دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چرا پس از بیدار شدن از خواب تا چند دقیقه احساس گیجی می‌کنیم

چرا پس از بیدار شدن از خواب، تا چند دقیقه احساس گیجی می‌کنیم؟
خلاصه: پس از بیدار شدن از خواب، معمولا برای چند دقیقه انسان، گیج است. در این مقاله بررسی می‌کنیم انتقال و حرکت از یک حوزه به حوزه دیگری- که قوانین آن، متفاوت از قوانین و مقررات حوزه نخست است- طبیعتا نوعی سرگردانی را ایجاد می‌کند و تفسیر آنچه در جهان دیگر دیده شده است، کار دشواری است که ما را نیازمند مفسر حقیقی این رویاها میکند.
بحث در این مورد طولانی است که در ادامه نا حدی به آن پرداخته می‌شود.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #خواب #رویا #جهانهای_موازی #حیرت #مسیر_ارتقا #افزایش #سرگردانی
مقدمه: بخش بزرگی از زندگی انسان، در خواب می‌گذرد. در حدود هشت ساعت در روز 24 ساعته، در خواب هستیم. در این هشت ساعت که گاهی بیشتر هم می‌شود و تا 12 ساعت، طول می‌کشد، فعالیت های جسمانی کاهش می یابد. ضربان قلب کند میشود و چشمان بسته هستند و قادر به دیدن مادی نیستیم. گوش ها هم از ورود بسیاری از صداهای اطراف جلوگیری می‌کند و این جلوگیری، بیشتر از فیلترینگ طی بیداری است.
کاهش فعالیت های بدن، طی خواب، ممکن است در نگاه اول به نظر برسد، قدرت انسان را در دریافت اطلاعات، محدود می کند. این در صورتی است که وجود انسان، محدود به چشم و گوش و توانایی های دریافت اطلاعات مادی باشد.
بله این اندام ها طی خواب تا حد زیادی تعطیل می‌شود، ولی در مورد انسان با بعد دیگری فراتر از بعد مادی مواجهیم.
بحث های طولانی دانشمندان باستان شناس و جامعه شناس امروز و ناتوانی آنها در تفسیر ایثار حقیقی و تفسیر شکل گیری انفجاری نخستین تمدن بشری، شاید ما را به حقیقت بعد فرامادی انسان نزدیک کند.
ناتوانی آنها در تفسیر مادی اخلاق و ایثار حقیقی- که متمایز کننده انسان از حیوان است- حداقل این دروازه و احتمال را بر ما می گشاید که بتوانیم ایثار حقیقی را با چیزی غیر مادی توجیه کنیم.(ژن خودخواه- ریچارد داوکینز- 313)
و ناتوانی دانشمندان باستان شناس در تفسیر ایجاد انفجار گونه تمدن و فرهنگ در حدود ده تا پانزده هزار سال قبل در قوم سومر و آشور هم ممکن است با علتی غیر مادی- که ناگهان در وجود انسان ورود کرده است- به راحتی تفسیر شود.(نائل حنون- حقیقت سومریان و تحقیقاتی درباره ی علم آثار و متون میخی- ص29-30، ساموییل کریمر- از لوح های سومر- ص277-279)
حداقل نبود نظریه ای قوی- که بتواند ظهور تمدن و فرهنگ ناگهانی بشری را در حدود و مرزهای مادی توجیه کند به ما اجازه میدهد چیزی فرامادی را هم محتمل بدانیم.
توضیح:
تفسیر باستان شناسانی مادی مانند ساموئل کریمر نهایتا به آنجا میرسد که نخستین تمدن شکل گرفته بشری را به جنون و دیوانگی متهم می‌کند و سنت های آنها را زاییده تخیلات و خرافات می‌داند.
ولی می‌توانیم سوال کنیم این قوم دیوانه و مجنون چگونه با وجود جنونشان، ناگهان تمدنی را در بشریت بنا می‌کنند که برخی آثار آن مانند معبد اور هنوز ساختن و بنا کردنش با وجود امکانات امروز، دشوار می‌نماید؟!
اینها نشان دهنده ورود چیزی بالاتر از ژنهای خودخواه در وجود نخستین تمدن بشری است. آثار به جا مانده از آنها در کتیبه هایشان شباهتی با خواسته های مادی ندارد و اینجاست که کششی فراتر از ماده را باید برای آنها فرض کرد. آنچه تصور میشود اینکه بخش غیرمادی جدید و نوظهور بر شالوده ژنهای خودخواه، غریبه ای تازه وارد است و این تازگی و تردی، آن را در رویارویی با ساختمان چند میلیارد ساله حیات مادی، ضعیف و خرد می‌کند(مراجعه شود به کتاب توهم بی خدایی از سید احمد الحسن- فصل پنجم).
در زمانی که بدن، فعال و در حال کار است این موجود تازه وارد، در تنگناست و در زمانی که بدن، کم کارتر شود مثلا در زمان خواب، این بخش غیر مادی می‌تواند فعالیت خود را برجسته تر کند و در میان غبار و سرگردانی جسم مادی، از خود اثری بر جای بگذارد.
آنچه از بعد فرامادی انتظار میرود، آنکه وجودی ظریفتر و لطیفتر از وجود مادی باشد و این وجود ظریفتر- که در مقایسه با جسم مادی، به منبع نور نزدیک تر است یعنی همان عالم مادی در سطحی فراتر است و بر عالم مادی مسلط می‌باشد و وجود عالم مادی فقط و فقط دراتصال با آن معنی می یابد- دارای اطلاعاتی پایدارتر و استوارتر و روشن تر است و میتوان از این اطلاعات روشن، بهره برد ولی به شرطی که سایه و ضخامت جسم بر آن کشیده نشود و هر چه این سایه، ظریفتر و شفافتر باشد و یا به عبارتی محوتر باشد، امکان دستیابی به اطلاعات آن موجود ظریفتر و صافتر، بیشتر می‌شود.(مراجعه شود به کتاب همراه با عبد صالح نوشته سید احمد الحسن).
کاستن از این سایه، طی خواب، کاملا مشهود است. و ازاین رو خواب، فرصتی استثنایی برای بهره بردن از آن اطلاعات ناب است.ولی مشخص است سایه سنگین و ضخیم جسم با تاریخچه چندین میلیارد سال تجربه بر زمین، باقی خواهد ماند و آشنا بودن ژنهای بدن انس

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [08.06.20 01:41]
ان مادی با قوانین و مقررات سنگین ماده طی میلیون ها سال، هرچند در سالهای اخیر و با کشف نسبیت، تا حد زیادی نسبی و نه عینی شده است ولی هنوز تا رها شدن از آن، سال‌های طولانی باقی مانده است.
نسبیت گامی به سوی درست در جهت کشف حقیقت نبودن ابعاد زمان و مکان در عالم مادی است ولی مشاهده نسبیت با درک عمیق و حس نسبیت و آمیختن با نسبیت، متفاوت است و دقیقا مانند دیدن آتش و یا لمس کردن آتش یا فرو رفتن و سوختن در آتش می‌باشد. دیدن آتش هرگز مانند لمس کردن و سوختن با آتش نیست!
نسبی شدن ابعاد عالم ماده، شگفت انگیز است ولی شگفت انگیزتر وقتی است بدانیم مجموعه فیزیکی عالم مادی ما بر اساس کشفیات جدید دانشمندانی مانند میچیو کاکو بخشی از کل بزرگتر و جهانی از میان جهان های موازی است. درک درون مجموعه با درک بیرون مجموعه متفاوت است.
نسبیت نگاه و ادراک با توجه به موقعیت بیننده
نگاه درون مجموعه و یا بیرون مجموعه، متفاوت است و این محدودیت در دیدن عمق اشیا، دشواری رسیدن به حقیقت را نشان می‌دهد.
اگر از درون عالم مادی، بر اشیا بنگریم تغییرات ابعاد آن را به شکلی می‌بینیم و اگر از بیرون عالم مادی نگاه کنیم، تغییرات آن، تندتر میشود و هر چه نگاه، از میدانی آرامتر و ثابت تر باشد سرعت حرکات و تغییرات عالم مادی، فزونی می یابد.
آنچه تحولات و دگرگونی ها و تغییرات طول و عرض و ارتفاع و زمان و.... را مشخص می‌کند، محل و جایگاه و موقعیت ما نسبت به این تحولات و دگرگونی هاست.
بله اینشتین با اعتماد بر سرعت ثابت نور مادی، نسبیت خود را بنا کرد ولی این نسبیت وقتی پیچیده تر میشود که موقعیت ناظر را نه فقط در عالم مادی دارای نور مادی با سرعت ثابت، بلکه در عوالم و جهان هایی بالاتر- که آمیخته با جنس نوری متفاوت و پایدارتر از نور مادی ماست- تصور کنیم.
و آنچه در نهایت این سفر شگفت، باید به آن اعتراف کرد، ناتوانی از شناخت حقیقت است و تا این اعتراف نیاید و تا زمانی که بهانه ها و عذرها، ما را از شناخت این ناتوانی بازدارد، توحید حقیقی حاصل نخواهد شد:
بالاتر از شبهات
کاری از دکتر توفیق مسرور بر اساس آموزه های سید احمد الحسن یمانی موعود
عمر نوح ع
این برنامه زیر نظر دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف است.
اشکال می گوید: زندگی و عمر بدن انسان، از نظر ژنتیکی مشخص شده و تعیین شده است و زندگی نوح ع در این زندگی مادی- آنطور که قرآن کریم و متون دینی بیان می کند- امکان پذیر نیست
جواب: عمر انسان گذشته از نظر علمی کاملا مشخص است و ژن‌های انسان امروز هم این را به گونه ای که هیچ شبهه ای در آن نیست، بیان می‌کند و دانشمندان، سبب ژنتیکی را می دانند و می دانند کی و کجا سلول از میان می‌رود و بدن انسان پیر می شود و کوشیده اند جهشی ژنتیکی ایجاد کنند تا عمر انسان را طولانی کنند و ممکن است روزی به آن برسند
و آنها به طور قطعی می‌دانند در زمان نوح و قبل از آن، امکان ندارد انسان، هزار سال یا مقادیر نزدیک به آن، عمر کرده باشد و این همانطور است که تو طول خطکشی را- که در دست داری- میدانی.
ولی مساله عمر نوح و مسائل دیگر که از نظر علمی ممکن نیست، اشکالی بر آنچه اثبات کردیم یعنی وجود خدا وارد نمی کند یعنی می توانیم بگوییم برخی معجزات می تواند ایجاد شود و مخالف واقعیت علمی باشد چون این حالات، استثنایی و فردی هستند و هدف از آن ثابت کردن انسانیت آدمی در ابتدای خلقت او است تا ایمان، به خالق کیهان، آسان شود.
و برخی از این اتفاقات اصلا معجزه هم نیستند بلکه قضایایی طبیعی هستند ولی بر آن کس- که زبان گوینده را نمی داند- دشوار می نماید.
بله زبان قرآن را نمی فهمد جز کسی- که جهان های بلندی را بشناسد که قرآن از آن آمده است!
برای توضیح علمی مساله می گویم یک بیننده بیرونی آنچه از یک مجموعه فیزیکی می بیند، متفاوت از کسی است که از درون مجموعه به آن نگاه می کند. بنابراین در زمان توسعه یا چروکیده شده مجموعه فیزیکی اندازه گیری های بیننده درون مجموعه، کاملا از اندازه گیری های بیننده بیرونی متفاوت است زیرا بیننده داخلی بخشی از مجموعه است بنابراین او هم درگیر گسترش و یا چروکیدگی مجموعه میشود، پس ابزارهای اندازه گیری او هم شامل گسترش و یا چرکیدگی میشود، بنابراین او کاملا از مشاهده تغییر در درون مجموعه، ناتوان می‌شود ولی این، مانع نمی‌شود- اگر موجودی مانند ما زندگی نفسانی و روحانی داشته باشد- تغییرات در مجموعه را احساس کند و شتاب گرفتن توسعه کیهان یا کند شدن این توسعه را دریابد و این مانند احساس بسیاری از مردم است که امروز، گذر زمان را تندتر احساس می‌کنند ولی در اندازه گیری خود تفاوتی را متوجه نمی شوند!
و برای توضیح این سخن تصور کن انسانی در اتاقی زندگی می کند و خط کشی دارد و با آن، طول میزی را در اتاق، اندازه می گیرد و آن را با طول میز دیگری مقایسه می کند.

تصور کنید اتاق و هر چه در آن است از جمله خط کش و میز، به یک اندازه توسعه بیابد و بزرگ شود.
اکنون اگر از او بخواهیم طول میز را دوباره اندازه گیری کند و آن را مقایسه نماید در اینجا احساس می‌کند طول تغییری نکرده است و هیچ تغییری را حس نمی کند زیرا خط کش هم به همان نسبت میز، ب
4, [16.02.20 02:09]
زرگ شده است.
اگر این را بفهمیم درک می کنیم هر بیینده که از بیرون مجموعه کیهان ما نگاه کند اندازه گیری های او متفاوت از اندازه گیری های ماست که درون مجموعه نگاه می کنیم
و مثلا اگر رفتار کیهان مادی تغییر کند- در حالی که زمان هم بعدی از اعداد کیهان ما است- و این زمان به عنوان بعد چهارم در کل مجموعه دراز یا کوتاه شود ما به عنوان اجزای مجموعه- که خودمان هم دچار این تغییرات می شویم- نمی توانیم بلند یا کوتاه شدن زمان را حس کنیم ولی بیننده ای که بیرون از مجموعه کیهانی ماست، می‌تواند
این تغییرات را مشاهده کند و وقتی ما در مورد زمان صحبت کنیم، زمان ما با زمان فرد بیرون متفاوت می‌شود
و این به طور خلاصه نشان می دهد بیننده از بیرون مجموعه کیهانی یعنی خدای سبحان و تعالی و مثلا فرشتگان، وقتی از آنها سوال می‌شود یا در مورد عمر نوح و قوم او سخن می گویند ارقامی که بیان می کنند متفاوت از ارقامی است که تو خودت در درون مجموعه اندازه گیری می کنی
و وقتی بخواهیم حال انسان امروز را با انسانی- که بیش از 50 هزار سال قبل، زندگی میکرد- مقایسه کنیم، ارقام متفاوت می شود و این در حالی است که تو هیچ اختلاف ملموسی را در حدود مادی ای- که در آن زندگی میکنی- نمی بینی.
لینک تدریس
https://www.facebook.com/715730038543070/posts/2738556122927108/
@salmanfatemi
طی خواب با خوابیدن بدن، مسافرت روح، آزادتر و روانتر می‌شود ولی نگاه انسان از بیرون مجموعه ای است که با آن اخت شده است و رویارویی با قوانینی است که متفاوت از قوانین عالم مادی ماست.
این سفر طولانی هشت ساعته با حتی بیشتر طی یک روز، مشاهداتی را به همراه دارد که در صفحه روح، جای می‌گیرد ولی در زمان بیدار شدن، این سفر باید به پایان برسد و بار دیگر جسم مادی فعال می‌شود و جز سایه ای مبهم از آن ملکوت روان را به یاد نمی آورد به خصوص وقتی بدانیم مغز انسان کوشش بسیار خواهد کرد اطلاعات بی ارتباط با عالم مادی را حذف کند زیرا مغز، ابزار بقای مادی است و با هر چیز مخالف با قوانین عالم مادی، می‌جنگد.
شلیک فراموشی!!
حذف عمدی اطلاعات جدید در رویا!!
دکتر توماس کیلداف، مدیر مرکز علوم اعصابِ اس آر آی اینترنشنال، منلوپارک- کالیفرنیا و نویسنده ی ارشد این مطالعه- که در مجله ی ساینس به چاپ رسیده است- می گوید:
آیا تاکنون از این- که چرا ما بسیاری از رویاهایمان را فراموش می کنیم- تعجب کرده اید؟ نتایج ما پیشنهاد می کنند که شلیک گروه خاصی از نورون ها در طول خواب REM، تنظیم کننده ی [این مسئله است که] آیا مغز اطلاعات جدید را بعد از یک خواب خوب شبانه، به یاد بیاورد [یا خیر].
REM(rapid eye movement)
یکی از چندین مرحله ی خواب است که هر شب، بدن از آن به طور متناوب عبور می کند. این [مرحله از خواب]، برای اولین بار ۹۰ دقیقه پس از به خواب فرو رفتن، ظاهر می شود و با حرکات سریع چشم، ضربان قلب افزایش یافته، اندام های فلج شده، امواج مغزی [مشابه با زمان] هوشیاری و رویابینی، مشخص می شود.
بیشتر از یک قرن است که دانشمندان، نقش خواب را در ذخیره سازی خاطرات کشف کرده اند. هم زمان با آن که بسیاری نشان داده اند خواب به ذخیره سازی خاطرات جدید کمک می کند دیگران من جمله فرانسیس کریک، یکی از کاشفان مارپیچ DNA، این احتمال را مطرح کرده اند که خواب، مخصوصا مرحله ی REM آن، ممکن است محدوده زمانی ای باشد که در آن، مغز به صورت فعال، اطلاعات اضافی را فراموش کرده یا حذف می کند.
(دسته بندی اطلاعات، می‌تواند با حذف اطلاعات مزاحم، همراه باشد. پس حذف بسیاری از حافظه های مزاحم؛ به خصوص حافظه کوتاه مدت بی ارزشی- که ممکن است پس از یک روز کاری سنگین مانند خوره به جان مغز ما بیفتد و خاطرات غم بار طی روز را دائما به یاد ما بیاورد- کاملا برای شروع یک روز کاری بانشاط، لازم است.
معمولا حافظه انسان، عادت دارد کوتاه مدت باشد و بر این اساس به جای ذخیره سازی اطلاعات مفید- که در گذشته نسبتا دور اتفاق افتاده است- و به جای خاطرات مثبت از گذشته، حافظه انسان عادت دارد اطلاعات غم بار و حزن آلود اخیر را- که هیچ سودمندی ای برای انسان ندارد- ذخیره کند.
بنابراین فرایندی که بتواند این اطلاعات مزاحم را از ذهن بزداید و فرایندی- که بتواند حافظه انسان را به جای پر شدن از انبوهی از زباله ها، طی روز پاکسازی کند- نتیجه بسیار سودمندی بر زندگی خواهد داشت.
وقتی اطلاعات انباشته شده در ذهن، به حداقل اطلاعات مفید در ب

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [08.06.20 01:41]
رابر انبوه اطلاعات بی ارزش خلاصه شود، بازآوری اطلاعات و استفاده از آن در پردازش تصاویر و صورت های ذهنی، بسیار آسان تر می شود.)
هرس سیناپسی
مطالعات اخیر نشان داده اند که در طول خواب- ازجمله خواب REM مغز به صورت گزینشی ارتباطات سیناپسی را که بین نورون های دخیل در نوع خاصی از یادگیری ایجاد شده، هرس می کند.(قطع ارتباط برخی سیناپسها و ایجاد ارتباطات در جاهایی دیگر).
گرچه تا قبل از این مطالعه کسی نشان نداده بود که چگونه این [پدیده]، ممکن است اتفاق بیفتد.
دکتر جانت هی، مدیر برنامه در NINDS می گوید:
فهمیدن نقش خواب در فراموشی ممکن است به محققان کمک کند، گستره ی وسیع بیماری های مرتبط با حافظه را بهتر درک کنند، بیماری هایی همچون اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و آلزایمر. ممکن است خواب REM در نحوه ی انتخاب و ذخیره سازی خاطرات، توسط مغز نقش داشته باشد [و برای اثبات این قضیه] این مطالعه، شواهدی مستقیم فراهم می کند.
به گزارش نوروسافاری از ان آی اچ، آزمایشگاه دکتر کیلداف و همکارش دکتر آکیهیرو یاماناکا در دانشگاه ناگویا در ژاپن، برای آزمودن نقش هورمونی موسوم به هیپوکرتین/اورکسین، در تنظیم خواب و نارکولپسی، سالها [وقت] صرف کرده اند.
نارکولپسی، اختلالی است که باعث می شود در طول روز افراد به شکلی افراطی احساس خواب آلودگی کنند و گاهی تغییراتی را تجربه می کنند که یادآور مرحله ی REM خواب است، مثل از دست دادن تون عضلات دست و پا و [تجربه ی] توهمات.
این آزمایشگاه، به نشان دادن نحوه ی ارتباط نارکولپسی با از دست دادن نورون های سازنده ی هیپوکرتین/اورکسین در هیپوتالاموس کمک کرده اند- هیپوتالاموس ناحیه ای است در ابعاد بادام زمینی که در اعماق مغز قرار دارد.
شلیک فراموشی
در این مطالعه، دکتر کیلداف با آزمایشگاه های دکتر یاماناکا و دکتر آکیرا ترائو در دانشگاه هوکایدو، ساپورو- ژاپن، برای بررسی سلول های هم جواری- که هورمون تغلیظ ملانین یا MCH را تولید می کنند- همکاری می کرد. این مولکول برای دخالتش در تنظیم خواب و اشتها شناخته شده است.
در هماهنگی با تحقیقات قبلی، این محققان دریافتند که اکثریت سلول‌های MCH هیپوتالاموس (٪۵۲.۸) زمانی شلیک می کردند که موش در خواب REM بود؛ در حالی که حدود ٪۳۵ فقط زمانی شلیک می کردند که موش، هوشیار بود و حدود ٪۱۲ در هر دو زمان شلیک می کردند.
آنها همچنین سرنخ هایی را کشف کردند که امکان ایفای نقش این سلول ها را در یادگیری و حافظه متذکر می شود. ثبت
های الکتریکی و آزمایش های ردیابی عصبی نشان دادند که بسیاری از سلول های MCH هیپوتالاموس، از طریق آکسون های منشعب و بلند [خود] به هیپوکامپ مرکز حافظه ی مغز- پیام های بازدارنده می فرستند.
دکتر کیلداف می گوید:
ما بر اساس مطالعات قبلی در آزمایشگاه های دیگر، از قبل می دانستیم که سلول های MCH در طول خواب REM، فعال اند. بعد از کشف این مدار جدید، ما فکر می کردیم این سلول ها ممکن است برای ذخیره ی خاطرات به مغز کمک کنند.
برای آزمودن این ایده محققان در طی آزمون های حافظه، از ابزارهای ژنتیکی متنوعی، برای خاموش و روشن کردن نورون های MCH استفاده کردند. مخصوصا آنها نقشی را- که سلول های MCH در یادداری بازی می کنند- بررسی کردند، یادداری دوره ای است بعد از آموختن موضوعی جدید، قبل از این که همین دانش جدید در حافظه ی بلند مدت ذخیره یا تحکیم شود.
دانشمندان از چندین آزمون حافظه استفاده کردند از جمله آزمونی که توانایی موش ها را در افتراق دادن بین اشیاء جدید و آشنا می سنجد. در کمال تعجب، آنها فهمیدند که روشن کردن سلول های MCH، در طی مدت یادداری، حافظه را بدتر می کرد در حالی که خاموش کردنشان، حافظه را بهبود می بخشید. برای مثال فعال سازی سلول‌های مذکور، زمانی را- که موش برای بوکشیدن اطرافِ اشیاء جدید صرف می کرد- در مقایسه با اشیاء آشنا، کاهش می داد اما خاموش کردن سلول ها اثر معکوس داشت.
آزمایش های پس از آن، نشان دادند که نورون های MCH، این نقش را منحصرا طی مرحله ی REM بازی می کنند. موش ها زمانی- که نورون های MCH در طی خواب REM، خاموش می شدند در آزمون‌های حافظه، عملکرد بهتری داشتند و در نقطه ی مقابل خاموش کردن این نورونها زمانی- که موشها بیدار بودند یا در سایر مراحل خواب قرار داشتند- هیچ اثری بر حافظه نداشت.
(فعال بودن این سلول ها طی خواب، باعث از یاد بردن اطلاعات میشود و این فراموشی اطلاعات بی ارزش و مزاحم و یا حتی سودمند ولی بیان کننده چیزی- که به عنوان موجودات خودخواه مادی دوست نداریم- برای مغز و زندگی مادی ما چیز بدی نیست و مانند خالی کردن انباری از کالاهای تاریخ گذشته و یا انباری پر از داروهای تلخ است.
نقش خواب خوب، فقط دسته بندی اطلاعات نیست بلکه طی خواب بسیاری از اطلاعات، زدوده می‌شود. نقش و فعالیت این

نورون ها در زدودن اطلاعات در مرحله دیدن رویا(REM)، بحث دیگری را می گشاید و آن، لازم بودن زدودن بسیاری از رویاها از ذهن مادی انسان است.
ما حدود یک سوم عمر خود را در خواب می گذرانیم و طی خواب چندین مرحله خواب دارای رویا را تجربه می‌کنیم و این حجم انبوه اطلاعات و تجارب- که گاهی تاثیر آن بر جسم و روح، قابل توجه است- می‌تواند بسیاری از اعتقادات و گرایش ها و حتی آموخته های روزانه ما را تحت تاثیر بگذارد.
یکی از نعمت ها در زندگی مادی ما سپرها و پوشش هایی است که بنابر طبیعت عالم مادی و در سیر تکامل مادی، بر بسیاری از ادراکات کشیده شده است و اگر این پرده ها و سپرها نبود و بسیاری از حقایق، برای ما آشکار می‌شد، تحمل فشارهای عالم مادی- که پایین ترین جهان هاست- غیر ممکن می‌شد.
در دنیای مادی کنونی گاهی ندیدن و نشنیدن نعمت بزرگی است و بر همین اساس، اندام های حسی ما قادر به درک همه امواج و فرکانس ها نیستند و یا دستگاه های تنظیمی خاصی مانند دستگاه تعادل هست که سبب می‌شود بسیاری از حقایق عالم مانند شتاب گرفتن ها و حرکت زمین و ... درک نشود.
به همین ترتیب، دستگاهی برای فراموش کردن اطلاعات در مغز ما هست که مغز ما را آماده آموخته های جدید می‌کند.
یعنی فراموشی هم فقط نتیجه ناتوانی مغز در انباشت اطلاعات نیست بلکه بخشی از فراموشی، فرایندی فعال و پیشرفته و برنامه ریزی شده در مغز ماست و نمونه آن، سلول های MCH در بالاست.
آنچه مغز محدود ما را در عالم مادی محدود، قدرت می‌بخشد، به دوش کشیدن بارهای بسیار سنگین نیست بلکه بر دوش کشیدن حداقل بار ممکنی است که قابل استفاده در زندگی مادی باشد.
مغز ما ابزاری ساخته ژن‌های خودخواه و برای حفظ و بقای مادی ماست و در این راه، گاهی از زدودن اطلاعات ارزشمندی- که برای انسان شدن ما لازم است- کوتاهی نخواهد کرد و نمونه آن، زدودن اطلاعات ارزشمندی است که انسان، فارغ از زمان و مکان عالم مادی، در عالم رؤیا دریافت می‌کند.
از روش هایی که می‌توانیم با این مکانیسم خود سرکوب اطلاعات، مقابله کنیم تلاش برای بیدار شدن در زمان خواب REM است. در این زمان، پیش از آنکه مغز انسان، اطلاعات دیده شده در رویا را بزداید فرد می‌تواند رویایی را- که دیده است- کاملا به صورت رویایی شفاف به یاد بیاورد.
این، روش سودمندی برای کسانی است که علاقه مند به اطلاعات بسیار زیاد هستند ولی عیب آن، به یاد ماندن اطلاعات و دستوراتی است که شاید هرگز جسم ما و تمایلات مادی ما علاقه مند به آن نباشد!!)
دکتر کیلداف می گوید:
این نتایج پیشنهاد می دهند که نورو
4, [16.02.20 02:10]
ن
های MCH، مغز را کمک می کنند اطلاعات جدید و احتمالا بی اهمیت را فراموش کند.(البته بی اهمیت در زندگی مادی و تمایلات مادی)
از آنجا که تصور می شود رؤیاها مقدمتاً در مرحله ی خواب REM رخ بدهند- [همان] مرحله ای که سلول های MCH فعال می شوند- فعالیت این سلول ها ممکن است از ذخیره سازی محتوای رویا در هیپوکامپ جلوگیری کند- در نتیجه رویا به سرعت فراموش شود.
در آینده، این محققان می‌خواهند کشف کنند آیا این مدار در اختلالات خواب و حافظه نقشی بازی می کند [یا خیر].
ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری
برخی توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi
https://t.ly/VrV8Z
نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!
در مقاله ای در قسمت های قبلی نقش این سلول‌های عصبی، در زدودن اطلاعات رویاها در مرحله خواب REM، بیان شد. این سلول ها هر چند با کاستن از معلومات، به خصوص با کاستن از معلومات ملکوتی، توان ذهن ما را برای دانستن، کم می‌کنند ولی خلاصه کردن اطلاعات به دانسته های مادی، به بدن و مغز کمک می‌کند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و عمر فرد بیشتر شود.
بحثی بیشتر در مورد این سلول‌ها:
نقش نورون های عرضه کننده هورمون تغلیظ کننده ملانینMCHدر تنظیم خواب، به خصوص در تنظیم خواب REM با شدت تایید شده است و این، بر اساس پروفایل فعالیت این نورون ها و نیز تاثیرات فارماکولوژیک این پروتئین، در خواب و بیداری است. مقالات مهم در مورد این نورون ها و پروتئین، نتایج متفاوتی را منتشر کرده است.
آیا MCH فقط در خواب REM
است یا در خواب NonREM هم دیده می‌شود؟ و آیا علاوه بر خواب، بر خوردن هم تاثیر گذار است؟
در هیپوتالاموس توبرال(بخش مرکزی هیپوتالاموس)نورون های MCH در میان نورون های ترشح کننده هیپوکراتین قرار دارند و پیام های مهمتری را از سیستم بیدار کننده سروتونین، آدرنرژیک، نورآدرنرژیک و نیز اعصاب تنظیم کننده تغذیه، دریافت میکند.
(هیپوکراتین چیست؟:
هیپو کراتين ماده ای است- که از قسمت جانبی هیپو تالاموس ترشح میشود و بر برخی قسمت‌های مغز تاثیر دارد و سبب می‌شود میزان هورمونهای ترشح شده از آنها تغییر کند. هيپوکراتين در تنظیم خواب، موثر است.
قسمتهائی از

مغز- که تحت تاثیر هيپوکراتين است- و ماده ای- که از آنها ترشح میشود- به شرح زیر هستند:
Locus ceruleus Norepinephrine
Raphe nucleus Serotonin
Tubomammillary nucleus Histamine
Ventral tegmental area Dopamine
Basal forebrain Acetylcholine
می‌بینیم هيپوکراتين در تنظیم خواب خیلی تاثیر دارد.
در بیماران دچار نارکولپسي، سیستم ایمنی بدن، علیه سلول‌های ترشح کننده هيپوکراتين وارد عمل می‌شود و میزان هيپوکراتين کم می‌شود.
خواب دو مرحله برجسته دارد و با توجه به وضعیت حرکات چشم به دو مرحله Rapid eye movement(REM) و nonrapid eye movement تقسیم میشود.
در مرحله REM، علاوه بر حرکات سریع چشم و دیدن رویا، قدرت عضلانی بدن هم کاهش می یابد.
در بیماران دچار نارکولپسي، در ابتدای خواب، وارد فاز REM می‌شوند و این حالت سبب می‌شود، فرد در ابتدای خواب رویاهای عجیب ببیند و در ابتدای خواب در حالي که هنوز خواب عمیق نشده، احساس فلجی کند.
پس هیپوکراتین سبب میشود مرحله REM، دیرتر شروع شود و کوشش میکند فرد طی خواب REM بیدار نشود و به این ترتیب دست دیگری در کاستن از اطلاعات به دست آمده در رویا دارد.)
نورون های MCH، شبکه وسیعی از ارتباطات با سلول های هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک و ساقه مغز دارد.
در جوندگان، سلول های عصبی MCH دو برابر سلول های هیپوکرتین در هیپوتالاموس هستند. این سلول‌ها در موش و جوندگان در بخش های مختلف هیپوتالاموس پراکنده هستند و به صورت افقی در بالای بطن سوم پراکنده می شوند. همچنین دسته های پراکنده ای از این سلول‌ها در اطراف بطن سوم هستند.
دسته بزرگی از آنها در لایه کاملا خارجی هیپوتالاموس در میانه کپسول داخلی قرار دارد و گروهی میانی تر در بالای هسته توبرومامیلاری قرار دارد.
بخش دیگری از آنها در دورسولاترال فورنیکس قرار دارد. برخی مطالعات نشان میدهد تنها 60‰ سلول های عصبی MCH در زمان خواب REM، فعال هستند.
مطالعات اپتوژنتیک تاثیرات تسهیل کننده خواب را در فرکانس های تحریکی 10 تا 30 هرتز و نه 1تا5 هرتز مشاهده کرده است. هرچند یک هرتز، میانگین سرعت تخلیه نورون های MCH مربوط به REM، است و این سرعتی است که توزیع انفجارهای تخلیه ای تصادفی را در بر می‌گیرد زیرا اینها به صورت معمول، نورون هایی با سرعت تخلیه بسیار آرام هستند.
ما نمی‌دانیم چرا چنین تحریک بالاتر از نرمال در مطالعات اپتوژنتیکی نیاز است و اینکه چرا فعالیت نرمال این نورون ها در مطالعاتی تحریکی با فرکانس بالا رخ می‌دهد.
بیشتر سلول های عصبی MCH، گلوتامیک اسید دکربوکسیلازGAD را شناسایی می‌کنند و در کنار آنها قرار می‌گیرند و این، آنزیمی است که
اع
صاب ترشح کننده GABA و نیز ترجمه و ترانکریپت تنظیم شده با کوکائین و امفتامین(nesfatin-1) را شناسایی و تنظیم میکند و هر کدام از اینها در تنظیم خواب، نقش دارند.
یکی از یافته های مهم در این مطالعه- که به وسیله جگو و همکاران او کشف شد- آن است که توسعه دوره خواب REM، به وسیله تحریک اپتوژنتیک نورون های MCH در موشی- که فاقد MCHR1 است- یعنی فاقد گیرنده ای است که معمولا در مغز موش وجود دارد، سودمند میباشد. آنها نشان دادند که مهار نورون های ترشح کننده هیستامین در محیط آزمایشگاه به وسیله GABA انجام می‌شود.
دل سید پلیترو و جونز قبلا پیشنهاد داده بودند که چنین مکانیسم
ی باعث مهار نورن های لوکوس سرولوس، به وسیله نورن های MCH میشود.(لوکوس سرلوس، نقش مهمی در حفظ حافظه، یادگیری مهارت‌های تفکر و اندیشه در افراد دارد. و آسیب آن، در بسیاری از بیماران دچار آلزایمر دیده می‌شود.)
در حقیقت مدارکی پیشنهاد می‌دهد که بسیاری از عملکردهای نورون های ترشح کننده پروتئین، به وسیله نوروترانسمیترهای سنتی کنترل میشود. برای نمونه، تحریک ابتدایی نورون های ترشح کننده هیستامین به وسیله نورون های هیپوکراتین ممکن است به وسیله گلوتامات انجام شود. مهار نورون های هیپوکراتین- که مرتبط با خواب است- به نظر میرسد در درجه اول به وسیله GABA و نه به وسیله نوروپپتید ایجاد شود. نوروپپتیدها در کیسه های متراکمی بسته بندی می‌شوند و بیشتر به وسیله غشای سیناپتیک و نه وزیکول هایی که دارا گلوتامات یا گابا هستند- آزاد می‌شود. آزادشدن نوروپپتیدها به نظر میرسد نیازمند تخلیه فرکانس بالا یا انفجارهای تخلیه ای باشد. پیشنهاد شده است که نورترانسمیترها و پپتیدها ممکن است نقش های مکملی داشته باشند.
مثلا اولی فعالیت سریع را ایجاد کند و دومی فعالیت مداوم را سبب شود پس فعال شدن نورون های MCH ممکن است هر دو را ایجاد کند: هم مهار با واسطه GABA که عامل انتقال از بیداری به خواب nonREM و خواب nonREM به REM است و نیز باعث عامل مهار برای طولانی کردن خواب REM هستند که به وسیله پروتئین MCH است.(نقش ای

ن سلول‌ها هر چند کاستن از به یادآوردن رویاست ولی میتواند با طولانی کردن خواب REM، باعث مدت طولانی تر دیدن رویا شود. بنابراین فقط در نظر گرفتن نقش منفی آن در یادآوری اطلاعات، شاید درست نباشد.)
تحریک اپتوژنتیکی برای فنوتیپ نورون خاص، انتخابی است ولی می‌تواند گرما ایجاد کند و برخی نورون های هیپوتالاموس شامل نورون های کناری هیپوتالاموس، حساس به حرارت هستند. گرم کردن هیپوتالاموسی باعث ایجاد خواب می‌شود. تحریک اپتوژنتیکی، باید باعث تحریک سینکرونوس در همه نورون های هدفی شود که در معرض تابش و گرما قرار گفته اند. تاثیرات چنین همزمانی و سینکرونی، شناخته شده نیست.
در مطالعه ای منحصر به فرد در مورد ترشح هیپوکراتین و MCH در آمیگدال انسان، نشان داده شده است که ترشح تشدید شده MCH در آغاز خواب، در خواب و در زمان خوردن مشاهده شد. سطوح هیپوکراتین به خصوص در فعالیت تحریکی بیشتر می‌شود. در جوندگان ترشح هیپوتالاموسی و ترشح امیگدالی، مرتبط با هم هستند و این از ارتباط محتمل ترشح آمیگدالی با فعالیت های عمومی MCH پشتیبانی می‌کند.
مدارک زیادی وجود دارد که MCH باعث بهبود تغذیه در جوندگان میشود. مثلا ترشح میکرو MCH در مناطقی از هیپوتالاموس، باعث تغذیه بیشتر می شود. با محرومیت از غذا، تظاهر فوس در نورون های MCH بیشتر میشود.
این مطالعات می‌تواند با تغییرات خواب و بیداری توجیه شود. ما نمیدانیم آیا فعالیت های اشتها آور و خوب آور MCH با دسته ای جدا از نورون ها کنترل میشود یا فعالیت های نورونی می‌تواند بر اساس دریافت های دیگر تغییر کند و مثلا شدت جریان برق، می‌تواند باعث القای تغذیه طی دوره های تغذیه معمول و منجر به خواب طی دوره های معمول خواب شود. و هر دو رفتار به کار می‌رود تا توازن انرژی منفی را بهبود بخشد.
مشخص است هرچند بسیاری مطالب دانسته شده است ولی ما در ابتدای دانش خود در مورد این سلول ها هستیم.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422/
@salmanfatemi
بحث:
گذر از مرز رویا(ملکوت) و عالم مادی، گذر بین دو مجموعه متفاوت است و این گذر، در شرایطی- که قوانین دو مجموعه با هم متفاوت است و ما طی زندگی مادی با قوانین عالم مادی، مانوس شده ایم- می تواند باعث گیجی و به هم ریختگی شود.
https://www.facebook.com/715730038543070/posts/2738556122927108/
مشاهده عالمی- که در آن، چشم و گوش مادی، کار نمی‌کند، ما را با حقایقی رویارو می‌کند که ناچاریم آن را در قالب عالم مادی خود ترجمه کنیم و چون ساختارها و حدود و مرزها متفاوت است، گنجاندن دریایی از معلومات در ظرفی کوچک در عالم مادی می‌تواند خیلی ساده، باعث گیجی ما شود.
به خصوص وقتی بدانیم مغز، به دلیل کم بودن و محدودیت ظرفیتش، کوشش می‌کند بسیاری از اطلاعات بی ارتباط با عالم ماده را بزداید و این حالت سبب می‌شود گاهی جز سایه ای از سه ساعت رویا دیدن، در ذهن انسان باقی نماند!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422
https://t.ly/VrV8Z
همه این عوامل، دست در دست هم می‌دهد تا احساس گیجی پس از بیدار شدن از خواب، وجود داشته باشد.
نتیجه گیری:
احساس گیجی پس از خواب، شاید هشداری بر انسان باشد که گذر از جهان های موازی موجود را جدی بگیرد و بداند مرزهای بسیاری وجود دارد- که نگاه در آنها پس از جابجا شدن در آنها کار آسانی نیست-
و بفهمد در پس این حیرت، برای شناخت آنچه در پس این مرزهاست، باید به دانایی مراجعه کند که گامی در درون آن جهان ها دارد؛ وگرنه کوشش بیهوده برای ترجمه رمزها- که حقیقت بسیاری از آنها در دسترس ما نیست بلکه محاط بر وجود ماست- جز حیرت نمی افزاید
و اینجاست که مکاتب لغوی و زبانی، مانند مکتب تصادفی و اتفاقی بودن زبان یا حتی مکتب قصدی بودن زبان- که فرد شنونده کلام را یک بار در میدان تصادف و اتفاق و یک بار در میدان نظم گرفته و قصد شده و نه اتفاقی کلام، مسئول ترجمه رمزها می‌کند- هیچ کدام رو به سوی معنی و حقیقت کلام ندارند بلکه آن کسی باید این رمز را به معنی ترجمه کند که مسیر رمز تا معنی را در دست خود داشته باشد و او همان کسی است که مجوز این ترجمه را در هر زمان از طرف خالق کلمه، با امضای وصیت، در دست دارد.(به کتاب از زبان تصادفی تا زبان ناطق به حق، از دکتر زکی صبیحاوی مراجعه شود.
www.almahdyoon.org)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بررسی علل کمر درد در میانمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری چرا در مغز انسان، فرورفتگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیمجموعه های پر سلولی بدن مخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشممشکلات نخاعیداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز انسان برای شادمانی طدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتهستی ما پس از شروعی چگال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشرمز و رازهای ارتباط غیر کوراپامیل در بارداریامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اروشی برای بهبود هوش عاطفژنهای مشترک بین انسان و واوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هقانونمندی و محدودیت عالمجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه محدود و تک جانبه، مشکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایچراروياها را به یاد نمی آگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومحل درک احساسات روحانیدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی الفاگوپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر مشکلات بین دو همسر و برخیداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی بیشتر در زنانآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز انسان برای شادمانی طدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش قهوه در سلامتیرویا و خبر از آیندهورزش هوازی مرتب خیلی به قامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اروشی جدید در درمان قطع نخژنهای هوش ، کدامندايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله نورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مقارچ بی مغز در خدمت موجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاه انسان محدود به ادراکودکان خود را مشابه خود تابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی موجود بی مغزی که می تواندحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایچراروياها را به یاد نمی آگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریمحل درک احساسات روحانی ددقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک تا کپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان رو به کوچک تر شدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش مهاجرت در توسعه نسل ارویا بخشی حقیقی از زندگی ورزش هوازی ، بهترین تمریامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اروشی جدید در درمان سکته مکلرال هیدرات برای خوابانايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بفلج بل، فلجی ترسناک که آنتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سنورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتقبل از انفجار بزرگجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر قدرت بینایی دراکوری گذرای ناشی از موبایاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیموجودات مقهور ژنها هستندخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با نزاع بین جهل و علم رو به پگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریمحدودیت های حافظه و حافظدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک تا کپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی مشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز انسان رو به کوچکتر شددرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلینقش محیط زندگی و مهاجرت درویا تخیل یا واقعیتورزش و میگرنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشافلج خوابتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دقدم زدن و حرکت دید را تغیجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر توانایی اجزاي بکی غایب شدی تا نیازمند دلاثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونامیهمانهای ناخوانده عامل خونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابنزاع بین علم و نادانی رو گیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريمخچه فراتر از حفظ تعادلدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک تا کپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفمشاهده آینده از روی مشاهداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباهوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ایندگان چگونه استدرک و احساسپیامهای کاربرانویتامین E برای فعالیت صحآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش نظام غذایی در تکامل مرویاها از مغز است یا ناخوورزش بهترین درمان بیش فعانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينفلج خواب چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانناتوانی از درمان برخی ویکیست کلوئید بطن سومکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون همیگرن سردردی ژنتیکی که بخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزانزاع بین علم و جهل رو به پگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درممعنی روزهداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار برتر بقادرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرویتامین E در چه مواد غذایآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری منقش هورمون های تیروئید درویاهای پر رمز و حیرتی درورزش در کمر دردانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتفیلمی بسیار جالب از تغییتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دلوب فرونتال یا پیشانی مغحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درناتوانی در شناسایی چهره کاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقمیگرن شدید قابل درمان اسخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتنظام مثبت زندگیگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عامخچه ابزاري که وظیفه آن فدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و مغز فکر میکند مرگ برای دیداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز از بسیاری حقایق می گردرک تصویر و زبان های مخلتویتامین دی گنجینه ای بزرآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب نقش هورمون زنانه استروژنرویای شفافوزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريارژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و فیزیکدانان ماشینی برای تتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهلبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعینخاع ما تا پایین ستون فقرنخستین تصویر از سیاهچالهکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برامیدان مغناطيسي زمین بشر خواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودنظریه تکامل در درمان بیمگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای مدارک ژنتیکی چگونه انسانديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به مغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز به تنهایی برای فرهنگ درک عمیق در حیواناتواکنش های ناخودآگاه و تقآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش ژنتیک در درمان اختلاروبات های ریز در درمان بییک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش غذاها و موجودات دريارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب ففرگشت و تکامل تصادفی محض تغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه مغز پیش انسان یا همکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بلرزش ناشی از اسیب به عصبحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارسودمندی موجودات ابزی بر نرمش های مفید در سرگیجهکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشمکانیزمهای دفاعی در برابخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاهفت چیز که عملکرد مغز تو گامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیمروری بر تشنج و درمان هایدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز مادران و کودکان در زمدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر کدرگیری قلب در بیماری ویرواکسن کرونا از حقیقت تاتآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهروح رهایییکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز فراموش کارها باهوش تر هستغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه هموساپينس بر زمین کمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدلزوم سازگاری قانون مجازاحوادث روزگار از جمله ویرسیاهچاله و تکینگی ابتداینرمشهای مهم برای تقویت عکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهما انسانها چه اندازه نزدخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانهفت سین یادگاری از میراث گاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسمرکز هوشیاری، روح یا بدن دژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی در کامپیوترهاپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز چون ابزار هوش است دلیدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآهدف یکسان، در مسیرهای متآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درگیری مغز در بیماری کویواکسن کرونا ساخته شده توإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نروزه داری و بیمار ی ام اس یافته های نوین علوم پرده انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقص در تشخیص هیجانات عامراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهچگونه آن شکری که می خوریمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارلزوم سازگاری قانون مجازاحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت کجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع ما انسانها چه اندازه نزدخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنهمیشه اطمینان تو بر خدا بگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش مرکز حافظه کجاستدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز چگونه صداها را فیلتر در هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتهدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالش است یا منفعدرگیری مغز در بیماران مبواکسن دیگر کرونا ساخته شافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای روش مقابله مغز با محدودییادگیری مهارت های جدید دانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقطه بی بازگشتایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند تکامل و دشواری هاتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه انتظارات بر ادراک کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکممانتین یا آلزیکسا یا ابحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژي پاک سرچشمه ححافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانچرا پس از بیدار شدن از خوکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاما با کمک مغز خود مختاريمخانواده پایدارسردرد تنشنهمیشه عسل با موم بخوریمگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سمرکز خنده در کجای مغز استدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز ناتوان از توجیه پیدادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش رودرگیری مغزی در سندرم کووواکسن دیگری ضد کرونا از دافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دروش های صرفه جویی در ایجایادآوری خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستچند جهانیایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند حذف برخی اجزای مغثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه باغبانی باعث کاهش کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامنبع خواب و رویاحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز چرا بیماری های تخریبی مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معما تحت کنترل ژنها هستیم یخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایهوموارکتوس ها ممکن است دگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیمرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداهزینه ای که برای اندیشیدآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ و فعال یا مغز کودرگیری اعصاب به علت میتوواکسن سرطانافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروش هایی ساده برای کاهش اژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیچندین ماده غذایی که ماننایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهفرد حساس از نظر عاطفی و بجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه تکامل مغزهای کنونیکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و منحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنچرا حیوانات سخن نمی گوینکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسماه رجبخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی می تواند بر احگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش ممراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز آیندگان چگونه است ؟درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بهزینه سنگین انسان در ازاآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تذهن چند جانبه نیازمند نگواکسنی با تاثیر دوگانه اافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی درروش صحبت کردن در حال تکامژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقچه زیاد است بر من که در ایاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهقیچی ژنتیکیجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه جمعیت های بزرگ شکل کوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير منشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز چرا حجم مغز گونه انسان درکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنماپروتیلینخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیهوش مصنوعی و کشف زبان هایگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌همزایای شکلات تلخ برای سلداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووهزاران سال چشم های بینا وآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مررقیبی قدرتمند در برابر مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف روشهای نو در درمان دیسک بژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بچهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاقانون مندی نقشه ژنتیکی مجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطچگونه جمعیت های بزرگ شکل کووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمبررسی سیستم تعادلی بدن امهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیچرا خشونت و تعصبکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمبانی ذهنی سیاه و سفیدخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداوممسیر دشوار تکامل و ارتقاداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصهوش احساسیآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمغز انسان برای ایجاد تمددرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدهستي مادي ای که ما کوچکترآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسرموزی از نخستین تمدن بشروبینار اساتید نورولوژی دالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جروشهای شناسایی قدرت شنواژنها ، مغز و ارادهاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرقانون جنگلجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه حافظه را قویتر کنیکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین ه