دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک تا کمک به انسان تا ابزاری زیان بار بر انسان قسمت چهارم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا ابزاری زیان بار بر روح و جسم انسان- قسمت چهارم

هوش مصنوعی، یکی از پیشینیان ناشناخته و مبهم را در ژنوم بشری کشف میکند. با استفاده از علوم بیوانفورماتیک، تصویر مبهم پیشینیان انسان، واضحتر میشود.

فسیل های مبهم، در سایه علوم آمار زیستی، از ابهام بیرون میرود و بیوانفورماتیک، ما را تا عمق تاریخ عقب میبرد و نگاه ما را از توهمات به سوی مشاهدات میراند. شاید در زمان داروین، فسیل ها مبهم و گنگ بود و خود او هم به تحلیل های کاملی نرسید ولی امروز علم ژنتیک، غبار از حقیقت مبهم کشف شده به وسیله داروین برداشته است.

تحلیل ساختار ژنتیکی و مقایسه شباهت ها و تفاوت های این ساختار، به ما کمک میکند، ریشه های مشترک بین موجودات را بشناسیم. وقتی یک زوج مشترک صاحب فرزندانی میشوند، ساختار ژنتیکی فرزندان آنها متفاوت است.

با تحلیل ساختار ژنتیکی فرزندان، به راحتی میتوان نتیجه گیری کرد، آنها از کدام مادر و پدر منشا گرفتهاند.

(بیوانفورماتیک (Bioinformatic

بیوانفورماتیک، یک دانش بین رشته ای است که شامل روشها و نرم ­افزارهایی برای فهم اطلاعات زیستی است. بیوانفورماتیک به عنوان یک دانش بین رشته ای، به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات زیست شناسی، از ترکیب علوم کامپیوتر، آمار، ریاضی و مهندسی استفاده می ­کند. به عبارتی دیگر از بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل درون کامپیوتریِ مسائل زیست شناسی با استفاده از تکنیک های ریاضی و آمار استفاده می شود.

بیوانفورماتیک، از برنامه ریزی های کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل اختصاصی ژنومیکس استفاده می کند. از دیگر کاربردهای متداول بیوانفورماتیک، شناسایی چند شکلی­ های تک نوکلئوتیدی (SNPs) و ژن های کاندید است. چنین شناسایی هایی اغلب، با هدف فهم بهتر پایه ژنتیکی بیماری ها، تطابق و ایجاد خواص مطلوب(خصوصا در گونه های کشاورزی)یا شناخت تفاوت های میان جمعیت ها انجام می شود.

بیوانفورماتیک همچنین به دنبال فهم بیشتری از اصول ساختاری نوکلئیک اسیدها و توالی پروتئین ها در قالب علم پروتومیکس می باشد.

در زیست شناسی مولکولی تجربی، تکنیک های بیوانفورماتیک مانند پردازش سیگنال و تصویرسازی سه بعدی سبب می شود مقادیر بالایی از اطلاعات خام بدست بیاید.

تفسیر این اطلاعات نتایج جالبی را به ما ارائه می کند. برای مثال در زمینه ژنتیک و ژنومیکس، بیوانفورماتیک به تعیین توالی، تفسیر اطلاعات ژنومی و جهش های مشاهده شده در انسان، کمک می کند.

بیوانفورماتیک همچنین نقش مهمی در تجزیه و تحلیل، تنظیم و بیان ژن و پروتئین ایفا می کند. در حالت کلی بیوانفورماتیک به مقایسه ژنتیک و اطلاعات ژنومیکس و به دنبال آن به فهم چگونگی تکامل زیست مولکولی کمک می­کند. این علم همچنین در شبیه سازی و مدلسازی DNA و RNA و پروتئین ها و تعاملات زیست مولکولی، کمک کننده است.

تاریخچه:

از لحاظ تاریخی، اصطلاح بیوانفورماتیک به معنای امروزی آن نیست. پائولین هوگوگ و بن هسپر بیوانفورماتیک را در سال ۱۹۷۰ برای اشاره به مطالعه در زمینه پردازش اطلاعات و سیستم های زنده اختراع کردند. این تعریف از بیوانفورماتیک، این علم را به عنوان یک حوضه در موازات با بیوفیزیک(مطالعه فرآیندهای فیزیک در سیستم های زیستی)یا بیوشیمی(مطالعه فرآیندهای شیمی در سیستم های زیستی) قرار می­دهد. همچنین امروزه با استفاده از بیواینفورماتیک، کشفیات بزرگی در مورد قانونمند بودن نقشه ژنتیکی و مهندسی کاملا آگاهانه آن انجام شده است. به مقالات هدفمندی و قانونمندی نقشه ژنتیکی در همین کانال مراجعه شود.)

هوش مصنوعی یکی از پیشینیان ناشناخته و مبهم را در ژنوم بشری کشف میکند.

هیچ کس نمی دانست این زن کیست، فقط میدانستند کاملا متفاوت است. دختری بالغ با ظاهری کاملا متفاوت از 50 هزار سال قبل گویا از پیشینیان دو رگه انسان جدید است.

و پیش از این دانشمندان مشابه او را ندیده بودند ولی به این نتیجه رسیدند که این دختر، یگانه نبوده است. در پژوهش جدیدی برای مطالعه بر روی ساختار پیچیده انسان ما قبل تاریخ، دانشمندان هوش مصنوعی(بیواینفورماتیک) کوشیدند نوعی ناشناخته از گونه بشری را- که انسان جدید در مسافرتی طولانی از آفریقا طی هزاران سال پس از آن آمد- بشناسند.

جاوم برترانپتیت دانشمند زیست شناسی تکاملی در دانشگاه پومپئو فابرا در اسپانیا میگوید: آنچه بیرون رفتن از آفریقا خواهد بود، حدود 80 هزار سال قبل، شروع شده است و این زمانی است که بخشی از ساکنان- که ریشه انسان های جدید هستند- از قاره آفریقا بیرون آمدند و به قاره های دیگر رسیدند و ساکنان فعلی را تشکیل دادند. وقتی انسان های معاصر این مسیر طولانی را از آفریقا تا اوراسیا پیمودند کارهای دیگری هم کردند و آن زاد و ولد با گونه های دیگر شبه انسان بود که بعدها منقرض شدند.

حتی تا زمان نزدیک به امروز این اعتقاد وجود داشت که

شرکای جنسی، شامل نئاندرتال ها و دنیسووان بودهاند و این مطلب تا سال 2010 ناشناخته و مبهم بود ولی اکنون انسان سوم از اسیدهای نوکلئیک اوراسیا جدا شده است و این به کمک معادله های خوارزمی عمیقی است که در طول ترکیب های پیچیده ژنتیکی انسان قدیم و جدید انجام میشود.

با بهره از تکنولوژی آماری- که نتیجه گیری های نظری و فرضی خوانده میشود- پژوهشگران، دلیلی بر آن چیزی یافتند کهانحراف سومخوانده میشود و آنها مشابه ساکنان قدیمی هستند که طی هجرت دسته جمعی از آفریقا با انسان جدید، تبدیل به انسان دو رگه شدند.

پژوهشگران در مقاله خود می نویسند: اینها یا با نسل نئاندرتال و دنیسوان مرتبط هستند یا زود از آنها جدا میشوند و این یعنی احتمال دارد انسان سوم در تاریخ گونه بشری مخلوط نئاندرتال و دنیسوان باشد.

ژنوم بشری

دید عمیق آموزشی و مشاهده دختر بالغ- که فسیلی دورگه را ثابت کرد و سال گذشته کشف شد- این ابتدای کار است و روشهای مختلف پژوهشی در این مورد یکسان نیست.

یکی از اعضای گروه پژوهشی و متخصص در علم آمار ژنتیکیمایوخ موندالاز دانشکده تاروت در استونی میگوید: نظریه ما با نمونه کشف شده دنیسووا همراهی دارد و با این وجود احتمالات دیگر هم ممکن است و غیر ممکن نیست.و اکتشافات در این عرصه، به سرعت و با حجمی زیاد، می آید.

گروه دیگری از پژوهشگران در سال گذشته نشانه ای با نامرخداد ازدواج سومرا بین نئاندرتال و دنیسووان بیان کردند و سلسله زمانی، در مورد چگونگی برخورد و زاد و ولد این گونههای منقرض شده را با تفاصیل بیشتر از گذشته مورد تاکید قرار دادند.

بسیاری از پژوهش هایی که باید بعدا انجام شود تطبیق این نوع از تحلیل به وسیله هوش مصنوعی را انجام میدهد و آن، بیوتکنولوژی جدیدی در بررسی پیشینیان انسان است در حالی که نشانه های فسیلی کشف شده در مورد آنها بسیار اندک است.

ولی پس از پژوهش، آنچه گروه پیدا کرد، فقط فرایند شکل گیری درونی طولانی مدت را تفسیر نمیکند بلکه اطلاعاتی دراین مورد میدهد که ما چه کسانی هستیم. بردرانپتیتبه مجله اسمیتسونیانمیگوید: اعتقاد داشتیم که اختلافات زیادی را در ژنوم در زمان کشف واقعیت نئاندرتال و دنیسوان، خواهیم داشت و نتایج کنونی را میبینیم که مطلب را به بهترین شکل توضیح میدهد. وقتی بخش های. مختلف بدن نئاندرتال و دنیسوان مطرح شود، بخشی از ژنوم، کاملا متفاوت خواهدبود ولی در فرزندان ناشی از زاد و ولد این دو گونه، اینطور نیست.

https://ibelieveinsci.com/?p=61384


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
وجود قبل از ناظر هوشمندخدای رنگین کمانداروی جدید کنترل قند خونبیوگرافیگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، ذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروزندگی زودگذرفراموشی و مسیر روحانیتأثیر نیکوتین سیگار بر منمایش تک نفرهاولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمعلت خواب آلودگی بعد از خوحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امدل به دریا بزنداروی ضد جنون در درمان تیبا طبیعت بازی نکنپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولزاویه نگاه ها یکسان نیستفضا و ذهن بازتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنهایت معرفت و شناخت درک عایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو سردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انعبارت های مبهم مانند انرحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی بیشتر در زناناسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و ودر والنتاین کتاب بدید همبازگشت به ریشه های تکاملپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناخترویا حقی از طرف خداتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان ریشه هایی شناختی اسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهتغییرات منطقه بویایی مغزاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمشناخت و معرفت، و نقش آن دموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط هوش ساختار مغز و ژغار افلاطونحس و ادراک قسمت هفتمهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آندرمان های بیماری اس ام ایبحثی درباره هوش و تفاوتهتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اروزهای سختآغاز فصل سرما و دوباره تکسفری به آغاز کیهانقدرت ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب نورالژیشکستن مرز دور مغزجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و روزه داریاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاکودک هشت ساله لازم است آددرمان جدید ALSبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آروشی جدید در درمان نابینتولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ چالشهای پیش روالکترومغناطیس شنوایی و هسلسله مباحث هوش مصنوعیلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پشبیه سازی سیستم های کوانجهان یکپارچههندسه زبانِ زمان استما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحساسیت روانی متفاوتدوچرخه در کاهش دردهای کمبه زودی شبکه مغزی به جای کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمانهای بیماری پارکینسبرخی نرمش ها برای زانوآلزایمررژیم غذایی سالم و ضد التهتوهم بی خدایینقش قهوه در سلامتیامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانصبور باشجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص فلفل سبزدژا وو یا اشنا پنداریبیمار 101 ساله، مبتلا به سکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استدرک حقیقت نردبان و مسیری برداشتت از جهان رو زیاد آیندهرحم مصنوعیNVG 291توصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، نانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخودروهای هیدروژنیدانش، یک انسان را ناسازگبیماری اضطراب عمومیگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وزمان و صبرفیزیک هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین عقل مجادله گرحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخدایی که ساخته ی ذهن بشر داروی جدید آلزایمربیان ژن های اسکیزوفرنی دگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تذهن خالی از شلوغی افکارتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزندگی سلول در بدن، جدای افراموشی آرمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاچند نرمش مفید برای کمردراولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمعماد الدین نسیمی قربانی حافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده دلایلی که نشان میدهد ما بدارویی خلط آوربالای هر دستی، دستی هستپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومزاوسکا درمان گوشرفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ویتامین دی بر بیمانهایت در بی نهایتایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکعجول نباشحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصفهان زیباژنهای هوش ، کدامنددر یک فراکتال هر نقطه مرکبازخورد یا فیدبکپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیرویاها از مغز است یا ناخوتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان شناسی مدرن در سطح سلقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهتغییرات مغز پس از 40 سالگیایندرالنعناعشناخت حقیقت یا آرزوهای گموفقیت در تفکر استارتباط پیوسته ی جهانغرور و علمحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ اندر هیچاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید ALSبحثی درباره هوش و تفاوتهتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماروزهای سخت میگذردآغاز مبهم آفرینشسقوط درون جاذبه ای خاص، چقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالشگفت نیست من عاشق تو باشمجهل مقدسهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن سردردی ژنتیکی که باز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وکودک ایرانی که هوش او از درمان جدید مولتیپل میلومبرنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتداروشی جدید در درمان سکته متولید یا دریافت علممغز بزرگ و فعال یا مغز کوالکتروتاکسی(گرایش و حرکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همشبکه های مصنوعی مغز به درجهان کنونی و مغز بزرگتریهندسه، نمایشی از حقیقتما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میخفاش کور و انسان بینا؟دوچرخه سواری ورزشی سبک و به زیر پای خود نگاه نکن بکاهش التهاب ناشی از بیمادرماندگی به دلیل عادت کربرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار رژیم غذایی ضد التهابیتوهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل اامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاممانتین یا آلزیکسا یا ابتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانصبور باشجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص منیزیمدژاوو یا آشناپنداریبیمار مرکز تنفس سلولیکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظدرک دیگرانبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازرحم مصنوعیفقر داده ها در هوش مصنوعیتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای انگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاسیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از ضعیف و قویجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخورشید مصنوعیدائما بخوانبیماری بیش فعالیگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن دردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردزمان واقعیت است یا توهمفیزیک و هوشیاریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات درياانسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودسایه ی هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موعقل در جهان جدید، عجیب اسحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخدایا جز تو که را دارمداروی جدید ای ال اسبیان حقیقتگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلذهن سالمتفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملزندگی، مدیریت انرژیفرایند پیچیده ی خونرسانیتأثیر شیرینی های حاوی لوچند جهانیاولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاعنصر اصلی تعیین واقعیتحافظه های کاذبهوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومدنیا فریب و سرگرمیدارویی ضد بیش فعالی سیستبالاترین هدف از دولتپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومزبان فرایند تکاملی برای فضای خالی ای وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برسردرد میگرنی در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسدر کمتر از چند ماه سوش جدبازسازي مغز و نخاع چالشی پیوند اندام حیوانات به امغز قلبرویاهای پر رمز و حیرتی درتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستزبان شناسی نوین نیازمند قانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهتغییرات آب و هوایی که به ایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو شناخت درون، شناخت بیرون؛مولکول ضد پیریارتباط انسانی، محدود به غربال در زندگیحس و ادراک قسمت هجدهمهیچگاه از فشار و شکست نترکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های جدید میگرنبحثی درباره احساسات متفاتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدروش مقابله مغز با محدودیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسقوط زیگزاگی یا ناگهانیقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،شگفت انگیز بودن کیهانجهان فراکتالهمیشه راهی هستمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان مهاجردرمان جدید میگرن با انتی برنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمريتوکسيمب در درمان ام استولید پاک و فراوان انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده الکترودهای کاشتنیسم زنبور ، کلیدی برای وارلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین شبکیه های مصنوعیجهان کاملی در اطراف ما پرهنر فراموشیما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس خفاش با شیوع همه گیری جدیدوپامین قابل حل در آببه سیاهی عادت نکنیمکاهش حافظه هرچند فرایندیدرها بسته نیستبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانرژیم غذایی ضد دردتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین امیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرسوخت هیدروژنی پاکمن و وجود توهمیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانصبر لازمه ی پیروزی استجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص میوه ی بهدگرگونی های نژادی و تغییبیماری لبر و نابینایی آنکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انساندرک درست از خود و هوشیاریبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفلج نخاعی با الکترودهای توضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیسیب یکسان و دیدگاه های متمنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از طلوع و حقیقتجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخوش قلبی و مهربانیدارچینبیماری تی تی پیگل زندگیمرکز حافظه کجاستدرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیزمان پلانکفیزیک آگاهیتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات درياانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیعقل سالمحقیقت اشیاحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخرما منبع بسیار خوب آنتی داروی جدید برای میاستنی بیداری معنوی یعنی دوستی گامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از زندگی، مراتب هوشیاری استفرایند تکامل و دشواری هاتئوری تکامل امروز در درمچند جهانیاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استسخت ترین حصارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاعوامل موثر در پیدایش زباحافظه و اطلاعات در کجاست هوش احساسیاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیدنیا مکانی بسیار اسرارآمداستانها و مفاهیمی اشتباباهوش ترین و با کیفیت تریپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان متغیرقفس دور خود را بشکنتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ سردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمعدم تعادل دوپامین، فقط بحس و ادراک قسمت 74هوشمندی کیهاناصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابدر آرزوهایت مداومت داشتهباغچه ی منپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرویای شفافتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تزبان، نشان دهنده ی سخنگو قانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشتغییرات تکاملی سر انسان ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث شناسایی تاریخچه ی تکاملیمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط از بالا به پایین ممقالاتحس و ادراک قسمت هشتمهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد ددرمان های جدید در بیماری بحثی درباره احساساتی غیرتو افق رویداد جهان هستیپپوگستمغز انسان برای شادمانی طروش های صرفه جویی در ایجاافت فشار خون ناگهانی در وسلول های مغزی عامل پارکیقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماشگفت زده و حیران باشجهان قابل مشاهده بخش کوچهمیشه عسل با موم بخوریممیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال کودکان میتوانند ناقل بی درمان جدید کنترل مولتیپلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمریه زغالیتولید اندام با چاپ سه بعدمغز حریص برای خون، کلید تالگو نداشتیمسماگلوتید داروی کاهش دهنلحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسشباهت مغز و کیهانجهان پیوستههنر حفظ گرهما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخلا، حقیقی نیستدورترین نقطه ی قابل مشاهبه سخن توجه کن نه گویندهکاهش دوپامین عامل بیماریدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح راه فراری نیستتوهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراسودمندی موجودات ابزی بر من کسی در ناکسی دریافتم تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانصبر و واقعیتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخواص هلو برگ هلودانش قدرت استبیماری میاستنی گراویسکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلدرک عمیق در حیواناتبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودرساناها و ابر رساناها و عفلج بل، فلجی ترسناک که آنتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید دانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بسیر آفرینش از روح تا مغز منابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از طلای سیاهجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخوش خیالی و خوش بینیداروهای مصرفی در ام اسبیماری خود ایمن اعصاب محگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستدست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده زمان به چه دلیل ایجاد میشفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرساخت سلول عصبی حتی پس از منبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانعقلانیت بدون تغییرعقیده ی بی عملحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخسته نباشی باباداروی جدید برای کاهش وزنبیداری و خواب کدام بهتر اگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بازندان ذهنیفرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علماولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمسخت ترین کار، شناخت خود امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانعوامل ایجاد لغت انسانی و حافظه و اطلاعات در کجاست هوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید ددنیای شگفت انگیز کوانتومدخالت در ساختار ژنهاباور و کیهان شناسیپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدرمز جهانتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیزبان مشترک ژنتیکی موجوداقفس ذهنتاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانسردرد به دلیل مصرف زیاد ممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییعدم درکحس و ادراک قسمت 75هوشیاری و وجوداصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهدر آسمان هدیه های نادیدنبترس از اینکه کسی، به درگپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استروان سالمتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیزبان، وسیله شناسایی محیطقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تاییتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیشناسایی سلول های ایمنی امواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط بین هوش طبیعی و هوتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنگره بین المللی سردرد ددرمان های جدید سرطانبحران ذهن فیلمی قابل تامتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طروش های عملی برای رفع کمرافت هوشیاری به دنبال کاهسلول های بنیادیقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید شگفتی های نقشه ی ژنتیکیجهان موازی و حجاب هاهمیشه، آنطور نیست که هستمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دکودکان گذشته به آینده فکدرمان جدید ام اسبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انساریواستیگمینتولید سلولهای جنسی از سلمغز در تنهایی آسیب میبینالگو و عادت را بشکن و در اسندرم میلر فیشرلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزشباهت مغز با کیهان مادیجهان پیوستههنر رها شدن از وابستگیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایخلا، خالی نیستديدن با چشم بسته در خواب بهبود حافظه پس از رخدادهکاهش سن بیولوژیکی، تنها درون قفس یا بیرون از آنبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان راه نجاتتوهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدوارینگاه از بیرون مجموعهسی و سه پل اصفهانمن پر از تلخیمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانصبر بسیار بایدجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخواص هندوانهدانش محدود به ابعاد چهاربیماری های میتوکندریکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرگیری قلب در بیماری ویربررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استرستگاری محدود به یک راه نفلج خوابتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخوشبختی چیستداروهای ام اسبیماری دویکگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استدست کردن در گوشبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصازمان شگفت انگیزفال نیکوتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای انسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هااتفاق و تصادفعلم و ادراک فقط مشاهده ی حقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملداروی جدید برای ای ال اسبیرون اصل است یا درونگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقاذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قازونیسومایدفراتر از دیوارهای باورتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزاحساسات کاذبعواملی که برای ظهور لغت احافظه و اطلاعات در کجاستهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدنیایی پر از سیاهچاله در موج، راز خلقت نهفته اسباید از انسان ترسیدپول و شادیمعمای اخلاقی قطاررمز جهان خاصیت فراکتالتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشزبان چهار حرفی حیات زمینقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سسردرد تنشنمنبع خواب و رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت 78هوشیاری و افسردگیاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلنددر آستانه ی موج پنجم کوویبحتی علمی درباره تمایل بپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمروبات ها قول میدهندآزار دیگری، آزار خود استزدودن نقص از هوش مصنوعیقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله تعیین محلثبت و دستکار ی حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استشهر زیرزمینی در ژاپن براموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت مغز انسان و فصفحه اصلیحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هدرمان های رایج ام اسبخش فراموش شده ی حافظهتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شروش هایی برای کم کردن اضطافتخار انسانسلول های بنیادی منابع و اقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک شگفتی های زنبور عسلجهان ما میتواند به اندازهمکاری یا رقابتمیدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنکودکان خود را مشابه خود تدرمان جدید ای ال اس، توفربرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدریاضیات یک حس جدید استتولترودینمغز را از روی امواج بشناسالگوی بنیادین و هوشیاریسندرم کووید طولانیلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمشباهت های ریشه ای چند بیمجهان پر از چیزهای اسرار آهنر، پر کردن است نه فحش دمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخلاصه ای از مطالب همایش مدی متیل فومارات(زادیوا)(بهداشت خوابکایروپاکتیک چیستماست مالیدرون و بیرون، جدای از هم برخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخراه های جدید برای قضاوت رتوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدسیلی محکم محیط زیست بر انمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانصد قدح، نفتاده بشکستجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخواص اناردانش بی نهایتبیماری های مغز و اعصاب و کریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرگیری مغز در بیماری کویبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مرشته نوروایمونولوژی و نقفلج خواب چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی درانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی سیستم تعادلی بدنمنابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از طوفان بیداریجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخوشبختی دور از رنج های مداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری دیستروفی میوتونیگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستدست آسمانبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمان، واقعی نیستفاکسیبتتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان باشنخستین تمدن بشریساخت شبکه عصبی با الفبای نخستین تصویر از سیاهچالهساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینعلم و روححقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملداروی جدید برای دیابتبیست تمرین ساده برای جلوگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلازونا به وسیله ویروس ابله فرار در فرار از میزبان، دتا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که مانناولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینسختی در بلند شدن از روی صمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابعوارض ازدواج و بچه دار شدحافظه ی هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دنیا، هیچ استدر میان تاریکی و روشناییبابا زود بیاپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشارنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنزبان نیاز تکاملی استقله برای دیدن نه برای به تاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز دانایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان سردرد سکه ایمنتظر نمان چیزی نور را بهتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است عسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت 82هوشیاری کوانتومیاصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنوندر برابر حقایق جدیدبحث درباره پیدایش و منشا پیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیروبات های ریز در درمان بیآسيب میکروواسکولاریا آسسفر فقط مادی نیستقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزشواهدی از نوع جدیدی از حاموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز انسوالات پزشکیحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلکنترل جاذبهدرمان های علامتی در ام اسبخش های تنظیمی ژنومتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدروش هایی برای جلوگیری از افراد آغاز حرکت خودشان رسلول های بدن تو پیر نیستنقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینشانس یا نتیجه ی تلاشجهان مادی، تجلی فضا در ذههمانند سازی در انسانمیدان های کوانتومی خلااز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیکودکان را برای راه آماده درمان جدید سرطانبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسوریتوکسیمابتومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مرالگوبرداری از طبیعتسندرم گیلن باره به دنبال لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزجهان پر از چیزهای جادویی هوموارکتوس ها ممکن است دمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخلاصه ای از درمان های جدیدین اجباریبهداشت خواب، رمز حافظه ی کار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شراه های جدید برای قضاوت رتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونسینوریپا داروی ترکیبی ضدمننژیتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانصداقتجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص اردهدانشمندان موفق به بازگردبیماری های ژنرالیزه ی عصکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهدرگیری مغز در بیماران مببررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمرشد مغز فرایندی پیچیده افلج دوطرفه عصب 6 چشمتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف اندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویسیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دخیالپردازی نکنداروهای ضد بیماری ام اس وبیماری سلیاکگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهاندست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهزمزمه ات مانده در گوشمفاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیانسان جدید از چه زمانی پاانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جساختن آینده، بهترین روش منبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی تعاملیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختخطای ادراک کارماداروی جدید ضد فشار خونبیش از نیمی از موارد انتقگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلازیان غذاهای پرچربفرد موفقتا بحر یفعل ما یشاچندجهانیاولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درسدسازی روش مناسب برای مقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگعید نوروز مبارکحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادندان ها را مسواک بزنید تدر مانهای کمر دردباد و موجپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهرنگین کمانتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیزبان و کلمه حتی برای کسانقله سقوطتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مستاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهسردرد عروقی میگرنمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرادغام میان گونه های مختلعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت 87هوشیاری سنتی یا هوشیاری اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر جراحی کمر عجله نکنیدبحثي درباره هوش و تفاوتهتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر روبات کیانآسیب ها ناشی از آلودگی هوسفر نامه سفر به بم و جنوب قبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوبت کودکانجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودشواهدی از دنیسوان(شبه نئمورد نادر همپوشانی دو بیارتباط شگفت انگیز مغز انپیامهای کاربرانحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متکندن ریشه ی خوددرمان ژنتیکی برای نوآوریبخش بزرگی حس و ادراک ما اتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استروش هایی ساده برای کاهش اافراد بی دلیل دوستدار تو سلول بنیادی و ای ال اسلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاشانس یا تلاشجهان مرئی و نامرئیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانکوری گذرای ناشی از موبایدرمان جدید سرطانبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهریسپریدونتومورهای نخاعیمغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپورالسندرم پیریفورمیسلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان دارای برنامههورمون شیرساز یا پرولاکتماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخم شدن فضا-زماندین، اجباری نیستبوزون هیگز چیستکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم راه پیروزی در زندگی چیستتوپیراماتنقش نظریه تکامل در شناساامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگسیگار عامل افزایش مرگ وممن، ما یا چی؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانصدای بم با فرکانس پایین، جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص بادامدانشمندان نورون مصنوعی سبیماری های روانی با تاثیکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کادرگیری مغزی در سندرم کووبررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بفن آوری های جدید علیه شناتکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره سکوت و نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از طولانی ترین شبجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانخانه ی تاریکداروهای ضد تشنج با توضیح بیماری شارکو ماری توثگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخزنان باهوش ترفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسنقص های سیستمی ایمنیانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترعلم به ما کمک میکند تا موحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی در قضاوت های ااز درخواست ها جدا شووزوز گوشخطای حسداروی جدید ضد میگرنبیشتر کمردردها نیازی به گذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیزیباترین چیز در پیر شدنفرد یا اندیشهتاول کف پا و حقیقتنه ناامیدی بلکه ارتقااوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهعامل کلیدی در کنترل کارآحباب های کیهانی تو در توهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استده روش موفقیتدر محل کار ارزش خودت را بباد غرور و سر پر از نخوت وپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و رهبر حقیقیتمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدزبان و بیان نتیجه ساختماقلب های سادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فااین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیسرطان کمیت گراییمنتظر زمان ایده آل نشوادغام دو حیطه علوم مغز و عشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت چهلهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسدر درمان بیماری مولتیپل بحثی جالب درباره محدودیتتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداروح و آب حیاتآسیب روانی شبکه های اجتمسفر به مریخ در 39 روزقبل از آغازتاثیر انتخاب از طرف محیط نور از عمق تاریکیجلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبشیر و دوغ بادامموسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انساسایتهای دیگرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزکندر در بیماریهای التهابدرمان کارتی سل و تومور مغبخش بزرگتر کیهان ناشناختتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیروش جدید تولید برقافزایش قدرت ادراکات و حسسلول بنیادی در درمان ایدلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیشاهکار قرنجهان مشارکتیهمدلی و هوش عاطفیمیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و هشتدو بیماری روانی خود بزرگ به بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان دارویی سرطان رحم ببرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهریسدیپلام تنها داروی تایتومورهای ستون فقراتمغز، فقط گیرندهام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک سندرم پیریفورمیسلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان در حال نوسان و چرخشهوش فوق العاده، هر فرد اسماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخونریزی مغز در سندرم کوودیوار همه اش توهم بودبوزون هیگز جهان را از متلکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیددریا آرام نخواهد شد کشتی برخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی راه انسان شدن، راه رفتن وتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید دامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اسیاهچاله هامنابع انرژي پاک سرچشمه حتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخواص بادام زمینیدانشمندان یک فرضیه رادیکبیماری وسواسکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هرشد در سختی استفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث اندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندسکوت، پر از صدامنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از طی یکصد هزار سال اخیر هرچجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخانواده پایدارداروی فامپیریدین یا نورلبیماری ضعف عضلات نزدیک بگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آزنجیرها را ما باید پاره کفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حافاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رعلم بدون توقفحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی در کامپیوترهااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استخطر آلودگی هواداروی جدید ضد الزایمربا همه مهربان باشگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلرفلکس وتری با توضیح دکتر تقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی زیباترین چیز در افزایش سفرد حساس از نظر عاطفی و بتابوهای ذهنینه به اعدامايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنعادت همیشه خوب نیستحباب هایی تو در توهوش عاطفی قسمت یازدهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدهن، بزرگترین سرمایهدر چه مرحله ای از خواب ، ربار مغز بر دو استخوانپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنروی و منیزیم در تقویت استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرزبان و بیان، در سایه پیشرقلب و عقلتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای این ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیسرعت فکر کردن چگونه استمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش عشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوض مصنوعی زندهاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بدر دعواها چه میکنی؟بحثی در مورد نقش ویتامين تنهاییپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنروح در جهانی دیگر استآسیب عصب پا به دنبال اعتیسفر به درون سفری زیباقبل از انفجار بزرگتاثیر احتمالی عصاره تغلینور درونجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استشیشه ی بازالتی و سیلیکونموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزاکندر علیه سرطاندرمان پوکی استخوانبخش دیگری در وجود انسان هتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاافزایش میل جنسی با خوردن سلول بنیادین از مخاط بینلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرشاهکار شش گوشجهان معناهمراه سختی، اسانی هستمکان زمان یا حافظه زماناز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و دودو بار در هفته ماهی مصرف به بالاتر از ماده بیندیشکیهان خود را طراحی میکنددرمان زخم دیابتی با تکنوبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشریشه های مشترک همه ی موجوتوهم فضای خالیمغز، همه ی واقعیت را نمیبام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوسندرم پای بی قرارلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی می تواند بر احماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخونریزی مغزی کشندهدیوار، از ابتدا توهم بودبی نهایت در میان مرزهاکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکدریای خدابرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راراه بی شکستتوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژناما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهسیاهچاله های فضایی منابعمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانضایعه ی شبکه لومبوساکرالجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خواص شکلات تلخدانشمندان ژنی از مغز انسبیماری کروتز فیلد جاکوبکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعرشد، رسیدن به یک هدف نیستفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنسکوت، در برابر گزافه گویمنابع بی نهایت انرژی در دترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از طیف انسفالیت، گیلن باره جراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخاویار گیاهیداروی لیراگلوتیدبیماریهای تحلیل عضلانی اگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آزندگی فعال و مثبت روند آلزندگی هوشمند در خارج از زفتون های زیستیتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردسادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدعلم در حال توسعهحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستخطر حقیقی، خود انسان استداروی سل سپتبا هوش مصنوعی خودکار روبگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاسترفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکزیر فشار کووید چه باید کرفردا را نمیدانیمتاثیر فکر بر سلامتنه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً سریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش عادت کن از بالا نگاه کنیحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجدر ناامیدی بسی امید استبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیموزایدمعجزه های هر روزهرویکردهای جدید ضایعات نختمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشزبان و تکلم برخی بیماریهقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاتغییر الگوی رشد مغزی با زاین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا یا بازگشت به قبل ازعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت چهل و هشتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر بحثی در مورد نقش کلسیم و تنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بروح رهاییآسانی موفقیتسفر تجهیزات ناسا به مریخ قبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر بینش و انتظارات فرنوروفیبروماتوزجنین مصنوعیایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودشکل های متفاوت پروتئین همیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش های وارونهحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تکو کیو تن coQ10درمان پوکی استخوانبخشیدن دیگران یعنی آرامشتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرافزایش مرگ و میر سندرم کوسلول عصبی شاهکار انطباق لوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنشاید گوشی و چشمی، آماده شجهان معکوسهمراهی میاستنی با برخی سمکانیک کوانتومی بی معنی از واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت شصت و ششدو برابر شدن خطر مرگ و میبه جای محکوم کردن دیگران کیهانِ هوشیارِ در حال یادرمان ساده ی روماتیسمبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی اریشه های مشترک حیاتتوهم فضای خالی یا توهم فضمغزتان را در جوانی سیم کشام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش سندرم پس از ضربه به سرلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان ریز و درشتهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواندن ، یکی از شستشو دهندید تو همیشه محدود به مقدبی نظمی مقدمه شناختکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفادرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزراه طولانی را به سلامت گذتوازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراسیاهچاله ها، دارای پرتو منابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانضایعه ی عروقی مخچهجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخواص شگفت هویجدانشمندان پاسخ کوانتومی بیماری گیلن باره و بیمارکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیز گهواره تا گورفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،سکته مغزیمنابع جدید انرژیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از طبیعت موجی جهانجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانخار و گلداروی کنترل چربی خونبیماری، رساله ای برای سلگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه زندگی و داراییفروتنی معرفتیتکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبوانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهعلم راهی برای اندیشیدن احل مشکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی خطر را بپذیرداروی ضد چاقیبا هر چیزی که نفس می کشد مگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیزیرفون داروی ضد ام اسفرزندان زمان خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه بدبخت بلکه نادانايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آسرکه انگبین عسلی مفید برمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد عادت کن خوب حرف بزنیحریص نباشهوش عاطفی قسمت اولاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی در هم تنیدگی مرزها و بی مبار سنین ابزار هوشمندی اپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمرویا و واقعیتتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشزبان و شناخت حقیقت قسمت چقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری تغییر خود یا تغییر دیگرااین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیسعی کن به حدی محدود نشویمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتوکين تراپی روشی جديد عصب سیاتیکحس و ادراک قسمت چهل و دومهیچ چیز همیشگی نیستاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمندر عید نوروز مراقب تصادف بحثی در مورد حقیقت فضا و تنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقروزه داری متناوب، مغز را آشنا پنداریسفر دشوار اکتشافقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستشکل پنجم مادهمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیکوچ از محیط نامناسبدرمان آرتروز با ورزش موضبخشش، عقلانی یا غیر عاقلروش صحبت کردن در حال تکامتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ افزایش سرعت پیشرفت علوم سلول عصبی، در محل خاص خودلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیشاید درست نباشدجهان هوشمندهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکانیزمهای دفاعی در براباز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک سی و هفتمدو برابر شدن خطر مرگ و میبه جای تولید، بیشتر گوش ککیست هیداتید مغزدرمان سرگیجه بدون نیاز ببرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودریشه های اخلاقتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغزتان را در جوانی سیمکشامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیسندرم جدایی مغزمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی و کشف زبان هایماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواندن، دوست روزهای سختدیدن خدا در همه چیزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خرابطه تشنج و اوتیسمتوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلاانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانضایعات در عصب زیر زبانیجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخواص عجیب لوبیادانشمندان اولین سلول مصنبیماری آلزایمر، استیل کوکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی بریندرختان چگونه بر تشکیل اببزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نزمین در برابر عظمت کیهانفواید زیاد دوچرخه سواریتکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی تاریکنازوکلسینسکته ی مغزی در جوانانمناطق خاص زبان در مغزترازودونابزار بقای موجود زنده از طبیعت بر اساس هماهنگیجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اخارق العاده و استثنایی بداروی تشنجی دربارداریبیمارستان هوش مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردذهن هوشیار در پس ماده ی ممراقب خودتون و خانواده هذهن و زندگیتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزندگی بی دودفروتنی و غرورتکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریعلم ساختن برج های چرخانحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان خطرات هوش مصنوعیداروی ضد چاقیبا آتش، بازی نکن و بعد از گربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونزیرک ترین مردمفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه جنگ و نه خونریزیای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و عادت کردن به نعمتحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی کوانتومیباربر دیگران نباشپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمرویا و کابوستمدن زیر آبآرامش و سکونزبان و شناخت حقیقت قسمت اقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشختغییر دیگران یا تغییر خواینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیشلیک فراموشیمهمان ناخواندهارتباط میکروب روده و پارعضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک قسمت چهل و سومهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کدرمان نگهدارنده ی اعتیادبحثی در مورد عملکرد لوب فتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستاممغز و اخلاقروزه داری و التهاب زیانبآشنا پنداریسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت مردمتاثیر تغذیه بر سلامت روانورون های ردیاب حافظهجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر کوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان ام اس(مولتیپل اسکلبدون پیر فلکروشهای نو در درمان دیسک بتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بیش از آنچه تصور میشوافسردگی و اضطراب در بیماسلولهای ایمنی القا کنندهلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستشایسته نیست در جیب خود قرجهان هوشیارهندسه ی پایه ایما انسانها چه اندازه نزداز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک- قسمت پنجاه و دو داروی جدید برای میاستبه خوبی های دیگران فکرکنکیست کلوئید بطن سومدرمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسرژیم های غذایی و نقش مهم توهم چیستمغط یک گیرنده استامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل سندرم دزدی ساب کلاوینمقایسه رقابت و همکاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواب زمستانی سلول های سردیدگاه نارسای دوگانه ی مبی ذهن و بی روحکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در درادیوی مغز و تنظیم فرکانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانضرورت زدودن افکارجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخود جسم و یا تصویردانشمندان تغییر میدان مغبیماری الزایمرکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجوددرختان اشعار زمینبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزمین زیر خلیج فارس تمدنی فیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و اانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد سال سیزده ماههمناطق خاصی از مغز در جستجترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط طعمه ی شبکه های ارتباط اجحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن خبر مهم تلسکوپ هابلداروی جدید ALSبیندیشگیلگمش باستانی کیستگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیزندگی در جمع مواردی را برفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختنانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناعلایم کمبود ویتامین E را حمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئانددفاع از پیامبرداروی ضد تشنج با قابليت تبا تعمق در اسرار ابدیت و گزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سرقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونزیست شناسی کل در جزء فراکفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه روش تقویت مغزای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و عادت بد را ترک کنحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت دوماستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمردر هم تنیدگی کوانتومی و پبارداری بدون رحمپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونرویا و خبر از آیندهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلزبان و شناخت حقیقت قسمت دقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرتغییر دادن ژنها آیا روزی اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانشلیک فراموشیمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط ماده و انرژیغم بی پایانحس و ادراک قسمت نهمهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتدرمان نابینایان آیا ممکنبحثی درباره هوش و تفاوتهتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی روزه داری و بیمار ی ام اس آشناپنداری چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت و شناخت حقیقتتاثیر حرکات چشم بر امواج نوروپلاستیسیتی چیستجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوتونیک دیستروفیارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکی قلبدرمان با سلول های بنیادیبدون بار گذشتهروشهای شناسایی قدرت شنواتو در میانه ی جهان نیستی مغز برای فراموشی بیشتر کافسردگی و ساختار مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجشادی، پاداش انجام وظیفهجهان های بسیار دیگرهندسه ی رایج کیهانما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک- قسمت بیست و پدو سوی واقعیتبه خودت مغرور نشوکپسول ژری لاکتدرمان سرگیجه بدون داروبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدرژیم های غذایی و نقش مهم توهم و خیالنفرت، اسیب به خود استامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل سندرم سردرد به دلیل افت فمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواب سالم عامل سلامتیدیروز و امروزبی سوادی در قرن 21کتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوراز تغییرتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده انقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاهچاله ی تولید کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از ضرب المثل یونانیجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خودآگاهی و هوشیاريدانشمندان روش هاي جدیدی بیماری ای شبیه آلزایمر و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگدرد و درسبزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پزمان چیستفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از انرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومسانسور از روی قصد بسیاری منبع نور واقعی و ثابت، حقتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هظهور امواج مغزی در مغز مصحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخدا موجود استداروی جدید s3 در درمان ام بیهوش کردن در جراحی و بیمگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستذهن پر در برابر آگاهیتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی زندگی در سیاهچالهفراموش کارها باهوش تر هستکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان علایم کمبود ویتامین E را حمایت از طبیعتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انساندفاع در برابر تغییر ساختداروی ضد تشنج با قابليت تبا خودت نجنگگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب رقابتی بی هدف یا رقابتی هتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمزیست شناسی باور حقیقت یا فشار و قدرتتاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهعادت دادن مغز بر تفکرحس متفاوتهوش عاطفی قسمت سوماستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و دبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیرویا بخشی حقیقی از زندگی تمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان و شناخت حقیقت قسمت سقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت تغییر زودتر اتصالات مغزیاین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمشنا در ابهای گرم جنوب نیامهندسی بدنارتباط متقابل با همه ی حیغم بی پایانحس و ادراک قسمت چهارمهیچ کاری نکردن به معنی چیاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرددرمان های اسرار آمیز در آبحثی درباره هوش و تفاوتهتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیروزه داری سلول های بنیادآشتی بهتر استسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت کنترل خودتاثیر دوپامین و سروتونیننوروز مبارکشکرگزار هر چیزی باش که داجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستکوچکترین چیز یک معجزه اسدرمان تومورهای مغزی با ابدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز ساروشی برای بهبود هوش عاطفتوقف؛ شکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اقلیت خلاقسلام تا روشناییلا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایشب سیاه سحر شودجهان هایی در جهان دیگرهندسه بنیادینما اکنون میدانیم فضا خالاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک- قسمت شصت و چهدولت یا گروهکبه خودت نگاه کنکامپیوتر سایبورگدرمان سرطان با امواج صوتبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کرونارژیم ضد التهابیتوهم وجودنقاشی هایی با بوی گذشته یامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیسوی ما آید نداها را صدامقابله با کرونا با علم استاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواب سالم عامل سلامتی و یدیسک گردنبی شرمیکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانراست دستی و چپ دستیتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بنانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاهچاله، سیاه خالص یا پمنابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخودآگاهی و هوشیاريدانشمندان روشی برای تبدیبیماری ای شبیه ام اس مولتکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انساندرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسزمان و مکان، ابعاد کیهان فیروز نادریتکامل مداومنقش زبان در سلطه و قدرت اانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همظرف باید پر شود چه با چرک حقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخدا نور آسمان ها و زمین اداروی جدید لنفوم و لوکمیبیهوشی در بیماران دچار ابیوگرافیگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مزندگی زمینی امروز بیش از فراموشی همیشه هم بد نیستتکثیر سلول در برابر توقف نمای موفقیتاولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت ستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گعلائم عصبی آلزایمر، با احوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می تودقیق ترین تصاویر از مغز اداروی ضد تشنج توپیراماتبا خدا باشگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشارموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمزیست، مرز افق رویداد هستفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر نگاه انسان بر رفتانه عدم مطلق بلکه عدم با قای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پسربرولایزینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانعارضه جدید ویروس کرونا سحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت ششماسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهدر هر سوراخی سر نکنبازگشت از آثار به سوی خداپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گرویا تخیل یا واقعیتتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رزبان جانسوزقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهتغییر عمودی سر انسان از پاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمشناخت ناشناختهمهربانی، شرط موفقیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بغیرقابل دیدن کردن مادهحس و ادراک قسمت نوزدهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمربحثی درباره هوش و تفاوتهتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟روزهای بد باقی نمیماندآغاز فرایند دانستنسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر دپاکین بر بیماری منوروز یا روز پایانیشکست حتمیجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیگرن و خوابارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدکووید نوزده و خطر بیماری درمان تشنجبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیروشی جدید در درمان قطع نختولید مولکول جدید توسط همغز بزرگ چالش است یا منفعاقیانوس نادانیسلاح و راهزنیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنشبیه سازی میلیون ها جهان جهان یکپارچههندسه در پایه ی همه ی واکما از اینجا نخواهیم رفتاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاحسن یوسف باغچه ی مندونپزیل در بیماران قلبی به دنبال رستگاری باشکاهش میل جنسی در ام اسدرمان ضایعات نخاعیبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتوهم وجودچقدر به چشم اعتماد کنیمامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانشعار و عملجهانی در ذهنهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواب عامل دسته بندی و حفطدیستونی قابل درمانبی عدالتی در توزیع واکسن کتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی ددرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهرجزخوانی هایی که امروز بALS نگاهی کامل بر بیماری وتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاره ی ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخودت را از اندیشه هایت حفدانش، قفل ذهن را باز میکنبیماری اسپینال ماسکولار کشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انساندرد زانو همیشه نیاز به جربسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودزمان و گذر آن سریع استفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت اانسولینچت جی پی تیسانسور ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهظرفیت مغز چقدر استحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخدا بخشنده است پس تو هم بداروی جدید میاستنی گراوی