دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت پانزدهم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت پانزدهم
https://www.youtube.com/watch?v=RNEfl2QJNUo

سیر تکاملی از تکینگی تا مغز امروز ما- که به عنوان ابزار هوش فعلی، هدفی میانه در راه رسیدن به ابزارهای هوش بهتر و کاراتر است- این سیر تکاملی، بدون آنکه شناخته شود، بی ارزش است و در اینجاست که اهمیت مغز فعلی و مشاهده فعلی ما مشخص می گردد. مغز فعلی ما ایجاد شده است تا بخشی از میلیاردها سال تکامل و ارتقا و هدف میانی آن، یعنی مغز فعلی را بشناسیم.
از مغز به سوی گذشته کیهان، بر خلاف سیر ابتدای کیهان تا مغز، راهی بسیار طولانی نبوده است و این اهمیت معرفت و شناخت و سرعت های نجومی حرکت در مسیر معرفت و شناخت را نشان می دهد. امروز ما با اندام های حسی و مغزهای خود، شاهد حساسترین لحظات در گذشته و ابتدای تاریخ کیهان هستیم.
فیزیک کوانتوم به ما می گوید واقعیت، یکی نیست و آنچه ما می بینیم انتخاب یکی از واقعیت های موجود است. در حقیقت، فیزیک کوانتوم به ما می گوید تا مشاهده نکنیم، یک واقعیت وجود ندارد و آنچه واقعیت را از میان احتمالات چند گانه، خارج می کند، مشاهده ماست.
جالب آنکه حتی گذشته، تحت تاثیر مشاهده ماست و ما می توانیم بر گذشته هم تاثیر گذار باشیم. نگاه ما قادر است فراتر از زمان و مکان، بسیاری از امور را دگرگون کند!. به دو ویدیو در مورد آزمون های دو شکافیانگ و جان ویلرمراجعه شود.
https://www.youtube.com/watch?v=ra1zYiWGBpc
https://www.youtube.com/watch?v=xxvCSxK97_o

(علی ع: گمان می کنی جرمی کوچکی، در حالی که بزرگترین جهان، درون توست!)

این سیر کاملا هدفمند- که با ایجاد نخستین پاره های حیات یعنی ژنها و کروموزوم ها و بعدها ادغام این اجزا با هم و ایجاد تک سلولی و اجتماع تک سلولی ها با هم و ایجاد اندام ها و ایجاد نخستین سلول عصبی با قابلیت های بسیار منعطف زیستی و ایجاد نخستین مغز با چندین سلول عصبی و وظیفه بندی کاملا تخصصی در قسمت های مختلف مغز، سیر سریعتر و سریعتری به خود گرفت- در سایه وجود مغز فعلی، ما را تا علل ایجاد کننده کیهان و علل غیرمادی تنظیم کننده رفتارهای کوانتومی در سطح خودآگاهی و هوشیاری می برد.
شاید برخی تصور کنند، دیدن نخستین سیاه چاله فضایی، گامی مهم در این مسیر است. شاید بتوان اینطور تصور کرد اگر به خردی و سادگی این مشاهده اول اعتراف کنیم!
بله آن زمانی که نخستین اجزای حیات یعنی اولین همانند سازها ایجاد شد، این تحول، تحولی بسیار اساسی و مهم بود ولی امروز که میلیاردها سلول عصبی با پیچیده ترین فرایند های زیستی در مغز ما وجود دارد، دیگر آن نخستین همانند ساز، به چشم نمی آید.
کشفیات و مشاهدات امروز هم مشابه همان نخستین همانند ساز است که هر چند شاید امروز به عنوان تحولی اساسی در فرایند شناخت ما محسوب شود، صدها سال دیگر، جز نقطه ای بسیار کوچک در دفتر معرفت و شناخت ما نیست.

کتی بومن آمریکایی، نخستین سیاه چاله را دید و کار بزرگی هم کرد ولی باید دانست این نخستین سیاه چاله فضایی قابل مشاهده، در میان میلیاردها سیاه چاله فضایی دیگر، چیز کوچکی است و همه این سیاه چاله های فضایی در برابر تکینگی پرچگال و پرحرارتی- که جهان های موازی از آن آمده است- چیز بسیار اندکی است.
آنچه می آموزیم، حجابی در برابر آن معرفت هایی است که نشناختیم و اوج معرفت، شناخت نادانی و جهل ما نسبت به حقیقت است و اگر معرفت، سبب شود انسان چون کرم ابریشم در میان حجاب اطراف خود، اسیر شود خیری دراین معرفت نیست تا آن روز که این پیله خودتنیده را باز کند.
ارتباط مکانیک کوانتوم و پرتوهای پس زمینه کیهانی
به این قسمت برنامه قهوه من خوش آمدید من زینب شمری هستم این کانال یوتیوب من است. از شما به خاطر مشارکتتان تشکر می کنم. امروز در مورد پرتوهای پس زمینه کیهانی سخن می گوییم و اینکه چگونه می شود از روی آن ابتدای خلقت را متوجه شد. بیایید با هم برویم!!
آیا می دانی پرتوهای میکروویو کیهانی(cosmic microwave radiation)، از همه جهات، کیهان ما را در بر گرفته است؟ بله این امواج میکروویو مانند یک دستگاه میکروویو برای پخت و پز است. ولی قدرت آنها خیلی کمتر است. این امواج، غذاهای پس مانده ما را تا درجه -270.4 سلسیوس گرم می کند. این برای آب کردن یخ، مناسب نیست چه برسد برای گرم کردن مناسب باشد!
تومی توانی خودت این میکروویو ها را ببینی. اگر تلویزیون آنالوگ را به یاد بیاوری- که کنترل راه دور ندارد- اگر تو تلویزیون را روی یک کانال خالی بیاوری صفحه برفی را می بینی که اندکی از آن به خاطر همین پس زمینه های میکروویو است.
این پس زمینه، از پرتوهای یک جهان بسیار داغ و پرچگال در 13.8 میلیارد سال قبل ایجاد شده است. در ابتدای کیهان پرتوها بسیار داغ و چگال بود.
دانشمندان درجه حرارت آن را به وسیله ترمومتر کیهانی با نام سیانوژن اندازه گیری کردند. این وسلیه اشعه های پس زمینه کیهانی را در کهکشان های دور اندازه گری می کند و این به معنی درجه حرارت پرتوهای پس زمینه کیهانی یا انرژی فتون در زمان گذشته است. یعنی می توانیم درجه حرارت گذشته را اندازه گیری کنیم.

منبع پرتوهای پس زمینه کیهانی چیست؟
دانشمندان نتیچه گیری کرده اند این اشعه ها یا فتون ها رد پایی از جهانی بسیار داغ و چگال است. وقتی جهان شروع به گسترش و توسعه کرد، این پرتوها به تدریج سرد شد تا به ردپاهای اندک کنونی رسید که ما امروز مشاهده می کنیم. و درجه حرارت آن 2.73 کلوین است و ما امروز رد پای این پرتوها را در سال های گذشته کیهان می بینیم. درجه حرارت این فتون ها و پرتوها ثابت می کند این پرتوها از ابتدای جهان آمده اند و در آن زمان، جهان کوچکتر، گرمتر و پر از اشعه ها و فتون ها بود.
جهان هر چه بزرگتر شود، طول موج فتون ها بیشتر می شود و فرکانس و درجه حرارت آن کاهش می یابد و این، در طیف الکترومغناطیس مشخص است و وقتی جهان توسعه می یابد این پرتوها در زمانی- که به میکروویو می رسد- به سمت رنگ قرمز می رود، ولی چگونه ما از طریق (cosmic microwave radiation می فهمیم فتون ها و پرتوها در گذشته انرژی بالایی داشته اند و چگونه نشان می دهد جهان بسیار کوچک و داغ بوده است؟
این کار با اندازه گیری انرژی این فتون ها یا درجه حرارت(cosmic (microwave radiation در گذشته به دست می آید. یعنی در حالی- که ما در زمان حاضر زندگی می کنیم- می توانیم مشخص کنیم، در گذشته چه اتفاقی افتاده است. این ممکن است زیرا ما می دانیم فتون ها با سرعت نور حرکت می کنند. و فتون هایی که به ما رسیده است در زمانی دیرتر به ما رسیده است. اگر ما تصور کنیم به کهکشانی نگاه می کنیم- که یک میلیون سال نوری از ما فاصله دارد- یعنی ما وقایع و حوادثی را شاهدیم- که یک میلیون سال قبل رخ داده است. زیرا نوری که به ما رسیده است، یک میلیون سال قبل، از آن کهکشان آزاد شده است و آنچه به ما رسیده است حادثه ای بسیار قدیمی است.
اگر ما بین این مشاهده و مکانیک کوانتوم ربط دهیم، به یک نتیجه بسیار عجیب می رسیم: ما با اینکه در زمان حاضر زندگی می کنیم ولی می توانیم حوادث گذشته را ثبت و مشاهده کنیم یعنی با اینکه ما در زمان حاضر زندگی می کنیم می توانیم گذشته را کنترل و تنظیم کنیم!!این یک تخیل علمی است ولی واقعا امروز به یک یک حقیقت علمی و فیزیکی تبدیل شده است.
پس ما چگونه بین فیزیک کوانتوم و مشاهده امواج پس زمینه کیهانی ارتباط برقرار می کنیم؟ من از کتاب توهم بی خدایی بیان می کنم:

محور مکانیک کوانتوم، حول این مساله میچرخد که واقعیت، آن چیزی است که با مشاهده ثبت می کنیم یا بگوئیم واقعیت، وقتی به عنوان واقعیت مشخص میشود که آن را مشاهده کنیم؛ یعنی مشاهده ماست که آن را به عنوان واقعیت، مشخص میکند و آن را از دایره احتمال خارج می نماید.

این مساله بر اساس مدارک انسانی و ساده ما در این کیهان، عجیب می نماید زیرا به آن معنی است که ما حتی گذشته را وقتی تشخیص میدهیم که آن را مشاهده کنیم.
برای این سخن، در محدوده زندگی روزمره ما معنایی متصور نیست زیرا ما آنطور که اعتقاد داریم فقط زمان حاضر را مشاهده میکنیم ولی در سطح مشاهدات کیهانی، ما شعاع های پس زمینه کیهانی را رصد میکنیم و آنها پرتوها یا فتون هایی است که از انفجار بزرگ با درجه حرارت 2.73 کلوین جدا شده اند و عمر این پرتوها تقریبا 13.7 میلیارد سال است یعنی ما فقط گذشته را مشاهده نمیکنیم بلکه ابتدای زمان را هم در کیهان خود مشاهده میکنیم و ما دورترین نقطه را در محور زمان، شاهد هستیم.
هرچند ما می دانیم جهان ابتدایی دارد که بسیار داغ بوده است و بعدا توسعه یافت، این ابتدا شناخته شده نیست و تحت بررسی می باشد. این ابتدا چگونه شروع شد و این شروع به چه معنی است؟ آیا این شروعی مشابه یک نقطه است، مانند تکینیگ که جهان از آن شروع شده است؟ و آیا این، یک شروع مبهم است؟

اگر این موضوع را دوست داری و می خواهی بیشتر بدانی من در ویدیوهای بعدی مطالب بیشتری در مورد شروع کیهان خواهم گفت.
در کانال من ثبت نام کنید و علامت زنگ را فشار دهید. اگر عدد افراد مشترک در کانال به هزار برسد، ویدیویی را به شما نشان می دهم و بیشترین تعداد سوالات ممکن را در آن پاسخ خواهم داد. اگر سوالی دارید در کامنت بیان کنید امیدواریم سوالات، علمی و آگاهانه باشد. و اگر سوالات خیلی خوب باشد من تشویق می شوم به سوالات پاسخ دهم و ویدیویی تهیه میکنم و سوالات شما را در آن پاسخ خواهم داد. از توجه شما متشکرم به امید دیدار هفته آینده.
https://www.youtube.com/watch?v=RNEfl2QJNUo


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چگونه انتظارات بر ادراک اثر مضر مصرف طولانی مدت رآیا همه جنایت ها نتیجه بیتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسچرا در مغز انسان، فرورفتارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجاقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شآیا انسان با مغز بزرگش اخواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمغز انسان برای شادمانی طافسردگی و اضطراب در بیماژنهای هوش ، کدامندبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش هورمون های تیروئید داولین سلول مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در بحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بنقص در تشخیص هیجانات عامابزار هوش در حال ارتقا ازگشایش دروازه جدیدی از طربررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه باغبانی باعث کاهش اثرات مفید قهوهآیا هوش ارثی دریافتی از پتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اچراروياها را به یاد نمی آارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش الوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهآیا احتمال دارد رویا از آوراپامیل در بارداریاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمغز انسان رو به کوچک تر شالکتروتاکسی(گرایش و حرککلرال هیدرات برای خوابانبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش ژنتیک در درمان اختلااوکرلیزوماب داروی جدید شکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووچند جهانیابزار بقای موجود زنده از پمبرولیزوماب در بیماری چبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلچگونه جمعیت های بزرگ شکل اثرات مضر ماری جواناآیا هوش سریعی که بدون احستو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسچراروياها را به یاد نمی آارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکاملبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمزایای شکلات تلخ برای سلآیا احتمال دارد رویا از آورزش هوازی مرتب خیلی به قبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمغز انسان رو به کوچکتر شدالتهاب شریان تمپورالکمردرد و علل آنبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمنقش انتخاب از طرف محیط، نايندگان چگونه خواهند دیدکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از پنج اکتشاف شگفت آور در موبررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریچگونه جمعیت های بزرگ شکل اجزای پر سلولی بدن انسان آیا هشیاری کوانتومی وجودتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا برای تولید مثل همیشه ورزش هوازی ، بهترین تمریبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامغز ایندگان چگونه استامیوتروفیک لترال اسکلروکمردرد با پوشیدن کفش منابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنقش اتصالات بین سلولهای ايا اراده آزاد توهم است یکشف مکانیسمی پیچیده در ببخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از پوست ساعتی مستقل از مغز دبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام چگونه حافظه را قویتر کنیاجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوالزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمشکلات نخاعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دورزش و میگرنبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمغز ابزار برتر بقاامگا سه عامل مهم سلامتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننقش حفاظتی مولکول جدید دايا اراده آزاد توهم است یکشف ارتباط جدیدی از ارتببرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از پیموزایدبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننگاهی بر قدرت بینایی درااحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارمشاهده آینده از روی مشاهآیا تکامل و تغییرات ژنتیورزش بهترین درمان بیش فعبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنمغز از بسیاری حقایق می گرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دای آنکه نامش درمان و یادشکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از پیچیدگی های مغزی در درک زتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تداروی ضد تشنج با قابليت تنگاهی بر توانایی اجزاي باخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر معنی روزهآیا خداباوری محصول تکاملورزش در کمر دردبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایمغز برای فراموشی بیشتر کانفجار و توقف تکاملی نشاکنگره بین المللی سردرد دبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنقش داروهاي مختلف معروف ایندرالگنجینه ای به نام ویتامین برای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکینوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از پیوند مغز و سر و چالشهای تفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتباناتوانی از درمان برخی ویاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا دلفین ها می تواند از وزوز گوشبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انگشت نگاری مغز نشان میدکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش روزه داری در سالم و جایا کوچک شدن مغزانسان الگیاه خواری و گوشت خوار کدبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربراننورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از پیوند سر، یکی از راه حلهاتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردناتوانی در شناسایی چهره اختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا دست مصنوعی به زودی قایک پیشنهاد خوب برای آسان بیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمغز بزرگ چالش است یا منفعاندوهگین نباش اگر درب یا کوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصنقش رژیم غذایی در رشد و اایا ابزار هوشمندی یا مغز گالکانزوماب، دارویی جدیبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرنورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از پیشینیان انسان از هفت میتلقین اطلاعات و حافظهپیشرفتی مستقل از ابزار هتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رنخاع ما تا پایین ستون فقراختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمغز مادران و کودکان در زمآیا رژیم غذایی گیاهی سلایکی از علل محدودیت مغز امبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز بزرگ چالشهای پیش روانسان قدیم در شبه جزیره عکودک ایرانی که هوش او از بحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مونقش زبان در سلطه و قدرت اایا بیماری ام اس (مولتیپگامی در درمان بیماریهای برخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(نوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از پاسخ گیاهان در زمان خوردتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین تصویر از سیاهچالهاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم موجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مغز چون ابزار هوش است دلیآیا راهی برای رفع کم آبی یادگیری مهارت های جدید دبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز حریص برای خون، کلید تانسان جدید از چه زمانی پاکودکان خود را مشابه خود تبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را نقش زبان در سلطه و قدرت اایا بدون زبان میتوانیم تگاهی لازم است برای فهم و برخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پندارینوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از پختگی پس از چهل سالگي به تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنرمش های مفید در سرگیجهادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفاففرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمغز چگونه صداها را فیلتر آیاما مقهور قوانین فیزیکیادآوری خواب و رویابیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امغز زنان جوانتر از مغز مرانسان عامل توقف رشد مغزکوری گذرای ناشی از موبایبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را نقش سجده بر عملکرد مغزایا تکامل هدفمند استگاهی مغز بزرگ چالش استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپندارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از پرورش مغز مینیاتوری انساتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرننرمشهای مهم برای تقویت عادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز آیندگان چگونه است ؟آزمون ذهنی گربه شرودینگرژن هوش و ساختارهای حیاتی بیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغزهای کوچک بی احساسانعطاف پذیری مکانیسمی علکی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خونقش غذاها و موجودات درياایرادهای موجود در خلقت بگذر زمان کاملا وابسته به برخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همابزارهای بقای موجود زندآلزایمرتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت ادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا واکنش های یاد گرفته وویتامین دی گنجینه ای بزراستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمغز انسان ایا طبیعتا تماإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمغزتان را در جوانی سیمکشاولین هیبرید بین انسان وکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بسگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی چگونه هموساپينس بر زمین ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا ما تنها موجودات زنده تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا حیوانات سخن نمی گوینارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس قارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایآیا آگاهی پس از مرگ از بیواکنش های ناخودآگاه و تقاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمغز انسان برای ایجاد تمدافراد آغاز حرکت خودشان رژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان نقش قهوه در سلامتیاولین مورد پیوند سر در انکایروپاکتیک چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بسگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیچگونه آن شکری که می خوریمابزارهای دفاعی و بقای موآیا مغز تا بزرگسالی توسعتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی چرا حجم مغز گونه انسان درارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استآیا امکان بازسازی اندامهواکسن سرطاناضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز انسان برای شادمانی طافزایش قدرت ادراکات و حسژنها ، مغز و ارادهبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواننقش مهاجرت در توسعه نسل ااولین تصویر در تاریخ از سکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاگر تلاش انسان امروز براگزارش یک مورد جالب لخته وبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اس