دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آرامش و سکون

تو به آرامش و سکون نیاز داری تا محک و مبنایی برای چرخش، داشته باشی👇

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/12/2022 9:40 AM]
(در یک فراکتال بی نهایت از چرخش، چگونه تو مرکز را تعیین میکنی؟
هر نقطه، مرکز است. تو مرکز جهانی هستی که جهان را از مرکز تو مشاهده میکند!
در فراکتال- هر جا را تو نقطه ی مشاهده در نظر بگیری- آن، نقطه ی مرکزی می شود که تو از آن، جهان را می بینی. آن نقطه ی آرامش، به عقب بر میگردد.
چرا تو آرام و ساکن هستی؟
چون اکنون در آن نقطه، همه ی چرخش جهان، مهار میشود...
تو به آرامش و سکون نیاز داری تا محک و مبنایی برای چرخش، داشته باشی... و علت ایجاد و رخداد تکنیگی همین است.
منحصر به فرد بودن، نقطه ای است در مرکز تجربه ی تو از جهان؛ نقطه ی آرامش که تو جهان را از آن، مشاهده میکنی.) نسیم هرمیان

“In an infinite fractal of rotation, how do you define the center?” Each point is the center. You are the center of the universe observing the universe from your own center. Wherever you choose an observation point in the fractal, that point becomes the center from which you observe the universe. That point of stillness comes back. Why are you still? Because at that point right now, the whole spin of the universe is cancelled.. You need stillness to have a benchmark for rotation... And that's how singularity happens. Uniqueness is the point at the center of your experience of the universe, it is the point of stillness from which you observe the universe.
- Nassim Haram
توضیحات:
فراکتال: فراکتال(به انگلیسی: Fractal)، ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست می آید. به عبارت دیگر فراکتال، ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. به این ویژگی خودهمانندی می گویند.)مرکز چنین ساختاری با توجه به قدرت نگاه و دید، تعیین میشود. هر نقطه در این مجموعه، از دید ناظری که دید قویتری به عمق نقطه داشته باشد، مشابه کل مجموعه است. یعنی هر جزء از این ساختار، خودش ساختاری از هزاران جزء دیگر مشابه خودش است. یعنی هر نقطه، مرکز این مجموعه، است ولی نه از دید کسی که قدرت دید محدودی دارد بلکه از دید کسی که میتواند در عمق ذرات، سیر کند و حقیقت آن را ببیند.)
اگر ساختار جهان- آنطور که بسیاری از پژوهش های نوین نشان می دهد- ساختاری فراکتال باشد، هر بیننده و ناظر بر جهان، به عنوان جزوی از کیهان، خودش جهانی است که می کوشد بر کل، نگاه کند و از دید ناظری که قدرت تحلیل بالایی دارد، هر ذره خودش جهانی از میلیون ها ذره ی دیگر است و این فرایند تا بی نهایت ادامه می یابد.
این ذرات، فقط از دید ناظران کوتاه نگر، ذره محسوب می شود ولی اگر به عمق آن، نظر شود، هر کدام از این ذرات، جهانی است که میتواند بر اجزای دیگر بنگرد. (نگاه شود: مقاله ی تداخل مرزها و صفات با بینهایت فاقد مرز و صفتدر همین کانال)
ناظر، فقط انسان دارای هوشمندی قابل درک، نیست بلکه هر ذره، در این سیستم جزوی هوشمند است که بر سیستم خود و سیستم های بیرون می نگرد.
نگاه از درون مجموعه و سیستم با نگاه از بیرون مجموعه، متفاوت است.
آنچه گاهی از درون مجموعه، حس نمیشود، با نگاه از بیرون مجموعه، کاملا قابل لمس خواهد بود.
برای نگریستن و دیدن تمایزها و تفاوت های حقیقی، باید از بیرون مجموعه نگاه کرد. آرامش و سکون نسبی، هر چند تمایزها را در نگاه بر اجزای بیرون مجموعه، واضح و روشن می کند ولی درون مجموعه را از دید ناظر درونی، بدون تمایز و تفاوت میکند زیرا در درون مجموعه، همه ی اجزا به یک نسبت در حال حرکت و تکاپو هستند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/12/2022 9:40 AM]
به این ترتیب بسیاری از حقایق، درون مجموعه مخفی می شود و موجودی که آرامش نسبیش به او دیدی محدود در درون مجموعه میدهد، در نگاه بر تکاپوی بیرون مجموعه، در ظرف وجودی خویش بسیاری از حقایق را می بیند.
این نقطه ی آرامش(تکینگی شخصی)لازم است تا محکی برای ارزیابی جهان باشد ولی این آرامش، نسبی و محدود به درون مجموعه است.
همه ی جاذبه ها، در درون مجموعه، میتواند تبدیل به این تکینگی شود و فرد را از آن نقطه یِ آرامش، ناظرِ بر جهان کند و ما هستیم که این نقطه ی تکینگی را بر می گزینیم. گروهی نقطه ی تکینگیشان، اجزای حقیر و گروهی، نقطه ی تکینگی شان اجزای بزرگ و عظیم است و گروهی اساسا در بند جاذبه ها و نقاط تکینگی نیستند.
خدایا من در بی نیازی خود، فقیرم پس چگونه در فقر خود، فقیر نباشم؟! خدایا من در علم خود، نادانم پس چگونه در نادانی خود، نادان نباشم؟!
إِلهِی أَنَا الْفَقِیرُ فِی غِنای فَکیفَ لَاأَکونُ فَقِیراً فِی فَقْرِی؟! إِلهِی أَنَا الْجاهِلُ فِی عِلْمِی فَکیفَ لَاأَکونُ جَهُولاً فِی جَهْلِی؟!
و گروهی راضی به بی نیازی و علم خویشند و گروهی حتی به بی نیازی و علم خویش راضی نیستند. جاذبه ها و تکینگی های ناشی از آن، سدی در برابر گروهی است و گروهی از همه ی این سدها می گذرند و این نقطه ی تکینگی جاذبه های ما است که جهان را از آن، مشاهده می کنیم.
قفس ها را بشکن و در فضای آزاد و رها تنفس کن؛ تو انسانی و در بند هیچ حقارتی نیستی.
انسان، کلمه ی برتر خداست.


برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.facebook.com/.../a.101741391.../542735270659433/ See less


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمربهداشت خواب، امروز در جهروح رهاییکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانسفر به مریخ در 39 روزفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خدایینقش سجده بر عملکرد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیاما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانمقالاتجهان شگفت انگیز و بی زماندنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخونریزی مغز در سندرم کوودرمان تشنجبیماری های میتوکندریروش جدید تولید برقگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پسلول بنیادی در درمان ایدفرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهینمای موفقیتشگفت زده و حیران باشاندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرندوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردخواص اردهدرمان ضایعات نخاعیبیماری دویکریشه های مشترک حیاتگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسندرم پیریفورمیسقلب های سادهتکامل مداومنه عدم مطلق بلکه عدم با قشباهت مغز و کیهانانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهاتصال مغز و کامپیوترجستجوی متن و تصویر به صوردژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت پنجماز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است درک احساسات و تفکرات دیگبیداری معنوی یعنی دوستی راه طولانی را به سلامت گذتفاوت های بین زن و مرد فقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیآگاهی فراتر از آگاهیسیگار عامل افزایش مرگ ومقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهصبر و واقعیتتست کم هزینه ی بزاق برای اوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستنداختلا ل در خود عضلهحقایق ممکن و غیر ممکندانش، یک انسان را ناسازگاستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدرد باسن و پا به دلیل کاهبالاترین هدف از دولتز گهواره تا گورتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماآرام باشسکوت و نیستیلووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوروز یا روز پایانیطلای سیاهتصور ما ازمشکلات و واقعیهمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل ادغام میان گونه های مختلحباب های کیهانی تو در توداروی جدید کنترل قند خوناصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزکنگره بین المللی سردرد دذهن و شیمی بدنبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دزنجیرها را ما باید پاره کتمرکز بر هدفمغز بزرگ چالشهای پیش روساخت سلول عصبی حتی پس از آسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپعقلانیت بدون تغییرتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت چهلداروی ضد تشنج توپیراماتاعتیاد و تلاش های درمانی رفتار وابسته به شکلکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آزیباترین چیز در پیر شدنتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش قهوه در سلامتیسخت ترین حصارافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانعوامل موثر در پیدایش زباجنگ و تصور از جنگخوشبختی چیستهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر هر سوراخی سر نکنبه کدامین گناه کشته شدندرویکردهای جدید ضایعات نخکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرزبان و بیان نتیجه ساختمافناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های نقش انتخاب از طرف محیط، نسردرد و علتهای آنام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعدم تعادل دوپامین، فقط بجهان هوشیارخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های بیماری اس ام ایبهداشت خواب، رمز حافظه ی روزه داری متناوب، مغز را کرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهسفر به درون سفری زیبافاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياشناسایی زبان حیوانات با امروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماجهانی که نه با یک رخداد و دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغزی کشندهدرمان جدید ALSبیماری های مغز و اعصاب و روش صحبت کردن در حال تکامگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسسلول بنیادین از مخاط بینفرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش منمایش تک نفرهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختخواص بادامدرمانهای بیماری پارکینسبیماری دیستروفی میوتونیریشه های اخلاقگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسندرم پای بی قرارقلب و عقلتکامل چشمنهایت معرفت و شناخت درک عشباهت مغز با کیهان مادیانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت بااثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی هوشیاری در مغز مادژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت اولاز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتبیداری و خواب کدام بهتر ارابطه تشنج و اوتیسمتفاوت های تکاملی در مغز وپل خواجو اصفهانمغز قلبآپومورفین در پارکینسونسیاهچاله هاقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهصبر بسیار بایدتست آر ان اس دز میاستنی گايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیاختلاف خانوادگی را حل کنحل مشکلدائما بخواناستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددرد زانو همیشه نیاز به جرباهوش ترین و با کیفیت تریزمین در برابر عظمت کیهانتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدآرامش و دانشسکوت، پر از صدالوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستصور از زمان و مکانهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلاادغام دو حیطه علوم مغز و حباب هایی تو در توداروی جدید آلزایمراصل عدم قطعیت از کوانتوم کنگره بین المللی سردرد دذهن پر در برابر آگاهیباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصزندگی فعال و مثبت روند آلتمرکز بر امروزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوساخت شبکه عصبی مصنوعی با آسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تعقیده ی بی عملتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه ی رایج کیهانمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی ضد جنون در درمان تیاعتیاد را به دور بیندازرفتار اجتماعی انسان، حاصکودکان گذشته به آینده فکماست مالیبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدازیباترین چیز در افزایش ستو آرامش و صلحینقش مهاجرت در توسعه نسل اسخت ترین کار، شناخت خود اافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براعوامل ایجاد لغت انسانی و جنگ داده هاخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر والنتاین کتاب بدید همبه امید روزهای بهتررویا و واقعیتکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانزبان و بیان، در سایه پیشرفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمنقش اتصالات بین سلولهای سردرد به دلیل مصرف زیاد مام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعدم درکجهان های بسیار دیگرخسته نباشی باباجهان هایی در جهان دیگرخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید ALSبوزون هیگز چیستروزه داری و التهاب زیانبکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهسفر تجهیزات ناسا به مریخ فتون های زیستیتوهم جدایینقش غذاها و موجودات درياشناسایی سلول های ایمنی اانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیجهانی که از یک منبع، تغذیدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قدرمان جدید مولتیپل میلومبیماری های ژنرالیزه ی عصروشهای نو در درمان دیسک بگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودسلول عصبی شاهکار انطباق فردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موچند نرمش مفید برای کمردرشگفتی های زنبور عسلانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشخواص بادام زمینیدرماندگی به دلیل عادت کربیماری سلیاکرژیم های غذایی و نقش مهم گامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میسندرم پس از ضربه به سرقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمنهایت در بی نهایتشباهت های ریشه ای چند بیمتراشه ها روی مغزانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشواثرات فشار روحی شدیدحفره در مغزدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دهماز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استدرک حقیقت نردبان و مسیری بیرون اصل است یا درونرادیوی مغز و تنظیم فرکانتفاوت های زبانی سرمنشا تپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآپومورفین در پارکینسونسیاهچاله های فضایی منابعقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضلهصد قدح، نفتاده بشکستتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نواختلال حرکتی مانند لرزش حلقه های اسرارآمیزدارچیناستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوندردهای سال گذشته فراموش باور و کیهان شناسیزمین زیر خلیج فارس تمدنی تلاش های جدید شرکت نورالپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طآرامش و سکونسکوت، در برابر گزافه گویلوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالطوفان بیداریتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتارتقا و تکامل سنت آفرینش حد و مرزها توهم ذهن ماستداروی جدید آلزایمر تاییداصل، روان و نفس استکنترل همجوشی هسته ای با هذهن تو همیشه به چیزی اعتقبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهزندگی هوشمند در خارج از زتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگترین مصرف کننده ساخت شبکه عصبی با الفبای آشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استعلم و ادراک فقط مشاهده ی تغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه بنیادینماه رجبارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتدارویی خلط آوراعداد بینهایت در دنیای مرقیبی قدرتمند در برابر مکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمزیر فشار کووید چه باید کرتو افق رویداد جهان هستینقش میدان مغناطیسی زمین سختی ها رفتنی استافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیعواملی که برای ظهور لغت اجنبه های موجی واقعیتخیالپردازی نکنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر یک فراکتال هر نقطه مرکبه بالا بر ستارگان نگاه کرویا و کابوسکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار زبان و تکلم برخی بیماریهفواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزسردرد تنشنامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعدالت برای من یا برای همهعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان یکپارچهخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک سی و هفتمدرمان های جدید میگرنبوزون هیگز جهان را از متلروزه داری و بیمار ی ام اس کریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشاففروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمنقش غذاها و موجودات درياشهر زیرزمینی در ژاپن براانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیجهانی پر از سیاهچاله یا پدنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید میگرن با انتی بیماری های روانی با تاثیروشهای شناسایی قدرت شنواگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وسلول عصبی، در محل خاص خودفرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانیشانس یا نتیجه ی تلاشانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی دورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استدرها بسته نیستبیماری شارکو ماری توثرژیم های غذایی و نقش مهم گاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی سندرم جدایی مغزقلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنهادینه سازی فرهنگ اختلاشباهت کیهان و مغزتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفاثرات مفید قهوهحق انتخابدانش قدرت استهوش عاطفی قسمت دوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستدرک دیگرانبیست تمرین ساده برای جلوراز تغییرتفاوت ایستایی و تکاپوپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استآب زندگی است قسمت چهارمسیاهچاله ها، دارای پرتو قدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهصداقتتشنج چیستايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلال خواب فرد را مستعد حمله ویروس کرونا به مغزداروهای مصرفی در ام اساستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فدردی که سالهاست درمان نشباید از انسان ترسیدزمان چیستتلاش هایی در بیماران قطع پیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طآرامش عقلسکته مغزیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،طوفان زیباییتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج ارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاحریص نباشداروی جدید ای ال اساصلاح خطا با رفتن بر مسیرکنترل جاذبهذهن خود را مشغول هماهنگیبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استزندگی و داراییتنفس هوازی و میتوکندریمغز حریص برای خون، کلید تساختن آیندهآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتعلم و روحتغییر عمودی سر انسان از پهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و دومدارویی ضد بیش فعالی سیستبقا با سازگارترین فرد اسرقابتی بی هدف یا رقابتی هکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمزیرفون داروی ضد ام استو انسانی و انسان، شایستنقش محیط زندگی و مهاجرت دسختی در بلند شدن از روی صافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمعوارض ازدواج و بچه دار شدجنسیت و تفاوت های بیناییخانه ی تاریکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر کمتر از چند ماه سوش جدبه بالاتر از ماده بیندیشرویا و خبر از آیندهکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانزبان و شناخت حقیقت قسمت چفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش حفاظتی مولکول جدید دسردرد سکه ایامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعشق به هفت مرتبه ی شناختیجهان یکپارچهخطای ادراک کارماهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های جدید در بیماری بی نهایت در میان مرزهاروزه داری سلول های بنیادکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دسفرنامه سفر به بم و جنوب فروتنی و غرورتوهم جسمنقش غذاها در کاهش دردهای شواهدی از نوع جدیدی از حاانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانجهانی در ذهندندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواندن، دوست روزهای سختدرمان جدید کنترل مولتیپلبیماری وسواسروشی برای بهبود هوش عاطفگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردسلولهای ایمنی القا کنندهفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیچند جهانیشانس یا تلاشانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتابزارهای پیشرفته ارتباط جایی خالی نیستديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری ضعف عضلات نزدیک برژیم ضد التهابیگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مسندرم دزدی ساب کلاوینقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر چهار میلیارد سال تکامل بشباهت زیاد بین سلول هاي عتراشه ی بیولوژِیکانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات مفید روزه داریحقیقت قربانی نزاع بین بی دانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت سوماز سایه نترسژن همه چیز نیستدرک درست از خود و هوشیاریبیش از نیمی از موارد انتقراست دستی و چپ دستیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمآب زندگی است قسمت هفتمسیاهچاله و تکینگی ابتدایقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله مهم در تشصدای بم با فرکانس پایین، تشنج و حرکات شبه تشنجی قاای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتداروهای ام اساستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستدرد، رمز موفقیتبابا زود بیازمان و مکان، ابعاد کیهان تلاش در تولید انرژی به رنمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسکته ی مغزی در جوانانلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماطولانی ترین شبتضادهای علمیهمیشه به آنچه داری، خوشنمکان زمان یا حافظه زمانارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تحرکات چشم، ترجمه کننده ی داروی جدید برای میاستنی اصول انجام برخی نرمش ها دکندن ریشه ی خودذهن خالی از شلوغی افکاربحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هزندگی بی دودتنفس هوازی و میتوکندریمغز در تنهایی آسیب میبینساختن آینده، بهترین روش آشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتغییرات منطقه بویایی مغزهندسه زبانِ زمان استماپروتیلینارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و سومداستانها و مفاهیمی اشتبابقا در ازای بیماریرموزی از نخستین تمدن بشرکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسازیرک ترین مردمتو با همه چیز در پیوندینقش مرکز تنفس سلولی در بیسدسازی روش مناسب برای مقافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکعید نوروز مبارکجنسیت و تفاوت های بیناییخانواده پایدارهوش مصنوعی الفاگواز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت بیست و چهدر آرزوهایت مداومت داشتهبه جای محکوم کردن دیگران رویا بخشی حقیقی از زندگی کار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کابرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح زبان و شناخت حقیقت قسمت افیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسردرد عروقی میگرنامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعشق درونی به یگانگی خلقتجهان کنونی و مغز بزرگتریخطای حسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان های جدید سرطانبی نظمی مقدمه شناختروزهای بد باقی نمیماندکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب فرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشواهدی از دنیسوان(شبه نئانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگرجهان، تصادفی نیستده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب و بیداری نوسانی مغزدرمان جدید ام اسبیماری کروتز فیلد جاکوبروشی جدید در درمان قطع نخگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیسلولهای بنیادی مصنوعی درفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاچند جهانی و علمشاهکار قرنانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا از نخستین هجاذبهدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی درون قفس یا بیرون از آنبیماریهای تحلیل عضلانی ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروسندرم سردرد به دلیل افت فقلب را نشکنتکامل تکنولوژیچهار ساعت پس از کشتار خوکشباهت زیاد بین سلول هاي عتربیت کودکان وظیفه ای مهاهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مضر ماری جواناحقیقت آنطور نیست که به نظدانش بی نهایتهوش عاطفی قسمت ششماز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی درک عمیق در حیواناتبیشتر کمردردها نیازی به رجزخوانی هایی که امروز بتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت اولسیاهچاله ی منفرد یا سیاهقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله برای تاییصرع و درمان های آنتشنج به صورت اختلال رفتاای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال در شناسایی حروف و حوادث روزگار از جمله ویرداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسدرس گرفتن از شکست هاباد و موجزمان و گذر آن سریع استتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدآرزوها را کم کنسکته ی چشمیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید طی یکصد هزار سال اخیر هرچتظاهر خوابیده ی مادههمیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیحرکت چرخشی و دائمی کیهانداروی جدید برای کاهش وزناصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر در بیماریهای التهابذهن سالمبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستزندگی در جمع مواردی را برتنفس بدون اکسیژنمغز را از روی امواج بشناسساختار فراکتال وجود و ذهآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بعلم به ما کمک میکند تا موتغییرات مغز پس از 40 سالگیخواص شکلات تلخهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت نهمدخالت در ساختار ژنهابقای حقیقی در دور ماندن ارمز و رازهای ارتباط غیر ککی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدزیست شناسی کل در جزء فراکتو با باورهایت کنترل میشنقش نگاه از پایین یا نگاهسرنوشتاقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استعامل کلیدی در کنترل کارآجهل مقدسخاویار گیاهیهوش مصنوعی اکنون می تواناز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و یکدر آسمان هدیه های نادیدنبه جای تولید، بیشتر گوش کرویا تخیل یا واقعیتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان زبان و شناخت حقیقت قسمت دفیلمی بسیار جالب از تغییتولترودیننقش خرچنگ های نعل اسبی درسرطان کمیت گراییامید نجاتامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعشق، شلوغ کردن نیستجهان کاملی در اطراف ما پرخطر آلودگی هواهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان های رایج ام اسبی هیچ می ایی و بی هیچ میرروزهای سختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خدانقشه های مغزی جدید با جزیشیر و دوغ بادامانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سادهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواب زمستانی سلول های سردرمان جدید ای ال اس، توفربیماری گیلن باره و بیمارروشی جدید در درمان نابینگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده سلام تا روشناییفشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی چند روش ساده برای موفقیتشاهکار شش گوشانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقا ازنخستین همجاذبه و نقش آن در شکلگیریدین اجباریهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان درون و بیرون، جدای از هم بیماری، رساله ای برای سلرژیم غذایی سالم و ضد التهگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسوی ما آید نداها را صداقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقتنون و القلمشجاعت و ترسترجمه فعالیت های عضله به اهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت افراددانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی بیشتر در زناناز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرگیری قلب در بیماری ویربیشتر علم، در نادانسته هرحم مصنوعیتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت دومسیاهچاله ی تولید کنندهقدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و نوار عصب و عضله تعیین محلضایعه ی شبکه لومبوساکرالتشنج عدم توازن بین نورون ای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلالات مخچهحکمت الهی در پس همه چیزداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بدست و پا زدن در سایه؟باد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانزمان و صبرتلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استآزمون تجربی، راهی برای رسال 2025 سال بین المللی علملا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک طیف انسفالیت، گیلن باره تظاهری از ماده است که بیدهمیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر حس متفاوتداروی جدید برای ای ال اساصول سلامت کمرکندر علیه سرطانبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استزندگی در سیاهچالهتنها مانع در زندگی موارد مغز زنان جوانتر از مغز مرساختار شبکه های مغزی ثابآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بعلم بدون توقفتغییرات آب و هوایی که به خواص شگفت هویجهنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهارمدر موج، راز خلقت نهفته اسبلندی در ذهن ما درک بلندیرمز گشایی از اتصالات مغزکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوزیست شناسی باور حقیقت یا تو باید نیکان را به دست بنقش نظام غذایی در تکامل مسریع دویدن مهم نیستاقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنعادت همیشه خوب نیستجهان فراکتالخار و گلهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و دودر آستانه ی موج پنجم کوویبه خوبی های دیگران فکرکنرویا حقی از طرف خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخزبان و شناخت حقیقت قسمت سفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عانقش داروهاي مختلف معروف سرعت فکر کردن چگونه استنقش درختان در تکاملسطح آگاهی، رخدادهای زندگامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولووجهان پیوستهخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حسن یوسف باغچه ی مندرمان های علامتی در ام اسبی ذهن و بی روحروزهای سخت میگذردکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتنقشه با واقعیت متفاوت اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب سالم عامل سلامتیدرمان جدید سرطانبیماری آلزایمر، استیل کوروشی جدید در درمان سکته مگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاسلاح و راهزنیفشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانچندین ماده غذایی که ماننشاید گوشی و چشمی، آماده شانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای موجود زندهجبران از دست رفته هادین، اجباری نیستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئانددرون آشفته ی تو و ظاهر خنبیمارستان هوش مصنوعیرژیم غذایی ضد التهابیگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حانوآوری ای شگفت انگیز دانشرکت نورالینک ویدیویی ازترجمه ی فعالیت های عضله باولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش اجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت انساندانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیدرگیری مغز در بیماری کویبا همه مهربان باشرحم مصنوعیتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت سومسیاهچاله، سیاه خالص یا پقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گنوار عصب و عضله در مطب دکضایعه ی عروقی مخچهتشویق خواندن به کودکانهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیاختلالات حرکتی در انسانحافظه میتواند بزرگترین دداروهای ضد تشنج با توضیح استیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباندست کردن در گوشبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهازمان واقعیت است یا توهمتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار بقای برتر مادیآزمون ذهنی گربه ی شرودینسال سیزده ماههلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیوالینطبیعت موجی جهانتعویض دارو در تشنجهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به حس چشایی و بویاییداروی جدید برای دیابتاضطراب و ترسکو کیو تن coQ10بحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغززندگی زمینی امروز بیش از تنها در برابر جهانمغزهای کوچک بی احساسسادیسم یا لذت از آزار دادآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایعلم در حال توسعهتغییرات تکاملی سر انسان خواص عجیب لوبیاهنر حفظ گرهماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نوزدهمدر میان تاریکی و روشناییبلوغ چیسترمز پیشرفت تواضع است نه طکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفابخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهزیست، مرز افق رویداد هستALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده اینقش نظریه تکامل در شناساسریعترین کامپیوتر موجودالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینعادت کن از بالا نگاه کنیجهان قابل مشاهده بخش کوچخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و سودر برابر حقایق جدیدبه خودت مغرور نشورویاها از مغز است یا ناخوکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شزبان جانسوزفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعیفیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتنقش ذهن و شناخت در حوادث سعی کن به حدی محدود نشویامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانعصب سیاتیکجهان پیوستهخطر را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحساسیت روانی متفاوتدرمان ژنتیکی برای نوآوریبی سوادی در قرن 21روش مقابله مغز با محدودیکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مسفری به آغاز کیهانفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقص های سیستمی ایمنیشکل های متفاوت پروتئین هانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان جدید سرطانبیماری الزایمرريتوکسيمب در درمان ام اسگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیسلسله مباحث هوش مصنوعیفضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتچندجهانیشاید درست نباشدانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای بقای از نخستین جدا کردن ناخالصی هادیوار همه اش توهم بودهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندروغ نگو به خصوص به خودتبیندیشرژیم غذایی ضد دردگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از سوپاپ ها یا ترانزیستورهاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز مشاهده ی غیر مستشربت رب انارترجمه ای ابتدایی از اسرااولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدناحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیادانشمندان یک فرضیه رادیکهوش عاطفی در زنان بیشتر ااسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمردرگیری مغز در بیماران مببا هوش مصنوعی خودکار روبرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنآب، زندگی است(قسمت پنجم)سیاره ی ابلهانقدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به نوبت کودکانضایعات در عصب زیر زبانیتشخیص ژنتیکی آتروفی های هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات صحبت کردن در انحافظه های کاذبداروی فامپیریدین یا نورلاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمندست آسمانبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرزمان پلانکتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقاآزمون ذهنی گربه شرودینگرسانسور از روی قصد بسیاری لایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستنیکولا تسلاطبیعت بر اساس هماهنگیتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتحس و ادراک (قسمت اول )داروی جدید ضد فشار خوناطلاع رسانی اینترنتیذهت را روی چیزهای مفید متکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمزندگی زودگذرتنهاییمغز، فقط گیرندهسازگاری با محیط بین اجزاآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسعلم راهی برای اندیشیدن اتغذیه بر ژنها تاثیر داردخود جسم و یا تصویرهنر دانستنارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت هفتمدر مانهای کمر دردبلعیدن ستاره توسط سیاهچارمز امید، بی نیازی از مردکیست هیداتید مغزمتواضع باشبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهزاویه نگاه ها یکسان نیستNVG 291تو تغییر و تحولینقش هورمون های تیروئید دسرکه انگبین عسلی مفید برالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دعادت کن خوب حرف بزنیجهان موازی و حجاب هاخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروحس و ادراک قسمت بیستمدر جراحی کمر عجله نکنیدبه خودت نگاه کنرویاهای پر رمز و حیرتی درکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم زبان ریشه هایی شناختی اسزبان شناسی مدرن در سطح سلفیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالینقش روی و منیزیم در سلامتشلیک فراموشیامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهان پر از چیزهای اسرار آخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخفاش کور و انسان بینا؟