دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

کسی نمی داند هوشیاری چیست و چگونه عمل می کند! کسی مکانیک کوانتوم را هم نمی فهمد. آیا ممکن است اینها همه تصادفی باشد؟ نمی توانم مشکل حقیقی را مشخص کنم زیرا تصور میکنم معماي حقیقی ای وجود ندارد ولی من تاکید نمیکنم که معمای حقیقی ای وجود ندارد این چیزی است که ریچارد فاینمان درباره معماها و تفاوت ها در مکانیک کوانتوم- که دانشمندان فیزیک برای توصیف کوچکترین چیزها در کیهان به کار می برند- بیان می کند ولی او شاید درباره معمای بی حاصل و مشابه هم سخن میگوید و آن معماي هوشیاری است!

برخی دانشمندان، اعتقاد دارند که ما در عمل می فهمیم هوشیاری و خودآگاهی چیست یا فقط توهم است، ولی ديگر دانشمندانی هستند که احساس می کنند ما اساسا درک نمی کنیم هوشیاری از کجا آمد.

معمای هوشیاری ابدی، برخی پژوهشگران را به اینجا کشانده است تا از فیزیک کوانتوم بخواهند آن را تشریح کند ولی این اندیشه، همیشه با شک پاسخ داده می شود و این شگفت انگیز نیست؛ زیرا حکیمانه نیست که یکی از معماها با معمای دیگر حل شود!

ولی واضح است که اين افکار، ابلهانه و از روي دلخواه نیست. یکی از دلایلی که عقل را شگفت ترین چیز براي فیزیک دان ها می کند، آن است که در نظریه کوانتوم ابتدایی اسیر می شود. فقط این، نیست بلکه مورد انتظار است که کامپیوترهای کوانتومی بتوانند چیزهایی را ایجاد کنند که برای کامپیوترهای عادی انجام آن ممکن نیست و این ما را تذکر می دهد که مغزهای ما می توانند چیزهایی را انجام دهند که از قدرت هوش مصنوعی، بسیار فراتر می رود.

مکانیک کوانتوم برترین نظریه برای توصیف عام هستي در سطح اتم و ذرات کوچک تر از اتم است و شاید خصوصیت مشهورتر در ابهام آن، این حقیقت باشد که در آزمایش کوانتومی، بر اساس انتخاب ما یا عدم انتخاب ما در روشهاي اندازه گیری، ممکن است برخی خصوصیت های اتم های مربوطه تغییر کند. وقتی نخستین پرچمداران مکانیک کوانتوم، تاثیر فرد جستجو کننده یا مراقب را بر نتایج آزمایشات دیدند بسیار شگفت زده شدند و به نظر رسید که فرض اساسی موجود در پیدایش جهان را از بین می برد که بدون توجه به نگاه ما جهانی در بیرون وجود دارد و وقتی روشي که جهان رفتار میکند، متوقف به کیفیت نگاه ما به آن است پس واقعیت دقیقا به چه معنی است؟

و برخی از این پژوهشگران احساس کردند، مجبورند این نتیجه را بگیرند که قرارداد جهان، فقط توهم است و باید هوشیاری، نقشی فعال را در نظریه کوانتوم داشته باشد. اما از نظر دیگران این مطلب، معنی خاصی ندارد.

بدون شک اینشتاین یک بار احتجاج کرد و آن زمانی بود که گفت من تا وقتی به یک ماه نگاه نکنم نتيجه نمی گیرم، قمری وجود دارد. و امروز برخی فیزیک دان ها شک می کنند که آیا هوشیاری بر مکانیک کوانتوم، تاثیر دارد یا نه.

در حقیقت احتمال دارد هوشیاری به دلیل فیزیک کوانتوم ایجاد شده باشد. تا جایی که اعتقاد دارند نظریه کوانتوم برای فهم کیفیت عمل مغز به صورت کامل، ضروری است و مشابه اجسام کوانتومی ای است که میتواند یک لحظه در دو مکان وجود داشته باشد، پس مغز کوانتومی می تواند همزمان دو نوع از افکار تبادلی را حمل کند. این افکار، تخمینی است و روشن شده است که فیزیک کوانتوم، نقشی اساسي در سطح عمل مغز و بر عمل آن، ندارد.

پس چیز دیگری وجود ندارد و این احتمالات، نشان میدهد چگونه نظریه شگفت انگیز کوانتوم ما را وادار میکند، فکر کنیم.

مشهورترین تاثیر عقل بر مکانیک کوانتوم در آزمایش دوشکاف، نمایان می شود: تصور کن بخشی از شعاع نورانی، بر پرده ای بتابد که دو شکاف نزدیک به هم و موازی دارد. بخشی از نور از دو شکاف می گذرد و بر پرده دیگر، برخورد می کند. میتوان نور را به عنوان نوعی از موج تصور کرد و وقتی موج ها از دو شکاف می گذرند، می توانند با هم تداخل کند. وقتی قله های موج همزمان باشند همدیگر را تقویت می کنند در حالي که اگر قله با کف موج نور، همزمان باشد همدیگر را محو می کنند و به این در هم رفتن موجی، پراش یا انکسار می گویند(diffraction)و سلسله ای متناوب از نوارهای تاریک و روشن بر پرده پشتی شکل می گيرد . واین، در زمانی است که موج های نور یا همدیگر را تقویت کنند یا همدیگر را محو بسازند. و قابل فهم است که این خصوصیت از خصوصیت های رفتار موج، از دویست سال قبل یعنی قبل از پیدایش نظریه کوانتوم بوده است. و میتوان این آزمایش دوشکاف را همچنین بر ذرات کوانتومی دیگر مانند الکترون ها اجرا کرد که ذراتی کوچک و باردار و از اجزای تشکیل دهنده اتم هستند. آنچه باعث جدال می شوند اینکه این ذرات میتوانند رفتاری مانند موج نشان دهند و این یعنی میتوانند وقتی دسته ای از الکترون ها از طریق دو شکاف بگذرد و تولید الگوی تداخل کند، در معرض انکسار یا پراش قرار گیرد.

اکنون، تصور کن ذرات کوانتومی از طریق شکاف ها یکی پس از دیگری میگذرد و نیز یکی پس از دیگری بر

پ

رده، نمایش داده می شود و چیز ديگري هم در مسیر، وجود ندارد تا با هر ذره در طول مسیر خود تداخل کند. با اين همه، الگوی ذراتی که در گذر زمان با هم تراکم می کنند از تداخل، پرده برمی دارد. به نظر می رسد هر ذره از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد و با خودش تداخل میکند و این حالت انباشته شدن بر هم(superposition)نامیده می شود.

این حقیقتا چیزی شگفت انگیز است.

اگر کسی را درون یا بیرون از یکی از شکاف ها قرار دهیم می توانیم کشف کنیم آیا ذره ای معین، از طریق شکاف می گذرد یا نه ولی در این حالت، تداخل و در هم رفتن، از بین می رود!

خیلی ساده! در زمان بررسی مسیر ذرات- حتی اگر این مراقبت، فشاری بر حرکت ذرات وارد نکند- ما نتیجه را تغییر می دهیم!

فیزيک دانی به نام پاسکال جوردن که با استاد کوانتوم نیلز بور در کپنهاگ در دهه بیستم قرن گذشته، کار میکرد، میگوید: توجه ما- بر اساس آنچه میتوان اندازه گیری کرد- فشاری را بر ذره وارد نمی کند و آن را به سمتی نمی راند. بلکه آن را تولید می کند! ما ذرات کوانتومی را وادار میکنیم موضعی مشخص بگیرند!

به عبارت دیگر ما نتایج اندازه گیری ها را خودمان تولید می کنیم.

اگر امر اینگونه است، به نظر می رسد واقعیت وضع شده، فقط یک سراب است و وقتی طبیعت، بر اساس اینکه آن را نگاه کنیم یا نکنیم، رفتار خود را تغییر می دهد شگفت انگیزتر هم می شود.

می توانیم بکوشيم طبیعت را در کشف قصد نیت آن، بفريبيم! برای این کار میتوانیم مشخص کنیم ذرات، در زمان گذر از طریق این دو شکاف چه مسیری دارند ولی به مجرد اينکه بخواهد از شکاف عبور میکنند، لازم است تصمیم بگیرد از یکی از شکاف ها یا هر دوی آنها بگذرد.

آزمایش در سال 1960، از طرف فیزیک دان آمریکایی جان ویلر مطرح شد و به آن، آزمایش انتخاب تاخیری گفته شد و در دوره هاي بعدی تکرار شد و تکنیک های هوشمند براي اندازه گيری، بر مسیر ذرات کوانتومی، به صورت عام و ذرات نور به نام فتون ها به طور خاص، به کار گرفته شد و این پس از آن بود که انتخاب می شد مسیری واحد یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کند. بور به صورت قابل اعتمادی پیشگویی کرد و بیان نمود، تفاوتی بین تاخیر اندازه گیری یا عدم تاخیر، وجود ندارد.

تا زمانی که ما مسیر فتون را پیش از ثبت آن، به شکل نهایی در زمان رسیدن آن به بیننده مشخص کنیم ما پدیده انکسار یا پراش را از دست می دهیم! گویا طبیعت می فهمید ما فقط نگاه نکرده ایم بلکه حتی برای نگاه کردن، نقشه هم ریخته ایم!

در این آزمایش هرگاه مسیر ذره کوانتومی را کشف کنیم مجموعه مسیرهای ممکن به یک حالت شناخته شده، فرو میریزد.

بیشتر از این، آزمایش انتخاب زود و سریع و نه تاخيري است یعنی انجام توجه- که از اندازه گیری شروع و نتیجه می شود- می تواند بیشتر از هر جنبش فیزیکی، باعث فروریختن شود.

ولی آیا این،يعني فروریختن حقیقی رخ نمي دهد، مگر در زمانی- که نتیجه اندازه گیری به هوشیاری ما برسد؟

فیزیک دان مجارستانی یگین وینگر در دهه سی، به اين احتمال اعتراف کرده است و می گوید: بیان می شود، توصیف کوانتومی اشیا، تحت تاثیر کپی هایی است که وارد هوشیاری می شود و ایمان به خود، به صورت منطقی همراه با مکانیک کوانتوم کنونی است. ویلر اعتقاد دارد که وجود موجودات زنده توانا برای مشاهده، - آنچه را در گذشته بوده- تغییر داده است و حوادث کوانتومی قبلی را به یک تاریخ قابل لمس، تبدیل کرده است. او می گوید: ما در تکامل کیهان از زمان ابتدای آن، شریک بوده ایم و این، یعنی ما در کیهانی مشارکتي، زندگی می کنیم تا امروز فیزیک دان ها بر روشی بهتر برای تفسیر این آزمون های کوانتومی توافق نکرده اند ولی دشوار است از آنچه بر آن مترتب است یعنی نوعی ارتباط بین هوشیاری با مکانیک کوانوم، دوری کنیم.

در ابتدای دهه هشتاد، فیزیک دان انگلیسی روگر پنروز مطرح کرد که ارتباط، در جهت دیگری عمل کرده است. شاید مکانیک کوانتوم مشارکتی در خوآگاهی و هوشیاری ما داشته باشد؛ چه هوشیاری بر مکانیک کوانتوم تاثیر بگذارد یا نه. و پنروز می پرسد اگر ساختارهایی مولکولی، در مغزهای ما باشد و بتواند حالت خود را در پاسخ به یک حادثه کوانتومی تغییر دهد، چه می شود؟ و آیا این ترکیبات می تواند حالت بر هم فرو رفتن کوانتومی را کاملا مانند رفتار ذرات در آزمایش دوشکاف، بنا سازد؟ و آیا در روش هایی- که تحریک سلول های عصبی برای ارتباط، از طریق پيام های الکتریکی انجام می شود- در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) رخ میدهد؟ پنروز می گوید توانایی ما برای حمل حالات ذهنی ناموافق از نظر ظاهری، خطای در ادراک، نيست و این، تاثیر حقیقی فیزیک کوانتوم است.

در نتیجه به نظر میرسد، مغز انسان می تواند با فرایند های معرفتی ای تعامل کند- که همچنان بسیار فراتر از قدرت های تجهیزات کامپیوتری عددی است. شاید بتوانیم حتی وظیفه محاسبه ای را انجام دهیم- که از

طریق تجهیزات کامپیوترهای عادی و بر اساس منطق عددی کلاسیک، اجرای آن ممکن نیست. پنروز برای اولین بار، در کتاب خود در سال 1989 با عنوان عقل جدید امپراتور “the emperor’s new mind” فرض کرد که مکانیک کوانتوم بر ادراک بشری تاثیر می گذارد به گونه ای که پنروز تصور میکند فروریختن تداخل کوانتومی و محو در هم فرورفتن کوانتومی فرایندی حقیقی و فرایندی فیزیکی مانند انفجار شديد باشد و این پدیده را (orch-or)(orchestrated objective reduction) کاهش واقعي هماهنگ شده نامید.اندیشه
orch-or)
سبب شد پنروز بفهمد جاذبه مسؤول عدم آشکار شدن تاثیر مکانیک کوانتوم بر موارد روزانه مانند ستارگان و سیارات است. او اعتقاد دارد که در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، در اشيايي که حجم آن، بزرگتر از ذرات است امکان ندارد.

زیرا تاثیر جاذبه آن، لازم ميکند دو حالت زمان-مکان با هم در جایی نباشند.پنروز این تفکر را در همراهی با پزشک آمریکایی استوارت هامروف، پیشرفت و توسعه داد به گونه ای که در کتاب خودسایه های عقلدر سال 1994، مطرح کرد ساختارهایی که در درک کوانتومی شرکت دارد، از پروتيين هایی به نام ميکروتوبول تشکیل مي شود و این ميکروتوبول ها در بیشتر سلول های ما از جمله سلول های عصبی مغزی وجود دارد و پنروز و هامروف، استدلال کردند جنبش های این ميکروتوبول ها ممکن است بر اساس اصل در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد ولی دلیلی بر آن نیست.

اشاره شده است که اندیشه در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) ميکروتوبول ها، بر اساس آزمونهایی در سال 2013 تایید شده است ولی در واقع این پژوهش ها به آثار کوانتومی اشاره نکرده است. علاوه بر آن، بیشتر پژوهشگران اعتقاد دارند اندیشه orch-or بر اساس پژوهشی- که در سال 2000 انجام شد- از نظرها دور شد.

فیزیک دانی به نام مارک تيگمارک بیان کرد، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) مولکول های دخیل در ارسال پیام های عصبي، امکان ندارد حتی در بخشی از زمان لازم بر رسیدن این پیام ها به مکان خاصی ادامه یابد. تاثیر های کوانتومی مانند در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، با اصلی به نام جداسازی ارتباط کوانتومی(decoherence) به سادگی از بین ميرود و این، به واکنش ذرات کوانتومی با منطقه اطراف- که از طریق آن، خصوصیات کوانتومی از مجموعه محو میشود- باز می گردد. انتظار می رود جدا شدن ارتباط کوانتومی در محیط های مرطوب و گرم، مانند سلول زنده بسیار سریع شود. پیام های عصبی، پالس هاي الکتریکی است که از عبور ذرات باردار از غشای سلولهای عصبی ایجاد می شود. اگر یکی از این ذرات در، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد و با سلول های عصبی برخورد کند، لازم است آنطور کهتيگمارکمي گويد در کمتر از میلیارد ميليارد صدم ثانیه از بین برود و این کار، حداقل ده هزار تریلیون بار تکرار میشود تا زمانی که سلول های عصبی پیام را خالی کند. نتیجه آنکه شک وابهام زیادی در مورد اندیشه تاثیر مکانیک کوانتومی بر مغز وجود دارد، ولی پنروز به این دلایل توجهی نمیکند و فرضیه(orch-or) را مطرح میسازد. به رغم بیان تيگمارکدر مورد جداکردن بسیار سریع ارتباط کوانتومی در سلول ها، محققان دیگری آثار کوانتومی را در سلول های زنده دیده اند.

دلایلی اشاره میکند نظام بیولوژیک، در جوانب مختلفی از اصول مکانيک کوانتوم بهره میبرد. به عنوان نمونه، فرایند ساختن با نور است و تاثیرات کوانتومی در تبدیل اشعه خورشید به کربوهيدرات ها در فرایند فتوسنتز نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند پرندگان مهاجر، قطب نمای کوانتومی مخصوصی دارند که به آنها اجازه استفاده از ميدان مغناطيسي زمين و هوانوردي را میدهد و احساس بویایی در انسان هم بر اساس یکی از مهمترین خصوصیات فیزیک کوانتوم انجام می شود.

علاوه براینها، به ناچار باید پذیرفت مغز از حیله های کوانتومی استفاده میکند و برهانهایی کاملا متفاوت وجود دارد.

فیزیک دانی به نام ماتيو فیشر از دانشگاه کالیفرنیا مقاله ای را در سال 2015 منتشر کرد و مطرح کرد مغز مولکولهايي دارد که میتواند، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) را به شکلی درست، حفظ کند و به شکل مشخص، هسته های ذرات فسفر این توانایی را دارد. ذرات فسفر در همه جا درون سلول ها هستند و معمولا شکل يونی آن، با چهار مولکول اکسیژن ترکیب می شود. این یون ها واحد اساسی نیرو درون سلول ها هستند. بخش بزرگی ازنیروی سلول، در مولکول هایی به نام ATP ، ذخیره می شود که زنجیره هایی تشکیل شده از سه مجموعه از فسفات است و مرتبط با مولکول ساختاری است و در زمان قطع شدن یکی از مجموعه های فسفات، نیروی سلول آزاد میشود تا استفاده شود. سلول ها مکانیسم هایی مولکولی برای جمع کردن یون های فسفات در مجموعه دارد و بار دیگر، آن را می شکنند. فیشر نقشه ای را طرح کرد که میشد در آن، دو بخش از یون های فسفات را در نوع خاصی از در هم رفتن کوانتومی، به نام همبستگي كوانتومي (entangled state) قرار داد. هسته هاي فسفر خاصيت كوانتومي دارد که چرخش دوکی کوانتومی (spin) خوانده می شود و آن را تا حدی مشابه مغناطیس کوچک با قطب هایی میکند که به جهت های معینی اشاره دارد.

در حالت در هم فرورفتن؛ لرزش دوکی یا اسپین یکی از هسته های فسفر بر اساس دیگر هسته ها است به عبارت دیگر حالت های همبستگی حقیقتا حالت های در هم فرورفتن کوانتومی است که بیشتر از یک ذره کوانتومی واحد را در بر می گیرد.

فیشر می گوید رفتار مکانیکی کوانتومی چرخش دوکی این هسته ها می تواند در دوره های طولانی ای- که توسط بشر قابل ملاحظه است- به شکل معقولی در برابر جداسازی ارتباط، مقاومت کند. او با تیگمارک، اتفاق نظر دارد که جنبش های کوانتومی به شدت ازمحیط، تاثیر می پذیرد همانطور که پنروز و هامیروف تصور کردند و جداسازی همبستگی، تقریبا به صورت فوری حاصل می شود ولی چرخش دوکی کوانتومی هسته ها به شدت با محیط خود واکنش نشان نمی دهد. به رغم اینها رفتار کوانتومی، در چرخش دوکی کوانتومی هسته های فسفر، مصون از جداسازي همبستگی است.

فیشر می گوید وقتی ذرات فسفر در ساختاری بزرگتر به بنام مولکول های پوسنر قرار داده شود، چنین چیزی رخ می دهد. و اینها مجموعه ای تشکیل شده از شش یون فسفات است که با نه یون کلسیم ارتباط دارد و نشانه هایی بر امکان پذیر بودن وجود این مولکول ها در سلول های زنده هست به رغم آنکه اکنون دلیل قاطعی ندارد.

فیشر می گوید چرخش دوکی کوانتومی فسفر در برابر جدا شدن همبستگی یک روز یا تقریبا یک روز حتی در سلول های زنده مقاومت می کند و این، یعنی میتواند بر چگونگی عمل مغز تاثیر بگذارد. این نظر مطرح است که مولکول های پوسنر میتواند از طرف سلول های عصبی، بلعیده شود. و مولوکول های پوسنر هر طور در داخل باشند، می توانند سلول های عصبی را تحریک کنند تا پیامی را از طریق جدا سازی و آزاد کردن یون های کلسیم، به سلول دیگر برساند. و به دلیل همبستگی در مولکول های پوسنر دو تا از این پیام ها به نوبه خود به عنوان نوعی از همبستگی کوانتومی افکار با هم مرتبط میشود. فیشر می گوید: پس پردازش های کوانتومی دارای چرخش دوکی کوانتومی هسته ای، در عمل در مغز وجود دارد و اين امری بسیار شایع خواهد بود و در هر زمان رخ میدهد.

فیشر اولا وقتی شروع به تفکر در بیماران عقلی میکند، به اين نتیجه ميرسد زیرا می گوید: وقتی پیش از سه تا چهار سال قبل تصمیم گرفتم کشف کنم چگونه یون لیتیم میتواند مانند این تاثیر بزرگ را در درمان بیماران عقلی داشته باشد در شیمی زیستی مغز وارد شدم.

چون دوای لیتیم به مقدار وسیع در درمان اختلال دو قطبی استفاده میشود. این دارو عمل میکند ولی کسی نمی داند دقیقا چگونه عمل می کند. فیشر درباره تفسیر کوانتومی بحث نمیکند ولی پس از آن، مقاله ای پژوهشی را ارائه کرد که نشان میداد داروی لیتیوم تاثیرات مختلفی بر رفتار موش ها دارد که بر اساس لیتیوم مورد استفاده است. در نگاه اول این از ناحیه شیمیایی، شگفت انگیز است که نظیرهای مختلف واجب است به صورت تقریبا مطابق با هم، رفتار کنند پس وقتی لیتیوم به عنوان درمانی سنتی استفاده شده است باید روی موارد مشابه، همان تاثیر را داشته باشد ولی فیشر فهمید هسته ذرات مشابه لیتیوم، متفاوت است و ممکن است نقشی مختلف داشته باشد و این خاصیت کوانتومی به روش عمل دوای لیتیوم تاثیر می گذارد. برای نمونه اگر لیتیوم به جای کلسیم در مولکول های پوستر جایگزین شود چرخش دوکی کوانتومی لیتیوم بر چرخش دوکی کوانتومی ذرات فسفر تاثیر می گذارد و در نتیجه در همراهی با همبستگی کوانتومی آن وارد می شود.

اگر این مطلب درست باشد به تفسیر آنچه لیتیوم در درمان بیماری دو قطبی به کار میبرد، کمک میکند.

در این مرحله طرح فیشر بیشتر از نظری قابل توجه، نیست ولی راه های بسیاری هست که میتوان درستی آن را آزمود و از این فکر شروع میشود که چرخش دوکی کوانتومی فسفر در مولکل های پوسنر، میتواند همبستگی کوانتومی را در دوره های طولانی حفظ کند و این چیزی است که فیشر بعدا به آن می پردازد.

به رغم اینها او در این بیان محتاط است و افکار قبلی درباره هوشیاری و ادراک کوانتومی، در بهترین حالات با هم برخورد دارد.

فیزیک دان ها، بیشتر آرزوی آنها این است که هوشیاری و مغز بتواند دور از نظریه کوانتوم باقی بماند و شاید بر عکس هم باشد و بعد از همه اینها حتی نمی دانیم هوشیاری چیست و نظریه ای برای توصف آن هم نیست. نتیجه اینکه فیزیک دان ها غالبا همین که عبارت کوانتوم و هوشیاری در یک جمله بیان میشود، احساس ناتوانی می کنند.

این اندیشه تاریخی طولانی دارد و این از زمانی است که تاثیر ناظر و عقل در مکانیک کوانتوم در نخستین روزها مطرح شد و انکار ارتباط بین هوشیاری و مکانیک کوانوم بسیار سخت است. در سال 2016 آدریان کینت از دانشگاه کمبریج که یکي از محترم ترین فیلسوفان کوانتومی است، پیشگویی کرد هوشیاری، رفتار نظام کوانتومی را به روشی پیچیده تغییر داده است ولی میتوان آن را کشف کرد. کینت در مورد این اندیشه بسیار هشدار داد و اعتراف کرد: در اصول، دلیلی قانع کننده براي اعتقاد به اینکه نظریه کوانتوم، نظریه درستی است- که می خواهد براي نظریه هوشیاری دستورسازی کند- وجود ندارد و نمي تواند کامل بيان کند ارتباطی مشترک بین معماهاي نظریه کوانتوم، با معماهاي هوشیاری هست. ولی او می گوید تفسیر همه خصوصیاتی- که هوشیاری، بر اساس فیزیک کلاسیک و قبل از نظریه کوانتوم دارد- دشوار است.

یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس (qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است.

کینت می گوید هر زنجیره از افکار درباره ارتباط هوشیاری با فیزیک منجر به معمایی بی نتیجه می شود و این، چیزی است که او را وادار کرد، این اندیشه را مطرح کند که ما میتوانیم پیشرفت در فهم معمای تکامل هوشیاری را به دست بیاوریم و این، در صورتی است که فرض کنیم هوشیاری، احتمالات کوانتومی را تغییر مي
میدهد هرچند بسیار اندک باشد.

به عبات دیگر، عقل ممکن است به شکل حقیقی بر نتایج اندازه گیری، تاثیر بگذارد. دقیقا مشخص نیست چه چیزی حقیقی است ولی این فرصت هست که همه حقایق ممکن و قابل به دست آوردن از طرف مکانیک کوانتوم، همان مراقبتی باشد که در واقعیت به روشی انجام می دهیم؛ به گونه ای که میتوان آن را پیشگویی کرد.

کینت می گوید: 15% ایمان دارم که چیزی در هوشیاری، به صورت مشخص سبب انحرافات در نظریه کوانتوم میشود و شاید از طریق تجربی، طی 50 سال آینده کشف شود و اگر چنین چیزی رخ دهد، این نظر ما را درباره همه فیزیک و عقل، تغییر خواهد داد و این فرصت، باید کشف شود.

http://www.bbc.com/…/20170215-the-strange-link-between-the-…

http://ibelieveinsci.com/?p=38339


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گلوله ی ساچمه ایروش جدید تولید برقمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسفراموشی و مسیر روحانیتیروفیبان موثر در سکته ی سلول بنیادی در درمان ایدنقطه ای بود و دگر هیچ نبوانرژی تاریک که ما نمی توشگفتی های نقشه ی ژنتیکینرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط جدایی خطای حسی استهوش مصنوعی تعاملیدونپزیل در بیماران قلبی از تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان سرطان با امواج صوتگامی در درمان بیماریهای ریشه های مشترک حیاتمشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میفضا و ذهن بازتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پیریفورمیسنه به اعدامانسان، گونه ای پر از تضادشباهت مغز با کیهان مادیچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت نهمدیستونی قابل درماناز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دبیشتر کمردردها نیازی به درک احساسات و تفکرات دیگپل خواجو اصفهانراه طولانی را به سلامت گذمعجزه ی علمتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتا 20 سال آینده مغز شما به سیگار عامل افزایش مرگ ومنوار مغز در فراموشی هاتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیمصبر بسیار بایدنظام مثبت زندگیمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری و افسردگیدانش، قفل ذهن را باز میکناستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهباد غرور و سر پر از نخوت ودرد باسن و پا به دلیل کاهتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بز گهواره تا گورمغز و اخلاقآرامش و سکونقدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تسکوت و نیستینوروفیبروماتوزتعامل انسان و هوش مصنوعیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهمه چیز در زمان کنونی استمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی جدید میاستنی گراویکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصذهن و شیمی بدنتنها مانع در زندگی موارد زنجیرها را ما باید پاره کمغز بیش از آنچه تصور میشوآشنا پنداریلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگساختن آیندهچیزی منتظر شناخته شدنثبت و دستکار ی حافظهعقیده ی بی عملهمراه سختی، اسانی هستما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریداروی ضد تشنج با قابليت تکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتدارقیبی قدرتمند در برابر متو باید نیکان را به دست بزیباترین چیز در پیر شدنمغزتان را در جوانی سیمکشافسردگی و اضطراب در بیماسخت ترین کار، شناخت خود اچگونه باغبانی باعث کاهش ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکجهان ما میتواند به اندازعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش فوق العاده، هر فرد اساز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران در هم تنیدگی کوانتومی و دکاهش دوپامین عامل بیماریرویکردهای جدید ضایعات نخمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانNVG 291تومورها و التهاب مغزی عازبان و بیان نتیجه ساختمانقش ژنتیک در درمان اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروسردرد به دلیل مصرف زیاد منگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آعدم درکهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایا جز تو که را دارماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختدرمان های اسرار آمیز در آکرونا چه بر سر مغز می آورروح رهاییمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهفیزیک هوشیاریتوکل بر خداسفر به مریخ در 39 روزنقش رژیم غذایی بر رشد و اانفجار بزرگ پایان بوده اشناسایی زبان حیوانات با نادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انستاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا فریب و سرگرمیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبدرمان تومورهای مغزی با ابیماری گیلن باره و بیماردرمان تشنجگلوئونروش صحبت کردن در حال تکاممراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودفراموشی آرمانتکنولوژی های جدید و حالتسلول بنیادین از مخاط بیننقطه بی بازگشتانرژی خلا ممکن استشگفتی های زنبور عسلنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در قضاوت های ادوچرخه در کاهش دردهای کماز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلدرمان ضایعات نخاعیگامی در درمان بیماریهای ریشه های اخلاقمشکلات روانپزشکی پس از ستفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی فضای قلب منبع نبوغ استتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پای بی قرارنه بدبخت بلکه نادانانعطاف پذیری مکانیسمی علشباهت های ریشه ای چند بیمچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناحقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت هفتمدژا وو یا اشنا پنداریاز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقبا همه مهربان باشدرک تصویر و زبان های مخلتپلاسمای غالبرابطه تشنج و اوتیسممعجزه ی علم در کنترل کرونتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمقانون مندی نقشه ژنتیکی متا بحر یفعل ما یشاسیاهچاله هانوار مغز در تشخیص بیماری تشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود منصد قدح، نفتاده بشکستنظریه ی تکامل در درمان بیمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری کوانتومیدانش، یک انسان را ناسازگاستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندبار مغز بر دو استخواندرد زانو همیشه نیاز به جرتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به ازمین در برابر عظمت کیهانمغز و سیر تکامل ان دلیلی آرامش عقلقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار سکوت، پر از صدانورون هاي مصنوعی می توانتعامل انسان با هوش مصنوعطوفان بیداریهمه چیز، ثبت می شودمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلداروی جدید کنترل قند خونکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهذهن پر در برابر آگاهیتنها در برابر جهانزندگی فعال و مثبت روند آلمغز باستانی، هنوز نقش هاآشناپنداری چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بساختن آینده، بهترین روش چیزی خارج از مغزهای ما نیثبت امواج الکتریکی در عصعلم و ادراک فقط مشاهده ی همراهی میاستنی با برخی سما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن اداروی ضد تشنج توپیراماتکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمرقابتی بی هدف یا رقابتی هتو برای خزیدن خلق نشده ایزیباترین چیز در افزایش سمغط یک گیرنده استافسردگی و ساختار مغزسختی ها رفتنی استچگونه تکامل مغزهای کنونیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استجهان مادی، تجلی فضا در ذهعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی می تواند بر احاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کدر هر سوراخی سر نکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها رویا و واقعیتمحل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار فقر داده ها در هوش مصنوعیتومورهای نخاعیزبان و بیان، در سایه پیشرنقش گرمایش آب و هوا در همامید نیکو داشته باش تا آنسردرد تنشننگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی عدالت برای من یا برای همههوش مصنوعی از عروسک بازی خرما منبع بسیار خوب آنتی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرمان های بیماری آلزایمرکریستال هاروزه داری متناوب، مغز را مداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهفیزیک و هوشیاریتوپیراماتسفر به درون سفری زیبانقش رژیم غذایی در رشد و اانقراض را انتخاب نکنیدشناسایی سلول های ایمنی انازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دصفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا مکانی بسیار اسرارآماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کودرمان جدید ALSگمان میکنی جرمی کوچکی در روشهای نو در درمان دیسک بمرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وفرایند پیچیده ی خونرسانیتکنولوژی و پیشرفتسلول عصبی شاهکار انطباق نقطه، وجود است یا فاصلهانرژِی برای ایجاد اضطرابشانس یا نتیجه ی تلاشنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در کامپیوترهادوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیدرمانهای بیماری پارکینسگاهی لازم است برای فهم و رژیم های غذایی و نقش مهم مشکلات روانپزشکی در عقب تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مفضای خالی ای وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پس از ضربه به سرنه جنگ و نه خونریزیاهرام مصر از شگفتی های جهشباهت کیهان و مغزچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت یازدهدژاوو یا آشناپنداریاز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است با هوش مصنوعی خودکار روبدرک حقیقت نردبان و مسیری پمبرولیزوماب در بیماری چرادیوی مغز و تنظیم فرکانمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمقانون گذاری و تکاملتاول کف پا و حقیقتسیاهچاله های فضایی منابعنوار مغزی روشی مهم در تشختشخیص ایدزای آنکه نامش درمان و یادشصداقتنظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهحافظه و اطلاعات در کجاستهوشیاری سنتی یا هوشیاری دائما بخوانکلوزاپین داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پادردهای سال گذشته فراموش تمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز کوانتومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقدرت عشقتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی سکوت، در برابر گزافه گوینورون های ردیاب حافظهتعداد کلی ذهن ها در جهان طوفان زیباییهمه ی سردردها بی خطر نیستمیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متداروی جدید آلزایمرکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استذهن تو همیشه به چیزی اعتقتنهاییزندگی هوشمند در خارج از زمغز برای فراموشی بیشتر کآشتی بهتر استلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بساختار فراکتال وجود و ذهچیزی شبیه نور تو نیستجلو رفتن یا عقبگردعلم و روحهمراهی نوعی سردرد میگرنیما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی ضد جنون در درمان تیکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمرموزی از نخستین تمدن بشرتو تغییر و تحولیزیر فشار کووید چه باید کرنفرت، اسیب به خود استاقلیت خلاقسختی در بلند شدن از روی صچگونه جمعیت های بزرگ شکل من و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنجهان مرئی و نامرئیعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی متصل با مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکندر والنتاین کتاب بدید همکایروپاکتیک چیسترویا و کابوسمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانفلج نخاعی با الکترودهای تومورهای ستون فقراتزبان و تکلم برخی بیماریهنقش پیش زمینه ها و اراده امید نجاتسردرد سکه اینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک بازی خسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحدرمان های بیماری اس ام ایکریستال زمان(قسمت اولروزه داری و التهاب زیانبمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازفیزیک آگاهیتوانایی مغز و دیگر اجزای سفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش زنجبیل در جلوگیری از انواع سکته های مغزیشهر زیرزمینی در ژاپن برانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دسوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمردرمان جدید مولتیپل میلومگنجینه ای به نام ویتامین روشهای شناسایی قدرت شنوامرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردفرایند تکامل و دشواری هاتکنولوژی جدید که سلول هاسلول عصبی، در محل خاص خودنمیتوان با بیرون انداختنانسولینشانس یا تلاشچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در تفکر خلاق ادوپامین قابل حل در آباز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختخوشبختی چیستبیندیشدرماندگی به دلیل عادت کرگاهی مغز بزرگ چالش استرژیم های غذایی و نقش مهم مشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروقفس دور خود را بشکنتکامل زبانسندرم جدایی مغزنه روش تقویت مغزاولویت بندی ها کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت پنجمدگرگونی های نژادی و تغییازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویابا هر چیزی که نفس می کشد مدرک دیگرانپنج اکتشاف شگفت آور در موراز تغییرمعرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولقانون جنگلتابوهای ذهنیسیاهچاله ها، دارای پرتو نوار مغز، مفید و بی خطرتصویر خورشید یا خود خورشای جان جان بی تن مروصدای بم با فرکانس پایین، نظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش، ژنتیکی است یا محیطیدارچینکلید نزدیک و نگاه تو بر فبار سنین ابزار هوشمندی ادردی که سالهاست درمان نشتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانزمان چیستمغز آیندگان چگونه است ؟آزمون تجربی، راهی برای رقسم به فقرتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم باسکته مغزینوروپلاستیسیتی چیستتعذیه ی ذهنطولانی ترین شبهمه جا خیر بکارمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسهدف از تکامل مغزداروی جدید آلزایمر تاییدکنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هذهن خود را مشغول هماهنگیتنهایی رمز نوآوری استزندگی و داراییمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آغاز فرایند دانستنلحظات خوش با کودکانتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هایساختار شبکه های مغزی ثابنکاتی در مورد تشنججلوتر را دیدنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههندسه ی پایه ایما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستدارویی خلط آورکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انسارمز و رازهای ارتباط غیر کتو جهانی هستی که خودش را زیرفون داروی ضد ام اسنقاشی هایی با بوی گذشته یاقیانوس نادانیسدسازی روش مناسب برای مقچگونه جمعیت های بزرگ شکل من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینجهان مشارکتیعید نوروز مبارکهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشودر یک فراکتال هر نقطه مرککار امروز را به فردا نیندرویا و خبر از آیندهمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح فلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم فضای خالیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش پیشرفته ی سلول های بنامید یا ناامیدی؟سردرد عروقی میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشعشق به هفت مرتبه ی شناختیهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21درمان های جدید ALSکریستال زمان(قسمت دوم)روزه داری و بیمار ی ام اس مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دفیزیکدانان ماشینی برای تتوانایی یک فرد، برای تغیسفر دشوار اکتشافنقش زبان در سلطه و قدرت اانیس بی کسانشواهدی از نوع جدیدی از حانباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنپیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیایی پر از سیاهچاله از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و درمان جدید میگرن با انتی گندم بکاری، جو درو نمیکنروشی برای بهبود هوش عاطفمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیفرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول هاسلولهای ایمنی القا کنندهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسولین هوشمندشاهکار قرنچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین جراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمدرها بسته نیستگاهی جهت را عوض کنرژیم ضد التهابیمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقفس ذهنتکامل زبانسندرم دزدی ساب کلاوینچه زیاد است بر من که در ایاولین قدم شناخت نقص های خشباهت زیاد بین سلول هاي عچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی قسمت اولدانش قدرت استاسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استبا آتش، بازی نکن و بعد از درک درست از خود و هوشیاریپول و شادیراست دستی و چپ دستیمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومقانون جنگلتاثیر فکر بر سلامتسیاهچاله و تکینگی ابتداینوار مغز، ترجمه ی فعالیت تصویر در هم تنیدگی کوانتایمونوگلوبولین وریدی IVIgصرع و درمان های آننظریه ی ریسمانمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در انحافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهداروهای مصرفی در ام اسکلید، در ناشناخته هاستباربر دیگران نباشدرد، رمز موفقیتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهازمان و مکان، ابعاد کیهان مغز اندامی تشنه ی انرژی اآزمون ذهنی گربه ی شرودینقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستسکته ی مغزی در جواناننوروز مبارکتغییرطی یکصد هزار سال اخیر هرچهمیشه چیزی برای تنهایی دمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی جدید ای ال اسکندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستذهن خالی از شلوغی افکارتنبیه چقدر موثر استزندگی بی دودمغز بزرگ چالش است یا منفعآغاز فصل سرما و دوباره تکلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسسادیسم یا لذت از آزار دادچگونه مولکول های دی ان ایجمجمه انسان های اولیهعلم به ما کمک میکند تا موهندسه ی رایج کیهانما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچادارویی ضد بیش فعالی سیستکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکپرکاری تیروئیدرمز گشایی از اتصالات مغزتو جدای از کیهان نیستیزیرک ترین مردمچقدر به چشم اعتماد کنیمالکترومغناطیس شنوایی و هسرنوشتچگونه حافظه را قویتر کنیمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دجهان معناعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کندر کمتر از چند ماه سوش جدکار با یگانگی و یکپارچگیرویا بخشی حقیقی از زندگی محدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان فلج خوابتوهم فضای خالی یا توهم فضزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش آتش در رسیدن انسان بهامید جدید بر آسیب نخاعیسرطان کمیت گراییچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاعشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیدرمان های جدید میگرنکریستال زمان(قسمت سوم)روزه داری سلول های بنیادمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثفال نیکوتوازن مهمتر از فعالیت زیسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه ایشواهدی از دنیسوان(شبه نئنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتدرمان جدید کنترل مولتیپلگوهر با نظر دیگران سنگ نمروشی جدید در درمان قطع نخمرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده فراتر از دیوارهای باورتکینگیسلولهای بنیادی مصنوعی درنمای موفقیتانسان قدیم در شبه جزیره عشاهکار شش گوشچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزارهای دفاعی و بقای موجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحديدن با چشم بسته در خواب از تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهگاهی در پارکینسون باید پرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملقفس را بشکنتکامل زبان انسان از پیشیسندرم سردرد به دلیل افت فنه عدم مطلق بلکه عدم با قاولین مورد PML به دنبال تکشجاعت و ترسنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی قسمت دهمدانش محدود به ابعاد چهاراسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و درک عمیق در حیواناتپول و عقیدهرجزخوانی هایی که امروز بمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر مشاهده بر واقعیت بسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنوار عصب و عضلهتصویر زیبا از سلولایمپلانت مغزیضایعه ی شبکه لومبوساکرالنظریه تکامل در درمان بیممولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکحافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اداروهای ام اسکلام و زبان، گنجینه ای بسبارداری بدون رحمدرس گرفتن از شکست هاتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرزمان و گذر آن سریع استمغز انسان ایا طبیعتا تماآزمون ذهنی گربه شرودینگرقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهواسال 2025 سال بین المللی علمنوروز یا روز پایانیتغییر الگوی رشد مغزی با زطیف انسفالیت، گیلن باره همیشه چشمی مراقب و نگهبامیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تداروی جدید برای میاستنی کندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استذهن سالمتهدیدهای هوش مصنوعیزندگی در جمع مواردی را برمغز بزرگ چالشهای پیش روآغاز مبهم آفرینشلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اسازگاری با محیط بین اجزاچگونه میتوان با قانون جنجنین مصنوعیعلم بدون توقفهندسه بنیادینما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخداستانها و مفاهیمی اشتباکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسورمز پیشرفت تواضع است نه طتو دی ان ای خاص ميتوکندريزیست شناسی کل در جزء فراکنقش قهوه در سلامتیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسریع دویدن مهم نیستنگاه من، نگاه تو و یا حقیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازجهان معکوسعادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشدر آرزوهایت مداومت داشتهکارهای کوچک، بی ارزش نیسرویا تخیل یا واقعیتمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخفلج خواب چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش انتخاب از طرف محیط، نامید درمان کرونا با همانسرعت فکر کردن چگونه استچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتعشق، شلوغ کردن نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن درمان های جدید در بیماری کشف مکانیسم عصبی خوانش پروزهای بد باقی نمیماندمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودفاکسیبتتوت زیاد بخوریدسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میدشیر و دوغ بادامچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی ده روش موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار درمان جدید ام اسگویید نوزده و ایمنی ساکتروشی جدید در درمان نابینمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصافرار در فرار از میزبان، دتکامل فردی یا اجتماعیسلام تا روشنایینمایش تک نفرهانسان میوه ی تکاملشاید گوشی و چشمی، آماده شچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابعاد و نیازهای تکاملیجز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدرون قفس یا بیرون از آنگذر زمان کاملا وابسته به رژیم غذایی سالم و ضد التهمطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از قله برای دیدن نه برای به تکامل ساختار رگهای مغزی سوی ما آید نداها را صدانهایت معرفت و شناخت درک عاولین مورد پیوند سر در انشرکت نورالینک ویدیویی ازنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش عاطفی قسمت دومدانش بی نهایتاسارت و پرخوریژن همه چیز نیستبا خودت نجنگدرگیری قلب در بیماری ویرپوست ساعتی مستقل از مغز درحم مصنوعیمغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسیاهچاله ی تولید کنندهنوار عصب و عضلهتصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی و کنترل دو ضایعه ی عروقی مخچهنظریه تکامل در درمان بیممواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانحافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستداروهای تغییر دهنده ی سیکلام، در تحولی شگفت آور ببازگشایی مجدد مطب دکتر سدست و پا زدن در سایه؟تمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانزمان و صبرمغز انسان برای ایجاد تمدآزادی در چیستقطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فسال سیزده ماههنورالژیتغییر خود یا تغییر دیگراطبیعت موجی جهانهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیداروی جدید برای کاهش وزنکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزذهت را روی چیزهای مفید متتو یک معجزه ایزندگی در سیاهچالهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشستم با شعار قانون بدترین جنگ هفتاد و دو ملت همه را علم در حال توسعههندسه در پایه ی همه ی واکما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازدخالت در ساختار ژنهاکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهرمز امید، بی نیازی از مردتو در میانه ی جهان نیستی زیست شناسی باور حقیقت یا نقش مهاجرت در توسعه نسل االکترودهای کاشتنیسریعترین کامپیوتر موجودنگاه مادی غیر علمی استمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمندعادت کن از بالا نگاه کنیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای در آسمان هدیه های نادیدنکارهایی بیش از طراحی و گپرویا حقی از طرف خدامخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش اتصالات بین سلولهای امیدهای جدید برای بازیابسطح آگاهی، رخدادهای زندگچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرمان های جدید سرطانکشف مکانیسمی پیچیده در بروزهای سختمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استفاجعه ی جهل مقدستوسعه هوش مصنوعی قادر اسسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیشیشه ی بازالتی و سیلیکونچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمدهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیدرمان جدید ای ال اس، توفرگوش دادن بهتر از حرف زدنروشی جدید در درمان سکته ممسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیفرد موفقتکامل مادی تا ابزار هوشمسلاح و راهزنیچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان شاید درست نباشدچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدین اجباریاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی خانواده پایداربیوگرافیدرون و بیرون، جدای از هم گذشته را دفن کنرژیم غذایی ضد التهابیمطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باقله سقوطتکامل شناخت انسان با کشفسوپاپ ها یا ترانزیستورهانهایت در بی نهایتاولین هیبرید بین انسان و شربت رب انارنزاع بین علم و نادانی رو منبع خواب و رویاتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاحقایق ممکن و غیر ممکنهوش عاطفی قسمت سومدانشمندان موفق به بازگرداساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی با خدا باشدرگیری مغز در بیماری کویتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نوررحم مصنوعیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآتاکسیقبل و بعد از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سیاهچاله، سیاه خالص یا پنوار عصب و عضلهتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت مغزی کمک میکند ضایعات در عصب زیر زبانینظریه تکامل در درمان بیمموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استداروهای ضد بیماری ام اس وکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خدادست کردن در گوشتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانزمان واقعیت است یا توهممغز انسان برای شادمانی طآزادی عقیده، آرمانی که تلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالسانسور از روی قصد بسیاری نورالژی تریژمینالتغییر دیگران یا تغییر خوطبیعت بر اساس هماهنگیهمیشه به آنچه داری، خوشنمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر داروی جدید برای ای ال اسکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتو یک جهان در مغز خودت هسزندگی زمینی امروز بیش از مغز بزرگترین مصرف کننده افت فشار خون ناگهانی در ولزوم گذر انسان از حدها و تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کستم، بی پاسخ نیستجنگ و تصور از جنگعلم راهی برای اندیشیدن اهندسه زبانِ زمان استمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازدر موج، راز خلقت نهفته اسکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهرمز بقای جهش ژنتیکیتوقف؛ شکستزیست، مرز افق رویداد هستنقش میدان مغناطیسی زمین الگو نداشتیمسرکه انگبین عسلی مفید برنگاه محدود و تک جانبه، مشمن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیارعادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی الفاگواز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بدر آستانه ی موج پنجم کوویکاربرد روباتهای ريزنانورویاها از مغز است یا ناخومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم فن آوری های جدید علیه شناتوهم و خیالزبان جانسوزنقش تیروئید در تکامل مغزامیدوار باش حتی اگر همه چسعی کن به حدی محدود نشویچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانعصب سیاتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیدرمان های رایج ام اسکشف ژن جدید، می تواند گستروزهای سخت میگذردمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مفارغ التحصیلان، فقیر و دتوسعه برخی شغل ها با هوش سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياانتروپی و هوشیاریشکل های متفاوت پروتئین هنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیدرمان جدید سرطانگوشه بیماری اتوزومال رسسريتوکسيمب در درمان ام اسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهفرد یا اندیشهتکامل مداومسلسله مباحث هوش مصنوعیچند جهانیانسان یک کتابخانه استشایسته نیست در جیب خود قرچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدین، اجباری نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان خاویار گیاهیبیوگرافیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنگر جان به جز تو خواهد از خرژیم غذایی ضد دردمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاقلب های سادهتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوپاپ ها یا ترانزیستورهانهادینه سازی فرهنگ اختلااولین تصویر در تاریخ از سشربت ضد خلطنزاع بین علم و جهل رو به پمنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانحل مشکلهوش عاطفی قسمت ششمدانشمندان نورون مصنوعی ساستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا طبیعت بازی نکندرگیری مغز در بیماران مبتلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغز مانند تلفن استآتاکسی فریدریشقبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتاسیاره ی ابلهاننوار عصب و عضلهتصور ما ازمشکلات و واقعیایمپلانت نخاعی میتواند دضرورت زدودن افکارنعناعموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییحباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به داروهای ضد تشنج با توضیح کم کردن کالری روشی سودمنبازگشت به ریشه های تکاملدست آسمانتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز زمان پلانکمغز انسان برای شادمانی طآزار حقیقیلووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسانسور بر بسیاری از حقاینوزاد ناشنوای متولد شده،تغییر دادن ژنها آیا روزی طعمه ی شبکه های ارتباط اجهمیشه داناتر از ما وجود دمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به داروی جدید برای دیابتکوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خوردذره ی معین یا ابری از الکتو کجای جهانیزندگی زودگذرمغز حریص برای خون، کلید تافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر ستون فقرات انسان دو پا جلجنگ داده هاعلم ساختن برج های چرخانهندسه، نمایشی از حقیقتمانند آب باشاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگردر میان تاریکی و روشناییکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونپرسشرمز جهانتولید مولکول جدید توسط هزاویه نگاه ها یکسان نیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دالگو و عادت را بشکن و در اسرگیجه از شایعترین اختلانگاه کلی نگرمن، خود تو هستمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمدر برابر حقایق جدیدکاربرد روباتهای ريز، در رویاهای پر رمز و حیرتی درمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم وجودزبان ریشه هایی شناختی اسنقش حفاظتی مولکول جدید دامیدواریشلیک فراموشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و عضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر حقیقی، خود انسان استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آندرمان های علامتی در ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبروش مقابله مغز با محدودیمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمفاصله ها در مکانیک کوانتتوصیه های سازمان بهداشت سفری به آغاز کیهاننقش غذاها و موجودات درياانتظار گذر تندباد؟شکل پنجم مادهنجات در اعتماد به خودانحراف و حقیقتشکرگزار هر چیزی باش که دانجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیدرمان جدید سرطانگوشت خواری یا گیاه خواریریه زغالیمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل چشمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچند جهانیانسان باششادی، پاداش انجام وظیفهچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفحفره در مغزهوش مصنوعی، کیفیت فریب مدیوار همه اش توهم بوداز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی ددروغ نگو به خصوص به خودتگرفتار محدودیت ها و ابعاراه فراری نیستمعمای اخلاقی قطارتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب و عقلتکثیر سلول در برابر توقف سوپاپ ها یا ترانزیستورهاچهار میلیارد سال تکامل باولین دارو برای آتاکسی فشش مرحله تکامل چشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبحلقه های اسرارآمیزهوش عاطفی بیشتر در زناندانشمندان یک فرضیه رادیکاستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمربالای هر دستی، دستی هستدرگیری مغزی در سندرم کووتلاش های جدید در ALSپیموزایدرساناها و ابر رساناها و عمغز مادران و کودکان در زمآتاکسی مخچه ای خودایمنقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه انسان بر رفتاسیاره ابلهاننوار عصب و عضله مهم در تشتصور از زمان و مکانایمپلانت استخوانی در آسیضرب المثل یونانیهفت چیز که عملکرد مغز تو مورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیداروی فامپیریدین یا نورلکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکدست بالای دستتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانزمان به چه دلیل ایجاد میشمغز انسان رو به کوچک تر شآزار دیگری، آزار خود استلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان السانسور ذهننوسانات کوانتومی منبع ماتغییر زودتر اتصالات مغزیظهور امواج مغزی در مغز مصهمیشه راهی هستمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودداروی جدید ضد فشار خونکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به ذرات کوانتومی زیر اتمی قتو کز محنت دیگران بی غمیزندگی سلول در بدن، جدای امغز در تنهایی آسیب میبینافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا هملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد ستارگانی قبل از آغاز کیهجنبه های موجی واقعیتعلایم کمبود ویتامین E را هنر فراموشیماه رجباز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگردر مانهای کمر دردکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی ارمز جهان خاصیت فراکتالتولید مثل فقط با یک مادر زاوسکا درمان گوشرنقش مرکز تنفس سلولی در بیالگوی بنیادین و هوشیاریسرگردانینگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرعادت بد را ترک کنهوش مصنوعی از عروسک های بخبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهدر جراحی کمر عجله نکنیدکاش شرف اجباری بود یا حتیرویای شفافمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران رافواید روزه داری متناوبتوهم وجودزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دامیدواری و مغزشلیک فراموشیچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسدرمان ژنتیکی برای نوآوریکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروش های صرفه جویی در ایجامرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده فاصله ی همیشگی تصویر سازتوصیه های غیر دارویی در سسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش غذاها در کاهش دردهای اندوه در دنیا استشکست حتمینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک تا کمدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محدرمان دارویی سرطان رحم بگیلگمش باستانی کیستریواستیگمینمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آفردا را نمیدانیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمسم زنبور ، کلیدی برای وارچند جهانی و علمانسان جدید از چه زمانی پاشب سیاه سحر شودچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینحق انتخابهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدیوار، از ابتدا توهم بوداز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتدریا آرام نخواهد شد کشتی گریه ی ابر، رمز طراوت باغراه نجاتمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب یا مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مسوخت هیدروژنی پاکچهار ساعت پس از کشتار خوکتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین دروغششمین کنگره بین المللی سچسبیدن به خود، مانع بزرگ منتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابحمله ویروس کرونا به مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانشمندان ژنی از مغز انساستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبالاترین هدف از دولتدرگیری مغزی در سندرم کووتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسرستگاری محدود به یک راه نمغز چون ابزار هوش است دلیآتش منبع انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر هوش مصنوعی بر مغزسیاره ابلهاننوار عصب و عضله برای تاییتصاویر زیبای رعد و برقایمان به رویاضربه مغزی در تصادف رانندهفت سین یادگاری از میراث موسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است حریص نباشاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکداروی لیراگلوتیدکمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی دستورالعمل مرکز کنترل بیتمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستزمان شگفت انگیزمغز انسان رو به کوچکتر شدآسيب میکروواسکولاریا آسلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیساهچاله ها تبخیر نمیشودنوشیدن چای برای مغز مفید تغییر عمودی سر انسان از پظرف باید پر شود چه با چرک همیشه عسل با موم بخوریممیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خودداروی جدید ضد میگرنکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکذرات کوانتومی زیر اتمی قتو پیچیده ترین تکنولوژی زندگی، مدیریت انرژیمغز را از روی امواج بشناسافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسسخن نیکو مانند درخت نیکوجنسیت و تفاوت های بیناییعلایم کمبود ویتامین E را هنر حفظ گرهماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاوردر محل کار ارزش خودت را بکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودتولید مثل اولین ربات های زبان فرایند تکاملی برای نقش نگاه از پایین یا نگاهالگوبرداری از طبیعتسربازان ما محققا غلبه می نگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهعادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی از عروسک های بخدا موجود استاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهدر درمان بیماری مولتیپل کتاب گران و پرهزینه شد ولروان سالممخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزفواید روزه داری متناوبتوهم بی خداییزبان شناسی نوین نیازمند نقش خرچنگ های نعل اسبی درامیدی به این سوی قبر نیستشنا در ابهای گرم جنوب نیاچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی خطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسدرمان کارتی سل و تومور مغکشف جدید تلسکوپ جیمز وبروش های عملی برای رفع کمرمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هفتون های زیستیتوصیه هایی در مصرف ماهیسقوط زیگزاگی یا ناگهانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهسلول های مغزی عامل پارکینقشه های مغزی جدید با جزیاندوه دردی را دوا نمیکندشکستن مرز دور مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دخود جسم و یا تصویربیماری دویکدرمان زخم دیابتی با تکنوگیاه بی عقل به سوی نور میریاضیات یک حس جدید استمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آفرزندان زمان خودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسماگلوتید داروی کاهش دهنچند روش ساده برای موفقیتانسان خطرناکترین موجودشبیه سازی میلیون ها جهان چرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش احساسیدید تو همیشه محدود به مقداز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیداری معنوی یعنی دوستی دریای خداگربه شرودینگر و تاثیر مشراه های جدید برای قضاوت رمعنی روزهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیقلب دروازه ی ارتباطتأثیر نگاه انسان بر رفتاسودمندی موجودات ابزی بر نون و القلمتشنج چیستاولین سلول مصنوعیشعار و عملنسبت ها در کیهانمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگحمایت از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانشمندان پاسخ کوانتومی استفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهباهوش ترین و با کیفیت تریدرگیری اعصاب به علت میتوتلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زرشته نوروایمونولوژی و نقمغز چگونه صداها را فیلتر آثار باستانی تمدن های قدقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ویتامین دی بر بیماسیب یکسان و دیدگاه های متنوار عصب و عضله تعیین محلتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه ضررهای مصرف شکر و قند بر هم نوع خواری در میان پیشیموسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز داروی کنترل چربی خونکمردردباغچه ی مندغدغه نتیجه ی نادانی استتمرکز بر امروزپیراستامزمان طلایی سکته ی مغزی رامغز ایندگان چگونه استآسیب ها ناشی از آلودگی هولوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سایه ی هوشیارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییرات منطقه بویایی مغزظرفیت مغز چقدر استهمیشه، آنطور نیست که هستمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی موردداروی جدید ضد الزایمرکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیذرات کوانتومی زیر اتمی قتو آرامش و صلحیزندگی، مراتب هوشیاری استمغز زنان جوانتر از مغز مرافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسسخن و سکوتجنسیت و تفاوت های بیناییعلائم عصبی آلزایمر، با اهنر دانستنماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگردر چه مرحله ای از خواب ، رکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفستولید یا دریافت علمزبان متغیرنقش نظام غذایی در تکامل مالتهاب شریان تمپورالسربرولایزیننگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک های بخدا نور آسمان ها و زمین ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابدر دعواها چه میکنی؟کتاب زیست شناسی باورروبات ها قول میدهندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خفواید زیاد دوچرخه سواریتوهم تنهاییزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش داروهاي مختلف معروف امیدی تازه در درمان سرطاشناخت ناشناختهنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع بی نهایت انرژی در دتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهنغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریدرمان پوکی استخوانکشیدن مادی روشی برای جلوروش هایی برای مقابله با امرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعفروتنی معرفتیتوضیحی ساده در مورد هوش مفروتنی و غرورتوضیحات دکتر فاطمی در موسلول های بنیادینقشه با واقعیت متفاوت اساندوهگین نباش اگر درب یا شکستگی لگن یا سکته ی مغزینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از جاذبههوش مصنوعی از عروسک تا کمدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیدرمان ساده ی روماتیسمگیاه خواری و گوشت خوار کدریتوکسیمابمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بفرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل ابزار هوش ، راه پر سندرم میلر فیشرچندین ماده غذایی که ماننانسان در هستی یا هستی در شبیه سازی سیستم های کوانچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترحقیقت آنطور نیست که به نظهوش احساسیدیدن خدا در همه چیزاز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امبیداری و خواب کدام بهتر ادرک فرد دیگر و رفتارهای اگزیده ای از وبینار یا کنفراه های جدید برای قضاوت رمعاینه قبل از نوار عصب و تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی قلب روباتیکتأثیر شیرینی های حاوی لوسی و سه پل اصفهاننوآوری ای شگفت انگیز دانتشنج و حرکات شبه تشنجی قااوکرلیزوماب داروی جدید شصبور باشنسبت طلایی، نشانه ای به سمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهحوادث روزگار از جمله ویرهوش عاطفی رمز آزادگیدانشمندان اولین سلول مصناستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وباور و کیهان شناسیدرب بسته با غیر خود باز متلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچارشد مغز فرایندی پیچیده امغز ناتوان از توجیه پیداآدم عاقل، وقت خودش را هدرقدرت مردمتاثیر ویروس کرونا بر مغز سیر آفرینش از روح تا مغز نوار عصب و عضله در مطب دکتضادهای علمیاین اندوه چیستضررهای شکر بر سلامت مغزهمه چیز موج استمیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچداروی تشنجی دربارداریکمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگذهن ما از در هم شکستن منبتمساح حد واسط میان مغز کوزمان، واقعی نیستمغز ابزار بقای برتر مادیآسیب روانی شبکه های اجتملیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسایه را اصالت دادن، جز فرنیوالینتغییرات مغز پس از 40 سالگیعقل مجادله گرهمکاری یا رقابتمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی داروی سل سپتکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیرفلکس وتری با توضیح دکتر تو افق رویداد جهان هستیزندان ذهنیمغزهای کوچک بی احساسافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانسخن پاک و ثابتجهل مقدسعلت خواب آلودگی بعد از خوهنر رها شدن از وابستگیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدنددر ناامیدی بسی امید استکاهش میل جنسی در ام اسرنگ کردن، حقیقت نیستمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتولید پاک و فراوان انرژیزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش نظریه تکامل در شناساام آر آی جدید با قدرت شگفسردرد میگرننگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریعبارت های مبهم مانند انرهوش مصنوعی از عروسک های بخدا بخشنده است پس تو هم باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی در سال حدود 7 میلیون نفر کتاب طبیعت در قالب هندسهروبات های ریز در درمان بیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دفیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم جداییزبان، وسیله شناسایی محیطنقش درختان در تکاملامگا سه عامل مهم سلامتشناخت و معرفت، و نقش آن دناتوانی از درمان برخی ویمنابع جدید انرژیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستغار افلاطونهوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و درمان پوکی استخوانکشتن عقیده ممکن نیستروش هایی برای کم کردن اضطمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیآیا هوش مصنوعی می تواند نفرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنونسلول های بنیادی منابع و انقص های سیستمی ایمنیاندام حسی، درک از بخش هایشگفت نیست من عاشق تو باشمنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمدو داروی جدید برای میاستاز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکدرمان سرگیجه بدون نیاز بگیرنده باید سازگار با پیریسپریدونمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه فساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل تکنولوژیسندرم کووید طولانیچندجهانیانسان عامل توقف رشد مغزشبکه های مصنوعی مغز به درچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رحقیقت افرادهوش بشری تهدید برای بشریدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده بیرون اصل است یا دروندرک نیازمند شناخت خویش اگزارش یک مورد جالب لخته وراه پیروزی در زندگی چیستمعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکقلب را نشکنتئوری تکامل امروز در درمسیلی محکم محیط زیست بر اننوار مغز مشاهده ی غیر مستتشنج به صورت اختلال رفتاايندگان چگونه خواهند دیدصبور باشنشانه های گذشته در کیهان منشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنحکمت الهی در پس همه چیزهوشمندی کیهاندانشمندان تغییر میدان مغاستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندباید از انسان ترسیددرختان چگونه بر تشکیل ابتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعرشد مغز علت تمایل انسان بمغز و قلب در جنین موش مصنآرمانگرای تخیلی نباشقدرت و شناخت حقیقتتاثیر ژنها بر اختلالات خسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننوبت کودکانتظاهر خوابیده ی مادهاین ایده که ذرات سیاهچالضعیف و قویهمه چیز و هیچ چیزمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و حس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترداروی جدید ALSکمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بذهن چند جانبه نیازمند نگتنفس هوازی و میتوکندریزمان، اندک استمغز ابزار برتر بقاآسیب عصب پا به دنبال اعتیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تساخت سلول عصبی حتی پس از نیکولا تسلاتغییرات آب و هوایی که به عقل در جهان جدید، عجیب اسهمانند سازی در انسانمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازداروی ضد چاقیکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز سارفتار مانند بردهتو انسانی و انسان، شایستزونیسومایدمغز، فقط گیرندهافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براجهان فراکتالعماد الدین نسیمی قربانی هنر، پر کردن است نه فحش دماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهتردر هم تنیدگی مرزها و بی مکاهش مرگ و میر ناشی از ابرنگین کمانمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کروناتولید اندام با چاپ سه بعدزبان چهار حرفی حیات زمیننقش هورمون های تیروئید دام اس و سرطانسردرد میگرن در کودکاننگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرعجول نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا تاس نمیریزداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستدر عید نوروز مراقب تصادف کتاب، سفری به تاریخروبات کیانمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم جدایی و توهم علمزدودن نقص از هوش مصنوعینقش ذهن و شناخت در حوادث اما شما از دید خفاش کور هشناخت حقیقت یا آرزوهای گناتوانی در شناسایی چهره مناطق خاص زبان در مغزتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در ساغرور و علمهوش مصنوعی از عروسک بازی دقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصدرمان آرتروز با ورزش موضگل خاردار، زیباستروش هایی برای جلوگیری از مرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیمابررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفراموش کارها باهوش تر هستیک و اختلال حرکتیسلول های بدن تو پیر نیستننقص در تشخیص هیجانات عامانرژی بی پایان در درون هرشگفت انگیز بودن کیهاننخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از جبران از دست رفته هاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثدرمان سرگیجه بدون نیاز بگالکانزوماب، دارویی جدیریسدیپلام تنها داروی تایمشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفشار و قدرتتکامل جریان همیشگی خلقتسندرم گیلن باره به دنبال نه ناامیدی بلکه ارتقاانسانیت در هم تنیده و متصشبکیه های مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدحقیقت انسانهوش در طبیعتدیروز و امروزاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومبیست تمرین ساده برای جلودرک و احساسگشایش دروازه جدیدی از طرراه انسان شدن، راه رفتن ومعجزه های هر روزهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیقوی تر باشتئوری تکامل در پیشگیری و سینوریپا داروی ترکیبی ضدنوار مغز با توضیح دکتر فاتشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است یصبر لازمه ی پیروزی استنشانه های پروردگار در جهمهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش حافظه میتواند بزرگترین دهوشمندسازی زندان هادانشمندان روش هاي جدیدی استفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسبابا زود بیادرختان اشعار زمینتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیمرشد در سختی استمغز و هوش، برترین ابزار بآرام باشقدرت کنترل خودتاثیر کلام در آیات کلام بسیستم تعادلی بدننور از عمق تاریکیتظاهری از ماده است که بیداین ابتدای تناقض هاستطلوع و حقیقتهمه چیز کهنه میشودمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش حس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمداروی جدید s3 در درمان ام کمردرد با پوشیدن کفش منابحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میذهن هوشیار در پس ماده ی متنفس هوازی و میتوکندریزمزمه ات مانده در گوشممغز از بسیاری حقایق می گرآسانی موفقیتلا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استساخت شبکه عصبی مصنوعی با نیاز به آموزش مجازی دیجیتغییرات تکاملی سر انسان عقل سالمهمجوشی هسته ای، انرژِی بما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مداروی ضد چاقیکودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیرفتار وابسته به شکلتو با همه چیز در پیوندیزونا به وسیله ویروس ابله مغز، همه ی واقعیت را نمیبافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک مقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیجهان قابل مشاهده بخش کوچعنصر اصلی تعیین واقعیتهوموارکتوس ها ممکن است دماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کدر هم تنیدگی کوانتومیکاهش التهاب ناشی از بیمارهبر حقیقیمتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونتولید سلولهای جنسی از سلزبان نیاز تکاملی استنقش هورمون زنانه استروژنام اس یا تومور؟سردرد میگرنی در کودکاننگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلدرمان نگهدارنده ی اعتیادکتابخانهروح و آب حیاتمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوفیروز نادریتوهم جسمسفر فقط مادی نیستنقش روی و منیزیم در سلامتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشناخت درون، شناخت بیرون؛نادیدنی ها واقعی هستندمناطق خاصی از مغز در جستجتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفغربال در زندگیهوش مصنوعی از عروسک بازی دل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلگل درون گلدانروش هایی ساده برای کاهش امرگ عاطفه و محبتگل زندگیروش استفاده از بالش طبیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پفراموشی همیشه هم بد نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقاسلول بنیادی و ای ال اسنقطه ی رسیدن به قلهانرژی تاریکشگفت زده و حیران باشنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت53تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از جدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی به شناسایی کادولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان سرگیجه بدون داروگام کوچک ولی تاثیرگذارریشه های مشترک همه ی موجومشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل داروینی هنوز در حاسندرم پیریفورمیسنه به اعدامانسانیت در برابر دیگرانشباهت مغز و کیهانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هااثرات مفید قهوهحقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت 11دیسک گردناز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیبیش از نیمی از موارد انتقدرک کنیم ما همه یکی هستیمپل جویی اصفهانراه بی شکستمعجزه ی چشمتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکیتئوری جدید، ویران کردن گسیناپس، شگفتی خلقتنوار مغز ترجمه رخدادهای تشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است یصبر و واقعیتنشانه های بیداری روحیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد حافظه های کاذبهوشیاری و وجوددانشمندان روشی برای تبدیاستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابباد و موجدرد و درستلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای رشد، رسیدن به یک هدف نیستمغز و اخلاقآرامش و دانشقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر نسیستم دفاعی بدن علیه مغز نور درونتعویض دارو در تشنجطلای سیاههمه چیز در زمان مناسبمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی جدید لنفوم و لوکمیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دذهن و زندگیتنفس بدون اکسیژنزنان باهوش ترمغز به تنهایی برای فرهنگ آشنا پنداریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتساخت شبکه عصبی با الفبای چیز جدید را بپذیرتغذیه بر ژنها تاثیر داردعقلانیت بدون تغییرهمدلی و هوش عاطفیما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسداروی ضد تشنج با قابليت تکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آرفتار اجتماعی انسان، حاصتو با باورهایت کنترل میشزیان غذاهای پرچربمغزتان را در جوانی سیم کشافزایش سرعت پیشرفت علوم سخت ترین حصارچگونه به سطح بالایی از هوملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمجهان موازی و حجاب هاعوامل موثر در پیدایش زباهورمون شیرساز یا پرولاکتماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشدر هم تنیدگی کوانتومی و پکاهش حافظه هرچند فرایندیروی و منیزیم در تقویت استمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمرALS نگاهی کامل بر بیماری وتولترودینزبان و کلمه حتی برای کساننقش ویتامین K در ترمیم اسامواجی که به وسیله ی ماشیسردرد و علتهای آننگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهعدم تعادل دوپامین، فقط بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهادرمان نابینایان آیا ممکنکجای مغز مسئول پردازش تجروح در جهانی دیگر استمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانفیزیک مولکولها و ذرات در توهمات و شناخت حقیقتسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشاشناسایی تاریخچه ی تکاملینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانجهش های بیماری زا، معمولمقالاتهوش مصنوعی از عروسک بازی دلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزبیماری وسواسدرمان با سلول های بنیادی