دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماریهای تحلیل عضلانی ارثی

بيماريهاي تحليل عضلاني به صورت ارثي

أين بيماريها گروه بزرگی از بیماریهای ارثی را تشکیل میدهند و ازطریق انتقال ژن از والدین به فرزندان می رسند . برخی از آنها آنقدر، تظاهر آشکاری دارند که در همه فرزندان والدين، نمود پیدا میکند .

دیستروفی ماهیچهای دوشن و بکر ،بیماریهای ژنتیکی پیشرونده وابسته به کروموزوم x هستند که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچهای میشوند.

دیستروفی ماهیچهای شامل ۸ نوع بیماری است که نمونه شاخص و شدید آن دیستروفی ماهیچهای دوشن و بكر است که دوشن ، بیمار رادر سن کودکی زمین گیر میکند

ديستروفي عضلانی بكر در سن بالاترنمايان میشود و شدت ضعف كمتر است

بیماری دیستروفی ماهیچهای دوشن و بکر ،در اثر نقص در کروموزوم X و فقدان پروتئین دیستروفین ایجاد میشود. ژن مسئول ساخت این پروتئین، (DMD) است و بر روی کروموزوم X قرار دارد.

دیستروفی عضلانی لیمب گیردل (به انگلیسی:Limb-girdle muscular dystrophy)، (با نماد اختصاری LGMD) از نظر ژنتیکی هتروژنی بوده و علایم بالینی بیماری شامل ضعف اولیه عضلات لگن و شانه میباشد و به دنبال آن عضلات قسمت پروکسیمال دست و پا نیز درگیر میشود.

آنالیز پیوستگی ژنها با بیماری، در فامیلهای بزرگ و هم در خانوادههای با ازدواجهای فامیلی نشان داد ،موتاسیون در ژنهایی که پروتئینهای سارکوگلیکان (Sarcoglycan) را کد میکنند ، با این بیماری مرتبط میباشد.

دیستروفی ماهیچهای فاسیو اسکاپولو هومورال یاFSHD یک بیماری ژنتیکی بوده که به صورت اتوزوم غالب از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و فراوانی آن ۱ در ۲۰۰۰۰ نفر میباشد. در این بیماری ابتدا ماهیچههای صورت، شانه و قسمت بالای دست گرفتار میشود و به دنبال آن ضعف ماهیچههای لگن شکم و قسمت پایین پا رخ میدهد و بسیاری از بیماران مبتلا به کم شنوایی هم میشوند. در اکثر مواقع بیماری در ۲۰ سالگی یا بیشتر از آن شروع میشود و در ۲۰ درصد موارد بیمار در سن ۵۰ سالگی با صندلی چرخدار حرکت میکند.

جایگاه ژن بیماری FSHD در محل ۴q۳۵ میباشد که آن، نزدیک به قسمت انتهایی بازوی بلند کروموزوم ۴ قرار دارد.

دیستروفی ماهیچهای امری دریفوس یکی از انواع دیستروفی ماهیچهای میباشد. این بیماری در اثر جهش در ژن امرین و تغییر در میزان و ساختار این پروتئین ایجاد میشود. نشانههای این بیماری شامل ازدست دادن قدرت حرکت ماهیچههای ستون فقرات، آرنج و مچ پا میباشد. به تدریج دیگر ماهیچههای اسکلتی نیز ضعیف میشوند و در دههٔ دوم زندگی، بیمار با حمله ناگهانی قلبی میمیرد. علت مرگ ،بهم خوردن ترتیب ضربانهای دهلیز هاو بطنها است.

با توجه به موارد فوق با بیماریهایی مواجهيم که ریشه حیات در آنها مشکل دارد .

حیات زميني ما با زبانی چهار حرفی از نوکلئوتيد موجود در دی ان ای ایجاد شده و با جابجا شدن این نوکلئوتيدها و زیاد و کم شدن آنها و ادغام آنها با هم ،میلیاردها شکل مختلف در هستی شکل گرفته است.

