دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دو ویژگی انتزاع و قدرت تجرید در کدام قسمت مغز پردازش میشود

دو ویژگی تقریبا منحصر به فرد انسان یعنی هوش عاطفی و قدرت انتزاع، در کدام نیمکره مغز پردازش میشود؟ آیا انتزاع و تفکر استدلال گرانه به تنهایی و بدون هوش عاطفی میتواند از ما انسان موفقی بسازد؟

ساختارهای مغزی مرتبط باهوش عاطفی و و تفکر استدلال گرانه در انسان و تاثیر ایجاد شده بر خلاقیت ذاتی در بالغین جوان

تاکید این مقاله بر ارتباط هوش عاطفی EI(emotional intelligence) و خلاقیت ذاتی TC(Trait creativity) و پایه های ساختمانی و درگیر مغز است. این مطالعه، پایه نوروآناتومیکال ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را بررسی کرد.

هوش عاطفی بر اساس مقیاس و پرسشنامه ای- که توسط خود فرد پر میشود- به نام مقیاس شوت و خلاقیت ذاتی بر اساس تست شایستگی خلاقیتی ویلیامزاندازه گیری شد.

آنالیز voxel-based morphometery(VBM) برای بررسی مناطقی از مغز- که مرتبط با هوش عاطفی است- در افراد جوان استفاده شد. نتایج نشان داد هوش عاطفی به صورت مستقیم در ارتباط با مناطق خاصی از کورتکس به نام اوربیتوفرونتال کورتکس راست(right orbitofrontal cortex) است و این نقطه ای کلیدی برای پردازش عاطفی است.

مهمتر اینکه آنالیز بیشتر نشان داد این منطقه right orbitofrontal cortex به طور متوسط باعث ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میشود و نشان داد حجم این منطقه میزان ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین میکند.

این یافته ها ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد و کاملا مشخص کرد متغیرهای حجم مغز در right orbitofrontal cortex مرتبط با کمتر یا بیشتر پردازش کردن هوش عاطفی است- که باعث تنظیم خلاقیت ذاتی میشود.

این یافته ها باعث فهم ارتباط پیچیده بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی از طریق تعیین ساختار مغزی میشود.

هوش عاطفی EI(emotional intelligenceعبارت است از توانایی استدلال و کنترل عواطف و نیز عبارت است از استفاده از عواطف و دانسته های عاطفی برای بیشتر کردن فکر و عمل.

اینها نشان میدهد هوش عاطفی میتواند عاطفه انسان را کنترل و تنظیم و بهره برداری کند. افراد دارای هوش عاطفی بالاتر، نتیجه اجتماعی بهتر و بالاتری میتوانند بگیرند؛ روابط اجتماعی قویتری دارند و بهتر میتوانند مشکلات را حل کنند و رضایت بیشتری از زندگی و نتایج دانشگاهی مقبول تری دارند.

برعکس، هوش عاطفی پایین تر باعث اختلالاتی در سلامت جسمانی و عاطفی، سوء استفاده در اینترنت و بازی و اضطراب و افسردگی میشود. مطالعات علوم اعصاب نشان میدهد مناطق وسیعی از مغز- که در ارتباط با عاطفه است- انتریور اینسولا(AI)، آمیگدال، اوبیتوفرونتال کورتکس OFC و کورتکس سینگولیت جلویی(ACC) و کورتکس پره فرونتال ونترومدیال vmPFC، مرتبط با هوش عاطفی(emotional (intelligence است.

اینسولای جلویی و ACC نقش حیاتی در ایجاد آگاهی احساسی یعنی قدرت درک احساسات دیگران دارند. برخی مطالعات نشان داده است برای درک احساسات دیگران آمیگدال و vmPFC کمک میکند ظاهر و تغییر شکل های صورت را بشناسیم. OFC، منطقه اساسی برای ارزیابی احساسی و تنظیم احساسی به خصوص برای تنظیم تظاهر احساسی با ارزیابی منطقی تحریک های احساسی و تنظیم تجربه احساسی فرد است.

مطالعات قبلی نشان میداد OFC مرتبط با تنظیم مهاری است و این کمک میکند احساسات منفی به طرز درستی تنظیم شود و رفتارهای ناسازگار کم شود و انطباق و سازگاری رفتاری انجام شود. به علاوه مطالعات بر ضایعات مغزی، مناطق بسیاری را در مغز در ارتباط با احساسات میداند.

بیماران با ضایعه روی اینسولای جلویی، دچار درجات بالایی از اختلالی به نام الکسیتایمیمیشوند. این اختلال با نارسایی در آگاهی احساسی، واکنش های اجتماعی و روابط بین فردی مشخص میشود و ارتباط منفی با هوش عاطفی دارد.

بیماران دچار ضایعه در OFC، سطح هوش عاطفی پایین تری دارند و در مقایسه با افراد سالم در تنظیم عواطف، ناتوان هستند. آسیب در OFC باعث رفتار اجتماعی مختل اکتسابی میشود. هوش عاطفی باعث درک تنظیم و استفاده از عاطفه خود و دیگران در زندگی میشود.

همچنین خلاقیت با هوش عاطفی، بیشتر میشود. مثلابارکزاک و همکاران او در سال 2010، تاثیر هوش عاطفی را بر خلاقیت ذاتی بررسی کرد. هوش عاطفی بالاتر، خلاقیت ذاتی را با افزایش اعتماد به نفس گروه و فرهنگ همکاری، بیشتر کرد.

کارملیو همکاران او در سال 2014 نشان دادند کارمندان دارای هوش عاطفی بالاتر بازده بالاتری دارند.

به علاوه بر اساسا تئوری پردازش اطلاعات حسی، مطالعه ای جدید نشان داد تنظیم عاطفه با هوش عاطفی به کارمندان اجازه میدهد حس مثبت بیشتری را در زمان مواجهه با شرایط پیچیده داشته باشند و این، بر خلاقیت آنها تاثیر دارد.

گواستلا و همکاران او در سال 2004 ارتباط بین هوش عاطفی، بیماری های خلقی و خلاقیت را آزمودند و نتایج نشان داد هوش عاطفی و خلاقیت در میان افراد دچار بیماری خلقی- که درمان

را به پایان برده بودند- بیشتر از افردی بود که تحت درمان بودند. یعنی هوش عاطفی میتواند پس از، از میان بردن بیماری های عاطفی و ایجاد خلق مثبت، میزان خلاقیت را بیشتر کند. یافته های بالا تاثیر مثبت هوش عاطفی را بر ایجاد خلاقیت نشان میدهد.

همانطور که میدانیم افراد مبتکر مانند آلبرت اینشتاین پتانسیل خلاقیت بالایی داشته اند و این، خلاقیت، آنها را منحصر به فرد میکرد. پتانسیل خلاقیت به عنوان اجزای چند بعدی درنظر گرفته میشود که شامل چندین جنبه مرتبط با شناخت و شخصیت است.

شناخت مبتکرانه، مربوط به پروسه های شناختی است که در تولید و ارزیابی اندیشه ها و تولیدات خلاقانه مانند تفکر انشعاب پذیر به کار میرود در حالی که مشخصات خلاقانه، یک سری مشخصات یا متغیرهای شخصیتی است(زیرکی، با آغوش باز آزمودن یا تصور کردن) و میتواند دیگر فاکتورها مانند مشخصات اختلال روانی و تاثیرات ژنتیکی را با هم هماهنگ کند. ما بر شخصیت یا مشخصات فردی صفات خلاقانه بر اساس تست ویلیامز تمرکز کردیم. این پژوهش بر ارتباط بین هوش عاطفی و تفکر خلاقانه تمرکز دارد و ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و پایه های دیگر ساختار مغز را نادیده میگیرد. بنابراین مطالعه اخیر هدفش بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و ساختمان عصبی مغز بین آنها در افراد جوان است. مورفومتری مورد استفاده نشان داد، خلاقیت ذاتی مرتبط با بخش های مربوط به احساسات مانند حجم ماده خاکستری منطقه ای در کورتکس اربیتوفرونتال، هیپوکمپ و آمیگدال است؛ در حالی که این مناطق به میزان زیادی مرتبط با پردازش عاطفی هستند.

مطالعه دیگری روی ساختار مغز نشان داد هوش عاطفی ارتباط نزدیکی با حجم ماده خاکستری در اینسولا، کورتکس اربیتوفرونتال و ژایرس پاراهیپوکامپال دارد. این مناطق مشابه در مغز، در خلاقیت ذاتی و هوش عاطفی استفاده میشود و این نشان میدهد، این دو مشخصه ممکن است مناطق مشابهی در مغز داشته باشد. همچنین افرادی با هوش عاطفی بالاتر- که توانایی عالی برای پردازش های عاطفی دارند- میتوانند به عنوان متفکران بزرگی باشند و این، به راه حل خلاقانه مسائل، کمک میکند.

یافته های بالا ممکن است ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و بخش های مشابه مغز- که در هر دو درگیر است- را نشان دهد.

با این حال بر اساس یافته های ما مدارک مستقیم، ارتباط پیچیده بین اینها را نشان نمیدهد. با توجه به اینکه هوش عاطفی به توانایی های عاطفی مانند تنظیم عاطفی، استفاده از عواطف، ارزیابی احساسات و .. اشاره دارد، ما تصور کردیم هوش عاطفی تا حد زیادی مرتبط با مناطق مرتبط با عاطفه مانند کورتکس اربیتوفرونتال و کورتکس سینگولیت جلویی و آمیگدال است. همچنین ما بررسی کردیم که آیا آنالیز ما نشان میدهد ساختارهای مغز ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان میدهد یا نه؟ زیرا هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میتوانند مناطق مشترکی را در مغز درگیر کنند.

این مطالعه روی 225 نفر جوان سالم راست دست انجام شد. مطالعات مورفومتری volex-based نشان داد مناطق کورتکس اوربیتوفرونتال راست، ارتباط مثبتی با هوش عاطفی دارد. و این مناطق ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین میکند. نتایج رفتاری ارتباط خیلی زیاد میان هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد. افراد دارای هوش عاطفی دارای خلاقیت بالاتری هستند.

بر اساس مطالعات براکت و همکاران او در سال 2006 افراد دارای هوش عاطفی بالاتر میتوانند فعالیت تفکری اجتماعی بالاتری را نشان دهند و به این ترتیب میتوانند خلاقیت بیشتری داشته باشند.

کنترل عواطف برای حفظ تاثیر مثبت در ایجاد خلاقیت، لازم است.

مطالعه ما همچنین نشان داد کورتکس اربیتوفرونتال برای ایجاد خلاقیت، فعالیت دارد.

ژانگ و همکاران او نشان دادند، خلاقیت تا حد زیادی در همان مناطق مربوط به عاطفه در مغز پردازش میشود و مطالعه ای توسط باشوینرو همکاران او نشان داد افراد خلاق مناطق بزرگتری در کورتکس اربیتوفرونتال دارند.

از معایب این مطالعه محدود بودن مطالعه به افراد جوان است که میتواند سودمندی این مطالعه را در تعمیم نتایج به دیگر سنین نشان دهد.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014059/

تفکر انتزاعی به عنوان تفکری خاص انسان به حساب می آید. در این تفکر، انسان با دیدن جزییات و حوادث جزیی می تواند به کلیات و پیشگویی حوادث یا نتیجه گیری های کلی برسد.

انتزاع،تجریدیاآهنجش،فرایند اختصار، فشردهسازی، و تلخیصاطّلاعاتاز طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهانسازی جزئیّات از کلیّاتاست.انتزاعدر لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، درآوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن میباشد.

انتزاع فرایند یا نتیجهٔ تعمیم بخشیدن با کاهش محتوای اطلاعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهٔ قابل مشاهده، جهت حفظ اطلاعات برای

منظور خاص میباشد.

تفکر انتفاعی معمولا در قسمت مربوط به سخن گفتن و تکلم، یعنی در نیمکره چپ مغز در افراد راست دست انجام میشود. بیان شد هوش عاطفی در بازده فرد بسیار نقش دارد. هوش عاطفی در فرد راست دست، در قسمت اوربیتوفرونتال راست پردازش میشود و تفکر انتزاعی بیشتر در مرکز تکلم پردازش میشود یعنی دو مشخصه مهم انسان یعنی تفکر انتزاعی و هوش عاطفی تقریبا در دو نیمکره متفاوت پردازش میشود.

تفکر انتزاعی، به تنهایی عامل انسان شدن ما نیست نقش هوش عاطفی اگر بیشتر نباشد اصلا کمتر از تفکر انتزاعی نیست.

Wang, Jing; Conder, Julie A.; Blitzer, David N.; Shinkareva, Svetlana V. (2010). Neural Representation of Abstract and Concrete Concepts: A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies.Human Brain Mapping.31(10): 14591468.؛

