دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی فامپیریدین یا نورلان

داروی فامپیریدین یا نورلان

از درمان های بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروز) است. یک مهار کننده کانال پتاسیم است و باعث افزایش استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی و محل اتصال عصب به عضله میشود.

ممکن است باعث افزایش هدایت عصبی در عصب هایی شود که پوشش میلین خود را از دست داده اند.

همچنین در ضایعات حاد نخاعی به صورت وریدی قابل استفاده است و می تواند به افزایش توانایی راه رفتن در این بیماران کمک کند.

از کاربردهای دیگر آن، استفاده در برخی بیماری های خودایمنی و آتروفی یا کوچک شدن مخچه به دلایل اتوایمیون یا غیر خودایمن است. شاید نقشی در کاهش فعالیت غیر طبیعی سیستم ایمنی و تنظیم سیستم ایمنی هم داشته باشد.

با تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر شایگان نژاد در کنفرانس روز پنج شنبه در مورد بیماری ام اس در هتل کوثر اصفهان تاریخ 27.4.98


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز ایندگان چگونه استبیوگرافیکمردرد با پوشیدن کفش مناحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شچه زیاد است بر من که در ایبرخی سلولهای عصبی در تلاپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقای موجود زندچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید میگرن با انتی فلج بل، فلجی ترسناک که آنادغام دو حیطه علوم مغز و نزاع بین جهل و علم رو به پتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجالرزش ناشی از اسیب به عصباز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مسیر دشوار تکامل و ارتقااستخوان های کشف شده، ممکورزش هوازی ، بهترین تمریتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار برتر بقابیوگرافیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدچهار میلیارد سال تکامل ببرخی سيناپسها طی تکامل و پیموزایدداروهای مصرفی در ام اسابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه حافظه را قویتر کنیتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسفلج خوابارتقا و تکامل سنت آفرینش نزاع بین علم و نادانی رو تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش الزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمشکلات نخاعیاصول سلامت کمرورزش و میگرنتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا برای تولید مثل همیشه مغز از بسیاری حقایق می گربیان ژن های اسکیزوفرنی دکنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلرونقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخانواده پایدارمقالاتايا اراده آزاد توهم است یچهار ساعت پس از کشتار خوکبررسي علل احتمالي تغيير پیچیدگی های مغزی در درک زداروهای ضد بیماری ام اس وابزارهای دفاعی و بقای مونگاهی بر قدرت بینایی دراتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج خواب چیستارتوکين تراپی روشی جديد نزاع بین علم و جهل رو به پتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاملزوم سازگاری قانون مجازااز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمشاهده آینده از روی مشاهاضطراب و ترسورزش بهترین درمان بیش فعتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز برای فراموشی بیشتر کبیست تمرین ساده برای جلوکنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتنقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره هوش و تفاوتهگنجینه ای به نام ویتامین خطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است ینوار مغزی روشی مهم در تشخبررسی و اپروچ جدید بر بیمپیوند مغز و سر و چالشهای داروی فامپیریدین یا نورلاثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاهی بر توانایی اجزاي بتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط میکروب روده و پارنظام مثبت زندگیتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بممانتین یا آلزیکسا یا اباز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمعنی روزهاطلاعاتی عمومی در مورد مورزش در کمر دردتشنج چیستسردرد و علتهای آنآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیشتر کمردردها نیازی به کندر در بیماریهای التهابحس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره احساسات متفاگیاه خواری و گوشت خوار کدخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشنورون هاي مصنوعی می توانبررسی سیستم تعادلی بدن اپیوند سر، یکی از راه حلهاداروی تشنجی دربارداریاثرات مفید قهوهناتوانی از درمان برخی ویتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط چاقی و کاهش قدرت بنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز فکر میکند مرگ برای دیاطلاعاتی عمومی در مورد موزوز گوشتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعبا هوش مصنوعی خودکار روبکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشانقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی درباره احساساتی غیرگالکانزوماب، دارویی جدیدفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیایندرالنورون های ردیاب حافظهبررسی علل کمر درد در میانپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مضر ماری جواناناتوانی در شناسایی چهره تولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط هوش ساختار مغز و ژهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمولتیپل اسکلروز در زنان از تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبلندی در ذهن ما درک بلندییک پیشنهاد خوب برای آسان تغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالشهای پیش روبارداری بدون رحمکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدنقش زبان در سلطه و قدرت ابخش دیگری در وجود انسان هگامی در درمان بیماریهای دقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان النوروپلاستیسیتی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان نخاع ما تا پایین ستون فقرتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتفراموش کارها باهوش تر هسارتباط انسانی، محدود به هفت سین یادگاری از میراث تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز مادران و کودکان در زمبه زودی شبکه مغزی به جای یکی از علل محدودیت مغز امتغییر عمودی سر انسان از پشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز حریص برای خون، کلید تبازگشت از آثار به سوی خداکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا نقش زبان در سلطه و قدرت ابرنامه و ساختار پیچیده مگاهی لازم است برای فهم و دلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز نوشیدن چای برای مغز مفید بسیاری از بیماری های جدیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تاجزایی ناشناخته در شکل گنخستین تصویر از سیاهچالهتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط شگفت مغز انسان و فهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز چون ابزار هوش است دلیبوزون هیگز چیستیادگیری مهارت های جدید دثبت امواج الکتریکی در عصشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز زنان جوانتر از مغز مربازسازي مغز و نخاع چالشی کوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عنقش سجده بر عملکرد مغزبرین نت به جای اینترنتگاهی مغز بزرگ چالش استدندان ها را مسواک بزنید تایا بیماری ام اس (مولتیپنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوت مغز انسان و میمون هپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننرمش های مفید در سرگیجهتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مفرایند حذف برخی اجزای مغارتباط شگفت انگیز مغز انهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت امخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز- از مغز ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز چگونه صداها را فیلتر بیماری گیلن باره و بیماریادآوری خواب و رویاجمجمه انسان های اولیهشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی مغزهای کوچک بی احساسبحتی علمی درباره تمایل بکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پانقش غذاها و موجودات دريابرای پیش بینی آینده مغز دگذر زمان کاملا وابسته به دو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا بدون زبان میتوانیم تچیزی خارج از مغزهای ما نیتفاوتهای جنسیتی راهی براپرورش مغز مینیاتوری انساداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق و علوم اعصابنرمشهای مهم برای تقویت عتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرفرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز- از مغز ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز مغز آیندگان چگونه است ؟بیماری ای شبیه آلزایمر و ژن هوش و ساختارهای حیاتی جنسیت و تفاوت های بیناییجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکمغزتان را در جوانی سیمکشبحث درباره پیدایش و منشاکاهش التهاب ناشی از بیماحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزنقش غذاها و موجودات دريابرخی نکات از گاید لاین پرگربه شرودینگر و تاثیر مشديدن با چشم بسته در خواب ایا تکامل هدفمند استچگونه مغز پیش انسان یا همتقلید مرحله ای نسبتا پیشآلزایمردر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و چرا مغزهای ما ارتقا یافت توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز- از مغزتویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری ای شبیه ام اس مولتژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش قهوه در سلامتیبحثی در مورد نقش ویتامينکایروپاکتیک چیستخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش غذاها و موجودات دريابرخی اثرات مضر ویتامین دگزیده ای از وبینار یا کنفدی متیل فومارات(زادیوا)(ایرادهای موجود در خلقت بچگونه هموساپينس بر زمین تلقین اطلاعات و حافظهآیا ما تنها موجودات زنده در چه مرحله ای از خواب ، راختلالات مخچهچرا حیوانات سخن نمی گوینتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافقارچ بی مغز در خدمت موجودارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز، از مغز واکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز انسان برای ایجاد تمدبیماری بیش فعالیژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی جالب درباره محدودیتکاربرد روباتهای ريزنانوخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی اختلالات عصبی مثانهگزارش یک مورد جالب لخته ودژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسچگونه آن شکری که می خوریمتلاش هایی در بیماران قطع آیا مغز تا بزرگسالی توسعدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات حرکتی در انسانچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیقدم زدن و حرکت دید را تغیارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استازدواج های بین گونه ای، رواکسن سرطانتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته ومغز انسان برای شادمانی طبیماری تی تی پیژنها ، مغز و ارادهبیماری ضعف عضلات نزدیک بژنهای هوش ، کدامندجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رنقش هورمون های تیروئید دبحثی در مورد نقش کلسیم و کاربرد روباتهای ريز، در خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در اننقص در تشخیص هیجانات عامبرخی بیماری ها که در آن بگشایش دروازه جدیدی از طردژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسچگونه انتظارات بر ادراک تلاشی برای درمان قطع نخاآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های بیماری آلزایمراختلالات صحبت کردن در انچرا در مغز انسان، فرورفتتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییقدرت انسان در نگاه به ابعارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شاستفاده از هوش مصنوعی در واسطه ها د رمسیر ایجاد مغساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای شادمانی طبیماریهای تحلیل عضلانی اکلرال هیدرات برای خوابانجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسنقش ژنتیک در درمان اختلابحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سچند جهانیبرخی بیماری های خاص که بدپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان ژنی از مغز انساگر تلاش انسان امروز براچگونه باغبانی باعث کاهش تلاشی جدید در درمان ام اسآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان های جدید میگرنادامه بحث تکامل چشمچراروياها را به یاد نمی آتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس لوب فرونتال یا پیشانی مغارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهاستیفن هاوکینگ در مورد هوراپامیل در بارداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان رو به کوچک تر شبیهوش کردن در جراحی و بیمکمردرد و علل آنجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمانقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیچندین ماده غذایی که ماننبرخی توجهات در ببمار پارپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان روش هاي جدیدی ابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمایل زیاد به خوردن بستنآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان های رایج ام اسادغام میان گونه های مختلچراروياها را به یاد نمی آتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیلبخند بزن شاید صبح فردا زاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلاستیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش هوازی مرتب خیلی به قتبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان رو به کوچکتر شد