دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک تا کمک به انسان تا ابزاری زیان بار بر انسان قسمت چهارم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا ابزاری زیان بار بر روح و جسم انسان- قسمت چهارم

هوش مصنوعی، یکی از پیشینیان ناشناخته و مبهم را در ژنوم بشری کشف میکند. با استفاده از علوم بیوانفورماتیک، تصویر مبهم پیشینیان انسان، واضحتر میشود.

فسیل های مبهم، در سایه علوم آمار زیستی، از ابهام بیرون میرود و بیوانفورماتیک، ما را تا عمق تاریخ عقب میبرد و نگاه ما را از توهمات به سوی مشاهدات میراند. شاید در زمان داروین، فسیل ها مبهم و گنگ بود و خود او هم به تحلیل های کاملی نرسید ولی امروز علم ژنتیک، غبار از حقیقت مبهم کشف شده به وسیله داروین برداشته است.

تحلیل ساختار ژنتیکی و مقایسه شباهت ها و تفاوت های این ساختار، به ما کمک میکند، ریشه های مشترک بین موجودات را بشناسیم. وقتی یک زوج مشترک صاحب فرزندانی میشوند، ساختار ژنتیکی فرزندان آنها متفاوت است.

با تحلیل ساختار ژنتیکی فرزندان، به راحتی میتوان نتیجه گیری کرد، آنها از کدام مادر و پدر منشا گرفتهاند.

(بیوانفورماتیک (Bioinformatic

بیوانفورماتیک، یک دانش بین رشته ای است که شامل روشها و نرم ­افزارهایی برای فهم اطلاعات زیستی است. بیوانفورماتیک به عنوان یک دانش بین رشته ای، به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات زیست شناسی، از ترکیب علوم کامپیوتر، آمار، ریاضی و مهندسی استفاده می ­کند. به عبارتی دیگر از بیوانفورماتیک برای تجزیه و تحلیل درون کامپیوتریِ مسائل زیست شناسی با استفاده از تکنیک های ریاضی و آمار استفاده می شود.

بیوانفورماتیک، از برنامه ریزی های کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل اختصاصی ژنومیکس استفاده می کند. از دیگر کاربردهای متداول بیوانفورماتیک، شناسایی چند شکلی­ های تک نوکلئوتیدی (SNPs) و ژن های کاندید است. چنین شناسایی هایی اغلب، با هدف فهم بهتر پایه ژنتیکی بیماری ها، تطابق و ایجاد خواص مطلوب(خصوصا در گونه های کشاورزی)یا شناخت تفاوت های میان جمعیت ها انجام می شود.

بیوانفورماتیک همچنین به دنبال فهم بیشتری از اصول ساختاری نوکلئیک اسیدها و توالی پروتئین ها در قالب علم پروتومیکس می باشد.

در زیست شناسی مولکولی تجربی، تکنیک های بیوانفورماتیک مانند پردازش سیگنال و تصویرسازی سه بعدی سبب می شود مقادیر بالایی از اطلاعات خام بدست بیاید.

تفسیر این اطلاعات نتایج جالبی را به ما ارائه می کند. برای مثال در زمینه ژنتیک و ژنومیکس، بیوانفورماتیک به تعیین توالی، تفسیر اطلاعات ژنومی و جهش های مشاهده شده در انسان، کمک می کند.

بیوانفورماتیک همچنین نقش مهمی در تجزیه و تحلیل، تنظیم و بیان ژن و پروتئین ایفا می کند. در حالت کلی بیوانفورماتیک به مقایسه ژنتیک و اطلاعات ژنومیکس و به دنبال آن به فهم چگونگی تکامل زیست مولکولی کمک می­کند. این علم همچنین در شبیه سازی و مدلسازی DNA و RNA و پروتئین ها و تعاملات زیست مولکولی، کمک کننده است.

تاریخچه:

از لحاظ تاریخی، اصطلاح بیوانفورماتیک به معنای امروزی آن نیست. پائولین هوگوگ و بن هسپر بیوانفورماتیک را در سال ۱۹۷۰ برای اشاره به مطالعه در زمینه پردازش اطلاعات و سیستم های زنده اختراع کردند. این تعریف از بیوانفورماتیک، این علم را به عنوان یک حوضه در موازات با بیوفیزیک(مطالعه فرآیندهای فیزیک در سیستم های زیستی)یا بیوشیمی(مطالعه فرآیندهای شیمی در سیستم های زیستی) قرار می­دهد. همچنین امروزه با استفاده از بیواینفورماتیک، کشفیات بزرگی در مورد قانونمند بودن نقشه ژنتیکی و مهندسی کاملا آگاهانه آن انجام شده است. به مقالات هدفمندی و قانونمندی نقشه ژنتیکی در همین کانال مراجعه شود.)

