دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سردرد عروقی میگرن

سردرد عروقی میگرن

سردرد ضربانی، همراه با برخی علایم مانند تهوع و استفراغ و حساسیت به نور و صدا و بو

ممکن است علایمی مانند ضعف یکطرفه ی بدن و یا علایم بینایی مثبت مانندscintillating scotoma یا منفی و سرگیجه قبل از سردرد میگرنی وجود داشته باشد(اورا)

Migraine Center of Excellence | Medscape

دیگر علایم همراه مانند سندرم هورنر شامل افتادن پلک و یا مردمک آدی(واکنش ضعیف به نور و یا عدم تطابق رفلکس نگاه به نزدیک و نور)

درمان دارویی :

در فاز حاد از آگونیست های گیرنده(5-hydroxytryptamine1, or 5-HT1) تریپتان ها و یا ارگوت ها و یاCalcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonists (ie, rimegepant, ubrogepant)

در درمان پیشگیری از بتا بلوکرها، مهار کننده های کانال کلسیم، آگونیست های CGRP، ضد افسردگی های تری سیلکیلک، ....استفاده میشود.

تغییر سبک زندگی، ورزش رژیم غذایی ضد التهابی و دور یاز استرس میتواند به درمانکمک کند.

Almost Half of Patients With Migraine Reluctant to Seek Care

https://emedicine.medscape.com/article/1142556-overview


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت چهل و هفتتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم دارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم مغز ابزار برتر بقااز تکامل تا مغز، از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهساختار شبکه های مغزی ثابنازوکلسینبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرمکانیزمهای دفاعی در برابتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیحس و ادراک قسمت پنجاه و شتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطادر آسمان هدیه های نادیدناتوسوکسیمایدرجزخوانی هایی که امروز بمغزتان را در جوانی سیمکشاستفاده از سلول های بنیاقبل از آغازسردرد و علتهای آنچرا مغزهای ما ارتقا یافت برخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دماده ی خالیتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک سی و هفتمثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استدرمان جدید ALSاختلال در شناسایی حروف و زمان پلانکنقش انتخاب از طرف محیط، ناطلاعاتی عمومی در مورد مشواهدی از دنیسوان(شبه نئلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نسبت طلایی، نشانه ای به سبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده جهان قابل مشاهده بخش کوچمدل هولوگرافیک تعمیم یافتا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمرخودآگاهی و هوشیارياولین تصویر در تاریخ از سدرک تصویر و زبان های مخلتارتباط ماده و انرژیزیر فشار کووید چه باید کرنقش سجده بر عملکرد مغزبه هلال بنگرشبیه سازی سیستم های کوانمنابع انرژي پاک سرچشمه حبعد از کرونا دلخوشی بیهوهمه ی سردردها بی خطر نیستکلوزاپین داروی ضد جنونجهان پر از چیزهای اسرار آمرگی وجود نداردتاثیر کپسول نوروهرب بر سخطا در محاسبات چیزی کاملاینکه به خاطرخودت زندگی دست آسمانارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت سنه به اعدامبیماری های مغز و اعصاب و ضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز تقویت استخوان در گرو تغذهوموارکتوس ها ممکن است دکووید نوزده و خطر بیماری جوانان وطنمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیدو برابر شدن خطر مرگ و میاگر نعمت فراموشی نبود بسرفتار اجتماعی انسان، حاصاز انفجار بزرگ تا انفجار سفری به آغاز کیهاننور درونبیماری، رساله ای برای سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی هیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز بر هدفهوش مصنوعی از عروسک بازی کاهش سن بیولوژیکی، تنها حقیقت قربانی نزاع بین بی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرچگونه مغز پیش انسان یا همباد و موجعید نوروز مبارکهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکشف مکانیسم عصبی خوانش پحکمت الهی در پس همه چیزتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در سیاره ابلهاننگاه از درون مجموعه با نگبحثی در مورد عملکرد لوب فغرور و علمویتامین بی 12 در درمان دردمولتیپل اسکلروز در زنان توهم فضای خالیگیرنده باید سازگار با پیحس و ادراک قسمت چهل و هشتترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم مغز از بسیاری حقایق می گراز تکامل تا مغز، از مغز تفشار و قدرتسازگاری با محیط بین اجزانباید صبر کرد آتش را بعد برنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که ما انسانها چه اندازه نزدتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت بیست و چهتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتدر آستانه ی موج پنجم کوویاثر مضر مصرف طولانی مدت ررحم مصنوعیمغط یک گیرنده استاستیفن هاوکینگ در مورد هقبل از انفجار بزرگسردرد تنشنچرا ویروس کرونای دلتا وابرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندماده ای ضد التهابیتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک- قسمت پنجاه و ثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عاختلالات مخچهزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش اتصالات بین سلولهای اطلاعاتی عمومی در مورد مشیشه ی بازالتی و سیلیکونلایو دوم دکتر سید سلمان فنشانه های گذشته در کیهان بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومجهان موازی و حجاب هامدل های ریز مغز مینی برینتا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار خودآگاهی و هوشیارياولین دارو برای آتاکسی فدرک حقیقت نردبان و مسیری ارتباط متقابل با همه ی حیزیرفون داروی ضد ام اسنقش غذاها و موجودات دريابه کدامین گناه کشته شدندشبکه های مصنوعی مغز به درمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهمیشه چشمی مراقب و نگهباکلام و زبان، گنجینه ای بسجهان پر از چیزهای جادویی مراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر کتامین در درمان پاخطای ادراک کارمااینکه خانواده ات سالم بادستورالعمل مرکز کنترل بیارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان جانسوزنه جنگ و نه خونریزیبیماری وسواسضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنابع بی نهایت انرژی در دتقویت حافظه یا هوش مصنوعهورمون شیرساز یا پرولاکتکودک هشت ساله لازم است آدجواب دانشمند سوال کننده مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهدو سوی واقعیتاگر نعمت فراموشی نبود بسرقیبی قدرتمند در برابر ماز بحث های کنونی در ویروسسقوط درون جاذبه ای خاص، چنورون هاي مصنوعی می توانبیندیشعلم و روحهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی کایروپاکتیک چیستحقیقت آنطور نیست که به نظمغز مانند تلفن استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فچگونه هموساپينس بر زمین باد غرور و سر پر از نخوت وعامل کلیدی در کنترل کارآهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک تا کمکشف مکانیسمی پیچیده در بحافظه میتواند بزرگترین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریسیر آفرینش از روح تا مغز نگاه حقیقی نگاه به درون ابحثی درباره هوش و تفاوتهمقالاتویتامین بی هفدهمواد کوانتومی جدید، ممکنتوهم فضای خالی یا توهم فضتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت چهل و دومترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقدخالت در ساختار ژنهاابزار بقای موجود زنده از رژیم ضد التهابیمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکامل تا مغز، از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استستم با شعار قانون بدترین نبرو و انرژی مداومبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرما انسانها چه اندازه نزدتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت بیست و یکتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدر درمان بیماری مولتیپل اثرات فشار روحی شدیدرحم مصنوعینقش قهوه در سلامتیاستیفن هاوکینگ در تفسیر قدم زدن و حرکت دید را تغیسردرد سکه ایچرا پس از بیدار شدن از خوبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریماده، چیزی بیش از یک خلا تکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک- قسمت بیست و پجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملاختلالات حرکتی در انسانزمان شگفت انگیزنقش تیروئید در تکامل مغزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نشکل های متفاوت پروتئین هلبخند بزن شاید صبح فردا زنشانه های پروردگار در جهبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیجهان ما میتواند به اندازمدیون خود ناموجودتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانخودروهای هیدروژنیاولین دروغدرک دیگرانارتباط چاقی و کاهش قدرت بزیرک ترین مردمنقش غذاها و موجودات دريابه امید روزهای بهترشبکیه های مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر قبل از کارهمیشه اطمینان تو بر خدا بکلرال هیدرات برای خوابانجهان دارای برنامهمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمخطای حساینترنت بدون فیلتر ماهوادغدغه نتیجه ی نادانی استارزش خود را چگونه میشناسزبان ریشه هایی شناختی اسچه زیاد است بر من که در ایبیماری کروتز فیلد جاکوبطلوع و حقیقتهوش احساسیمنابع جدید انرژیتقویت سیستم ایمنیهوش فوق العاده، هر فرد اسکودک ایرانی که هوش او از جوسازی مدرنمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخدولت یا گروهکاگر با مطالعه فیزیک کوانرموزی از نخستین تمدن بشراز تلسکوپ گالیله تا تلسکسلول های بنیادینورون های ردیاب حافظهبیهوش کردن در جراحی و بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی کار با یگانگی و یکپارچگیحقیقت افرادمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی دانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه هوشیاری خود را توسبار بزرگ ایستادن بر دو پاعادت همیشه خوب نیستهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکشف ارتباط جدیدی از ارتبحافظه و اطلاعات در کجاست تاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسداروی جدید ALSابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برقاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تسیستم تعادلی بدننگاه دوبارهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین دی گنجینه ای بزرموجود بی مغزی که می تواندموجودات مقهور ژنها هستندتوهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارحس و ادراک قسمت چهل و سومترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هدر مانهای کمر دردابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز بیش از آنچه تصور میشواز تکامل تا مغز، از مغز تقفس ذهنستم، بی پاسخ نیستچت جی پی تیبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتما اکنون میدانیم فضا خالتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و دوتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشادر سال حدود 7 میلیون نفر اثرات مفید قهوهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش مهاجرت در توسعه نسل ااستخوان های کشف شده، ممکقدرت مردمسردرد عروقی میگرنچرا ارتعاش بسیار مهم استبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قماشین دانشتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک- قسمت شصت و چهجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان درمان جدید میگرن با انتی اختلالات صحبت کردن در انزنجیرها را ما باید پاره کنقش حفاظتی مولکول جدید داعتماد به خودشکل پنجم مادهلحظات خوش با کودکاننظام مثبت زندگیبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دجهان مادی، تجلی فضا در ذهمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح خورشید مصنوعیاولین سلول مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریزیست شناسی کل در جزء فراکنقش غذاها و موجودات دريابه بالا بر ستارگان نگاه کشباهت مغز و کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم همیشه داناتر از ما وجود دکمردردجهان در حال نوسان و چرخشمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده خطر آلودگی هواایندرالذهن ما از در هم شکستن منباز فرد ایستا و متعصب بگذرزبان شناسی مدرن در سطح سلنه عدم مطلق بلکه عدم با قبیماری گیلن باره و بیمارطلای سیاههوش احساسیمناطق خاصی از مغز در جستجتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی می تواند بر احکودکان میتوانند ناقل بی جامعه ی آسمانیمطالبه ی حق خودتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آدوچرخه سواری ورزشی سبک و اگر تلاش انسان امروز برارمز و رازهای ارتباط غیر کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسلول های بنیادی منابع و انوروپلاستیسیتی چیستبیهوشی در بیماران دچار اعلم به ما کمک میکند تا موهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی کاربرد روباتهای ريزنانوحقیقت اشیامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه واکسن کرونا را توزبار سنین ابزار هوشمندی اعادت کن خوب حرف بزنیهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحافظه و اطلاعات در کجاست تاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتسیستم دفاعی بدن علیه مغز نگاهی بر قدرت بینایی درابحثی درباره هوش و تفاوتهصفحه اصلیویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهسوالات پزشکیویرایش DNA جنین انسان، برموسیقی نوتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت نهمترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر محل کار ارزش خودت را بابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیمغز برای فراموشی بیشتر کاز روده تا مغزقلب و عقلستون فقرات انسان دو پا جلچت جی پی تیبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توما از اینجا نخواهیم رفتتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و سوتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیددرمان های اسرار آمیز در آاثرات مفید روزه داریرساناها و ابر رساناها و عنقش میدان مغناطیسی زمین استروژن مانند سپر زنان دقدرت کنترل خودچرا بیماری های تخریبی مغبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردحساسیت روانی متفاوتجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استدرمان جدید کنترل مولتیپلاختلالات عضلانی ژنتیکزندگی هوشمند در خارج از زنقش حیاتی تلومر دی ان آ داعتماد به خودشکست حتمیلرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه ی تکامل در درمان بیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاجهان مرئی و نامرئیمداخله ی زیانبار انسانتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان خوش قلبی و مهربانیاوکرلیزوماب داروی جدید شدرک عمیق در حیواناتزیست، مرز افق رویداد هستنقش غذاها در کاهش دردهای به بالاتر از ماده بیندیششباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون ههمیشه راهی هستکمردرد ناشی از تنگی کاناجهان در حال ایجاد و ارتقامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعخطرات هوش مصنوعیایا کوچک شدن مغزانسان الذهن چند جانبه نیازمند نگاز مخالفت بشنوزبان شناسی نوین نیازمند نهایت معرفت و شناخت درک عبیماری آلزایمر، استیل کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی و کشف زبان هایکودکان خود را مشابه خود تجاودانگی مصنوعیمطالبی در مورد تشنجتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آدورترین نقطه ی قابل مشاهاگر خواهان پیروزی هستیرمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکنیکی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستننوروز یا روز پایانیبیوگرافیعلم بدون توقفهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی کاربرد روباتهای ريز، در حقیقت تنها چیزی است که شامغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه آن شکری که می خوریمبارداری بدون رحمعادت کردن به نعمتو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی به شناسایی کاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبحافظه و اطلاعات در کجاستتاریکی و نورآشنا پنداریداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازسکوت و نیستینگاهی بر توانایی اجزاي بنگاهت را بلند کنبحثی درباره هوش و تفاوتهپیامهای کاربرانواقعیت فیزیکی، تابعی از موسیقی هنر مایع استتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت چهارمتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیدر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای پیشرفته ارتباط رژیم غذایی ضد دردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از سایه بگذرقلب دروازه ی ارتباطسخن و سکوتنتایج نادانی و جهلبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدما اشیا را آنطور که هستندتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت بیستمتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیدرمان های بیماری آلزایمراثرات مضر ماری جوانارشته نوروایمونولوژی و نقنقش محیط زندگی و مهاجرت داسرار آفرینش در موجقدرت انسان در نگاه به ابعچرا حیوانات سخن نمی گوینبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمباحث مهم حس و ادراکتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به خفاش با شیوع همه گیری جدیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشدرمان جدید سرطاناختراع جدید اینترنت کوانزندگی بی دودنقش خرچنگ های نعل اسبی دراعداد بینهایت در دنیای مشگفت نیست من عاشق تو باشملرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه ی تکامل در درمان بیبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستجهان مشارکتیمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شخوشبختی دور از رنج های مايندگان چگونه خواهند دیددرگیری قلب در بیماری ویرارتباط هوش ساختار مغز و ژزاوسکا درمان گوشرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبه خودت مغرور نشوشباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها و تمایزها کلید بهمیشه عسل با موم بخوریمکمردرد و علل آنجهان ریز و درشتمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیدفاع در برابر تغییر ساختایا این جمله درست است کسیذهن هوشیار در پس ماده ی ماز نخستین همانند سازها تزبان، نشان دهنده ی سخنگو نهایت در بی نهایتبیماری الزایمرطوفان زیباییهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی گوگل به کمک تشکودکان را برای راه آماده جایی خالی نیستمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه ديدن با چشم بسته در خواب اپی ژنتیکرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز و از مغز سلول عصبی شاهکار انطباق نوشیدن چای برای مغز مفید بیوگرافیعلم در حال توسعههاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی کتاب گران و پرهزینه شد ولحقیقت خواب و رویامغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکچگونه انتظارات بر ادراک بازگشت از آثار به سوی خداعادت دادن مغز بر تفکروفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی در کامپیوترهاکشتن عقیده ممکن نیستحباب های کیهانی تو در توتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریداروی جدید برای میاستنی ابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز- از مغز فتون های زیستیسکوت، پر از صداسکته مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره احساسات متفاسایتهای دیگرواقعیت چند سویهمیهمانهای ناخوانده عامل توهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت نوزدهمتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در ادر ناامیدی بسی امید استابزارهای بقا از نخستین هراه فراری نیستمغز بزرگ چالش است یا منفعاز علم جز اندکی به شما داقلب روباتیکسخن پاک و ثابتنجات در راستگوییبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنما به جهان های متفاوت خودتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت دهمتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایدرمان های جدید میگرناجزای پر سلولی بدن انسان رشد مغز فرایندی پیچیده انقش نگاه از پایین یا نگاهاسرار بازسازی اندام هاسرعت فکر کردن چگونه استقدرت ذهنچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمجموعه های پر سلولی بدن متکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیخلا، حقیقی نیستجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پادرمان سرطان با امواج صوتادامه بحث تکامل چشمزندگی در جمع مواردی را برنقش داروهاي مختلف معروف بقای حقیقی در دور ماندن اشگفت انگیز بودن کیهانلزوم سازگاری قانون مجازانظریه ی ریسمانژن همه چیز نیستجهان هوشمندمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم خانه ی تاریکايا اراده آزاد توهم است یدرگیری مغز در بیماری کویارتباط پیوسته ی جهانزبان مشترک ژنتیکی موجودانقشه های مغزی جدید با جزیبه دنبال رستگاری باششباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها را به رسمیت بشناهمجوشی هسته ای، انرژِی بکمردرد با پوشیدن کفش مناجهان شگفت انگیزمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند ندقیق ترین تصاویر از مغز اایا ابزار هوشمندی یا مغز ذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز نخستین همانند سازها تزبان، وسیله شناسایی محیطنهادینه سازی فرهنگ اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و طولانی ترین شبهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکوری گذرای ناشی از موبایجاذبهمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در ددی متیل فومارات(زادیوا)(ابتدا سخت ترین استرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیان ژن های اسکیزوفرنی دعلم راهی برای اندیشیدن اهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنها در برابر جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی کتاب زیست شناسی باورحقیقت در علم، هرگز نهایی مغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر چگونه به سطح بالایی از هوبازگشت به ریشه های تکاملعارضه جدید ویروس کرونا سوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحگل زندگیحد و مرزها توهم ذهن ماستتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از روشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز- از مغز فروتنی و غرورفرگشت و تکامل تصادفی محض سال سیزده ماههچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمیوتونیک دیستروفیتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت هفتمترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریدر هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای بقا ازنخستین همراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگ چالشهای پیش روازدواج های بین گونه ای، رقلب را نشکنسختی ها رفتنی استنخاع ما تا پایین ستون فقربرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناما با کمک مغز خود مختاريمتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت دوازدهمتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میددرمان های جدید در بیماری اجزایی ناشناخته در شکل گرشد مغز علت تمایل انسان بنقش نظام غذایی در تکامل ماصل بازخوردسعی کن به حدی محدود نشویقدرت عشقچرا خشونت و تعصببرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمحل درک احساسات روحانیتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیخلا، خالی نیستجهل مقدسانسان خطرناکترین موجوددرمانهای بیماری پارکینساداراوون تنها داروی تاییزندگی در سیاهچالهنقش درختان در تکاملبلندی در ذهن ما درک بلندیشگفت زده و حیران باشلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمژن هوش و ساختارهای حیاتی جهان هوشیارمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی خانواده پایدارايا اراده آزاد توهم است یدرگیری مغز در بیماران مبارتباط انسانی، محدود به زبان چهار حرفی حیات زمیننقص در تشخیص هیجانات عامبه زودی شبکه مغزی به جای شباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های بین زن و مرد فقهمراهی نوعی سردرد میگرنیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهانی که نه با یک رخداد و مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشردل به دریا بزنایا بیماری ام اس (مولتیپذهن خود را مشغول هماهنگیاز نخستین همانند سازها تسفر فقط مادی نیستچهار میلیارد سال تکامل ببیماری ای شبیه ام اس مولتطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی الفاگوکی غایب شدی تا نیازمند دلجاذبه و نقش آن در شکلگیریمعنی روزهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیدین، اجباری نیستابتدایی که در ذهن دانشمنرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درنیکولا تسلابیان حقیقتعلم ساختن برج های چرخانهدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی کتاب طبیعت در قالب هندسهحقیقت راستین انسان علم بمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانروبات کیاناز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انچگونه باغبانی باعث کاهش بازخورد یا فیدبکعدم توقف تکامل در یک انداوقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتوقف؛ شکستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحگلوله ی ساچمه ایحریص نباشتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشداروی جدید برای دیابتابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان قطع نخمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز- از مغزتاز تکینگی تا مغز، از مغز فراموش کارها باهوش تر هسسانسور از روی قصد بسیاری چالش هوشیاری و اینکه چرا بخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستمیگرن و پروتئین مرتبط با توهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت هفدهمترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتدر هم تنیدگی کوانتومیابزارهای بقای موجود زندهراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگ و فعال یا مغز کواسکار، لگوی هوشمندقیچی ژنتیکیسرنوشتنخستین تمدن بشریبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شما بخشی از این جهان مرتبطتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت سومتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیدرمان های رایج ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمرشد در سختی استنقش نظریه تکامل در شناسااصل علت و تاثیرشلیک فراموشیقطار پیشرفتچرا در مغز انسان، فرورفتبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمحل درک احساسات روحانی دتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیخلاصه ای از مطالب همایش مجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهادب برخورد با دیگرانزندگی زمینی امروز بیش از نقش ذهن و شناخت در حوادث بلوغ چیستشگفتی های زنبور عسللزوم عدم وابستگی به گوگل بزرگترین درد از درون است نظریه تکامل در درمان بیمژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهان های بسیار دیگرمرکز حافظه کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران راخار و گلای نعمت من در زندگیمدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط از بالا به پایین مزبان نیاز تکاملی استنقطه بی بازگشتبه زیر پای خود نگاه نکن بشجاعت و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های تکاملی در مغز وهندسه ی پایه ایکنگره بین المللی سردرد دجهانی که از یک منبع، تغذیمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پدلایلی که نشان میدهد ما بایا بدون زبان میتوانیم تذهن سالماز نخستین همانند سازها تسفر نامه سفر به بم و جنوب چهار ساعت پس از کشتار خوکبیماری اسپینال ماسکولار طبیعت موجی جهانهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک های بکیهان خود را طراحی میکندجدایی خطای حسی استمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی دید تو همیشه محدود به مقدابتذال با شعار دینرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تسلام تا روشنایینیاز به آموزش مجازی دیجیبیست تمرین ساده برای جلوعلایم کمبود ویتامین E را هدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی کتاب، سفری به تاریخحقیقت غیر فیزیکیمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانروح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدچگونه تکامل مغزهای کنونیبازسازي مغز و نخاع چالشی عدم درکوقتی پر از گل شدی خودت را منبع هوشیاری در کجاست؟(قتولید مثل اولین ربات های گلوئونحرکت چرخشی و دائمی کیهانتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان نابینمغز انسان ایا طبیعتا تمامغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز، از مغز فراموشی همیشه هم بد نیستسانسور بر بسیاری از حقایچالش هوشیاری و اینکه چرا بخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوهم جسمگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت هجدهمتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزارهای بقای از نخستین راه پیروزی در زندگی چیستمغز بزرگترین مصرف کننده اساس انسان اندیشه و باور قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسریع دویدن مهم نیستنخستین تصویر از سیاهچالهبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دما تحت کنترل ژنها هستیم یتکینگیپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت سی و هشتمتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استدرمان های علامتی در ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمز گهواره تا گورنقش هورمون های تیروئید داصل عدم قطعیت از کوانتوم شلیک فراموشیلمس کوانتومیچرا ذرات بنیادی معمولاً برخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمحدودیت چقدر موثر استتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آخلاصه ای از درمان های جدیانسانیت در هم تنیده و متصدروغ نگو به خصوص به خودتادراک ما درک ارتعاشی است زندگی زودگذرنقش روی و منیزیم در سلامتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاشانس یا تلاشمقاومت به عوارض فشار خون بسیاری از بیماری های جدینظریه تکامل در درمان بیمژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهان هایی در جهان دیگرمرکز حافظه کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خخارق العاده و استثنایی بای آنکه نامش درمان و یادشدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط بین هوش طبیعی و هوزبان و کلمه حتی برای کساننمیتوان با بیرون انداختنبوزون هیگز چیستشرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های زبانی سرمنشا تهندسه ی رایج کیهانکنگره بین المللی سردرد دجهانی در ذهنمسئولیت جدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسدنیای شگفت انگیز کوانتومایا تکامل هدفمند استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز نشانه ها و آثار درک شدسفر به مریخ در 39 روزنوآوری ای شگفت انگیز دانبیماری اضطراب عمومیطبیعت بر اساس هماهنگیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک های بکیهانِ هوشیارِ در حال یاجریان انرژی در سیستم های معجزه های هر روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مدیدن خدا در همه چیزابداع دی ان ای بزرگترین درنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیچیز جدید را بپذیربیش از نیمی از موارد انتقعلایم کمبود ویتامین E را هدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی کتابخانهحقیقت غیر قابل شناختمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای سیگار عامل افزایش مرگ ومچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحتی علمی درباره تمایل بعسل طبیعی موثر در کنترل بوقتی تو از یاد گرفتن باز منبع خواب و رویاتولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در حس چشایی و بویاییتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وداروی جدید ضد الزایمرابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان سکته مابزار بقای موجود زنده از ريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند پیچیده ی خونرسانیساهچاله ها تبخیر نمیشودچالش دیدگاه های سنتی در ببخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازمیگرن شدید قابل درمان استوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت هشتمتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرودر هم تنیدگی کوانتومی و دابزارهای دفاعی و بقای موراه انسان شدن، راه رفتن ومغز حریص برای خون، کلید تاستفاده از مغز، وزن را کمقانون مندی نقشه ژنتیکی مسریعترین کامپیوتر موجودنخستین روبات های زنده ی جبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمانند آب باشتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت سی و ششمتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکنددرمان ژنتیکی برای نوآوریاحساس گذر سریعتر زمانزمین در برابر عظمت کیهاننقش هورمون زنانه استروژناصول انجام برخی نرمش ها دشنا در ابهای گرم جنوب نیالوب فرونتال یا پیشانی مغچراروياها را به یاد نمی آبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی محدودیت های حافظه و حافظتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمخم شدن فضا-زمانانسان، گونه ای پر از تضاددریای خداادغام میان گونه های مختلزندگی سلول در بدن، جدای انقش روزه داری در سالم و جبنی عباس، ننگی بر تاریخشاهکار قرنمقابله ی منطقی با اعتراضبسیاری از بیماری های جدیهفت چیز که عملکرد مغز تو ژنها ، مغز و ارادهجهان یکپارچهمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوخبر مهم تلسکوپ هابلایمپلانت مغزی کمک میکند درگیری اعصاب به علت میتوارتباط شگفت مغز انسان و فزبان و بیان نتیجه ساختمانمیتوان بر سیاه سیاه نوشبوزون هیگز جهان را از متلشربت ضد خلطمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ایستایی و تکاپوهندسه بنیادینکنترل همجوشی هسته ای با هجهان، تصادفی نیستمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجوددنیا، هیچ استایجاد احساساتذره ی معین یا ابری از الکاز نظر علم اعصاب یا نرووسسفر تجهیزات ناسا به مریخ نوار مغز مشاهده ی غیر مستبیماری بیش فعالیطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک بازی کیست هیداتید مغزجریان انرژی در سیستم های معجزه ی علمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرودیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار هوش در حال ارتقا ازرهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچیزی منتظر شناخته شدنبیشتر کمردردها نیازی به علت خواب آلودگی بعد از خوهر چیز با هر چیز دیگر در تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی کجای مغز مسئول پردازش تجحقایق ممکن و غیر ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قددائما بخوانابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنسیاهچاله های فضایی منابعچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحث درباره پیدایش و منشا عشق درونی به یگانگی خلقتویتنام نوعی کرونا ویروس منتظر نمان چیزی نور را بهتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک (قسمت اول )تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهداروی سل سپتابزار بقای موجود زنده از ریه زغالیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند تکامل و دشواری هاسایه را اصالت دادن، جز فرچاالش ها در تعیین منبع هوبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسمیدان مغناطيسي زمین بشر توپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت پنجمتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آندر هر سوراخی سر نکنابعاد و نیازهای تکاملیراه بی شکستمغز در تنهایی آسیب میبیناستفاده از هوش مصنوعی در قانون گذاری و تکاملسرگیجه از شایعترین اختلانرمش های مفید برای درد زابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانماه رجبتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت سیزدهمتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا درمان پوکی استخواناحساسات کاذبزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش ویتامین K در ترمیم اساصول توسعه ی یک ذهن کاملشناخت و معرفت، و نقش آن دلوتیراستامچراروياها را به یاد نمی آبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان مخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساخونریزی مغز در سندرم کووانعطاف پذیری مکانیسمی علدرک فرد دیگر و رفتارهای اادغام دو حیطه علوم مغز و زندگی، مدیریت انرژینقش رژیم غذایی بر رشد و ابه قفس های سیاهت ننازشاهکار شش گوشمقابله با کرونا با علم اسبشکه ای که ته نداره پر نمهفت سین یادگاری از میراث ژنهای مشترک بین انسان و وجهان یکپارچهمرگ چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهخدا موجود استایمپلانت نخاعی میتواند ددرختان اشعار زمینارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و بیان، در سایه پیشرچند نرمش مفید برای کمردربی نهایت در میان مرزهاشش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهندسه در پایه ی همه ی واککنترل جاذبهجهش های ژنتیکی مفید در سامستند جهان متصلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ودندان ها را مسواک بزنید تایرادهای موجود در خلقت بذرات کوانتومی زیر اتمی قاز نظر علم اعصاب اراده آزسفر دشوار اکتشافنوار مغز در فراموشی هابیماری تی تی پیظهور امواج مغزی در مغز مصهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک بازی کیست کلوئید بطن سومجریان انرژی در سیستم های معجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارچیزی خارج از مغزهای ما نیبا هوش مصنوعی خودکار روبعماد الدین نسیمی قربانی هر جا که جات میشه، جات نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک بازی کرونا چه بر سر مغز می آورحل مشکلتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابسیاهچاله ها، دارای پرتو چگونه حافظه را قویتر کنیبحثي درباره هوش و تفاوتهعصب حقوق نورولووویتامین E برای فعالیت صحمنحنی که ارتباط بین معرفتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک (قسمت دوم )تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانداروی ضد چاقیداروی ضد چاقیابزار بقای موجود زنده از ریواستیگمینمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند حذف برخی اجزای مغساخت شبکه عصبی مصنوعی با ناتوانی از درمان برخی ویبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک ممیدان های مغناطیسی قابل توانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت پنجاهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتدر والنتاین کتاب بدید همابعاد اضافه ی کیهانرابطه تشنج و اوتیسممغز را از روی امواج بشناساستفاده از انرژی خلاقانون جنگلسرگردانینرمش های مفید در سرگیجهبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادماپروتیلینتکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت ششمتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایدرمان پوکی استخواناخلاق و علوم اعصابزمان چیستنقش ژنتیک در درمان اختلااصول سلامت کمرشناخت درون، شناخت بیرون؛لوزالمعده(پانکراس)مصنوعنزاع بین جهل و علم رو به پبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهخواندن ، یکی از شستشو دهناهرام مصر از شگفتی های جهدرک نیازمند شناخت خویش اارتقا و تکامل سنت آفرینش زونیسومایدنقش رژیم غذایی در رشد و ابه مغز خزندگان خودت اجازشاید گوشی و چشمی، آماده شملاحظه های اخلاقی دربارهبشریت از یک پدر و مادر نیهم نوع خواری در میان پیشیژنهای هوش ، کدامندجهان کنونی و مغز بزرگتریمرگ و میر پنهانتاثیر کلام در آیات کلام بآیندهخدای رنگین کمانایمان به رویادرد باسن و پا به دلیل کاهارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و تکلم برخی بیماریهچند جهانیبی ذهن و بی روحششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوتهای جنسیتی راهی براهندسه زبانِ زمان استکندر در بیماریهای التهابجهش های ژنتیکی غیر تصادفمشکل از کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود دارددو ویژگی انتزاع و قدرت تجاکسی توسین و تکامل پیش اذرات کوانتومی زیر اتمی قاز نظر علم اعصاب اراده آزسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغز در تشخیص بیماری بیماری دویکظرف باید پر شود چه با چرک هیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی کاهش مرگ و میر ناشی از ابجستجوی متن و تصویر به صورمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانرویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهنچیزی شبیه نور تو نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و عوامل موثر در پیدایش زباهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک تا کمکریستال هاحلقه های اسرارآمیزتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستسیاهچاله و تکینگی ابتداینگاه محدود و تک جانبه، مشبحثی جالب درباره محدودیتعضلانی که طی سخن گفتن چقدویتامین E در چه مواد غذایمنشأ اطلاعات و آموخته ها تولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک قسمت 67تداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکامل تا مغز از مغز تا فراتر از دیوارهای باورساخت شبکه عصبی با الفبای ناتوانی در شناسایی چهره بخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار میدان بنیادین اطلاعاتتوازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت پنجاه و یتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با هماندر یک فراکتال هر نقطه مرکابعاد بالاتررادیوی مغز و تنظیم فرکانمغز زنان جوانتر از مغز مراستفاده از سلول های بنیاقانون جنگلسربازان ما محققا غلبه می نرمشهای مهم برای تقویت عبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانماجرای جهل مقدستکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت شصت و هشتتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هردرمان ام اس(مولتیپل اسکلاخلاق پایه تکامل و فرهنگزمان و مکان، ابعاد کیهان نقش گرمایش آب و هوا در هماضطراب و ترسشناسایی تاریخچه ی تکاملیلیروپریم داروی ترکیبی ضدنزاع بین علم و نادانی رو بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیدخواب سالم عامل سلامتیاولین مورد PML به دنبال تکدرک و احساسارتقا یا بازگشت به قبل اززونا به وسیله ویروس ابله نقش زنجبیل در جلوگیری از به نقاش بنگرشاید درست نباشدملاحظات بیهوشی قبل از جربعد پنجمهمه چیز در زمان مناسبژنهای حاکم بر انسان و انسجهان کاملی در اطراف ما پرمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازخدایی که ساخته ی ذهن بشر این پیوند نه با مغز بلکه دردهای سال گذشته فراموش ارتباط غیرکلامی بین انسازبان و شناخت حقیقت قسمت چچند جهانیبی شرمیصبر بسیار بایدمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید مرحله ای نسبتا پیشهنر حفظ گرهکوچ از محیط نامناسبجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیدو بیماری روانی خود بزرگ اگر فقط مردم میفهمیدند کذرات کوانتومی زیر اتمی قاز واقعیت امروز تا حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغزی روشی مهم در تشخبیماری دیستروفی میوتونیعقل مجادله گرهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن زیر آبهوش مصنوعی از عروسک بازی کاهش التهاب ناشی از بیماجستجوی هوشیاری در مغز مامعرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از دگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانرویا و کابوساز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانینکاتی در مورد تشنجبالاترین هدف از دولتعوامل ایجاد لغت انسانی و هرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو آرامش و صلحیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکریستال زمان(قسمت اولحمله ویروس کرونا به مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانروزهای سختاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمسیاهچاله ی تولید کنندهنگاه انسان محدود به ادرابحثی در مورد نقش ویتامين غم بی پایانویتامین کامنشاء کوانتومی هوشیاری اتومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک قسمت 74تداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو افزایش قدرت ادراکات و حسداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایمغز ایندگان چگونه استاز تکامل تا مغز، از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بساختن آیندهنادیدنی ها واقعی هستندبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقمیدازولام در درمان تشنج توسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت پنجاه و دتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چدر کمتر از چند ماه سوش جداتفاق و تصادفراز تغییرمغزهای کوچک بی احساساستفاده از سلول های بنیاقانونمندی و محدودیت عالمسردرد میگرنچرا ماشین باید نتایج را پبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اماجرای عجیب گالیلهتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت شصت و دوتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکدرمان تومورهای مغزی با ااختلال خواب فرد را مستعد زمان و صبرنقش پیش زمینه ها و اراده اطلاع رسانی اینترنتیشناسایی سلول های ایمنی الیس دگرامفتامین یا ویاسنزاع بین علم و جهل رو به پبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومدل همه جانبه نگر ژنرالیتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کروناخواب سالم عامل سلامتی و یاولین مورد پیوند سر در اندرک کنیم ما همه یکی هستیمارتوکين تراپی روشی جديد زیباترین چیز در پیر شدننقش زبان در سلطه و قدرت ابه نقاش بنگرشب سیاه سحر شودممانتین یا آلزیکسا یا اببعد از کروناهمه چیز در زمان کنونی استکل اقیانوس در یک ذرهجهان پیوستهمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثخسته نباشی بابااین اندوه چیستدردی که سالهاست درمان نشارتروز یا خوردگی و التهازبان و شناخت حقیقت قسمت اچند روش ساده برای موفقیتبی عدالتی در توزیع واکسن صرع و درمان های آنمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید از روی طبیعتهنر رها شدن از وابستگیکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده دو بار در هفته ماهی مصرف اگر میدانی مصیبت بزرگتر رفتار مانند بردهاز کجا آمده ام و به کجا میسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهبیماری ضعف عضلات نزدیک بعقلانیت بدون تغییرهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی کاهش حافظه هرچند فرایندیحفره در مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بادانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال چگونه مولکول های دی ان ایباهوش ترین و با کیفیت تریعواملی که برای ظهور لغت اهز ذره، یک دنیاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکریستال زمان(قسمت دوم)حمایت از طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خسیاره ی ابلهاننگاه از بیرون مجموعهبحثی در مورد نقش کلسیم و غم بی پایانویتامین کا و استخوانمهندسی ژنتیک در حال تلاش تومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت 75تروس جریان انرژیتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکامل تا مغز، از مغز تفردا را نمیدانیمساختار فراکتال وجود و ذهنادانی در قرن بیست و یکم،بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدمکانیک کوانتومی بی معنی توسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت پنجاه و ستشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستدر آرزوهایت مداومت داشتهاتوبان اطلاعات و پلِ بینراست دستی و چپ دستیمغزتان را در جوانی سیم کشاستفاده از سلول های بنیاقارچ بی مغز در خدمت موجودسردرد میگرن در کودکانچرا مغز انسان سه هزار سالبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغماده ی تاریکتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت شصت و ششتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تودرمان تشنجاختلال در شناسایی حروف و زمان واقعیت است یا توهمنقش آتش در رسیدن انسان بهاطلاعات حسی ما از جهان، چشواهدی از نوع جدیدی از حالا اکراه فی الدیننسبت ها در کیهانبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممدل هولوگرافیک ژنرالیزهتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسونخواب عامل دسته بندی و حفطاولین هیبرید بین انسان و درک احساسات و تفکرات دیگارتباط میکروب روده و پارزیباترین چیز در افزایش سنقش زبان در سلطه و قدرت ابه نادیدنی ایمان بیاورشبیه سازی میلیون ها جهان من کسی در ناکسی دریافتم بعد از کروناهمه چیز، ثبت می شودکلمات بلند نه صدای بلندجهان پیوستهمرگ تصادفیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی مخطا در محاسبات چیزی کاملاین ایده که ذرات سیاهچالدرس گرفتن از شکست هاارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت دچندین ماده غذایی که ماننبیمار 101 ساله، مبتلا به سضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید از طبیعتهنر، پر کردن است نه فحش دکوچکترین چیز یک معجزه اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصادو برابر شدن خطر مرگ و میاگر نیروی مغناطیس نباشد رفتار وابسته به شکلاز آغاز خلقت تا نگاه انساسفرنامه سفر به بم و جنوب نوبت کودکانبیماریهای تحلیل عضلانی اعقیده ی بی عملهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک بازی کاهش دوپامین عامل بیماریحق انتخابمغز قلبتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قادانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسچگونه میتوان با قانون جنباور و کیهان شناسیعوارض ازدواج و بچه دار شدهزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی از عروسک تا کمکریستال زمان(قسمت سوم)حوادث روزگار از جمله ویرتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییسیاره ابلهاننگاه از دور و نگاه از نزدبحثی در مورد حقیقت فضا و غیرقابل دیدن کردن مادهویتامین کا در سبزیجاتمهربانی، شرط موفقیتتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میحس و ادراک قسمت چهل