دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

توازن مهمتر از فعالیت زیاد در مغز

افزایش فعالیت های مغزی همیشه سودمند نیست. ایجاد توازن در فعالیت و عدم فعالیت، مهمتر است.

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215252218161176/?t=16


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمسیر دشوار تکامل و ارتقااحساس گذر سریعتر زمانورزش هوازی ، بهترین تمریتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتمغز ایندگان چگونه استارتباط شگفت انگیز مغز انکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز- از مغز پوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارآیا هشیاری کوانتومی وجودثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنفلج بل، فلجی ترسناک که آنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنزاع بین جهل و علم رو به پبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر لرزش ناشی از اسیب به عصبای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی از عروسک تا کبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از هیچگاه از فشار و شکست نترتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمشکلات نخاعیاخلاق و علوم اعصابورزش و میگرنتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرمغز ابزار برتر بقاارتباط شگفت انگیز مغز انکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز- از مغز پیموزایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایفلج خوابانفجار و توقف تکاملی نشانزاع بین علم و نادانی رو بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزلزوم سازگاری قانون مجازاایندرالهوش مصنوعی از عروسک تا کبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیماه رجبابزار بقای موجود زنده از هاوکينگ پیش از مرگش رسالتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامشاهده آینده از روی مشاهاختلال در شناسایی حروف و ورزش بهترین درمان بیش فعتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومغز از بسیاری حقایق می گرارتباط غیرکلامی بین انساکنگره بین المللی سردرد دتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز- از مغزتپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از نگاهی بر قدرت بینایی درابیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استفلج خواب چیستانگشت نگاری مغز نشان میدنزاع بین علم و جهل رو به پبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچلزوم سازگاری قانون مجازاایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانماپروتیلینابزار بقای موجود زنده از هاوکينگ پیش از مرگش رسالتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمعنی روزهاختلالات مخچهورزش در کمر دردتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممغز برای فراموشی بیشتر کارتروز یا خوردگی و التهاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز، از مغز پیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قانگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیفیلمی بسیار جالب از تغییاندوهگین نباش اگر درب یا نظام مثبت زندگیبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصممانتین یا آلزیکسا یا ابایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقای موجود زنده از هدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از هزینه ای که برای اندیشیدتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمغز فکر میکند مرگ برای دیاختلالات حرکتی در انسانوزوز گوشتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارزش حقیقی زبان قسمت اولکندر در بیماریهای التهابتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت انورون هاي مصنوعی می توانازدواج های بین گونه ای، رپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاناتوانی از درمان برخی ویبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیفیزیکدانان ماشینی برای تانسان قدیم در شبه جزیره عنظریه تکامل در درمان بیمبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مومنابع انرژي پاک سرچشمه حایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی در کامپیوترهابرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقای موجود زنده از هستي مادي ای که ما کوچکترتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاختلالات صحبت کردن در انیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز بزرگ چالش است یا منفعارزش حقیقی زبان قسمت دومکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنورون های ردیاب حافظهاستفاده از هوش مصنوعی در پیشینیان انسان از هفت میتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی ناتوانی در شناسایی چهره بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دفرگشت و تکامل تصادفی محض انسان جدید از چه زمانی پاهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را مولتیپل اسکلروز در زنان ایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمحل درک احساسات روحانیابزار بقای موجود زنده از هستی ما پس از شروعی چگال تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز مادران و کودکان در زمادامه بحث تکامل چشمیکی از علل محدودیت مغز امتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمغز بزرگ چالشهای پیش روارزش حقیقی زبان قسمت سومکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوروپلاستیسیتی چیستاستیفن هاوکینگ در مورد هپیشرفتی مستقل از ابزار هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکنخاع ما تا پایین ستون فقربیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی افراموش کارها باهوش تر هسانسان عامل توقف رشد مغزهفت سین یادگاری از میراث بحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را مواد کوانتومی جدید، ممکنایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمحل درک احساسات روحانی دابزار بقای موجود زنده از و هر کس تقوای خدا پیشه کنتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغز چون ابزار هوش است دلیادغام میان گونه های مختلیادگیری مهارت های جدید دتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمغز حریص برای خون، کلید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسکودکان خود را مشابه خود تتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی لازم است برای فهم و تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطنوشیدن چای برای مغز مفید استیفن هاوکینگ در تفسیر پاسخ گیاهان در زمان خوردتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرنخستین تصویر از سیاهچالهبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئفراموشی همیشه هم بد نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علهمیشه عسل با موم بخوریمبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوموجود بی مغزی که می تواندایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی درمانگر کامپیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمحدودیت های حافظه و حافظمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزارهای بقای موجود زندویتامین E برای فعالیت صحتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغز چگونه صداها را فیلتر ادغام دو حیطه علوم مغز و یادآوری خواب و رویاتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمغز زنان جوانتر از مغز مراز نظر علم اعصاب اراده آزکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک استخوان های کشف شده، ممکپختگی پس از چهل سالگي به تبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنرمش های مفید در سرگیجهبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنفرایند حذف برخی اجزای مغاولین هیبرید بین انسان وهوموارکتوس ها ممکن است دبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدموجودات مقهور ژنها هستنداگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مخچه ابزاري که وظیفه آن فابزارهای پیشرفته ارتباط ویتامین E در چه مواد غذایتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز آیندگان چگونه است ؟ارتقا و تکامل سنت آفرینش ژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس مغزهای کوچک بی احساساز نظر علم اعصاب اراده آزکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیچیزی خارج از مغزهای ما نیاصول سلامت کمرپرورش مغز مینیاتوری انساتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رنرمشهای مهم برای تقویت عبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان فرد حساس از نظر عاطفی و باولین مورد پیوند سر در انهوش مصنوعی می تواند بر احبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمیهمانهای ناخوانده عامل اگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزارهای دفاعی و بقای موویتامین دی گنجینه ای بزرتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی مغز انسان ایا طبیعتا تماارتوکين تراپی روشی جديد ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمغزتان را در جوانی سیمکشاز آغاز خلقت تا نگاه انساکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهچگونه مغز پیش انسان یا هماضطراب و ترسآلزایمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانقانون مندی نقشه ژنتیکی ماولین تصویر در تاریخ از سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآمیگرن سردردی ژنتیکی که باگر تلاش انسان امروز براهوش احساسیبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمروری بر تشنج و درمان هایاثر مضر مصرف طولانی مدت رواکنش های ناخودآگاه و تقتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسمغز انسان برای ایجاد تمدارتباط میکروب روده و پارژنها نقشه ایجاد ابزار هوتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانقش قهوه در سلامتیاز تلسکوپ گالیله تا تلسککایروپاکتیک چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخچگونه هموساپينس بر زمین اطلاعاتی عمومی در مورد مآیا ما تنها موجودات زنده تسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیماچرا حیوانات سخن نمی گوینبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عقارچ بی مغز در خدمت موجوداولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار هوش در حال ارتقا ازهوش احساسیبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومرکز خنده در کجای مغز استاثرات مفید قهوهواکسن سرطانتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز انسان برای شادمانی طارتباط چاقی و کاهش قدرت بژنها ، مغز و ارادهتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تلسکوپ گالیله تا تلسککاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آچگونه آن شکری که می خوریماطلاعاتی عمومی در مورد مآیا مغز تا بزرگسالی توسعتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکچرا حجم مغز گونه انسان دربیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عقدم زدن و حرکت دید را تغیاوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی الفاگوبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوومکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی بیشتر در زنانبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمرگ انتقال است یا نابود شاثرات مضر ماری جواناواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسمغز انسان برای شادمانی طارتباط هوش ساختار مغز و ژژنهای هوش ، کدامندتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنقش هورمون های تیروئید داز تکنیکی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آچگونه انتظارات بر ادراک بلندی در ذهن ما درک بلندیآیا همه جنایت ها نتیجه بیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالچرا در مغز انسان، فرورفتبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمقدرت انسان در نگاه به ابعايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی در زنان بیشتر ابررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریداروی جدید s3 در درمان ام مراحل ارتقای پله پله کیهاجزای پر سلولی بدن انسان وراپامیل در بارداریتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگمغز انسان رو به کوچک تر شارتباط انسانی، محدود به کلرال هیدرات برای خوابانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه چگونه باغبانی باعث کاهش به زودی شبکه مغزی به جای آیا هوش ارثی دریافتی از پتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروچراروياها را به یاد نمی آبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سلوب فرونتال یا پیشانی مغايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک تا کبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از هوشیاری کوانتومیبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمزایای شکلات تلخ برای سلاجزایی ناشناخته در شکل گورزش هوازی مرتب خیلی به قتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمغز انسان رو به کوچکتر شدارتباط شگفت مغز انسان و فکمردرد و علل آنتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز و از مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچگونه جمعیت های بزرگ شکل بوزون هیگز چیستآیا هوش سریعی که بدون احستغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتچراروياها را به یاد نمی آبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنلبخند بزن شاید صبح فردا زايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک تا کبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقای موجود زنده از هوش، ژنتیکی است یا محیطیبسیاری از بیماری های جدی