دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تسلیم شدن از نورون شروع میشود

تسلیم شدن از نورون آغاز می شود!/شناسایی نورون انگیزه زدا

نوروسافاری |وقتی تسلیم می شویم در مغز ما چه اتفاقی می افتد؟

در مغز، گروهی از سلول ها موسوم به نورون های «نوسیسپتین» قبل از نقطه ی توقف و تسلیم شدن و دست از تلاش برداشتن، بسیار فعال می شوند. نورون های فوق نوسیسپتین ترشح می کنند؛ مولکول پیچیده ای که موجب بازداری ترشح دوپامین، یعنی نوروترنسمیتر مرتبط با انگیزش می شود.

این یافته ها که اخیرا در مجله ی cell گزارش شده اند، بینش جدیدی به دنیای پیچیده ی انگیزش و پاداش، ارایه می کنند.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، نورون های نوسیسپتین در نزدیکیِ قسمتی از مغز قرار دارند که با نام « ناحیه ی تگمنتال شکمی» (VTA) شناخته شده است. این ناحیه، از نورون هایی تشکیل شده است که در طی اعمال لذت بخش، دوپامین آزاد می کنند. اگرچه در گذشته دانشمندان تأثیر نوروترنسمیترهای ساده و سریع الاثر را بر روی نورون های دوپامینرژیک (آزاد کننده ی دوپامین) مطالعه کرده بودند، این تحقیق از اولین مطالعاتی است که اثر سیستم تعدیل کننده و پیچیده ی نوسیسپتین را توصیف می کند.

کریستین پدرسن، نویسنده ی همکارِ تحقیق و دانشجوی سال چهارم دکترا در رشته ی مهندسی زیستِ دانشکده ی پزشکی و دانشکده ی مهندسی دانشگاه واشنگتن، می گوید:

ما با زاویه ی [دید] کاملا جدیدی بر روی ناحیه تگمنتال شکمی نگریستیم.

محققان این دانشگاه و همکارانشان در سایر دانشگاه ها، چهار سال را در جست و جوی نقش نوسیسپتین در تنظیم انگیزش صرف کردند.

پدرسون می گوید:

یافته ی بزرگ، این است که نوروترنسمیترهای درشت و پیچیده موسوم به نوروپپتیدها، با اِعمال اثر بر روی ناحیه ی تگمنتال شکمی، تاثیر بسیار پرقدرتی بر رفتار حیوانات دارند.

کاربردهای این کشف علمی

محققان می گویند این یافته به افراد، با افزایش انگیزه در آنها زمانی که افسرده اند و به صورت معکوس، با کاهش انگیزه در آن ها زمانی که در جست و جوی مواد مخدر هستند(مثل اختلال سوء مصرف مواد یا اعتیاد)، می تواند کمک کند.(کاهش انگیزه همیشه بد نیست گاهی لازم است از فعالیت زیاد سلول های بسیار فعال، کاسته شود!)

یافته ی مذکور زمانی به دست آمد- که پژوهشگران، نورون های مغز موش هایی را مشاهده می کردند- که در جست و جوی شکر بودند. [در این آزمایش] موش باید برای دسترسی به منبع [تقویت] یعنی شکر، با پوزه اش به دریچه ای ضربه وارد کند. در ابتدا تکلیف ساده بود اما تعداد ضربات مورد نیاز برای دسترسی به منبع به صورت [تابع] نمایی افزایش می یافت و با تبدیل ضربات مورد نیاز از یک به دو ضربه و بعد پنج ضربه و به همین صورت رو به بالا، در نهایت تمامیِ موش ها تسلیم می شدند.

ثبت فعالیت نورونی، آشکار ساخت که نورون های «انگیزه زدا» یا «نا امیدی» زمانی که موش ها دست از جست و جوی منبع برمی داشتند، بیشترین فعالیت را داشته اند.(ناامیدی، باعث کاهش فعالیت نورون های ناسیسپتین است یا کاهش فعالیت های این نورون ها باعث کاهش انگیزه و امید آوری است؟

باز به بحث قدیمی و فلسفی مرغ و تخم مرغ باز میگردیم: اول تخم مرغ بود یا مرغ؟!

