دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

راه پیروزی در زندگی چیست

راه پیروزی در زندگی چیست؟ چند روش ساده روانشناسي:

1- هر لحظه- که با فردی بزرگ بگذرانی- سبب میشود، بر لحظه هایی- که با افراد حقیر بوده اید تاسف بخوری . دوستان راهت را با دقت انتخاب کن زیرا یکی از آنها خواهی بود.

2- پیروزی به معنی آن نیست که طی روز همه اش کار کنی. بین کار و اسايش توازن بر قرار کن زیرا زمان استراحت، بهترین زمان برای تولید افکاری است که در زمان فعاليت به کار می بری.

3- احساسات مثبت به سرعت از بین می رود، ولی احساسات منفی، طولانی باقی می ماند، به همین دلیل خوشبختي را در لحظه رسیدن به آرمانهایت نبین بلکه خوشبختی را در همه لحظات زندگی خود ببين.

4- وقتی تصور کردی که برترین فرد در میان دوستان خود هستی بکوش آن مجموعه را تغییر دهی و افرادی مثبت تر را به آن اضافه کنی.

5- اصل در زندگی آن است که خوشبخت و بهره مند از روز خود باشی. اندوهگین و گرفته بودن یعنی هیچ چیزی از زندگی نفهمیدی.

6- شکست تو هرگز نميتواند تو را زندانی کند زیرا دلیل و برهانی علیه تو ندارد. ترس تو از شکست تنها دلیل و برهان اوست.

7- کسانی که انتقاد می کنند افرادی مانند تو هستند ولی آنها به جای آنکه از نیروهای خود برای تکامل خود استفاده کنند، آن را ضد تو به کار مي برند.

پس باید دلسوز آنها باشی و با آنها مدارا کنی زیرا این مشکل آنهاست و نه مشکل تو.

8- وقتی آرمانی را تحق بخشیدی به سوی آرمانی بزرگتر خواهی رفت. اصل در تمایلات، زیاد شدن و وسیع شدن آنهاست پس هیچ گاه فقط وابسته به یک آرمان و هدف نباش، به قصد و نیت صادق، متصل باش تا به آرمان خود برسی.
9- زیاد وابسته به این عبارت نباش که تو چیزی را ریشه ای تغییر داده ای زیرا این، معنيش آن است که اصلا چیزی را تغییر نداده ای!

10- به ندرت کسی را پیدا میکنی که با همان شوقی- که تو داری- به سوی آرمان بشتابد، پس شریکان رویا و آرمان خود را با دقت پیدا کن.

کسی که نميتواند تو را تشویق کند تو را به عقب بر می گرداند.

11- اینکه صبح بیدار میشوی يعنی خدا همچنان از تو میخواهد کارهایی کنی که به تو و دیگران بهره برساند پس، از روز خود بخوبی بهره ببر.

12- هرچه در زندگی قاطع و مصمم باشی زندگی برای تو آسانتر است و برعکس این هم درست است.

13- در همه چیز زندگیت جز تکامل وجودت، عاقل و متعادل باش. در تکامل وجود خود، مجنون و دیوانه باش، تا چند برابر تلاش خود به دست بیاوری.

14 خود را به سختی بیفکن تا در نهایت، آسایش را به دست بیاوری.

15- پیروزی کسي به آن معنی نیست- که راه او را عینا بپيمايي-. در مورد راه خود با دقت جستجو کن.

16- آرای همه مردم را بشنو؛ مثبت آنها را بگیر و منفی آنها را رها کن زیرا افکار منفی معمولا از طرف نزدیک ترين مردم نسبت به تو است..

17- اگر همه عوامل زمین برای تو دسیسه می چینند، خدا را یاد کن و به او اعتماد نما.

18- همیشه به مردم گمان نیکو داشته باش تا راحت و آرام شوی.

19- هر چه هم دارای مدرک بالاتري باشی، این عبارتی رو کاغذ رسمی است و این مدرک، در عمل و کار به تو سود ميرساند، بر مدرک خود اعتماد نکن و خودت را پیشرفت بده.

20- موفق ترین و سعادت مندترین مردم کسی است که در مورد گذشته منفی، حافظه ضعیفتری دارد پس حافظه خود را از مسائل گذشته خالي کن.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارچه زیاد است بر من که در ایاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زپوست ساعتی مستقل از مغز دسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییآیا هشیاری کوانتومی وجودضررهای مصرف شکر و قند بر فلج بل، فلجی ترسناک که آنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیلرزش ناشی از اسیب به عصبای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی از عروسک تا کبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریما تحت کنترل ژنها هستیم یاثرات مفید قهوههیچگاه از فشار و شکست نترتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمسیر دشوار تکامل و ارتقاارتباط چاقی و کاهش قدرت بورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسککمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر چهار میلیارد سال تکامل ببلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیپیموزایدسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملچگونه حافظه را قویتر کنیبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزفلج خوابانفجار و توقف تکاملی نشانزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیلزوم سازگاری قانون مجازاایندرالهوش مصنوعی از عروسک تا کبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام ماه رجباثرات مضر ماری جواناهاوکينگ پیش از مرگش رسالتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمشکلات نخاعیارتباط هوش ساختار مغز و ژورزش و میگرنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمغز ابزار برتر بقااز تکنیکی تا مغز از مغز تکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایچهار ساعت پس از کشتار خوکبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پپیچیدگی های مغزی در درک زسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از نگاهی بر قدرت بینایی درابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچفلج خواب چیستانگشت نگاری مغز نشان میدنزاع بین علم و جهل رو به پبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانلزوم سازگاری قانون مجازاایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنماپروتیلیناجزای پر سلولی بدن انسان هاوکينگ پیش از مرگش رسالتوانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمشاهده آینده از روی مشاهارتباط انسانی، محدود به ورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننوار مغزی روشی مهم در تشخبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصپیوند مغز و سر و چالشهای شلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قانگاهی بر توانایی اجزاي ببازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصفیلمی بسیار جالب از تغییاندوهگین نباش اگر درب یا نظام مثبت زندگیبرنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرممانتین یا آلزیکسا یا ابایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمبانی ذهنی سیاه و سفیداجزایی ناشناخته در شکل گهدف از تکامل مغزتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومعنی روزهارتباط شگفت مغز انسان و فورزش در کمر دردتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز و از مغز کنگره بین المللی سردرد دتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز- از مغز گیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننورون هاي مصنوعی می توانبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهپیوند سر، یکی از راه حلهاشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاناتوانی از درمان برخی ویبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موفیزیکدانان ماشینی برای تانسان قدیم در شبه جزیره عنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمنابع انرژي پاک سرچشمه حایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی در کامپیوترهاتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمجموعه های پر سلولی بدن ماحساس گذر سریعتر زمانهزینه ای که برای اندیشیدتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر ممغز فکر میکند مرگ برای دیارتباط شگفت انگیز مغز انوزوز گوشتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تکندر در بیماریهای التهابتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز- از مغز گالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز نورون های ردیاب حافظهبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییپیشینیان انسان از هفت میشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی ناتوانی در شناسایی چهره بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را فرگشت و تکامل تصادفی محض انسان جدید از چه زمانی پاهفت چیز که عملکرد مغز تو برای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمولتیپل اسکلروز در زنان ایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامحل درک احساسات روحانیاخلاق و علوم اعصابهستي مادي ای که ما کوچکترتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهارتباط شگفت انگیز مغز انیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز- از مغزتگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدننوروپلاستیسیتی چیستبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار هشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکنخاع ما تا پایین ستون فقربحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را فراموش کارها باهوش تر هسانسان عامل توقف رشد مغزهفت سین یادگاری از میراث برخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مواد کوانتومی جدید، ممکنایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمحل درک احساسات روحانی داختلال در شناسایی حروف و هستی ما پس از شروعی چگال توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز مادران و کودکان در زمارتباط غیرکلامی بین انسایکی از علل محدودیت مغز امتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تکودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز، از مغز گاهی لازم است برای فهم و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نوشیدن چای برای مغز مفید بیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرنخستین تصویر از سیاهچالهبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوفراموشی همیشه هم بد نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(موجود بی مغزی که می تواندایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی درمانگر کامپیتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمحدودیت های حافظه و حافظاختلالات مخچهو هر کس تقوای خدا پیشه کنتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافمغز چون ابزار هوش است دلیارتروز یا خوردگی و التهایادگیری مهارت های جدید دتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان خود را مشابه خود تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطنقش سجده بر عملکرد مغزازدواج های بین گونه ای، رگاهی مغز بزرگ چالش استتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به شاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنرمش های مفید در سرگیجهبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدفرایند حذف برخی اجزای مغاولین هیبرید بین انسان وهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریموجودات مقهور ژنها هستنداگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاختلالات حرکتی در انسانویتامین E برای فعالیت صحتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیمغز چگونه صداها را فیلتر ارزش حقیقی زبان قسمت اولیادآوری خواب و رویاتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در گذر زمان کاملا وابسته به ساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیچیزی خارج از مغزهای ما نیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دپرورش مغز مینیاتوری انساشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رنرمشهای مهم برای تقویت عبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکفرد حساس از نظر عاطفی و باولین مورد پیوند سر در انهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمیهمانهای ناخوانده عامل اگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمخچه ابزاري که وظیفه آن فاختلالات صحبت کردن در انویتامین E در چه مواد غذایتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییمغز آیندگان چگونه است ؟ارزش حقیقی زبان قسمت دومژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات دريااستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گربه شرودینگر و تاثیر مشساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهچگونه مغز پیش انسان یا همبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دآلزایمرشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآقانون مندی نقشه ژنتیکی ماولین تصویر در تاریخ از سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمیگرن سردردی ژنتیکی که باگر تلاش انسان امروز براهوش احساسیتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنمدارک ژنتیکی چگونه انسانادامه بحث تکامل چشمویتامین دی گنجینه ای بزرتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس مغز انسان ایا طبیعتا تماارزش حقیقی زبان قسمت سومژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات دريااستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سگزیده ای از وبینار یا کنفساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخچگونه هموساپينس بر زمین بیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا ما تنها موجودات زنده شباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیماچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بقارچ بی مغز در خدمت موجوداولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی میدان مغناطيسي زمین بشر ابزار هوش در حال ارتقا ازهوش احساسیتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسمروری بر تشنج و درمان هایادغام میان گونه های مختلواکنش های ناخودآگاه و تقتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیمغز انسان برای ایجاد تمداز نظر علم اعصاب یا نرووسژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینگزارش یک مورد جالب لخته وسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آچگونه آن شکری که می خوریمبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بآیا مغز تا بزرگسالی توسعشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووقدم زدن و حرکت دید را تغیاوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی الفاگوبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمکانیزمهای دفاعی در برابابزارهای بقای موجود زندهوش عاطفی بیشتر در زنانتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی مرکز خنده در کجای مغز استادغام دو حیطه علوم مغز و واکسن سرطانتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجامغز انسان برای شادمانی طاز نظر علم اعصاب اراده آزژنها ، مغز و ارادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماصول سلامت کمرتری فلوپرازینگشایش دروازه جدیدی از طرسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آچگونه انتظارات بر ادراک بیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست آیا همه جنایت ها نتیجه بیشش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدقدرت انسان در نگاه به ابعايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسما انسانها چه اندازه نزدابزارهای پیشرفته ارتباط هوش عاطفی در زنان بیشتر اتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمرگ انتقال است یا نابود شارتقا و تکامل سنت آفرینش واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش امغز انسان برای شادمانی طاز نظر علم اعصاب اراده آزژنهای هوش ، کدامندتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درچند جهانیاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مپمبرولیزوماب در بیماری چسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه چگونه باغبانی باعث کاهش بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش ارثی دریافتی از پششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتلوب فرونتال یا پیشانی مغايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک تا کبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس وما انسانها چه اندازه نزدابزارهای دفاعی و بقای موهوشیاری کوانتومیتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امراحل ارتقای پله پله کیهارتوکين تراپی روشی جديد وراپامیل در بارداریتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاممغز انسان رو به کوچک تر شاز آغاز خلقت تا نگاه انساکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیچندین ماده غذایی که مانناطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش سریعی که بدون احسصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیمالبخند بزن شاید صبح فردا زايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک تا کبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلما با کمک مغز خود مختاريماثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش، ژنتیکی است یا محیطیتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمزایای شکلات تلخ برای سلارتباط میکروب روده و پارورزش هوازی مرتب خیلی به قتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسککمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز ت