دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک تا کمک به انسان تا ابزاری زیان بار بر انسان قسمت چهارم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا ابزاری زیان بار بر روح و جسم انسان- قسمت چهارم

هوش مصنوعی، یکی از پیشینیان ناشناخته و مبهم را در ژنوم بشری کشف میکند. با استفاده از علوم بیوانفورماتیک، تصویر مبهم پیشینیان انسان، واضحتر میشود.

فسیل های مبهم، در سایه علوم آمار زیستی، از ابهام بیرون میرود و بیوانفورماتیک، ما را تا عمق تاریخ عقب میبرد و نگاه ما را از توهمات به سوی مشاهدات میراند. شاید در زمان داروین، فسیل ها مبهم و گنگ بود و خود او هم به تحلیل های کاملی نرسید ولی امروز علم ژنتیک، غبار از حقیقت مبهم کشف شده به وسیله داروین برداشته است.

تحلیل ساختار ژنتیکی و مقایسه شباهت ها و تفاوت های این ساختار، به ما کمک میکند، ریشه های مشترک بین موجودات را بشناسیم. وقتی یک زوج مشترک صاحب فرزندانی میشوند، ساختار ژنتیکی فرزندان آنها متفاوت است.

با تحلیل ساختار ژنتیکی فرزندان، به راحتی میتوان نتیجه گیری کرد، آنها از کدام مادر و پدر منشا گرفتهاند.

(بیوانفورماتیک (Bioinformatic

بیوانفورماتیک، یک دانش بین رشته ای است که شامل روشها و نرم ­افزارهایی برای فهم اطلاعات زیستی است. بیوانفورماتیک به عنوان یک دانش بین رشته ای، به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات زیست شناسی، از ترکیب علوم کامپیوتر، آمار، ریاضی و مهندسی استفاده می ­کند. به عبارتی دیگر از بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل درون کامپیوتریِ مسائل زیست شناسی با استفاده از تکنیک های ریاضی و آمار استفاده می شود.

بیوانفورماتیک، از برنامه ریزی های کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل اختصاصی ژنومیکس استفاده می کند. از دیگر کاربردهای متداول بیوانفورماتیک، شناسایی چند شکلی­ های تک نوکلئوتیدی (SNPs) و ژن های کاندید است. چنین شناسایی هایی اغلب، با هدف فهم بهتر پایه ژنتیکی بیماری ها، تطابق و ایجاد خواص مطلوب(خصوصا در گونه های کشاورزی)یا شناخت تفاوت های میان جمعیت ها انجام می شود.

بیوانفورماتیک همچنین به دنبال فهم بیشتری از اصول ساختاری نوکلئیک اسیدها و توالی پروتئین ها در قالب علم پروتومیکس می باشد.

در زیست شناسی مولکولی تجربی، تکنیک های بیوانفورماتیک مانند پردازش سیگنال و تصویرسازی سه بعدی سبب می شود مقادیر بالایی از اطلاعات خام بدست بیاید.

تفسیر این اطلاعات نتایج جالبی را به ما ارائه می کند. برای مثال در زمینه ژنتیک و ژنومیکس، بیوانفورماتیک به تعیین توالی، تفسیر اطلاعات ژنومی و جهش های مشاهده شده در انسان، کمک می کند.

بیوانفورماتیک همچنین نقش مهمی در تجزیه و تحلیل، تنظیم و بیان ژن و پروتئین ایفا می کند. در حالت کلی بیوانفورماتیک به مقایسه ژنتیک و اطلاعات ژنومیکس و به دنبال آن به فهم چگونگی تکامل زیست مولکولی کمک می­کند. این علم همچنین در شبیه سازی و مدلسازی DNA و RNA و پروتئین ها و تعاملات زیست مولکولی، کمک کننده است.

