهای کوچک بی احساساین ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنلحظات خوش با کودکاننگاه حقیقی نگاه به درون اارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مماست مالیدرمان جدید سرطانواکسن سرطانرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای توهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش هورمون های تیروئید داکوییفلکسحق انتخابمننژیتدنیای شگفت انگیز کوانتومنادانی در قرن بیست و یکم،از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استزمان چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش روی و منیزیم در سلامتابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز دوپامین قابل حل در آبچرا ماشین باید نتایج را پهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحدرد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل فلج خوابنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانیتا بحر یفعل ما یشامسمومیت دانش آموزان، قماامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنفاصله ی همیشگی تصویر سازنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاطعمه ی شبکه های ارتباط اجرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر سمطالعه ای بیان میکند اهداندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهفردا را نمیدانیمنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها داروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگعلایم کمبود ویتامین E را روان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز چگونه صداها را فیلتر انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسجهان معناقوی تر باشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک احیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلامیوتونیک دیستروفیدر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهعدم توقف تکامل در یک انداروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتقدرت انسان در نگاه به ابعچگونه انتظارات بر ادراک ادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرما اشیا را آنطور که هستنددرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایصفحه اصلیرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله هاآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز، فقط گیرندهاینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیلرزش ناشی از اسیب به عصبخدایی که ساخته ی ذهن بشر نگاه دوبارهارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسماست مالی با هوش انسانیدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای توهم جسمسکته مغزیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش هورمون زنانه استروژناکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی منابع انرژي پاک سرچشمه حدنیایی پر از سیاهچاله نازوکلسیناز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی زمان و مکان، ابعاد کیهان پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین ترازودونآشتی بهتر استنقش روزه داری در سالم و جابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز دورترین نقطه ی قابل مشاهچرا مردم با زندگی میجنگنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21بی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای اپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزفلج خواب چیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای پروانه ی آسمانیتاول کف پا و حقیقتمسیر دشوار تکامل و ارتقاامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرفتون های زیستینه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبظهور امواج مغزی در مغز مصرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند آموزش نوین زبانتاثیر کتامین در درمان پامعماری، هندسه ی قابل مشااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعیفرزندان زمان خودنوار عصب و عضلهابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری اداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابعلائم عصبی آلزایمر، با اروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیآیا فراموشی حتمی استتاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز ناتوان از توجیه پیداانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندقیچی ژنتیکینیکولا تسلااحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیامیگرن و پروتئین مرتبط با در هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجعدم درکروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزقدرت ذهنچگونه به سطح بالایی از هوادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دما به جهان های متفاوت خوددرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونسوالات پزشکیتولترودینسیاهچاله های فضایی منابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزتان را در جوانی سیم کشاینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخدایا جز تو که را دارمنگاهی بر قدرت بینایی دراارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریماشین دانشدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانراز تغییربرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و توهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش ویتامین K در ترمیم اساکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظمنابع انرژی از نفت و گاز دنیا، هیچ استنباید صبر کرد آتش را بعد از نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران مدل هولوگرافیک تعمیم یافدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و گذر آن سریع استپول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستترازودونآغاز فرایند دانستننقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز منابع بی نهایت انرژی در دديدن با چشم بسته در خواب چرا مغز انسان سه هزار سالهوش مصنوعی، اتفاقات و تحهوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرپرواز از نیویورک تا لوس آتابوهای ذهنیمسئول صیانت از عقیده کیسامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زفروتنی معرفتیچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسظرف باید پر شود چه با چرک رمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو آمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهاندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را فرضیه ای جدید توضیح میدهنوار عصب و عضلهابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تمهمان ناخواندهداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماعلت خواب آلودگی بعد از خوروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اآیا ممکن است موش کور بی متاثیر ترکیبات استاتین (سمغز و قلب در جنین موش مصنانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنیاز به آموزش مجازی دیجیاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیامیگرن سردردی ژنتیکی که بدر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورعدالت برای من یا برای همهروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و قدرت عشقچگونه باغبانی باعث کاهش ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در پیامهای کاربرانتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغزتان را در جوانی سیمکشاینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی لزوم سازگاری قانون مجازاخسته نباشی بابانگاهی بر توانایی اجزاي بارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن امبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه اراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش ژنتیک در درمان اختلااگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادمنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تنبرو و انرژی مداوماز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنمدل های ریز مغز مینی بریندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبرپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیدی متیل فومارات(زادیوا)(چرا مغزهای ما ارتقا یافت دین اجباریچرا ویروس کرونای دلتا واهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانمرگ و میر پنهانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتفن آوری های جدید علیه شنانمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر فکر بر سلامتمسئولیت جدیدامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوفروتنی و غرورنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری عقل مجادله گررنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعادله ها فقط بخش خسته کناندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگفساد اقتصادی سیتماتیک درنوار عصب و عضلهابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش داروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیعماد الدین نسیمی قربانی روبات کیانتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ما کالا هستیمتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز و اخلاقانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرقانون مندی نقشه ژنتیکی مچیز جدید را بپذیراخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیامیگرن شدید قابل درمان اسدر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاعسل طبیعی موثر در کنترل بروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشسندرم پس از ضربه به سرآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ ايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیقضاوت ممنوعچگونه تکامل مغزهای کنونیادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمرما بخشی از این جهان مرتبطدرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین سایتهای دیگرتومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر رژِیم غذایی بر میگمغط یک گیرنده استایندرالجایی خالی نیستلزوم سازگاری قانون مجازاخطا در محاسبات چیزی کاملنگاهت را بلند کنارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیمباحث مهم حس و ادراکدرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهرجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنتوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش گرمایش آب و هوا در هماگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیامنابع انرژی از نفت و گاز ده روش موفقیتچت جی پی تیاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشومدیون خود ناموجوددرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهمپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاص زبان در مغزمناطق خاصی از مغز در جستجدین، اجباری نیستهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیمرگ و میر بسیار بالای ناشالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولفناوری هوش مصنوعی نحوه خنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53دانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینپروتز چشمتاثیر مشاهده بر واقعیت بمسئولیت در برابر محیط زیامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی فرگشت و تکامل تصادفی محض نهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدعقل سالمرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه های هر روزهانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هافشار و قدرتنوار عصب و عضله تعیین محلاتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شومهندسی بدنداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریعوامل موثر در پیدایش زباروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر حرکات چشم بر امواج مغز و اخلاقانسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرقانون گذاری و تکاملچیزی منتظر شناخته شدناخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیامیدان مغناطيسي زمین بشر در والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولعشق درونی به یگانگی خلقتروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بسندرم جدایی مغزآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بیش از آنچه تصور میشوای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنقطار پیشرفتچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر سلامت دستگاه گوارشنفرت، اسیب به خود استایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهلزوم عدم وابستگی به گوگل خطا در محاسبات چیزی کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا ارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستمبتکران خودشکوفادرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به توانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش پیش زمینه ها و اراده اگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژی از نفت و گاز دهن، بزرگترین سرمایهچت جی پی تیاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشمدیریت اینترنت بر جنگدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکپیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله پیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی مرگ و سوال از قاتلالکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانفیلمی بسیار جالب از تغیینمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استپروتز عصبی برای تکلمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمستند جهان متصلامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیفراموش کارها باهوش تر هسنهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از عقلانیت بدون تغییررهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی چشمانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتفضا و ذهن بازنوبت کودکاناتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شومهربانی، شرط موفقیتداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها عوامل ایجاد لغت انسانی و روح رهاییتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر دوپامین و سروتونینمغز و سیر تکامل ان دلیلی انعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهقانون جنگلچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد همیدان های مغناطیسی قابل در یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)عشق، شلوغ کردن نیستروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستلمس کوانتومیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیمانند آب باشدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتتوهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقاشی هایی با بوی گذشته یایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمقاومت به عوارض فشار خون خطای ادراک کارماچالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش آتش در رسیدن انسان بهاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجنتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای مداخله ی زیانبار انساندرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبعد از کرونازیان غذاهای پرچربپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفمرگ انتقال است یا نابود شالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمفیروز نادرینمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مشکل از کجاستامگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پفراموشی همیشه هم بد نیستنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی عقیده ی بی عملروی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علمانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییفضای قلب منبع نبوغ استنور از عمق تاریکیاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزموفقیت هوش مصنوعی در امتدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستعواملی که برای ظهور لغت اروزه داری متناوب، مغز را تنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز کوانتومیاهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهقانون جنگلچیزی شبیه نور تو نیستاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر میدان های کوانتومی خلادر کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)عصب حقوق نورولووروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سالوب فرونتال یا پیشانی مغچگونه حافظه را قویتر کنیارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چماه رجبدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانآپومورفین در پارکینسونتاریک ترین بخش شبچقدر به چشم اعتماد کنیمایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هامقایسه رقابت و همکاریخطای حسچالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخمجرم، گاهی قربانی استدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش انتخاب از طرف محیط، ناگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی منابع انرژی از نفت و گاز دو بیماری روانی خود بزرگ نجات در راستگوییهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بمدارک ژنتیکی چگونه انساندرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسرانقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریمرگ تصادفیالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانفیزیک مولکولها و ذرات در چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختماپرکاری تیروئیدتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات نخاعیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزفراموشی و مسیر روحانیچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تعلم و ادراک فقط مشاهده ی رویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علم در کنترل کرونانرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییقفس ذهننور دروناتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرموفقیت در تفکر استدارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیعوارض ازدواج و بچه دار شدروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر داروهای ضد التهاب مغز آیندگان چگونه است ؟اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریقانونمندی و محدودیت عالمنکاتی در مورد تشنجاختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکمیدان بنیادین اطلاعاتدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پعصب سیاتیکروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفلوتیراستامنگاه مادی غیر علمی استارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مماپروتیلیندرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانآب زندگی است قسمت چهارمتاریکی من و تو و گرد و غبانقش قهوه در سلامتیایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هامقابله ی منطقی با اعتراضخطر آلودگی هواچالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازمحل درک احساسات روحانیدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش اتصالات بین سلولهای اگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز دو بار در هفته ماهی مصرف نخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیممروری بر تشنج و درمان هایدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومزنان باهوش ترپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هانقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف مرگی وجود نداردالگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهفیزیک هوشیاریچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصطلوع و حقیقترفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات بین دو همسر و برخیانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیفراموشی آرمانچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشکودکان را برای راه آماده علم و روحرویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنژیوگرافی از مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه در هر لحظه زندگیانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسقفس را بشکننوروفیبروماتوزاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دامولکول ضد پیریداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسعید نوروز مبارکروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز اندامی تشنه ی انرژی ااولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرقارچ بی مغز در خدمت موجودچگونه مولکول های دی ان ایاختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دمیدازولام در درمان تشنج در آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بعضلانی که طی سخن گفتن چقدريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مماجرای جهل مقدسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمرراه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم چیستسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت هفتمتاریکی و نورنقش مهاجرت در توسعه نسل اایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استمقابله با کرونا با علم اسخطرات هوش مصنوعیچالش کمبود اندام برای پیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازمحل درک احساسات روحانی ددرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقگزیده ای از وبینار یا کنفتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش تیروئید در تکامل مغزاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و مینخستین تمدن بشریهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهمرکز هوشیاری، روح یا بدن درگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع متست آر ان اس دز میاستنی گنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر ممراحل ارتقای پله پله کیهالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیفیزیک و هوشیاریچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد دطلای سیاهرفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات روانپزشکی پس از سانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به فرایند پیچیده ی خونرسانینون و القلمابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافآنان که در قله اند هرگز ختاثیر گیاه خواری بر رشد ومعرفت و شناختانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالقله سقوطنورون هاي مصنوعی می تواناثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رمولتیپل اسکلروز در زنان دخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوعامل کلیدی در کنترل کارآروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر مغزمغز انسان ایا طبیعتا تمااولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهقبل از آغازچگونه میتوان با قانون جناختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجمکان زمان یا حافظه زماندر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبغم بی پایانریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دلیروپریم داروی ترکیبی ضدنگاه کلی نگرارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نماجرای عجیب گالیلهدرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستتوهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متآب زندگی است قسمت اولتاریکی خواهد ترسیدنقش میدان مغناطیسی زمین ایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های ملاحظه های اخلاقی دربارهدفاع از پیامبرچالش دیدگاه های سنتی در بارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرمحدودیت چقدر موثر استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده اگزارش یک مورد جالب لخته وتوصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش حفاظتی مولکول جدید داگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده منابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و مینخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهمرکز حافظه کجاستدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتامرز مرگ و زندگی کجاستالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهفیزیک آگاهیچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دطوفان فقر و گرسنگی و بی سرفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز مشکلات روانپزشکی در عقب انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان فرایند تکامل و دشواری هانوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلعلم به ما کمک میکند تا مورویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچقلب های سادهنورون های ردیاب حافظهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختمواد کوانتومی جدید، ممکندر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در عادت همیشه خوب نیستروزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمداولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهقبل از انفجار بزرگچگونه مغز ما، موسیقی را پاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هامکانیک کوانتومی بی معنی در درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوغم بی پایانریواستیگمینتوقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگترین مصرف کننده ایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دلیس دگرامفتامین یا ویاسنگاه انسان محدود به ادراارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خودماده ی تاریکدرمان تشنجواکسن اسپایکوژنراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز آب زندگی است قسمت دومتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش محیط زندگی و مهاجرت دایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های ملاحظات بیهوشی قبل از جردفاع در برابر تغییر ساختچاالش ها در تعیین منبع هوارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرمحدودیت های حافظه و حافظدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش حیاتی تلومر دی ان آ داپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع انرژی از نفت و گاز دو داروی جدید برای میاستنخستین روبات های زنده ی جهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابمرکز حافظه کجاستدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی هوشمند در خارج از زپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردمپارادوکس ها در علمتأثیر شیرینی های حاوی لومرز بین انسان و حیوان کجاامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدفیزیکدانان ماشینی برای تچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هطوفان زیباییرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اپرسشگری نامحدودتاثیر ژنها بر اختلالات خمشاهده گر جدای از شیء مشاانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردفرایند حذف برخی اجزای مغنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندعلم بدون توقفرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز قلبانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هاقلب و عقلنوروپلاستیسیتی چیستاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندموجود بی مغزی که می توانددر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیعادت کن خوب حرف بزنیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آقبرستان ها با بوی شجاعتچگونه مغز پیش انسان یا هماختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردمکانیزمهای دفاعی در برابدر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبغیرقابل دیدن کردن مادهریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر آیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تایمان به رویاجوانان وطنلا اکراه فی الدیننگاه از بیرون مجموعهارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودماده ی خالیدرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآب زندگی است قسمت سومنقش مرکز تنفس سلولی در بیایران بزرگجریان انرژی در سیستم های ممانتین یا آلزیکسا یا ابدقیق ترین تصاویر از مغز انابینایی در نتیجه ی گوشی از فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورمخچه فراتر از حفظ تعادلدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استپل جویی اصفهانتوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش خرچنگ های نعل اسبی دراپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار منابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتنرمش های مفید برای درد زاهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستمرکز خنده در کجای مغز استدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی و داراییپیوند اندام حیوانات به ا