دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر نگاه انسان بر رفتار ذرات کوانتومی جهان- قسمت پنجم

تاثیر نگاه انسان بر رفتار ذرات کوانتومی جهان- قسمت پنجم

نگاه انسان فقط بر امروز و آینده تأثیر گذار نیست بر گذشته هم تاثیر گذار است!

این کلام در محدوده مادی زندگی ما قابل تصور نیست ولی بر اساس آزمون های فیزیک کوانتوم، واقعیتی شگفت انگیز است.

گمان می کنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان در درون توست!

با ما همراه باشید.
@salmanfatemi

https://youtu.be/8YTQmtMyrF4


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
همراه سختی، اسانی هستزیرفون داروی ضد ام اسمکان زمان یا حافظه زماناز نظر علم اعصاب اراده آزبه بالاتر از ماده بیندیشسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهکیهان خود را طراحی میکندعادت کن خوب حرف بزنیبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشخودروهای هیدروژنیتوهم فضای خالیمغز، همه ی واقعیت را نمیبدر هم تنیدگی مرزها و بی مام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانرویا و واقعیتهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت چماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهبی نهایت در میان مرزهاسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادکارهایی بیش از طراحی و گپعصب سیاتیکمباحث مهم حس و ادراکبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راخدای رنگین کمانتوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژندر عید نوروز مراقب تصادف اما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی از عروسک بازی سفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری کروتز فیلد جاکوبشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعدل به دریا بزنفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتدرمان آرتروز با ورزش موضاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنروش صحبت کردن در حال تکاممنابع بی نهایت انرژی در دترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی، در محل خاص خوداز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادشاید درست نباشدبیماریهای تحلیل عضلانی احس و ادراک (قسمت اول )گوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شدو برابر شدن خطر مرگ و میتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامدرمان سرگیجه بدون نیاز بانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهریشه های اخلاقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی در کامپیوترهاسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزاز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استشربت رب اناربا همه مهربان باشحس و ادراک قسمت هفتمگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلدیدن خدا در همه چیزتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی فرد حساس از نظر عاطفی و بتابوهای ذهنینه به اعدامدرک نیازمند شناخت خویش اايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفترابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنهوش عاطفی قسمت یازدهسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستضایعات در عصب زیر زبانیبار مغز بر دو استخوانحس و ادراک قسمت بیستمپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کندانشمندان اولین سلول مصنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرقلب و عقلتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای درختان چگونه بر تشکیل اباین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیزمین در برابر عظمت کیهانمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش هوض مصنوعی زندهسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بطبیعت بر اساس هماهنگیبحثی در مورد نقش ویتامين حساسیت روانی متفاوتتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنداروی تشنجی دربارداریآسیب عصب پا به دنبال اعتیقبل از انفجار بزرگتاثیر احتمالی عصاره تغلینور درونذهن هوشیار در پس ماده ی مایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استزندگی و داراییموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهابقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزاسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستکندر علیه سرطانعلم راهی برای اندیشیدن ابخش دیگری در وجود انسان هخواص فلفل سبزتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاداروی ضد چاقیافزایش میل جنسی با خوردن لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیررفتار وابسته به شکلهمراهی میاستنی با برخی سزیرک ترین مردممکانیک کوانتومی بی معنی از واقعیت امروز تا حقیقتبه جای محکوم کردن دیگران سرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریکیهانِ هوشیارِ در حال یاعادت کردن به نعمتبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی اخورشید مصنوعیتوهم فضای خالی یا توهم فضمغزتان را در جوانی سیم کشدر هم تنیدگی کوانتومیام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرویا و کابوسهوش مصنوعی متصل با مغززبان و شناخت حقیقت قسمت اماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی نظمی مقدمه شناختشلیک فراموشیحقیقت انسانکاربرد روباتهای ريزنانوعضلانی که طی سخن گفتن چقدمبتکران خودشکوفابرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزخدایی که ساخته ی ذهن بشر توازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان نگهدارنده ی اعتیادامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانروزه داری و التهاب زیانبهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری گیلن باره و بیمارحافظه میتواند بزرگترین دکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیدلایلی که نشان میدهد ما بفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جدرمان ام اس(مولتیپل اسکلانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،روشهای نو در درمان دیسک بمنابع جدید انرژیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانشایسته نیست در جیب خود قربیماری، رساله ای برای سلحس و ادراک (قسمت دوم )گوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیدو داروی جدید برای میاستتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بفتون های زیستیتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهدرمان سرگیجه بدون نیاز بانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستشربت ضد خلطبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک قسمت هفدهمگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستدیدگاه نارسای دوگانه ی متقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکفردا را نمیدانیمتاثیر فکر بر سلامتنه به اعدامدرک و احساسايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً رادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش هوش عاطفی قسمت پنجمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدساستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستضرورت زدودن افکاربار بزرگ ایستادن بر دو پاحس و ادراک قسمت دهمپیموزایدمعجزه های هر روزهدانشمندان تغییر میدان مغتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هادرختان اشعار زمیناین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیزمین زیر خلیج فارس تمدنی منشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا یا بازگشت به قبل ازهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریاصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانطعمه ی شبکه های ارتباط اجبحثی در مورد نقش کلسیم و خفاش کور و انسان بینا؟تنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بداروی جدید ALSآسانی موفقیتقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر بینش و انتظارات فرنوروفیبروماتوزذهن و زندگیایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودزندگی بی دودمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش های وارونهبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساکو کیو تن coQ10علم ساختن برج های چرخانبخشیدن دیگران یعنی آرامشخواص منیزیمتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرداروی ضد چاقیافزایش مرگ و میر سندرم کولوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنرفتار اجتماعی انسان، حاصچیزی خارج از مغزهای ما نیرقیبی قدرتمند در برابر مهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیست شناسی کل در جزء فراکمکانیزمهای دفاعی در براباز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگبه جای تولید، بیشتر گوش کسرگردانیجبران از دست رفته هاکیست هیداتید مغزعادت بد را ترک کنبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودخوش قلبی و مهربانیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغزتان را در جوانی سیمکشدر هم تنیدگی کوانتومی و پامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندههوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت دماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرشلیک فراموشیحقیقت اشیاکاربرد روباتهای ريز، در غم بی پایانمتواضع باشبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خخدایا جز تو که را دارمتوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلادرمان نابینایان آیا ممکنانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبیماری آلزایمر، استیل کوحافظه های کاذبکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند ندنیا فریب و سرگرمیفواید زیاد دوچرخه سواریتکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان با سلول های بنیادیانرژی تاریکنازوکلسینروشهای شناسایی قدرت شنوامناطق خاص زبان در مغزترازودونابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اشادی، پاداش انجام وظیفهبیمارستان هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت 67گوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود ندارددو سوی واقعیتتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه فروتنی معرفتیتکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبودرمان سرگیجه بدون داروانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوههوش مصنوعی در خدمت خلق وحسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به از سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی شش مرحله تکامل چشمبا هر چیزی که نفس می کشد محس و ادراک قسمت هجدهمگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیدیروز و امروزتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیفرزندان زمان خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه بدبخت بلکه ناداندرک کنیم ما همه یکی هستیمايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد هوش عاطفی قسمت اولسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی ضرب المثل یونانیبار سنین ابزار هوشمندی احس و ادراک قسمت دوازدهمپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمدانشمندان روش هاي جدیدی تمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری درد و درساین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیزمان چیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتوکين تراپی روشی جديد هیچ چیز همیشگی نیستسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پراضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی در مورد حقیقت فضا و خفاش با شیوع همه گیری جدیتنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقداروی جدید s3 در درمان ام آشنا پنداریقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانذهن و شیمی بدنایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستزندگی در جمع مواردی را برمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های حقیقی ارزش های غبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفکوچ از محیط نامناسبعلایم کمبود ویتامین E را بخشش، عقلانی یا غیر عاقلخواص میوه ی بهتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ داروی ضد تشنج با قابليت تافزایش سرعت پیشرفت علوم لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیملیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیسترقابتی بی هدف یا رقابتی ههندسه ی پایه ایزیست شناسی باور حقیقت یا ما انسانها چه اندازه نزداز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را به خوبی های دیگران فکرکنسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاکیست کلوئید بطن سومعادت دادن مغز بر تفکربرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسخوش خیالی و خوش بینیتوهم چیستمغط یک گیرنده استدر هم تنیدگی کوانتومی و دامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و شناخت حقیقت قسمت سماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبی ذهن و بی روحشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاکاش شرف اجباری بود یا حتیغم بی پایانمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دخرما منبع بسیار خوب آنتی توسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همدرمان های اسرار آمیز در آانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرشکرگزار هر چیزی باش که دابیماری الزایمرحافظه و اطلاعات در کجاست کشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشردنیا مکانی بسیار اسرارآمفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان تومورهای مغزی با اانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد روشی برای بهبود هوش عاطفمناطق خاصی از مغز در جستجترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی سلام تا روشناییاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن شب سیاه سحر شودبیندیشحس و ادراک قسمت 74گیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هدولت یا گروهکتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفروتنی و غرورتکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتدرمان سرطان با امواج صوتانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پرژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان از سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان ششمین کنگره بین المللی سبا آتش، بازی نکن و بعد از حس و ادراک قسمت هشتمگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیدیسک گردنتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه جنگ و نه خونریزیدرک احساسات و تفکرات دیگای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی قسمت دهمسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقضربه مغزی در تصادف رانندباربر دیگران نباشحس و ادراک قسمت سومپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمدانشمندان روشی برای تبدیتمدن زیر آبآرامش و سکونقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخدرد باسن و پا به دلیل کاهاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیزمان و مکان، ابعاد کیهان مهمان ناخواندهارتباط میکروب روده و پارهیچ چیز، چقدر حقیقی استسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کظرف باید پر شود چه با چرک بحثی در مورد عملکرد لوب فخلا، حقیقی نیستتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستاممغز و اخلاقداروی جدید لنفوم و لوکمیآشنا پنداریقدرت مردمتاثیر تغذیه بر سلامت روانورون های ردیاب حافظهذهن پر در برابر آگاهیایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارزندگی در سیاهچالهمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر ستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولکوچک شدن مغز از نئاندرتاعلایم کمبود ویتامین E را بدون پیر فلکخواص هلو برگ هلوتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بیش از آنچه تصور میشوداروی ضد تشنج با قابليت تافسردگی و اضطراب در بیمالیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجرموزی از نخستین تمدن بشرهندسه ی رایج کیهانزیست، مرز افق رویداد هستما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز به خودت مغرور نشوسربرولایزینجدایی خطای حسی استکپسول ژری لاکتعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدخوشبختی چیستتوهم و خیالنفرت، اسیب به خود استدر هر سوراخی سر نکنامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان جانسوزماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربی سوادی در قرن 21شناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاکتاب گران و پرهزینه شد ولغیرقابل دیدن کردن مادهمجرم، گاهی قربانی استبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوخسته نباشی باباتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده درمان های بیماری آلزایمرانقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از روزهای بد باقی نمیماندهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که شکست حتمیبیماری ای شبیه آلزایمر و حافظه و اطلاعات در کجاست کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگبزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پدنیای شگفت انگیز کوانتومفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از درمان تشنجانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومروشی جدید در درمان قطع نخمنبع نور واقعی و ثابت، حقتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی سلاح و راهزنیاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهشبیه سازی میلیون ها جهان بیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک قسمت 75گیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهدونپزیل در بیماران قلبی تفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختندرمان ضایعات نخاعیانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی درمانگر کامپیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر دارداز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندشعار و عملبا تعمق در اسرار ابدیت و حس و ادراک قسمت هشتاد و نگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سدیستونی قابل درمانتلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه روش تقویت مغزدرک تصویر و زبان های مخلتای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی قسمت دومسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هااستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمرضررهای مصرف شکر و قند بر بارداری بدون رحمحس و ادراک قسمت سی و هشتمپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کروندانش، قفل ذهن را باز میکنتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطردرد زانو همیشه نیاز به جراینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانزمان و گذر آن سریع استمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط ماده و انرژیهیچ وقت خودت را محدود به سانسور ذهنجهان پیوستهاطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتظرفیت مغز چقدر استبحثی درباره هوش و تفاوتهخلا، خالی نیستتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی داروی جدید میاستنی گراویآشناپنداری چیستقدرت و شناخت حقیقتتاثیر حرکات چشم بر امواج نوروپلاستیسیتی چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقاکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دزندگی زمینی امروز بیش از میوتونیک دیستروفیارزش حقیقی زبان قسمت دومبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به ستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسکوچکی قلبعلائم عصبی آلزایمر، با ابدون بار گذشتهخواص هندوانهتو در میانه ی جهان نیستی مغز برای فراموشی بیشتر کداروی ضد تشنج توپیراماتافسردگی و ساختار مغزاقلیت خلاقلا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایرمز و رازهای ارتباط غیر کهندسه بنیادینزاویه نگاه ها یکسان نیستما اکنون میدانیم فضا خالاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیبه خودت نگاه کنسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های کامپیوتر سایبورگعبارت های مبهم مانند انربرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناخوشبختی دور از رنج های متوهم وجودنقاشی هایی با بوی گذشته یدر والنتاین کتاب بدید همامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم استاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانرویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان ریشه هایی شناختی اسماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبی شرمیشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی کتاب زیست شناسی باورغار افلاطونمحل درک احساسات روحانیبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانخطا در محاسبات چیزی کاملتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بندرمان های بیماری اس ام ایانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از روزهای سختهوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرشکستن مرز دور مغزبیماری ای شبیه ام اس مولتحافظه و اطلاعات در کجاستکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسدنیایی پر از سیاهچاله فیروز نادریتکامل مداومنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان جدید ALSانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیروشی جدید در درمان نابینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشبیه سازی سیستم های کوانبیهوشی در بیماران دچار احس و ادراک قسمت 78گیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستدوچرخه در کاهش دردهای کمتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی فراموش کارها باهوش تر هستکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمانهای بیماری پارکینساهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالرژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی درخدمت خلق وحسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانصبور باشبا خودت نجنگحس و ادراک قسمت هشتاد و شگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب دژا وو یا اشنا پنداریتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمفشار و قدرتتاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایدرک حقیقت نردبان و مسیری ای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچههوش عاطفی قسمت سومسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازاستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوضررهای شکر بر سلامت مغزبازگشایی مجدد مطب دکتر سحس و ادراک قسمت سی و ششمپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیدانش، یک انسان را ناسازگتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت دردهای سال گذشته فراموش این، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمزمان و صبرمهندسی بدنارتباط متقابل با همه ی حیهیچ کاری نکردن به معنی چیساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردعقل مجادله گربحثی درباره هوش و تفاوتهخلاصه ای از مطالب همایش متو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیداروی جدید کنترل قند خونآشتی بهتر استقدرت کنترل خودتاثیر دوپامین و سروتونیننوروز مبارکذهن خود را مشغول هماهنگیاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهبازندگی زودگذرمیگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دکوچکترین چیز یک معجزه اسعلت خواب آلودگی بعد از خوبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز ساخواص انارتوقف؛ شکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروی ضد جنون در درمان تیمغز بزرگ چالش است یا منفعدارویی خلط آوراقیانوس نادانیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنرمز گشایی از اتصالات مغزهندسه در پایه ی همه ی واکزاوسکا درمان گوشرما از اینجا نخواهیم رفتاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کابه دنبال رستگاری باشسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های کاهش میل جنسی در ام اسعجول نباشبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونخیالپردازی نکنتوهم وجودچقدر به چشم اعتماد کنیمدر یک فراکتال هر نقطه مرکامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی الفاگوزبان شناسی مدرن در سطح سلماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بی عدالتی در توزیع واکسن شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بکتاب طبیعت در قالب هندسهغرور و علممحل درک احساسات روحانی دبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهخطا در محاسبات چیزی کاملALS نگاهی کامل بر بیماری وتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان های جدید ALSانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از روزهای سخت میگذردهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتشگفت نیست من عاشق تو باشمبیماری اسپینال ماسکولار حافظه ی هوش مصنوعیکشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجوددنیا، هیچ استفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان جدید مولتیپل میلومانسولینچت جی پی تیروشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک تا کمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دشبکه های مصنوعی مغز به دربیوگرافیحس و ادراک قسمت 82گیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجادوچرخه سواری ورزشی سبک و تفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مفراموشی همیشه هم بد نیستتکثیر سلول در برابر توقف نمای موفقیتدرماندگی به دلیل عادت کراولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت رژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می توصبور باشبا خدا باشحس و ادراک قسمت پنجمگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشادژاوو یا آشناپنداریتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر نگاه انسان بر رفتانه عدم مطلق بلکه عدم با قدرک دیگرانای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانهوش عاطفی قسمت ششمسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهاسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهضعیف و قویبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت سیزدهمپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گدائما بخوانتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهدردی که سالهاست درمان نشاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمزمان واقعیت است یا توهممهربانی، شرط موفقیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کاناعقل در جهان جدید، عجیب اسبحثی درباره هوش و تفاوتهخلاصه ای از درمان های جدیتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟داروی جدید آلزایمرآغاز فرایند دانستنقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر دپاکین بر بیماری منوروز یا روز پایانیذهن خالی از شلوغی افکارهمیشه اطمینان تو بر خدا بزندگی سلول در بدن، جدای امیگرن و خوابارزش خود را چگونه میشناسبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دکووید نوزده و خطر بیماری عماد الدین نسیمی قربانی بر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیخواص اردهتولید مولکول جدید توسط هتولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ چالشهای پیش رودارویی ضد بیش فعالی سیستالکترومغناطیس شنوایی و هلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پرمز پیشرفت تواضع است نه طهندسه زبانِ زمان استزبان فرایند تکاملی برای ما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه زودی شبکه مغزی به جای سردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های کاهش مرگ و میر ناشی از ابعدم توقف تکامل در یک اندابرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرخانه ی تاریکتوهم بی خدایینقش قهوه در سلامتیدر کمتر از چند ماه سوش جدامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی اکنون می توانزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیمار 101 ساله، مبتلا به سشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیکتاب، سفری به تاریخغربال در زندگیمحدودیت چقدر موثر استبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهخطای ادراک کارماNVG 291توصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های جدید میگرنانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از روش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط زیگزاگی یا ناگهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توشگفت انگیز بودن کیهانبیماری اضطراب عمومیحافظه انسان و حافظه ی هوشگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایبسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته ودندان ها را مسواک بزنید تفیزیک هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزدرمان جدید میگرن با انتی انسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک تا کمسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندشبکیه های مصنوعیبیوگرافیحس و ادراک قسمت 87گالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، دوپامین قابل حل در آبتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروفراموشی و مسیر روحانیتأثیر نیکوتین سیگار بر منمایش تک نفرهدرها بسته نیستاولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا وارژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی، کیفیت فریب مسوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگرداسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امصبر لازمه ی پیروزی استبا طبیعت بازی نکنحس و ادراک قسمت پنجاهپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهدگرگونی های نژادی و تغییتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولفضا و ذهن بازتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنهایت معرفت و شناخت درک عدرک درست از خود و هوشیاریایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انهوش عاطفی بیشتر در زنانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وطلوع و حقیقتبازگشت به ریشه های تکاملحس و ادراک قسمت ششمپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختدارچینتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهدرس گرفتن از شکست هااینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمزمان پلانکموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط هوش ساختار مغز و ژهیچ کس حقیقت را درون مغز سایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنعقل سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهخم شدن فضا-زمانتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اداروی جدید ای ال اسآغاز فصل سرما و دوباره تکقدرت ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب نورالژیذهن سالمهمیشه به آنچه داری، خوشنزندگی، مدیریت انرژیمیگرن و روزه داریاز فرد ایستا و متعصب بگذربه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاسخن پاک و ثابتجوانان وطنکودک هشت ساله لازم است آدعنصر اصلی تعیین واقعیتبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آخواص بادامخواص بادام زمینیتولید یا دریافت علممغز بزرگ و فعال یا مغز کوداستانها و مفاهیمی اشتباالکتروتاکسی(گرایش و حرکلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همرمز بقای جهش ژنتیکیهندسه، نمایشی از حقیقتزبان متغیرما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میبه زیر پای خود نگاه نکن بسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزکاهش التهاب ناشی از بیماعدم تعادل دوپامین، فقط ببرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار خانواده پایدارتوهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل ادر آرزوهایت مداومت داشتهامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا ابتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانرویای شفافهوش مصنوعی از عروسک های بزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیمار مرکز تنفس سلولیشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختکتابخانهمقالاتمحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازخطای حسفقر داده ها در هوش مصنوعیتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای درمان های جدید در بیماری انگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از روش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های مغزی عامل پارکیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرشگفت زده و حیران باشبیماری بیش فعالیحباب های کیهانی تو در توگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن بشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردده روش موفقیتفیزیک و هوشیاریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید کنترل مولتیپلانسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودریه زغالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک تا کمسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریشباهت مغز و کیهانبیان ژن های اسکیزوفرنی دحس و ادراک قسمت چهلگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تدورترین نقطه ی قابل مشاهتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفراموشی آرمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاچند نرمش مفید برای کمردردرهای اسرارآمیز و پوشیدهاولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک راه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدناساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده صبر و واقعیتبالای هر دستی، دستی هستحس و ادراک قسمت پنجاه و یپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهدانش قدرت استتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ویتامین دی بر بیمانهایت در بی نهایتدرک عمیق در حیواناتایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیاصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندطلای سیاهبازخورد یا فیدبکحس و ادراک قسمت شصت و هشتپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیداروهای مصرفی در ام استمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهدست و پا زدن در سایه؟ایندرالنعناعزمان به چه دلیل ایجاد میشموفقیت در تفکر استارتباط پیوسته ی جهانهیچ اندر هیچساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناعقلانیت بدون تغییربحثی درباره هوش و تفاوتهخونریزی مغز در سندرم کووتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماداروی جدید برای میاستنی آغاز مبهم آفرینشقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالذهت را روی چیزهای مفید متهمیشه داناتر از ما وجود دزندگی، مراتب هوشیاری استمیگرن سردردی ژنتیکی که باز مخالفت بشنوبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وسخت ترین حصارجوانان وطنکودک ایرانی که هوش او از عوامل موثر در پیدایش زبابرنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتدابرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمخواص شکلات تلختولید پاک و فراوان انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده دخالت در ساختار ژنهاالکترودهای کاشتنیلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین رمز جهانهنر فراموشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس به سیاهی عادت نکنیمسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیکاهش حافظه هرچند فرایندیعدم درکبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانخاویار گیاهیتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین در آسمان هدیه های نادیدنامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرمن و وجود توهمیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانروان سالمهوش مصنوعی از عروسک های بزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری لبر و نابینایی آنشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر ویتامین دی بر بیمامحدودیت درک انسانبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثخطر آلودگی هوافلج نخاعی با الکترودهای توضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزدرمان های جدید سرطانانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از روش های عملی برای رفع کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبیماری تی تی پیحباب هایی تو در توگل زندگیمرکز حافظه کجاستبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیدهن، بزرگترین سرمایهفیزیک آگاهیتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید ام اسانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم میلر فیشراز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قشباهت مغز با کیهان مادیبیان حقیقتحس و ادراک قسمت چهل و هفتگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلديدن با چشم بسته در خواب تفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملفرایند پیچیده ی خونرسانیتأثیر شیرینی های حاوی لوچند جهانیدرون قفس یا بیرون از آناولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوراه نجاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاهوش احساسیسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومصبر بسیار بایدبالاترین هدف از دولتحس و ادراک قسمت پنجاه و دپلاسمای غالبمطالبه ی حق خوددانش محدود به ابعاد چهارتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومفضای خالی ای وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلادرگیری قلب در بیماری ویرایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر بررستگاری محدود به یک راه نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معنااصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسطوفان فقر و گرسنگی و بی سبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت شصت و دوپیوند اندام حیوانات به امغز قلبداروهای ام استنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهدست کردن در گوشایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو زمان شگفت انگیزمولکول ضد پیریارتباط انسانی، محدود به هیچگاه از فشار و شکست نترساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعقیده ی بی عملبحثی درباره احساسات متفاخونریزی مغزی کشندهتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدداروی جدید برای کاهش وزنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهمیشه راهی هستزندان ذهنیمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده کودکان مهاجرعوامل ایجاد لغت انسانی و برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمخواص شگفت هویجتولید اندام با چاپ سه بعدمغز حریص برای خون، کلید تدر موج، راز خلقت نهفته اسالگو نداشتیملحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسرمز جهان خاصیت فراکتالهنر حفظ گرهزبان چهار حرفی حیات زمینما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحبه سخن توجه کن نه گویندهسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورکاهش دوپامین عامل بیماریعدالت برای من یا برای همهبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح خار و گلتوهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت ددر آستانه ی موج پنجم کوویامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادرامن کسی در ناکسی دریافتم تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانروبات ها قول میدهندهوش مصنوعی از عروسک های بزدودن نقص از هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری میاستنی گراویسشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنکرونا چه بر سر مغز می آورصفحه اصلیمخچه فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودخطر حقیقی، خود انسان استفلج بل، فلجی ترسناک که آنتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های رایج ام اسانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از روش هایی برای کم کردن اضطهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنشگفتی های زنبور عسلبیماری خود ایمن اعصاب مححد و مرزها توهم ذهن ماستگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده دو ویژگی انتزاع و قدرت تجفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید ای ال اس، توفرانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرریاضیات یک حس جدید استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریشباهت های ریشه ای چند بیمبیداری معنوی یعنی دوستی حس و ادراک قسمت چهل و هشتگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گدی متیل فومارات(زادیوا)(تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از فرایند تکامل و دشواری هاتئوری تکامل امروز در درمچند جهانیدرون و بیرون، جدای از هم اولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاهوش احساسیسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیصد قدح، نفتاده بشکستباهوش ترین و با کیفیت تریحس و ادراک قسمت پنجاه و سپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجدانش بی نهایتتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)قفس دور خود را بشکنتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل بدرگیری مغز در بیماری کویایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ رشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمهوشمندی کیهانسیستم تعادلی بدنجهان معکوساصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابطوفان بیداریباغچه ی منحس و ادراک قسمت شصت و ششپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروهای تغییر دهنده ی سیتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشدست آسمانایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث زمان، واقعی نیستمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط از بالا به پایین مهیپرپاراتیروئیدیسمساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتکنگره بین المللی سردرد دعلم و ادراک فقط مشاهده ی بحثی درباره احساساتی غیرخواندن ، یکی از شستشو دهنتو افق رویداد جهان هستیپپوگستمغز انسان برای شادمانی طداروی جدید برای ای ال اسافت فشار خون ناگهانی در وقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماذره ی معین یا ابری از الکهمیشه عسل با موم بخوریمزونیسومایدمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال سختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیکودکان میتوانند ناقل بی عواملی که برای ظهور لغت اکودکان گذشته به آینده فکعوارض ازدواج و بچه دار شدبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انساخواص عجیب لوبیاتولید سلولهای جنسی از سلمغز در تنهایی آسیب میبیندر میان تاریکی و روشناییالگو و عادت را بشکن و در الرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزرنگ کردن، حقیقت نیستهنر رها شدن از وابستگیزبان نیاز تکاملی استما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایبهبود حافظه پس از رخدادهسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماکاهش سن بیولوژیکی، تنها عسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان خارق العاده و استثنایی بتوهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیدر برابر حقایق جدیدامیدوارینگاه از بیرون مجموعهمن پر از تلخیمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر فقط مادی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری های میتوکندریشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلکریستال هاسوالات پزشکیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استخطر را بپذیرفلج خوابتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان های علامتی در ام اسانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از روش هایی برای جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناشانس یا نتیجه ی تلاشبیماری دویکحریص نباشگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصافال نیکوتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای درمان جدید سرطانانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کریتوکسیمابمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگرااز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنشباهت کیهان و مغزبیداری و خواب کدام بهتر احس و ادراک قسمت چهل و دومگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قمادین اجباریتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بافرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علمدرون آشفته ی تو و ظاهر خناولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانهوش بشری تهدید برای بشریسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را استفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید دصداقتباور و کیهان شناسیحس و ادراک قسمت پنجاه و شپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهددانشمندان موفق به بازگردتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیقفس ذهنتاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکدرگیری مغز در بیماران مبایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری در کجاست؟(قتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییهوشیاری و وجودسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمنداصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهطوفان زیباییبترس از اینکه کسی، به درگحس و ادراک سی و هفتمپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استداروهای ضد بیماری ام اس وتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تاییدست بالای دستایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیزمزمه ات مانده در گوشممواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط بین هوش طبیعی و هواعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالساختن آیندهجهان شگفت انگیزکنگره بین المللی سردرد دعلم و روحبحران ذهن فیلمی قابل تامخواندن، دوست روزهای سختتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طداروی جدید برای دیابتافت هوشیاری به دنبال کاهقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید ذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه، آنطور نیست که هستزونا به وسیله ویروس ابله میدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنجامعه ی آسمانیکودکان خود را مشابه خود تعید نوروز مبارکبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدخود جسم و یا تصویرتولترودینمغز را از روی امواج بشناسدر مانهای کمر دردالگوی بنیادین و هوشیاریلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمرنگین کمانهنر، پر کردن است نه فحش دزبان و کلمه حتی برای کسانمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کابهداشت خوابسردرد عروقی میگرنحفره در مغزکایروپاکتیک چیستعشق به هفت مرتبه ی شناختیماست مالیبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخخبر مهم تلسکوپ هابلتوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهدر جراحی کمر عجله نکنیدامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانروبات کیانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری های مغز و اعصاب و شواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزکریستال زمان(قسمت اولپیامهای کاربرانمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مخطرات هوش مصنوعیفلج خواب چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان ژنتیکی برای نوآوریانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از روش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادی و ای ال اساز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته ششانس یا تلاشبیماری دیستروفی میوتونیحرکات چشم، ترجمه کننده ی گمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیفاکسیبتتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان جدید سرطانانسان باشنخستین تمدن بشریریسپریدونمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هااتفاق و تصادفهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خواز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعشباهت زیاد بین سلول هاي عبیرون اصل است یا درونحس و ادراک قسمت چهل و سومگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقادین، اجباری نیستتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قافراتر از دیوارهای باورتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتدروغ نگو به خصوص به خودتاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزاحساسات کاذبهوش در طبیعتسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقصدای بم با فرکانس پایین، باید از انسان ترسیدحس و ادراک قسمت بیست و چهپول و شادیمعمای اخلاقی قطاردانشمندان نورون مصنوعی ستلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمدرگیری مغزی در سندرم کووایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سرشد مغز علت تمایل انسان بمنبع خواب و رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانهوشیاری و افسردگیسکوت و نیستیجهان هوشیاراصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندطولانی ترین شببحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک- قسمت پنجاه و پیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمداروهای ضد تشنج با توضیح آزار دیگری، آزار خود استقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله تعیین محلدستورالعمل مرکز کنترل بیایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استزنان باهوش ترموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت مغز انسان و فاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانکنترل همجوشی هسته ای با هعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش فراموش شده ی حافظهخواب زمستانی سلول های سرتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شداروی جدید ضد فشار خونافتخار انسانقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ذرات کوانتومی زیر اتمی قهمکاری یا رقابتزیان غذاهای پرچربمیدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنسدسازی روش مناسب برای مقبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیسرنوشتجاودانگی مصنوعیکودکان را برای راه آماده عامل کلیدی در کنترل کارآبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسوخودآگاهی و هوشیاريتومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مردر محل کار ارزش خودت را بالگوبرداری از طبیعتلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانرهبر حقیقیهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان نتیجه ساختمامانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانبهداشت خواب، رمز حافظه ی سرطان کمیت گراییحق انتخابکار امروز را به فردا نیندعشق درونی به یگانگی خلقتماست مالی با هوش انسانیبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شخدا موجود استتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مدر درمان بیماری مولتیپل امیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونمننژیتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانروح و آب حیاتهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری های ژنرالیزه ی عصشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزکریستال زمان(قسمت دوم)سایتهای دیگرمخچه تاثیر گذار بر حافظهبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمدفاع از پیامبرفلج دوطرفه عصب 6 چشمتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف درمان کارتی سل و تومور مغاندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از روش جدید تولید برقهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادی در درمان ایداز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دشاهکار قرنبیماری سلیاکحرکت چرخشی و دائمی کیهانگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهاندو بیماری روانی خود بزرگ بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهفاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیدرمان دارویی سرطان رحم بانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی به شناسایی کاسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی از تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردشباهت زیاد بین سلول هاي عبیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت نهمگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسدیوار همه اش توهم بودتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرار در فرار از میزبان، دتا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که مانندریا آرام نخواهد شد کشتی اولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابهوش عاطفی قسمت 11سیاهچاله هاجنگ داده هااستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است صرع و درمان های آنبابا زود بیاحس و ادراک قسمت بیست و یکپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشادانشمندان یک فرضیه رادیکتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنقله برای دیدن نه برای به تاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز داندرگیری مغزی در سندرم کووایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان رشد در سختی استمنتظر نمان چیزی نور را بهتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است هوشیاری کوانتومیسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگراصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحث درباره پیدایش و منشا حس و ادراک- قسمت بیست و پپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیداروی فامپیریدین یا نورلآسيب میکروواسکولاریا آسقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکدغدغه نتیجه ی نادانی استایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیززنجیرها را ما باید پاره کموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز اناعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و کنترل جاذبهعلم به ما کمک میکند تا موبخش های تنظیمی ژنومخواب سالم عامل سلامتیتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدداروی جدید ضد میگرنافراد آغاز حرکت خودشان رقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینذرات کوانتومی زیر اتمی قهمانند سازی در انسانزیباترین چیز در پیر شدنمیدان های کوانتومی خلااز نشانه ها و آثار درک شدبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی کوری گذرای ناشی از موبایعادت همیشه خوب نیستبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهخودآگاهی و هوشیاريتومورهای نخاعیمغزهای کوچک بی احساسدر چه مرحله ای از خواب ، رالتهاب شریان تمپوراللزوم گذر انسان از حدها و تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و بیان، در سایه پیشرماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتبوزون هیگز چیستسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی کار با یگانگی و یکپارچگیعشق، شلوغ کردن نیستماشین دانشبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم خدا نور آسمان ها و زمین اتوپیراماتنقش نظریه تکامل در شناسادر دعواها چه میکنی؟امیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگمن، ما یا چی؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانروح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر به درون سفری زیبااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری های روانی با تاثیشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کابررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده دفاع در برابر تغییر ساختفن آوری های جدید علیه شناتکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملدرمان پوکی استخواناندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادین از مخاط بیناز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانشاهکار شش گوشبیماری شارکو ماری توثحس متفاوتگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشدو بار در هفته ماهی مصرف بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسدرمان زخم دیابتی با تکنوانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدهوش مصنوعی تعاملیسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختشجاعت و ترسبیش از نیمی از موارد انتقحس و ادراک قسمت چهارمگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیددیوار، از ابتدا توهم بودتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرد موفقتا بحر یفعل ما یشاچندجهانیدریای خدااولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش عاطفی قسمت نهمسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاضایعه ی شبکه لومبوساکرالباد و موجحس و ادراک قسمت بیست و دوپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهدانشمندان ژنی از مغز انستمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیقله سقوطتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مستدرگیری اعصاب به علت میتواین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهرشد، رسیدن به یک هدف نیستمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرادغام میان گونه های مختلهوشیاری سنتی یا هوشیاری سکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگراصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فطیف انسفالیت، گیلن باره بحثي درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک- قسمت شصت و چهتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر داروی لیراگلوتیدآسیب ها ناشی از آلودگی هوقبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوبت کودکانذهن ما از در هم شکستن منبایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودزندگی فعال و مثبت روند آلمورد نادر همپوشانی دو بیارتباط شگفت انگیز مغز اناعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیکندن ریشه ی خودعلم بدون توقفبخش بزرگی حس و ادراک ما اخواب سالم عامل سلامتی و یتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استداروی جدید ضد الزایمرافراد بی دلیل دوستدار تو لمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلارفلکس وتری با توضیح دکتر همجوشی هسته ای، انرژِی بزیباترین چیز در افزایش سمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب یا نرووساز نظر علم اعصاب اراده آزبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشسریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستکی غایب شدی تا نیازمند دلعادت کن از بالا نگاه کنیبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهخودت را از اندیشه هایت حفتومورهای ستون فقراتمغز، فقط گیرندهدر ناامیدی بسی امید استام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانرویکردهای جدید ضایعات نخهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و تکلم برخی بیماریهماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردبوزون هیگز جهان را از متلسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظکارهای کوچک، بی ارزش نیسعصب حقوق نورولوومبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی خدا بخشنده است پس تو هم بتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید ددر سال حدود 7 میلیون نفر امگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژي پاک سرچشمه حتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانروح رهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری وسواسشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هدقیق ترین تصاویر از مغز افناوری هوش مصنوعی نحوه ختکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان پوکی استخواناندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانشاید گوشی و چشمی، آماده شبیماری ضعف عضلات نزدیک بحس چشایی و بویاییگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلدو برابر شدن خطر مرگ و میتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حانقص های سیستمی ایمنیدرمان ساده ی روماتیسمانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترهوش مصنوعی در قضاوت های اسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پاز درخواست ها جدا شووزوز گوششرکت نورالینک ویدیویی ازبیشتر کمردردها نیازی به حس و ادراک قسمت نوزدهمگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیدید تو همیشه محدود به مقدتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیفرد یا اندیشهتاول کف پا و حقیقتنه ناامیدی بلکه ارتقادرک فرد دیگر و رفتارهای ااوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبراه طولانی را به سلامت گذمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلههوش عاطفی قسمت هفتمسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییاستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استضایعه ی عروقی مخچهباد غرور و سر پر از نخوت وحس و ادراک قسمت بیست و سوپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و دانشمندان پاسخ کوانتومی تمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدقلب های سادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فادرب بسته با غیر خود باز ماین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیز گهواره تا گورمنتظر زمان ایده آل نشوادغام دو حیطه علوم مغز و هوش، ژنتیکی است یا محیطیسکته مغزیجهان یکپارچهاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسطبیعت موجی جهانبحثی جالب درباره محدودیتحسن یوسف باغچه ی منتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداداروی کنترل چربی خونآسیب روانی شبکه های اجتمقبل از آغازتاثیر انتخاب از طرف محیط نور از عمق تاریکیذهن چند جانبه نیازمند نگایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبزندگی هوشمند در خارج از زموسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انسااعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنکندر در بیماریهای التهابعلم در حال توسعهبخش بزرگتر کیهان ناشناختخواب عامل دسته بندی و حفطتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیداروی سل سپتافزایش قدرت ادراکات و حسلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیرفتار مانند بردههمدلی و هوش عاطفیزیر فشار کووید چه باید کرمیدازولام در درمان تشنج