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حافظه و اطلاعات در کجاست زیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلببحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کانهادینه سازی فرهنگ اختلاتومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریدردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و دومزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آندخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا بخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار نوعی سکته مغزی ، وحشتناک توازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طررفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون فیلمی بسیار جالب از تغییامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و یکسفرنامه سفر به بم و جنوب مهربانی، شرط موفقیتابعاد بالاترعقلانیت بدون تغییردر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیابرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانچگونه به سطح بالایی از هوتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانرویا و خبر از آیندههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییرات منطقه بویایی مغزفردا را نمیدانیمانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت بیست و پسندرم گیلن باره به دنبال مکانیک کوانتومی بی معنی اخلاق پایه تکامل و فرهنگعواملی که برای ظهور لغت ااضطراب و ترسبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانچالش هوشیاری و اینکه چرا تئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا چالش قرن جدیدروش مقابله مغز با محدودیقارچ بی مغز در خدمت موجوداولین مورد PML به دنبال تکخودروهای هیدروژنیسیاره ی ابلهانماده ی تاریکارتقا یا بازگشت به قبل ازغم بی پایانبه نقاش بنگرمغز بزرگ چالش است یا منفعبعد پنجمژنهای حاکم بر انسان و انسنجات در راستگوییتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآینده ی انسان در فراتر ازریسدیپلام تنها داروی تایلا اکراه فی الدیناین پیوند نه با مغز بلکه خطای حسارتباط غیرکلامی بین انساساختن آیندهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبی شرمینقش نگاه از پایین یا نگاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرنراز تغییرمن کسی در ناکسی دریافتم اگر فقط مردم میفهمیدند کدولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتسردرد میگرنمرگ تصادفیبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به نقش داروهاي مختلف معروف تمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیمانظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت افرادزمان و صبرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی ادانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به نقشه های مغزی جدید با جزیتو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه و اطلاعات در کجاست زیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان داروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانچهار میلیارد سال تکامل بتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستدرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی الفاگوتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و سومزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکاردر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقنیکولا تسلاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی تشویق خواندن به کودکانفیزیک مولکولها و ذرات در امیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و دوسفرنامه سفر به بم و جنوب مولتیپل اسکلروز در زنان اتفاق و تصادفعقیده ی بی عملدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیابرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اچگونه باغبانی باعث کاهش تکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییرات آب و هوایی که به فرضیه ای جدید توضیح میدهانرژی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهسندرم پیریفورمیسمکانیزمهای دفاعی در براباختلال خواب فرد را مستعد عوارض ازدواج و بچه دار شداطلاع رسانی اینترنتیمغز آیندگان چگونه است ؟بررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توچالش هوشیاری و اینکه چرا تئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهآلودگی هوا و ویروس کروناروش های صرفه جویی در ایجاقبل از آغازاولین مورد پیوند سر در انخورشید مصنوعیسیاره ابلهانماده ی خالیارتوکين تراپی روشی جديد غیرقابل دیدن کردن مادهبه نقاش بنگرمغز بزرگ چالشهای پیش روبعد از کروناکل اقیانوس در یک ذرهنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآینده ی علم و فیزیک در60 ثریشه های مشترک حیاتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟این اندوه چیستخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاساختار فراکتال وجود و ذهمدل هولوگرافیک تعمیم یافبی عدالتی در توزیع واکسن نقش نظام غذایی در تکامل متقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتاچرا خشونت و تعصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جامعه ی آسمانیراست دستی و چپ دستیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر میدانی مصیبت بزرگتر دوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میسردرد میگرن در کودکانمرگی وجود نداردبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چینقش درختان در تکاملتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیازمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشواهدی از نوع جدیدی از حادانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب باهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستنقص در تشخیص هیجانات عامتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)درک احساسات و تفکرات دیگهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رهندسه ی پایه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاستزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتچهار ساعت پس از کشتار خوکتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میدست آسمانهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت نهمزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر در محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدنیاز به آموزش مجازی دیجیتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در مورفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های فیزیک و هوشیاریامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوسفری به آغاز کیهانمواد کوانتومی جدید، ممکناتوبان اطلاعات و پلِ بینعلم و ادراک فقط مشاهده ی درمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیابرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغچگونه تکامل مغزهای کنونیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میرویا تخیل یا واقعیتتغییرات تکاملی سر انسان فشار و قدرتانرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوتسندرم پس از ضربه به سرما انسانها چه اندازه نزداختلال در شناسایی حروف و عید نوروز مبارکاطلاعات حسی ما از جهان، چمغز انسان ایا طبیعتا تمابررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امچالش هوشیاری و اینکه چرا تئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیآلودگی هوا و پارکینسونروش هایی برای جلوگیری از قبل از انفجار بزرگاولین هیبرید بین انسان و خوش قلبی و مهربانیسیاره ابلهانماده ای ضد التهابیارتباط میکروب روده و پارغرور و علمبه نادیدنی ایمان بیاورمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبعد از کروناکلمات بلند نه صدای بلندنخستین تمدن بشریتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ممکن است موش کور بی مرژیم های غذایی و نقش مهم لایو دوم دکتر سید سلمان فاین ایده که ذرات سیاهچالخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولساختار شبکه های مغزی ثابمدل های ریز مغز مینی برینبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش نظریه تکامل در شناساتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجاودانگی مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نیروی مغناطیس نباشد دورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساسردرد و علتهای آنمراحل ارتقای پله پله کیهبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنقش ذهن و شناخت در حوادث تمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیمارینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شازمان پلانکمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانشواهدی از دنیسوان(شبه نئدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشاباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدنقطه بی بازگشتتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)درک تصویر و زبان های مخلتدرک حقیقت نردبان و مسیری هندسه ی رایج کیهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحباب های کیهانی تو در توزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردنوآوری ای شگفت انگیز دانتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کددستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهارمزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرچیز جدید را بپذیرتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص آلزایمر سالها قبل فیزیکدانان ماشینی برای تامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیستمسقوط درون جاذبه ای خاص، چموجود بی مغزی که می توانداتوسوکسیمایدعلم و روحدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیابرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصرویا حقی از طرف خداثبت و دستکار ی حافظهفضای قلب منبع نبوغ استانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیسندرم سردرد به دلیل افت فما انسانها چه اندازه نزداختلال در شناسایی حروف و عامل کلیدی در کنترل کارآاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای ایجاد تمدبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده چالش هوشیاری و اینکه چرا تا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیآلزایمرروش هایی ساده برای کاهش اقدم زدن و حرکت دید را تغیاولین تصویر در تاریخ از سخوشبختی دور از رنج های مسیر آفرینش از روح تا مغز ماده، چیزی بیش از یک خلا ارتباط ماده و انرژیمقالاتبه هلال بنگرمغز بزرگترین مصرف کننده بعد از کرونا دلخوشی بیهوکلوزاپین داروی ضد جنوننخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشترژیم های غذایی و نقش مهم لبخند بزن شاید صبح فردا زاینکه به خاطرخودت زندگی دفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومسازگاری با محیط بین اجزامدیون خود ناموجودبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش هورمون های تیروئید دتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری چرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجایی خالی نیسترحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار سردرد تنشنمرز مرگ و زندگی کجاستبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز نقش روی و منیزیم در سلامتتمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویازمان به چه دلیل ایجاد میشمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکوندانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهباد و موجهزینه سنگین انسان در ازانمیتوان با بیرون انداختنتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پکشف مکانیسمی پیچیده در بدرک دیگرانهندسه بنیادینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تحد و مرزها توهم ذهن ماستزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهنوار مغز مشاهده ی غیر مستتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک بازی ترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نوزدهمزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از طلوع و حقیقتدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که چیزی منتظر شناخته شدنتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز درموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبا از سلولفاصله ها در مکانیک کوانتامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت دهمسلول های بنیادیموجودات مقهور ژنها هستنداثر مضر مصرف طولانی مدت رعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهدرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهرویاها از مغز است یا ناخوثبت امواج الکتریکی در عصقفس ذهنانسان قدیم در شبه جزیره عخلا، حقیقی نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما اکنون میدانیم فضا خالاختلالات مخچهعادت همیشه خوب نیستاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای شادمانی طبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومچالش دیدگاه های سنتی در بتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندآملودیپین داروی ضد فشار روش جدید تولید برققدرت مردماولین دارو برای آتاکسی فخانه ی تاریکسیستم تعادلی بدنماشین دانشارتباط متقابل با همه ی حیتاثیر ویتامین دی بر بیمابه کدامین گناه کشته شدندمغز حریص برای خون، کلید تبعد از کرونا دلخوشی بیهوکلام و زبان، گنجینه ای بسنخستین روبات های زنده ی جتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزرژیم ضد التهابیلحظات خوش با کودکاناینکه خانواده ات سالم بادقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومستم با شعار قانون بدترین مدیریت اینترنت بر جنگبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقش هورمون زنانه استروژنتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدچراروياها را به یاد نمی آتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجاذبهرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسسردرد سکه ایمرز بین انسان و حیوان کجابیندیشهیچ اندر هیچنقش روزه داری در سالم و جتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی زمان شگفت انگیزمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین هدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبه ی حق خودباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا ونمیتوان بر سیاه سیاه نوشتو با باورهایت کنترل میشکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرک درست از خود و هوشیاریهندسه در پایه ی همه ی واکتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسحریص نباشزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرنوار مغز در فراموشی هاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت هفتمزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از طلای سیاهدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرچیزی خارج از مغزهای ما نیتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نوررمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبای اصفهانفاصله ی همیشگی تصویر سازامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دوازدهمسلول های بنیادی منابع و اموسیقی نواثرات فشار روحی شدیدعلم به ما کمک میکند تا مودرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریچگونه حافظه را قویتر کنیتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استرویاهای پر رمز و حیرتی درجلوتر را دیدنقلب و عقلانسان میوه ی تکاملخلا، خالی نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما از اینجا نخواهیم رفتاختلالات حرکتی در انسانعادت کن خوب حرف بزنیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمغز انسان برای شادمانی طبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیچاالش ها در تعیین منبع هوتابوهای ذهنیجهان هوشیارآموزش نوین زبانروش صحبت کردن در حال تکامقدرت کنترل خوداولین دروغخانواده پایدارسیستم دفاعی بدن علیه مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدارتباط چاقی و کاهش قدرت بصفحه اصلیبه امید روزهای بهترمغز در تنهایی آسیب میبینتفکر قبل از کارکلرال هیدرات برای خواباننرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسستم، بی پاسخ نیستمداخله ی زیانبار انسانبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسینقش ویتامین K در ترمیم استقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از چراروياها را به یاد نمی آتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبه و نقش آن در شکلگیریرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کواندین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسردرد عروقی میگرنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترنقش رژیم غذایی بر رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیدرمان جدید میگرن با انتی هفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم بزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشکل پنجم مادهدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبی در مورد تشنجبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترچند نرمش مفید برای کمردرتو باید نیکان را به دست بچند جهانیتو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرک عمیق در حیواناتهندسه زبانِ زمان استتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوحرکت چرخشی و دائمی کیهانزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیدابحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعینوار مغز در تشخیص بیماری توهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفدهمزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتچیزی شبیه نور تو نیستتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصویربرداری فضاپیمای آمفتون های زیستیانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت سومسلول های بدن تو پیر نیستنموسیقی هنر مایع استاثرات مفید قهوهعلم بدون توقفدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قنگاه محدود و تک جانبه، مشتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هرویای شفافجمجمه انسان های اولیهقلب دروازه ی ارتباطانسان ها می توانند میدان خلاصه ای از مطالب همایش مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما اشیا را آنطور که هستنداختلالات صحبت کردن در انعادت کردن به نعمتاعتماد به خودمغز انسان رو به کوچک تر شبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دناتوانی از درمان برخی ویتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآمارهای ارائه شده در سطح روشهای نو در درمان دیسک بقدرت انسان در نگاه به ابعاولین سلول مصنوعیخار و گلسکوت و نیستیمباحث مهم حس و ادراکسوالات پزشکیبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز را از روی امواج بشناستفکر خلا ق در برابر توهم کمردردنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیرژیم غذایی ضد التهابیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایندرالدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرستون فقرات انسان دو پا جلمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسینقش ژنتیک در درمان اختلاتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استرساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز اگر تلاش انسان امروز برادید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمزایای شکلات تلخ برای سلبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمنقش رژیم غذایی در رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانودرمان جدید کنترل مولتیپلهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال چند جهانیتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرگیری قلب در بیماری ویرهنر حفظ گرهتاریکی و نورآشنا پنداریحس چشایی و بویاییزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برنوار مغزی روشی مهم در تشختوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هجدهمزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تونکاتی در مورد تشنجتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدرمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصور از زمان و مکانفروتنی و غرورانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سی و هشتمسلول عصبی شاهکار انطباق میهمانهای ناخوانده عامل اثرات مفید روزه داریعلم در حال توسعهدرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمرینگاه انسان محدود به ادراتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردروان سالمجنبه های موجی واقعیتقلب روباتیکانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از درمان های جدیسوخت هیدروژنی پاکما به جهان های متفاوت خوداختلالات عضلانی ژنتیکعادت دادن مغز بر تفکراعتماد به خودمغز انسان رو به کوچکتر شدبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآن چیزی که ما جریان زمان روشهای شناسایی قدرت شنواقدرت ذهناوکرلیزوماب داروی جدید شخارق العاده و استثنایی بسکوت، پر از صدامجموعه های پر سلولی بدن مپیامهای کاربرانبه بالاتر از ماده بیندیشمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت مغز انسان و میمون هکمردرد ناشی از تنگی کانانرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهنرژیم غذایی ضد دردلزوم سازگاری قانون مجازاایا کوچک شدن مغزانسان الدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوسخن و سکوتمروری بر تشنج و درمان هایبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتنقش گرمایش آب و هوا در همتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های رشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان، قمابیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش زنجبیل در جلوگیری از تنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در درمان جدید سرطانهمه چیز در زمان مناسبتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناختزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشابارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیچند روش ساده برای موفقیتتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستدرگیری مغز در بیماری کویهنر رها شدن از وابستگیتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحس و ادراک (قسمت اول )زبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و اخلاقبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از نوار عصب و عضلهتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک بازی تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هشتمزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزارهای پیشرفته ارتباط طولانی ترین شبدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذربرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدچگونه مولکول های دی ان ایتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگسرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصادف یا قوانین ناشناختهفرگشت و تکامل تصادفی محض انواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و ششمسلولهای ایمنی القا کنندهمیوتونیک دیستروفیاثرات مضر ماری جواناعلم راهی برای اندیشیدن ادرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرننگاه از بیرون مجموعهتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به روبات های ریز در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییقلب را نشکنانسان باشخم شدن فضا-زمانسودمندی موجودات ابزی بر ما با کمک مغز خود مختاريماختراع جدید اینترنت کوانعارضه جدید ویروس کرونا ساعداد بینهایت در دنیای ممغز ایندگان چگونه استبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآنچه ناشناخته است باید شروشی برای بهبود هوش عاطفقدرت عشقايندگان چگونه خواهند دیدخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژسکته مغزیمحل درک احساسات روحانیسایتهای دیگربه خودت مغرور نشومغزهای کوچک بی احساستفاوت ها و تمایزها کلید بکمردرد و علل آنچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستراه فراری نیستلزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تسخن پاک و ثابتمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زناننقش پیش زمینه ها و اراده تلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده نزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های رشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکسرعت فکر کردن چگونه استدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقابیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش زبان در سلطه و قدرت اتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولدرمان سرطان با امواج صوتهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکنزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهاندائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشچندین ماده غذایی که ماننتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیدرگیری مغز در بیماران مبهنر، پر کردن است نه فحش دتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت دوم )زبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهنوبت کودکانتوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و ذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجمسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزارهای بقا از نخستین هطی یکصد هزار سال اخیر هرچدر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما دابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنچگونه میتوان با قانون جنتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک تا کمتظاهر خوابیده ی مادهفراموش کارها باهوش تر هسانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سیزدهمسلولهای بنیادی مصنوعی درمیگرن و پروتئین مرتبط با اجزای پر سلولی بدن انسان علم ساختن برج های چرخاندرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هابرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعنگاه از دور و نگاه از نزدتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیروبات کیانجنسیت و تفاوت های بیناییقیچی ژنتیکیانسان جدید از چه زمانی پاخونریزی مغز در سندرم کووسیلی محکم محیط زیست بر انما بخشی از این جهان مرتبطادامه بحث تکامل چشمعدم توقف تکامل در یک اندابقای حقیقی در دور ماندن امغز ابزار بقای برتر مادیژن همه چیز نیستنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآنچه واقعیت تصور میکنیم روشی جدید در درمان قطع نخقطار پیشرفتايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانسال سیزده ماههمحل درک احساسات روحانی دبه دنبال رستگاری باشمغزتان را در جوانی سیم کشتفاوت ها را به رسمیت بشناکمردرد با پوشیدن کفش مناچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در ساراه های جدید برای قضاوت رلزوم عدم وابستگی به گوگل ایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تسختی ها رفتنی استمرکز حافظه کجاستبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر انقش آتش در رسیدن انسان بهتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موباینسبت ها در کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های رشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استسعی کن به حدی محدود نشویدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلنقش زبان در سلطه و قدرت اتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باوردرمانهای بیماری پارکینسهمه چیز، ثبت می شودتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحل مشکلزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنمعجزه های هر روزهبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگنه به اعدامتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایدرگیری مغزی در سندرم کووهوموارکتوس ها ممکن است دتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت 67زبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شجاعت و ترسداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز کوانتومیبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستنور درونتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استذهن سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی ترجمه ای ابتدایی از اسرافلج نخاعی با الکترودهای الگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاهسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع خواب و رویاابزارهای بقا ازنخستین همطبیعت موجی جهاندر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، ربرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناچگونه مغز پیش انسان یا همتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچارنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتظاهری از ماده است که بیدفراموشی همیشه هم بد نیستانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت ششمسلام تا روشناییمیگرن سردردی ژنتیکی که باجزایی ناشناخته در شکل گعلایم کمبود ویتامین E را درمان پوکی استخواناصل بازخوردبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردنگاه از درون مجموعه با نگتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیروح در جهانی دیگر استجهل مقدسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصانسان خطرناکترین موجودخواندن ، یکی از شستشو دهنسینوریپا داروی ترکیبی ضدما تحت کنترل ژنها هستیم یاداراوون تنها داروی تاییعدم درکبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز ابزار برتر بقاژن هوش و ساختارهای حیاتی نازوکلسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روشی جدید در درمان نابینلمس کوانتومیايا اراده آزاد توهم است یخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به سانسور از روی قصد بسیاری محدودیت چقدر موثر استبه زودی شبکه مغزی به جای مغزتان را در جوانی سیمکشتفاوت های بین زن و مرد فقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفراه های جدید برای قضاوت رمقاومت به عوارض فشار خون ایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تسرنوشتمرکز حافظه کجاستبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش انتخاب از طرف محیط، نتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صوررشد در سختی استمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنشلیک فراموشیدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متنقش سجده بر عملکرد مغزتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهدرهای اسرارآمیز و پوشیدههمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیززندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را نه جنگ و نه خونریزیتولید مثل اولین ربات های گلوئوندرگیری مغزی در سندرم کووهورمون شیرساز یا پرولاکتتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 74زبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شرکت نورالینک ویدیویی ازداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز بخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستنورون هاي مصنوعی می توانتوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی ترس و آرمان هافلج بل، فلجی ترسناک که آنالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یسفر به مریخ در 39 روزمنتظر نمان چیزی نور را بهابزارهای بقای موجود زندهطبیعت بر اساس هماهنگیدر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شچگونه هموساپينس بر زمین تکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعداد کلی ذهن ها در جهان فرایند پیچیده ی خونرسانیانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتسلسله مباحث هوش مصنوعیمیگرن شدید قابل درمان اساحیای بینایی نسبی یک بیمعلایم کمبود ویتامین E را درمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیربرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختنگاه حقیقی نگاه به درون اتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیروح رهاییجهان فراکتالقانون مندی نقشه ژنتیکی مانسان عامل توقف رشد مغزخواب سالم عامل سلامتیسیگار عامل افزایش مرگ وممانند آب باشادب برخورد با دیگرانعسل طبیعی موثر در کنترل ببلوغ چیستمغز از بسیاری حقایق می گربزرگترین درد از درون است ژن یا نقشه توسعه مغز و نقنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآنها نمیخواهند دیگران راروشی جدید در درمان سکته ملوب فرونتال یا پیشانی مغای نعمت من در زندگیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مسانسور بر بسیاری از حقایمحدودیت های حافظه و حافظبه زیر پای خود نگاه نکن بمغط یک گیرنده استتفاوت های تکاملی در مغز وکنگره بین المللی سردرد دچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسراه پیروزی در زندگی چیستمقابله ی منطقی با اعتراضایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تسریع دویدن مهم نیستمرکز خنده در کجای مغز استبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهاننقش اتصالات بین سلولهای تلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندنشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز ماز گهواره تا گورمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینشلیک فراموشیدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت در برابر محیط زیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزنقش غذاها و موجودات درياتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریخدروغ نگو به خصوص به خودتهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغززندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز چه زیاد است بر من که در ایتولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در درگیری اعصاب به علت میتوهوش فوق العاده، هر فرد استبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 75زبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شربت ضد خلطداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز بخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتنورون های ردیاب حافظهتوهم جسمگذشته را دفن کنذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مفلج خوابالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و دسفر تجهیزات ناسا به مریخ منحنی که ارتباط بین معرفابزارهای بقای از نخستین طعمه ی شبکه های ارتباط اجدر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور برای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دچگونه هوشیاری خود را توستکینگیپیوند اندام از حیوانات برهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعذیه ی ذهنفرایند تکامل و دشواری هااندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و دوسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمیدان مغناطيسي زمین بشر احیای بینایی نسبی یک بیمعلت خواب آلودگی بعد از خودرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم برخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشنگاه دوبارهتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آروزه داری متناوب، مغز را قانون گذاری و تکاملانسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتی و یسیاهچاله های فضایی منابعماه رجبادراک ما درک ارتعاشی است عشق درونی به یگانگی خلقتبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز به تنهایی برای فرهنگ بسیاری از بیماری های جدیژنها نقشه ایجاد ابزار هونبرو و انرژی مداومتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنان که در قله اند هرگز خريتوکسيمب در درمان ام اسلوتیراستامای آنکه نامش درمان و یادشخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هوساهچاله ها تبخیر نمیشودمخچه فراتر از حفظ تعادلبوزون هیگز چیستنقش قهوه در سلامتیتفاوت های زبانی سرمنشا تکنگره بین المللی سردرد دچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دراه انسان شدن، راه رفتن ومقابله با کرونا با علم اسایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدسریعترین کامپیوتر موجودمرگ چیستبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودنقش تیروئید در تکامل مغزتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یانشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغززمین در برابر عظمت کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دشنا در ابهای گرم جنوب نیادانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزانقش غذاها و موجودات درياتو یک معجزه ایکتابخانهدریای خداهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعتزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنداروهای ضد بیماری ام اس وشاهکار شش گوشداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس نه عدم مطلق بلکه عدم با قتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین درختان اشعار زمینهوش مصنوعی می تواند بر احتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهلزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از شش مرحله تکامل چشمداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز بخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازنوروپلاستیسیتی چیستتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنچ پانایوتوپولوس تشنج فلج خواب چیستامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و سسفر دشوار اکتشافمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزارهای دفاعی و بقای موظهور امواج مغزی در مغز مصدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانچگونه واکسن کرونا را توزتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتغییر الگوی رشد مغزی با زفرایند حذف برخی اجزای مغاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و ششسم زنبور ، کلیدی برای وارمیدان های مغناطیسی قابل احساس گذر سریعتر زمانعماد الدین نسیمی قربانی درمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی نگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمروزه داری و بیمار ی ام اس قانون جنگلانسان، گونه ای پر از تضادخواب عامل دسته بندی و حفطسیاهچاله ها، دارای پرتو ماپروتیلینادغام میان گونه های مختلعصب حقوق نورولووبنی عباس، ننگی بر تاریخمغز بیش از آنچه تصور میشوبسیاری از بیماری های جدیژنها ، مغز و ارادهچت جی پی تیتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنزیم تولید انرژی در سلوریه زغالیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعایمپلانت مغزی کمک میکند خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فسایه را اصالت دادن، جز فرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبوزون هیگز جهان را از متلنقش مهاجرت در توسعه نسل اتفاوت ایستایی و تکاپوکنترل همجوشی هسته ای با هچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دراه بی شکستملاحظه های اخلاقی دربارهایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسسرگیجه از شایعترین اختلامرگ و میر پنهانبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومینقش حفاظتی مولکول جدید دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابزمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازشناخت و معرفت، و نقش آن ددانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تمشکل از کجاستبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تنقش غذاها و موجودات درياتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجدرک فرد دیگر و رفتارهای اهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحوادث روزگار از جمله ویرزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحنهایت معرفت و شناخت درک عتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتدرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی و کشف زبان هایتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفتزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ششمین کنگره بین المللی سدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسنوروز یا روز پایانیتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شسفرنامه سفر به بم و جنوب منشاء کوانتومی هوشیاری اابعاد و نیازهای تکاملیظرف باید پر شود چه با چرک در آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در برخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانچگونه آن شکری که می خوریمتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهارویا و واقعیتهوش مصنوعی به شناسایی کاتغییر زودتر اتصالات مغزیفراتر از دیوارهای باوراندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک سی و هفتمسماگلوتید داروی کاهش دهنمیدان بنیادین اطلاعاتاحساسات کاذبعوامل موثر در پیدایش زبادرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان نگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساروزه داری سلول های بنیادقانون جنگلانعطاف پذیری مکانیسمی علخودآگاهی و هوشیاريسیاهچاله و تکینگی ابتدایماجرای جهل مقدسادغام دو حیطه علوم مغز و عضلانی که طی سخن گفتن چقدبه قفس های سیاهت ننازمغز برای فراموشی بیشتر کبشکه ای که ته نداره پر نمژنهای مشترک بین انسان و وچت جی پی تیتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآینه در اینهریواستیگمینلیروپریم داروی ترکیبی ضدایمپلانت نخاعی میتواند دخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انساخت شبکه عصبی مصنوعی با مخچه ابزاري که وظیفه آن فبی نهایت در میان مرزهانقش میدان مغناطیسی زمین تفاوت ارباب و رهبر حقیقیکنترل جاذبهچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنرابطه تشنج و اوتیسمملاحظات بیهوشی قبل از جرایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزسرگردانیمرگ و میر بسیار بالای ناشبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی زمان چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛دانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نینقش غذاها در کاهش دردهای تو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آوردرک نیازمند شناخت خویش اهمیشه راهی هستتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشحکمت الهی در پس همه چیززونیسومایدزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذاینهایت در بی نهایتتولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسسدردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهل و هشتزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک منوشیدن چای برای مغز مفید توانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قافناوری هوش مصنوعی نحوه خامید نجاتحس و ادراک قسمت بیست و چهسفرنامه سفر به بم و جنوب مهندسی ژنتیک در حال تلاش ابعاد اضافه ی کیهانعقل مجادله گردر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلابرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادچگونه انتظارات بر ادراک تکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانرویا و کابوسهوش مصنوعی در کامپیوترهاتغییر عمودی سر انسان از پفرد حساس از نظر عاطفی و باندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک- قسمت پنجاه و سندرم کووید طولانیمیدازولام در درمان تشنج اخلاق و علوم اعصابعوامل ایجاد لغت انسانی و اصول سلامت کمربررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندنگاهت را بلند کنتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاپرتوهای صادر شده از سیاهروزهای سختقانونمندی و محدودیت عالماهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريسیاهچاله ی تولید کنندهماجرای عجیب گالیلهارتقا و تکامل سنت آفرینش غم بی پایانبه مغز خزندگان خودت اجازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بشریت از یک پدر و مادر نیژنهای هوش ، کدامندنتایج نادانی و جهلتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آیندهریاضیات یک حس جدید استلیس دگرامفتامین یا ویاسایمان به رویاخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انساخت شبکه عصبی با الفبای مدل همه جانبه نگر ژنرالیبی ذهن و بی روحنقش محیط زندگی و مهاجرت دتفاوتهای جنسیتی راهی براکندر در بیماریهای التهابچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده رادیوی مغز و تنظیم فرکانممانتین یا آلزیکسا یا اباکسی توسین و تکامل پیش ادو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزسربازان ما محققا غلبه می مرگ انتقال است یا نابود شبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظزمان و مکان، ابعاد کیهان منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هادرک و احساسهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونحافظه میتواند بزرگترین د