دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چرا پس از بیدار شدن از خواب تا چند دقیقه احساس گیجی می کنیم

چرا پس از بیدار شدن از خواب، تا چند دقیقه احساس گیجی می‌کنیم؟
خلاصه: پس از بیدار شدن از خواب، معمولا برای چند دقیقه انسان، گیج است. در این مقاله بررسی می‌کنیم انتقال و حرکت از یک حوزه به حوزه دیگری- که قوانین آن، متفاوت از قوانین و مقررات حوزه نخست است- طبیعتا نوعی سرگردانی را ایجاد می‌کند و تفسیر آنچه در جهان دیگر دیده شده است، کار دشواری است که ما را نیازمند مفسر حقیقی این رویاها میکند.
بحث در این مورد طولانی است که در ادامه نا حدی به آن پرداخته می‌شود.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #خواب #رویا #جهانهای_موازی #حیرت #مسیر_ارتقا #افزایش #سرگردانی
مقدمه: بخش بزرگی از زندگی انسان، در خواب می‌گذرد. در حدود هشت ساعت در روز 24 ساعته، در خواب هستیم. در این هشت ساعت که گاهی بیشتر هم می‌شود و تا 12 ساعت، طول می‌کشد، فعالیت های جسمانی کاهش می یابد. ضربان قلب کند میشود و چشمان بسته هستند و قادر به دیدن مادی نیستیم. گوش ها هم از ورود بسیاری از صداهای اطراف جلوگیری می‌کند و این جلوگیری، بیشتر از فیلترینگ طی بیداری است.
کاهش فعالیت های بدن، طی خواب، ممکن است در نگاه اول به نظر برسد، قدرت انسان را در دریافت اطلاعات، محدود می کند. این در صورتی است که وجود انسان، محدود به چشم و گوش و توانایی های دریافت اطلاعات مادی باشد.
بله این اندام ها طی خواب تا حد زیادی تعطیل می‌شود، ولی در مورد انسان با بعد دیگری فراتر از بعد مادی مواجهیم.
بحث های طولانی دانشمندان باستان شناس و جامعه شناس امروز و ناتوانی آنها در تفسیر ایثار حقیقی و تفسیر شکل گیری انفجاری نخستین تمدن بشری، شاید ما را به حقیقت بعد فرامادی انسان نزدیک کند.
ناتوانی آنها در تفسیر مادی اخلاق و ایثار حقیقی- که متمایز کننده انسان از حیوان است- حداقل این دروازه و احتمال را بر ما می گشاید که بتوانیم ایثار حقیقی را با چیزی غیر مادی توجیه کنیم.(ژن خودخواه- ریچارد داوکینز- 313)
و ناتوانی دانشمندان باستان شناس در تفسیر ایجاد انفجار گونه تمدن و فرهنگ در حدود ده تا پانزده هزار سال قبل در قوم سومر و آشور هم ممکن است با علتی غیر مادی- که ناگهان در وجود انسان ورود کرده است- به راحتی تفسیر شود.(نائل حنون- حقیقت سومریان و تحقیقاتی درباره ی علم آثار و متون میخی- ص29-30، ساموییل کریمر- از لوح های سومر- ص277-279)
حداقل نبود نظریه ای قوی- که بتواند ظهور تمدن و فرهنگ ناگهانی بشری را در حدود و مرزهای مادی توجیه کند به ما اجازه میدهد چیزی فرامادی را هم محتمل بدانیم.
توضیح:
تفسیر باستان شناسانی مادی مانند ساموئل کریمر نهایتا به آنجا میرسد که نخستین تمدن شکل گرفته بشری را به جنون و دیوانگی متهم می‌کند و سنت های آنها را زاییده تخیلات و خرافات می‌داند.
ولی می‌توانیم سوال کنیم این قوم دیوانه و مجنون چگونه با وجود جنونشان، ناگهان تمدنی را در بشریت بنا می‌کنند که برخی آثار آن مانند معبد اور هنوز ساختن و بنا کردنش با وجود امکانات امروز، دشوار می‌نماید؟!
اینها نشان دهنده ورود چیزی بالاتر از ژنهای خودخواه در وجود نخستین تمدن بشری است. آثار به جا مانده از آنها در کتیبه هایشان شباهتی با خواسته های مادی ندارد و اینجاست که کششی فراتر از ماده را باید برای آنها فرض کرد. آنچه تصور میشود اینکه بخش غیرمادی جدید و نوظهور بر شالوده ژنهای خودخواه، غریبه ای تازه وارد است و این تازگی و تردی، آن را در رویارویی با ساختمان چند میلیارد ساله حیات مادی، ضعیف و خرد می‌کند(مراجعه شود به کتاب توهم بی خدایی از سید احمد الحسن- فصل پنجم).
در زمانی که بدن، فعال و در حال کار است این موجود تازه وارد، در تنگناست و در زمانی که بدن، کم کارتر شود مثلا در زمان خواب، این بخش غیر مادی می‌تواند فعالیت خود را برجسته تر کند و در میان غبار و سرگردانی جسم مادی، از خود اثری بر جای بگذارد.
آنچه از بعد فرامادی انتظار میرود، آنکه وجودی ظریفتر و لطیفتر از وجود مادی باشد و این وجود ظریفتر- که در مقایسه با جسم مادی، به منبع نور نزدیک تر است یعنی همان عالم مادی در سطحی فراتر است و بر عالم مادی مسلط می‌باشد و وجود عالم مادی فقط و فقط دراتصال با آن معنی می یابد- دارای اطلاعاتی پایدارتر و استوارتر و روشن تر است و میتوان از این اطلاعات روشن، بهره برد ولی به شرطی که سایه و ضخامت جسم بر آن کشیده نشود و هر چه این سایه، ظریفتر و شفافتر باشد و یا به عبارتی محوتر باشد، امکان دستیابی به اطلاعات آن موجود ظریفتر و صافتر، بیشتر می‌شود.(مراجعه شود به کتاب همراه با عبد صالح نوشته سید احمد الحسن).
کاستن از این سایه، طی خواب، کاملا مشهود است. و ازاین رو خواب، فرصتی استثنایی برای بهره بردن از آن اطلاعات ناب است.ولی مشخص است سایه سنگین و ضخیم جسم با تاریخچه چندین میلیارد سال تجربه بر زمین، باقی خواهد ماند و آشنا بودن ژنهای بدن انس

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [08.06.20 01:41]
ان مادی با قوانین و مقررات سنگین ماده طی میلیون ها سال، هرچند در سالهای اخیر و با کشف نسبیت، تا حد زیادی نسبی و نه عینی شده است ولی هنوز تا رها شدن از آن، سال‌های طولانی باقی مانده است.
نسبیت گامی به سوی درست در جهت کشف حقیقت نبودن ابعاد زمان و مکان در عالم مادی است ولی مشاهده نسبیت با درک عمیق و حس نسبیت و آمیختن با نسبیت، متفاوت است و دقیقا مانند دیدن آتش و یا لمس کردن آتش یا فرو رفتن و سوختن در آتش می‌باشد. دیدن آتش هرگز مانند لمس کردن و سوختن با آتش نیست!
نسبی شدن ابعاد عالم ماده، شگفت انگیز است ولی شگفت انگیزتر وقتی است بدانیم مجموعه فیزیکی عالم مادی ما بر اساس کشفیات جدید دانشمندانی مانند میچیو کاکو بخشی از کل بزرگتر و جهانی از میان جهان های موازی است. درک درون مجموعه با درک بیرون مجموعه متفاوت است.
نسبیت نگاه و ادراک با توجه به موقعیت بیننده
نگاه درون مجموعه و یا بیرون مجموعه، متفاوت است و این محدودیت در دیدن عمق اشیا، دشواری رسیدن به حقیقت را نشان می‌دهد.
اگر از درون عالم مادی، بر اشیا بنگریم تغییرات ابعاد آن را به شکلی می‌بینیم و اگر از بیرون عالم مادی نگاه کنیم، تغییرات آن، تندتر میشود و هر چه نگاه، از میدانی آرامتر و ثابت تر باشد سرعت حرکات و تغییرات عالم مادی، فزونی می یابد.
آنچه تحولات و دگرگونی ها و تغییرات طول و عرض و ارتفاع و زمان و.... را مشخص می‌کند، محل و جایگاه و موقعیت ما نسبت به این تحولات و دگرگونی هاست.
بله اینشتین با اعتماد بر سرعت ثابت نور مادی، نسبیت خود را بنا کرد ولی این نسبیت وقتی پیچیده تر میشود که موقعیت ناظر را نه فقط در عالم مادی دارای نور مادی با سرعت ثابت، بلکه در عوالم و جهان هایی بالاتر- که آمیخته با جنس نوری متفاوت و پایدارتر از نور مادی ماست- تصور کنیم.
و آنچه در نهایت این سفر شگفت، باید به آن اعتراف کرد، ناتوانی از شناخت حقیقت است و تا این اعتراف نیاید و تا زمانی که بهانه ها و عذرها، ما را از شناخت این ناتوانی بازدارد، توحید حقیقی حاصل نخواهد شد:
بالاتر از شبهات
کاری از دکتر توفیق مسرور بر اساس آموزه های سید احمد الحسن یمانی موعود
عمر نوح ع
این برنامه زیر نظر دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف است.
اشکال می گوید: زندگی و عمر بدن انسان، از نظر ژنتیکی مشخص شده و تعیین شده است و زندگی نوح ع در این زندگی مادی- آنطور که قرآن کریم و متون دینی بیان می کند- امکان پذیر نیست
جواب: عمر انسان گذشته از نظر علمی کاملا مشخص است و ژن‌های انسان امروز هم این را به گونه ای که هیچ شبهه ای در آن نیست، بیان می‌کند و دانشمندان، سبب ژنتیکی را می دانند و می دانند کی و کجا سلول از میان می‌رود و بدن انسان پیر می شود و کوشیده اند جهشی ژنتیکی ایجاد کنند تا عمر انسان را طولانی کنند و ممکن است روزی به آن برسند
و آنها به طور قطعی می‌دانند در زمان نوح و قبل از آن، امکان ندارد انسان، هزار سال یا مقادیر نزدیک به آن، عمر کرده باشد و این همانطور است که تو طول خطکشی را- که در دست داری- میدانی.
ولی مساله عمر نوح و مسائل دیگر که از نظر علمی ممکن نیست، اشکالی بر آنچه اثبات کردیم یعنی وجود خدا وارد نمی کند یعنی می توانیم بگوییم برخی معجزات می تواند ایجاد شود و مخالف واقعیت علمی باشد چون این حالات، استثنایی و فردی هستند و هدف از آن ثابت کردن انسانیت آدمی در ابتدای خلقت او است تا ایمان، به خالق کیهان، آسان شود.
و برخی از این اتفاقات اصلا معجزه هم نیستند بلکه قضایایی طبیعی هستند ولی بر آن کس- که زبان گوینده را نمی داند- دشوار می نماید.
بله زبان قرآن را نمی فهمد جز کسی- که جهان های بلندی را بشناسد که قرآن از آن آمده است!
برای توضیح علمی مساله می گویم یک بیننده بیرونی آنچه از یک مجموعه فیزیکی می بیند، متفاوت از کسی است که از درون مجموعه به آن نگاه می کند. بنابراین در زمان توسعه یا چروکیده شده مجموعه فیزیکی اندازه گیری های بیننده درون مجموعه، کاملا از اندازه گیری های بیننده بیرونی متفاوت است زیرا بیننده داخلی بخشی از مجموعه است بنابراین او هم درگیر گسترش و یا چروکیدگی مجموعه میشود، پس ابزارهای اندازه گیری او هم شامل گسترش و یا چرکیدگی میشود، بنابراین او کاملا از مشاهده تغییر در درون مجموعه، ناتوان می‌شود ولی این، مانع نمی‌شود- اگر موجودی مانند ما زندگی نفسانی و روحانی داشته باشد- تغییرات در مجموعه را احساس کند و شتاب گرفتن توسعه کیهان یا کند شدن این توسعه را دریابد و این مانند احساس بسیاری از مردم است که امروز، گذر زمان را تندتر احساس می‌کنند ولی در اندازه گیری خود تفاوتی را متوجه نمی شوند!
و برای توضیح این سخن تصور کن انسانی در اتاقی زندگی می کند و خط کشی دارد و با آن، طول میزی را در اتاق، اندازه می گیرد و آن را با طول میز دیگری مقایسه می کند.

تصور کنید اتاق و هر چه در آن است از جمله خط کش و میز، به یک اندازه توسعه بیابد و بزرگ شود.
اکنون اگر از او بخواهیم طول میز را دوباره اندازه گیری کند و آن را مقایسه نماید در اینجا احساس می‌کند طول تغییری نکرده است و هیچ تغییری را حس نمی کند زیرا خط کش هم به همان نسبت میز، ب
4, [16.02.20 02:09]
زرگ شده است.
اگر این را بفهمیم درک می کنیم هر بیینده که از بیرون مجموعه کیهان ما نگاه کند اندازه گیری های او متفاوت از اندازه گیری های ماست که درون مجموعه نگاه می کنیم
و مثلا اگر رفتار کیهان مادی تغییر کند- در حالی که زمان هم بعدی از اعداد کیهان ما است- و این زمان به عنوان بعد چهارم در کل مجموعه دراز یا کوتاه شود ما به عنوان اجزای مجموعه- که خودمان هم دچار این تغییرات می شویم- نمی توانیم بلند یا کوتاه شدن زمان را حس کنیم ولی بیننده ای که بیرون از مجموعه کیهانی ماست، می‌تواند
این تغییرات را مشاهده کند و وقتی ما در مورد زمان صحبت کنیم، زمان ما با زمان فرد بیرون متفاوت می‌شود
و این به طور خلاصه نشان می دهد بیننده از بیرون مجموعه کیهانی یعنی خدای سبحان و تعالی و مثلا فرشتگان، وقتی از آنها سوال می‌شود یا در مورد عمر نوح و قوم او سخن می گویند ارقامی که بیان می کنند متفاوت از ارقامی است که تو خودت در درون مجموعه اندازه گیری می کنی
و وقتی بخواهیم حال انسان امروز را با انسانی- که بیش از 50 هزار سال قبل، زندگی میکرد- مقایسه کنیم، ارقام متفاوت می شود و این در حالی است که تو هیچ اختلاف ملموسی را در حدود مادی ای- که در آن زندگی میکنی- نمی بینی.
لینک تدریس
https://www.facebook.com/715730038543070/posts/2738556122927108/
@salmanfatemi
طی خواب با خوابیدن بدن، مسافرت روح، آزادتر و روانتر می‌شود ولی نگاه انسان از بیرون مجموعه ای است که با آن اخت شده است و رویارویی با قوانینی است که متفاوت از قوانین عالم مادی ماست.
این سفر طولانی هشت ساعته با حتی بیشتر طی یک روز، مشاهداتی را به همراه دارد که در صفحه روح، جای می‌گیرد ولی در زمان بیدار شدن، این سفر باید به پایان برسد و بار دیگر جسم مادی فعال می‌شود و جز سایه ای مبهم از آن ملکوت روان را به یاد نمی آورد به خصوص وقتی بدانیم مغز انسان کوشش بسیار خواهد کرد اطلاعات بی ارتباط با عالم مادی را حذف کند زیرا مغز، ابزار بقای مادی است و با هر چیز مخالف با قوانین عالم مادی، می‌جنگد.
شلیک فراموشی!!
حذف عمدی اطلاعات جدید در رویا!!
دکتر توماس کیلداف، مدیر مرکز علوم اعصابِ اس آر آی اینترنشنال، منلوپارک- کالیفرنیا و نویسنده ی ارشد این مطالعه- که در مجله ی ساینس به چاپ رسیده است- می گوید:
آیا تاکنون از این- که چرا ما بسیاری از رویاهایمان را فراموش می کنیم- تعجب کرده اید؟ نتایج ما پیشنهاد می کنند که شلیک گروه خاصی از نورون ها در طول خواب REM، تنظیم کننده ی [این مسئله است که] آیا مغز اطلاعات جدید را بعد از یک خواب خوب شبانه، به یاد بیاورد [یا خیر].
REM(rapid eye movement)
یکی از چندین مرحله ی خواب است که هر شب، بدن از آن به طور متناوب عبور می کند. این [مرحله از خواب]، برای اولین بار ۹۰ دقیقه پس از به خواب فرو رفتن، ظاهر می شود و با حرکات سریع چشم، ضربان قلب افزایش یافته، اندام های فلج شده، امواج مغزی [مشابه با زمان] هوشیاری و رویابینی، مشخص می شود.
بیشتر از یک قرن است که دانشمندان، نقش خواب را در ذخیره سازی خاطرات کشف کرده اند. هم زمان با آن که بسیاری نشان داده اند خواب به ذخیره سازی خاطرات جدید کمک می کند دیگران من جمله فرانسیس کریک، یکی از کاشفان مارپیچ DNA، این احتمال را مطرح کرده اند که خواب، مخصوصا مرحله ی REM آن، ممکن است محدوده زمانی ای باشد که در آن، مغز به صورت فعال، اطلاعات اضافی را فراموش کرده یا حذف می کند.
(دسته بندی اطلاعات، می‌تواند با حذف اطلاعات مزاحم، همراه باشد. پس حذف بسیاری از حافظه های مزاحم؛ به خصوص حافظه کوتاه مدت بی ارزشی- که ممکن است پس از یک روز کاری سنگین مانند خوره به جان مغز ما بیفتد و خاطرات غم بار طی روز را دائما به یاد ما بیاورد- کاملا برای شروع یک روز کاری بانشاط، لازم است.
معمولا حافظه انسان، عادت دارد کوتاه مدت باشد و بر این اساس به جای ذخیره سازی اطلاعات مفید- که در گذشته نسبتا دور اتفاق افتاده است- و به جای خاطرات مثبت از گذشته، حافظه انسان عادت دارد اطلاعات غم بار و حزن آلود اخیر را- که هیچ سودمندی ای برای انسان ندارد- ذخیره کند.
بنابراین فرایندی که بتواند این اطلاعات مزاحم را از ذهن بزداید و فرایندی- که بتواند حافظه انسان را به جای پر شدن از انبوهی از زباله ها، طی روز پاکسازی کند- نتیجه بسیار سودمندی بر زندگی خواهد داشت.
وقتی اطلاعات انباشته شده در ذهن، به حداقل اطلاعات مفید در ب

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [08.06.20 01:41]
رابر انبوه اطلاعات بی ارزش خلاصه شود، بازآوری اطلاعات و استفاده از آن در پردازش تصاویر و صورت های ذهنی، بسیار آسان تر می شود.)
هرس سیناپسی
مطالعات اخیر نشان داده اند که در طول خواب- ازجمله خواب REM مغز به صورت گزینشی ارتباطات سیناپسی را که بین نورون های دخیل در نوع خاصی از یادگیری ایجاد شده، هرس می کند.(قطع ارتباط برخی سیناپسها و ایجاد ارتباطات در جاهایی دیگر).
گرچه تا قبل از این مطالعه کسی نشان نداده بود که چگونه این [پدیده]، ممکن است اتفاق بیفتد.
دکتر جانت هی، مدیر برنامه در NINDS می گوید:
فهمیدن نقش خواب در فراموشی ممکن است به محققان کمک کند، گستره ی وسیع بیماری های مرتبط با حافظه را بهتر درک کنند، بیماری هایی همچون اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و آلزایمر. ممکن است خواب REM در نحوه ی انتخاب و ذخیره سازی خاطرات، توسط مغز نقش داشته باشد [و برای اثبات این قضیه] این مطالعه، شواهدی مستقیم فراهم می کند.
به گزارش نوروسافاری از ان آی اچ، آزمایشگاه دکتر کیلداف و همکارش دکتر آکیهیرو یاماناکا در دانشگاه ناگویا در ژاپن، برای آزمودن نقش هورمونی موسوم به هیپوکرتین/اورکسین، در تنظیم خواب و نارکولپسی، سالها [وقت] صرف کرده اند.
نارکولپسی، اختلالی است که باعث می شود در طول روز افراد به شکلی افراطی احساس خواب آلودگی کنند و گاهی تغییراتی را تجربه می کنند که یادآور مرحله ی REM خواب است، مثل از دست دادن تون عضلات دست و پا و [تجربه ی] توهمات.
این آزمایشگاه، به نشان دادن نحوه ی ارتباط نارکولپسی با از دست دادن نورون های سازنده ی هیپوکرتین/اورکسین در هیپوتالاموس کمک کرده اند- هیپوتالاموس ناحیه ای است در ابعاد بادام زمینی که در اعماق مغز قرار دارد.
شلیک فراموشی
در این مطالعه، دکتر کیلداف با آزمایشگاه های دکتر یاماناکا و دکتر آکیرا ترائو در دانشگاه هوکایدو، ساپورو- ژاپن، برای بررسی سلول های هم جواری- که هورمون تغلیظ ملانین یا MCH را تولید می کنند- همکاری می کرد. این مولکول برای دخالتش در تنظیم خواب و اشتها شناخته شده است.
در هماهنگی با تحقیقات قبلی، این محققان دریافتند که اکثریت سلول‌های MCH هیپوتالاموس (٪۵۲.۸) زمانی شلیک می کردند که موش در خواب REM بود؛ در حالی که حدود ٪۳۵ فقط زمانی شلیک می کردند که موش، هوشیار بود و حدود ٪۱۲ در هر دو زمان شلیک می کردند.
آنها همچنین سرنخ هایی را کشف کردند که امکان ایفای نقش این سلول ها را در یادگیری و حافظه متذکر می شود. ثبت
های الکتریکی و آزمایش های ردیابی عصبی نشان دادند که بسیاری از سلول های MCH هیپوتالاموس، از طریق آکسون های منشعب و بلند [خود] به هیپوکامپ مرکز حافظه ی مغز- پیام های بازدارنده می فرستند.
دکتر کیلداف می گوید:
ما بر اساس مطالعات قبلی در آزمایشگاه های دیگر، از قبل می دانستیم که سلول های MCH در طول خواب REM، فعال اند. بعد از کشف این مدار جدید، ما فکر می کردیم این سلول ها ممکن است برای ذخیره ی خاطرات به مغز کمک کنند.
برای آزمودن این ایده محققان در طی آزمون های حافظه، از ابزارهای ژنتیکی متنوعی، برای خاموش و روشن کردن نورون های MCH استفاده کردند. مخصوصا آنها نقشی را- که سلول های MCH در یادداری بازی می کنند- بررسی کردند، یادداری دوره ای است بعد از آموختن موضوعی جدید، قبل از این که همین دانش جدید در حافظه ی بلند مدت ذخیره یا تحکیم شود.
دانشمندان از چندین آزمون حافظه استفاده کردند از جمله آزمونی که توانایی موش ها را در افتراق دادن بین اشیاء جدید و آشنا می سنجد. در کمال تعجب، آنها فهمیدند که روشن کردن سلول های MCH، در طی مدت یادداری، حافظه را بدتر می کرد در حالی که خاموش کردنشان، حافظه را بهبود می بخشید. برای مثال فعال سازی سلول‌های مذکور، زمانی را- که موش برای بوکشیدن اطرافِ اشیاء جدید صرف می کرد- در مقایسه با اشیاء آشنا، کاهش می داد اما خاموش کردن سلول ها اثر معکوس داشت.
آزمایش های پس از آن، نشان دادند که نورون های MCH، این نقش را منحصرا طی مرحله ی REM بازی می کنند. موش ها زمانی- که نورون های MCH در طی خواب REM، خاموش می شدند در آزمون‌های حافظه، عملکرد بهتری داشتند و در نقطه ی مقابل خاموش کردن این نورونها زمانی- که موشها بیدار بودند یا در سایر مراحل خواب قرار داشتند- هیچ اثری بر حافظه نداشت.
(فعال بودن این سلول ها طی خواب، باعث از یاد بردن اطلاعات میشود و این فراموشی اطلاعات بی ارزش و مزاحم و یا حتی سودمند ولی بیان کننده چیزی- که به عنوان موجودات خودخواه مادی دوست نداریم- برای مغز و زندگی مادی ما چیز بدی نیست و مانند خالی کردن انباری از کالاهای تاریخ گذشته و یا انباری پر از داروهای تلخ است.
نقش خواب خوب، فقط دسته بندی اطلاعات نیست بلکه طی خواب بسیاری از اطلاعات، زدوده می‌شود. نقش و فعالیت این

نورون ها در زدودن اطلاعات در مرحله دیدن رویا(REM)، بحث دیگری را می گشاید و آن، لازم بودن زدودن بسیاری از رویاها از ذهن مادی انسان است.
ما حدود یک سوم عمر خود را در خواب می گذرانیم و طی خواب چندین مرحله خواب دارای رویا را تجربه می‌کنیم و این حجم انبوه اطلاعات و تجارب- که گاهی تاثیر آن بر جسم و روح، قابل توجه است- می‌تواند بسیاری از اعتقادات و گرایش ها و حتی آموخته های روزانه ما را تحت تاثیر بگذارد.
یکی از نعمت ها در زندگی مادی ما سپرها و پوشش هایی است که بنابر طبیعت عالم مادی و در سیر تکامل مادی، بر بسیاری از ادراکات کشیده شده است و اگر این پرده ها و سپرها نبود و بسیاری از حقایق، برای ما آشکار می‌شد، تحمل فشارهای عالم مادی- که پایین ترین جهان هاست- غیر ممکن می‌شد.
در دنیای مادی کنونی گاهی ندیدن و نشنیدن نعمت بزرگی است و بر همین اساس، اندام های حسی ما قادر به درک همه امواج و فرکانس ها نیستند و یا دستگاه های تنظیمی خاصی مانند دستگاه تعادل هست که سبب می‌شود بسیاری از حقایق عالم مانند شتاب گرفتن ها و حرکت زمین و ... درک نشود.
به همین ترتیب، دستگاهی برای فراموش کردن اطلاعات در مغز ما هست که مغز ما را آماده آموخته های جدید می‌کند.
یعنی فراموشی هم فقط نتیجه ناتوانی مغز در انباشت اطلاعات نیست بلکه بخشی از فراموشی، فرایندی فعال و پیشرفته و برنامه ریزی شده در مغز ماست و نمونه آن، سلول های MCH در بالاست.
آنچه مغز محدود ما را در عالم مادی محدود، قدرت می‌بخشد، به دوش کشیدن بارهای بسیار سنگین نیست بلکه بر دوش کشیدن حداقل بار ممکنی است که قابل استفاده در زندگی مادی باشد.
مغز ما ابزاری ساخته ژن‌های خودخواه و برای حفظ و بقای مادی ماست و در این راه، گاهی از زدودن اطلاعات ارزشمندی- که برای انسان شدن ما لازم است- کوتاهی نخواهد کرد و نمونه آن، زدودن اطلاعات ارزشمندی است که انسان، فارغ از زمان و مکان عالم مادی، در عالم رؤیا دریافت می‌کند.
از روش هایی که می‌توانیم با این مکانیسم خود سرکوب اطلاعات، مقابله کنیم تلاش برای بیدار شدن در زمان خواب REM است. در این زمان، پیش از آنکه مغز انسان، اطلاعات دیده شده در رویا را بزداید فرد می‌تواند رویایی را- که دیده است- کاملا به صورت رویایی شفاف به یاد بیاورد.
این، روش سودمندی برای کسانی است که علاقه مند به اطلاعات بسیار زیاد هستند ولی عیب آن، به یاد ماندن اطلاعات و دستوراتی است که شاید هرگز جسم ما و تمایلات مادی ما علاقه مند به آن نباشد!!)
دکتر کیلداف می گوید:
این نتایج پیشنهاد می دهند که نورو
4, [16.02.20 02:10]
ن
های MCH، مغز را کمک می کنند اطلاعات جدید و احتمالا بی اهمیت را فراموش کند.(البته بی اهمیت در زندگی مادی و تمایلات مادی)
از آنجا که تصور می شود رؤیاها مقدمتاً در مرحله ی خواب REM رخ بدهند- [همان] مرحله ای که سلول های MCH فعال می شوند- فعالیت این سلول ها ممکن است از ذخیره سازی محتوای رویا در هیپوکامپ جلوگیری کند- در نتیجه رویا به سرعت فراموش شود.
در آینده، این محققان می‌خواهند کشف کنند آیا این مدار در اختلالات خواب و حافظه نقشی بازی می کند [یا خیر].
ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری
برخی توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi
https://t.ly/VrV8Z
نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!
در مقاله ای در قسمت های قبلی نقش این سلول‌های عصبی، در زدودن اطلاعات رویاها در مرحله خواب REM، بیان شد. این سلول ها هر چند با کاستن از معلومات، به خصوص با کاستن از معلومات ملکوتی، توان ذهن ما را برای دانستن، کم می‌کنند ولی خلاصه کردن اطلاعات به دانسته های مادی، به بدن و مغز کمک می‌کند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و عمر فرد بیشتر شود.
بحثی بیشتر در مورد این سلول‌ها:
نقش نورون های عرضه کننده هورمون تغلیظ کننده ملانینMCHدر تنظیم خواب، به خصوص در تنظیم خواب REM با شدت تایید شده است و این، بر اساس پروفایل فعالیت این نورون ها و نیز تاثیرات فارماکولوژیک این پروتئین، در خواب و بیداری است. مقالات مهم در مورد این نورون ها و پروتئین، نتایج متفاوتی را منتشر کرده است.
آیا MCH فقط در خواب REM
است یا در خواب NonREM هم دیده می‌شود؟ و آیا علاوه بر خواب، بر خوردن هم تاثیر گذار است؟
در هیپوتالاموس توبرال(بخش مرکزی هیپوتالاموس)نورون های MCH در میان نورون های ترشح کننده هیپوکراتین قرار دارند و پیام های مهمتری را از سیستم بیدار کننده سروتونین، آدرنرژیک، نورآدرنرژیک و نیز اعصاب تنظیم کننده تغذیه، دریافت میکند.
(هیپوکراتین چیست؟:
هیپو کراتين ماده ای است- که از قسمت جانبی هیپو تالاموس ترشح میشود و بر برخی قسمت‌های مغز تاثیر دارد و سبب می‌شود میزان هورمونهای ترشح شده از آنها تغییر کند. هيپوکراتين در تنظیم خواب، موثر است.
قسمتهائی از

مغز- که تحت تاثیر هيپوکراتين است- و ماده ای- که از آنها ترشح میشود- به شرح زیر هستند:
Locus ceruleus Norepinephrine
Raphe nucleus Serotonin
Tubomammillary nucleus Histamine
Ventral tegmental area Dopamine
Basal forebrain Acetylcholine
می‌بینیم هيپوکراتين در تنظیم خواب خیلی تاثیر دارد.
در بیماران دچار نارکولپسي، سیستم ایمنی بدن، علیه سلول‌های ترشح کننده هيپوکراتين وارد عمل می‌شود و میزان هيپوکراتين کم می‌شود.
خواب دو مرحله برجسته دارد و با توجه به وضعیت حرکات چشم به دو مرحله Rapid eye movement(REM) و nonrapid eye movement تقسیم میشود.
در مرحله REM، علاوه بر حرکات سریع چشم و دیدن رویا، قدرت عضلانی بدن هم کاهش می یابد.
در بیماران دچار نارکولپسي، در ابتدای خواب، وارد فاز REM می‌شوند و این حالت سبب می‌شود، فرد در ابتدای خواب رویاهای عجیب ببیند و در ابتدای خواب در حالي که هنوز خواب عمیق نشده، احساس فلجی کند.
پس هیپوکراتین سبب میشود مرحله REM، دیرتر شروع شود و کوشش میکند فرد طی خواب REM بیدار نشود و به این ترتیب دست دیگری در کاستن از اطلاعات به دست آمده در رویا دارد.)
نورون های MCH، شبکه وسیعی از ارتباطات با سلول های هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک و ساقه مغز دارد.
در جوندگان، سلول های عصبی MCH دو برابر سلول های هیپوکرتین در هیپوتالاموس هستند. این سلول‌ها در موش و جوندگان در بخش های مختلف هیپوتالاموس پراکنده هستند و به صورت افقی در بالای بطن سوم پراکنده می شوند. همچنین دسته های پراکنده ای از این سلول‌ها در اطراف بطن سوم هستند.
دسته بزرگی از آنها در لایه کاملا خارجی هیپوتالاموس در میانه کپسول داخلی قرار دارد و گروهی میانی تر در بالای هسته توبرومامیلاری قرار دارد.
بخش دیگری از آنها در دورسولاترال فورنیکس قرار دارد. برخی مطالعات نشان میدهد تنها 60‰ سلول های عصبی MCH در زمان خواب REM، فعال هستند.
مطالعات اپتوژنتیک تاثیرات تسهیل کننده خواب را در فرکانس های تحریکی 10 تا 30 هرتز و نه 1تا5 هرتز مشاهده کرده است. هرچند یک هرتز، میانگین سرعت تخلیه نورون های MCH مربوط به REM، است و این سرعتی است که توزیع انفجارهای تخلیه ای تصادفی را در بر می‌گیرد زیرا اینها به صورت معمول، نورون هایی با سرعت تخلیه بسیار آرام هستند.
ما نمی‌دانیم چرا چنین تحریک بالاتر از نرمال در مطالعات اپتوژنتیکی نیاز است و اینکه چرا فعالیت نرمال این نورون ها در مطالعاتی تحریکی با فرکانس بالا رخ می‌دهد.
بیشتر سلول های عصبی MCH، گلوتامیک اسید دکربوکسیلازGAD را شناسایی می‌کنند و در کنار آنها قرار می‌گیرند و این، آنزیمی است که
اع
صاب ترشح کننده GABA و نیز ترجمه و ترانکریپت تنظیم شده با کوکائین و امفتامین(nesfatin-1) را شناسایی و تنظیم میکند و هر کدام از اینها در تنظیم خواب، نقش دارند.
یکی از یافته های مهم در این مطالعه- که به وسیله جگو و همکاران او کشف شد- آن است که توسعه دوره خواب REM، به وسیله تحریک اپتوژنتیک نورون های MCH در موشی- که فاقد MCHR1 است- یعنی فاقد گیرنده ای است که معمولا در مغز موش وجود دارد، سودمند میباشد. آنها نشان دادند که مهار نورون های ترشح کننده هیستامین در محیط آزمایشگاه به وسیله GABA انجام می‌شود.
دل سید پلیترو و جونز قبلا پیشنهاد داده بودند که چنین مکانیسم
ی باعث مهار نورن های لوکوس سرولوس، به وسیله نورن های MCH میشود.(لوکوس سرلوس، نقش مهمی در حفظ حافظه، یادگیری مهارت‌های تفکر و اندیشه در افراد دارد. و آسیب آن، در بسیاری از بیماران دچار آلزایمر دیده می‌شود.)
در حقیقت مدارکی پیشنهاد می‌دهد که بسیاری از عملکردهای نورون های ترشح کننده پروتئین، به وسیله نوروترانسمیترهای سنتی کنترل میشود. برای نمونه، تحریک ابتدایی نورون های ترشح کننده هیستامین به وسیله نورون های هیپوکراتین ممکن است به وسیله گلوتامات انجام شود. مهار نورون های هیپوکراتین- که مرتبط با خواب است- به نظر میرسد در درجه اول به وسیله GABA و نه به وسیله نوروپپتید ایجاد شود. نوروپپتیدها در کیسه های متراکمی بسته بندی می‌شوند و بیشتر به وسیله غشای سیناپتیک و نه وزیکول هایی که دارا گلوتامات یا گابا هستند- آزاد می‌شود. آزادشدن نوروپپتیدها به نظر میرسد نیازمند تخلیه فرکانس بالا یا انفجارهای تخلیه ای باشد. پیشنهاد شده است که نورترانسمیترها و پپتیدها ممکن است نقش های مکملی داشته باشند.
مثلا اولی فعالیت سریع را ایجاد کند و دومی فعالیت مداوم را سبب شود پس فعال شدن نورون های MCH ممکن است هر دو را ایجاد کند: هم مهار با واسطه GABA که عامل انتقال از بیداری به خواب nonREM و خواب nonREM به REM است و نیز باعث عامل مهار برای طولانی کردن خواب REM هستند که به وسیله پروتئین MCH است.(نقش ای

ن سلول‌ها هر چند کاستن از به یادآوردن رویاست ولی میتواند با طولانی کردن خواب REM، باعث مدت طولانی تر دیدن رویا شود. بنابراین فقط در نظر گرفتن نقش منفی آن در یادآوری اطلاعات، شاید درست نباشد.)
تحریک اپتوژنتیکی برای فنوتیپ نورون خاص، انتخابی است ولی می‌تواند گرما ایجاد کند و برخی نورون های هیپوتالاموس شامل نورون های کناری هیپوتالاموس، حساس به حرارت هستند. گرم کردن هیپوتالاموسی باعث ایجاد خواب می‌شود. تحریک اپتوژنتیکی، باید باعث تحریک سینکرونوس در همه نورون های هدفی شود که در معرض تابش و گرما قرار گفته اند. تاثیرات چنین همزمانی و سینکرونی، شناخته شده نیست.
در مطالعه ای منحصر به فرد در مورد ترشح هیپوکراتین و MCH در آمیگدال انسان، نشان داده شده است که ترشح تشدید شده MCH در آغاز خواب، در خواب و در زمان خوردن مشاهده شد. سطوح هیپوکراتین به خصوص در فعالیت تحریکی بیشتر می‌شود. در جوندگان ترشح هیپوتالاموسی و ترشح امیگدالی، مرتبط با هم هستند و این از ارتباط محتمل ترشح آمیگدالی با فعالیت های عمومی MCH پشتیبانی می‌کند.
مدارک زیادی وجود دارد که MCH باعث بهبود تغذیه در جوندگان میشود. مثلا ترشح میکرو MCH در مناطقی از هیپوتالاموس، باعث تغذیه بیشتر می شود. با محرومیت از غذا، تظاهر فوس در نورون های MCH بیشتر میشود.
این مطالعات می‌تواند با تغییرات خواب و بیداری توجیه شود. ما نمیدانیم آیا فعالیت های اشتها آور و خوب آور MCH با دسته ای جدا از نورون ها کنترل میشود یا فعالیت های نورونی می‌تواند بر اساس دریافت های دیگر تغییر کند و مثلا شدت جریان برق، می‌تواند باعث القای تغذیه طی دوره های تغذیه معمول و منجر به خواب طی دوره های معمول خواب شود. و هر دو رفتار به کار می‌رود تا توازن انرژی منفی را بهبود بخشد.
مشخص است هرچند بسیاری مطالب دانسته شده است ولی ما در ابتدای دانش خود در مورد این سلول ها هستیم.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422/
@salmanfatemi
بحث:
گذر از مرز رویا(ملکوت) و عالم مادی، گذر بین دو مجموعه متفاوت است و این گذر، در شرایطی- که قوانین دو مجموعه با هم متفاوت است و ما طی زندگی مادی با قوانین عالم مادی، مانوس شده ایم- می تواند باعث گیجی و به هم ریختگی شود.
https://www.facebook.com/715730038543070/posts/2738556122927108/
مشاهده عالمی- که در آن، چشم و گوش مادی، کار نمی‌کند، ما را با حقایقی رویارو می‌کند که ناچاریم آن را در قالب عالم مادی خود ترجمه کنیم و چون ساختارها و حدود و مرزها متفاوت است، گنجاندن دریایی از معلومات در ظرفی کوچک در عالم مادی می‌تواند خیلی ساده، باعث گیجی ما شود.
به خصوص وقتی بدانیم مغز، به دلیل کم بودن و محدودیت ظرفیتش، کوشش می‌کند بسیاری از اطلاعات بی ارتباط با عالم ماده را بزداید و این حالت سبب می‌شود گاهی جز سایه ای از سه ساعت رویا دیدن، در ذهن انسان باقی نماند!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422
https://t.ly/VrV8Z
همه این عوامل، دست در دست هم می‌دهد تا احساس گیجی پس از بیدار شدن از خواب، وجود داشته باشد.
نتیجه گیری:
احساس گیجی پس از خواب، شاید هشداری بر انسان باشد که گذر از جهان های موازی موجود را جدی بگیرد و بداند مرزهای بسیاری وجود دارد- که نگاه در آنها پس از جابجا شدن در آنها کار آسانی نیست-
و بفهمد در پس این حیرت، برای شناخت آنچه در پس این مرزهاست، باید به دانایی مراجعه کند که گامی در درون آن جهان ها دارد؛ وگرنه کوشش بیهوده برای ترجمه رمزها- که حقیقت بسیاری از آنها در دسترس ما نیست بلکه محاط بر وجود ماست- جز حیرت نمی افزاید
و اینجاست که مکاتب لغوی و زبانی، مانند مکتب تصادفی و اتفاقی بودن زبان یا حتی مکتب قصدی بودن زبان- که فرد شنونده کلام را یک بار در میدان تصادف و اتفاق و یک بار در میدان نظم گرفته و قصد شده و نه اتفاقی کلام، مسئول ترجمه رمزها می‌کند- هیچ کدام رو به سوی معنی و حقیقت کلام ندارند بلکه آن کسی باید این رمز را به معنی ترجمه کند که مسیر رمز تا معنی را در دست خود داشته باشد و او همان کسی است که مجوز این ترجمه را در هر زمان از طرف خالق کلمه، با امضای وصیت، در دست دارد.(به کتاب از زبان تصادفی تا زبان ناطق به حق، از دکتر زکی صبیحاوی مراجعه شود.
www.almahdyoon.org)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اطلاعاتی عمومی در مورد میادگرفتن، آغاز حرکت است دردهای سال گذشته فراموش بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپیوند قلب خوک، به فرد دچازمزمه ات مانده در گوشممسئول صیانت از عقیده کیستولید مولکول جدید توسط هآزار دیگری، آزار خود استستم، بی پاسخ نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعداماکنون را با همه ی نقص هایعادت کن از بالا نگاه کنینزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت بیستمجهان پر از چیزهای جادویی ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوشمندی کیهانداروی فامپیریدین یا نورلبه مغز خزندگان خودت اجازکلوزاپین داروی ضد جنونذهن خود را مشغول هماهنگیبرای زندگی سالم، یافتن تپیشرفت در عقل است یا ظواهزیان غذاهای پرچربفن آوری های جدید علیه شنامعنی روزهتوهم وجودافتخار انسانسربازان ما محققا غلبه می تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز در تشخیص بیماری ابتذال با شعار دینعضلانی که طی سخن گفتن چقدنظریه تکامل در درمان بیمحساسیت روانی متفاوتجوانان وطناز انفجار بزرگ تا انفجار هاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی ضد چاقیبه سخن توجه کن نه گویندهکندر در بیماریهای التهابرمز گشایی از اتصالات مغزبرخی درمان های Spinal Muscular Atپروتز عصبی برای تکلمزبان و کلمه حتی برای کسانفاصله ها در مکانیک کوانتمغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه های غیر دارویی در سالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاتداوم مهم است نه سرعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بخواص هندوانهاز تکینگی تا مغز از مغز تهشت توصیه برای کاستن از ددر هم تنیدگی کوانتومیبیماری های میتوکندریکیهانِ هوشیارِ در حال یارویاها از مغز است یا ناخوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زدودن نقص از هوش مصنوعیتکامل مادی تا ابزار هوشمآمارهای ارائه شده در سطح فرد حساس از نظر عاطفی و بمغز ابزار بقای برتر مادیامگا سه عامل مهم سلامتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیترجمه فعالیت های عضله به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچیزی شبیه نور تو نیستابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استخیالپردازی نکناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادبیماری دویکویتامین کا و استخوانکاربرد روباتهای ريزنانوروش مقابله مغز با محدودیتفاوت مغز انسان و میمون هسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل شناخت انسان با کشفآیا فراموشی حتمی استقلب دروازه ی ارتباطمغز، فقط گیرندهاندام حسی، درک از بخش هایشباهت مغز با کیهان مادیحقیقت افرادتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزارهای بقا از نخستین هموفقیت هوش مصنوعی در امتچگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک های بخطای ادراک کارمااز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیش از نیمی از موارد انتقکشف ارتباط جدیدی از ارتبریواستیگمینتلقین اطلاعات و حافظهآیا کیهان می تواند یک شبیسندرم پیریفورمیستاثیر نگاه و مشاهده ناظر قدم زدن و حرکت دید را تغینقش هورمون زنانه استروژنانسان عامل توقف رشد مغزصد قدح، نفتاده بشکستنگاهت را بلند کنحکمت الهی در پس همه چیزتعامل انسان با هوش مصنوعاثرات مضر ماری جوانامیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک بازی ده روش موفقیتاسکلت خارجی در درمان اختواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان سرطان با امواج صوتبار مغز بر دو استخوانگوشت خواری یا گیاه خواریراه های جدید برای قضاوت رمخچه تاثیر گذار بر حافظهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوزالمعده(پانکراس)مصنوعنقش روزه داری در سالم و جايندگان چگونه خواهند دیدطوفان زیباییچت جی پی تیحس و ادراک (قسمت اول )ثبت امواج الکتریکی در عصاختلالات مخچهما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدین اجباریاسرار آفرینش در موجورزش بهترین درمان بیش فعدرک حقیقت نردبان و مسیری بحثی در مورد نقش کلسیم و گزیده ای از وبینار یا کنفرشته نوروایمونولوژی و نقمرگ و میر پنهانتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت سومسال سیزده ماههتاثیر دپاکین بر بیماری ممقابله ی منطقی با اعتراضنقطه ی رسیدن به قلهاینکه به خاطرخودت زندگی علم بدون توقفچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت هفتمجهان مادی، تجلی فضا در ذهارتباط متقابل با همه ی حیمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش احساسیدانشمندان یک فرضیه رادیکهوش بشری تهدید برای بشریدانشمندان ژنی از مغز انساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادآوری خواب و رویادردی که سالهاست درمان نشبدون پیر فلکپیوند مدفوع در درمان بیمزنان باهوش ترمسئولیت جدیدتولید مثل اولین ربات های آسيب میکروواسکولاریا آسستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نه بدبخت بلکه ناداناکوییفلکسعادت کن خوب حرف بزنینزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت دهمجهان دارای برنامهارزش خود را چگونه میشناسهوشیاری و وجودداروی لیراگلوتیدبه نقاش بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن خالی از شلوغی افکاربرخی ملاحظات در تشنج های پیشرفت ذهن در خلاقیت استزیباترین چیز در پیر شدنفناوری هوش مصنوعی نحوه خمعاینه قبل از نوار عصب و توهم بی خداییافراد آغاز حرکت خودشان رسربرولایزینتاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغزی روشی مهم در تشخابداع دی ان ای بزرگترین دغم بی پایاننظریه تکامل در درمان بیمخفاش کور و انسان بینا؟جوانان وطناز بار خود بکاه تا پرواز هاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی ضد چاقیبهبود حافظه پس از رخدادهکندر علیه سرطانرمز پیشرفت تواضع است نه طبرخی روش های تربیتی کودکپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و بیان نتیجه ساختمافاصله ی همیشگی تصویر سازمغز و قلب در جنین موش مصنتوصیه هایی در مصرف ماهیالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دتداخل مرزها و صفات با بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنخواص اناراز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کندر هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری های مغز و اعصاب و کیست هیداتید مغزرویاهای پر رمز و حیرتی دربزرگترین خطایی که مردم مسفر فقط مادی نیستتکامل مداومآن چیزی که ما جریان زمان فردا را نمیدانیممغز ابزار برتر بقااما شما از دید خفاش کور هشگفتی های زنبور عسلترجمه ی فعالیت های عضله بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنکاتی در مورد تشنجابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتخانه ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنبیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا در سبزیجاتکاربرد روباتهای ريز، در روش های صرفه جویی در ایجاتفاوت ها و تمایزها کلید بسلول بنیادی و ای ال استکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا ممکن است موش کور بی مقلب روباتیکمغزتان را در جوانی سیم کشانرژی بی پایان در درون هرشباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت انسانتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای بقا ازنخستین همموفقیت در تفکر استنگاه من، نگاه تو و یا حقیهوش مصنوعی از عروسک های بخطای حساز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت و انعکاسدرمان تومورهای مغزی با ابیشتر کمردردها نیازی به کشف جمجمه ای درکوه ایرهوریاضیات یک حس جدید استتلاش ها برای کشف منابع جدآیا گذشته، امروز وآینده سندرم پای بی قرارتاثیر نگاه انسان بر رفتاقدرت مردمنقش ویتامین K در ترمیم اسانسانیت در هم تنیده و متصصدای بم با فرکانس پایین، چالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه میتواند بزرگترین دتعداد کلی ذهن ها در جهان اجزای پر سلولی بدن انسان میگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی از عروسک بازی دهن، بزرگترین سرمایهاسکار، لگوی هوشمندواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان ضایعات نخاعیبار بزرگ ایستادن بر دو پاگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت رمخاطب قرار دادن مردم، کاتمرکز و مدیتیشنآیا دلفین ها می تواند از سیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر گیاه خواری بر رشد ولیروپریم داروی ترکیبی ضدنقش رژیم غذایی بر رشد و اايا اراده آزاد توهم است یطولانی ترین شبچت جی پی تیحس و ادراک (قسمت دوم )جلو رفتن یا عقبگرداختلالات حرکتی در انسانما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی از عروسک تا کمدین، اجباری نیستاسرار بازسازی اندام هاورزش در کمر درددرک دیگرانبحثی در مورد حقیقت فضا و گزارش یک مورد جالب لخته ورشد مغز فرایندی پیچیده امرگ و میر بسیار بالای ناشتو کز محنت دیگران بی غمیآب، زندگی است(قسمت پنجم)سانسور از روی قصد بسیاری تاثیر داروهای ضد التهاب مقابله با کرونا با علم اسنقطه ای بود و دگر هیچ نبواینکه خانواده ات سالم باعلم در حال توسعهچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت هفدهمجهان مرئی و نامرئیارتباط چاقی و کاهش قدرت بمباحث مهم حس و ادراکهوش در طبیعتدانشمندان پاسخ کوانتومی اعتماد به خودیاری خدا نزدیک استدرس گرفتن از شکست هابدون بار گذشتهپیوند مغز و سر و چالشهای زنجیرها را ما باید پاره کمسئولیت در برابر محیط زیتولید یا دریافت علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نه جنگ و نه خونریزیاکسی توسین و تکامل پیش اعادت کردن به نعمتنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت دوازدهمجهان در حال نوسان و چرخشاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوشیاری و افسردگیداروی تشنجی دربارداریبه نقاش بنگرکلام و زبان، گنجینه ای بسذهن سالمبرخی مرزهای اخلاق و علوم پیشرفتی مستقل از ابزار هزیباترین چیز در افزایش سفواید روزه داری متناوبمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهم تنهاییافراد بی دلیل دوستدار تو سردرد میگرنتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز، مفید و بی خطرابزار هوش در حال ارتقا ازغم بی پایاننعناعخفاش با شیوع همه گیری جدیجواب دانشمند سوال کننده از بحث های کنونی در ویروسهدف یکسان و مسیرهای مختلداروی ضد تشنج با قابليت تبهداشت خوابکوچ از محیط نامناسبرمز بقای جهش ژنتیکیبرخی سلولهای عصبی در تلاپرکاری تیروئیدزبان و بیان، در سایه پیشرفتون های زیستیمغز و هوش، برترین ابزار بتوضیحی ساده در مورد هوش مام آر آی جدید با قدرت شگفشناخت حقیقت یا آرزوهای گترقی واقعی یا شعار ترقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دخواص اردهاز تکینگی تا مغز از مغز توفور و فراوانیدر هم تنیدگی کوانتومی و دبیماری وسواسکیست کلوئید بطن سومرویای شفافبزرگترین درد از درون است سفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل چشمآنچه می دانم، آنچه را میخفرزندان زمان خودمغز از بسیاری حقایق می گرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشانس یا نتیجه ی تلاشترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیخانواده پایداراز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آبیماری سلیاکویتامین بی 12 در درمان دردکاش شرف اجباری بود یا حتیروش های عملی برای رفع کمرتفاوت ها را به رسمیت بشناسلول بنیادین از مخاط بینتکثیر سلول در برابر توقف قلب را نشکنمغزتان را در جوانی سیمکشانرژی تاریکشباهت کیهان و مغزحقیقت اشیاتشخیص ایدزابزارهای بقای موجود زندهمولکول ضد پیرینگاه مادی غیر علمی استهوش مصنوعی از عروسک های بخطر آلودگی هوااز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان تشنجبا هوش مصنوعی خودکار روبکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریتوکسیمابتلاش های جدید در ALSآیا پیدایش مغز از روی تصاسندرم پس از ضربه به سرتاثیر نگاه انسان بر رفتاقدرت و شناخت حقیقتنقش ژنتیک در درمان اختلاانسانیت در برابر دیگرانصرع و درمان های آنچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه های کاذبتعذیه ی ذهناجزایی ناشناخته در شکل گمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاساس انسان اندیشه و باور واکسن دیگری ضد کرونا از ددرمانهای بیماری پارکینسبار سنین ابزار هوشمندی اگیاه بی عقل به سوی نور میراه پیروزی در زندگی چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیتمرکز بر هدفآیا دلفین ها میتوانند باسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد ولیس دگرامفتامین یا ویاسنقش رژیم غذایی در رشد و اايا اراده آزاد توهم است یطی یکصد هزار سال اخیر هرچنتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت 67جلوتر را دیدناختلالات صحبت کردن در انما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیوار همه اش توهم بوداصفهان زیباوزن حقیقی معرفت و شناختدرک درست از خود و هوشیاریبحثی در مورد عملکرد لوب فگشایش دروازه جدیدی از طررشد مغز علت تمایل انسان بمرگ و سوال از قاتلتو پیچیده ترین تکنولوژی آتاکسیسانسور بر بسیاری از حقایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ملاحظه های اخلاقی دربارهنقطه بی بازگشتاین، فقط راه توستعلم راهی برای اندیشیدن اچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت هجدهمجهان مشارکتیارتباط هوش ساختار مغز و ژمبتکران خودشکوفامتواضع باشهوش عاطفی قسمت 11دانشمندان اولین سلول مصناعتماد به خودژن همه چیز نیستدست و پا زدن در سایه؟بدون زمان، ماده ای وجود نپیوند اندام از حیوانات بزندگی فعال و مثبت روند آلمستند جهان متصلتولید پاک و فراوان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمسخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز چه زیاد است بر من که در ایاکسکاربازپین در درمان تشعادت بد را ترک کننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت سومجهان در حال ایجاد و ارتقااز مخالفت بشنوهوشیاری کوانتومیداروی جدید ALSبه نادیدنی ایمان بیاورکلام، در تحولی شگفت آور بذهت را روی چیزهای مفید متبرخی نکات از گاید لاین پرپپوگستزیر فشار کووید چه باید کرفواید زیاد دوچرخه سواریمعجزه های هر روزهتوهم جداییافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد میگرن در کودکانتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادههفت چیز که عملکرد مغز تو خلا، حقیقی نیستجواب سنگ اندازیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهدف یکسان، در مسیرهای متداروی ضد تشنج با قابليت تبهداشت خواب، رمز حافظه ی کوچک شدن مغز از نئاندرتارمز جهانبرخی سيناپسها طی تکامل و پراسینزوماب در پارکینسوزبان و تکلم برخی بیماریهفروتنی معرفتیمغز و اخلاقتوضیحات دکتر فاطمی در موام اس و سرطانشناخت درون، شناخت بیرون؛تروس جریان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوروز مبارکابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز از مغز توقاحت و تمسخر دیگراندر هر سوراخی سر نکنبیماری کروتز فیلد جاکوبکپسول ژری لاکتروان سالمبسیاری از مجرمان، خودشانسفر به مریخ در 39 روزتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنچه ناشناخته است باید شفرضیه ای جدید توضیح میدهمغز به تنهایی برای فرهنگ انفجار و توقف تکاملی نشاشانس یا تلاشترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه میتوان با قانون جنابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهخار و گلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمربیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین بی هفدهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش هایی برای کم کردن اضطتفاوت های بین زن و مرد فقسلول عصبی شاهکار انطباق تأثیر نیکوتین سیگار بر مقوی تر باشمغط یک گیرنده استانرژی تاریک که ما نمی توشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت تنها چیزی است که شاتصویر خورشید یا خود خورشابزارهای بقای از نخستین مولتیپل اسکلروز در زنان نگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان جدید ALSبا هر چیزی که نفس می کشد مکشیدن مادی روشی برای جلوریسپریدونتلاش های جدید در درمان فرآیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم جدایی مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماقدرت کنترل خودنقش گرمایش آب و هوا در همانسان، گونه ای پر از تضادضایعه ی شبکه لومبوساکرالچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه و اطلاعات در کجاست تغییراحیای بینایی نسبی یک بیممیدان های مغناطیسی قابل هوش مصنوعی از عروسک بازی دو بیماری روانی خود بزرگ استفاده از مغز، وزن را کمواکسن سرطاندرماندگی به دلیل عادت کرباربر دیگران نباشگیاه خواری و گوشت خوار کدراه انسان شدن، راه رفتن ومدل هولوگرافیک ژنرالیزهتمرکز بر امروزآیا دست مصنوعی به زودی قاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد ولا اکراه فی الدیننقش زنجبیل در جلوگیری از ای نعمت من در زندگیمطبیعت موجی جهاننجات در اعتماد به خودحس و ادراک قسمت 74جمجمه انسان های اولیهاختلالات عضلانی ژنتیکمانند آب باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیوار، از ابتدا توهم بوداصل بازخوردوزوز گوشدرک عمیق در حیواناتبحثی درباره هوش و تفاوتهپل جویی اصفهانرشد در سختی استمرگ انتقال است یا نابود شتو آرامش و صلحیآتاکسی فریدریشساهچاله ها تبخیر نمیشودتاثیر درجه حرارت بر مغزملاحظات بیهوشی قبل از جرنمیتوان با بیرون انداختناینترنت بدون فیلتر ماهواعلم ساختن برج های چرخانچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک حس و ادراک قسمت هشتمجهان معناارتباط پیوسته ی جهانجهان معکوسارتباط انسانی، محدود به مجموعه های پر سلولی بدن مهوش عاطفی قسمت نهمدانشمندان تغییر میدان مغاعتماد بی موردژن همه چیز نیستدست کردن در گوشبر کسی اعتماد نکن مگر اینپیوند اندام حیوانات به ازندگی هوشمند در خارج از زمشکل از کجاستتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب عصب پا به دنبال اعتیسخن و سکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نه عدم مطلق بلکه عدم با قاگر فقط مردم میفهمیدند کعادت دادن مغز بر تفکرچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت سی و هشتمجهان ریز و درشتاز نخستین همانند سازها تهوشیاری سنتی یا هوشیاری داروی جدید s3 در درمان ام به هلال بنگرکلرال هیدرات برای خوابانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبرخی نرمش ها برای درد زانپایان، یک آغاز استزیرفون داروی ضد ام اسفیلم کوتاه هیروشیما از همعجزه ی چشمتوهم جدایی و توهم علمافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد میگرنی در کودکانتاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانغرور و علمهفت سین یادگاری از میراث خلا، خالی نیستجوسازی مدرناز تلسکوپ گالیله تا تلسکهدف از تکامل مغزداروی ضد تشنج توپیراماتبوزون هیگز چیستکوچکی قلبرمز جهان خاصیت فراکتالبرداشت مغز ما از گذر زمانپرتوهای صادر شده از سیاهزبان و شناخت حقیقت قسمت چفروتنی و غرورمغز و اخلاقتیوتیکسن داروی ضد جنونامواجی که به وسیله ی ماشیشناسایی تاریخچه ی تکاملیتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوروز یا روز پایانیابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمخواص شکلات تلخاز تکینگی تا مغز از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشدر والنتاین کتاب بدید همبیماری گیلن باره و بیمارکامپیوتر سایبورگروبات ها قول میدهندبسیاری از بیماری های جدیسفر به درون سفری زیباتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم فساد اقتصادی سیتماتیک درمغز بیش از آنچه تصور میشوانفجار بزرگ پایان بوده اشاهکار قرنترسان نیستیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قچگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیخارق العاده و استثنایی باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری اس ام ایبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین دی گنجینه ای بزرکتاب زیست شناسی باورروش هایی برای جلوگیری از تفاوت های تکاملی در مغز وآیا ما کالا هستیمسلول عصبی، در محل خاص خودتأثیر نگاه انسان بر رفتاقیچی ژنتیکینفرت، اسیب به خود استانرژی خلا ممکن استشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت خواب و رویاتصویر در هم تنیدگی کوانتابزارهای دفاعی و بقای مومواد کوانتومی جدید، ممکننگاه کلی نگرهوش مصنوعی از عروسک بازی خطرات هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان جدید میگرن با انتی با آتش، بازی نکن و بعد از کشتن عقیده ممکن نیستریسدیپلام تنها داروی تایتلاش های جدید در درمان سرآیا امکان بازسازی اندامهسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر ویروس کرونا بر مغز قدرت انسان در نگاه به ابعنقش پیش زمینه ها و اراده انعطاف پذیری مکانیسمی علضایعه ی عروقی مخچهچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه و اطلاعات در کجاست تغییر الگوی رشد مغزی با زاحیای بینایی نسبی یک بیممیدان های کوانتومی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بار در هفته ماهی مصرف استفاده از نظریه ی تکامل واکسن سرطاندرها بسته نیستبارداری بدون رحمگیرنده باید سازگار با پیراه بی شکستمدل هولوگرافیک تعمیم یافتمساح حد واسط میان مغز کوآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد ولاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقش زبان در سلطه و قدرت اای همه ی وجود منطبیعت بر اساس هماهنگینجات در راستگوییحس و ادراک قسمت 75جنین مصنوعیاختراع جدید اینترنت کوانماه رجبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدید تو همیشه محدود به مقداصل در هم تنیدگی و جهانی وسواس، بیماری استدرگیری قلب در بیماری ویربحثی درباره هوش و تفاوتهپل خواجو اصفهانرشد، رسیدن به یک هدف نیستمرگ تصادفیتو افق رویداد جهان هستیآتاکسی مخچه ای خودایمنسایه ی هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکممانتین یا آلزیکسا یا ابنمیتوان بر سیاه سیاه نوشایندرالعلایم کمبود ویتامین E را چرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت هشتاد و نچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت هشتاد و شجهان هوشمندارتباط از بالا به پایین ممجرم، گاهی قربانی استهوش عاطفی قسمت هفتمدانشمندان روش هاي جدیدی اعتیاد و تلاش های درمانی ژن هوش و ساختارهای حیاتی دست آسمانبرلیتیونپیوند سر آیا ممکن استزندگی و داراییمشکلات نخاعیتولید سلولهای جنسی از سلآسانی موفقیتسخن پاک و ثابتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت معرفت و شناخت درک عاگر میدانی مصیبت بزرگتر عارضه جدید ویروس کرونا سنسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت سی و ششمجهان شگفت انگیزاز نخستین همانند سازها تهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی جدید لنفوم و لوکمیبه کدامین گناه کشته شدندکم کردن کالری روشی سودمنذره ی معین یا ابری از الکبرخی نرمش ها برای زانوپاکسازی مغززیرک ترین مردمفیلمی بسیار جالب از تغییمعجزه ی علمتوهم جسمافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد و علتهای آنتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیهم نوع خواری در میان پیشیخلاصه ای از مطالب همایش مجامعه ی آسمانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی ضد جنون در درمان تیبوزون هیگز جهان را از متلکوچکترین چیز یک معجزه اسرنگ کردن، حقیقت نیستبرداشتت از جهان رو زیاد پرتوزایی از جسم سیاهزبان و شناخت حقیقت قسمت افرگشت و تکامل تصادفی محض مغز و سیر تکامل ان دلیلی تیک و اختلال حرکتیامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی سلول های ایمنی اتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنورالژیابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستخواص شگفت هویجاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگدر یک فراکتال هر نقطه مرکبیماری آلزایمر، استیل کوکاهش میل جنسی در ام اسروبات های ریز در درمان بیبسیاری از بیماری های جدیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه حس می کنیم، نتیجه ی فشار و قدرتمغز برای فراموشی بیشتر کانقراض را انتخاب نکنیدشاهکار شش گوشجریان انرژی در سیستم های تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچگونه مغز پیش انسان یا همهنر، پر کردن است نه فحش دخبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید ALSبیماری، رساله ای برای سلویروس مصنوعیکتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی ساده برای کاهش اتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا ما تنها موجودات زنده سلولهای ایمنی القا کنندهتأثیر شیرینی های حاوی لوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقاشی هایی با بوی گذشته یانرژِی برای ایجاد اضطرابشجاعت و ترسحقیقت در علم، هرگز نهایی تصویر زیبا از سلولابعاد و نیازهای تکاملیموجود بی مغزی که می تواندنگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع از پیامبراز تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درمان جدید کنترل مولتیپلبا تعمق در اسرار ابدیت و گل خاردار، زیباستریشه های مشترک همه ی موجوتلاش های جدید شرکت نورالآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر ژنها بر اختلالات خقدرت ذهننقش آتش در رسیدن انسان بهاهرام مصر از شگفتی های جهضایعات در عصب زیر زبانیچالش کمبود اندام برای پیحافظه و اطلاعات در کجاستتغییر خود یا تغییر دیگرااحتیاط در ورزش زانو در خامیدان بنیادین اطلاعاتهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میاستفاده از هوش مصنوعی در واکسن ضد اعتیاددرهای اسرارآمیز و پوشیدهبازگشایی مجدد مطب دکتر سگالکانزوماب، دارویی جدیراه طولانی را به سلامت گذمدل های ریز مغز مینی برینتنفس هوازی و میتوکندریآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ولایو دوم دکتر سید سلمان فنقش زبان در سلطه و قدرت اای آنکه نامش درمان و یادشطعمه ی شبکه های ارتباط اجنخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت 78جنگ هفتاد و دو ملت همه را ادامه بحث تکامل چشمماپروتیلینهوش مصنوعی به شناسایی کادیدن خدا در همه چیزاصل علت و تاثیریک پیام منفرد نورون مغزی درگیری مغز در بیماری کویبحثی درباره هوش و تفاوتهپلاسمای غالبز گهواره تا گورمرگی وجود نداردتو انسانی و انسان، شایستآتش منبع انرژیسایه را اصالت دادن، جز فرتاثیر درجه حرارت بر عملکمن کسی در ناکسی دریافتم نمای موفقیتایپیداکرینعلایم کمبود ویتامین E را ایا کوچک شدن مغزانسان العلائم عصبی آلزایمر، با اچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت پنجمجهان هوشیارارتباط بین هوش طبیعی و هومحل درک احساسات روحانیهوش عاطفی قسمت یازدهدانشمندان روشی برای تبدیاعتیاد را به دور بیندازژن یا نقشه توسعه مغز و نقدست بالای دستبرنامه و ساختار پیچیده مپیوند سر، یکی از راه حلهازندگی بی دودمشکلات بین دو همسر و برخیتولترودینآشنا پنداریسخت ترین کار، شناخت خود اتاثیر رو ح و روان بر جسممنابع انرژی از نفت و گاز نهایت در بی نهایتاگر نیروی مغناطیس نباشد عجول نباشنسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت سیزدهمجهانی که نه با یک رخداد و از نخستین همانند سازها تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اداروی جدید میاستنی گراویبه امید روزهای بهترکمالگرایی دشمن پیشرفتذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی نرمش های گردنپارادوکس ها در علمزیست شناسی کل در جزء فراکفیروز نادریمعجزه ی علم در کنترل کرونتوهمات و شناخت حقیقتافسردگی و اضطراب در بیماسردرد به دلیل مصرف زیاد متاریخ، اصیل نیست و ساخته منبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانمقالاتهمه چیز موج استخلاصه ای از درمان های جدیجاودانگی مصنوعیاز تکینگی تا مغز و از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تدارویی خلط آوربی نهایت در میان مرزهاکووید نوزده و خطر بیماری رنگین کمانبررسي علل احتمالي تغيير پرسشزبان و شناخت حقیقت قسمت دفراموش کارها باهوش تر هسمغز کوانتومیتیکاگرلور داروی ضد انعقاامید نیکو داشته باش تا آنشواهدی از نوع جدیدی از حاترک امروزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنورالژی تریژمینالابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتخود جسم و یا تصویراز تکینگی تا مغز از مغز توقتی پر از گل شدی خودت را بیماری الزایمرکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات کیانبشکه ای که ته نداره پر نمسفر دشوار اکتشافتکامل تکنولوژیآنها نمیخواهند دیگران رافضا و ذهن بازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انواع سکته های مغزیشاید گوشی و چشمی، آماده شجریان انرژی در سیستم های تسلیم ارتباط با من برترمنبع خواب و رویاچگونه هموساپينس بر زمین هوموارکتوس ها ممکن است دخدا موجود استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنبیندیشویروس های باستانی، مغز مکتاب، سفری به تاریخروش جدید تولید برقتفاوت ایستایی و تکاپوآیا مصرف مولتی ویتامین هسلولهای بنیادی مصنوعی درتئوری تکامل امروز در درمقانون مندی نقشه ژنتیکی مچقدر به چشم اعتماد کنیمانسولینشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت راستین انسان علم بتصویر زیبای اصفهانابعاد اضافه ی کیهانموجودات مقهور ژنها هستندنگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع در برابر تغییر ساختاز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان جدید ام اسبا خودت نجنگگل درون گلدانریشه های مشترک حیاتتلاش هایی در بیماران قطع آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر کلام در آیات کلام بقدرت شناختی انسان، محدودنقش انتخاب از طرف محیط، ناولویت بندی ها کجاستضرورت زدودن افکارچالش دیدگاه های سنتی در بحافظه ی هوش مصنوعیتغییر دیگران یا تغییر خواحتیاط در تعویض داروهامیدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میاستفاده از انرژی خلاواکسن علیه سرطاندرون قفس یا بیرون از آنبازگشت از آثار به سوی خداگام کوچک ولی تاثیرگذاررابطه تشنج و اوتیسممدیون خود ناموجودتنفس هوازی و میتوکندریآیا راهی برای بهبود وضعیسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زنقش سجده بر عملکرد مغزای جان جان بی تن مروظهور امواج مغزی در مغز مصنخاع درازتر یا کوتاهتر کحس و ادراک قسمت 82جنگ و تصور از جنگاداراوون تنها داروی تاییماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی تعاملیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماصل عدم قطعیت از کوانتوم یک پیشنهاد خوب برای آسان درگیری مغز در بیماران مببحثی درباره هوش و تفاوتهپمبرولیزوماب در بیماری چزمین در برابر عظمت کیهانمراقب خودتون و خانواده هتو با همه چیز در پیوندیآثار باستانی تمدن های قدساخت سلول عصبی حتی پس از تاثیر درجه حرارت بر عملکمن پر از تلخیمنمایش تک نفرهمن بی من، بهتر یاد میگیرمچند نرمش مفید برای کمردرایا این جمله درست است کسیعلت خواب آلودگی بعد از خوچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت پنجاهجهان های بسیار دیگرارتباط شگفت مغز انسان و فمحل درک احساسات روحانی دهوش عاطفی قسمت پنجمدانش، قفل ذهن را باز میکناعداد بینهایت در دنیای مژن ضد آلزایمردستورالعمل مرکز کنترل بیبرنامه ی مسلط ژنها در اختپیوندهای پیچیده با تغییرزندگی در جمع مواردی را برمشکلات روانپزشکی پس از ستومورها و التهاب مغزی عاآشنا پنداریسختی ها رفتنی استتاثیر روده بر مغزمنابع انرژی از نفت و گاز نهادینه سازی فرهنگ اختلااگر نعمت فراموشی نبود بسعدم توقف تکامل در یک اندانشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت ششمجهانی که از یک منبع، تغذیاز نخستین همانند سازها تهیچ چیز همیشگی نیستداروی جدید آلزایمربه بالا بر ستارگان نگاه ککمردردذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی یونها و مولکول های مپاسخ گیاهان در زمان خوردزیست شناسی باور حقیقت یا فیزیک مولکولها و ذرات در معجزه در هر لحظه زندگیتوکل بر خداافسردگی و ساختار مغزسردرد تنشنتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماهمه چیز و هیچ چیزخم شدن فضا-زمانجایی برای یاد گرفتن باقی از تکینگی تا مغز از مغز تهر جا که جات میشه، جات نیدارویی ضد بیش فعالی سیستبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکودک هشت ساله لازم است آدرهبر حقیقیبررسی مغز با امواج مادون پرسش و چستجو همیشه باقی ازبان و شناخت حقیقت قسمت سفراموشی همیشه هم بد نیستمغز آیندگان چگونه است ؟تیروفیبان موثر در سکته ی امید نجاتشواهدی از دنیسوان(شبه نئترکیب آمار و ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوسانات کوانتومی منبع ماابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز بیماری ای شبیه آلزایمر و کاهش التهاب ناشی از بیماروح و آب حیاتبشریت از یک پدر و مادر نیسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتآنژیوگرافی از مغزفضای قلب منبع نبوغ استمغز بزرگ چالش است یا منفعانیس بی کسانشاید درست نباشدجریان انرژی در سیستم های تسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقای موجود زنده از منتظر نمان چیزی نور را بهچگونه هوشیاری خود را توسهورمون شیرساز یا پرولاکتخدا نور آسمان ها و زمین ااز تکینگی تا مغز- از مغز درمان های جدید در بیماری بیهوش کردن در جراحی و بیمویرایش DNA جنین انسان، برکتابخانهروش صحبت کردن در حال تکامتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا مغز تا بزرگسالی توسعسلام تا روشناییتئوری تکامل در پیشگیری و قانون گذاری و تکاملنقش قهوه در سلامتیانسولین هوشمندشربت ضد خلطحقیقت غیر فیزیکیتصویربرداری فضاپیمای آمابعاد بالاترمورد نادر همپوشانی دو بینگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی دقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش به حس جدیددرمان جدید ای ال اس، توفربا خدا باشگل زندگیرژیم های غذایی و نقش مهم تلاشی برای درمان قطع نخاآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نقدرت عشقنقش اتصالات بین سلولهای اولین قدم شناخت نقص های خضرب المثل یونانیچاالش ها در تعیین منبع هوحافظه انسان و حافظه ی هوشتغییر دادن ژنها آیا روزی احساس گذر سریعتر زمانمکان زمان یا حافظه زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی دو داروی جدید برای میاستاستفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ادرون آشفته ی تو و ظاهر خنبازگشت به ریشه های تکاملگامی در درمان بیماریهای رادیوی مغز و تنظیم فرکانمدیریت اینترنت بر جنگتنفس بدون اکسیژنآیا راهی برای رفع کم آبی سیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ولحظات خوش با کودکاننقش غذاها و موجودات درياایمپلانت مغزیظرف باید پر شود چه با چرک نخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت 87جنگ داده هاادب برخورد با دیگرانماجرای عجیب گالیلههوش مصنوعی در کامپیوترهادیستونی قابل درماناصل، روان و نفس استیک آلل ژنتیکی که از نئانددرگیری مغزی در سندرم کووبحثی درباره هوش و تفاوتهپنج اکتشاف شگفت آور در موزمین زیر خلیج فارس تمدنی مراحل ارتقای پله پله کیهتو با باورهایت کنترل میشآدم عاقل، وقت خودش را هدرساخت شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکمننژیتچند جهانیایا ابزار هوشمندی یا مغز عماد الدین نسیمی قربانی چرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت پنجاه و یجهان هایی در جهان دیگرارتباط شگفت انگیز مغز انمحدودیت چقدر موثر استهوش عاطفی قسمت اولدانش، یک انسان را ناسازگبقا با سازگارترین فرد اسژنها نقشه ایجاد ابزار هودغدغه نتیجه ی نادانی استبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پیوندی که فراتر از امکانزندگی در سیاهچالهALS نگاهی کامل بر بیماری ومشکلات روانپزشکی در عقب تومورهای نخاعیآشناپنداری چیستسختی در بلند شدن از روی صتاثیر روزه داری بر سلامت منابع انرژی از نفت و گاز چهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بسعدم درکنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت شصت و هشتجهانی در ذهناز نشانه ها و آثار درک شدهیچ چیز، چقدر حقیقی استداروی جدید ای ال اسبه بالاتر از ماده بیندیشکمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی اثرات مضر ویتامین دپختگی پس از چهل سالگي به زیست، مرز افق رویداد هستفیزیک هوشیاریمعرفت و شناختتوپیراماتاقلیت خلاقسردرد سکه ایتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیهمه چیز کهنه میشودخونریزی مغز در سندرم کووجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر داستانها و مفاهیمی اشتبابی ذهن و بی روحکودک ایرانی که هوش او از روی و منیزیم در تقویت استبررسی و اپروچ جدید بر بیمپرسشگری نامحدودزبان جانسوزفراموشی و مسیر روحانیمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکنولوژی های جدید و حالتامید جدید بر آسیب نخاعیشیشه ی بازالتی و سیلیکونترکیب حیوان و انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدوقتی خودت را در آینه دیدیکاهش حافظه هرچند فرایندیروح در جهانی دیگر استبعد پنجمسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خقفس دور خود را بشکنمغز بزرگ چالشهای پیش روانگشت ماشه ایشایسته نیست در جیب خود قرجراحی هوشیار مغزتست نوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از منتظر زمان ایده آل نشوچگونه واکسن کرونا را توزهوش فوق العاده، هر فرد اسخدا بخشنده است پس تو هم باز تکینگی تا مغز- از مغز درمان های جدید سرطانبیهوشی در بیماران دچار اویشن پروکجای مغز مسئول پردازش تجروشهای نو در درمان دیسک بتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا همه جنایت ها نتیجه بیسلاح و راهزنیتئوری جدید، ویران کردن گقانون جنگلنقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان قدیم در شبه جزیره عشش مرحله تکامل چشمحقیقت غیر قابل شناختتصور ما ازمشکلات و واقعیاتفاق و تصادفموسیقی نونگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی دل به دریا بزناز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرمان جدید سرطانبا طبیعت بازی نکنگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم تلاشی تازه برای گشودن معآیا بدون ناظر هوشمند هم بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تقسم به فقرنقش تیروئید در تکامل مغزاولین مورد PML به دنبال تکضربه مغزی در تصادف رانندنابینایی در نتیجه ی گوشی حباب های کیهانی تو در توتغییر زودتر اتصالات مغزیاحساسات کاذبمکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتاستفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهدروغ نگو به خصوص به خودتبازخورد یا فیدبکگامی در درمان بیماریهای راز تغییرمداخله ی زیانبار انسانتنها مانع در زندگی موارد آیاما مقهور قوانین فیزیکسیب یکسان و دیدگاه های متتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبنقش غذاها و موجودات درياایمپلانت مغزی و کنترل دو عقل مجادله گرنخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت چهلجنبه های موجی واقعیتادراک ما درک ارتعاشی است ماده ی تاریکهوش مصنوعی در تفکر خلاق ادژا وو یا اشنا پنداریاصلاح خطا با رفتن بر مسیریک جهش ممکن است ذهن انساندرگیری مغزی در سندرم کووبحثی درباره احساسات متفاپول و شادیزمان چیستمرز مرگ و زندگی کجاستتو باید نیکان را به دست بآرام باشساخت شبکه عصبی با الفبای تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژي پاک سرچشمه حچند جهانیایا بیماری ام اس (مولتیپعوامل موثر در پیدایش زباچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت پنجاه و دجهان یکپارچهارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت دهمدائما بخوانبقا در ازای بیماریژنها ، مغز و ارادهذهن ما از در هم شکستن منببرین نت به جای اینترنتپیوستگی همه ی اجزای جهانزندگی زمینی امروز بیش از NVG 291مشاهده گر جدای از شیء مشاتومورهای ستون فقراتآشتی بهتر استسدسازی روش مناسب برای مقتاثیر روغن رزماری استنشامنابع انرژی از نفت و گاز چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر با مطالعه فیزیک کوانعدالت برای من یا برای همهنشانه های بیداری روحیحس و ادراک قسمت شصت و دوجهان، تصادفی نیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسهیچ وقت خودت را محدود به داروی جدید برای میاستنی به جای محکوم کردن دیگران کمردرد و علل آنرفلکس وتری با توضیح دکتر برخی اختلالات عصبی مثانهپدیده خاموش روشن در پارکزاویه نگاه ها یکسان نیستفیزیک و هوشیاریمغز فکر میکند مرگ برای دیتوانایی مغز و دیگر اجزای اقیانوس نادانیسردرد عروقی میگرنتازه های درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضله برای تاییابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیهمه چیز در زمان مناسبخواندن ، یکی از شستشو دهنجاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به دخالت در ساختار ژنهابی سوادی در قرن 21کودکان مهاجررویکردهای جدید ضایعات نخبررسی ژنها در تشخیص بیماپس از اگو یا بعد از نفسفراموشی آرمانمغز انسان ایا طبیعتا تماتکنولوژی و پیشرفتامید درمان کرونا با همانشکل های متفاوت پروتئین هترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستخودت را از اندیشه هایت حفاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهوقتی خورشید هست شمع به کاکاهش دوپامین عامل بیماریروح رهاییبعد از کروناسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاآنزیم تولید انرژی در سلوقفس ذهنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوانگشت نگاری مغز نشان میدشادی، پاداش انجام وظیفهجراحی گردن همیشه برای دیتست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقای موجود زنده از منحنی که ارتباط بین معرفچگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی می تواند بر احخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان های رایج ام اسبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از کرونا چه بر سر مغز می آورروشهای شناسایی قدرت شنواتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا هوش مصنوعی می تواند نسلسله مباحث هوش مصنوعیتا 20 سال آینده مغز شما به قانون جنگلنقش میدان مغناطیسی زمین انسان میوه ی تکاملششمین کنگره بین المللی سحقیقت، آن چیزی نیست که جلتصور از زمان و مکاناتوبان اطلاعات و پلِ بینموسیقی هنر مایع استنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی دلایلی که نشان میدهد ما باز خود رها شوواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان جدید سرطانبالاترین هدف از دولتگلوئونرژیم ضد التهابیتلاشی جدید در درمان ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوخت هیدروژنی پاکتاثیر کپسول نوروهرب بر سقضاوت ممنوعنقش حفاظتی مولکول جدید داولین مورد پیوند سر در انضررهای مصرف شکر و قند بر ناتوانی از درمان برخی ویحباب هایی تو در توتغییر عمودی سر انسان از پاخلاق و علوم اعصابمکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکاستفاده از سلول های بنیاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدریای خدابازسازي مغز و نخاع چالشی گاهی لازم است برای فهم و راست دستی و چپ دستیمدارک ژنتیکی چگونه انسانتنها در برابر جهانآگاهی فراتر از آگاهیسیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و لرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش غذاها و موجودات درياایمپلانت مغزی کمک میکند عقل سالمنخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت چهل و هفتجنسیت و تفاوت های بیناییادغام میان گونه های مختلماده ی خالیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدژاوو یا آشناپنداریاصول انجام برخی نرمش ها دیک رژیم غذایی جدید، می تودرگیری اعصاب به علت میتوبحثی درباره احساساتی غیرپول و عقیدهزمان و مکان، ابعاد کیهان مرز بین انسان و حیوان کجاتو برای خزیدن خلق نشده ایآرامش و دانشساختن آیندهتو تغییر و تحولیآرامش و سکونساختن آینده، بهترین روش تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز چند جهانی و علمایا بدون زبان میتوانیم تعوامل ایجاد لغت انسانی و چرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت پنجاه و سجهان یکپارچهارتباط غیرکلامی بین انساهوش عاطفی قسمت دومدارچینبقای حقیقی در دور ماندن اژنهای مشترک بین انسان و وذهن چند جانبه نیازمند نگبرای یک زندگی معمولیپیام های ناشناخته بر مغز زندگی زودگذرفقر داده ها در هوش مصنوعیمشاهده آینده از روی مشاهتوهم فضای خالیآغاز فرایند دانستنسرنوشتتاثیر رژیم گیاه خواری بر منابع بی نهایت انرژی در دنون و القلماگر تلاش انسان امروز براعسل طبیعی موثر در کنترل بنظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت شصت و ششجهش های ژنتیکی مفید در سااز نظر علم اعصاب اراده آزهیچ کاری نکردن به معنی چیداروی جدید برای کاهش وزنبه خوبی های دیگران فکرکنکمردرد با پوشیدن کفش منارفتار مانند بردهبرخی اصول سلامت کمرپروژه ی ژنوم انسانیزاوسکا درمان گوشرفیزیک آگاهیمغز قلبتوانایی یک فرد، برای تغیالکترومغناطیس شنوایی و هسرطان کمیت گراییتبدیل پلاستیک به کربن و سمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربرانهمه چیز در زمان کنونی استخواب زمستانی سلول های سرجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تهز ذره، یک دنیاستدر میان تاریکی و روشناییبی شرمیکودکان میتوانند ناقل بی رویا و واقعیتبررسی بیماری التهابی رودآلودگی هوا چالش قرن جدیدفرایند پیچیده ی خونرسانیمغز انسان برای ایجاد تمدتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابشکل پنجم مادهترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنیوالینابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی سخودروهای هیدروژنیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی ریشه ها عمیقند از چیکاهش سن بیولوژیکی، تنها روزه داری متناوب، مغز را بعد از کروناسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاآواز خواندن در قفس، نشانقفس را بشکنمغز بزرگترین مصرف کننده انتقال ماده و انرژیشب سیاه سحر شودجستجوی متن و تصویر به صورتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها چگونه انتظارات بر ادراک هوش مصنوعی و کشف زبان هایخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز، از مغز درمان های علامتی در ام اسبیوگرافیواقعیت چند سویهکریستال هاروشی برای بهبود هوش عاطفتقلید از روی طبیعتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتا بحر یفعل ما یشاقانونمندی و محدودیت عالمنقش محیط زندگی و مهاجرت دانسان ها می توانند میدان شعار و عملحقایق ممکن و غیر ممکنتصادف یا قوانین ناشناختهاتوسوکسیمایدمیلر فیشر نوعی نادر از گینگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا فریب و سرگرمیاز درخواست ها جدا شوواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان دارویی سرطان رحم بباهوش ترین و با کیفیت تریگمان میکنی جرمی کوچکی در رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتمایل زیاد به خوردن بستنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر کپسول نوروهرب بر سقطار پیشرفتنقش حیاتی تلومر دی ان آ داولین هیبرید بین انسان و ضررهای شکر بر سلامت مغزناتوانی در شناسایی چهره حد و مرزها توهم ذهن ماستتغییرات منطقه بویایی مغزاخلاق پایه تکامل و فرهنگما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کماستفاده از سلول های بنیاوبینار اساتید نورولوژی ددرک فرد دیگر و رفتارهای اباغچه ی منگاهی مغز بزرگ چالش استرجزخوانی هایی که امروز بمروری بر تشنج و درمان هایتنهاییآپومورفین در پارکینسونسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاثیر انتخاب از طرف محیط لزوم گذر انسان از حدها و نقش غذاها در کاهش دردهای ایمپلانت نخاعی میتواند دعقلانیت بدون تغییرنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت چهل و هشتجنسیت و تفاوت های بیناییادغام دو حیطه علوم مغز و ماده ای ضد التهابیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدگرگونی های نژادی و تغییاصول توسعه ی یک ذهن کاملیکی از علل محدودیت مغز امدرب بسته با غیر خود باز مبخش فراموش شده ی حافظهپوست ساعتی مستقل از مغز دزمان و گذر آن سریع استمرز جدید جستجو و اکتشاف، مرزهای حقیقی یا مرزهای تتو جهانی هستی که خودش را آرامش(سکوت) stillness و تکاپوساختار فراکتال وجود و ذهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز چند روش ساده برای موفقیتایا تکامل هدفمند استعواملی که برای ظهور لغت اچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت پنجاه و شجهان کنونی و مغز بزرگتریارتروز یا خوردگی و التهاهوش عاطفی قسمت سومداروهای مصرفی در ام اسبلندی در ذهن ما درک بلندیژنهای هوش ، کدامندذهن هوشیار در پس ماده ی مبرای پیش بینی آینده مغز دپیدایش زبانزندگی سلول در بدن، جدای افلج نخاعی با الکترودهای مشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم فضای خالی یا توهم فضآغاز فصل سرما و دوباره تکسریع دویدن مهم نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر منابع جدید انرژینوآوری ای شگفت انگیز داناگر خواهان پیروزی هستیعشق به هفت مرتبه ی شناختینظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک سی و هفتمجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز نظر علم اعصاب اراده آزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکداروی جدید برای ای ال اسبه خودت مغرور نشوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار وابسته به شکلبرخی اطلاعات روانشناسی مپروژه ی ژنوم انسانیزبان فرایند تکاملی برای فیزیکدانان ماشینی برای تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوازن مهمتر از فعالیت زیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسرعت فکر کردن چگونه استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضله در مطب دکابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرهمه چیز، ثبت می شودخواب سالم عامل سلامتیجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیددر مانهای کمر دردبی عدالتی در توزیع واکسن کودکان خود را مشابه خود ترویا و کابوسبررسی سیستم تعادلی بدن ازبان ریشه هایی شناختی اسآلودگی هوا و ویروس کرونافرایند تکامل و دشواری هامغز انسان برای شادمانی طامیدوار باش حتی اگر همه چشکرگزار هر چیزی باش که داتراشه مغز بدون واسطه ی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنیکولا تسلاابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخورشید مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویبیماری اسپینال ماسکولار وقتی شروع به بیدار شدن میکایروپاکتیک چیستروزه داری و التهاب زیانببعد از کرونا دلخوشی بیهوسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاآینه در اینهقله برای دیدن نه برای به مغز حریص برای خون، کلید تانتروپی و هوشیاریشبیه سازی میلیون ها جهان جستجوی هوشیاری در مغز ماتشنج چیستابزار بقای موجود زنده از منشاء کوانتومی هوشیاری اچگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخدایا جز تو که را دارماز تکینگی تا مغز، از مغز درمان ژنتیکی برای نوآوریبیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستکریستال زمان(قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نختقلید از طبیعتآیا هوش ارثی دریافتی از پسم زنبور ، کلیدی برای وارتاول کف پا و حقیقتقارچ بی مغز در خدمت موجودنقش مرکز تنفس سلولی در بیانسان یک کتابخانه استصبور باشحل مشکلتضادهای علمیاتصال مغز و کامپیوترمیهمانهای ناخوانده عامل نگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا مکانی بسیار اسرارآماز دست دادن دم در پیشینیاواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان زخم دیابتی با تکنوباور و کیهان شناسیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم غذایی سالم و ضد التهمحدودیت های حافظه و حافظتمایز یا کشف یگانگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسی و سه پل اصفهانتاثیر کتامین در درمان پاقطره قطرهنقش خرچنگ های نعل اسبی دراولین تصویر در تاریخ از سضعیف و قوینادیدنی ها واقعی هستندحریص نباشتغییرات مغز پس از 40 سالگیاختلاف خانوادگی را حل کنما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و استفاده از سلول های بنیاوجود قبل از ناظر هوشمنددرک نیازمند شناخت خویش ابحتی علمی درباره تمایل بگاهی جهت را عوض کنرحم مصنوعیمرکز هوشیاری، روح یا بدن تنهایی رمز نوآوری استآپومورفین در پارکینسونسیستم تعادلی بدنتاثیر احتمالی عصاره تغلیلزوم سازگاری قانون مجازانقشه مغزی هر فرد منحصر بهایمان به رویاعقیده ی بی عملنرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت چهل و دومجهل مقدسارتقا و تکامل سنت آفرینش ماده، چیزی نیستهوش مصنوعی درمانگر کامپیدانش قدرت استاصول سلامت کمریافته های نوین علوم پرده درختان چگونه بر تشکیل اببخش های تنظیمی ژنومپوشاندن خود از نورزمان و صبرپیموزایدزمان واقعیت است یا توهممزایای شکلات تلخ برای سلتو جدای از کیهان نیستیآزمون تجربی، راهی برای رساختار شبکه های مغزی ثابتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز چندین ماده غذایی که ماننایجاد احساساتعوارض ازدواج و بچه دار شدچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت بیست و چهجهان کاملی در اطراف ما پرارزش های وارونههوش عاطفی قسمت ششمداروهای ام اسبلوغ چیستژنهای حاکم بر انسان و انسذهن و زندگیبرای اولین بار دانشمندانپیر شدن حتمی نیستزندگی، مدیریت انرژیفلج بل، فلجی ترسناک که آنمطالبه ی حق خودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز مبهم آفرینشسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر مناطق خاص زبان در مغزنوار مغز مشاهده ی غیر مستاپل ویژن پرو در تشخیص بیمعشق درونی به یگانگی خلقتنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک- قسمت پنجاه و جهش های بیماری زا، معمولاز واقعیت امروز تا حقیقتهیچ کس حقیقت را درون مغز داروی جدید برای دیابتبه دنبال رستگاری باشکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصبرخی بیماری ها که در آن بپروانه ی آسمانیزبان متغیرفال نیکومغز مانند تلفن استتوت زیاد بخوریدالکترودهای کاشتنیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوبت کودکانابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستخواب سالم عامل سلامتی و یجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازادر محل کار ارزش خودت را ببیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان را برای راه آماده رویا و خبر از آیندهبررسی علل کمر درد در میانزبان شناسی مدرن در سطح سلآلودگی هوا و پارکینسونفرایند حذف برخی اجزای مغمغز انسان برای شادمانی طامیدواریشکست حتمیتراشه ها روی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانهندسه ی پایه ایخوش قلبی و مهربانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر برابر حقایق جدیدبیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس کار امروز را به فردا نیندروزه داری و بیمار ی ام اس بعد از کرونا دلخوشی بیهوسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل زبانآیندهقله سقوطمغز در تنهایی آسیب میبینانتظار گذر تندباد؟شبیه سازی سیستم های کوانحفره در مغزتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقای موجود زنده از مهمان ناخواندهچگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخرما منبع بسیار خوب آنتی از تکینگی تا مغز، از مغز درمان کارتی سل و تومور مغبیان حقیقتواقعیت چیستکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان نابینتقویت مغز با ورزشآیا هوش سریعی که بدون احسسماگلوتید داروی کاهش دهنتابوهای ذهنیقبل و بعد از حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهانسان باشصبور باشحلقه های اسرارآمیزتظاهر خوابیده ی مادهاثر مضر مصرف طولانی مدت رمیوتونیک دیستروفیهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتوماز روده تا مغزواکسن کرونا ساخته شده تودرمان ساده ی روماتیسمباید از انسان ترسیدگوهر با نظر دیگران سنگ نمرژیم غذایی ضد التهابیمحدودیت درک انسانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا جنین انسان، هوشمندی سیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر گیاه خواری بر رشد ولمس کوانتومینقش داروهاي مختلف معروف اولین دارو برای آتاکسی فطلوع و حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،حرکات چشم، ترجمه کننده ی تغییرات آب و هوایی که به اختلال حرکتی مانند لرزش ما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آباستیفن هاوکینگ در مورد هوراپامیل در بارداریدرک و احساسبحث درباره پیدایش و منشا گذر زمان کاملا وابسته به رحم مصنوعیمرکز حافظه کجاستتنبیه چقدر موثر استآب زندگی است قسمت چهارمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر ترکیبات استاتین (سلزوم سازگاری قانون مجازانقشه های مغزی جدید با جزیاین پیوند نه با مغز بلکه علم و ادراک فقط مشاهده ی نرمش های موثر در کمردردحس و ادراک قسمت چهل و سومجهان فراکتالارتقا یا بازگشت به قبل ازماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانش محدود به ابعاد چهاراضطراب و ترسیاد گرفتن مداومدرختان اشعار زمینبخش بزرگی حس و ادراک ما اپیموزایدزمان پلانکمسمومیت دانش آموزان بی گتو دی ان ای خاص ميتوکندريآزمون ذهنی گربه ی شرودینسادیسم یا لذت از آزار دادتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز چندجهانیایران بزرگعید نوروز مبارکچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت بیست و یکجهان پیوستهارزش های حقیقی ارزش های غهوش عاطفی بیشتر در زنانداروهای تغییر دهنده ی سیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکفش و کتابذهن و شیمی بدنبرای تمدن سازی، باید در بپیراستامزندان ذهنیفلج خوابمطالبی در مورد تشنجتوهم چیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسرکه انگبین عسلی مفید برتاثیر رژیم گیاهخواری بر مناطق خاصی از مغز در جستجنوار مغز با توضیح دکتر فااپی ژنتیکعشق، شلوغ کردن نیستنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک- قسمت بیست و پجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز کجا آمده ام و به کجا میهیچ اندر هیچداروی جدید ضد میگرنبه زودی شبکه مغزی به جای کنگره بین المللی سردرد درقیبی قدرتمند در برابر مبرخی بیماری های خاص که بدپرواز از نیویورک تا لوس آزبان مشترک ژنتیکی موجودافاکسیبتمغز مادران و کودکان در زمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالگو نداشتیمسعی کن به حدی محدود نشویتبر را بردارمنبع هوشیاری کجاست قسمت نور از عمق تاریکیابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارخواب عامل دسته بندی و حفطجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تهزاران سال چشم های بینا ودر چه مرحله ای از خواب ، ربیمار مرکز تنفس سلولیکوری گذرای ناشی از موبایرویا بخشی حقیقی از زندگی برطرف کردن خشونت را از خازبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمرفراتر از دیوارهای باورمغز انسان رو به کوچک تر شامیدواری و مغزشگفت نیست من عاشق تو باشمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچیز جدید را بپذیرابزار بقا از نخستین همانهندسه ی رایج کیهانخوش خیالی و خوش بینیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل بیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری سلول های بنیادتفکر قبل از کارسلول های مغزی عامل پارکیتکامل زبانآینده ی انسان در فراتر ازقلب های سادهمغز را از روی امواج بشناساندوه در دنیا استشبکه های مصنوعی مغز به درحق انتخابتشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقای موجود زنده از مهندسی ژنتیک در حال تلاش چگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز، از مغز درمان پوکی استخوانبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت های متفاوتکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان سکته متقویت استخوان در گرو تغذآیا هشیاری کوانتومی وجودسندرم کووید طولانیتاثیر فکر بر سلامتقبل از آغازنقش نظام غذایی در تکامل مانسان جدید از چه زمانی پاصبر لازمه ی پیروزی استحمله ویروس کرونا به مغزتظاهری از ماده است که بیداثرات فشار روحی شدیدمیگرن و پروتئین مرتبط با هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیایی پر از سیاهچاله از سایه بگذرواکسن آلزایمردرمان سرگیجه بدون نیاز ببابا زود بیاگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم غذایی ضد دردمخچه فراتر از حفظ تعادلتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا جهان ذهن و افکار ما مسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد ولووفلوکساسیننقش درختان در تکاملاولین دروغطلای سیاهنازوکلسینحرکت چرخشی و دائمی کیهانتغییرات تکاملی سر انسان اختلال خواب فرد را مستعد ما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی از عروسک تا کمدورترین نقطه ی قابل مشاهاستیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرک کنیم ما همه یکی هستیمبحثي درباره هوش و تفاوتهگذشته را دفن کنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمرکز حافظه کجاستتهدیدهای هوش مصنوعیآب زندگی است قسمت هفتمسکوت و نیستیتاثیر تغذیه بر سلامت روالزوم عدم وابستگی به گوگل نقشه با واقعیت متفاوت اساین اندوه چیستعلم و روحنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت نهمجهان قابل مشاهده بخش کوچارتوکين تراپی روشی جديد ماست مالیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانش بی نهایتاطلاع رسانی اینترنتییاد بگیر فراموش کنیدرد و درسبخش بزرگتر کیهان ناشناختبخش دیگری در وجود انسان هپیچیدگی های مغزمگسزمان به چه دلیل ایجاد میشمسمومیت دانش آموزان، قماتو در میانه ی جهان نیستی آزمون ذهنی گربه شرودینگرسازگاری با محیط بین اجزاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نه ناامیدی بلکه ارتقاایرادهای موجود در خلقت بعامل کلیدی در کنترل کارآچراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک قسمت بیست و دوجهان پیوستهارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروهای ضد بیماری ام اس وبنی عباس، ننگی بر تاریخکل اقیانوس در یک ذرهذهن پر در برابر آگاهیبرای خودآگاه بودن تو بایپیشینیان انسان از هفت میزونیسومایدفلج خواب چیستمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم و خیالافت فشار خون ناگهانی در وسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر رژِیم غذایی بر میگمنبع نور واقعی و ثابت، حقنوار مغز ترجمه رخدادهای ابتدا سخت ترین استعصب حقوق نورولوونظریه ی ریسمانحس و ادراک- قسمت شصت و چهجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کسی که یک کتاب خوانده هیچگاه از فشار و شکست نترداروی جدید ضد الزایمربه زیر پای خود نگاه نکن بکنترل همجوشی هسته ای با هرموزی از نخستین تمدن بشربرخی توجهات در ببمار پارپروتئین های ساده ی ابتدازبان چهار حرفی حیات زمینفاجعه ی جهل مقدسمغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه برخی شغل ها با هوش الگو و عادت را بشکن و در اشلیک فراموشیتحریک عمقی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نور درونابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دخواص فلفل سبزاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکتردر ناامیدی بسی امید استبیماری لبر و نابینایی آنکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا تخیل یا واقعیتبزرگ فکر کنزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیآملودیپین داروی ضد فشار فرد موفقمغز انسان رو به کوچکتر شدامیدی به این سوی قبر نیستشگفت انگیز بودن کیهانتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچیزی منتظر شناخته شدنابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینخوشبختی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر بیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایکارهای کوچک، بی ارزش نیسروزهای بد باقی نمیماندتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسلول های بنیادیتکامل زبان انسان از پیشیآینده ی علم و فیزیک در60 ثقلب و عقلمغز زنان جوانتر از مغز مراندوه دردی را دوا نمیکندشبکیه های مصنوعیحقیقت قربانی نزاع بین بی تشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از مهندسی بدنچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی الفاگوخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان پوکی استخوانبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت و مجازکشف مکانیسم عصبی خوانش پريتوکسيمب در درمان ام استقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا واکنش های یاد گرفته وسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر مشاهده بر واقعیت بقبل از انفجار بزرگنقش نظریه تکامل در شناساانسان خطرناکترین موجودصبر و واقعیتنگاهی بر قدرت بینایی دراحمایت از طبیعتتعویض دارو در تشنجاثرات مفید قهوهمیگرن و خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا، هیچ استاز علم جز اندکی به شما داواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان سرگیجه بدون نیاز بباد و موجگوش دادن بهتر از حرف زدنراه فراری نیستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغنقش ذهن و شناخت در حوادث اولین سلول مصنوعیطوفان فقر و گرسنگی و بی سنباید صبر کرد آتش را بعد حس متفاوتتغذیه بر ژنها تاثیر دارداختلال در شناسایی حروف و ما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمديدن با چشم بسته در خواب استخوان های کشف شده، ممکورزش هوازی ، بهترین تمریدرک احساسات و تفکرات دیگبحثی جالب درباره محدودیتگریه ی ابر، رمز طراوت باغرساناها و ابر رساناها و عمرکز خنده در کجای مغز استتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت اولسکوت، پر از صداتاثیر حرکات چشم بر امواج مقاومت به عوارض فشار خون نقص های سیستمی ایمنیاین ایده که ذرات سیاهچالعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت چهارمجهان موازی و حجاب هاارتباط میکروب روده و پارماست مالی با هوش انسانیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدانشمندان موفق به بازگرداطلاعات حسی ما از جهان، چیادگیری مهارت های جدید ددرد باسن و پا به دلیل کاهبخشیدن دیگران یعنی آرامشپیچیدگی های مغزی در درک ززمان شگفت انگیزمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوقف؛ شکستآزادی عقیده، آرمانی که تستم با شعار قانون بدترین تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعدامایستادن در برابر آزادی بعادت همیشه خوب نیستنزاع ها بیهوده استحس و ادراک قسمت بیست و سوجهان پر از چیزهای اسرار آارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروهای ضد تشنج با توضیح به قفس های سیاهت ننازکلمات بلند نه صدای بلندذهن تو همیشه به چیزی اعتقبرای رشد، باید از مسیر خطپیشرفت های جدید علوم اعصزونا به وسیله ویروس ابله فلج دوطرفه عصب 6 چشممعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم وجودافت هوشیاری به دنبال کاهسرگردانیتاثیر سلامت دستگاه گوارشمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز در فراموشی هاابتدایی که در ذهن دانشمنعصب سیاتیکنظریه تکامل در درمان بیمحسن یوسف باغچه ی منجهشهای مفید و ذکاوتی که داز آغاز خلقت تا نگاه انساهیپرپاراتیروئیدیسمداروی سل سپتبه سیاهی عادت نکنیمکنترل جاذبهرمز و رازهای ارتباط غیر کبرخی توصیه ها برای واکسیپروتز چشمزبان نیاز تکاملی استفارغ التحصیلان، فقیر و دمغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های سازمان بهداشت الگوی بنیادین و هوشیاریشلیک فراموشیتحریک عمقی مغز در آلزایممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنوروفیبروماتوزابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهباخواص میوه ی بهاز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال در هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری میاستنی گراویسکیهان خود را طراحی میکندرویا حقی از طرف خدابزرگ شدن مغز محدود به دورزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیآموزش نوین زبانفرد یا اندیشهمغز ایندگان چگونه استامیدی تازه در درمان سرطاشگفت زده و حیران باشتربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکخوشبختی دور از رنج های ماز تکینگی تا مغز از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف بیماری خود ایمن اعصاب محویتامین کاکارهایی بیش از طراحی و گپروزهای سختتفکر خلا ق در برابر توهم سلول های بنیادی منابع و اتکامل ساختار رگهای مغزی آینده با ترس جمع نمیشودقلب یا مغزمغزهای کوچک بی احساساندوهگین نباش اگر درب یا شباهت مغز و کیهانحقیقت آنطور نیست که به نظتشویق خواندن به کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط مهربانی، شرط موفقیتچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی اکنون می توانخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکامل تا مغز از مغز تا درمان آرتروز با ورزش موضبیست تمرین ساده برای جلوکشف مکانیسمی پیچیده در بریه زغالیتقویت سیستم ایمنیآیا یک، وجود داردسندرم پیریفورمیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بقبرستان ها با بوی شجاعتنقش هورمون های تیروئید دانسان در هستی یا هستی در صبر بسیار بایدنگاهی بر توانایی اجزاي بحوادث روزگار از جمله ویرتعامل انسان و هوش مصنوعیاثرات مفید روزه داریمیگرن و روزه داریهوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تازدواج های بین گونه ای، رواکسن اسپایکوژندرمان سرگیجه بدون داروباد غرور و سر پر از نخوت وگوشه بیماری اتوزومال رسسراه نجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتمدن زیر آبآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاهچاله هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوتیراستامنقش روی و منیزیم در سلامتاوکرلیزوماب داروی جدید شطوفان بیدارینبرو و انرژی مداومحس چشایی و بویاییثبت و دستکار ی حافظهاختلال در شناسایی حروف و ما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی از عروسک تا کمدی متیل فومارات(زادیوا)(استروژن مانند سپر زنان دورزش و میگرندرک تصویر و زبان های مخلتبحثی در مورد نقش ویتامين گربه شرودینگر و تاثیر مشرستگاری محدود به یک راه نمرگ چیستتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت دومسکته مغزیتاثیر دوپامین و سروتونینمقایسه رقابت و همکارینقص در تشخیص هیجانات عاماین ابتدای تناقض هاستعلم به ما کمک میکند تا موچرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک قسمت نوزدهمجهان ما میتواند به اندازارتباط ماده و انرژیماشین دانشهوش احساسیدانشمندان نورون مصنوعی ساطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرد زانو همیشه نیاز به جر