دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماریهای تحلیل عضلانی ارثی

بيماريهاي تحليل عضلاني به صورت ارثي

أين بيماريها گروه بزرگی از بیماریهای ارثی را تشکیل میدهند و ازطریق انتقال ژن از والدین به فرزندان می رسند . برخی از آنها آنقدر، تظاهر آشکاری دارند که در همه فرزندان والدين، نمود پیدا میکند .

دیستروفی ماهیچهای دوشن و بکر ،بیماریهای ژنتیکی پیشرونده وابسته به کروموزوم x هستند که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچهای میشوند.

دیستروفی ماهیچهای شامل ۸ نوع بیماری است که نمونه شاخص و شدید آن دیستروفی ماهیچهای دوشن و بكر است که دوشن ، بیمار رادر سن کودکی زمین گیر میکند

ديستروفي عضلانی بكر در سن بالاترنمايان میشود و شدت ضعف كمتر است

بیماری دیستروفی ماهیچهای دوشن و بکر ،در اثر نقص در کروموزوم X و فقدان پروتئین دیستروفین ایجاد میشود. ژن مسئول ساخت این پروتئین، (DMD) است و بر روی کروموزوم X قرار دارد.

دیستروفی عضلانی لیمب گیردل (به انگلیسی:Limb-girdle muscular dystrophy)، (با نماد اختصاری LGMD) از نظر ژنتیکی هتروژنی بوده و علایم بالینی بیماری شامل ضعف اولیه عضلات لگن و شانه میباشد و به دنبال آن عضلات قسمت پروکسیمال دست و پا نیز درگیر میشود.

آنالیز پیوستگی ژنها با بیماری، در فامیلهای بزرگ و هم در خانوادههای با ازدواجهای فامیلی نشان داد ،موتاسیون در ژنهایی که پروتئینهای سارکوگلیکان (Sarcoglycan) را کد میکنند ، با این بیماری مرتبط میباشد.

دیستروفی ماهیچهای فاسیو اسکاپولو هومورال یاFSHD یک بیماری ژنتیکی بوده که به صورت اتوزوم غالب از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و فراوانی آن ۱ در ۲۰۰۰۰ نفر میباشد. در این بیماری ابتدا ماهیچههای صورت، شانه و قسمت بالای دست گرفتار میشود و به دنبال آن ضعف ماهیچههای لگن شکم و قسمت پایین پا رخ میدهد و بسیاری از بیماران مبتلا به کم شنوایی هم میشوند. در اکثر مواقع بیماری در ۲۰ سالگی یا بیشتر از آن شروع میشود و در ۲۰ درصد موارد بیمار در سن ۵۰ سالگی با صندلی چرخدار حرکت میکند.

جایگاه ژن بیماری FSHD در محل ۴q۳۵ میباشد که آن، نزدیک به قسمت انتهایی بازوی بلند کروموزوم ۴ قرار دارد.

دیستروفی ماهیچهای امری دریفوس یکی از انواع دیستروفی ماهیچهای میباشد. این بیماری در اثر جهش در ژن امرین و تغییر در میزان و ساختار این پروتئین ایجاد میشود. نشانههای این بیماری شامل ازدست دادن قدرت حرکت ماهیچههای ستون فقرات، آرنج و مچ پا میباشد. به تدریج دیگر ماهیچههای اسکلتی نیز ضعیف میشوند و در دههٔ دوم زندگی، بیمار با حمله ناگهانی قلبی میمیرد. علت مرگ ،بهم خوردن ترتیب ضربانهای دهلیز هاو بطنها است.

با توجه به موارد فوق با بیماریهایی مواجهيم که ریشه حیات در آنها مشکل دارد .

حیات زميني ما با زبانی چهار حرفی از نوکلئوتيد موجود در دی ان ای ایجاد شده و با جابجا شدن این نوکلئوتيدها و زیاد و کم شدن آنها و ادغام آنها با هم ،میلیاردها شکل مختلف در هستی شکل گرفته است.

نوکلئوتید ترکیبی متشکل از یک قند ۵-کربنی (ریبوز یا داکسی ریبوز) اسید فسفریک (فسفات) و یکی از بازهای آلی پورین (آدنین، گوانین) یاپیریمیدین (سیتوزین، تیمین، یورراسیل ) میباشد

این نوکلئوتيدها در ساختار DNA و RNA وجود دارد

کار دی ان ای در سلولها

پیامهای ژنتیکی موجود در مولکول دی اِن اِی، در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکولهای آر ان اِی در یاخته، مورد استفاده قرار میگیرد. قطعههایی از DNAکه پیامهای ژنتیکی را باخود حمل میکنند ژن نامیده میشوند ولی DNA توالیهای دیگری نیز دارد که برای ساخت خود دنا یا تنظیم استفاده از اطلاعات ژنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار میگیرند

سیتوزین در RNAو DNA وجود دارد؛ در حالی که یوراسیل تنها در RNAو تیمین در DNA یافت میشود.

این زبان چهار حرفی در DNA ، منشأ ایجاد همه پروتيينها و اسیدهای امینه و هزاران هزار شکل مختلف هستی روی کره زمين است

زبانی که خدا ،حیات مادی را با آن آفرید ،چهار حرفی است و این چهار حرف در کنار هم قرار میگیرند و کلمات هستی مادی یا ژنها را میسازد .

زبان در مفهوم کلی ،زبان عربی يا فارسی یا انگلیسی نیست بلکه هر چیزی است که مقصود گوینده را برساند . شاید زبانی ، مفهوم قابل شنیدن نداشته باشد مانند سخن گفتن با دستها و اندامها در زبان ناشنوایان و یا ابراز خیلی مفاهیم توسط یک نقاش روی صفحه .

مشخص است که به هم ریختن حروف و یا کلمات هر زبان ،همه ساختار آن را به هم میزند . مثلا در زبان فارسی ، به هم خوردن حروف و کلمات آن ، چیزی قابل فهم باقی نمی گذارد ،

فرض کنید در زبان فارسی شکل "و" تغییر کند یا حذف شود . چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

همه کلماتی که قبلا واو داخلشان بود ، همه به هم میریزد مثلا کوه تبدیل میشود به که و ......

داستان کلمات ژنها و حروف چهار گانه نوکلئوتيدها هم اینگونه هست . یک تغییر در یکی از این حروف
، همه کلمه یا ژن "و جمله یا پروتئین و جملات یا موجود زنده را به هم میریزد

بديهي است ، در اینجا با یک میکروب یا ویروس مواجه نیستیم که بتوان با دارویی آن را کشت و یا با کمبود تغذیه ای مواجه نیستیم که با خوردن ويتاميني مشکل رفع شود و یا با یک واکنش سلول ايمني در بدن مواجه نیستیم تا با داروی ضد التهاب مانند کورتون مشکل رفع شود . بلکه ریشه کلمات حیات ، و حروف آن به هم ریخته است ، و معلوم است که وقتی ریشه هستی مادي موجود، تغییر کند ، نمیتوان با اصلاح برگ و شاخه انتظار اصلاح چنداني داشت
در اینجا باید به سراغ ریشه رفت و آن را ترمیم نمود .

داستان بیماریهای ژنتکي داستانی غم انگیز هست که هرچند در سالهای اخیر کوششهای فراوانی برای زدودن آنها انجام شده ولی هنوز حاکم بر انسانند و انسان امروز در درمان بسیاری از آنها ناتوان مانده است

پس چه باید کرد ؟

مقهور ژن بودن و تسلیم آن شدن ، فقط محدود به اين بیماریهای ژنتیکی امروز نیست.

بیماری ژنتیکی بزرگتری هست که انسان امروز از چهار پایان به میراث برده است .

انسان تسلیمی که امروز در برابر فشار ژنهای جنسيش ناتوان است و تن به هر رابطه نا سالم جنسی میدهد و یا ژنهای سلولهايش که با نزدیکان ژنتیکی مشابه است ، او را وا میدارد تا در جامعه ، همیشه هوای فرزند و خویشانش را داشته باشد ، هرچند آنها مقصر باشند و یا حاضر است تا غذاهاي گوناگون به معده فرزندش بریزد در حالی که شکم کودکان همسایه گرسنه هست و یا در برابر صدای کودکان یک نژاد دیگر و یا ساکن در کشور دیگر ، با بی تفاوتی بگذرد ولی از غم مردم کشور خودش یا فرزندان خودش هرگز نمیگذرد و هر کوششی را برای زدودن آن ميکند ، این انسان گرفتار بیماری ای ارثی است که آن را از چهار پا به میراث برده است.

دو بیماری ژنتیکي در بالا خیلی شبیه هم هستند .

شاید روزی انسان بتواند با مقابله کامل بر ژنهايش بر هر دو بیماری غلبه کند .

روزی که کودکان بیمار و گرسنه همسایه و یا یتیمان بی سرپرست که نسبت خانوادگی چندانی با من و شمای سیر ندارند ، از گرسنگی و سرما نلرزند ، شاید آن روزی باشد که انسان مدرن بتواند بر سخت ترین بیماریهای امروز یعنی بیماریهای ژنتیکی پیروز شود

بالاخره روزی باید داستان خودخواهي ژنها شکسته شود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

مریم حمزه یی [ 1396-08-22 ]
درود بر شما مطلب بسیار خوبی بود. در هفته گذشته با خانواده فقیری آشنا شدم که در تربت حیدریه زندگی میکنند و چهار فرزند مبتلا به این بیماری دارد. و با مطالعه این مطلب فهمیدم که نام بیماری و دلیل آن چیست. سپاس از شما

مهدی عسگری [ 1395-08-21 ]
سلام خسته نباشی من مریضی لیمب گیردل دارم میخوام ازدواج کنم غریبه ایم من میتونم ازدواج کنم باهاش بچه هام مریضی منونمیگیرن باتشکرحتماجواب بدیدمنتظرم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ناتوانی از درمان برخی ویآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسزیباترین چیز در افزایش سفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکبیان ژن های اسکیزوفرنی دسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااولین تصویر در تاریخ از ستغییر زودتر اتصالات مغزیبحثی درباره هوش و تفاوتهسرگیجه از شایعترین اختلامجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک (قسمت اول )بررسي علل احتمالي تغيير ششمین کنگره بین المللی سمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشابزارهای دفاعی و بقای مودفاع در برابر تغییر ساختتمساح حد واسط میان مغز کومقالاتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارتوکين تراپی روشی جديد داروی جدید s3 در درمان ام تئوری تکامل امروز در درمنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک احساسات و تفکرات دیگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواناتوانی در شناسایی چهره آیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مزیرفون داروی ضد ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکبیست تمرین ساده برای جلوسلسله مباحث هوش مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاولین سلول مصنوعیتغییر عمودی سر انسان از پبحثی درباره هوش و تفاوتهسردرد و علتهای آنمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک (قسمت دوم )بررسی و اپروچ جدید بر بیمصرع و درمان های آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اثر مضر مصرف طولانی مدت ردقیق ترین تصاویر از مغز اتنفس هوازی و میتوکندریتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط میکروب روده و پارداروی جدید ضد میگرنتئوری تکامل در پیشگیری و نقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان چهار حرفی حیات زمینفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث الکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر رو ح و روان بر جسمبیشتر کمردردها نیازی به سم زنبور ، کلیدی برای وارمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاوکرلیزوماب داروی جدید شثبت امواج الکتریکی در عصبحثی درباره احساسات متفاسردرد تنشنمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهارمبررسی سیستم تعادلی بدن اضررهای مصرف شکر و قند بر مغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماثرات مفید قهوهدلایلی که نشان میدهد ما بتنفس هوازی و میتوکندریصفحه اصلیمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ارتباط چاقی و کاهش قدرت بداروی ضد تشنج با قابليت تتا 20 سال آینده مغز شما به نقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک عمیق در حیواناتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخنخستین تصویر از سیاهچالهآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان و بیان، در سایه پیشرفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمالتهاب شریان تمپورالتاثیر رژیم گیاه خواری بر با هوش مصنوعی خودکار روبسودمندی موجودات ابزی بر موجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیايندگان چگونه خواهند دیدجمجمه انسان های اولیهبحثی درباره احساساتی غیرسردرد سکه ایمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجمبررسی علل کمر درد در میانضررهای شکر بر سلامت مغزمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داثرات مضر ماری جوانادندان ها را مسواک بزنید تتو دی ان ای خاص ميتوکندريسوالات پزشکیمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارتباط هوش ساختار مغز و ژداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکنیکی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته منرمش های مفید در سرگیجهآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای زبان و تکلم برخی بیماریهفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر رژیم گیاه خواری بر بارداری بدون رحمسیاهچاله و تکینگی ابتدایموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحايا اراده آزاد توهم است یجنسیت و تفاوت های بیناییبخش دیگری در وجود انسان هسرعت فکر کردن چگونه استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سومبزرگ شدن مغز محدود به دورطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااجزای پر سلولی بدن انسان دو ویژگی انتزاع و قدرت تجتولید سلولهای جنسی از سلپیامهای کاربرانمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارتباط انسانی، محدود به داستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر رژیم گیاه خواری بر بازگشت از آثار به سوی خداسیاره ابلهانمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیايا اراده آزاد توهم است یجنسیت و تفاوت های بیناییبرنامه و ساختار پیچیده مشلیک فراموشیمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از حساسیت روانی متفاوتبسیاری از بیماری های جدیظهور امواج مغزی در مغز مصمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی اجزایی ناشناخته در شکل گديدن با چشم بسته در خواب توانایی مغز و دیگر اجزای سایتهای دیگرمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط شگفت مغز انسان و فدر مانهای کمر دردتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز و از مغز رقیبی قدرتمند در برابر متاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساآلزایمراز تکینگی تا مغز- از مغز ریواستیگمینچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارزبان و شناخت حقیقت قسمت اقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر رژیم گیاهخواری بر بازسازي مغز و نخاع چالشی سیاره ابلهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سابرین نت به جای اینترنتشنا در ابهای گرم جنوب نیمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از مطالب همایش متفاوت مغز انسان و میمون هعلم به ما کمک میکند تا مومغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاحساس گذر سریعتر زماندی متیل فومارات(زادیوا)(توازن مهمتر از فعالیت زیمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماارتباط شگفت انگیز مغز اندر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه مغز پیش انسان یا همآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز- از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم چرا حیوانات سخن نمی گوینآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و زبان و شناخت حقیقت قسمت دقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبحتی علمی درباره تمایل بسیر آفرینش از روح تا مغز میدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیایندرالجهش های ژنتیکی غیر تصادفبرای پیش بینی آینده مغز دشناخت و معرفت، و نقش آن دمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهنتفاوتهای جنسیتی راهی براعلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواخلاق و علوم اعصابدژا وو یا اشنا پنداریتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستارتباط شگفت انگیز مغز اندر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه هموساپينس بر زمین آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز- از مغزترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچرا حجم مغز گونه انسان درآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوانگشت نگاری مغز نشان میدتاریخ همه چیز را ثبت کردهبحث درباره پیدایش و منشاسیستم تعادلی بدنمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانایا کوچک شدن مغزانسان الجهشهای مفید و ذکاوتی که دبرخی نکات از گاید لاین پرشناسایی سلول های ایمنی امرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیتقلید مرحله ای نسبتا پیشعلایم کمبود ویتامین E را مغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاختلال در شناسایی حروف و دژاوو یا آشناپنداریتوصیه های غیر دارویی در سنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوارتباط غیرکلامی بین انسادرمان های بیماری آلزایمرتاثیر ژنها بر اختلالات خنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه آن شکری که می خوریمآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز، از مغز راه های جدید برای قضاوت رچرا در مغز انسان، فرورفتآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیزبان، وسیله شناسایی محیطقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا تبدیل تراکت صوتی مصنوعی بحثی در مورد نقش ویتامينسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اایا ابزار هوشمندی یا مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دبرخی اثرات مضر ویتامین دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یتلقین اطلاعات و حافظهعلت خواب آلودگی بعد از خومغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداختلالات مخچهدانشمندان ژنی از مغز انستوصیه هایی در مصرف ماهینقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ارتروز یا خوردگی و التهادرمان های جدید میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه انتظارات بر ادراک چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پازدواج های بین گونه ای، رراه های جدید برای قضاوت رچراروياها را به یاد نمی آآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیسفر نامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان قدیم در شبه جزیره عتبدیل سلولهای محافط به سبحثی جالب درباره محدودیتسکته مغزیما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیایا بیماری ام اس (مولتیپجاذبه و نقش آن در شکلگیریبرخی اختلالات عصبی مثانهشاهکار قرنمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطتلاش هایی در بیماران قطع عوارض ازدواج و بچه دار شدمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناختلالات حرکتی در انساندانشمندان روش هاي جدیدی توضیحی ساده در مورد هوش منقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان های رایج ام استاثیر کپسول نوروهرب بر تچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساستفاده از هوش مصنوعی در راه پیروزی در زندگی چیستچراروياها را به یاد نمی آآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان جدید از چه زمانی پاتری فلوپرازینبحثی در مورد نقش کلسیم و ساخت شبکه عصبی با الفبایما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیایا بدون زبان میتوانیم تحقیقت راستین انسان علم ببرخی بیماری ها که در آن بشبیه سازی میلیون ها جهان مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريتلاشی برای درمان قطع نخاعید نوروز مبارکمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناختلالات صحبت کردن در اندانشمندان روشی برای تبدیتکامل چشمنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر کپسول نوروهرب بر سچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداستیفن هاوکینگ در مورد هرشته نوروایمونولوژی و نقفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماریهای تحلیل عضلانی اسفرنامه سفر به بم و جنوب لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان عامل توقف رشد مغزتری فلوپرازینبحثی در مورد عملکرد لوب فساخت شبکه عصبی مصنوعی با ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترایا تکامل هدفمند استحافظه و اطلاعات در کجاست برخی بیماری های خاص که بدشبیه سازی سیستم های کوانمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريتلاشی جدید در درمان ام اسعامل کلیدی در کنترل کارآمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناادامه بحث تکامل چشمداروهای مصرفی در ام استکامل ابزار هوش ، راه پر نقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر کپسول نوروهرب بر سچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر رشد مغز علت تمایل انسان بفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر درجه حرارت بر عملکبیهوش کردن در جراحی و بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کانعطاف پذیری مکانیسمی علتسلیم شدن از نورون شروع مبحثی درباره هوش و تفاوتهساختار شبکه های مغزی ثابماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالایرادهای موجود در خلقت بحافظه و اطلاعات در کجاست برخی توجهات در ببمار پارشباهت زیاد بین سلول هاي عمشکلات نخاعیورزش و میگرنابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارتمایل زیاد به خوردن بستنعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصادغام میان گونه های مختلداروهای ضد بیماری ام اس وتکامل زباننقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمانهای بیماری پارکینستاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکزمین زیر خلیج فارس تمدنی فلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیسفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین هیبرید بین انسان وتشنج چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسخن پاک و ثابتماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاگر نعمت فراموشی نبود بسحافظه و اطلاعات در کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاشباهت زیاد بین سلول هاي عمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعابزارهای بقای موجود زندخطا در محاسبات چیزی کاملتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعصب حقوق نورولوومغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دادغام دو حیطه علوم مغز و داروی فامپیریدین یا نورلتکامل ساختار رگهای مغزی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز نظر علم اعصاب اراده آزدرک فرد دیگر و رفتارهای اتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش انگاهی بر توانایی اجزاي بآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرزندگی هوشمند در خارج از زفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیسفری به آغاز کیهانممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین مورد پیوند سر در انتغییر الگوی رشد مغزی با زبحثی درباره هوش و تفاوتهسریعترین کامپیوتر موجودمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاگر نعمت فراموشی نبود بسحس چشایی و بویاییبرخی سيناپسها طی تکامل و شش مرحله تکامل چشممعنی روزهورزش در کمر دردابزارهای پیشرفته ارتباط خطا در محاسبات چیزی کاملتمدن بشری و مغز اخلاقیعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی تشنجی دربارداریتکامل شناخت انسان با کشفنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از نظر علم اعصاب اراده آزدرک و احساستاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکام