دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تسلیم شدن از نورون شروع میشود

تسلیم شدن از نورون آغاز می شود!/شناسایی نورون انگیزه زدا

نوروسافاری |وقتی تسلیم می شویم در مغز ما چه اتفاقی می افتد؟

در مغز، گروهی از سلول ها موسوم به نورون های «نوسیسپتین» قبل از نقطه ی توقف و تسلیم شدن و دست از تلاش برداشتن، بسیار فعال می شوند. نورون های فوق نوسیسپتین ترشح می کنند؛ مولکول پیچیده ای که موجب بازداری ترشح دوپامین، یعنی نوروترنسمیتر مرتبط با انگیزش می شود.

این یافته ها که اخیرا در مجله ی cell گزارش شده اند، بینش جدیدی به دنیای پیچیده ی انگیزش و پاداش، ارایه می کنند.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، نورون های نوسیسپتین در نزدیکیِ قسمتی از مغز قرار دارند که با نام « ناحیه ی تگمنتال شکمی» (VTA) شناخته شده است. این ناحیه، از نورون هایی تشکیل شده است که در طی اعمال لذت بخش، دوپامین آزاد می کنند. اگرچه در گذشته دانشمندان تأثیر نوروترنسمیترهای ساده و سریع الاثر را بر روی نورون های دوپامینرژیک (آزاد کننده ی دوپامین) مطالعه کرده بودند، این تحقیق از اولین مطالعاتی است که اثر سیستم تعدیل کننده و پیچیده ی نوسیسپتین را توصیف می کند.

کریستین پدرسن، نویسنده ی همکارِ تحقیق و دانشجوی سال چهارم دکترا در رشته ی مهندسی زیستِ دانشکده ی پزشکی و دانشکده ی مهندسی دانشگاه واشنگتن، می گوید:

ما با زاویه ی [دید] کاملا جدیدی بر روی ناحیه تگمنتال شکمی نگریستیم.

محققان این دانشگاه و همکارانشان در سایر دانشگاه ها، چهار سال را در جست و جوی نقش نوسیسپتین در تنظیم انگیزش صرف کردند.

پدرسون می گوید:

یافته ی بزرگ، این است که نوروترنسمیترهای درشت و پیچیده موسوم به نوروپپتیدها، با اِعمال اثر بر روی ناحیه ی تگمنتال شکمی، تاثیر بسیار پرقدرتی بر رفتار حیوانات دارند.

کاربردهای این کشف علمی

محققان می گویند این یافته به افراد، با افزایش انگیزه در آنها زمانی که افسرده اند و به صورت معکوس، با کاهش انگیزه در آن ها زمانی که در جست و جوی مواد مخدر هستند(مثل اختلال سوء مصرف مواد یا اعتیاد)، می تواند کمک کند.(کاهش انگیزه همیشه بد نیست گاهی لازم است از فعالیت زیاد سلول های بسیار فعال، کاسته شود!)

یافته ی مذکور زمانی به دست آمد- که پژوهشگران، نورون های مغز موش هایی را مشاهده می کردند- که در جست و جوی شکر بودند. [در این آزمایش] موش باید برای دسترسی به منبع [تقویت] یعنی شکر، با پوزه اش به دریچه ای ضربه وارد کند. در ابتدا تکلیف ساده بود اما تعداد ضربات مورد نیاز برای دسترسی به منبع به صورت [تابع] نمایی افزایش می یافت و با تبدیل ضربات مورد نیاز از یک به دو ضربه و بعد پنج ضربه و به همین صورت رو به بالا، در نهایت تمامیِ موش ها تسلیم می شدند.

ثبت فعالیت نورونی، آشکار ساخت که نورون های «انگیزه زدا» یا «نا امیدی» زمانی که موش ها دست از جست و جوی منبع برمی داشتند، بیشترین فعالیت را داشته اند.(ناامیدی، باعث کاهش فعالیت نورون های ناسیسپتین است یا کاهش فعالیت های این نورون ها باعث کاهش انگیزه و امید آوری است؟

باز به بحث قدیمی و فلسفی مرغ و تخم مرغ باز میگردیم: اول تخم مرغ بود یا مرغ؟!

ولی امروز نظریه جهان های موازی این بحث را بازتر و روشن تر کرده است: در ابتدا نه تخم مرغ بود و نه مرغ بلکه نقشه ای برای ساخت مرغ بود. این نقشه در ابتدا نه به صورت تخم مرغ بود و نه جوجه بلکه برنامه ای عام بود، در جهانی- که قوانین و ساختار و جلو و عقب آن، متفاوت از جهان مادی ما بود.

و شاید با توجه به نزدیکی پیوند نفس و روان با جسم، بتوانیم این نقشه را درون روان یا نفس بدانیم و یا بتوانیم جهان مادی خود را از جمله سلول های بدن و سلول های مغزی و ترشحات مادی آنها را، ساخته و تجلی آن بخش غیر مادی بدانیم.

بحث احساساتی مانند ترس و شادی و غم و ... و دوگانگی آن نسبت به جسم، سالها به وسیله فیلسوفان و دانشمندان علوم شناختی و مغز مورد بحث قرار گرفته است و یکی از بزرگترین جدال های معرفتی است.

شاید در مورد احساساتی مانند سرما، گرما، صدای بلند یا دیدن رنگ ها کاملا لازم است در مرحله اول جسم ما مداخله کند.

دقت کنید شاید!!

و مثلا شاید لازم است، چشم به وسیله دوربین خود تصویربرداری کند و یا اعصاب حسی به وسیله تغییرات الکتریکی خود پیام سردی یا گرمی را به مغز مخابره کنند ولی در مورد احساساتی مانند ترس یا شادی یا غم همیشه نیازی به محرک خارجی نیست و همه ما تجربیاتی فراوانی از ترس یا دلهره بی مورد و بدون محرک خارجی یا بدون هیچ شرایط استرس زای بیرونی را داریم.

حتی در مورد احساسات اول مانند دیدن و شنیدن و چشیدن و ...- که در قسمت اول بیان شد- همه ما دیدن و بوییدن و شنیدن را در عالم رؤیا و حین خواب تجربه کرده ایم با اینکه چشم ما بسته است یا جز پتو روی پوست بدن ما نیست و صدایی هم در اتاق خواب ما نیست!

و حتی گاهی فرد روزه دار تشنه، رویایی از نوشیدن آب میبیند و با اینکه ر

وزه است و در حین خواب هم امکان نوشیدن آب نبوده است، پس از بیداری تشنگی او برطرف شده است!

و حتی احساسات دیگر یعنی ترس و لذت هم در عالم خواب، به شدیدترین شکل ها تجربه میشود. یعنی احساسات، وابسته صد در صد با عملکردهای عالم مادی ما نیست بلکه گویا تجربیات احساسی؛ چه احساس ترس یا احساس اضطراب و یا احساس دیدن یا شنیدن، نه تنها بدون ظواهر عالم مادی ممکن است بلکه دارای همان اثرات خوردن و نوشیدن یا لمس و ترس مادی و حتی شدیدتر هم هست. و کسی نیست که تجربه ضربان شدید قلب خود را پس از دیدن صحنه ای بسیار وحشتناک در عالم رؤیا تجربه نکرده باشد.

منو روان غیر مادی- که تحت تاثیر تغییرات مادی نیست و مثلا با گذر زمان منتبدیل به تو یا دیگری نمیشود- این روان، گویا دارای تاثیرات بسیاری بر جسم ماست و گاهی تاثیرات آن بسیار شدیدتر از تاثیرات مادی هم هست.

از سوی دیگر کشف نظریه جهان های موازی و تاثیرات این جهان ها بر هم در سالهای اخیر، دریچه ای را برای تصور امواجی غیر از امواج مادی و تاثیرگذار بر جسم ما میگشاید. و هرچند هنوز تا درک سلسله وار این جهان ها- به گونه ای که هر جهان را نتیجه و تجلی جهان بالاتر بداند- راه زیادی مانده است ولی همین حد هم- که جهان ها را مانند حباب هایی جدا شده از دیگی در حال جوشیدن و گاهی تاثیر گذار بر هم، تصور کنیم- گامی به سوی درست است.

(هستي هاي متعدد و هستی از بي چیزی

قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کیهانی و تفسیر آن، نیازمند فرض کیهان هاي متعدد است

ولی چند جهانی، دری را در برابر اين استدلال می گشاید که میگوید، پایه و اساس تفسیر هستی از بي چیزی تفاوتهای کمی(کوانتومي)خلأ است

و با فرض تعدد هستی ها و با تاثیراتی- که از هستي ها عبور میکند- تفسیر این تفاوتها ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب، این فرضیه- که چیزی از بی چیزی ایجاد شود- از اساس، منهدم میشود و چیزی از بي چیزی اصلا وجود ندارد.

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن چیز وجود داشته باشد؛ تا در این فضا تفاوتهای کوانتومی خلأ یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کیهانی را با مساله هستی های متعدد علت یابی میکنند- اینطور فرض میکنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستي ها همه اش به اصلی واحد باز میگردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند، مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن بیرون میزند!

و ما میتوانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ میگیرد.

بله پائینترین سطح، از هستی ای با سطح بالاتر از آن، منشأ میگیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر تاثیر میگذارند.

و بر اساس این فرضیه، میتوانیم ظهور تفاوتهای کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، تفسیر کنیم، ولی نمیتوانیم محاسبه و محاسبه ثابت کیهانی را تفسیر کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای ثبت آن اقدام کند و او هدفش ایجاد هستی باشد.

و به این ترتیب وجود خدایی- که خواستش ایجاد ماست- مشخص میگردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در سطحی واحد هستند و بر خلاف نظری باشد که ما فرض کرديم و گفتیم این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد تفاوتهای کوانتومی در فضا این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید میشود ناشی از تاثیر هستی ای هست که هستی ما از آن صادر شده است.

و این تایید میکند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ میگیرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر متفاوت است.

و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای تفسیر ثبت ثابت کیهانی ناشايست میکند.

و مثالی برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با تفاوتهای کمی(کوانتومی) فضا و ذرات اوليه، مانند آنهایی- که هستی ما از آنها آغاز شده است- آغاز شده بود، در آن زمان میشد گفت هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای تفسیر ثابت هستی ثبت شده در هستی ما کافی بود اما اگر هر هستی، از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مثلا از چیزی تشکیل شده باشد- که کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده است- در این صورت، این هستی ها همه شان برای تفسیر ثابت کیهانی، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند
احمد الحسن- توهم بی خدایی)

توجه: بین آنچه احمد

الحسن درباره تعدد هستی ها می گوید و دیگر مطالب درباره این نظریه، مقایسه کنید!
خوب ادامه مطلب:
محققان افزودند، در پستانداران، مدارهای عصبیِ مرتبط با جست و جوی پاداش به وسیله ی سازوکارهایی تنظیم می شود تا تعادل زیستیِ [بدن] را حفظ کند. تعادل زیستی، تمایلی برای حفظ ثبات درونی بدن- در مواردی چون دمای بدن، سطح قند خون و غیره- با هدف خنثی کردن تاثیر تغییرات محیطی است.

در حیات وحش، حیوانات برای جست و جوی پاداش در محیط هایی- که منابع اندک اند- کمتر برانگیخته می شوند. کوشش برای پاداش های نامعلوم، می تواند زیان آور باشد یا به علت مواجه ی پرمخاطره با شکارچیان یا به علت اتلاف انرژی.

[وجود] نقص در فرآیندهای تنظیمیِ مذکور، در انسان ها می تواند به شکل اختلالات رفتاری از قبیل افسردگی، اعتیاد و اختلالات خوردن، بازنمود پیدا کند.

نویسنده ی ارشد مایکل بروچس، پروفسور بیهوشی، طب درد و داروشناسیِ دانشکده ی پزشکی و عضو هیئت علمی مرکز جدیدِ نوروبیولوژی اعتیاد، درد و هیجان در دانشگاه واشنگتن، می گوید:

در مسیر یاری رساندن به بیمارانی که نورون های «انگیزه» ی آن ها به درستی کار نمی کنند، یافته ها [ی این تحقیق] می توانند راه زیادی را به پیش ببرند.

او می گوید:

ممکن است ما به سناریو های متفاوتی، فکر کنیم که در آن ها افراد بی انگیزه هستند، شبیه به چیزی که در افسردگی رخ می دهد، و با مسدود کردن فعالیت نورون های نوسیسپتین و یا گیرنده های مربوطه به آن ها کمک کنیم تا احساس بهتری داشته باشند. جنبه قدرتمند در رابطه با کشف این سلول ها [این است که] بیماری های اعصاب و روانی- که بر انگیزش اثرگذارند- می توانند بهبود یابند.

او همچنین می گوید:

با نگاه به آینده، این نورون ها شاید بتوانند در افرادی که در جست و جوی داروهای مخدر هستند و همچنین در دیگر انواع اعتیاد، تغییر داده شوند.

نگاه های درمانی از پایین به بالا، روشی مرسوم در پزشکی امروز است و نتایج کاملا مثبت و خوبی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها داشته است ولی با توجه به نظریه های کشف شده جدید در علوم، به ویژه نظریه جهان های موازی و تاثیر شدید یا این جهان ها بر هم(تاثیر به صورت تجلی و نه تاثیر موازی)، نگاه درمانی از بالا به پایین هم قابل انتظار است نتایج کاملا خوب و حتی بیشتر از درمان های قبلی داشته باشد.

تاثیر روان انسان بر درمان بیماری ها هرگز قابل انکار نیست. نوع نگاه و مشاهده ما بر عالم، میتواند جهانی نو از جمله بیماری ها را بیافریند یا درمان کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان درون توست!

https://www.neurosafari.com/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86/

ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری

پاره ای توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریتاثیر ترکیبات استاتین (سچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز- از مغز درمان های بیماری آلزایمرتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پبیماری گیلن باره و بیمارروح رهاییچراروياها را به یاد نمی آآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی راه پیروزی در زندگی چیستلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هساخت شبکه عصبی با الفبایمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاحساس گذر سریعتر زمانجهشهای مفید و ذکاوتی که دتوسعه برخی شغل ها با هوش شبیه سازی میلیون ها جهان مغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانارتباط شگفت انگیز مغز انخواب سالم عامل سلامتیتاثیر ویتامین دی بر بیماعید نوروز مبارکنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انستاثیر دپاکین بر بیماری مچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز- از مغز درمان های جدید میگرنتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسبیماری ای شبیه آلزایمر و روزه داری و بیمار ی ام اس چراروياها را به یاد نمی آآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل برشته نوروایمونولوژی و نقلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دسفرنامه سفر به بم و جنوب ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیایا بدون زبان میتوانیم تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تفاوتهای جنسیتی راهی براساخت شبکه عصبی مصنوعی با مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاخلاق و علوم اعصابجهشهای مفید و ذکاوتی که دتوصیه های غیر دارویی در سشبیه سازی سیستم های کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنارتباط شگفت انگیز مغز انخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر ژنها بر اختلالات خعامل کلیدی در کنترل کارآنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر داروهای ضد التهاب چه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان های رایج ام استاثیر رژیم گیاهخواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودبیماری ای شبیه ام اس مولتروش مقابله مغز با محدودیفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشارشد مغز علت تمایل انسان بلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرسفرنامه سفر به بم و جنوب ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترایا تکامل هدفمند استتبدیل سلولهای محافط به ستقلید مرحله ای نسبتا پیشساختار شبکه های مغزی ثابمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاختلال در شناسایی حروف و جاذبه و نقش آن در شکلگیریتوصیه هایی در مصرف ماهیشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط غیرکلامی بین انساخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر کپسول نوروهرب بر نعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید میگرن با انتی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری بیش فعالیروش های صرفه جویی در ایجافلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو آزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينزمین زیر خلیج فارس تمدنی لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دسفرنامه سفر به بم و جنوب ماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالایرادهای موجود در خلقت بتری فلوپرازینتلقین اطلاعات و حافظهسخن پاک و ثابتمشکلات نخاعیورزش و میگرناختلالات مخچهحقیقت راستین انسان علم بتوضیحی ساده در مورد هوش مشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتروز یا خوردگی و التهاخودآگاهی و هوشیاريتاثیر کپسول نوروهرب بر تعصب حقوق نورولوونقش حفاظتی مولکول جدید دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام استاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زازدواج های بین گونه ای، ردرمانهای بیماری پارکینستاریخ همه چیز را ثبت کردهنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیروش هایی ساده برای کاهش افلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتزندگی هوشمند در خارج از زلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهسفری به آغاز کیهانماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاگر نعمت فراموشی نبود بستری فلوپرازینتلاش هایی در بیماران قطع سریعترین کامپیوتر موجودمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاختلالات حرکتی در انسانحافظه و اطلاعات در کجاست تکامل چشمشش مرحله تکامل چشممغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دارزش حقیقی زبان قسمت اولخودآگاهی و هوشیاريتاثیر کپسول نوروهرب بر سعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای استفاده از هوش مصنوعی در درک فرد دیگر و رفتارهای انگاهی بر توانایی اجزاي بآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بروش صحبت کردن در حال تکامفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و زیباترین چیز در افزایش سممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بسلولهای بنیادی مصنوعی درمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاگر نعمت فراموشی نبود بستسلیم شدن از نورون شروع متلاشی برای درمان قطع نخاسرگیجه از شایعترین اختلامعنی روزهورزش در کمر درداختلالات صحبت کردن در انحافظه و اطلاعات در کجاست تکامل ابزار هوش ، راه پر ششمین کنگره بین المللی سمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارزش حقیقی زبان قسمت دومخانواده پایدارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمقالاتنقش داروهاي مختلف معروف گیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااستیفن هاوکینگ در مورد هدرک و احساسناتوانی از درمان برخی ویآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اروشهای نو در درمان دیسک بفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فزیرفون داروی ضد ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدسلسله مباحث هوش مصنوعیمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداگر تلاش انسان امروز براتشنج چیستتلاشی جدید در درمان ام اسسردرد و علتهای آنمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاستتکامل زبانصرع و درمان های آنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارزش حقیقی زبان قسمت سومخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش روزه داری در سالم و جنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی تشنجی دربارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاستیفن هاوکینگ در تفسیر درک احساسات و تفکرات دیگناتوانی در شناسایی چهره آیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمروشهای شناسایی قدرت شنوافرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو افسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهزبان چهار حرفی حیات زمینمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارسم زنبور ، کلیدی برای وارمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترابزار هوش در حال ارتقا ازتغییر الگوی رشد مغزی با زتمایل زیاد به خوردن بستنسردرد تنشنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ادغام میان گونه های مختلحس چشایی و بویاییتکامل ساختار رگهای مغزی ضررهای مصرف شکر و قند بر مغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وصفحه اصلینقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاستخوان های کشف شده، ممکدرک تصویر و زبان های مخلتنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیروشی برای بهبود هوش عاطففراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث الکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و بیان، در سایه پیشرمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلاسودمندی موجودات ابزی بر محل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ابزارهای بقای موجود زندتغییر زودتر اتصالات مغزیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسردرد سکه ایمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک (قسمت اول )تکامل شناخت انسان با کشفضررهای شکر بر سلامت مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از نظر علم اعصاب اراده آزدفاع در برابر تغییر ساختتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوالات پزشکینقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداصول سلامت کمردرک عمیق در حیواناتنخستین تصویر از سیاهچالهآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیروشی جدید در درمان قطع نخفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و تکلم برخی بیماریهموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و سیاهچاله و تکینگی ابتدایمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزارهای پیشرفته ارتباط تغییر عمودی سر انسان از پتمساح حد واسط میان مغز کوسرعت فکر کردن چگونه استمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک (قسمت دوم )تئوری تکامل امروز در درمطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز نظر علم اعصاب اراده آزدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیامهای کاربرانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسایتهای دیگرنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به اضطراب و ترسدرگیری اعصاب به علت میتونرمش های مفید در سرگیجهآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دروشی جدید در درمان سکته مفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت چموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير سیاره ابلهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحابزارهای دفاعی و بقای موثبت امواج الکتریکی در عصتنفس هوازی و میتوکندریشلیک فراموشیمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت چهارمتئوری تکامل در پیشگیری و ظهور امواج مغزی در مغز مصمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز آغاز خلقت تا نگاه انسادلایلی که نشان میدهد ما بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااطلاعاتی عمومی در مورد مرقیبی قدرتمند در برابر منرمشهای مهم برای تقویت عآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوريتوکسيمب در درمان ام اسفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت امیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمسیاره ابلهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاثر مضر مصرف طولانی مدت رجمجمه انسان های اولیهتنفس هوازی و میتوکندریشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت پنجمتا 20 سال آینده مغز شما به علم به ما کمک میکند تا مومغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدندان ها را مسواک بزنید تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراطلاعاتی عمومی در مورد مرموزی از نخستین تمدن بشرچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به ریواستیگمینقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفازبان و شناخت حقیقت قسمت دمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اسیر آفرینش از روح تا مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزراثرات مفید قهوهجنسیت و تفاوت های بیناییتو دی ان ای خاص ميتوکندريشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت سومتاثیر مشاهده بر واقعیت بعلایم کمبود ویتامین E را مغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده بلندی در ذهن ما درک بلندیرمز و رازهای ارتباط غیر کچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرزبان و شناخت حقیقت قسمت سمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیایندرالبررسی علل کمر درد در میانسیستم تعادلی بدنمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاثرات مضر ماری جواناجنسیت و تفاوت های بیناییتولید سلولهای جنسی از سلشناسایی سلول های ایمنی امغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتباط هوش ساختار مغز و ژحساسیت روانی متفاوتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعلایم کمبود ویتامین E را نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر رو ح و روان بر جسمچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعبه زودی شبکه مغزی به جای رویای شفافچرا حجم مغز گونه انسان درآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمراه های جدید برای قضاوت رقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هزبان، وسیله شناسایی محیطمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورسیستم دفاعی بدن علیه مغز مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناجزای پر سلولی بدن انسان جهش های ژنتیکی مفید در ساتوانایی مغز و دیگر اجزای شواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهارتباط انسانی، محدود به خلاصه ای از مطالب همایش متاثیر نگاه انسان بر رفتاعلت خواب آلودگی بعد از خونقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز و از مغز دژا وو یا اشنا پنداریتاثیر انتخاب از طرف محیط نقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیبوزون هیگز چیستروبات های ریز در درمان بیچرا در مغز انسان، فرورفتآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداراه های جدید برای قضاوت رقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مسفر نامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیسکته مغزیمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاجزایی ناشناخته در شکل گجهش های ژنتیکی غیر تصادفتوازن مهمتر از فعالیت زیشاهکار قرنمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندارتباط شگفت مغز انسان و فخواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر نگاه انسان بر رفتاعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در