تاریخچه:

از لحاظ تاریخی، اصطلاح بیوانفورماتیک به معنای امروزی آن نیست. پائولین هوگوگ و بن هسپر بیوانفورماتیک را در سال ۱۹۷۰ برای اشاره به مطالعه در زمینه پردازش اطلاعات و سیستم های زنده اختراع کردند. این تعریف از بیوانفورماتیک، این علم را به عنوان یک حوضه در موازات با بیوفیزیک(مطالعه فرآیندهای فیزیک در سیستم های زیستی)یا بیوشیمی(مطالعه فرآیندهای شیمی در سیستم های زیستی) قرار می­دهد. همچنین امروزه با استفاده از بیواینفورماتیک، کشفیات بزرگی در مورد قانونمند بودن نقشه ژنتیکی و مهندسی کاملا آگاهانه آن انجام شده است. به مقالات هدفمندی و قانونمندی نقشه ژنتیکی در همین کانال مراجعه شود.)

هوش مصنوعی یکی از پیشینیان ناشناخته و مبهم را در ژنوم بشری کشف میکند.

هیچ کس نمی دانست این زن کیست، فقط میدانستند کاملا متفاوت است. دختری بالغ با ظاهری کاملا متفاوت از 50 هزار سال قبل گویا از پیشینیان دو رگه انسان جدید است.

و پیش از این دانشمندان مشابه او را ندیده بودند ولی به این نتیجه رسیدند که این دختر، یگانه نبوده است. در پژوهش جدیدی برای مطالعه بر روی ساختار پیچیده انسان ما قبل تاریخ، دانشمندان هوش مصنوعی(بیواینفورماتیک) کوشیدند نوعی ناشناخته از گونه بشری را- که انسان جدید در مسافرتی طولانی از آفریقا طی هزاران سال پس از آن آمد- بشناسند.

جاوم برترانپتیت دانشمند زیست شناسی تکاملی در دانشگاه پومپئو فابرا در اسپانیا میگوید: آنچه بیرون رفتن از آفریقا خواهد بود، حدود 80 هزار سال قبل، شروع شده است و این زمانی است که بخشی از ساکنان- که ریشه انسان های جدید هستند- از قاره آفریقا بیرون آمدند و به قاره های دیگر رسیدند و ساکنان فعلی را تشکیل دادند. وقتی انسان های معاصر این مسیر طولانی را از آفریقا تا اوراسیا پیمودند کارهای دیگری هم کردند و آن زاد و ولد با گونه های دیگر شبه انسان بود که بعدها منقرض شدند.

حتی تا زمان نزدیک به امروز این اعتقاد وجود داشت که

شرکای جنسی، شامل نئاندرتال ها و دنیسووان بودهاند و این مطلب تا سال 2010 ناشناخته و مبهم بود ولی اکنون انسان سوم از اسیدهای نوکلئیک اوراسیا جدا شده است و این به کمک معادله های خوارزمی عمیقی است که در طول ترکیب های پیچیده ژنتیکی انسان قدیم و جدید انجام میشود.

با بهره از تکنولوژی آماری- که نتیجه گیری های نظری و فرضی خوانده میشود- پژوهشگران، دلیلی بر آن چیزی یافتند کهانحراف سومخوانده میشود و آنها مشابه ساکنان قدیمی هستند که طی هجرت دسته جمعی از آفریقا با انسان جدید، تبدیل به انسان دو رگه شدند.

پژوهشگران در مقاله خود می نویسند: اینها یا با نسل نئاندرتال و دنیسوان مرتبط هستند یا زود از آنها جدا میشوند و این یعنی احتمال دارد انسان سوم در تاریخ گونه بشری مخلوط نئاندرتال و دنیسوان باشد.

ژنوم بشری

دید عمیق آموزشی و مشاهده دختر بالغ- که فسیلی دورگه را ثابت کرد و سال گذشته کشف شد- این ابتدای کار است و روشهای مختلف پژوهشی در این مورد یکسان نیست.

یکی از اعضای گروه پژوهشی و متخصص در علم آمار ژنتیکیمایوخ موندالاز دانشکده تاروت در استونی میگوید: نظریه ما با نمونه کشف شده دنیسووا همراهی دارد و با این وجود احتمالات دیگر هم ممکن است و غیر ممکن نیست.و اکتشافات در این عرصه، به سرعت و با حجمی زیاد، می آید.

گروه دیگری از پژوهشگران در سال گذشته نشانه ای با نامرخداد ازدواج سومرا بین نئاندرتال و دنیسووان بیان کردند و سلسله زمانی، در مورد چگونگی برخورد و زاد و ولد این گونههای منقرض شده را با تفاصیل بیشتر از گذشته مورد تاکید قرار دادند.

بسیاری از پژوهش هایی که باید بعدا انجام شود تطبیق این نوع از تحلیل به وسیله هوش مصنوعی را انجام میدهد و آن، بیوتکنولوژی جدیدی در بررسی پیشینیان انسان است در حالی که نشانه های فسیلی کشف شده در مورد آنها بسیار اندک است.

ولی پس از پژوهش، آنچه گروه پیدا کرد، فقط فرایند شکل گیری درونی طولانی مدت را تفسیر نمیکند بلکه اطلاعاتی دراین مورد میدهد که ما چه کسانی هستیم. بردرانپتیتبه مجله اسمیتسونیانمیگوید: اعتقاد داشتیم که اختلافات زیادی را در ژنوم در زمان کشف واقعیت نئاندرتال و دنیسوان، خواهیم داشت و نتایج کنونی را میبینیم که مطلب را به بهترین شکل توضیح میدهد. وقتی بخش های. مختلف بدن نئاندرتال و دنیسوان مطرح شود، بخشی از ژنوم، کاملا متفاوت خواهدبود ولی در فرزندان ناشی از زاد و ولد این دو گونه، اینطور نیست.

https://ibelieveinsci.com/?p=61384


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شش مرحله تکامل چشموزوز گوشالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عضلانی که طی سخن گفتن چقدکندر در بیماریهای التهابايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش اناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیکدانان ماشینی برای تزندگی هوشمند در خارج از زنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژي پاک سرچشمه حسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی در کامپیوترهااصول سلامت کمرتری فلوپرازینمجموعه های پر سلولی بدن مسریعترین کامپیوتر موجودهزینه ای که برای اندیشیدآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست مغز فکر میکند مرگ برای دیششمین کنگره بین المللی سیک پیشنهاد خوب برای آسان امیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمغز بزرگ چالش است یا منفعمقالاتکوچک شدن مغز از نئاندرتاايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ونقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامناتوانی در شناسایی چهره از آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرگشت و تکامل تصادفی محض زیباترین چیز در افزایش سهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع ممحل درک احساسات روحانیسرگیجه از شایعترین اختلاهستي مادي ای که ما کوچکترآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست مغز ما کوچکتر از نیم نقطهمغز مادران و کودکان در زمصرع و درمان های آنیکی از علل محدودیت مغز امامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر ویتامین دی بر بیماکودک ایرانی که هوش او از ايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای اثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بنخاع ما تا پایین ستون فقراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسزیرفون داروی ضد ام اسهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستمحل درک احساسات روحانی دسردرد و علتهای آنهستی ما پس از شروعی چگال آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستمغز چون ابزار هوش است دلیضررهای مصرف شکر و قند بر یادگیری مهارت های جدید دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملمغز حریص برای خون، کلید تصفحه اصلیکودکان خود را مشابه خود تای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوانخستین تصویر از سیاهچالهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستزبان چهار حرفی حیات زمینهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی درمانگر کامپیاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زمحدودیت های حافظه و حافظسردرد تنشنو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییحس و ادراک (قسمت اول )مغز چگونه صداها را فیلتر ضررهای شکر بر سلامت مغزیادآوری خواب و رویاانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختمغز زنان جوانتر از مغز مرسوالات پزشکیکوری گذرای ناشی از موبایایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفنرمش های مفید در سرگیجهاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغزبان و بیان، در سایه پیشرهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسردرد سکه ایویتامین E برای فعالیت صحآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت دوم )مغز آیندگان چگونه است ؟طی یکصد هزار سال اخیر هرچژن هوش و ساختارهای حیاتی انگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز امغزهای کوچک بی احساسپیامهای کاربرانکی غایب شدی تا نیازمند دلایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به اجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسممیهمانهای ناخوانده عامل سیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پمخچه ابزاري که وظیفه آن فسرعت فکر کردن چگونه استویتامین E در چه مواد غذایآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک قسمت چهارممغز انسان ایا طبیعتا تماظهور امواج مغزی در مغز مصژن یا نقشه توسعه مغز و نقاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بمغزتان را در جوانی سیمکشسایتهای دیگرکاهش التهاب ناشی از بیماایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط قانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر میگرن سردردی ژنتیکی که بسیاره ابلهانهوش احساسیبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصمدارک ژنتیکی چگونه انسانشلیک فراموشیویتامین دی گنجینه ای بزرآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خدابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجممغز انسان برای ایجاد تمدعلم به ما کمک میکند تا موژنها نقشه ایجاد ابزار هوانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سقارچ بی مغز در خدمت موجودزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر سیاره ابلهانهوش احساسیبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهمروری بر تشنج و درمان هایشنا در ابهای گرم جنوب نیواکنش های ناخودآگاه و تقآیا رژیم غذایی گیاهی سلابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سوممغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را ژنها ، مغز و ارادهانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مقدم زدن و حرکت دید را تغیزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مکانیزمهای دفاعی در برابسیر آفرینش از روح تا مغز هوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییمرکز خنده در کجای مغز استشناخت و معرفت، و نقش آن دواکسن سرطانآیا راهی برای رفع کم آبی بحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتمغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را ژنهای هوش ، کدامندانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب نقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب قدرت انسان در نگاه به ابعزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر ما انسانها چه اندازه نزدسیستم تعادلی بدنهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمرگ انتقال است یا نابود ششناسایی سلول های ایمنی اواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآیاما مقهور قوانین فیزیکبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش ممغز انسان رو به کوچک تر شعلت خواب آلودگی بعد از خوکلرال هیدرات برای خوابانانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(نقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم لوب فرونتال یا پیشانی مغزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیما انسانها چه اندازه نزدسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوشیاری کوانتومیبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سامراحل ارتقای پله پله کیهشواهدی از دنیسوان(شبه نئوراپامیل در بارداریآزمون ذهنی گربه شرودینگرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز انسان رو به کوچکتر شدعوارض ازدواج و بچه دار شدکمردرد و علل آناولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهما با کمک مغز خود مختاريمسکته مغزیهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمزایای شکلات تلخ برای سلشاهکار قرنورزش هوازی مرتب خیلی به قافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیمغز ایندگان چگونه استعید نوروز مبارککمردرد با پوشیدن کفش منااولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپندارینقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سفلج بل، فلجی ترسناک که آنراه پیروزی در زندگی چیستنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کاستفاده از هوش مصنوعی در ما تحت کنترل ژنها هستیم یساخت شبکه عصبی با الفبایهیچگاه از فشار و شکست نترآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دمسیر دشوار تکامل و ارتقاشبیه سازی میلیون ها جهان ورزش هوازی ، بهترین تمریافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یمغز ابزار برتر بقاعامل کلیدی در کنترل کارآکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه حافظه را قویتر کنیارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابرشته نوروایمونولوژی و نقنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ماه رجبساخت شبکه عصبی مصنوعی با هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات نخاعیشبیه سازی سیستم های کوانورزش و میگرنافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمغز از بسیاری حقایق می گرعسل طبیعی موثر در کنترل بکنگره بین المللی سردرد داولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودینگاهی بر قدرت بینایی درااز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیسترشد مغز علت تمایل انسان بنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کماستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سماپروتیلینساختار شبکه های مغزی ثابهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریمشاهده آینده از روی مشاهشباهت زیاد بین سلول هاي عورزش بهترین درمان بیش فعورزش در کمر دردالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمغز برای فراموشی بیشتر کعصب حقوق نورولووکنگره بین المللی سردرد داوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدینقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی نوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجانگاهی بر توانایی اجزاي باز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغییزمین زیر خلیج فارس تمدنی نظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکممانتین یا آلزیکسا یا ابسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کماستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینمبانی ذهنی سیاه و سفیدسخن پاک و ثابتهدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بمعنی روزهشباهت زیاد بین سلول هاي ع