دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تسلیم شدن از نورون شروع میشود

تسلیم شدن از نورون آغاز می شود!/شناسایی نورون انگیزه زدا

نوروسافاری |وقتی تسلیم می شویم در مغز ما چه اتفاقی می افتد؟

در مغز، گروهی از سلول ها موسوم به نورون های «نوسیسپتین» قبل از نقطه ی توقف و تسلیم شدن و دست از تلاش برداشتن، بسیار فعال می شوند. نورون های فوق نوسیسپتین ترشح می کنند؛ مولکول پیچیده ای که موجب بازداری ترشح دوپامین، یعنی نوروترنسمیتر مرتبط با انگیزش می شود.

این یافته ها که اخیرا در مجله ی cell گزارش شده اند، بینش جدیدی به دنیای پیچیده ی انگیزش و پاداش، ارایه می کنند.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، نورون های نوسیسپتین در نزدیکیِ قسمتی از مغز قرار دارند که با نام « ناحیه ی تگمنتال شکمی» (VTA) شناخته شده است. این ناحیه، از نورون هایی تشکیل شده است که در طی اعمال لذت بخش، دوپامین آزاد می کنند. اگرچه در گذشته دانشمندان تأثیر نوروترنسمیترهای ساده و سریع الاثر را بر روی نورون های دوپامینرژیک (آزاد کننده ی دوپامین) مطالعه کرده بودند، این تحقیق از اولین مطالعاتی است که اثر سیستم تعدیل کننده و پیچیده ی نوسیسپتین را توصیف می کند.

کریستین پدرسن، نویسنده ی همکارِ تحقیق و دانشجوی سال چهارم دکترا در رشته ی مهندسی زیستِ دانشکده ی پزشکی و دانشکده ی مهندسی دانشگاه واشنگتن، می گوید:

ما با زاویه ی [دید] کاملا جدیدی بر روی ناحیه تگمنتال شکمی نگریستیم.

محققان این دانشگاه و همکارانشان در سایر دانشگاه ها، چهار سال را در جست و جوی نقش نوسیسپتین در تنظیم انگیزش صرف کردند.

پدرسون می گوید:

یافته ی بزرگ، این است که نوروترنسمیترهای درشت و پیچیده موسوم به نوروپپتیدها، با اِعمال اثر بر روی ناحیه ی تگمنتال شکمی، تاثیر بسیار پرقدرتی بر رفتار حیوانات دارند.

کاربردهای این کشف علمی

محققان می گویند این یافته به افراد، با افزایش انگیزه در آنها زمانی که افسرده اند و به صورت معکوس، با کاهش انگیزه در آن ها زمانی که در جست و جوی مواد مخدر هستند(مثل اختلال سوء مصرف مواد یا اعتیاد)، می تواند کمک کند.(کاهش انگیزه همیشه بد نیست گاهی لازم است از فعالیت زیاد سلول های بسیار فعال، کاسته شود!)

یافته ی مذکور زمانی به دست آمد- که پژوهشگران، نورون های مغز موش هایی را مشاهده می کردند- که در جست و جوی شکر بودند. [در این آزمایش] موش باید برای دسترسی به منبع [تقویت] یعنی شکر، با پوزه اش به دریچه ای ضربه وارد کند. در ابتدا تکلیف ساده بود اما تعداد ضربات مورد نیاز برای دسترسی به منبع به صورت [تابع] نمایی افزایش می یافت و با تبدیل ضربات مورد نیاز از یک به دو ضربه و بعد پنج ضربه و به همین صورت رو به بالا، در نهایت تمامیِ موش ها تسلیم می شدند.

ثبت فعالیت نورونی، آشکار ساخت که نورون های «انگیزه زدا» یا «نا امیدی» زمانی که موش ها دست از جست و جوی منبع برمی داشتند، بیشترین فعالیت را داشته اند.(ناامیدی، باعث کاهش فعالیت نورون های ناسیسپتین است یا کاهش فعالیت های این نورون ها باعث کاهش انگیزه و امید آوری است؟

باز به بحث قدیمی و فلسفی مرغ و تخم مرغ باز میگردیم: اول تخم مرغ بود یا مرغ؟!

ولی امروز نظریه جهان های موازی این بحث را بازتر و روشن تر کرده است: در ابتدا نه تخم مرغ بود و نه مرغ بلکه نقشه ای برای ساخت مرغ بود. این نقشه در ابتدا نه به صورت تخم مرغ بود و نه جوجه بلکه برنامه ای عام بود، در جهانی- که قوانین و ساختار و جلو و عقب آن، متفاوت از جهان مادی ما بود.

و شاید با توجه به نزدیکی پیوند نفس و روان با جسم، بتوانیم این نقشه را درون روان یا نفس بدانیم و یا بتوانیم جهان مادی خود را از جمله سلول های بدن و سلول های مغزی و ترشحات مادی آنها را، ساخته و تجلی آن بخش غیر مادی بدانیم.

بحث احساساتی مانند ترس و شادی و غم و ... و دوگانگی آن نسبت به جسم، سالها به وسیله فیلسوفان و دانشمندان علوم شناختی و مغز مورد بحث قرار گرفته است و یکی از بزرگترین جدال های معرفتی است.

شاید در مورد احساساتی مانند سرما، گرما، صدای بلند یا دیدن رنگ ها کاملا لازم است در مرحله اول جسم ما مداخله کند.

دقت کنید شاید!!

و مثلا شاید لازم است، چشم به وسیله دوربین خود تصویربرداری کند و یا اعصاب حسی به وسیله تغییرات الکتریکی خود پیام سردی یا گرمی را به مغز مخابره کنند ولی در مورد احساساتی مانند ترس یا شادی یا غم همیشه نیازی به محرک خارجی نیست و همه ما تجربیاتی فراوانی از ترس یا دلهره بی مورد و بدون محرک خارجی یا بدون هیچ شرایط استرس زای بیرونی را داریم.

حتی در مورد احساسات اول مانند دیدن و شنیدن و چشیدن و ...- که در قسمت اول بیان شد- همه ما دیدن و بوییدن و شنیدن را در عالم رؤیا و حین خواب تجربه کرده ایم با اینکه چشم ما بسته است یا جز پتو روی پوست بدن ما نیست و صدایی هم در اتاق خواب ما نیست!

و حتی گاهی فرد روزه دار تشنه، رویایی از نوشیدن آب میبیند و با اینکه ر

وزه است و در حین خواب هم امکان نوشیدن آب نبوده است، پس از بیداری تشنگی او برطرف شده است!

و حتی احساسات دیگر یعنی ترس و لذت هم در عالم خواب، به شدیدترین شکل ها تجربه میشود. یعنی احساسات، وابسته صد در صد با عملکردهای عالم مادی ما نیست بلکه گویا تجربیات احساسی؛ چه احساس ترس یا احساس اضطراب و یا احساس دیدن یا شنیدن، نه تنها بدون ظواهر عالم مادی ممکن است بلکه دارای همان اثرات خوردن و نوشیدن یا لمس و ترس مادی و حتی شدیدتر هم هست. و کسی نیست که تجربه ضربان شدید قلب خود را پس از دیدن صحنه ای بسیار وحشتناک در عالم رؤیا تجربه نکرده باشد.

منو روان غیر مادی- که تحت تاثیر تغییرات مادی نیست و مثلا با گذر زمان منتبدیل به تو یا دیگری نمیشود- این روان، گویا دارای تاثیرات بسیاری بر جسم ماست و گاهی تاثیرات آن بسیار شدیدتر از تاثیرات مادی هم هست.

از سوی دیگر کشف نظریه جهان های موازی و تاثیرات این جهان ها بر هم در سالهای اخیر، دریچه ای را برای تصور امواجی غیر از امواج مادی و تاثیرگذار بر جسم ما میگشاید. و هرچند هنوز تا درک سلسله وار این جهان ها- به گونه ای که هر جهان را نتیجه و تجلی جهان بالاتر بداند- راه زیادی مانده است ولی همین حد هم- که جهان ها را مانند حباب هایی جدا شده از دیگی در حال جوشیدن و گاهی تاثیر گذار بر هم، تصور کنیم- گامی به سوی درست است.

(هستي هاي متعدد و هستی از بي چیزی

قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کیهانی و تفسیر آن، نیازمند فرض کیهان هاي متعدد است

ولی چند جهانی، دری را در برابر اين استدلال می گشاید که میگوید، پایه و اساس تفسیر هستی از بي چیزی تفاوتهای کمی(کوانتومي)خلأ است

و با فرض تعدد هستی ها و با تاثیراتی- که از هستي ها عبور میکند- تفسیر این تفاوتها ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب، این فرضیه- که چیزی از بی چیزی ایجاد شود- از اساس، منهدم میشود و چیزی از بي چیزی اصلا وجود ندارد.

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن چیز وجود داشته باشد؛ تا در این فضا تفاوتهای کوانتومی خلأ یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کیهانی را با مساله هستی های متعدد علت یابی میکنند- اینطور فرض میکنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستي ها همه اش به اصلی واحد باز میگردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند، مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن بیرون میزند!

و ما میتوانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ میگیرد.

بله پائینترین سطح، از هستی ای با سطح بالاتر از آن، منشأ میگیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر تاثیر میگذارند.

و بر اساس این فرضیه، میتوانیم ظهور تفاوتهای کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، تفسیر کنیم، ولی نمیتوانیم محاسبه و محاسبه ثابت کیهانی را تفسیر کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای ثبت آن اقدام کند و او هدفش ایجاد هستی باشد.

و به این ترتیب وجود خدایی- که خواستش ایجاد ماست- مشخص میگردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در سطحی واحد هستند و بر خلاف نظری باشد که ما فرض کرديم و گفتیم این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد تفاوتهای کوانتومی در فضا این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید میشود ناشی از تاثیر هستی ای هست که هستی ما از آن صادر شده است.

و این تایید میکند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ میگیرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر متفاوت است.

و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای تفسیر ثبت ثابت کیهانی ناشايست میکند.

و مثالی برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با تفاوتهای کمی(کوانتومی) فضا و ذرات اوليه، مانند آنهایی- که هستی ما از آنها آغاز شده است- آغاز شده بود، در آن زمان میشد گفت هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای تفسیر ثابت هستی ثبت شده در هستی ما کافی بود اما اگر هر هستی، از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مثلا از چیزی تشکیل شده باشد- که کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده است- در این صورت، این هستی ها همه شان برای تفسیر ثابت کیهانی، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند
احمد الحسن- توهم بی خدایی)

توجه: بین آنچه احمد

الحسن درباره تعدد هستی ها می گوید و دیگر مطالب درباره این نظریه، مقایسه کنید!
خوب ادامه مطلب:
محققان افزودند، در پستانداران، مدارهای عصبیِ مرتبط با جست و جوی پاداش به وسیله ی سازوکارهایی تنظیم می شود تا تعادل زیستیِ [بدن] را حفظ کند. تعادل زیستی، تمایلی برای حفظ ثبات درونی بدن- در مواردی چون دمای بدن، سطح قند خون و غیره- با هدف خنثی کردن تاثیر تغییرات محیطی است.

در حیات وحش، حیوانات برای جست و جوی پاداش در محیط هایی- که منابع اندک اند- کمتر برانگیخته می شوند. کوشش برای پاداش های نامعلوم، می تواند زیان آور باشد یا به علت مواجه ی پرمخاطره با شکارچیان یا به علت اتلاف انرژی.

[وجود] نقص در فرآیندهای تنظیمیِ مذکور، در انسان ها می تواند به شکل اختلالات رفتاری از قبیل افسردگی، اعتیاد و اختلالات خوردن، بازنمود پیدا کند.

نویسنده ی ارشد مایکل بروچس، پروفسور بیهوشی، طب درد و داروشناسیِ دانشکده ی پزشکی و عضو هیئت علمی مرکز جدیدِ نوروبیولوژی اعتیاد، درد و هیجان در دانشگاه واشنگتن، می گوید:

در مسیر یاری رساندن به بیمارانی که نورون های «انگیزه» ی آن ها به درستی کار نمی کنند، یافته ها [ی این تحقیق] می توانند راه زیادی را به پیش ببرند.

او می گوید:

ممکن است ما به سناریو های متفاوتی، فکر کنیم که در آن ها افراد بی انگیزه هستند، شبیه به چیزی که در افسردگی رخ می دهد، و با مسدود کردن فعالیت نورون های نوسیسپتین و یا گیرنده های مربوطه به آن ها کمک کنیم تا احساس بهتری داشته باشند. جنبه قدرتمند در رابطه با کشف این سلول ها [این است که] بیماری های اعصاب و روانی- که بر انگیزش اثرگذارند- می توانند بهبود یابند.

او همچنین می گوید:

با نگاه به آینده، این نورون ها شاید بتوانند در افرادی که در جست و جوی داروهای مخدر هستند و همچنین در دیگر انواع اعتیاد، تغییر داده شوند.

نگاه های درمانی از پایین به بالا، روشی مرسوم در پزشکی امروز است و نتایج کاملا مثبت و خوبی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها داشته است ولی با توجه به نظریه های کشف شده جدید در علوم، به ویژه نظریه جهان های موازی و تاثیر شدید یا این جهان ها بر هم(تاثیر به صورت تجلی و نه تاثیر موازی)، نگاه درمانی از بالا به پایین هم قابل انتظار است نتایج کاملا خوب و حتی بیشتر از درمان های قبلی داشته باشد.

تاثیر روان انسان بر درمان بیماری ها هرگز قابل انکار نیست. نوع نگاه و مشاهده ما بر عالم، میتواند جهانی نو از جمله بیماری ها را بیافریند یا درمان کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان درون توست!

