دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نگاه از بیرون مجموعه

چگونه میتوانیم چنین کنیم؟
(ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در حال دریافت و شناخت خویش است تا به نقطه ی خودآگاهی برسد و در مرحله ی تبدیل به سیستمی قرار بگیرد که پیچیدگی آن به تدریج در حال افزایش است.

ما باید امیدوار باشیم، تمدن یاد بگیرد خودش را سریعا تا حد کفایت بشناسد تا بتواند در برابر چالش های بزرگی- که به دلیل نبود دانش ارتباط جدایی ناپذیر با جهان، در معرضش قرار می گیرد- بقا پیدا کند.)
نسیم هرمیان
حس و ادراک قسمت شصت و یک

تکامل شناخت- قسمت اول
توضیحات:

جهان در حال شناخت: هوشمندی همه ی اجزای کیهان- که میتوان آن را در قالب واکنش اجزای جهان به تغییرات اطراف آنها دید- موضوعی است که محدود به اجزای زنده نیست. موجودات غیر زنده هم با توجه به تغییرات محیط، دچار تحول و تغییر میشوند و این حالت را مثلا در تغییرات فلز و پلاستیک در رویارویی با سرما و گرما یا ادغام و همجوشی اتم ها در شرایط پر حرارت ستارگان یا همجوشی مصنوعی شاهدیم.(توصیه می‌شود به سلسله مباحثبحثی درباره هوش و تفاوتهای بین گونه ها و نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود.)

این واکنش ها با توجه به تحولات کیهانی، به سویی است که بقا را برای موجود؛ چه زنده یا جامد، محقق کند.

این حالت یعنی تلاش برای ماندن و استوار کردن، نوعی شناخت درونی است که منجر به واکنش مناسب به تحولات و دگرگونی ها میشود.

این شناخت، با توجه به تحولات و تغییرات کیهان، تغییر میکند و توسعه می یابد و این فرایند شناختی به حد و مرزی محدود نیست بلکه همیشه ادامه دارد؛ چه در سطح جهان مادی به صورت افقی و ارتقای کاذب و یا فراتر از آن به صورت عمودی و ارتقای حقیقی.

شناخت حقیقی خود، نیازمند نگاه از مجموعه ای فراتر از خود است و تا زمانی که نگاه، محدود به درون مجموعه باشد، نگاهی حقیقی و اصیل نیست بلکه تابع تحولات و دگرگونی های درون مجوعه است و حقیقت را آنگونه که هست درک نمیکند.

نگاه از مجموعه ای فراتر از این مجموعه، چون در قید تحولات درون مجموعه نیست میتواند بر تحولات مسلط باشد. از این رو برای شناخت بهتر و واکنش مناسب تر به تحولات و دگرگونی ها یعنی هوشمندی بیشتر، تکامل مداوم کیهان کوشش میکند محصول هوشمندی تولید کند که از بیرون مجموعه، ببیند و بشناسد و این شناختی دقیق تر میدهد؛ شناختی دقیق تر که میتوان آن را خودآگاهی یا هوشیاری
Consciousness
نامید. (نگاه شود: سلسله مباحث تاثیر نگاه انسان بر رفتار ذرات کوانتومی جهان در همین کانال

امیدواری برای اینکه تمدن ما بتواند خودش را در حد کفایت بشناسد: و این شناخت همانگونه که بیان شد باید با نگاهی از بیرون مجموعه و فراتر از نگاه افقی یا ارتقای کاذب باشد.

نگاه همراه با ارتقای عمودی حقیقی، سبب می‌شود از بیرون مجموعه، همه ی ظرایف و چالش ها، در نگاهی همه جانبه، تحلیل و تفسیر شود و این، رمز موفقیت تمدن ما در آینده خواهد بود. نگاه محدود درون مجموعه، محصول مترقی و قدرتمندی تولید نخواهد کرد زیرا تابع تحولات و دگرگونی ها است و همه ی واقعیت ها را نمی‌شناسد و سبب می‌شود فرد نتواند نگاهی همه جانبه داشته باشد.

خلا محصول تمدن نوین بشری را میتوان به سادگی در قالب ترس و بیم از دارندگان تمدن نوین یعنی دارندگان بمب های هسته ای و یا صاحبان تکنولوژی های جدید مهندسی ژنتیکی به خوبی دید.

نبود دانش ارتباط جدایی ناپذیر تمدن با جهان: و این به دلیل نگاه محدود ما از درون مجموعه های کیهانی است.

وقتی بتوان از بیرون مجموعه، دید و در هم تنیدگی همه ی اجزای جهان را- که ناشی از پیوند جدایی ناپذیر با جهانی فراتر و واقعی تر است- دریافت، چالش های ناشی از نادانی، فرو میریزد.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درون آشفته ی تو و ظاهر خنALS نگاهی کامل بر بیماری وتو برای خزیدن خلق نشده ایزبان فرایند تکاملی برای نقش نظریه تکامل در شناساسرگردانیالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینجهان قابل مشاهده بخش کوچعادت بد را ترک کنهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت مغرور نشودانشمندان نورون مصنوعی سروان سالمکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شدرگیری مغز در بیماری کویفیزیک مولکولها و ذرات در تومورهای نخاعیزبان شناسی نوین نیازمند نقش درختان در تکاملشلیک فراموشیامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حسن یوسف باغچه ی منبی ذهن و بی روحداروهای ضد تشنج با توضیح روش های عملی برای رفع کمرکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدست کردن در گوشفراموشی همیشه هم بد نیستتوپیراماتسقوط زیگزاگی یا ناگهانینقشه با واقعیت متفاوت اسشکرگزار هر چیزی باش که داانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب سالم عامل سلامتیبیماری آلزایمر، استیل کوداروی جدید برای دیابتریواستیگمینگویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصافشار روحی، همیشه بد نیست تکلم در گیاهانسم زنبور ، کلیدی برای وارچندین ماده غذایی که ماننشادی، پاداش انجام وظیفهانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای موجود زندهجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیمارستان هوش مصنوعیدر میان تاریکی و روشناییراه نجاتگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقیچی ژنتیکیتکامل داروینی هنوز در حاسوخت هیدروژنی پاکنوآوری ای شگفت انگیز دانترجمه ی فعالیت های عضله بشش مرحله تکامل چشماولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش اجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت انسانهوش عاطفی در زنان بیشتر اخارق العاده و استثنایی بازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیبا همه مهربان باشدر برابر حقایق جدیدتقلید از روی طبیعترستگاری محدود به یک راه نپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت سومقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری جدید، ویران کردن گسیاره ابلهاننوار عصب و عضله در مطب دکتشویق خواندن به کودکانضرب المثل یونانیهفت سین یادگاری از میراث میوتونیک دیستروفیاختلالات حرکتی در انسانحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیکخطر حقیقی، خود انسان استکلرال هیدرات برای خوابانبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان های علامتی در ام استلاشی جدید در درمان ام اسزمان شگفت انگیزمغز ابزار بقای برتر مادیآزمون ذهنی گربه ی شرودینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیوالینتعویض دارو در تشنجظهور امواج مغزی در مغز مصهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به حس چشایی و بویاییاضطراب و ترسدو ویژگی انتزاع و قدرت تجذره ی معین یا ابری از الککو کیو تن coQ10بحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدرمان جدید سرطانتنها در برابر جهانزندگی، مدیریت انرژیمغزهای کوچک بی احساسستم، بی پاسخ نیستآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایتغییرات تکاملی سر انسان علایم کمبود ویتامین E را هنر حفظ گرهماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نوزدهمبلوغ چیستدین، اجباری نیسترمز جهانکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفابخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهپرتوزایی از جسم سیاهدروغ نگو به خصوص به خودتNVG 291تو تغییر و تحولیزبان متغیرنقش هورمون های تیروئید دسربازان ما محققا غلبه می الکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دجهان موازی و حجاب هاعادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پروحس و ادراک قسمت بیستمبه خودت نگاه کندانشمندان یک فرضیه رادیکروبات ها قول میدهندکاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم درگیری مغز در بیماران مبفیزیک هوشیاریتومورهای ستون فقراتزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش ذهن و شناخت در حوادث شنا در ابهای گرم جنوب نیاامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحساسیت روانی متفاوتبی سوادی در قرن 21داروی فامپیریدین یا نورلروش هایی برای مقابله با اکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدست آسمانفراموشی و مسیر روحانیتوانایی مغز و دیگر اجزای سلول های مغزی عامل پارکینقص های سیستمی ایمنیشکست حتمیانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری الزایمرداروی جدید ضد فشار خونریاضیات یک حس جدید استگوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیفضا و ذهن بازتکنولوژی های جدید و حالتسماگلوتید داروی کاهش دهنچندجهانیشب سیاه سحر شودانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای بقای از نخستین جدا کردن ناخالصی هاهوش احساسیخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیندیشدر مانهای کمر دردراه های جدید برای قضاوت رگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل داروینی هنوز در حاسودمندی موجودات ابزی بر نوار مغز مشاهده ی غیر مستترجمه ای ابتدایی از اسراششمین کنگره بین المللی ساولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سمهندسی بدناحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاهوش عاطفی در زنان بیشتر اخبر مهم تلسکوپ هابلاسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمربا هوش مصنوعی خودکار روبدر جراحی کمر عجله نکنیدتقلید از طبیعترشته نوروایمونولوژی و نقپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت ذهنتا 20 سال آینده مغز شما به سیب یکسان و دیدگاه های متنوبت کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های ضربه مغزی در تصادف رانندهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات صحبت کردن در انحافظه های کاذباستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز خطر را بپذیرکم کردن کالری روشی سودمنبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایل زیاد به خوردن بستنزمان طلایی سکته ی مغزی رامغز ابزار برتر بقاسانسور بر بسیاری از حقایآزمون ذهنی گربه شرودینگرلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستنیکولا تسلاتعیین پیش آگهی آسیب به عصظرف باید پر شود چه با چرک همیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتحس و ادراک (قسمت اول )اطلاع رسانی اینترنتیدو بیماری روانی خود بزرگ ذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدرمان جدید سرطانتنهاییزندگی، مراتب هوشیاری استمغز، فقط گیرندهستون فقرات انسان دو پا جلآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکستغذیه بر ژنها تاثیر داردعلایم کمبود ویتامین E را هنر دانستنارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت هفتمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادیوار همه اش توهم بودرمز جهان خاصیت فراکتالکیست هیداتید مغزمتواضع باشبخشیدن دیگران یعنی آرامشبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشدریا آرام نخواهد شد کشتی فقر داده ها در هوش مصنوعیتو جهانی هستی که خودش را زبان مشترک ژنتیکی موجودانقش هورمون زنانه استروژنسربرولایزینالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازجهان ما میتواند به اندازعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک های باز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت دهمبه دنبال رستگاری باشدانشمندان ژنی از مغز انسروبات های ریز در درمان بیکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درگیری مغزی در سندرم کووفیزیک و هوشیاریتوهم فضای خالیزبان، وسیله شناسایی محیطنقش روی و منیزیم در سلامتشناخت ناشناختهامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخفاش کور و انسان بینا؟بی شرمیداروی لیراگلوتیدروش هایی برای کم کردن اضطکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدست بالای دستفراموشی آرمانتوانایی یک فرد، برای تغیسلول های بنیادینقص در تشخیص هیجانات عامشکستن مرز دور مغزانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه آلزایمر و داروی جدید ضد میگرنریتوکسیمابگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهفضای قلب منبع نبوغ استتکنولوژی و پیشرفتسندرم میلر فیشرنه ناامیدی بلکه ارتقاشبیه سازی میلیون ها جهان انسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدایی خطای حسی استهوش احساسیخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیهوش کردن در جراحی و بیمدر محل کار ارزش خودت را براه های جدید برای قضاوت رگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حاسی و سه پل اصفهاننوار مغز با توضیح دکتر فاترس و آرمان هاشعار و عملاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان مهربانی، شرط موفقیتاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی رمز آزادگیخدا موجود استاسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هر چیزی که نفس می کشد مدر درمان بیماری مولتیپل تقویت مغز با ورزشرشد مغز فرایندی پیچیده اپیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بآتاکسیقدرت شناختی انسان، محدودتا بحر یفعل ما یشاسیر آفرینش از روح تا مغز ای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیتشخیص آلزایمر سالها قبل ضررهای مصرف شکر و قند بر همه چیز موج استمیگرن و خواباختلالات عضلانی ژنتیکحافظه و اطلاعات در کجاست استخوان های کشف شده، ممکهیچ اندر هیچخطرات هوش مصنوعیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندرمان کارتی سل و تومور مغتمایز یا کشف یگانگیزمان، واقعی نیستمغز از بسیاری حقایق می گرسانسور ذهنآزادی در چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیتعامل انسان و هوش مصنوعیظرفیت مغز چقدر استهمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعات حسی ما از جهان، چدو بار در هفته ماهی مصرف ذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددرمان دارویی سرطان رحم بتنهایی رمز نوآوری استزندان ذهنیمغز، همه ی واقعیت را نمیبستارگانی قبل از آغاز کیهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اثبت و دستکار ی حافظهعلائم عصبی آلزایمر، با اهنر رها شدن از وابستگیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت هفدهمبنی عباس، ننگی بر تاریخدیوار، از ابتدا توهم بودرنگ کردن، حقیقت نیستکیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن مکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ادریافت هورمون امید با ورفلج نخاعی با الکترودهای تو جدای از کیهان نیستیزبان چهار حرفی حیات زمیننقش ویتامین K در ترمیم اسسردرد میگرنالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذهعبارت های مبهم مانند انرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زودی شبکه مغزی به جای دانشمندان پاسخ کوانتومی روبات کیانکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رادرگیری مغزی در سندرم کووفیزیک آگاهیتوهم فضای خالی یا توهم فضزدودن نقص از هوش مصنوعینقش روزه داری در سالم و جشناخت و معرفت، و نقش آن دامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی غار افلاطونهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخفاش با شیوع همه گیری جدیبی عدالتی در توزیع واکسن داروی کنترل چربی خونروش هایی برای جلوگیری از کشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده دستورالعمل مرکز کنترل بیفرایند پیچیده ی خونرسانیتوازن مهمتر از فعالیت زیسلول های بنیادی منابع و انقطه ی رسیدن به قلهشکستگی لگن یا سکته ی مغزیانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواص فلفل سبزبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی جدید ضد الزایمرریسپریدونگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی به طرز وحشتناکیسندرم کووید طولانینه به اعدامشبیه سازی سیستم های کوانانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزابعاد و نیازهای تکاملیجریان انرژی در سیستم های هوش بشری تهدید برای بشریخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوشی در بیماران دچار ادر چه مرحله ای از خواب ، رراه پیروزی در زندگی چیستگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاسیلی محکم محیط زیست بر اننوار مغز ترجمه رخدادهای ترسناک تر از کوریصبور باشاولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهموفقیت هوش مصنوعی در امتاحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت خواب و رویاهوشمندی کیهانخدا نور آسمان ها و زمین اژنها ، مغز و ارادهبا آتش، بازی نکن و بعد از در دعواها چه میکنی؟تقویت استخوان در گرو تغذرشد مغز علت تمایل انسان بپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسی فریدریشقدرت عشقتاول کف پا و حقیقتسیستم تخلیه ی مغز بینشی نایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونتشخیص ایدزضررهای شکر بر سلامت مغزهمه چیز و هیچ چیزمیگرن و روزه داریاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نتردفاع از پیامبرکمالگرایی دشمن پیشرفتباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان پوکی استخوانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزمان، اندک استمغز به تنهایی برای فرهنگ ساهچاله ها تبخیر نمیشودآزادی عقیده، آرمانی که تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرتعامل انسان با هوش مصنوععقل مجادله گرهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدو برابر شدن خطر مرگ و میذرات کوانتومی زیر اتمی قکوچکی قلببحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به درمان زخم دیابتی با تکنوتنبیه چقدر موثر استزونیسومایدمغزتان را در جوانی سیم کشسخن نیکو مانند درخت نیکوافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشثبت امواج الکتریکی در عصعلت خواب آلودگی بعد از خوهنر، پر کردن است نه فحش داز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هجدهمبه قفس های سیاهت ننازدید تو همیشه محدود به مقدرنگین کماندیدن خدا در همه چیزرهبر حقیقیکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدوددریای خدافلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندريزبان نیاز تکاملی استنقش ژنتیک در درمان اختلاسردرد میگرن در کودکانالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیعجول نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سومبه زیر پای خود نگاه نکن بدانشمندان اولین سلول مصنروح و آب حیاتکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزدرگیری اعصاب به علت میتوفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سفر فقط مادی نیستنقش رژیم غذایی بر رشد و اشناخت حقیقت یا آرزوهای گامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهغرور و علمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخلا، حقیقی نیستبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدغدغه نتیجه ی نادانی استفرایند تکامل و دشواری هاتوت زیاد بخوریدسلول های بدن تو پیر نیستننقطه ای بود و دگر هیچ نبوشگفت نیست من عاشق تو باشمانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواص منیزیمبیماری اسپینال ماسکولار داروی سل سپتریسدیپلام تنها داروی تایگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انققفس دور خود را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هاسندرم گیلن باره به دنبال نه به اعدامشبکه های مصنوعی مغز به درانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب آمار و ژنتیکابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های هوش در طبیعتخودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیو الکترونیک؛ ترکیب موجدر ناامیدی بسی امید استراه انسان شدن، راه رفتن وگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانسینوریپا داروی ترکیبی ضدنوار مغز در فراموشی هاترسان نیستیصبور باشاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیموفقیت در تفکر استاحتیاط در تعویض داروهاحقیقت در علم، هرگز نهایی هوشمندسازی زندان هاخدا بخشنده است پس تو هم بژنهای مشترک بین انسان و وبا تعمق در اسرار ابدیت و در سال حدود 7 میلیون نفر تقویت حافظه یا هوش مصنوعرشد در سختی استپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقآتاکسی مخچه ای خودایمنقسم به فقرتابوهای ذهنیسیستم تعادلی بدنایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزتصویر خورشید یا خود خورشضعیف و قویهمه چیز کهنه میشودمیگرن سردردی ژنتیکی که بادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمدفاع در برابر تغییر ساختکمردردبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز درمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانزمزمه ات مانده در گوشممغز بیش از آنچه تصور میشوسایه ی هوشیاریآزار حقیقیلحظات خوش با کودکانتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی منتظر شناخته شدنتعداد کلی ذهن ها در جهان عقل در جهان جدید، عجیب اسهمجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت 74اطلاعاتی عمومی در مورد مدو برابر شدن خطر مرگ و میرفلکس وتری با توضیح دکتر کوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدرمان ساده ی روماتیسمتهدیدهای هوش مصنوعیزونا به وسیله ویروس ابله مغزتان را در جوانی سیمکشسخن و سکوتافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کجلو رفتن یا عقبگردعماد الدین نسیمی قربانی هوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هشتمبه مغز خزندگان خودت اجازدیدگاه نارسای دوگانه ی مروی و منیزیم در تقویت استکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج خوابتو در میانه ی جهان نیستی زبان و کلمه حتی برای کساننقش گرمایش آب و هوا در همسردرد میگرنی در کودکانالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سیاهی عادت نکنیمدانشمندان تغییر میدان مغروح در جهانی دیگر استکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خدرب بسته با غیر خود باز مفال نیکوتوهم چیستسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش رژیم غذایی در رشد و اشناخت درون، شناخت بیرون؛امیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشغربال در زندگیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخلا، خالی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیداروی جدید ALSروش استفاده از بالش طبیکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعذهن ما از در هم شکستن منبفرایند حذف برخی اجزای مغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسلول بنیادی و ای ال اسنقطه بی بازگشتشگفت انگیز بودن کیهانانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص میوه ی بهبیماری اضطراب عمومیداروی ضد چاقیریشه های مشترک همه ی موجوگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آقفس ذهنتکنولوژی جدید که سلول هاسندرم پیریفورمیسنه بدبخت بلکه نادانشبکیه های مصنوعیانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11خودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیوگرافیدر هم تنیدگی مرزها و بی مراه بی شکستگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانون جنگلتکامل زبانسیناپس، شگفتی خلقتنوار مغز در تشخیص بیماری تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرصبر لازمه ی پیروزی استاولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیمولکول ضد پیریاحساس گذر سریعتر زمانحقیقت راستین انسان علم باسارت و پرخوریهوشیاری و وجودخدا تاس نمیریزدژنهای هوش ، کدامندبا خودت نجنگدر عید نوروز مراقب تصادف تقویت سیستم ایمنیرشد، رسیدن به یک هدف نیستپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتش منبع انرژیقضاوت ممنوعتاثیر فکر بر سلامتسیستم دفاعی بدن علیه مغز ایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانتصویر در هم تنیدگی کوانتطلوع و حقیقتهمه چیز در زمان مناسبمیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییحافظه ی ما انسان ها چرا ماسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدقیق ترین تصاویر از مغز اکمردرد ناشی از تنگی کانابازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندرمان آرتروز با ورزش موضتمدن بشری و مغز اخلاقیزنان باهوش ترمغز باستانی، هنوز نقش هاسایه را اصالت دادن، جز فرآزار دیگری، آزار خود استلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیتعذیه ی ذهنعقل سالمهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 75اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندو داروی جدید برای میاسترفتار مانند بردهکووید نوزده و خطر بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک معجزه ایزیان غذاهای پرچربمغط یک گیرنده استسخن پاک و ثابتافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر جلوتر را دیدنعنصر اصلی تعیین واقعیتهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نقاش بنگردیروز و امروزرویکردهای جدید ضایعات نخکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک نیازمند شناخت خویش افلج خواب چیستتوقف؛ شکستزبان و بیان نتیجه ساختمانقش پیش زمینه ها و اراده سردرد و علتهای آنالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معناعدم تعادل دوپامین، فقط بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سی و ششمبه سخن توجه کن نه گویندهدانشمندان روش هاي جدیدی روح رهاییکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در ددرختان چگونه بر تشکیل ابفاکسیبتتوهم و خیالسفر به مریخ در 39 روزنقش زنجبیل در جلوگیری از شناسایی تاریخچه ی تکاملیامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقامقالاتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری لبر و نابینایی آنداروی جدید s3 در درمان ام روش جدید تولید برقکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیذهن چند جانبه نیازمند نگفراتر از دیوارهای باورتوسعه برخی شغل ها با هوش سلول بنیادی در درمان ایدنقطه، وجود است یا فاصلهشگفت زده و حیران باشاندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص هلو برگ هلوبیماری بیش فعالیداروی ضد چاقیریشه های مشترک حیاتگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آقفس را بشکنتکینگیسندرم پیریفورمیسنه جنگ و نه خونریزیشباهت مغز و کیهانانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودوناتفاق و تصادفجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت نهمخورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیدر هم تنیدگی کوانتومیراه طولانی را به سلامت گذگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیآیا راهی برای بهبود وضعیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبان انسان از پیشیسیگار عامل افزایش مرگ ومنوار مغزی روشی مهم در تشختسلیم ارتباط با من برترصبر و واقعیتاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیمولتیپل اسکلروز در زنان احساسات کاذبحقیقت غیر فیزیکیاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیخدای رنگین کمانژنهای حاکم بر انسان و انسبا خدا باشدرمان نگهدارنده ی اعتیادتلقین اطلاعات و حافظهز گهواره تا گورپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیآثار باستانی تمدن های قدقطار پیشرفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بسکوت و نیستیایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهتصویر زیبا از سلولطلای سیاههمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس بدون آنتیادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالدل به دریا بزنکمردرد و علل آنبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدن زیر آبزنجیرها را ما باید پاره کمغز برای فراموشی بیشتر کساخت سلول عصبی حتی پس از آسيب میکروواسکولاریا آسلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستتغییرعقلانیت بدون تغییرهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددو سوی واقعیترفتار وابسته به شکلکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسزیباترین چیز در پیر شدننفرت، اسیب به خود استسخت ترین حصارافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد جمجمه انسان های اولیهعوامل موثر در پیدایش زباهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت پنجمبه نادیدنی ایمان بیاوردیسک گردنرویا و واقعیتکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونادرک و احساسفلج دوطرفه عصب 6 چشمتولید مولکول جدید توسط هزبان و بیان، در سایه پیشرنقش پیشرفته ی سلول های بنسردرد به دلیل مصرف زیاد مالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسعدم درکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سیزدهمبهبود حافظه پس از رخدادهدانشمندان روشی برای تبدیروزه داری متناوب، مغز را کتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددرختان اشعار زمینفاجعه ی جهل مقدستوهم وجودسفر به درون سفری زیبانقش زبان در سلطه و قدرت اشناسایی زبان حیوانات با امیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسداروی جدید لنفوم و لوکمیروش صحبت کردن در حال تکامگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجابرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نذهن هوشیار در پس ماده ی مفرار در فرار از میزبان، دتوصیه های سازمان بهداشت سلول بنیادین از مخاط بیننمیتوان با بیرون انداختنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرنخواص هندوانهبیماری تی تی پیداروی ضد تشنج با قابليت تریشه های اخلاقگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بقله برای دیدن نه برای به تکامل فردی یا اجتماعیسندرم پای بی قرارنه روش تقویت مغزشباهت مغز با کیهان مادیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترازودوناتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت هفتمخوش قلبی و مهربانیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیان ژن های اسکیزوفرنی ددر هم تنیدگی کوانتومی و پرابطه تشنج و اوتیسمگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گآیا راهی برای رفع کم آبی قارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی سیاهچاله هانوار مغز، مفید و بی خطرتسلیم شدن از نورون شروع مصبر بسیار بایداولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیخدایی که ساخته ی ذهن بشر کفش و کتاببا طبیعت بازی نکندرمان نابینایان آیا ممکنتلاش ها برای کشف منابع جدزمین در برابر عظمت کیهانپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟آدم عاقل، وقت خودش را هدرقطره قطرهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسکوت، پر از صداایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستتصویر زیبای اصفهانطوفان فقر و گرسنگی و بی سهمه چیز، ثبت می شودمیاستنی گراویس در جوانانادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی هوش مصنوعیاصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلدلایلی که نشان میدهد ما بکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدرمان با سلول های بنیادیتمدنی قدیمی در شمال خلیج زندگی فعال و مثبت روند آلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیتغییر الگوی رشد مغزی با زعقیده ی بی عملهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 82اعتماد به خوددولت یا گروهکرفتار اجتماعی انسان، حاصکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان سرگیجه بدون داروتو کجای جهانیزیباترین چیز در افزایش سنقاشی هایی با بوی گذشته یسخت ترین کار، شناخت خود اافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کاحس و ادراک قسمت پنجاهبه هلال بنگردیستونی قابل درمانرویا و کابوسکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسوندرک کنیم ما همه یکی هستیمفن آوری های جدید علیه شناتولید مثل فقط با یک مادر زبان و تکلم برخی بیماریهنقش آتش در رسیدن انسان بهسردرد تنشنام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمندعدالت برای من یا برای همههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خوابدانش، قفل ذهن را باز میکنروزه داری و التهاب زیانبکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلودرد و درسفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم وجودسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش زبان در سلطه و قدرت اشناسایی سلول های ایمنی اامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزصفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخم شدن فضا-زمانبیماری میاستنی گراویسداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک بگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن و زندگیفرد موفقتوصیه های غیر دارویی در سسلول عصبی شاهکار انطباق نمیتوان بر سیاه سیاه نوششگفتی های زنبور عسلاندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص اناربیماری خود ایمن اعصاب محداروی ضد تشنج با قابليت ترژیم های غذایی و نقش مهم گالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه قله سقوطتکامل مادی تا ابزار هوشمسندرم پس از ضربه به سرچه زیاد است بر من که در ایشباهت های ریشه ای چند بیمانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتراشه مغز بدون واسطه ی داتوسوکسیمایدجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت یازدهخوش خیالی و خوش بینیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان حقیقتدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت ها را به رسمیت بشنارادیوی مغز و تنظیم فرکانگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل و بعد از حقیقتتکامل شناخت انسان با کشفسیاهچاله های فضایی منابعنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تست نوار عصب و عضلهصد قدح، نفتاده بشکستاولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری خدایا جز تو که را دارمکفش بد، عامل مهم کمردردبالای هر دستی، دستی هستدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در ALSزمین زیر خلیج فارس تمدنی پیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی اآرمانگرای تخیلی نباشلمس کوانتومیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سکوت، در برابر گزافه گویایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکتصویربرداری فضاپیمای آمطوفان بیداریهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر ادراک، فراتر از آنچه معمحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متدنیا فریب و سرگرمیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدرمان تومورهای مغزی با اتمرکز و مدیتیشنزندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چالش است یا منفعساخت شبکه عصبی با الفبای آسیب روانی شبکه های اجتملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر خود یا تغییر دیگراعلم و ادراک فقط مشاهده ی همراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 87اعتماد بی مورددونپزیل در بیماران قلبی رقیبی قدرتمند در برابر مکودکان مهاجرماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیدرمان سرطان با امواج صوتتو کز محنت دیگران بی غمیزیر فشار کووید چه باید کرچقدر به چشم اعتماد کنیمسختی ها رفتنی استافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسجنگ هفتاد و دو ملت همه را عواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی متصل با مغزهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه کدامین گناه کشته شدنددژا وو یا اشنا پنداریرویا و خبر از آیندهکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمردرک احساسات و تفکرات دیگفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مثل اولین ربات های زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش انتخاب از طرف محیط، نسردرد سکه ایام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیارعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، امروز در جهدانش، یک انسان را ناسازگروزه داری و بیمار ی ام اس کجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشاندرد باسن و پا به دلیل کاهفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم بی خداییسفر دشوار اکتشافنقش سجده بر عملکرد مغزشهر زیرزمینی در ژاپن برااما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانسوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های میتوکندریداروی جدید کنترل قند خونروشهای شناسایی قدرت شنواگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پذهن و شیمی بدنفرد یا اندیشهتوصیه هایی در مصرف ماهیسلول عصبی، در محل خاص خودنمای موفقیتشانس یا نتیجه ی تلاشاندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر دردخواص اردهبیماری دویکداروی ضد تشنج توپیراماترژیم های غذایی و نقش مهم گام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب های سادهتکامل مداومسندرم جدایی مغزنه عدم مطلق بلکه عدم با قشباهت کیهان و مغزانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نمان چیزی نور را بهاتصال مغز و کامپیوترجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت پنجمخوشبختی چیستاز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است بیداری معنوی یعنی دوستی در هر سوراخی سر نکنتفاوت های بین زن و مرد فقراز تغییرپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیآگاهی فراتر از آگاهیقبل از آغازتکامل، نتیجه ی برنامه ریسیاهچاله ها، دارای پرتو نوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای صداقتاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانموجودات مقهور ژنها هستنداختلا ل در خود عضلهحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیخرما منبع بسیار خوب آنتی کل اقیانوس در یک ذرهبالاترین هدف از دولتدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان فرزمان چیستپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماآرام باشلووفلوکساسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاسکته مغزیایمان به رویانوروز یا روز پایانیتصور ما ازمشکلات و واقعیطوفان زیباییهمه جا خیر بکارمیدان های مغناطیسی قابل ادغام میان گونه های مختلحباب های کیهانی تو در تواصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزدنیا مکانی بسیار اسرارآمکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددرمان تشنجتمرکز بر هدفزندگی و داراییمغز بزرگ چالشهای پیش روساختن آیندهآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر دیگران یا تغییر خوعلم و روحهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد و تلاش های درمانی دوچرخه در کاهش دردهای کمرقابتی بی هدف یا رقابتی هکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان ضایعات نخاعیتو پیچیده ترین تکنولوژی زیرفون داروی ضد ام اسنقش قهوه در سلامتیسختی در بلند شدن از روی صافزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ و تصور از جنگعوارض ازدواج و بچه دار شدجنگ داده هاعید نوروز مبارکهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه امید روزهای بهتردژاوو یا آشناپنداریرویا بخشی حقیقی از زندگی کاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جواناندرک تصویر و زبان های مخلتفواید روزه داری متناوبتولید یا دریافت علمزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش اتصالات بین سلولهای سردرد عروقی میگرنام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرعشق به هفت مرتبه ی شناختیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت شصت و دوبهداشت خواب، رمز حافظه ی دائما بخوانروزه داری سلول های بنیادکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدرد زانو همیشه نیاز به جرفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم تنهاییسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياشواهدی از نوع جدیدی از حاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و پیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغزی کشندهبیماری های مغز و اعصاب و داروی جدید آلزایمرروشی برای بهبود هوش عاطفگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسذهن پر در برابر آگاهیفرد حساس از نظر عاطفی و بتوضیحی ساده در مورد هوش مسلولهای ایمنی القا کنندهنمایش تک نفرهشانس یا تلاشانرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختخواص بادامبیماری دیستروفی میوتونیداروی ضد جنون در درمان تیرژیم ضد التهابیگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب و عقلتکامل چشمسندرم دزدی ساب کلاویننهایت معرفت و شناخت درک عشباهت زیاد بین سلول هاي عانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استمنتظر نتیجه ی کارهایت بااثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت اولخوشبختی دور از رنج های ماز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویابیداری و خواب کدام بهتر ادر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های تکاملی در مغز وراست دستی و چپ دستیپل خواجو اصفهانمغز قلبآپومورفین در پارکینسونقبل از انفجار بزرگتکثیر سلول در برابر توقف سیاهچاله و تکینگی ابتداینوار عصب و عضلهتست آر ان اس دز میاستنی گصدای بم با فرکانس پایین، ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریمورد نادر همپوشانی دو بیاختلاف خانوادگی را حل کنحل مشکلاستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهخسته نباشی باباکلمات بلند نه صدای بلندباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید در درمان سرزمان و مکان، ابعاد کیهان پیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدآرامش و دانشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه انسان بر رفتاسکته ی مغزی در جواناناین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیتصور از زمان و مکانطولانی ترین شبهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان های کوانتومی خلاادغام دو حیطه علوم مغز و حباب هایی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم دنیای شگفت انگیز کوانتومکنگره بین المللی سردرد دباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان جدید ALSتمرکز بر امروززندگی بی دودمغز بزرگ و فعال یا مغز کوساختن آینده، بهترین روش آسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دادن ژنها آیا روزی علم اپی ژنتیک دریچه ای بههندسه ی رایج کیهانمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتیاد را به دور بیندازدوچرخه سواری ورزشی سبک و رموزی از نخستین تمدن بشرکودکان گذشته به آینده فکماست مالیبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدادرمانهای بیماری پارکینستو آرامش و صلحیزیرک ترین مردمنقش مهاجرت در توسعه نسل اسدسازی روش مناسب برای مقافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براجنبه های موجی واقعیتعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالا بر ستارگان نگاه کدگرگونی های نژادی و تغییرویا تخیل یا واقعیتکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار درک حقیقت نردبان و مسیری فواید روزه داری متناوبتولید پاک و فراوان انرژیزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش تیروئید در تکامل مغزسرطان کمیت گراییامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرعشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز چیستدارچینروزهای بد باقی نمیماندکریستال هامرکز خنده در کجای مغز استبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدردهای سال گذشته فراموش فتون های زیستیتوهم جداییسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياشواهدی از دنیسوان(شبه نئانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های ژنرالیزه ی عصداروی جدید آلزایمر تاییدروشی جدید در درمان قطع نخگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن تو همیشه به چیزی اعتقفردا را نمیدانیمتوضیحات دکتر فاطمی در موسلولهای بنیادی مصنوعی درچند نرمش مفید برای کمردرشاهکار قرنانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشخواص بادام زمینیبیماری سلیاکدارویی خلط آوررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب یا مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمسندرم سردرد به دلیل افت فنهایت در بی نهایتتراشه ها روی مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پمنتظر زمان ایده آل نشواثرات فشار روحی شدیدحفره در مغزهوش عاطفی قسمت دهمخیالپردازی نکناز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استبیرون اصل است یا دروندر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت های زبانی سرمنشا ترجزخوانی هایی که امروز بپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآپومورفین در پارکینسونقبرستان ها با بوی شجاعتتأثیر نیکوتین سیگار بر مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنوار عصب و عضلهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی نواختلال حرکتی مانند لرزش حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اخطا در محاسبات چیزی کاملکلوزاپین داروی ضد جنونباور و کیهان شناسیدرمان های جدید ALSتلاش های جدید شرکت نورالزمان و گذر آن سریع استپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طآرامش و سکونلوتیراستامتاثیر هوش مصنوعی بر مغزسکته ی چشمیاین اندوه چیستنورالژی تریژمینالتصاویر زیبای رعد و برقطی یکصد هزار سال اخیر هرچهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدان بنیادین اطلاعاتارتقا و تکامل سنت آفرینش حد و مرزها توهم ذهن ماستاصل، روان و نفس استدنیایی پر از سیاهچاله کنترل همجوشی هسته ای با هبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان جدید مولتیپل میلومتمساح حد واسط میان مغز کوزندگی در جمع مواردی را برمغز بزرگترین مصرف کننده ساختار فراکتال وجود و ذهآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استتغییر زودتر اتصالات مغزیعلم به ما کمک میکند تا موهندسه بنیادینماه رجبارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعداد بینهایت در دنیای مدوپامین قابل حل در آبرمز و رازهای ارتباط غیر ککودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمدرماندگی به دلیل عادت کرتو افق رویداد جهان هستیزیست شناسی کل در جزء فراکنقش میدان مغناطیسی زمین سرنوشتافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنسیت و تفاوت های بیناییعادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه بالاتر از ماده بیندیشدانش قدرت استرویا حقی از طرف خداکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زباندرک دیگرانفواید زیاد دوچرخه سواریتولید اندام با چاپ سه بعدزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش حفاظتی مولکول جدید دسرعت فکر کردن چگونه استامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهعشق، شلوغ کردن نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک سی و هفتمبوزون هیگز جهان را از متلداروهای مصرفی در ام اسروزهای سختکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدردی که سالهاست درمان نشفروتنی معرفتیتوهم جدایی و توهم علمسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياشیر و دوغ بادامانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری های روانی با تاثیداروی جدید ای ال اسروشی جدید در درمان نابینگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قمابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وذهن خود را مشغول هماهنگیفرزندان زمان خودتیوتیکسن داروی ضد جنونسلام تا روشناییچند جهانیشاهکار شش گوشانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری شارکو ماری توثدارویی ضد بیش فعالی سیسترژیم غذایی سالم و ضد التهگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قلب دروازه ی ارتباطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسوی ما آید نداها را صدانهادینه سازی فرهنگ اختلاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشجاعت و ترسانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو منحنی که ارتباط بین معرفاثرات مفید قهوهحق انتخابهوش عاطفی قسمت دومخانه ی تاریکاز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلودر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ایستایی و تکاپورحم مصنوعیپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استآب زندگی است قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیتأثیر نگاه انسان بر رفتاسیاهچاله ی تولید کنندهنوار عصب و عضلهتشنج چیستضایعه ی شبکه لومبوساکرالايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلال خواب فرد را مستعد حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملکلید نزدیک و نگاه تو بر فباید از انسان ترسیددرمان های جدید میگرنتلاش هایی در بیماران قطع زمان و صبرپیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طآرامش عقللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر ویتامین دی بر بیماسال 2025 سال بین المللی علماین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،تصادف یا قوانین ناشناختهطیف انسفالیت، گیلن باره همیشه اطمینان تو بر خدا بمیدازولام در درمان تشنج ارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاحریص نباشاصلاح خطا با رفتن بر مسیردنیا، هیچ استکنترل جاذبهبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریزندگی در سیاهچالهمغز حریص برای خون، کلید تساختار شبکه های مغزی ثابآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتتغییر عمودی سر انسان از پعلم بدون توقفهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا با سازگارترین فرد اسدورترین نقطه ی قابل مشاهرمز گشایی از اتصالات مغزکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمدرها بسته نیستتو انسانی و انسان، شایستزیست شناسی باور حقیقت یا نقش محیط زندگی و مهاجرت دسریع دویدن مهم نیستافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییعادت کن از بالا نگاه کنیهوش مصنوعی الفاگواز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای محکوم کردن دیگران دانش محدود به ابعاد چهاررویاها از مغز است یا ناخوکار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کابرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح درک درست از خود و هوشیاریفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید سلولهای جنسی از سلزبان جانسوزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسطح آگاهی، رخدادهای زندگامید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نهایت در میان مرزهاداروهای ام اسروزهای سخت میگذردکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددرد، رمز موفقیتفروتنی و غرورتوهم جسمسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها در کاهش دردهای شیشه ی بازالتی و سیلیکونانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواندن، دوست روزهای سختبیماری وسواسداروی جدید برای میاستنی روشی جدید در درمان سکته مگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردذهن خالی از شلوغی افکارفرضیه ای جدید توضیح میدهتیک و اختلال حرکتیسلاح و راهزنیچند جهانیشاید گوشی و چشمی، آماده شانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتابزارهای پیشرفته ارتباط جایی خالی نیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم غذایی ضد التهابیگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطاربعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقلب روباتیکتکامل ابزار هوش ، راه پر سوپاپ ها یا ترانزیستورهاچهار میلیارد سال تکامل بتراشه ی بیولوژِیکشرکت نورالینک ویدیویی ازانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات مفید روزه داریحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی قسمت سومخانواده پایداراز سایه نترسژن همه چیز نیستبیش از نیمی از موارد انتقدر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیرحم مصنوعیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمآب زندگی است قسمت هفتمقدرت مردمتأثیر شیرینی های حاوی لوسیاهچاله، سیاه خالص یا پنوار عصب و عضله مهم در تشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاضایعه ی عروقی مخچهای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استخطای ادراک کارماکلید، در ناشناخته هاستبابا زود بیادرمان های جدید در بیماری تلاش در تولید انرژی به رنزمان واقعیت است یا توهممغز انسان رو به کوچک تر شآرامش(سکوت) stillness و تکاپولیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر ویروس کرونا بر مغز سال سیزده ماههاین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماتضادهای علمیطبیعت موجی جهانهمیشه به آنچه داری، خوشنمکان زمان یا حافظه زمانارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول انجام برخی نرمش ها ددندان ها را مسواک بزنید تکندن ریشه ی خودبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس هوازی و میتوکندریزندگی زمینی امروز بیش از مغز در تنهایی آسیب میبینسادیسم یا لذت از آزار دادآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگتغییرات منطقه بویایی مغزعلم در حال توسعههندسه زبانِ زمان استماپروتیلینارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و سومبقا در ازای بیماریديدن با چشم بسته در خواب رمز پیشرفت تواضع است نه طکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسادرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با همه چیز در پیوندیزیست، مرز افق رویداد هستنقش مرکز تنفس سلولی در بیسریعترین کامپیوتر موجودافسردگی و ساختار مغزسرکه انگبین عسلی مفید براقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استجهل مقدسعادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی اکنون می تواناز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه جای تولید، بیشتر گوش کدانش بی نهایترویاهای پر رمز و حیرتی درکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان درک عمیق در حیواناتفیلمی بسیار جالب از تغییتولترودینزبان ریشه هایی شناختی اسنقش خرچنگ های نعل اسبی درسعی کن به حدی محدود نشویامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریعصب سیاتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک- قسمت بیست و پبی نظمی مقدمه شناختداروهای تغییر دهنده ی سیروش مقابله مغز با محدودیکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرس گرفتن از شکست هافرگشت و تکامل تصادفی محض توهمات و شناخت حقیقتسفری به آغاز کیهاننقشه مغزی هر فرد منحصر بهشکل های متفاوت پروتئین هانواع سکته های مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری کروتز فیلد جاکوبداروی جدید برای کاهش وزنريتوکسيمب در درمان ام اسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیذهن سالمفساد اقتصادی سیتماتیک درتیکاگرلور داروی ضد انعقاسلسله مباحث هوش مصنوعیچند جهانی و علمشاید درست نباشدانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا از نخستین هجاذبههوش مصنوعی ساخته هوش طبیخواص شکلات تلخاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماریهای تحلیل عضلانی ادخالت در ساختار ژنهارژیم غذایی ضد دردگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقلب را نشکنتکامل تکنولوژیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچهار ساعت پس از کشتار خوکتربیت کودکان وظیفه ای مهشربت رب اناراهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مضر ماری جواناحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی قسمت ششمخاویار گیاهیاز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی بیشتر کمردردها نیازی به در آسمان هدیه های نادیدنتفاوتهای جنسیتی راهی برارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت اولقدرت و شناخت حقیقتتئوری تکامل امروز در درمسیاره ی ابلهاننوار عصب و عضله برای تاییتشنج به صورت اختلال رفتاضایعات در عصب زیر زبانیای همه ی وجود مننعناعمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال در شناسایی حروف و حوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به خطای حسکلام و زبان، گنجینه ای بسباد و موجدرمان های جدید سرطانتلاشی برای درمان قطع نخازمان پلانکمغز انسان رو به کوچکتر شدآرزوها را کم کنلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ژنها بر اختلالات خسانسور از روی قصد بسیاری این بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید تظاهر خوابیده ی مادهطبیعت بر اساس هماهنگیهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول توسعه ی یک ذهن کاملده روش موفقیتذهت را روی چیزهای مفید متکندر در بیماریهای التهاببحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدرمان جدید ام استنفس بدون اکسیژنزندگی زودگذرمغز را از روی امواج بشناسسازگاری با محیط بین اجزاآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بتغییرات مغز پس از 40 سالگیعلم راهی برای اندیشیدن اهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت نهمبقای حقیقی در دور ماندن ادی متیل فومارات(زادیوا)(رمز امید، بی نیازی از مردکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیددرون قفس یا بیرون از آنتو با باورهایت کنترل میشزاویه نگاه ها یکسان نیستنقش نگاه از پایین یا نگاهنقش نظام غذایی در تکامل مسرگیجه از شایعترین اختلااقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنجهان فراکتالعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و دوبه خوبی های دیگران فکرکندانشمندان موفق به بازگردرویای شفافکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخدرگیری قلب در بیماری ویرفیروز نادریتومورها و التهاب مغزی عازبان شناسی مدرن در سطح سلنقش داروهاي مختلف معروف شلیک فراموشیامید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروهای ضد بیماری ام اس وروش های صرفه جویی در ایجاکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددست و پا زدن در سایه؟فراموش کارها باهوش تر هستوکل بر خداسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقشه های مغزی جدید با جزیشکل پنجم مادهانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواب زمستانی سلول های سربیماری گیلن باره و بیمارداروی جدید برای ای ال اسریه زغالیگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده فشار و قدرتتیروفیبان موثر در سکته ی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتچند روش ساده برای موفقیتشایسته نیست در جیب خود قرانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقا ازنخستین همجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی، کیفیت فریب مخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماری، رساله ای برای سلدر موج، راز خلقت نهفته اسراه فراری نیستگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقوی تر باشتکامل جریان همیشگی خلقتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانون و القلمترجمه فعالیت های عضله به شربت ضد خلطاهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهمان ناخواندهاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت افرادهوش عاطفی بیشتر در زنانخار و گلاز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر علم، در نادانسته هدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید مرحله ای نسبتا پیشرساناها و ابر رساناها و عپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت دومقدرت کنترل خودتئوری تکامل در پیشگیری و سیاره ابلهاننوار عصب و عضله تعیین محلتشنج عدم توازن بین نورون ضرورت زدودن افکارای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو میوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلالات مخچهحکمت الهی در پس همه چیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیخطر آلودگی هواکلام، در تحولی شگفت آور بباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندرمان های رایج ام استلاشی تازه برای گشودن معزمان به چه دلیل ایجاد میشمغز ایندگان چگونه استآزمون تجربی، راهی برای رلا اکراه فی الدینتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تظاهری از ماده است که بیدطعمه ی شبکه های ارتباط اجهمیشه راهی هستمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر حس متفاوتاصول سلامت کمردهن، بزرگترین سرمایهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکندر علیه سرطانبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها مانع در زندگی موارد زندگی سلول در بدن، جدای امغز زنان جوانتر از مغز مرستم با شعار قانون بدترین آغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بتغییرات آب و هوایی که به علم ساختن برج های چرخانهنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهارمبلندی در ذهن ما درک بلندیدین اجباریرمز بقای جهش ژنتیکیکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسودرون و بیرون، جدای از هم تو باید نیکان را به دست بزاوسکا درمان گوشر