درمان کارتی سل و تومور مغبی شرمیروش های صرفه جویی در ایجاکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمسقوط درون جاذبه ای خاص، چفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغینقص در تشخیص هیجانات عامشکل پنجم مادهانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان دارویی سرطان رحم ببیماری ای شبیه آلزایمر و ریه زغالیگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتنه ناامیدی بلکه ارتقاشایسته نیست در جیب خود قرانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدایی خطای حسی استدیوار، از ابتدا توهم بودهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تودریا آرام نخواهد شد کشتی بیهوش کردن در جراحی و بیمراه فراری نیستگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاشربت ضد خلطترس و آرمان هااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت تنها چیزی است که شادانشمندان ژنی از مغز انسهوش عاطفی رمز آزادگیاسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری مغزی در سندرم کووبا هر چیزی که نفس می کشد مرساناها و ابر رساناها و عتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بآتاکسیسیاره ابلهانقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیضرورت زدودن افکارتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز موج استمیگرن و خواباختلالات عضلانی ژنتیکحافظه و اطلاعات در کجاست داروی لیراگلوتیداستخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کدست بالای دستبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانزمان به چه دلیل ایجاد میشتمایز یا کشف یگانگیمغز از بسیاری حقایق می گرآزادی در چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیطعمه ی شبکه های ارتباط اجتعامل انسان و هوش مصنوعیهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک (قسمت دوم )داروی جدید ضد میگرناطلاعات حسی ما از جهان، چذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردزندگی سلول در بدن، جدای اتنهایی رمز نوآوری استمغز، همه ی واقعیت را نمیبستم با شعار قانون بدترین إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اعلم ساختن برج های چرخانثبت و دستکار ی حافظهخودآگاهی و هوشیاريهنر رها شدن از وابستگیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت هفدهمدر محل کار ارزش خودت را ببنی عباس، ننگی بر تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشزاوسکا درمان گوشرفقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را نقش هورمون زنانه استروژنسرگیجه از شایعترین اختلاالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازعادت کردن به نعمتجهان ما میتواند به اندازخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک های باز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت دهمدر درمان بیماری مولتیپل به دنبال رستگاری باشرویای شفافکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی برای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رازبان شناسی نوین نیازمند فیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش روزه داری در سالم و جشلیک فراموشیامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانغم بی پایانجهان پر از چیزهای جادویی دفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان پوکی استخوانبی عدالتی در توزیع واکسن روش های عملی برای رفع کمرکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده سقوط زیگزاگی یا ناگهانیفرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه ی رسیدن به قلهشکرگزار هر چیزی باش که داانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواص فلفل سبزدرمان زخم دیابتی با تکنوبیماری ای شبیه ام اس مولتریواستیگمینگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخسم زنبور ، کلیدی برای وارفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکینه به اعدامشادی، پاداش انجام وظیفهانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزابعاد و نیازهای تکاملیجریان انرژی در سیستم های دید تو همیشه محدود به مقدهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امدریافت هورمون امید با وربیهوشی در بیماران دچار اراه نجاتگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاسوخت هیدروژنی پاکقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای شش مرحله تکامل چشمترسناک تر از کوریاولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتاحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت خواب و رویادانشمندان پاسخ کوانتومی هوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغزی در سندرم کووبا آتش، بازی نکن و بعد از رستگاری محدود به یک راه نتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسی فریدریشسیاره ابلهانقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونضرب المثل یونانیتشخیص ایدزهمه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست داروی کنترل چربی خوناستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتدستورالعمل مرکز کنترل بیباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانزمان شگفت انگیزتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ آزادی عقیده، آرمانی که تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرظهور امواج مغزی در مغز مصتعامل انسان با هوش مصنوعهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت 67داروی جدید ضد الزایمراطلاعاتی عمومی در مورد مذره ی معین یا ابری از الککوچکی قلببحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به زندگی، مدیریت انرژیتنبیه چقدر موثر استمغزتان را در جوانی سیم کشستم، بی پاسخ نیستافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشعلایم کمبود ویتامین E را ثبت امواج الکتریکی در عصخودآگاهی و هوشیاريهنر، پر کردن است نه فحش داز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هجدهمدر چه مرحله ای از خواب ، ربه قفس های سیاهت ننازرمز جهانکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ازبان فرایند تکاملی برای فلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستینقش ویتامین K در ترمیم اسسرگردانیالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعادت بد را ترک کنجهان مادی، تجلی فضا در ذهخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت دوازدهمدر دعواها چه میکنی؟به زودی شبکه مغزی به جای روان سالمکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغززبان، نشان دهنده ی سخنگو فیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش رژیم غذایی بر رشد و اشنا در ابهای گرم جنوب نیاامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانغم بی پایانجهان دارای برنامهدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخلا، حقیقی نیستدرمان پوکی استخوانبیمار 101 ساله، مبتلا به سروش هایی برای مقابله با اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هسلول های مغزی عامل پارکیفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشکست حتمیانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواص منیزیمدرمان ساده ی روماتیسمبیماری اسپینال ماسکولار ریاضیات یک حس جدید استگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقسماگلوتید داروی کاهش دهنقفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه به اعدامشب سیاه سحر شودانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های دیدن خدا در همه چیزهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده دریای خدابیو الکترونیک؛ ترکیب موجراه های جدید برای قضاوت رگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسودمندی موجودات ابزی بر قانون جنگلتکامل زباننوار مغز در فراموشی هاششمین کنگره بین المللی سترسان نیستیاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استاحتیاط در تعویض داروهاحقیقت در علم، هرگز نهایی دانشمندان اولین سلول مصنهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری اعصاب به علت میتوبا تعمق در اسرار ابدیت و رشته نوروایمونولوژی و نقتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقآتاکسی مخچه ای خودایمنسیب یکسان و دیدگاه های متقسم به فقرتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزضربه مغزی در تصادف رانندتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاستداروی تشنجی دربارداریاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرددغدغه نتیجه ی نادانی استبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز زمان طلایی سکته ی مغزی راتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بیش از آنچه تصور میشوسانسور بر بسیاری از حقایآزار حقیقیلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی منتظر شناخته شدنظرف باید پر شود چه با چرک تعداد کلی ذهن ها در جهان همجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت 74داروی سل سپتاطلاعاتی عمومی در مورد مذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکزندگی، مراتب هوشیاری استتهدیدهای هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشستون فقرات انسان دو پا جلافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کعلایم کمبود ویتامین E را جلو رفتن یا عقبگردخودت را از اندیشه هایت حفهوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هشتمدر ناامیدی بسی امید استبه مغز خزندگان خودت اجازرمز جهان خاصیت فراکتالکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودزبان متغیرفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش ژنتیک در درمان اختلاسربازان ما محققا غلبه می الگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعادت دادن مغز بر تفکرجهان مرئی و نامرئیخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سومدر سال حدود 7 میلیون نفر به زیر پای خود نگاه نکن بروبات ها قول میدهندکتاب گران و پرهزینه شد ولکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خزبان، وسیله شناسایی محیطفال نیکوتوهم چیستنقش رژیم غذایی در رشد و اشناخت ناشناختهامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهجهان در حال نوسان و چرخشدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخلا، خالی نیستدرمان آرتروز با ورزش موضبیمار مرکز تنفس سلولیروش هایی برای کم کردن اضطکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعسلول های بنیادیفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقطه بی بازگشتشکستن مرز دور مغزانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص میوه ی بهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری اضطراب عمومیریتوکسیمابگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آسندرم میلر فیشرقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هانه بدبخت بلکه نادانشبیه سازی میلیون ها جهان انسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیوگرافیراه های جدید برای قضاوت رگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسی و سه پل اصفهانقانون جنگلتکامل زباننوار مغز در تشخیص بیماری شعار و عملتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیمولکول ضد پیریاحساس گذر سریعتر زمانحقیقت راستین انسان علم بدانشمندان تغییر میدان مغاسارت و پرخوریهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددرب بسته با غیر خود باز مبا خودت نجنگرشد مغز فرایندی پیچیده اتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتش منبع انرژیسیر آفرینش از روح تا مغز قضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانضررهای مصرف شکر و قند بر تصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییحافظه ی ما انسان ها چرا مداروی جدید ALSاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کاناذهن ما از در هم شکستن منببازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانزمان، واقعی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز باستانی، هنوز نقش هاسانسور ذهنآزار دیگری، آزار خود استلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیظرفیت مغز چقدر استتعذیه ی ذهنهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 75داروی ضد چاقیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نذرات کوانتومی زیر اتمی قکووید نوزده و خطر بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزندان ذهنیتو یک معجزه ایمغط یک گیرنده استستارگانی قبل از آغاز کیهافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر علائم عصبی آلزایمر، با اجلوتر را دیدنخودروهای هیدروژنیهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هشتاد و ندر هم تنیدگی مرزها و بی مبه نقاش بنگررنگ کردن، حقیقت نیستکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسزبان مشترک ژنتیکی موجودافلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی نقش گرمایش آب و هوا در همسربرولایزینالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سجهان مشارکتیخدا تاس نمیریزدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر عید نوروز مراقب تصادف به سیاهی عادت نکنیمروبات های ریز در درمان بیروبات کیانکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دزدودن نقص از هوش مصنوعیفاکسیبتتوهم و خیالنقش زنجبیل در جلوگیری از شناخت و معرفت، و نقش آن دامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانغار افلاطونجهان در حال ایجاد و ارتقادل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری لبر و نابینایی آنروش هایی برای جلوگیری از کشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیسلول های بنیادی منابع و افراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش نقطه، وجود است یا فاصلهشکستگی لگن یا سکته ی مغزیاندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندو سوی واقعیتهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص هلو برگ هلودرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری بیش فعالیریسپریدونگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آسندرم کووید طولانیقفس را بشکنتکینگینه جنگ و نه خونریزیشبیه سازی سیستم های کوانانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودوناتفاق و تصادفجراحی هوشیار مغزدیروز و امروزهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیدرک نیازمند شناخت خویش ابیوگرافیراه پیروزی در زندگی چیستگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیآیا راهی برای بهبود وضعیسیلی محکم محیط زیست بر انقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشینوار مغزی روشی مهم در تشخصبور باشتسلیم ارتباط با من برتراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمولتیپل اسکلروز در زنان احساسات کاذبحقیقت غیر فیزیکیدانشمندان روش هاي جدیدی اساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدرختان چگونه بر تشکیل اببا خدا باشرشد مغز علت تمایل انسان بتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیآثار باستانی تمدن های قدسیستم تخلیه ی مغز بینشی نقطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهضررهای شکر بر سلامت مغزتصویر زیبا از سلولهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا مداروی جدید s3 در درمان ام اصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنذهن چند جانبه نیازمند نگبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستزمان، اندک استتمدن زیر آبمغز برای فراموشی بیشتر کساهچاله ها تبخیر نمیشودآسيب میکروواسکولاریا آسلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستعقل مجادله گرتغییرهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 78داروی ضد چاقیاعتماد به خودذرات کوانتومی زیر اتمی قکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزونیسومایدتو یک جهان در مغز خودت هسنفرت، اسیب به خود استسخن نیکو مانند درخت نیکوافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد علت خواب آلودگی بعد از خوجمجمه انسان های اولیهخورشید مصنوعیهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتاد و شدر هم تنیدگی کوانتومیبه نقاش بنگررنگین کمانکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان چهار حرفی حیات زمینفلج خواب چیستتوقف؛ شکستنقش پیش زمینه ها و اراده سردرد میگرنالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعبارت های مبهم مانند انرجهان معناخدای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سی و ششمدرمان نگهدارنده ی اعتیادبه سخن توجه کن نه گویندهبهبود حافظه پس از رخدادهروح و آب حیاتکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسفر فقط مادی نیستفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت اشناخت حقیقت یا آرزوهای گامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانغرور و علمجهان ریز و درشتدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلاصه ای از درمان های جدیدرمان با سلول های بنیادیبیماری میاستنی گراویسروش هایی ساده برای کاهش اگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نسلول های بدن تو پیر نیستنفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت نمیتوان با بیرون انداختنشگفت نیست من عاشق تو باشماندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده دولت یا گروهکهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنخواص هندوانهدرمان سرگیجه بدون داروبیماری تی تی پیریسدیپلام تنها داروی تایگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بسندرم گیلن باره به دنبال قله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعینه روش تقویت مغزشبکه های مصنوعی مغز به درانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودوناتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی گردن همیشه برای دیدیسک گردنهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددرک و احساسبیان ژن های اسکیزوفرنی دراه انسان شدن، راه رفتن وگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گآیا راهی برای رفع کم آبی سینوریپا داروی ترکیبی ضدقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی نوار مغز، مفید و بی خطرصبور باشتسلیم شدن از نورون شروع ماولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر قابل شناختدانشمندان روشی برای تبدیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیکفش و کتابدرختان اشعار زمینبا طبیعت بازی نکنرشد در سختی استتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟آدم عاقل، وقت خودش را هدرسیستم تعادلی بدنقطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستضعیف و قویتصویر زیبای اصفهانهمه چیز، ثبت می شودمیاستنی گراویس در جوانانادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی هوش مصنوعیداروی جدید لنفوم و لوکمیاصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن هوشیار در پس ماده ی مبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامزمزمه ات مانده در گوشمتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سایه ی هوشیاریآسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیعقل در جهان جدید، عجیب استغییر الگوی رشد مغزی با زهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 82داروی ضد تشنج با قابليت تاعتماد به خودرفلکس وتری با توضیح دکتر کودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سازونا به وسیله ویروس ابله تو کجای جهانینقاشی هایی با بوی گذشته یسخن و سکوتافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسعماد الدین نسیمی قربانی جنین مصنوعیخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت پنجمدر هم تنیدگی کوانتومی و پبه نادیدنی ایمان بیاوررهبر حقیقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونازبان نیاز تکاملی استفلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هنقش پیشرفته ی سلول های بنسردرد میگرن در کودکانالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعجول نباشجهان معکوسخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سیزدهمدرمان نابینایان آیا ممکنحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آبهداشت خوابروح در جهانی دیگر استکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوسفر نامه سفر به بم و جنوب فارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت اشناخت درون، شناخت بیرون؛امگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیجهان شگفت انگیزدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخم شدن فضا-زماندرمان تومورهای مغزی با ابیماری میاستنی گراویسروش استفاده از بالش طبیگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول بنیادی و ای ال اسفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سنمیتوان بر سیاه سیاه نوششگفت انگیز بودن کیهاناندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیدونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص اناردرمان سرطان با امواج صوتبیماری خود ایمن اعصاب محریشه های مشترک همه ی موجوگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه سندرم پیریفورمیسقله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمچه زیاد است بر من که در ایشبکیه های مصنوعیانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی داتوسوکسیمایدجز تو که را دارمدیستونی قابل درمانهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیان حقیقتراه بی شکستتفاوت ها را به رسمیت بشناگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختآیاما مقهور قوانین فیزیکسیناپس، شگفتی خلقتقبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفنوار مغز، ترجمه ی فعالیت صبر لازمه ی پیروزی استتست نوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت، آن چیزی نیست که جلدانش، قفل ذهن را باز میکناستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددرد و درسبالای هر دستی، دستی هسترشد، رسیدن به یک هدف نیستتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی اآرمانگرای تخیلی نباشسیستم دفاعی بدن علیه مغز لمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکطلوع و حقیقتتصویربرداری فضاپیمای آمهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر ادراک، فراتر از آنچه معمحافظه انسان و حافظه ی هوشداروی جدید میاستنی گراویاصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن و زندگیبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میزنان باهوش ترتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ چالش است یا منفعسایه را اصالت دادن، جز فرآسیب روانی شبکه های اجتملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز عقل سالمتغییر خود یا تغییر دیگراهمراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 87داروی ضد تشنج با قابليت تاعتماد بی موردرفتار مانند بردهکودکان مهاجرماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیزیان غذاهای پرچربتو کز محنت دیگران بی غمیچقدر به چشم اعتماد کنیمسخن پاک و ثابتافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسعنصر اصلی تعیین واقعیتجنگ هفتاد و دو ملت همه را خوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی متصل با مغزاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کاحس و ادراک قسمت پنجاهدر هم تنیدگی کوانتومی و دبه هلال بنگرروی و منیزیم در تقویت استکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونزبان و کلمه حتی برای کسانفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر نقش آتش در رسیدن انسان بهسردرد میگرنی در کودکانام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک انداجهان هوشمندخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاس