دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گویید نوزده و ایمنی ساکت

کووید 19 و ایمنی ساکت

آیا ممکن است حامل ویروس کرونا باشی ولی نتایج آزمایشات تو منفی باشد؟
بله. این چیزی است که آزمایش های علمی جدید ثابت کرده است. ممکن است سه چهارم افراد حمل کننده ویروس، ایمنی ساکت داشته باشند یعنی بدن با بخشی جدای از سیستم ایمنی همورال، بر ویروس پیروز شده باشد و این از طریق سلول های ایمنی T است؛ بدون اینکه نیاز باشد همه اجزای سیستم ایمنی را تحریک کند.

و آن اجسام ایمنی، در مقادیر کمی است که در آزمون های عمومی دیده نمیشود. این مورد در کسانی است که علایم خفیفی از درگیری را داشته اند

؛ یعنی تعداد افراد مبتلا به ویروس در جهان میتواند چندین برابر مقادیر فعلی باشد زیرا آزمایشات کنونی، آنتی بادی ها را در خون جستجو میکند به جای آنکه سلول های تی را به طور اصلی بررسی کند.

دانشمندان می گویند در 10% از افراد سیستم ایمنی در عمل علیه ویروس فعال شده است و این بر اساس بررسی آنتی بادی ها در خون است که به وسیله سلول هایB ساخته می شوند. کشف جدید، یعنی پژوهش ها در آینده روی کشف سلول های T کار میکند و به این ترتیب تعداد افراد ناقل و مبتلا با دقت بیشتری مشخص میشود و درمان و قرنطینه آنها سریعتر شروع میشود بدون آنکه بیماری را به افراد دیگر منتقل کنند.

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #مشاهده #تکامل #ویروس_کرونا #علم #توهم #جهل

https://youtu.be/-GuBAXVCjbQ


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سیاره ابلهانايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنقش قهوه در سلامتیتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنچرا ماشین باید نتایج را پهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سومارتباط میکروب روده و پاردر آسمان هدیه های نادیدنکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا کیهان می تواند یک شبیفلج دوطرفه عصب 6 چشمبه قفس های سیاهت ننازراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش تیروئید در تکامل مغزتا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسنزاع بین علم و جهل رو به پهر جا که جات میشه، جات نیخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان جدید ALSکتابخانهآیا دلفین ها می تواند از فرایند تکامل و دشواری هابوزون هیگز چیستزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می اگر با مطالعه فیزیک کوانمواد کوانتومی جدید، ممکننقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستههم نوع خواری در میان پیشیویتامین E برای فعالیت صحاز انفجار بزرگ تا انفجار درک و احساسگلوئونزندگی در سیاهچالهآرامش و سکونقلب روباتیکبیماری ای شبیه ام اس مولتتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونه به اعدامجهشهای مفید و ذکاوتی که دهندسه بنیادینخطرات هوش مصنوعیواقعیت و انعکاساز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش گذر زمان کاملا وابسته به بیوگرافیزبان مشترک ژنتیکی موجوداافتخار انسانقدرت انسان در نگاه به ابعتنفس بدون اکسیژنشاید گوشی و چشمی، آماده شماده ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار عصب و عضلهجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی الفاگوابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکواکسن سرطانپوشاندن خود از نوراز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، وسیله شناسایی محیطامواجی که به وسیله ی ماشیلرزش ناشی از اسیب به عصبمعنی روزهتو تغییر و تحولیششمین کنگره بین المللی سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه مولکول های دی ان ایهوش مصنوعی از عروسک بازی حلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردیک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق انگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز مغز و اخلاقتوهم چیستظرف باید پر شود چه با چرک مرگ چیستتحریک عمقی مغزنگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدداروی لیراگلوتیدژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدوداستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان خطرناکترین موجودمناطق خاصی از مغز در جستجمغز بیش از آنچه تصور میشوتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زبامسئولیت در برابر محیط زیتسلیم شدن از نورون شروع منادیدنی ها واقعی هستندهوش عاطفی قسمت 11حس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و دارویی خلط آورکنگره بین المللی سردرد دآیندهاصول توسعه ی یک ذهن کاملريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیر آفرینش از روح تا مغز ايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش مهاجرت در توسعه نسل اتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زچرا مغز انسان سه هزار سالهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیدر آستانه ی موج پنجم کوویکیست هیداتید مغزآیا گذشته، امروز وآینده فناوری هوش مصنوعی نحوه خبه مغز خزندگان خودت اجازراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش حفاظتی مولکول جدید دتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالنسبیت عام از زبان دکتر برهر حرکت خمیده می شود و هر خلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسدرمان جدید میگرن با انتی کجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها میتوانند بافرایند حذف برخی اجزای مغبوزون هیگز جهان را از متلزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرناگر تلاش انسان امروز براموجود بی مغزی که می تواندنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستههمه چیز موج استویتامین E در چه مواد غذایاز بحث های کنونی در ویروسدرک کنیم ما همه یکی هستیمگمان میکنی جرمی کوچکی در زندگی زمینی امروز بیش از آرامش(سکوت) stillness و تکاپوقلب را نشکنبیماری اسپینال ماسکولار تلاش هایی در بیماران قطع شناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاهخواری بر رشد و نه جنگ و نه خونریزیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهندسه در پایه ی همه ی واکدفاع از پیامبرواقعیت خلا و وجود و درک ماز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشگذشته را دفن کنبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان چهار حرفی حیات زمینافراد آغاز حرکت خودشان رقدرت ذهنتنها مانع در زندگی موارد شاید درست نباشدماده ی خالیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوبت کودکانجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و واکسن ضد اعتیادپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستامیوتروفیک لترال اسکلرولرزش عضله یا فاسیکولاسیومعادله ها فقط بخش خسته کنتو جهانی هستی که خودش را صبر بسیار بایدمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه میتوان با قانون جنهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهانتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز مغز و اخلاقتوهم وجودعقل مجادله گرمرگ و میر پنهانتحریک عمقی مغز در آلزایمنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترداروی تشنجی دربارداریژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیداستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز برای فراموشی بیشتر کتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و مستند جهان متصلتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نادانی در قرن بیست و یکم،هوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و داستانها و مفاهیمی اشتباکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازاصول سلامت کمرریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش میدان مغناطیسی زمین تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیچرا مغزهای ما ارتقا یافت هیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیدر درمان بیماری مولتیپل کیست کلوئید بطن سومآیا پیدایش مغز از روی تصافیلمی بسیار جالب از تغییبه نقاش بنگررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچنسبت ها در کیهانهرچیز با یک تاب تبدیل به خم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید کنترل مولتیپلکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دست مصنوعی به زودی قافراتر از دیوارهای باوربی نهایت در میان مرزهازمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکاناگر خواهان پیروزی هستیموجودات مقهور ژنها هستندنقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای اسرار آهمه چیز در زمان مناسبخانواده پایدارویتامین کااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک احساسات و تفکرات دیگگنجینه ای به نام ویتامین زندگی زودگذرآزمون تجربی، راهی برای رقیچی ژنتیکیبیماری اضطراب عمومیتلاشی برای درمان قطع نخاشواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدتاثیر انتخاب از طرف محیط چه زیاد است بر من که در ایجوانان وطنهندسه زبانِ زمان استدفاع در برابر تغییر ساختوالزارتان داروی ضد فشار از تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاگربه شرودینگر و تاثیر مشبیان حقیقتزبان نیاز تکاملی استافراد بی دلیل دوستدار تو قدرت عشقتنها در برابر جهانشب سیاه سحر شودماده ای ضد التهابیتاثیر درجه حرارت بر عملکنور درونحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهواکسن علیه سرطانپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب امید نیکو داشته باش تا آنلزوم سازگاری قانون مجازامعجزه های هر روزهتو دی ان ای خاص ميتوکندريصرع و درمان های آنمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه مغز پیش انسان یا همهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکیک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی دراندوه در دنیا استمنابع انرژی از نفت و گاز مغز و سیر تکامل ان دلیلی توهم وجودعقلانیت بدون تغییرمرگ و میر بسیار بالای ناشتداوم مهم است نه سرعتنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید ALSژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کرونااستفاده از سلول های بنیاروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاکانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت امشکل از کجاستتشنج چیستنازوکلسینهوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهدخالت در ساختار ژنهاکنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثاضطراب و ترسریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز ای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پچرا ویروس کرونای دلتا واهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر سال حدود 7 میلیون نفر کاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا آگاهی پس از مرگ از بیفیزیک مولکولها و ذرات در به نقاش بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین ایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هانسبت طلایی، نشانه ای به سهز ذره، یک دنیاستخونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنودرمان جدید ای ال اس، توفرکریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرد موفقبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آناپی ژنتیکموسیقی نونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای جادویی همه چیز در زمان کنونی استخار و گلویتامین کا و استخواناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک تصویر و زبان های مخلتگویید نوزده و ایمنی ساکتزندگی سلول در بدن، جدای اآزمون ذهنی گربه ی شرودینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیماری بیش فعالیتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدتاثیر احتمالی عصاره تغلینه عدم مطلق بلکه عدم با قجوانان وطنهندسه، نمایشی از حقیقتدقیق ترین تصاویر از مغز اواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشگزیده ای از وبینار یا کنفبیست تمرین ساده برای جلوزبان و کلمه حتی برای کسانافزایش قدرت ادراکات و حسقضاوت ممنوعتنهایی رمز نوآوری استشبیه سازی میلیون ها جهان ماده، چیزی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانهوش مصنوعی از عروسک های بحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب واکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگساز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزامید نجاتلزوم سازگاری قانون مجازامعجزه ی چشمتو در میانه ی جهان نیستی ضرورت زدودن افکارمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر رژیم گیاهخواری بر چگونه هموساپينس بر زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسیک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشناییاندوه دردی را دوا نمیکندمنابع انرژی از نفت و گاز مغز کوانتومیتوهم بی خداییعقیده ی بی عملمرگ انتقال است یا نابود شتداخل مرزها و صفات با بیننگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدداروی جدید s3 در درمان ام ژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسوناستفاده از سلول های بنیاروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر انسانیت در برابر دیگرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز بزرگ چالش است یا منفعتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدمشکلات نخاعیتشنج و حرکات شبه تشنجی قانباید صبر کرد آتش را بعد هوش عاطفی قسمت پنجمحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انساندر مانهای کمر دردکندر در بیماریهای التهابآیا فراموشی حتمی استاطلاع رسانی اینترنتیآیا ممکن است موش کور بی ماطلاعات حسی ما از جهان، چریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیای همه ی وجود منمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش نگاه از پایین یا نگاهتکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزچرا پس از بیدار شدن از خوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های اسرار آمیز در آکاهش التهاب ناشی از بیماآیا امکان بازسازی اندامهفیزیک و هوشیاریبه نادیدنی ایمان بیاورراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازنشانه های گذشته در کیهان هزینه ای که برای اندیشیدخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرد یا اندیشهبی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنابتدا سخت ترین استموسیقی هنر مایع استنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامههمه چیز، ثبت می شودخارق العاده و استثنایی بویتامین کا در سبزیجاتاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری گوشه بیماری اتوزومال رسسزندگی، مدیریت انرژیآزمون ذهنی گربه شرودینگرقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماری تی تی پیتلاشی جدید در درمان ام اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر ترکیبات استاتین (سنهایت معرفت و شناخت درک عجواب دانشمند سوال کننده هنر فراموشیدل به دریا بزنواکنش به حس جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقزبان و بیان نتیجه ساختماافزایش مرگ و میر سندرم کوقطار پیشرفتتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی سیستم های کوانماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظههوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(واسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ امید جدید بر آسیب نخاعیلزوم عدم وابستگی به گوگل معجزه ی علمتوقف؛ شکستضررهای مصرف شکر و قند بر مدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچگونه هوشیاری خود را توسهوش مصنوعی از عروسک بازی حکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی یکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنیاندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژی از نفت و گاز مغز آیندگان چگونه است ؟توهم تنهاییعلم و ادراک فقط مشاهده ی مرگ تصادفیتروس جریان انرژینگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهداروی جدید میاستنی گراویژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمراستیفن هاوکینگ در مورد هروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز بزرگ چالشهای پیش روتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکمشکلات بین دو همسر و برخیتشنج عدم توازن بین نورون نبرو و انرژی مداومهوش عاطفی قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در اندر محل کار ارزش خودت را بکوچ از محیط نامناسبآیا ما کالا هستیماطلاعاتی عمومی در مورد مریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صداای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش نظام غذایی در تکامل متکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به چرا ارتعاش بسیار مهم استهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهاندرمان های بیماری آلزایمرکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا انسان با مغز بزرگش اخفیزیکدانان ماشینی برای تبه هلال بنگرراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنقش درختان در تکاملتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهنشانه های پروردگار در جههزینه سنگین انسان در ازاخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بکریستال زمان(قسمت دوم)زمان و مکان، ابعاد کیهان آیا راهی برای رفع کم آبی فرد حساس از نظر عاطفی و ببی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایابتدایی که در ذهن دانشمنمیهمانهای ناخوانده عامل نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشهمه ی سردردها بی خطر نیستخبر مهم تلسکوپ هابلویتامین بی 12 در درمان درداز تکینگی تا مغز و از مغز درک دیگرانگوشت خواری یا گیاه خواریزونیسومایدآزادی عقیده، آرمانی که تقانون گذاری و تکاملبیماری دویکتمایل زیاد به خوردن بستنشکل های متفاوت پروتئین هابزار بقا از نخستین همانما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر تغذیه بر سلامت روانهایت در بی نهایتجوسازی مدرنهنر حفظ گرهدلایلی که نشان میدهد ما بواکسن های شرکت فایزر آمراز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان، در سایه پیشرافزایش سرعت پیشرفت علوم لمس کوانتومیتهدیدهای هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درماست مالیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندین اجباریوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچااز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافامید درمان کرونا با همانمقاومت به عوارض فشار خون معجزه ی علم در کنترل کرونتولید مثل اولین ربات های ضررهای شکر بر سلامت مغزمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاریک ترین بخش شبچگونه واکسن کرونا را توزهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه میتواند بزرگترین دابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان اولین سلول مصنیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به از تکامل تا مغز، از مغز ترویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعیاندام حسی، درک از بخش هایمنابع انرژی از نفت و گاز مغز انسان ایا طبیعتا تماتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحمرگی وجود نداردتری فلوپرازیننگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریداروی جدید برای میاستنی کل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار استیفن هاوکینگ در تفسیر روش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآمشکلات روانپزشکی پس از ستشویق خواندن به کودکانچت جی پی تیهوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکدر چه مرحله ای از خواب ، رکوچک شدن مغز از نئاندرتادر ناامیدی بسی امید استکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما تنها موجودات زنده اطلاعاتی عمومی در مورد مرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیایمپلانت مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش نظریه تکامل در شناساتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان چرا بیماری های تخریبی مغهیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به درمان های جدید میگرنکاهش دوپامین عامل بیماریآیا احتمال دارد رویا از آفاجعه ی جهل مقدسبه کدامین گناه کشته شدندرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئینظام مثبت زندگیهزاران سال چشم های بینا وخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بکریستال زمان(قسمت سوم)زمان و صبرآیاما مقهور قوانین فیزیکفردا را نمیدانیمبیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنابتذال با شعار دینمیوتونیک دیستروفینقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال ایجاد و ارتقاهمیشه چشمی مراقب و نگهباخدا موجود استویتامین بی هفدهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریگیلگمش باستانی کیستزونا به وسیله ویروس ابله آزار دیگری، آزار خود استقانون جنگلبیماری دیستروفی میوتونیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل پنجم مادهابزار بقا از نخستین همانما اشیا را آنطور که هستندتاثیر حرکات چشم بر امواج نهادینه سازی فرهنگ اختلاجامعه ی آسمانیهنر رها شدن از وابستگیدنیای شگفت انگیز کوانتومواکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و تکلم برخی بیماریهافسردگی و اضطراب در بیمالوب فرونتال یا پیشانی مغتو یک معجزه ایشبکیه های مصنوعیماست مالی با هوش انسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز- از مغز رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب امیدوار باش حتی اگر همه چمقابله ی منطقی با اعتراضمعجزه در هر لحظه زندگیتولید یا دریافت علمطلوع و حقیقتمدل های ریز مغز مینی برینتاریکی من و تو و گرد و غباچگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه های کاذبابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان تغییر میدان مغیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتانرژی بی پایان در درون هرمنابع انرژی از نفت و گاز مغز انسان برای ایجاد تمدتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمراحل ارتقای پله پله کیهتری فلوپرازیننگاهی بر توانایی اجزاي بهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جواناداروی جدید برای ای ال اسکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زباناستخوان های کشف شده، ممکروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضداهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز بزرگترین مصرف کننده تکینگیعادت همیشه خوب نیستمشکلات روانپزشکی در عقب تشخیص ژنتیکی آتروفی های چت جی پی تیهوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کواندر هم تنیدگی مرزها و بی مکووید نوزده و خطر بیماری آیا مغز تا بزرگسالی توسعاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش هورمون های تیروئید دتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردچرا حیوانات سخن نمی گوینهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین مدرمان های جدید در بیماری کاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آفاصله ها در مکانیک کوانتبه امید روزهای بهتررحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوایجاد احساساتمنبع خواب و رویانقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتینظریه ی تکامل در درمان بیهستي مادي ای که ما کوچکترخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بکشف مکانیسم عصبی خوانش پزمان واقعیت است یا توهمآب زندگی است قسمت چهارمفرزندان زمان خودبیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییابداع دی ان ای بزرگترین دمیگرن و پروتئین مرتبط با نمیتوان با بیرون انداختنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ریز و درشتهمیشه اطمینان تو بر خدا بخدا بخشنده است پس تو هم بویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتگیاه بی عقل به سوی نور میزیباترین چیز در پیر شدنآسيب میکروواسکولاریا آسقانون جنگلبیماری ضعف عضلات نزدیک بتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکست حتمیما به جهان های متفاوت خودتاثیر دوپامین و سروتونینچهار میلیارد سال تکامل بجاودانگی مصنوعیهنر، پر کردن است نه فحش ددنیا، هیچ استواکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و شناخت حقیقت قسمت چاقلیت خلاقلوتیراستامتو یک جهان در مغز خودت هسشباهت مغز و کیهانماشین دانشتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات باز تکینگی تا مغز- از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب امیدواری و مغزمقابله با کرونا با علم اسمعرفت و شناختتولید پاک و فراوان انرژیطلای سیاهمدیون خود ناموجودتاریکی و نورچگونه انتظارات بر ادراک هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان روش هاي جدیدی یاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیاز روده تا مغزرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای وارانرژی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز مغز انسان برای شادمانی طتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا مومرز مرگ و زندگی کجاستترک امروزنگاهت را بلند کنهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای دیابتکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح استروژن مانند سپر زنان دروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ وماولویت بندی ها کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز حریص برای خون، کلید تتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیمشاهده گر جدای از شیء مشاتشخیص آلزایمر سالها قبل نتایج نادانی و جهلهوش عاطفی قسمت سومحس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییدر هم تنیدگی کوانتومیکودک هشت ساله لازم است آدآیا همه جنایت ها نتیجه بیاعتماد به خودرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری ایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش هورمون زنانه استروژنتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهچرا حجم مغز گونه انسان درهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های رایج ام اسکایروپاکتیک چیستآیا برای تولید مثل همیشه فاصله ی همیشگی تصویر سازبه بالا بر ستارگان نگاه کرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتایران بزرگمنتظر نمان چیزی نور را بهنقش روزه داری در سالم و جتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندنظریه ی تکامل در درمان بیهستی ما پس از شروعی چگال خودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون داروکشف مکانیسمی پیچیده در بزمان پلانکآب زندگی است قسمت هفتمفرضیه ای جدید توضیح میدهبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استابزار هوش در حال ارتقا ازمیگرن سردردی ژنتیکی که بنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان شگفت انگیزهمیشه داناتر از ما وجود دخدای رنگین کمانویروس مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرگیاه خواری و گوشت خوار کدزیباترین چیز در افزایش سآسیب ها ناشی از آلودگی هوقانونمندی و محدودیت عالمبیماریهای تحلیل عضلانی اتمدن بشری و مغز اخلاقیشگفت نیست من عاشق تو باشمما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر دپاکین بر بیماری مچهار ساعت پس از کشتار خوکجایی خالی نیستهوموارکتوس ها ممکن است ددندان ها را مسواک بزنید تواکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت االکترومغناطیس شنوایی و هلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز با کیهان مادیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استاز تکینگی تا مغز- از مغزترمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب امیدی به این سوی قبر نیستملاحظه های اخلاقی دربارهمغز فکر میکند مرگ برای دیتولید سلولهای جنسی از سلطوفان فقر و گرسنگی و بی سمدیریت اینترنت بر جنگتاریکی خواهد ترسیدچگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان روشی برای تبدییادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیاز سایه بگذررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنانرژی تاریک که ما نمی تومنابع انرژی از نفت و گاز مغز انسان برای شادمانی طتوپیراماتعلم بدون توقفمرز بین انسان و حیوان کجاترکیب آمار و ژنتیکچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید ضد میگرنکلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان اسرار آفرینش در موجروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هااولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز در تنهایی آسیب میبینتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتمشاهده آینده از روی مشاهتصویر زیبا از سلولنجات در راستگوییهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی کوانتومی و پکودک ایرانی که هوش او از آیا هوش مصنوعی می تواند ناعتماد به خودرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقایایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش ویتامین K در ترمیم استکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصچرا خشونت و تعصبهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های علامتی در ام اسکار با یگانگی و یکپارچگیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفتون های زیستیبه بالاتر از ماده بیندیشرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتایرادهای موجود در خلقت بمنحنی که ارتباط بین معرفنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارنظریه ی تکامل در درمان بیو هر کس تقوای خدا پیشه کنخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرطان با امواج صوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبزمان به چه دلیل ایجاد میشآب زندگی است قسمت اولفساد اقتصادی سیتماتیک دربیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویابزار بقا از نخستین همانمیگرن شدید قابل درمان اسنمایش تک نفرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و همیشه راهی هستخدایی که ساخته ی ذهن بشر ویرایش DNA جنین انسان، براز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویگیرنده باید سازگار با پیزیر فشار کووید چه باید کرآشنا پنداریقارچ بی مغز در خدمت موجودبیماری، رساله ای برای سلتمدن زیر آبشگفت انگیز بودن کیهانما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر داروهای ضد التهاب نوآوری ای شگفت انگیز دانجاذبههورمون شیرساز یا پرولاکتابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهواکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت دالکتروتاکسی(گرایش و حرکلیروپریم داروی ترکیبی ضدتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت کیهان و مغزمباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب امیدی تازه در درمان سرطاملاحظات بیهوشی قبل از جرمغز قلبتولترودینطوفان زیباییمداخله ی زیانبار انسانتاریخ همه چیز را ثبت کردهچگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقای از نخستین دانش، قفل ذهن را باز میکنیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آاز علم جز اندکی به شما دارویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانیانرژی خلا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز مغز انسان رو به کوچک تر شتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهمرز جدید جستجو و اکتشاف، ترکیب حیوان و انسانچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد الزایمرکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شاسرار بازسازی اندام هاروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعاولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز را از روی امواج بشناستکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرمطالبه ی حق خودتصویر زیبای اصفهاننخاع ما تا پایین ستون فقرهوش عاطفی بیشتر در زنانهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومی و دکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی زندگی بشراعداد بینهایت در دنیای مرژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشوداین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش ژنتیک در درمان اختلاتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردچرا در مغز انسان، فرورفتهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان ژنتیکی برای نوآوریکاربرد روباتهای ريزنانوآیا تکامل و تغییرات ژنتیفروتنی و غروربه جای محکوم کردن دیگران رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استاکسی توسین و تکامل پیش امنشأ اطلاعات و آموخته ها نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرنظریه ی ریسمانوفور و فراوانیخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمانهای بیماری پارکینسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزمان شگفت انگیزآب زندگی است قسمت دومفشار و قدرتبیماری وسواستقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر چند نرمش مفید برای کمردرتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیهمیشه عسل با موم بخوریمخسته نباشی باباواقعیت فیزیکی، تابعی از از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبگالکانزوماب، دارویی جدیزیرفون داروی ضد ام اسآشنا پنداریقبل از آغازتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت زده و حیران باشما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوار مغز مشاهده ی غیر مستجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش فوق العاده، هر فرد اسابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالباز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سالکترودهای کاشتنیلیس دگرامفتامین یا ویاستو آرامش و صلحیشباهت زیاد بین سلول هاي عمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکاناز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانامگا سه عامل مهم سلامتممانتین یا آلزیکسا یا ابمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتومورها و التهاب مغزی عاطولانی ترین شبمدارک ژنتیکی چگونه انسانتازه های اسکیزوفرنی(جنوچگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی از عروسک بازی حباب های کیهانی تو در توابزارهای دفاعی و بقای مودائما بخوانیاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداازدواج های بین گونه ای، رروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال انسان قدیم در شبه جزیره عمنابع انرژی از نفت و گاز مغز انسان رو به کوچکتر شدتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن امزایای شکلات تلخ برای سلترازودونچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی سل سپتکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم اصل بازخوردروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو اولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست قسمت مغز زنان جوانتر از مغز مرتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سمطالبی در مورد تشنجتصویربرداری فضاپیمای آمنخستین تمدن بشریهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلدر هر سوراخی سر نکنکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش ارثی دریافتی از پبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فراین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش گرمایش آب و هوا در همتأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرجلوتر را دیدنچرا ذرات بنیادی معمولاً هدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان پوکی استخوانکاربرد روباتهای ريز، در آیا جنین انسان، هوشمندی فرگشت و تکامل تصادفی محض به خودت مغرور نشورشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتاگر فقط مردم میفهمیدند کمنشاء کوانتومی هوشیاری انقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرنظریه تکامل در درمان بیموقت نهيب هاي غير علمي گذشخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزنان باهوش ترآب زندگی است قسمت سومفضای قلب منبع نبوغ استبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین همانمیدان های مغناطیسی قابل چند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنهمجوشی هسته ای، انرژِی بخطا در محاسبات چیزی کاملواقعیت چند سویهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووگام کوچک ولی تاثیرگذارزیرک ترین مردمآغاز فصل سرما و دوباره تکقبل از انفجار بزرگتمرکز و مدیتیشنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمانند آب باشتاثیر درجه حرارت بر مغزنوار مغز ترجمه رخدادهای جدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ واکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریزبان جانسوزالگو نداشتیملا اکراه فی الدینتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عمحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکچیز جدید را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهاناز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمن کسی در ناکسی دریافتم مغز مانند تلفن استتومورهای نخاعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمروری بر تشنج و درمان هایتازه های بیماری پارکینسوچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی از عروسک بازی حد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد و نیازهای تکاملیداروهای مصرفی در ام اسژن همه چیز نیستپروتز چشماسکار، لگوی هوشمندروبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسانسان میوه ی تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز مغز ایندگان چگونه استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانمسمومیت دانش آموزان بی گتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانداروی ضد چاقیکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی اصل در هم تنیدگی و جهانی روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایاولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغزهای کوچک بی احساستکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک اندامطالعه ای بیان میکند اهدتصور از زمان و مکاننخستین تصویر از سیاهچالهمعماری، هندسه ی قابل مشاتصادف یا قوانین ناشناختهنخستین روبات های زنده ی جهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و در والنتاین کتاب بدید همکودکان را برای راه آماده آیا هوش سریعی که بدون احسفلج نخاعی با الکترودهای بلندی در ذهن ما درک بلندیراه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با این ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش پیش زمینه ها و اراده تئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهچراروياها را به یاد نمی آهدف یکسان، در مسیرهای متحساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انسادرمان پوکی استخوانکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهان ذهن و افکار ما مفراموش کارها باهوش تر هسبه دنبال رستگاری باشرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستاگر میدانی مصیبت بزرگتر مهندسی ژنتیک در حال تلاش نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهنظریه تکامل در درمان بیموقتی فهمیدی خطا کردی برگخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتدروغ نگو به خصوص به خودتکشتن عقیده ممکن نیستزنجیرها را ما باید پاره کآب، زندگی است(قسمت پنجم)قفس ذهنبیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقا از نخستین همانمیدان های کوانتومی خلاچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستهمراه سختی، اسانی هستخطا در محاسبات چیزی کاملواقعیت چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووگامی در درمان بیماریهای بیندیشزیست شناسی کل در جزء فراکآغاز مبهم آفرینشقبرستان ها با بوی شجاعتتمرکز بر هدفشگفتی های زنبور عسلماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغز در فراموشی هاجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی و کشف زبان هایابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف واکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباور و کیهان شناسیزبان ریشه هایی شناختی اسالگو و عادت را بشکن و در الاموژین داروی ضد اوتیسم؟تو انسانی و انسان، شایستشجاعت و ترسمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی منتظر شناخته شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز از تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیانفجار و توقف تکاملی نشامن پر از تلخیممغز مادران و کودکان در زمتومورهای ستون فقراتطبیعت موجی جهانمرکز هوشیاری، روح یا بدن تبدیل پلاستیک به کربن و سچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی از عروسک بازی حریص نباشابعاد اضافه ی کیهانداروهای ام اسژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلماساس انسان اندیشه و باور روبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرانسان ها می توانند میدان منابع انرژی از نفت و گاز مغز ابزار بقای برتر مادیتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را مسمومیت دانش آموزان، قماتراشه ی بیولوژِیکچالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبداروی ضد چاقیکمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران رااصل علت و تاثیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز، فقط گیرندهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنرمش های مفید برای درد زاهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش در یک فراکتال هر نقطه مرککوری گذرای ناشی از موبایآیا هشیاری کوانتومی وجودفلج بل، فلجی ترسناک که آنبلوغ چیستراه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای اینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش آتش در رسیدن انسان بهتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتچراروياها را به یاد نمی آهدف از تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهادرمان ام اس(مولتیپل اسکلکتاب زیست شناسی باورآیا جهش های ژنتیکی، ویروفراموشی همیشه هم بد نیستبه زودی شبکه مغزی به جای رشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجوداگر نیروی مغناطیس نباشد مهربانی، شرط موفقیتنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهنظریه تکامل در درمان بیموقتی پر از گل شدی خودت را خوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میدریای خداگل خاردار، زیباستزندگی هوشمند در خارج از زآتش منبع انرژیقفس را بشکنبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقا از نخستین همانمیدان بنیادین اطلاعاتچند جهانی و علمجهش های ژنتیکی مفید در ساهمراهی نوعی سردرد میگرنیخطای ادراک کارماواقعیت چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوگامی در درمان بیماریهای بیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی باور حقیقت یا إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدم زدن و حرکت دید را تغیتمساح حد واسط میان مغز کوشانس یا تلاشماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغز در تشخیص بیماری جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی یا حماقت طبیعابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجزبان شناسی مدرن در سطح سلالگوی بنیادین و هوشیاریلایو دوم دکتر سید سلمان فتو با همه چیز در پیوندیشرکت نورالینک ویدیویی ازمحدودیت چقدر موثر استتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زباناز تکینگی تا مغز، از مغز رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیانقراض را انتخاب نکنیدمنابع انرژي پاک سرچشمه حمغز چون ابزار هوش است دلیتوهم فضای خالیطبیعت بر اساس هماهنگیمرکز حافظه کجاستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک بازی حرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد بالاترداروهای تغییر دهنده ی سیژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسااستفاده از مغز، وزن را کمروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینانسان یک کتابخانه استمنابع انرژی از نفت و گاز مغز ابزار برتر بقاتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را مسیر دشوار تکامل و ارتقاتربیت کودکان وظیفه ای مهچاالش ها در تعیین منبع هوهوش احساسیحس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابداروی ضد تشنج با قابليت تکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهاولین دروغمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغزتان را در جوانی سیم کشتکامل ابزار هوش ، راه پر تکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدنرمش های مفید در سرگیجههوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازدر کمتر از چند ماه سوش جدکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا واکنش های یاد گرفته وفلج خواببلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش انتخاب از طرف محیط، نتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بینایینزاع بین جهل و علم رو به پهدف از خلقت رسیدن به ابزاخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان تومورهای مغزی با اکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفراموشی و مسیر روحانیبه زیر پای خود نگاه نکن برشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلااگر نعمت فراموشی نبود بسموفقیت هوش مصنوعی در امتنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگتریهفت چیز که عملکرد مغز تو وقتی تو از یاد گرفتن باز خوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده درک فرد دیگر و رفتارهای اگل زندگیزندگی بی دودآثار باستانی تمدن های قدقلب و عقلبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج چند روش ساده برای موفقیتجهش های ژنتیکی غیر تصادفهندسه ی پایه ایخطای حسواقعیت های متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینگاهی لازم است برای فهم و بیهوشی در بیماران دچار ازیست، مرز افق رویداد هستافت فشار خون ناگهانی در وقدرت مردمتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی نوین نیازمند الگوبرداری از طبیعتلبخند بزن شاید صبح فردا زتو با باورهایت کنترل میششربت ضد خلطمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر رو ح و روان بر جسمچیزی شبیه نور تو نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهاروزوز گوشپیر شدن حتمی نیستاز تکامل تا مغز از مغز تا رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز مغز چگونه صداها را فیلتر توهم فضای خالی یا توهم فضطعمه ی شبکه های ارتباط اجمرکز حافظه کجاستتبدیل سلولهای محافط به سنگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس متفاوتاتفاق و تصادفداروهای ضد بیماری ام اس وژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهاستفاده از هوش مصنوعی در روح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فانسان باشمنابع بی نهایت انرژی در دمغز از بسیاری حقایق می گرتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خومسئول صیانت از عقیده کیسترجمه ای ابتدایی از اسراناتوانی از درمان برخی ویهوش احساسیحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد تشنج با قابليت تکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلواصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهاناولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مغزتان را در جوانی سیمکشتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نرمشهای مهم برای تقویت عهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد در آرزوهایت مداومت داشتهکیهان خود را طراحی میکندآیا یک، وجود داردفلج خواب چیستبنی عباس، ننگی بر تاریخراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهاینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنقش اتصالات بین سلولهای تا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بینایینزاع بین علم و نادانی رو هر چیز با هر چیز دیگر در تخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان تشنجکتاب، سفری به تاریخآیا خداباوری محصول تکاملفرایند پیچیده ی خونرسانیبه سخن توجه کن نه گویندهز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیاگر نعمت فراموشی نبود بسمولتیپل اسکلروز در زنان نقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرهفت سین یادگاری از میراث ویتنام نوعی کرونا ویروس خانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک نیازمند شناخت خویش اگلوله ی ساچمه ایزندگی در جمع مواردی را برآرامش و دانشقلب دروازه ی ارتباطبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقا از نخستین همانمکان زمان یا حافظه زمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهندسه ی رایج کیهانخطر آلودگی هواواقعیت و مجازاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهگاهی مغز بزرگ چالش استبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرافت هوشیاری به دنبال کاهقدرت کنترل خودتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار شش گوشماجرای عجیب گالیلهتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار عصب و عضلهجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان، نشان دهنده ی سخنگو التهاب شریان تمپوراللحظات خوش با کودکانتو باید نیکان را به دست بشش مرحله تکامل چشممخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر روده بر مغزنکاتی در مورد تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی حل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میاز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز مغز ناتوان از توجیه پیداتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ظهور امواج مغزی در مغز مصمرکز خنده در کجای مغز استتبر را بردارنگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی فامپیریدین یا نورلژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی ااستفاده از انرژی خلاروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان جدید از چه زمانی پامنابع جدید انرژیمغز به تنهایی برای فرهنگ توصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی مسئولیت جدیدترس و آرمان هاناتوانی در شناسایی چهره هوش در طبیعتحس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج توپیراماتکنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهاناوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست قسمت53مغط یک گیرنده است