دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا ما کالا هستیم

آیا ما کالا هستیم و یا انسانیم و بقیه ی صفات و اجزا مانند جنس، سن، قد، هیکل، زیبایی همه فرع بر انسانیت است؟!
نگاه بر صفت، نگاه حقیقی نیست.
نگاه را به سوی حقیقت کن نه بر آنچه حس و ادراک نسبی تو به دست می آورد.
خودت را از این بندها رها کن.
هر روز باید رکورد خودت را بشکنی و نه اینکه خودت را با دیگران مقایسه کنی.
حیرت آوره که ما میخواهیم با وجود معیارهای امروز، با خطکش دیروز اندازه گیری کنیم. ....
بخشی از سخنرانی: دکتر فرهنگ هلاکویی(فرهنگ هُلاکوئیِ نائینی(زاده ۹ شهریور ۱۳۲۳، شیراز) روانشناس، روان‌درمانگر، مشاور ازدواج و خانواده، جامعه‌شناس، اقتصاددان، استاد دانشگاه و شخصیت رادیویی اهل ایران است. وی مقیم لس‌آنجلس، ایالات متحده است. او دارای سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های روانشناسی و اقتصاد از دانشگاه تهران و «مشاورهٔ ازدواج، خانواده و کودکان» از دانشگاه یوتا و مدرک دکترا در رشتهٔ جامعه‌شناسی از دانشگاه یوتای آمریکا است.)https://www.youtube.com/watch?v=8-uHA_ikEgk


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مسمومیت دانش آموزان، قماتو در میانه ی جهان نیستی آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان به چه دلیل ایجاد میشنه ناامیدی بلکه ارتقاایرادهای موجود در خلقت بسازگاری با محیط بین اجزاچراغ های متفاوت و نور یکسجهان پیوستهفردا را نمیدانیمارزش حقیقی زبان قسمت اولعامل کلیدی در کنترل کارآهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبنی عباس، ننگی بر تاریخکل اقیانوس در یک ذرهبرای خودآگاه بودن تو بایداروهای ضد بیماری ام اس وپیشینیان انسان از هفت میذهن پر در برابر آگاهیمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم و خیالافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر رژِیم غذایی بر میگزونیسومایدنوار مغز ترجمه رخدادهای ابتدا سخت ترین استسرگیجه از شایعترین اختلانظریه ی ریسمانجهشهای مفید و ذکاوتی که دقلب روباتیکاز کسی که یک کتاب خوانده عصب حقوق نورولووهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک- قسمت شصت و چهموفقیت در تفکر استبه زیر پای خود نگاه نکن بکنترل همجوشی هسته ای با هبرخی توجهات در ببمار پارداروی جدید ضد الزایمرپروتئین های ساده ی ابتدارموزی از نخستین تمدن بشرمغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه برخی شغل ها با هوش الگو و عادت را بشکن و در اتحریک عمقی مغززبان چهار حرفی حیات زمیننور درونابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیهمیشه چیزی برای تنهایی دقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترخواص فلفل سبزمیگرن شدید قابل درمان اسبیماری لبر و نابینایی آنکی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگ فکر کندر ناامیدی بسی امید استتکینگیآملودیپین داروی ضد فشار رویا تخیل یا واقعیتمغز انسان رو به کوچکتر شدامیدی به این سوی قبر نیستزبان، نشان دهنده ی سخنگو تراشه ی بیولوژِیکچیزی منتظر شناخته شدنابزار بقای موجود زنده از شگفت انگیز بودن کیهانهندسه بنیادینلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایخوشبختی چیستما بخشی از این جهان مرتبطکارهای کوچک، بی ارزش نیسدر سال حدود 7 میلیون نفر تفکر ترکیبی در هوش مصنوعتکامل زبان انسان از پیشیآینده ی علم و فیزیک در60 ثروزهای بد باقی نمیماندمغز زنان جوانتر از مغز مراندوه دردی را دوا نمیکندسلول های بنیادیتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل شبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی الفاگوحقیقت قربانی نزاع بین بی مقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز، از مغز بیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت و مجازخطا در محاسبات چیزی کاملمباحث مهم حس و ادراککشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان پوکی استخوانتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر مشاهده بر واقعیت بريتوکسيمب در درمان ام اسنقش نظریه تکامل در شناساانسان خطرناکترین موجودسندرم گیلن باره به دنبال نگاهی بر قدرت بینایی دراتعویض دارو در تشنجاثرات مفید قهوهصبر و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز از علم جز اندکی به شما داواکسن ایرانی کرونا تولیدباد و موجدنیا، هیچ استگوش دادن بهتر از حرف زدندرمان سرگیجه بدون نیاز بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه فراری نیستنقش ذهن و شناخت در حوادث اولین سلول مصنوعیسیگار عامل افزایش مرگ ومنباید صبر کرد آتش را بعد تغذیه بر ژنها تاثیر داردفناوری هوش مصنوعی نحوه خاختلال در شناسایی حروف و طوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی جالب درباره محدودیتديدن با چشم بسته در خواب گریه ی ابر، رمز طراوت باغدرک احساسات و تفکرات دیگمرکز خنده در کجای مغز استتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت اولتاثیر حرکات چشم بر امواج رساناها و ابر رساناها و عنقص های سیستمی ایمنیاین ایده که ذرات سیاهچالسکوت، پر از صداچرا ماشین باید نتایج را پجهان موازی و حجاب هافاصله ی همیشگی تصویر سازارتباط میکروب روده و پارعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی، اتفاقات و تححس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چیادگیری مهارت های جدید دبخش دیگری در وجود انسان هدانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزمگسدرد باسن و پا به دلیل کاهپیچیدگی های مغزی در درک زدرد زانو همیشه نیاز به جرمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوقف؛ شکستآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان شگفت انگیزنه به اعدامایستادن در برابر آزادی بستم با شعار قانون بدترین نزاع ها بیهوده استجهان پر از چیزهای اسرار آفرزندان زمان خودارزش حقیقی زبان قسمت دومعادت همیشه خوب نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه قفس های سیاهت ننازکلمات بلند نه صدای بلندبرای رشد، باید از مسیر خطداروهای ضد تشنج با توضیح پیشرفت های جدید علوم اعصذهن تو همیشه به چیزی اعتقمعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم وجودافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر سلامت دستگاه گوارشزونا به وسیله ویروس ابله نوار مغز در فراموشی هاابتدایی که در ذهن دانشمنسرگردانینظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دقلب را نشکناز آغاز خلقت تا نگاه انساعصب سیاتیکهیپرپاراتیروئیدیسمحسن یوسف باغچه ی منمولکول ضد پیریبه سیاهی عادت نکنیمکنترل جاذبهبرخی توصیه ها برای واکسیداروی سل سپتپروتز چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های سازمان بهداشت الگوی بنیادین و هوشیاریتحریک عمقی مغز در آلزایمزبان نیاز تکاملی استنوروفیبروماتوزابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیهمیشه چشمی مراقب و نگهباقدرت و شناخت حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال خواص میوه ی بهمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری میاستنی گراویسکیهان خود را طراحی میکندبزرگ شدن مغز محدود به دوردر هم تنیدگی مرزها و بی متکامل فردی یا اجتماعیآموزش نوین زبانرویا حقی از طرف خدامغز ایندگان چگونه استامیدی تازه در درمان سرطازبان، وسیله شناسایی محیطتربیت کودکان وظیفه ای مهچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از شگفت زده و حیران باشهندسه در پایه ی همه ی واکلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری خود ایمن اعصاب محویتامین کاخوشبختی دور از رنج های مما تحت کنترل ژنها هستیم یکارهایی بیش از طراحی و گپدر عید نوروز مراقب تصادف تفکر خلا ق در برابر توهم تکامل ساختار رگهای مغزی آینده با ترس جمع نمیشودروزهای سختمغزهای کوچک بی احساساندوهگین نباش اگر درب یا سلول های بنیادی منابع و اتشویق خواندن به کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه جمعیت های بزرگ شکل شباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی اکنون می توانحقیقت آنطور نیست که به نظملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکامل تا مغز از مغز تا بیست تمرین ساده برای جلوخطا در محاسبات چیزی کاملمبتکران خودشکوفاکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان آرتروز با ورزش موضتقویت سیستم ایمنیآیا یک، وجود داردتاثیر نگاه ناظر هوشیار بریه زغالینقش هورمون های تیروئید دانسان در هستی یا هستی در سندرم پیریفورمیسنگاهی بر توانایی اجزاي بتعامل انسان و هوش مصنوعیاثرات مفید روزه داریصبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رواکسن اسپایکوژنباد غرور و سر پر از نخوت ودندان ها را مسواک بزنید تگوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان سرگیجه بدون دارومخچه ابزاري که وظیفه آن فتمدن زیر آبآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه نجاتنقش روی و منیزیم در سلامتاوکرلیزوماب داروی جدید شسیاهچاله هانبرو و انرژی مداومثبت و دستکار ی حافظهفواید روزه داری متناوباختلال در شناسایی حروف و طوفان بیداریهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دورزش و میگرنبحثی در مورد نقش ویتامين دی متیل فومارات(زادیوا)(گربه شرودینگر و تاثیر مشدرک تصویر و زبان های مخلتمرگ چیستتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت دومتاثیر دوپامین و سروتونینرستگاری محدود به یک راه ننقص در تشخیص هیجانات عاماین ابتدای تناقض هاستسکته مغزیچرا مردم با زندگی میجنگنجهان ما میتواند به اندازفتون های زیستیارتباط ماده و انرژیعلم به ما کمک میکند تا موهوش احساسیحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری هوش مصنوعی، عمیقبخشیدن دیگران یعنی آرامشدانشمندان نورون مصنوعی سپیوند قلب خوک، به فرد دچادردهای سال گذشته فراموش مسئول صیانت از عقیده کیستولید مولکول جدید توسط هآزار دیگری، آزار خود استتاثیر درجه حرارت بر عملکزمزمه ات مانده در گوشمنه به اعداماکنون را با همه ی نقص هایستم، بی پاسخ نیستنزاع بین جهل و علم رو به پجهان پر از چیزهای جادویی فرضیه ای جدید توضیح میدهارزش حقیقی زبان قسمت سومعادت کن از بالا نگاه کنیهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه مغز خزندگان خودت اجازکلوزاپین داروی ضد جنونبرای زندگی سالم، یافتن تداروی فامپیریدین یا نورلپیشرفت در عقل است یا ظواهذهن خود را مشغول هماهنگیمعنی روزهتوهم وجودافتخار انسانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیان غذاهای پرچربنوار مغز در تشخیص بیماری ابتذال با شعار دینسربازان ما محققا غلبه می نظریه تکامل در درمان بیمجوانان وطنقوی تر باشاز انفجار بزرگ تا انفجار عضلانی که طی سخن گفتن چقدهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتمولتیپل اسکلروز در زنان به سخن توجه کن نه گویندهکندر در بیماریهای التهاببرخی درمان های Spinal Muscular Atداروی ضد چاقیپروتز عصبی برای تکلمرمز گشایی از اتصالات مغزمغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه های غیر دارویی در سالگوبرداری از طبیعتتداوم مهم است نه سرعتزبان و کلمه حتی برای کساننورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین همانشنا در ابهای گرم جنوب نیاهمیشه اطمینان تو بر خدا بقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تهشت توصیه برای کاستن از دخواص هندوانهمیدان های مغناطیسی قابل بیماری های میتوکندریکیهانِ هوشیارِ در حال یابزرگ شدن تقریبا ناگهانی در هم تنیدگی کوانتومیتکامل مادی تا ابزار هوشمآمارهای ارائه شده در سطح رویاها از مغز است یا ناخومغز ابزار بقای برتر مادیامگا سه عامل مهم سلامتزدودن نقص از هوش مصنوعیترجمه فعالیت های عضله به چیزی شبیه نور تو نیستابزار بقای موجود زنده از شگفتی های نقشه ی ژنتیکیهندسه زبانِ زمان استلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری دویکویتامین کا و استخوانخیالپردازی نکنمانند آب باشکاربرد روباتهای ريزنانودرمان نگهدارنده ی اعتیادتفاوت مغز انسان و میمون هتکامل شناخت انسان با کشفآیا فراموشی حتمی استروش مقابله مغز با محدودیمغز، فقط گیرندهاندام حسی، درک از بخش هایسلول های بدن تو پیر نیستنتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزارهای بقا از نخستین هچگونه حافظه را قویتر کنیشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت افرادملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکامل تا مغز، از مغز تبیش از نیمی از موارد انتقخطای ادراک کارمامتواضع باشکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتلقین اطلاعات و حافظهآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ریواستیگمیننقش هورمون زنانه استروژنانسان عامل توقف رشد مغزسندرم پیریفورمیسنگاهت را بلند کنتعامل انسان با هوش مصنوعاثرات مضر ماری جواناصد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی از عروسک بازی حکمت الهی در پس همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز اسکلت خارجی در درمان اختواکسن اسپایکوژن ضد کرونابار مغز بر دو استخوانده روش موفقیتگوشت خواری یا گیاه خواریدرمان سرطان با امواج صوتمخچه تاثیر گذار بر حافظهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا خداباوری محصول تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش روزه داری در سالم و جايندگان چگونه خواهند دیدسیاهچاله های فضایی منابعچت جی پی تیثبت امواج الکتریکی در عصفواید زیاد دوچرخه سواریاختلالات مخچهطوفان زیباییهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار آفرینش در موجورزش بهترین درمان بیش فعبحثی در مورد نقش کلسیم و دین اجباریگزیده ای از وبینار یا کنفدرک حقیقت نردبان و مسیری مرگ و میر پنهانتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت سومتاثیر دپاکین بر بیماری مرشته نوروایمونولوژی و نقنقطه ی رسیدن به قلهاینکه به خاطرخودت زندگی سال سیزده ماههچرا مغز انسان سه هزار سالجهان مادی، تجلی فضا در ذهفروتنی معرفتیارتباط متقابل با همه ی حیعلم بدون توقفهوش احساسیحس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد میادگرفتن، آغاز حرکت است بخشش، عقلانی یا غیر عاقلدانشمندان یک فرضیه رادیکبدون پیر فلکدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند مدفوع در درمان بیمدردی که سالهاست درمان نشمسئولیت جدیدتولید مثل اولین ربات های آسيب میکروواسکولاریا آستاثیر درجه حرارت بر عملکزنان باهوش ترنه بدبخت بلکه ناداناکوییفلکسستون فقرات انسان دو پا جلنزاع بین علم و نادانی رو جهان دارای برنامهفساد اقتصادی سیتماتیک درارزش خود را چگونه میشناسعادت کن خوب حرف بزنیهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری در کجاست؟ قبه نقاش بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبرخی ملاحظات در تشنج های داروی لیراگلوتیدپیشرفت ذهن در خلاقیت استذهن خالی از شلوغی افکارمعاینه قبل از نوار عصب و توهم بی خداییافراد آغاز حرکت خودشان رتاریک ترین بخش شبزیباترین چیز در پیر شدننوار مغزی روشی مهم در تشخابداع دی ان ای بزرگترین دسربرولایزیننظریه تکامل در درمان بیمجوانان وطنقیچی ژنتیکیاز بار خود بکاه تا پرواز غم بی پایانهاوکينگ پیش از مرگش رسالخفاش کور و انسان بینا؟مواد کوانتومی جدید، ممکنبهبود حافظه پس از رخدادهکندر علیه سرطانبرخی روش های تربیتی کودکداروی ضد چاقیپرورش مغز مینیاتوری انسارمز پیشرفت تواضع است نه طمغز و قلب در جنین موش مصنتوصیه هایی در مصرف ماهیالتهاب شریان تمپورالتداخل مرزها و صفات با بینزبان و بیان نتیجه ساختمانورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین همانشناخت و معرفت، و نقش آن دهمیشه به آنچه داری، خوشنقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنخواص انارمیدان های کوانتومی خلابیماری های مغز و اعصاب و کیست هیداتید مغزبزرگترین خطایی که مردم مدر هم تنیدگی کوانتومی و پتکامل مداومآن چیزی که ما جریان زمان رویاهای پر رمز و حیرتی درمغز ابزار برتر بقااما شما از دید خفاش کور هسفر فقط مادی نیستترجمه ی فعالیت های عضله بنکاتی در مورد تشنجابزار بقای موجود زنده از شگفتی های زنبور عسلهندسه، نمایشی از حقیقتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا در سبزیجاتخانه ی تاریکماه رجبکاربرد روباتهای ريز، در درمان نابینایان آیا ممکنتفاوت ها و تمایزها کلید بتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا ممکن است موش کور بی مروش های صرفه جویی در ایجامغزتان را در جوانی سیم کشانرژی بی پایان در درون هرسلول بنیادی و ای ال استشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای بقا ازنخستین همنگاه من، نگاه تو و یا حقیشباهت های ریشه ای چند بیمهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت انسانممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت و انعکاسبیشتر کمردردها نیازی به خطای حسمجموعه های پر سلولی بدن مکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان تومورهای مغزی با اتلاش ها برای کشف منابع جدآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر نگاه انسان بر رفتاریاضیات یک حس جدید استنقش ویتامین K در ترمیم اسانسانیت در هم تنیده و متصسندرم پای بی قرارچالش هوشیاری و اینکه چرا تعداد کلی ذهن ها در جهان اجزای پر سلولی بدن انسان صدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه میتواند بزرگترین دمنابع انرژی از نفت و گاز اسکار، لگوی هوشمندواکسن دیگر کرونا ساخته شبار بزرگ ایستادن بر دو پادهن، بزرگترین سرمایهگیلگمش باستانی کیستدرمان ضایعات نخاعیمخاطب قرار دادن مردم، کاتمرکز و مدیتیشنآیا دلفین ها می تواند از تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی بر رشد و اايا اراده آزاد توهم است یسیاهچاله ها، دارای پرتو چت جی پی تیجلو رفتن یا عقبگردفیلم کوتاه هیروشیما از هاختلالات حرکتی در انسانطولانی ترین شبهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار بازسازی اندام هاورزش در کمر دردبحثی در مورد حقیقت فضا و دین، اجباری نیستگزارش یک مورد جالب لخته ودرک دیگرانمرگ و میر بسیار بالای ناشتو کز محنت دیگران بی غمیآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر داروهای ضد التهاب رشد مغز فرایندی پیچیده انقطه ای بود و دگر هیچ نبواینکه خانواده ات سالم باسانسور از روی قصد بسیاری چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان مرئی و نامرئیفروتنی و غرورارتباط چاقی و کاهش قدرت بعلم در حال توسعههوش بشری تهدید برای بشریحس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادآوری خواب و رویابدون بار گذشتهدانشمندان پاسخ کوانتومی پیوند مغز و سر و چالشهای درس گرفتن از شکست هامسئولیت در برابر محیط زیتولید یا دریافت علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر درجه حرارت بر عملکزنجیرها را ما باید پاره کنه جنگ و نه خونریزیاکسی توسین و تکامل پیش استارگانی قبل از آغاز کیهنزاع بین علم و جهل رو به پجهان در حال نوسان و چرخشفشار و قدرتاز فرد ایستا و متعصب بگذرعادت کردن به نعمتهوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه نقاش بنگرکلام و زبان، گنجینه ای بسبرخی مرزهای اخلاق و علوم داروی تشنجی دربارداریپیشرفتی مستقل از ابزار هذهن سالممعادله ها فقط بخش خسته کنتوهم تنهاییافراد بی دلیل دوستدار تو تاریکی من و تو و گرد و غبازیباترین چیز در افزایش سنوار مغز، مفید و بی خطرابزار هوش در حال ارتقا ازسردرد میگرننعناعجواب دانشمند سوال کننده قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز بحث های کنونی در ویروسغم بی پایانهدف یکسان و مسیرهای مختلخفاش با شیوع همه گیری جدیموجود بی مغزی که می تواندبهداشت خوابکوچ از محیط نامناسببرخی سلولهای عصبی در تلاداروی ضد تشنج با قابليت تپرکاری تیروئیدرمز بقای جهش ژنتیکیمغز و هوش، برترین ابزار بتوضیحی ساده در مورد هوش مام آر آی جدید با قدرت شگفترقی واقعی یا شعار ترقیزبان و بیان، در سایه پیشرنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین همانشناخت حقیقت یا آرزوهای گهمیشه داناتر از ما وجود دقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز توفور و فراوانیخواص اردهمیدان بنیادین اطلاعاتبیماری وسواسکیست کلوئید بطن سومبزرگترین درد از درون است در هم تنیدگی کوانتومی و دتکامل چشمآنچه می دانم، آنچه را میخرویای شفافمغز از بسیاری حقایق می گرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسفر نامه سفر به بم و جنوب ترجمه ای ابتدایی از اسراچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقای موجود زنده از شانس یا نتیجه ی تلاشهنر فراموشیلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری سلیاکویتامین بی 12 در درمان دردخانواده پایدارماپروتیلینکاش شرف اجباری بود یا حتیدرمان های اسرار آمیز در آتفاوت ها را به رسمیت بشناتکثیر سلول در برابر توقف روش های عملی برای رفع کمرمغزتان را در جوانی سیمکشانرژی تاریکسلول بنیادین از مخاط بینتشخیص ایدزابزارهای بقای موجود زندهنگاه مادی غیر علمی استشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت اشیامن کسی در ناکسی دریافتم از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهبا هوش مصنوعی خودکار روبخطر آلودگی هوامجرم، گاهی قربانی استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرمان تشنجتلاش های جدید در ALSآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر نگاه انسان بر رفتاریتوکسیمابنقش ژنتیک در درمان اختلاانسانیت در برابر دیگرانسندرم پس از ضربه به سرچالش هوشیاری و اینکه چرا تعذیه ی ذهناجزایی ناشناخته در شکل گصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه های کاذبمنابع انرژی از نفت و گاز اساس انسان اندیشه و باور واکسن دیگری ضد کرونا از دبار سنین ابزار هوشمندی ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگیاه بی عقل به سوی نور میدرمانهای بیماری پارکینسمدل همه جانبه نگر ژنرالیتمرکز بر هدفآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنقش رژیم غذایی در رشد و اايا اراده آزاد توهم است یسیاهچاله و تکینگی ابتداینتایج نادانی و جهلجلوتر را دیدنفیلمی بسیار جالب از تغییاختلالات صحبت کردن در انطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 67منبع هوشیاری کجاست قسمت اصفهان زیباوزن حقیقی معرفت و شناختبحثی در مورد عملکرد لوب فدیوار همه اش توهم بودگشایش دروازه جدیدی از طردرک درست از خود و هوشیاریمرگ و سوال از قاتلتو پیچیده ترین تکنولوژی آتاکسیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم رشد مغز علت تمایل انسان بنقطه بی بازگشتاین، فقط راه توستسانسور بر بسیاری از حقایچرا ویروس کرونای دلتا واجهان مشارکتیفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط هوش ساختار مغز و ژعلم راهی برای اندیشیدن اهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودیاری خدا نزدیک استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد به خودژن همه چیز نیستبدون زمان، ماده ای وجود ندانشمندان اولین سلول مصنپیوند اندام از حیوانات بدست و پا زدن در سایه؟مستند جهان متصلتولید پاک و فراوان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی فعال و مثبت روند آلچه زیاد است بر من که در ایاکسکاربازپین در درمان تشسخن نیکو مانند درخت نیکونسبیت عام از زبان دکتر برجهان در حال ایجاد و ارتقافضا و ذهن بازاز مخالفت بشنوعادت بد را ترک کنهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سوممنبع خواب و رویابه نادیدنی ایمان بیاورکلام، در تحولی شگفت آور ببرخی نکات از گاید لاین پرداروی جدید ALSپپوگستذهت را روی چیزهای مفید متمعجزه های هر روزهتوهم جداییافزایش قدرت ادراکات و حستاریکی و نورزیر فشار کووید چه باید کرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکانهفت چیز که عملکرد مغز تو جواب سنگ اندازیقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکغیرقابل دیدن کردن مادههدف یکسان، در مسیرهای متخلا، حقیقی نیستموجودات مقهور ژنها هستندبهداشت خواب، رمز حافظه ی کوچک شدن مغز از نئاندرتابرخی سيناپسها طی تکامل و داروی ضد تشنج با قابليت تپراسینزوماب در پارکینسورمز جهانمغز و اخلاقتوضیحات دکتر فاطمی در موام اس و سرطانتروس جریان انرژیزبان و تکلم برخی بیماریهنوروز مبارکابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛همیشه راهی هستقدرت شناختی انسان، محدوداز تکینگی تا مغز از مغز توقاحت و تمسخر دیگرانخواص بادام زمینیمیدازولام در درمان تشنج بیماری کروتز فیلد جاکوبکپسول ژری لاکتبسیاری از مجرمان، خودشاندر هر سوراخی سر نکنتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنچه ناشناخته است باید شروان سالممغز به تنهایی برای فرهنگ انفجار و توقف تکاملی نشاسفر به مریخ در 39 روزترس و آرمان هاچگونه میتوان با قانون جنابزار بقای موجود زنده از شانس یا تلاشهنر حفظ گرهلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین بی هفدهخار و گلماجرای جهل مقدسکتاب گران و پرهزینه شد ولدرمان های بیماری آلزایمرتفاوت های بین زن و مرد فقتأثیر نیکوتین سیگار بر مروش هایی برای کم کردن اضطمغط یک گیرنده استانرژی تاریک که ما نمی توسلول عصبی شاهکار انطباق تصویر خورشید یا خود خورشابزارهای بقای از نخستین نگاه محدود و تک جانبه، مششباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شامن پر از تلخیماز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهبا هر چیزی که نفس می کشد مخطر را بپذیرمحل درک احساسات روحانیکشیدن مادی روشی برای جلودرمان جدید ALSتلاش های جدید در درمان فرآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر ویتامین دی بر بیماریسپریدوننقش گرمایش آب و هوا در همانسان، گونه ای پر از تضادسندرم جدایی مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییراحیای بینایی نسبی یک بیمضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز استفاده از مغز، وزن را کمواکسن سرطانباربر دیگران نباشدو بیماری روانی خود بزرگ گیاه خواری و گوشت خوار کددرماندگی به دلیل عادت کرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتمرکز بر امروزآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه انسان شدن، راه رفتن ونقش زنجبیل در جلوگیری از ای نعمت من در زندگیمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنجات در اعتماد به خودجمجمه انسان های اولیهفیروز نادریاختلالات عضلانی ژنتیکطبیعت موجی جهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 74منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل بازخوردوزوز گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهدیوار، از ابتدا توهم بودپل جویی اصفهاندرک عمیق در حیواناتمرگ انتقال است یا نابود شتو آرامش و صلحیآتاکسی فریدریشتاثیر درجه حرارت بر مغزرشد در سختی استنمیتوان با بیرون انداختناینترنت بدون فیلتر ماهواساهچاله ها تبخیر نمیشودچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک جهان معنافراموش کارها باهوش تر هسارتباط پیوسته ی جهانعلم ساختن برج های چرخانهوش عاطفی قسمت 11حس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتماد بی موردژن همه چیز نیستبر کسی اعتماد نکن مگر ایندانشمندان تغییر میدان مغپیوند اندام حیوانات به ادست کردن در گوشمشکل از کجاستتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی هوشمند در خارج از زنه عدم مطلق بلکه عدم با قاگر فقط مردم میفهمیدند کسخن و سکوتچسبیدن به خود، مانع بزرگ جهان ریز و درشتفضای قلب منبع نبوغ استاز نخستین همانند سازها تعادت دادن مغز بر تفکرهوشیاری سنتی یا هوشیاری حس و ادراک قسمت سی و هشتممنتظر نمان چیزی نور را بهبه هلال بنگرکلرال هیدرات برای خوابانبرخی نرمش ها برای درد زانداروی جدید s3 در درمان ام پایان، یک آغاز استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمعجزه ی چشمتوهم جدایی و توهم علمافزایش مرگ و میر سندرم کوتاریکی خواهد ترسیدزیرفون داروی ضد ام اسنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنی در کودکانهفت سین یادگاری از میراث جوسازی مدرنقانون گذاری و تکاملاز تلسکوپ گالیله تا تلسکغرور و علمهدف از تکامل مغزخلا، خالی نیستمورد نادر همپوشانی دو بیبوزون هیگز چیستکوچکی قلببرداشت مغز ما از گذر زمانداروی ضد تشنج توپیراماتپرتوهای صادر شده از سیاهرمز جهان خاصیت فراکتالمغز و اخلاقتیوتیکسن داروی ضد جنونامواجی که به وسیله ی ماشیتری فلوپرازینزبان و شناخت حقیقت قسمت چنوروز یا روز پایانیابزار بقا از نخستین همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیهمیشه عسل با موم بخوریمقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشخواص شکلات تلخمکان زمان یا حافظه زمانبیماری گیلن باره و بیمارکامپیوتر سایبورگبسیاری از بیماری های جدیدر والنتاین کتاب بدید همتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم روبات ها قول میدهندمغز بیش از آنچه تصور میشوانفجار بزرگ پایان بوده اسفر به درون سفری زیباترسان نیستیچگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقای موجود زنده از شاهکار قرنهنر رها شدن از وابستگیلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین دی گنجینه ای بزرخارق العاده و استثنایی بماجرای عجیب گالیلهکتاب زیست شناسی باوردرمان های بیماری اس ام ایتفاوت های تکاملی در مغز وآیا ما کالا هستیمتأثیر نگاه انسان بر رفتاروش هایی برای جلوگیری از نفرت، اسیب به خود استانرژی خلا ممکن استسلول عصبی، در محل خاص خودتصویر در هم تنیدگی کوانتابزارهای دفاعی و بقای مونگاه کلی نگرشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویامن بی من، بهتر یاد میگیرماز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبا آتش، بازی نکن و بعد از خطرات هوش مصنوعیمحل درک احساسات روحانی دکشتن عقیده ممکن نیستدرمان جدید میگرن با انتی تلاش های جدید در درمان سرآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر ویروس کرونا بر مغز ریسدیپلام تنها داروی تاینقش پیش زمینه ها و اراده انعطاف پذیری مکانیسمی علسندرم دزدی ساب کلاوینچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر الگوی رشد مغزی با زاحیای بینایی نسبی یک بیمضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز استفاده از نظریه ی تکامل واکسن سرطانبارداری بدون رحمدو بار در هفته ماهی مصرف گیرنده باید سازگار با پیدرها بسته نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافتمساح حد واسط میان مغز کوآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه بی شکستنقش زبان در سلطه و قدرت اای همه ی وجود منسیاهچاله ی تولید کنندهنجات در راستگوییجنین مصنوعیفیزیک مولکولها و ذرات در اختراع جدید اینترنت کوانطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت 75منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل در هم تنیدگی و جهانی وسواس، بیماری استبحثی درباره هوش و تفاوتهدید تو همیشه محدود به مقدپل خواجو اصفهاندرگیری قلب در بیماری ویرمرگ تصادفیتو افق رویداد جهان هستیآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر درجه حرارت بر عملکرشد، رسیدن به یک هدف نیستنمیتوان بر سیاه سیاه نوشایندرالسایه ی هوشیاریچرا پس از بیدار شدن از خوجهان معکوسفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط انسانی، محدود به علایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک قسمت هشتاد و نعلایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک قسمت هشتاد و شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتیاد و تلاش های درمانی ژن هوش و ساختارهای حیاتی برلیتیوندانشمندان روش هاي جدیدی پیوند سر آیا ممکن استدست آسمانمشکلات نخاعیتولید سلولهای جنسی از سلآسانی موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی و دارایینهایت معرفت و شناخت درک عاگر میدانی مصیبت بزرگتر سخن پاک و ثابتنسبت ها در کیهانجهان شگفت انگیزقفس دور خود را بشکناز نخستین همانند سازها تعارضه جدید ویروس کرونا سهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و ششممنتظر زمان ایده آل نشوبه کدامین گناه کشته شدندکم کردن کالری روشی سودمنبرخی نرمش ها برای زانوداروی جدید لنفوم و لوکمیپاکسازی مغزذره ی معین یا ابری از الکمعجزه ی علمتوهم جسمافزایش سرعت پیشرفت علوم تاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرک ترین مردمنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آنهم نوع خواری در میان پیشیجامعه ی آسمانیقانون جنگلاز تکنیکی تا مغز از مغز تغربال در زندگیهدف از خلقت رسیدن به ابزاخلاصه ای از مطالب همایش مموسیقی نوبوزون هیگز جهان را از متلکوچکترین چیز یک معجزه اسبرداشتت از جهان رو زیاد داروی ضد جنون در درمان تیپرتوزایی از جسم سیاهرنگ کردن، حقیقت نیستمغز و سیر تکامل ان دلیلی تیک و اختلال حرکتیامیوتروفیک لترال اسکلروتری فلوپرازینزبان و شناخت حقیقت قسمت انورالژیابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی اهمیشه، آنطور نیست که هستقسم به فقراز تکینگی تا مغز از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگخواص شگفت هویجمکانیک کوانتومی بی معنی بیماری آلزایمر، استیل کوکاهش میل جنسی در ام اسبسیاری از بیماری های جدیدر یک فراکتال هر نقطه مرکتکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه حس می کنیم، نتیجه ی روبات های ریز در درمان بیمغز برای فراموشی بیشتر کانقراض را انتخاب نکنیدسفر تجهیزات ناسا به مریخ تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرچگونه مغز پیش انسان یا همشاهکار شش گوشهنر، پر کردن است نه فحش دجریان انرژی در سیستم های لرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری، رساله ای برای سلویروس مصنوعیخبر مهم تلسکوپ هابلماده ی تاریککتاب طبیعت در قالب هندسهدرمان های جدید ALSتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا ما تنها موجودات زنده تأثیر شیرینی های حاوی لوروش هایی ساده برای کاهش انقاشی هایی با بوی گذشته یانرژِی برای ایجاد اضطرابسلولهای ایمنی القا کنندهتصویر زیبا از سلولابعاد و نیازهای تکاملینگاه انسان محدود به ادراشجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت در علم، هرگز نهایی مننژیتاز تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار با تعمق در اسرار ابدیت و دفاع از پیامبرمحدودیت چقدر موثر استگل خاردار، زیباستدرمان جدید کنترل مولتیپلتلاش های جدید شرکت نورالآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر ژنها بر اختلالات خریشه های مشترک همه ی موجونقش آتش در رسیدن انسان بهاهرام مصر از شگفتی های جهسندرم سردرد به دلیل افت فچالش کمبود اندام برای پیتغییر خود یا تغییر دیگراALS نگاهی کامل بر بیماری واحتیاط در ورزش زانو در خاضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از هوش مصنوعی در واکسن ضد اعتیادبازگشایی مجدد مطب دکتر سدو برابر شدن خطر مرگ و میگالکانزوماب، دارویی جدیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمدل های ریز مغز مینی برینتنفس هوازی و میتوکندریآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه طولانی را به سلامت گذنقش زبان در سلطه و قدرت اای آنکه نامش درمان و یادشسیاره ی ابلهاننخاع ما تا پایین ستون فقرجنگ هفتاد و دو ملت همه را فیزیک هوشیاریادامه بحث تکامل چشمطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت 78منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل علت و تاثیریک پیام منفرد نورون مغزی بحثی درباره هوش و تفاوتهدیدن خدا در همه چیزپلاسمای غالبدرگیری مغز در بیماری کویمرگی وجود نداردتو انسانی و انسان، شایستآتش منبع انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکز گهواره تا گورنمای موفقیتایپیداکرینسایه را اصالت دادن، جز فرچرا ارتعاش بسیار مهم استجهان هوشمندفراموشی و مسیر روحانیارتباط از بالا به پایین معلائم عصبی آلزایمر، با اهوش عاطفی قسمت یازدهحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعتیاد را به دور بیندازژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرنامه و ساختار پیچیده مدانشمندان روشی برای تبدیپیوند سر، یکی از راه حلهادست بالای دستمشکلات بین دو همسر و برخیتولترودینآشنا پنداریتاثیر رو ح و روان بر جسمزندگی بی دودنهایت در بی نهایتاگر نیروی مغناطیس نباشد سخت ترین کار، شناخت خود انسبت طلایی، نشانه ای به سجهانی که نه با یک رخداد و قفس ذهناز نخستین همانند سازها تعجول نباشهیچ نقطه ای مرکزی تر از احس و ادراک قسمت سیزدهممنحنی که ارتباط بین معرفبه امید روزهای بهترکمالگرایی دشمن پیشرفتبرخی نرمش های گردنداروی جدید میاستنی گراویپارادوکس ها در علمذرات کوانتومی زیر اتمی قمعجزه ی علم در کنترل کرونتوهمات و شناخت حقیقتافسردگی و اضطراب در بیماتاریخ، اصیل نیست و ساخته زیست شناسی کل در جزء فراکنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانسردرد به دلیل مصرف زیاد مهمه چیز موج استجاودانگی مصنوعیقانون جنگلاز تکینگی تا مغز و از مغز مقالاتهر چیز با هر چیز دیگر در تخلاصه ای از درمان های جدیموسیقی هنر مایع استبی نهایت در میان مرزهاکووید نوزده و خطر بیماری بررسي علل احتمالي تغيير دارویی خلط آورپرسشرنگین کمانمغز کوانتومیتیکاگرلور داروی ضد انعقاامید نیکو داشته باش تا آنترک امروززبان و شناخت حقیقت قسمت دنورالژی تریژمینالابزار بقا از نخستین همانشواهدی از نوع جدیدی از حاهمکاری یا رقابتقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی پر از گل شدی خودت را خود جسم و یا تصویرمکانیزمهای دفاعی در براببیماری الزایمرکاهش مرگ و میر ناشی از اببشکه ای که ته نداره پر نمتکامل تکنولوژیآنها نمیخواهند دیگران راروبات کیانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انواع سکته های مغزیسفر دشوار اکتشافتسلیم ارتباط با من برترچگونه هموساپينس بر زمین شاید گوشی و چشمی، آماده شهوموارکتوس ها ممکن است دجریان انرژی در سیستم های لرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تبیندیشویروس های باستانی، مغز مخدا موجود استماده ی خالیکتاب، سفری به تاریخدرمان های جدید میگرنتفاوت ایستایی و تکاپوآیا مصرف مولتی ویتامین هتئوری تکامل امروز در درمروش جدید تولید برقچقدر به چشم اعتماد کنیمانسولینسلولهای بنیادی مصنوعی درتصویر زیبای اصفهانابعاد اضافه ی کیهاننگاه از بیرون مجموعهشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبا خودت نجنگدفاع در برابر تغییر ساختگل درون گلداندرمان جدید ام استلاش هایی در بیماران قطع آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کلام در آیات کلام بریشه های مشترک حیاتنقش انتخاب از طرف محیط، ناولویت بندی ها کجاستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر دیگران یا تغییر خوNVG 291احتیاط در تعویض داروهاضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه ی هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از انرژی خلاواکسن علیه سرطانبازگشت از آثار به سوی خدادو برابر شدن خطر مرگ و میگام کوچک ولی تاثیرگذاردرون قفس یا بیرون از آنمدیون خود ناموجودتنفس هوازی و میتوکندریآیا راهی برای بهبود وضعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورابطه تشنج و اوتیسمنقش سجده بر عملکرد مغزای جان جان بی تن مروسیاره ابلهاننخاع درازتر یا کوتاهتر کجنگ و تصور از جنگفیزیک و هوشیاریاداراوون تنها داروی تاییظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک قسمت 82منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل عدم قطعیت از کوانتوم یک پیشنهاد خوب برای آسان بحثی درباره هوش و تفاوتهدیدگاه نارسای دوگانه ی مپمبرولیزوماب در بیماری چدرگیری مغز در بیماران مبمراقب خودتون و خانواده هتو با همه چیز در پیوندیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر درجه حرارت بر عملکزمین در برابر عظمت کیهاننمایش تک نفرهایا کوچک شدن مغزانسان الساخت سلول عصبی حتی پس از چرا بیماری های تخریبی مغجهان هوشیارفراموشی آرمانارتباط بین هوش طبیعی و هوفرایند پیچیده ی خونرسانیارتباط شگفت مغز انسان و فعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش عاطفی قسمت پنجمحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاعداد بینهایت در دنیای مژن ضد آلزایمربرنامه ی مسلط ژنها در اختدانش، قفل ذهن را باز میکنپیوندهای پیچیده با تغییردستورالعمل مرکز کنترل بیمشکلات روانپزشکی پس از ستومورها و التهاب مغزی عاآشنا پنداریتاثیر روده بر مغززندگی در جمع مواردی را برنهادینه سازی فرهنگ اختلااگر نعمت فراموشی نبود بسسختی ها رفتنی استنشانه های گذشته در کیهان جهانی که از یک منبع، تغذیقفس را بشکناز نخستین همانند سازها تعدم توقف تکامل در یک انداهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت ششممنشأ اطلاعات و آموخته ها به بالا بر ستارگان نگاه ککمردردبرخی یونها و مولکول های مداروی جدید آلزایمرپاسخ گیاهان در زمان خوردذرات کوانتومی زیر اتمی قمعجزه در هر لحظه زندگیتوکل بر خداافسردگی و ساختار مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنوزیست شناسی باور حقیقت یا نوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشنهمه چیز و هیچ چیزجایی برای یاد گرفتن باقی قانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماهر جا که جات میشه، جات نیخم شدن فضا-زمانمیلر فیشر نوعی نادر از گیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکودک هشت ساله لازم است آدبررسی مغز با امواج مادون دارویی ضد بیش فعالی سیستپرسش و چستجو همیشه باقی ارهبر حقیقیمغز آیندگان چگونه است ؟تیروفیبان موثر در سکته ی امید نجاتترکیب آمار و ژنتیکزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوسانات کوانتومی منبع ماابزار بقا از نخستین همانشواهدی از دنیسوان(شبه نئهمانند سازی در انسانقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز خودآگاهی و هوشیاريما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه آلزایمر و کاهش التهاب ناشی از بیمابشریت از یک پدر و مادر نیتکامل جریان همیشگی خلقتآنژیوگرافی از مغزروح و آب حیاتمغز بزرگ چالش است یا منفعانیس بی کسانسفرنامه سفر به بم و جنوب تسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسشاید درست نباشدهورمون شیرساز یا پرولاکتجریان انرژی در سیستم های لزوم گذر انسان از حدها و از تکینگی تا مغز- از مغز بیهوش کردن در جراحی و بیمویرایش DNA جنین انسان، برخدا نور آسمان ها و زمین اماده ای ضد التهابیکتابخانهدرمان های جدید در بیماری تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا مغز تا بزرگسالی توسعتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامنقش قهوه در سلامتیانسولین هوشمندسلام تا روشناییتصویربرداری فضاپیمای آمابعاد بالاترنگاه از دور و نگاه از نزدشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر فیزیکیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواکنش به حس جدیدبا خدا باشدقیق ترین تصاویر از مغز اگل زندگیدرمان جدید ای ال اس، توفرتلاشی برای درمان قطع نخاآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم های غذایی و نقش مهم نقش اتصالات بین سلولهای اولین قدم شناخت نقص های خسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر دادن ژنها آیا روزی فقر داده ها در هوش مصنوعیاحساس گذر سریعتر زمانضرب المثل یونانیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه انسان و حافظه ی هوشمنابع بی نهایت انرژی در داستفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ابازگشت به ریشه های تکاملدو داروی جدید برای میاستگامی در درمان بیماریهای درون آشفته ی تو و ظاهر خنمدیریت اینترنت بر جنگتنفس بدون اکسیژنآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر گیاه خواری بر رشد ورادیوی مغز و تنظیم فرکاننقش غذاها و موجودات درياایمپلانت مغزیسیاره ابلهاننخستین تمدن بشریجنگ داده هافیزیک آگاهیادب برخورد با دیگرانظرف باید پر شود چه با چرک هوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت 87منبع هوشیاری کجاست قسمت اصل، روان و نفس استیک آلل ژنتیکی که از نئاندبحثی درباره هوش و تفاوتهدیستونی قابل درمانپنج اکتشاف شگفت آور در مودرگیری مغزی در سندرم کوومراحل ارتقای پله پله کیهتو با باورهایت کنترل میشآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر درجه حرارت بر عملکزمین زیر خلیج فارس تمدنی چند نرمش مفید برای کمردرایا این جمله درست است کسیساخت شبکه عصبی مصنوعی با چرا حیوانات سخن نمی گوینجهان های بسیار دیگرجهان هایی در جهان دیگرفرایند تکامل و دشواری هاارتباط شگفت انگیز مغز انعماد الدین نسیمی قربانی هوش عاطفی قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبقا با سازگارترین فرد اسژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دانش، یک انسان را ناسازگپیوندی که فراتر از امکاندغدغه نتیجه ی نادانی استمشکلات روانپزشکی در عقب تومورهای نخاعیآشناپنداری چیستتاثیر روزه داری بر سلامت زندگی در سیاهچالهچهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بسسختی در بلند شدن از روی صنشانه های پروردگار در جهجهانی در ذهنقله برای دیدن نه برای به از نشانه ها و آثار درک شدعدم درکهیچ چیز، چقدر حقیقی استحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنشاء کوانتومی هوشیاری ابه بالاتر از ماده بیندیشکمردرد ناشی از تنگی کانابرخی اثرات مضر ویتامین دداروی جدید ای ال اسپختگی پس از چهل سالگي به ذرات کوانتومی زیر اتمی قمعرفت و شناختتوپیراماتاقلیت خلاقتازه های بیماری پارکینسوزیست، مرز افق رویداد هستنوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه ایهمه چیز کهنه میشودجایی خالی نیستقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیهر حرکت خمیده می شود و هر خونریزی مغز در سندرم کوومیهمانهای ناخوانده عامل بی ذهن و بی روحکودک ایرانی که هوش او از بررسی و اپروچ جدید بر بیمداستانها و مفاهیمی اشتباپرسشگری نامحدودروی و منیزیم در تقویت استمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکنولوژی های جدید و حالتامید جدید بر آسیب نخاعیترکیب حیوان و انسانزبان جانسوزنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکونهمجوشی هسته ای، انرژِی بقطره قطرهاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی خودت را در آینه دیدیخودآگاهی و هوشیاريما انسانها چه اندازه نزدکاهش حافظه هرچند فرایندیدر کمتر از چند ماه سوش جدبعد پنجمتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خروح در جهانی دیگر استمغز بزرگ چالشهای پیش روانگشت ماشه ایسفرنامه سفر به بم و جنوب تست نوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزشایسته نیست در جیب خود قرهوش فوق العاده، هر فرد اسجراحی هوشیار مغزلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز- از مغز بیهوشی در بیماران دچار اویشن پروخدا بخشنده است پس تو هم بماده، چیزی نیستکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان های جدید سرطانتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا همه جنایت ها نتیجه بیتئوری جدید، ویران کردن گروشهای نو در درمان دیسک بنقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان قدیم در شبه جزیره عسلاح و راهزنیتصور ما ازمشکلات و واقعیاتفاق و تصادفنگاه از درون قفس یا بیرونشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر قابل شناختمنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربا طبیعت بازی نکندل به دریا بزنگلوله ی ساچمه ایدرمان جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معآیا بدون ناظر هوشمند هم بتاثیر کپسول نوروهرب بر ترژیم های غذایی و نقش مهم نقش تیروئید در تکامل مغزاولین مورد PML به دنبال تکسوپاپ ها یا ترانزیستورهانابینایی در نتیجه ی گوشی تغییر زودتر اتصالات مغزیفلج نخاعی با الکترودهای احساسات کاذبضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی از عروسک بازی حباب های کیهانی تو در تومنابع جدید انرژیاستفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهبازخورد یا فیدبکدو سوی واقعیتگامی در درمان بیماریهای دروغ نگو به خصوص به خودتمداخله ی زیانبار انسانتنها مانع در زندگی موارد آیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وراز تغییرنقش غذاها و موجودات درياایمپلانت مغزی و کنترل دو سیب یکسان و دیدگاه های متنخستین تصویر از سیاهچالهجنبه های موجی واقعیتفیزیکدانان ماشینی برای تادراک ما درک ارتعاشی است عقل مجادله گرهوش مصنوعی در تفکر خلاق احس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصلاح خطا با رفتن بر مسیریک جهش ممکن است ذهن انسانبحثی درباره احساسات متفادژا وو یا اشنا پنداریپول و شادیدرگیری مغزی در سندرم کوومرز مرگ و زندگی کجاستتو باید نیکان را به دست بآرام باشتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان چیستچند جهانیایا ابزار هوشمندی یا مغز ساخت شبکه عصبی با الفبای چرا حجم مغز گونه انسان درایا بیماری ام اس (مولتیپساختن آیندهچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهفرایند حذف برخی اجزای مغارتباط شگفت انگیز مغز انعوامل موثر در پیدایش زباهوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبقا در ازای بیماریژنها ، مغز و ارادهبرین نت به جای اینترنتدائما بخوانپیوستگی همه ی اجزای جهانذهن ما از در هم شکستن منبمشاهده گر جدای از شیء مشاتومورهای ستون فقراتآشتی بهتر استتاثیر روغن رزماری استنشازندگی زمینی امروز بیش از چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر با مطالعه فیزیک کوانسدسازی روش مناسب برای مقنشانه های بیداری روحیجهان، تصادفی نیستقله سقوطاز نظر علم اعصاب یا نرووسعدالت برای من یا برای همههیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت شصت و دومهمان ناخواندهبه جای محکوم کردن دیگران کمردرد و علل آنبرخی اختلالات عصبی مثانهداروی جدید برای میاستنی پدیده خاموش روشن در پارکرفلکس وتری با توضیح دکتر مغز فکر میکند مرگ برای دیتوانایی مغز و دیگر اجزای اقیانوس نادانیتازه های درمان ام اسزاویه نگاه ها یکسان نیستنوار عصب و عضله برای تاییابزار بقا از نخستین همانسردرد عروقی میگرنهمه چیز در زمان مناسبجاذبهقبل و بعد از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیهرچیز با یک تاب تبدیل به خواندن ، یکی از شستشو دهنمیوتونیک دیستروفیبی سوادی در قرن 21کودکان مهاجربررسی ژنها در تشخیص بیمادخالت در ساختار ژنهاپس از اگو یا بعد از نفسرویکردهای جدید ضایعات نخمغز انسان ایا طبیعتا تماتکنولوژی و پیشرفتامید درمان کرونا با همانترازودوننوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین ههمراه سختی، اسانی هستلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کاخودت را از اندیشه هایت حفما اکنون میدانیم فضا خالکاهش دوپامین عامل بیماریدر آرزوهایت مداومت داشتهبعد از کروناتکامل داروینی هنوز در حاآنزیم تولید انرژی در سلوروح رهاییمغز بزرگ و فعال یا مغز کوانگشت نگاری مغز نشان میدسفرنامه سفر به بم و جنوب تست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی می تواند بر احجراحی گردن همیشه برای دیلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز- از مغزتبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از خدای رنگین کمانماده، چیزی بیش از یک خلا کرونا چه بر سر مغز می آوردرمان های رایج ام استقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا هوش مصنوعی می تواند نتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای شناسایی قدرت شنوانقش میدان مغناطیسی زمین انسان میوه ی تکاملسلسله مباحث هوش مصنوعیتصور از زمان و مکاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از درون مجموعه با نگششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت، آن چیزی نیست که جلمنابع انرژی از نفت و گاز از خود رها شوواکسن کووید 19 چیزهایی که بالاترین هدف از دولتدلایلی که نشان میدهد ما بگلوئوندرمان جدید سرطانتلاشی جدید در درمان ام اسآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم ضد التهابینقش حفاظتی مولکول جدید داولین مورد پیوند سر در انسوخت هیدروژنی پاکناتوانی از درمان برخی ویتغییر عمودی سر انسان از پفلج بل، فلجی ترسناک که آناخلاق و علوم اعصابضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک بازی حباب هایی تو در تومناطق خاص زبان در مغزاستفاده از سلول های بنیاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبازسازي مغز و نخاع چالشی دولت یا گروهکگاهی لازم است برای فهم و دریای خدامدارک ژنتیکی چگونه انسانتنها در برابر جهانآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر گیاهخواری بر رشد و راست دستی و چپ دستینقش غذاها و موجودات درياایمپلانت مغزی کمک میکند سیر آفرینش از روح تا مغز نخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییفال نیکوادغام میان گونه های مختلعقل سالمهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و هفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول انجام برخی نرمش ها دیک رژیم غذایی جدید، می توبحثی درباره احساساتی غیردژاوو یا آشناپنداریپول و عقیدهدرگیری اعصاب به علت میتومرز بین انسان و حیوان کجاتو برای خزیدن خلق نشده ایآرامش و دانشتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان و مکان، ابعاد کیهان چند جهانیایا بدون زبان میتوانیم تساختن آینده، بهترین روش چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهفراتر از دیوارهای باورارتباط غیرکلامی بین انساعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقای حقیقی در دور ماندن اژنهای مشترک بین انسان و وبرای یک زندگی معمولیدارچینپیام های ناشناخته بر مغز ذهن چند جانبه نیازمند نگمشاهده آینده از روی مشاهتوهم فضای خالیآغاز فرایند دانستنتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی زودگذرنون و القلماگر تلاش انسان امروز براسرنوشتنظام مثبت زندگیجهش های ژنتیکی مفید در ساقلب های سادهاز نظر علم اعصاب اراده آزعسل طبیعی موثر در کنترل بهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت شصت و ششمهندسی ژنتیک در حال تلاش به خوبی های دیگران فکرکنکمردرد با پوشیدن کفش منابرخی اصول سلامت کمرداروی جدید برای کاهش وزنپروژه ی ژنوم انسانیرفتار مانند بردهمغز قلبتوانایی یک فرد، برای تغیالکترومغناطیس شنوایی و هتبدیل پلاستیک به کربن و سزاوسکا درمان گوشرنوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقا از نخستین همانسرطان کمیت گراییهمه چیز در زمان کنونی استجاذبه و نقش آن در شکلگیریقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانهز ذره، یک دنیاستخواب زمستانی سلول های سرمیگرن و پروتئین مرتبط با بی شرمیکودکان میتوانند ناقل بی بررسی بیماری التهابی روددر میان تاریکی و روشناییآلودگی هوا چالش قرن جدیدرویا و واقعیتمغز انسان برای ایجاد تمدتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابترازودوننیوالینابزار بقا از نخستین همانشکل پنجم مادههمراهی میاستنی با برخی سلووفلوکساسیناز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی ریشه ها عمیقند از چیخودروهای هیدروژنیما از اینجا نخواهیم رفتکاهش سن بیولوژیکی، تنها در آسمان هدیه های نادیدنبعد از کروناتکامل داروینی هنوز در حاآواز خواندن در قفس، نشانروزه داری متناوب، مغز را مغز بزرگترین مصرف کننده انتقال ماده و انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک شب سیاه سحر شودهوش مصنوعی و کشف زبان هایجستجوی متن و تصویر به صورلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز، از مغز بیوگرافیواقعیت چند سویهخدایی که ساخته ی ذهن بشر ماست مالیکریستال هادرمان های علامتی در ام استقلید از روی طبیعتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتا بحر یفعل ما یشاروشی برای بهبود هوش عاطفنقش محیط زندگی و مهاجرت دانسان ها می توانند میدان سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتصادف یا قوانین ناشناختهاتوسوکسیمایدنگاه حقیقی نگاه به درون اشعار و عملهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز از درخواست ها جدا شوواکسن کرونا و گشودن پنجرباهوش ترین و با کیفیت تریدنیا فریب و سرگرمیگمان میکنی جرمی کوچکی در درمان دارویی سرطان رحم بتمایل زیاد به خوردن بستنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش حیاتی تلومر دی ان آ داولین هیبرید بین انسان و سودمندی موجودات ابزی بر ناتوانی در شناسایی چهره تغییرات منطقه بویایی مغزفلج خواباخلاق پایه تکامل و فرهنگضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حد و مرزها توهم ذهن ماستمناطق خاصی از مغز در جستجاستفاده از سلول های بنیاوبینار اساتید نورولوژی دباغچه ی مندوچرخه در کاهش دردهای کمگاهی مغز بزرگ چالش استدرک فرد دیگر و رفتارهای امروری بر تشنج و درمان هایتنهاییآپومورفین در پارکینسونتاثیر انتخاب از طرف محیط رجزخوانی هایی که امروز بنقش غذاها در کاهش دردهای ایمپلانت نخاعی میتواند دسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییفاکسیبتادغام دو حیطه علوم مغز و عقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و هشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اصول توسعه ی یک ذهن کاملیکی از علل محدودیت مغز امبخش فراموش شده ی حافظهدگرگونی های نژادی و تغییپوست ساعتی مستقل از مغز ددرب بسته با غیر خود باز ممرز جدید جستجو و اکتشاف، تو تغییر و تحولیآرامش و سکونتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان و گذر آن سریع استچند جهانی و علمزمان و صبرچند روش ساده برای موفقیتایا تکامل هدفمند استساختار فراکتال وجود و ذهچرا ذرات بنیادی معمولاً جهان کنونی و مغز بزرگتریفرد موفقارتروز یا خوردگی و التهاعواملی که برای ظهور لغت اهوش عاطفی قسمت سومحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلندی در ذهن ما درک بلندیژنهای هوش ، کدامندبرای پیش بینی آینده مغز دداروهای مصرفی در ام اسپیدایش زبانذهن هوشیار در پس ماده ی ممشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم فضای خالی یا توهم فضآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی سلول در بدن، جدای انوآوری ای شگفت انگیز داناگر خواهان پیروزی هستیسریع دویدن مهم نیستنظریه ی تکامل در درمان بیجهش های ژنتیکی غیر تصادفقلب و عقلاز نظر علم اعصاب اراده آزعشق به هفت مرتبه ی شناختیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک سی و هفتممهندسی بدنبه خودت مغرور نشوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرخی اطلاعات روانشناسی مداروی جدید برای ای ال اسپروژه ی ژنوم انسانیرفتار وابسته به شکلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوازن مهمتر از فعالیت زیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان فرایند تکاملی برای نوار عصب و عضله در مطب دکابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استهمه چیز، ثبت می شودجبران از دست رفته هاقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتیمیگرن و خواببی عدالتی در توزیع واکسن کودکان خود را مشابه خود تبررسی سیستم تعادلی بدن ادر مانهای کمر دردآلودگی هوا و ویروس کرونارویا و کابوسمغز انسان برای شادمانی طامیدوار باش حتی اگر همه چزبان ریشه هایی شناختی استراشه مغز بدون واسطه ی دنیکولا تسلاابزار بقا از نخستین همانشکرگزار هر چیزی باش که داهمراهی نوعی سردرد میگرنیلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری اسپینال ماسکولار وقتی شروع به بیدار شدن میخورشید مصنوعیما اشیا را آنطور که هستندکایروپاکتیک چیستدر آستانه ی موج پنجم کوویبعد از کرونا دلخوشی بیهوتکامل داروینی هنوز در حاآینه در اینهروزه داری و التهاب زیانبمغز حریص برای خون، کلید تانتروپی و هوشیاریسفری به آغاز کیهانتشنج چیستابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی یا حماقت طبیعجستجوی هوشیاری در مغز مامقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز، از مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستخدایا جز تو که را دارمماست مالی با هوش انسانیکریستال زمان(قسمت اولدرمان ژنتیکی برای نوآوریتقلید از طبیعتآیا هوش ارثی دریافتی از پتاول کف پا و حقیقتروشی جدید در درمان قطع نخنقش مرکز تنفس سلولی در بیانسان یک کتابخانه استسم زنبور ، کلیدی برای وارتضادهای علمیاتصال مغز و کامپیوترنگاه دوبارهصبور باشهوش مصنوعی از عروسک بازی حل مشکلمنابع انرژی از نفت و گاز از دست دادن دم در پیشینیاواکسن کرونا از حقیقت تاتباور و کیهان شناسیدنیا مکانی بسیار اسرارآمگنجینه ای به نام ویتامین درمان زخم دیابتی با تکنومحدودیت های حافظه و حافظتمایز یا کشف یگانگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر کتامین در درمان پارژیم غذایی سالم و ضد التهنقش خرچنگ های نعل اسبی دراولین تصویر در تاریخ از سسی و سه پل اصفهاننادیدنی ها واقعی هستندتغییرات مغز پس از 40 سالگیفلج خواب چیستاختلاف خانوادگی را حل کنضعیف و قویهوش مصنوعی از عروسک بازی حریص نباشمنبع نور واقعی و ثابت، حقاستفاده از سلول های بنیاوجود قبل از ناظر هوشمندبحتی علمی درباره تمایل بدوچرخه سواری ورزشی سبک و گاهی جهت را عوض کندرک نیازمند شناخت خویش امرکز هوشیاری، روح یا بدن تنهایی رمز نوآوری استآپومورفین در پارکینسونتاثیر احتمالی عصاره تغلیرحم مصنوعینقشه مغزی هر فرد منحصر بهایمان به رویاسیستم تعادلی بدننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسفاجعه ی جهل مقدسارتقا و تکامل سنت آفرینش عقیده ی بی عملهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت53اصول سلامت کمریافته های نوین علوم پرده بخش های تنظیمی ژنومدانش قدرت استپوشاندن خود از نوردرختان چگونه بر تشکیل ابمرزهای حقیقی یا مرزهای تتو جهانی هستی که خودش را آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان واقعیت است یا توهمچندین ماده غذایی که ماننایجاد احساساتساختار شبکه های مغزی ثابچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرفرد یا اندیشهارزش های وارونهعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلوغ چیستژنهای حاکم بر انسان و انسبرای اولین بار دانشمندانداروهای ام اسپیر شدن حتمی نیستذهن و زندگیمطالبه ی حق خودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز مبهم آفرینشتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی، مدیریت انرژینوار مغز مشاهده ی غیر مستاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسریعترین کامپیوتر موجودنظریه ی تکامل در درمان بیجهش های بیماری زا، معمولقلب یا مغزاز واقعیت امروز تا حقیقتعشق درونی به یگانگی خلقتهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک- قسمت پنجاه و مهربانی، شرط موفقیتبه دنبال رستگاری باشکنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری ها که در آن بداروی جدید برای دیابتپروانه ی آسمانیرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز مانند تلفن استتوت زیاد بخوریدالکترودهای کاشتنیتبدیل سلولهای محافط به سزبان متغیرنوبت کودکانابزار بقا از نخستین همانسطح آگاهی، رخدادهای زندگهمه ی سردردها بی خطر نیستجدا کردن ناخالصی هاقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاخواب سالم عامل سلامتی و یمیگرن و روزه داریبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان را برای راه آماده بررسی علل کمر درد در میاندر محل کار ارزش خودت را بآلودگی هوا و پارکینسونرویا و خبر از آیندهمغز انسان برای شادمانی طامیدواریزبان شناسی مدرن در سطح سلتراشه ها روی مغزنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیهندسه ی پایه ایلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس خوش قلبی و مهربانیما به جهان های متفاوت خودکار امروز را به فردا نینددر برابر حقایق جدیدبعد از کرونا دلخوشی بیهوتکامل زبانآیندهروزه داری و بیمار ی ام اس مغز در تنهایی آسیب میبینانتظار گذر تندباد؟سقوط درون جاذبه ای خاص، چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش شبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحفره در مغزمقایسه رقابت و همکاریاز تکینگی تا مغز، از مغز بیان حقیقتواقعیت چیستخرما منبع بسیار خوب آنتی ماشین دانشکریستال زمان(قسمت دوم)درمان کارتی سل و تومور مغتقویت مغز با ورزشآیا هوش سریعی که بدون احستابوهای ذهنیروشی جدید در درمان نابیننقش نگاه از پایین یا نگاهانسان باشسماگلوتید داروی کاهش دهنتظاهر خوابیده ی مادهاثر مضر مصرف طولانی مدت رصبور باشهوش مصنوعی از عروسک بازی حلقه های اسرارآمیزمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزواکسن کرونا ساخته شده توباید از انسان ترسیددنیای شگفت انگیز کوانتومگوهر با نظر دیگران سنگ نمدرمان ساده ی روماتیسممحدودیت درک انسانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر گیاه خواری بر رشد ورژیم غذایی ضد التهابینقش داروهاي مختلف معروف اولین دارو برای آتاکسی فسیلی محکم محیط زیست بر اننادانی در قرن بیست و یکم،تغییرات آب و هوایی که به فلج دوطرفه عصب 6 چشماختلال حرکتی مانند لرزش طلوع و حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی حرکات چشم، ترجمه کننده ی منبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد هوراپامیل در بارداریبحث درباره پیدایش و منشا دوپامین قابل حل در آبگذر زمان کاملا وابسته به درک و احساسمرکز حافظه کجاستتنبیه چقدر موثر استآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر ترکیبات استاتین (سرحم مصنوعینقشه های مغزی جدید با جزیاین پیوند نه با مغز بلکه سیستم دفاعی بدن علیه مغز نرمش های موثر در کمردردجهان فراکتالفارغ التحصیلان، فقیر و دارتقا یا بازگشت به قبل ازعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماضطراب و ترسیاد گرفتن مداومبخش بزرگی حس و ادراک ما ادانش محدود به ابعاد چهارپیموزایددرختان اشعار زمینمزایای شکلات تلخ برای سلتو جدای از کیهان نیستیآزمون تجربی، راهی برای رآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان پلانکچندجهانیایران بزرگسادیسم یا لذت از آزار دادچراروياها را به یاد نمی آجهان پیوستهفرد حساس از نظر عاطفی و بارزش های حقیقی ارزش های غعید نوروز مبارکهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکفش و کتاببرای تمدن سازی، باید در بداروهای تغییر دهنده ی سیپیراستامذهن و شیمی بدنمطالبی در مورد تشنجتوهم چیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر رژیم گیاهخواری بر زندان ذهنینوار مغز با توضیح دکتر فااپی ژنتیکسرکه انگبین عسلی مفید برنظریه ی تکامل در درمان بیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسقلب دروازه ی ارتباطاز کجا آمده ام و به کجا میعشق، شلوغ کردن نیستهیچ اندر هیچحس و ادراک- قسمت بیست و پموفقیت هوش مصنوعی در امتبه زودی شبکه مغزی به جای کنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری های خاص که بدداروی جدید ضد میگرنپرواز از نیویورک تا لوس آرقیبی قدرتمند در برابر ممغز مادران و کودکان در زمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالگو نداشتیمتبر را بردارزبان مشترک ژنتیکی موجودانور از عمق تاریکیابزار بقا از نخستین همانسعی کن به حدی محدود نشویهمه جا خیر بکارجدایی خطای حسی استقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تهزاران سال چشم های بینا وخواب عامل دسته بندی و حفطمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیمار مرکز تنفس سلولیکوری گذرای ناشی از موبایبرطرف کردن خشونت را از خادر چه مرحله ای از خواب ، رتکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمررویا بخشی حقیقی از زندگی مغز انسان رو به کوچک تر شامیدواری و مغززبان شناسی نوین نیازمند تراشه ی هوش مصنوعی در مغزچیز جدید را بپذیرابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمهندسه ی رایج کیهانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تبیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحخوش خیالی و خوش بینیما با کمک مغز خود مختاريمکار با یگانگی و یکپارچگیدر درمان بیماری مولتیپل تفکر قبل از کارتکامل زبانآینده ی انسان در فراتر ازروزه داری سلول های بنیادمغز را از روی امواج بشناساندوه در دنیا استسلول های مغزی عامل پارکیتشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحق انتخابمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز، از مغز بیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت های متفاوتخسته نباشی بابامبانی ذهنی سیاه و سفیدکریستال زمان(قسمت سوم)درمان پوکی استخوانتقویت استخوان در گرو تغذآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر فکر بر سلامتروشی جدید در درمان سکته منقش نظام غذایی در تکامل مانسان جدید از چه زمانی پاسندرم کووید طولانیتظاهری از ماده است که بیداثرات فشار روحی شدیدصبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزمنابع انرژی از نفت و گاز از سایه بگذرواکسن آلزایمربابا زود بیادنیایی پر از سیاهچاله گویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان سرگیجه بدون نیاز بمخچه فراتر از حفظ تعادلتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر گیاه خواری بر رشد ورژیم غذایی ضد دردنقش درختان در تکاملاولین دروغسینوریپا داروی ترکیبی ضدنازوکلسینتغییرات تکاملی سر انسان فن آوری های جدید علیه شنااختلال خواب فرد را مستعد طلای سیاههوش مصنوعی از عروسک تا کمحرکت چرخشی و دائمی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثي درباره هوش و تفاوتهدورترین نقطه ی قابل مشاهگذشته را دفن کندرک کنیم ما همه یکی هستیممرکز حافظه کجاستتهدیدهای هوش مصنوعیآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر تغذیه بر سلامت روارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقشه با واقعیت متفاوت اساین اندوه چیستسکوت و نیستینرمشهای مهم برای تقویت عجهان قابل مشاهده بخش کوچفاصله ها در مکانیک کوانتارتوکين تراپی روشی جديد علم و روحهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتییاد بگیر فراموش کنیبخش بزرگتر کیهان ناشناختدانش بی نهایتپیموزایددرد و درسمسمومیت دانش آموزان بی گتو دی ان ای خاص ميتوکندري