دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ویتنام نوعی کرونا ویروس را کشف کرده است که ترکیب نوع انگلیسی و هندی است

ویتنام نوعی کرونا ویروس را کشف کرده است که ترکیب نوع انگلیسی و هندی است.
این نوع، سریعتر از گونه های دیگر منتشر میشود. به گفته سازمان بهداشت ویتنام، آنها ژنوم ویروس جدیدی را شناسایی کرده اند که برخی از بیماران را در ویتنام مبتلا کرده است. یافته های آزمایشگاهی بیان میکند این گونه سریعتر از دیگر گونه ها منتشر میشود.

این ویروس به سرعت در هوا منتشر میشود و به سرعت در ترشحات گلو و حلق قرار می گیرد و بسیار سریع به اشیای دیگر در اطراف فرد میرسد. این عفونت میتواند باعث اوج انتشار بیماری شود. تا قبل از این گونه ی جدید، هفت گونه از کرونا ویروس شناسایی شده بود.

ویتنام در سال 202 با موفقیت توانست در برابر همه گیری کووید 19 مقاومت کند. یعنی فقط 3100 مبتلا و 35 مورد مرگ.
ولی فقط در چند هفته ی اخیر بیش از 3500 مبتلای جدید داشته است. در اوج جدید بیماری، 12 نفر مردند . یک شرکت تولیدی بیان کرد متوجه شده است یک پنجم کارکنان آن تست مثبت برای SARS-Cov2 داشته اند.

ویتنام بیش از 96 میلیون نفر جمعیت دارد ولی فقط یک درصد واکسن آسترازنکا را دریافت کرده اند. دانشمندان مطئن نیستند واکسن های موجود در برابر گونه ی جدید ویروس در ویتنام سودمند باشد ولی مطالعه ای، جدیدا تاثیر واکسن فایزر و آسترازنکا را در برابر گونه ی هندی بسیار سودمند دانسته است. مطالعه بیان کرد فایزر 88% در برابر گونه ی هندی ویورس کرونا و 93% در برابر گونه ی قدیمی سودمند بوده است. https://www.youtube.com/watch?v=u_OQSEaeSHs


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گل خاردار، زیباستداروی جدید برای ای ال اسآب، زندگی است(قسمت پنجم)روش هایی برای جلوگیری از منابع انرژی از نفت و گاز برخی ملاحظات در تشنج های ابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننسینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتکینگیهمراهی نوعی سردرد میگرنیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های واقعیت چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و دگامی در درمان بیماریهای در ناامیدی بسی امید استآغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت برخی سيناپسها طی تکامل و نوار مغزی روشی مهم در تشخسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبی در مورد تشنجتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان واکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرنالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبشکه ای که ته نداره پر نمچیزی شبیه نور تو نیستستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئیوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بفروتنی و غرورانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقزمان و صبرابعاد و نیازهای تکاملیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تفاوت ارباب و رهبر حقیقینگاه محدود و تک جانبه، مشسردرد عروقی میگرناسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال ایجاد و ارتقاژن هوش و ساختارهای حیاتی خدا موجود استپرورش مغز مینیاتوری انسادرک درست از خود و هوشیاریفشار و قدرتبیماری دویکانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوزونا به وسیله ویروس ابله احساس گذر سریعتر زمانمیدان مغناطيسي زمین بشر تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی از درمان برخی ویشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیجامعه ی آسمانیکمردرد با پوشیدن کفش منادنیای شگفت انگیز کوانتومآنان که در قله اند هرگز خدغدغه نتیجه ی نادانی استقبل از آغازبا تعمق در اسرار ابدیت و اولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استزبان و تکلم برخی بیماریهادغام میان گونه های مختلما تحت کنترل ژنها هستیم یتو یک جهان در مغز خودت هسنرمش های مفید در سرگیجهشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودحقیقت افرادکوری گذرای ناشی از موبایدین، اجباری نیستآیا هوش سریعی که بدون احسرقیبی قدرتمند در برابر ملیس دگرامفتامین یا ویاسبحث درباره پیدایش و منشا این ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط شگفت انگیز مغز انمجموعه های پر سلولی بدن متولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبابه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزحافظه های کاذبکتاب زیست شناسی باوردانشمندان تغییر میدان مغآیا جهان ذهن و افکار ما مرویا حقی از طرف خداممانتین یا آلزیکسا یا اببخش بزرگی حس و ادراک ما ااگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز نظر علم اعصاب اراده آزمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوهم جسمنظریه تکامل در درمان بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت 82حس و ادراک قسمت چهلگل زندگیداروی جدید برای دیابتآتش منبع انرژیروش هایی ساده برای کاهش امنابع انرژی از نفت و گاز برخی مرزهای اخلاق و علوم ابزار بقا از نخستین همانچندجهانیسیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل فردی یا اجتماعیهندسه ی پایه ایعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت پنجاه و سگاهی لازم است برای فهم و در هم تنیدگی مرزها و بی مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت برداشت مغز ما از گذر زماننوار عصب و عضلهسال سیزده ماههاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردواکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری الگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبشریت از یک پدر و مادر نینکاتی در مورد تشنجسخن نیکو مانند درخت نیکواز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیوزوز گوشپیر شدن حتمی نیستخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون نیاز بفرگشت و تکامل تصادفی محض انقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقزمان واقعیت است یا توهمابعاد اضافه ی کیهانمنشاء کوانتومی هوشیاری اتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراسرطان کمیت گراییاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان ریز و درشتژن یا نقشه توسعه مغز و نقخدا بخشنده است پس تو هم بپرتوهای صادر شده از سیاهدرک عمیق در حیواناتفضای قلب منبع نبوغ استبیماری دیستروفی میوتونیانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کزیباترین چیز در پیر شدناحساسات کاذبمیدان های مغناطیسی قابل تمدن بشری و مغز اخلاقیناتوانی در شناسایی چهره شکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونیناصل علت و تاثیرهوش احساسیجاودانگی مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدنیا، هیچ استآنزیم تولید انرژی در سلوذهن ما از در هم شکستن منبقبل از انفجار بزرگبا خدا باشاولین دروغنقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت چادغام دو حیطه علوم مغز و مانند آب باشتو کز محنت دیگران بی غمینرمش های موثر در کمردردشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیحقیقت اشیاکی غایب شدی تا نیازمند دلدید تو همیشه محدود به مقدآیا هشیاری کوانتومی وجودرموزی از نخستین تمدن بشرلا اکراه فی الدینبحثي درباره هوش و تفاوتهاینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط غیرکلامی بین انسامحل درک احساسات روحانیتولید سلولهای جنسی از سلنزاع بین جهل و علم رو به پطلای سیاهتاریکی و نوربه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزاحافظه و اطلاعات در کجاست کتاب طبیعت در قالب هندسهدانشمندان روش هاي جدیدی آیا جهش های ژنتیکی، ویرورویاها از مغز است یا ناخومن کسی در ناکسی دریافتم بخش بزرگتر کیهان ناشناختاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياسم زنبور ، کلیدی برای واراز واقعیت امروز تا حقیقتمروری بر تشنج و درمان هایتوهمات و شناخت حقیقتهفت چیز که عملکرد مغز تو علم به ما کمک میکند تا موترک امروزبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت چهل و هفتگلوله ی ساچمه ایداروی جدید ضد میگرنآثار باستانی تمدن های قدروش جدید تولید برقمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نکات از گاید لاین پرابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامسیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل مادی تا ابزار هوشمهندسه ی رایج کیهانعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت پنجاه و شگاهی مغز بزرگ چالش استدر هم تنیدگی کوانتومیافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسي علل احتمالي تغيير نوار عصب و عضلهسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشاتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسفلج نخاعی با الکترودهای الگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد پنجمچگونه مولکول های دی ان ایسخن و سکوتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرگیجه بدون داروفراموش کارها باهوش تر هسانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی زمان پلانکابعاد بالاترمهندسی ژنتیک در حال تلاش تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از بیرون مجموعهسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان شگفت انگیزژن ضد آلزایمرخدای رنگین کمانپرسش و چستجو همیشه باقی ادرگیری قلب در بیماری ویرقفس ذهنبیماری ضعف عضلات نزدیک بانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیباترین چیز در افزایش ساخلاق و علوم اعصابمیدان های کوانتومی خلاتمدن زیر آبنادیدنی ها واقعی هستندشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ماصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتجایی خالی نیستکنگره بین المللی سردرد ددندان ها را مسواک بزنید تآینه در اینهذهن چند جانبه نیازمند نگقبرستان ها با بوی شجاعتبا طبیعت بازی نکناولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان و شناخت حقیقت قسمت اارتقا و تکامل سنت آفرینش ماه رجبتو پیچیده ترین تکنولوژی نرمشهای مهم برای تقویت عشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیحقیقت تنها چیزی است که شاکیهان خود را طراحی میکنددیدن خدا در همه چیزآیا واکنش های یاد گرفته ورمز و رازهای ارتباط غیر کلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بحثی جالب درباره محدودیتاینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتروز یا خوردگی و التهامحل درک احساسات روحانی دتولترودیننزاع بین علم و نادانی رو طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدبه زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تحافظه و اطلاعات در کجاست کتاب، سفری به تاریخدانشمندان روشی برای تبدیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرویاهای پر رمز و حیرتی درمن پر از تلخیمبخش دیگری در وجود انسان هاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياسماگلوتید داروی کاهش دهناز کجا آمده ام و به کجا میمرکز هوشیاری، روح یا بدن توپیراماتهفت سین یادگاری از میراث علم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت چهل و هشتگلوئونداروی جدید ضد الزایمرآرامش و دانشروش صحبت کردن در حال تکاممنابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش ها برای زانوابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل مداومهندسه بنیادینعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت بیست و چهگذر زمان کاملا وابسته به در هم تنیدگی کوانتومی و پافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی و اپروچ جدید بر بیمنوبت کودکانسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصواکسن سرطانپوشاندن خود از نورحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آنالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کروناچگونه میتوان با قانون جنسخن پاک و ثابتاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیاریک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصدرمان سرطان با امواج صوتفراموشی همیشه هم بد نیستانگشت ماشه ایمغز کوانتومیزمان به چه دلیل ایجاد میشاتفاق و تصادفمهربانی، شرط موفقیتتقلید از روی طبیعتنگاه از دور و نگاه از نزدسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهانی که نه با یک رخداد و ژنها نقشه ایجاد ابزار هوخدایی که ساخته ی ذهن بشر پرسشگری نامحدوددرگیری مغز در بیماری کویقفس را بشکنبیماریهای تحلیل عضلانی اانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعزیر فشار کووید چه باید کراخلاق پایه تکامل و فرهنگمیدان بنیادین اطلاعاتتمدنی قدیمی در شمال خلیج نادانی در قرن بیست و یکم،شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11جاذبهکنگره بین المللی سردرد ددهن، بزرگترین سرمایهآیندهذهن هوشیار در پس ماده ی مقدم زدن و حرکت دید را تغیبالاترین هدف از دولتاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت دارتقا یا بازگشت به قبل ازماپروتیلینتو آرامش و صلحیچرا ماشین باید نتایج را پشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیحقیقت خواب و رویاکیهانِ هوشیارِ در حال یادیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا یک، وجود داردرمز پیشرفت تواضع است نه طلایو دوم دکتر سید سلمان فبحثی در مورد نقش ویتامين اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دسفرنامه سفر به بم و جنوب ارزش حقیقی زبان قسمت اولمحدودیت چقدر موثر استتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین علم و جهل رو به پطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیحافظه و اطلاعات در کجاستکتابخانهدانش، قفل ذهن را باز میکنآیا خداباوری محصول تکاملرویای شفافمنابع انرژي پاک سرچشمه حبخشیدن دیگران یعنی آرامشاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای سندرم کووید طولانیاز کسی که یک کتاب خوانده مرکز حافظه کجاستتوانایی مغز و دیگر اجزای هم نوع خواری در میان پیشیعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت چهل و دومگمان میکنی جرمی کوچکی در داروی سل سپتآرامش و سکونروشهای نو در درمان دیسک بمنابع بی نهایت انرژی در دبرخی نرمش های گردنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیستکامل چشمهندسه در پایه ی همه ی واکعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی ژنها در تشخیص بیمانور درونساهچاله ها تبخیر نمیشوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردواکسن ضد اعتیادپیموزایدحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریفلج خوابامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبعد از کروناچگونه مغز پیش انسان یا همسختی ها رفتنی استاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگریک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمانهای بیماری پارکینسفراموشی و مسیر روحانیانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟زمان شگفت انگیزاتوبان اطلاعات و پلِ بینموفقیت هوش مصنوعی در امتتقلید از طبیعتنگاه از درون مجموعه با نگشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهانی که از یک منبع، تغذیژنها ، مغز و ارادهخسته نباشی باباآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغز در بیماران مبقلب و عقلبیماری، رساله ای برای سلانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روزیرفون داروی ضد ام اساختلال خواب فرد را مستعد میدازولام در درمان تشنج تمرکز و مدیتیشننازوکلسینشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهمجاذبه و نقش آن در شکلگیریکنترل همجوشی هسته ای با هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآینده ی انسان در فراتر ازذهن تو همیشه به چیزی اعتققدرت مردمباهوش ترین و با کیفیت تریايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان و شناخت حقیقت قسمت سارتوکين تراپی روشی جديد ماجرای جهل مقدستو افق رویداد جهان هستیچرا مغز انسان سه هزار سالشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستحقیقت در علم، هرگز نهایی کیست هیداتید مغزدژا وو یا اشنا پنداریآیا کیهان می تواند یک شبیرمز بقای جهش ژنتیکیلبخند بزن شاید صبح فردا زبحثی در مورد نقش کلسیم و ایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درسفری به آغاز کیهانارزش حقیقی زبان قسمت دوممحدودیت های حافظه و حافظتومورهای نخاعینسبیت عام از زبان دکتر برطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر حباب های کیهانی تو در توکجای مغز مسئول پردازش تجدائما بخوانآیا دلفین ها می تواند از روان سالممنابع انرژی از نفت و گاز بخشش، عقلانی یا غیر عاقلاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسندرم گیلن باره به دنبال از آغاز خلقت تا نگاه انسامرکز حافظه کجاستتوازن مهمتر از فعالیت زیهمه چیز موج استعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کاحس و ادراک قسمت چهل و سومگنجینه ای به نام ویتامین داروی ضد چاقیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروشهای شناسایی قدرت شنوامنابع جدید انرژیبرخی یونها و مولکول های مابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدتکامل و ارتقای نگاه تا عمهندسه زبانِ زمان استعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بررسی بیماری التهابی رودنورون هاي مصنوعی می توانسایه را اصالت دادن، جز فراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرجلوتر را دیدنواکسن علیه سرطانپیموزایدحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانفلج خواب چیستامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین سرنوشتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگریک جهش ممکن است ذهن انسانخودآگاهی و هوشیاريپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهفرایند پیچیده ی خونرسانیانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تمازنان باهوش تراتوسوکسیمایدمولتیپل اسکلروز در زنان تقویت استخوان در گرو تغذنگاه حقیقی نگاه به درون اشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهانی در ذهنژنهای مشترک بین انسان و وخطا در محاسبات چیزی کاملآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغزی در سندرم کووقلب دروازه ی ارتباطبیندیشانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزیرک ترین مردماختلال در شناسایی حروف و مکان زمان یا حافظه زمانتمرکز بر هدفنباید صبر کرد آتش را بعد شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتمجدا کردن ناخالصی هاکنترل جاذبهدو بیماری روانی خود بزرگ آینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن خود را مشغول هماهنگیقدرت کنترل خودباور و کیهان شناسیايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهزبان جانسوزارتباط میکروب روده و پارماجرای عجیب گالیلهتو انسانی و انسان، شایستچرا مغزهای ما ارتقا یافت شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکبه قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به حقیقت راستین انسان علم بکیست کلوئید بطن سومدژاوو یا آشناپنداریآیا گذشته، امروز وآینده رمز جهانلحظات خوش با کودکانبحثی در مورد حقیقت فضا و ایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف سقوط درون جاذبه ای خاص، چارزش حقیقی زبان قسمت سوممخچه فراتر از حفظ تعادلتومورهای ستون فقراتنسبت ها در کیهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به حد و مرزها توهم ذهن ماستکرونا چه بر سر مغز می آورداروهای مصرفی در ام اسآیا دلفین ها میتوانند باروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز بدون پیر فلکاگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیسندرم پیریفورمیساز انفجار بزرگ تا انفجار مرکز خنده در کجای مغز استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهمه چیز در زمان مناسبهمه چیز در زمان کنونی استعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت نهمگویید نوزده و ایمنی ساکتداروی ضد چاقیآزمون تجربی، راهی برای رروشی برای بهبود هوش عاطفمناطق خاصی از مغز در جستجبرخی اثرات مضر ویتامین دابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت در برابر محیط زیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهندسه، نمایشی از حقیقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهواکنش های ناخودآگاه و تقگذشته را دفن کنحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همافراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبررسی سیستم تعادلی بدن انورون های ردیاب حافظهساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهواکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسحساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانفلج دوطرفه عصب 6 چشمامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هوشیاری خود را توسسریع دویدن مهم نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می توخودت را از اندیشه هایت حفپیشرفتی مستقل از ابزار هدروغ نگو به خصوص به خودتفرایند تکامل و دشواری هااندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدزنجیرها را ما باید پاره کاتصال مغز و کامپیوترمواد کوانتومی جدید، ممکنتقویت حافظه یا هوش مصنوعنگاه دوبارهشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان، تصادفی نیستژنهای هوش ، کدامندخطا در محاسبات چیزی کاملآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری مغزی در سندرم کووقلب روباتیکبیهوش کردن در جراحی و بیمانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده زیست شناسی کل در جزء فراکاختلال در شناسایی حروف و مکانیک کوانتومی بی معنی تمساح حد واسط میان مغز کونبرو و انرژی مداومشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجمجدایی خطای حسی استکندر در بیماریهای التهابدو بار در هفته ماهی مصرف آینده با ترس جمع نمیشودذهن سالمقدرت انسان در نگاه به ابعباد و موجايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مزبان ریشه هایی شناختی اسارتباط ماده و انرژیماده ی تاریکتو با همه چیز در پیوندیچرا ویروس کرونای دلتا واشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیحقیقت غیر فیزیکیکاهش مرگ و میر ناشی از ابدگرگونی های نژادی و تغییآیا پیدایش مغز از روی تصارمز جهان خاصیت فراکتاللرزش ناشی از اسیب به عصببحثی در مورد عملکرد لوب فایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملسلول های مغزی عامل پارکیارزش خود را چگونه میشناسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوهم فضای خالینسبت طلایی، نشانه ای به سطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستحریص نباشکریستال هاداروهای ام اسآیا دست مصنوعی به زودی قاروبات کیانمنابع انرژی از نفت و گاز برنامه و ساختار پیچیده ماگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامسندرم پس از ضربه به سراز بحث های کنونی در ویروسمرگ چیستتوسعه برخی شغل ها با هوش مرگ و میر پنهانتوصیه های سازمان بهداشت همه چیز، ثبت می شودعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت چهارمگوشه بیماری اتوزومال رسسداروی ضد تشنج با قابليت تآزمون ذهنی گربه ی شرودینروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اختلالات عصبی مثانهنهایت در بی نهایتسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلتکامل ابزار هوش ، راه پر هنر فراموشیعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهواکنش به حس جدیدگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی علل کمر درد در میاننوروپلاستیسیتی چیستساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفناوری هوش مصنوعی نحوه خامید نجاتمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفکر قبل از کارچگونه واکسن کرونا را توزسریعترین کامپیوتر موجوداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امخودروهای هیدروژنیپاسخ گیاهان در زمان خورددریای خدافرایند حذف برخی اجزای مغاندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طزندگی هوشمند در خارج از زاثر مضر مصرف طولانی مدت رموجود بی مغزی که می تواندتقویت سیستم ایمنینگاهی بر قدرت بینایی دراشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسخطای ادراک کارماآلزایمردرگیری اعصاب به علت میتوقلب را نشکنبیهوشی در بیماران دچار اانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تزیست شناسی باور حقیقت یا اختلالات مخچهمکانیزمهای دفاعی در برابتنفس هوازی و میتوکندریچت جی پی تیشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولجریان انرژی در سیستم های کوچ از محیط نامناسبدو برابر شدن خطر مرگ و میآیا فراموشی حتمی استذهت را روی چیزهای مفید متقدرت ذهنباد غرور و سر پر از نخوت وای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناسازبان شناسی مدرن در سطح سلارتباط متقابل با همه ی حیماده ی خالیتو با باورهایت کنترل میشچرا پس از بیدار شدن از خوشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحقیقت غیر قابل شناختکاهش التهاب ناشی از بیمادانش قدرت استآیا آگاهی پس از مرگ از بیرنگ کردن، حقیقت نیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبحثی درباره هوش و تفاوتهایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث سلول های بنیادیاز فرد ایستا و متعصب بگذرمخچه ابزاري که وظیفه آن فتوهم فضای خالی یا توهم فضنشانه های گذشته در کیهان طبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدحرکت چرخشی و دائمی کیهانکریستال زمان(قسمت اولداروهای تغییر دهنده ی سیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروح در جهانی دیگر استمنابع انرژی از نفت و گاز برنامه ی مسلط ژنها در اختاگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتسندرم دزدی ساب کلاویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرگ و میر بسیار بالای ناشتوصیه های غیر دارویی در سهمه ی سردردها بی خطر نیستعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرابیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت نوزدهمگوشت خواری یا گیاه خواریداروی ضد تشنج با قابليت تآزمون ذهنی گربه شرودینگرروشی جدید در درمان نابینمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اصول سلامت کمرنهادینه سازی فرهنگ اختلاسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکل از کجاستتکامل تکنولوژیهنر حفظ گرهعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدواکسن های شرکت فایزر آمرگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگ فکر کننوروز یا روز پایانیساختن آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاخلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با افیلمی بسیار جالب از تغییامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه آن شکری که می خوریمسرگیجه از شایعترین اختلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده خورشید مصنوعیپختگی پس از چهل سالگي به درک فرد دیگر و رفتارهای افراتر از دیوارهای باوراندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طزندگی بی دوداثرات فشار روحی شدیدموجودات مقهور ژنها هستندتلقین اطلاعات و حافظهنگاهی بر توانایی اجزاي بشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهش های ژنتیکی غیر تصادفکل اقیانوس در یک ذرهخطای حسآملودیپین داروی ضد فشار درختان اشعار زمینقیچی ژنتیکیبیوگرافیانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینزیست، مرز افق رویداد هستاختلالات حرکتی در انسانما انسانها چه اندازه نزدتنفس هوازی و میتوکندریچت جی پی تیشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهمجریان انرژی در سیستم های کوچک شدن مغز از نئاندرتادو برابر شدن خطر مرگ و میآیا ممکن است موش کور بی مذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقدرت عشقبار بزرگ ایستادن بر دو پاای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دزبان شناسی نوین نیازمند ارتباط چاقی و کاهش قدرت بماده ای ضد التهابیتو باید نیکان را به دست بچرا ارتعاش بسیار مهم استشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز حقایق ممکن و غیر ممکنکاهش حافظه هرچند فرایندیدانش محدود به ابعاد چهارآیا امکان بازسازی اندامهرنگین کمانلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتسلول های بنیادی منابع و ااز مخالفت بشنومخچه تاثیر گذار بر حافظهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نشانه های پروردگار در جهطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازاحس متفاوتکریستال زمان(قسمت دوم)داروهای ضد بیماری ام اس وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروح رهاییمنابع انرژی از نفت و گاز برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱اپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنسندرم سردرد به دلیل افت فسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکنیکی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتوصیه هایی در مصرف ماهیهمیشه چشمی مراقب و نگهباعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هابیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت هفتمگیلگمش باستانی کیستداروی ضد تشنج توپیراماتآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی بیماری ها که در آن بچهار میلیارد سال تکامل بسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتکامل جریان همیشگی خلقتهنر رها شدن از وابستگیعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان واکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگ شدن مغز محدود به دورنوشیدن چای برای مغز مفید ساختار فراکتال وجود و ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای خلا، خالی نیستدرمان تشنجفیزیک مولکولها و ذرات در امید درمان کرونا با همانمغز قلبرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه انتظارات بر ادراک سرگردانیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پریاد گرفتن مداومخوش قلبی و مهربانیپروژه ی ژنوم انسانیدرک نیازمند شناخت خویش افرد موفقاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شزندگی در جمع مواردی را براثرات مفید قهوهموسیقی نوتلاش ها برای کشف منابع جدنگاهت را بلند کنشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کاجهش تمدنی عجیب و شگفت انسکلمات بلند نه صدای بلندخطر آلودگی هواآموزش نوین زباندرد باسن و پا به دلیل کاهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیوگرافیانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسزاوسکا درمان گوشراختلالات صحبت کردن در انما انسانها چه اندازه نزدتنفس بدون اکسیژننتایج نادانی و جهلشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دومجریان انرژی در سیستم های کوچکترین چیز یک معجزه اسدو سوی واقعیتآیا ما کالا هستیمذره ی معین یا ابری از الکقضاوت ممنوعبار سنین ابزار هوشمندی اای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنزبان، نشان دهنده ی سخنگو ارتباط هوش ساختار مغز و ژماده، چیزی نیستتو تغییر و تحولیچرا بیماری های تخریبی مغشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچحل مشکلکاهش دوپامین عامل بیماریدانش بی نهایتآیا انسان با مغز بزرگش اخرهبر حقیقیلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جسلول های بدن تو پیر نیستناز نخستین همانند سازها تمدل همه جانبه نگر ژنرالیتوهم چیستنظام مثبت زندگیظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداربی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا وحس چشایی و بویاییکریستال زمان(قسمت سوم)داروی فامپیریدین یا نورلآیا راهی برای رفع کم آبی روزه داری متناوب، مغز را منابع انرژی از نفت و گاز برین نت به جای اینترنتابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز و از مغز مرگ تصادفیتوضیحی ساده در مورد هوش مهمیشه اطمینان تو بر خدا بعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت هفدهمگیاه بی عقل به سوی نور میدارویی خلط آورآزار دیگری، آزار خود استابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی بیماری های خاص که بدچهار ساعت پس از کشتار خوکسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاهنر، پر کردن است نه فحش دعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنواکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقا از نخستین همانراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSفیزیک و هوشیاریامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرشد در سختی استابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه به سطح بالایی از هوسربازان ما محققا غلبه می از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهیاد بگیر فراموش کنیخوشبختی دور از رنج های مپروژه ی ژنوم انسانیدرک و احساسفرد یا اندیشهانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدزندگی در سیاهچالهاثرات مفید روزه داریموسیقی هنر مایع استتلاش هایی در بیماران قطع چالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاجهشهای مفید و ذکاوتی که دکلوزاپین داروی ضد جنونخطرات هوش مصنوعیآمارهای ارائه شده در سطح دردهای سال گذشته فراموش قانون مندی نقشه ژنتیکی مبیان ژن های اسکیزوفرنی داهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرزبان مشترک ژنتیکی موجودااختلالات عضلانی ژنتیکما اکنون میدانیم فضا خالتنها مانع در زندگی موارد نجات در راستگوییشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومجستجوی متن و تصویر به صورکووید نوزده و خطر بیماری دولت یا گروهکآیا ما تنها موجودات زنده ذرات کوانتومی زیر اتمی ققطار پیشرفتبارداری بدون رحمایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسزبان، وسیله شناسایی محیطارتباط پیوسته ی جهانماده، چیزی بیش از یک خلا تو جهانی هستی که خودش را چرا حیوانات سخن نمی گوینششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر به هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترحلقه های اسرارآمیزکاهش سن بیولوژیکی، تنها دانشمندان موفق به بازگردآیا احتمال دارد رویا از آروی و منیزیم در تقویت استلزوم عدم وابستگی به گوگل بحثی درباره هوش و تفاوتهایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اسلول عصبی شاهکار انطباق از نخستین همانند سازها تمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتوهم وجودنظریه ی تکامل در درمان بیظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک (قسمت اول )کشف مکانیسم عصبی خوانش پداروی لیراگلوتیدآیاما مقهور قوانین فیزیکروزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژی از نفت و گاز برای یک زندگی معمولیروزه داری سلول های بنیادمنابع انرژی از نفت و گاز برای پیش بینی آینده مغز دابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تمرگی وجود نداردتیوتیکسن داروی ضد جنونهمیشه داناتر از ما وجود دعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت هجدهمگیاه خواری و گوشت خوار کدداستانها و مفاهیمی اشتباآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانریه زغالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی توجهات در ببمار پارنوآوری ای شگفت انگیز دانسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویاقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگترین خطایی که مردم منیکولا تسلاسادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی فیزیکدانان ماشینی برای تامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استز گهواره تا گورابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری در کجاست؟ قتفاوت ها را به رسمیت بشناچگونه باغبانی باعث کاهش سردرد میگرناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهیادگیری مهارت های جدید دخانه ی تاریکپروانه ی آسمانیدرک کنیم ما همه یکی هستیمفرد حساس از نظر عاطفی و بانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استزندگی زمینی امروز بیش از اثرات مضر ماری جوانامیهمانهای ناخوانده عامل تلاشی برای درمان قطع نخاچالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهشهای مفید و ذکاوتی که دکلام و زبان، گنجینه ای بسدفاع از پیامبرآن چیزی که ما جریان زمان دردی که سالهاست درمان نشقانون گذاری و تکاملبیان حقیقتاولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسزبان چهار حرفی حیات زمیناختراع جدید اینترنت کوانما از اینجا نخواهیم رفتتنها در برابر جهاننخاع ما تا پایین ستون فقرشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششمجستجوی هوشیاری در مغز ماکودک هشت ساله لازم است آددوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا مغز تا بزرگسالی توسعذرات کوانتومی زیر اتمی قلمس کوانتومیبازگشت از آثار به سوی خداایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاسفر فقط مادی نیستارتباط انسانی، محدود به ماست مالیتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا حجم مغز گونه انسان درصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر به کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمحمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدانشمندان نورون مصنوعی سآیا احتمال دارد رویا از آرویا و واقعیتمقاومت به عوارض فشار خون بحثی درباره هوش و تفاوتهایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اسلولهای ایمنی القا کنندهاز نخستین همانند سازها تمدل هولوگرافیک تعمیم یافتوهم وجودنظریه ی تکامل در درمان بیعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک (قسمت دوم )کشف مکانیسمی پیچیده در بداروی تشنجی دربارداریآب زندگی است قسمت چهارمروزهای بد باقی نمیماندمنابع انرژی از نفت و گاز برای اولین بار دانشمندانابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیسوخت هیدروژنی پاکاز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتیک و اختلال حرکتیهمیشه راهی هستعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت هشتمگیرنده باید سازگار با پیدخالت در ساختار ژنهاآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی توصیه ها برای واکسینوار مغز مشاهده ی غیر مستسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل داروینی هنوز در حاهورمون شیرساز یا پرولاکتغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل الکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگترین درد از درون است نیاز به آموزش مجازی دیجیسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهاخم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلفاجعه ی جهل مقدسامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمزمین در برابر عظمت کیهانابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه تکامل مغزهای کنونیسردرد میگرن در کودکاناز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای اسرار آیادآوری خواب و رویاخانواده پایدارپرواز از نیویورک تا لوس آدرک احساسات و تفکرات دیگفردا را نمیدانیمانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیزندگی زودگذراجزای پر سلولی بدن انسان میوتونیک دیستروفیتلاشی تازه برای گشودن معچالش هوشیاری و اینکه چرا شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجوانان وطنکلرال هیدرات برای خواباندفاع در برابر تغییر ساختآنچه ناشناخته است باید شدرس گرفتن از شکست هاقانون جنگلبیست تمرین ساده برای جلواولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهزبان نیاز تکاملی استادامه بحث تکامل چشمما اشیا را آنطور که هستندتنهایی رمز نوآوری استنخستین تمدن بشریشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانحفره در مغزکودک ایرانی که هوش او از دورترین نقطه ی قابل مشاهآیا همه جنایت ها نتیجه بیذرات کوانتومی زیر اتمی قلوب فرونتال یا پیشانی مغبازگشت به ریشه های تکاملایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همسفر نامه سفر به بم و جنوب ارتباط از بالا به پایین مماست مالی با هوش انسانیتو در میانه ی جهان نیستی چرا خشونت و تعصبصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالحمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدانشمندان یک فرضیه رادیکآیا برای تولید مثل همیشه رویا و کابوسمقابله ی منطقی با اعتراضبحثی درباره احساسات متفاایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از سلولهای بنیادی مصنوعی دراز نخستین همانند سازها تمدل های ریز مغز مینی برینتوهم بی خدایینظریه ی تکامل در درمان بیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 67کشف ارتباط جدیدی از ارتبداروی جدید ALSآب زندگی است قسمت هفتمروزهای سختمنابع انرژی از نفت و گاز برای تمدن سازی، باید در بابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتیروفیبان موثر در سکته ی همیشه عسل با موم بخوریمعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت پنجمگالکانزوماب، دارویی جدیدر مانهای کمر دردآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی درمان های Spinal Muscular Atنوار مغز ترجمه رخدادهای سیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل داروینی هنوز در حاهوش فوق العاده، هر فرد اسغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پواکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر الکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از رادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبسیاری از مجرمان، خودشانچیز جدید را بپذیرستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هاورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرفاصله ها در مکانیک کوانتامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزارهای بقای موجود زندهمنبع خواب و رویاتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد و علتهای آناز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای جادویی یاری خدا نزدیک استخار و گلپروتئین های ساده ی ابتدادرک تصویر و زبان های مخلتفرزندان زمان خودانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقازندگی سلول در بدن، جدای ااجزایی ناشناخته در شکل گمیگرن و پروتئین مرتبط با تلاشی جدید در درمان ام اسچالش هوشیاری و اینکه چرا شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیجوانان وطنکمردرددقیق ترین تصاویر از مغز اآنچه واقعیت تصور میکنیم دست کردن در گوشقانون جنگلبیش از نیمی از موارد انتقاولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشزبان و کلمه حتی برای کساناداراوون تنها داروی تاییما به جهان های متفاوت خودتنبیه چقدر موثر استنخستین تصویر از سیاهچالهشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر احق انتخابکودکان میتوانند ناقل بی ديدن با چشم بسته در خواب آیا هوش مصنوعی می تواند نرفتار مانند بردهلوتیراستامبازخورد یا فیدبکایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده سفر به مریخ در 39 روزارتباط بین هوش طبیعی و هوماشین دانشتوقف؛ شکستچرا در مغز انسان، فرورفتضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر به بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالحوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودانشمندان ژنی از مغز انسآیا بزرگ شدن مغز فقط در درویا و خبر از آیندهمقابله با کرونا با علم اسبحثی درباره احساساتی غیرایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اسلام تا روشناییاز نشانه ها و آثار درک شدمدیون خود ناموجودتوهم تنهایینظریه ی ریسمانعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 74کشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروی جدید s3 در درمان ام آب زندگی است قسمت اولآب زندگی است قسمت دومروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژی از نفت و گاز برای خودآگاه بودن تو بایابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمسی و سه پل اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاتکنولوژی جدید که سلول هاهمجوشی هسته ای، انرژِی بعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون واقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت پنجاهگام کوچک ولی تاثیرگذاردر محل کار ارزش خودت را بآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی روش های تربیتی کودکنوار مغز در فراموشی هاسکوت و نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتکامل زبانهوش مصنوعی می تواند بر احغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزواکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آالکترودهای کاشتنیابزار بقای موجود زنده از راز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبسیاری از بیماری های جدیچیزی منتظر شناخته شدنستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانفاصله ی همیشگی تصویر سازامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر زمان چیستابزارهای بقای از نخستین منتظر نمان چیزی نور را بهتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد تنشناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهژن همه چیز نیستخارق العاده و استثنایی بپروتز چشمدرک حقیقت نردبان و مسیری فرضیه ای جدید توضیح میدهانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرزندگی، مدیریت انرژیاحیای بینایی نسبی یک بیممیگرن سردردی ژنتیکی که بتمایل زیاد به خوردن بستنچالش دیدگاه های سنتی در بشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (ساسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجواب دانشمند سوال کننده کمردرد ناشی از تنگی کانادل به دریا بزنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دست آسمانقانونمندی و محدودیت عالمبیشتر کمردردها نیازی به اولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشزبان و بیان نتیجه ساختماادب برخورد با دیگرانما با کمک مغز خود مختاريمتهدیدهای هوش مصنوعینخستین روبات های زنده ی جشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر احقیقت قربانی نزاع بین بی کودکان خود را مشابه خود تدی متیل فومارات(زادیوا)(آیا هوش مصنوعی زندگی بشررفتار وابسته به شکللوزالمعده(پانکراس)مصنوعبازسازي مغز و نخاع چالشی این پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهسفر تجهیزات ناسا به مریخ ارتباط شگفت مغز انسان و فمبانی ذهنی سیاه و سفیدتولید مثل اولین ربات های چرا ذرات بنیادی معمولاً ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلحکمت الهی در پس همه چیزکاربرد روباتهای ريز، در دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا تکامل و تغییرات ژنتیرویا بخشی حقیقی از زندگی ملاحظه های اخلاقی دربارهبخش فراموش شده ی حافظهایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اسلاح و راهزنیاز نظر علم اعصاب یا نرووسمدیریت اینترنت بر جنگتوهم جدایینظریه تکامل در درمان بیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت 75کشف جدید تلسکوپ جیمز وبداروی جدید میاستنی گراویداروی جدید برای میاستنی آب زندگی است قسمت سومروش های صرفه جویی در ایجامنابع انرژی از نفت و گاز برای زندگی سالم، یافتن تابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکنولوژی جدید که سلول هاهمراه سختی، اسانی هستعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانواقعیت چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و یگامی در درمان بیماریهای در چه مرحله ای از خواب ، رآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی سلولهای عصبی در تلانوار مغز در تشخیص بیماری سکوت، پر از صدااز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبه ی حق خودتکامل زبانهوش مصنوعی و کشف زبان هایغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به واکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرالگو نداشتیمابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبسیاری از بیماری های جدیچیزی خارج از مغزهای ما نیستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز خواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بفتون های زیستیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیدازمان و مکان، ابعاد کیهان ابزارهای دفاعی و بقای مومنحنی که ارتباط بین معرفتفاوت ایستایی و تکاپوچگونه حافظه را قویتر کنیسردرد سکه ایازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشژن همه چیز نیستخبر مهم تلسکوپ هابلپروتز عصبی برای تکلمدرک دیگرانفساد اقتصادی سیتماتیک دربیماری تی تی پیانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ زونیسومایداحیای بینایی نسبی یک بیممیگرن شدید قابل درمان استمدن قدیمی ای در جنوب ایرچاالش ها در تعیین منبع هوشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روااصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجوسازی مدرنکمردرد و علل آندلایلی که نشان میدهد ما بآنها نمیخواهند دیگران رادستورالعمل مرکز کنترل بیقارچ بی مغز در خدمت موجودبا هوش مصنوعی خودکار روباولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استزبان و بیان، در سایه پیشرادراک ما درک ارتعاشی است ما بخشی از این جهان مرتبطتو یک معجزه اینرمش های مفید برای درد زاشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکاعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانحقیقت آنطور نیست که به نظکودکان را برای راه آماده دین اجباریآیا هوش ارثی دریافتی از پرفتار اجتماعی انسان، حاصلیروپریم داروی ترکیبی ضدبحتی علمی درباره تمایل باین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نسفر دشوار اکتشافارتباط شگفت انگیز مغز انمباحث مهم حس و ادراکتولید یا دریافت علمچراروياها را به یاد نمی آضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شببه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متحافظه میتواند بزرگترین دکتاب گران و پرهزینه شد ولدانشمندان اولین سلول مصنآیا جنین انسان، هوشمندی رویا تخیل یا واقعیتملاحظات بیهوشی قبل از جربخش های تنظیمی ژنوماکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزسلسله مباحث هوش مصنوعیاز نظر علم اعصاب اراده آزمداخله ی زیانبار انسانتوهم جدایی و توهم علمنظریه تکامل در درمان بیمعلم و روحتری فلوپرازینبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت 78کشتن عقیده ممکن نیست