دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چرا پس از بیدار شدن از خواب تا چند دقیقه احساس گیجی می کنیم

چرا پس از بیدار شدن از خواب، تا چند دقیقه احساس گیجی می‌کنیم؟
خلاصه: پس از بیدار شدن از خواب، معمولا برای چند دقیقه انسان، گیج است. در این مقاله بررسی می‌کنیم انتقال و حرکت از یک حوزه به حوزه دیگری- که قوانین آن، متفاوت از قوانین و مقررات حوزه نخست است- طبیعتا نوعی سرگردانی را ایجاد می‌کند و تفسیر آنچه در جهان دیگر دیده شده است، کار دشواری است که ما را نیازمند مفسر حقیقی این رویاها میکند.
بحث در این مورد طولانی است که در ادامه نا حدی به آن پرداخته می‌شود.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #خواب #رویا #جهانهای_موازی #حیرت #مسیر_ارتقا #افزایش #سرگردانی
مقدمه: بخش بزرگی از زندگی انسان، در خواب می‌گذرد. در حدود هشت ساعت در روز 24 ساعته، در خواب هستیم. در این هشت ساعت که گاهی بیشتر هم می‌شود و تا 12 ساعت، طول می‌کشد، فعالیت های جسمانی کاهش می یابد. ضربان قلب کند میشود و چشمان بسته هستند و قادر به دیدن مادی نیستیم. گوش ها هم از ورود بسیاری از صداهای اطراف جلوگیری می‌کند و این جلوگیری، بیشتر از فیلترینگ طی بیداری است.
کاهش فعالیت های بدن، طی خواب، ممکن است در نگاه اول به نظر برسد، قدرت انسان را در دریافت اطلاعات، محدود می کند. این در صورتی است که وجود انسان، محدود به چشم و گوش و توانایی های دریافت اطلاعات مادی باشد.
بله این اندام ها طی خواب تا حد زیادی تعطیل می‌شود، ولی در مورد انسان با بعد دیگری فراتر از بعد مادی مواجهیم.
بحث های طولانی دانشمندان باستان شناس و جامعه شناس امروز و ناتوانی آنها در تفسیر ایثار حقیقی و تفسیر شکل گیری انفجاری نخستین تمدن بشری، شاید ما را به حقیقت بعد فرامادی انسان نزدیک کند.
ناتوانی آنها در تفسیر مادی اخلاق و ایثار حقیقی- که متمایز کننده انسان از حیوان است- حداقل این دروازه و احتمال را بر ما می گشاید که بتوانیم ایثار حقیقی را با چیزی غیر مادی توجیه کنیم.(ژن خودخواه- ریچارد داوکینز- 313)
و ناتوانی دانشمندان باستان شناس در تفسیر ایجاد انفجار گونه تمدن و فرهنگ در حدود ده تا پانزده هزار سال قبل در قوم سومر و آشور هم ممکن است با علتی غیر مادی- که ناگهان در وجود انسان ورود کرده است- به راحتی تفسیر شود.(نائل حنون- حقیقت سومریان و تحقیقاتی درباره ی علم آثار و متون میخی- ص29-30، ساموییل کریمر- از لوح های سومر- ص277-279)
حداقل نبود نظریه ای قوی- که بتواند ظهور تمدن و فرهنگ ناگهانی بشری را در حدود و مرزهای مادی توجیه کند به ما اجازه میدهد چیزی فرامادی را هم محتمل بدانیم.
توضیح:
تفسیر باستان شناسانی مادی مانند ساموئل کریمر نهایتا به آنجا میرسد که نخستین تمدن شکل گرفته بشری را به جنون و دیوانگی متهم می‌کند و سنت های آنها را زاییده تخیلات و خرافات می‌داند.
ولی می‌توانیم سوال کنیم این قوم دیوانه و مجنون چگونه با وجود جنونشان، ناگهان تمدنی را در بشریت بنا می‌کنند که برخی آثار آن مانند معبد اور هنوز ساختن و بنا کردنش با وجود امکانات امروز، دشوار می‌نماید؟!
اینها نشان دهنده ورود چیزی بالاتر از ژنهای خودخواه در وجود نخستین تمدن بشری است. آثار به جا مانده از آنها در کتیبه هایشان شباهتی با خواسته های مادی ندارد و اینجاست که کششی فراتر از ماده را باید برای آنها فرض کرد. آنچه تصور میشود اینکه بخش غیرمادی جدید و نوظهور بر شالوده ژنهای خودخواه، غریبه ای تازه وارد است و این تازگی و تردی، آن را در رویارویی با ساختمان چند میلیارد ساله حیات مادی، ضعیف و خرد می‌کند(مراجعه شود به کتاب توهم بی خدایی از سید احمد الحسن- فصل پنجم).
در زمانی که بدن، فعال و در حال کار است این موجود تازه وارد، در تنگناست و در زمانی که بدن، کم کارتر شود مثلا در زمان خواب، این بخش غیر مادی می‌تواند فعالیت خود را برجسته تر کند و در میان غبار و سرگردانی جسم مادی، از خود اثری بر جای بگذارد.
آنچه از بعد فرامادی انتظار میرود، آنکه وجودی ظریفتر و لطیفتر از وجود مادی باشد و این وجود ظریفتر- که در مقایسه با جسم مادی، به منبع نور نزدیک تر است یعنی همان عالم مادی در سطحی فراتر است و بر عالم مادی مسلط می‌باشد و وجود عالم مادی فقط و فقط دراتصال با آن معنی می یابد- دارای اطلاعاتی پایدارتر و استوارتر و روشن تر است و میتوان از این اطلاعات روشن، بهره برد ولی به شرطی که سایه و ضخامت جسم بر آن کشیده نشود و هر چه این سایه، ظریفتر و شفافتر باشد و یا به عبارتی محوتر باشد، امکان دستیابی به اطلاعات آن موجود ظریفتر و صافتر، بیشتر می‌شود.(مراجعه شود به کتاب همراه با عبد صالح نوشته سید احمد الحسن).
کاستن از این سایه، طی خواب، کاملا مشهود است. و ازاین رو خواب، فرصتی استثنایی برای بهره بردن از آن اطلاعات ناب است.ولی مشخص است سایه سنگین و ضخیم جسم با تاریخچه چندین میلیارد سال تجربه بر زمین، باقی خواهد ماند و آشنا بودن ژنهای بدن انس

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [08.06.20 01:41]
ان مادی با قوانین و مقررات سنگین ماده طی میلیون ها سال، هرچند در سالهای اخیر و با کشف نسبیت، تا حد زیادی نسبی و نه عینی شده است ولی هنوز تا رها شدن از آن، سال‌های طولانی باقی مانده است.
نسبیت گامی به سوی درست در جهت کشف حقیقت نبودن ابعاد زمان و مکان در عالم مادی است ولی مشاهده نسبیت با درک عمیق و حس نسبیت و آمیختن با نسبیت، متفاوت است و دقیقا مانند دیدن آتش و یا لمس کردن آتش یا فرو رفتن و سوختن در آتش می‌باشد. دیدن آتش هرگز مانند لمس کردن و سوختن با آتش نیست!
نسبی شدن ابعاد عالم ماده، شگفت انگیز است ولی شگفت انگیزتر وقتی است بدانیم مجموعه فیزیکی عالم مادی ما بر اساس کشفیات جدید دانشمندانی مانند میچیو کاکو بخشی از کل بزرگتر و جهانی از میان جهان های موازی است. درک درون مجموعه با درک بیرون مجموعه متفاوت است.
نسبیت نگاه و ادراک با توجه به موقعیت بیننده
نگاه درون مجموعه و یا بیرون مجموعه، متفاوت است و این محدودیت در دیدن عمق اشیا، دشواری رسیدن به حقیقت را نشان می‌دهد.
اگر از درون عالم مادی، بر اشیا بنگریم تغییرات ابعاد آن را به شکلی می‌بینیم و اگر از بیرون عالم مادی نگاه کنیم، تغییرات آن، تندتر میشود و هر چه نگاه، از میدانی آرامتر و ثابت تر باشد سرعت حرکات و تغییرات عالم مادی، فزونی می یابد.
آنچه تحولات و دگرگونی ها و تغییرات طول و عرض و ارتفاع و زمان و.... را مشخص می‌کند، محل و جایگاه و موقعیت ما نسبت به این تحولات و دگرگونی هاست.
بله اینشتین با اعتماد بر سرعت ثابت نور مادی، نسبیت خود را بنا کرد ولی این نسبیت وقتی پیچیده تر میشود که موقعیت ناظر را نه فقط در عالم مادی دارای نور مادی با سرعت ثابت، بلکه در عوالم و جهان هایی بالاتر- که آمیخته با جنس نوری متفاوت و پایدارتر از نور مادی ماست- تصور کنیم.
و آنچه در نهایت این سفر شگفت، باید به آن اعتراف کرد، ناتوانی از شناخت حقیقت است و تا این اعتراف نیاید و تا زمانی که بهانه ها و عذرها، ما را از شناخت این ناتوانی بازدارد، توحید حقیقی حاصل نخواهد شد:
بالاتر از شبهات
کاری از دکتر توفیق مسرور بر اساس آموزه های سید احمد الحسن یمانی موعود
عمر نوح ع
این برنامه زیر نظر دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف است.
اشکال می گوید: زندگی و عمر بدن انسان، از نظر ژنتیکی مشخص شده و تعیین شده است و زندگی نوح ع در این زندگی مادی- آنطور که قرآن کریم و متون دینی بیان می کند- امکان پذیر نیست
جواب: عمر انسان گذشته از نظر علمی کاملا مشخص است و ژن‌های انسان امروز هم این را به گونه ای که هیچ شبهه ای در آن نیست، بیان می‌کند و دانشمندان، سبب ژنتیکی را می دانند و می دانند کی و کجا سلول از میان می‌رود و بدن انسان پیر می شود و کوشیده اند جهشی ژنتیکی ایجاد کنند تا عمر انسان را طولانی کنند و ممکن است روزی به آن برسند
و آنها به طور قطعی می‌دانند در زمان نوح و قبل از آن، امکان ندارد انسان، هزار سال یا مقادیر نزدیک به آن، عمر کرده باشد و این همانطور است که تو طول خطکشی را- که در دست داری- میدانی.
ولی مساله عمر نوح و مسائل دیگر که از نظر علمی ممکن نیست، اشکالی بر آنچه اثبات کردیم یعنی وجود خدا وارد نمی کند یعنی می توانیم بگوییم برخی معجزات می تواند ایجاد شود و مخالف واقعیت علمی باشد چون این حالات، استثنایی و فردی هستند و هدف از آن ثابت کردن انسانیت آدمی در ابتدای خلقت او است تا ایمان، به خالق کیهان، آسان شود.
و برخی از این اتفاقات اصلا معجزه هم نیستند بلکه قضایایی طبیعی هستند ولی بر آن کس- که زبان گوینده را نمی داند- دشوار می نماید.
بله زبان قرآن را نمی فهمد جز کسی- که جهان های بلندی را بشناسد که قرآن از آن آمده است!
برای توضیح علمی مساله می گویم یک بیننده بیرونی آنچه از یک مجموعه فیزیکی می بیند، متفاوت از کسی است که از درون مجموعه به آن نگاه می کند. بنابراین در زمان توسعه یا چروکیده شده مجموعه فیزیکی اندازه گیری های بیننده درون مجموعه، کاملا از اندازه گیری های بیننده بیرونی متفاوت است زیرا بیننده داخلی بخشی از مجموعه است بنابراین او هم درگیر گسترش و یا چروکیدگی مجموعه میشود، پس ابزارهای اندازه گیری او هم شامل گسترش و یا چرکیدگی میشود، بنابراین او کاملا از مشاهده تغییر در درون مجموعه، ناتوان می‌شود ولی این، مانع نمی‌شود- اگر موجودی مانند ما زندگی نفسانی و روحانی داشته باشد- تغییرات در مجموعه را احساس کند و شتاب گرفتن توسعه کیهان یا کند شدن این توسعه را دریابد و این مانند احساس بسیاری از مردم است که امروز، گذر زمان را تندتر احساس می‌کنند ولی در اندازه گیری خود تفاوتی را متوجه نمی شوند!
و برای توضیح این سخن تصور کن انسانی در اتاقی زندگی می کند و خط کشی دارد و با آن، طول میزی را در اتاق، اندازه می گیرد و آن را با طول میز دیگری مقایسه می کند.

تصور کنید اتاق و هر چه در آن است از جمله خط کش و میز، به یک اندازه توسعه بیابد و بزرگ شود.
اکنون اگر از او بخواهیم طول میز را دوباره اندازه گیری کند و آن را مقایسه نماید در اینجا احساس می‌کند طول تغییری نکرده است و هیچ تغییری را حس نمی کند زیرا خط کش هم به همان نسبت میز، ب
4, [16.02.20 02:09]
زرگ شده است.
اگر این را بفهمیم درک می کنیم هر بیینده که از بیرون مجموعه کیهان ما نگاه کند اندازه گیری های او متفاوت از اندازه گیری های ماست که درون مجموعه نگاه می کنیم
و مثلا اگر رفتار کیهان مادی تغییر کند- در حالی که زمان هم بعدی از اعداد کیهان ما است- و این زمان به عنوان بعد چهارم در کل مجموعه دراز یا کوتاه شود ما به عنوان اجزای مجموعه- که خودمان هم دچار این تغییرات می شویم- نمی توانیم بلند یا کوتاه شدن زمان را حس کنیم ولی بیننده ای که بیرون از مجموعه کیهانی ماست، می‌تواند
این تغییرات را مشاهده کند و وقتی ما در مورد زمان صحبت کنیم، زمان ما با زمان فرد بیرون متفاوت می‌شود
و این به طور خلاصه نشان می دهد بیننده از بیرون مجموعه کیهانی یعنی خدای سبحان و تعالی و مثلا فرشتگان، وقتی از آنها سوال می‌شود یا در مورد عمر نوح و قوم او سخن می گویند ارقامی که بیان می کنند متفاوت از ارقامی است که تو خودت در درون مجموعه اندازه گیری می کنی
و وقتی بخواهیم حال انسان امروز را با انسانی- که بیش از 50 هزار سال قبل، زندگی میکرد- مقایسه کنیم، ارقام متفاوت می شود و این در حالی است که تو هیچ اختلاف ملموسی را در حدود مادی ای- که در آن زندگی میکنی- نمی بینی.
لینک تدریس
https://www.facebook.com/715730038543070/posts/2738556122927108/
@salmanfatemi
طی خواب با خوابیدن بدن، مسافرت روح، آزادتر و روانتر می‌شود ولی نگاه انسان از بیرون مجموعه ای است که با آن اخت شده است و رویارویی با قوانینی است که متفاوت از قوانین عالم مادی ماست.
این سفر طولانی هشت ساعته با حتی بیشتر طی یک روز، مشاهداتی را به همراه دارد که در صفحه روح، جای می‌گیرد ولی در زمان بیدار شدن، این سفر باید به پایان برسد و بار دیگر جسم مادی فعال می‌شود و جز سایه ای مبهم از آن ملکوت روان را به یاد نمی آورد به خصوص وقتی بدانیم مغز انسان کوشش بسیار خواهد کرد اطلاعات بی ارتباط با عالم مادی را حذف کند زیرا مغز، ابزار بقای مادی است و با هر چیز مخالف با قوانین عالم مادی، می‌جنگد.
شلیک فراموشی!!
حذف عمدی اطلاعات جدید در رویا!!
دکتر توماس کیلداف، مدیر مرکز علوم اعصابِ اس آر آی اینترنشنال، منلوپارک- کالیفرنیا و نویسنده ی ارشد این مطالعه- که در مجله ی ساینس به چاپ رسیده است- می گوید:
آیا تاکنون از این- که چرا ما بسیاری از رویاهایمان را فراموش می کنیم- تعجب کرده اید؟ نتایج ما پیشنهاد می کنند که شلیک گروه خاصی از نورون ها در طول خواب REM، تنظیم کننده ی [این مسئله است که] آیا مغز اطلاعات جدید را بعد از یک خواب خوب شبانه، به یاد بیاورد [یا خیر].
REM(rapid eye movement)
یکی از چندین مرحله ی خواب است که هر شب، بدن از آن به طور متناوب عبور می کند. این [مرحله از خواب]، برای اولین بار ۹۰ دقیقه پس از به خواب فرو رفتن، ظاهر می شود و با حرکات سریع چشم، ضربان قلب افزایش یافته، اندام های فلج شده، امواج مغزی [مشابه با زمان] هوشیاری و رویابینی، مشخص می شود.
بیشتر از یک قرن است که دانشمندان، نقش خواب را در ذخیره سازی خاطرات کشف کرده اند. هم زمان با آن که بسیاری نشان داده اند خواب به ذخیره سازی خاطرات جدید کمک می کند دیگران من جمله فرانسیس کریک، یکی از کاشفان مارپیچ DNA، این احتمال را مطرح کرده اند که خواب، مخصوصا مرحله ی REM آن، ممکن است محدوده زمانی ای باشد که در آن، مغز به صورت فعال، اطلاعات اضافی را فراموش کرده یا حذف می کند.
(دسته بندی اطلاعات، می‌تواند با حذف اطلاعات مزاحم، همراه باشد. پس حذف بسیاری از حافظه های مزاحم؛ به خصوص حافظه کوتاه مدت بی ارزشی- که ممکن است پس از یک روز کاری سنگین مانند خوره به جان مغز ما بیفتد و خاطرات غم بار طی روز را دائما به یاد ما بیاورد- کاملا برای شروع یک روز کاری بانشاط، لازم است.
معمولا حافظه انسان، عادت دارد کوتاه مدت باشد و بر این اساس به جای ذخیره سازی اطلاعات مفید- که در گذشته نسبتا دور اتفاق افتاده است- و به جای خاطرات مثبت از گذشته، حافظه انسان عادت دارد اطلاعات غم بار و حزن آلود اخیر را- که هیچ سودمندی ای برای انسان ندارد- ذخیره کند.
بنابراین فرایندی که بتواند این اطلاعات مزاحم را از ذهن بزداید و فرایندی- که بتواند حافظه انسان را به جای پر شدن از انبوهی از زباله ها، طی روز پاکسازی کند- نتیجه بسیار سودمندی بر زندگی خواهد داشت.
وقتی اطلاعات انباشته شده در ذهن، به حداقل اطلاعات مفید در ب

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [08.06.20 01:41]
رابر انبوه اطلاعات بی ارزش خلاصه شود، بازآوری اطلاعات و استفاده از آن در پردازش تصاویر و صورت های ذهنی، بسیار آسان تر می شود.)
هرس سیناپسی
مطالعات اخیر نشان داده اند که در طول خواب- ازجمله خواب REM مغز به صورت گزینشی ارتباطات سیناپسی را که بین نورون های دخیل در نوع خاصی از یادگیری ایجاد شده، هرس می کند.(قطع ارتباط برخی سیناپسها و ایجاد ارتباطات در جاهایی دیگر).
گرچه تا قبل از این مطالعه کسی نشان نداده بود که چگونه این [پدیده]، ممکن است اتفاق بیفتد.
دکتر جانت هی، مدیر برنامه در NINDS می گوید:
فهمیدن نقش خواب در فراموشی ممکن است به محققان کمک کند، گستره ی وسیع بیماری های مرتبط با حافظه را بهتر درک کنند، بیماری هایی همچون اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و آلزایمر. ممکن است خواب REM در نحوه ی انتخاب و ذخیره سازی خاطرات، توسط مغز نقش داشته باشد [و برای اثبات این قضیه] این مطالعه، شواهدی مستقیم فراهم می کند.
به گزارش نوروسافاری از ان آی اچ، آزمایشگاه دکتر کیلداف و همکارش دکتر آکیهیرو یاماناکا در دانشگاه ناگویا در ژاپن، برای آزمودن نقش هورمونی موسوم به هیپوکرتین/اورکسین، در تنظیم خواب و نارکولپسی، سالها [وقت] صرف کرده اند.
نارکولپسی، اختلالی است که باعث می شود در طول روز افراد به شکلی افراطی احساس خواب آلودگی کنند و گاهی تغییراتی را تجربه می کنند که یادآور مرحله ی REM خواب است، مثل از دست دادن تون عضلات دست و پا و [تجربه ی] توهمات.
این آزمایشگاه، به نشان دادن نحوه ی ارتباط نارکولپسی با از دست دادن نورون های سازنده ی هیپوکرتین/اورکسین در هیپوتالاموس کمک کرده اند- هیپوتالاموس ناحیه ای است در ابعاد بادام زمینی که در اعماق مغز قرار دارد.
شلیک فراموشی
در این مطالعه، دکتر کیلداف با آزمایشگاه های دکتر یاماناکا و دکتر آکیرا ترائو در دانشگاه هوکایدو، ساپورو- ژاپن، برای بررسی سلول های هم جواری- که هورمون تغلیظ ملانین یا MCH را تولید می کنند- همکاری می کرد. این مولکول برای دخالتش در تنظیم خواب و اشتها شناخته شده است.
در هماهنگی با تحقیقات قبلی، این محققان دریافتند که اکثریت سلول‌های MCH هیپوتالاموس (٪۵۲.۸) زمانی شلیک می کردند که موش در خواب REM بود؛ در حالی که حدود ٪۳۵ فقط زمانی شلیک می کردند که موش، هوشیار بود و حدود ٪۱۲ در هر دو زمان شلیک می کردند.
آنها همچنین سرنخ هایی را کشف کردند که امکان ایفای نقش این سلول ها را در یادگیری و حافظه متذکر می شود. ثبت
های الکتریکی و آزمایش های ردیابی عصبی نشان دادند که بسیاری از سلول های MCH هیپوتالاموس، از طریق آکسون های منشعب و بلند [خود] به هیپوکامپ مرکز حافظه ی مغز- پیام های بازدارنده می فرستند.
دکتر کیلداف می گوید:
ما بر اساس مطالعات قبلی در آزمایشگاه های دیگر، از قبل می دانستیم که سلول های MCH در طول خواب REM، فعال اند. بعد از کشف این مدار جدید، ما فکر می کردیم این سلول ها ممکن است برای ذخیره ی خاطرات به مغز کمک کنند.
برای آزمودن این ایده محققان در طی آزمون های حافظه، از ابزارهای ژنتیکی متنوعی، برای خاموش و روشن کردن نورون های MCH استفاده کردند. مخصوصا آنها نقشی را- که سلول های MCH در یادداری بازی می کنند- بررسی کردند، یادداری دوره ای است بعد از آموختن موضوعی جدید، قبل از این که همین دانش جدید در حافظه ی بلند مدت ذخیره یا تحکیم شود.
دانشمندان از چندین آزمون حافظه استفاده کردند از جمله آزمونی که توانایی موش ها را در افتراق دادن بین اشیاء جدید و آشنا می سنجد. در کمال تعجب، آنها فهمیدند که روشن کردن سلول های MCH، در طی مدت یادداری، حافظه را بدتر می کرد در حالی که خاموش کردنشان، حافظه را بهبود می بخشید. برای مثال فعال سازی سلول‌های مذکور، زمانی را- که موش برای بوکشیدن اطرافِ اشیاء جدید صرف می کرد- در مقایسه با اشیاء آشنا، کاهش می داد اما خاموش کردن سلول ها اثر معکوس داشت.
آزمایش های پس از آن، نشان دادند که نورون های MCH، این نقش را منحصرا طی مرحله ی REM بازی می کنند. موش ها زمانی- که نورون های MCH در طی خواب REM، خاموش می شدند در آزمون‌های حافظه، عملکرد بهتری داشتند و در نقطه ی مقابل خاموش کردن این نورونها زمانی- که موشها بیدار بودند یا در سایر مراحل خواب قرار داشتند- هیچ اثری بر حافظه نداشت.
(فعال بودن این سلول ها طی خواب، باعث از یاد بردن اطلاعات میشود و این فراموشی اطلاعات بی ارزش و مزاحم و یا حتی سودمند ولی بیان کننده چیزی- که به عنوان موجودات خودخواه مادی دوست نداریم- برای مغز و زندگی مادی ما چیز بدی نیست و مانند خالی کردن انباری از کالاهای تاریخ گذشته و یا انباری پر از داروهای تلخ است.
نقش خواب خوب، فقط دسته بندی اطلاعات نیست بلکه طی خواب بسیاری از اطلاعات، زدوده می‌شود. نقش و فعالیت این

نورون ها در زدودن اطلاعات در مرحله دیدن رویا(REM)، بحث دیگری را می گشاید و آن، لازم بودن زدودن بسیاری از رویاها از ذهن مادی انسان است.
ما حدود یک سوم عمر خود را در خواب می گذرانیم و طی خواب چندین مرحله خواب دارای رویا را تجربه می‌کنیم و این حجم انبوه اطلاعات و تجارب- که گاهی تاثیر آن بر جسم و روح، قابل توجه است- می‌تواند بسیاری از اعتقادات و گرایش ها و حتی آموخته های روزانه ما را تحت تاثیر بگذارد.
یکی از نعمت ها در زندگی مادی ما سپرها و پوشش هایی است که بنابر طبیعت عالم مادی و در سیر تکامل مادی، بر بسیاری از ادراکات کشیده شده است و اگر این پرده ها و سپرها نبود و بسیاری از حقایق، برای ما آشکار می‌شد، تحمل فشارهای عالم مادی- که پایین ترین جهان هاست- غیر ممکن می‌شد.
در دنیای مادی کنونی گاهی ندیدن و نشنیدن نعمت بزرگی است و بر همین اساس، اندام های حسی ما قادر به درک همه امواج و فرکانس ها نیستند و یا دستگاه های تنظیمی خاصی مانند دستگاه تعادل هست که سبب می‌شود بسیاری از حقایق عالم مانند شتاب گرفتن ها و حرکت زمین و ... درک نشود.
به همین ترتیب، دستگاهی برای فراموش کردن اطلاعات در مغز ما هست که مغز ما را آماده آموخته های جدید می‌کند.
یعنی فراموشی هم فقط نتیجه ناتوانی مغز در انباشت اطلاعات نیست بلکه بخشی از فراموشی، فرایندی فعال و پیشرفته و برنامه ریزی شده در مغز ماست و نمونه آن، سلول های MCH در بالاست.
آنچه مغز محدود ما را در عالم مادی محدود، قدرت می‌بخشد، به دوش کشیدن بارهای بسیار سنگین نیست بلکه بر دوش کشیدن حداقل بار ممکنی است که قابل استفاده در زندگی مادی باشد.
مغز ما ابزاری ساخته ژن‌های خودخواه و برای حفظ و بقای مادی ماست و در این راه، گاهی از زدودن اطلاعات ارزشمندی- که برای انسان شدن ما لازم است- کوتاهی نخواهد کرد و نمونه آن، زدودن اطلاعات ارزشمندی است که انسان، فارغ از زمان و مکان عالم مادی، در عالم رؤیا دریافت می‌کند.
از روش هایی که می‌توانیم با این مکانیسم خود سرکوب اطلاعات، مقابله کنیم تلاش برای بیدار شدن در زمان خواب REM است. در این زمان، پیش از آنکه مغز انسان، اطلاعات دیده شده در رویا را بزداید فرد می‌تواند رویایی را- که دیده است- کاملا به صورت رویایی شفاف به یاد بیاورد.
این، روش سودمندی برای کسانی است که علاقه مند به اطلاعات بسیار زیاد هستند ولی عیب آن، به یاد ماندن اطلاعات و دستوراتی است که شاید هرگز جسم ما و تمایلات مادی ما علاقه مند به آن نباشد!!)
دکتر کیلداف می گوید:
این نتایج پیشنهاد می دهند که نورو
4, [16.02.20 02:10]
ن
های MCH، مغز را کمک می کنند اطلاعات جدید و احتمالا بی اهمیت را فراموش کند.(البته بی اهمیت در زندگی مادی و تمایلات مادی)
از آنجا که تصور می شود رؤیاها مقدمتاً در مرحله ی خواب REM رخ بدهند- [همان] مرحله ای که سلول های MCH فعال می شوند- فعالیت این سلول ها ممکن است از ذخیره سازی محتوای رویا در هیپوکامپ جلوگیری کند- در نتیجه رویا به سرعت فراموش شود.
در آینده، این محققان می‌خواهند کشف کنند آیا این مدار در اختلالات خواب و حافظه نقشی بازی می کند [یا خیر].
ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری
برخی توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi
https://t.ly/VrV8Z
نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!
در مقاله ای در قسمت های قبلی نقش این سلول‌های عصبی، در زدودن اطلاعات رویاها در مرحله خواب REM، بیان شد. این سلول ها هر چند با کاستن از معلومات، به خصوص با کاستن از معلومات ملکوتی، توان ذهن ما را برای دانستن، کم می‌کنند ولی خلاصه کردن اطلاعات به دانسته های مادی، به بدن و مغز کمک می‌کند در مصرف انرژی صرفه جویی کند و عمر فرد بیشتر شود.
بحثی بیشتر در مورد این سلول‌ها:
نقش نورون های عرضه کننده هورمون تغلیظ کننده ملانینMCHدر تنظیم خواب، به خصوص در تنظیم خواب REM با شدت تایید شده است و این، بر اساس پروفایل فعالیت این نورون ها و نیز تاثیرات فارماکولوژیک این پروتئین، در خواب و بیداری است. مقالات مهم در مورد این نورون ها و پروتئین، نتایج متفاوتی را منتشر کرده است.
آیا MCH فقط در خواب REM
است یا در خواب NonREM هم دیده می‌شود؟ و آیا علاوه بر خواب، بر خوردن هم تاثیر گذار است؟
در هیپوتالاموس توبرال(بخش مرکزی هیپوتالاموس)نورون های MCH در میان نورون های ترشح کننده هیپوکراتین قرار دارند و پیام های مهمتری را از سیستم بیدار کننده سروتونین، آدرنرژیک، نورآدرنرژیک و نیز اعصاب تنظیم کننده تغذیه، دریافت میکند.
(هیپوکراتین چیست؟:
هیپو کراتين ماده ای است- که از قسمت جانبی هیپو تالاموس ترشح میشود و بر برخی قسمت‌های مغز تاثیر دارد و سبب می‌شود میزان هورمونهای ترشح شده از آنها تغییر کند. هيپوکراتين در تنظیم خواب، موثر است.
قسمتهائی از

مغز- که تحت تاثیر هيپوکراتين است- و ماده ای- که از آنها ترشح میشود- به شرح زیر هستند:
Locus ceruleus Norepinephrine
Raphe nucleus Serotonin
Tubomammillary nucleus Histamine
Ventral tegmental area Dopamine
Basal forebrain Acetylcholine
می‌بینیم هيپوکراتين در تنظیم خواب خیلی تاثیر دارد.
در بیماران دچار نارکولپسي، سیستم ایمنی بدن، علیه سلول‌های ترشح کننده هيپوکراتين وارد عمل می‌شود و میزان هيپوکراتين کم می‌شود.
خواب دو مرحله برجسته دارد و با توجه به وضعیت حرکات چشم به دو مرحله Rapid eye movement(REM) و nonrapid eye movement تقسیم میشود.
در مرحله REM، علاوه بر حرکات سریع چشم و دیدن رویا، قدرت عضلانی بدن هم کاهش می یابد.
در بیماران دچار نارکولپسي، در ابتدای خواب، وارد فاز REM می‌شوند و این حالت سبب می‌شود، فرد در ابتدای خواب رویاهای عجیب ببیند و در ابتدای خواب در حالي که هنوز خواب عمیق نشده، احساس فلجی کند.
پس هیپوکراتین سبب میشود مرحله REM، دیرتر شروع شود و کوشش میکند فرد طی خواب REM بیدار نشود و به این ترتیب دست دیگری در کاستن از اطلاعات به دست آمده در رویا دارد.)
نورون های MCH، شبکه وسیعی از ارتباطات با سلول های هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک و ساقه مغز دارد.
در جوندگان، سلول های عصبی MCH دو برابر سلول های هیپوکرتین در هیپوتالاموس هستند. این سلول‌ها در موش و جوندگان در بخش های مختلف هیپوتالاموس پراکنده هستند و به صورت افقی در بالای بطن سوم پراکنده می شوند. همچنین دسته های پراکنده ای از این سلول‌ها در اطراف بطن سوم هستند.
دسته بزرگی از آنها در لایه کاملا خارجی هیپوتالاموس در میانه کپسول داخلی قرار دارد و گروهی میانی تر در بالای هسته توبرومامیلاری قرار دارد.
بخش دیگری از آنها در دورسولاترال فورنیکس قرار دارد. برخی مطالعات نشان میدهد تنها 60‰ سلول های عصبی MCH در زمان خواب REM، فعال هستند.
مطالعات اپتوژنتیک تاثیرات تسهیل کننده خواب را در فرکانس های تحریکی 10 تا 30 هرتز و نه 1تا5 هرتز مشاهده کرده است. هرچند یک هرتز، میانگین سرعت تخلیه نورون های MCH مربوط به REM، است و این سرعتی است که توزیع انفجارهای تخلیه ای تصادفی را در بر می‌گیرد زیرا اینها به صورت معمول، نورون هایی با سرعت تخلیه بسیار آرام هستند.
ما نمی‌دانیم چرا چنین تحریک بالاتر از نرمال در مطالعات اپتوژنتیکی نیاز است و اینکه چرا فعالیت نرمال این نورون ها در مطالعاتی تحریکی با فرکانس بالا رخ می‌دهد.
بیشتر سلول های عصبی MCH، گلوتامیک اسید دکربوکسیلازGAD را شناسایی می‌کنند و در کنار آنها قرار می‌گیرند و این، آنزیمی است که
اع
صاب ترشح کننده GABA و نیز ترجمه و ترانکریپت تنظیم شده با کوکائین و امفتامین(nesfatin-1) را شناسایی و تنظیم میکند و هر کدام از اینها در تنظیم خواب، نقش دارند.
یکی از یافته های مهم در این مطالعه- که به وسیله جگو و همکاران او کشف شد- آن است که توسعه دوره خواب REM، به وسیله تحریک اپتوژنتیک نورون های MCH در موشی- که فاقد MCHR1 است- یعنی فاقد گیرنده ای است که معمولا در مغز موش وجود دارد، سودمند میباشد. آنها نشان دادند که مهار نورون های ترشح کننده هیستامین در محیط آزمایشگاه به وسیله GABA انجام می‌شود.
دل سید پلیترو و جونز قبلا پیشنهاد داده بودند که چنین مکانیسم
ی باعث مهار نورن های لوکوس سرولوس، به وسیله نورن های MCH میشود.(لوکوس سرلوس، نقش مهمی در حفظ حافظه، یادگیری مهارت‌های تفکر و اندیشه در افراد دارد. و آسیب آن، در بسیاری از بیماران دچار آلزایمر دیده می‌شود.)
در حقیقت مدارکی پیشنهاد می‌دهد که بسیاری از عملکردهای نورون های ترشح کننده پروتئین، به وسیله نوروترانسمیترهای سنتی کنترل میشود. برای نمونه، تحریک ابتدایی نورون های ترشح کننده هیستامین به وسیله نورون های هیپوکراتین ممکن است به وسیله گلوتامات انجام شود. مهار نورون های هیپوکراتین- که مرتبط با خواب است- به نظر میرسد در درجه اول به وسیله GABA و نه به وسیله نوروپپتید ایجاد شود. نوروپپتیدها در کیسه های متراکمی بسته بندی می‌شوند و بیشتر به وسیله غشای سیناپتیک و نه وزیکول هایی که دارا گلوتامات یا گابا هستند- آزاد می‌شود. آزادشدن نوروپپتیدها به نظر میرسد نیازمند تخلیه فرکانس بالا یا انفجارهای تخلیه ای باشد. پیشنهاد شده است که نورترانسمیترها و پپتیدها ممکن است نقش های مکملی داشته باشند.
مثلا اولی فعالیت سریع را ایجاد کند و دومی فعالیت مداوم را سبب شود پس فعال شدن نورون های MCH ممکن است هر دو را ایجاد کند: هم مهار با واسطه GABA که عامل انتقال از بیداری به خواب nonREM و خواب nonREM به REM است و نیز باعث عامل مهار برای طولانی کردن خواب REM هستند که به وسیله پروتئین MCH است.(نقش ای

ن سلول‌ها هر چند کاستن از به یادآوردن رویاست ولی میتواند با طولانی کردن خواب REM، باعث مدت طولانی تر دیدن رویا شود. بنابراین فقط در نظر گرفتن نقش منفی آن در یادآوری اطلاعات، شاید درست نباشد.)
تحریک اپتوژنتیکی برای فنوتیپ نورون خاص، انتخابی است ولی می‌تواند گرما ایجاد کند و برخی نورون های هیپوتالاموس شامل نورون های کناری هیپوتالاموس، حساس به حرارت هستند. گرم کردن هیپوتالاموسی باعث ایجاد خواب می‌شود. تحریک اپتوژنتیکی، باید باعث تحریک سینکرونوس در همه نورون های هدفی شود که در معرض تابش و گرما قرار گفته اند. تاثیرات چنین همزمانی و سینکرونی، شناخته شده نیست.
در مطالعه ای منحصر به فرد در مورد ترشح هیپوکراتین و MCH در آمیگدال انسان، نشان داده شده است که ترشح تشدید شده MCH در آغاز خواب، در خواب و در زمان خوردن مشاهده شد. سطوح هیپوکراتین به خصوص در فعالیت تحریکی بیشتر می‌شود. در جوندگان ترشح هیپوتالاموسی و ترشح امیگدالی، مرتبط با هم هستند و این از ارتباط محتمل ترشح آمیگدالی با فعالیت های عمومی MCH پشتیبانی می‌کند.
مدارک زیادی وجود دارد که MCH باعث بهبود تغذیه در جوندگان میشود. مثلا ترشح میکرو MCH در مناطقی از هیپوتالاموس، باعث تغذیه بیشتر می شود. با محرومیت از غذا، تظاهر فوس در نورون های MCH بیشتر میشود.
این مطالعات می‌تواند با تغییرات خواب و بیداری توجیه شود. ما نمیدانیم آیا فعالیت های اشتها آور و خوب آور MCH با دسته ای جدا از نورون ها کنترل میشود یا فعالیت های نورونی می‌تواند بر اساس دریافت های دیگر تغییر کند و مثلا شدت جریان برق، می‌تواند باعث القای تغذیه طی دوره های تغذیه معمول و منجر به خواب طی دوره های معمول خواب شود. و هر دو رفتار به کار می‌رود تا توازن انرژی منفی را بهبود بخشد.
مشخص است هرچند بسیاری مطالب دانسته شده است ولی ما در ابتدای دانش خود در مورد این سلول ها هستیم.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422/
@salmanfatemi
بحث:
گذر از مرز رویا(ملکوت) و عالم مادی، گذر بین دو مجموعه متفاوت است و این گذر، در شرایطی- که قوانین دو مجموعه با هم متفاوت است و ما طی زندگی مادی با قوانین عالم مادی، مانوس شده ایم- می تواند باعث گیجی و به هم ریختگی شود.
https://www.facebook.com/715730038543070/posts/2738556122927108/
مشاهده عالمی- که در آن، چشم و گوش مادی، کار نمی‌کند، ما را با حقایقی رویارو می‌کند که ناچاریم آن را در قالب عالم مادی خود ترجمه کنیم و چون ساختارها و حدود و مرزها متفاوت است، گنجاندن دریایی از معلومات در ظرفی کوچک در عالم مادی می‌تواند خیلی ساده، باعث گیجی ما شود.
به خصوص وقتی بدانیم مغز، به دلیل کم بودن و محدودیت ظرفیتش، کوشش می‌کند بسیاری از اطلاعات بی ارتباط با عالم ماده را بزداید و این حالت سبب می‌شود گاهی جز سایه ای از سه ساعت رویا دیدن، در ذهن انسان باقی نماند!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825422
https://t.ly/VrV8Z
همه این عوامل، دست در دست هم می‌دهد تا احساس گیجی پس از بیدار شدن از خواب، وجود داشته باشد.
نتیجه گیری:
احساس گیجی پس از خواب، شاید هشداری بر انسان باشد که گذر از جهان های موازی موجود را جدی بگیرد و بداند مرزهای بسیاری وجود دارد- که نگاه در آنها پس از جابجا شدن در آنها کار آسانی نیست-
و بفهمد در پس این حیرت، برای شناخت آنچه در پس این مرزهاست، باید به دانایی مراجعه کند که گامی در درون آن جهان ها دارد؛ وگرنه کوشش بیهوده برای ترجمه رمزها- که حقیقت بسیاری از آنها در دسترس ما نیست بلکه محاط بر وجود ماست- جز حیرت نمی افزاید
و اینجاست که مکاتب لغوی و زبانی، مانند مکتب تصادفی و اتفاقی بودن زبان یا حتی مکتب قصدی بودن زبان- که فرد شنونده کلام را یک بار در میدان تصادف و اتفاق و یک بار در میدان نظم گرفته و قصد شده و نه اتفاقی کلام، مسئول ترجمه رمزها می‌کند- هیچ کدام رو به سوی معنی و حقیقت کلام ندارند بلکه آن کسی باید این رمز را به معنی ترجمه کند که مسیر رمز تا معنی را در دست خود داشته باشد و او همان کسی است که مجوز این ترجمه را در هر زمان از طرف خالق کلمه، با امضای وصیت، در دست دارد.(به کتاب از زبان تصادفی تا زبان ناطق به حق، از دکتر زکی صبیحاوی مراجعه شود.
www.almahdyoon.org)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منابع انرژی از نفت و گاز کلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هومغزتان را در جوانی سیم کشسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت کی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتنقش انتخاب از طرف محیط، نشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در اننقش غذاها و موجودات درياضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارمکانیک کوانتومی بی معنی گالکانزوماب، دارویی جدیایندرالنوار مغزی روشی مهم در تشخعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و محل درک احساسات روحانی دزندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج دوطرفه عصب 6 چشمویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسامرگ انتقال است یا نابود شزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسمعنی روزهسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پرلبخند بزن شاید صبح فردا زوزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز انسان رو به کوچک تر شسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاحقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژی از نفت و گاز کمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریمغزتان را در جوانی سیمکشسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش اتصالات بین سلولهای شکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری در کجاست؟ قکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و نقش غذاها و موجودات درياطلای سیاهاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بمکانیزمهای دفاعی در برابگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان النورون هاي مصنوعی می توانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب محدودیت های حافظه و حافظزونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر فناوری هوش مصنوعی نحوه خویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونامراحل ارتقای پله پله کیهزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهقانون مندی نقشه ژنتیکی مواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودمعادله ها فقط بخش خسته کنسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشلرزش ناشی از اسیب به عصبیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز انسان رو به کوچکتر شدسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسماننظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکنقش قهوه در سلامتیسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشانقش تیروئید در تکامل مغزشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری در کجاست؟(قکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سنقش غذاها و موجودات درياطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استما انسانها چه اندازه نزدراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسینورون های ردیاب حافظهعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(مخچه فراتر از حفظ تعادلزونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفیلمی بسیار جالب از تغییویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرمرز مرگ و زندگی کجاستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهقانون جنگلواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته ومعجزه ی علم در کنترل کرونسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سالرزش عضله یا فاسیکولاسیویک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملمغز ایندگان چگونه استسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنقش مهاجرت در توسعه نسل اسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزینقش حفاظتی مولکول جدید دشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتممنبع خواب و رویاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعینقشه مغزی هر فرد منحصر بهطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملما انسانها چه اندازه نزدرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز نوروپلاستیسیتی چیستعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهفیزیک مولکولها و ذرات در ویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح مرز بین انسان و حیوان کجازبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدقانون جنگلواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردمغز فکر میکند مرگ برای دیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفلزوم سازگاری قانون مجازایک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از مغز ابزار بقای برتر مادیسیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در ونقش میدان مغناطیسی زمین سردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه اینقش حیاتی تلومر دی ان آ دشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پمنحنی که ارتباط بین معرفکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شنقشه های مغزی جدید با جزیظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملما اکنون میدانیم فضا خالراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپنوشیدن چای برای مغز مفید عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریمخچه ابزاري که وظیفه آن فزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوفیزیک و هوشیاریواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان مزایای شکلات تلخ برای سلسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زقانونمندی و محدودیت عالمواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیمغز قلبسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دلزوم سازگاری قانون مجازایک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند بامغز ابزار برتر بقاسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزمنابع انرژی از نفت و گاز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رنقش محیط زندگی و مهاجرت دسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدنقش خرچنگ های نعل اسبی درشبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتمنشأ اطلاعات و آموخته ها کشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدنقص در تشخیص هیجانات عامعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواما با کمک مغز خود مختاريمراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییمدل همه جانبه نگر ژنرالیزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوفیزیکدانان ماشینی برای تواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم مسیر دشوار تکامل و ارتقاسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیقارچ بی مغز در خدمت موجودواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دمقاومت به عوارض فشار خون یکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قامغز از بسیاری حقایق می گرسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسنقش نگاه از پایین یا نگاهسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا نقش داروهاي مختلف معروف شبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیمهندسی ژنتیک در حال تلاش کشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است ینقطه بی بازگشتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیما تحت کنترل ژنها هستیم یرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استنیکولا تسلاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتمدل های ریز مغز مینی برینزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی فرگشت و تکامل تصادفی محض واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلومسئول صیانت از عقیده کیسسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پقبل از آغازواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز مادران و کودکان در زمسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده مقابله با کرونا با علم اسیافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز به تنهایی برای فرهنگ سیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کونقش نظام غذایی در تکامل مسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکنقش ذهن و شناخت در حوادث شباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش ممولتیپل اسکلروز در زنان گل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یچند نرمش مفید برای کمردرعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختماه رجبرساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتنیاز به آموزش مجازی دیجیعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردمدیریت اینترنت بر جنگزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سفراموش کارها باهوش تر هسواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازمسئولیت جدیدسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزقبل از انفجار بزرگواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهمغز چون ابزار هوش است دلیسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیریملاحظه های اخلاقی دربارهیادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز برای فراموشی بیشتر کسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم نقش نظریه تکامل در شناساسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی تونقش روی و منیزیم در سلامتشباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کوومواد کوانتومی جدید، ممکنگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمچند جهانیعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز اماپروتیلینرشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سمدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیفراموشی همیشه هم بد نیستواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثمستند جهان متصلسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به قدم زدن و حرکت دید را تغیوبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز چگونه صداها را فیلتر سندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استملاحظات بیهوشی قبل از جریادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست منابع بی نهایت انرژی در دکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیمانقش هورمون های تیروئید دشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عنقش روزه داری در سالم و جشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنموجود بی مغزی که می تواندگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشچندین ماده غذایی که ماننعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما بماجرای جهل مقدسرشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر چیزی شبیه نور تو نیستمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصمروری بر تشنج و درمان هایزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینفرایند پیچیده ی خونرسانیواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی ممشکلات نخاعیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان قدرت انسان در نگاه به ابعوراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آمغز ناتوان از توجیه پیداسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ممانتین یا آلزیکسا یا ابژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکمغز بزرگ چالش است یا منفعسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستمناطق خاصی از مغز در جستجکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش هورمون زنانه استروژنشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان نقش رژیم غذایی بر رشد و اشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیموجودات مقهور ژنها هستندگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند چه زیاد است بر من که در ایعلت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومماده ی تاریکرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد نکاتی در مورد تشنجتاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار همرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینفرایند تکامل و دشواری هاواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده مشکلات بین دو همسر و برخیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصلمس کوانتومیورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آمغز و سیر تکامل ان دلیلی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های منابع انرژي پاک سرچشمه حژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارممغز بزرگ چالشهای پیش روساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز بزرگ و فعال یا مغز کوساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت کووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتنقش ویتامین K در ترمیم اسشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پانقش رژیم غذایی در رشد و اشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یمیهمانهای ناخوانده عامل گویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دنهایت معرفت و شناخت درک ععماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تماده ی خالیزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسچگونه مولکول های دی ان ایصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردمرکز حافظه کجاستزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مفرایند حذف برخی اجزای مغواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعمشکلات روانپزشکی پس از سسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهلوب فرونتال یا پیشانی مغورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه مغز آیندگان چگونه است ؟سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های منابع انرژی از نفت و گاز ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولمغز بزرگترین مصرف کننده ساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست قسمت کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالنقش ژنتیک در درمان اختلاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از شش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطمیگرن سردردی ژنتیکی که بگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه چهار میلیارد سال تکامل بعوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمبانی ذهنی سیاه و سفیدزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسچگونه مغز پیش انسان یا همسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج نخاعی با الکترودهای ویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به مرکز حافظه کجاستزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستفرد حساس از نظر عاطفی و بواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمشکلات روانپزشکی در عقب سفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییلوتیراستامورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز انسان ایا طبیعتا تماسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورمنابع انرژی از نفت و گاز ژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومدرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سوممغز حریص برای خون، کلید تسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرونقش گرمایش آب و هوا در همشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصنقش زبان در سلطه و قدرت اششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريمیگرن شدید قابل درمان اسگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی چهار ساعت پس از کشتار خوکعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میمباحث مهم حس و ادراکزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمفلج بل، فلجی ترسناک که آنویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیمرکز خنده در کجای مغز استزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قافرضیه ای جدید توضیح میدهواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نمشاهده گر جدای از شیء مشاسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییلیس دگرامفتامین یا ویاسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز انسان برای ایجاد تمدسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز مامنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز زنان جوانتر از مغز مرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آننقش پیش زمینه ها و اراده شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش زبان در سلطه و قدرت اصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريمیدان مغناطيسي زمین بشر گیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بانوآوری ای شگفت انگیز دانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میمجموعه های پر سلولی بدن مزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خوابویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیمرگ چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون قلب و عقلواکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمشاهده آینده از روی مشاهسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسلا اکراه فی الدینورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی مغز انسان برای شادمانی طسیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای هوش ، کدامندمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسمغزهای کوچک بی احساسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست قسمت کوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با هماننقش آتش در رسیدن انسان بهشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکنقش سجده بر عملکرد مغزضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیمیدازولام در درمان تشنج گیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوانوار مغز مشاهده ی غیر مستعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتمحل درک احساسات روحانیزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خواب چیستویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آمرگ و میر پنهانزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های قیچی ژنتیکیواکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پمطالعه ای بیان میکند اهدسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهلایو دوم دکتر سید سلمان فوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز انسان برای شادمانی طسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی