دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر نگاه انسان بر رفتار ذرات کوانتومی جهان- قسمت پنجم

تاثیر نگاه انسان بر رفتار ذرات کوانتومی جهان- قسمت پنجم

نگاه انسان فقط بر امروز و آینده تأثیر گذار نیست بر گذشته هم تاثیر گذار است!

این کلام در محدوده مادی زندگی ما قابل تصور نیست ولی بر اساس آزمون های فیزیک کوانتوم، واقعیتی شگفت انگیز است.

گمان می کنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان در درون توست!

با ما همراه باشید.
@salmanfatemi

https://youtu.be/8YTQmtMyrF4


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امید درمان کرونا با همانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گوینداروهای مصرفی در ام اسژنهای هوش ، کدامندسیاره ابلهاناولین سلول مصنوعیابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحممرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر ترکیبات استاتین (سهفت سین یادگاری از میراث در هم تنیدگی کوانتومی و دکیست کلوئید بطن سومسردرد میگرن در کودکانایرادهای موجود در خلقت باختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفامغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمانهای بیماری پارکینسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارمغز بزرگ چالشهای پیش روتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رفتار اجتماعی انسان، حاصگزارش یک مورد جالب لخته وعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسافرایند تکامل و دشواری هابعد از کرونانقش ژنتیک در درمان اختلاجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی در کامپیوترهاروش های صرفه جویی در ایجاپرورش مغز مینیاتوری انساصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبتمایل زیاد به خوردن بستننقش سجده بر عملکرد مغزحافظه و اطلاعات در کجاست هدف یکسان، در مسیرهای متراست دستی و چپ دستیآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های سازمان بهداشت نوار مغزی روشی مهم در تشخخودآگاهی و هوشیاريواکنش های ناخودآگاه و تقزبان و بیان، در سایه پیشرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااسرار بازسازی اندام هامواد کوانتومی جدید، ممکنتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه جمعیت های بزرگ شکل دو برابر شدن خطر مرگ و میورزش بهترین درمان بیش فعسفری به آغاز کیهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چامگا سه عامل مهم سلامتابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیمحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان درداروهای ام اسژنهای حاکم بر انسان و انسسیر آفرینش از روح تا مغز اوکرلیزوماب داروی جدید شابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خدامزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر دوپامین و سروتونینهم نوع خواری در میان پیشیدر کمتر از چند ماه سوش جدکاهش مرگ و میر ناشی از ابسردرد و علتهای آناگر نعمت فراموشی نبود بساختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درک فرد دیگر و رفتارهای اگمان میکنی جرمی کوچکی در شبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتبدیل سلولهای محافط به سرقیبی قدرتمند در برابر مگشایش دروازه جدیدی از طرعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار فرایند حذف برخی اجزای مغبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش گرمایش آب و هوا در همجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش هایی ساده برای کاهش اآلودگی هوا و ویروس کروناسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاست هدف از تکامل مغزرجزخوانی هایی که امروز بآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های غیر دارویی در سنورون هاي مصنوعی می توانخودآگاهی و هوشیاريواکسن های شرکت فایزر آمرزبان و تکلم برخی بیماریهآیا راهی برای رفع کم آبی اصول سلامت کمرموجود بی مغزی که می تواندتا 20 سال آینده مغز شما به چگونه حافظه را قویتر کنیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ورزش در کمر دردسلول های بنیادی منابع و اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیمحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا خشونت و تعصبداروهای ضد بیماری ام اس وکلرال هیدرات برای خوابانسیستم تعادلی بدنايندگان چگونه خواهند دیداثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر دپاکین بر بیماری مهمیشه اطمینان تو بر خدا بدر آستانه ی موج پنجم کوویکاهش التهاب ناشی از بیماسردرد تنشناگر نعمت فراموشی نبود بساختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درک و احساسگنجینه ای به نام ویتامین شباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین همانارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکمغز حریص برای خون، کلید تتری فلوپرازینرموزی از نخستین تمدن بشرپمبرولیزوماب در بیماری چعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسفرد حساس از نظر عاطفی و ببعد از کرونا دلخوشی بیهونقش آتش در رسیدن انسان بهجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش صحبت کردن در حال تکامآلزایمرپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتمدن بشری و مغز اخلاقینقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاستهدف از خلقت رسیدن به ابزارشته نوروایمونولوژی و نقآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه هایی در مصرف ماهینورون های ردیاب حافظهخورشید مصنوعیواکسن کووید 19 چیزهایی که زبان و شناخت حقیقت قسمت چآیاما مقهور قوانین فیزیکاضطراب و ترسموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر مشاهده بر واقعیت بنگاه محدود و تک جانبه، مشديدن با چشم بسته در خواب وزوز گوشیک پیشنهاد خوب برای آسان سلول عصبی شاهکار انطباق انفجار و توقف تکاملی نشاابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا در مغز انسان، فرورفتداروی فامپیریدین یا نورلکمردرد و علل آنسیستم دفاعی بدن علیه مغز ايا اراده آزاد توهم است یاثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی مشکلات نخاعیتاثیر داروهای ضد التهاب همیشه عسل با موم بخوریمدر درمان بیماری مولتیپل کاهش دوپامین عامل بیماریسردرد سکه ایاگر تلاش انسان امروز براادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان همغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درک احساسات و تفکرات دیگگویید نوزده و ایمنی ساکتشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلامغز زنان جوانتر از مغز مرتری فلوپرازینرمز و رازهای ارتباط غیر کپنج اکتشاف شگفت آور در موعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکفرضیه ای جدید توضیح میدهتفکر خلا ق در برابر توهم نقش انتخاب از طرف محیط، نجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی درمانگر کامپیروشهای نو در درمان دیسک بآمارهای ارائه شده در سطح سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون تمساح حد واسط میان مغز کونقش غذاها و موجودات درياحس چشایی و بویاییهزینه ای که برای اندیشیدرشد مغز علت تمایل انسان بآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوضیحی ساده در مورد هوش منوروپلاستیسیتی چیستخانواده پایدارواکسن کرونا و گشودن پنجرزبان و شناخت حقیقت قسمت اآزمون ذهنی گربه شرودینگراطلاعات حسی ما از جهان، چمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنگاه انسان محدود به ادرادی متیل فومارات(زادیوا)(دژا وو یا اشنا پندارییک آلل ژنتیکی که از نئاندسلولهای ایمنی القا کنندهانواع سکته های مغزیابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آداروی لیراگلوتیدکمردرد با پوشیدن کفش مناسکته مغزیايا اراده آزاد توهم است یاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم همراهی نوعی سردرد میگرنیدرمان های اسرار آمیز در آکاهش سن بیولوژیکی، تنها سرعت فکر کردن چگونه استابزار هوش در حال ارتقا ازاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده ممغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درک تصویر و زبان های مخلتگوشه بیماری اتوزومال رسسشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانارزش حقیقی زبان قسمت اولفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی سيناپسها طی تکامل و مغزهای کوچک بی احساستسلیم شدن از نورون شروع مرویا و خبر از آیندهپوست ساعتی مستقل از مغز دعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکقیچی ژنتیکیتفاوت مغز انسان و میمون هنقش اتصالات بین سلولهای جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروشهای شناسایی قدرت شنواآن چیزی که ما جریان زمان از تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم استنفس هوازی و میتوکندرینقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک (قسمت اول )هزینه سنگین انسان در ازازمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکنولوژی جدید که سلول‌هنوشیدن چای برای مغز مفید خارق العاده و استثنایی بواکسن کرونا از حقیقت تاتزبان و شناخت حقیقت قسمت دآسيب میکروواسکولاریا آساطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نگاه از درون مجموعه با نگنگاهی بر قدرت بینایی درادژاوو یا آشناپندارییک جهش ممکن است ذهن انسانسلولهای بنیادی مصنوعی درانگشت نگاری مغز نشان میدابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی امخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آداروی تشنجی دربارداریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسانسور از روی قصد بسیاری ای آنکه نامش درمان و یادشاثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشامشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است ددرمان های بیماری آلزایمرکایروپاکتیک چیستشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین همانادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک حقیقت نردبان و مسیری گوشت خواری یا گیاه خواریشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین همانارزش حقیقی زبان قسمت دومفلج خواببرداشت مغز ما از گذر زمانمغزتان را در جوانی سیم کشتشنج چیسترویا بخشی حقیقی از زندگی پیموزایدعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتفاوت ها و تمایزها کلید بنقش حفاظتی مولکول جدید دجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروشی برای بهبود هوش عاطفآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرتنفس هوازی و میتوکندرینقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک (قسمت دوم )هزاران سال چشم های بینا وزندگی هوشمند در خارج از زآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکنولوژی جدید که سلول‌هنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خدا موجود استواکسن کرونا ساخته شده توزبان و شناخت حقیقت قسمت سآسیب ها ناشی از آلودگی هواطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن شدید قابل درمان استاثیر نگاه انسان بر رفتانگاهی بر توانایی اجزاي بدگرگونی های نژادی و تغیییک رژیم غذایی جدید، می توسلسله مباحث هوش مصنوعیاندوهگین نباش اگر درب یا ابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیممخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین جهل و علم رو به پداروی جدید s3 در درمان ام کنگره بین المللی سردرد دسانسور بر بسیاری از حقایایمپلانت نخاعی میتواند داجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان های جدید میگرنکاربرد روباتهای ريزنانوشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین همانادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک عمیق در حیواناتگیلگمش باستانی کیستشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین همانارزش حقیقی زبان قسمت سومفلج خواب چیستبررسي علل احتمالي تغيير مغزتان را در جوانی سیمکشتشنج و حرکات شبه تشنجی قارویا تخیل یا واقعیتپیچیدگی های مغزی در درک زعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متفاوت های بین زن و مرد فقنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش احساسیروشی جدید در درمان قطع نخآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک قسمت چهارمهستي مادي ای که ما کوچکترزونا به وسیله ویروس ابله آیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل مادی تا ابزار هوشمنیاز به آموزش مجازی دیجیخطا در محاسبات چیزی کاملواکسن دیگر کرونا ساخته شزبان شناسی مدرن در سطح سلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبلندی در ذهن ما درک بلندیمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر نگاه انسان بر رفتاناتوانی از درمان برخی ویدانشمندان موفق به بازگردیکی از علل محدودیت مغز امسم زنبور ، کلیدی برای وارانسان قدیم در شبه جزیره عابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار امدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و نادانی رو داروی جدید میاستنی گراویکنگره بین المللی سردرد دساخت شبکه عصبی با الفبایاینکه به خاطرخودت زندگی اجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان های جدید در بیماری کاربرد روباتهای ريز، در شنا در ابهای گرم جنوب نیابزار بقا از نخستین همانارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر رو ح و روان بر جسمدرگیری قلب در بیماری ویرگیاه خواری و گوشت خوار کدششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین همانارزش خود را چگونه میشناسفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش قهوه در سلامتیتشنج عدم توازن بین نورون رویاها از مغز است یا ناخوپیوند مغز و سر و چالشهای عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز قانون جنگلتفاوت های تکاملی در مغز ونقش خرچنگ های نعل اسبی درجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش احساسیروشی جدید در درمان سکته مآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حتولید پاک و فراوان انرژینقطه بی بازگشتحس و ادراک قسمت پنجمهستی ما پس از شروعی چگال زیباترین چیز در افزایش سآیا جنین انسان، هوشمندی از روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل مداومچیزی خارج از مغزهای ما نیخطا در محاسبات چیزی کاملواکسن دیگری ضد کرونا از دزبان شناسی نوین نیازمند افت فشار خون ناگهانی در وبه خودت مغرور نشومیدازولام در درمان تشنج تاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر ویروس کرونا بر مغز ناتوانی در شناسایی چهره دانشمندان نورون مصنوعی سیافته های نوین علوم پرده سندرم کووید طولانیانسان ها می توانند میدان ابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و جهل رو به پداروی جدید ضد میگرنکندر در بیماریهای التهابساخت شبکه عصبی مصنوعی با اینکه خانواده ات سالم بااحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های رایج ام اسکجای مغز مسئول پردازش تجشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقا از نخستین همانارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانمغز ایندگان چگونه استتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغز در بیماری کویگالکانزوماب، دارویی جدیصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماناز نخستین همانند سازها تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبررسی سیستم تعادلی بدن انقش مهاجرت در توسعه نسل اتصویربرداری فضاپیمای آمرویاهای پر رمز و حیرتی درپیوند سر آیا ممکن استعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمتفاوت های زبانی سرمنشا تنقش داروهاي مختلف معروف جواب دانشمند سوال کننده هوش عاطفی بیشتر در زنانريتوکسيمب در درمان ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلچند نرمش مفید برای کمردرحس و ادراک قسمت سومو هر کس تقوای خدا پیشه کنزیر فشار کووید چه باید کرآیا جهان ذهن و افکار ما مازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل چشمچگونه مغز پیش انسان یا همخطرات هوش مصنوعیواکسن سرطانزبان، وسیله شناسایی محیطافراد آغاز حرکت خودشان ربه زودی شبکه مغزی به جای مکانیزمهای دفاعی در برابما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ژنها بر اختلالات خنخاع ما تا پایین ستون فقردانشمندان یک فرضیه رادیکیادگیری مهارت های جدید دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان جدید از چه زمانی پاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد ونشانه های گذشته در کیهان داروی ضد تشنج با قابليت تکوچک شدن مغز از نئاندرتاساختار شبکه های مغزی ثابایندرالاحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و معنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های علامتی در ام اسکرونا چه بر سر مغز می آورشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقا از نخستین همانارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های مغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغز در بیماران مبگامی در درمان بیماریهای ضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین هماناز نخستین همانند سازها تفیلمی بسیار جالب از تغییبررسی علل کمر درد در میاننقش میدان مغناطیسی زمین تغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافپیوند سر، یکی از راه حلهاعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش ذهن و شناخت در حوادث جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش عاطفی در زنان بیشتر اریواستیگمینآیا هوش مصنوعی زندگی بشراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تومورها و التهاب مغزی عاچند جهانیحساسیت روانی متفاوتوقت نهيب هاي غير علمي گذشزیرفون داروی ضد ام اسآیا جهش های ژنتیکی، ویرواستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل ابزار هوش ، راه پر چگونه هموساپينس بر زمین دفاع در برابر تغییر ساختواکسنی با تاثیر دوگانه اسفر نامه سفر به بم و جنوب افزایش قدرت ادراکات و حسبوزون هیگز چیستما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کلام در آیات کلام بنخستین تصویر از سیاهچالهدانشمندان ژنی از مغز انسیادآوری خواب و رویاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان عامل توقف رشد مغزابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظام مثبت زندگیداروی ضد تشنج با قابليت تکووید نوزده و خطر بیماریسازگاری با محیط بین اجزاایا کوچک شدن مغزانسان الاخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگودرمان ژنتیکی برای نوآوریکریستال زمان(قسمت اولشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین همانارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علوممغز ابزار برتر بقاتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغزی در سندرم کووگامی در درمان بیماریهای ضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تفیزیک مولکولها و ذرات در بزرگ شدن مغز محدود به دورنقش محیط زندگی و مهاجرت دتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیپیام های ناشناخته بر مغز عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش روزه داری در سالم و جحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی در زنان بیشتر اریسدیپلام تنها داروی تایآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)چندین ماده غذایی که ماننخلاصه ای از مطالب همایش موقتی فهمیدی خطا کردی برگزاوسکا درمان گوشرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری در کجاست؟(قتکامل زبانچگونه واکسن کرونا را توزدقیق ترین تصاویر از مغز اواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسفر به مریخ در 39 روزافزایش مرگ و میر سندرم کوبی عدالتی در توزیع واکسن بیمار 101 ساله، مبتلا به سما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر کپسول نوروهرب بر ننرمش های مفید در سرگیجهدانشمندان پاسخ کوانتومی ژن هوش و ساختارهای حیاتی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاانعطاف پذیری مکانیسمی علابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلومرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه ی تکامل در درمان بیداستانها و مفاهیمی اشتباکودک ایرانی که هوش او از سخن پاک و ثابتایا این جمله درست است کسیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان ام اس(مولتیپل اسکلکریستال زمان(قسمت دوم)شواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین همانارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر رژیم گیاهخواری بر درگیری مغزی در سندرم کووگاهی لازم است برای فهم و طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تفیزیکدانان ماشینی برای تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش نگاه از پایین یا نگاهتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی از عروسک بازی روح رهاییپیشینیان انسان از هفت میعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتلقین اطلاعات و حافظهنقش رژیم غذایی بر رشد و احقیقت تنها چیزی است که شاهوشیاری کوانتومیرژیم های غذایی و نقش مهم آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجتوهم چیستچه زیاد است بر من که در ایخونریزی مغز در سندرم کووویتنام نوعی کرونا ویروس زبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا خداباوری محصول تکاملاستفاده از سلول های بنیامنبع خواب و رویاتکامل ساختار رگهای مغزی چگونه آن شکری که می خوریمدلایلی که نشان میدهد ما بوبینار اساتید نورولوژی دسفر تجهیزات ناسا به مریخ افسردگی و اضطراب در بیمابیماری های مغز و اعصاب و ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر کپسول نوروهرب بر تنرمشهای مهم برای تقویت عدانشمندان اولین سلول مصنژن یا نقشه توسعه مغز و نقسودمندی موجودات ابزی بر اولین هیبرید بین انسان وابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمدر مانهای کمر دردکودکان میتوانند ناقل بی سرنوشتایا ابزار هوشمندی یا مغز اختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان تومورهای مغزی با اکریستال زمان(قسمت سوم)شواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین همانارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر عصاره تغلیظ شده گیدرگیری اعصاب به علت میتوگاهی مغز بزرگ چالش استطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدفرگشت و تکامل تصادفی محض بزرگترین خطایی که مردم منقش نظام غذایی در تکامل متغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری متناوب، مغز را پیشرفت های جدید علوم اعصعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتلاش هایی در بیماران قطع نقش رژیم غذایی در رشد و احقیقت خواب و رویاهوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوانایی مغز و دیگر اجزای نهایت معرفت و شناخت درک عخواندن ، یکی از شستشو دهنویتامین E برای فعالیت صحزبان چهار حرفی حیات زمینآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در مورد همنحنی که ارتباط بین معرفتکامل شناخت انسان با کشفچگونه انتظارات بر ادراک دنیای شگفت انگیز کوانتوموراپامیل در بارداریسفرنامه سفر به بم و جنوب الکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارماه رجبتاثیر کپسول نوروهرب بر سچرا مغزهای ما ارتقا یافت دانشمندان تغییر میدان مغژنها نقشه ایجاد ابزار هوسیلی محکم محیط زیست بر اناولین مورد PML به دنبال تکابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاهخواری بر رشد و نظریه تکامل در درمان بیمدر محل کار ارزش خودت را بکودکان خود را مشابه خود تسریعترین کامپیوتر موجودایا بیماری ام اس (مولتیپاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان تشنجکشف مکانیسم عصبی خوانش پشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز برای فراموشی بیشتر کتاریخ همه چیز را ثبت کردهدستورالعمل مرکز کنترل بیگذر زمان کاملا وابسته به ظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسفراموش کارها باهوش تر هسبسیاری از بیماری های جدینقش نظریه تکامل در شناساتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس پیشرفتی مستقل از ابزار هعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتلاشی برای درمان قطع نخانقش زنجبیل در جلوگیری از حقیقت راستین انسان علم بهیچگاه از فشار و شکست نترراه های جدید برای قضاوت رآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوازن مهمتر از فعالیت زیچهار میلیارد سال تکامل بخواب سالم عامل سلامتیویتامین E در چه مواد غذایزبان و کلمه حتی برای کسانآیا دلفین ها میتوانند بااستیفن هاوکینگ در تفسیر منشأ اطلاعات و آموخته ها چگونه باغبانی باعث کاهش دندان ها را مسواک بزنید تورزش هوازی مرتب خیلی به قسفرنامه سفر به بم و جنوب التهاب شریان تمپورالابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و ماپروتیلینتاثیر کپسول نوروهرب بر سچرا پس از بیدار شدن از خودانشمندان روش هاي جدیدی ژنها ، مغز و ارادهسیاهچاله و تکینگی ابتدایاولین مورد پیوند سر در انابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر انتخاب از طرف محیط نظریه تکامل در درمان بیمدر چه مرحله ای از خواب ، رکوری گذرای ناشی از موبایسرگیجه از شایعترین اختلاایا بدون زبان میتوانیم تاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان جدید میگرن با انتی کشف مکانیسمی پیچیده در بشاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوذهن ما از در هم شکستن منبگربه شرودینگر و تاثیر مشعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزفراموشی همیشه هم بد نیستبسیاری از بیماری های جدینقش هورمون های تیروئید دتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادپاسخ گیاهان در زمان خوردمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فتلاشی تازه برای گشودن معنقش زبان در سلطه و قدرت احمله ویروس کرونا به مغزهاوکينگ پیش از مرگش رسالراه های جدید برای قضاوت رآیا گذشته، امروز وآینده از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسچهار ساعت پس از کشتار خوکخواب سالم عامل سلامتی و یویتامین دی گنجینه ای بزرزبان و بیان نتیجه ساختماآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکمهندسی ژنتیک در حال تلاش تأثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه تکامل مغزهای کنونیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجورزش هوازی ، بهترین تمریسفرنامه سفر به بم و جنوب امیوتروفیک لترال اسکلروابزار بقا از نخستین همانامید نیکو داشته باش تا آنابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر کتامین در درمان پاچرا بیماری های تخریبی مغدانشمندان روشی برای تبدیژنهای مشترک بین انسان و وسیاره ابلهاناولین تصویر در تاریخ از سابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی امرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر احتمالی عصاره تغلیهفت چیز که عملکرد مغز تو در هم تنیدگی کوانتومی و پکی غایب شدی تا نیازمند دلسربازان ما محققا غلبه می ایا تکامل هدفمند استاختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان جدید کنترل مولتیپلکشف ارتباط جدیدی از ارتبشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدمغز بزرگ چالش است یا منفعتازه های بیماری پارکینسوذهن چند جانبه نیازمند نگگزیده ای از وبینار یا کنفعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزفرایند پیچیده ی خونرسانیبعد از کرونانقش هورمون زنانه استروژنثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروش مقابله مغز با محدودیپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زتلاشی جدید در درمان ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت احوادث روزگار از جمله ویرهاوکينگ پیش از مرگش رسالراه پیروزی در زندگی چیستآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه برخی شغل ها با هوش نوآوری ای شگفت انگیز دانخواب عامل دسته بندی و حفطویرایش DNA جنین انسان، برآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستروژن مانند سپر زنان دمولتیپل اسکلروز در زنان تئوری تکامل امروز در درمچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو برابر شدن خطر مرگ و میورزش و میگرنسفرنامه سفر به بم و جنوب