https://www.neurosafari.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86/

ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری

پاره ای توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنلوتیراستامپروانه ی آسمانیسفر نامه سفر به بم و جنوب امیدوار باش حتی اگر همه چتاثیر گیاه خواری بر رشد وماپروتیلینشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و ششمهیپرپاراتیروئیدیسمدارویی خلط آوربیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبروزه داری متناوب، مغز را تنهاییمقابله ی منطقی با اعتراضآموزش نوین زبانسلول عصبی، در محل خاص خوداندوه دردی را دوا نمیکندتاثیر دپاکین بر بیماری ممرگ تصادفیمحل درک احساسات روحانیصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استچند نرمش مفید برای کمردراز تکامل تا مغز، از مغز تخم شدن فضا-زمانهستی ما پس از شروعی چگال در کمتر از چند ماه سوش جدبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را منابع انرژی از نفت و گاز آیا فراموشی حتمی استسندرم سردرد به دلیل افت فانسان عامل توقف رشد مغزطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیمروری بر تشنج و درمان هایجهش های ژنتیکی مفید در سااحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیچهار میلیارد سال تکامل باستفاده از سلول های بنیاخانواده پایدارویتامین بی هفدهدرمان پوکی استخوانبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجرژیم غذایی ضد التهابیتوهم فضای خالی یا توهم فضمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا آگاهی پس از مرگ از بیسیاره ی ابلهانايندگان چگونه خواهند دیدعلم و روحتاریک ترین بخش شبمعجزه ی علم در کنترل کرونجبران از دست رفته هاادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخطای حسنور دروناصول انجام برخی نرمش ها دواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان سرطان با امواج صوتبدون بار گذشتهفیزیک مولکولها و ذرات در گلوئونرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایماینکه خانواده ات سالم باعید نوروز مبارکمغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت در علم، هرگز نهایی ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بیماری روانی خود بزرگ نکاتی در مورد تشنجبقا در ازای بیماریواکسن علیه سرطاندرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمابرخی نرمش ها برای زانوفراموشی و مسیر روحانیگاهی لازم است برای فهم و زمان شگفت انگیزتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآرامش و سکونسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسرااکسکاربازپین در درمان تشعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز بزرگ چالش است یا منفعحافظه و اطلاعات در کجاستاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیوار، از ابتدا توهم بودنگاه مادی غیر علمی استبه جای محکوم کردن دیگران یک پیشنهاد خوب برای آسان دست کردن در گوشبعد از کروناقفس ذهنپول و عقیدهزیان غذاهای پرچربتکامل شناخت انسان با کشفموفقیت در تفکر استآغاز فرایند دانستنسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی، اتفاقات و تحدانشمندان تغییر میدان مغچالش هوشیاری و اینکه چرا بی شرمیژن همه چیز نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشقانونمندی و محدودیت عالمپیام های ناشناخته بر مغز زبان و کلمه حتی برای کساناقلیت خلاقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر میدان بنیادین اطلاعاتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویننقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید میاستنی گراوینخاع ما تا پایین ستون فقربیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانکم کردن کالری روشی سودمنرویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعپرواز از نیویورک تا لوس آسفر به مریخ در 39 روزامیدواریتاثیر گیاه خواری بر رشد وماجرای جهل مقدسشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت سیزدهمهاوکينگ پیش از مرگش رسالدارویی ضد بیش فعالی سیستبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استمقابله با کرونا با علم اسآمارهای ارائه شده در سطح سلولهای ایمنی القا کنندهاندوهگین نباش اگر درب یا تاثیر داروهای ضد التهاب مرگی وجود نداردمحل درک احساسات روحانی دصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودچند جهانیاز تکامل تا مغز، از مغز تخونریزی مغز در سندرم کووو هر کس تقوای خدا پیشه کندر آرزوهایت مداومت داشتهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا ممکن است موش کور بی مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسانیت در هم تنیده و متصطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیمرکز هوشیاری، روح یا بدن جهش های ژنتیکی غیر تصادفاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایچهار ساعت پس از کشتار خوکاستفاده از سلول های بنیاخار و گلویتامین دی گنجینه ای بزردرمان پوکی استخوانبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آوررژیم غذایی ضد دردتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا امکان بازسازی اندامهسیاره ابلهانايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غبامعجزه در هر لحظه زندگیجدا کردن ناخالصی هاادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخطر آلودگی هوانوروفیبروماتوزاصول توسعه ی یک ذهن کاملواکنش به حس جدیددرمانهای بیماری پارکینسبدون زمان، ماده ای وجود نفیزیک هوشیاریگمان میکنی جرمی کوچکی در رساناها و ابر رساناها و عتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتاینترنت بدون فیلتر ماهواعامل کلیدی در کنترل کارآمغز اندامی تشنه ی انرژی احقیقت راستین انسان علم بارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بار در هفته ماهی مصرف چگونه مولکول های دی ان ایبقای حقیقی در دور ماندن اواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودبرخی نرمش های گردنفراموشی آرمانگاهی مغز بزرگ چالش استزنان باهوش ترتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسختی ها رفتنی استترس و آرمان هااگر فقط مردم میفهمیدند کغم بی پایانمغز بزرگ چالشهای پیش روحافظه ی هوش مصنوعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمدید تو همیشه محدود به مقدنگاه محدود و تک جانبه، مشبه خوبی های دیگران فکرکنیک آلل ژنتیکی که از نئانددست آسمانبعد از کروناقفس را بشکنپوست ساعتی مستقل از مغز دزیباترین چیز در پیر شدنتکامل، نتیجه ی برنامه ریمولکول ضد پیریسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 82هوش احساسیدانشمندان روش هاي جدیدی چالش کمبود اندام برای پیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتقارچ بی مغز در خدمت موجودپیدایش زبانزبان و بیان نتیجه ساختمااقیانوس نادانیتاثیر نگاه انسان بر رفتامیدازولام در درمان تشنج شکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجمهوشمندی کیهانداروی جدید آلزایمرنخستین تمدن بشریبیماری تی تی پینخستین تصویر از سیاهچالهبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفترویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرلیروپریم داروی ترکیبی ضدپروتئین های ساده ی ابتداسفر تجهیزات ناسا به مریخ امیدواری و مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وماجرای عجیب گالیلهشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت ششمهاوکينگ پیش از مرگش رسالداستانها و مفاهیمی اشتبابیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری روزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استملاحظه های اخلاقی دربارهآن چیزی که ما جریان زمان سلولهای بنیادی مصنوعی دراندام حسی، درک از بخش هایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مراحل ارتقای پله پله کیهمحدودیت چقدر موثر استصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستچند جهانیاز تکامل تا مغز، از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنوفور و فراوانیدر آسمان هدیه های نادیدنبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز آیا ما کالا هستیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسانیت در برابر دیگرانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سمرکز حافظه کجاستجهش تمدنی عجیب و شگفت انساخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهاننون و القلماستفاده از سلول های بنیاخارق العاده و استثنایی بویروس مصنوعیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاراه فراری نیستتوهم چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا انسان با مغز بزرگش اخسیاره ابلهانايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورمعرفت و شناختجدایی خطای حسی استادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخطرات هوش مصنوعینورون هاي مصنوعی می تواناصول سلامت کمرواکسن های شرکت فایزر آمردرها بسته نیستبرنامه و ساختار پیچیده مفیزیک و هوشیاریگنجینه ای به نام ویتامین رشته نوروایمونولوژی و نقتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا راهی برای رفع کم آبی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینایندرالعادت همیشه خوب نیستمغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت غیر فیزیکیارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه میتوان با قانون جنبلندی در ذهن ما درک بلندیوابستگی یعنی قلادهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ابرخی یونها و مولکول های مفرایند پیچیده ی خونرسانیگاهی جهت را عوض کنزنجیرها را ما باید پاره کتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآزمون تجربی، راهی برای رسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع ماگر میدانی مصیبت بزرگتر غم بی پایانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحافظه انسان و حافظه ی هوشاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدن خدا در همه چیزنگاه کلی نگربه خودت مغرور نشویک جهش ممکن است ذهن انساندست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوقله سقوطپوشاندن خود از نورزیباترین چیز در افزایش ستکثیر سلول در برابر توقف مولتیپل اسکلروز در زنان سطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 87هوش احساسیدانشمندان روشی برای تبدیچالش دیدگاه های سنتی در ببیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتقبل از آغازپیر شدن حتمی نیستزبان و بیان، در سایه پیشرالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر نگاه انسان بر رفتامکان زمان یا حافظه زمانشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاههوشیاری و وجودداروی جدید ای ال اسهوشیاری و افسردگیداروی جدید برای میاستنی نخستین روبات های زنده ی جبیماری دیستروفی میوتونیکمردردرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانلیس دگرامفتامین یا ویاسپروتز چشمسفر دشوار اکتشافامیدی به این سوی قبر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وماده ی تاریکشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بینقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز- از مغزتحس و ادراک قسمت شصت و هشتهدف یکسان و مسیرهای مختلدخالت در ساختار ژنهابا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیملاحظات بیهوشی قبل از جرآنچه ناشناخته است باید شسلام تا روشناییانرژی بی پایان در درون هرتاثیر درجه حرارت بر مغزمرز مرگ و زندگی کجاستمحدودیت های حافظه و حافظصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهاتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارچند جهانی و علماز خود رها شوخواب سالم عامل سلامتیوقاحت و تمسخر دیگراندر آستانه ی موج پنجم کوویبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی منابع انرژی از نفت و گاز آیا ما تنها موجودات زنده سوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان، گونه ای پر از تضادطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب مرکز حافظه کجاستجهشهای مفید و ذکاوتی که داخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادیننوآوری ای شگفت انگیز داناستفاده از سلول های بنیاخبر مهم تلسکوپ هابلویروس های باستانی، مغز مدرمان تومورهای مغزی با ابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولراه نجاتتوهم و خیالمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا احتمال دارد رویا از آسیب یکسان و دیدگاه های متای نعمت من در زندگیمعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدمغز فکر میکند مرگ برای دیجریان انرژی در سیستم های ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگودفاع از پیامبرنورون های ردیاب حافظهاضطراب و ترسواکسن کووید 19 چیزهایی که درهای اسرارآمیز و پوشیدهبرنامه ی مسلط ژنها در اختفیزیک آگاهیگوهر با نظر دیگران سنگ نمرشد مغز فرایندی پیچیده اتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیاما مقهور قوانین فیزیکساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیایا کوچک شدن مغزانسان العادت کن خوب حرف بزنیمغز انسان برای ایجاد تمدحقیقت غیر قابل شناختارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه مغز ما، موسیقی را پبلوغ چیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانبرخی اثرات مضر ویتامین دفرایند تکامل و دشواری هاگذر زمان کاملا وابسته به زندگی فعال و مثبت روند آلتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری در کجاست؟ قآزمون ذهنی گربه ی شرودینسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گاگر نیروی مغناطیس نباشد غیرقابل دیدن کردن مادهمغز بزرگترین مصرف کننده حباب های کیهانی تو در تواز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمدیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه انسان محدود به ادرابه دنبال رستگاری باشیک رژیم غذایی جدید، می تودستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوقلب های سادهپیموزایدزیر فشار کووید چه باید کرآغاز فصل سرما و دوباره تکتأثیر نیکوتین سیگار بر ممواد کوانتومی جدید، ممکنسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهلهوش در طبیعتدانش، قفل ذهن را باز میکنچاالش ها در تعیین منبع هوبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمررفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذقبل از انفجار بزرگپیشینیان انسان از هفت میزبان و تکلم برخی بیماریهالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر ویتامین دی بر بیمامکانیک کوانتومی بی معنی شگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و یهوشیاری کوانتومیداروی جدید برای کاهش وزننرمش های مفید برای درد زابیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کانارویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیلا اکراه فی الدینپروتز عصبی برای تکلمسفرنامه سفر به بم و جنوب امیدی تازه در درمان سرطاتاثیر گیاه خواری بر رشد وماده ی خالیشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت شصت و دوهدف یکسان، در مسیرهای متدر میان تاریکی و روشناییبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایممانتین یا آلزیکسا یا ابآنچه واقعیت تصور میکنیم سلاح و راهزنیانرژی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجامخچه فراتر از حفظ تعادلصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباچند روش ساده برای موفقیتاز درخواست ها جدا شوخواب سالم عامل سلامتی و یوقت نهيب هاي غير علمي گذشدر درمان بیماری مولتیپل بازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها ریواستیگمینتوقف؛ شکستمنابع انرژی از نفت و گاز آیا مغز تا بزرگسالی توسعسوخت هیدروژنی پاکانعطاف پذیری مکانیسمی علطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشامرکز خنده در کجای مغز استجهشهای مفید و ذکاوتی که داختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکنوار مغز مشاهده ی غیر مستاستیفن هاوکینگ در مورد هخدا موجود استویرایش DNA جنین انسان، بردرمان تشنجبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)راه های جدید برای قضاوت رتوهم وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا احتمال دارد رویا از آسیر آفرینش از روح تا مغز ای همه ی وجود منعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز قلبجریان انرژی در سیستم های ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بدفاع در برابر تغییر ساختنوروپلاستیسیتی چیستاطلاع رسانی اینترنتیواکسن کرونا و گشودن پنجردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن ببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱فیزیکدانان ماشینی برای تگویید نوزده و ایمنی ساکترشد مغز علت تمایل انسان بتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآگاهی فراتر از آگاهیساختن آیندهتروس جریان انرژیایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتمغز انسان برای شادمانی طحقیقت، آن چیزی نیست که جلارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی دو داروی جدید برای میاستچگونه مغز پیش انسان یا همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خابرخی اختلالات عصبی مثانهفرایند حذف برخی اجزای مغگذشته را دفن کنزندگی هوشمند در خارج از زتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآزمون ذهنی گربه شرودینگرسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اگر نعمت فراموشی نبود بسغرور و علممغز حریص برای خون، کلید تحباب هایی تو در توهوش مصنوعی از عروسک تا کمدژا وو یا اشنا پندارینگاه از بیرون مجموعهبه زودی شبکه مغزی به جای یکی از علل محدودیت مغز امدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارقلب و عقلپیموزایدزیرفون داروی ضد ام اسآغاز مبهم آفرینشتأثیر نگاه انسان بر رفتاموجود بی مغزی که می تواندشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین هماننقش مرکز تنفس سلولی در بیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش عاطفی قسمت 11دانش، یک انسان را ناسازگنابینایی در نتیجه ی گوشی بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هورفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعقبرستان ها با بوی شجاعتپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و شناخت حقیقت قسمت چالکترودهای کاشتنیتاثیر ویروس کرونا بر مغز مکانیزمهای دفاعی در برابشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و دحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوشیاری سنتی یا هوشیاری داروی جدید برای ای ال اسنرمش های مفید در سرگیجهبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبلاموژین داروی ضد اوتیسم؟