دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماریهای تحلیل عضلانی ارثی

بيماريهاي تحليل عضلاني به صورت ارثي

أين بيماريها گروه بزرگی از بیماریهای ارثی را تشکیل میدهند و ازطریق انتقال ژن از والدین به فرزندان می رسند . برخی از آنها آنقدر، تظاهر آشکاری دارند که در همه فرزندان والدين، نمود پیدا میکند .

دیستروفی ماهیچهای دوشن و بکر ،بیماریهای ژنتیکی پیشرونده وابسته به کروموزوم x هستند که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچهای میشوند.

دیستروفی ماهیچهای شامل ۸ نوع بیماری است که نمونه شاخص و شدید آن دیستروفی ماهیچهای دوشن و بكر است که دوشن ، بیمار رادر سن کودکی زمین گیر میکند

ديستروفي عضلانی بكر در سن بالاترنمايان میشود و شدت ضعف كمتر است

بیماری دیستروفی ماهیچهای دوشن و بکر ،در اثر نقص در کروموزوم X و فقدان پروتئین دیستروفین ایجاد میشود. ژن مسئول ساخت این پروتئین، (DMD) است و بر روی کروموزوم X قرار دارد.

دیستروفی عضلانی لیمب گیردل (به انگلیسی:Limb-girdle muscular dystrophy)، (با نماد اختصاری LGMD) از نظر ژنتیکی هتروژنی بوده و علایم بالینی بیماری شامل ضعف اولیه عضلات لگن و شانه میباشد و به دنبال آن عضلات قسمت پروکسیمال دست و پا نیز درگیر میشود.

آنالیز پیوستگی ژنها با بیماری، در فامیلهای بزرگ و هم در خانوادههای با ازدواجهای فامیلی نشان داد ،موتاسیون در ژنهایی که پروتئینهای سارکوگلیکان (Sarcoglycan) را کد میکنند ، با این بیماری مرتبط میباشد.

دیستروفی ماهیچهای فاسیو اسکاپولو هومورال یاFSHD یک بیماری ژنتیکی بوده که به صورت اتوزوم غالب از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و فراوانی آن ۱ در ۲۰۰۰۰ نفر میباشد. در این بیماری ابتدا ماهیچههای صورت، شانه و قسمت بالای دست گرفتار میشود و به دنبال آن ضعف ماهیچههای لگن شکم و قسمت پایین پا رخ میدهد و بسیاری از بیماران مبتلا به کم شنوایی هم میشوند. در اکثر مواقع بیماری در ۲۰ سالگی یا بیشتر از آن شروع میشود و در ۲۰ درصد موارد بیمار در سن ۵۰ سالگی با صندلی چرخدار حرکت میکند.

جایگاه ژن بیماری FSHD در محل ۴q۳۵ میباشد که آن، نزدیک به قسمت انتهایی بازوی بلند کروموزوم ۴ قرار دارد.

دیستروفی ماهیچهای امری دریفوس یکی از انواع دیستروفی ماهیچهای میباشد. این بیماری در اثر جهش در ژن امرین و تغییر در میزان و ساختار این پروتئین ایجاد میشود. نشانههای این بیماری شامل ازدست دادن قدرت حرکت ماهیچههای ستون فقرات، آرنج و مچ پا میباشد. به تدریج دیگر ماهیچههای اسکلتی نیز ضعیف میشوند و در دههٔ دوم زندگی، بیمار با حمله ناگهانی قلبی میمیرد. علت مرگ ،بهم خوردن ترتیب ضربانهای دهلیز هاو بطنها است.

با توجه به موارد فوق با بیماریهایی مواجهيم که ریشه حیات در آنها مشکل دارد .

حیات زميني ما با زبانی چهار حرفی از نوکلئوتيد موجود در دی ان ای ایجاد شده و با جابجا شدن این نوکلئوتيدها و زیاد و کم شدن آنها و ادغام آنها با هم ،میلیاردها شکل مختلف در هستی شکل گرفته است.

نوکلئوتید ترکیبی متشکل از یک قند ۵-کربنی (ریبوز یا داکسی ریبوز) اسید فسفریک (فسفات) و یکی از بازهای آلی پورین (آدنین، گوانین) یاپیریمیدین (سیتوزین، تیمین، یورراسیل ) میباشد

این نوکلئوتيدها در ساختار DNA و RNA وجود دارد

کار دی ان ای در سلولها

پیامهای ژنتیکی موجود در مولکول دی اِن اِی، در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکولهای آر ان اِی در یاخته، مورد استفاده قرار میگیرد. قطعههایی از DNAکه پیامهای ژنتیکی را باخود حمل میکنند ژن نامیده میشوند ولی DNA توالیهای دیگری نیز دارد که برای ساخت خود دنا یا تنظیم استفاده از اطلاعات ژنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار میگیرند

سیتوزین در RNAو DNA وجود دارد؛ در حالی که یوراسیل تنها در RNAو تیمین در DNA یافت میشود.

