دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هاوکينگ پیش از مرگش رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است

هاوکينگ پیش از مرگش، رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است!

پایان مرزهای جهان و پایان این نقشه های روزمره زندگی ما، سوالی است که سالهای سال ذهن دانشمندان و متفکران را به خود مشغول کرده است و حتی مؤمنان مذهبی، هرچند معتقد به زندگی پس از مرگ هستند اکثرا تصوری مادی از دنیای دیگر دارند در حالی که این عالم مادی با سرعت، رو به نابودی میرود و پاداشی گذرا و رو به نابودی مانند اين عالم مادی، هرگز ممتاز و برگزیده عاقلان نيست.

توماس هیرتوگ که در تحقیق بالا، مشارکت داشته است به یورونیوز خبر داد که مقاله یک خروج آرام از تورم درونی(A Smooth Exit from Eternal Inflation)، فرمولي ریاضی بر وجود هستی های متعدد ارائه می دهد.

دانشمندان ستاره شناس این قانون را به اين صورت معرفی میکنند که مجموعه اي از کیهان های موازی وجود دارد و این مقاله، راهی را ارائه ميدهد تا اثبات کند انفجار بزرگ، کیهان هایی متعدد را خلق کرد و کیهانی- که در آن، زندگی مي کنيم- یکی از آنهاست.( باید توجه داشت، انفجار بزرگ، کیهان مادی را ایجاد کردهاست که به وسیله ما قابل محاسبه است و قادر به ایجاد فراتر از عالم مادی نیست. البته همین کیهان مادی هم دارای تعداد بی شماری کیهان های موازی است و اینها همه شان جدای از کیهان های متفاوت از عالم مادی هستند که تاکنون توسط دانشمندان قابلیت بررسی آنها وجود نداشته است).

برای مطالعه بیشتر می توانید به يورونيوز مراجعه کنید.

استیون هاوکينگ، درباره زندگی هوشمند در خارج از منظومه خورشيدی تحقيق می کرد.(هوش را میتوان درک از اطراف و واکنش مناسب با آن تعریف کرد. بر این اساس، هوش محدود به زندگی ما و گونه انسانی ما نیست. حتی در محیطی جدا از عالم ما، و در جهان های بی شمار مطرح شده از طرف دانشمندان، در این جهان ها هم، ادراک متناسب با آن ها و واکنشي مطابق با قوانین آن جهان ها وجود دارد و ابزار هوشی متناسب با این ادراک و واکنش، در آن جهان ها هست)

نسخه تعدیل شده دیدگاه هاوکينگ:

بر اساس نظر هیرتوگ استاد فیزیک نظری در دانشگاه لوف يو در بلژیک، سخن در اینجا در مورد نسخه تعدیل شده نمونه اصلي هاوکينگ درباره انفجار بزرگ است که او و جيمز هارتل در سال 1983 وضع کردند.

برای سالهای طولانی حقیقت کیهانی- که از انفجار بزرگ حاصل شد- غیر واضح بود ولی فیزیک دان ها آرام آرام فهمیدند که آنچه از انفجار بزرگ ایجاد شده است، تعداد بی نهایتی از جهانهاست.

و هاوکينگ از این مشکل لا ينحل، راضی نبود: بگذارید به حقيقت جهان هاي متعدد نزدیک شویم اين چیزی است که هاوکينگ یکسال قبل، از هيرتوگ درخواست کرد. پس از آن، دو نفر کوشیدند به وسیله ای فرضیه جهان های متعدد را به روشی علمی و قابل آزمایش تبدیل کنند و هيرتوگ متوجه شد که برخی از دانشمندان ستاره شناس کوشیده اند نظریه جهان های متعدد را بر این اساس- که قابل آزمودن نیست- رد کنند.

با این همه، نمونه جدید روشن میکند که یافته ها در کیهان خاص ما، امکان دارد دلیلی قدرتمند بر وجود جهان های ديگر پیدا کند همانطور که هيرتوگ گفت.

نابودی، پایان کیهان است!

نظریه هيرتوگ فقط احتمال یافتن دلایلی بر کيهانهای متعدد را مطرح نمی کند بلکه خبر می دهد که کیهان، در نهایت تاریک خواهد شد و نیروی ستارگان، ساکن خواهد شد.(توجه کنید که این نابودی در محدوده کیهان قابل بررسی دانشمندان و نه بیشتر است و در حال حاضر، بررسی علمی زمان قبل از انفجار بزرگ ممکن نیست)

و شاگردان هاوکينگ تصور مي کنند اگر اين نظریه او به نتیجه برسد و او در قيد حیات باشد، این بار به جایزه نوبل میرسد .

و هاوکينگ دو هفته قبل از وفاتش، با هيرتوگ دیدار کرد تا دیدارهای اخیر بر پژوهش را ارائه کند و به زودی در مجله دانشگاهی معتبر منتشر میشود

هاوکینگ و جایزه نوبل

هيرتوگ می گوید: به نظر من مدتها پیش باید هاوکينگ جایزه نوبل را می گرفت و به تحقیقات فیزیکی مشهور درباره سیاه چاله ها و نسبیت- که انقلابی را در داده های علم ستاره شناسی و نظریه های کیهان ایجادکرد- اشاره می نماید..

و هاوکينگ هفته گذشته در 76 سالگی در منزلش در کامبريج پس آنکه سالها رنج، از بیماری عصبی نادرALS که از سال 1964 مبتلا شده بود- در گذشت.

