دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دو ویژگی انتزاع و قدرت تجرید در کدام قسمت مغز پردازش میشود

دو ویژگی تقریبا منحصر به فرد انسان یعنی هوش عاطفی و قدرت انتزاع، در کدام نیمکره مغز پردازش میشود؟ آیا انتزاع و تفکر استدلال گرانه به تنهایی و بدون هوش عاطفی میتواند از ما انسان موفقی بسازد؟

ساختارهای مغزی مرتبط باهوش عاطفی و و تفکر استدلال گرانه در انسان و تاثیر ایجاد شده بر خلاقیت ذاتی در بالغین جوان

تاکید این مقاله بر ارتباط هوش عاطفی EI(emotional intelligence) و خلاقیت ذاتی TC(Trait creativity) و پایه های ساختمانی و درگیر مغز است. این مطالعه، پایه نوروآناتومیکال ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را بررسی کرد.

هوش عاطفی بر اساس مقیاس و پرسشنامه ای- که توسط خود فرد پر میشود- به نام مقیاس شوت و خلاقیت ذاتی بر اساس تست شایستگی خلاقیتی ویلیامزاندازه گیری شد.

آنالیز voxel-based morphometery(VBM) برای بررسی مناطقی از مغز- که مرتبط با هوش عاطفی است- در افراد جوان استفاده شد. نتایج نشان داد هوش عاطفی به صورت مستقیم در ارتباط با مناطق خاصی از کورتکس به نام اوربیتوفرونتال کورتکس راست(right orbitofrontal cortex) است و این نقطه ای کلیدی برای پردازش عاطفی است.

مهمتر اینکه آنالیز بیشتر نشان داد این منطقه right orbitofrontal cortex به طور متوسط باعث ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میشود و نشان داد حجم این منطقه میزان ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین میکند.

این یافته ها ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد و کاملا مشخص کرد متغیرهای حجم مغز در right orbitofrontal cortex مرتبط با کمتر یا بیشتر پردازش کردن هوش عاطفی است- که باعث تنظیم خلاقیت ذاتی میشود.

این یافته ها باعث فهم ارتباط پیچیده بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی از طریق تعیین ساختار مغزی میشود.

هوش عاطفی EI(emotional intelligenceعبارت است از توانایی استدلال و کنترل عواطف و نیز عبارت است از استفاده از عواطف و دانسته های عاطفی برای بیشتر کردن فکر و عمل.

اینها نشان میدهد هوش عاطفی میتواند عاطفه انسان را کنترل و تنظیم و بهره برداری کند. افراد دارای هوش عاطفی بالاتر، نتیجه اجتماعی بهتر و بالاتری میتوانند بگیرند؛ روابط اجتماعی قویتری دارند و بهتر میتوانند مشکلات را حل کنند و رضایت بیشتری از زندگی و نتایج دانشگاهی مقبول تری دارند.

برعکس، هوش عاطفی پایین تر باعث اختلالاتی در سلامت جسمانی و عاطفی، سوء استفاده در اینترنت و بازی و اضطراب و افسردگی میشود. مطالعات علوم اعصاب نشان میدهد مناطق وسیعی از مغز- که در ارتباط با عاطفه است- انتریور اینسولا(AI)، آمیگدال، اوبیتوفرونتال کورتکس OFC و کورتکس سینگولیت جلویی(ACC) و کورتکس پره فرونتال ونترومدیال vmPFC، مرتبط با هوش عاطفی(emotional (intelligence است.

اینسولای جلویی و ACC نقش حیاتی در ایجاد آگاهی احساسی یعنی قدرت درک احساسات دیگران دارند. برخی مطالعات نشان داده است برای درک احساسات دیگران آمیگدال و vmPFC کمک میکند ظاهر و تغییر شکل های صورت را بشناسیم. OFC، منطقه اساسی برای ارزیابی احساسی و تنظیم احساسی به خصوص برای تنظیم تظاهر احساسی با ارزیابی منطقی تحریک های احساسی و تنظیم تجربه احساسی فرد است.

مطالعات قبلی نشان میداد OFC مرتبط با تنظیم مهاری است و این کمک میکند احساسات منفی به طرز درستی تنظیم شود و رفتارهای ناسازگار کم شود و انطباق و سازگاری رفتاری انجام شود. به علاوه مطالعات بر ضایعات مغزی، مناطق بسیاری را در مغز در ارتباط با احساسات میداند.

بیماران با ضایعه روی اینسولای جلویی، دچار درجات بالایی از اختلالی به نام الکسیتایمیمیشوند. این اختلال با نارسایی در آگاهی احساسی، واکنش های اجتماعی و روابط بین فردی مشخص میشود و ارتباط منفی با هوش عاطفی دارد.

بیماران دچار ضایعه در OFC، سطح هوش عاطفی پایین تری دارند و در مقایسه با افراد سالم در تنظیم عواطف، ناتوان هستند. آسیب در OFC باعث رفتار اجتماعی مختل اکتسابی میشود. هوش عاطفی باعث درک تنظیم و استفاده از عاطفه خود و دیگران در زندگی میشود.

همچنین خلاقیت با هوش عاطفی، بیشتر میشود. مثلابارکزاک و همکاران او در سال 2010، تاثیر هوش عاطفی را بر خلاقیت ذاتی بررسی کرد. هوش عاطفی بالاتر، خلاقیت ذاتی را با افزایش اعتماد به نفس گروه و فرهنگ همکاری، بیشتر کرد.

کارملیو همکاران او در سال 2014 نشان دادند کارمندان دارای هوش عاطفی بالاتر بازده بالاتری دارند.

به علاوه بر اساسا تئوری پردازش اطلاعات حسی، مطالعه ای جدید نشان داد تنظیم عاطفه با هوش عاطفی به کارمندان اجازه میدهد حس مثبت بیشتری را در زمان مواجهه با شرایط پیچیده داشته باشند و این، بر خلاقیت آنها تاثیر دارد.

گواستلا و همکاران او در سال 2004 ارتباط بین هوش عاطفی، بیماری های خلقی و خلاقیت را آزمودند و نتایج نشان داد هوش عاطفی و خلاقیت در میان افراد دچار بیماری خلقی- که درمان

را به پایان برده بودند- بیشتر از افردی بود که تحت درمان بودند. یعنی هوش عاطفی میتواند پس از، از میان بردن بیماری های عاطفی و ایجاد خلق مثبت، میزان خلاقیت را بیشتر کند. یافته های بالا تاثیر مثبت هوش عاطفی را بر ایجاد خلاقیت نشان میدهد.

همانطور که میدانیم افراد مبتکر مانند آلبرت اینشتاین پتانسیل خلاقیت بالایی داشته اند و این، خلاقیت، آنها را منحصر به فرد میکرد. پتانسیل خلاقیت به عنوان اجزای چند بعدی درنظر گرفته میشود که شامل چندین جنبه مرتبط با شناخت و شخصیت است.

شناخت مبتکرانه، مربوط به پروسه های شناختی است که در تولید و ارزیابی اندیشه ها و تولیدات خلاقانه مانند تفکر انشعاب پذیر به کار میرود در حالی که مشخصات خلاقانه، یک سری مشخصات یا متغیرهای شخصیتی است(زیرکی، با آغوش باز آزمودن یا تصور کردن) و میتواند دیگر فاکتورها مانند مشخصات اختلال روانی و تاثیرات ژنتیکی را با هم هماهنگ کند. ما بر شخصیت یا مشخصات فردی صفات خلاقانه بر اساس تست ویلیامز تمرکز کردیم. این پژوهش بر ارتباط بین هوش عاطفی و تفکر خلاقانه تمرکز دارد و ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و پایه های دیگر ساختار مغز را نادیده میگیرد. بنابراین مطالعه اخیر هدفش بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و ساختمان عصبی مغز بین آنها در افراد جوان است. مورفومتری مورد استفاده نشان داد، خلاقیت ذاتی مرتبط با بخش های مربوط به احساسات مانند حجم ماده خاکستری منطقه ای در کورتکس اربیتوفرونتال، هیپوکمپ و آمیگدال است؛ در حالی که این مناطق به میزان زیادی مرتبط با پردازش عاطفی هستند.

مطالعه دیگری روی ساختار مغز نشان داد هوش عاطفی ارتباط نزدیکی با حجم ماده خاکستری در اینسولا، کورتکس اربیتوفرونتال و ژایرس پاراهیپوکامپال دارد. این مناطق مشابه در مغز، در خلاقیت ذاتی و هوش عاطفی استفاده میشود و این نشان میدهد، این دو مشخصه ممکن است مناطق مشابهی در مغز داشته باشد. همچنین افرادی با هوش عاطفی بالاتر- که توانایی عالی برای پردازش های عاطفی دارند- میتوانند به عنوان متفکران بزرگی باشند و این، به راه حل خلاقانه مسائل، کمک میکند.

یافته های بالا ممکن است ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و بخش های مشابه مغز- که در هر دو درگیر است- را نشان دهد.

با این حال بر اساس یافته های ما مدارک مستقیم، ارتباط پیچیده بین اینها را نشان نمیدهد. با توجه به اینکه هوش عاطفی به توانایی های عاطفی مانند تنظیم عاطفی، استفاده از عواطف، ارزیابی احساسات و .. اشاره دارد، ما تصور کردیم هوش عاطفی تا حد زیادی مرتبط با مناطق مرتبط با عاطفه مانند کورتکس اربیتوفرونتال و کورتکس سینگولیت جلویی و آمیگدال است. همچنین ما بررسی کردیم که آیا آنالیز ما نشان میدهد ساختارهای مغز ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان میدهد یا نه؟ زیرا هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میتوانند مناطق مشترکی را در مغز درگیر کنند.

این مطالعه روی 225 نفر جوان سالم راست دست انجام شد. مطالعات مورفومتری volex-based نشان داد مناطق کورتکس اوربیتوفرونتال راست، ارتباط مثبتی با هوش عاطفی دارد. و این مناطق ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین میکند. نتایج رفتاری ارتباط خیلی زیاد میان هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد. افراد دارای هوش عاطفی دارای خلاقیت بالاتری هستند.

بر اساس مطالعات براکت و همکاران او در سال 2006 افراد دارای هوش عاطفی بالاتر میتوانند فعالیت تفکری اجتماعی بالاتری را نشان دهند و به این ترتیب میتوانند خلاقیت بیشتری داشته باشند.

کنترل عواطف برای حفظ تاثیر مثبت در ایجاد خلاقیت، لازم است.

مطالعه ما همچنین نشان داد کورتکس اربیتوفرونتال برای ایجاد خلاقیت، فعالیت دارد.

ژانگ و همکاران او نشان دادند، خلاقیت تا حد زیادی در همان مناطق مربوط به عاطفه در مغز پردازش میشود و مطالعه ای توسط باشوینرو همکاران او نشان داد افراد خلاق مناطق بزرگتری در کورتکس اربیتوفرونتال دارند.

از معایب این مطالعه محدود بودن مطالعه به افراد جوان است که میتواند سودمندی این مطالعه را در تعمیم نتایج به دیگر سنین نشان دهد.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014059/

تفکر انتزاعی به عنوان تفکری خاص انسان به حساب می آید. در این تفکر، انسان با دیدن جزییات و حوادث جزیی می تواند به کلیات و پیشگویی حوادث یا نتیجه گیری های کلی برسد.

انتزاع،تجریدیاآهنجش،فرایند اختصار، فشردهسازی، و تلخیصاطّلاعاتاز طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهانسازی جزئیّات از کلیّاتاست.انتزاعدر لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، درآوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن میباشد.

انتزاع فرایند یا نتیجهٔ تعمیم بخشیدن با کاهش محتوای اطلاعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهٔ قابل مشاهده، جهت حفظ اطلاعات برای

منظور خاص میباشد.

تفکر انتفاعی معمولا در قسمت مربوط به سخن گفتن و تکلم، یعنی در نیمکره چپ مغز در افراد راست دست انجام میشود. بیان شد هوش عاطفی در بازده فرد بسیار نقش دارد. هوش عاطفی در فرد راست دست، در قسمت اوربیتوفرونتال راست پردازش میشود و تفکر انتزاعی بیشتر در مرکز تکلم پردازش میشود یعنی دو مشخصه مهم انسان یعنی تفکر انتزاعی و هوش عاطفی تقریبا در دو نیمکره متفاوت پردازش میشود.

تفکر انتزاعی، به تنهایی عامل انسان شدن ما نیست نقش هوش عاطفی اگر بیشتر نباشد اصلا کمتر از تفکر انتزاعی نیست.

Wang, Jing; Conder, Julie A.; Blitzer, David N.; Shinkareva, Svetlana V. (2010). Neural Representation of Abstract and Concrete Concepts: A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies.Human Brain Mapping.31(10): 14591468.؛

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بفلج خواب چیستاگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید بحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریقدرت انسان در نگاه به ابعابزارهای پیشرفته ارتباط ناتوانی از درمان برخی ویبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمیهمانهای ناخوانده عامل اختلالات حرکتی در انساننزاع بین علم و نادانی رو تمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ومخچه فراتر از حفظ تعادلارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک تا کتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز- از مغز ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش نظام غذایی در تکامل مبوزون هیگز چیستورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سنقش سجده بر عملکرد مغزنقش غذاها و موجودات دريابارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی فیلمی بسیار جالب از تغییاگر تلاش انسان امروز برانوعی سکته مغزی ، وحشتناک بحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از لوب فرونتال یا پیشانی مغابزارهای بقا از نخستین هناتوانی در شناسایی چهره بررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در اننزاع بین علم و جهل رو به پتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ممعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز- از مغز ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالنقش هورمون های تیروئید دبیماری های مغز و اعصاب و ورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعینقش غذاها و موجودات دريابازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زفیزیکدانان ماشینی برای تابزار هوش در حال ارتقا ازچیزی خارج از مغزهای ما نیبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی لبخند بزن شاید صبح فردا زابزارهای بقا ازنخستین همنخاع ما تا پایین ستون فقربررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین میگرن شدید قابل درمان اسادامه بحث تکامل چشمنظام مثبت زندگیتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمخچه ابزاري که وظیفه آن فارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک تا کتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده مغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز- از مغزتویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرونقش هورمون زنانه استروژنبیماری گیلن باره و بیماروزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شايندگان چگونه خواهند دیدنقش غذاها و موجودات دريابازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله فرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تلرزش ناشی از اسیب به عصبابزارهای بقای از نخستین نخستین تصویر از سیاهچالهبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تایینظریه تکامل در درمان بیمتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومدارک ژنتیکی چگونه انسانارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز، از مغز واکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با هماننقش ژنتیک در درمان اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است ینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایلزوم سازگاری قانون مجازاابزارهای دفاعی و بقای مونرمش های مفید در سرگیجهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمکانیزمهای دفاعی در برابادغام میان گونه های مختلهفت چیز که عملکرد مغز تو تنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دمروری بر تشنج و درمان هایارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از مغز برای فراموشی بیشتر کازدواج های بین گونه ای، رواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتنقش آتش در رسیدن انسان بهبیماری ای شبیه ام اس مولتیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است ینقص در تشخیص هیجانات عامبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دللزوم سازگاری قانون مجازااثر مضر مصرف طولانی مدت رنرمشهای مهم برای تقویت عبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریما انسانها چه اندازه نزدادغام دو حیطه علوم مغز و هفت سین یادگاری از میراث تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدمرکز هوشیاری، روح یا بدن از نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی در کامپیوترهاتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟استفاده از هوش مصنوعی در واکسن کرونا ساخته شده توتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش انتخاب از طرف محیط، نبیماری بیش فعالییافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسای آنکه نامش درمان و یادشنقطه بی بازگشتبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودافرایند تکامل و دشواری هاابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومممانتین یا آلزیکسا یا اباثرات فشار روحی شدیدچرا مغزهای ما ارتقا یافت بعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستما انسانها چه اندازه نزدارتقا و تکامل سنت آفرینش همیشه اطمینان تو بر خدا بتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمرکز حافظه کجاستاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ چالش است یا منفعاستیفن هاوکینگ در مورد هواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشانقش اتصالات بین سلولهای بیماری تی تی پییادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینایندرالچند جهانیبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمامنابع انرژي پاک سرچشمه حاثرات مفید قهوهچرا پس از بیدار شدن از خوتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدما با کمک مغز خود مختاريمارتوکين تراپی روشی جديد همیشه عسل با موم بخوریمتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز خنده در کجای مغز استاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ چالشهای پیش رواستیفن هاوکینگ در تفسیر واکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزینقش حفاظتی مولکول جدید دبیماری ضعف عضلات نزدیک بیادآوری خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایا کوچک شدن مغزانسان الچندین ماده غذایی که ماننبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیبرخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریمنبع خواب و رویااثرات مضر ماری جواناچرا بیماری های تخریبی مغتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط میکروب روده و پارهوموارکتوس ها ممکن است دتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمرگ انتقال است یا نابود شاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی درمانگر کامپیتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مغز بزرگ و فعال یا مغز کواستخوان های کشف شده، ممکواکسن سرطانتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیماریهای تحلیل عضلانی اژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیچه زیاد است بر من که در ایبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنقیچی ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستمنحنی که ارتباط بین معرفاجزای پر سلولی بدن انسان چرا حیوانات سخن نمی گوینتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ماه رجبارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی می تواند بر احتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامراحل ارتقای پله پله کیهاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز حریص برای خون، کلید تاستروژن مانند سپر زنان دواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا نقش خرچنگ های نعل اسبی دربیهوش کردن در جراحی و بیمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر رو ح و روان بر جسمراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز چهار میلیارد سال تکامل بتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومنشأ اطلاعات و آموخته ها اجزایی ناشناخته در شکل گچرا حجم مغز گونه انسان درتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ماپروتیلینارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میمزایای شکلات تلخ برای سلاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تهزاران سال چشم های بینا وتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز زنان جوانتر از مغز مراصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عنقش داروهاي مختلف معروف بیوگرافیژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در مهندسی ژنتیک در حال تلاش احساس گذر سریعتر زمانچرا خشونت و تعصبتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و مبانی ذهنی سیاه و سفیدارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار همسیر دشوار تکامل و ارتقااز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش احساسیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغزهای کوچک بی احساساضطراب و ترسوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پانقش روزه داری در سالم و جبیوگرافیژنها ، مغز و ارادهتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تنوار مغزی روشی مهم در تشخبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقای موجود زنده از نگاه محدود و تک جانبه، مشبرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمولتیپل اسکلروز در زنان اخلاق و علوم اعصابچرا در مغز انسان، فرورفتتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمجموعه های پر سلولی بدن مارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردمشکلات نخاعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش احساسیتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمغزتان را در جوانی سیمکشاطلاعاتی عمومی در مورد موراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و ابیان ژن های اسکیزوفرنی دژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای هوش ، کدامندتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استنورون هاي مصنوعی می توانبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقای موجود زنده از نگاه انسان محدود به ادرابرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمواد کوانتومی جدید، ممکناخلاق پایه تکامل و فرهنگچراروياها را به یاد نمی آتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به محل درک احساسات روحانیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی الفاگوتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به مشکلات بین دو همسر و برخیاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسنقش قهوه در سلامتیاطلاعاتی عمومی در مورد مورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش رژیم غذایی در رشد و ابیست تمرین ساده برای جلوکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیفلج بل، فلجی ترسناک که آنایرادهای موجود در خلقت بنورون های ردیاب حافظهبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابقبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی درابرخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پموجود بی مغزی که می توانداختلال در شناسایی حروف و چراروياها را به یاد نمی آتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمحل درک احساسات روحانی دارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک تا کتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسامشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کونقش مهاجرت در توسعه نسل ابلندی در ذهن ما درک بلندیورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ونقش زبان در سلطه و قدرت ابیشتر کمردردها نیازی به تاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقفلج خواباگر نعمت فراموشی نبود بسنوروپلاستیسیتی چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاقدم زدن و حرکت دید را تغیابزارهای بقای موجود زندنگاهی بر توانایی اجزاي ببررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بموجودات مقهور ژنها هستنداختلالات مخچهنزاع بین جهل و علم رو به پتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمحدودیت های حافظه و حافظارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک تا کتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز و از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمانقش محیط زندگی و مهاجرت دبه زودی شبکه مغزی به جای ورزش و میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در اننقش زبان در سلطه و قدرت ابا هوش مصنوعی خودکار روب