این زبان چهار حرفی در DNA ، منشأ ایجاد همه پروتيينها و اسیدهای امینه و هزاران هزار شکل مختلف هستی روی کره زمين است

زبانی که خدا ،حیات مادی را با آن آفرید ،چهار حرفی است و این چهار حرف در کنار هم قرار میگیرند و کلمات هستی مادی یا ژنها را میسازد .

زبان در مفهوم کلی ،زبان عربی يا فارسی یا انگلیسی نیست بلکه هر چیزی است که مقصود گوینده را برساند . شاید زبانی ، مفهوم قابل شنیدن نداشته باشد مانند سخن گفتن با دستها و اندامها در زبان ناشنوایان و یا ابراز خیلی مفاهیم توسط یک نقاش روی صفحه .

مشخص است که به هم ریختن حروف و یا کلمات هر زبان ،همه ساختار آن را به هم میزند . مثلا در زبان فارسی ، به هم خوردن حروف و کلمات آن ، چیزی قابل فهم باقی نمی گذارد ،

فرض کنید در زبان فارسی شکل "و" تغییر کند یا حذف شود . چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

همه کلماتی که قبلا واو داخلشان بود ، همه به هم میریزد مثلا کوه تبدیل میشود به که و ......

داستان کلمات ژنها و حروف چهار گانه نوکلئوتيدها هم اینگونه هست . یک تغییر در یکی از این حروف
، همه کلمه یا ژن "و جمله یا پروتئین و جملات یا موجود زنده را به هم میریزد

بديهي است ، در اینجا با یک میکروب یا ویروس مواجه نیستیم که بتوان با دارویی آن را کشت و یا با کمبود تغذیه ای مواجه نیستیم که با خوردن ويتاميني مشکل رفع شود و یا با یک واکنش سلول ايمني در بدن مواجه نیستیم تا با داروی ضد التهاب مانند کورتون مشکل رفع شود . بلکه ریشه کلمات حیات ، و حروف آن به هم ریخته است ، و معلوم است که وقتی ریشه هستی مادي موجود، تغییر کند ، نمیتوان با اصلاح برگ و شاخه انتظار اصلاح چنداني داشت
در اینجا باید به سراغ ریشه رفت و آن را ترمیم نمود .

داستان بیماریهای ژنتکي داستانی غم انگیز هست که هرچند در سالهای اخیر کوششهای فراوانی برای زدودن آنها انجام شده ولی هنوز حاکم بر انسانند و انسان امروز در درمان بسیاری از آنها ناتوان مانده است

پس چه باید کرد ؟

مقهور ژن بودن و تسلیم آن شدن ، فقط محدود به اين بیماریهای ژنتیکی امروز نیست.

بیماری ژنتیکی بزرگتری هست که انسان امروز از چهار پایان به میراث برده است .

انسان تسلیمی که امروز در برابر فشار ژنهای جنسيش ناتوان است و تن به هر رابطه نا سالم جنسی میدهد و یا ژنهای سلولهايش که با نزدیکان ژنتیکی مشابه است ، او را وا میدارد تا در جامعه ، همیشه هوای فرزند و خویشانش را داشته باشد ، هرچند آنها مقصر باشند و یا حاضر است تا غذاهاي گوناگون به معده فرزندش بریزد در حالی که شکم کودکان همسایه گرسنه هست و یا در برابر صدای کودکان یک نژاد دیگر و یا ساکن در کشور دیگر ، با بی تفاوتی بگذرد ولی از غم مردم کشور خودش یا فرزندان خودش هرگز نمیگذرد و هر کوششی را برای زدودن آن ميکند ، این انسان گرفتار بیماری ای ارثی است که آن را از چهار پا به میراث برده است.

دو بیماری ژنتیکي در بالا خیلی شبیه هم هستند .

شاید روزی انسان بتواند با مقابله کامل بر ژنهايش بر هر دو بیماری غلبه کند .

روزی که کودکان بیمار و گرسنه همسایه و یا یتیمان بی سرپرست که نسبت خانوادگی چندانی با من و شمای سیر ندارند ، از گرسنگی و سرما نلرزند ، شاید آن روزی باشد که انسان مدرن بتواند بر سخت ترین بیماریهای امروز یعنی بیماریهای ژنتیکی پیروز شود

بالاخره روزی باید داستان خودخواهي ژنها شکسته شود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

مریم حمزه یی [ 1396-08-22 ]
درود بر شما مطلب بسیار خوبی بود. در هفته گذشته با خانواده فقیری آشنا شدم که در تربت حیدریه زندگی میکنند و چهار فرزند مبتلا به این بیماری دارد. و با مطالعه این مطلب فهمیدم که نام بیماری و دلیل آن چیست. سپاس از شما

مهدی عسگری [ 1395-08-21 ]
سلام خسته نباشی من مریضی لیمب گیردل دارم میخوام ازدواج کنم غریبه ایم من میتونم ازدواج کنم باهاش بچه هام مریضی منونمیگیرن باتشکرحتماجواب بدیدمنتظرم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین نقش اتصالات بین سلولهای رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چنقش غذاها و موجودات دريااگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمکانیزمهای دفاعی در برابدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختمانورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدمحدودیت های حافظه و حافظداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرفناوری هوش مصنوعی نحوه خثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قمراحل ارتقای پله پله کیهدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پقانون مندی نقشه ژنتیکی مجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمعادله ها فقط بخش خسته کندرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیلرزش ناشی از اسیب به عصبحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز انسان رو به کوچکتر شدرفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانومغزتان را در جوانی سیمکشروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکتنقش تیروئید در تکامل مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مونقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ما انسانها چه اندازه نزددانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرنورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرمخچه فراتر از حفظ تعادلداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهفیلمی بسیار جالب از تغییجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریمرز مرگ و زندگی کجاستدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو قانون جنگلجریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هومعجزه ی علم در کنترل کروندرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری مغز ایندگان چگونه استرقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در نقش قهوه در سلامتیروزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسنقش حفاظتی مولکول جدید درژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسممنبع خواب و رویادو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز دنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحما انسانها چه اندازه نزددانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که مخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی جفیزیک مولکولها و ذرات در جنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرنمرز بین انسان و حیوان کجادرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پقانون جنگلجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهمغز فکر میکند مرگ برای دیدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از مغز ابزار بقای برتر مادیرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورنقش مهاجرت در توسعه نسل اروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خوارینقش حیاتی تلومر دی ان آ دراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنحنی که ارتباط بین معرفدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایدنقشه های مغزی جدید با جزیاگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایما اکنون میدانیم فضا خالدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرمخچه ابزاري که وظیفه آن فداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زافیزیک و هوشیاریجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعمزایای شکلات تلخ برای سلدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان قانونمندی و محدودیت عالمجستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ومغز قلبدرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی مغز ابزار برتر بقارمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخنقش میدان مغناطیسی زمین روش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنشأ اطلاعات و آموخته ها دو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایدنقص در تشخیص هیجانات عاماگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کاما با کمک مغز خود مختاريمدانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت انوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتمدل همه جانبه نگر ژنرالیدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهفیزیکدانان ماشینی برای تجهل مقدسورزش در کمر دردمسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیقارچ بی مغز در خدمت موجودحفره در مغزژنهای هوش ، کدامندمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود تمغز از بسیاری حقایق می گررمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجنقش محیط زندگی و مهاجرت دروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدنقش داروهاي مختلف معروف راه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متمهندسی ژنتیک در حال تلاش دو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگسنقطه بی بازگشتاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخوانما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دنیکولا تسلاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تومدل های ریز مغز مینی بریندر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختمسئول صیانت از عقیده کیسدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیقبل از آغازحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسمغز مادران و کودکان در زمدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایمغز به تنهایی برای فرهنگ روی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورنقش نگاه از پایین یا نگاهروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدینقش ذهن و شناخت در حوادث ایندرالعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزمولتیپل اسکلروز در زنان دوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زچند نرمش مفید برای کمردرابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتماه رجبداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیدمدیریت اینترنت بر جنگدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت فراموش کارها باهوش تر هسجهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشمسئولیت جدیددرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیقبل از انفجار بزرگحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خوابانمغز چون ابزار هوش است دلیدرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر احملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلمغز برای فراموشی بیشتر کرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل مروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای نقش روی و منیزیم در سلامتایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزامواد کوانتومی جدید، ممکنديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای چند جهانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرماپروتیلینداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژنمدارک ژنتیکی چگونه انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا وافراموشی همیشه هم بد نیستجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان مستند جهان متصلدرمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانقدم زدن و حرکت دید را تغیحقیقت تنها چیزی است که شاکمردردمغز چگونه صداها را فیلتر درد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)نقش نظریه تکامل در شناساروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای نقش روزه داری در سالم و جایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به موجود بی مغزی که می توانددی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیماجرای جهل مقدسداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند چیزی شبیه نور تو نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونامروری بر تشنج و درمان هایدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوفرایند پیچیده ی خونرسانیجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئاندمشکلات نخاعیدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانامغز ناتوان از توجیه پیدادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یامغز بزرگ چالش است یا منفعرویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)نقش هورمون های تیروئید دروشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و نقش رژیم غذایی بر رشد و اایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدموجودات مقهور ژنها هستنددژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برماده ی تاریکداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطنکاتی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شمرکز هوشیاری، روح یا بدن در کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغفرایند تکامل و دشواری هاجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انسانمشکلات بین دو همسر و برخیدرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیملمس کوانتومیحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنمغز و سیر تکامل ان دلیلی ذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سوممغز بزرگ چالشهای پیش رورویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پنقش هورمون زنانه استروژنروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استنقش رژیم غذایی در رشد و اایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازامیهمانهای ناخوانده عامل دژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهانهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از ماده ی خالیداروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه مولکول های دی ان ایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از دمرکز حافظه کجاستدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینفرایند حذف برخی اجزای مغجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تومشکلات روانپزشکی پس از سدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیملوب فرونتال یا پیشانی مغحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش منامغز آیندگان چگونه است ؟ذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابمغز بزرگ و فعال یا مغز کورویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش ویتامین K در ترمیم اسنقش ژنتیک در درمان اختلاريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به نقش زنجبیل در جلوگیری از ایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ومیگرن سردردی ژنتیکی که بدگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز چهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بفلج نخاعی با الکترودهای تغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطانمرکز حافظه کجاستدر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درفرد حساس از نظر عاطفی و بجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز اممشکلات روانپزشکی در عقب درک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو لوتیراستامحمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمغز انسان ایا طبیعتا تماذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمامغز بزرگترین مصرف کننده رویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت حساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبکشف جمجمه ای درکوه ایرهونقش گرمایش آب و هوا در همریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشنقش زبان در سلطه و قدرت اایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترمیگرن شدید قابل درمان اسدانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستمباحث مهم حس و ادراکداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوفلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه امرکز خنده در کجای مغز استدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبفرضیه ای جدید توضیح میدهجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده مشاهده گر جدای از شیء مشادرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث لیس دگرامفتامین یا ویاسحمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دمغز انسان برای ایجاد تمدذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریمغز حریص برای خون، کلید ترویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت خفاش با شیوع همه گیری جدیگل زندگینقش پیش زمینه ها و اراده ریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفنقش زبان در سلطه و قدرت اایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال میدان مغناطيسي زمین بشر دانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجودانوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتمجموعه های پر سلولی بدن مداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویفلج خوابتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمرگ چیستدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتقلب و عقلجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید دمشاهده آینده از روی مشاهدرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیلا اکراه فی الدینحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دمغز انسان برای شادمانی طذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها مغز زنان جوانتر از مغز مرروبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت خلاصه ای از مطالب همایش مخونریزی مغز در سندرم کووگلوئوننقش آتش در رسیدن انسان بهریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته ونقش سجده بر عملکرد مغزایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیدازولام در درمان تشنج دانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمیننوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازمحل درک احساسات روحانیداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره فلج خواب چیستتغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی دمرگ و میر پنهاندرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آقیچی ژنتیکیجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویامطالعه ای بیان میکند اهددرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بلایو دوم دکتر سید سلمان فحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با همغز انسان برای شادمانی طذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستمغزهای کوچک بی احساسروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت خواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در نقش انتخاب از طرف محیط، نریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طرنقش غذاها و موجودات دريااگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشمکانیک کوانتومی بی معنی دانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کساننوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقمحل درک احساسات روحانی دداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومفلج دوطرفه عصب 6 چشمتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریمرگ انتقال است یا نابود شدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی معنی روزهدرک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریملبخند بزن شاید صبح فردا زحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابمغز انسان رو به کوچک تر شذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیمغزتان را در جوانی سیم کشروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کم