دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ذهن چند جانبه نیازمند نگاه چند جانبه

#ذهن و #حافظه چند جانبه، با تک جانبه نگری قابل پژوهش و درمان نیست
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #احمدالحسن #سفر_موسی_به_مجمع_البحرین
https://youtu.be/XK0-v4wyVyU


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ادراک ما درک ارتعاشی است توهم لیلیپوتی(ریزبینی)فرایند پیچیده ی خونرسانیعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمنازوکلسینبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت 78داروی جدید برای ای ال اسکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیقلب روباتیکعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستچرا مغزهای ما ارتقا یافت به دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر ناامیدی بسی امید استکاهش دوپامین عامل بیماریآیا احتمال دارد رویا از آرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشوداکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزتکامل جریان همیشگی خلقتقدرت انسان در نگاه به ابعسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزینسبت ها در کیهانبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های جدید میگرنکریستال زمان(قسمت سوم)آب زندگی است قسمت چهارمرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتا 20 سال آینده مغز شما به لرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهان قابل مشاهده بخش کوچهمه چیز در زمان مناسببیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهمدل همه جانبه نگر ژنرالیخواب سالم عامل سلامتیدرمان سرگیجه بدون نیاز بگیلگمش باستانی کیستآسيب میکروواسکولاریا آسزمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پر از چیزهای اسرار آهندسه زبانِ زمان استواکسن کووید 19 چیزهایی که مرگ انتقال است یا نابود شخدای رنگین کماندرک درست از خود و هوشیاریپل جویی اصفهاناقلیت خلاقزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از تقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکینور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست قسمت جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی وجود قبل از ناظر هوشمندمشکلات نخاعیدندان ها را مسواک بزنید تپیوند مغز و سر و چالشهای دغدغه نتیجه ی نادانی استزبان و تکلم برخی بیماریهامیدی به این سوی قبر نیستابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحق انتخابدین، اجباری نیستیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیرقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب انرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمتو باید نیکان را به دست بفلج خواب چیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه از درون مجموعه با نگاصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان تغییر میدان مغکلمات بلند نه صدای بلندآمارهای ارائه شده در سطح رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای واراولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ادغام میان گونه های مختلتوهم چیستفرایند تکامل و دشواری هاعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتنباید صبر کرد آتش را بعد بلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومموسیقی نوحس و ادراک قسمت 82داروی جدید برای دیابتکووید نوزده و خطر بیماری آیا همه جنایت ها نتیجه بیروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو این پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انتوضیحی ساده در مورد هوش مقلب را نشکنعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچرا ویروس کرونای دلتا وابه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترما اکنون میدانیم فضا خالحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر هم تنیدگی مرزها و بی مکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا برای تولید مثل همیشه رژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب اراده آزتکامل داروینی هنوز در حاقدرت ذهنتغییر عمودی سر انسان از پنسبت طلایی، نشانه ای به سبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید در بیماری کشف مکانیسم عصبی خوانش پآب زندگی است قسمت هفتمرحم مصنوعیبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تتا بحر یفعل ما یشالزوم سازگاری قانون مجازاجهان موازی و حجاب هاهمه چیز در زمان کنونی استبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بگیاه بی عقل به سوی نور میآسیب ها ناشی از آلودگی هوزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز جهان پر از چیزهای جادویی هنر فراموشیواکسن کرونا و گشودن پنجرمرگ تصادفیخدایی که ساخته ی ذهن بشر درک عمیق در حیواناتپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی وراپامیل در بارداریمشکلات بین دو همسر و برخیپیوند اندام از حیوانات بذهن ما از در هم شکستن منبزبان و شناخت حقیقت قسمت چامیدی تازه در درمان سرطاابعاد و نیازهای تکاملیتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدیاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب انرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی احساس گذر سریعتر زمانتو تغییر و تحولیفلج دوطرفه عصب 6 چشمطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه حقیقی نگاه به درون ااصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان روش هاي جدیدی کلوزاپین داروی ضد جنونآن چیزی که ما جریان زمان رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهناولین مورد پیوند سر در انسندرم کووید طولانیاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعادغام دو حیطه علوم مغز و توهم وجودفرایند حذف برخی اجزای مغعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بیننبرو و انرژی مداومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت چهلداروی جدید ضد میگرنکودک هشت ساله لازم است آدآیا هوش مصنوعی می تواند نروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط غیرکلامی بین انساتیوتیکسن داروی ضد جنونقیچی ژنتیکیعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون چرا پس از بیدار شدن از خوبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمما از اینجا نخواهیم رفتحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی کوانتومیکایروپاکتیک چیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در درژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز واقعیت امروز تا حقیقتتکامل داروینی هنوز در حاقدرت عشقتغییرات منطقه بویایی مغزنشانه های گذشته در کیهان بیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال ماست مالیحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های رایج ام اسکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت اولرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتابوهای ذهنیلزوم سازگاری قانون مجازاجهان ما میتواند به اندازهمه چیز، ثبت می شودبیوگرافیویروس مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون داروگیاه خواری و گوشت خوار کدآشنا پنداریزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهان دارای برنامههنر حفظ گرهواکسن کرونا از حقیقت تاتمرگی وجود نداردخسته نباشی بابادرگیری قلب در بیماری ویرپلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از تلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی مرتب خیلی به قمشکلات روانپزشکی پس از سپیوند سر آیا ممکن استذهن چند جانبه نیازمند نگزبان و شناخت حقیقت قسمت اامگا سه عامل مهم سلامتابعاد اضافه ی کیهانتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هوشیاری خود را توساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیاحساسات کاذبتو جهانی هستی که خودش را فناوری هوش مصنوعی نحوه خطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه دوبارهاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان روشی برای تبدیکلام و زبان، گنجینه ای بسآنچه ناشناخته است باید شرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال اولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روارتقا و تکامل سنت آفرینش توهم وجودفراتر از دیوارهای باورعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیچت جی پی تیبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانمیهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد الزایمرکودک ایرانی که هوش او از آیا هوش مصنوعی زندگی بشرروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهاین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهارتروز یا خوردگی و التهاتیک و اختلال حرکتیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانچرا ارتعاش بسیار مهم استبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومی و پکار با یگانگی و یکپارچگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف از کجا آمده ام و به کجا میتکامل داروینی هنوز در حاقطار پیشرفتتغییرات آب و هوایی که به نشانه های پروردگار در جهبیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک سی و هفتمدرمان های علامتی در ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت دومرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر فکر بر سلامتلزوم عدم وابستگی به گوگل جهان مادی، تجلی فضا در ذههمه ی سردردها بی خطر نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برمدل های ریز مغز مینی برینخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرطان با امواج صوتگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهان در حال نوسان و چرخشهنر رها شدن از وابستگیواکسن کرونا ساخته شده تومراحل ارتقای پله پله کیهخطا در محاسبات چیزی کاملدرگیری مغز در بیماری کویپمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیزیرک ترین مردمابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرننوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر تغذیه بر سلامت روامنبع هوشیاری کجاست قسمت جامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی دهن، بزرگترین سرمایهورزش هوازی ، بهترین تمریمشکلات روانپزشکی در عقب پیوند سر، یکی از راه حلهاذهن هوشیار در پس ماده ی مزبان و شناخت حقیقت قسمت دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمابعاد بالاترتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی میادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟اخلاق و علوم اعصابتو دی ان ای خاص ميتوکندريفیلمی بسیار جالب از تغییطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر نگاهی بر قدرت بینایی درااصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحافظه و اطلاعات در کجاست دانش، قفل ذهن را باز میکنکلرال هیدرات برای خوابانآنچه واقعیت تصور میکنیم رویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیساولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتقا یا بازگشت به قبل ازتوهم بی خداییفرد موفقعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینچت جی پی تیبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر امیوتونیک دیستروفیحس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی سل سپتکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش ارثی دریافتی از پروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهاناینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت اولتیروفیبان موثر در سکته ی قانون مندی نقشه ژنتیکی معصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های چرا بیماری های تخریبی مغبوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و دکاربرد روباتهای ريزنانوآیا جنین انسان، هوشمندی رژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملاز کسی که یک کتاب خوانده تکامل داروینی هنوز در حالمس کوانتومیتغییرات تکاملی سر انسان نظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیماشین دانشحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان ژنتیکی برای نوآوریکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت سومرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر مشاهده بر واقعیت بمقاومت به عوارض فشار خون جهان مرئی و نامرئیهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از مدیون خود ناموجودخودآگاهی و هوشیاريدرمانهای بیماری پارکینسگالکانزوماب، دارویی جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهان در حال ایجاد و ارتقاهنر، پر کردن است نه فحش دواکسن ایرانی کرونا تولیدمرز مرگ و زندگی کجاستخطا در محاسبات چیزی کاملدرگیری مغز در بیماران مبپنج اکتشاف شگفت آور در موالگو و عادت را بشکن و در اابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشنوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا تاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست قسمت جاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجورزش و میگرنمشاهده گر جدای از شیء مشاپیوندی که فراتر از امکانذهن تو همیشه به چیزی اعتقزبان و شناخت حقیقت قسمت سانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کروناتفاق و تصادفتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پندارییاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتدارمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تمااخلاق پایه تکامل و فرهنگتو در میانه ی جهان نیستی فیزیک مولکولها و ذرات در ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گینگاهی بر توانایی اجزاي باصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحافظه و اطلاعات در کجاست دائما بخوانکمردردآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سراولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده ارتوکين تراپی روشی جديد توهم تنهاییفرد حساس از نظر عاطفی و بعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازیننتایج نادانی و جهلبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و پروتئین مرتبط با حس و ادراک قسمت چهل و دومداروی ضد چاقیکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش سریعی که بدون احسروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهاناینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساارزش حقیقی زبان قسمت دومتکنولوژی جدید که سلول هاقانون گذاری و تکاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل چرا حیوانات سخن نمی گوینبوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هر سوراخی سر نکنکاربرد روباتهای ريز، در آیا جهان ذهن و افکار ما مرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث از آغاز خلقت تا نگاه انساتکامل زبانلوب فرونتال یا پیشانی مغتغذیه بر ژنها تاثیر داردنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان پوکی استخوانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب، زندگی است(قسمت پنجم)رشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می ابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمقابله ی منطقی با اعتراضجهان مشارکتیهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهمدیریت اینترنت بر جنگخودت را از اندیشه هایت حفدرهای اسرارآمیز و پوشیدهگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز مبهم آفرینشزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهان ریز و درشتهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن اسپایکوژنمرز بین انسان و حیوان کجاخطای ادراک کارمادرگیری مغزی در سندرم کووپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از تلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شنوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست قسمت جایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ ورزش بهترین درمان بیش فعمشاهده آینده از روی مشاهپیوستگی همه ی اجزای جهانذهن خود را مشغول هماهنگیزبان جانسوزانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیاتوبان اطلاعات و پلِ بینتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریژن همه چیز نیستپروتز چشمرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمداختلال خواب فرد را مستعد توقف؛ شکستفیزیک و هوشیاریظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبنگاهت را بلند کناصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع خواب و رویاحافظه و اطلاعات در کجاستداروهای مصرفی در ام اسکمردرد ناشی از تنگی کاناآنها نمیخواهند دیگران راآنان که در قله اند هرگز خروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فاولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تارتباط میکروب روده و پارتوهم جدایی و توهم علمفردا را نمیدانیمعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزنجات در راستگوییبه نقاش بنگرهوشمندی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقیکودکان را برای راه آماده آیا هشیاری کوانتومی وجودروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهاناینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دارزش حقیقی زبان قسمت سومتکنولوژی جدید که سلول هاقانون جنگلغم بی پایانتصویر زیبا از سلولچرا حجم مغز گونه انسان دربی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت بیست و دودر والنتاین کتاب بدید همکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهش های ژنتیکی، ویروراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثاباگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتاز انفجار بزرگ تا انفجار تکامل زبانلوتیراستامثبت و دستکار ی حافظهنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانکشتن عقیده ممکن نیستآتش منبع انرژیرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مقابله با کرونا با علم اسجهان هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود دبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستمداخله ی زیانبار انسانخودروهای هیدروژنیدروغ نگو به خصوص به خودتگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهان شگفت انگیزهورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن اسپایکوژن ضد کرونامرز جدید جستجو و اکتشاف، خطای حسدرگیری مغزی در سندرم کووپول و عقیدهزیست شناسی کل در جزء فراکالگوبرداری از طبیعتابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف ورزش در کمر دردمطالبه ی حق خودپیام های ناشناخته بر مغز ذهن سالمزبان ریشه هایی شناختی اسانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختاتوسوکسیمایدتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکیانسان باشمغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و تولید مثل اولین ربات های فیزیکدانان ماشینی برای تعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباچالش هوشیاری و اینکه چرا اضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنتظر نمان چیزی نور را بهحباب های کیهانی تو در توداروهای ام اسکمردرد و علل آنآنزیم تولید انرژی در سلوروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینارتباط ماده و انرژیتوهم جسمفرزندان زمان خودعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکنخاع ما تا پایین ستون فقربه نقاش بنگرهوشیاری و وجودمیگرن شدید قابل درمان اسحس و ادراک قسمت نهمداروی ضد تشنج با قابليت تکوری گذرای ناشی از موبایآیا واکنش های یاد گرفته وروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز ایندرالنقش هورمون زنانه استروژنارزش خود را چگونه میشناستکینگیقانون جنگلغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانچرا خشونت و تعصببی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت بیست و سودر یک فراکتال هر نقطه مرککتاب زیست شناسی باورآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار داداگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جاز بحث های کنونی در ویروستکامل زبان انسان از پیشیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعثبت امواج الکتریکی در عصنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را مجموعه های پر سلولی بدن محساسیت روانی متفاوتدرمان ام اس(مولتیپل اسکلگل خاردار، زیباستآثار باستانی تمدن های قدرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاملاحظه های اخلاقی دربارهجهان هوشیارهمیشه راهی هستبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانخورشید مصنوعیدریای خداگامی در درمان بیماریهای افت فشار خون ناگهانی در وزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهانی که نه با یک رخداد و هوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن دیگر کرونا ساخته شمزایای شکلات تلخ برای سلخطر آلودگی هوادرگیری اعصاب به علت میتوزیست شناسی باور حقیقت یا التهاب شریان تمپورالابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میوزن حقیقی معرفت و شناختمطالبی در مورد تشنجپیدایش زبانذهت را روی چیزهای مفید متزبان شناسی مدرن در سطح سلانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیاتصال مغز و کامپیوترتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسارنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادیانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و تولید یا دریافت علمفاجعه ی جهل مقدسعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنحنی که ارتباط بین معرفحد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای تغییر دهنده ی سیکمردرد با پوشیدن کفش مناداروهای ضد بیماری ام اس وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآینه در اینهروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسارتباط متقابل با همه ی حیتوهمات و شناخت حقیقتفرضیه ای جدید توضیح میدهعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انساننخستین تمدن بشریبه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیمیدان مغناطيسي زمین بشر حس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا یک، وجود داردروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اساز فرد ایستا و متعصب بگذرتکامل فردی یا اجتماعیقانونمندی و محدودیت عالمغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمچرا در مغز انسان، فرورفتبی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزامانند آب باشحس و ادراک قسمت بیستمدر کمتر از چند ماه سوش جدکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا خداباوری محصول تکاملراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزااگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتکامل ساختار رگهای مغزی لیروپریم داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردنظریه ی ریسمانبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز محل درک احساسات روحانیخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان تومورهای مغزی با اگل زندگیآرامش و دانشرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاملاحظات بیهوشی قبل از جرجهان های بسیار دیگرهمیشه عسل با موم بخوریمبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتمروری بر تشنج و درمان هایخوش قلبی و مهربانیدرک فرد دیگر و رفتارهای اگاهی لازم است برای فهم و افت هوشیاری به دنبال کاهزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی می تواند بر احواکسن دیگری ضد کرونا از دمسمومیت دانش آموزان بی گخطرات هوش مصنوعیدرختان اشعار زمینزیست، مرز افق رویداد هستامواجی که به وسیله ی ماشیابزار بقای موجود زنده از تمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان نیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میوزوز گوشمطالعه ای بیان میکند اهدپیر شدن حتمی نیستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعزبان شناسی نوین نیازمند انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلباثر مضر مصرف طولانی مدت رتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهرنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و اانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات مخچهتولید پاک و فراوان انرژیفاصله ها در مکانیک کوانتعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها حریص نباشداروی فامپیریدین یا نورلکنگره بین المللی سردرد دآیندهروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوپیراماتفساد اقتصادی سیتماتیک درعید نوروز مبارکترازودوننخستین تصویر از سیاهچالهبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیمیدان های مغناطیسی قابل حس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج توپیراماتکیهان خود را طراحی میکندآیا کیهان می تواند یک شبیروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز ایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلااز مخالفت بشنوتکامل مادی تا ابزار هوشمقارچ بی مغز در خدمت موجودغرور و علمتصور از زمان و مکانچرا ذرات بنیادی معمولاً بی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تماه رجبحس و ادراک قسمت دهمدر آرزوهایت مداومت داشتهکتاب، سفری به تاریخآیا دلفین ها می تواند از راه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین اپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتکامل شناخت انسان با کشفلیس دگرامفتامین یا ویاسجلوتر را دیدننظریه تکامل در درمان بیمبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس محل درک احساسات روحانی دخلا، حقیقی نیستدرمان تشنجگلوله ی ساچمه ایآرامش و سکونز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماممانتین یا آلزیکسا یا ابجهان هایی در جهان دیگرهمجوشی هسته ای، انرژِی ببا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازمرکز هوشیاری، روح یا بدن خوشبختی دور از رنج های مدرک نیازمند شناخت خویش اگاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهانی در ذهنهوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن سرطانمسمومیت دانش آموزان، قمادفاع از پیامبرپوست ساعتی مستقل از مغز ددرد باسن و پا به دلیل کاهزاوسکا درمان گوشرامیوتروفیک لترال اسکلروابزار بقای موجود زنده از تمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانچیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر درجه حرارت بر مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتیک پیام منفرد نورون مغزی معماری، هندسه ی قابل مشاپیشینیان انسان از هفت میذره ی معین یا ابری از الکزبان، نشان دهنده ی سخنگو انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاثرات فشار روحی شدیدتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی ارهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شداختلالات حرکتی در انسانتولید سلولهای جنسی از سلفاصله ی همیشگی تصویر سازعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیمنشاء کوانتومی هوشیاری احرکت چرخشی و دائمی کیهانحس چشایی و بویاییداروی لیراگلوتیدکنگره بین المللی سردرد دآینده ی انسان در فراتر ازروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژتوانایی مغز و دیگر اجزای فشار و قدرتعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکنخستین روبات های زنده ی جبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیمیدان های کوانتومی خلاحس و ادراک قسمت هفتمدارویی خلط آورکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا گذشته، امروز وآینده ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در هماز نخستین همانند سازها تتکامل مداومقبل از آغازغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهچراروياها را به یاد نمی آبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیماپروتیلینحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آسمان هدیه های نادیدنکتابخانهآیا دلفین ها میتوانند باراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز تتکامل، نتیجه ی برنامه ریلا اکراه فی الدینجمجمه انسان های اولیهنظریه تکامل در درمان بیمبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحمحدودیت چقدر موثر استخلا، خالی نیستدرمان جدید ALSگلوئونآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویروس کرونا بر مغز من کسی در ناکسی دریافتم جهان یکپارچههمراه سختی، اسانی هستبا خدا باشواقعیت و انعکاسمرکز حافظه کجاستخانه ی تاریکدرک و احساسگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان رزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن سرطانمسیر دشوار تکامل و ارتقادفاع در برابر تغییر ساختپوشاندن خود از نوردردهای سال گذشته فراموش زبان مشترک ژنتیکی موجوداامید نیکو داشته باش تا آنابزار بقای موجود زنده از تمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکیک پیشنهاد خوب برای آسان معنی روزهپیشرفت های جدید علوم اعصذرات کوانتومی زیر اتمی قزبان، وسیله شناسایی محیطاندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استاثرات مفید قهوهتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقیقت غیر قابل شناختدانشمندان موفق به بازگردژنها نقشه ایجاد ابزار هوآلودگی هوا چالش قرن جدیدروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق انسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استاختلالات صحبت کردن در انتولترودینفتون های زیستیعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوچالش دیدگاه های سنتی در باطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتمهندسی ژنتیک در حال تلاش مهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک (قسمت اول )داروی تشنجی دربارداریکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی علم و فیزیک در60 ثروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر ای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهارتباط پیوسته ی جهانتوازن مهمتر از فعالیت زیفضای قلب منبع نبوغ استعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهنرمش های مفید برای درد زابه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستمیدان بنیادین اطلاعاتحس و ادراک قسمت هفدهمداستانها و مفاهیمی اشتباکیست هیداتید مغزآیا پیدایش مغز از روی تصاریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صداایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده از نخستین همانند سازها تتکامل چشمقبل از انفجار بزرگمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهچراروياها را به یاد نمی آبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر ماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت سومدر آستانه ی موج پنجم کوویکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دست مصنوعی به زودی قاراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز و از مغز تکثیر سلول در برابر توقف لاموژین داروی ضد اوتیسم؟جنبه های موجی واقعیتنظریه تکامل در درمان بیمبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایمحدودیت های حافظه و حافظخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید میگرن با انتی گمان میکنی جرمی کوچکی در آزمون تجربی، راهی برای رزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع انرژي پاک سرچشمه حجهان یکپارچههمراهی نوعی سردرد میگرنیبا طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک ممرکز حافظه کجاستخانواده پایداردرک کنیم ما همه یکی هستیمگذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو زندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن ضد اعتیادمسئول صیانت از عقیده کیسدقیق ترین تصاویر از مغز اپیموزایددردی که سالهاست درمان نشزبان چهار حرفی حیات زمینامید نجاتابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و یک آلل ژنتیکی که از نئاندمعادله ها فقط بخش خسته کنپیشرفت در عقل است یا ظواهذرات کوانتومی زیر اتمی قسفر فقط مادی نیستاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زماثرات مفید روزه داریتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحقایق ممکن و غیر ممکندانشمندان نورون مصنوعی سژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا و ویروس کرونارویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیاختلالات عضلانی ژنتیکتومورها و التهاب مغزی عافروتنی و غرورعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوچاالش ها در تعیین منبع هواعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهماعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک (قسمت دوم )داروی جدید ALSکنترل جاذبهآیا فراموشی حتمی استروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسقفس ذهنعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرانرمش های مفید در سرگیجهبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به میدازولام در درمان تشنج حس و ادراک قسمت هجدهمدخالت در ساختار ژنهاکیست کلوئید بطن سومآیا آگاهی پس از مرگ از بیریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهاز نخستین همانند سازها تتکامل و ارتقای نگاه تا عمقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدنزاع بین جهل و علم رو به پبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به ماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر درمان بیماری مولتیپل کرونا چه بر سر مغز می آورآیا رژیم غذایی گیاهی سلارابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتأثیر نگاه انسان بر رفتالایو دوم دکتر سید سلمان فجنسیت و تفاوت های بیناییهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کامخچه فراتر از حفظ تعادلخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید کنترل مولتیپلگنجینه ای به نام ویتامین آزمون ذهنی گربه ی شرودینزمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژی از نفت و گاز جهان کنونی و مغز بزرگتریهندسه ی پایه ایبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار مرکز خنده در کجای مغز استخار و گلدرک احساسات و تفکرات دیگگربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش قدرت ادراکات و حسزندگی، مدیریت انرژیابزار بقای موجود زنده از تقلید از روی طبیعتشکست حتمینوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع بی نهایت انرژی در دجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن علیه سرطانمسئولیت جدیددل به دریا بزنپیموزایددرس گرفتن از شکست هازبان نیاز تکاملی استامید جدید بر آسیب نخاعیابزارهای بقا از نخستین هتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت جریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهیک جهش ممکن است ذهن انسانمعجزه های هر روزهپیشرفت ذهن در خلاقیت استذرات کوانتومی زیر اتمی قسفر نامه سفر به بم و جنوب اندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیاثرات مضر ماری جواناتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحل مشکلدانشمندان یک فرضیه رادیکژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و پارکینسونرویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی درانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقااختراع جدید اینترنت کوانتومورهای نخاعیفرگشت و تکامل تصادفی محض علم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سناتوانی از درمان برخی ویاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجممولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت 67داروی جدید s3 در درمان ام کندر در بیماریهای التهابآیا ممکن است موش کور بی مروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط از بالا به پایین متوسعه برخی شغل ها با هوش قفس را بشکنعادت کردن به نعمتترس و آرمان هانرمشهای مهم برای تقویت عبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیمکانیک کوانتومی بی معنی حس و ادراک قسمت هشتمدر مانهای کمر دردکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا امکان بازسازی اندامهریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نخستین همانند سازها تتکامل و ریشه ی مشترک خلقتقدم زدن و حرکت دید را تغیصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان نزاع بین علم و نادانی رو بیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستماده ی تاریکحس و ادراک قسمت سی و ششمدر سال حدود 7 میلیون نفر کریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلارادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل امروز در درملبخند بزن شاید صبح فردا زجنسیت و تفاوت های بیناییهفت سین یادگاری از میراث بیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلخم شدن فضا-زماندرمان جدید ای ال اس، توفرگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه شرودینگرزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژی از نفت و گاز جهان کاملی در اطراف ما پرهندسه ی رایج کیهانواکنش های ناخودآگاه و تقمرگ چیستخارق العاده و استثنایی بدرک تصویر و زبان های مخلتگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش مرگ و میر سندرم کوزونیسومایدابزار بقای موجود زنده از تقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع جدید انرژیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی الفاگوواکسنی با تاثیر دوگانه امسئولیت در برابر محیط زیدلایلی که نشان میدهد ما بپیچیدگی های مغزمگسدست کردن در گوشزبان و کلمه حتی برای کسانامید درمان کرونا با همانابزارهای بقا ازنخستین همتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادینکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53جستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب یک رژیم غذایی جدید، می تومعجزه ی چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هرفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزاندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر اجزای پر سلولی بدن انسان تو انسانی و انسان، شایستفلج نخاعی با الکترودهای طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادرااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحلقه های اسرارآمیزدانشمندان ژنی از مغز انسژنهای هوش ، کدامندآلزایمررویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرادامه بحث تکامل چشمتومورهای ستون فقراتفراموش کارها باهوش تر هسعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ناتوانی در شناسایی چهره تبدیل سلولهای محافط به سنادیدنی ها واقعی هستنداعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت 74داروی جدید میاستنی گراویکوچ از محیط نامناسبآیا ما کالا هستیمروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استارتباط بین هوش طبیعی و هوتوصیه های سازمان بهداشت قلب و عقلعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مچرا ماشین باید نتایج را پبه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکمکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک قسمت پنجمدر محل کار ارزش خودت را بکاهش التهاب ناشی از بیماآیا انسان با مغز بزرگش اخریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری ایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای از نشانه ها و آثار درک شدتکامل ابزار هوش ، راه پر قدرت مردمسوالات پزشکیتعذیه ی ذهننزاع بین علم و جهل رو به پبیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدماده ی خالیحس و ادراک قسمت سیزدهمدرمان های اسرار آمیز در آکریستال زمان(قسمت اولآیا راهی برای رفع کم آبی راز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل در پیشگیری و لحظات خوش با کودکانجهل مقدسهم نوع خواری در میان پیشیبیندیشویتامین کا در سبزیجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید سرطانگوشه بیماری اتوزومال رسسآزادی عقیده، آرمانی که تزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پیوستههندسه بنیادینواکنش به حس جدیدمرگ و میر پنهانخبر مهم تلسکوپ هابلدرک حقیقت نردبان و مسیری گزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهاننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاصی از مغز در جستججهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک های بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمستند جهان متصلدنیای شگفت انگیز کوانتومپیچیدگی های مغزی در درک زدست آسمانزبان و بیان نتیجه ساختماامیدوار باش حتی اگر همه چابزارهای بقای موجود زندهتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(یکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ انرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیدااجزایی ناشناخته در شکل گتو با همه چیز در پیوندیفلج بل، فلجی ترسناک که آنطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمنگاه از بیرون مجموعهاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان پاسخ کوانتومی ژنهای حاکم بر انسان و انسآملودیپین داروی ضد فشار رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ اداراوون تنها داروی تاییتوهم فضای خالیفراموشی همیشه هم بد نیستعلم در حال توسعهفراموشی و مسیر روحانیعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارنادانی در قرن بیست و یکم،بقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت 75داروی جدید برای میاستنی کوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ما تنها موجودات زنده روش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فتوصیه های غیر دارویی در سقلب دروازه ی ارتباطعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج چرا مغز انسان سه هزار سالبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز ما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت پنجاهدر چه مرحله ای از خواب ، رکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا احتمال دارد رویا از آریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل تکنولوژیقدرت کنترل خودپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زنسبیت عام از زبان دکتر بربیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت ششمدرمان های بیماری آلزایمرکریستال زمان(قسمت دوم)آیاما مقهور قوانین فیزیکراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتئوری جدید، ویران کردن گلرزش ناشی از اسیب به عصبجهان فراکتالهمه چیز موج استبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردمخچه تاثیر گذار بر حافظهخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان دارویی سرطان رحم بگوشت خواری یا گیاه خواریآزار دیگری، آزار خود استزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پیوستههندسه در پایه ی همه ی واکواکسن های شرکت فایزر آمرمرگ و میر بسیار بالای ناشخدا موجود استدرک دیگرانگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیمازیباترین چیز در پیر شدنابزار بقای موجود زنده از تقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک های بوبینار اساتید نورولوژی دمشکل از کجاستدنیا، هیچ استپیوند قلب خوک، به فرد دچادستورالعمل مرکز کنترل بیزبان و بیان، در سایه پیشرامیدواری و مغزابزارهای بقای از نخستین تمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحفره در مغزدین اجبارییافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به رفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجسفر دشوار اکتشافانرژی تاریکمغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمتو با باورهایت کنترل میشفلج خوابطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزنگاه از دور و نگاه از نزداسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحمایت از طبیعتدانشمندان اولین سلول مصنکل اقیانوس در یک ذرهآموزش نوین زبانرویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوادب برخورد با دیگرانتوهم فضای خالی یا توهم فض