http://arabic.euronews.com/…/physicist-hawking-completes-hi…

جهت بررسی بیشتر مباحث مربوط به جهان های موازی به مطالب پروفوسور ميچيو کاکو و سلسله مباحث بازگشت عیسی ع توسط دکتر علا سالم مراجعه شود.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
در کمتر از چند ماه سوش جدمناطق خاصی از مغز در جستجسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انچه زیاد است بر من که در ایبحثی درباره احساساتی غیرورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلرودرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع خواب و رویاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه آن شکری که می خوریمبرخی توصیه ها برای واکسیژنها ، مغز و ارادهتبدیل سلولهای محافط به ساولین مورد پیوند سر در انرقیبی قدرتمند در برابر مما با کمک مغز خود مختاريمعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار نرمش های مفید در سرگیجهبعد از کرونا دلخوشی بیهوکوری گذرای ناشی از موبایجنسیت و تفاوت های بیناییایا بدون زبان میتوانیم تروش هایی ساده برای کاهش امرکز حافظه کجاستسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه ی تکامل در درمان بیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکشف مکانیسمی پیچیده در بحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتوصیه های غیر دارویی در سگربه شرودینگر و تاثیر مشخودآگاهی و هوشیاريزبان و تکلم برخی بیماریهمغز از بسیاری حقایق می گراصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتا 20 سال آینده مغز شما به پاسخ گیاهان در زمان خورددوچرخه سواری ورزشی سبک و فیزیکدانان ماشینی برای تسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از نقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری بیش فعالیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده داروهای ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغیسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مونقش رژیم غذایی بر رشد و ابازگشت از آثار به سوی خداویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر دوپامین و سروتونینآیا دست مصنوعی به زودی قاآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کواننهایت معرفت و شناخت درک عبخش بزرگتر کیهان ناشناختورزش و میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آندرک و احساسمنحنی که ارتباط بین معرفشباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انساچگونه انتظارات بر ادراک برخی روش های تربیتی کودکژنهای مشترک بین انسان و وتری فلوپرازیناولین تصویر در تاریخ از سرموزی از نخستین تمدن بشرما تحت کنترل ژنها هستیم یعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسنرمشهای مهم برای تقویت عبعد از کرونا دلخوشی بیهوکی غایب شدی تا نیازمند دلجنسیت و تفاوت های بیناییایا تکامل هدفمند استروش صحبت کردن در حال تکاممرکز خنده در کجای مغز استپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتمدن بشری و مغز اخلاقیکشف ارتباط جدیدی از ارتبحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کتوصیه هایی در مصرف ماهیگزیده ای از وبینار یا کنفخورشید مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز به تنهایی برای فرهنگ اضطراب و ترسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر مشاهده بر واقعیت بپختگی پس از چهل سالگي به ديدن با چشم بسته در خواب فرگشت و تکامل تصادفی محض سلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از نقش نظام غذایی در تکامل مبیماری تی تی پیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیداروهای ضد بیماری ام اس وقدرت انسان در نگاه به ابعسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش رژیم غذایی در رشد و ابازگشت به ریشه های تکاملویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمچهار میلیارد سال تکامل ببخش دیگری در وجود انسان هورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با هماندرک احساسات و تفکرات دیگمنشأ اطلاعات و آموخته ها شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهاچگونه باغبانی باعث کاهش برخی سلولهای عصبی در تلاژنهای هوش ، کدامندتری فلوپرازیناولین سلول مصنوعیرمز و رازهای ارتباط غیر کماه رجبعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکچرا مغزهای ما ارتقا یافت تفکر خلا ق در برابر توهم کیست کلوئید بطن سومجهان کاملی در اطراف ما پرایرادهای موجود در خلقت بروشهای نو در درمان دیسک بمرگ انتقال است یا نابود شسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتمساح حد واسط میان مغز کوکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان بمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتوضیحی ساده در مورد هوش مگزارش یک مورد جالب لخته وخانواده پایدارزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز برای فراموشی بیشتر کاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپرورش مغز مینیاتوری انسادی متیل فومارات(زادیوا)(فراموش کارها باهوش تر هسسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از نقش نظریه تکامل در شناسابیماری دویکهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا امکان بازسازی اندامهداروی فامپیریدین یا نورللوب فرونتال یا پیشانی مغسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدنقش زنجبیل در جلوگیری از بازسازي مغز و نخاع چالشی واکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر داروهای ضد التهاب آیا راهی برای رفع کم آبی درمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییچهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده مورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتدرک تصویر و زبان های مخلتمهندسی ژنتیک در حال تلاش شباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه تکامل مغزهای کنونیبرخی سيناپسها طی تکامل و ژنهای حاکم بر انسان و انستسلیم شدن از نورون شروع ماوکرلیزوماب داروی جدید شرویا و خبر از آیندهماپروتیلینعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچرا پس از بیدار شدن از خوتفاوت مغز انسان و میمون هکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهش های ژنتیکی مفید در سااگر نعمت فراموشی نبود بسروشهای شناسایی قدرت شنوامراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتنفس هوازی و میتوکندریگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتکنولوژی جدید که سلول‌هگشایش دروازه جدیدی از طرخارق العاده و استثنایی بزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آلودگی هوا و ویروس کرونادژا وو یا اشنا پنداریفراموشی همیشه هم بد نیستسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دبیماری ضعف عضلات نزدیک بهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا انسان با مغز بزرگش اخداروی لیراگلوتیدلایو دوم دکتر سید سلمان فسکته مغزیاثرات مفید قهوهنقش زبان در سلطه و قدرت ابحتی علمی درباره تمایل بواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلنوآوری ای شگفت انگیز دانبرنامه ی مسلط ژنها در اختوزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدرک حقیقت نردبان و مسیری مولتیپل اسکلروز در زنان شرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه جمعیت های بزرگ شکل برداشت مغز ما از گذر زمانکلرال هیدرات برای خوابانتشنج چیستايندگان چگونه خواهند دیدرویا بخشی حقیقی از زندگی مبانی ذهنی سیاه و سفیدعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغتفاوت ها و تمایزها کلید بکاهش التهاب ناشی از بیماجهش های ژنتیکی غیر تصادفاگر نعمت فراموشی نبود بسروشی برای بهبود هوش عاطفمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تنفس هوازی و میتوکندریگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتکنولوژی جدید که سلول‌هپمبرولیزوماب در بیماری چخدا موجود استزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز بزرگ چالش است یا منفعاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتاآلزایمردژاوو یا آشناپنداریفرایند پیچیده ی خونرسانیسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژنبیماریهای تحلیل عضلانی اهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آداروی تشنجی دربارداریلبخند بزن شاید صبح فردا زسانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانانقش زبان در سلطه و قدرت ابحث درباره پیدایش و منشاواکسن کووید 19 چیزهایی که واکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و نوار مغزی روشی مهم در تشخبرین نت به جای اینترنتیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشادرک عمیق در حیواناتمواد کوانتومی جدید، ممکنشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسي علل احتمالي تغيير کمردرد و علل آنتشنج و حرکات شبه تشنجی قاايا اراده آزاد توهم است یرویا تخیل یا واقعیتمجموعه های پر سلولی بدن معید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتفاوت های بین زن و مرد فقکاهش دوپامین عامل بیماریجهشهای مفید و ذکاوتی که داگر تلاش انسان امروز براروشی جدید در درمان قطع نخمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تو دی ان ای خاص ميتوکندريگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله مغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مادی تا ابزار هوشمپنج اکتشاف شگفت آور در موخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی مدرن در سطح سلمغز بزرگ چالشهای پیش روبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآمارهای ارائه شده در سطح دگرگونی های نژادی و تغییفرایند تکامل و دشواری هاسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلابیهوش کردن در جراحی و بیمهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آداروی جدید s3 در درمان ام لرزش ناشی از اسیب به عصبسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان نقش سجده بر عملکرد مغزبحثي درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر درجه حرارت بر عملکآسيب میکروواسکولاریا آسدرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش نورون هاي مصنوعی می توانبرای پیش بینی آینده مغز دیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر رو ح و روان بر جسمانواع سکته های مغزیدرگیری قلب در بیماری ویرموجود بی مغزی که می تواندششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسچگونه حافظه را قویتر کنیبررسی و اپروچ جدید بر بیمکمردرد با پوشیدن کفش مناتشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است یرویاها از مغز است یا ناخومحل درک احساسات روحانیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز چرا حجم مغز گونه انسان درتفاوت های تکاملی در مغز وکاهش سن بیولوژیکی، تنها جهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار هوش در حال ارتقا ازروشی جدید در درمان سکته ممزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیتولید پاک و فراوان انرژیگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش سمغز آیندگان چگونه است ؟از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مداومپوست ساعتی مستقل از مغز دخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی نوین نیازمند مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبه خودت مغرور نشوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر ویتامین دی بر بیماآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان موفق به بازگردفرایند حذف برخی اجزای مغسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نقش گرمایش آب و هوا در همبیهوشی در بیماران دچار اهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا برای تولید مثل همیشه داروی جدید میاستنی گراویلزوم سازگاری قانون مجازاساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش ویتامينبحثی جالب درباره محدودیتواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر درجه حرارت بر عملکآسیب ها ناشی از آلودگی هودرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد نورون های ردیاب حافظهبرای اولین بار دانشمندانیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت نگاری مغز نشان میددرگیری مغز در بیماری کویموجودات مقهور ژنها هستندصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تنگاه محدود و تک جانبه، مشبررسی سیستم تعادلی بدن اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتصویربرداری فضاپیمای آمای آنکه نامش درمان و یادشرویاهای پر رمز و حیرتی درمحل درک احساسات روحانی دعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبتفاوت های زبانی سرمنشا تکایروپاکتیک چیستجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بتولید سلولهای جنسی از سلگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کرمغز انسان ایا طبیعتا تماازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمپیموزایدخطرات هوش مصنوعیزبان، وسیله شناسایی محیطمغز حریص برای خون، کلید تبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا ممکن است موش کور بی مدانشمندان نورون مصنوعی سفرد حساس از نظر عاطفی و بسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهبیوگرافیهزاران سال چشم های بینا وتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دداروی جدید ضد میگرنلزوم سازگاری قانون مجازاساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش کلسیم و واکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارنوروپلاستیسیتی چیستبرخی ملاحظات در تشنج های یک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر رژیم گیاه خواری بر اندوهگین نباش اگر درب یا درگیری مغز در بیماران مبمیهمانهای ناخوانده عامل ضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تنگاه انسان محدود به ادرابررسی علل کمر درد در میانکنگره بین المللی سردرد دتغییر الگوی رشد مغزی با زایمپلانت نخاعی میتواند درویای شفافمحدودیت های حافظه و حافظعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتفاوتهای جنسیتی راهی براکاربرد روباتهای ريزنانوجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانریواستیگمینمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتومورها و التهاب مغزی عاگیلگمش باستانی کیستحساسیت روانی متفاوتابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام اسمغز انسان برای ایجاد تمداستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر پیچیدگی های مغزی در درک زدفاع در برابر تغییر ساختسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز زنان جوانتر از مغز مربوزون هیگز چیستهوش احساسیتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا ما تنها موجودات زنده دانشمندان یک فرضیه رادیکفرضیه ای جدید توضیح میدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نبیوگرافیهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیداروی ضد تشنج با قابليت تمقاومت به عوارض فشار خون ساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زماننقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد عملکرد لوب فواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در ودرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوشیدن چای برای مغز مفید برخی مرزهای اخلاق و علومیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عدرگیری مغزی در سندرم کوومیگرن سردردی ژنتیکی که بضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگبزرگ شدن مغز محدود به دورکنگره بین المللی سردرد دتغییر زودتر اتصالات مغزیاینکه به خاطرخودت زندگی روبات های ریز در درمان بیمخچه فراتر از حفظ تعادلعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتقلید مرحله ای نسبتا پیشکاربرد روباتهای ريز، در حقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گیاه خواری و گوشت خوار کدخلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرمغز انسان برای شادمانی طاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانپیوند مغز و سر و چالشهای دقیق ترین تصاویر از مغز افلج بل، فلجی ترسناک که آنسفر به مریخ در 39 روزمغزهای کوچک بی احساسبی عدالتی در توزیع واکسن هوش احساسیتاثیر کلام در آیات کلام بآیا مغز تا بزرگسالی توسعدانشمندان ژنی از مغز انسقیچی ژنتیکیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای بیان ژن های اسکیزوفرنی دهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی داروی ضد تشنج با قابليت تمقابله با کرونا با علم اسسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابنقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقشه های مغزی جدید با جزیبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان ردرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی نکات از گاید لاین پریافته های نوین علوم پرده تاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان ها می توانند میدان درگیری مغزی در سندرم کوومیگرن شدید قابل درمان اسطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی درابزرگ شدن تقریبا ناگهانی کندر در بیماریهای التهابتغییر عمودی سر انسان از پاینکه خانواده ات سالم باروح رهاییمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتلقین اطلاعات و حافظهکجای مغز مسئول پردازش تجحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم مشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتوهم چیستگالکانزوماب، دارویی جدیخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز انسان برای شادمانی طاستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی پیوند سر آیا ممکن استدلایلی که نشان میدهد ما بفلج خوابسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغزتان را در جوانی سیم کشبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا همه جنایت ها نتیجه بیدانشمندان پاسخ کوانتومی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دبیست تمرین ساده برای جلوو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مداستانها و مفاهیمی اشتباملاحظات بیهوشی قبل از جرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگاختلال خواب فرد را مستعد نقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به نیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی اثرات مضر ویتامین دیادگیری مهارت های جدید دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان جدید از چه زمانی پادرگیری اعصاب به علت میتومیدان مغناطيسي زمین بشر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي ببزرگترین خطایی که مردم مکوچک شدن مغز از نئاندرتاتغییرات منطقه بویایی مغزایندرالروزه داری متناوب، مغز را مخچه ابزاري که وظیفه آن فعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتلاش هایی در بیماران قطع کرونا چه بر سر مغز می آورحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتوانایی مغز و دیگر اجزای گامی در درمان بیماریهای خواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینمغز انسان رو به کوچک تر شاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفپیوند سر، یکی از راه حلهادنیای شگفت انگیز کوانتومفلج خواب چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشبیماری های مغز و اعصاب و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا هوش مصنوعی زندگی بشردانشمندان اولین سلول مصنقانون مندی نقشه ژنتیکی مسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیش از نیمی از موارد انتقوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر مانهای کمر دردممانتین یا آلزیکسا یا ابسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و نقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کودرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی اختلالات عصبی مثانهیادآوری خواب و رویاتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان عامل توقف رشد مغزدستورالعمل مرکز کنترل بیمیدازولام در درمان تشنج ظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسناتوانی از درمان برخی ویبسیاری از بیماری های جدیکووید نوزده و خطر بیماریتغییرات آب و هوایی که به ایا کوچک شدن مغزانسان الروزه داری و بیمار ی ام اس مدارک ژنتیکی چگونه انسانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تلاشی برای درمان قطع نخاکریستال زمان(قسمت اولحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوازن مهمتر از فعالیت زیگامی در درمان بیماریهای خواب سالم عامل سلامتیزبان و کلمه حتی برای کسانمغز انسان رو به کوچکتر شداستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک بازی پیام های ناشناخته بر مغز دندان ها را مسواک بزنید تفلج دوطرفه عصب 6 چشمسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیبیماری گیلن باره و بیمارهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش ارثی دریافتی از پدانشمندان تغییر میدان مغقانون جنگلسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط نقش خرچنگ های نعل اسبی دربیشتر کمردردها نیازی به وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر محل کار ارزش خودت را بمنابع انرژي پاک سرچشمه حسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و چند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیمادرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی بیماری ها که در آن بژن هوش و ساختارهای حیاتی تازه های اسکیزوفرنی(جنوانعطاف پذیری مکانیسمی علذهن ما از در هم شکستن منبمکانیزمهای دفاعی در برابعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزناتوانی در شناسایی چهره بسیاری از بیماری های جدیکودک ایرانی که هوش او از تغییرات تکاملی سر انسان ایا این جمله درست است کسیروزه داری سلول های بنیادمروری بر تشنج و درمان هایمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتلاشی تازه برای گشودن معکریستال زمان(قسمت دوم)حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسگاهی لازم است برای فهم و خواب سالم عامل سلامتی و یزبان و بیان نتیجه ساختمامغز ایندگان چگونه استاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتاپیشینیان انسان از هفت میدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفناوری هوش مصنوعی نحوه خسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش سریعی که بدون احسدانشمندان روش هاي جدیدی قانونمندی و محدودیت عالمسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هنقش داروهاي مختلف معروف با هوش مصنوعی خودکار روبویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا خداباوری محصول تکاملدر چه مرحله ای از خواب ، رمنابع انرژی از نفت و گاز سرگیجه از شایعترین اختلامنابع انرژی از نفت و گاز سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهوراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هموساپينس بر زمین برخی بیماری های خاص که بدژن یا نقشه توسعه مغز و نقتازه های بیماری پارکینسواولین هیبرید بین انسان وذهن چند جانبه نیازمند نگما انسانها چه اندازه نزدعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزنخاع ما تا پایین ستون فقربعد از کروناکودکان میتوانند ناقل بی ثبت امواج الکتریکی در عصایا ابزار هوشمندی یا مغز روش مقابله مغز با محدودیمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنشانه های گذشته در کیهان تلاشی جدید در درمان ام اسکریستال زمان(قسمت سوم)حوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستمعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوسعه برخی شغل ها با هوش گاهی مغز بزرگ چالش استخواب عامل دسته بندی و حفطمغز ابزار بقای برتر مادیاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درمپیشرفت های جدید علوم اعصدو برابر شدن خطر مرگ و میفیلمی بسیار جالب از تغییسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین بیماری ای شبیه ام اس مولتهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کتامین در درمان پاآیا هشیاری کوانتومی وجوددانشمندان روشی برای تبدیقارچ بی مغز در خدمت موجودسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همنقش ذهن و شناخت در حوادث بار سنین ابزار هوشمندی اویتامین E برای فعالیت صحتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا دلفین ها می تواند از در هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره احساسات متفاورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه واکسن کرونا را توزبرخی توجهات در ببمار پارژنها نقشه ایجاد ابزار هوتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اولین مورد PML به دنبال تکرفتار اجتماعی انسان، حاصما انسانها چه اندازه نزدعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسانخستین تصویر از سیاهچالهبعد از کروناکودکان خود را مشابه خود تجمجمه انسان های اولیهایا بیماری ام اس (مولتیپروش های صرفه جویی در ایجامرکز حافظه کجاستصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتمایل زیاد به خوردن بستنکشف مکانیسم عصبی خوانش پحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی الفاگوتوصیه های سازمان بهداشت گذر زمان کاملا وابسته به خودآگاهی و هوشیاريزبان و بیان، در سایه پیشرمغز ابزار برتر بقااسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و پیشرفتی مستقل از ابزار هدو برابر شدن خطر مرگ و میفیزیک مولکولها و ذرات در سفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری اضطراب عمومیهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وداروهای مصرفی در ام اسقبل از انفجار بزرگسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین نقش روزه داری در سالم و جبارداری بدون رحمویتامین E در چه مواد غذایتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا دلفین ها میتوانند بادر هم تنیدگی کوانتومی و د