پرورش مغز مینیاتوری انساسفرنامه سفر به بم و جنوب امگا سه عامل مهم سلامتتاثیر گیاه خواری بر رشد وماده ای ضد التهابیشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت شصت و ششهدف از تکامل مغزدر مانهای کمر دردبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسمن کسی در ناکسی دریافتم آنچه حس می کنیم، نتیجه ی سلسله مباحث هوش مصنوعیانرژی تاریک که ما نمی توتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز جدید جستجو و اکتشاف، مخچه ، فراتر از حفظ تعادلصرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بچندین ماده غذایی که مانناز روده تا مغزخواب عامل دسته بندی و حفطوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر سال حدود 7 میلیون نفر بازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط همنابع انرژی از نفت و گاز آیا همه جنایت ها نتیجه بیسودمندی موجودات ابزی بر اهرام مصر از شگفتی های جهطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهمرگ چیستجوانان وطناختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استنوار مغز ترجمه رخدادهای استیفن هاوکینگ در تفسیر خدا نور آسمان ها و زمین اویشن پرودرمان جدید ALSبحثی درباره هوش و تفاوتهALS نگاهی کامل بر بیماری وکریستال زمان(قسمت سوم)راه های جدید برای قضاوت رتوهم وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا برای تولید مثل همیشه سیستم تخلیه ی مغز بینشی نای آنکه نامش درمان و یادشعلم راهی برای اندیشیدن امغز ما کوچکتر از نیم نقطهجریان انرژی در سیستم های ارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بدقیق ترین تصاویر از مغز انوروز یا روز پایانیاطلاعات حسی ما از جهان، چواکسن کرونا از حقیقت تاتدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدبرین نت به جای اینترنتفال نیکوگوش دادن بهتر از حرف زدنرشد در سختی استتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآپومورفین در پارکینسونساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینایا ابزار هوشمندی یا مغز عادت بد را ترک کنمغز انسان برای شادمانی طحقایق ممکن و غیر ممکنارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتچگونه هموساپينس بر زمین بنی عباس، ننگی بر تاریخوجود قبل از ناظر هوشمنددرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنبرخی اصول سلامت کمرفراتر از دیوارهای باورگریه ی ابر، رمز طراوت باغزندگی و داراییتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع خواب و رویاآزادی عقیده، آرمانی که تسرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستاگر نعمت فراموشی نبود بسغربال در زندگیمغز در تنهایی آسیب میبینحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک تا کمدژاوو یا آشناپندارینگاه از دور و نگاه از نزدبه زیر پای خود نگاه نکن بیافته های نوین علوم پرده ذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعقلب یا مغزپیچیدگی های مغزمگسزیرک ترین مردمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتأثیر شیرینی های حاوی لوموجودات مقهور ژنها هستندشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش عاطفی قسمت نهمدائما بخوانناتوانی از درمان برخی ویبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیقدم زدن و حرکت دید را تغیپیشرفت در عقل است یا ظواهزبان و شناخت حقیقت قسمت االگو نداشتیمتاثیر ژنها بر اختلالات خما انسانها چه اندازه نزدشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی جدید برای دیابتنرمش های موثر در کمردردبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش منارویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج لایو دوم دکتر سید سلمان فپرکاری تیروئیدسفرنامه سفر به بم و جنوب امروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر گیاه خواری بر رشد وماده، چیزی نیستشباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمنقشه با واقعیت متفاوت اساز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک سی و هفتمهدف از خلقت رسیدن به ابزادر محل کار ارزش خودت را ببا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیمن پر از تلخیمآنها نمیخواهند دیگران راسلطان جنگل یا صاحب ملکوتانرژی خلا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکمرزهای حقیقی یا مرزهای تمخچه ابزاري که وظیفه آن فضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی اتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنچندجهانیاز سایه بگذرخودآگاهی و هوشیاريوقتی پر از گل شدی خودت را درمان نگهدارنده ی اعتیادبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز آیا هوش مصنوعی می تواند نسی و سه پل اصفهاناولویت بندی ها کجاستطبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسممشاهدات آمیخته با اشتباهجوانان وطناختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتنوار مغز در فراموشی هااستخوان های کشف شده، ممکخدا بخشنده است پس تو هم بواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان جدید میگرن با انتی بحثی درباره احساسات متفافقر داده ها در هوش مصنوعیکشف مکانیسم عصبی خوانش پراه پیروزی در زندگی چیستتوهم بی خداییمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیستم تعادلی بدنایمپلانت مغزیعلم ساختن برج های چرخانمغز مانند تلفن استجستجوی متن و تصویر به صورارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی دل به دریا بزننورالژیاطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن کرونا ساخته شده تودریای خدابرخی توجهات در ببمار پاربرای یک زندگی معمولیفاکسیبتگوشه بیماری اتوزومال رسسز گهواره تا گورتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآب زندگی است قسمت چهارمساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینایا بیماری ام اس (مولتیپعادت دادن مغز بر تفکرمغز انسان رو به کوچک تر شحل مشکلارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکچگونه هوشیاری خود را توسبه قفس های سیاهت ننازوراپامیل در بارداریدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوربرخی اطلاعات روانشناسی مفرد موفقگربه شرودینگر و تاثیر مشزندگی بی دودتکامل تکنولوژیمنتظر نمان چیزی نور را بهآزار دیگری، آزار خود استسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قااگر با مطالعه فیزیک کوانمقالاتمغز را از روی امواج بشناساز واقعیت امروز تا حقیقتحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک تا کمدگرگونی های نژادی و تغیینگاه از درون قفس یا بیرونبه سیاهی عادت نکنیمیاد گرفتن مداومذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم قلب دروازه ی ارتباطپیچیدگی های مغزی در درک ززیست شناسی کل در جزء فراکافت فشار خون ناگهانی در وتئوری تکامل امروز در درمموسیقی نوشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش عاطفی قسمت هفتمداروهای مصرفی در ام اسناتوانی در شناسایی چهره بیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ورموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهقدرت مردمپیشرفت ذهن در خلاقیت استزبان و شناخت حقیقت قسمت دالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر کلام در آیات کلام بما انسانها چه اندازه نزدشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آنزاع بین جهل و علم رو به پنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و چههیچ نقطه ای مرکزی تر از اداروی جدید ضد میگرننرمشهای مهم برای تقویت عبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنلبخند بزن شاید صبح فردا زپرتوهای صادر شده از سیاهسفرنامه سفر به بم و جنوب انفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وماده، چیزی بیش از یک خلا شباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمنقص های سیستمی ایمنیاز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک- قسمت پنجاه و هر چیز با هر چیز دیگر در تدر چه مرحله ای از خواب ، ربا خدا باشکودکان را برای راه آماده روش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیمن بی من، بهتر یاد میگیرمآنژیوگرافی از مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارانسولینتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلمخچه تاثیر گذار بر حافظهضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دنه ناامیدی بلکه ارتقااز علم جز اندکی به شما داخودآگاهی و هوشیاريوقتی تو از یاد گرفتن باز درمان نابینایان آیا ممکنبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علممنابع انرژی از نفت و گاز آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسیلی محکم محیط زیست بر اناولین قدم شناخت نقص های خطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزمطالبه ی حق خودجواب دانشمند سوال کننده اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشینوار مغز در تشخیص بیماری استروژن مانند سپر زنان دخدای رنگین کمانواقعیت چند سویهدرمان جدید کنترل مولتیپلبحثی درباره احساساتی غیرفلج نخاعی با الکترودهای کشف مکانیسمی پیچیده در براه انسان شدن، راه رفتن وتوهم تنهاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا تکامل و تغییرات ژنتیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته ایمپلانت مغزی و کنترل دو علایم کمبود ویتامین E را مغز مادران و کودکان در زمجستجوی هوشیاری در مغز ماارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی دلایلی که نشان میدهد ما بنوسانات کوانتومی منبع مااطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن آلزایمردرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیبرای پیش بینی آینده مغز دفاجعه ی جهل مقدسگوشت خواری یا گیاه خواریزمین در برابر عظمت کیهانتیک و اختلال حرکتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآب زندگی است قسمت هفتمساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزایا بدون زبان میتوانیم تعارضه جدید ویروس کرونا سمغز انسان رو به کوچکتر شدحلقه های اسرارآمیزارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کمچگونه واکسن کرونا را توزبه مغز خزندگان خودت اجازورزش هوازی مرتب خیلی به قدرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فرد یا اندیشهگزیده ای از وبینار یا کنفزندگی در جمع مواردی را برتکامل جریان همیشگی خلقتمنتظر زمان ایده آل نشوآسيب میکروواسکولاریا آسسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون اگر تلاش انسان امروز براتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز زنان جوانتر از مغز مراز کجا آمده ام و به کجا میحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدانش قدرت استنگاه از درون مجموعه با نگبه سخن توجه کن نه گویندهیاد بگیر فراموش کنیذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هقلب روباتیکپیوند قلب خوک، به فرد دچازیست شناسی باور حقیقت یا افت هوشیاری به دنبال کاهتئوری تکامل در پیشگیری و موسیقی هنر مایع استشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش عاطفی قسمت یازدهداروهای ام اسنادیدنی ها واقعی هستندبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدقدرت و شناخت حقیقتپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و شناخت حقیقت قسمت سالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر کپسول نوروهرب بر نما اکنون میدانیم فضا خالشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و یکهیچ چیز همیشگی نیستداروی جدید ضد الزایمرچرا ماشین باید نتایج را پبیندیشکنگره بین المللی سردرد درویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفلحظات خوش با کودکانپرتوزایی از جسم سیاهسفری به آغاز کیهانانقراض را انتخاب نکنیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وماست مالیشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیابزار بقای موجود زنده از نعناعنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک- قسمت بیست و پهر جا که جات میشه، جات نیدر ناامیدی بسی امید استبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی مننژیتآنان که در قله اند هرگز خسماگلوتید داروی کاهش دهنانسولین هوشمندتاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان بی گمدل همه جانبه نگر ژنرالیضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستنه به اعدامازدواج های بین گونه ای، رخودت را از اندیشه هایت حفوقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان های اسرار آمیز در آبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا هوش ارثی دریافتی از پسینوریپا داروی ترکیبی ضداولین مورد PML به دنبال تکطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت مطالبی در مورد تشنججواب سنگ اندازیاختلالات مخچههنر حفظ گرهنوار مغزی روشی مهم در تشخاسرار آفرینش در موجواقعیت چیستدرمان جدید ای ال اس، توفربخش فراموش شده ی حافظهفلج بل، فلجی ترسناک که آنکشف ارتباط جدیدی از ارتبراه بی شکستتوهم جداییمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا جنین انسان، هوشمندی سکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوایمپلانت مغزی کمک میکند علایم کمبود ویتامین E را مغز چون ابزار هوش است دلیحفره در مغزارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا فریب و سرگرمینوشیدن چای برای مغز مفید اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نواکسن ایرانی کرونا تولیددرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atبرای اولین بار دانشمندانفاصله ها در مکانیک کوانتگیلگمش باستانی کیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی تیکاگرلور داروی ضد انعقامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآب زندگی است قسمت اولسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکایا تکامل هدفمند استعدم توقف تکامل در یک اندامغز ایندگان چگونه استحمله ویروس کرونا به مغزارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه آن شکری که می خوریمبه نقاش بنگرورزش هوازی ، بهترین تمریدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مفرد حساس از نظر عاطفی و بگزارش یک مورد جالب لخته وزندگی در سیاهچالهتکامل داروینی هنوز در حامنحنی که ارتباط بین معرفآسیب ها ناشی از آلودگی هوسردرد میگرنتشویق خواندن به کودکاناگر خواهان پیروزی هستیصفحه اصلیمغزهای کوچک بی احساساز کسی که یک کتاب خوانده حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی به شناسایی کادانش محدود به ابعاد چهارنگاه حقیقی نگاه به درون ابهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید دذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بقلب را نشکنپیوند مغز و سر و چالشهای زیست، مرز افق رویداد هستافتخار انسانتئوری جدید، ویران کردن گمیهمانهای ناخوانده عامل شناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نهمهوش عاطفی قسمت پنجمداروهای تغییر دهنده ی سینادانی در قرن بیست و یکم،بیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSقدرت کنترل خودپپوگستزبان جانسوزالگوبرداری از طبیعتتاثیر کپسول نوروهرب بر تما از اینجا نخواهیم رفتشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پنقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و دوهیچ چیز، چقدر حقیقی استداروی سل سپتچرا مردم با زندگی میجنگنبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درویای شفافتمرکز بر امروزلرزش ناشی از اسیب به عصبپرسش و چستجو همیشه باقی اسقوط درون جاذبه ای خاص، چانواع سکته های مغزیتاثیر گیاهخواری بر رشد و ماست مالی با هوش انسانیشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو نقطه ی رسیدن به قلهاز تکامل تا مغز از مغز تا حس و ادراک- قسمت شصت و چههر حرکت خمیده می شود و هر در هم تنیدگی مرزها و بی مبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیمنابع انرژي پاک سرچشمه حآنزیم تولید انرژی در سلوسندرم کووید طولانیانسان قدیم در شبه جزیره عتاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان، قمامدل هولوگرافیک ژنرالیزهضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقااثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمنه به اعداماسکلت خارجی در درمان اختخودروهای هیدروژنیویتنام نوعی کرونا ویروس درمان های بیماری آلزایمربحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در ریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدمنابع انرژی از نفت و گاز آیا هوش سریعی که بدون احسسیگار عامل افزایش مرگ وماولین مورد پیوند سر در انظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر مطالعه ای بیان میکند اهدجوسازی مدرناختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگینوار مغز، ترجمه ی فعالیت اسرار بازسازی اندام هاواقعیت چیستدرمان جدید سرطانبخش های تنظیمی ژنومفلج خوابکشف جمجمه ای درکوه ایرهورابطه تشنج و اوتیسمتوهم جدایی و توهم علممنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا جهان ذهن و افکار ما مسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوایمپلانت نخاعی میتواند دعلائم عصبی آلزایمر، با امغز چگونه صداها را فیلتر حق انتخابارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتومنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اعتماد به خودواکسن اسپایکوژندرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکبرای تمدن سازی، باید در بفاصله ی همیشگی تصویر سازگیاه بی عقل به سوی نور میزمان چیستتیروفیبان موثر در سکته ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآب زندگی است قسمت دومسازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانایجاد احساساتعدم درکمغز ابزار بقای برتر مادیحمایت از طبیعتارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آبچگونه انتظارات بر ادراک به نقاش بنگرورزش و میگرندرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است فردا را نمیدانیمگشایش دروازه جدیدی از طرزندگی زمینی امروز بیش از تکامل داروینی هنوز در حامنشأ اطلاعات و آموخته ها آسیب روانی شبکه های اجتمسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های اپل ویژن پرو در تشخیص بیمسوالات پزشکیمغز، فقط گیرندهاز آغاز خلقت تا نگاه انساحس متفاوتهوش مصنوعی تعاملیدانش بی نهایتنگاه دوبارهبهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشناقوی تر باشپیوند اندام از حیوانات بزاویه نگاه ها یکسان نیستافراد آغاز حرکت خودشان رتا 20 سال آینده مغز شما به میوتونیک دیستروفیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی قسمت اولداروهای ضد بیماری ام اس ونازوکلسینبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرقدرت انسان در نگاه به ابعپایان، یک آغاز استزبان ریشه هایی شناختی اسالتهاب شریان تمپورالتاثیر کپسول نوروهرب بر سما اشیا را آنطور که هستندشانس یا تلاشما به جهان های متفاوت خودشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیست و سوهیچ وقت خودت را محدود به داروی ضد چاقیچرا مغز انسان سه هزار سالبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کولرزش عضله یا فاسیکولاسیوپرسشگری نامحدودسلول های مغزی عامل پارکیانیس بی کسانتاثیر انتخاب از طرف محیط ماشین دانششجاعت و ترسجهان معناابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث نقطه ای بود و دگر هیچ نبواز تکامل تا مغز، از مغز تحساسیت روانی متفاوتهرچیز با یک تاب تبدیل به در هم تنیدگی کوانتومیباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیمنابع انرژی از نفت و گاز آواز خواندن در قفس، نشانسندرم گیلن باره به دنبال انسان میوه ی تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقامدل هولوگرافیک تعمیم یافضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستنه جنگ و نه خونریزیاسکار، لگوی هوشمندخورشید مصنوعیویتامین E برای فعالیت صحدرمان های جدید میگرنبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلمنابع بی نهایت انرژی در دآیا هشیاری کوانتومی وجودسیاهچاله هااولین هیبرید بین انسان و ظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر معماری، هندسه ی قابل مشاجامعه ی آسمانیاختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخدایی که ساخته ی ذهن بشر نوار عصب و عضلهاصل بازخوردواقعیت های متفاوتدرمان جدید سرطانبخش بزرگی حس و ادراک ما افلج خواب چیستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبرادیوی مغز و تنظیم فرکانتوهم جسممنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا جهش های ژنتیکی، ویروسکته مغزیتازه های درمان ام اسایمان به رویاعلت خواب آلودگی بعد از خومغز ناتوان از توجیه پیداحقیقت قربانی نزاع بین بی ارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیایی پر از سیاهچاله نیکولا تسلااعتماد به خودواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلابرای خودآگاه بودن تو بایفتون های زیستیگیاه خواری و گوشت خوار کدزمان و مکان، ابعاد کیهان تکنولوژی های جدید و حالتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآب زندگی است قسمت سومستم با شعار قانون بدترین ترازودونایران بزرگعدالت برای من یا برای همهمغز ابزار برتر بقاحوادث روزگار از جمله ویراز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه به سطح بالایی از هوبه نادیدنی ایمان بیاورورزش بهترین درمان بیش فعدرد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانفرزندان زمان خودپل جویی اصفهانزندگی زودگذرتکامل داروینی هنوز در حامنشاء کوانتومی هوشیاری اآسیب عصب پا به دنبال اعتیسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل اپی ژنتیکپیامهای کاربرانمغزتان را در جوانی سیم کشاز انفجار بزرگ تا انفجار حس چشایی و بویاییهوش مصنوعی در کامپیوترهادانشمندان موفق به بازگردنگاهی بر قدرت بینایی درابوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است ذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فققیچی ژنتیکیپیوند اندام حیوانات به ازاوسکا درمان گوشرافراد بی دلیل دوستدار تو تا بحر یفعل ما یشامیگرن و پروتئین مرتبط با شناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش عاطفی قسمت دهمداروی فامپیریدین یا نورلنباید صبر کرد آتش را بعد بیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرقدرت ذهنپارادوکس ها در علمزبان شناسی مدرن در سطح سلامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر کتامین در درمان پاما با کمک مغز خود مختاريمشاهکار شش گوشجنین مصنوعیابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت بیستمهیچ کاری نکردن به معنی چیداروی ضد چاقیچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیوگرافیکنترل جاذبهروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریلزوم سازگاری قانون مجازاآلودگی هوا چالش قرن جدیدسلول های بنیادیانگشت ماشه ایتاثیر احتمالی عصاره تغلیمبانی ذهنی سیاه و سفیدشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشینقطه بی بازگشتاز تکامل تا مغز، از مغز تخفاش با شیوع همه گیری جدیهز ذره، یک دنیاستدر هم تنیدگی کوانتومی و پباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یاروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستمنابع انرژی از نفت و گاز آینه در اینهسندرم پیریفورمیسانسان ها می توانند میدان تاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسمدل های ریز مغز مینی برینضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتچه زیاد است بر من که در ایاساس انسان اندیشه و باور خوش قلبی و مهربانیویتامین E در چه مواد غذایدرمان های جدید در بیماری بحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولتولترودینمنابع جدید انرژیآیا واکنش های یاد گرفته وسیاهچاله های فضایی منابعاولین تصویر در تاریخ از سعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر معنی روزهجاودانگی مصنوعیاختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخدایا جز تو که را دارمنوار عصب و عضلهاصل در هم تنیدگی و جهانی واقعیت و مجازدرمان دارویی سرطان رحم ببخش بزرگتر کیهان ناشناختفلج دوطرفه عصب 6 چشمکشتن عقیده ممکن نیستراز تغییرتوهمات و شناخت حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و ساین پیوند نه با مغز بلکه عماد الدین نسیمی قربانی مغز و قلب در جنین موش مصنحقیقت آنطور نیست که به نظارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا، هیچ استنیاز به آموزش مجازی دیجیاعتماد بی موردواکسن دیگر کرونا ساخته شدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و برای رشد، باید از مسیر خطفروتنی معرفتیگیرنده باید سازگار با پیزمان و گذر آن سریع استتکنولوژی و پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآب، زندگی است(قسمت پنجم)ستم، بی پاسخ نیستترازودونایرادهای موجود در خلقت بعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز از بسیاری حقایق می گرحکمت الهی در پس همه چیزاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب چگونه باغبانی باعث کاهش به هلال بنگرورزش در کمر درددرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیفرضیه ای جدید توضیح میدهپل خواجو اصفهانزندگی سلول در بدن، جدای اتکامل داروینی هنوز در حامهمان ناخواندهآسانی موفقیتسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزابتدا سخت ترین استسایتهای دیگرمغزتان را در جوانی سیمکشاز بار خود بکاه تا پرواز حس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان نورون مصنوعی سنگاهی بر توانایی اجزاي ببوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویاذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصپیوند سر آیا ممکن استزبان فرایند تکاملی برای افزایش قدرت ادراکات و حستاول کف پا و حقیقتمیگرن سردردی ژنتیکی که بشناسایی سلول های ایمنی اتغییرابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفتمهوش عاطفی قسمت دومداروی لیراگلوتیدنبرو و انرژی مداومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالقدرت عشقپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان شناسی نوین نیازمند امیوتروفیک لترال اسکلروامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وما بخشی از این جهان مرتبطشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهاننقش زنجبیل در جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکداروی ضد تشنج با قابليت تچرا ویروس کرونای دلتا وابیوگرافیکندر در بیماریهای التهابروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریلزوم سازگاری قانون مجازاآلودگی هوا و ویروس کروناسلول های بنیادی منابع و اانگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر ترکیبات استاتین (سمرگ و میر پنهانمباحث مهم حس و ادراکشربت ضد خلطجهان هوشیارابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استنمیتوان با بیرون انداختناز تکامل تا مغز، از مغز تخلا، حقیقی نیستهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی کوانتومی و دباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیمنابع انرژی از نفت و گاز آیندهسندرم پیریفورمیسانسان یک کتابخانه استتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدمدیون خود ناموجودضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و اجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انساننه عدم مطلق بلکه عدم با قاستفاده از مغز، وزن را کمخوش خیالی و خوش بینیویتامین کادرمان های جدید سرطانبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورتومورها و التهاب مغزی عامناطق خاص زبان در مغزآیا یک، وجود داردسیاهچاله ها، دارای پرتو اولین دارو برای آتاکسی فعقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر معادله ها فقط بخش خسته کنجایی برای یاد گرفتن باقی اختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخسته نباشی بابانوار عصب و عضلهاصل علت و تاثیرواقعیت و انعکاسدرمان زخم دیابتی با تکنوبخش دیگری در وجود انسان هفن آوری های جدید علیه شناگل خاردار، زیباستراست دستی و چپ دستیتوکل بر خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا خداباوری محصول تکاملسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی این اندوه چیستعوامل موثر در پیدایش زبامغز و اخلاقحقیقت افرادارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تچیز جدید را بپذیراعتیاد و تلاش های درمانی واکسن دیگری ضد کرونا از ددرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانبرای زندگی سالم، یافتن تفروتنی و غرورگالکانزوماب، دارویی جدیزمان و صبرتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآتاکسی فریدریشستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزایستادن در برابر آزادی بعشق درونی به یگانگی خلقتمغز به تنهایی برای فرهنگ حافظه میتواند بزرگترین داز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه تکامل مغزهای کنونیبه کدامین گناه کشته شدندوزن حقیقی معرفت و شناختدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیفساد اقتصادی سیتماتیک درپلاسمای غالبزندگی، مدیریت انرژیتکامل زبانمهندسی ژنتیک در حال تلاش آشنا پنداریسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشابتدایی که در ذهن دانشمنمغط یک گیرنده استاز بحث های کنونی در ویروسحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان یک فرضیه رادیکنگاهت را بلند کنبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تقانون مندی نقشه ژنتیکی مپیوند سر، یکی از راه حلهازبان متغیرافزایش مرگ و میر سندرم کوتابوهای ذهنیمیگرن شدید قابل درمان اسشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفدهمهوش عاطفی قسمت سومداروی تشنجی دربارداریچت جی پی تیبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع قضاوت ممنوعپختگی پس از چهل سالگي به زبان، نشان دهنده ی سخنگو امید نجاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت دوازدهمهیچ کس حقیقت را درون مغز داروی ضد تشنج با قابليت تبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانروبات کیانتنفس بدون اکسیژنلزوم عدم وابستگی به گوگل آلودگی هوا و پارکینسونسلول های بدن تو پیر نیستنانتقال ماده و انرژیتاثیر تغذیه بر سلامت روامرگ و میر بسیار بالای ناشمبتکران خودشکوفاشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکامل تا مغز، از مغز تخلا، خالی نیستهزینه سنگین انسان در ازادر هر سوراخی سر نکنبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشمنابع انرژی از نفت و گاز آینده ی انسان در فراتر ازسندرم پس از ضربه به سرانسان باشتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت در برابر محیط زیمدیریت اینترنت بر جنگضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بنهایت معرفت و شناخت درک عاستفاده از نظریه ی تکامل خوشبختی چیستویتامین کا و استخواندرمان های رایج ام اسبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهرژیم های غذایی و نقش مهم تومورهای نخاعیمناطق خاصی از مغز در جستجآیا کیهان می تواند یک شبیسیاهچاله و تکینگی ابتدایاولین دروغعقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگمعجزه های هر روزهجایی خالی نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخطا در محاسبات چیزی کاملنوار عصب و عضله تعیین محلاصل عدم قطعیت از کوانتوم واقعیت تقویت شدهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببخشیدن دیگران یعنی آرامشفناوری هوش مصنوعی نحوه خگل درون گلدانرجزخوانی هایی که امروز بتوپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آیا دلفین ها می تواند از سانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به ساین ایده که ذرات سیاهچالعوامل ایجاد لغت انسانی و مغز و اخلاقحقیقت اشیاارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی ده روش موفقیتچیزی منتظر شناخته شدناعتیاد را به دور بیندازواکسن سرطاندرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير برخی ملاحظات در تشنج های فرگشت و تکامل تصادفی محض گام کوچک ولی تاثیرگذارزمان واقعیت است یا توهمتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآتش منبع انرژیستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاکنون را با همه ی نقص هایعشق، شلوغ کردن نیستمغز بیش از آنچه تصور میشوحافظه های کاذباز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریچگونه جمعیت های بزرگ شکل به امید روزهای بهتروزوز گوشدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمفشار و قدرتپمبرولیزوماب در بیماری چزندان ذهنیتکامل زبانمهندسی بدنآشنا پنداریسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتابتذال با شعار دیننفرت، اسیب به خود استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی درمانگر کامپیدانشمندان ژنی از مغز انسچالش هوشیاری و اینکه چرا بی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوقانون گذاری و تکاملپیوندهای پیچیده با تغییرزبان مشترک ژنتیکی موجوداافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر فکر بر سلامتمیدان مغناطيسي زمین بشر شواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خونقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هجدهمهوش عاطفی قسمت ششمداروی جدید ALSچت جی پی تیبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فرنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخاقطار پیشرفتپدیده خاموش روشن در پارکزبان، وسیله شناسایی محیطلمس کوانتومیپروژه ی ژنوم انسانیزدودن نقص از هوش مصنوعیامید جدید بر آسیب نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومانند آب باششایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هاابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سومهیچ اندر هیچداروی ضد تشنج توپیراماتبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد مقاومت به عوارض فشار خون آلزایمرسلول بنیادی و ای ال اسانتظار گذر تندباد؟تاثیر حرکات چشم بر امواج مرگ و سوال از قاتلمجموعه های پر سلولی بدن مششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودنمای موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مهزاران سال چشم های بینا ودر والنتاین کتاب بدید همباد و موجکپسول ژری لاکتروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بمنابع انرژی از نفت و گاز آینده ی علم و فیزیک در60 ثسندرم جدایی مغزانسان جدید از چه زمانی پاتاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلمداخله ی زیانبار انسانجهانی در ذهناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستنهایت در بی نهایتاستفاده از هوش مصنوعی در خوشبختی دور از رنج های مویتامین کا در سبزیجاتدرمان های علامتی در ام اسبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخرژیم ضد التهابیتومورهای ستون فقراتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا گذشته، امروز وآینده سیاهچاله ی منفرد یا سیاهاولین سلول مصنوعیعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشمعجزه ی چشمجاذبهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخطا در محاسبات چیزی کاملنوبت کودکاناصل، روان و نفس استواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان سرگیجه بدون نیاز ببخشش، عقلانی یا غیر عاقلفیلمی بسیار جالب از تغییگل زندگیرحم مصنوعیتوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآیا دلفین ها میتوانند باساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را برداراین ابتدای تناقض هاستعواملی که برای ظهور لغت امغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت تنها چیزی است که شاارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی دهن، بزرگترین سرمایهچیزی خارج از مغزهای ما نیاعداد بینهایت در دنیای مواکسن سرطاندرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون برخی مرزهای اخلاق و علوم فراموش کارها باهوش تر هسگامی در درمان بیماریهای زمان پلانکتکینگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآثار باستانی تمدن های قدسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکاکوییفلکسعصب حقوق نورولوومغز برای فراموشی بیشتر کحافظه و اطلاعات در کجاست از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل به بالا بر ستارگان نگاه کوسواس، بیماری استدرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیفضا و ذهن بازپنج اکتشاف شگفت آور در موزونیسومایدتکامل زبان انسان از پیشیمهربانی، شرط موفقیتآشناپنداری چیستسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولابداع دی ان ای بزرگترین دنقاشی هایی با بوی گذشته یاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانشمندان پاسخ کوانتومی چالش هوشیاری و اینکه چرا بی ذهن و بی روحذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیقانون جنگلپیوندی که فراتر از امکانزبان چهار حرفی حیات زمینافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر مشاهده بر واقعیت بمیدان های مغناطیسی قابل شیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی ابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتمهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی جدید s3 در درمان ام نتایج نادانی و جهلبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معتلاشی جدید در درمان ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغپروژه ی ژنوم انسانیسفر فقط مادی نیستامید درمان کرونا با همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وماه رجبشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سی و هشتمهیچگاه از فشار و شکست نترداروی ضد جنون در درمان تیبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاروح رهاییتنها در برابر جهانمقایسه رقابت و همکاریآملودیپین داروی ضد فشار سلول عصبی شاهکار انطباق اندوه در دنیا استتاثیر دوپامین و سروتونینمرگ انتقال است یا نابود شمجرم، گاهی قربانی استصبور باشجهان یکپارچهابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبنمایش تک نفرهاز تکامل تا مغز، از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیهستي مادي ای که ما کوچکتردر یک فراکتال هر نقطه مرکباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیمنابع انرژی از نفت و گاز آینده با ترس جمع نمیشودسندرم دزدی ساب کلاوینانسان خطرناکترین موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکل از کجاستمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان، تصادفی نیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سنهادینه سازی فرهنگ اختلااستفاده از انرژی خلاخانه ی تاریکویتامین بی 12 در درمان درددرمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتوهم فضای خالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا پیدایش مغز از روی تصاسیاهچاله ی تولید کنندهاوکرلیزوماب داروی جدید شعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمعجزه ی علمجاذبه و نقش آن در شکلگیریادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخطای ادراک کارمانور از عمق تاریکیاصلاح خطا با رفتن بر مسیروالزارتان داروی ضد فشار درمان سرگیجه بدون داروبدون پیر فلکفیروز نادریگلوله ی ساچمه ایرحم مصنوعیتوازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا دست مصنوعی به زودی قاسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزاینکه به خاطرخودت زندگی عوارض ازدواج و بچه دار شدمغز کوانتومیحقیقت خواب و رویاارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجچیزی شبیه نور تو نیستبقا با سازگارترین فرد اسواکسن ضد اعتیاددرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمبرخی نکات از گاید لاین پرفراموشی همیشه هم بد نیستگامی در درمان بیماریهای زمان به چه دلیل ایجاد میشتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآرامش و دانشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهاکسی توسین و تکامل پیش اعصب سیاتیکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حافظه و اطلاعات در کجاست از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار همه اش توهم بودچگونه حافظه را قویتر کنیبه بالاتر از ماده بیندیشیک پیام منفرد نورون مغزی دست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمفضای قلب منبع نبوغ استپول و شادیزونا به وسیله ویروس ابله تکامل ساختار رگهای مغزی موفقیت هوش مصنوعی در امتآشتی بهتر استسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانابزار هوش در حال ارتقا ازچقدر به چشم اعتماد کنیماز تکنیکی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانشمندان اولین سلول مصنچالش هوشیاری و اینکه چرا بی سوادی در قرن 21ذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی براقانون جنگلپیوستگی همه ی اجزای جهانزبان نیاز تکاملی استافسردگی و ساختار مغزتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمیدان های کوانتومی خلاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید لنفوم و لوکمینجات در راستگوییبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور برهبر حقیقی