دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دو ویژگی انتزاع و قدرت تجرید در کدام قسمت مغز پردازش میشود

دو ویژگی تقریبا منحصر به فرد انسان یعنی هوش عاطفی و قدرت انتزاع، در کدام نیمکره مغز پردازش میشود؟ آیا انتزاع و تفکر استدلال گرانه به تنهایی و بدون هوش عاطفی میتواند از ما انسان موفقی بسازد؟

ساختارهای مغزی مرتبط باهوش عاطفی و و تفکر استدلال گرانه در انسان و تاثیر ایجاد شده بر خلاقیت ذاتی در بالغین جوان

تاکید این مقاله بر ارتباط هوش عاطفی EI(emotional intelligence) و خلاقیت ذاتی TC(Trait creativity) و پایه های ساختمانی و درگیر مغز است. این مطالعه، پایه نوروآناتومیکال ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را بررسی کرد.

هوش عاطفی بر اساس مقیاس و پرسشنامه ای- که توسط خود فرد پر میشود- به نام مقیاس شوت و خلاقیت ذاتی بر اساس تست شایستگی خلاقیتی ویلیامزاندازه گیری شد.

آنالیز voxel-based morphometery(VBM) برای بررسی مناطقی از مغز- که مرتبط با هوش عاطفی است- در افراد جوان استفاده شد. نتایج نشان داد هوش عاطفی به صورت مستقیم در ارتباط با مناطق خاصی از کورتکس به نام اوربیتوفرونتال کورتکس راست(right orbitofrontal cortex) است و این نقطه ای کلیدی برای پردازش عاطفی است.

مهمتر اینکه آنالیز بیشتر نشان داد این منطقه right orbitofrontal cortex به طور متوسط باعث ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میشود و نشان داد حجم این منطقه میزان ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین میکند.

این یافته ها ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد و کاملا مشخص کرد متغیرهای حجم مغز در right orbitofrontal cortex مرتبط با کمتر یا بیشتر پردازش کردن هوش عاطفی است- که باعث تنظیم خلاقیت ذاتی میشود.

این یافته ها باعث فهم ارتباط پیچیده بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی از طریق تعیین ساختار مغزی میشود.

هوش عاطفی EI(emotional intelligenceعبارت است از توانایی استدلال و کنترل عواطف و نیز عبارت است از استفاده از عواطف و دانسته های عاطفی برای بیشتر کردن فکر و عمل.

اینها نشان میدهد هوش عاطفی میتواند عاطفه انسان را کنترل و تنظیم و بهره برداری کند. افراد دارای هوش عاطفی بالاتر، نتیجه اجتماعی بهتر و بالاتری میتوانند بگیرند؛ روابط اجتماعی قویتری دارند و بهتر میتوانند مشکلات را حل کنند و رضایت بیشتری از زندگی و نتایج دانشگاهی مقبول تری دارند.

برعکس، هوش عاطفی پایین تر باعث اختلالاتی در سلامت جسمانی و عاطفی، سوء استفاده در اینترنت و بازی و اضطراب و افسردگی میشود. مطالعات علوم اعصاب نشان میدهد مناطق وسیعی از مغز- که در ارتباط با عاطفه است- انتریور اینسولا(AI)، آمیگدال، اوبیتوفرونتال کورتکس OFC و کورتکس سینگولیت جلویی(ACC) و کورتکس پره فرونتال ونترومدیال vmPFC، مرتبط با هوش عاطفی(emotional (intelligence است.

اینسولای جلویی و ACC نقش حیاتی در ایجاد آگاهی احساسی یعنی قدرت درک احساسات دیگران دارند. برخی مطالعات نشان داده است برای درک احساسات دیگران آمیگدال و vmPFC کمک میکند ظاهر و تغییر شکل های صورت را بشناسیم. OFC، منطقه اساسی برای ارزیابی احساسی و تنظیم احساسی به خصوص برای تنظیم تظاهر احساسی با ارزیابی منطقی تحریک های احساسی و تنظیم تجربه احساسی فرد است.

