دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماریهای تحلیل عضلانی ارثی

بيماريهاي تحليل عضلاني به صورت ارثي

أين بيماريها گروه بزرگی از بیماریهای ارثی را تشکیل میدهند و ازطریق انتقال ژن از والدین به فرزندان می رسند . برخی از آنها آنقدر، تظاهر آشکاری دارند که در همه فرزندان والدين، نمود پیدا میکند .

دیستروفی ماهیچهای دوشن و بکر ،بیماریهای ژنتیکی پیشرونده وابسته به کروموزوم x هستند که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچهای میشوند.

دیستروفی ماهیچهای شامل ۸ نوع بیماری است که نمونه شاخص و شدید آن دیستروفی ماهیچهای دوشن و بكر است که دوشن ، بیمار رادر سن کودکی زمین گیر میکند

ديستروفي عضلانی بكر در سن بالاترنمايان میشود و شدت ضعف كمتر است

بیماری دیستروفی ماهیچهای دوشن و بکر ،در اثر نقص در کروموزوم X و فقدان پروتئین دیستروفین ایجاد میشود. ژن مسئول ساخت این پروتئین، (DMD) است و بر روی کروموزوم X قرار دارد.

دیستروفی عضلانی لیمب گیردل (به انگلیسی:Limb-girdle muscular dystrophy)، (با نماد اختصاری LGMD) از نظر ژنتیکی هتروژنی بوده و علایم بالینی بیماری شامل ضعف اولیه عضلات لگن و شانه میباشد و به دنبال آن عضلات قسمت پروکسیمال دست و پا نیز درگیر میشود.

آنالیز پیوستگی ژنها با بیماری، در فامیلهای بزرگ و هم در خانوادههای با ازدواجهای فامیلی نشان داد ،موتاسیون در ژنهایی که پروتئینهای سارکوگلیکان (Sarcoglycan) را کد میکنند ، با این بیماری مرتبط میباشد.

دیستروفی ماهیچهای فاسیو اسکاپولو هومورال یاFSHD یک بیماری ژنتیکی بوده که به صورت اتوزوم غالب از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و فراوانی آن ۱ در ۲۰۰۰۰ نفر میباشد. در این بیماری ابتدا ماهیچههای صورت، شانه و قسمت بالای دست گرفتار میشود و به دنبال آن ضعف ماهیچههای لگن شکم و قسمت پایین پا رخ میدهد و بسیاری از بیماران مبتلا به کم شنوایی هم میشوند. در اکثر مواقع بیماری در ۲۰ سالگی یا بیشتر از آن شروع میشود و در ۲۰ درصد موارد بیمار در سن ۵۰ سالگی با صندلی چرخدار حرکت میکند.

جایگاه ژن بیماری FSHD در محل ۴q۳۵ میباشد که آن، نزدیک به قسمت انتهایی بازوی بلند کروموزوم ۴ قرار دارد.

دیستروفی ماهیچهای امری دریفوس یکی از انواع دیستروفی ماهیچهای میباشد. این بیماری در اثر جهش در ژن امرین و تغییر در میزان و ساختار این پروتئین ایجاد میشود. نشانههای این بیماری شامل ازدست دادن قدرت حرکت ماهیچههای ستون فقرات، آرنج و مچ پا میباشد. به تدریج دیگر ماهیچههای اسکلتی نیز ضعیف میشوند و در دههٔ دوم زندگی، بیمار با حمله ناگهانی قلبی میمیرد. علت مرگ ،بهم خوردن ترتیب ضربانهای دهلیز هاو بطنها است.

با توجه به موارد فوق با بیماریهایی مواجهيم که ریشه حیات در آنها مشکل دارد .

حیات زميني ما با زبانی چهار حرفی از نوکلئوتيد موجود در دی ان ای ایجاد شده و با جابجا شدن این نوکلئوتيدها و زیاد و کم شدن آنها و ادغام آنها با هم ،میلیاردها شکل مختلف در هستی شکل گرفته است.

نوکلئوتید ترکیبی متشکل از یک قند ۵-کربنی (ریبوز یا داکسی ریبوز) اسید فسفریک (فسفات) و یکی از بازهای آلی پورین (آدنین، گوانین) یاپیریمیدین (سیتوزین، تیمین، یورراسیل ) میباشد

این نوکلئوتيدها در ساختار DNA و RNA وجود دارد

کار دی ان ای در سلولها

پیامهای ژنتیکی موجود در مولکول دی اِن اِی، در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکولهای آر ان اِی در یاخته، مورد استفاده قرار میگیرد. قطعههایی از DNAکه پیامهای ژنتیکی را باخود حمل میکنند ژن نامیده میشوند ولی DNA توالیهای دیگری نیز دارد که برای ساخت خود دنا یا تنظیم استفاده از اطلاعات ژنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار میگیرند

سیتوزین در RNAو DNA وجود دارد؛ در حالی که یوراسیل تنها در RNAو تیمین در DNA یافت میشود.

این زبان چهار حرفی در DNA ، منشأ ایجاد همه پروتيينها و اسیدهای امینه و هزاران هزار شکل مختلف هستی روی کره زمين است

زبانی که خدا ،حیات مادی را با آن آفرید ،چهار حرفی است و این چهار حرف در کنار هم قرار میگیرند و کلمات هستی مادی یا ژنها را میسازد .

زبان در مفهوم کلی ،زبان عربی يا فارسی یا انگلیسی نیست بلکه هر چیزی است که مقصود گوینده را برساند . شاید زبانی ، مفهوم قابل شنیدن نداشته باشد مانند سخن گفتن با دستها و اندامها در زبان ناشنوایان و یا ابراز خیلی مفاهیم توسط یک نقاش روی صفحه .

مشخص است که به هم ریختن حروف و یا کلمات هر زبان ،همه ساختار آن را به هم میزند . مثلا در زبان فارسی ، به هم خوردن حروف و کلمات آن ، چیزی قابل فهم باقی نمی گذارد ،

فرض کنید در زبان فارسی شکل "و" تغییر کند یا حذف شود . چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

همه کلماتی که قبلا واو داخلشان بود ، همه به هم میریزد مثلا کوه تبدیل میشود به که و ......

داستان کلمات ژنها و حروف چهار گانه نوکلئوتيدها هم اینگونه هست . یک تغییر در یکی از این حروف
، همه کلمه یا ژن "و جمله یا پروتئین و جملات یا موجود زنده را به هم میریزد

بديهي است ، در اینجا با یک میکروب یا ویروس مواجه نیستیم که بتوان با دارویی آن را کشت و یا با کمبود تغذیه ای مواجه نیستیم که با خوردن ويتاميني مشکل رفع شود و یا با یک واکنش سلول ايمني در بدن مواجه نیستیم تا با داروی ضد التهاب مانند کورتون مشکل رفع شود . بلکه ریشه کلمات حیات ، و حروف آن به هم ریخته است ، و معلوم است که وقتی ریشه هستی مادي موجود، تغییر کند ، نمیتوان با اصلاح برگ و شاخه انتظار اصلاح چنداني داشت
در اینجا باید به سراغ ریشه رفت و آن را ترمیم نمود .

داستان بیماریهای ژنتکي داستانی غم انگیز هست که هرچند در سالهای اخیر کوششهای فراوانی برای زدودن آنها انجام شده ولی هنوز حاکم بر انسانند و انسان امروز در درمان بسیاری از آنها ناتوان مانده است

پس چه باید کرد ؟

مقهور ژن بودن و تسلیم آن شدن ، فقط محدود به اين بیماریهای ژنتیکی امروز نیست.

بیماری ژنتیکی بزرگتری هست که انسان امروز از چهار پایان به میراث برده است .

انسان تسلیمی که امروز در برابر فشار ژنهای جنسيش ناتوان است و تن به هر رابطه نا سالم جنسی میدهد و یا ژنهای سلولهايش که با نزدیکان ژنتیکی مشابه است ، او را وا میدارد تا در جامعه ، همیشه هوای فرزند و خویشانش را داشته باشد ، هرچند آنها مقصر باشند و یا حاضر است تا غذاهاي گوناگون به معده فرزندش بریزد در حالی که شکم کودکان همسایه گرسنه هست و یا در برابر صدای کودکان یک نژاد دیگر و یا ساکن در کشور دیگر ، با بی تفاوتی بگذرد ولی از غم مردم کشور خودش یا فرزندان خودش هرگز نمیگذرد و هر کوششی را برای زدودن آن ميکند ، این انسان گرفتار بیماری ای ارثی است که آن را از چهار پا به میراث برده است.

دو بیماری ژنتیکي در بالا خیلی شبیه هم هستند .

شاید روزی انسان بتواند با مقابله کامل بر ژنهايش بر هر دو بیماری غلبه کند .

روزی که کودکان بیمار و گرسنه همسایه و یا یتیمان بی سرپرست که نسبت خانوادگی چندانی با من و شمای سیر ندارند ، از گرسنگی و سرما نلرزند ، شاید آن روزی باشد که انسان مدرن بتواند بر سخت ترین بیماریهای امروز یعنی بیماریهای ژنتیکی پیروز شود

بالاخره روزی باید داستان خودخواهي ژنها شکسته شود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

مریم حمزه یی [ 1396-08-22 ]
درود بر شما مطلب بسیار خوبی بود. در هفته گذشته با خانواده فقیری آشنا شدم که در تربت حیدریه زندگی میکنند و چهار فرزند مبتلا به این بیماری دارد. و با مطالعه این مطلب فهمیدم که نام بیماری و دلیل آن چیست. سپاس از شما

مهدی عسگری [ 1395-08-21 ]
سلام خسته نباشی من مریضی لیمب گیردل دارم میخوام ازدواج کنم غریبه ایم من میتونم ازدواج کنم باهاش بچه هام مریضی منونمیگیرن باتشکرحتماجواب بدیدمنتظرم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه های جدید برای قضاوت رادغام میان گونه های مختلموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته وزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز نشانه ها و آثار درک شدمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا ما تنها موجودات زنده سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسردرد و علتهای آناستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان رو به کوچک تر شتلاش هایی در بیماران قطع واکسن کرونا از حقیقت تاتديدن با چشم بسته در خواب امید درمان کرونا با همانصرع و درمان های آنبیماری تی تی پینقش مهاجرت در توسعه نسل اتوصیه هایی در مصرف ماهیژن هوش و ساختارهای حیاتی در مانهای کمر دردايندگان چگونه خواهند دیدعارضه جدید ویروس کرونا سبحثی در مورد نقش ویتاميننقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ژنها بر اختلالات خکودکان میتوانند ناقل بی درگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس ابزارهای دفاعی و بقای موقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسمی پیچیده در براه پیروزی در زندگی چیستادغام دو حیطه علوم مغز و موجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز نظر علم اعصاب یا نرووسمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت خواب و رویاآیا مغز تا بزرگسالی توسعسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب سالم عامل سلامتیآیا خداباوری محصول تکاملسردرد تنشناستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان رو به کوچکتر شدتلاشی برای درمان قطع نخاواکسن سرطاندی متیل فومارات(زادیوا)(امگا سه عامل مهم سلامتضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش محیط زندگی و مهاجرت دتوضیحی ساده در مورد هوش مژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر چه مرحله ای از خواب ، رايا اراده آزاد توهم است یعدم توقف تکامل در یک اندابحثی جالب درباره محدودیتنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کلام در آیات کلام بکودکان خود را مشابه خود تدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیاثر مضر مصرف طولانی مدت رقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملککشف ارتباط جدیدی از ارتبکشف جمجمه ای درکوه ایرهوراست دستی و چپ دستیارتقا و تکامل سنت آفرینش میهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمتغییر الگوی رشد مغزی با زپمبرولیزوماب در بیماری چزبان و شناخت حقیقت قسمت داز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاحقیقت راستین انسان علم بآیا همه جنایت ها نتیجه بیسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاههدف یکسان، در مسیرهای متخواب سالم عامل سلامتی و یآیا دلفین ها می تواند از سردرد سکه ایاستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز ایندگان چگونه استتلاشی تازه برای گشودن معواکسنی با تاثیر دوگانه ادژا وو یا اشنا پنداریامروز دانش ژنتیک هیچ ابهضررهای شکر بر سلامت مغزبیماریهای تحلیل عضلانی انقش نظام غذایی در تکامل متکامل چشمژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پايا اراده آزاد توهم است یعسل طبیعی موثر در کنترل ببحثی در مورد نقش کلسیم و نقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر نکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجااثرات فشار روحی شدیدقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسمگنجینه ای به نام ویتامین رشته نوروایمونولوژی و نقارتوکين تراپی روشی جديد میگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو تغییر زودتر اتصالات مغزیپنج اکتشاف شگفت آور در موزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وححمله ویروس کرونا به مغزآیا هوش ارثی دریافتی از پسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزههدف از تکامل مغزخواب عامل دسته بندی و حفطآیا دست مصنوعی به زودی قاسرعت فکر کردن چگونه استاستخوان های کشف شده، ممکمغز ابزار برتر بقاتلاشی جدید در درمان ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدژاوو یا آشناپنداریانفجار و توقف تکاملی نشاطوفان فقر و گرسنگی و بی سبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش هورمون های تیروئید دتکامل ابزار هوش ، راه پر ژنها ، مغز و ارادهدرمان های بیماری آلزایمرای آنکه نامش درمان و یادشعصب حقوق نورولووبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر تکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش ااثرات مفید قهوهقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر رژیم گیاه خواری بر گویید نوزده و ایمنی ساکترشد مغز علت تمایل انسان بارتباط میکروب روده و پارمیگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث تغییر عمودی سر انسان از پپوست ساعتی مستقل از مغز دزبان، وسیله شناسایی محیطاز آغاز خلقت تا نگاه انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وححوادث روزگار از جمله ویرآیا هوش سریعی که بدون احسسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاخودآگاهی و هوشیاريآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشلیک فراموشیاصول سلامت کمرمغز از بسیاری حقایق می گرتمایل زیاد به خوردن بستنوراپامیل در بارداریدانشمندان ژنی از مغز انسانواع سکته های مغزیطی یکصد هزار سال اخیر هرچبیوگرافینقش هورمون زنانه استروژنتکامل زبانژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های جدید میگرنایندرالعضلانی که طی سخن گفتن چقدبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکاماثرات مضر ماری جواناقدرت انسان در نگاه به ابعنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر رژیم گیاه خواری بر گوشه بیماری اتوزومال رسسزمین زیر خلیج فارس تمدنی ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیدان مغناطيسي زمین بشر همیشه عسل با موم بخوریمتغییرات منطقه بویایی مغزپیموزایدسفر نامه سفر به بم و جنوب از انفجار بزرگ تا انفجار مدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هشیاری کوانتومی وجودسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدخودآگاهی و هوشیاريآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشنا در ابهای گرم جنوب نیاضطراب و ترسمغز به تنهایی برای فرهنگ تمدن قدیمی ای در جنوب ایرورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان روش هاي جدیدی انگشت نگاری مغز نشان میدظهور امواج مغزی در مغز مصبیوگرافینقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل ساختار رگهای مغزی ژنهای هوش ، کدامنددرمان های جدید در بیماری ایا کوچک شدن مغزانسان المقالاتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلافلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک باجزای پر سلولی بدن انسان لوب فرونتال یا پیشانی مغچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر رژیم گیاه خواری بر گوشت خواری یا گیاه خواریزندگی هوشمند در خارج از زارتباط هوش ساختار مغز و ژمکانیزمهای دفاعی در برابهوموارکتوس ها ممکن است دتغییرات تکاملی سر انسان پیچیدگی های مغزی در درک زسفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست آیا واکنش های یاد گرفته وسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازاخانواده پایدارآیا راهی برای رفع کم آبی شناخت و معرفت، و نقش آن داطلاعاتی عمومی در مورد ممغز برای فراموشی بیشتر کتمدن بشری و مغز اخلاقیورزش هوازی ، بهترین تمریدانشمندان روشی برای تبدیاندوهگین نباش اگر درب یا علم به ما کمک میکند تا موبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش آتش در رسیدن انسان بهتکامل شناخت انسان با کشفکلرال هیدرات برای خواباندرمان های رایج ام اسایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر ویتامین دی بر بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و فیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوااجزایی ناشناخته در شکل گلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر رژیم گیاهخواری بر گیاه خواری و گوشت خوار کدزونا به وسیله ویروس ابله ارتباط انسانی، محدود به ما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی می تواند بر احثبت امواج الکتریکی در عصپیوند مغز و سر و چالشهای سفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیحافظه و اطلاعات در کجاستآیا آگاهی پس از مرگ از بیساخت شبکه عصبی با الفبایاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیبررسی سیستم تعادلی بدن اهستي مادي ای که ما کوچکترخدا موجود استآیاما مقهور قوانین فیزیکشناسایی سلول های ایمنی ااطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تمساح حد واسط میان مغز کوورزش و میگرنداروهای مصرفی در ام اسانسان قدیم در شبه جزیره ععلایم کمبود ویتامین E را بیست تمرین ساده برای جلونقش انتخاب از طرف محیط، نتئوری تکامل امروز در درمکمردرد و علل آندرمان های علامتی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپصفحه اصلیبحثی درباره هوش و تفاوتهنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفاحساس گذر سریعتر زمانلرزش ناشی از اسیب به عصبلزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر عصاره تغلیظ شده گیگالکانزوماب، دارویی جدیزیباترین چیز در افزایش سارتباط شگفت مغز انسان و فما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجمجمه انسان های اولیهپیوند سر، یکی از راه حلهاسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکنیکی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستهوش احساسیحس چشایی و بویاییآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر بررسی علل کمر درد در میانهستی ما پس از شروعی چگال خطا در محاسبات چیزی کاملآزمون ذهنی گربه شرودینگرشواهدی از دنیسوان(شبه نئبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ چالش است یا منفعتنفس هوازی و میتوکندریورزش بهترین درمان بیش فعداروهای ضد بیماری ام اس وانسان جدید از چه زمانی پاعلایم کمبود ویتامین E را بیشتر کمردردها نیازی به نقش اتصالات بین سلولهای تئوری تکامل در پیشگیری و کمردرد با پوشیدن کفش منادرمان ژنتیکی برای نوآوریایا بدون زبان میتوانیم تسوالات پزشکیبحثی درباره هوش و تفاوتهچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کاهش التهاب ناشی از بیماروشی جدید در درمان قطع نخاخلاق و علوم اعصابلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینتاریخ همه چیز را ثبت کردهگامی در درمان بیماریهای زیرفون داروی ضد ام اسارتباط شگفت انگیز مغز انما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجنسیت و تفاوت های بیناییپیشینیان انسان از هفت میسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیحس و ادراک (قسمت اول )آیا انسان با مغز بزرگش اخساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیدابزرگ شدن مغز محدود به دورو هر کس تقوای خدا پیشه کنخطا در محاسبات چیزی کاملإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَشاهکار قرنبه زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چالشهای پیش روتنفس هوازی و میتوکندریورزش در کمر دردداروی فامپیریدین یا نورلانسان عامل توقف رشد مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش حفاظتی مولکول جدید دتا 20 سال آینده مغز شما به کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان جدید میگرن با انتی ایا تکامل هدفمند استپیامهای کاربرانبحثی درباره احساسات متفاچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریروشی جدید در درمان سکته ماخلاق پایه تکامل و فرهنگممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گامی در درمان بیماریهای زبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط شگفت انگیز مغز انما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار هسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز و از مغز مرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک (قسمت دوم )آیا احتمال دارد رویا از آساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی وقت نهيب هاي غير علمي گذشخطرات هوش مصنوعیافراد آغاز حرکت خودشان رشبیه سازی میلیون ها جهان بوزون هیگز چیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتو دی ان ای خاص ميتوکندريوزوز گوشداروی تشنجی دربارداریانعطاف پذیری مکانیسمی علعوامل موثر در پیدایش زبابار سنین ابزار هوشمندی انقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر مشاهده بر واقعیت بکنگره بین المللی سردرد ددرمانهای بیماری پارکینسایرادهای موجود در خلقت بسایتهای دیگربحثی درباره احساساتی غیرچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستريتوکسيمب در درمان ام اساختلال در شناسایی حروف و منابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتتبدیل سلولهای محافط به سگاهی لازم است برای فهم و زبان چهار حرفی حیات زمینارتباط غیرکلامی بین انساماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت چهارمآیا احتمال دارد رویا از آسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز- از مغز مغز آیندگان چگونه است ؟بسیاری از بیماری های جدیوقتی فهمیدی خطا کردی برگدفاع در برابر تغییر ساختافزایش قدرت ادراکات و حسشبیه سازی سیستم های کوانبیماری های مغز و اعصاب و مغز حریص برای خون، کلید تتولید سلولهای جنسی از سلیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید s3 در درمان ام اولین هیبرید بین انسان وعوامل ایجاد لغت انسانی و بارداری بدون رحمنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای ااگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخوابزارهای بقای موجود زندفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوریواستیگمیناختلالات مخچهمنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آتری فلوپرازینگاهی مغز بزرگ چالش استزبان و کلمه حتی برای کسانارتروز یا خوردگی و التهاماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به سلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت پنجمآیا برای تولید مثل همیشه سخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماتفاوت مغز انسان و میمون هویتامین E برای فعالیت صحدقیق ترین تصاویر از مغز اافسردگی و اضطراب در بیماشباهت زیاد بین سلول هاي عبیماری گیلن باره و بیمارمغز زنان جوانتر از مغز مرتوانایی مغز و دیگر اجزای یکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ضد میگرناولین مورد پیوند سر در انعواملی که برای ظهور لغت ابازگشت از آثار به سوی خدانقش داروهاي مختلف معروف تاثیر نگاه انسان بر رفتاکندر در بیماریهای التهابدرک و احساساگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده مچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در ریسدیپلام تنها داروی تایاختلالات حرکتی در انسانمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آتری فلوپرازینگذر زمان کاملا وابسته به زبان و بیان نتیجه ساختماارزش حقیقی زبان قسمت اولمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دپرورش مغز مینیاتوری انساسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز انسان برای ایجاد تمدتفاوتهای جنسیتی راهی براویتامین E در چه مواد غذایدلایلی که نشان میدهد ما بالکتروتاکسی(گرایش و حرکشباهت زیاد بین سلول هاي عبیماری ای شبیه آلزایمر و مغزهای کوچک بی احساستوازن مهمتر از فعالیت زییافته های نوین علوم پرده داروی ضد تشنج با قابليت تاولین تصویر در تاریخ از سعوارض ازدواج و بچه دار شدبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش روزه داری در سالم و جتاثیر نگاه انسان بر رفتاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگاگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافابزارهای بقا از نخستین هفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجرژیم های غذایی و نقش مهم اختلالات صحبت کردن در انمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پتسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشزبان و بیان، در سایه پیشرارزش حقیقی زبان قسمت دوممجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دآلزایمرسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیحساسیت روانی متفاوتآیا تکامل و تغییرات ژنتیسرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طتقلید مرحله ای نسبتا پیشویتامین دی گنجینه ای بزردندان ها را مسواک بزنید تالتهاب شریان تمپورالشش مرحله تکامل چشمبیماری ای شبیه ام اس مولتمغزتان را در جوانی سیمکشتوسعه برخی شغل ها با هوش یادگیری مهارت های جدید دداروی ضد تشنج با قابليت تاولین سلول مصنوعیعید نوروز مبارکبحتی علمی درباره تمایل بنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر ویتامین دی بر بیماکووید نوزده و خطر بیماریدرک تصویر و زبان های مخلتابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیابزارهای بقا ازنخستین همقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آوررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وادامه بحث تکامل چشمراه های جدید برای قضاوت راداراوون تنها داروی تاییمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو تشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفزبان و تکلم برخی بیماریهارزش حقیقی زبان قسمت سوممحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا ممکن است موش کور بی مسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترخلاصه ای از مطالب همایش مآیا جهش های ژنتیکی، ویروسردرد میگرن در کودکانازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان برای شادمانی طتلقین اطلاعات و حافظهواکنش های ناخودآگاه و تقدو ویژگی انتزاع و قدرت تجامیوتروفیک لترال اسکلروششمین کنگره بین المللی سبیماری بیش فعالینقش قهوه در سلامتیتوصیه های غیر دارویی در سیادآوری خواب و رویاداستانها و مفاهیمی اشتبااوکرلیزوماب داروی جدید شعامل کلیدی در کنترل کارآبحث درباره پیدایش و منشانقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر ویروس کرونا بر مغز کودک ایرانی که هوش او از درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییابزارهای بقای از نخستین قانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسم عصبی خوانش پ