نوکلئوتید ترکیبی متشکل از یک قند ۵-کربنی (ریبوز یا داکسی ریبوز) اسید فسفریک (فسفات) و یکی از بازهای آلی پورین (آدنین، گوانین) یاپیریمیدین (سیتوزین، تیمین، یورراسیل ) میباشد

این نوکلئوتيدها در ساختار DNA و RNA وجود دارد

کار دی ان ای در سلولها

پیامهای ژنتیکی موجود در مولکول دی اِن اِی، در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکولهای آر ان اِی در یاخته، مورد استفاده قرار میگیرد. قطعههایی از DNAکه پیامهای ژنتیکی را باخود حمل میکنند ژن نامیده میشوند ولی DNA توالیهای دیگری نیز دارد که برای ساخت خود دنا یا تنظیم استفاده از اطلاعات ژنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار میگیرند

سیتوزین در RNAو DNA وجود دارد؛ در حالی که یوراسیل تنها در RNAو تیمین در DNA یافت میشود.

این زبان چهار حرفی در DNA ، منشأ ایجاد همه پروتيينها و اسیدهای امینه و هزاران هزار شکل مختلف هستی روی کره زمين است

زبانی که خدا ،حیات مادی را با آن آفرید ،چهار حرفی است و این چهار حرف در کنار هم قرار میگیرند و کلمات هستی مادی یا ژنها را میسازد .

زبان در مفهوم کلی ،زبان عربی يا فارسی یا انگلیسی نیست بلکه هر چیزی است که مقصود گوینده را برساند . شاید زبانی ، مفهوم قابل شنیدن نداشته باشد مانند سخن گفتن با دستها و اندامها در زبان ناشنوایان و یا ابراز خیلی مفاهیم توسط یک نقاش روی صفحه .

مشخص است که به هم ریختن حروف و یا کلمات هر زبان ،همه ساختار آن را به هم میزند . مثلا در زبان فارسی ، به هم خوردن حروف و کلمات آن ، چیزی قابل فهم باقی نمی گذارد ،

فرض کنید در زبان فارسی شکل "و" تغییر کند یا حذف شود . چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

همه کلماتی که قبلا واو داخلشان بود ، همه به هم میریزد مثلا کوه تبدیل میشود به که و ......

داستان کلمات ژنها و حروف چهار گانه نوکلئوتيدها هم اینگونه هست . یک تغییر در یکی از این حروف
، همه کلمه یا ژن "و جمله یا پروتئین و جملات یا موجود زنده را به هم میریزد

بديهي است ، در اینجا با یک میکروب یا ویروس مواجه نیستیم که بتوان با دارویی آن را کشت و یا با کمبود تغذیه ای مواجه نیستیم که با خوردن ويتاميني مشکل رفع شود و یا با یک واکنش سلول ايمني در بدن مواجه نیستیم تا با داروی ضد التهاب مانند کورتون مشکل رفع شود . بلکه ریشه کلمات حیات ، و حروف آن به هم ریخته است ، و معلوم است که وقتی ریشه هستی مادي موجود، تغییر کند ، نمیتوان با اصلاح برگ و شاخه انتظار اصلاح چنداني داشت
در اینجا باید به سراغ ریشه رفت و آن را ترمیم نمود .

داستان بیماریهای ژنتکي داستانی غم انگیز هست که هرچند در سالهای اخیر کوششهای فراوانی برای زدودن آنها انجام شده ولی هنوز حاکم بر انسانند و انسان امروز در درمان بسیاری از آنها ناتوان مانده است

پس چه باید کرد ؟

مقهور ژن بودن و تسلیم آن شدن ، فقط محدود به اين بیماریهای ژنتیکی امروز نیست.

بیماری ژنتیکی بزرگتری هست که انسان امروز از چهار پایان به میراث برده است .

انسان تسلیمی که امروز در برابر فشار ژنهای جنسيش ناتوان است و تن به هر رابطه نا سالم جنسی میدهد و یا ژنهای سلولهايش که با نزدیکان ژنتیکی مشابه است ، او را وا میدارد تا در جامعه ، همیشه هوای فرزند و خویشانش را داشته باشد ، هرچند آنها مقصر باشند و یا حاضر است تا غذاهاي گوناگون به معده فرزندش بریزد در حالی که شکم کودکان همسایه گرسنه هست و یا در برابر صدای کودکان یک نژاد دیگر و یا ساکن در کشور دیگر ، با بی تفاوتی بگذرد ولی از غم مردم کشور خودش یا فرزندان خودش هرگز نمیگذرد و هر کوششی را برای زدودن آن ميکند ، این انسان گرفتار بیماری ای ارثی است که آن را از چهار پا به میراث برده است.

دو بیماری ژنتیکي در بالا خیلی شبیه هم هستند .

شاید روزی انسان بتواند با مقابله کامل بر ژنهايش بر هر دو بیماری غلبه کند .

روزی که کودکان بیمار و گرسنه همسایه و یا یتیمان بی سرپرست که نسبت خانوادگی چندانی با من و شمای سیر ندارند ، از گرسنگی و سرما نلرزند ، شاید آن روزی باشد که انسان مدرن بتواند بر سخت ترین بیماریهای امروز یعنی بیماریهای ژنتیکی پیروز شود

بالاخره روزی باید داستان خودخواهي ژنها شکسته شود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

مریم حمزه یی [ 1396-08-22 ]
درود بر شما مطلب بسیار خوبی بود. در هفته گذشته با خانواده فقیری آشنا شدم که در تربت حیدریه زندگی میکنند و چهار فرزند مبتلا به این بیماری دارد. و با مطالعه این مطلب فهمیدم که نام بیماری و دلیل آن چیست. سپاس از شما

مهدی عسگری [ 1395-08-21 ]
سلام خسته نباشی من مریضی لیمب گیردل دارم میخوام ازدواج کنم غریبه ایم من میتونم ازدواج کنم باهاش بچه هام مریضی منونمیگیرن باتشکرحتماجواب بدیدمنتظرم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسرگیجه از شایعترین اختلاژن هوش و ساختارهای حیاتی گامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(چندین ماده غذایی که ماننشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بفرد حساس از نظر عاطفی و بدر محل کار ارزش خودت را بچگونه تکامل مغزهای کنونیعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویادرگیری قلب در بیماری ویرچرا بیماری های تخریبی مغآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یروح رهاییهوموارکتوس ها ممکن است دانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرگ انتقال است یا نابود شراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی درمانگر کامپیایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی زبان و بیان، در سایه پیشرهزینه ای که برای اندیشیدکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسودمندی موجودات ابزی بر واکسن سرطانکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیارينقش خرچنگ های نعل اسبی درسردرد میگرن در کودکانژن یا نقشه توسعه مغز و نقگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریچه زیاد است بر من که در ایششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بقیچی ژنتیکیدر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه جمعیت های بزرگ شکل عامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفدرگیری مغز در بیماری کویچرا حیوانات سخن نمی گوینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی می تواند بر احانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مراحل ارتقای پله پله کیهراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی درخدمت خلق وحایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟زبان و تکلم برخی بیماریههزینه سنگین انسان در ازاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز حریص برای خون، کلید تسیاهچاله و تکینگی ابتدایواکسنی با تاثیر دوگانه اکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زماناخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیارينقش داروهاي مختلف معروف سردرد و علتهای آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریچهار میلیارد سال تکامل بصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه جمعیت های بزرگ شکل عادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها درگیری مغز در بیماران مبچرا حجم مغز گونه انسان درافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی و کشف زبان هایانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مغز انسان ایا طبیعتا تمازبان و شناخت حقیقت قسمت چهزاران سال چشم های بینا وکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز زنان جوانتر از مغز مرسیاره ابلهانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارنقش روزه داری در سالم و جسردرد تنشنژنها ، مغز و ارادهگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسچهار ساعت پس از کشتار خوکضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانون جنگلدرمان های بیماری آلزایمرچگونه حافظه را قویتر کنیعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش درگیری مغزی در سندرم کووچرا خشونت و تعصبافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر مسیر دشوار تکامل و ارتقاراه پیروزی در زندگی چیستهوش احساسیایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان برای ایجاد تمدزبان و شناخت حقیقت قسمت اهستي مادي ای که ما کوچکترکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغزهای کوچک بی احساسسیاره ابلهانوبینار اساتید نورولوژی دکرونا چه بر سر مغز می آوراختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بنقش رژیم غذایی بر رشد و اسردرد سکه ایژنهای مشترک بین انسان و وگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نوار مغزی روشی مهم در تشخضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماقانونمندی و محدودیت عالمدرمان های جدید میگرننگاه محدود و تک جانبه، مشعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان درگیری اعصاب به علت میتوچرا در مغز انسان، فرورفتافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات نخاعیراست دستی و چپ دستیهوش احساسیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت دهستی ما پس از شروعی چگال کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغزتان را در جوانی سیمکشسیر آفرینش از روح تا مغز وراپامیل در بارداریکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استنقش رژیم غذایی در رشد و اسرعت فکر کردن چگونه استژنهای هوش ، کدامندگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدینورون هاي مصنوعی می توانطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز قارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان های جدید در بیماری نگاه انسان محدود به ادراعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنذهن چند جانبه نیازمند نگچراروياها را به یاد نمی آافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی الفاگواولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمشکلات بین دو همسر و برخیرشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی بیشتر در زناناگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت سو هر کس تقوای خدا پیشه کنکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )نقش قهوه در سلامتیسیستم تعادلی بدنورزش هوازی مرتب خیلی به قکشف مکانیسمی پیچیده در بورزش هوازی ، بهترین تمریکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اشلیک فراموشیکلرال هیدرات برای خوابانگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هفلج بل، فلجی ترسناک که آنداروهای مصرفی در ام اسنورون های ردیاب حافظهطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خقبل از انفجار بزرگدرمان های رایج ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندرقیبی قدرتمند در برابر مچراروياها را به یاد نمی آالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مشکلات روانپزشکی پس از سرشد مغز علت تمایل انسان بهوش عاطفی در زنان بیشتر ااگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان رو به کوچک تر شزبان، وسیله شناسایی محیطوقت نهيب هاي غير علمي گذشکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )نقش مهاجرت در توسعه نسل اسیستم دفاعی بدن علیه مغز ورزش و میگرنکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومفلج خوابداروهای ضد بیماری ام اس ونوروپلاستیسیتی چیستظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمان های علامتی در ام اسنگاهی بر توانایی اجزاي بعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندرموزی از نخستین تمدن بشرنزاع بین جهل و علم رو به پالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سمشکلات روانپزشکی در عقب زمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش عاطفی در زنان بیشتر ااگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامغز انسان رو به کوچکتر شدسفر نامه سفر به بم و جنوب وقتی فهمیدی خطا کردی برگکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمنقش محیط زندگی و مهاجرت دسکته مغزیسانسور از روی قصد بسیاری ورزش بهترین درمان بیش فعگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعینقش سجده بر عملکرد مغزشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمفلج خواب چیستداروی فامپیریدین یا نورلنوشیدن چای برای مغز مفید علم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان ژنتیکی برای نوآوریناتوانی از درمان برخی ویمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل رمز و رازهای ارتباط غیر کنزاع بین علم و نادانی رو امیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک تا کاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمشاهده آینده از روی مشاهزندگی هوشمند در خارج از زهوشیاری کوانتومیابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز ایندگان چگونه استسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین E برای فعالیت صحکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمنقش نظام غذایی در تکامل مسانسور بر بسیاری از حقایورزش در کمر دردگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات درياشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر فیلمی بسیار جالب از تغییداروی تشنجی درباردارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک علایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان جدید میگرن با انتی ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و میگرن سردردی ژنتیکی که برویا و خبر از آیندهنزاع بین علم و جهل رو به پامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک تا کايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمعنی روزهزونا به وسیله ویروس ابله هوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ابزار برتر بقاسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین E در چه مواد غذایکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دنقش هورمون زنانه استروژنساخت شبکه عصبی با الفبایوزوز گوشگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات درياشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانفیزیکدانان ماشینی برای تداروی جدید s3 در درمان ام چیزی خارج از مغزهای ما نیعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سلبخند بزن شاید صبح فردا زدرمانهای بیماری پارکینسنخاع ما تا پایین ستون فقرصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط میگرن شدید قابل درمان اسرویا بخشی حقیقی از زندگی نظام مثبت زندگیامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممغز فکر میکند مرگ برای دیزیباترین چیز در افزایش سهیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز از بسیاری حقایق می گرسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین دی گنجینه ای بزرکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتخلاصه ای از مطالب همایش منقش ژنتیک در درمان اختلاساخت شبکه عصبی مصنوعی با یک پیشنهاد خوب برای آسان گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش غذاها و موجودات درياشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی فرگشت و تکامل تصادفی محض داروی جدید ضد میگرنچگونه مغز پیش انسان یا همعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سلرزش ناشی از اسیب به عصبدرک فرد دیگر و رفتارهای انخستین تصویر از سیاهچالهسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمیدان مغناطيسي زمین بشر رویا تخیل یا واقعیتنظریه تکامل در درمان بیمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزیرفون داروی ضد ام اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز به تنهایی برای فرهنگ سفرنامه سفر به بم و جنوب واکنش های ناخودآگاه و تقکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخونریزی مغز در سندرم کوونقش آتش در رسیدن انسان بهساختار شبکه های مغزی ثابیکی از علل محدودیت مغز امگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشففراموش کارها باهوش تر هسداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه هموساپينس بر زمین عوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازادرک و احساسنرمش های مفید در سرگیجهپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمکانیزمهای دفاعی در برابرویاها از مغز است یا ناخوهفت چیز که عملکرد مغز تو انفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک تا کمای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز مادران و کودکان در زمزبان مشترک ژنتیکی موجوداهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز برای فراموشی بیشتر کسفری به آغاز کیهانواکسن کرونا از حقیقت تاتکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخواندن ، یکی از شستشو دهننقش انتخاب از طرف محیط، نسازگاری با محیط بین اجزایافته های نوین علوم پرده گیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقص در تشخیص هیجانات عامشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمفراموشی همیشه هم بد نیستداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه آن شکری که می خوریمعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازادرک احساسات و تفکرات دیگنرمشهای مهم برای تقویت عسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مما انسانها چه اندازه نزدرویاهای پر رمز و حیرتی درهفت سین یادگاری از میراث انواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن ریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی در کامپیوترهاایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مغز چون ابزار هوش است دلیزبان چهار حرفی حیات زمینهدف یکسان، در مسیرهای متابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سلولهای بنیادی مصنوعی درواکسن کرونا ساخته شده توکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواب سالم عامل سلامتینقش اتصالات بین سلولهای سخن پاک و ثابتیادگیری مهارت های جدید دگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقطه بی بازگشتشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و فرایند تکامل و دشواری هاداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه انتظارات بر ادراک عواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابدرک تصویر و زبان های مخلتچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب ما انسانها چه اندازه نزدرویای شفافهمیشه اطمینان تو بر خدا بانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاسترژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمغز چگونه صداها را فیلتر زبان و کلمه حتی برای کسانهدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمغز بزرگ چالش است یا منفعسلسله مباحث هوش مصنوعیواکسن دیگر کرونا ساخته شکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و ینقش حفاظتی مولکول جدید دسریعترین کامپیوتر موجودیادآوری خواب و رویاگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب چند جهانیشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به فرایند حذف برخی اجزای مغدر مانهای کمر دردچگونه باغبانی باعث کاهش عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حدرک عمیق در حیواناتچرا پس از بیدار شدن از خوآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما با کمک مغز خود مختاريمروبات های ریز در درمان بیهمیشه عسل با موم بخوریماندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسممرکز خنده در کجای مغز استرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز ناتوان از توجیه پیدازبان و بیان نتیجه ساختماهدف از خلقت رسیدن به ابزاکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روسم زنبور ، کلیدی برای وارواکسن دیگری ضد کرونا از دکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان