دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برخی نرمش های گردن

نرمش‌های اساسی کششی گردن

از جملهورزش گردن دردشامل نرمش‌های اساسی کششی گردن است که به صورت زیر انجام می‌شود:

۱) در حالی که عضلات کتف‌تان شل و ریلکس می‌باشد، سرتان را به یک طرف بچرخانید تا احساس کشش در گردن کنید، به طوری که نگاهتان به روی کتف و شانه باشد. ۶ ثانیه مکث کنید و این حرکت را برای هر طرف ۳ بار انجام دهید.

ورزش گردن

ورزش گردن

۲) سر خود را به جلو خم کنید، به‌طوری که چانه‌تان به قفسه‌سینه برسد. برای ایجاد کشش بیشتر می‌توانید با کمک انگشت به آرامی ‌از پشت سر فشار اندکی وارد کنید تا بیشتر به سمت قفسه‌سینه خم شود. زمانی که احساس کشش کردید به مدت ۶ ثانیه مکث کنید و سپس به حالت اولیه برگردید. این حرکت را می‌توانید ۳ بار تکرار کنید.

ورزش تقویت گردن

ورزش تقویت گردن

۳) کف دست را روی پیشانی‌تان قرار دهید (مانند حالت قبل) اما این بار رو به جلو فشار وارد کنید و در اینجا نیز سعی کنید سر و دست حرکت نکند. ۱۰ ثانیه مکث کنید و ۳ بار تکرار کنید.

تمرینات ورزشی برای گردن

تمرینات ورزشی برای گردن

۴) دست خود را دوباره بر کنار سرتان بگذارید اما این‌بار سر خود را به سمت شانه بچرخانید، به طوری که می‌خواهید بالای کتف و شانه را ببینید اما حرکتی نداشته باشید. ۱۰ ثانیه مکث کنید و برای هر طرف ۳ بار تکرار کنید.

۵) گردن خود را به آرامی‌ به بغل خم کنید و با دست نیز فشار اندکی برای ایجاد کشش بهتر وارد کنید؛ ۶ ثانیه مکث کنید و به حالت اولیه برگردید. این حرکت را برای هر سمت ۳ بار انجام دهید.

تمرین درمانی گردن

تمرین درمانی گردن

۶) یک دست خود را یک طرف سرتان بگذارید و سر را به سمت دست فشار دهید، اما سعی نکنید آن را فشار دهید. روی این حالت ۱۰ ثانیه تمرکز کنید. این حرکت را برای هر طرف ۳ بار انجام دهید.

حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

۷) به آهستگی و کم کم سر خود را به طرف چپ خم کنید تا گوش چپ شما با شانه شما تماس پیدا کند یا حداقل تا آنجا که ممکن است به آن نزدیک شود. با انجام این کار باید کشش ملایمی را در عضلات طرف راست گردن خود احساس کنید. کشش زیادی ندهید.

دقت کنید که شانه خود را بالا نبرید. سعی کنید شانه‌هایتان در حالت طبیعی و افتاده باشند. این وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید. حرکت را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید. همین حرکات را با همین مشخصات با خم کردن سر به طرف راست هم انجام دهید.

تمرین گردن درد

تمرین گردن درد

۸) به آهستگی و کم کم سر خود را به طرف جلو خم کنید. اجازه دهید تا وزن سر شما آن را به پایین بیاورد و عضلات پشت گردن شما کشش ملایمی را احساس کند. خیلی کشش ندهید. این وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید.

به آهستگی اجازه دهید سر شما تا آنجا که می‌تواند به سمت عقب برود. سپس به آهستگی دهان خود را یک بار باز و بسته کنید. وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کرده و دوباره به وضعیت اولیه برگردید. حرکات را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.

ورزش درد گردن

ورزش درد گردن

۹) به آهستگی سر خود را به سمت چپ بچرخانید تا جایی که احساس کشش ملایمی در ناحیه راست گردن خود بکنید. این وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید. حرکت را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید. همین حرکات را با همین مشخصات برای طرف راست هم انجام دهید.

ورزش برای گردن درد

ورزش برای گردن درد

۱۰) سر خود را به آهستگی و در حالی که به هیچ طرفی خم نشده و نمی‌چرخد به عقب ببرید به طوری که پوست زیر چانه شما چین‌دار شود و به اصطلاح غبغب پیدا کنید. این وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید. حرکت را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.

تمرین ورزشی

https://biptc.com/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استفاده از نظریه ی تکامل درد باسن و پا به دلیل کاهزندگی فعال و مثبت روند آلواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استسختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکفیلمی بسیار جالب از تغییآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش، یک انسان را ناسازگنگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی ذهن خود را مشغول هماهنگیبحثی درباره احساساتی غیرزیر فشار کووید چه باید کرواکسن ایرانی کرونا تولیدسردرد عروقی میگرنگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیجنین مصنوعیفراموش کارها باهوش تر هسآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط پیوسته ی جهانداروی جدید برای کاهش وزنچالش کمبود اندام برای پیرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز دزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواشکل های متفاوت پروتئین هگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونجهان هوشمندفضا و ذهن بازحس و ادراک سی و هفتمنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز مخالفت بشنودر میان تاریکی و روشناییرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکشادی، پاداش انجام وظیفهپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنجهان شگفت انگیزقانون گذاری و تکاملخواب سالم عامل سلامتی و ینقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغمیوتونیک دیستروفیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر درمان بیماری مولتیپل روش مقابله مغز با محدودیهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن اسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هجامعه ی آسمانیقطار پیشرفتخدا موجود استنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان ما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانریاضیات یک حس جدید استهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزحق انتخابلزوم گذر انسان از حدها و دقیق ترین تصاویر از مغز انوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز براه پیروزی در زندگی چیستهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندحمله ویروس کرونا به مغزمنابع انرژی از نفت و گاز دو داروی جدید برای میاستنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگرشد در سختی استوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودحرکت چرخشی و دائمی کیهانمنابع بی نهایت انرژی در ددژا وو یا اشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در درد زانو همیشه نیاز به جرزندگی هوشمند در خارج از زواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدفیروز نادریآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت دائما بخواننگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیرذهن سالمبخش فراموش شده ی حافظهزیرفون داروی ضد ام اسواکسن اسپایکوژنسرطان کمیت گراییگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريجنگ هفتاد و دو ملت همه را فراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط انسانی، محدود به داروی جدید برای ای ال اسچالش دیدگاه های سنتی در برمز گشایی از اتصالات مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمندانزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج شکل پنجم مادهگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان هوشیارفضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرمهمان ناخواندهاز نخستین همانند سازها تدر مانهای کمر دردرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشب سیاه سحر شودپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکجهانی که نه با یک رخداد و قانون جنگلخواب عامل دسته بندی و حفطنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمیگرن و پروتئین مرتبط با از تلسکوپ گالیله تا تلسکدر سال حدود 7 میلیون نفر روش های صرفه جویی در ایجاهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میانسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکجاودانگی مصنوعیقطره قطرهخدا نور آسمان ها و زمین انه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان آرتروز با ورزش موضریتوکسیمابهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستحقیقت قربانی نزاع بین بی لزوم سازگاری قانون مجازادل به دریا بزننوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون داروراه انسان شدن، راه رفتن وهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا حمایت از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتنوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلترشد، رسیدن به یک هدف نیستویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزحس متفاوتمنابع جدید انرژیدژاوو یا آشناپنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خااحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلادردهای سال گذشته فراموش زندگی و داراییواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانفیزیک مولکولها و ذرات در آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت داروهای مصرفی در ام اسنگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم بخش های تنظیمی ژنومزیرک ترین مردمواکسن اسپایکوژن ضد کروناسرعت فکر کردن چگونه استگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی جنگ و تصور از جنگفراموشی و مسیر روحانیحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط از بالا به پایین مداروی جدید برای دیابتچاالش ها در تعیین منبع هورمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینشکرگزار هر چیزی باش که داگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رجهان های بسیار دیگرقفس ذهنحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریمهندسی ژنتیک در حال تلاش از نخستین همانند سازها تدر محل کار ارزش خودت را برویای شفافهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان پیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشجهانی که از یک منبع، تغذیقانون جنگلخودآگاهی و هوشیارينقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمیگرن و خواباز تکنیکی تا مغز از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف روش هایی برای کم کردن اضطهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خاسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیجایی برای یاد گرفتن باقی لمس کوانتومیخدا بخشنده است پس تو هم بنه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلریسدیپلام تنها داروی تایهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاحقیقت آنطور نیست که به نظلزوم سازگاری قانون مجازادلایلی که نشان میدهد ما بنوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبماست مالی با هوش انسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتراه بی شکستهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایحوادث روزگار از جمله ویرمنابع انرژی از نفت و گاز دولت یا گروهکنوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمخچه تاثیر گذار بر حافظهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری ز گهواره تا گورویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصحس چشایی و بویاییمناطق خاص زبان در مغزدگرگونی های نژادی و تغییچگونه مغز پیش انسان یا همچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیادردی که سالهاست درمان نشزندگی بی دودواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانفیزیک هوشیاریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت53داروهای ام اسنگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استبخش بزرگی حس و ادراک ما ازیست شناسی کل در جزء فراکواکسن دیگر کرونا ساخته شسطح آگاهی، رخدادهای زندگگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونجنگ داده هافراموشی آرمانحس و ادراک قسمت بیست و دونقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط بین هوش طبیعی و هوداروی جدید ضد میگرننابینایی در نتیجه ی گوشی رمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مشکست حتمیگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان هایی در جهان دیگرقفس را بشکنحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهمهندسی بدناز نخستین همانند سازها تدر چه مرحله ای از خواب ، رروان سالمهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پارسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کوانپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهانی در ذهنقانونمندی و محدودیت عالمخودآگاهی و هوشیارينقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمیگرن و روزه داریاز تکینگی تا مغز و از مغز درمان نگهدارنده ی اعتیادروش هایی برای جلوگیری از هوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کنسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمجایی خالی نیستلووفلوکساسینخدای رنگین کماننه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تومورهای مغزی با اریشه های مشترک همه ی موجوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتحقیقت افرادلزوم عدم وابستگی به گوگل دنیا فریب و سرگرمینوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استماشین دانشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ضایعات نخاعیرابطه تشنج و اوتیسمهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرحکمت الهی در پس همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه در کاهش دردهای کمنوروز یا روز پایانیابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سمخاطب قرار دادن مردم، کااز تکامل تا مغز، از مغز تدرک دیگرانزمین در برابر عظمت کیهانویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک (قسمت اول )مناطق خاصی از مغز در جستجدانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش محدود به ابعاد چهارچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیادرس گرفتن از شکست هازندگی در جمع مواردی را برواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهفیزیک و هوشیاریآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمداروهای تغییر دهنده ی سینگاه از دور و نگاه از نزدذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیربخش بزرگتر کیهان ناشناختزیست شناسی باور حقیقت یا واکسن دیگری ضد کرونا از دسعی کن به حدی محدود نشویگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونجنبه های موجی واقعیتفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت بیست و سونقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت مغز انسان و فداروی جدید ضد الزایمرناتوانی از درمان برخی ویرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خطزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب شگفت نیست من عاشق تو باشمپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان یکپارچهقله برای دیدن نه برای به حساسیت روانی متفاوتنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جمهربانی، شرط موفقیتاز نخستین همانند سازها تدر ناامیدی بسی امید استروبات ها قول میدهندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وجهان، تصادفی نیستقارچ بی مغز در خدمت موجودخودت را از اندیشه هایت حفنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنروش هایی ساده برای کاهش اهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دورسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اجاذبهلوب فرونتال یا پیشانی مغخدایی که ساخته ی ذهن بشر نه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجریشه های مشترک حیاتهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم سودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هحقیقت انسانمقاومت به عوارض فشار خون دنیا مکانی بسیار اسرارآمنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز- از مغز درمانهای بیماری پارکینسرادیوی مغز و تنظیم فرکانهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکحافظه میتواند بزرگترین دمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و نورالژیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریزمین زیر خلیج فارس تمدنی ویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج ساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتچگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادست و پا زدن در سایه؟زندگی در سیاهچالهواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمفیزیک آگاهیآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه از درون قفس یا بیرونذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها دبخش دیگری در وجود انسان هزیست، مرز افق رویداد هستواکسن سرطانشلیک فراموشیگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمجنسیت و تفاوت های بیناییفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت بیستمنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انداروی سل سپتناتوانی در شناسایی چهره رمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم شگفت انگیز بودن کیهانپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تجهان یکپارچهقله سقوطخفاش کور و انسان بینا؟نقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاموفقیت هوش مصنوعی در امتاز نشانه ها و آثار درک شددر هم تنیدگی مرزها و بی مروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهجهش های ژنتیکی مفید در ساقبل از آغازخودروهای هیدروژنینمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً میگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آروش جدید تولید برقهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریجاذبه و نقش آن در شکلگیریلوتیراستامخدایا جز تو که را دارمچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSرژیم های غذایی و نقش مهم هیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحقیقت اشیامقایسه رقابت و همکاریدنیای شگفت انگیز کوانتومنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز- از مغز درماندگی به دلیل عادت کرراز تغییرهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توحافظه های کاذبمنابع انرژی از نفت و گاز دوپامین قابل حل در آبنوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک عمیق در حیواناتزمان چیستویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت 67تاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت 74منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادست کردن در گوشزندگی زمینی امروز بیش از واقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی تغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیفیزیکدانان ماشینی برای تآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام میان گونه های مختلداروی فامپیریدین یا نورلنگاه از درون مجموعه با نگذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملبخشیدن دیگران یعنی آرامشزاویه نگاه ها یکسان نیستواکسن سرطانشلیک فراموشیگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمجنسیت و تفاوت های بیناییفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت دهمنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انداروی ضد چاقینادیدنی ها واقعی هستندرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های زبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزشگفت زده و حیران باشپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استجهان کنونی و مغز بزرگتریقلب های سادهخفاش با شیوع همه گیری جدینقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهموفقیت در تفکر استاز نظر علم اعصاب یا نرووسدر هم تنیدگی کوانتومیروبات کیانهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانجهش های ژنتیکی غیر تصادفقبل از انفجار بزرگخورشید مصنوعینمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرروش صحبت کردن در حال تکامهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، پاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتجبران از دست رفته هالوزالمعده(پانکراس)مصنوعخرما منبع بسیار خوب آنتی نه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی رژیم های غذایی و نقش مهم هیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاحقیقت تنها چیزی است که شامقابله ی منطقی با اعتراضدنیایی پر از سیاهچاله نوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمبتکران خودشکوفااز تکینگی تا مغز- از مغزتدرها بسته نیستراست دستی و چپ دستیهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز دورترین نقطه ی قابل مشاهنوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمدل هولوگرافیک تعمیم یافاز خود رها شودرگیری قلب در بیماری ویرزمان و مکان، ابعاد کیهان ویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنALS نگاهی کامل بر بیماری وآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت 75منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیادست آسمانزندگی زودگذروالزارتان داروی ضد فشار سرگردانیگل درون گلدانتو آرامش و صلحیتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتفال نیکوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت هشتاد و نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام دو حیطه علوم مغز و داروی لیراگلوتیدنگاه حقیقی نگاه به درون اذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمربخشش، عقلانی یا غیر عاقلزاوسکا درمان گوشرواکسن ضد اعتیادشنا در ابهای گرم جنوب نیاگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولجهل مقدسفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط غیرکلامی بین انساداروی ضد چاقینادانی در قرن بیست و یکم،رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم زبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسجهان کاملی در اطراف ما پرقلب و عقلخلا، حقیقی نیستنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردمولکول ضد پیریاز نظر علم اعصاب اراده آزدر هم تنیدگی کوانتومی و پروح و آب حیاتهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رجهش های بیماری زا، معمولقبرستان ها با بوی شجاعتخوش قلبی و مهربانینمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمیدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری اس ام ایروشهای نو در درمان دیسک بهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است سندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آنپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالجدا کردن ناخالصی هالیروپریم داروی ترکیبی ضدخسته نباشی بابانهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلرژیم ضد التهابیهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشناسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدحقیقت خواب و رویامقابله با کرونا با علم اسدنیا، هیچ استنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمتواضع باشاز تکینگی تا مغز، از مغز درهای اسرارآمیز و پوشیدهرجزخوانی هایی که امروز بهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فرسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادیناز درخواست ها جدا شودرگیری مغز در بیماری کویزمان و گذر آن سریع استویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرفقر داده ها در هوش مصنوعیآیا واکنش های یاد گرفته وعارضه جدید ویروس کرونا سفلج نخاعی با الکترودهای آیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خحس و ادراک قسمت 78منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هدست بالای دستزندگی سلول در بدن، جدای اواکنش های ناخودآگاه و تقسربازان ما محققا غلبه می گل زندگیتو افق رویداد جهان هستیتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمافاکسیبتآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو حس و ادراک قسمت هشتاد و شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی تشنجی درباردارینگاه دوبارهذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسبدون پیر فلکزبان فرایند تکاملی برای واکسن علیه سرطانشناخت و معرفت، و نقش آن دگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومجهان فراکتالفرد موفقحس و ادراک قسمت سومنقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتروز یا خوردگی و التهاداروی ضد تشنج با قابليت تنازوکلسینرهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پرزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های زنبور عسلپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پیوستهقلب یا مغزخلا، خالی نیستنقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عمولتیپل اسکلروز در زنان از نظر علم اعصاب اراده آزدر هم تنیدگی کوانتومی و دروح در جهانی دیگر استهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و سلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسقدم زدن و حرکت دید را تغیخوش خیالی و خوش بینینمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمیدان های کوانتومی خلااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید ALSروشهای شناسایی قدرت شنواهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشانسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیجدایی خطای حسی استلیس دگرامفتامین یا ویاسخطا در محاسبات چیزی کاملنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ام اسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیحقیقت در علم، هرگز نهایی ملاحظه های اخلاقی دربارهدندان ها را مسواک بزنید تنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبامجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز، از مغز درون قفس یا بیرون از آنرحم مصنوعیهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سرسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را آینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینحافظه و اطلاعات در کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز دی متیل فومارات(زادیوا)(نیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکاز روده تا مغزدرگیری مغز در بیماران مبزمان و صبرویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعدم توقف تکامل در یک اندافلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت 82منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر دستورالعمل مرکز کنترل بیبحثی در مورد عملکرد لوب فزندگی، مدیریت انرژیواکنش به حس جدیدسردرد میگرنگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیفاجعه ی جهل مقدسآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا یا بازگشت به قبل ازداروی جدید ALSنگاهی بر قدرت بینایی دراذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیبدون بار گذشتهزبان متغیرواکسنی با تاثیر دوگانه اشناخت حقیقت یا آرزوهای گگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومجهان قابل مشاهده بخش کوچفرد یا اندیشهحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارزش های وارونهداروی ضد تشنج با قابليت تنباید صبر کرد آتش را بعد روی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا نتیجه ی تلاشپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمجهان پیوستهقلب دروازه ی ارتباطخلاصه ای از مطالب همایش منقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پمواد کوانتومی جدید، ممکناز واقعیت امروز تا حقیقتدر هر سوراخی سر نکنروح رهاییهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسجهشهای مفید و ذکاوتی که دقدرت مردمخوشبختی چیستچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمیدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنروشی برای بهبود هوش عاطفهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروجریان انرژی در سیستم های لا اکراه فی الدینخطا در محاسبات چیزی کاملنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفررژیم غذایی سالم و ضد التههاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز وسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانحقیقت راستین انسان علم بملاحظات بیهوشی قبل از جرده روش موفقیتنوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بمجرم، گاهی قربانی استاز تکینگی تا مغز، از مغز درون آشفته ی تو و ظاهر خنرحم مصنوعیو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را آینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندحافظه ی هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز دین اجبارینیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استاز سایه بگذردرگیری مغزی در سندرم کووزمان واقعیت است یا توهمویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهتنفس هوازی و میتوکندریستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکفلج خوابآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت 87منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدغدغه نتیجه ی نادانی استبحثی درباره هوش و تفاوتهزندان ذهنیواکسن های شرکت فایزر آمرسردرد میگرن در کودکانگلوئونتو با همه چیز در پیوندیتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیفاصله ها در مکانیک کوانتآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتوکين تراپی روشی جديد داروی جدید s3 در درمان ام نگاهی بر توانایی اجزاي برفلکس وتری با توضیح دکتر هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چبدون زمان، ماده ای وجود نزبان مشترک ژنتیکی موجوداوابستگی یعنی قلادهشناخت درون، شناخت بیرون؛گاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان موازی و حجاب هافرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارزش های حقیقی ارزش های غداروی ضد تشنج توپیراماتنبرو و انرژی مداومرویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا تلاشپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیجهان پر از چیزهای اسرار آقلب روباتیکخلاصه ای از درمان های جدینقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنموجود بی مغزی که می توانداز کجا آمده ام و به کجا میدر والنتاین کتاب بدید همروزه داری متناوب، مغز را هوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد سلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوجهشهای مفید و ذکاوتی که دقدرت و شناخت حقیقتخوشبختی دور از رنج های مچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو میدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری روشی جدید در درمان قطع نخهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنجریان انرژی در سیستم های لاموژین داروی ضد اوتیسم؟خطای ادراک کارماچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانرژیم غذایی ضد التهابیهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایحقیقت غیر فیزیکیممانتین یا آلزیکسا یا ابدهن، بزرگترین سرمایهنوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز، از مغز دروغ نگو به خصوص به خودترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهروفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع سال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عحافظه انسان و حافظه ی هوشمنابع انرژی از نفت و گاز دین، اجباری نیستچیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتاز علم جز اندکی به شما دادرگیری مغزی در سندرم کووزمان پلانکویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس بدون اکسیژنستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهفلج خواب چیستآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان اولین سلول مصنچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دذهن ما از در هم شکستن منببحثی درباره هوش و تفاوتهزونیسومایدواکسن کووید 19 چیزهایی که سردرد میگرنی در کودکانگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانفاصله ی همیشگی تصویر سازآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویاحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط میکروب روده و پارداروی جدید لنفوم و لوکمینگاهت را بلند کنرفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه و ساختار پیچیده مزبان چهار حرفی حیات زمینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشناسایی تاریخچه ی تکاملیگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشجهان ما میتواند به اندازفردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگمنبع خواب و رویاارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی ضد جنون در درمان تیرویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرنپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتجهان پر از چیزهای جادویی قلب را نشکنخم شدن فضا-زماننقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالموجودات مقهور ژنها هستنداز کسی که یک کتاب خوانده در یک فراکتال هر نقطه مرکروزه داری و التهاب زیانبهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير سلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم جوانان وطنقدرت کنترل خودخانه ی تاریکچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمکان زمان یا حافظه زماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانروشی جدید در درمان نابینهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتجریان انرژی در سیستم های لایو دوم دکتر سید سلمان فخطای حسچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماننعناعماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانرژیم غذایی ضد دردهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپوسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک آموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدحقیقت غیر قابل شناختمن کسی در ناکسی دریافتم دو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز، از مغز دریای خدارساناها و ابر رساناها و عوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخاسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملحباب های کیهانی تو در تومنابع انرژی از نفت و گاز دیوار همه اش توهم بودچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریهنر فراموشیازدواج های بین گونه ای، ردرگیری اعصاب به علت میتوزمان به چه دلیل ایجاد میشویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آوربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد ستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بفلج دوطرفه عصب 6 چشمآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت چهل و هفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان تغییر میدان مغچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجذهن چند جانبه نیازمند نگبحثی درباره هوش و تفاوتهزونا به وسیله ویروس ابله واکسن کرونا و گشودن پنجرسردرد و علتهای آنگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرفتون های زیستیآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط ماده و انرژیداروی جدید میاستنی گراویچالش هوشیاری و اینکه چرا رفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه ی مسلط ژنها در اختزبان نیاز تکاملی استوبینار اساتید نورولوژی دشناسایی سلول های ایمنی اگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنجهان مادی، تجلی فضا در ذهفرزندان زمان خودحس و ادراک قسمت ششمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بمنتظر نمان چیزی نور را بهارزش حقیقی زبان قسمت دومدارویی خلط آوررویا و خبر از آیندههوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریجهان دارای برنامهقوی تر باشخونریزی مغز در سندرم کوونقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت مورد نادر همپوشانی دو بیاز آغاز خلقت تا نگاه انسادر کمتر از چند ماه سوش جدروزه داری و بیمار ی ام اس هوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون سلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماجوانان وطنقدرت انسان در نگاه به ابعخانواده پایدارچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسروشی جدید در درمان سکته مهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیجراحی گردن همیشه برای دیلبخند بزن شاید صبح فردا زخطر آلودگی هوانون و القلمابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو ماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم براه فراری نیستهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیحقیقت، آن چیزی نیست که جلمن پر از تلخیمدو بیماری روانی خود بزرگ نور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستمحدودیت چقدر موثر استاز تکامل تا مغز از مغز تا درک فرد دیگر و رفتارهای ارستگاری محدود به یک راه نوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی آیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان حباب هایی تو در تومنابع انرژی از نفت و گاز دیوار، از ابتدا توهم بودچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهاسکلت خارجی در درمان اختدرب بسته با غیر خود باز مزمان شگفت انگیزویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتفن آوری های جدید علیه شناآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت چهل و هشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روش هاي جدیدی چگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هاذهن هوشیار در پس ماده ی مبحثی درباره هوش و تفاوتهزیان غذاهای پرچربواکسن کرونا از حقیقت تاتسردرد به دلیل مصرف زیاد مگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایجلو رفتن یا عقبگردفروتنی معرفتیآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط متقابل با همه ی حیداروی جدید آلزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا رفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زبان و کلمه حتی برای کسانوجود قبل از ناظر هوشمندشواهدی از نوع جدیدی از حاگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیجهان مرئی و نامرئیفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیمنتظر زمان ایده آل نشوارزش حقیقی زبان قسمت سومدارویی ضد بیش فعالی سیسترویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید گوشی و چشمی، آماده شپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریجهان در حال نوسان و چرخشقیچی ژنتیکیخواندن ، یکی از شستشو دهننقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واموسیقی نواز انفجار بزرگ تا انفجار در آرزوهایت مداومت داشتهروزه داری سلول های بنیادهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزجواب دانشمند سوال کننده قدرت ذهنخار و گلچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ مکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسريتوکسيمب در درمان ام اسهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنبعد پنجمسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانجستجوی متن و تصویر به صورلحظات خوش با کودکانخطرات هوش مصنوعینوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث ماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان زخم دیابتی با تکنوراه نجاتهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی براسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالمآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریحقایق ممکن و غیر ممکنمن بی من، بهتر یاد میگیرمدو بار در هفته ماهی مصرف نور درونابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممحدودیت های حافظه و حافظاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش ارشته نوروایمونولوژی و نقوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استحد و مرزها توهم ذهن ماستمنابع انرژی از نفت و گاز دید تو همیشه محدود به مقدچیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمنددرختان چگونه بر تشکیل ابزمزمه ات مانده در گوشمویشن پروزنان باهوش ترواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغحس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روشی برای تبدینگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیباذهن و شیمی بدنبحثی درباره هوش و تفاوتهزیباترین چیز در پیر شدنواکسن کرونا ساخته شده توسردرد تنشنگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیجلوتر را دیدنفروتنی و غرورآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط چاقی و کاهش قدرت بداروی جدید ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا رقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودبرین نت به جای اینترنتزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیشواهدی از دنیسوان(شبه نئگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدجهان مشارکتیفساد اقتصادی سیتماتیک درحس و ادراک قسمت شصت و دونقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیمنحنی که ارتباط بین معرفارزش خود را چگونه میشناسداستانها و مفاهیمی اشتبارویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکشاید درست نباشدپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستجهان در حال ایجاد و ارتقاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخواب زمستانی سلول های سرنقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوموسیقی هنر مایع استاز بار خود بکاه تا پرواز در آسمان هدیه های نادیدنروزهای بد باقی نمیماندهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیماسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقجواب سنگ اندازیقدرت عشقخارق العاده و استثنایی بچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریریه زغالیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کروناسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر پروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چجستجوی هوشیاری در مغز مالرزش ناشی از اسیب به عصبدفاع از پیامبرنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ساده ی روماتیسمراه های جدید برای قضاوت رهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟حل مشکلمننژیتدو برابر شدن خطر مرگ و مینوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمحدودیت درک انساناز تکامل تا مغز، از مغز تدرک و احساسرشد مغز فرایندی پیچیده اوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشحریص نباشمنابع انرژی از نفت و گاز دیدن خدا در همه چیزنکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور درختان اشعار زمینزنجیرها را ما باید پاره کواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولووفواید روزه داری متناوبآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش، قفل ذهن را باز میکننگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخوردذهن تو همیشه به چیزی اعتقبحثی درباره احساسات متفازیباترین چیز در افزایش سواکسن آلزایمرسردرد سکه ایگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را جمجمه انسان های اولیهفرگشت و تکامل تصادفی محض آیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط هوش ساختار مغز و ژداروی جدید برای میاستنی چالش هوشیاری و اینکه چرا رموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودبرای یک زندگی معمولیزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سشیشه ی بازالتی و سیلیکونگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشجهان معنافشار و قدرتحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش درختان در تکاملاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلمنشأ اطلاعات و آموخته ها از فرد ایستا و متعصب بگذردخالت در ساختار ژنهارویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمرسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکشایسته نیست در جیب خود قرپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استجهان ریز و درشتقانون مندی نقشه ژنتیکی مخواب سالم عامل سلامتینقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استمیهمانهای ناخوانده عامل از بحث های کنونی در ویروسدر آستانه ی موج پنجم کوویروزهای سختهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی رودسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیجوسازی مدرنقضاوت ممنوعخبر مهم تلسکوپ هابلچندجهانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانریواستیگمینهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کروناسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریحفره در مغزلرزش عضله یا فاسیکولاسیودفاع در برابر تغییر ساختنوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز براه های جدید برای قضاوت رهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استحلقه های اسرارآمیزمنابع انرژي پاک سرچشمه حدو برابر شدن خطر مرگ و مینورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیمرشد مغز علت تمایل انسان بوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاحرکات چشم، ترجمه کننده ی منابع انرژی از نفت و گاز دیدگاه نارسای دوگانه ی مچگونه مولکول های دی ان ایاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمدرد و درس