دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی لیراگلوتید

Liraglutide
یا ساکسندا به صورت آمپول 18mg/3mL، پروتئینی شبیه گلوکاگون است و باعث افزایش انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون در بدن میشود و گاهی در دیابت به عنوان داروی کاهنده قند خون استفاده میشود
مصرف مهم آن در کاهش وزن است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرکز خنده در کجای مغز استاطلاعاتی عمومی در مورد منظریه تکامل در درمان بیمتاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مغز مادران و کودکان در زمبیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامغز به تنهایی برای فرهنگ بحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیفرگشت و تکامل تصادفی محض ادغام میان گونه های مختلنقش نظام غذایی در تکامل مبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازقدرت انسان در نگاه به ابعارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش رژیم غذایی در رشد و ابرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکنیکی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک تنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز، از مغز نرمشهای مهم برای تقویت عتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شبلندی در ذهن ما درک بلندینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مغز چون ابزار هوش است دلیبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مغز برای فراموشی بیشتر کبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیفراموش کارها باهوش تر هسادغام دو حیطه علوم مغز و نقش نظریه تکامل در شناسابرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشملوب فرونتال یا پیشانی مغارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش زنجبیل در جلوگیری از بررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش تو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانماه رجباز تکینگی تا مغز، از مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهبه خودت مغرور نشونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از مغز چگونه صداها را فیلتر بیهوشی در بیماران دچار اهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیفراموشی همیشه هم بد نیستارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش هورمون های تیروئید دبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سلایو دوم دکتر سید سلمان فارزش خود را چگونه میشناسنقش زبان در سلطه و قدرت ابررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز و از مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند دمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانماپروتیلیناز روده تا مغزچرا پس از بیدار شدن از خوتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستبه زودی شبکه مغزی به جای هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مغز ناتوان از توجیه پیدابیوگرافیهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممغز بزرگ چالش است یا منفعبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دفرایند پیچیده ی خونرسانیارتوکين تراپی روشی جديد نقش هورمون زنانه استروژنبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آنلبخند بزن شاید صبح فردا زاز نخستین همانند سازها تنقش زبان در سلطه و قدرت ابررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی مولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمبانی ذهنی سیاه و سفیدازدواج های بین گونه ای، رچرا بیماری های تخریبی مغتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجابوزون هیگز چیستهفت سین یادگاری از میراث تاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مغز و سیر تکامل ان دلیلی بیوگرافیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمغز بزرگ چالشهای پیش روبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیفرایند تکامل و دشواری هاارتباط میکروب روده و پارنقش ژنتیک در درمان اختلابرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر لرزش ناشی از اسیب به عصباز نخستین همانند سازها تنقش سجده بر عملکرد مغزبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بامواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن ماستفاده از مغز، وزن را کمچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانمزایای شکلات تلخ برای سلبی عدالتی در توزیع واکسن هم نوع خواری در میان پیشیتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟بیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی افرایند حذف برخی اجزای مغارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش گرمایش آب و هوا در همبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزلزوم سازگاری قانون مجازااز نخستین همانند سازها تنقش غذاها و موجودات دريابزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانیاستفاده از هوش مصنوعی در چرا حجم مغز گونه انسان درتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای گامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ مسیر دشوار تکامل و ارتقابیمار 101 ساله، مبتلا به سهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تمابیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز حریص برای خون، کلید تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حافرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش آتش در رسیدن انسان بهبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سلزوم سازگاری قانون مجازااز نخستین همانند سازها تنقش غذاها و موجودات دريابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانی داستفاده از سلول های بنیاچرا خشونت و تعصبتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمشکلات نخاعیبیماری های مغز و اعصاب و همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمغز انسان برای ایجاد تمدبیش از نیمی از موارد انتقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد مغز زنان جوانتر از مغز مربحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئفرضیه ای جدید توضیح میدهارتباط انسانی، محدود به نقش انتخاب از طرف محیط، نبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچمقاومت به عوارض فشار خون از نشانه ها و آثار درک شدنقش غذاها و موجودات دريابزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمحدودیت های حافظه و حافظاستیفن هاوکینگ در مورد هچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومدندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمشکلات بین دو همسر و برخیبیماری گیلن باره و بیمارهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط مغز انسان برای شادمانی طبیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودفلج بل، فلجی ترسناک که آناختلال در شناسایی حروف و مغزهای کوچک بی احساسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلقیچی ژنتیکیارتباط از بالا به پایین منقش اتصالات بین سلولهای برخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصمقابله با کرونا با علم اساز نظر علم اعصاب یا نرووسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز میگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمخچه فراتر از حفظ تعادلاستیفن هاوکینگ در تفسیر چراروياها را به یاد نمی آدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی پس از سبیماری ای شبیه آلزایمر و هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همغز انسان برای شادمانی طبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلافلج خواباختلال در شناسایی حروف و مغزتان را در جوانی سیم کشبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصارتباط بین هوش طبیعی و هونقش حفاظتی مولکول جدید دبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا موملاحظات بیهوشی قبل از جراز نظر علم اعصاب اراده آزنقشه های مغزی جدید با جزیبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاستخوان های کشف شده، ممکچراروياها را به یاد نمی آتأثیر نگاه انسان بر رفتادو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی در عقب بیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممغز انسان رو به کوچک تر شبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می فلج خواب چیستاختلالات مخچهمغزتان را در جوانی سیمکشبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان قانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط شگفت مغز انسان و فنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را ممانتین یا آلزیکسا یا اباز نظر علم اعصاب اراده آزنقص در تشخیص هیجانات عامبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانمخچه ابزاري که وظیفه آن فاستروژن مانند سپر زنان دنزاع بین جهل و علم رو به پتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهبیماری اضطراب عمومیهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین مغز انسان رو به کوچکتر شدبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکانفلج دوطرفه عصب 6 چشماختلالات حرکتی در انساننقش قهوه در سلامتیبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانقانون جنگلارتباط شگفت انگیز مغز اننقش خرچنگ های نعل اسبی دربرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژي پاک سرچشمه حاز آغاز خلقت تا نگاه انسانقطه بی بازگشتبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز- از مغز ناتوانی از درمان برخی ویتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انساناسرار بازسازی اندام هانزاع بین علم و نادانی رو تئوری تکامل در پیشگیری و تا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از مطالعه ای بیان میکند اهدبیماری بیش فعالیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومغز ایندگان چگونه استبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آنفناوری هوش مصنوعی نحوه خاختلالات صحبت کردن در اننقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درقانونمندی و محدودیت عالمارتباط شگفت انگیز مغز اننقش داروهاي مختلف معروف برخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خومنابع انرژی از نفت و گاز از انفجار بزرگ تا انفجار چند نرمش مفید برای کمردربعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز- از مغز ناتوانی در شناسایی چهره توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایاصول سلامت کمرنزاع بین علم و جهل رو به پنشانه های گذشته در کیهان تاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از معنی روزهبیماری تی تی پیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز ابزار بقای برتر مادیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشنفیلمی بسیار جالب از تغییاختراع جدید اینترنت کواننقش میدان مغناطیسی زمین بخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط غیرکلامی بین انسانقش ذهن و شناخت در حوادث برخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبامنابع انرژی از نفت و گاز از بحث های کنونی در ویروسچند جهانیبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز- از مغزتنخاع ما تا پایین ستون فقرتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن اضطراب و ترسنظام مثبت زندگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از مغز فکر میکند مرگ برای دیبیماری دویکهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمغز ابزار برتر بقابازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایفیزیک مولکولها و ذرات در ادامه بحث تکامل چشمنقش محیط زندگی و مهاجرت دبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عقبل از انفجار بزرگارتروز یا خوردگی و التهانقش روزه داری در سالم و جبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و منابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکچندین ماده غذایی که ماننتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز، از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستاطلاعات حسی ما از جهان، چاطلاعاتی عمومی در مورد منظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهمغز از بسیاری حقایق می گربحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استفیزیکدانان ماشینی برای تاداراوون تنها داروی تایینقش نگاه از پایین یا نگاهبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عقدم زدن و حرکت دید را تغیارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت امناطق خاصی از مغز در جستجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچه زیاد است بر من که در ایتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز براما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز، از مغز نرمش های مفید در سرگیجهتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاست