دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

کسی نمی داند هوشیاری چیست و چگونه عمل می کند! کسی مکانیک کوانتوم را هم نمی فهمد. آیا ممکن است اینها همه تصادفی باشد؟ نمی توانم مشکل حقیقی را مشخص کنم زیرا تصور میکنم معماي حقیقی ای وجود ندارد ولی من تاکید نمیکنم که معمای حقیقی ای وجود ندارد این چیزی است که ریچارد فاینمان درباره معماها و تفاوت ها در مکانیک کوانتوم- که دانشمندان فیزیک برای توصیف کوچکترین چیزها در کیهان به کار می برند- بیان می کند ولی او شاید درباره معمای بی حاصل و مشابه هم سخن میگوید و آن معماي هوشیاری است!

برخی دانشمندان، اعتقاد دارند که ما در عمل می فهمیم هوشیاری و خودآگاهی چیست یا فقط توهم است، ولی ديگر دانشمندانی هستند که احساس می کنند ما اساسا درک نمی کنیم هوشیاری از کجا آمد.

معمای هوشیاری ابدی، برخی پژوهشگران را به اینجا کشانده است تا از فیزیک کوانتوم بخواهند آن را تشریح کند ولی این اندیشه، همیشه با شک پاسخ داده می شود و این شگفت انگیز نیست؛ زیرا حکیمانه نیست که یکی از معماها با معمای دیگر حل شود!

ولی واضح است که اين افکار، ابلهانه و از روي دلخواه نیست. یکی از دلایلی که عقل را شگفت ترین چیز براي فیزیک دان ها می کند، آن است که در نظریه کوانتوم ابتدایی اسیر می شود. فقط این، نیست بلکه مورد انتظار است که کامپیوترهای کوانتومی بتوانند چیزهایی را ایجاد کنند که برای کامپیوترهای عادی انجام آن ممکن نیست و این ما را تذکر می دهد که مغزهای ما می توانند چیزهایی را انجام دهند که از قدرت هوش مصنوعی، بسیار فراتر می رود.

مکانیک کوانتوم برترین نظریه برای توصیف عام هستي در سطح اتم و ذرات کوچک تر از اتم است و شاید خصوصیت مشهورتر در ابهام آن، این حقیقت باشد که در آزمایش کوانتومی، بر اساس انتخاب ما یا عدم انتخاب ما در روشهاي اندازه گیری، ممکن است برخی خصوصیت های اتم های مربوطه تغییر کند. وقتی نخستین پرچمداران مکانیک کوانتوم، تاثیر فرد جستجو کننده یا مراقب را بر نتایج آزمایشات دیدند بسیار شگفت زده شدند و به نظر رسید که فرض اساسی موجود در پیدایش جهان را از بین می برد که بدون توجه به نگاه ما جهانی در بیرون وجود دارد و وقتی روشي که جهان رفتار میکند، متوقف به کیفیت نگاه ما به آن است پس واقعیت دقیقا به چه معنی است؟

و برخی از این پژوهشگران احساس کردند، مجبورند این نتیجه را بگیرند که قرارداد جهان، فقط توهم است و باید هوشیاری، نقشی فعال را در نظریه کوانتوم داشته باشد. اما از نظر دیگران این مطلب، معنی خاصی ندارد.

بدون شک اینشتاین یک بار احتجاج کرد و آن زمانی بود که گفت من تا وقتی به یک ماه نگاه نکنم نتيجه نمی گیرم، قمری وجود دارد. و امروز برخی فیزیک دان ها شک می کنند که آیا هوشیاری بر مکانیک کوانتوم، تاثیر دارد یا نه.

در حقیقت احتمال دارد هوشیاری به دلیل فیزیک کوانتوم ایجاد شده باشد. تا جایی که اعتقاد دارند نظریه کوانتوم برای فهم کیفیت عمل مغز به صورت کامل، ضروری است و مشابه اجسام کوانتومی ای است که میتواند یک لحظه در دو مکان وجود داشته باشد، پس مغز کوانتومی می تواند همزمان دو نوع از افکار تبادلی را حمل کند. این افکار، تخمینی است و روشن شده است که فیزیک کوانتوم، نقشی اساسي در سطح عمل مغز و بر عمل آن، ندارد.

پس چیز دیگری وجود ندارد و این احتمالات، نشان میدهد چگونه نظریه شگفت انگیز کوانتوم ما را وادار میکند، فکر کنیم.

مشهورترین تاثیر عقل بر مکانیک کوانتوم در آزمایش دوشکاف، نمایان می شود: تصور کن بخشی از شعاع نورانی، بر پرده ای بتابد که دو شکاف نزدیک به هم و موازی دارد. بخشی از نور از دو شکاف می گذرد و بر پرده دیگر، برخورد می کند. میتوان نور را به عنوان نوعی از موج تصور کرد و وقتی موج ها از دو شکاف می گذرند، می توانند با هم تداخل کند. وقتی قله های موج همزمان باشند همدیگر را تقویت می کنند در حالي که اگر قله با کف موج نور، همزمان باشد همدیگر را محو می کنند و به این در هم رفتن موجی، پراش یا انکسار می گویند(diffraction)و سلسله ای متناوب از نوارهای تاریک و روشن بر پرده پشتی شکل می گيرد . واین، در زمانی است که موج های نور یا همدیگر را تقویت کنند یا همدیگر را محو بسازند. و قابل فهم است که این خصوصیت از خصوصیت های رفتار موج، از دویست سال قبل یعنی قبل از پیدایش نظریه کوانتوم بوده است. و میتوان این آزمایش دوشکاف را همچنین بر ذرات کوانتومی دیگر مانند الکترون ها اجرا کرد که ذراتی کوچک و باردار و از اجزای تشکیل دهنده اتم هستند. آنچه باعث جدال می شوند اینکه این ذرات میتوانند رفتاری مانند موج نشان دهند و این یعنی میتوانند وقتی دسته ای از الکترون ها از طریق دو شکاف بگذرد و تولید الگوی تداخل کند، در معرض انکسار یا پراش قرار گیرد.

اکنون، تصور کن ذرات کوانتومی از طریق شکاف ها یکی پس از دیگری میگذرد و نیز یکی پس از دیگری بر

پ

رده، نمایش داده می شود و چیز ديگري هم در مسیر، وجود ندارد تا با هر ذره در طول مسیر خود تداخل کند. با اين همه، الگوی ذراتی که در گذر زمان با هم تراکم می کنند از تداخل، پرده برمی دارد. به نظر می رسد هر ذره از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد و با خودش تداخل میکند و این حالت انباشته شدن بر هم(superposition)نامیده می شود.

این حقیقتا چیزی شگفت انگیز است.

اگر کسی را درون یا بیرون از یکی از شکاف ها قرار دهیم می توانیم کشف کنیم آیا ذره ای معین، از طریق شکاف می گذرد یا نه ولی در این حالت، تداخل و در هم رفتن، از بین می رود!

خیلی ساده! در زمان بررسی مسیر ذرات- حتی اگر این مراقبت، فشاری بر حرکت ذرات وارد نکند- ما نتیجه را تغییر می دهیم!

فیزيک دانی به نام پاسکال جوردن که با استاد کوانتوم نیلز بور در کپنهاگ در دهه بیستم قرن گذشته، کار میکرد، میگوید: توجه ما- بر اساس آنچه میتوان اندازه گیری کرد- فشاری را بر ذره وارد نمی کند و آن را به سمتی نمی راند. بلکه آن را تولید می کند! ما ذرات کوانتومی را وادار میکنیم موضعی مشخص بگیرند!

به عبارت دیگر ما نتایج اندازه گیری ها را خودمان تولید می کنیم.

اگر امر اینگونه است، به نظر می رسد واقعیت وضع شده، فقط یک سراب است و وقتی طبیعت، بر اساس اینکه آن را نگاه کنیم یا نکنیم، رفتار خود را تغییر می دهد شگفت انگیزتر هم می شود.

می توانیم بکوشيم طبیعت را در کشف قصد نیت آن، بفريبيم! برای این کار میتوانیم مشخص کنیم ذرات، در زمان گذر از طریق این دو شکاف چه مسیری دارند ولی به مجرد اينکه بخواهد از شکاف عبور میکنند، لازم است تصمیم بگیرد از یکی از شکاف ها یا هر دوی آنها بگذرد.

آزمایش در سال 1960، از طرف فیزیک دان آمریکایی جان ویلر مطرح شد و به آن، آزمایش انتخاب تاخیری گفته شد و در دوره هاي بعدی تکرار شد و تکنیک های هوشمند براي اندازه گيری، بر مسیر ذرات کوانتومی، به صورت عام و ذرات نور به نام فتون ها به طور خاص، به کار گرفته شد و این پس از آن بود که انتخاب می شد مسیری واحد یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کند. بور به صورت قابل اعتمادی پیشگویی کرد و بیان نمود، تفاوتی بین تاخیر اندازه گیری یا عدم تاخیر، وجود ندارد.

تا زمانی که ما مسیر فتون را پیش از ثبت آن، به شکل نهایی در زمان رسیدن آن به بیننده مشخص کنیم ما پدیده انکسار یا پراش را از دست می دهیم! گویا طبیعت می فهمید ما فقط نگاه نکرده ایم بلکه حتی برای نگاه کردن، نقشه هم ریخته ایم!

در این آزمایش هرگاه مسیر ذره کوانتومی را کشف کنیم مجموعه مسیرهای ممکن به یک حالت شناخته شده، فرو میریزد.

بیشتر از این، آزمایش انتخاب زود و سریع و نه تاخيري است یعنی انجام توجه- که از اندازه گیری شروع و نتیجه می شود- می تواند بیشتر از هر جنبش فیزیکی، باعث فروریختن شود.

ولی آیا این،يعني فروریختن حقیقی رخ نمي دهد، مگر در زمانی- که نتیجه اندازه گیری به هوشیاری ما برسد؟

فیزیک دان مجارستانی یگین وینگر در دهه سی، به اين احتمال اعتراف کرده است و می گوید: بیان می شود، توصیف کوانتومی اشیا، تحت تاثیر کپی هایی است که وارد هوشیاری می شود و ایمان به خود، به صورت منطقی همراه با مکانیک کوانتوم کنونی است. ویلر اعتقاد دارد که وجود موجودات زنده توانا برای مشاهده، - آنچه را در گذشته بوده- تغییر داده است و حوادث کوانتومی قبلی را به یک تاریخ قابل لمس، تبدیل کرده است. او می گوید: ما در تکامل کیهان از زمان ابتدای آن، شریک بوده ایم و این، یعنی ما در کیهانی مشارکتي، زندگی می کنیم تا امروز فیزیک دان ها بر روشی بهتر برای تفسیر این آزمون های کوانتومی توافق نکرده اند ولی دشوار است از آنچه بر آن مترتب است یعنی نوعی ارتباط بین هوشیاری با مکانیک کوانوم، دوری کنیم.

در ابتدای دهه هشتاد، فیزیک دان انگلیسی روگر پنروز مطرح کرد که ارتباط، در جهت دیگری عمل کرده است. شاید مکانیک کوانتوم مشارکتی در خوآگاهی و هوشیاری ما داشته باشد؛ چه هوشیاری بر مکانیک کوانتوم تاثیر بگذارد یا نه. و پنروز می پرسد اگر ساختارهایی مولکولی، در مغزهای ما باشد و بتواند حالت خود را در پاسخ به یک حادثه کوانتومی تغییر دهد، چه می شود؟ و آیا این ترکیبات می تواند حالت بر هم فرو رفتن کوانتومی را کاملا مانند رفتار ذرات در آزمایش دوشکاف، بنا سازد؟ و آیا در روش هایی- که تحریک سلول های عصبی برای ارتباط، از طریق پيام های الکتریکی انجام می شود- در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) رخ میدهد؟ پنروز می گوید توانایی ما برای حمل حالات ذهنی ناموافق از نظر ظاهری، خطای در ادراک، نيست و این، تاثیر حقیقی فیزیک کوانتوم است.

در نتیجه به نظر میرسد، مغز انسان می تواند با فرایند های معرفتی ای تعامل کند- که همچنان بسیار فراتر از قدرت های تجهیزات کامپیوتری عددی است. شاید بتوانیم حتی وظیفه محاسبه ای را انجام دهیم- که از

طریق تجهیزات کامپیوترهای عادی و بر اساس منطق عددی کلاسیک، اجرای آن ممکن نیست. پنروز برای اولین بار، در کتاب خود در سال 1989 با عنوان عقل جدید امپراتور “the emperor’s new mind” فرض کرد که مکانیک کوانتوم بر ادراک بشری تاثیر می گذارد به گونه ای که پنروز تصور میکند فروریختن تداخل کوانتومی و محو در هم فرورفتن کوانتومی فرایندی حقیقی و فرایندی فیزیکی مانند انفجار شديد باشد و این پدیده را (orch-or)(orchestrated objective reduction) کاهش واقعي هماهنگ شده نامید.اندیشه
orch-or)
سبب شد پنروز بفهمد جاذبه مسؤول عدم آشکار شدن تاثیر مکانیک کوانتوم بر موارد روزانه مانند ستارگان و سیارات است. او اعتقاد دارد که در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، در اشيايي که حجم آن، بزرگتر از ذرات است امکان ندارد.

زیرا تاثیر جاذبه آن، لازم ميکند دو حالت زمان-مکان با هم در جایی نباشند.پنروز این تفکر را در همراهی با پزشک آمریکایی استوارت هامروف، پیشرفت و توسعه داد به گونه ای که در کتاب خودسایه های عقلدر سال 1994، مطرح کرد ساختارهایی که در درک کوانتومی شرکت دارد، از پروتيين هایی به نام ميکروتوبول تشکیل مي شود و این ميکروتوبول ها در بیشتر سلول های ما از جمله سلول های عصبی مغزی وجود دارد و پنروز و هامروف، استدلال کردند جنبش های این ميکروتوبول ها ممکن است بر اساس اصل در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد ولی دلیلی بر آن نیست.

اشاره شده است که اندیشه در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) ميکروتوبول ها، بر اساس آزمونهایی در سال 2013 تایید شده است ولی در واقع این پژوهش ها به آثار کوانتومی اشاره نکرده است. علاوه بر آن، بیشتر پژوهشگران اعتقاد دارند اندیشه orch-or بر اساس پژوهشی- که در سال 2000 انجام شد- از نظرها دور شد.

فیزیک دانی به نام مارک تيگمارک بیان کرد، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) مولکول های دخیل در ارسال پیام های عصبي، امکان ندارد حتی در بخشی از زمان لازم بر رسیدن این پیام ها به مکان خاصی ادامه یابد. تاثیر های کوانتومی مانند در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، با اصلی به نام جداسازی ارتباط کوانتومی(decoherence) به سادگی از بین ميرود و این، به واکنش ذرات کوانتومی با منطقه اطراف- که از طریق آن، خصوصیات کوانتومی از مجموعه محو میشود- باز می گردد. انتظار می رود جدا شدن ارتباط کوانتومی در محیط های مرطوب و گرم، مانند سلول زنده بسیار سریع شود. پیام های عصبی، پالس هاي الکتریکی است که از عبور ذرات باردار از غشای سلولهای عصبی ایجاد می شود. اگر یکی از این ذرات در، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد و با سلول های عصبی برخورد کند، لازم است آنطور کهتيگمارکمي گويد در کمتر از میلیارد ميليارد صدم ثانیه از بین برود و این کار، حداقل ده هزار تریلیون بار تکرار میشود تا زمانی که سلول های عصبی پیام را خالی کند. نتیجه آنکه شک وابهام زیادی در مورد اندیشه تاثیر مکانیک کوانتومی بر مغز وجود دارد، ولی پنروز به این دلایل توجهی نمیکند و فرضیه(orch-or) را مطرح میسازد. به رغم بیان تيگمارکدر مورد جداکردن بسیار سریع ارتباط کوانتومی در سلول ها، محققان دیگری آثار کوانتومی را در سلول های زنده دیده اند.

دلایلی اشاره میکند نظام بیولوژیک، در جوانب مختلفی از اصول مکانيک کوانتوم بهره میبرد. به عنوان نمونه، فرایند ساختن با نور است و تاثیرات کوانتومی در تبدیل اشعه خورشید به کربوهيدرات ها در فرایند فتوسنتز نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند پرندگان مهاجر، قطب نمای کوانتومی مخصوصی دارند که به آنها اجازه استفاده از ميدان مغناطيسي زمين و هوانوردي را میدهد و احساس بویایی در انسان هم بر اساس یکی از مهمترین خصوصیات فیزیک کوانتوم انجام می شود.

علاوه براینها، به ناچار باید پذیرفت مغز از حیله های کوانتومی استفاده میکند و برهانهایی کاملا متفاوت وجود دارد.

فیزیک دانی به نام ماتيو فیشر از دانشگاه کالیفرنیا مقاله ای را در سال 2015 منتشر کرد و مطرح کرد مغز مولکولهايي دارد که میتواند، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) را به شکلی درست، حفظ کند و به شکل مشخص، هسته های ذرات فسفر این توانایی را دارد. ذرات فسفر در همه جا درون سلول ها هستند و معمولا شکل يونی آن، با چهار مولکول اکسیژن ترکیب می شود. این یون ها واحد اساسی نیرو درون سلول ها هستند. بخش بزرگی ازنیروی سلول، در مولکول هایی به نام ATP ، ذخیره می شود که زنجیره هایی تشکیل شده از سه مجموعه از فسفات است و مرتبط با مولکول ساختاری است و در زمان قطع شدن یکی از مجموعه های فسفات، نیروی سلول آزاد میشود تا استفاده شود. سلول ها مکانیسم هایی مولکولی برای جمع کردن یون های فسفات در مجموعه دارد و بار دیگر، آن را می شکنند. فیشر نقشه ای را طرح کرد که میشد در آن، دو بخش از یون های فسفات را در نوع خاصی از در هم رفتن کوانتومی، به نام همبستگي كوانتومي (entangled state) قرار داد. هسته هاي فسفر خاصيت كوانتومي دارد که چرخش دوکی کوانتومی (spin) خوانده می شود و آن را تا حدی مشابه مغناطیس کوچک با قطب هایی میکند که به جهت های معینی اشاره دارد.

در حالت در هم فرورفتن؛ لرزش دوکی یا اسپین یکی از هسته های فسفر بر اساس دیگر هسته ها است به عبارت دیگر حالت های همبستگی حقیقتا حالت های در هم فرورفتن کوانتومی است که بیشتر از یک ذره کوانتومی واحد را در بر می گیرد.

فیشر می گوید رفتار مکانیکی کوانتومی چرخش دوکی این هسته ها می تواند در دوره های طولانی ای- که توسط بشر قابل ملاحظه است- به شکل معقولی در برابر جداسازی ارتباط، مقاومت کند. او با تیگمارک، اتفاق نظر دارد که جنبش های کوانتومی به شدت ازمحیط، تاثیر می پذیرد همانطور که پنروز و هامیروف تصور کردند و جداسازی همبستگی، تقریبا به صورت فوری حاصل می شود ولی چرخش دوکی کوانتومی هسته ها به شدت با محیط خود واکنش نشان نمی دهد. به رغم اینها رفتار کوانتومی، در چرخش دوکی کوانتومی هسته های فسفر، مصون از جداسازي همبستگی است.

فیشر می گوید وقتی ذرات فسفر در ساختاری بزرگتر به بنام مولکول های پوسنر قرار داده شود، چنین چیزی رخ می دهد. و اینها مجموعه ای تشکیل شده از شش یون فسفات است که با نه یون کلسیم ارتباط دارد و نشانه هایی بر امکان پذیر بودن وجود این مولکول ها در سلول های زنده هست به رغم آنکه اکنون دلیل قاطعی ندارد.

فیشر می گوید چرخش دوکی کوانتومی فسفر در برابر جدا شدن همبستگی یک روز یا تقریبا یک روز حتی در سلول های زنده مقاومت می کند و این، یعنی میتواند بر چگونگی عمل مغز تاثیر بگذارد. این نظر مطرح است که مولکول های پوسنر میتواند از طرف سلول های عصبی، بلعیده شود. و مولوکول های پوسنر هر طور در داخل باشند، می توانند سلول های عصبی را تحریک کنند تا پیامی را از طریق جدا سازی و آزاد کردن یون های کلسیم، به سلول دیگر برساند. و به دلیل همبستگی در مولکول های پوسنر دو تا از این پیام ها به نوبه خود به عنوان نوعی از همبستگی کوانتومی افکار با هم مرتبط میشود. فیشر می گوید: پس پردازش های کوانتومی دارای چرخش دوکی کوانتومی هسته ای، در عمل در مغز وجود دارد و اين امری بسیار شایع خواهد بود و در هر زمان رخ میدهد.

فیشر اولا وقتی شروع به تفکر در بیماران عقلی میکند، به اين نتیجه ميرسد زیرا می گوید: وقتی پیش از سه تا چهار سال قبل تصمیم گرفتم کشف کنم چگونه یون لیتیم میتواند مانند این تاثیر بزرگ را در درمان بیماران عقلی داشته باشد در شیمی زیستی مغز وارد شدم.

چون دوای لیتیم به مقدار وسیع در درمان اختلال دو قطبی استفاده میشود. این دارو عمل میکند ولی کسی نمی داند دقیقا چگونه عمل می کند. فیشر درباره تفسیر کوانتومی بحث نمیکند ولی پس از آن، مقاله ای پژوهشی را ارائه کرد که نشان میداد داروی لیتیوم تاثیرات مختلفی بر رفتار موش ها دارد که بر اساس لیتیوم مورد استفاده است. در نگاه اول این از ناحیه شیمیایی، شگفت انگیز است که نظیرهای مختلف واجب است به صورت تقریبا مطابق با هم، رفتار کنند پس وقتی لیتیوم به عنوان درمانی سنتی استفاده شده است باید روی موارد مشابه، همان تاثیر را داشته باشد ولی فیشر فهمید هسته ذرات مشابه لیتیوم، متفاوت است و ممکن است نقشی مختلف داشته باشد و این خاصیت کوانتومی به روش عمل دوای لیتیوم تاثیر می گذارد. برای نمونه اگر لیتیوم به جای کلسیم در مولکول های پوستر جایگزین شود چرخش دوکی کوانتومی لیتیوم بر چرخش دوکی کوانتومی ذرات فسفر تاثیر می گذارد و در نتیجه در همراهی با همبستگی کوانتومی آن وارد می شود.

اگر این مطلب درست باشد به تفسیر آنچه لیتیوم در درمان بیماری دو قطبی به کار میبرد، کمک میکند.

در این مرحله طرح فیشر بیشتر از نظری قابل توجه، نیست ولی راه های بسیاری هست که میتوان درستی آن را آزمود و از این فکر شروع میشود که چرخش دوکی کوانتومی فسفر در مولکل های پوسنر، میتواند همبستگی کوانتومی را در دوره های طولانی حفظ کند و این چیزی است که فیشر بعدا به آن می پردازد.

به رغم اینها او در این بیان محتاط است و افکار قبلی درباره هوشیاری و ادراک کوانتومی، در بهترین حالات با هم برخورد دارد.

فیزیک دان ها، بیشتر آرزوی آنها این است که هوشیاری و مغز بتواند دور از نظریه کوانتوم باقی بماند و شاید بر عکس هم باشد و بعد از همه اینها حتی نمی دانیم هوشیاری چیست و نظریه ای برای توصف آن هم نیست. نتیجه اینکه فیزیک دان ها غالبا همین که عبارت کوانتوم و هوشیاری در یک جمله بیان میشود، احساس ناتوانی می کنند.

این اندیشه تاریخی طولانی دارد و این از زمانی است که تاثیر ناظر و عقل در مکانیک کوانتوم در نخستین روزها مطرح شد و انکار ارتباط بین هوشیاری و مکانیک کوانوم بسیار سخت است. در سال 2016 آدریان کینت از دانشگاه کمبریج که یکي از محترم ترین فیلسوفان کوانتومی است، پیشگویی کرد هوشیاری، رفتار نظام کوانتومی را به روشی پیچیده تغییر داده است ولی میتوان آن را کشف کرد. کینت در مورد این اندیشه بسیار هشدار داد و اعتراف کرد: در اصول، دلیلی قانع کننده براي اعتقاد به اینکه نظریه کوانتوم، نظریه درستی است- که می خواهد براي نظریه هوشیاری دستورسازی کند- وجود ندارد و نمي تواند کامل بيان کند ارتباطی مشترک بین معماهاي نظریه کوانتوم، با معماهاي هوشیاری هست. ولی او می گوید تفسیر همه خصوصیاتی- که هوشیاری، بر اساس فیزیک کلاسیک و قبل از نظریه کوانتوم دارد- دشوار است.

یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس (qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است.

کینت می گوید هر زنجیره از افکار درباره ارتباط هوشیاری با فیزیک منجر به معمایی بی نتیجه می شود و این، چیزی است که او را وادار کرد، این اندیشه را مطرح کند که ما میتوانیم پیشرفت در فهم معمای تکامل هوشیاری را به دست بیاوریم و این، در صورتی است که فرض کنیم هوشیاری، احتمالات کوانتومی را تغییر مي
میدهد هرچند بسیار اندک باشد.

به عبات دیگر، عقل ممکن است به شکل حقیقی بر نتایج اندازه گیری، تاثیر بگذارد. دقیقا مشخص نیست چه چیزی حقیقی است ولی این فرصت هست که همه حقایق ممکن و قابل به دست آوردن از طرف مکانیک کوانتوم، همان مراقبتی باشد که در واقعیت به روشی انجام می دهیم؛ به گونه ای که میتوان آن را پیشگویی کرد.

کینت می گوید: 15% ایمان دارم که چیزی در هوشیاری، به صورت مشخص سبب انحرافات در نظریه کوانتوم میشود و شاید از طریق تجربی، طی 50 سال آینده کشف شود و اگر چنین چیزی رخ دهد، این نظر ما را درباره همه فیزیک و عقل، تغییر خواهد داد و این فرصت، باید کشف شود.

http://www.bbc.com/…/20170215-the-strange-link-between-the-…

http://ibelieveinsci.com/?p=38339


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت 75قطار پیشرفتنشانه های پروردگار در جهداروی جدید برای میاستنی بیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنماست مالی با هوش انسانیروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مکشف ارتباط جدیدی از ارتبسیگار عامل افزایش مرگ ومآب زندگی است قسمت دومتوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاهلزوم عدم وابستگی به گوگل همه ی سردردها بی خطر نیستدر چه مرحله ای از خواب ، ربیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برمدل های ریز مغز مینی برینریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دگیرنده باید سازگار با پیسانسور بر بسیاری از حقایآشنا پنداریتکامل تکنولوژیپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت ششممنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیدرمان های بیماری آلزایمرواکسن کرونا ساخته شده تومراحل ارتقای پله پله کیهراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اپمبرولیزوماب در بیماری چسختی ها رفتنی استالکترودهای کاشتنیتئوری جدید، ویران کردن گابزار بقای موجود زنده از جهان فراکتالنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز خواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان دارویی سرطان رحم بورزش هوازی ، بهترین تمریمشکلات روانپزشکی در عقب پیوند سر، یکی از راه حلهازمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمتاثیر کپسول نوروهرب بر سابعاد بالاترجهان پیوستهچگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک دیگرانیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اخلاق و علوم اعصابجهشهای مفید و ذکاوتی که دفیلمی بسیار جالب از تغیینگاهی بر قدرت بینایی درااصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدنیا، هیچ استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدستورالعمل مرکز کنترل بیکلرال هیدرات برای خوابانزبان و بیان، در سایه پیشرآنچه واقعیت تصور میکنیم تمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روارتقا و تکامل سنت آفرینش حفره در مغزفراتر از دیوارهای باورچت جی پی تیدین اجباریبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانمیهمانهای ناخوانده عامل رفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجکودک ایرانی که هوش او از سفر دشوار اکتشافآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزاین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهارتروز یا خوردگی و التهاحمایت از طبیعتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا ارتعاش بسیار مهم استدانشمندان اولین سلول مصنبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالما اشیا را آنطور که هستندرویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فکار با یگانگی و یکپارچگیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا تکامل و تغییرات ژنتیتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را برداراگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملاز کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک قسمت 78لمس کوانتومینظام مثبت زندگیداروی جدید برای ای ال اسبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیماشین دانشروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسیاهچاله های فضایی منابعآب زندگی است قسمت سومتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و یمقاومت به عوارض فشار خون همیشه چشمی مراقب و نگهبادر ناامیدی بسی امید استبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از مدیون خود ناموجودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهگالکانزوماب، دارویی جدیساهچاله ها تبخیر نمیشودآغاز فصل سرما و دوباره تکتکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش ددرمان های جدید میگرنواکسن ایرانی کرونا تولیدمرز مرگ و زندگی کجاسترجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانپنج اکتشاف شگفت آور در موسرنوشتالگو و عادت را بشکن و در اتا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقای موجود زنده از جهان قابل مشاهده بخش کوچنوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا خواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرگیجه بدون نیاز بورزش و میگرنمشاهده گر جدای از شیء مشاپیوندی که فراتر از امکانزمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر کپسول نوروهرب بر ساتفاق و تصادفجهان پر از چیزهای اسرار آچگونه آن شکری که می خوریماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک درست از خود و هوشیارییاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتدازیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر انتخاب از طرف محیط اخلاق پایه تکامل و فرهنگجوانان وطنفیزیک مولکولها و ذرات در نگاهی بر توانایی اجزاي باصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدغدغه نتیجه ی نادانی استکمردردزبان و تکلم برخی بیماریهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتقا یا بازگشت به قبل ازحق انتخابفرد موفقچت جی پی تیدین، اجباری نیستبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر امیوتونیک دیستروفیرقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وکودکان میتوانند ناقل بی سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هوش ارثی دریافتی از پتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا بیماری های تخریبی مغدانشمندان تغییر میدان مغبوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالما به جهان های متفاوت خودرویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهکاربرد روباتهای ريزنانوسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا جنین انسان، هوشمندی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایماگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث از آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک قسمت 82لوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید برای دیابتبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشمبانی ذهنی سیاه و سفیدروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسیاهچاله ها، دارای پرتو آب، زندگی است(قسمت پنجم)توضیحی ساده در مورد هوش معدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و دمقابله ی منطقی با اعتراضهمیشه اطمینان تو بر خدا بدر هم تنیدگی مرزها و بی مبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهمدیریت اینترنت بر جنگرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرگام کوچک ولی تاثیرگذارسایه را اصالت دادن، جز فرآغاز مبهم آفرینشتکامل داروینی هنوز در حاتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و دومنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است ددرمان های جدید در بیماری واکسن اسپایکوژنمرز بین انسان و حیوان کجارحم مصنوعیبزرگ فکر کنپول و شادیسریع دویدن مهم نیستالگوی بنیادین و هوشیاریتا بحر یفعل ما یشاابزار بقای موجود زنده از جهان موازی و حجاب هانوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرگیجه بدون نیاز بورزش بهترین درمان بیش فعمشاهده آینده از روی مشاهپیوستگی همه ی اجزای جهانزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر کتامین در درمان پااتوبان اطلاعات و پلِ بینجهان پر از چیزهای جادویی چگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک عمیق در حیواناتژن همه چیز نیستپروتز چشمزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر احتمالی عصاره تغلیاختلال خواب فرد را مستعد جواب دانشمند سوال کننده فیزیک و هوشیارینگاهت را بلند کناصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع خواب و رویاذهن ما از در هم شکستن منبکمردرد ناشی از تنگی کانازبان و شناخت حقیقت قسمت چآنها نمیخواهند دیگران راتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده ارتوکين تراپی روشی جديد حقیقت قربانی نزاع بین بی فرد حساس از نظر عاطفی و بنتایج نادانی و جهلدید تو همیشه محدود به مقدبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و پروتئین مرتبط با رموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاکودکان خود را مشابه خود تسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هوش سریعی که بدون احستو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساارزش حقیقی زبان قسمت دومحکمت الهی در پس همه چیزقانون گذاری و تکاملچرا حیوانات سخن نمی گویندانشمندان روش هاي جدیدی بوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلما با کمک مغز خود مختاريمرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهکاربرد روباتهای ريز، در سماگلوتید داروی کاهش دهنآیا جهان ذهن و افکار ما متوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بیناگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتاز انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک قسمت چهللوتیراستامنظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید ضد میگرنبیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگمباحث مهم حس و ادراکروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتکشتن عقیده ممکن نیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایآتش منبع انرژیتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و سمقابله با کرونا با علم اسهمیشه داناتر از ما وجود ددر هم تنیدگی کوانتومیبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستمداخله ی زیانبار انسانرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بگامی در درمان بیماریهای ساخت شبکه عصبی مصنوعی با إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت شصت و ششمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتدرمان های رایج ام اسواکسن اسپایکوژن ضد کرونامرز جدید جستجو و اکتشاف، رحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورپول و عقیدهسریعترین کامپیوتر موجودالگوبرداری از طبیعتتابوهای ذهنیابزار بقای موجود زنده از جهان ما میتواند به اندازنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرگیجه بدون داروورزش در کمر دردمطالبه ی حق خودپیام های ناشناخته بر مغز زمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد واتوسوکسیمایدجهان دارای برنامهچگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی خسته نباشی بابامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری قلب در بیماری ویرژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشانسان باشمغز انسان برای شادمانی طتاثیر ترکیبات استاتین (ساختلال در شناسایی حروف و جوسازی مدرنفیزیکدانان ماشینی برای تچالش هوشیاری و اینکه چرا اضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنتظر نمان چیزی نور را بهذهن چند جانبه نیازمند نگکمردرد و علل آنزبان و شناخت حقیقت قسمت اآنان که در قله اند هرگز ختنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تارتباط میکروب روده و پارحقیقت آنطور نیست که به نظفردا را نمیدانیمنجات در راستگوییدیدن خدا در همه چیزبه نقاش بنگرهوشمندی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که برمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اکودکان را برای راه آماده سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا هشیاری کوانتومی وجودتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دارزش حقیقی زبان قسمت سومحافظه میتواند بزرگترین دقانون جنگلچرا حجم مغز گونه انسان دردانشمندان روشی برای تبدیبی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متما بخشی از این جهان مرتبطرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولسندرم کووید طولانیآیا جهش های ژنتیکی، ویروتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جاز بحث های کنونی در ویروسحس و ادراک قسمت چهل و هفتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید ضد الزایمربیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را مجموعه های پر سلولی بدن مروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیگل خاردار، زیباستسیاهچاله ی تولید کنندهآثار باستانی تمدن های قدتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و شملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه راهی هستدر هم تنیدگی کوانتومی و پبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدگامی در درمان بیماریهای ساخت شبکه عصبی با الفبای افت فشار خون ناگهانی در وتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک سی و هفتممنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسدرمان های علامتی در ام اسواکسن دیگر کرونا ساخته شمزایای شکلات تلخ برای سلرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاالتهاب شریان تمپورالتاثیر فکر بر سلامتابزار بقای موجود زنده از جهان مادی، تجلی فضا در ذهنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرطان با امواج صوتوزن حقیقی معرفت و شناختمطالبی در مورد تشنجپیدایش زبانزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد واتصال مغز و کامپیوترجهان در حال نوسان و چرخشچگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماری کویژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسازیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طتاثیر تغذیه بر سلامت روااختلال در شناسایی حروف و جامعه ی آسمانیفاجعه ی جهل مقدسچالش هوشیاری و اینکه چرا دهن، بزرگترین سرمایهاطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنحنی که ارتباط بین معرفذهن هوشیار در پس ماده ی مکمردرد با پوشیدن کفش منازبان و شناخت حقیقت قسمت دآنزیم تولید انرژی در سلوتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینارتباط ماده و انرژیحقیقت افرادفرزندان زمان خودنخاع ما تا پایین ستون فقردیدگاه نارسای دوگانه ی مبه نقاش بنگرهوشیاری و وجودمیگرن شدید قابل درمان اسرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمکوری گذرای ناشی از موبایسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته وتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر ایندرالنقش هورمون زنانه استروژنارزش خود را چگونه میشناسحافظه و اطلاعات در کجاست قانون جنگلچرا خشونت و تعصبدانش، قفل ذهن را باز میکنبی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهکتاب زیست شناسی باورسندرم گیلن باره به دنبال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتوهم وجودآیا خداباوری محصول تکاملتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازیناگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت چهل و هشتلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی ریسمانداروی سل سپتبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز محل درک احساسات روحانیروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دگل زندگیسیاره ی ابلهانآرامش و دانشتیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و چهملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه عسل با موم بخوریمدر هم تنیدگی کوانتومی و دبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتمروری بر تشنج و درمان هایرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارگاهی لازم است برای فهم و ساختن آیندهافت هوشیاری به دنبال کاهتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت پنجاه و منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن دیگری ضد کرونا از دمسمومیت دانش آموزان بی گرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار بقای موجود زنده از جهان مرئی و نامرئینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمانهای بیماری پارکینسوزوز گوشمطالعه ای بیان میکند اهدپیر شدن حتمی نیستزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد واثر مضر مصرف طولانی مدت رجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماران مبژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر حرکات چشم بر امواج اختلالات مخچهجاودانگی مصنوعیفاصله ها در مکانیک کوانتچالش هوشیاری و اینکه چرا دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ذهن تو همیشه به چیزی اعتقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و شناخت حقیقت قسمت سآینه در اینهتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسارتباط متقابل با همه ی حیحقیقت اشیافرضیه ای جدید توضیح میدهنخستین تمدن بشریدژا وو یا اشنا پنداریبه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیمیدان مغناطيسي زمین بشر رمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداکی غایب شدی تا نیازمند دلسفری به آغاز کیهانآیا یک، وجود داردتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اساز فرد ایستا و متعصب بگذرحافظه و اطلاعات در کجاست قانونمندی و محدودیت عالمچرا در مغز انسان، فرورفتدائما بخوانبی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزامانند آب باشروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهسندرم پیریفورمیسآیا دلفین ها می تواند از توهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازیناپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت چهل و دوملیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه تکامل در درمان بیمداروی ضد چاقیبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس محل درک احساسات روحانی دروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانگلوله ی ساچمه ایسیاره ابلهانآرامش و سکونتکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و یکممانتین یا آلزیکسا یا ابهمجوشی هسته ای، انرژِی بدر هر سوراخی سر نکنبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازمرکز هوشیاری، روح یا بدن رژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیگاهی مغز بزرگ چالش استساختار فراکتال وجود و ذهافتخار انسانتکامل زبانتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت بیست و پمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان پوکی استخوانواکسن سرطانمسمومیت دانش آموزان، قماپوست ساعتی مستقل از مغز درشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می امیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار بقای موجود زنده از جهان مشارکتیچیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست قسمت درهای اسرارآمیز و پوشیدهیک پیام منفرد نورون مغزی معماری، هندسه ی قابل مشاپیشینیان انسان از هفت میزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیانتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات فشار روحی شدیدجهان ریز و درشتچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغزی در سندرم کووژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی اتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر دوپامین و سروتونیناختلالات حرکتی در انسانجایی خالی نیستفاصله ی همیشگی تصویر سازچالش هوشیاری و اینکه چرا دو بیماری روانی خود بزرگ اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیمنشاء کوانتومی هوشیاری اذهن خود را مشغول هماهنگیکنگره بین المللی سردرد دزبان جانسوزآیندهتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط چاقی و کاهش قدرت بحقیقت تنها چیزی است که شافساد اقتصادی سیتماتیک درنخستین تصویر از سیاهچالهدژاوو یا آشناپنداریبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیمیدان های مغناطیسی قابل رمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملکیهان خود را طراحی میکندسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا کیهان می تواند یک شبیتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلااز مخالفت بشنوحافظه و اطلاعات در کجاستقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا ذرات بنیادی معمولاً داروهای مصرفی در ام اسبی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تماه رجبروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاکتاب، سفری به تاریخسندرم پس از ضربه به سرکتابخانهسندرم سردرد به دلیل افت فآیا دلفین ها میتوانند باتوهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و سوملا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمداروی ضد چاقیبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحمحدودیت چقدر موثر استروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بگلوئونسیاره ابلهانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانتصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و دومن کسی در ناکسی دریافتم همراه سختی، اسانی هستدر والنتاین کتاب بدید همبا خدا باشواقعیت و انعکاسمرکز حافظه کجاستراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atگذر زمان کاملا وابسته به ساختار شبکه های مغزی ثابافراد آغاز حرکت خودشان رتکامل زبانثبت و دستکار ی حافظهنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت شصت و چهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرمان پوکی استخوانواکسن سرطانمسیر دشوار تکامل و ارتقاپوشاندن خود از نوررشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابزار بقای موجود زنده از جهان هوشمندچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دروغ نگو به خصوص به خودتیک پیشنهاد خوب برای آسان معنی روزهپیشرفت های جدید علوم اعصزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی ااندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مفید قهوهجهان شگفت انگیزچگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمخطای حسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغزی در سندرم کووژنها نقشه ایجاد ابزار هوزیست شناسی کل در جزء فراکآلودگی هوا چالش قرن جدیدتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استتاثیر دپاکین بر بیماری ماختلالات صحبت کردن در انجاذبهفتون های زیستیچالش دیدگاه های سنتی در بدو بار در هفته ماهی مصرف اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتمهندسی ژنتیک در حال تلاش ذهن سالمکنگره بین المللی سردرد دزبان ریشه هایی شناختی اسآینده ی انسان در فراتر ازتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژحقیقت خواب و رویافشار و قدرتنخستین روبات های زنده ی جدگرگونی های نژادی و تغییبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیمیدان های کوانتومی خلارمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبککیهانِ هوشیارِ در حال یاسلول های مغزی عامل پارکیآیا گذشته، امروز وآینده تولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در هماز نخستین همانند سازها تحباب های کیهانی تو در توقبل از آغازچراروياها را به یاد نمی آداروهای ام اسبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیماپروتیلینروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرکجای مغز مسئول پردازش تجسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا دست مصنوعی به زودی قاتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک قسمت نهملاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه تکامل در درمان بیمداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایمحدودیت های حافظه و حافظروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایگمان میکنی جرمی کوچکی در سیر آفرینش از روح تا مغز آزمون تجربی، راهی برای رتکینگیغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و سومنابع انرژي پاک سرچشمه حهمراهی نوعی سردرد میگرنیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبا طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک ممرکز حافظه کجاستراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکگذشته را دفن کنسادیسم یا لذت از آزار دادافراد بی دلیل دوستدار تو تکامل زبان انسان از پیشیثبت امواج الکتریکی در عصنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن ضد اعتیادمسئول صیانت از عقیده کیسپیموزایدرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانامید نجاتتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزارهای پیشرفته ارتباط جهان هوشیارچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دریای خدایک آلل ژنتیکی که از نئاندمعادله ها فقط بخش خسته کنپیشرفت در عقل است یا ظواهزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حااندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مفید روزه داریجهانی که نه با یک رخداد و چگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری اعصاب به علت میتوژنها ، مغز و ارادهزیست شناسی باور حقیقت یا آلودگی هوا و ویروس کروناتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر داروهای ضد التهاب اختلالات عضلانی ژنتیکجاذبه و نقش آن در شکلگیریفروتنی و غرورچاالش ها در تعیین منبع هودو برابر شدن خطر مرگ و میاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهممهربانی، شرط موفقیتذهت را روی چیزهای مفید متکنترل همجوشی هسته ای با هزبان شناسی مدرن در سطح سلآینده ی علم و فیزیک در60 ثتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهارتباط پیوسته ی جهانحقیقت در علم، هرگز نهایی فضای قلب منبع نبوغ استنرمش های مفید برای درد زادانش قدرت استبه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستمیدان بنیادین اطلاعاترنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی کیست هیداتید مغزسلول های بنیادیآیا پیدایش مغز از روی تصاتولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده از نخستین همانند سازها تحد و مرزها توهم ذهن ماستقبل از انفجار بزرگچراروياها را به یاد نمی آداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر ماجرای جهل مقدسروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومکرونا چه بر سر مغز می آورسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتوهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارملایو دوم دکتر سید سلمان فهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی ضد تشنج با قابليت تبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کامخچه فراتر از حفظ تعادلروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تگنجینه ای به نام ویتامین سیستم تعادلی بدنآزمون ذهنی گربه ی شرودینتکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیستممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایدر کمتر از چند ماه سوش جدبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار مرکز خنده در کجای مغز استراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاگربه شرودینگر و تاثیر مشسازگاری با محیط بین اجزاافزایش قدرت ادراکات و حستکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقای موجود زنده از جلو رفتن یا عقبگردنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز خفاش با شیوع همه گیری جدیمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان تومورهای مغزی با اواکسن علیه سرطانمسئولیت جدیدپیموزایدرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنامید جدید بر آسیب نخاعیتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزارهای بقا از نخستین هجهان های بسیار دیگرچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی خوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک فرد دیگر و رفتارهای ایک جهش ممکن است ذهن انسانمعجزه های هر روزهپیشرفت ذهن در خلاقیت استزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مضر ماری جواناجهانی که از یک منبع، تغذینگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرختان اشعار زمینژنهای مشترک بین انسان و وزیست، مرز افق رویداد هستآلودگی هوا و پارکینسونتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان انسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اختراع جدید اینترنت کوانجدا کردن ناخالصی هافرگشت و تکامل تصادفی محض ناتوانی از درمان برخی ویدو برابر شدن خطر مرگ و میاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمموفقیت هوش مصنوعی در امتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکنترل جاذبهزبان شناسی نوین نیازمند آیا فراموشی حتمی استتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشارتباط انسانی، محدود به حقیقت راستین انسان علم بقفس ذهننرمش های مفید در سرگیجهدانش محدود به ابعاد چهاربه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به میدازولام در درمان تشنج رنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بکیست کلوئید بطن سومسلول های بنیادی منابع و اآیا آگاهی پس از مرگ از بیتولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهاز نخستین همانند سازها تحریص نباشقبرستان ها با بوی شجاعتنزاع بین جهل و علم رو به پداروهای ضد بیماری ام اس وبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به ماجرای عجیب گالیلهماده ی تاریکروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اکریستال هاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتوپیراماتعید نوروز مبارکترازودونابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نوزدهملبخند بزن شاید صبح فردا زهفت سین یادگاری از میراث داروی ضد تشنج توپیراماتبیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های گویید نوزده و ایمنی ساکتسیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرتکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علمتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دهممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهاندر آرزوهایت مداومت داشتهواکنش های ناخودآگاه و تقمرگ چیستراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و گزیده ای از وبینار یا کنفستم با شعار قانون بدترین افزایش مرگ و میر سندرم کوتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقای موجود زنده از جلوتر را دیدننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز خلا، حقیقی نیستمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی الفاگودرمان تشنجواکسنی با تاثیر دوگانه امسئولیت در برابر محیط زیپیچیدگی های مغزمگسز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنامید درمان کرونا با همانتاثیر ویتامین دی بر بیماابزارهای بقا ازنخستین همجهان هایی در جهان دیگرنکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی خوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت53درک نیازمند شناخت خویش ایک رژیم غذایی جدید، می تومعجزه ی چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکوناندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر گیاه خواری بر رشد واجزای پر سلولی بدن انسان جهانی در ذهنفلج نخاعی با الکترودهای نگاه انسان محدود به ادرااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمدفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرد باسن و پا به دلیل کاهژنهای هوش ، کدامندزاوسکا درمان گوشرآلزایمرتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر مغزادامه بحث تکامل چشمجدایی خطای حسی استفراموش کارها باهوش تر هسناتوانی در شناسایی چهره دو سوی واقعیتاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجممولتیپل اسکلروز در زنان ذره ی معین یا ابری از الککندر در بیماریهای التهابزبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا ممکن است موش کور بی متو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط از بالا به پایین محقیقت غیر فیزیکیقفس را بشکننرمشهای مهم برای تقویت عدانش بی نهایتبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیمکانیک کوانتومی بی معنی رهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا کاهش مرگ و میر ناشی از ابسلول های بدن تو پیر نیستنآیا امکان بازسازی اندامهتولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نخستین همانند سازها تحرکت چرخشی و دائمی کیهانقدم زدن و حرکت دید را تغینزاع بین علم و نادانی رو داروی فامپیریدین یا نورلبیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستهزینه ای که برای اندیشیدماده ی خالیروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختکریستال زمان(قسمت اولسوخت هیدروژنی پاکآیا راهی برای رفع کم آبی توانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفتملحظات خوش با کودکانهم نوع خواری در میان پیشیدارویی خلط آوربیندیشویتامین کا در سبزیجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم گوشه بیماری اتوزومال رسسسکوت و نیستیآزادی عقیده، آرمانی که تتکامل مداومغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادیندر آسمان هدیه های نادیدنواکنش به حس جدیدمرگ و میر پنهانراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانگزارش یک مورد جالب لخته وستم، بی پاسخ نیستافزایش سرعت پیشرفت علوم تکامل، نتیجه ی برنامه ریابزار بقای موجود زنده از جمجمه انسان های اولیهنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزتخلا، خالی نیستمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید ALSواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمستند جهان متصلپیچیدگی های مغزی در درک ززمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایامیدوار باش حتی اگر همه چتاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزارهای بقای موجود زندهجهان یکپارچهچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی خانه ی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدرک و احساسیکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر گیاه خواری بر رشد واجزایی ناشناخته در شکل گجهان، تصادفی نیستفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاه از بیرون مجموعهاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کمدفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدردهای سال گذشته فراموش ژنهای حاکم بر انسان و انسزبان مشترک ژنتیکی موجوداآملودیپین داروی ضد فشار تمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به دراهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکاداراوون تنها داروی تاییجریان انرژی در سیستم های فراموشی همیشه هم بد نیستنادیدنی ها واقعی هستنددولت یا گروهکاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولمواد کوانتومی جدید، ممکنذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچ از محیط نامناسبزبان، وسیله شناسایی محیطآیا ما کالا هستیمتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استارتباط بین هوش طبیعی و هوحقیقت غیر قابل شناختقلب و عقلچرا ماشین باید نتایج را پدانشمندان موفق به بازگردبه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکمکانیزمهای دفاعی در برابروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهکاهش التهاب ناشی از بیماسلول عصبی شاهکار انطباق آیا انسان با مغز بزرگش اختولترودینعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای از نشانه ها و آثار درک شدحس چشایی و بویاییقدرت مردمنزاع بین علم و جهل رو به پداروی لیراگلوتیدبیماری وسواسبیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاماده ای ضد التهابیروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هکریستال زمان(قسمت دوم)سودمندی موجودات ابزی بر آیاما مقهور قوانین فیزیکتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفدهملرزش ناشی از اسیب به عصبهمه چیز موج استداستانها و مفاهیمی اشتبابیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردمخچه تاثیر گذار بر حافظهریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرگوشت خواری یا گیاه خواریسکوت، پر از صداآزار دیگری، آزار خود استتکامل چشممقالاتتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکدر آستانه ی موج پنجم کوویواکسن های شرکت فایزر آمرمرگ و میر بسیار بالای ناشراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير گشایش دروازه جدیدی از طرستون فقرات انسان دو پا جلافسردگی و اضطراب در بیماتکثیر سلول در برابر توقف ابزار بقای موجود زنده از جنبه های موجی واقعیتنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز خلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید میگرن با انتی وبینار اساتید نورولوژی دمشکل از کجاستپیوند قلب خوک، به فرد دچازمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنامیدواری و مغزتاثیر ژنها بر اختلالات خابزارهای بقای از نخستین جهان یکپارچهچگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک کنیم ما همه یکی هستیمیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به زندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهانرژی تاریکمغز و اخلاقتاثیر گیاه خواری بر رشد واحیای بینایی نسبی یک بیمجهش های ژنتیکی مفید در سافلج خوابنگاه از دور و نگاه از نزداسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدردی که سالهاست درمان نشکل اقیانوس در یک ذرهزبان چهار حرفی حیات زمینآموزش نوین زبانتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر درجه حرارت بر عملکادب برخورد با دیگرانجریان انرژی در سیستم های فراموشی و مسیر روحانینادانی در قرن بیست و یکم،دوچرخه سواری ورزشی سبک و بقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمموجود بی مغزی که می تواندذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچک شدن مغز از نئاندرتاسفر فقط مادی نیستآیا ما تنها موجودات زنده تو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فحقایق ممکن و غیر ممکنقلب دروازه ی ارتباطچرا مغز انسان سه هزار سالدانشمندان نورون مصنوعی سبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز ما انسانها چه اندازه نزدرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتکاهش حافظه هرچند فرایندیسلولهای ایمنی القا کنندهآیا احتمال دارد رویا از آتومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک (قسمت اول )قدرت کنترل خودنسبیت عام از زبان دکتر برداروی تشنجی درباردارینسبت ها در کیهانداروی جدید ALSبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وماده، چیزی نیستروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشکریستال زمان(قسمت سوم)سی و سه پل اصفهانآب زندگی است قسمت چهارمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هجدهملرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمه چیز در زمان مناسبدخالت در ساختار ژنهابیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهمدل همه جانبه نگر ژنرالیریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوگیلگمش باستانی کیستسکته مغزیآسيب میکروواسکولاریا آستکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استدر درمان بیماری مولتیپل واکسن کووید 19 چیزهایی که مرگ انتقال است یا نابود شرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمپل جویی اصفهانستارگانی قبل از آغاز کیهاقلیت خلاقتأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از جنسیت و تفاوت های بینایینور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز خلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید کنترل مولتیپلوجود قبل از ناظر هوشمندمشکلات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای زمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییامیدی به این سوی قبر نیستتاثیر کلام در آیات کلام بابزارهای دفاعی و بقای موجهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک احساسات و تفکرات دیگیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقتاثیر گیاه خواری بر رشد واحیای بینایی نسبی یک بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادففلج خواب چیستنگاه از درون مجموعه با نگاصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدل به دریا بزنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرس گرفتن از شکست هاکلمات بلند نه صدای بلندزبان نیاز تکاملی استآمارهای ارائه شده در سطح تمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهاناولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکادراک ما درک ارتعاشی است جریان انرژی در سیستم های فرایند پیچیده ی خونرسانینازوکلسیندورترین نقطه ی قابل مشاهبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومموجودات مقهور ژنها هستندذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچکترین چیز یک معجزه اسسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا مغز تا بزرگسالی توسعتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انحل مشکلقلب روباتیکچرا مغزهای ما ارتقا یافت دانشمندان یک فرضیه رادیکبه دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچما انسانها چه اندازه نزدرویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين کاهش دوپامین عامل بیماریسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا احتمال دارد رویا از آتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و ساکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک (قسمت دوم )قدرت انسان در نگاه به ابعقدرت ذهننسبت طلایی، نشانه ای به سداروی جدید s3 در درمان ام بیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترماده، چیزی بیش از یک خلا روزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکشف مکانیسم عصبی خوانش پسیلی محکم محیط زیست بر انآب زندگی است قسمت هفتمتوسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتترس و آرمان هاابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتملزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استدر مانهای کمر دردبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنگیاه بی عقل به سوی نور میسال سیزده ماههآسیب ها ناشی از آلودگی هوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و ششممنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیدر سال حدود 7 میلیون نفر واکسن کرونا و گشودن پنجرمرگ تصادفیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماپل خواجو اصفهانسخن و سکوتالکترومغناطیس شنوایی و هتئوری تکامل امروز در درمابزار بقای موجود زنده از جنسیت و تفاوت های بینایینورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز خم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید ای ال اس، توفروراپامیل در بارداریمشکلات بین دو همسر و برخیپیوند اندام از حیوانات بزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استامیدی تازه در درمان سرطاتاثیر کپسول نوروهرب بر نابعاد و نیازهای تکاملیجهان کاملی در اطراف ما پرچگونه هموساپينس بر زمین اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک تصویر و زبان های مخلتیاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیزونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر گیاه خواری بر رشد واحساس گذر سریعتر زمانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه حقیقی نگاه به درون ااصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کادلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدست کردن در گوشکلوزاپین داروی ضد جنونزبان و کلمه حتی برای کسانآن چیزی که ما جریان زمان تمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکادغام میان گونه های مختلجستجوی متن و تصویر به صورفرایند تکامل و دشواری هانباید صبر کرد آتش را بعد ديدن با چشم بسته در خواب بلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومموسیقی نورفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریکووید نوزده و خطر بیماری سفر به مریخ در 39 روزآیا همه جنایت ها نتیجه بیتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انحلقه های اسرارآمیزقلب را نشکنچرا ویروس کرونای دلتا وادانشمندان ژنی از مغز انسبه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترما اکنون میدانیم فضا خالرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و کاهش سن بیولوژیکی، تنها سلام تا روشناییآیا برای تولید مثل همیشه تومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت 67حس و ادراک قسمت 74قدرت عشقنشانه های گذشته در کیهان داروی جدید میاستنی گراویبیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال ماست مالیروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلککشف مکانیسمی پیچیده در بسینوریپا داروی ترکیبی ضدآب زندگی است قسمت اولتوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجملزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز، ثبت می شوددر محل کار ارزش خودت را ببیوگرافیویروس مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مگیاه خواری و گوشت خوار کدسانسور از روی قصد بسیاری آشنا پنداریتکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکیتعذیه ی ذهنابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سیزدهممنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهدرمان های اسرار آمیز در آواکسن کرونا از حقیقت تاتمرگی وجود نداردراز تغییربررسی بیماری التهابی رودپلاسمای غالبسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقای موجود زنده از جهل مقدسنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز خونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید سرطانورزش هوازی مرتب خیلی به قمشکلات روانپزشکی پس از سپیوند سر آیا ممکن استزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر کپسول نوروهرب بر تابعاد اضافه ی کیهانجهان پیوستهچگونه هوشیاری خود را توساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک حقیقت نردبان و مسیری یادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد واحساسات کاذبجهشهای مفید و ذکاوتی که دفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه دوبارهاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهادنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدست آسمانکلام و زبان، گنجینه ای بسزبان و بیان نتیجه ساختماآنچه ناشناخته است باید شتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعادغام دو حیطه علوم مغز و جستجوی هوشیاری در مغز مافرایند حذف برخی اجزای مغنبرو و انرژی مداومدی متیل فومارات(زادیوا)(بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمموسیقی هنر مایع استرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیکودک هشت ساله لازم است آدسفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا هوش مصنوعی می تواند نتو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسماین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط غیرکلامی بین انساحمله ویروس کرونا به مغزقیچی ژنتیکیچرا پس از بیدار شدن از خودانشمندان پاسخ کوانتومی به زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمما از اینجا نخواهیم رفترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و کایروپاکتیک چیستسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به ساگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز واقعیت امروز تا حقیقت