هوش مصنوعی یکی از پیشینیان ناشناخته و مبهم را در ژنوم بشری کشف میکند.

هیچ کس نمی دانست این زن کیست، فقط میدانستند کاملا متفاوت است. دختری بالغ با ظاهری کاملا متفاوت از 50 هزار سال قبل گویا از پیشینیان دو رگه انسان جدید است.

و پیش از این دانشمندان مشابه او را ندیده بودند ولی به این نتیجه رسیدند که این دختر، یگانه نبوده است. در پژوهش جدیدی برای مطالعه بر روی ساختار پیچیده انسان ما قبل تاریخ، دانشمندان هوش مصنوعی(بیواینفورماتیک) کوشیدند نوعی ناشناخته از گونه بشری را- که انسان جدید در مسافرتی طولانی از آفریقا طی هزاران سال پس از آن آمد- بشناسند.

جاوم برترانپتیت دانشمند زیست شناسی تکاملی در دانشگاه پومپئو فابرا در اسپانیا میگوید: آنچه بیرون رفتن از آفریقا خواهد بود، حدود 80 هزار سال قبل، شروع شده است و این زمانی است که بخشی از ساکنان- که ریشه انسان های جدید هستند- از قاره آفریقا بیرون آمدند و به قاره های دیگر رسیدند و ساکنان فعلی را تشکیل دادند. وقتی انسان های معاصر این مسیر طولانی را از آفریقا تا اوراسیا پیمودند کارهای دیگری هم کردند و آن زاد و ولد با گونه های دیگر شبه انسان بود که بعدها منقرض شدند.

حتی تا زمان نزدیک به امروز این اعتقاد وجود داشت که

شرکای جنسی، شامل نئاندرتال ها و دنیسووان بودهاند و این مطلب تا سال 2010 ناشناخته و مبهم بود ولی اکنون انسان سوم از اسیدهای نوکلئیک اوراسیا جدا شده است و این به کمک معادله های خوارزمی عمیقی است که در طول ترکیب های پیچیده ژنتیکی انسان قدیم و جدید انجام میشود.

با بهره از تکنولوژی آماری- که نتیجه گیری های نظری و فرضی خوانده میشود- پژوهشگران، دلیلی بر آن چیزی یافتند کهانحراف سومخوانده میشود و آنها مشابه ساکنان قدیمی هستند که طی هجرت دسته جمعی از آفریقا با انسان جدید، تبدیل به انسان دو رگه شدند.

پژوهشگران در مقاله خود می نویسند: اینها یا با نسل نئاندرتال و دنیسوان مرتبط هستند یا زود از آنها جدا میشوند و این یعنی احتمال دارد انسان سوم در تاریخ گونه بشری مخلوط نئاندرتال و دنیسوان باشد.

ژنوم بشری

دید عمیق آموزشی و مشاهده دختر بالغ- که فسیلی دورگه را ثابت کرد و سال گذشته کشف شد- این ابتدای کار است و روشهای مختلف پژوهشی در این مورد یکسان نیست.

یکی از اعضای گروه پژوهشی و متخصص در علم آمار ژنتیکیمایوخ موندالاز دانشکده تاروت در استونی میگوید: نظریه ما با نمونه کشف شده دنیسووا همراهی دارد و با این وجود احتمالات دیگر هم ممکن است و غیر ممکن نیست.و اکتشافات در این عرصه، به سرعت و با حجمی زیاد، می آید.

گروه دیگری از پژوهشگران در سال گذشته نشانه ای با نامرخداد ازدواج سومرا بین نئاندرتال و دنیسووان بیان کردند و سلسله زمانی، در مورد چگونگی برخورد و زاد و ولد این گونههای منقرض شده را با تفاصیل بیشتر از گذشته مورد تاکید قرار دادند.

بسیاری از پژوهش هایی که باید بعدا انجام شود تطبیق این نوع از تحلیل به وسیله هوش مصنوعی را انجام میدهد و آن، بیوتکنولوژی جدیدی در بررسی پیشینیان انسان است در حالی که نشانه های فسیلی کشف شده در مورد آنها بسیار اندک است.

ولی پس از پژوهش، آنچه گروه پیدا کرد، فقط فرایند شکل گیری درونی طولانی مدت را تفسیر نمیکند بلکه اطلاعاتی دراین مورد میدهد که ما چه کسانی هستیم. بردرانپتیتبه مجله اسمیتسونیانمیگوید: اعتقاد داشتیم که اختلافات زیادی را در ژنوم در زمان کشف واقعیت نئاندرتال و دنیسوان، خواهیم داشت و نتایج کنونی را میبینیم که مطلب را به بهترین شکل توضیح میدهد. وقتی بخش های. مختلف بدن نئاندرتال و دنیسوان مطرح شود، بخشی از ژنوم، کاملا متفاوت خواهدبود ولی در فرزندان ناشی از زاد و ولد این دو گونه، اینطور نیست.

https://ibelieveinsci.com/?p=61384


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان جدید میگرن با انتی ما تحت کنترل ژنها هستیم یاگر نعمت فراموشی نبود بسویتامین دی گنجینه ای بزرتولید سلولهای جنسی از سلزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز بزرگ چالش است یا منفعارزش حقیقی زبان قسمت دومکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وسریعترین کامپیوتر موجودچیزی خارج از مغزهای ما نیاضطراب و ترسآیا ما تنها موجودات زنده جمجمه انسان های اولیهعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمانهای بیماری پارکینسماه رجباگر تلاش انسان امروز براواکنش های ناخودآگاه و تقتوانایی مغز و دیگر اجزای زندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چالشهای پیش روارزش حقیقی زبان قسمت سومکایروپاکتیک چیستتاثیر انتخاب از طرف محیط سرگیجه از شایعترین اختلاچگونه مغز پیش انسان یا هماطلاعاتی عمومی در مورد مآیا مغز تا بزرگسالی توسعجنسیت و تفاوت های بیناییخواب عامل دسته بندی و حفطفلج بل، فلجی ترسناک که آنافراد آغاز حرکت خودشان رمقالاتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره احساسات متفادرک فرد دیگر و رفتارهای اماپروتیلینابزار هوش در حال ارتقا ازواکسن سرطانتوازن مهمتر از فعالیت زیزیباترین چیز در افزایش سمغز حریص برای خون، کلید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ترکیبات استاتین (سسردرد و علتهای آنچگونه هموساپينس بر زمین اطلاعاتی عمومی در مورد مآیا هوش ارثی دریافتی از پجنسیت و تفاوت های بیناییخودآگاهی و هوشیاريفلج خوابافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی الفاگوبحثی درباره احساساتی غیردرک و احساسمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزارهای بقای موجود زندواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوسعه برخی شغل ها با هوش زیرفون داروی ضد ام اسمغز زنان جوانتر از مغز مراز نظر علم اعصاب اراده آزکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر دپاکین بر بیماری مسردرد تنشنچگونه آن شکری که می خوریمبلندی در ذهن ما درک بلندیآیا هوش سریعی که بدون احسجهش های ژنتیکی مفید در ساخودآگاهی و هوشیاريفلج خواب چیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکصفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک تا کبخش دیگری در وجود انسان هدرک احساسات و تفکرات دیگمجموعه های پر سلولی بدن مابزارهای پیشرفته ارتباط وراپامیل در بارداریتوصیه های غیر دارویی در سزبان چهار حرفی حیات زمینمغزهای کوچک بی احساساز نظر علم اعصاب اراده آزکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر داروهای ضد التهاب سردرد سکه ایچگونه انتظارات بر ادراک به زودی شبکه مغزی به جای آیا هشیاری کوانتومی وجودجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملفیلمی بسیار جالب از تغییالتهاب شریان تمپورالسوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک تا کبرنامه و ساختار پیچیده مدرک تصویر و زبان های مخلتمحل درک احساسات روحانیابزارهای دفاعی و بقای موورزش هوازی مرتب خیلی به قتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان و بیان، در سایه پیشرمغزتان را در جوانی سیمکشاز آغاز خلقت تا نگاه انساکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سرعت فکر کردن چگونه استچگونه باغبانی باعث کاهش بوزون هیگز چیستآیا واکنش های یاد گرفته وجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطا در محاسبات چیزی کاملفیزیکدانان ماشینی برای تامیوتروفیک لترال اسکلروپیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک تا کبرین نت به جای اینترنتدرک عمیق در حیواناتمحل درک احساسات روحانی داثر مضر مصرف طولانی مدت رورزش هوازی ، بهترین تمریتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان و تکلم برخی بیماریهنقش قهوه در سلامتیاز تلسکوپ گالیله تا تلسککشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکشلیک فراموشیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع در برابر تغییر ساختفرگشت و تکامل تصادفی محض امگا سه عامل مهم سلامتسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کبرای پیش بینی آینده مغز ددرگیری اعصاب به علت میتومحدودیت های حافظه و حافظاثرات مفید قهوهورزش و میگرنتکامل چشمزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکنیکی تا مغز از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکشنا در ابهای گرم جنوب نیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری ای شبیه ام اس مولتآیا امکان بازسازی اندامهجاذبه و نقش آن در شکلگیریدقیق ترین تصاویر از مغز افراموش کارها باهوش تر هسامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی نکات از گاید لاین پررقیبی قدرتمند در برابر ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلاثرات مضر ماری جواناورزش بهترین درمان بیش فعتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری بیش فعالیآیا انسان با مغز بزرگش اخحافظه و اطلاعات در کجاست دلایلی که نشان میدهد ما بفراموشی همیشه هم بد نیستانفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی اثرات مضر ویتامین درموزی از نخستین تمدن بشرمخچه ابزاري که وظیفه آن فاجزای پر سلولی بدن انسان ورزش در کمر دردتکامل زبانزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز و از مغز گنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکشناسایی سلول های ایمنی انگاهی بر قدرت بینایی درابیماری تی تی پیآیا احتمال دارد رویا از آحافظه و اطلاعات در کجاست دو ویژگی انتزاع و قدرت تجفرایند حذف برخی اجزای مغانگشت نگاری مغز نشان میدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی اختلالات عصبی مثانهرمز و رازهای ارتباط غیر کمدارک ژنتیکی چگونه انساناجزایی ناشناخته در شکل گوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر درجه حرارت بر عملکشواهدی از دنیسوان(شبه نئنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری ضعف عضلات نزدیک بآیا احتمال دارد رویا از آحافظه و اطلاعات در کجاستديدن با چشم بسته در خواب فرد حساس از نظر عاطفی و باندوهگین نباش اگر درب یا هوش مصنوعی در کامپیوترهابرخی بیماری ها که در آن برویای شفافمروری بر تشنج و درمان هایاحساس گذر سریعتر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل شناخت انسان با کشفزبان، وسیله شناسایی محیطنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرنناتوانی از درمان برخی ویبیماریهای تحلیل عضلانی اآیا برای تولید مثل همیشه حس چشایی و بویاییدی متیل فومارات(زادیوا)(قانون مندی نقشه ژنتیکی مانسان قدیم در شبه جزیره عهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی توجهات در ببمار پارروبات های ریز در درمان بیمرکز خنده در کجای مغز استاخلاق و علوم اعصابیکی از علل محدودیت مغز امتئوری تکامل امروز در درمسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان ناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک (قسمت اول )دژا وو یا اشنا پنداریقارچ بی مغز در خدمت موجودانسان جدید از چه زمانی پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی سيناپسها طی تکامل و بررسي علل احتمالي تغيير روح رهاییمرگ انتقال است یا نابود شاختلال در شناسایی حروف و یادگیری مهارت های جدید دتئوری تکامل در پیشگیری و سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی لازم است برای فهم و تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواننخاع ما تا پایین ستون فقربیوگرافیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک (قسمت دوم )دژاوو یا آشناپنداریقدرت انسان در نگاه به ابعانسان عامل توقف رشد مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیبررسی و اپروچ جدید بر بیمروزه داری و بیمار ی ام اس مراحل ارتقای پله پله کیهاختلالات مخچهیادآوری خواب و رویاتا 20 سال آینده مغز شما به سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت زیاد بین سلول هاي عنخستین تصویر از سیاهچالهبیوگرافیآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت چهارمدانشمندان ژنی از مغز انسلوب فرونتال یا پیشانی مغانعطاف پذیری مکانیسمی علهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاولین هیبرید بین انسان وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبررسی سیستم تعادلی بدن اروش مقابله مغز با محدودیمزایای شکلات تلخ برای سلاختلالات حرکتی در انسانژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر مشاهده بر واقعیت بسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت زیاد بین سلول هاي عنرمش های مفید در سرگیجهبیان ژن های اسکیزوفرنی دآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت پنجمدانشمندان روش هاي جدیدی لبخند بزن شاید صبح فردا زاولین مورد پیوند سر در انهوش احساسیبررسی علل کمر درد در میانروش های صرفه جویی در ایجامسیر دشوار تکامل و ارتقااختلالات صحبت کردن در انژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر رو ح و روان بر جسمشش مرحله تکامل چشمنرمشهای مهم برای تقویت عبیست تمرین ساده برای جلوآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت سومدانشمندان روشی برای تبدیلرزش ناشی از اسیب به عصبداروهای مصرفی در ام اسلزوم سازگاری قانون مجازااولین تصویر در تاریخ از سهوش احساسیبزرگ شدن مغز محدود به دورروش هایی ساده برای کاهش امشکلات نخاعیادامه بحث تکامل چشمژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر رژیم گیاه خواری بر ششمین کنگره بین المللی سچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیشتر کمردردها نیازی به آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحساسیت روانی متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس ولزوم سازگاری قانون مجازااولین سلول مصنوعیهوش عاطفی بیشتر در زنانبسیاری از بیماری های جدیروش صحبت کردن در حال تکاممشاهده آینده از روی مشاهادغام میان گونه های مختلژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویتامین دی بر بیماسلسله مباحث هوش مصنوعینقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر رژیم گیاه خواری بر صرع و درمان های آنچرا حیوانات سخن نمی گوینبا هوش مصنوعی خودکار روبآیا راهی برای رفع کم آبی خلاصه ای از مطالب همایش مداروی فامپیریدین یا نورلممانتین یا آلزیکسا یا اباوکرلیزوماب داروی جدید شهوش عاطفی در زنان بیشتر اتفاوت مغز انسان و میمون هروشهای نو در درمان دیسک بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهادغام دو حیطه علوم مغز و ژنهای هوش ، کدامندتاثیر ژنها بر اختلالات خسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ضررهای مصرف شکر و قند بر چرا حجم مغز گونه انسان دربارداری بدون رحمآیاما مقهور قوانین فیزیکخواندن ، یکی از شستشو دهنداروی تشنجی دربارداریمنابع انرژي پاک سرچشمه حايندگان چگونه خواهند دیدهوشیاری کوانتومیتفاوتهای جنسیتی راهی براروشهای شناسایی قدرت شنوامغز چون ابزار هوش است دلیارتقا و تکامل سنت آفرینش کلرال هیدرات برای خوابانتاثیر کپسول نوروهرب بر نسودمندی موجودات ابزی بر نقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر رژیم گیاهخواری بر ضررهای شکر بر سلامت مغزچرا در مغز انسان، فرورفتبازگشت از آثار به سوی خداآزمون ذهنی گربه شرودینگرخواب سالم عامل سلامتیداروی جدید s3 در درمان ام مولتیپل اسکلروز در زنان ايا اراده آزاد توهم است یهوش، ژنتیکی است یا محیطیتقلید مرحله ای نسبتا پیشروشی برای بهبود هوش عاطفمغز چگونه صداها را فیلتر ارتوکين تراپی روشی جديد کمردرد و علل آنتاثیر کپسول نوروهرب بر تسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر عصاره تغلیظ شده گیطی یکصد هزار سال اخیر هرچچراروياها را به یاد نمی آبازسازي مغز و نخاع چالشی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخواب سالم عامل سلامتی و یداروی جدید ضد میگرنمواد کوانتومی جدید، ممکنايا اراده آزاد توهم است یهیچگاه از فشار و شکست نترتلقین اطلاعات و حافظهروشی جدید در درمان قطع نخمغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط میکروب روده و پارکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر کپسول نوروهرب بر سسیاره ابلهاننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز- از مغز پیموزایدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ظهور امواج مغزی در مغز مصچراروياها را به یاد نمی آبحتی علمی درباره تمایل بداروی ضد تشنج با قابليت تموجود بی مغزی که می تواندای آنکه نامش درمان و یادشهاوکينگ پیش از مرگش رسالتلاش هایی در بیماران قطع روشی جدید در درمان سکته ممغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط چاقی و کاهش قدرت بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر کپسول نوروهرب بر سسیاره ابلهانچند جهانیاز تکینگی تا مغز- از مغز پیچیدگی های مغزی در درک زتبدیل سلولهای محافط به سعلم به ما کمک میکند تا مونزاع بین جهل و علم رو به پبحث درباره پیدایش و منشاداروی ضد تشنج با قابليت تموجودات مقهور ژنها هستندایندرالهاوکينگ پیش از مرگش رسالتلاشی برای درمان قطع نخاريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان برای شادمانی طارتباط هوش ساختار مغز و ژکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیر آفرینش از روح تا مغز چندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز- از مغزتپیوند مغز و سر و چالشهای تری فلوپرازینعلایم کمبود ویتامین E را نزاع بین علم و نادانی رو بحثی در مورد نقش ویتامينداستانها و مفاهیمی اشتبامیهمانهای ناخوانده عامل ایا کوچک شدن مغزانسان الهدف از تکامل مغزتلاشی جدید در درمان ام اسریواستیگمینمغز انسان برای شادمانی طارتباط انسانی، محدود به کنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تعادلی بدنچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز، از مغز پیوند سر، یکی از راه حلهاتری فلوپرازینعلایم کمبود ویتامین E را نزاع بین علم و جهل رو به پبحثی جالب درباره محدودیتدر مانهای کمر دردمیگرن سردردی ژنتیکی که بایا ابزار هوشمندی یا مغز هزینه ای که برای اندیشیدتمایل زیاد به خوردن بستنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز انسان رو به کوچک تر شارتباط شگفت مغز انسان و فکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم دفاعی بدن علیه مغز چهار میلیارد سال تکامل بازدواج های بین گونه ای، رپیشینیان انسان از هفت میتسلیم شدن از نورون شروع معلت خواب آلودگی بعد از خونظریه تکامل در درمان بیمبحثی در مورد نقش کلسیم و در چه مرحله ای از خواب ، رمیدان مغناطيسي زمین بشر ایا بیماری ام اس (مولتیپهستي مادي ای که ما کوچکترتمدن قدیمی ای در جنوب ایرراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان رو به کوچکتر شدارتباط شگفت انگیز مغز انکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسکته مغزیچهار ساعت پس از کشتار خوکاستفاده از هوش مصنوعی در پیشرفتی مستقل از ابزار هتشنج چیستعوارض ازدواج و بچه دار شدهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی در مورد عملکرد لوب فدر هم تنیدگی کوانتومی و پمکانیزمهای دفاعی در برابایا بدون زبان میتوانیم تهستی ما پس از شروعی چگال تمساح حد واسط میان مغز کوراه های جدید برای قضاوت رمغز ایندگان چگونه استارتباط شگفت انگیز مغز انکودک ایرانی که هوش او از تاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی با الفباینوار مغزی روشی مهم در تشخاستیفن هاوکینگ در مورد هپاسخ گیاهان در زمان خوردتغییر الگوی رشد مغزی با زعید نوروز مبارکهفت سین یادگاری از میراث بحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های بیماری آلزایمرما انسانها چه اندازه نزدایا تکامل هدفمند استو هر کس تقوای خدا پیشه کنتنفس هوازی و میتوکندریراه پیروزی در زندگی چیستمغز ابزار برتر بقاارتباط غیرکلامی بین انساکودکان خود را مشابه خود تتاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی مصنوعی با نورون هاي مصنوعی می تواناستیفن هاوکینگ در تفسیر پختگی پس از چهل سالگي به تغییر زودتر اتصالات مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآهمیشه عسل با موم بخوریمبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های جدید میگرنما انسانها چه اندازه نزدایرادهای موجود در خلقت بویتامین E برای فعالیت صحتنفس هوازی و میتوکندریرشته نوروایمونولوژی و نقمغز برای فراموشی بیشتر کارتروز یا خوردگی و التهاکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر گیاه خواری بر رشد وساختار شبکه های مغزی ثابنوروپلاستیسیتی چیستاستخوان های کشف شده، ممکپرورش مغز مینیاتوری انساتغییر عمودی سر انسان از پعسل طبیعی موثر در کنترل بهوموارکتوس ها ممکن است دبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های رایج ام اسما با کمک مغز خود مختاريماگر نعمت فراموشی نبود بسویتامین E در چه مواد غذایتو دی ان ای خاص ميتوکندريرشد مغز علت تمایل انسان بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارزش حقیقی زبان قسمت اولکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد وسخن پاک و ثابتنوشیدن چای برای مغز مفید اصول سلامت کمرآلزایمرثبت امواج الکتریکی در عصعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی می تواند بر احبحثی درباره هوش و تفاوته