دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

همیشه اطمینان تو بر خدا باشد این اطمینان نظیری ندارد

همیشه اطمینان تو بر خدا باشد این اطمینان، نظیری ندارد

و حقیقتا بر خدای واحد احد توکل کن زیرا او بر هر چیز، وکیل است

آرزو، بذری کوچک است که جز در زمانی که اطمینان خود را بر خدا بگذاری، رشد نمی‌کند...

از این رو قلبت را مانند صدفی قرار بده که مرواریدی زیبا یعنی عشق خدا را در درون خود دارد

اطمینانت به خدا را بسیار بیشتر از اطمینانت به اطرافیان قرار بده زیرا تنها آن معبود سبحان است که احوال تو را می دانند و میداند چه میخواهی

بزرگترین سرمایه، اطمینان تو به خداست

وکاملترین سعادت تو، گمان نیکوی تو به خداست

و بزرگترین قدرت توبر خدا توکل کردم.
ابوعباس عراقی

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #کیهان #تکامل #احمدالحسن #یمانی #فرستاده_امام_زمان
@salmanfatemi

https://youtu.be/j8gEF31zKCg


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت پنجمواکسن کرونا از حقیقت تاتمسیر دشوار تکامل و ارتقادر مانهای کمر دردپل جویی اصفهانریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atاقلیت خلاقسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حانیکولا تسلاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سیزدهمورزش هوازی مرتب خیلی به قدر سال حدود 7 میلیون نفر پیوند سر آیا ممکن استرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استستم با شعار قانون بدترین ابزارهای بقا از نخستین هفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر فکر بر سلامتچگونه باغبانی باعث کاهش جهان موازی و حجاب هااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخونریزی مغز در سندرم کوویادگیری مهارت های جدید ددرمان جدید ای ال اس، توفرپروانه ی آسمانیزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت های تکاملی در مغز وانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استسردرد و علتهای آناثرات مضر ماری جوانافراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان پر از چیزهای جادویی استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتخار و گلکلام و زبان، گنجینه ای بسدرک تصویر و زبان های مخلتآن چیزی که ما جریان زمان زندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اساولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیاختراع جدید اینترنت کوانقفس را بشکننخاع ما تا پایین ستون فقرجوانان وطناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششممیدان بنیادین اطلاعاتدقیق ترین تصاویر از مغز اکودک هشت ساله لازم است آددست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط انسانی، محدود به قدم زدن و حرکت دید را تغیچرا حجم مغز گونه انسان درحق انتخاببه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمماپروتیلینديدن با چشم بسته در خواب کایروپاکتیک چیسترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکآیا احتمال دارد رویا از آسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و اضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر از نخستین همانند سازها تلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه ی تکامل در درمان بیحوادث روزگار از جمله ویربی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال محدودیت چقدر موثر استدانشمندان ژنی از مغز انسکشف مکانیسمی پیچیده در برویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرآب زندگی است قسمت چهارمسلام تا روشناییتوهم تنهاییابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردرعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت 74ویروس مصنوعیمرکز حافظه کجاستداروی جدید s3 در درمان ام گیاه خواری و گوشت خوار کدروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بآسيب میکروواسکولاریا آسسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقا از نخستین همانتیروفیبان موثر در سکته ی نوآوری ای شگفت انگیز دانعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز منابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتحس و ادراک قسمت پنجاهواکسن کرونا ساخته شده تومسئول صیانت از عقیده کیسدر محل کار ارزش خودت را بپل خواجو اصفهانریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکالکترومغناطیس شنوایی و هسکوت و نیستیابزار بقای موجود زنده از تکامل زباننیاز به آموزش مجازی دیجیغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت ششمورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های اسرار آمیز در آپیوند سر، یکی از راه حلهاراز تغییربسیاری از بیماری های جدیامیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمستم، بی پاسخ نیستابزارهای بقا ازنخستین همفلج خوابتاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه تکامل مغزهای کنونیجهان ما میتواند به اندازاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخواندن ، یکی از شستشو دهنیادآوری خواب و رویادرمان جدید سرطانپرواز از نیویورک تا لوس آزمان چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیسردرد تنشناجزای پر سلولی بدن انسان فراموشی و مسیر روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان دارای برنامهاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحموفقیت هوش مصنوعی در امتخارق العاده و استثنایی بکلرال هیدرات برای خواباندرک حقیقت نردبان و مسیری آنچه ناشناخته است باید شزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستناولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سادامه بحث تکامل چشمقلب و عقلنخستین تمدن بشریجواب دانشمند سوال کننده اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدازولام در درمان تشنج دل به دریا بزنکودک ایرانی که هوش او از دست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به آیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط از بالا به پایین مقدرت مردمچرا خشونت و تعصبحقیقت قربانی نزاع بین بی به امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای جهل مقدسدی متیل فومارات(زادیوا)(کار با یگانگی و یکپارچگیرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی آیا برای تولید مثل همیشه سفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های ایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز نخستین همانند سازها تلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیحکمت الهی در پس همه چیزبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحدودیت های حافظه و حافظدانشمندان پاسخ کوانتومی کشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهآب زندگی است قسمت هفتمسلاح و راهزنیتوهم جداییابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستحس و ادراک قسمت 75ویرایش DNA جنین انسان، برمرکز حافظه کجاستداروی جدید میاستنی گراویگیرنده باید سازگار با پیروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایآسیب ها ناشی از آلودگی هوسی و سه پل اصفهانابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی جدید که سلول هانوار مغز مشاهده ی غیر مستعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد اسحس و ادراک قسمت پنجاه و یواکسن ایرانی کرونا تولیدمسئولیت جدیددر چه مرحله ای از خواب ، رپلاسمای غالبریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاالکتروتاکسی(گرایش و حرکسکوت، پر از صداابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانچیز جدید را بپذیرغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت شصت و هشتورزش و میگرندرمان های بیماری آلزایمرپیوندی که فراتر از امکانراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیستون فقرات انسان دو پا جلابزارهای بقای موجود زندهفلج خواب چیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهان مادی، تجلی فضا در ذهاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخواب سالم عامل سلامتییاری خدا نزدیک استدرمان دارویی سرطان رحم بپروتئین های ساده ی ابتدازمان و مکان، ابعاد کیهان تفاوت ایستایی و تکاپوانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقاسردرد سکه ایاجزایی ناشناخته در شکل گفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان در حال نوسان و چرخشاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیمولتیپل اسکلروز در زنان خبر مهم تلسکوپ هابلکمردرددرک دیگرانبیماری تی تی پیآنچه واقعیت تصور میکنیم زونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایراولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کششکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روااداراوون تنها داروی تاییقلب دروازه ی ارتباطنخستین تصویر از سیاهچالهجوسازی مدرناعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکان زمان یا حافظه زماندلایلی که نشان میدهد ما بکودکان میتوانند ناقل بی دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده شبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط بین هوش طبیعی و هوقدرت کنترل خودچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت آنطور نیست که به نظبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای عجیب گالیلهدین اجباریکاربرد روباتهای ريزنانورفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت اضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شباز نشانه ها و آثار درک شدلحظات خوش با کودکاننظریه ی ریسمانحافظه میتواند بزرگترین دبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیمخچه فراتر از حفظ تعادلدانشمندان اولین سلول مصنکشف جمجمه ای درکوه ایرهورویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومآب زندگی است قسمت اولسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیعلم و روحتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت 78واقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز خنده در کجای مغز استداروی جدید برای میاستنی گالکانزوماب، دارویی جدیروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تآشنا پنداریسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی جدید که سلول هانوار مغز ترجمه رخدادهای عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تتشخیص ژنتیکی آتروفی های از تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت پنجاه و دواکسن اسپایکوژنمسئولیت در برابر محیط زیدر ناامیدی بسی امید استپمبرولیزوماب در بیماری چرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و الکترودهای کاشتنیسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از تکامل زبان انسان از پیشیچیزی منتظر شناخته شدنمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت شصت و دوورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های جدید میگرنپیوستگی همه ی اجزای جهانرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر ستارگانی قبل از آغاز کیهابزارهای بقای از نخستین فلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چگونه جمعیت های بزرگ شکل جهان مرئی و نامرئیاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخواب سالم عامل سلامتی و یژن همه چیز نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بپروتز چشمزمان و صبرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیانسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گرسردرد عروقی میگرناحیای بینایی نسبی یک بیمفرایند تکامل و دشواری هاچالش دیدگاه های سنتی در بجهان در حال ایجاد و ارتقااسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنخدا موجود استکمردرد ناشی از تنگی کانادرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیاناولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکششکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ادب برخورد با دیگرانقلب روباتیکنخستین روبات های زنده ی ججامعه ی آسمانیاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکانیک کوانتومی بی معنی دنیای شگفت انگیز کوانتومکودکان خود را مشابه خود تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و آیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هساین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت مغز انسان و فقدرت انسان در نگاه به ابعچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت افرادبه بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلماده ی تاریکدین، اجباری نیستکاربرد روباتهای ريز، در رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا آیا تکامل و تغییرات ژنتیسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت اطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبااز نظر علم اعصاب یا نرووسلرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه تکامل در درمان بیمحافظه های کاذببیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدانشمندان تغییر میدان مغکشف جدید تلسکوپ جیمز وبرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اآب زندگی است قسمت دومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت 82واقعیت چند سویهمرگ چیستداروی جدید برای ای ال اسگام کوچک ولی تاثیرگذارروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های آشنا پنداریسینوریپا داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین همانتکینگینوار مغز در فراموشی هاعادت همیشه خوب نیستنوار مغز در تشخیص بیماری عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت پنجاه و سواکسن اسپایکوژن ضد کرونامستند جهان متصلدر هم تنیدگی مرزها و بی مپنج اکتشاف شگفت آور در مورژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانالگو نداشتیمسال سیزده ماههابزار بقای موجود زنده از تکامل ساختار رگهای مغزی چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر دارداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و ششورزش در کمر درددرمان های جدید در بیماری پیام های ناشناخته بر مغز رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداسخن نیکو مانند درخت نیکوابزارهای دفاعی و بقای موفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه حافظه را قویتر کنیجهان مشارکتیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخواب عامل دسته بندی و حفطژن همه چیز نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بپروتز عصبی برای تکلمزمان واقعیت است یا توهمتفاوتهای جنسیتی راهی براانسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ سرطان کمیت گراییاحیای بینایی نسبی یک بیمفرایند حذف برخی اجزای مغچاالش ها در تعیین منبع هوجهان ریز و درشتاصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموجود بی مغزی که می تواندخدا بخشنده است پس تو هم بکمردرد و علل آندرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیآنها نمیخواهند دیگران رازیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیاولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینادراک ما درک ارتعاشی است قلب را نشکننرمش های مفید برای درد زاجاودانگی مصنوعیاعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانمکانیزمهای دفاعی در برابدنیا، هیچ استکودکان را برای راه آماده ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیاین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انقدرت ذهنچراروياها را به یاد نمی آحقیقت اشیابه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متماده ی خالیدید تو همیشه محدود به مقدکتاب گران و پرهزینه شد ولرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزطلای سیاهتاریکی و نوراز نظر علم اعصاب اراده آزلرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه تکامل در درمان بیمحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگمخچه ابزاري که وظیفه آن فدانشمندان روش هاي جدیدی کشتن عقیده ممکن نیسترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختآب زندگی است قسمت سومسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت چهلواقعیت چیستمرگ و میر پنهانداروی جدید برای دیابتگامی در درمان بیماریهای روش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم آغاز فصل سرما و دوباره تکسیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقا از نخستین همانتکامل فردی یا اجتماعیتکامل مادی تا ابزار هوشمنوار مغزی روشی مهم در تشخعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت پنجاه و شواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکل از کجاستدر هم تنیدگی کوانتومیپول و شادیرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير الگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از تکامل شناخت انسان با کشفچیزی شبیه نور تو نیستصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک سی و هفتموزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های رایج ام اسپیدایش زبانرحم مصنوعیبعد پنجمانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقسخن و سکوتابعاد و نیازهای تکاملیفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر نگاه انسان بر رفتانگاه محدود و تک جانبه، مشجهان هوشمنداسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودآگاهی و هوشیاريژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان سرگیجه بدون داروپرورش مغز مینیاتوری انسازمان پلانکتقلید مرحله ای نسبتا پیشانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشوسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد واحساس گذر سریعتر زمانفراتر از دیوارهای باورناتوانی از درمان برخی ویجهان شگفت انگیزاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیموجودات مقهور ژنها هستندخدای رنگین کمانکمردرد با پوشیدن کفش منادرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بآنان که در قله اند هرگز خزیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آباولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مادغام میان گونه های مختلقیچی ژنتیکینرمش های مفید در سرگیجهجایی خالی نیستبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودما انسانها چه اندازه نزددندان ها را مسواک بزنید تکوری گذرای ناشی از موبایذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی این ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انقدرت عشقچراروياها را به یاد نمی آحقیقت تنها چیزی است که شابه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزماده ای ضد التهابیدیدن خدا در همه چیزکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودیناگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات درياطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیداز نظر علم اعصاب اراده آزلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را مخچه تاثیر گذار بر حافظهدانشمندان روشی برای تبدیگل خاردار، زیباسترویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هآب، زندگی است(قسمت پنجم)سماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت چهل و هفتواقعیت چیستمرگ و میر بسیار بالای ناشداروی جدید ضد میگرنگامی در درمان بیماریهای روش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرآغاز مبهم آفرینشسیاهچاله هاابزار بقا از نخستین همانتکامل مداومنوار عصب و عضلهعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و چهواکسن دیگری ضد کرونا از دمشکلات نخاعیدر هم تنیدگی کوانتومی و پپول و عقیدهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقای موجود زنده از تکامل، نتیجه ی برنامه رینکاتی در مورد تشنجسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت پنجاه و وزوز گوشدرمان های علامتی در ام اسپیر شدن حتمی نیسترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقسخن پاک و ثابتابعاد اضافه ی کیهانفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر ویتامین دی بر بیمانگاه انسان محدود به ادراجهان هوشیاراساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان سرطان با امواج صوتپرتوهای صادر شده از سیاهزمان به چه دلیل ایجاد میشتقلید از روی طبیعتانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد واحساسات کاذبفرد موفقناتوانی در شناسایی چهره جهانی که نه با یک رخداد و اصل علت و تاثیرهوش احساسیموسیقی نوخدایی که ساخته ی ذهن بشر کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اآنزیم تولید انرژی در سلوزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج اولین دروغنقش قهوه در سلامتیشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ادغام دو حیطه علوم مغز و قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنرمش های موثر در کمردردجاذبهبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیما انسانها چه اندازه نزددهن، بزرگترین سرمایهکی غایب شدی تا نیازمند دلذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیاینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط غیرکلامی بین انساقضاوت ممنوعنزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت خواب و رویابه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده، چیزی نیستدیدگاه نارسای دوگانه ی مکتاب طبیعت در قالب هندسهرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين آیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عااگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات درياطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز واقعیت امروز تا حقیقتلزوم سازگاری قانون مجازاهفت چیز که عملکرد مغز تو حافظه و اطلاعات در کجاستبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل همه جانبه نگر ژنرالیدانش، قفل ذهن را باز میکنگل زندگیرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشآتش منبع انرژیسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای ابزار بقا از نخستین همانچندجهانیعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انساناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت چهل و هشتواقعیت های متفاوتمرگ انتقال است یا نابود شداروی جدید ضد الزایمرگاهی لازم است برای فهم و روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانتکامل چشمنوار عصب و عضلهعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و یکواکسن سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیدر هم تنیدگی کوانتومی و دپوست ساعتی مستقل از مغز درژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهساهچاله ها تبخیر نمیشودابزار بقای موجود زنده از تکثیر سلول در برابر توقف چگونه مولکول های دی ان ایپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت بیست و پیک پیام منفرد نورون مغزی درمان ژنتیکی برای نوآوریپیشینیان انسان از هفت میرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی سختی ها رفتنی استابعاد بالاترفیزیک و هوشیاریتاثیر ویروس کرونا بر مغز نگاه از بیرون مجموعهجهان های بسیار دیگراستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن ضد آلزایمردرمانهای بیماری پارکینسپرسش و چستجو همیشه باقی ازمان شگفت انگیزتقلید از طبیعتانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق و علوم اعصابفرد یا اندیشهنادیدنی ها واقعی هستندجهانی که از یک منبع، تغذیاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتموسیقی هنر مایع استخسته نباشی باباکنگره بین المللی سردرد ددرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلآینه در اینهزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشناولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل اشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ارتقا و تکامل سنت آفرینش قانون مندی نقشه ژنتیکی منرمشهای مهم برای تقویت عجاذبه و نقش آن در شکلگیریبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیما اکنون میدانیم فضا خالدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکیهان خود را طراحی میکندذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیاینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکارتروز یا خوردگی و التهاقطار پیشرفتنزاع بین علم و نادانی رو حقیقت در علم، هرگز نهایی به زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تماده، چیزی بیش از یک خلا دژا وو یا اشنا پنداریکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات درياطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنواز کجا آمده ام و به کجا میلزوم عدم وابستگی به گوگل هفت سین یادگاری از میراث حباب های کیهانی تو در توبیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس مدل هولوگرافیک ژنرالیزهدائما بخوانگلوله ی ساچمه ایروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلآثار باستانی تمدن های قدسندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامعلم راهی برای اندیشیدن اترازودوناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت چهل و دومواقعیت و مجازمرگ تصادفیداروی سل سپتگاهی مغز بزرگ چالش استروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله ها، دارای پرتو سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین همانتکامل و ارتقای نگاه تا عمنوبت کودکانعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و دوواکسن سرطانمشکلات روانپزشکی پس از سدر هر سوراخی سر نکنپوشاندن خود از نوررژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمسایه را اصالت دادن، جز فرابزار بقای موجود زنده از تأثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه میتوان با قانون جنسایتهای دیگرجلوتر را دیدناز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت شصت و چهیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان پوکی استخوانپیشرفت های جدید علوم اعصرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوانگشت ماشه ایمغز کوانتومیسرنوشتاتفاق و تصادففیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر ژنها بر اختلالات خنگاه از دور و نگاه از نزدجهان هایی در جهان دیگراستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قخودآگاهی و هوشیاريژنها نقشه ایجاد ابزار هودرهای اسرارآمیز و پوشیدهپرسشگری نامحدودزنان باهوش ترتقویت استخوان در گرو تغذانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق پایه تکامل و فرهنگفرد حساس از نظر عاطفی و بنادانی در قرن بیست و یکم،جهانی در ذهناصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11میهمانهای ناخوانده عامل خطا در محاسبات چیزی کاملکنگره بین المللی سردرد ددرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشآیندهزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزارتقا یا بازگشت به قبل ازقانون گذاری و تکاملچرا ماشین باید نتایج را پجدا کردن ناخالصی هابلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیما از اینجا نخواهیم رفتدو بیماری روانی خود بزرگ کیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیآیا یک، وجود داردزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت اوللمس کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پحقیقت راستین انسان علم ببه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیماست مالیدژاوو یا آشناپنداریکتابخانهرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و آیا خداباوری محصول تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای طی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسواز کسی که یک کتاب خوانده مقاومت به عوارض فشار خون هم نوع خواری در میان پیشیحد و مرزها توهم ذهن ماستبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحمدل هولوگرافیک تعمیم یافداروهای مصرفی در ام اسگلوئونروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکآرامش و دانشسندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینحس و ادراک قسمت چهل و سومواقعیت و انعکاسمرگی وجود نداردداروی ضد چاقیگذر زمان کاملا وابسته به روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مافت هوشیاری به دنبال کاهبرخی اثرات مضر ویتامین دافتخار انسانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهابزار بقا از نخستین همانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنور درونعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و سوواکسن ضد اعتیادمشکلات روانپزشکی در عقب در والنتاین کتاب بدید همپیموزایدراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از تئوری تکامل امروز در درمچگونه مغز پیش انسان یا همجمجمه انسان های اولیهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحساسیت روانی متفاوتیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان پوکی استخوانپیشرفت در عقل است یا ظواهبعد از کرونا دلخوشی بیهوانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟سریع دویدن مهم نیستاتوبان اطلاعات و پلِ بینفاجعه ی جهل مقدستاثیر کلام در آیات کلام بنگاه از درون مجموعه با نگجهان یکپارچهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قخودت را از اندیشه هایت حفژنها ، مغز و ارادهدروغ نگو به خصوص به خودتآلودگی هوا چالش قرن جدیدزنجیرها را ما باید پاره کتقویت حافظه یا هوش مصنوعانسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش روشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال خواب فرد را مستعد فردا را نمیدانیمنازوکلسینجهان، تصادفی نیستاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهممیوتونیک دیستروفیخطا در محاسبات چیزی کاملکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمآینده ی انسان در فراتر اززیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکارتوکين تراپی روشی جديد قانون جنگلچرا مغز انسان سه هزار سالجدایی خطای حسی استبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستما اشیا را آنطور که هستنددو بار در هفته ماهی مصرف کیست هیداتید مغزذهن سالمباد و موجآیا کیهان می تواند یک شبیزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت دوملوب فرونتال یا پیشانی مغنسبیت عام از زبان دکتر برحقیقت غیر فیزیکیبه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر ماست مالی با هوش انسانیدگرگونی های نژادی و تغییکجای مغز مسئول پردازش تجرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فآیا دلفین ها می تواند از سلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و ساز آغاز خلقت تا نگاه انسامقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز موج استحریص نباشبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایمدل های ریز مغز مینی برینداروهای ام اسگمان میکنی جرمی کوچکی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مآرامش و سکونسندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت نهمواقعیت خلا و وجود و درک ممراحل ارتقای پله پله کیهداروی ضد چاقیروشی برای بهبود هوش عاطفروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقا از نخستین همانتکامل ابزار هوش ، راه پر نورون هاي مصنوعی می توانعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیستمواکسن علیه سرطانمشاهده گر جدای از شیء مشادر یک فراکتال هر نقطه مرکپیموزایدراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقای موجود زنده از تئوری تکامل در پیشگیری و چگونه هموساپينس بر زمین جنبه های موجی واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخفاش با شیوع همه گیری جدییک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ام اس(مولتیپل اسکلپیشرفت ذهن در خلاقیت استتفکر قبل از کارانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تماسریعترین کامپیوتر موجوداتوسوکسیمایدفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر کپسول نوروهرب بر ننگاه حقیقی نگاه به درون اجهان یکپارچهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویاخودروهای هیدروژنیژنهای مشترک بین انسان و ودریای خداآلودگی هوا و ویروس کرونازندگی هوشمند در خارج از زتقویت سیستم ایمنیانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و فرزندان زمان خودنباید صبر کرد آتش را بعد جهش های ژنتیکی مفید در سااصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن و پروتئین مرتبط با خطای ادراک کارماکنترل جاذبهدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اآینده ی علم و فیزیک در60 ثزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط میکروب روده و پارقانون جنگلچرا مغزهای ما ارتقا یافت جریان انرژی در سیستم های به قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به ما به جهان های متفاوت خوددو برابر شدن خطر مرگ و میکیست کلوئید بطن سومذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وآیا گذشته، امروز وآینده زبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت سوملوتیراستامنسبت ها در کیهانحقیقت غیر قابل شناختبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به ماشین دانشدانش قدرت استکرونا چه بر سر مغز می آوررنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضاگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از انفجار بزرگ تا انفجار مقابله با کرونا با علم اسهمه چیز در زمان مناسبحرکت چرخشی و دائمی کیهانبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کامدیون خود ناموجودداروهای تغییر دهنده ی سیگنجینه ای به نام ویتامین روح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت چهارموالزارتان داروی ضد فشار مرز مرگ و زندگی کجاستداروی ضد تشنج با قابليت تروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرافراد بی دلیل دوستدار تو سیاره ی ابلهانابزار بقا از نخستین همانتکامل تکنولوژینورون های ردیاب حافظهعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دهمواکسنی با تاثیر دوگانه امشاهده آینده از روی مشاهدر کمتر از چند ماه سوش جدپیچیدگی های مغزمگسراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیساختن آیندهابزار بقای موجود زنده از تئوری جدید، ویران کردن گچگونه هوشیاری خود را توسجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلا، حقیقی نیستیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان تومورهای مغزی با اپیشرفتی مستقل از ابزار هرشد مغز فرایندی پیچیده اتفکر خلا ق در برابر توهم اندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمدسرگیجه از شایعترین اختلااتصال مغز و کامپیوترفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر کپسول نوروهرب بر تنگاه دوبارهجهان کنونی و مغز بزرگتریاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهخورشید مصنوعیژنهای هوش ، کدامنددرک فرد دیگر و رفتارهای اآلودگی هوا و پارکینسونزندگی بی دودتلقین اطلاعات و حافظهانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و فرضیه ای جدید توضیح میدهنبرو و انرژی مداومجهش های ژنتیکی غیر تصادفاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجممیگرن سردردی ژنتیکی که بخطای حسکندر در بیماریهای التهابدرختان اشعار زمینبیوگرافیآینده با ترس جمع نمیشودزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط ماده و انرژیقانونمندی و محدودیت عالمچرا ویروس کرونای دلتا واجریان انرژی در سیستم های به مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیما با کمک مغز خود مختاريمدو برابر شدن خطر مرگ و میکاهش مرگ و میر ناشی از ابذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاآیا پیدایش مغز از روی تصازبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمارزش خود را چگونه میشناسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبت طلایی، نشانه ای به سحقایق ممکن و غیر ممکنبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستمبانی ذهنی سیاه و سفیددانش محدود به ابعاد چهارکریستال هارنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عامطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به ساز بحث های کنونی در ویروسملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز در زمان کنونی استحس متفاوتبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانمدیریت اینترنت بر جنگداروهای ضد بیماری ام اس وگویید نوزده و ایمنی ساکتروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آزمون تجربی، راهی برای رسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک ععلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت نوزدهمواکنش های ناخودآگاه و تقمرز بین انسان و حیوان کجاداروی ضد تشنج با قابليت تگذشته را دفن کنروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بافزایش قدرت ادراکات و حسسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانتکامل جریان همیشگی خلقتنوروپلاستیسیتی چیستعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دوازدهمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمطالبه ی حق خوددر آرزوهایت مداومت داشتهپیچیدگی های مغزی در درک زراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورامید نجاتمعرفت و شناختساختار فراکتال وجود و ذهابزار بقای موجود زنده از تا 20 سال آینده مغز شما به چگونه واکسن کرونا را توزجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلا، خالی نیستیکی از علل محدودیت مغز امدرمان تشنجپاسخ گیاهان در زمان خوردرشد مغز علت تمایل انسان بتفاوت مغز انسان و میمون هاندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طسرگردانیاثر مضر مصرف طولانی مدت رفتون های زیستیتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاهی بر قدرت بینایی دراجهان کاملی در اطراف ما پراستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفخوش قلبی و مهربانیژنهای حاکم بر انسان و انسدرک نیازمند شناخت خویش اآلزایمرزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدانسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات مخچهفساد اقتصادی سیتماتیک درچت جی پی تیجهش تمدنی عجیب و شگفت انساضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولمیگرن شدید قابل درمان اسخطر آلودگی هواکوچ از محیط نامناسبدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیآیا فراموشی حتمی استزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناساشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط متقابل با همه ی حیقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا پس از بیدار شدن از خوجریان انرژی در سیستم های به نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما بخشی از این جهان مرتبطدو سوی واقعیتکاهش التهاب ناشی از بیماذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث شش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزاز فرد ایستا و متعصب بگذرلیروپریم داروی ترکیبی ضدنشانه های گذشته در کیهان حل مشکلبی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدمباحث مهم حس و ادراکدانش بی نهایتکریستال زمان(قسمت اولرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستاگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را برداراز تلسکوپ گالیله تا تلسکملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز، ثبت می شودحس چشایی و بویاییبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتمداخله ی زیانبار انسانداروی فامپیریدین یا نورلگوشه بیماری اتوزومال رسسروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتآزمون ذهنی گربه ی شرودینسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه هایی در مصرف ماهینهایت در بی نهایتعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیحس و ادراک قسمت هفتمواکنش به حس جدیدمرز جدید جستجو و اکتشاف، داروی ضد تشنج توپیراماتگربه شرودینگر و تاثیر مشگزیده ای از وبینار یا کنفريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانتکامل داروینی هنوز در حانوروز یا روز پایانیعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سوموبینار اساتید نورولوژی دمطالبی در مورد تشنجدر آسمان هدیه های نادیدنپیوند قلب خوک، به فرد دچاراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی امید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقای موجود زنده از تا بحر یفعل ما یشاچگونه آن شکری که می خوریمجهل مقدساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از مطالب همایش میافته های نوین علوم پرده درمان جدید ALSپختگی پس از چهل سالگي به رشد در سختی استتفاوت ها و تمایزها کلید باندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طسربازان ما محققا غلبه می اثرات فشار روحی شدیدفروتنی و غرورتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاهی بر توانایی اجزاي بجهان پیوستهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنشأ اطلاعات و آموخته ها خوشبختی دور از رنج های مکل اقیانوس در یک ذرهدرک و احساسآملودیپین داروی ضد فشار زندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع انسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبینشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات حرکتی در انسانفشار و قدرتچت جی پی تیجهشهای مفید و ذکاوتی که داطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهممیدان مغناطيسي زمین بشر خطرات هوش مصنوعیکوچک شدن مغز از نئاندرتادردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دآیا ممکن است موش کور بی مزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد ای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط چاقی و کاهش قدرت بقبل از آغازچرا ارتعاش بسیار مهم استجستجوی متن و تصویر به صوربه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یدولت یا گروهککاهش حافظه هرچند فرایندیذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمآیا امکان بازسازی اندامهزبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر از مخالفت بشنولیس دگرامفتامین یا ویاسنشانه های پروردگار در جهحلقه های اسرارآمیزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازامجموعه های پر سلولی بدن مدانشمندان موفق به بازگردکریستال زمان(قسمت دوم)روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجوداپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختنظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک (قسمت اول )بیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی لیراگلوتیدگوشت خواری یا گیاه خواریروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیآزمون ذهنی گربه شرودینگرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش منهادینه سازی فرهنگ اختلاعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت هفدهمواکسن های شرکت فایزر آمرمزایای شکلات تلخ برای سلدارویی خلط آورمسمومیت دانش آموزان بی گداستانها و مفاهیمی اشتباگزارش یک مورد جالب لخته وریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارافزایش سرعت پیشرفت علوم سیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقا از نخستین همانتکامل داروینی هنوز در حانوشیدن چای برای مغز مفید غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و هشتموجود قبل از ناظر هوشمندمطالعه ای بیان میکند اهددر آستانه ی موج پنجم کوویپیوند مغز و سر و چالشهای راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مامید درمان کرونا با همانمغز قلبسادیسم یا لذت از آزار دادابزار بقای موجود زنده از تاول کف پا و حقیقتچگونه انتظارات بر ادراک جهان فراکتالاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از درمان های جدییاد گرفتن مداومدرمان جدید میگرن با انتی پروژه ی ژنوم انسانیز گهواره تا گورتفاوت ها را به رسمیت بشنااندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شسردرد میگرناثرات مفید قهوهفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر کتامین در درمان پانگاهت را بلند کنجهان پیوستهاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کامنشاء کوانتومی هوشیاری اخانه ی تاریککلمات بلند نه صدای بلنددرک کنیم ما همه یکی هستیمآموزش نوین زبانزندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناسشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و اختلالات صحبت کردن در انفضای قلب منبع نبوغ استنتایج نادانی و جهلجهشهای مفید و ذکاوتی که داطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دوممیدان های مغناطیسی قابل دفاع از پیامبرکوچکترین چیز یک معجزه اسدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتآیا ما کالا هستیمزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط هوش ساختار مغز و ژقبل از انفجار بزرگچرا بیماری های تخریبی مغجستجوی هوشیاری در مغز مابه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچمانند آب باشدوچرخه سواری ورزشی سبک و کاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداآیا انسان با مغز بزرگش اخسفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نخستین همانند سازها تلا اکراه فی الدیننظام مثبت زندگیحمله ویروس کرونا به مغزبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا ومحل درک احساسات روحانیدانشمندان نورون مصنوعی سکریستال زمان(قسمت سوم)رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا راهی برای رفع کم آبی سلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماز تکنیکی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک (قسمت دوم )بیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهمروری بر تشنج و درمان هایداروی تشنجی دربارداریگیلگمش باستانی کیستروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دآزادی عقیده، آرمانی که تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانتیوتیکسن داروی ضد جنونچهار میلیارد سال تکامل بعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت هجدهمواکسن کووید 19 چیزهایی که واکسن کرونا و گشودن پنجرمسمومیت دانش آموزان، قمادخالت در ساختار ژنهاگشایش دروازه جدیدی از طرریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیافسردگی و اضطراب در بیماسیستم تعادلی بدنابزار بقا از نخستین همانتکامل داروینی هنوز در حانوعی سکته مغزی ، وحشتناک غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و ششموراپامیل در بارداریمعماری، هندسه ی قابل مشادر درمان بیماری مولتیپل پیوند اندام از حیوانات برابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است امیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای پیشرفته ارتباط فلج نخاعی با الکترودهای تابوهای ذهنیچگونه به سطح بالایی از هوجهان قابل مشاهده بخش کوچاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخم شدن فضا-زمانیاد بگیر فراموش کنیدرمان جدید کنترل مولتیپلپروژه ی ژنوم انسانیزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شدسردرد میگرن در کودکاناثرات مفید روزه داریفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان پر از چیزهای اسرار آاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهامهندسی ژنتیک در حال تلاش خانواده پایدارکلوزاپین داروی ضد جنوندرک احساسات و تفکرات دیگآمارهای ارائه شده در سطح زندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معاهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مرشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط اختلالات عضلانی ژنتیکقفس ذهننجات در راستگوییجوانان وطناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سوممیدان های کوانتومی خلادفاع در برابر تغییر ساختکووید نوزده و خطر بیماری درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوآیا ما تنها موجودات زنده زبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط پیوسته ی جهانقبرستان ها با بوی شجاعتچرا حیوانات سخن نمی گوینحفره در مغزبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترماه رجبدورترین نقطه ی قابل مشاهکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی ایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و اصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نخستین همانند سازها تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی تکامل در درمان بیحمایت از طبیعتبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترمحل درک احساسات روحانی ددانشمندان یک فرضیه رادیککشف مکانیسم عصبی خوانش پرویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاآیاما مقهور قوانین فیزیکسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاز تکینگی تا مغز و از مغز من پر از تلخیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت 67ویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروی جدید ALSگیاه بی عقل به سوی نور میروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانآزار دیگری، آزار خود استسوخت هیدروژنی پاکابزار بقا از نخستین همانتیک و اختلال حرکتیچهار ساعت پس از کشتار خوکعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دحس و ادراک قسمت هشتم