دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت پانزدهم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت پانزدهم
https://www.youtube.com/watch?v=RNEfl2QJNUo

سیر تکاملی از تکینگی تا مغز امروز ما- که به عنوان ابزار هوش فعلی، هدفی میانه در راه رسیدن به ابزارهای هوش بهتر و کاراتر است- این سیر تکاملی، بدون آنکه شناخته شود، بی ارزش است و در اینجاست که اهمیت مغز فعلی و مشاهده فعلی ما مشخص می گردد. مغز فعلی ما ایجاد شده است تا بخشی از میلیاردها سال تکامل و ارتقا و هدف میانی آن، یعنی مغز فعلی را بشناسیم.
از مغز به سوی گذشته کیهان، بر خلاف سیر ابتدای کیهان تا مغز، راهی بسیار طولانی نبوده است و این اهمیت معرفت و شناخت و سرعت های نجومی حرکت در مسیر معرفت و شناخت را نشان می دهد. امروز ما با اندام های حسی و مغزهای خود، شاهد حساسترین لحظات در گذشته و ابتدای تاریخ کیهان هستیم.
فیزیک کوانتوم به ما می گوید واقعیت، یکی نیست و آنچه ما می بینیم انتخاب یکی از واقعیت های موجود است. در حقیقت، فیزیک کوانتوم به ما می گوید تا مشاهده نکنیم، یک واقعیت وجود ندارد و آنچه واقعیت را از میان احتمالات چند گانه، خارج می کند، مشاهده ماست.
جالب آنکه حتی گذشته، تحت تاثیر مشاهده ماست و ما می توانیم بر گذشته هم تاثیر گذار باشیم. نگاه ما قادر است فراتر از زمان و مکان، بسیاری از امور را دگرگون کند!. به دو ویدیو در مورد آزمون های دو شکافیانگ و جان ویلرمراجعه شود.
https://www.youtube.com/watch?v=ra1zYiWGBpc
https://www.youtube.com/watch?v=xxvCSxK97_o

(علی ع: گمان می کنی جرمی کوچکی، در حالی که بزرگترین جهان، درون توست!)

این سیر کاملا هدفمند- که با ایجاد نخستین پاره های حیات یعنی ژنها و کروموزوم ها و بعدها ادغام این اجزا با هم و ایجاد تک سلولی و اجتماع تک سلولی ها با هم و ایجاد اندام ها و ایجاد نخستین سلول عصبی با قابلیت های بسیار منعطف زیستی و ایجاد نخستین مغز با چندین سلول عصبی و وظیفه بندی کاملا تخصصی در قسمت های مختلف مغز، سیر سریعتر و سریعتری به خود گرفت- در سایه وجود مغز فعلی، ما را تا علل ایجاد کننده کیهان و علل غیرمادی تنظیم کننده رفتارهای کوانتومی در سطح خودآگاهی و هوشیاری می برد.
شاید برخی تصور کنند، دیدن نخستین سیاه چاله فضایی، گامی مهم در این مسیر است. شاید بتوان اینطور تصور کرد اگر به خردی و سادگی این مشاهده اول اعتراف کنیم!
بله آن زمانی که نخستین اجزای حیات یعنی اولین همانند سازها ایجاد شد، این تحول، تحولی بسیار اساسی و مهم بود ولی امروز که میلیاردها سلول عصبی با پیچیده ترین فرایند های زیستی در مغز ما وجود دارد، دیگر آن نخستین همانند ساز، به چشم نمی آید.
کشفیات و مشاهدات امروز هم مشابه همان نخستین همانند ساز است که هر چند شاید امروز به عنوان تحولی اساسی در فرایند شناخت ما محسوب شود، صدها سال دیگر، جز نقطه ای بسیار کوچک در دفتر معرفت و شناخت ما نیست.

کتی بومن آمریکایی، نخستین سیاه چاله را دید و کار بزرگی هم کرد ولی باید دانست این نخستین سیاه چاله فضایی قابل مشاهده، در میان میلیاردها سیاه چاله فضایی دیگر، چیز کوچکی است و همه این سیاه چاله های فضایی در برابر تکینگی پرچگال و پرحرارتی- که جهان های موازی از آن آمده است- چیز بسیار اندکی است.
آنچه می آموزیم، حجابی در برابر آن معرفت هایی است که نشناختیم و اوج معرفت، شناخت نادانی و جهل ما نسبت به حقیقت است و اگر معرفت، سبب شود انسان چون کرم ابریشم در میان حجاب اطراف خود، اسیر شود خیری دراین معرفت نیست تا آن روز که این پیله خودتنیده را باز کند.
ارتباط مکانیک کوانتوم و پرتوهای پس زمینه کیهانی
به این قسمت برنامه قهوه من خوش آمدید من زینب شمری هستم این کانال یوتیوب من است. از شما به خاطر مشارکتتان تشکر می کنم. امروز در مورد پرتوهای پس زمینه کیهانی سخن می گوییم و اینکه چگونه می شود از روی آن ابتدای خلقت را متوجه شد. بیایید با هم برویم!!
آیا می دانی پرتوهای میکروویو کیهانی(cosmic microwave radiation)، از همه جهات، کیهان ما را در بر گرفته است؟ بله این امواج میکروویو مانند یک دستگاه میکروویو برای پخت و پز است. ولی قدرت آنها خیلی کمتر است. این امواج، غذاهای پس مانده ما را تا درجه -270.4 سلسیوس گرم می کند. این برای آب کردن یخ، مناسب نیست چه برسد برای گرم کردن مناسب باشد!
تومی توانی خودت این میکروویو ها را ببینی. اگر تلویزیون آنالوگ را به یاد بیاوری- که کنترل راه دور ندارد- اگر تو تلویزیون را روی یک کانال خالی بیاوری صفحه برفی را می بینی که اندکی از آن به خاطر همین پس زمینه های میکروویو است.
این پس زمینه، از پرتوهای یک جهان بسیار داغ و پرچگال در 13.8 میلیارد سال قبل ایجاد شده است. در ابتدای کیهان پرتوها بسیار داغ و چگال بود.
دانشمندان درجه حرارت آن را به وسیله ترمومتر کیهانی با نام سیانوژن اندازه گیری کردند. این وسلیه اشعه های پس زمینه کیهانی را در کهکشان های دور اندازه گری می کند و این به معنی درجه حرارت پرتوهای پس زمینه کیهانی یا انرژی فتون در زمان گذشته است. یعنی می توانیم درجه حرارت گذشته را اندازه گیری کنیم.

منبع پرتوهای پس زمینه کیهانی چیست؟
دانشمندان نتیچه گیری کرده اند این اشعه ها یا فتون ها رد پایی از جهانی بسیار داغ و چگال است. وقتی جهان شروع به گسترش و توسعه کرد، این پرتوها به تدریج سرد شد تا به ردپاهای اندک کنونی رسید که ما امروز مشاهده می کنیم. و درجه حرارت آن 2.73 کلوین است و ما امروز رد پای این پرتوها را در سال های گذشته کیهان می بینیم. درجه حرارت این فتون ها و پرتوها ثابت می کند این پرتوها از ابتدای جهان آمده اند و در آن زمان، جهان کوچکتر، گرمتر و پر از اشعه ها و فتون ها بود.
جهان هر چه بزرگتر شود، طول موج فتون ها بیشتر می شود و فرکانس و درجه حرارت آن کاهش می یابد و این، در طیف الکترومغناطیس مشخص است و وقتی جهان توسعه می یابد این پرتوها در زمانی- که به میکروویو می رسد- به سمت رنگ قرمز می رود، ولی چگونه ما از طریق (cosmic microwave radiation می فهمیم فتون ها و پرتوها در گذشته انرژی بالایی داشته اند و چگونه نشان می دهد جهان بسیار کوچک و داغ بوده است؟
این کار با اندازه گیری انرژی این فتون ها یا درجه حرارت(cosmic (microwave radiation در گذشته به دست می آید. یعنی در حالی- که ما در زمان حاضر زندگی می کنیم- می توانیم مشخص کنیم، در گذشته چه اتفاقی افتاده است. این ممکن است زیرا ما می دانیم فتون ها با سرعت نور حرکت می کنند. و فتون هایی که به ما رسیده است در زمانی دیرتر به ما رسیده است. اگر ما تصور کنیم به کهکشانی نگاه می کنیم- که یک میلیون سال نوری از ما فاصله دارد- یعنی ما وقایع و حوادثی را شاهدیم- که یک میلیون سال قبل رخ داده است. زیرا نوری که به ما رسیده است، یک میلیون سال قبل، از آن کهکشان آزاد شده است و آنچه به ما رسیده است حادثه ای بسیار قدیمی است.
اگر ما بین این مشاهده و مکانیک کوانتوم ربط دهیم، به یک نتیجه بسیار عجیب می رسیم: ما با اینکه در زمان حاضر زندگی می کنیم ولی می توانیم حوادث گذشته را ثبت و مشاهده کنیم یعنی با اینکه ما در زمان حاضر زندگی می کنیم می توانیم گذشته را کنترل و تنظیم کنیم!!این یک تخیل علمی است ولی واقعا امروز به یک یک حقیقت علمی و فیزیکی تبدیل شده است.
پس ما چگونه بین فیزیک کوانتوم و مشاهده امواج پس زمینه کیهانی ارتباط برقرار می کنیم؟ من از کتاب توهم بی خدایی بیان می کنم:

محور مکانیک کوانتوم، حول این مساله میچرخد که واقعیت، آن چیزی است که با مشاهده ثبت می کنیم یا بگوئیم واقعیت، وقتی به عنوان واقعیت مشخص میشود که آن را مشاهده کنیم؛ یعنی مشاهده ماست که آن را به عنوان واقعیت، مشخص میکند و آن را از دایره احتمال خارج می نماید.

این مساله بر اساس مدارک انسانی و ساده ما در این کیهان، عجیب می نماید زیرا به آن معنی است که ما حتی گذشته را وقتی تشخیص میدهیم که آن را مشاهده کنیم.
برای این سخن، در محدوده زندگی روزمره ما معنایی متصور نیست زیرا ما آنطور که اعتقاد داریم فقط زمان حاضر را مشاهده میکنیم ولی در سطح مشاهدات کیهانی، ما شعاع های پس زمینه کیهانی را رصد میکنیم و آنها پرتوها یا فتون هایی است که از انفجار بزرگ با درجه حرارت 2.73 کلوین جدا شده اند و عمر این پرتوها تقریبا 13.7 میلیارد سال است یعنی ما فقط گذشته را مشاهده نمیکنیم بلکه ابتدای زمان را هم در کیهان خود مشاهده میکنیم و ما دورترین نقطه را در محور زمان، شاهد هستیم.
هرچند ما می دانیم جهان ابتدایی دارد که بسیار داغ بوده است و بعدا توسعه یافت، این ابتدا شناخته شده نیست و تحت بررسی می باشد. این ابتدا چگونه شروع شد و این شروع به چه معنی است؟ آیا این شروعی مشابه یک نقطه است، مانند تکینیگ که جهان از آن شروع شده است؟ و آیا این، یک شروع مبهم است؟

اگر این موضوع را دوست داری و می خواهی بیشتر بدانی من در ویدیوهای بعدی مطالب بیشتری در مورد شروع کیهان خواهم گفت.
در کانال من ثبت نام کنید و علامت زنگ را فشار دهید. اگر عدد افراد مشترک در کانال به هزار برسد، ویدیویی را به شما نشان می دهم و بیشترین تعداد سوالات ممکن را در آن پاسخ خواهم داد. اگر سوالی دارید در کامنت بیان کنید امیدواریم سوالات، علمی و آگاهانه باشد. و اگر سوالات خیلی خوب باشد من تشویق می شوم به سوالات پاسخ دهم و ویدیویی تهیه میکنم و سوالات شما را در آن پاسخ خواهم داد. از توجه شما متشکرم به امید دیدار هفته آینده.
https://www.youtube.com/watch?v=RNEfl2QJNUo


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انقدرت انسان در نگاه به ابعشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر کپسول نوروهرب بر سنرمش های مفید در سرگیجهرقیبی قدرتمند در برابر مگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولمیگرن شدید قابل درمان اسعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ترکیبات استاتین (سهفت سین یادگاری از میراث روشهای نو در درمان دیسک بپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز فکر میکند مرگ برای دیتغییرات منطقه بویایی مغزهدف از خلقت رسیدن به ابزاسفر نامه سفر به بم و جنوب الکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز از بسیاری حقایق می گرحافظه و اطلاعات در کجاست وراپامیل در بارداریسکته مغزیاولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش هورمون زنانه استروژنخودآگاهی و هوشیاريژنهای مشترک بین انسان و واگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقا از نخستین هفلج خوابسخن پاک و ثابتتکامل ساختار رگهای مغزی چگونه مغز پیش انسان یا همدرمان های جدید در بیماری درمان های رایج ام اسکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشملوب فرونتال یا پیشانی مغشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عرموزی از نخستین تمدن بشرگربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دوممیدان مغناطيسي زمین بشر عوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر دپاکین بر بیماری مهمیشه عسل با موم بخوریمروشهای شناسایی قدرت شنواآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی هوشمند در خارج از زآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتغییرات تکاملی سر انسان هزینه ای که برای اندیشیدسفرنامه سفر به بم و جنوب التهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز به تنهایی برای فرهنگ حافظه و اطلاعات در کجاست ورزش هوازی مرتب خیلی به قسانسور از روی قصد بسیاری اولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بنقش ژنتیک در درمان اختلاخانواده پایدارژنهای هوش ، کدامندابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دتمدن بشری و مغز اخلاقینقش غذاها و موجودات دريادانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقا ازنخستین همفلج خواب چیستسریعترین کامپیوتر موجودتکامل شناخت انسان با کشفچگونه هموساپينس بر زمین درمان های علامتی در ام اسکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییلبخند بزن شاید صبح فردا زشش مرحله تکامل چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت رمز و رازهای ارتباط غیر کگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سوممکانیزمهای دفاعی در برابعید نوروز مبارکتاثیر داروهای ضد التهاب هوموارکتوس ها ممکن است دروشی برای بهبود هوش عاطفآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزونا به وسیله ویروس ابله آیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رمغز مادران و کودکان در زمثبت امواج الکتریکی در عصهزینه سنگین انسان در ازاسفرنامه سفر به بم و جنوب امیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه و اطلاعات در کجاستورزش هوازی ، بهترین تمریساخت شبکه عصبی با الفبایاوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشابررسی سیستم تعادلی بدن انقش آتش در رسیدن انسان بهخدا موجود استکلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرتمساح حد واسط میان مغز کونقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروهای مصرفی در ام اسابزارهای بقای از نخستین فیلمی بسیار جالب از تغییسرگیجه از شایعترین اختلاتئوری تکامل امروز در درمچگونه آن شکری که می خوریمچگونه انتظارات بر ادراک درمان ژنتیکی برای نوآوریکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختللرزش ناشی از اسیب به عصبششمین کنگره بین المللی ستاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا پس از بیدار شدن از خورویا و خبر از آیندهگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدما انسانها چه اندازه نزدعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی می تواند بر احروشی جدید در درمان قطع نخآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزیباترین چیز در افزایش سآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در مغز چون ابزار هوش است دلیجمجمه انسان های اولیههستي مادي ای که ما کوچکترسفرنامه سفر به بم و جنوب امید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس چشایی و بویاییورزش و میگرنايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينبررسی علل کمر درد در میاننقش انتخاب از طرف محیط، نخطا در محاسبات چیزی کاملکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دتنفس هوازی و میتوکندرینقص در تشخیص هیجانات عامداروهای ضد بیماری ام اس وابزارهای دفاعی و بقای موفیزیکدانان ماشینی برای تسردرد میگرن در کودکانتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه باغبانی باعث کاهش درمان جدید میگرن با انتی کشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و لزوم سازگاری قانون مجازاصرع و درمان های آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا بیماری های تخریبی مغرویا بخشی حقیقی از زندگی گشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووسما انسانها چه اندازه نزدعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروشی جدید در درمان سکته مآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش احساسیزیرفون داروی ضد ام اسآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد همغز چگونه صداها را فیلتر جنسیت و تفاوت های بیناییهستی ما پس از شروعی چگال سفرنامه سفر به بم و جنوب امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک (قسمت اول )ورزش بهترین درمان بیش فعايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتبزرگ شدن مغز محدود به دورنقش اتصالات بین سلولهای خطا در محاسبات چیزی کاملکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهتنفس هوازی و میتوکندریچند جهانیداروی فامپیریدین یا نورلاثر مضر مصرف طولانی مدت رفرگشت و تکامل تصادفی محض سردرد و علتهای آنتا 20 سال آینده مغز شما به تاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمانهای بیماری پارکینسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش لزوم سازگاری قانون مجازاضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گوینرویا تخیل یا واقعیتپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزما با کمک مغز خود مختاريمعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشريتوکسيمب در درمان ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش احساسیزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز ناتوان از توجیه پیداجنسیت و تفاوت های بیناییو هر کس تقوای خدا پیشه کنسفری به آغاز کیهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی امغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک (قسمت دوم )ورزش در کمر دردايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و بزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش حفاظتی مولکول جدید دخطرات هوش مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بتو دی ان ای خاص ميتوکندريچندین ماده غذایی که ماننداروی تشنجی دربارداریاثرات فشار روحی شدیدفراموش کارها باهوش تر هسسردرد تنشنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه جمعیت های بزرگ شکل درک فرد دیگر و رفتارهای اگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد ممانتین یا آلزیکسا یا ابضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان دررویاها از مغز است یا ناخوپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزما تحت کنترل ژنها هستیم یعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوریواستیگمینآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتبدیل سلولهای محافط به سهوش عاطفی بیشتر در زنانزبان چهار حرفی حیات زمینآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکمغز و سیر تکامل ان دلیلی جهش های ژنتیکی مفید در ساوقت نهيب هاي غير علمي گذشسلولهای بنیادی مصنوعی درانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیممغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت چهارموزوز گوشای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فبسیاری از بیماری های جدینقش حیاتی تلومر دی ان آ ددفاع در برابر تغییر ساختکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدتولید سلولهای جنسی از سلچه زیاد است بر من که در ایداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مفید قهوهفراموشی همیشه هم بد نیستسردرد سکه ایفرایند تکامل و دشواری هاسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه حافظه را قویتر کنیدرک و احساسگویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارمنابع انرژي پاک سرچشمه حطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا در مغز انسان، فرورفترویاهای پر رمز و حیرتی درپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انساماه رجبعصب حقوق نورولووتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کریسدیپلام تنها داروی تایآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتری فلوپرازینهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و کلمه حتی برای کسانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرمغز آیندگان چگونه است ؟جهش های ژنتیکی غیر تصادفوقتی فهمیدی خطا کردی برگسلسله مباحث هوش مصنوعیانواع سکته های مغزیبیوگرافیمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجمیک پیشنهاد خوب برای آسان ایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهتفاوت مغز انسان و میمون هنقش خرچنگ های نعل اسبی دردقیق ترین تصاویر از مغز اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارتوانایی مغز و دیگر اجزای چهار میلیارد سال تکامل بداروی جدید ضد میگرناثرات مضر ماری جوانافرایند حذف برخی اجزای مغشلیک فراموشیتاثیر نگاه انسان بر رفتانگاه محدود و تک جانبه، مشدرک احساسات و تفکرات دیگگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع خواب و رویاطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آرویای شفافپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار ماپروتیلینعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کرژیم های غذایی و نقش مهم آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتری فلوپرازینهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و بیان نتیجه ساختماآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترسمغز انسان ایا طبیعتا تماجهشهای مفید و ذکاوتی که دویتامین E برای فعالیت صحسم زنبور ، کلیدی برای وارانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافیمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت سومیکی از علل محدودیت مغز امایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش داروهاي مختلف معروف دلایلی که نشان میدهد ما بکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاتوازن مهمتر از فعالیت زیچهار ساعت پس از کشتار خوکداروی ضد تشنج با قابليت تاجزای پر سلولی بدن انسان فرد حساس از نظر عاطفی و بشنا در ابهای گرم جنوب نیتاثیر ویتامین دی بر بیمانگاه انسان محدود به ادرادرک تصویر و زبان های مخلتگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژمنشأ اطلاعات و آموخته ها ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آروبات های ریز در درمان بیپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمبانی ذهنی سیاه و سفیدمقالاتتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتسلیم شدن از نورون شروع مهوشیاری کوانتومیزبان و بیان، در سایه پیشرآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای ایجاد تمدجهشهای مفید و ذکاوتی که دویتامین E در چه مواد غذایسودمندی موجودات ابزی بر اندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دمغزهای کوچک بی احساسحساسیت روانی متفاوتیافته های نوین علوم پرده ایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش روزه داری در سالم و جدندان ها را مسواک بزنید تکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و توسعه برخی شغل ها با هوش نوار مغزی روشی مهم در تشخداروی ضد تشنج با قابليت تاجزایی ناشناخته در شکل گاحساس گذر سریعتر زمانقیچی ژنتیکیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر ویروس کرونا بر مغز نگاهی بر قدرت بینایی درادرک عمیق در حیواناتگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به مولتیپل اسکلروز در زنان علم به ما کمک میکند تا موتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین جهل و علم رو به پروح رهاییپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کراه های جدید برای قضاوت رآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتشنج چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان و تکلم برخی بیماریهآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای شادمانی طجاذبه و نقش آن در شکلگیریویتامین دی گنجینه ای بزرسیاهچاله و تکینگی ابتدایانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلومغزتان را در جوانی سیمکشخلاصه ای از مطالب همایش میادگیری مهارت های جدید دایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتلقین اطلاعات و حافظهنقش رژیم غذایی بر رشد و ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجکووید نوزده و خطر بیماریابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير توصیه های غیر دارویی در سنورون هاي مصنوعی می توانداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق و علوم اعصابقانون مندی نقشه ژنتیکی مشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر ژنها بر اختلالات خنگاهی بر توانایی اجزاي بدرگیری قلب در بیماری ویرگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فمواد کوانتومی جدید، ممکنعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و نادانی رو روزه داری و بیمار ی ام اس پیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیصفحه اصلیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کراه های جدید برای قضاوت رآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهیچگاه از فشار و شکست نترزبان و شناخت حقیقت قسمت چآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیمغز انسان برای شادمانی طحقیقت قربانی نزاع بین بی واکنش های ناخودآگاه و تقسیاره ابلهانانسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به نقش قهوه در سلامتیخواندن ، یکی از شستشو دهنیادآوری خواب و رویاایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتلاش هایی در بیماران قطع نقش رژیم غذایی در رشد و اديدن با چشم بسته در خواب کودک ایرانی که هوش او از ابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمتوصیه هایی در مصرف ماهینورون های ردیاب حافظهدر مانهای کمر دردکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق پایه تکامل و فرهنگقانونمندی و محدودیت عالمشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر کلام در آیات کلام بناتوانی از درمان برخی ویدرگیری مغز در بیماری کویگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انموجود بی مغزی که می تواندعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و جهل رو به پروش مقابله مغز با محدودیپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دسوالات پزشکیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه پیروزی در زندگی چیستآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستشنج عدم توازن بین نورون هاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و شناخت حقیقت قسمت اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای مغز انسان رو به کوچک تر شحقیقت خواب و رویاواکسن کرونا از حقیقت تاتسیاره ابلهانانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش مهاجرت در توسعه نسل اخواب سالم عامل سلامتیژن هوش و ساختارهای حیاتی ایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاتلاشی برای درمان قطع نخانقش زبان در سلطه و قدرت ادی متیل فومارات(زادیوا)(کودکان میتوانند ناقل بی ابزار بقای موجود زنده از توضیحی ساده در مورد هوش منوروپلاستیسیتی چیستدر چه مرحله ای از خواب ، رکاهش دوپامین عامل بیماریاختلال در شناسایی حروف و قارچ بی مغز در خدمت موجودشاهکار قرنتاثیر کپسول نوروهرب بر نناتوانی در شناسایی چهره درگیری مغز در بیماران مبگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انموجودات مقهور ژنها هستندعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظام مثبت زندگیروش های صرفه جویی در ایجاپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز محدودیت های حافظه و حافظپیامهای کاربرانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمراست دستی و چپ دستیآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تغییر الگوی رشد مغزی با زهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و شناخت حقیقت قسمت دافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستمغز انسان رو به کوچکتر شدحقیقت راستین انسان علم بواکسن سرطانسیر آفرینش از روح تا مغز انعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی انقش محیط زندگی و مهاجرت دخواب سالم عامل سلامتی و یژن یا نقشه توسعه مغز و نقایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرتلاشی تازه برای گشودن معنقش زبان در سلطه و قدرت ادژا وو یا اشنا پنداریکودکان خود را مشابه خود تابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تکامل چشمنوشیدن چای برای مغز مفید در هم تنیدگی کوانتومی و پکایروپاکتیک چیستکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهقبل از انفجار بزرگشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر کپسول نوروهرب بر تنخاع ما تا پایین ستون فقردرگیری اعصاب به علت میتوگاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انسامیهمانهای ناخوانده عامل عوامل موثر در پیدایش زباتاثیر گیاهخواری بر رشد و نظریه تکامل در درمان بیمروش هایی ساده برای کاهش اپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلسایتهای دیگرتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی در کامپیوترهارشته نوروایمونولوژی و نقآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز مشاهده آینده از روی مشاهتغییر زودتر اتصالات مغزیهدف یکسان، در مسیرهای متزبان و شناخت حقیقت قسمت سافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و مغز ایندگان چگونه استحمله ویروس کرونا به مغزواکسنی با تاثیر دوگانه اسیستم تعادلی بدناولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمنقش نظام غذایی در تکامل مخواب عامل دسته بندی و حفطژنها نقشه ایجاد ابزار هواگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هتلاشی جدید در درمان ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزدژاوو یا آشناپنداریکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای بقای موجود زندساختار شبکه های مغزی ثابتکامل ابزار هوش ، راه پر نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان های بیماری آلزایمرکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانقدم زدن و حرکت دید را تغیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر کپسول نوروهرب بر سنخستین تصویر از سیاهچالهذهن چند جانبه نیازمند نگگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهامیگرن سردردی ژنتیکی که بعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر انتخاب از طرف محیط هفت چیز که عملکرد مغز تو روش صحبت کردن در حال تکامپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحرشد مغز علت تمایل انسان بآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز معنی روزهتغییر عمودی سر انسان از پهدف از تکامل مغززبان، وسیله شناسایی محیطافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارمغز ابزار برتر بقاحوادث روزگار از جمله ویرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیستم دفاعی بدن علیه مغز اولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خدانقش هورمون های تیروئید دخودآگاهی و هوشیاريژنها ، مغز و ارادهاگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده متمایل زیاد به خوردن بستننقش غذاها و موجودات دريادانشمندان ژنی از مغز انسکی غایب شدی تا نیازمند دلابزارهای پیشرفته ارتباط فلج بل، فلجی ترسناک که آنسازگاری با محیط بین اجزاتکامل زبانچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان های جدید میگرن