دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت بیستم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت بیستم)
تلاش ها برای مقابله با عوامل مهاجم در محیط، امروز در سایه ی مغز انسان و امکان دسترسی سریع اطلاعات از طریق اینترنت، شکل موثرتری پیدا کرده است. چنگال و دندان و غریدن در جنگل، جای خود را به ریزترین فن آوری ها در عرصه ی علوم داده است؛ به طوری که قادر است در برابر سخت ترین همه گیری ها مطالعات ارزشمندی انجام دهد و راه های بسیار موثری بیافریند.

کشف واکسن های mRNA- که برای اولین بار درتاریخ انسان ساخته میشود- کار بزرگی است که باعث امیدهای فراوانی در آینده در درمان بسیاری از بیماری های لاعلاج شده است. کارهای پژوهشی روی این واکسن ها که از همان ابتدای همه گیری انجام شده است هنوز ادامه دارد و هر چند مطالعات نخستین روی سودمندی و بی خطر بودن این واکسن ها در کوتاه مدت، بسیارجالب توجه بوده است و نتایج واکسیناسیون بخش بزرگی از مردم با این واکسن ها در کشورهای آمریکا و آلمان و انگلستان و...، نتایج بسیار سودمندی را در جلوگیری از همه گیری نشان میدهد، با این حال دانشمندان به تلاش های خود در مورد این واکسن ها ادامه می دهند.

شاید روزی درمان بسیاری از سرطان ها و بیماری های غیر قابل درمان امروز با این واکسن ها محقق شد. آنچه امروز به دست آمده است، هرچند مرگ و میر وسیعی از مردم جهان به خاطر این همه گیری است ولی باید توجه کرد اگر چنین همه گیری ای 100 سال قبل- در زمانی که پیشرفت های کنونی مهندسی ژنتیک نبود- رخ میداد زیان های مالی و جانی آن بسیار بیشتر از امروز بود.

با این حال توزیع ناعادلانه ی واکسن ها در سطح جهانی و نگاه از پشت عینک سیاست، بسیاری از این مطالعات را خاص گروه ها و کشورهای خاصی میکند ولی نگاه تنگ سیاسی، در تاریخ، ماندگار نخواهد شد و نام کسانی خواهد ماند که در جهت علم و با نگاهی دور از نگاه های تنگ، مینگرند.
شناسایی مجموعه ای از زنجیره ی mRNA که خار ویروس کرونا SARS-CoV2 را کدگذاری میکند، در واکسن های فایزر- بیوان- تک و مدرنا( vaccines-BNT-162b2-and-mRNA-1273)

بخش پاتولوژی، ژنتیک، کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه استانفورد
واکسن های mRNA یک وسیله ی کلیدی در حرکت به جلو در چالش هایی است که در هر دو زمینه ی همه گیری ها و مشکلات بهداشت عمومی و پزشکی رخ میدهد. با عرضه ی واکسن ها برای کووید 19 این mRNA های مصنوعی به طور وسیع، گونه های mRNA را در میان جمعیت های انسانی، توزیع و پخش کرده است. با وجود شیوع این واکسن ها در بسیاری از مناطق جهان، سکانس های آن mRNA ها در همه جا حضور ندارد. روش های مورد استفاده در دانشگاه استانفورد، شناسایی و بازآوری آن زنجیره ها را تسهیل میکند.

در این زمینه ما اطلاعات زنجیره ی آزمایشگاهی را بر اجزای mRNA، برای هر دو واکسن کووید 19 مدرنا و فایزر به دست آوردیم. این، اجازه میدهد برای جمع آوری موردهای قبلی کار کنیم و اطلاعات زنجیره هایی را- که قبلا برای RNA بیان شده، گزارش شده بود- به دست بیاوریم.(برای بررسی بیشتر ساختار این واکسن ها میتوان به مقالات معتبر زیر مراجعه کرد
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32756549/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
همچنین برای بررسی بیشتر واکسن های دارای mRNA- که برای اولین بار در تاریخ پزشکی تولید شده اند- میتوان به مقاله زیر ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت هفدهم) در همین کانال مراجعه شود.)

پخش وتوزیع اطلاعات زنجیره برای درمان های با توزیع وسیع، این سود را دارد که به هر پژوهشگر یا پزشک اجازه میدهد از فرایندهای سکانس برداری استفاده کند تا به سرعت از آن سکانس ها برای موارد مورد استفاده در درمان بهره ببرد و تشخیص دهد زنجیره، از واکسن است یا در اصل از میزبان یا از عفونت است.

برای این کار RNA ها از باقی مانده هایی از بخش های کوچکی از دوزهای واکسن- که پس از ایمنی سازی، در ویال ها مانده بود- برداشت شد. در غیر این صورت چنین بخش هایی لازم بود دور ریخته شود ولی زیر نظر اصول خاص پژوهشی سازمان غذا و داروی آمریکا برای پژوهش های بعدی مورد بررسی قرار گرفت.

برای به دست آوردن مقادیر اندک RNA که برای تعیین هویت لازم است، باقی مانده های واکسن با استفاده از عامل TRIzol (Invitrogen) در ترکیب با فنول- کلوروفورم جدا شد.
این با اصالتی- که قبل و بعد از تخلیص به وسیله بیوآنالیزر Agilent 2100 ارزیابی میشود- بررسی شد. پژوهش ما اساسا بر RNA ای تمرکز کرد که پس از دور ریختن ویال در زودترین زمان ممکن، جمع آوری می شود. ما نمونه هایی را آنالیز کردیم که برای حدود 42 روز در دمای حدود 4 درجه منجمد شده بود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [01.04.21 23:50]
ما می بینیم که فورمولاسیون واکسن ها شامل اجزای شیمیایی کلیدی است که در این شرایط ناپایدار هستند. بنابراین این اطلاعات، واکسن را به عنوان یک عامل بیولوژیک پایدار تصور نمی کند. پایداری شیمیایی خود RNA کافی نیست تا باعث پایداری نهایی واکسن ها در شرایط ذخیره و جابجایی زنجیره ی سرد شود. برای تحلیل بیشتر RNA اولیه، با حرارت 94 درجه، قطعه قطعه شد. این کار با سازگار کننده ای- که هگزامر به آن اضافه شده بود- انجام شد و از طریق پروتکل Template-switching polymerase chain reaction (TS-PCR) (Takara SMARTerer Stranded RNA-seq kit), تکثیر شد (این روش یک رونویسی برعکس، همراه با تکثیر PCR است که بر اساس محرک و سکانس موتور PCR در منطقه ی پلی آدنیلاز تحت عنوان دم پلی A عمل میکند. این، اجازه خواندن همه طول رشته ی cDNA را میدهد.)

با استفاده از ایلومینا زنجیره آن ساخته شد. از این طریق، ما توانستیم اطلاعاتی نسبی را در مورد زنجیره و اجزایی که در این ساختار استفاده میشود بفهمیم. این همچنین برای واکسن مدرنا مناسب بود. ساختار واکسن مدرنا در آن زمان بر اساس منابع معتبر، مشخص نبود.

محصولات RNA- که فاقد dsRNA هستند برای تولید واکسن مورد نظر هستند- زیرا اینها پاسخ بیولوژیک ناخواسته ای را- که مهره داران در RNA دو رشته ای با آن مواجهند- به حداقل میرساند.

(https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243
)

در اطلاعات سکانس که ما تحلیل کردیم دیدیم بیشتر موارد خوانده شده از دسته رشته سنس(رشته ای که اطلاعات قابل ترجمه را دارد)است. به علاوه بیشتر موارد آنتی سنس متفاوت از رشته های سننس است زیرا اضافه های مشخصی را- که از پروتکل template switching مورد انتظار است- ندارد.

با آزمودن فقط موارد قابل خواندن از template switching ما مشاهده کردیم هر دو واکسن به طور کامل، موارد سنس را دارد. مطالعات دیگر آزمایشگاهی نیاز است تا مشخص شود این بخش سنس رید sense read در پروتكل SmarterSeq در حقیقت dsRNA حقیقی را در ماده ی اولیه نشان میدهد یا نه.

این کار ارزیابی اولیه ای را از هر دو RNA فراهم میکند که بخشی از اکوسیستم انسانی شده است و ممکن است در مقایر بسیار زیاد دیگر در مطالعات سکانس RNA در بخشی از مردم که قبلا واکسینه شده اند مورد استفاده قرار بگیرد.

واکسن چیزهای بیشتری علاوه بر RNA دارد. باید بدانیم ساخت یک واکسن دارای RNA نیازمند اطلاعات بسیار بیشتری است و مراحل مختلف تولید و شکل دادن علاوه بر سکانس کردن RNA مورد نیاز است(فرمول های پیچیده ای که شامل در کپسول قرار دادن RNA، شیمی سنتز، آنزیم شناسی و دینامیک چربی و غشا میباشد لازم است که باید در تولید واکسن انجام شود.) دانشمندان این کار را برای دو واکسن مدرنا و فایزر انجام دادند و یک پروتکل موفق ساختند که به پشتوانه ی هزاران فرد- سال از دانش، است (شیمی، بیولوژی مولکولی، اطلاعات زیستی، فارماکولوژی، و بسیاری علوم دیگر که نمی توانیم نام ببریم.) تا واکسنی بسازند که هم سودمند و هم بی خطر باشد.