ولی امروز نظریه جهان های موازی این بحث را بازتر و روشن تر کرده است: در ابتدا نه تخم مرغ بود و نه مرغ بلکه نقشه ای برای ساخت مرغ بود. این نقشه در ابتدا نه به صورت تخم مرغ بود و نه جوجه بلکه برنامه ای عام بود، در جهانی- که قوانین و ساختار و جلو و عقب آن، متفاوت از جهان مادی ما بود.

و شاید با توجه به نزدیکی پیوند نفس و روان با جسم، بتوانیم این نقشه را درون روان یا نفس بدانیم و یا بتوانیم جهان مادی خود را از جمله سلول های بدن و سلول های مغزی و ترشحات مادی آنها را، ساخته و تجلی آن بخش غیر مادی بدانیم.

بحث احساساتی مانند ترس و شادی و غم و ... و دوگانگی آن نسبت به جسم، سالها به وسیله فیلسوفان و دانشمندان علوم شناختی و مغز مورد بحث قرار گرفته است و یکی از بزرگترین جدال های معرفتی است.

شاید در مورد احساساتی مانند سرما، گرما، صدای بلند یا دیدن رنگ ها کاملا لازم است در مرحله اول جسم ما مداخله کند.

دقت کنید شاید!!

و مثلا شاید لازم است، چشم به وسیله دوربین خود تصویربرداری کند و یا اعصاب حسی به وسیله تغییرات الکتریکی خود پیام سردی یا گرمی را به مغز مخابره کنند ولی در مورد احساساتی مانند ترس یا شادی یا غم همیشه نیازی به محرک خارجی نیست و همه ما تجربیاتی فراوانی از ترس یا دلهره بی مورد و بدون محرک خارجی یا بدون هیچ شرایط استرس زای بیرونی را داریم.

حتی در مورد احساسات اول مانند دیدن و شنیدن و چشیدن و ...- که در قسمت اول بیان شد- همه ما دیدن و بوییدن و شنیدن را در عالم رؤیا و حین خواب تجربه کرده ایم با اینکه چشم ما بسته است یا جز پتو روی پوست بدن ما نیست و صدایی هم در اتاق خواب ما نیست!

و حتی گاهی فرد روزه دار تشنه، رویایی از نوشیدن آب میبیند و با اینکه ر

وزه است و در حین خواب هم امکان نوشیدن آب نبوده است، پس از بیداری تشنگی او برطرف شده است!

و حتی احساسات دیگر یعنی ترس و لذت هم در عالم خواب، به شدیدترین شکل ها تجربه میشود. یعنی احساسات، وابسته صد در صد با عملکردهای عالم مادی ما نیست بلکه گویا تجربیات احساسی؛ چه احساس ترس یا احساس اضطراب و یا احساس دیدن یا شنیدن، نه تنها بدون ظواهر عالم مادی ممکن است بلکه دارای همان اثرات خوردن و نوشیدن یا لمس و ترس مادی و حتی شدیدتر هم هست. و کسی نیست که تجربه ضربان شدید قلب خود را پس از دیدن صحنه ای بسیار وحشتناک در عالم رؤیا تجربه نکرده باشد.

منو روان غیر مادی- که تحت تاثیر تغییرات مادی نیست و مثلا با گذر زمان منتبدیل به تو یا دیگری نمیشود- این روان، گویا دارای تاثیرات بسیاری بر جسم ماست و گاهی تاثیرات آن بسیار شدیدتر از تاثیرات مادی هم هست.

از سوی دیگر کشف نظریه جهان های موازی و تاثیرات این جهان ها بر هم در سالهای اخیر، دریچه ای را برای تصور امواجی غیر از امواج مادی و تاثیرگذار بر جسم ما میگشاید. و هرچند هنوز تا درک سلسله وار این جهان ها- به گونه ای که هر جهان را نتیجه و تجلی جهان بالاتر بداند- راه زیادی مانده است ولی همین حد هم- که جهان ها را مانند حباب هایی جدا شده از دیگی در حال جوشیدن و گاهی تاثیر گذار بر هم، تصور کنیم- گامی به سوی درست است.

(هستي هاي متعدد و هستی از بي چیزی

قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کیهانی و تفسیر آن، نیازمند فرض کیهان هاي متعدد است

ولی چند جهانی، دری را در برابر اين استدلال می گشاید که میگوید، پایه و اساس تفسیر هستی از بي چیزی تفاوتهای کمی(کوانتومي)خلأ است

و با فرض تعدد هستی ها و با تاثیراتی- که از هستي ها عبور میکند- تفسیر این تفاوتها ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب، این فرضیه- که چیزی از بی چیزی ایجاد شود- از اساس، منهدم میشود و چیزی از بي چیزی اصلا وجود ندارد.

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن چیز وجود داشته باشد؛ تا در این فضا تفاوتهای کوانتومی خلأ یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کیهانی را با مساله هستی های متعدد علت یابی میکنند- اینطور فرض میکنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستي ها همه اش به اصلی واحد باز میگردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند، مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن بیرون میزند!

و ما میتوانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ میگیرد.

بله پائینترین سطح، از هستی ای با سطح بالاتر از آن، منشأ میگیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر تاثیر میگذارند.

و بر اساس این فرضیه، میتوانیم ظهور تفاوتهای کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، تفسیر کنیم، ولی نمیتوانیم محاسبه و محاسبه ثابت کیهانی را تفسیر کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای ثبت آن اقدام کند و او هدفش ایجاد هستی باشد.

و به این ترتیب وجود خدایی- که خواستش ایجاد ماست- مشخص میگردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در سطحی واحد هستند و بر خلاف نظری باشد که ما فرض کرديم و گفتیم این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد تفاوتهای کوانتومی در فضا این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید میشود ناشی از تاثیر هستی ای هست که هستی ما از آن صادر شده است.

و این تایید میکند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ میگیرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر متفاوت است.

و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای تفسیر ثبت ثابت کیهانی ناشايست میکند.

و مثالی برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با تفاوتهای کمی(کوانتومی) فضا و ذرات اوليه، مانند آنهایی- که هستی ما از آنها آغاز شده است- آغاز شده بود، در آن زمان میشد گفت هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای تفسیر ثابت هستی ثبت شده در هستی ما کافی بود اما اگر هر هستی، از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مثلا از چیزی تشکیل شده باشد- که کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده است- در این صورت، این هستی ها همه شان برای تفسیر ثابت کیهانی، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند
احمد الحسن- توهم بی خدایی)

توجه: بین آنچه احمد

الحسن درباره تعدد هستی ها می گوید و دیگر مطالب درباره این نظریه، مقایسه کنید!
خوب ادامه مطلب:
محققان افزودند، در پستانداران، مدارهای عصبیِ مرتبط با جست و جوی پاداش به وسیله ی سازوکارهایی تنظیم می شود تا تعادل زیستیِ [بدن] را حفظ کند. تعادل زیستی، تمایلی برای حفظ ثبات درونی بدن- در مواردی چون دمای بدن، سطح قند خون و غیره- با هدف خنثی کردن تاثیر تغییرات محیطی است.

در حیات وحش، حیوانات برای جست و جوی پاداش در محیط هایی- که منابع اندک اند- کمتر برانگیخته می شوند. کوشش برای پاداش های نامعلوم، می تواند زیان آور باشد یا به علت مواجه ی پرمخاطره با شکارچیان یا به علت اتلاف انرژی.

[وجود] نقص در فرآیندهای تنظیمیِ مذکور، در انسان ها می تواند به شکل اختلالات رفتاری از قبیل افسردگی، اعتیاد و اختلالات خوردن، بازنمود پیدا کند.

نویسنده ی ارشد مایکل بروچس، پروفسور بیهوشی، طب درد و داروشناسیِ دانشکده ی پزشکی و عضو هیئت علمی مرکز جدیدِ نوروبیولوژی اعتیاد، درد و هیجان در دانشگاه واشنگتن، می گوید:

در مسیر یاری رساندن به بیمارانی که نورون های «انگیزه» ی آن ها به درستی کار نمی کنند، یافته ها [ی این تحقیق] می توانند راه زیادی را به پیش ببرند.

او می گوید:

ممکن است ما به سناریو های متفاوتی، فکر کنیم که در آن ها افراد بی انگیزه هستند، شبیه به چیزی که در افسردگی رخ می دهد، و با مسدود کردن فعالیت نورون های نوسیسپتین و یا گیرنده های مربوطه به آن ها کمک کنیم تا احساس بهتری داشته باشند. جنبه قدرتمند در رابطه با کشف این سلول ها [این است که] بیماری های اعصاب و روانی- که بر انگیزش اثرگذارند- می توانند بهبود یابند.

او همچنین می گوید:

با نگاه به آینده، این نورون ها شاید بتوانند در افرادی که در جست و جوی داروهای مخدر هستند و همچنین در دیگر انواع اعتیاد، تغییر داده شوند.

نگاه های درمانی از پایین به بالا، روشی مرسوم در پزشکی امروز است و نتایج کاملا مثبت و خوبی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها داشته است ولی با توجه به نظریه های کشف شده جدید در علوم، به ویژه نظریه جهان های موازی و تاثیر شدید یا این جهان ها بر هم(تاثیر به صورت تجلی و نه تاثیر موازی)، نگاه درمانی از بالا به پایین هم قابل انتظار است نتایج کاملا خوب و حتی بیشتر از درمان های قبلی داشته باشد.

تاثیر روان انسان بر درمان بیماری ها هرگز قابل انکار نیست. نوع نگاه و مشاهده ما بر عالم، میتواند جهانی نو از جمله بیماری ها را بیافریند یا درمان کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان درون توست!

https://www.neurosafari.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86/

ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری

پاره ای توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعچرا حیوانات سخن نمی گوینداروهای مصرفی در ام اسامید درمان کرونا با همانسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحممرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر ترکیبات استاتین (سژنهای هوش ، کدامندهفت سین یادگاری از میراث در هم تنیدگی کوانتومی و داولین سلول مصنوعیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفامغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمانهای بیماری پارکینسایرادهای موجود در خلقت بشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارمغز بزرگ چالشهای پیش روتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کشف جمجمه ای درکوه ایرهورفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسافرایند تکامل و دشواری هابعد از کرونانقش ژنتیک در درمان اختلاجمجمه انسان های اولیهگزارش یک مورد جالب لخته وروش های صرفه جویی در ایجاصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی در کامپیوترهانقش سجده بر عملکرد مغزحافظه و اطلاعات در کجاست پرورش مغز مینیاتوری انساراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های سازمان بهداشت هدف یکسان، در مسیرهای متنوار مغزی روشی مهم در تشخخودآگاهی و هوشیاريآیا امکان بازسازی اندامهزبان و بیان، در سایه پیشراسرار بازسازی اندام هامواد کوانتومی جدید، ممکنتئوری تکامل در پیشگیری و واکنش های ناخودآگاه و تقچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو برابر شدن خطر مرگ و میآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفری به آغاز کیهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیمحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر دردچرا حجم مغز گونه انسان درداروهای ام اسامگا سه عامل مهم سلامتسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خدامزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر دوپامین و سروتونینژنهای حاکم بر انسان و انسهم نوع خواری در میان پیشیدر کمتر از چند ماه سوش جداوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابهوش مصنوعی از عروسک بازی درک فرد دیگر و رفتارهای ااگر نعمت فراموشی نبود بسشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتبدیل سلولهای محافط به سگمان میکنی جرمی کوچکی در رقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار فرایند حذف برخی اجزای مغبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش گرمایش آب و هوا در همجنسیت و تفاوت های بیناییگشایش دروازه جدیدی از طرروش هایی ساده برای کاهش اسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاست آلودگی هوا و ویروس کرونارجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های غیر دارویی در سهدف از تکامل مغزنورون هاي مصنوعی می توانخودآگاهی و هوشیاريآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و تکلم برخی بیماریهاصول سلامت کمرموجود بی مغزی که می تواندتا 20 سال آینده مغز شما به واکسن های شرکت فایزر آمرچگونه حافظه را قویتر کنیدوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا راهی برای رفع کم آبی آیاما مقهور قوانین فیزیکسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیمحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشچرا خشونت و تعصبداروهای ضد بیماری ام اس وامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر دپاکین بر بیماری مکلرال هیدرات برای خوابانهمیشه اطمینان تو بر خدا بدر آستانه ی موج پنجم کوویايندگان چگونه خواهند دیدسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی درک و احساساگر نعمت فراموشی نبود بسشباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکمغز حریص برای خون، کلید تتری فلوپرازینگنجینه ای به نام ویتامین رموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسفرد حساس از نظر عاطفی و ببعد از کرونا دلخوشی بیهونقش آتش در رسیدن انسان بهجنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چروش صحبت کردن در حال تکامپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاستآلزایمررشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه هایی در مصرف ماهیهدف از خلقت رسیدن به ابزانورون های ردیاب حافظهخورشید مصنوعیآیا احتمال دارد رویا از آزبان و شناخت حقیقت قسمت چاضطراب و ترسموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن کووید 19 چیزهایی که نگاه محدود و تک جانبه، مشديدن با چشم بسته در خواب آزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان چرا در مغز انسان، فرورفتداروی فامپیریدین یا نورلانفجار و توقف تکاملی نشاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی مشکلات نخاعیتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد و علل آنهمیشه عسل با موم بخوریمدر درمان بیماری مولتیپل ايا اراده آزاد توهم است یسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان همغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریهوش مصنوعی از عروسک بازی درک احساسات و تفکرات دیگاگر تلاش انسان امروز براشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلامغز زنان جوانتر از مغز مرتری فلوپرازینگویید نوزده و ایمنی ساکترمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکفرضیه ای جدید توضیح میدهتفکر خلا ق در برابر توهم نقش انتخاب از طرف محیط، نجهان کاملی در اطراف ما پرپنج اکتشاف شگفت آور در موروشهای نو در درمان دیسک بسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون تمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش غذاها و موجودات درياحس چشایی و بویاییآمارهای ارائه شده در سطح رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوضیحی ساده در مورد هوش مهزینه ای که برای اندیشیدنوروپلاستیسیتی چیستخانواده پایدارآیا احتمال دارد رویا از آزبان و شناخت حقیقت قسمت ااطلاعات حسی ما از جهان، چمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن کرونا و گشودن پنجرنگاه انسان محدود به ادرادی متیل فومارات(زادیوا)(دژا وو یا اشنا پنداریآسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندچراروياها را به یاد نمی آداروی لیراگلوتیدانواع سکته های مغزیسکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کمردرد با پوشیدن کفش مناهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرمان های اسرار آمیز در آايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده ممغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها هوش مصنوعی از عروسک بازی درک تصویر و زبان های مخلتابزار هوش در حال ارتقا ازشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی سيناپسها طی تکامل و مغزهای کوچک بی احساستسلیم شدن از نورون شروع مگوشه بیماری اتوزومال رسسرویا و خبر از آیندهابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکقیچی ژنتیکیتفاوت مغز انسان و میمون هنقش اتصالات بین سلولهای جهش های ژنتیکی مفید در ساپوست ساعتی مستقل از مغز دروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم استنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک (قسمت اول )آن چیزی که ما جریان زمان زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکنولوژی جدید که سلول‌ههزینه سنگین انسان در ازانوشیدن چای برای مغز مفید خارق العاده و استثنایی بآیا برای تولید مثل همیشه زبان و شناخت حقیقت قسمت داطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن کرونا از حقیقت تاتنگاه از درون مجموعه با نگنگاهی بر قدرت بینایی درادژاوو یا آشناپنداریآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی امخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک جهش ممکن است ذهن انسانچراروياها را به یاد نمی آداروی تشنجی دربارداریانگشت نگاری مغز نشان میدسانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشامشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوموارکتوس ها ممکن است ددرمان های بیماری آلزایمرای آنکه نامش درمان و یادششلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومفلج خواببرداشت مغز ما از گذر زمانمغزتان را در جوانی سیم کشتشنج چیستگوشت خواری یا گیاه خواریرویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتفاوت ها و تمایزها کلید بنقش حفاظتی مولکول جدید دجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیموزایدروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک (قسمت دوم )آیا ممکن است موش کور بی مزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکنولوژی جدید که سلول‌ههزاران سال چشم های بینا ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک خدا موجود استآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان و شناخت حقیقت قسمت ساطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن شدید قابل درمان استاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا ساخته شده توواکسن دیگر کرونا ساخته شنگاهی بر توانایی اجزاي بدگرگونی های نژادی و تغییإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیممخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک رژیم غذایی جدید، می تونزاع بین جهل و علم رو به پداروی جدید s3 در درمان ام اندوهگین نباش اگر درب یا سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان های جدید میگرنایمپلانت نخاعی میتواند دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانودرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومفلج خواب چیستبررسي علل احتمالي تغيير مغزتان را در جوانی سیمکشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگیلگمش باستانی کیسترویا تخیل یا واقعیتابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متفاوت های بین زن و مرد فقنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیچیدگی های مغزی در درک زروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش احساسینقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک قسمت چهارمآیا ما تنها موجودات زنده زونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل مادی تا ابزار هوشمهستي مادي ای که ما کوچکترنیاز به آموزش مجازی دیجیخطا در محاسبات چیزی کاملآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان شناسی مدرن در سطح سلبلندی در ذهن ما درک بلندیمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن دیگری ضد کرونا از دناتوانی از درمان برخی ویدانشمندان موفق به بازگردافت فشار خون ناگهانی در وسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار امدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد ویکی از علل محدودیت مغز امنزاع بین علم و نادانی رو داروی جدید میاستنی گراویانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان های جدید در بیماری اینکه به خاطرخودت زندگی شنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر رو ح و روان بر جسمکاربرد روباتهای ريز، در درگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش قهوه در سلامتیتشنج عدم توازن بین نورون گیاه خواری و گوشت خوار کدرویاها از مغز است یا ناخوابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز قانون جنگلتفاوت های تکاملی در مغز ونقش خرچنگ های نعل اسبی درجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حتولید پاک و فراوان انرژیهوش احساسینقطه بی بازگشتحس و ادراک قسمت پنجمآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیباترین چیز در افزایش ساز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل مداومهستی ما پس از شروعی چگال چیزی خارج از مغزهای ما نیخطا در محاسبات چیزی کاملآیا جنین انسان، هوشمندی زبان شناسی نوین نیازمند به خودت مغرور نشومیدازولام در درمان تشنج تاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر ویروس کرونا بر مغز واکسن سرطانناتوانی در شناسایی چهره دانشمندان نورون مصنوعی سافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد ویافته های نوین علوم پرده نزاع بین علم و جهل رو به پداروی جدید ضد میگرنانسان ها می توانند میدان ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های رایج ام اساینکه خانواده ات سالم باشناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانمغز ایندگان چگونه استتاثیر رژیم گیاه خواری بر کجای مغز مسئول پردازش تجدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبررسی سیستم تعادلی بدن انقش مهاجرت در توسعه نسل اتصویربرداری فضاپیمای آمگالکانزوماب، دارویی جدیرویاهای پر رمز و حیرتی درابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمتفاوت های زبانی سرمنشا تنقش داروهاي مختلف معروف جواب دانشمند سوال کننده پیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلهوش عاطفی بیشتر در زنانچند نرمش مفید برای کمردرحس و ادراک قسمت سومآیا همه جنایت ها نتیجه بیزیر فشار کووید چه باید کرازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل چشمو هر کس تقوای خدا پیشه کنچگونه مغز پیش انسان یا همخطرات هوش مصنوعیآیا جهان ذهن و افکار ما مزبان، وسیله شناسایی محیطبه زودی شبکه مغزی به جای مکانیزمهای دفاعی در برابما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ژنها بر اختلالات خواکسنی با تاثیر دوگانه انخاع ما تا پایین ستون فقردانشمندان یک فرضیه رادیکافزایش قدرت ادراکات و حسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری مهارت های جدید دنشانه های گذشته در کیهان داروی ضد تشنج با قابليت تانسان جدید از چه زمانی پاساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و معنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان های علامتی در ام اسایندرالشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های مغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کرونا چه بر سر مغز می آوردرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تفیلمی بسیار جالب از تغییبررسی علل کمر درد در میاننقش میدان مغناطیسی زمین تغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای رویای شفافابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش ذهن و شناخت در حوادث جاذبه و نقش آن در شکلگیریپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تومورها و التهاب مغزی عاهوش عاطفی در زنان بیشتر اچند جهانیحساسیت روانی متفاوتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزیرفون داروی ضد ام اساستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل ابزار هوش ، راه پر وقت نهيب هاي غير علمي گذشچگونه هموساپينس بر زمین دفاع در برابر تغییر ساختآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفر نامه سفر به بم و جنوب بوزون هیگز چیستما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کلام در آیات کلام بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغنخستین تصویر از سیاهچالهدانشمندان ژنی از مغز انسافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادآوری خواب و رویانظام مثبت زندگیداروی ضد تشنج با قابليت تانسان عامل توقف رشد مغزسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماریهوش مصنوعی الفاگودرمان ژنتیکی برای نوآوریایا کوچک شدن مغزانسان الشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علوممغز ابزار برتر بقاتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت اولدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تفیزیک مولکولها و ذرات در بزرگ شدن مغز محدود به دورنقش محیط زندگی و مهاجرت دتغییر زودتر اتصالات مغزیگامی در درمان بیماریهای روبات های ریز در درمان بیعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش روزه داری در سالم و جحقیقت قربانی نزاع بین بی پیام های ناشناخته بر مغز ریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش عاطفی در زنان بیشتر اچندین ماده غذایی که ماننخلاصه ای از مطالب همایش مآیا هوش ارثی دریافتی از پزاوسکا درمان گوشراستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری در کجاست؟(قتکامل زبانوقتی فهمیدی خطا کردی برگچگونه واکسن کرونا را توزدقیق ترین تصاویر از مغز اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفر به مریخ در 39 روزبی عدالتی در توزیع واکسن بیمار 101 ساله، مبتلا به سما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر کپسول نوروهرب بر نوبینار اساتید نورولوژی دنرمش های مفید در سرگیجهدانشمندان پاسخ کوانتومی افسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلومرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن هوش و ساختارهای حیاتی نظریه ی تکامل در درمان بیداستانها و مفاهیمی اشتباانعطاف پذیری مکانیسمی علسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از هوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان ام اس(مولتیپل اسکلایا این جمله درست است کسیشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر رژیم گیاهخواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تفیزیکدانان ماشینی برای تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش نگاه از پایین یا نگاهتغییر عمودی سر انسان از پگاهی لازم است برای فهم و روح رهاییعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی نقش رژیم غذایی بر رشد و احقیقت تنها چیزی است که شاپیشینیان انسان از هفت میرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجتوهم چیستهوشیاری کوانتومیچه زیاد است بر من که در ایخونریزی مغز در سندرم کووآیا هوش سریعی که بدون احسزبان مشترک ژنتیکی موجودااستفاده از سلول های بنیامنبع خواب و رویاتکامل ساختار رگهای مغزی ویتنام نوعی کرونا ویروس چگونه آن شکری که می خوریمدلایلی که نشان میدهد ما بآیا خداباوری محصول تکاملسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری های مغز و اعصاب و ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر کپسول نوروهرب بر توراپامیل در باردارینرمشهای مهم برای تقویت عدانشمندان اولین سلول مصنالکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن یا نقشه توسعه مغز و نقنظریه تکامل در درمان بیمدر مانهای کمر درداولین هیبرید بین انسان وسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی هوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان تومورهای مغزی با اایا ابزار هوشمندی یا مغز شواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکریستال زمان(قسمت سوم)درگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدفرگشت و تکامل تصادفی محض بزرگترین خطایی که مردم منقش نظام غذایی در تکامل متغییرات منطقه بویایی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استروزه داری متناوب، مغز را عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش رژیم غذایی در رشد و احقیقت خواب و رویاپیشرفت های جدید علوم اعصرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش، ژنتیکی است یا محیطینهایت معرفت و شناخت درک عخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان چهار حرفی حیات زمیناستیفن هاوکینگ در مورد همنحنی که ارتباط بین معرفتکامل شناخت انسان با کشفویتامین E برای فعالیت صحچگونه انتظارات بر ادراک دنیای شگفت انگیز کوانتومآیا دلفین ها می تواند از سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارماه رجبتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش هوازی مرتب خیلی به قچرا مغزهای ما ارتقا یافت دانشمندان تغییر میدان مغالتهاب شریان تمپورالسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاهخواری بر رشد و ژنها نقشه ایجاد ابزار هونظریه تکامل در درمان بیمدر محل کار ارزش خودت را باولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان تشنجایا بیماری ام اس (مولتیپشگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز برای فراموشی بیشتر کتاریخ همه چیز را ثبت کردهکشف مکانیسم عصبی خوانش پدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسفراموش کارها باهوش تر هسبسیاری از بیماری های جدینقش نظریه تکامل در شناساتغییرات آب و هوایی که به گذر زمان کاملا وابسته به روزه داری و بیمار ی ام اس عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش زنجبیل در جلوگیری از حقیقت راستین انسان علم بپیشرفتی مستقل از ابزار هراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوازن مهمتر از فعالیت زیهیچگاه از فشار و شکست نترچهار میلیارد سال تکامل بخواب سالم عامل سلامتیآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و کلمه حتی برای کساناستیفن هاوکینگ در تفسیر منشأ اطلاعات و آموخته ها ویتامین E در چه مواد غذایچگونه باغبانی باعث کاهش دندان ها را مسواک بزنید تآیا دلفین ها میتوانند باسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و ماپروتیلینتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش هوازی ، بهترین تمریچرا پس از بیدار شدن از خودانشمندان روش هاي جدیدی امیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر انتخاب از طرف محیط ژنها ، مغز و ارادهنظریه تکامل در درمان بیمدر چه مرحله ای از خواب ، راولین مورد پیوند سر در انسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان جدید میگرن با انتی ایا بدون زبان میتوانیم تشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوکشف مکانیسمی پیچیده در بذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزفراموشی همیشه هم بد نیستبسیاری از بیماری های جدینقش هورمون های تیروئید دتغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشروزه داری سلول های بنیادمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش زبان در سلطه و قدرت احمله ویروس کرونا به مغزپاسخ گیاهان در زمان خوردراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالچهار ساعت پس از کشتار خوکخواب سالم عامل سلامتی و یآیا گذشته، امروز وآینده زبان و بیان نتیجه ساختمااستخوان های کشف شده، ممکمهندسی ژنتیک در حال تلاش تأثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین دی گنجینه ای بزرچگونه تکامل مغزهای کنونیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآیا دست مصنوعی به زودی قاسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر کتامین در درمان پاورزش و میگرنچرا بیماری های تخریبی مغدانشمندان روشی برای تبدیامید نیکو داشته باش تا آنسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی امرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر احتمالی عصاره تغلیژنهای مشترک بین انسان و وهفت چیز که عملکرد مغز تو در هم تنیدگی کوانتومی و پاولین تصویر در تاریخ از سسربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلهوش مصنوعی از عروسک تا کدرمان جدید کنترل مولتیپلایا تکامل هدفمند استشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدمغز بزرگ چالش است یا منفعتازه های بیماری پارکینسوکشف ارتباط جدیدی از ارتبذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزفرایند پیچیده ی خونرسانیبعد از کرونانقش هورمون زنانه استروژنثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفروش مقابله مغز با محدودیتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبینقش زبان در سلطه و قدرت احوادث روزگار از جمله ویرپختگی پس از چهل سالگي به راه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه برخی شغل ها با هوش هاوکينگ پیش از مرگش رسالنوآوری ای شگفت انگیز دانخواب عامل دسته بندی و حفطآیا آگاهی پس از مرگ از بیاستروژن مانند سپر زنان دمولتیپل اسکلروز در زنان تئوری تکامل امروز در درمویرایش DNA جنین انسان، برچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو برابر شدن خطر مرگ و میآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب