دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فاصله ی همیشگی تصویر سازی و حقیقت

بخشی از مقاله ی دکتر اینس اوردنتا در مورد مدل هولوگرافیک ژنرالیزه:
استفاده از تشبیه یک اردک لاستیکی در وان حمام پر از آب(برای نزدیک کردن ذهن به چرخش الکترون به دور پروتون در اتم)
اگر اردک لاستیکی از سوراخ تخلیه ی آب، دور باشد، به آرامی به دور آن می چرخد، اما هر چه نزدیکتر می شود، سرعت چرخش آن با وارد شدن به ناحیه منسجم تر، به سرعت افزایش می یابد. ذرات متحرک آب است که گرداب ایجاد شده توسط گرادیان تبادل هوا و آب را در اطراف سوراخ تخلیه تشکیل می دهند. این گرداب یک تشبیه کامل از گردابی است که توسط تکینگی در مرکز سیاهچاله ایجاد می شود (اخیرا ثابت شده است که سیاهچاله ها ساختار گردابی را می پذیرند).
حال تصور کنید که گرداب با سرعت نور در حال چرخش است، به طوری که سرعت اردک لاستیکی تقریباً به سرعت نورِ در حال نزدیک شدن به زهکشی افزایش می یابد. افزایش جرم اردک باعث افزایش معادل نیروی گرانشی می شود که اردک لاستیکی روی محیط خود دارد. اگر اردک از زهکشی دور شود و سرعت آن کاهش یابد، اتساع جرمی اردک نیز کاهش می یابد.
در زمینه ی مدل هولوگرافی تعمیم یافته، ما یک اتم هیدروژن را- که عمدتاً از یک پروتون در هسته و یک الکترونِ در حال گردش به دور آن تشکیل شده است- می توانیم به صورت زیر تصویر کنیم....
در مثال اردک لاستیکی، دو تفاوت باید ذکر شود.
اول، اردک بخشی ذاتی از آب در وان نیست، در حالی که الکترون ذاتاً بخشی از دینامیک پروتون در اتم هیدروژن است.
ثانیاً، ما می دانیم که اردک در زهکشی سقوط می کند زیرا وان حمام در شرایط تشدید نیست و به طور معمول حالت های موج ایستاده ی تشدید یا چرخشی ایجاد نمی کند. اگر وان در شرایطی بود که حالت تشدید ناشی از کل دینامیک آب را در یک حلقه ی بازخورد ایجاد می کرد، اردک در یک مدار پایدار می چرخید، مدار پایدار همان چیزی است که ما در مثال هیدروژن، آن را الکترون محدود می نامیم. (تلاش برای نزدیک کردن ذهن به واقعیت جاری میان ریزترین اجزای کیهان، هرچند تلاشی ارزنده در مسیر درک و شناخت است ولی همیشه فاصله ای نه چندان کوتاه بین این تصویر سازی و تشبیه با حقیقت جاری وجود خواهد داشت.)
در این دیدگاه، الکترون محدود (یعنی الکترون داخل هیدروژن) اولین شرایط مرزی (اولین حالت نوسان یا شرایط رزونانت و موج ایستاده) است که توسط اسپین و دینامیک تداخل موج نوسانات خلاء در داخل حجم پروتون ایجاد می‌شود و در شعاع بور a0 اتفاق می افتد. (برگرداندن یافته های ریزترین اجزای هستی به نوسانات خلا، ما را از گیج شدن در مورد علت پیدایش جهان هستی باز میدارد؛ هرچند خود این نوسانات بدون علت نیستند و قبل از آنها باید به دنبال علت های دیگری گشت.))
برای بررسی بیشتر به کل مقاله مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، بخش سومدر همین کانال مراجعه شود.👇


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ادغام میان گونه های مختلرقابتی بی هدف یا رقابتی هتیوتیکسن داروی ضد جنونهوشیاری سنتی یا هوشیاری زیست شناسی باور حقیقت یا اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فتداخل مرزها و صفات با بینسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاپیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر عادت دادن مغز بر تفکرقدرت ذهنآسیب ها ناشی از آلودگی هوخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محنوبت کودکاندر هم تنیدگی کوانتومی و دمیگرن و روزه داریایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودبعد پنجمارتباط شگفت انگیز مغز انرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل تکنولوژیهدف یکسان، در مسیرهای متزبان و شناخت حقیقت قسمت سکندن ریشه ی خودترجمه ی فعالیت های عضله بشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استغم بی پایانلایو دوم دکتر سید سلمان فافراد بی دلیل دوستدار تو خرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی اگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلادرمان های اسرار آمیز در آما اشیا را آنطور که هستندهمجوشی هسته ای، انرژِی بتفاوت ارباب و رهبر حقیقیاز نظر علم اعصاب یا نرووسروزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درموقاحت و تمسخر دیگرانسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایشکرگزار هر چیزی باش که داتشخیص ژنتیکی آتروفی های پرتوهای صادر شده از سیاهحافظه و اطلاعات در کجاست مغزهای کوچک بی احساسملاحظات بیهوشی قبل از جرالتهاب شریان تمپورالدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با اهورمون شیرساز یا پرولاکتروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش در تولید انرژی به رناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتتاثیر ژنها بر اختلالات خسلام تا روشناییکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانششب سیاه سحر شودتعامل انسان و هوش مصنوعیNVG 291آنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت 74نقش نظریه تکامل در شناسادولت یا گروهکمنابع انرژی از نفت و گاز امیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگباغچه ی منابزار بقا از نخستین هماندرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیتنفس هوازی و میتوکندریاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان کریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کاششمین کنگره بین المللی سفیزیک هوشیاریآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت هشتمنقش درختان در تکاملدیسک گردنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره بحثی درباره احساساتی غیرابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشضربه مغزی در تصادف رانندفراموشی و مسیر روحانیآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرنقشه با واقعیت متفاوت اسدانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱اتوسوکسیمایددرد باسن و پا به دلیل کاهتولید اندام با چاپ سه بعدهوش مصنوعی تعاملیزمان و مکان، ابعاد کیهان از خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدظرف باید پر شود چه با چرک فضا و ذهن بازآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهچندجهانیداروی جدید لنفوم و لوکمیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی اثرات مضر ویتامین داخلاق پایه تکامل و فرهنگذهن پر در برابر آگاهیتوهم جدایی و توهم علمهوش عاطفی قسمت نهمزندگی در سیاهچالهاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاتاریکی و نورستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهعلایم کمبود ویتامین E را قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآتش منبع انرژیخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسنوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی ضد تشنج با قابليت تموفقیت هوش مصنوعی در امتاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهبررسی و اپروچ جدید بر بیمبررسی ژنها در تشخیص بیماادغام دو حیطه علوم مغز و رموزی از نخستین تمدن بشرتیک و اختلال حرکتیهوش، ژنتیکی است یا محیطیزیست، مرز افق رویداد هستاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسترقی واقعی یا شعار ترقیسربرولایزینجدایی خطای حسی استپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداعارضه جدید ویروس کرونا سقدرت شناختی انسان، محدودآسیب روانی شبکه های اجتمخوشبختی چیستبیماری دویکنور از عمق تاریکیدر هر سوراخی سر نکنمیگرن سردردی ژنتیکی که بایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسببعد از کروناارتباط غیرکلامی بین انسارویا تخیل یا واقعیتتکامل جریان همیشگی خلقتهدف از تکامل مغززبان جانسوزکندر در بیماریهای التهابترجمه ای ابتدایی از اسراشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیغیرقابل دیدن کردن مادهلازم است هیچ کاری نکنیدافزایش قدرت ادراکات و حسخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر ااگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان های بیماری آلزایمرما به جهان های متفاوت خودهمدلی و هوش عاطفیتفاوتهای جنسیتی راهی برااز نظر علم اعصاب اراده آزروزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و وقت نهيب هاي غير علمي گذشسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلشکست حتمیتشخیص آلزایمر سالها قبل پرتوزایی از جسم سیاهحافظه و اطلاعات در کجاست مغز، فقط گیرندهممانتین یا آلزیکسا یا ابام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک دنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنجهوش فوق العاده، هر فرد اسروشی جدید در درمان قطع نختلاشی برای درمان قطع نخااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر کلام در آیات کلام بسلاح و راهزنیکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدشبیه سازی میلیون ها جهان تعامل انسان با هوش مصنوعفقر داده ها در هوش مصنوعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت 75نقش هورمون های تیروئید ددونپزیل در بیماران قلبی منابع انرژی از نفت و گاز امگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون ابترس از اینکه کسی، به درگابزار بقا از نخستین هماندرمان ضایعات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنفس بدون اکسیژناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیشعار و عملفیزیک و هوشیاریآیا مصرف مولتی ویتامین هحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودنقش ذهن و شناخت در حوادث دیستونی قابل درمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندبحران ذهن فیلمی قابل تامابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلضررهای مصرف شکر و قند بر فراموشی آرمانآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورنقص های سیستمی ایمنیدانش، قفل ذهن را باز میکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زابرین نت به جای اینترنتاتصال مغز و کامپیوتردرد زانو همیشه نیاز به جرتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی در قضاوت های ازمان و گذر آن سریع استاز درخواست ها جدا شووزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور ذهنجهان پیوستهگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیظرفیت مغز چقدر استفضای قلب منبع نبوغ استآیا راهی برای بهبود وضعیخلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهنه ناامیدی بلکه ارتقاداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصببرخی اختلالات عصبی مثانهاختلا ل در خود عضلهذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم جسمهوش عاطفی قسمت هفتمزندگی زمینی امروز بیش از استفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استتاریکی خواهد ترسیدستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و علائم عصبی آلزایمر، با اقانون مندی نقشه ژنتیکی مآثار باستانی تمدن های قدخواص هندوانهبیماری های میتوکندرینوار مغز با توضیح دکتر فاداروی ضد تشنج توپیراماتموفقیت در تفکر استاین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیاین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیبررسی بیماری التهابی رودارتقا و تکامل سنت آفرینش رمز و رازهای ارتباط غیر کتیکاگرلور داروی ضد انعقاهوض مصنوعی زندهزاویه نگاه ها یکسان نیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بتروس جریان انرژیسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های پیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنعبارت های مبهم مانند انرقدرت عشقآسیب عصب پا به دنبال اعتیخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونینور دروندر والنتاین کتاب بدید هممیگرن شدید قابل درمان اسایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استبعد از کروناارتروز یا خوردگی و التهارویا حقی از طرف خداتکامل داروینی هنوز در حاهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان ریشه هایی شناختی اسکندر علیه سرطانترس و آرمان هاشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی پدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاغار افلاطونلبخند بزن شاید صبح فردا زافزایش میل جنسی با خوردن خطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا دروناگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیردرمان های بیماری اس ام ایما با کمک مغز خود مختاريمهمراه سختی، اسانی هستتقلید مرحله ای نسبتا پیشاز نظر علم اعصاب اراده آزروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گسفری به آغاز کیهانکیهان خود را طراحی میکندشکستن مرز دور مغزتشخیص ایدزپرسشحافظه و اطلاعات در کجاستمغز، همه ی واقعیت را نمیبمن و وجود توهمیام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هودنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSهوش مصنوعی می تواند بر احروشی جدید در درمان نابینتلاشی تازه برای گشودن معاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهتاثیر کپسول نوروهرب بر نسلسله مباحث هوش مصنوعیکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکشبیه سازی سیستم های کوانتعداد کلی ذهن ها در جهان فلج نخاعی با الکترودهای آنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت 78نقش هورمون زنانه استروژندوچرخه در کاهش دردهای کممنابع انرژی از نفت و گاز اما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهبحتی علمی درباره تمایل بابزار بقا از نخستین هماندرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی سالم و ضد التهاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهصبور باشفیزیک آگاهیآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردنقش روی و منیزیم در سلامتدژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنبخش فراموش شده ی حافظهابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری تو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شضررهای شکر بر سلامت مغزفرایند پیچیده ی خونرسانیآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرنقص در تشخیص هیجانات عامدانش، یک انسان را ناسازگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهبرای یک زندگی معمولیاثر مضر مصرف طولانی مدت ردردهای سال گذشته فراموش تولترودینهوش مصنوعی در کامپیوترهازمان و صبراز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استتاثیر رو ح و روان بر جسمساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلعقل مجادله گرفضای خالی ای وجود نداردآیا راهی برای رفع کم آبی خلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابنه به اعدامداروی جدید کنترل قند خونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتبرخی اصول سلامت کمراختلاف خانوادگی را حل کنذهن خود را مشغول هماهنگیتوهمات و شناخت حقیقتهوش عاطفی قسمت یازدهزندگی زودگذراستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستتاریخ همه چیز را ثبت کردهسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنعلت خواب آلودگی بعد از خوقانون گذاری و تکاملآدم عاقل، وقت خودش را هدرخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و نوار مغز ترجمه رخدادهای داروی ضد جنون در درمان تیمولکول ضد پیریدارویی خلط آورمولتیپل اسکلروز در زنان این ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیبررسی سیستم تعادلی بدن اارتقا یا بازگشت به قبل ازرمز گشایی از اتصالات مغزتیروفیبان موثر در سکته ی هیچ نقطه ای مرکزی تر از ازاوسکا درمان گوشراصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانتری فلوپرازینسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های پیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بعجول نباشقسم به فقرآسانی موفقیتخیالپردازی نکنبیماری سلیاکنوروفیبروماتوزدر یک فراکتال هر نقطه مرکمیاستنی گراویس بدون آنتیایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودبعد از کرونا دلخوشی بیهوارزش های وارونهرویاها از مغز است یا ناخوتکامل داروینی هنوز در حاهر چیز با هر چیز دیگر در تزبان شناسی مدرن در سطح سلکو کیو تن coQ10ترسان نیستیشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بپروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرغرور و علملحظات خوش با کودکانافزایش مرگ و میر سندرم کوخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلواگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدندرمان های جدید ALSما بخشی از این جهان مرتبطهمراهی میاستنی با برخی ستقلید از روی طبیعتاز واقعیت امروز تا حقیقتروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به سقوط درون جاذبه ای خاص، چکیهانِ هوشیارِ در حال یاشگفت نیست من عاشق تو باشمتصویر خورشید یا خود خورشپرسش و چستجو همیشه باقی احافظه ی هوش مصنوعیمغزتان را در جوانی سیم کشمن کسی در ناکسی دریافتم ام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش دنیا، هیچ استبابا زود بیاابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید مولتیپل میلومهوش مصنوعی متصل با مغزروشی جدید در درمان سکته متلاشی جدید در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر کپسول نوروهرب بر تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفاشبکه های مصنوعی مغز به درتعذیه ی ذهنفلج بل، فلجی ترسناک که آنآنژیوگرافی از مغزحس و ادراک قسمت 82نقش ویتامین K در ترمیم اسدوچرخه سواری ورزشی سبک و منابع انرژی از نفت و گاز امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی درابحث درباره پیدایش و منشا ابزار بقا از نخستین هماندرماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافصبور باشفیزیکدانان ماشینی برای تآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی نقش روزه داری در سالم و جدژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،بخش های تنظیمی ژنومابزار بقای موجود زنده از درک دیگرانتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیضعیف و قویفرایند تکامل و دشواری هاآیا بدون ناظر هوشمند هم بحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندنقطه ی رسیدن به قلهدائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردبرای پیش بینی آینده مغز داثرات فشار روحی شدیددردی که سالهاست درمان نشتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی در تفکر خلاق ازمان واقعیت است یا توهماز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستتاثیر روده بر مغزسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی گرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستعقل در جهان جدید، عجیب اسقفس دور خود را بشکنآیاما مقهور قوانین فیزیکخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی نه به اعدامداروی جدید آلزایمرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً برخی اطلاعات روانشناسی ماختلال حرکتی مانند لرزش ذهن خالی از شلوغی افکارتوکل بر خداهوش عاطفی قسمت پنجمزندگی سلول در بدن، جدای ااستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستتاریخ، اصیل نیست و ساخته سخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیموزایدمعجزه های هر روزهعماد الدین نسیمی قربانی قانون جنگلآرام باشخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصنوار مغز در فراموشی هانوار مغز در تشخیص بیماری دارویی ضد بیش فعالی سیستمواد کوانتومی جدید، ممکناین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیبررسی علل کمر درد در میانارتوکين تراپی روشی جديد رمز پیشرفت تواضع است نه طتکنولوژی های جدید و حالتهیچ چیز همیشگی نیستزبان فرایند تکاملی برای اضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنتری فلوپرازینسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های پیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقعدم توقف تکامل در یک انداقضاوت ممنوعآشنا پنداریخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثنورون هاي مصنوعی می تواندر کمتر از چند ماه سوش جدمیدان مغناطيسي زمین بشر ایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوارزش های حقیقی ارزش های غرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل داروینی هنوز در حاهر جا که جات میشه، جات نیزبان شناسی نوین نیازمند کوچ از محیط نامناسبتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ غربال در زندگیلرزش ناشی از اسیب به عصبافزایش سرعت پیشرفت علوم خطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان های جدید میگرنما تحت کنترل ژنها هستیم یهمراهی نوعی سردرد میگرنیتقلید از طبیعتاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشاسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکیست هیداتید مغزشگفت انگیز بودن کیهانتصویر در هم تنیدگی کوانتپرسشگری نامحدودحافظه انسان و حافظه ی هوشمغزتان را در جوانی سیمکشمن پر از تلخیمامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیدندان ها را مسواک بزنید تباد و موجابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی و کشف زبان هایريتوکسيمب در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستناز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سسم زنبور ، کلیدی برای وارکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باششبکیه های مصنوعیتغییرفلج خوابآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت 87نقش ژنتیک در درمان اختلادوپامین قابل حل در آبمنابع انرژی از نفت و گاز انفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي ببحثي درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین هماندرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و سوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینصبر لازمه ی پیروزی استفال نیکوآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازنقش رژیم غذایی بر رشد و ادگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریکنازوکلسینبخش بزرگی حس و ادراک ما اابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیاریتو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر درجه حرارت بر عملکسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردطلوع و حقیقتفرایند حذف برخی اجزای مغآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهترنقطه ای بود و دگر هیچ نبودارچینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عبرای اولین بار دانشمنداناثرات مفید قهوهدرس گرفتن از شکست هاتومورهای نخاعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان پلانکاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر روزه داری بر سلامت سایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیعقل سالمقفس ذهنآگاهی فراتر از آگاهیخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستنه بدبخت بلکه نادانداروی جدید ای ال اسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آبرخی بیماری ها که در آن باختلال خواب فرد را مستعد ذهن سالمتوپیراماتهوش عاطفی قسمت اولزندگی، مدیریت انرژیاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی تازه های اسکیزوفرنی(جنوسخن پاک و ثابتجوانان وطنپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمعنصر اصلی تعیین واقعیتقانون جنگلآرامش و دانشخواص بادامبیماری های روانی با تاثیخواص بادام زمینیبیماری وسواسنوار مغزی روشی مهم در تشخداستانها و مفاهیمی اشتباموجود بی مغزی که می توانداینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیبرطرف کردن خشونت را از خاارتباط میکروب روده و پاررمز بقای جهش ژنتیکیتکنولوژی و پیشرفتهیچ چیز، چقدر حقیقی استزبان متغیراطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کترک امروزسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزپیراستاممغز و اخلاقعدم تعادل دوپامین، فقط بقطار پیشرفتآشنا پنداریخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بنورون های ردیاب حافظهدر آرزوهایت مداومت داشتهمیدان های مغناطیسی قابل ایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارتفکر قبل از کارارزش حقیقی زبان قسمت اولرویای شفافتکامل داروینی هنوز در حاهر حرکت خمیده می شود و هر زبان، نشان دهنده ی سخنگو کوچک شدن مغز از نئاندرتاتسلیم ارتباط با من برترشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختمغز بیش از آنچه تصور میشومقالاتلرزش دست ها و گردن و سر ETافسردگی و اضطراب در بیماخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به اپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستدرمان های جدید در بیماری مانند کودکان باشیدهندسه ی پایه ایتقویت مغز با ورزشاز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را روش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتسلول های مغزی عامل پارکیکیست کلوئید بطن سومشگفت زده و حیران باشتصویر زیبا از سلولپس از اگو یا بعد از نفسحباب های کیهانی تو در تومغط یک گیرنده استمن بی من، بهتر یاد میگیرمامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل ده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت وابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی یا حماقت طبیعریه زغالیتمایز یا کشف یگانگیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز متاثیر کپسول نوروهرب بر سسماگلوتید داروی کاهش دهنکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مشباهت مغز و کیهانفلج خواب چیستآنتی بادی منوکلونال در دحس و ادراک قسمت چهلنقش گرمایش آب و هوا در همدورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز انفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنبحثی جالب درباره محدودیتابزار بقا از نخستین هماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر انتخاب از طرف محیط سودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودصبر و واقعیتفاکسیبتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای منقش رژیم غذایی در رشد و ادانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد بخش بزرگتر کیهان ناشناختابزارهای پیشرفته ارتباط درک عمیق در حیواناتتو برای خزیدن خلق نشده ایهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن تاثیر درجه حرارت بر عملکسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هطلای سیاهفراتر از دیوارهای باورآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کنقطه بی بازگشتداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پبرای تمدن سازی، باید در باثرات مفید روزه داریدست و پا زدن در سایه؟تومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان به چه دلیل ایجاد میشاز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر روزها، ماه ها یا ساساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیعقلانیت بدون تغییرقفس را بشکنآپومورفین در پارکینسونخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلنه جنگ و نه خونریزیداروی جدید برای میاستنی منبع خواب و رویاای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آبرخی بیماری های خاص که بداختلال در شناسایی حروف و ذهت را روی چیزهای مفید متتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش عاطفی قسمت دهمزندگی، مراتب هوشیاری استاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتازه های بیماری پارکینسوسخت ترین حصارجوانان وطنپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمعوامل موثر در پیدایش زباقانونمندی و محدودیت عالمآرامش و سکونآرامش عقلخواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبنوار مغز، مفید و بی خطردخالت در ساختار ژنهاموجودات مقهور ژنها هستنداینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانبزرگ فکر کنارتباط ماده و انرژیرمز جهانتکنولوژی جدید که سلول هاهیچ وقت خودت را محدود به زبان مشترک ژنتیکی موجودااطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتترکیب آمار و ژنتیکسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی عدم درکقطره قطرهآشناپنداری چیستخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی انوروپلاستیسیتی چیستدر آسمان هدیه های نادیدنمیدان های کوانتومی خلااکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دتفکر ترکیبی در هوش مصنوعارزش حقیقی زبان قسمت دومروان سالمتکامل زبانهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان، وسیله شناسایی محیطکوچکی قلبتسلیم شدن از نورون شروع مشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر ویتامین دی بر بیمالرزش عضله یا فاسیکولاسیوافسردگی و ساختار مغزخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجدرمان های جدید سرطانمانند آب باشهندسه ی رایج کیهانتقویت استخوان در گرو تغذاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز روش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیسلول های بنیادیکپسول ژری لاکتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتصویر زیبای اصفهانآلودگی هوا چالش قرن جدیدحباب هایی تو در تونفرت، اسیب به خود استمننژیتامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل دهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ام اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشریواستیگمینتمدن قدیمی ای در جنوب ایراز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر کتامین در درمان پاسندرم میلر فیشرکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استشباهت مغز با کیهان مادیفلج دوطرفه عصب 6 چشمآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت چهل و هفتنقش پیش زمینه ها و اراده ديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز انقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی در مورد نقش ویتامين ابزار بقای موجود زنده از درون قفس یا بیرون از آنتنهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی راه نجاتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر احتمالی عصاره تغلیسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگصبر بسیار بایدفاجعه ی جهل مقدسآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسنقش زنجبیل در جلوگیری از دانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومبخش دیگری در وجود انسان هابزارهای بقا از نخستین هدرگیری قلب در بیماری ویرتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی از عروسک بازی رستگاری محدود به یک راه ناز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهطوفان فقر و گرسنگی و بی سفرار در فرار از میزبان، دآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشنمیتوان با بیرون انداختنداروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنبرای خودآگاه بودن تو بایاثرات مضر ماری جوانادست کردن در گوشتوهم فضای خالیهوش مصنوعی درمانگر کامپیزمان شگفت انگیزاز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر روغن رزماری استنشاساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سعقیده ی بی عملقله برای دیدن نه برای به آپومورفین در پارکینسونخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهانه روش تقویت مغزداروی جدید برای کاهش وزنمنتظر نمان چیزی نور را بهای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسبرخی توجهات در ببمار پاراختلال در شناسایی حروف و ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوانایی یک فرد، برای تغیهوش عاطفی قسمت دومزندان ذهنیاستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمرتازه های درمان ام اسسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده پیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونعوامل ایجاد لغت انسانی و قارچ بی مغز در خدمت موجودقبل و بعد از حقیقتآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیمارنوار مغز، ترجمه ی فعالیت در موج، راز خلقت نهفته اسمورد نادر همپوشانی دو بیاین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمبزرگ شدن مغز محدود به دورارتباط متقابل با همه ی حیرمز جهان خاصیت فراکتالتکنولوژی جدید که سلول هاهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان چهار حرفی حیات زمیناطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردترکیب حیوان و انسانسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیعدالت برای من یا برای همهلمس کوانتومیآشتی بهتر استخار و گلبیماری، رساله ای برای سلنوروز مبارکدر آستانه ی موج پنجم کوویمیدان بنیادین اطلاعاتاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهباتفکر خلا ق در برابر توهم ارزش حقیقی زبان قسمت سومروبات ها قول میدهندتکامل زبانهز ذره، یک دنیاستزدودن نقص از هوش مصنوعیکوچکترین چیز یک معجزه استست نوار عصب و عضلهپروژه ی علمی پیوند مغز ساشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟صفحه اصلیلزوم گذر انسان از حدها و اقلیت خلاقخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایدرمان های رایج ام اسماه رجبهندسه بنیادینتقویت حافظه یا هوش مصنوعاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیروش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتسلول های بنیادی منابع و اکامپیوتر سایبورگشگفتی های زنبور عسلتصویربرداری فضاپیمای آمآلودگی هوا و ویروس کروناحد و مرزها توهم ذهن ماستنقاشی هایی با بوی گذشته یمن، ما یا چی؟امید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پاابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشریاضیات یک حس جدید استتمدن پیشرفته ی پیشینیاناز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیشباهت های ریشه ای چند بیمفن آوری های جدید علیه شناآواز خواندن در قفس، نشانحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش پیشرفته ی سلول های بندی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از نفت و گاز انواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی در مورد نقش کلسیم و ابزار بقای موجود زنده از درون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر بینش و انتظارات فرسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانصد قدح، نفتاده بشکستفارغ التحصیلان، فقیر و دآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیمارینقش زبان در سلطه و قدرت ادانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیبخشیدن دیگران یعنی آرامشابزارهای بقا ازنخستین همدرگیری مغز در بیماری کویتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک تا کمرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تعادلی بدنجهان معکوسگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستطوفان بیداریفرد موفقآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران نمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالبرای رشد، باید از مسیر خطاجزای پر سلولی بدن انسان دست آسمانتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمان، واقعی نیستازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب علم و ادراک فقط مشاهده ی قله سقوطآب زندگی است قسمت چهارمخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختچه زیاد است بر من که در ایداروی جدید برای ای ال اسمنتظر نتیجه ی کارهایت باای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استبرخی توصیه ها برای واکسیاختلالات مخچهذره ی معین یا ابری از الکتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش عاطفی قسمت سومزونیسومایداستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاسف بار است انسان، حق خوسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیعواملی که برای ظهور لغت اپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گعوارض ازدواج و بچه دار شدقبل از آغازآزمون تجربی، راهی برای رخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کونوار عصب و عضلهدر میان تاریکی و روشناییموسیقی نواینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ارتباط چاقی و کاهش قدرت برنگ کردن، حقیقت نیستتکینگیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان نیاز تکاملی استاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کاناترازودونسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟عسل طبیعی موثر در کنترل بلووفلوکساسینآغاز فرایند دانستنخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعینوروز یا روز پایانیدر برابر حقایق جدیدمیدازولام در درمان تشنج همیشه اطمینان تو بر خدا بتفاوت قند طبیعی با قند و ارزش خود را چگونه میشناسروبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیهزینه ای که برای اندیشیدسفر فقط مادی نیستکووید نوزده و خطر بیماری تست کم هزینه ی بزاق برای پروانه ی آسمانیشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلمغز بزرگ چالش است یا منفعسوالات پزشکیلزوم سازگاری قانون مجازااقیانوس نادانیخطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جندرمان های علامتی در ام اسماپروتیلینهندسه در پایه ی همه ی واکتقویت سیستم ایمنیاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاروش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت بسلول های بدن تو پیر نیستنکاهش میل جنسی در ام اسشانس یا نتیجه ی تلاشتصور ما ازمشکلات و واقعیآلودگی هوا و پارکینسونحریص نباشچقدر به چشم اعتماد کنیممنابع انرژي پاک سرچشمه حامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیبار سنین ابزار هوشمندی اابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانهوش مصنوعی الفاگوریتوکسیمابتمدن بشری و مغز اخلاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگراکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دشباهت کیهان و مغزفناوری هوش مصنوعی نحوه خآینه در اینهحس و ادراک قسمت چهل و دومنقش آتش در رسیدن انسان بهدین اجباریمنابع انرژی از نفت و گاز انیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی در مورد حقیقت فضا و ابزار بقای موجود زنده از درون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر ترکیبات استاتین (سسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را کشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانصداقتفاصله ها در مکانیک کوانتآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن انقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسولینچت جی پی تیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلابزارهای بقای موجود زندهدرگیری مغز در بیماران مبتو جدای از کیهان نیستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاطوفان زیباییفرد یا اندیشهآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش کنمای موفقیتداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت برای زندگی سالم، یافتن تاجزایی ناشناخته در شکل گدست بالای دستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی ساخته هوش طبیزمزمه ات مانده در گوشماسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر رژیم گیاه خواری بر ساختن آیندهجهان شگفت انگیزگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشاعلم و روحقلب های سادهآب زندگی است قسمت هفتمخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرنه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی جدید برای دیابتمنتظر زمان ایده آل نشوای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پبرخی درمان های Spinal Muscular Atاختلالات حرکتی در انسانذرات کوانتومی زیر اتمی قتوت زیاد بخوریدهوش عاطفی قسمت ششمزونا به وسیله ویروس ابله اسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهتبدیل پلاستیک به کربن و سسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنجامعه ی آسمانیپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختعید نوروز مبارکقبل از انفجار بزرگآزمون ذهنی گربه ی شرودینخود جسم و یا تصویربیماری الزایمرنوار عصب و عضلهدر مانهای کمر دردموسیقی هنر مایع استاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمبزرگترین خطایی که مردم مارتباط هوش ساختار مغز و ژرنگین کمانتکامل فردی یا اجتماعیهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان و کلمه حتی برای کساناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنترازودونسردرد عروقی میگرنحفره در مغزپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اعشق به هفت مرتبه ی شناختیلوب فرونتال یا پیشانی مغآغاز فصل سرما و دوباره تکخبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشنورالژیدر جراحی کمر عجله نکنیدمکان زمان یا حافظه زمانهمیشه به آنچه داری، خوشنتفاوت مغز انسان و میمون هاز فرد ایستا و متعصب بگذرروبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی هزینه سنگین انسان در ازاسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک هشت ساله لازم است آدتست آر ان اس دز میاستنی گپرواز از نیویورک تا لوس آشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزمغز بزرگ چالشهای پیش روپیامهای کاربرانلزوم سازگاری قانون مجازاالکترومغناطیس شنوایی و هخطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از ابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پدرمان ژنتیکی برای نوآوریماجرای جهل مقدسهندسه زبانِ زمان استتلقین اطلاعات و حافظهاز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسلول بنیادی و ای ال اسکاهش مرگ و میر ناشی از ابشانس یا تلاشتصور از زمان و مکانآلزایمرحرکات چشم، ترجمه کننده ی نقش قهوه در سلامتیمنابع انرژی از نفت و گاز امید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استباربر دیگران نباشابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانهوش مصنوعی اکنون می توانریسپریدونتمدن زیر آباز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خوکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استشباهت زیاد بین سلول هاي عفواید روزه داری متناوبآیندهحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش انتخاب از طرف محیط، ندین، اجباری نیستمنابع بی نهایت انرژی در دانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی در مورد عملکرد لوب فابزار بقای موجود زنده از دروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر تغذیه بر سلامت رواسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایصدای بم با فرکانس پایین، فاصله ی همیشگی تصویر سازآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندینقش سجده بر عملکرد مغزدانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلبدون پیر فلکابزارهای بقای از نخستین درگیری مغزی در سندرم کووتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز علت تمایل انسان باز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت و نیستیجهان هوشیارگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، طولانی ترین شبفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکننمایش تک نفرهداروهای ضد تشنج با توضیح منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا وابرخی ملاحظات در تشنج های احیای بینایی نسبی یک بیمدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم چیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب مزنان باهوش تراسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر رژیم گیاه خواری بر ساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقلب و عقلآب زندگی است قسمت اولخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحنهایت معرفت و شناخت درک عداروی جدید ضد فشار خونمنحنی که ارتباط بین معرفایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو برخی روش های تربیتی کودکاختلالات صحبت کردن در انذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش عاطفی بیشتر در زنانزیان غذاهای پرچرباسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سدسازی روش مناسب برای مقسرنوشتجاودانگی مصنوعیپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیعامل کلیدی در کنترل کارآقبرستان ها با بوی شجاعتآزمون ذهنی گربه شرودینگرخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و نوار عصب و عضلهدر محل کار ارزش خودت را بمیلر فیشر نوعی نادر از گیایندرالنعناعبزرگترین درد از درون است ارتباط پیوسته ی جهانرهبر حقیقیتکامل مادی تا ابزار هوشمهیچ اندر هیچزبان و بیان نتیجه ساختمااعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناتراشه مغز بدون واسطه ی دسرطان کمیت گراییحق انتخابپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماعشق درونی به یگانگی خلقتلوتیراستامآغاز مبهم آفرینشخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیماکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالدر درمان بیماری مولتیپل مکانیک کوانتومی بی معنی همیشه داناتر از ما وجود دتفاوت ها و تمایزها کلید باز مخالفت بشنوروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشفهزاران سال چشم های بینا وسفر به مریخ در 39 روزکودک ایرانی که هوش او از تشنچ پانایوتوپولوس تشنج پروتئین های ساده ی ابتداشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسایتهای دیگرلزوم عدم وابستگی به گوگل الکتروتاکسی(گرایش و حرکدفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و ابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان کارتی سل و تومور مغماجرای عجیب گالیلههندسه، نمایشی از حقیقتتلاش ها برای کشف منابع جداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سلول بنیادی در درمان ایدکاهش التهاب ناشی از بیماشاهکار قرنتصاویر زیبای رعد و برقآملودیپین داروی ضد فشار حرکت چرخشی و دائمی کیهاننقش مهاجرت در توسعه نسل ادو بیماری روانی خود بزرگ منابع انرژی از نفت و گاز امید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشبارداری بدون رحمابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک های بریسدیپلام تنها داروی تایتمدنی قدیمی در شمال خلیج از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی کتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظشباهت زیاد بین سلول هاي عفواید روزه داری متناوبآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت نهمنقش اتصالات بین سلولهای دیوار همه اش توهم بودمنابع جدید انرژیانگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پابحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از دریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرتاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله هاجنگ داده هاگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن صرع و درمان های آنفتون های زیستیآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودبدون بار گذشتهابزارهای دفاعی و بقای مودرگیری مغزی در سندرم کووتو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد در سختی استاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تطی یکصد هزار سال اخیر هرچفردا را نمیدانیمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشوچند نرمش مفید برای کمردرداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک برخی مرزهای اخلاق و علوم احیای بینایی نسبی یک بیمدغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم و خیالهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزنجیرها را ما باید پاره کاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده تاثیر رژیم گیاهخواری بر ساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و پل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهعلم به ما کمک میکند تا موقلب یا مغزآب زندگی است قسمت دومخواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21نهایت در بی نهایتداروی جدید ضد میگرنمنشأ اطلاعات و آموخته ها ایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پبرخی سلولهای عصبی در تلااختلالات عضلانی ژنتیکذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش عاطفی در زنان بیشتر ازیباترین چیز در پیر شدناصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندتبدیل سلولهای محافط به ستبر را بردارسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی پیوند اندام حیوانات به امغز قلبعادت همیشه خوب نیستقدم زدن و حرکت دید را تغیآزادی در چیستخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتنوار عصب و عضلهدر چه مرحله ای از خواب ، رمیهمانهای ناخوانده عامل ایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو بسیاری از مجرمان، خودشانارتباط انسانی، محدود به روی و منیزیم در تقویت استتکامل مداومهیچگاه از فشار و شکست نترزبان و بیان، در سایه پیشرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتراشه ها روی مغزسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی پیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدعشق، شلوغ کردن نیستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار ااکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،در دعواها چه میکنی؟مکانیزمهای دفاعی در برابهمیشه راهی هستتفاوت ها را به رسمیت بشنااز نخستین همانند سازها تروح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریهستي مادي ای که ما کوچکترسفر به درون سفری زیباکودکان مهاجرتشنج چیستپروتز چشمشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتمغز بزرگترین مصرف کننده مقاومت به عوارض فشار خون الکترودهای کاشتنیدفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین درمان پوکی استخوانماده ی تاریکهنر فراموشیتلاش های جدید در ALSاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر نگاه انسان بر رفتاسلول بنیادین از مخاط بینکاهش حافظه هرچند فرایندیشاهکار شش گوشتصادف یا قوانین ناشناختهآموزش نوین زبانحس متفاوتنقش میدان مغناطیسی زمین دو بار در هفته ماهی مصرف منابع انرژی از نفت و گاز امیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگربازگشایی مجدد مطب دکتر سابزار بقا از نخستین هماندرمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی از عروسک های بریشه های مشترک همه ی موجوتمرکز و مدیتیشناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انسانشجاعت و ترسفواید زیاد دوچرخه سواریآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت چهارمنقش تیروئید در تکامل مغزدیوار، از ابتدا توهم بودمناطق خاص زبان در مغزانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از دریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتگل زندگیمرکز حافظه کجاستضایعه ی شبکه لومبوساکرالفروتنی معرفتیآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش غذاها و موجودات دريادانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییبدون زمان، ماده ای وجود نابعاد و نیازهای تکاملیدرگیری اعصاب به علت میتوتوقف؛ شکستهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلطیف انسفالیت، گیلن باره فرزندان زمان خودآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کنچند جهانیداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوبرخی نکات از گاید لاین پراحتیاط در ورزش زانو در خاذهن ما از در هم شکستن منبتوهم وجودهوش احساسیزندگی فعال و مثبت روند آلاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومتاثیر رژِیم غذایی بر میگساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودعلم بدون توقفقلب دروازه ی ارتباطآب زندگی است قسمت سومخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمینهادینه سازی فرهنگ اختلاداروی جدید ضد الزایمرمنشاء کوانتومی هوشیاری اایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر بربرخی سيناپسها طی تکامل و اختراع جدید اینترنت کوانرفلکس وتری با توضیح دکتر توصیه های سازمان بهداشت هوش عاطفی در زنان بیشتر ازیباترین چیز در افزایش ساصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسکفش و کتابتحریک عمقی مغزسریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعادت کن از بالا نگاه کنیقدرت مردمآزادی عقیده، آرمانی که تخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار نوار عصب و عضله مهم در تشدر ناامیدی بسی امید استمیوپاتی و نوار عصب و عضلهایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث بسیاری از بیماری های جدیارتباط از بالا به پایین مرویکردهای جدید ضایعات نختکامل چشمهیپرپاراتیروئیدیسمزبان و تکلم برخی بیماریهکنگره بین المللی سردرد دتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظپپوگستمغز انسان برای شادمانی طعصب حقوق نورولوولیروپریم داروی ترکیبی ضدافت فشار خون ناگهانی در وخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع مادر سال حدود 7 میلیون نفر ما انسانها چه اندازه نزدهمیشه عسل با موم بخوریمتفاوت های بین زن و مرد فقاز نخستین همانند سازها تروح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف هستی ما پس از شروعی چگال سفر تجهیزات ناسا به مریخ کودکان میتوانند ناقل بی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاپروتز عصبی برای تکلمشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرمغز حریص برای خون، کلید تمقایسه رقابت و همکاریالگو نداشتیمدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدرمان پوکی استخوانماده ی خالیهنر حفظ گرهتلاش های جدید در درمان فراز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلول عصبی شاهکار انطباق کاهش دوپامین عامل بیماریشاید گوشی و چشمی، آماده شتضادهای علمیآمارهای ارائه شده در سطح حس چشایی و بویایینقش محیط زندگی و مهاجرت ددو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز امیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادرابازگشت از آثار به سوی خداابزار بقا از نخستین هماندرمان ساده ی روماتیسمهوش مصنوعی از عروسک های بریشه های مشترک حیاتتمرکز بر هدفاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلشرکت نورالینک ویدیویی ازفیلم کوتاه هیروشیما از هآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش حفاظتی مولکول جدید ددید تو همیشه محدود به مقدمناطق خاصی از مغز در جستجانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در ببحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از درک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانیهوش مصنوعی از عروسک بازی راه طولانی را به سلامت گذاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنتاثیر دپاکین بر بیماری مسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستضایعه ی عروقی مخچهفروتنی و غرورآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست قسمت انسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقربر کسی اعتماد نکن مگر اینابعاد اضافه ی کیهاندرب بسته با غیر خود باز متولید مولکول جدید توسط ههوش مصنوعی از عروسک تا کمز گهواره تا گوراز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته مغزیجهان یکپارچهگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گطبیعت موجی جهانفرضیه ای جدید توضیح میدهآیا دلفین ها می تواند از حسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشچند جهانیداروی کنترل چربی خونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استبرخی نرمش ها برای درد زاناحتیاط در تعویض داروهاذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم وجودهوش احساسیزندگی هوشمند در خارج از زاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجعلم در حال توسعهقلب روباتیکآب، زندگی است(قسمت پنجم)خواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن چهار میلیارد سال تکامل بداروی سل سپتمهمان ناخواندهایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ برداشت مغز ما از گذر زمانادامه بحث تکامل چشمرفتار مانند بردهتوصیه های غیر دارویی در سهوشمندی کیهانزیر فشار کووید چه باید کراصل در هم تنیدگی و جهانی اصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهتحریک عمقی مغز در آلزایمسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استعادت کن خوب حرف بزنیقدرت و شناخت حقیقتآزار حقیقیخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومینوار عصب و عضله برای تاییدر هم تنیدگی مرزها و بی ممیوتونیک دیستروفیایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیبسیاری از بیماری های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هورویا و واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دتراشه ی بیولوژِیکسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طعصب سیاتیکلیس دگرامفتامین یا ویاسافت هوشیاری به دنبال کاهخدای رنگین کمانبیوگرافیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید در عید نوروز مراقب تصادف ما انسانها چه اندازه نزدهمیشه، آنطور نیست که هستتفاوت های تکاملی در مغز واز نخستین همانند سازها تروزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر مهشت توصیه برای کاستن از دسفر دشوار اکتشافکودکان گذشته به آینده فکتشنج به صورت اختلال رفتاپرورش مغز مینیاتوری انساشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزمغز در تنهایی آسیب میبینمقابله ی منطقی با اعتراضالگو و عادت را بشکن و در ادل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکنابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدرمان آرتروز با ورزش موضماده ای ضد التهابیهنر رها شدن از وابستگیروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان سراز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر هوش مصنوعی بر مغزسلول عصبی، در محل خاص خودکاهش سن بیولوژیکی، تنها شاید درست نباشدتظاهر خوابیده ی مادهآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک (قسمت اول )نقش مرکز تنفس سلولی در بیدو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز امیدوارینگاه از بیرون مجموعهبازگشت به ریشه های تکاملابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های اخلاقتمرکز بر امروزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلشربت رب انارفیلمی بسیار جالب از تغییآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت هفتمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددیدن خدا در همه چیزمنبع نور واقعی و ثابت، حقانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از درک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر داروهای ضد التهاب سیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استضایعات در عصب زیر زبانیفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازنقش غذاها در کاهش دردهای دانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53انسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کبرلیتیونابعاد بالاتردرختان چگونه بر تشکیل ابتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین در برابر عظمت کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قماطبیعت بر اساس هماهنگیفساد اقتصادی سیتماتیک درآیا دلفین ها میتوانند باحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای چند جهانی و علمداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمبرخی نرمش ها برای زانواحساس گذر سریعتر زمانذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم بی خداییهوش بشری تهدید برای بشریزندگی و داراییاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدعلم راهی برای اندیشیدن اقلب را نشکنآتاکسیخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سچهار ساعت پس از کشتار خوکداروی ضد چاقیمهندسی ژنتیک در حال تلاش ایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانبرداشتت از جهان رو زیاد اداراوون تنها داروی تاییرفتار وابسته به شکلتوصیه هایی در مصرف ماهیهوشیاری و وجودزیرفون داروی ضد ام اسهوشیاری و افسردگیزیرک ترین مردماصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندتخریب مغز به دلیل کمبود بسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمعادت کردن به نعمتقدرت کنترل خودآزار دیگری، آزار خود استخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالینوار عصب و عضله تعیین محلدر هم تنیدگی کوانتومیمیگرن و پروتئین مرتبط با ایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استبشکه ای که ته نداره پر نمارتباط شگفت مغز انسان و فرویا و کابوستکامل و ریشه ی مشترک خلقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنترل همجوشی هسته ای با هتربیت کودکان وظیفه ای مهشلیک فراموشیحقیقت انسانپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شعضلانی که طی سخن گفتن چقدلا اکراه فی الدینافتخار انسانخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی داگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان نگهدارنده ی اعتیادما اکنون میدانیم فضا خالهمکاری یا رقابتتفاوت های زبانی سرمنشا تاز نخستین همانند سازها تروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتاو هر کس تقوای خدا پیشه کنسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تتشنج عدم توازن بین نورون پرکاری تیروئیدحافظه میتواند بزرگترین دمغز را از روی امواج بشناسمقابله با کرونا با علم اسالگوی بنیادین و هوشیاریدلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلماده، چیزی نیستهنر، پر کردن است نه فحش دروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید شرکت نورالاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاتاثیر ویتامین دی بر بیماسلولهای ایمنی القا کنندهکایروپاکتیک چیستماست مالیشایسته نیست در جیب خود قرتظاهری از ماده است که بیدآنچه می دانم، آنچه را میخحس و ادراک (قسمت دوم )نقش نگاه از پایین یا نگاهدو داروی جدید برای میاستمنابع انرژی از نفت و گاز امیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدبازخورد یا فیدبکابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم تمساح حد واسط میان مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاستاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فشربت ضد خلطفیروز نادریآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت هفدهمنقش خرچنگ های نعل اسبی دردیدگاه نارسای دوگانه ی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت انحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی بحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از درک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستضرورت زدودن افکارفراموش کارها باهوش تر هسآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانسان باشنخستین تمدن بشریبرنامه و ساختار پیچیده ماتفاق و تصادفدرختان اشعار زمینتولید یا دریافت علمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقاطعمه ی شبکه های ارتباط اجفشار و قدرتآیا دست مصنوعی به زودی قاخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بچند روش ساده برای موفقیتداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغبرخی نرمش های گردناحساسات کاذبذهن و زندگیتوهم تنهاییهوش در طبیعتزندگی بی دوداستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقتاریک ترین بخش شبستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساپول و شادیمعمای اخلاقی قطارعلم ساختن برج های چرخانقوی تر باشآتاکسی فریدریشخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولینون و القلمداروی ضد چاقیمهندسی بدنایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سبررسي علل احتمالي تغيير ادب برخورد با دیگرانرفتار اجتماعی انسان، حاصتوضیحی ساده در مورد هوش متوضیحات دکتر فاطمی در موهوشیاری کوانتومیزیست شناسی کل در جزء فراکاصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونتداوم مهم است نه سرعتسرگردانیجبران از دست رفته هاپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیعادت بد را ترک کنقدرت انسان در نگاه به ابعآسيب میکروواسکولاریا آسخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پینوار عصب و عضله در مطب دکدر هم تنیدگی کوانتومی و پمیگرن و خوابایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزبشریت از یک پدر و مادر نیارتباط شگفت انگیز مغز انرویا و خبر از آیندهتکامل ابزار هوش ، راه پر هدف یکسان و مسیرهای مختلزبان و شناخت حقیقت قسمت دکنترل جاذبهترجمه فعالیت های عضله به شلیک فراموشیحقیقت اشیاپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدغم بی پایانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟افراد آغاز حرکت خودشان رخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالیندرمان نابینایان آیا ممکنما از اینجا نخواهیم رفتهمانند سازی در انسانتفاوت ایستایی و تکاپواز نشانه ها و آثار درک شدروزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لووفور و فراوانیسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان را برای راه آماده تشویق خواندن به کودکانپراسینزوماب در پارکینسوحافظه های کاذبمغز زنان جوانتر از مغز مرملاحظه های اخلاقی دربارهالگوبرداری از طبیعتدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتابزار بقا از نخستین هماندرمان با سلول های بنیادیماده، چیزی بیش از یک خلا هوموارکتوس ها ممکن است دروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش هایی در بیماران قطع از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانتاثیر ویروس کرونا بر مغز سلولهای بنیادی مصنوعی درکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیشادی، پاداش انجام وظیفهتعویض دارو در تشنجALS نگاهی کامل بر بیماری وآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت 67نقش نظام غذایی در تکامل مدو سوی واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز امیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونبازسازي مغز و نخاع چالشی ابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به کریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهشش مرحله تکامل چشمفیزیک مولکولها و ذرات در آیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت هجدهمنقش داروهاي مختلف معروف دیروز و امروزمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویبحثی درباره احساسات متفاابزار بقای موجود زنده از درک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحیهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییراز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر درجه حرارت بر مغزسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانضرب المثل یونانیفراموشی همیشه هم بد نیستآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرنقشه های مغزی جدید با جزیدانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهبرنامه ی مسلط ژنها در اختاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرد و درستولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی به شناسایی کازمان چیستاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسظهور امواج مغزی در مغز مصفشار روحی، همیشه بد نیست آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمچندین ماده غذایی که ماننداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینبرخی یونها و مولکول های ماخلاق و علوم اعصابذهن و شیمی بدنتوهم جداییهوش عاطفی قسمت 11زندگی در جمع مواردی را براستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است تاریکی من و تو و گرد و غباستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاعلایم کمبود ویتامین E را قیچی ژنتیکیآتاکسی مخچه ای خودایمنخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آننوآوری ای شگفت انگیز دانداروی ضد تشنج با قابليت تمهربانی، شرط موفقیتایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان بررسی مغز با امواج مادون ادراک ما درک ارتعاشی است رقیبی قدرتمند در برابر م