آنالیز ما به معنی ارائه اطلاعات مفیدی به جامعه در ابعاد مختلف است ولی هیچ کدام آنها اینگونه نیست که خودت واکسنآر ان ای درست کنی بلکه دو مورد سودمند وجود دارد: یکی مربوط به پژوهش هایی است که نشان میدهد ویروس ها چگونه کار می کنند و یکی مربوط به طراحی وسایل بالینی و تشخیصی است.

مطالعات نسل های بعدی روی سکانس ها مشابه کاری که ما کردیم طراحی میشود تا حتی پیام های بسیار اندکی را بتواند بگیرد مثلا از روی مقادیر بسیار اندک DNA or RNA در محیط بتواد سکانس های قابل خواندن و دارای اطلاعات را بگیرد. بنابراین همانطور که در بالا بیان شد این سکانس ها در بسیاری از مطالعات سکانسی قابل استفاده خواهد بود. (چه بالینی و یا غیر بالینی)

وقتی کسی بتواند در آینده این سکانس ها را ذخیره سازی کند، دارای ارزش آموزشی خواهد بود. این سکانس ها در دسترس خواهند بود و مهم نیست از کجا آمده اند. برای نمونه، هر آنالیز عمومی یا پزشکی درباره ی سلامت که بر اساس مطالعات سکانسی برای ارزیابی SARS-COV2 و واریان های آن باشد از دانستن سکانس واکسن ها سود خواهد برد تا سکانس های قابل خواندن از آر ان ای های واکسن را از آر ان ای های ویروس تشخیص دهد. آزمایشگاه های تشخیصی که تست های مراقبتی روی اسید نوکلئیک مانند PCR or LAMP assays انجام میدهند نیاز شدیدی دارند سکانس های واکسن را بدانند تا در تشخیص فردی که واکسینه شده است و فردی که دچار عفونت قبلی شده است دچار ابهام نشوند.
NAalytics/Assemblies-of-putative-SARS-CoV2-spike-encoding-mRNA-sequences-for-vaccines-BNT-162b2-and-mRNA-1273
ترجمه همراه به برخی توضیحات از دکتر سلمان فاطمی
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز به تنهایی برای فرهنگ دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به فرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطینقش نظام غذایی در تکامل مدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحنقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در باردارینهایت معرفت و شناخت درک عدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیمنحنی که ارتباط بین معرفتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقچگونه انتظارات بر ادراک روزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاما تحت کنترل ژنها هستیم یحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی نرمشهای مهم برای تقویت عراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمرکز خنده در کجای مغز استخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)نظریه تکامل در درمان بیمزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز مادران و کودکان در زمدندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز برای فراموشی بیشتر کدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبفراموش کارها باهوش تر هستاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نترنقش نظریه تکامل در شناسادر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذاینقش زنجبیل در جلوگیری از درمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قچهار میلیارد سال تکامل بذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوچگونه باغبانی باعث کاهش روزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معماه رجبحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تچرا مغزهای ما ارتقا یافت راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمرگ انتقال است یا نابود شخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پنظریه تکامل در درمان بیمزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتامغز چون ابزار هوش است دلیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی افراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش هورمون های تیروئید ددر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریچهار ساعت پس از کشتار خوکذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کرونامهندسی ژنتیک در حال تلاش ثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهچگونه تکامل مغزهای کنونیروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسماپروتیلینحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایچرا پس از بیدار شدن از خوراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش مراحل ارتقای پله پله کیهخواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درممغز چگونه صداها را فیلتر دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمغز بزرگ چالش است یا منفعداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش هورمون زنانه استروژندر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفالبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرننوآوری ای شگفت انگیز دانرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کرونامولتیپل اسکلروز در زنان جمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وچگونه جمعیت های بزرگ شکل روش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلچرا بیماری های تخریبی مغراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت مرز مرگ و زندگی کجاستخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و مغز ناتوان از توجیه پیدادو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهامغز بزرگ چالشهای پیش روداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خدافرایند تکامل و دشواری هاتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متنقش ژنتیک در درمان اختلادر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقنقش سجده بر عملکرد مغزدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعنوار مغزی روشی مهم در تشخرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهومواد کوانتومی جدید، ممکنجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندچگونه جمعیت های بزرگ شکل روش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومچرا حیوانات سخن نمی گوینرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سمرز بین انسان و حیوان کجاخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریههفت سین یادگاری از میراث ابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به مغز و سیر تکامل ان دلیلی دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمغز بزرگ و فعال یا مغز کوداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزنقش گرمایش آب و هوا در همدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرنقش غذاها و موجودات دريادرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینورزش در کمر دردنورون هاي مصنوعی می توانرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوموجود بی مغزی که می تواندجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسچگونه حافظه را قویتر کنیروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیمحل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابچرا حجم مغز گونه انسان دررشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیمزایای شکلات تلخ برای سلخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چهم نوع خواری در میان پیشیابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز آیندگان چگونه است ؟ديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمغز حریص برای خون، کلید تداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی فرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزانقش آتش در رسیدن انسان بهدر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که نقش غذاها و موجودات دريادرک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینوزوز گوشنورون های ردیاب حافظهرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم موجودات مقهور ژنها هستندجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباننگاه محدود و تک جانبه، مشروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کومحل درک احساسات روحانی دحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیماچرا خشونت و تعصبرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ممسیر دشوار تکامل و ارتقاخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اهمیشه اطمینان تو بر خدا بابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز انسان ایا طبیعتا تمادی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدنقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده ممقاومت به عوارض فشار خون تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجرنقش غذاها و موجودات دريادرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان نوروپلاستیسیتی چیسترویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون همیهمانهای ناخوانده عامل جهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آننگاه انسان محدود به ادراروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریچرا در مغز انسان، فرورفتزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همشکلات نخاعیخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دهمیشه عسل با موم بخوریمابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغز انسان برای ایجاد تمددژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی افلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمغزهای کوچک بی احساسداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازانقش اتصالات بین سلولهای درمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندنوشیدن چای برای مغز مفید رویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بمیگرن سردردی ژنتیکی که بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش منانگاه از درون مجموعه با نگروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها چراروياها را به یاد نمی آزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همشکلات بین دو همسر و برخیخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سهمراهی نوعی سردرد میگرنیابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای شادمانی طدژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمفلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمغزتان را در جوانی سیم کشداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ونقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تونقشه های مغزی جدید با جزیدرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انساننوعی سکته مغزی ، وحشتناک رویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقمیگرن شدید قابل درمان اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنگاهی بر قدرت بینایی دراروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستچراروياها را به یاد نمی آزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشممشکلات روانپزشکی پس از سخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلهوموارکتوس ها ممکن است دابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای شادمانی طدگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار افلج خواب چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیمغزتان را در جوانی سیمکشداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شنقص در تشخیص هیجانات عامدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تونیاز به آموزش مجازی دیجیرویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ومیدان مغناطيسي زمین بشر جهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دنگاهی بر توانایی اجزاي بروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانونزاع بین جهل و علم رو به پزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداوممشکلات روانپزشکی در عقب خطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان رو به کوچک تر شدانشمندان موفق به بازگردپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینقش قهوه در سلامتیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال نقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از دنقطه بی بازگشتدرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امچیزی خارج از مغزهای ما نیرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تمیدازولام در درمان تشنج جواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دناتوانی از درمان برخی ویريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در نزاع بین علم و نادانی رو زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشممشاهده آینده از روی مشاهخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی و کشف زبان هایابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز انسان رو به کوچکتر شددانشمندان نورون مصنوعی سدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زناننقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کننقش داروهاي مختلف معروف درمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطانچند نرمش مفید برای کمردردرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده چگونه مغز پیش انسان یا همرویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی برامکانیزمهای دفاعی در برابجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابناتوانی در شناسایی چهره ریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عامروری بر تشنج و درمان هایحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجنزاع بین علم و جهل رو به پزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر مطالعه ای بیان میکند اهددفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز ایندگان چگونه استمغز ابزار بقای برتر مادیدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش میدان مغناطیسی زمین داروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علوممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه اچند جهانیدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دچگونه هموساپينس بر زمین روبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشما انسانها چه اندازه نزدحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتانخاع ما تا پایین ستون فقرریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مرکز هوشیاری، روح یا بدن خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورنشانه های گذشته در کیهان زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانمعنی روزهدقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ابزار برتر بقادانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش محیط زندگی و مهاجرت دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگنقش روزه داری در سالم و جدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغچندین ماده غذایی که مانندرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری در کجاست؟(قتغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاچگونه واکسن کرونا را توزروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهما انسانها چه اندازه نزدحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیمارینخستین تصویر از سیاهچالهرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستمرکز حافظه کجاستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولنظام مثبت زندگیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی مغز فکر میکند مرگ برای دیدلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی الفاگوبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومینقش نگاه از پایین یا نگاهدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس نقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی دچه زیاد است بر من که در ایدرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم ممنبع خواب و رویاتغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی چگونه آن شکری که می خوریمروزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع ما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از نرمش های مفید در سرگیجهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای مرکز حافظه کجاستخواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)نظریه ی تکامل در درمان بیزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر ت