مطالعات قبلی نشان میداد OFC مرتبط با تنظیم مهاری است و این کمک میکند احساسات منفی به طرز درستی تنظیم شود و رفتارهای ناسازگار کم شود و انطباق و سازگاری رفتاری انجام شود. به علاوه مطالعات بر ضایعات مغزی، مناطق بسیاری را در مغز در ارتباط با احساسات میداند.

بیماران با ضایعه روی اینسولای جلویی، دچار درجات بالایی از اختلالی به نام الکسیتایمیمیشوند. این اختلال با نارسایی در آگاهی احساسی، واکنش های اجتماعی و روابط بین فردی مشخص میشود و ارتباط منفی با هوش عاطفی دارد.

بیماران دچار ضایعه در OFC، سطح هوش عاطفی پایین تری دارند و در مقایسه با افراد سالم در تنظیم عواطف، ناتوان هستند. آسیب در OFC باعث رفتار اجتماعی مختل اکتسابی میشود. هوش عاطفی باعث درک تنظیم و استفاده از عاطفه خود و دیگران در زندگی میشود.

همچنین خلاقیت با هوش عاطفی، بیشتر میشود. مثلابارکزاک و همکاران او در سال 2010، تاثیر هوش عاطفی را بر خلاقیت ذاتی بررسی کرد. هوش عاطفی بالاتر، خلاقیت ذاتی را با افزایش اعتماد به نفس گروه و فرهنگ همکاری، بیشتر کرد.

کارملیو همکاران او در سال 2014 نشان دادند کارمندان دارای هوش عاطفی بالاتر بازده بالاتری دارند.

به علاوه بر اساسا تئوری پردازش اطلاعات حسی، مطالعه ای جدید نشان داد تنظیم عاطفه با هوش عاطفی به کارمندان اجازه میدهد حس مثبت بیشتری را در زمان مواجهه با شرایط پیچیده داشته باشند و این، بر خلاقیت آنها تاثیر دارد.

گواستلا و همکاران او در سال 2004 ارتباط بین هوش عاطفی، بیماری های خلقی و خلاقیت را آزمودند و نتایج نشان داد هوش عاطفی و خلاقیت در میان افراد دچار بیماری خلقی- که درمان

را به پایان برده بودند- بیشتر از افردی بود که تحت درمان بودند. یعنی هوش عاطفی میتواند پس از، از میان بردن بیماری های عاطفی و ایجاد خلق مثبت، میزان خلاقیت را بیشتر کند. یافته های بالا تاثیر مثبت هوش عاطفی را بر ایجاد خلاقیت نشان میدهد.

همانطور که میدانیم افراد مبتکر مانند آلبرت اینشتاین پتانسیل خلاقیت بالایی داشته اند و این، خلاقیت، آنها را منحصر به فرد میکرد. پتانسیل خلاقیت به عنوان اجزای چند بعدی درنظر گرفته میشود که شامل چندین جنبه مرتبط با شناخت و شخصیت است.

شناخت مبتکرانه، مربوط به پروسه های شناختی است که در تولید و ارزیابی اندیشه ها و تولیدات خلاقانه مانند تفکر انشعاب پذیر به کار میرود در حالی که مشخصات خلاقانه، یک سری مشخصات یا متغیرهای شخصیتی است(زیرکی، با آغوش باز آزمودن یا تصور کردن) و میتواند دیگر فاکتورها مانند مشخصات اختلال روانی و تاثیرات ژنتیکی را با هم هماهنگ کند. ما بر شخصیت یا مشخصات فردی صفات خلاقانه بر اساس تست ویلیامز تمرکز کردیم. این پژوهش بر ارتباط بین هوش عاطفی و تفکر خلاقانه تمرکز دارد و ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و پایه های دیگر ساختار مغز را نادیده میگیرد. بنابراین مطالعه اخیر هدفش بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و ساختمان عصبی مغز بین آنها در افراد جوان است. مورفومتری مورد استفاده نشان داد، خلاقیت ذاتی مرتبط با بخش های مربوط به احساسات مانند حجم ماده خاکستری منطقه ای در کورتکس اربیتوفرونتال، هیپوکمپ و آمیگدال است؛ در حالی که این مناطق به میزان زیادی مرتبط با پردازش عاطفی هستند.

مطالعه دیگری روی ساختار مغز نشان داد هوش عاطفی ارتباط نزدیکی با حجم ماده خاکستری در اینسولا، کورتکس اربیتوفرونتال و ژایرس پاراهیپوکامپال دارد. این مناطق مشابه در مغز، در خلاقیت ذاتی و هوش عاطفی استفاده میشود و این نشان میدهد، این دو مشخصه ممکن است مناطق مشابهی در مغز داشته باشد. همچنین افرادی با هوش عاطفی بالاتر- که توانایی عالی برای پردازش های عاطفی دارند- میتوانند به عنوان متفکران بزرگی باشند و این، به راه حل خلاقانه مسائل، کمک میکند.

یافته های بالا ممکن است ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و بخش های مشابه مغز- که در هر دو درگیر است- را نشان دهد.

با این حال بر اساس یافته های ما مدارک مستقیم، ارتباط پیچیده بین اینها را نشان نمیدهد. با توجه به اینکه هوش عاطفی به توانایی های عاطفی مانند تنظیم عاطفی، استفاده از عواطف، ارزیابی احساسات و .. اشاره دارد، ما تصور کردیم هوش عاطفی تا حد زیادی مرتبط با مناطق مرتبط با عاطفه مانند کورتکس اربیتوفرونتال و کورتکس سینگولیت جلویی و آمیگدال است. همچنین ما بررسی کردیم که آیا آنالیز ما نشان میدهد ساختارهای مغز ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان میدهد یا نه؟ زیرا هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میتوانند مناطق مشترکی را در مغز درگیر کنند.

این مطالعه روی 225 نفر جوان سالم راست دست انجام شد. مطالعات مورفومتری volex-based نشان داد مناطق کورتکس اوربیتوفرونتال راست، ارتباط مثبتی با هوش عاطفی دارد. و این مناطق ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین میکند. نتایج رفتاری ارتباط خیلی زیاد میان هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد. افراد دارای هوش عاطفی دارای خلاقیت بالاتری هستند.

بر اساس مطالعات براکت و همکاران او در سال 2006 افراد دارای هوش عاطفی بالاتر میتوانند فعالیت تفکری اجتماعی بالاتری را نشان دهند و به این ترتیب میتوانند خلاقیت بیشتری داشته باشند.

کنترل عواطف برای حفظ تاثیر مثبت در ایجاد خلاقیت، لازم است.

مطالعه ما همچنین نشان داد کورتکس اربیتوفرونتال برای ایجاد خلاقیت، فعالیت دارد.

ژانگ و همکاران او نشان دادند، خلاقیت تا حد زیادی در همان مناطق مربوط به عاطفه در مغز پردازش میشود و مطالعه ای توسط باشوینرو همکاران او نشان داد افراد خلاق مناطق بزرگتری در کورتکس اربیتوفرونتال دارند.

از معایب این مطالعه محدود بودن مطالعه به افراد جوان است که میتواند سودمندی این مطالعه را در تعمیم نتایج به دیگر سنین نشان دهد.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014059/

تفکر انتزاعی به عنوان تفکری خاص انسان به حساب می آید. در این تفکر، انسان با دیدن جزییات و حوادث جزیی می تواند به کلیات و پیشگویی حوادث یا نتیجه گیری های کلی برسد.

انتزاع،تجریدیاآهنجش،فرایند اختصار، فشردهسازی، و تلخیصاطّلاعاتاز طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهانسازی جزئیّات از کلیّاتاست.انتزاعدر لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، درآوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن میباشد.

انتزاع فرایند یا نتیجهٔ تعمیم بخشیدن با کاهش محتوای اطلاعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهٔ قابل مشاهده، جهت حفظ اطلاعات برای

منظور خاص میباشد.

تفکر انتفاعی معمولا در قسمت مربوط به سخن گفتن و تکلم، یعنی در نیمکره چپ مغز در افراد راست دست انجام میشود. بیان شد هوش عاطفی در بازده فرد بسیار نقش دارد. هوش عاطفی در فرد راست دست، در قسمت اوربیتوفرونتال راست پردازش میشود و تفکر انتزاعی بیشتر در مرکز تکلم پردازش میشود یعنی دو مشخصه مهم انسان یعنی تفکر انتزاعی و هوش عاطفی تقریبا در دو نیمکره متفاوت پردازش میشود.

تفکر انتزاعی، به تنهایی عامل انسان شدن ما نیست نقش هوش عاطفی اگر بیشتر نباشد اصلا کمتر از تفکر انتزاعی نیست.

Wang, Jing; Conder, Julie A.; Blitzer, David N.; Shinkareva, Svetlana V. (2010). Neural Representation of Abstract and Concrete Concepts: A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies.Human Brain Mapping.31(10): 14591468.؛

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
برخی اختلالات عصبی مثانههاوکينگ پیش از مرگش رسالدژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسمشکلات نخاعیتلاش هایی در بیماران قطع ورزش و میگرندر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات حرکتی در انسانمغز ابزار برتر بقاتکامل چشمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر کپسول نوروهرب بر سکشف ارتباط جدیدی از ارتبراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکپیموزایدسفر نامه سفر به بم و جنوب ازدواج های بین گونه ای، رچگونه حافظه را قویتر کنیتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وفلج خواببیماری تی تی پینزاع بین علم و نادانی رو جهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلزوم سازگاری قانون مجازابحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک تا کخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وماه رجببرخی بیماری ها که در آن بهاوکينگ پیش از مرگش رسالدژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی برای درمان قطع نخاورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمراختلالات صحبت کردن در انمغز از بسیاری حقایق می گرتکامل ابزار هوش ، راه پر کنگره بین المللی سردرد دروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر کپسول نوروهرب بر سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکپیچیدگی های مغزی در درک زسفرنامه سفر به بم و جنوب استفاده از هوش مصنوعی در نگاهی بر قدرت بینایی دراساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیفلج خواب چیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بنزاع بین علم و جهل رو به پجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رلزوم سازگاری قانون مجازابحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انماپروتیلینمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدهدف از تکامل مغزدانشمندان ژنی از مغز انساگر تلاش انسان امروز برامعنی روزهتلاشی جدید در درمان ام اسورزش در کمر درددرمان های جدید میگرنادامه بحث تکامل چشممغز برای فراموشی بیشتر کتکامل زبانکنگره بین المللی سردرد دروزه داری و بیمار ی ام اس ارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند مغز و سر و چالشهای سفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در مورد هنگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهفیلمی بسیار جالب از تغییبیماریهای تحلیل عضلانی انظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسممانتین یا آلزیکسا یا اببحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی توجهات در ببمار پارهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان روش هاي جدیدی ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز فکر میکند مرگ برای دیتمایل زیاد به خوردن بستنوزوز گوشدرمان های رایج ام اسادغام میان گونه های مختلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل ساختار رگهای مغزی کندر در بیماریهای التهابروش مقابله مغز با محدودیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وگیاه خواری و گوشت خوار کدرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند سر، یکی از راه حلهاسفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در تفسیر ناتوانی از درمان برخی ویتبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخفیزیکدانان ماشینی برای تبیهوش کردن در جراحی و بیمنظریه تکامل در درمان بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژي پاک سرچشمه حبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی در کامپیوترهاخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شمحل درک احساسات روحانیبرخی سلولهای عصبی در تلاهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقای موجود زندمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتمدن قدیمی ای در جنوب ایریک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی ادغام دو حیطه علوم مغز و مغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتاروش های صرفه جویی در ایجااز نظر علم اعصاب اراده آزنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وگالکانزوماب، دارویی جدیزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشینیان انسان از هفت میسفرنامه سفر به بم و جنوب استخوان های کشف شده، ممکناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آفرگشت و تکامل تصادفی محض بیوگرافیهفت چیز که عملکرد مغز تو حقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکمولتیپل اسکلروز در زنان بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووايندگان چگونه خواهند دیدمحل درک احساسات روحانی دبرخی سيناپسها طی تکامل و هستی ما پس از شروعی چگال داروهای مصرفی در ام اسابزارهای پیشرفته ارتباط مغز مادران و کودکان در زمتمساح حد واسط میان مغز کویکی از علل محدودیت مغز امدرمانهای بیماری پارکینسارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز بزرگ چالشهای پیش روتئوری تکامل امروز در درمکودک ایرانی که هوش او از روش هایی ساده برای کاهش ااز نظر علم اعصاب اراده آزنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وگامی در درمان بیماریهای زندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشرفتی مستقل از ابزار هسفری به آغاز کیهاناصول سلامت کمرنخاع ما تا پایین ستون فقرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آفراموش کارها باهوش تر هسبیوگرافیهفت سین یادگاری از میراث حافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالمواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدايا اراده آزاد توهم است یمحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير و هر کس تقوای خدا پیشه کنداروهای ضد بیماری ام اس وابزارهای دفاعی و بقای مومغز چون ابزار هوش است دلیتنفس هوازی و میتوکندرییادگیری مهارت های جدید ددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتوکين تراپی روشی جديد مغز حریص برای خون، کلید تتئوری تکامل در پیشگیری و کودکان خود را مشابه خود تروش صحبت کردن در حال تکاماز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وگاهی لازم است برای فهم و زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکپاسخ گیاهان در زمان خوردسلولهای بنیادی مصنوعی دراضطراب و ترسنخستین تصویر از سیاهچالهتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه فراموشی همیشه هم بد نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروموجود بی مغزی که می تواندبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارمقالاتايا اراده آزاد توهم است یمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمویتامین E برای فعالیت صحداروی فامپیریدین یا نورلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز چگونه صداها را فیلتر تنفس هوازی و میتوکندرییادآوری خواب و رویادرک و احساسارتباط میکروب روده و پارمغز زنان جوانتر از مغز مرتا 20 سال آینده مغز شما به کوری گذرای ناشی از موبایروشهای نو در درمان دیسک باز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وگاهی مغز بزرگ چالش استزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکپختگی پس از چهل سالگي به سلسله مباحث هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد منرمش های مفید در سرگیجهتشنج چیستسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفرایند حذف برخی اجزای مغبیست تمرین ساده برای جلوهوموارکتوس ها ممکن است دحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتموجودات مقهور ژنها هستندبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درخدمت خلق وحخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماای آنکه نامش درمان و یادشمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی سیستم تعادلی بدن اویتامین E در چه مواد غذایداروی تشنجی دربارداریاثرات مفید قهوهمغز آیندگان چگونه است ؟تو دی ان ای خاص ميتوکندريژن هوش و ساختارهای حیاتی درک احساسات و تفکرات دیگارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغزهای کوچک بی احساستاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلروشهای شناسایی قدرت شنوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وگذر زمان کاملا وابسته به زبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکپرورش مغز مینیاتوری انساسم زنبور ، کلیدی برای واراطلاعاتی عمومی در مورد منرمشهای مهم برای تقویت عتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیفرد حساس از نظر عاطفی و ببیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی می تواند بر اححس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیسوالات پزشکیایندرالمدارک ژنتیکی چگونه انسانبررسی علل کمر درد در میانویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مضر ماری جوانامغز انسان ایا طبیعتا تماتولید سلولهای جنسی از سلژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک تصویر و زبان های مخلتارتباط هوش ساختار مغز و ژمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکاهش التهاب ناشی از بیماروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وگربه شرودینگر و تاثیر مشزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکآلزایمرسودمندی موجودات ابزی بر بلندی در ذهن ما درک بلندیچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی مبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشامیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی درباره احساساتی غیرهوش احساسیدفاع در برابر تغییر ساختپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان المروری بر تشنج و درمان هایبزرگ شدن مغز محدود به دورواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان مغز انسان برای ایجاد تمدتوانایی مغز و دیگر اجزای ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرک عمیق در حیواناتارتباط انسانی، محدود به نقش قهوه در سلامتیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکایروپاکتیک چیستروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وگزیده ای از وبینار یا کنفزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رو ح و روان بر جسمآیا ما تنها موجودات زنده سیاهچاله و تکینگی ابتدایبه زودی شبکه مغزی به جای چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از قارچ بی مغز در خدمت موجودبارداری بدون رحمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدمیدان مغناطيسي زمین بشر بخش دیگری در وجود انسان ههوش احساسیدقیق ترین تصاویر از مغز اسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز مرکز خنده در کجای مغز استبسیاری از بیماری های جدیواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تاجزایی ناشناخته در شکل گمغز انسان برای شادمانی طتوازن مهمتر از فعالیت زیژنها ، مغز و ارادهدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط شگفت مغز انسان و فنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاربرد روباتهای ريزنانوروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز و از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر انتخاب از طرف محیط گزارش یک مورد جالب لخته وزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا مغز تا بزرگسالی توسعسیاره ابلهانبوزون هیگز چیستچرا حجم مغز گونه انسان درثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قاقدم زدن و حرکت دید را تغیبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا مکانیزمهای دفاعی در براببرنامه و ساختار پیچیده مهوش عاطفی بیشتر در زناندلایلی که نشان میدهد ما بایا بیماری ام اس (مولتیپمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت مغز انسان و میمون هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانمغز انسان برای شادمانی طتوسعه برخی شغل ها با هوش ژنهای هوش ، کدامندرقیبی قدرتمند در برابر مارتباط شگفت انگیز مغز اننقش هورمون های تیروئید دتاثیر ویتامین دی بر بیماکاربرد روباتهای ريز، در ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر ترکیبات استاتین (سگشایش دروازه جدیدی از طرزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا همه جنایت ها نتیجه بیسیاره ابلهانبیماری گیلن باره و بیمارچرا در مغز انسان، فرورفتجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت انسان در نگاه به ابعبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک تا کحس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عما انسانها چه اندازه نزدبرین نت به جای اینترنتهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا بدون زبان میتوانیم تمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوتهای جنسیتی راهی براوراپامیل در بارداریداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق و علوم اعصابمغز انسان رو به کوچک تر شتوصیه های غیر دارویی در سکلرال هیدرات برای خوابانرموزی از نخستین تمدن بشرارتباط شگفت انگیز مغز اننقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر ژنها بر اختلالات خکجای مغز مسئول پردازش تجریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتاثیر دپاکین بر بیماری مپمبرولیزوماب در بیماری چزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هوش ارثی دریافتی از پسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری ای شبیه آلزایمر و چراروياها را به یاد نمی آجنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی لوب فرونتال یا پیشانی مغبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک تا کحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پاما انسانها چه اندازه نزدبرای پیش بینی آینده مغز دهوشیاری کوانتومیديدن با چشم بسته در خواب ایا تکامل هدفمند استمزایای شکلات تلخ برای سلتقلید مرحله ای نسبتا پیشورزش هوازی مرتب خیلی به قدر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و مغز انسان رو به کوچکتر شدتوصیه هایی در مصرف ماهیکمردرد و علل آنرمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط غیرکلامی بین انسانقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر کپسول نوروهرب بر نکشف مکانیسم عصبی خوانش پرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتاثیر داروهای ضد التهاب پنج اکتشاف شگفت آور در موزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز- از مغزتچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا هوش سریعی که بدون احسسیستم تعادلی بدنبیماری ای شبیه ام اس مولتچراروياها را به یاد نمی آجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکلبخند بزن شاید صبح فردا زبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی از عروسک تا کحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزما با کمک مغز خود مختاريمبرخی نکات از گاید لاین پرهوش، ژنتیکی است یا محیطیهیچگاه از فشار و شکست نتردی متیل فومارات(زادیوا)(ایرادهای موجود در خلقت بمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلقین اطلاعات و حافظهورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات مخچهمغز ایندگان چگونه استتوضیحی ساده در مورد هوش مکمردرد با پوشیدن کفش منارویای شفافارتروز یا خوردگی و التهانقش اتصالات بین سلولهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تکشف مکانیسمی پیچیده در براه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم پوست ساعتی مستقل از مغز دزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا هشیاری کوانتومی وجودسیستم دفاعی بدن علیه مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری بیش فعالینزاع بین جهل و علم رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرلرزش ناشی از اسیب به عصببحثی در مورد نقش ویتامينهوش مصنوعی از عروسک تا کخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی اثرات مضر ویتامین د